Rekapitulace volebního období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekapitulace volebního období 1998 2002"

Transkript

1 Rekapitulace volebního období V některém z minulých čísel Bystrckých novin jsem vám slíbil podat souhrnnou informaci o tom, jak jsme si v tomto volebním období počínali. Na začátku volebního období Rada městské části Brno - Bystrc přijala Programové prohlášení koncipované jako zásady řešení výkonu veřejné správy. Toto Programové prohlášení jsme postupně v průběhu volebního období doplňovali konkrétními věcmi. Dvakrát ročně bylo plnění prohlášení Radou projednáváno a hodnoceno. Následně bylo Programové prohlášení projednáváno veřejně v Zastupitelstvu městské části Brno - Bystrc. Tyto principy, vypracování zásad řešení veřejné správy, pravidelné hodnocení prohlášení, veřejné projednávání na Zastupitelstvu a nakonec i vydání závěrečné souhrnné zprávy, která bude předmětem jednání na říjnovém zasedání Zastupitelstva, jsou principy v činnosti Zastupitelstva Bystrce dosud nepoužité, nové. Není v možnostech tohoto článku a rozsahu Bystrckých novin se vyjádřit ke všem 15ti částem programového prohlášení. Prohlášení také ani zdaleka neobsahuje všechno to, o čem Rada nebo Zastupitelstvo rozhodovalo. Prohlášení obsahuje pouze věci význačné a já se pokusím uvést věci zvláště význačné. Další, velice podstatnou informací je skutečnost, že se podařilo postupně, nad rámec pravidelných příjmů, přivést do rozpočtu více než 158 miliónů korun v různých oblastech veřejné správy. V roce 1998 se jednalo o 8,4 mil. Kč, v roce 1999 to již bylo 35,8 mil. Kč, v roce 2000 se částka dodatečných dotací vyhoupla až na 66,5 mil Kč a v letošním roce se jedná o 46,4 mil. Kč. Jedná se o údaje známé k měsíci srpnu. Když jsem tuto skutečnost sdělil svému známému, podivil se a řekl, vždyť to nikde není vidět. V tuto chvíli jsem si znovu uvědomil známé pravidlo, že nestačí něco dobře udělat, ale že je nutno tuto věc ještě dobře prodat. Proto, kdybyste chtěli těchto 158 mil. Kč v Bystrci hledat, kde byste je uviděli? Středisko sběrných odpadů 1,1 mil. Kč, rekonstrukce aleje ke hradu Veveří 0,3 mil. Kč, oprava soch Jana z Nepomuku u bystrcké lípy a Helenky z Pohádky máje (Pokraãování na stranû 2) PAMùTNÍ DESKA JAKUBU OBROVSKÉMU V prosinci letošního roku uplyne 120 let od narození bystrckého rodáka malíře, sochaře, grafika a spisovatele Jakuba Obrovského (* ). Bystrčtí starousedlíci samozřejmě vědí, že se Jakub Obrovský narodil na nám. 28. dubna v čísle 10. Novým obyvatelům a návštěvníkům Bystrce to v budoucnosti bude připomínat pamětní deska na tomto domě. Na podnět členky zastupitelstva MČ Bystrc PhDr. P. Valčákové, CSc. a místostarostky Mgr. E. Kovářové a na odborné doporučení restaurátorské firmy LUKAS se výroby pamětní desky ujali odborníci na slovo vzatí. Návrh zpracoval akademický architekt Miroslav Vochta, Brňanům známý především rekonstrukcí Rozmarýnu nebo restaurace Na Klajdovce. Jeho návrh zrealizoval v bronzu akademický sochař Otmar Oliva (z jeho četných prací připomeňme kompletní rekonstrukci papežovy kaple Redemptoris Mater ve Vatikánu nebo obětní stůl v chrámu na Velehradě). Oba umělci pracovali na řadě dalších rekonstrukcí společně, pamětní deska z jejich rukou bude jistě důstojnou připomínkou Jakuba Obrovského a ozdobou jeho rodného domu. Finanční prostředky na návrh, výrobu a osazení desky byly uhrazeny z rozpočtu města Brna, organizaci zajišťoval odbor kultury MČ Bystrc. Zbývá už jen dodat, že pamětní deska bude na nám. 28. dubna č. 10 slavnostně odhalena 23. října 2002 v 17 hodin. pv I Bystrc pomohla postiïen m povodnûmi Již v průběhu povodní bylo jasné, že škody budou veliké a pomoc bude zapotřebí ze všech stran. To jsme ještě nevěděli, že v některých místech neštěstí lidi postihne i třikrát v krátké době po sobě. Proto jsem inicioval přípravu návrhu pomoci postiženým povodněmi. Příprava návrhu byla směřována tak, aby pomoc měla určitého adresáta, přišla co nejdříve a byla aktuální. Po předběžných jednáních byl Radě městské části Brno-Bystrc doporučen následující návrh. Městu Písek darovat dezinfekční prostředky v ceně 20 tisíc Kč (tj. maximální možná výše v působnosti rady). Prostředky byly nakoupeny zde a dopraveny do Písku (hned druhý den po schválení radou), protože v místě je bylo obtížné sehnat. Pozvánka Současně jsme nakoupili 5 vysoušečů cca v ceně 80 tisíc Kč s tím, že budou městu Písek zapůjčeny. Po skončení potřebnosti v Písku budou nabídnuty případně jiným postiženým. Další mimořádný finanční dar ve výši 100 tisíc Kč, již jako doporučení pro Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc, darovat obci Metly Předmíř pro obyvatele obce na obnovu domů a bytů. Součástí těchto opatření byl i návrh radní Dr. Pešové jménem klubu zastupitelů ČSSD, aby Městská část Brno-Bystrc nabídla 5 bytů v nadstavbách pro ty, kteří ztratili střechu nad hlavou. Rada dne všechny tyto návrhy schválila, případně doporučila. Zastupitelstvo schválilo mimořádný finanční dar na zasedání dne 11. září Ing. Svatopluk Bene, starosta na 25. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Bystrc, které se uskuteční ve středu 16. října 2002 v hod. ve Společenském centru. Předběžný program jednání: VOLBY DO ZMB A ZMâ BYSTRC: Pátek od do h. Sobota od 8.00 do h. (Volební místnosti na str. 2) Programové prohlášení Rady MČ Brno-Bystrc za volební období , závěrečná zpráva Odměny předsedům a členům komisí RMČ, výborů ZMČ a zvláštních orgánů obce, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc 4. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc pro rok 2002 Seznamy velkých oprav a investic, aktualizace Výbory Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, poděkování a odvolání členů, zrušení výborů Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na jednání svá stanoviska. Srdečně zve Ing. Svatopluk Beneš, starosta

2 2 Bystrcké noviny ã. 8/2002 Rekapitulace volebního období (Dokonãení ze strany 1) 0,3 mil. Kč, nové byty a nástavby na Opálkově, Heyrovského, Laštůvkově 31,8 mil. Kč, rekonstrukce a zateplení Opálkova, Heyrovského, Laštůvkova, Větrná 5,5 mil. Kč, infrastruktura na ulici Štouračově, Opálkově, Adamcově 11 mil. Kč, atletická dráha v ZŠ Laštůkova 0,5 mil. Kč, nadstavba Domu s pečovatelskou službou a oplocení 34,3 mil. Kč, rekonstrukce staré školy na radnici 45,1 mil. Kč, hřiště a veřejná prostranství 2,5 mil. Kč. Samostatnou položkou je iniciativa, která po dvou letech úsilí vedla k přehodnocení systému, kterým město Brno poskytovalo příjmy městským částem a na základě kterého došlo k navýšení příjmů naší městské části od roku 2001 včetně o 13,5 mil. Kč ročně. Základem pro změnu systému byla zásada, že na velikosti příjmů se podílí nejen počet obyvatel v MČ, ale i délka komunikací a chodníků, velikost území, plocha zeleně, počet školských zařízení. K těmto číslům lze přirozeně přičíst i náklady v celkové výši cca 28 mil. Kč na rekonstrukci ulic Komínské, Pod Mniší horou, Nad kašnou, K dálnici a Krajní, na opravu ulice Vejrostovy, lávky U ZOO a další, které se k nám dostaly prostřednictvím našich iniciativ u subjektů města Brna, včetně výstavby domu pro matky v tísni za cca 16 mil. Kč. Stfie ní nástavby na ulici La tûvkovû 14, 16, 33, 35 III. etapa Těžko lze v korunách vyčíslit další iniciativy vedoucí k oživení hradu Veveří, ke zvýšenému vnímání problematiky rekreační oblasti Brněnské přehrady, čistoty vody, cyklistických tras a jiných věcí. Na Úřadě městské části, který je nástrojem pro veřejnou správu, se uskutečnila řadu kurzů v oblasti psychologie jednání s klienty, právního povědomí, využívání výpočetní techniky a manažerských schopností. Byla provedena zásadní rekonstrukce vybavení výpočetní techniky, jak zařízení, tak programů. Naše městská část má vebovou stránku s řadou informací. Do bytového fondu jsme vrátili 20 bytů, které byly vyčleněny až do konce roku 2001 pro umístění úřadu, tím že jsme zrekonstruovali starou školu na náměstí 28. dubna na radnici Bystrce. K privatizaci jsme městu doporučili řadu domů. Byla otevřena školní hřiště pro veřejnost. Na konec nemohu zapomenout pronést něco co vypadá jako fráze, ale byla to skutečnost. Všechny věci, které se podařily (a nebylo jich jak je vidět málo, laťka" aktivity byla v tomto volebním období postavena hodně vysoko), se podařily proto, že koalice partnerů si rozdělila úkoly a spolupracovala. Uvádět, o které aktivity se kdo jakým dílem zasloužil, nemá význam. Ing. Svatopluk Bene, starosta Výstavba nových obecních bytů na ulici Laštůvkově byla zahájena v loňském roce,i. a II. etapa byla zkolaudována v měsíci červnu 2001a následně byly byty pronajaty. V květnu roku 2002 byla započata výstavba III. etapy, termín ukončení prací je plánován na konec listopadu letošního roku. K dispozici budou 3 typy mezonetových bytů, které se liší velikostí a dispozičním uspořádáním: Typ B1 - velikost 2+kk, obytná plocha 84,47 m 2 Typ B2 - velikost 1+1, obytná plocha 50,05 m 2 Typ B3 - velikost 1+1, obytná plocha 53,02 m 2 Rada městské části na svém jednání projednala pravidla pro pronájem těchto bytů. Celkem bude nabízeno 7 bytů, z toho 2 byty budou pronajaty žadatelům o byt ze sociálního hlediska. Zájemcům o výše zmíněné obecní byty doporučujeme sledovat úřední desky ÚMČ Brno -Bystrc, na kterých budou zveřejněny podrobnosti týkající se pronájmu uvedených bytů. Odbor bytov a správy budov ÚMâ Bystrc Kdy a kde budeme v Bystrci volit Volby do Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc proběhnou v pátek od do hod. v sobotu od 8.00 do hod. v těchto volebních okrscích a místnostech: Volební místnosti v Z Heyrovského 32: Okrsek č.258: J.Obrovského, Komínská, Pod Mniší horou, Přístavní, U ZOO, Výhon, nám.28.dubna. Okrsek č.259: Okrsek č.260: Stanovisko vedení Mâ Brno-Bystrc k ãlánku Jak se v Bystrci pfiidûlují byty Vedení městské části v reakci na článek časopisu Naše noviny znovu posoudilo okolnosti popisovaného případu a neshledalo pochybení v postupu orgánů městské části a jeho úřadu. Konstatovalo, že autor článku si nevyžádal informace od orgánů, které se věcí zabývaly, a tak je Heyrovského, Obvodová, Píškova. Hrad Veveří, Kozí Horka, Nad dědinou, Pod Komorou, Rakovecká, Ruda, U Křivé borovice, Valouškova, všechny bystrcké trvale obydlené chaty. Volební místnosti v SC Odbojáfiská 2: Okrsek č.261: Joukalova, K dálnici, Krajní, Nad kašnou, U sokolovny, Větrná. Okrsek č.262: Vondrákova lichá, Vondrákova sudá, Wollmanova. Okrsek č.263: Na zeliskách, Pod Horkou, Údolí oddechu, Vondrákova 2 60 sudá, Vondrákova 7 15 lichá, Živného. Volební místnosti v Z La tûvkova 77: Okrsek č.264: Opálkova sudá, Opálkova 1-3 lichá. Okrsek č.265: Filipova, Odbojářská, Opálkova 5-13 lichá. Okrsek č.266: Laštůvkova sudá, Laštůvkova lichá. Okrsek č.267: Černého 3-39 lichá, Laštůvkova 1-9 lichá, Laštůvkova 2-8 sudá, Stará dálnice. Okrsek č.268: Černého 2-60 sudá, Černého lichá. Volební místnosti v Z Vejrostova 1: Okrsek č.270: Ondrouškova 2-12 sudá, Ondrouškova lichá. Okrsek č.271: Kubíčkova 1-21 lichá, Ondrouškova sudá. Okrsek č.272: Kachlíkova, Páteřní. Okrsek č.273: Fleischnerova 1-22 Okrsek č.274: Ečerova sudá, Ečerova 1-5 lichá, Vejrostova. Okrsek č.275: Ečerova 7 do konce lichá, Kuršova 1-9 lichá, Kuršova 2-4 sudá. Okrsek č.276: Kuršova 6-34 sudá, Lýskova 1-21 lichá. Volební místnosti v Penzionu Folt nova 21: Okrsek č.277: Foltýnova 1-25 lichá Volební místnosti na Gymnáziu Vejrostova 2: Okrsek č.269: Adamcova, Štouračova, Vrbovecká. Okrsek č.278: Foltýnova lichá, Foltýnova 2-22 sudá, Teyschlova Okrsek č.279: Rerychova 2-16 sudá, Šemberova, Teyschlova Okrsek č.280: Teyschlova Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Ing. Dana Kalousková, odbor vnitfiních vûcí ÚMâ jeho stanovisko nutně jednostranné. Veřejnosti jsou informace o uvedeném případu v zákonem vymezeném rozsahu na vyžádání k dispozici. Vedení radnice s politováním konstatovalo, že podobně jednostranný přístup je u autora článku častým jevem. Vedení Mâ Brno-Bystrc

3 24. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc Zasedání se konalo dne od hod. v sále Společenského centra na Odbojářské ulici. V průběhu zasedání Zastupitelstvo: schválilo následující požadavky na změny územního plánu města Brna (z důvodu urychlení některých rozvojových plánů v MČ bržděných neschválením regulačního plánu Bystrce Zastupitelstvem města Brna): zapracovat studii Bystrc Obvodová jedná se o přístupovou komunikaci k areálu TJ Dosta od ul. Přístavní, zakreslit plochu pro bytovou výstavbu (BC) od prodloužení ulice Nad dědinou směrem k Brněnské přehradě včetně plochy pro obchod a služby (SO) na konci prodloužení, rozšířit plochu čistého bydlení (BC) na ulici Pod Mniší horou po hranici katastru, změnit dosavadní smíšené plochy (SJ) na nároží ulic Živného a Odbojářská na plochu bydlení (BO), změnit dosavadní plochu ostatní městské zeleně (ZO) mezi ulicemi Lýskovou a Teyschlovou na plochu pro dopravu (DP) jedná se o umožnění vybudování parkoviště v místě dočasné budovy bývalého zařízení staveniště, změnit rychlostní komunikaci R43 v trase přes Bystrc na součást velkého městského okruhu a vedení rychlostní komunikace dálničního typu realizovat brázdou. Ostrovačickou Bystrcké noviny ã. 8/2002 schválilo mimořádný finanční dar ,- pro obec Předmíř (část Metly) poškozenou povodněmi (pozn. red. Rada MČ Bystrc již předtím schválila dar čistících prostředků za ,- pro Písek a nákup sušičů za ,-, které byly zapůjčeny do Písku. Dále rada schválila pronájem 5 obecních bytů v nových nadstavbách na ul. Laštůvkově pro lidi, kteří zůstali po povodních bez přístřeší.), schválilo mimořádný finanční dar ,- jako příspěvek na propagační tisk o hradu Veveří, schválilo 3. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2002 související s mimořádnými dary, které byly čerpány z rozpočtové rezervy, schválilo 1. návrh rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2003, schválilo rozpočtový výhled MČ Brno-Bystrc na rok souhlasilo se zněním Požárního řádu, který je součástí přílohy vyhlášky města Brna, požádalo Zastupitelstvo města Brna, aby v souvislosti se zrušením okresních úřadů, agendu havarijního a krizového plánování včetně řízení, kdy je řada povinností delegována Statutem na městskou část, ponechat v působnosti obce Brno a Statutem vymezit pouze spolupůsobnost MČ, souhlasilo s umístěním pamětní desky Jakuba Obrovského na jeho rodném domě 28. dubna 10. Ing. Vladimír Puã, ãlen ZMâ Bystrc Upozornûní pofiadatelûm kulturních a sportovních akcí V souvislosti se schválením nové obecně závazné vyhlášky města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně upozorňujeme pořadatele na podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných podniků. Při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték (dále jen veřejnosti přístupný podnik), je pořadatel či provozovatel povinen nejpozději 5 dnů před jeho konáním písemně oznámit svůj záměr místně příslušnému úřadu městské části. V písemném oznámení musí být uvedeno jméno( název) a adresa (sídlo) pořadatele, obsahové zaměření, místo a čas pořádání, očekávaný počet účastníků, identifikace osoby zodpovědné za zajištění pořadatelské služby. V případě nesplnění závazných podmínek stanovených místně příslušným úřadem městské části může místně příslušný úřad městské části prostřednictvím obecní policie, jako ochránce veřejného pořádku, veřejnosti přístupný podnik přerušit a ukončit. Tím není odpovědnost pořadatele či provozovatele za porušení této vyhlášky dotčena. Pořadatel či provozovatel veřejně přístupných podniků odpovídá za to, že hladina hluku nepřesáhne stanovené limity hluku a vibrací. Porušení této vyhlášky je u fyzických osob postižitelné podle zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, u právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích je pak možno uložit za porušení vyhlášky pokutu až do výše ,- Kč. Ivana Kfiepelová, odbor kultury ÚMâ Brno Bystrc 3 SPOLEâENSKÉ CENTRUM Odbojáfiská 2, Brno-Bystrc stfieda âaj o pûl páté Taneční podvečer s kapelou L.Kozderky TO JSME MY, uvádí a zpívají Květa Navrátilová a Karel Zelníček. Začátek: hod. ãtvrtek M. Camoletti: NA SPRÁVNÉ ADRESE Komedie o tom, že zdaleka nestačí podat si inzerát a přijít na správnou adresu. Divadelní společnost HÁTA Praha. Hrají: Adéla GONDÍKOVÁ/ Lucie ZEDNÍČKOVÁ, Ivana ANDRLOVÁ, Martin ZOUNAR, Vladimír ČECH Zdeněk MAHDAL a další. Začátek: hod. pondûlí RUSKO KRÁS- NÁ I KRUTÁ SIBI Cestopisná audiovizuální přednáška diashow Martina Dufka (agentura Pohoda Pelhřimov). Zač.: hod. ãtvrtek SPIRITUÁL KVINTET Koncert. Začátek: hod. pátek Slavnost v Pohádce máje Malé zimní rozloučení s Helenkou. Začátek: hod. úter Toulky Brnem Přednáška Jaroslavy Vrbické. Začátek: hod. V STAVY: Práce ãlenû v tvarné skupiny pfii Mâ Bystrc Hrad VEVE Í historie, souãasnost a budoucnost hradu (fotografie a dokumentace) Výstavy jsou přístupné v pondělí a středu, hod., dále hodinu před začátkem kulturní akce, nebo na základě telefonické dohody (tel.: , ). KLUB MAMINEK každé úterý (od ) hod. ** KLUB V TVARNÍKÒ každou středu hod. ** SETKÁNÍ SENIORÒ , zač.: hod. ** Předprodej vstupenek v pokladně Společenského centra hodinu před začátkem představení. Informace na tel.: , Doprava tramvají č. 1, 3 zast."zoo", autobusy 50, 54 a trolejbus 140 "Vondrákova". Komedie Divadelní spoleãnosti Háta Praha Ve ãtvrtek se divadelním příznivcům v bystrckém Společenském centru představí herci pražské společnosti Háta s úspěšnou francouzskou komedií Marca Camolettiho NA SPRÁVNÉ ADRESE. V pařížském bytě pronajímá odkvétající varietní umělkyně pokoje dalším dámám, klavíristce, malířce a služebné. O tom, že toto soužití není jednoduché se přesvědčíme hned v úvodu hry. Obyvatelky bytu se tedy rozhodnou nezávisle na sobě radikálně změnit život a podat si inzerát. Majitelka bytu hledá nového nájemce, pianistka žáka, malířka model a služebná partnera. Zájemci se sice dostaví brzy, ale BedruÀka amatér. divadlo pfii Salesiánské oratofii, Foerstrova 2, Brno-Îabovfiesky nabízí tato představení: hod. Nejmen í koliãka I. premiéra Pro děti předškolního věku hod. Mal princ premiéra Pro celou rodinu Vánoãní hvûzda - pro celou rodinu zrovna ve chvíli, kdy ta jejich správná inzerentka není doma. Možnost dorozumění zkomplikuje i známá zkratkovitá řeč inzerátů. A tak se po zájemcích, kteří sice přišli na správnou adresu, chtějí či se jim nabízí prapodivné věci. Jak to vše dopadne? To uvidíte, pokud právě uvedené humorné představení navštívíte. Začátek představení je v 19,30 hod., pfiedprodej vstupenek od Hrají: Adéla Gondíková nebo Lucie Zedníčková, Ivana Andrlová, Martin Zounar, Vladimír Čech nebo Zdeněk Mahdal a další. B. Rudolfová, odbor kultury Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin Je název výstavy, která se koná v Kongresovém centru Výstaviště. Zahájena bude vernisáïí dne v hod. Bude otevřena od do denně od hod. Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 15,- Kč, studenti a důchodci 10,- Kč. Pfiijìte, kytiãky se na Vás tû í!

4 4 KOMUNÁLNÍ VOLBY 2002 VOLTE SDRUÎENÍ NEZÁVISL CH! Kandidujeme do Mâ Brno-Bystrc i do mûsta Co chceme? Chceme, aby slu nost nebyla povaïována za slabost a aby zmizely stranické arvátky Chceme, aby vûci byly naz vány správn mi jmény, aby vykonatelnost práva se stala souãástí kaïdodenního Ïivota Chceme zv it bezpeãnost obãanû v ulicích i zabezpeãení jejich majetku Chceme podpofiit hospodáfisk rozvoj a vloïit více penûz do bydlení Chceme fie it problém parkování v mûstû Brnû Stavíme na vzdûlání, které je klíãem k budoucnosti Chceme se vûnovat sociální sféfie s citem a rozmyslem Chceme vyfie it problém rychlostní komunikace R43 bez zatahování mezinárodní dopravy do Bystrce S Va í pomocí a podporou chceme v tûchto volbách uspût. VOLTE SNK!! 1. Mgr. Eli ka Kováfiová 2. Jan Strmiska ODS pro Bystrc Chcete prûhledné a efektivní hospodafiení stromy a upravená vefiejná prostranství rozvoj sluïeb, podnikání a nová pracovní místa pokraãovat v humanizaci sídli tû? Chcete hfii tû pro dûti rozvoj rekreace a sportu ãistou pfiehradu zdravû Ïít? Líbí se vám v Bystrci... Místní sdruïení ODS v Bystrci Vážení spoluobčané! Z volebního programu KSČM pro komunální volby 2002 Požadujeme dokončení a schválení regulačního plánu Brno- Bystrc Nesouhlasíme s výstavbou R-43 v katastru Bystrce žádáme realizaci výstavby mostu pro pěší a turisty u hradu Veveří Požadujeme zřízení otevřené televizní ostrahy v Bystrci Žádáme podstatné zlepšení bezpečnosti občanů především v nočních hodinách Prosazujeme princip a zásadu poměrného zastoupení ve složení Rady a jejich komisí Budeme se podílet na uplatnění prvků přímé demokracie na území Bystrce Doporučujeme vytváření uličních výborů, jako aktivů občanů v jednotlivých částech Bystrce Budeme vždy proti rušení sítě předškolních zařízení Žádáme obnovu zájmové a technické tvořivosti občanů všech věkových kategorií Požadujeme nejméně 30% z bytového fondu pro aktivní bytovou politiku Při prodeji obecních bytu současným nájemníkům, jsme proti prodeji třetím osobám Považujeme za nepřípustné jakékoliv zhoršování zdravotní a sociální péče v Bystrci a odmítáme nadstandartní lékařskou péči pro majetné Vyhovuje Vaším požadavkům a potřebám na postupné zkvalitňování života v místě kde žijete nás volební program? Pfiedstavujeme Vám kandidáty za politickou stranu US-DEU ktefií volebním heslem KOMUNIKACE A TOLERANCE budou usilovat o Va e hlasy v komunálních volbách dne Ing. Ilja Ka ík, CSc., místostarosta Mâ Brno-Bystrc 2. Alena Oslizlová, ãlenka komise rozvoje Bystrce a kontrolního v boru 3. Jaroslav Rejda, ãlen Rady Mâ Brno-Bystrc, pfiedseda komise rozvoje Bystrce 4. JUDr. Hana Klusáãková, ãlenka zastupitelstva Mâ Brno-Bystrc, pfiedsedkynû v boru finanãního 5. Mgr. Antonín imeãek, pfiedseda komise stavební Myslíme na Vás Z na eho programu pro Bystrc: Chceme podporovat rodiny s dûtmi, seniory a zdravotnû postiïené spoluobãany a vûnovat se prevenci sociálnû-patologick ch jevû. Chceme vést ÚMâ k efektivnímu chodu. Chceme pokraãovat ve v stavbû a regeneraci byt. fondu. Chceme pokraãovat v humanizaci sídli tû. Chceme usilovat o to, aby komunikace R43 nebyla vedena pfies Bystrc Chceme usilovat o postupnou koncepãní rekonstrukci vefiejné zelenû Chceme podporovat poctivé podnikání. Chceme podporovat ãinnost spolkû, obãansk ch sdruïení, sportovních klubû a provoz Spoleãenského centra. Na i kandidáti: 1. Ing. Vít paãek, 44 let, inspektor Ïiv. prostfiedí 2. Ing. Vladimír Puã, 48 let, projektant 3. Ing. Jaroslav Ol ar, 39 let, podnikatel 4. JUDr. Jitka Beãiãková, 43 let, právniãka 5. Ing. Jan Benda, 52 let, podnikatel 6. Ing. Leopold âern, 60 let, fieditel LesÛ m B a dal í. VáÏení bystrãtí spoluobãané pfiijìte volit! Neúãastí ve volbách odevzdáte ãást svého hlasu tfieba právû tomu, koho byste rozhodnû volit nechtûli. Strana zelených = dobrá volba, tak jsme říkali před čtyřmi lety, tak říkáme i letos! Opět se v Brně i v Bystrci ucházíme o hlasy vás, voličů. Zatím jste nám vždy projevili svoji důvěru, vždy byl kandidát Strany zelených vámi zvolen do Zastupitelstva, případně i do Rady Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc. Také v rámci města jsme zatím měli vždy svého zástupce a to též díky členům různých občanských sdružení, spolu s námi hájícími potřeby občanů Bystrce i celého Brna. Proto též zvolení zastupitelé nebyli mnohdy ani členy zelených, proto také v komisích Rady Zastupitelstva zastupují Stranu zelených sympatizanti, kteří si spolu s námi uvědomují nutnost vnášet pohled na řešení společenských problémů a řízení obce podle principů, kterými se řídí Strana zelených a jejichž dodržování má nám a celé společnosti pomoci udržovat, případně zajišťovat přijatelné podmínky života jednotlivce i celé společnosti a jejich trvalý rozvoj. I když nás členů SZ přibývá, pak právě díky aktivistům zobčanských hnutí se daří upozorňovat na nesprávnosti navrhovaných řešení problémů zde v Bystrci, mezi které patří i R43, udržování rekreačního rázu okolí Brněnské přehrady, čistota vody v přehradě, ale též otázky bezpečnosti, dopravy, sociální problematiky, výroby a podnikání, vzdělání a zdravotnictví, i zajištění proti takovým pohromám, jakými byly letošní záplavy. Strana zelených staví svoji činnost na spolupráci s občany, na jejich návrzích a podnětech, čímž též přispívá k rozvoji občanské společnosti. Aplikací zásad udržitelného rozvoje pak hledá řešení těchto problémů a návrhů. K tomu potřebujeme vaši podporu, vaše hlasy, vaši spolupráci. Kandidáti za Stranu zelených do Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc

5 Bystrcké noviny ã. 8/ Sdružení pro zdravý život v Bystrci 7 Chceme čistý vzduch a žádný hluk - nechceme dálnici přes Bystrc! Podrobné informace na internetu: PROJEKT BYorytmy ČSSD BYSTRC Přímá spolupráce radnice s občanskými sdruženími. Naplnění připraveného projektu: Systémová úprava a dosadba stávající vegetace Bystrc I v letech , rozšíření na Bystrc II do roku Parkovací stání Teyschlova na místě současné výrobny Gabonu 2003/2004 Plánovaná rekonstrukce nám. 28. dubna spoluúčast radnice na tvorbě prvků životního prostředí: 2003/2006. Byty přednost regeneraci a sociální funkci za současného vytváření podmínek pro zájemce o privatizaci. Potvrzení zamítavého stanoviska k výstavbě R43 podání návrhu nově zvolenému zastupitelstvu do ledna Plné znění najdete na: Mûstská policie radí dûtem jak se chovat k neznám m osobám Jazyková kola SCHWEIZER super kvalita za super cenu NùMâINA, ANGLIâTINA malé skupiny, indiv.v uka konverzace, gram., douãování zaãátky - cel rok i prázdniny Brno-Kohoutovice KLASICKÁ A SPORTOVNÍ MASÁÎ aromatické oleje Dagmar FIALOVÁ BRNO-KOMÍN, Absolonova 30 Objednávky na : mobil: Koupelny va ich snû rekonstrukce bytových jader dlažby a plovoucí podlahy vyřízení stavebního povolení RADECO s.r.o. Moravany u Brna Tel.: , Tradiční kurzy anglického jazyka CVâ Bystrou ka, Fleischnerova 1a zahajuje intenzívní kurz angliãtiny pro mírnû pokroãilé, kter bude probíhat v úter a ve ãtvrtek od do hod Vyuãujeme ve skupinách maximálnû 8 osob. Pfiivítáme zájemce v ech vûkov ch kategorií. Kurz angliãtiny pro stfiednû pokroãilé probíhá v úter a ve ãtvrtek od do hod. Pfiihlá ky a informace na tel.: nebo Vždy platí: Tvé tělo patří jen tobě. Je lépe se vzdálit, pokud chování nějaké osoby vybočuje z běžných pravidel chování mezi lidmi. Měj se na pozoru, pokud ti někdo nabízí lákavou věc, zábavu, brigádu, a podobně a zdánlivě za to nic nechce nebo to dělá jen proto, že se mu líbíš". Pokud tě neznámý člověk z nějakého důvodu zve na schůzku a ty se rozhodneš nabídku přijmout, trvej na setkání na veřejném místě. Nikdo nemá právo tě zneužívat, vydírat ani šikanovat, a to ani člověk, kterému důvěřuješ, je z tvé rodiny, je tvůj učitel nebo zaměstnavatel. Je dobré znát pravidla bezpečného pohybu nočním městem a nepodceňovat je. Autostop je riziko vždy, zejména pro samotnou dívku. Pokud se rozhodneš je podstoupit, je lepší stopovat auta, která řídí žena, nebo pokud je žena či dítě jako spolujezdec. V žádném případě nesedej do auta, kde jsou dvě a více osob. KARATE BYSTRC NÁBOR NOV CH âlenò Oddíl Karate Bystrc zve v echny chlapce a dívky od esti let, dospûlé od patnácti let bez omezení vûku, do sv ch sekcí zaãáteãníkû a pokroãil ch. Zápis nováãkû, ktefií mají zájem o karate a sebeobranu se koná v pátek v hodin v tûlocviãnû Z Vejrostova v Bystrci. Oddíl vede hlavní trenér Miroslav KoÈa 4. DAN, trenér reprezentace âr. Oddíl patfií jiï nûkolik let k nejúspû nûj ím na mistrovstvích âr a Evropy. Dodateãnû se lze pfiihlásit kaïd pátek v hodin. Zapamatuj si SPZ, typ a barvu vozidla, s řidičem je vhodné mluvit o neutrálních tématech, nedovolit, aby rozhovor sklouzl do osobní roviny a už vůbec ne k tématu sexu. Pokud máš pocit, že něco není v pořádku, požádej o zastavení pod jakoukoliv záminkou (např. nevolnosti) a do auta se již nevracej! Domluv si s rodiči či s dospělým, kterému důvěřuješ, nějaké neutrálně znějící heslo", které jim dá při telefonickém hovoru najevo,že jsi v nebezpečí, že nemůžeš svobodně mluvit a možná se ani pohybovat. Domluva by měla znít, že v takovém případě pro tebe hned přijedou. Věř svému instinktu, pokud tě varuje poslechni jej.

6 6 Bystrcké noviny ã. 8/2002 BÍLÁ PASTELKA CELONÁRODNÍ DOBROâINNÁ VE EJNÁ SBÍRKA na podporu sluïeb pro nevidomé a slabozraké Podle údajů Světové zdravotnické organizace žije na celém světě asi 180 milionů lidí s vážným zrakovým postižením, z toho více než 40 milionů nevidomých. Navzdory pokroku v medicíně a preventivním opatřením toto číslo neustále roste. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ve spolupráci s Tyfloservisem, o.p.s. pořádá 15. fiíjna 2002, u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole, 3. roãník celonárodní vefiejné sbírky na podporu tûïce zrakovû postiïen ch pod názvem Bílá pastelka. V tento den budou naši dobrovolní spolupracovníci, oblečení do triček s logem sbírky, v cca 180 oblastech České republiky nabízet za finanční příspěvek 20 Kč a více originální bílé pastelky - jako symbol světa neviditelných Internet patfií k nejlep ím a nejrychlej- ím zdrojûm informací. SlouÏí nejen kolám a na nejrûznûj ích pracovi tích, ale stále více proniká do bûïn ch domácností. Lidé v ak mnohdy nevûdí, jaké moïnosti pfiipojení na internet existují a kter z nich mají zvolit. Jednou z alternativ je vysokorychlostní pfiipojení pfies kabel, kter v na í mûstské ãásti provozuje firma UPC. O jeho v hodách a cenov ch relacích jsme hovofiili s generálním fieditelem UPC Václavem Bartonûm. V ãem spatfiujete v hody pfiipojení k vysokorychlostnímu internetu po kabelu tak, jak ho provozuje UPC? Vysokorychlostní kabelov internet UPC má podle mého názoru oproti ostatním zpûsobûm pfiipojení (napfi. prostfiednictvím telefonní linky) fiadu v hod. Neblokuje pfii surfování na internetu telefonní linku a rychlost pfiipojení je témûfi bezkonkurenãní. Hlavní v hodou je ale moïnost dvacetiãtyfihodinového pfiipojení k internetu za, myslím, velmi pfiijateln pau ál. V zásadû zákazník mûïe volit ze ãtyfi typû nabídky. Domácnostem je urãena základní nabídka Home za 1080 Kã mûsíãnû a»rychlej í«speed za 1480 korun. Pro firmy tu pak máme bûïnou sluïbu Business za 3000 Kã a nadstandardní Mistral Profi za 6000 korun. Zajímavé pro zákazníka mûïe b t i to, Ïe zaji Èujeme odbornou instalaci a kompletní servis. Ne nadarmo hodnotí mnozí odborníci a média ná internet jako nejlep í sluïbu svého druhu. Prozradíte nám i nev hody, které tento zpûsob pfiipojení má? Hlavní nev hodou na eho internetu stále zûstává jeho dostupnost, která je omezena na kabelové rozvody UPC. Ty zatím jsou jen v nûkter ch lokalitách Prahy, Brna a stfiedních âech. Samozfiejmû na e spoleãnost má zájem svou nabídku stále roz ifiovat. BliÏ í linií, symbol světa nevidomých a výraz lidské solidarity a dobré vůle. Každou zakoupenou pastelkou tak pomůžete nakreslit příběh do tmy". K lepší identifikaci prodejců pomůže kartónová pastelka. Mezi těmito dobrovolnými pracovníky budou studenti středních a vysokých škol, pracovníci SONS a Tyfloservisu, o.p.s., někteří z nich sami těžce zrakově postižení, ale také patronka projektu hraběnka Mathilda Nostitzová a herečka Zuzana Stivínová. Výtěžek sbírky bude věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a slabozraké, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou slepeckou holí, číst braillovo slepecké písmo a jiné speciální dovednosti, které jim napomáhají přiblížit se normálnímu životu. Marie vejdová Internet proniká do domácností i v na í mûstské ãásti informace se dozvíte v na em Zákaznickém centru ( ) nebo na internetov ch stránkách (www.upc.cz). Co pro pfiipojení po kabelu potfiebuji? Zájemce o vysokorychlostní internet po kabelu v zásadû potfiebuje pouze vlastnit poãítaã. I v pfiípadû, Ïe zatím poãítaã nemá, jsme schopni mu zprostfiedkovat jeho koupi u na ich partnerû za zv hodnûn ch podmínek. Dále je nutné, aby v jeho domû byly k dispozici na e kabelové rozvody pfiipojené na internet, jak jsme o tom jiï hovofiili. Jak nároãná je instalace internetu? Kolik stojí? Instalaci provádûjí na i technici, ktefií obvykle pouze vymûní zákazníkovi zásuvku kabelové televize, natáhnou kabel k poãítaãi, nainstalují kabelov modem a provedou potfiebná nastavení poãítaãe. Po odchodu technika uïivateli okamïitû funguje pfiipojení k internetu a elektronická po ta. Aktivaãní poplatek ãiní 1500 Kã, za kabelov modem si úãtujeme vratnou zálohu 2000 Kã. Chystáte v této oblasti nûjaké novinky? Jak uï jsem zmínil, chtûli bychom stále roz ifiovat nabídku lokalit, kde bude moïné se k internetu po kabelu pfiipojit. Vylep ení se budou t kat také obsahu, aby se lidé doma dokázali na internetu dobfie orientovat, a celkové zkvalitàování na ich sluïeb. Navíc, kdo si od nás objedná internet po kabelu bûhem tûchto mûsícû zaplatí pouze symbolick aktivaãní poplatek 1,- Kã a sníïenou zálohu za modem Kã. Pro nové zákazníky, ktefií si objednají souãasnû internet i kabelovou televizi, jsme navíc pfiipravili dárek optickou my v hodnotû 500 Kã. (Placená inzerce) Obkladaãské práce. Tel.: Architekt zpracuje projektovou dokumentaci. Tel.: 606/ Novû otevfiená cykloprodejna v Komíně na ulici Svratecká 56 přímo na zastávce. Servis kol na počkání. Tel.: Malby, nátûry, stříkané tapety Cendelín. Tel.: , Ital. zaãáteãníci, angl. úplní zač. Cena dohodou. Tel.: Provádím mytí oken. Kvalita, zkušenost a příznivé ceny. Objednávky na tel.: večer, nebo 732/ Provedu zednické a obkladačské práce. Rychle a kvalitně. Tel.: 604/ Pfienechám obchod-kancelář, nízký nájem, Bystrc II. Tel.: 737/ KoÏní ordinace - nákupní centrum Akát, Kubíčkova 8. Ord.hodiny. Po 8-14 a 17-19, Út 8-13, St 11-17, Čt 8-14,30, Pá Bez objednání a doporučení obvodního lékaře. Tel.: záznamník. Poãítaãe - opravím, nastavím i večer u vás, naučím WORLD, EXCEL, INTERNET, zapůjčím PC. Tel.: , 608/ Koupím DB 3+1. Tel.: 603/ Student pedagog. fakulty doučí žáka ZŠ, SS angličtinu. Tel.: Vymûním SB 1+1 ve Zlíně za podobný i garsonku v Brně nejlépe v Bystrci. Tel.: Vyuãuji nûmãinû individuálně děti i dospělé v Bystrci. Inf. Mgr.Hlaváčová, tel.: Nové kurzy angličtiny v malých skupinách na bázi soukromé výuky - efektivní - na Heyrovského. Tel.: , mobil: 728/ Vymûním 4pokojový státní byt v Bystrci za dva menší rovněž v Bystrci. Tel.: 608/ Koupím válendu s úložným prostorem nebo sedací soupravu - levně.tel.: 604/ Pfiinesu, odnesu nákup, balík, čistírna.tel.: Dovezu brambory na uskladnění. 25 kg za 5,- Kč/1 kg. Tel.: 776/077833, Malby nátûry Onderka. Tel.: , ÁDKOVÁ INZERCE Pohlídám dítě. Tel.: , mob.: 605/ Pronajmu garáž v ul. Pod Horkou. Tel.: , 737/ Prodám garáž v Bystrci. Tel.: 604/ Vymûním ST 4+1 Bystrc za 2+1 Bystrc, Komín, Žabovřesky a 1+1 Bystrc, Kohoutovice, Bohunice - SPĚCHÁ. Tel.: 604/ Provádím videozáznamy, přepisy 8,16 mm filmů na VHS. Tel.: Koupím družstevní byt 1+1 v Bystrci - Komíně. Peníze ihned. Tel.: 737/ kdykoliv. Oznámení - od října zahájen rybářský kroužek. Informace p.pračka, Kuršova 1, tel.: po 18 hod. Byty a RD Bystrc, Komín, Žabovřesky a okolí hledáme. Prodávajícím služby zdarma. RK tel.: 608/451000, Studentka V douãí středoškolskou matematiku a ruský jazyk. Tel.: Koupím zahradu i menší plochy v Bystrci. Tel.: 604/353126, Péãe o vaše blízké u vás doma. Možná i pomoc s dětmi zdravotní sestra. Tel.: SECOND HAND, oblečení pro děti i dospělé, komisní prodej kočárků, kola a jiné. Čistírna PRAKOM za příznivé ceny. Najdete nás v přízemí pasáže obchodního střediska MAX (Akát), Kubíčkova 8. Hotovostní půjčky bez ručitele. Peníze do 24 hodin! Volejte 604/ Hledám pronájem bytu minimálně na 1 rok. Tel.: 604/ Koupím ihned DB OV. Hotovost připravena. Tel.: 603/ Vymûním státní byt 3+1 v Bystrci za státní 2+1 nejlépe Brno-střed případně Bystrc v Brně. Tel.: âepice, klobouky - dětské, dámské, pánské, punčochové zboží. KDE? Lýskova 3. Tel.: Prodám družstevní garáž v Bystrci, ul. Laštůvkova. Tel.: , , 605/ VáÏení obãané Bystrce. Rád vzpomínám na své někdejší bydliště a své přátele. Je jím i PhDr. Jiří Altman, kandidát na starostu MČ. Doporučuji Vám volbu jeho i kandidátky ČSSD. Získáte tak spolehlivé partnery. Prof. MUDr. Bohumil Fišer

7 Prázdninová pohádka aneb kdo je tady pánem V jedné zemi, v jednom mûstû, v jedné jeho ãásti Ïili dva kluci. Jednomu bylo asi 14, druh mûl za sebou první tfiídu. A protoïe byli zrovna prázdniny a uï nûkolik dní pr elo, sedûli doma u okna a nudili se. A asi si umíte pfiedstavit tu radost, kdyï to odpoledne koneãnû pr et pfiestalo, za mrakem dokonce vykouklo sluníãko a chodníky zaãaly os chat. Celí nedoãkaví vytáhli kluci kola. Mlad í mûl jakéhosi arábka, kter uï poslouïil nejednomu dítûti, ale star í mûl kolo nové. Moc se tû il, aï ho bude moct vyzkou et. A protoïe nûkolik dní pr elo a v ude bylo bláto, vyrazili do parku. Ten mûli v onom mûstû moc pûkn travnaté plochy, mnoho mlad ch stromû, oplocené pískovi tû a také labyrint asfaltov ch cest dokonce s vyznaãenou trasou pro malé cyklisty. Ale ouha, sotva vyjeli, objevila se babiãka. Ne ta pohádková, ale taková ta sídli tní s mal m psíkem neurãitelného plemene. A tato babiãka se sviïnû sklonila, uvolnila karabinku na vodítku a osvobozen pejsek vyrazil jako stfiela. Hop, skok a uï je u star ího z klukû. A ten, protoïe doprovázel mlad ího brá ku, na tûstí nejel pfiíli rychle a tak stihl strhnout fiidítka. Narazil do obrubníku a spadl z kola. Nemyslíc na bolest se hned zvedá a s obavou prohlíïí nové kolo. Ne, na tûstí se nic váïného nestalo, jen nûkolik odûrek a splasklá pfiední du e. A Ïe to Střední průmyslová škola slévárenská v Brně nabízí mladým lidem výtvarné obory zabývající se zpracováním kovů: umělecké kovářství a zámečnictví, umělecké odlévání a umělecké rytectví. Absolventské práce můžete zhlédnout na Výstavě uměleckých výkovků, odlitků a rytin, kterou naše škola pořádá ve dnech října 2002 ve Bystrcké noviny ã. 8/2002 bolí, to pfiece chlap vydrïí. Zatím se babiãka k nûmu dobelhá a ptá se starostliv m hlasem: Nestalo se ti nic chlapeãku? Mám proraïenou pfiední du i. To je mi líto, fiíká babiãka soucitn m hlasem a pomal m krokem odchází. Vlastně se nic nestalo. Ale mohlo, a mohlo to být mnohem horší. Jak horší si asi každý dokáže domyslet už sám. A proč? Odpověď není třeba hledat příliš dlouho. V našem okolí přibývá psů a ubývá dětí. A protože pejska už má dnes kdekdo, stává se normálním i to, co dříve normální nebylo. Za benevolence, ba tichého souhlasu odpovědných - policie i úřadů, se pejsci stávají našimi pány. Mohou vše a na úkor všech. A jak to vidí pejsek: Haf, haf, žije se nám čím dál líp. Lidé nám staví chodníky, cyklistické stezky, budují parky a hřiště, haf, haf. Nožičku můžeme zvedat už také kdekoliv, třeba i ve výtahu nebo na tramvajovém ostrůvku. A košíkem už nás taky většinou neobtěžují. Vždyť je to nehumánní, jak říkají. Když někdo z nás pokouše nebo i zakousne člověka, je to jeho vina, přece nás vydráždil. A vždycky se najde nějaký hodný člověk, který se postará, aby tě nezastřelili. A děti? Ty ať jsou rády, že mají těch pár oplocených pískovišť. Zatím, vrr, vrr, haf. KK Hrátky v na í koliãce Milé maminky, je Vašemu chlapečkovi či holčičce 2,5 4 roky a máte zájem o to, aby se ještě před vstupem do předškolního zařízení seznámili za přítomnosti maminky s prostředím mateřské školy?právě pro Vás jsou připravený již pátým rokem hrátky v naší Školičce. Můžete si u nás hrát, zpívat, cvičit, malovat nebo něco vytvořit. K dispozici Vám budou všechny hračky,tělovýchovné pomůcky i výtvarný materiál. Školička bude od října každé úterý od hodin v mateřské škole Kachlíkova 21 a Štouračova 23. Na Vaši návštěvu se těší Lenka Ratajská, fieditelka matefiské koly Kachlíkova 21 KOV POKAÎDÉ JINAK svých prostorách. Každou středu od do hodin jste zváni do našich dílen v Cyrilské a Masné ulici, kde máte možnost pozorovat výrobu výkovků a odlitků a sami se jí zúčastnit. Upozorňujeme, že naše škola změnila svou adresu a od 1.září 2002 sídlí na Hybešově ulici č. 15. Mgr. Ludmila Mládková 7 SENIORKLUB BYSTRC Uplynulo horké léto, uplynul i čas dovolených a milých setkání s našimi blízkými. Ač neočekáván, hlásí se pomalu čas podzimu a nebude trvat dlouho, kdy skončí práce na zahrádkách a kdy se zazimují všechna letní odpočinková sídla. Je to čas, kdy bystrcký Seniorklub zahájí již sedmý rok své činnosti, věnované dříve narozeným občanům. Zahájení proběhne ve čtvrtek dne 27. záfií 2002 ve hodin ve Společenském centru v Bystrci na Odbojářské ulici. Na toto slavnostní zahájení zveme nejen všechny kmenové členy naší organizace, ale i ty, kteří chtějí poznat ve svém věku nové přátele a stále se cítí býti mladými. Pro zájemce o naši činnost uvádíme program pořádaných akcí na měsíc říjen. Pro informaci uvádíme, že programy do trvalého bydliště nerozesíláme. Jsou k dispozici na našich akcích, hlavně na besedách, které se konají vždy poslední čtvrtek v měsíci ve Společenském centru sobota Pochod všech generací. Stejně jako každý rok i letos si 1. října připomeneme Mezinárodní den seniorů. Při této příležitosti se připojíme k celosvětovému symbolickému pochodu na podporu aktivního a zdravého života v každém věku, který se toho dne koná současně v desítkách zemí. Sejdeme se na konečné stanici autobusu č. 45 v Mariánském údolí v Líšni, kde bude od 10 hodin probíhat pestrý doprovodný program. V 11 hodin bude slavnostně zahájen pochod údolím Říčky k Muchově boudě. Trasa je dlouhá 3 km chůze rovným terénem a je pro všechny seniory bezproblémová. Přihlášení na kulturně-poznávací zájezd do barokního areálu Pečovatelská služba pomoc při řešení každodenních těžkostí v domácnosti jako např. při přípravě jídla, při osobní hygieně, doprovod na vycházku nebo k lékaři. Telefon Domácí péãe zdravotnické ošetřovatelské úkony na základě doporučení praktického lékaře přímo v domácnostech pacientů. Péči hradí zdravotní pojišťovny. Telefon Denní stacionáfie tzv. domovinky. Jeden sídlí na Vinohradech, ulice Velkopavlovická 13, telefon Další stacionář se nachází v budově městských lázní, Ponávka 3, telefon Antonína hraběte Šporka se sejdou toho dne nejpozději v 5.45 hod. na zastávce MHD TESCO. Přistavený autobus odjede v 6.00 hodin čtvrtek Výstava Okresního muzea Brno venkov ve Šlapanicích. Nově budou zde veřejnosti prezentovány restaurované předměty ze sbírek OM BV. Pro zájemce o tuto výstavu uvádíme sraz u stanice TR 131 nádraží ve 14 hodin. Účast na této výstavě doporučujeme, neboť akce Okr. muzea Brno-venkov mají vždy vysokou úroveň úterý Cestou Ludmily Bartákové. Výletem podél říčky Loučné vzpomeneme na zakládající členku Seniorklubu, která již není mezi námi. Sraz v 9,45 hod. na nádraží Královo Pole. Jízdenky do Dolních Louček. Cesta 4 km po rovině, nenáročná. V Předklášteří možnost oběda v restauraci Chaloupky úterý Pro zdravou vodu do Bílovic. Odpolední vycházka údolím Lišky Bystroušky ke studánce Leoše Janáčka. Sraz 12,30 hod. v hale hlav. nádraží ČD v Brně. Odjezd 12,55 do Bílovic. PET lahve na vodu s sebou. Předpokládáme zastavení v oblíbené cukrárně čtvrtek BESEDA Seniorklubu ve 14,30 hod. ve Společenském centru v Bystrci. Projednáme program na měsíc listopad a stanovíme další okruhy naší činnosti. Motto na další měsíc: Îivot je pfiíli krátk na to, abychom jej proïili doma za kamny. Neváhejte proto a přijďte mezi nás. Rádi Vás uvítáme. Vladimír Rajsk, pfiedseda NADùJE Obãanské sdruïení NADùJE nabízí star ím spoluobãanûm mûsta tyto sluïby: Dále nabízíme možnost krátkodobého pobytu v Domovech pro pfiechodné pobyty seniorû v Bohunicích, Arménská 2, telefon a v Řečkovicích, Hapalova 20, telefon DÛm pokojného stáfií v Králově Poli na Ptašínského ulici 13, telefon , nabízí možnost trvalého pobytu s nepřetržitou péčí. Interní a geriatrická ordinace MUDr. J. Útratové v budově Domova pokojného stáří na Ptašínského 13. Telefon Informujte se na uvedených telefonních číslech a vyzkoušejte nabízené služby. Ing. Lucie Chabiãovská

8 8 Bystrcké noviny ã. 8/2002 CVâ BYSTROU KA Fleischnerova 1a, Bystrc, tel Nabídka krouïkû ve kolním roce 2002/2003: Název krouïku tfiída, vûk den ãas Kã POHYBOVÉ pololetí (rok) 1. Aerobic od 3. tfiídy stfieda ,- ãtvrtek ,- 2. Country Li ãata tfiída úter ,- (700,-) 3. Opiãáci 5-7 let úter ,- 4. Rodiãe a dûti Hopsání 3-5 let ãtvrtek ,- 2-4 let pátek ,- 2-4 let pátek ,- 5. Jóga pro dûti od 3. tfiídy stfieda ,- P ÍRODOVùDNÉ 1. Pfiírodovûdn Vrabãáci od 2. tfiídy pondûlí ,- 2. Chovatelsk od 3. tfiídy pondûlí ,- (700,-) stfieda ,- (700,-) 3. Teraristika tfiída úter ,- (700,-) V TVARNÉ 1. Rodiãe a dûti Malování 3-5 let ãtvrtek ,- pátek ,- 2. V tvarka Duha 1. a 2. tfiída ãtvrtek ,- 3. V tvarka od 3. tfiídy pondûlí ,- (1100,-) 4. ikovné tlapky od 3. tfiídy pondûlí ,- (1100,-) úter ,- (1100,-) TURISTICKÉ 1. Turistick âikelan od 4. tfiídy stfieda 16,30-18,00 200,- 2. Turistick PTO Kamarádi stfieda 16,30-18,00 200,- HUDEBNÍ 1. Veselé pískání flétna pondûlí- ãtvrtek hraní pro radost v mal ch skupinkách 2. Klavír-individuální dle domluvy pondûlí asi 1400,- (p. Peterlík ) 3. Kytara-individuální dle domluvy ãtvrtek 800,- 1400,- (p. ezník tel ) 4. Dechové nástroje pátek (info. p. Veleba ) AKTIVITY PRO DOSPùLÉ 1. Angliãtina zaãáteãníci stfieda ,- stfiednû pokroãilí stfieda ,- mírnû a stfiednû pokroãilí úter Nûmãina pokroãilí ãtvrtek ,- 3. Jóga stfieda , ,- 4. Tai-chi úter ,- 5. Taneãní ãtvrtek Organizátorsk kurz Hnutí Brontosaurus pondûlí V tvarné podveãery (2x mûsíãnû) pondûlí ,-/veãer 8. Kurzy malování na hedvábí (1x mûs.) sobota ,-/kurz Dále budou probíhat v Bystrou ce tyto akce: V TVARNÉ PODVEâERY Nabízíme tvofiení nejen pro maminky a dûvãata od 12 let. Podveãery probíhají v pondûlí 2x za mûsíc. Cena: 70,-Kã/podveãer. V tomto pololetí nabízíme: Malování na sklo Pfiáníãka malovaná na hedvábí Tvofiení z pfiírodní vlny Adventní vûnce Slamûné ozdoby Ochutnávka vánoãního cukroví z va ich kuchyní, v mûna receptû, koledy Pfiijmeme kluky od 7 do 14 let, ktefií mají zájem o skauting. Bûhem roku se scházíme v klubovnû, kde hrajeme hry, zpíváme, uãíme se, jak Ïít v souladu s pfiírodou. KaÏd mûsíc chodíme na v lety a v létû jezdíme na tábor. Tam trávíme dva t dny v indiánsk ch stanech. Kluci si v oddíle najdou SKAUT MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ s paní evãíkovou, soboty hodin, , , cena: 150,-Kã/kurz PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA BYSTROU CE nabízíme dva v lety pro dûti od 1. do 5. tfiídy. Nutno dûti pfiihlásit nejpozdûji t den pfiedem, poãet dûtí je omezen. Cena: 50,- Kã/den kamarády a uïijí si spoustu legrace a dobrodruïství. MÛÏete kdykoliv pfiijít na na e schûzky, které jsou vïdy v pondûlí od 16:30 ve skautské klubovnû na Vrbovecké 2 (za matefiskou kolou touraãova). 36. skautsk oddíl (24. stfiedisko), kontakt: Pavel Ondráãek, Bystrck bûh Čibasportathletic. Přihlášky startujících od 9.30 hod a start v 10 hod. Loňského ročníku ročníku se zúčastnilo rekordních 250 závodníků. Závodilo se v pěti kategoriích, v poslední, pro rodiče a příchozí, běžel symbolické kolo také senátor T. Julínek a primátor města Brna P. Duchoň. Děti obdržely hodnotné ceny od sponzorů. Doprovodný program tvořil závod na kolech Amulet Race. I letos chystáme stejný program pro děti, tentokrát rozšířený na závěr o běh osobností. Účast přislíbil opět primátor města Brna P. Duchoň, starosta Bystrce S. Beneš a nějaké to překvapení si necháme v záloze. Srdeãnû zve senátor MUDr. Tomá Julínek Dne se na ulici Lýskova v sídlišti Brno-Bystrc bude konat již 5., tedy jubilejní, ročník přespolního závodu pro děti i dospělé BYSTRCKÝ BĚH, pořádaný každoročně senátorem Tomášem Julínkem ve spolupráci se sportovní agenturou PODZIMNÍ BURZA dûtského obleãení, sportovních potfieb, hraãek a knih pro dûti v Matefiské kole La tûvkova 57/59, ve tfiídû C v sobotu 13. fiíjna 2002 Přijímá se čisté zimní oblečení do velikosti 170, obuv, brusle, lyže, lyžařská obuv, různé zimní sportovní potřeby pro děti kočárky, autosedačky, vozítka pro děti aj. hračky panenky, stavebnice, knížky. Pfiíjem vûcí: čtvrtek od 16 do 18 hod. pátek od 16 do 20 hod. Prodej: sobota od 8 do 12 h. V dej penûz a neprodan ch vûcí: sobota od do hod. 15% z prodeje připadá pořadateli. Výtěžek bude využit k vylepšování prostředí naší MŠ. Srdečně zveme všechny rodiče našich dětí a širokou veřejnost k výhodnému nákupu. StáÀa kodová, Alena Majerová Stra id lka ze pilberku IV. aneb zaãarované pohádky Zveme děti a rodiče do překrásného prostředí brněnského hradu Špilberku. Můžete si společně zasoutěžit a vysvobodit zakleté pohádky z moci čaroděje Všekaza. V cíli cesty Vás čeká překvapení, malý dáreček a hraná pohádka pod širým nebem na baštách Špilberku. Termín: 6. října 2002, start: hod. vchod do parku z ulice Husovy, vstupné: 25 Kč. Pořádají: brněnské Kluby maminek a Mateřská centra, Centrum pro rodinu a sociální péči, dramatický kroužek dětí Dráček, za podpory magistrátu města Brna, umělecké agentury Rex, Eva marketu Brno Bystrc. Pfiedná ka o Sibifii Jana Bene ová Dne v uvede a s velkou duší i nezaměnitelným patosem snášejí tvrdé společenské Společenské centrum audiovizuální přednáškový pořad agentury POHO- změny ve své zemi. DA Pelhřimov RUSKO - krásná i krutá Sibiř, který bude tak trochu výlece osobních příběhů, ať už to budou Budu tentokrát vyprávět daleko vítem na ruskou Sibiř k místu dopadu historky lovců a rybářů, při nichž jde slavného Tunguzského meteoritu. mráz po zádech nebo se válíte smíchy, nebo půjde o stovky let staré Stominutová diashow doplněná autentickými audionahrávkami nabídne tentokrát nejen pohled do míst, kam a současné historky řadových lidí turisté v Rusku nejezdí, ale i sondu do Ruska," uvádí Martin Dufek z pořádající agentury. současného života Rusů, kteří neztratili nic ze své slovanské srdečnosti L. Leznarová, odbor kultury Uzávûrka pfií tího ãísla je Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČR E Řídí redakční rada. Odpovědný redaktor Ing. V. Puč. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: pí. Klimešová, tel , fax: Sběr inzerce na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Zlom a tisk Gill, s.r.o., Brno. Náklad výtisků. Uzávěrka Zdarma.

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

ANO. Pozvánka BYSTRCKÉ HODY EVROPSKÁ UNIE. Projekt rozvoje Bystrce DISKUSNÍ FÓRUM pondûlí 16.6.2003 - Spoleãenské centrum 17.00-19.00 hod.

ANO. Pozvánka BYSTRCKÉ HODY EVROPSKÁ UNIE. Projekt rozvoje Bystrce DISKUSNÍ FÓRUM pondûlí 16.6.2003 - Spoleãenské centrum 17.00-19.00 hod. EVROPSKÁ UNIE ANO Program: Sobota 21. 6. Nedûle 22. 6. Statutární mûsto Brno, Mûstská ãást Brno - Bystrc Vás srdeãnû zve na BYSTRCKÉ HODY které se konají ve dnech 21. a 22. ãervna 2003 HODOVÁ VESELICE

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB)

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB) Město Blansko Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Tel.: 516 775 244 Fax: 516 775 220 E-mail: hermanova@blansko.cz ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO

Více

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 OBECNÁ USTANOVENÍ: Školní družina je školským zařízením a je součástí ZŠ, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16. O umístění, nebo neumístění

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Poskytnutí informace na žádost podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace na žádost podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Úřad městské části Praha 10 Odbor kontroly a komunikace Váš dopis zn.: Naše značka: SZ P10-045657/2015/01 Vyřizuje linka: Mgr. Bendová/743 V Praze dne: 22. 5. 2015 Transparency International Česká republika,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Jak používat název TyfloCentrum

Jak používat název TyfloCentrum Jak používat název TyfloCentrum Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR v roce 2000 založila obecně prospěšné společnosti a předala jim k realizaci některé sociální služby, které dosud sama

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2015

V Ř E S K O V Á K březen 2015 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K březen 2015 Vážení spoluobčané, v jarních měsících nás čeká oprava komunikace od silnice na Borovy kolem kostela ke kaštanům a u autobusové garáže. Přesný termín zatím nevím,

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více