Rekapitulace volebního období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekapitulace volebního období 1998 2002"

Transkript

1 Rekapitulace volebního období V některém z minulých čísel Bystrckých novin jsem vám slíbil podat souhrnnou informaci o tom, jak jsme si v tomto volebním období počínali. Na začátku volebního období Rada městské části Brno - Bystrc přijala Programové prohlášení koncipované jako zásady řešení výkonu veřejné správy. Toto Programové prohlášení jsme postupně v průběhu volebního období doplňovali konkrétními věcmi. Dvakrát ročně bylo plnění prohlášení Radou projednáváno a hodnoceno. Následně bylo Programové prohlášení projednáváno veřejně v Zastupitelstvu městské části Brno - Bystrc. Tyto principy, vypracování zásad řešení veřejné správy, pravidelné hodnocení prohlášení, veřejné projednávání na Zastupitelstvu a nakonec i vydání závěrečné souhrnné zprávy, která bude předmětem jednání na říjnovém zasedání Zastupitelstva, jsou principy v činnosti Zastupitelstva Bystrce dosud nepoužité, nové. Není v možnostech tohoto článku a rozsahu Bystrckých novin se vyjádřit ke všem 15ti částem programového prohlášení. Prohlášení také ani zdaleka neobsahuje všechno to, o čem Rada nebo Zastupitelstvo rozhodovalo. Prohlášení obsahuje pouze věci význačné a já se pokusím uvést věci zvláště význačné. Další, velice podstatnou informací je skutečnost, že se podařilo postupně, nad rámec pravidelných příjmů, přivést do rozpočtu více než 158 miliónů korun v různých oblastech veřejné správy. V roce 1998 se jednalo o 8,4 mil. Kč, v roce 1999 to již bylo 35,8 mil. Kč, v roce 2000 se částka dodatečných dotací vyhoupla až na 66,5 mil Kč a v letošním roce se jedná o 46,4 mil. Kč. Jedná se o údaje známé k měsíci srpnu. Když jsem tuto skutečnost sdělil svému známému, podivil se a řekl, vždyť to nikde není vidět. V tuto chvíli jsem si znovu uvědomil známé pravidlo, že nestačí něco dobře udělat, ale že je nutno tuto věc ještě dobře prodat. Proto, kdybyste chtěli těchto 158 mil. Kč v Bystrci hledat, kde byste je uviděli? Středisko sběrných odpadů 1,1 mil. Kč, rekonstrukce aleje ke hradu Veveří 0,3 mil. Kč, oprava soch Jana z Nepomuku u bystrcké lípy a Helenky z Pohádky máje (Pokraãování na stranû 2) PAMùTNÍ DESKA JAKUBU OBROVSKÉMU V prosinci letošního roku uplyne 120 let od narození bystrckého rodáka malíře, sochaře, grafika a spisovatele Jakuba Obrovského (* ). Bystrčtí starousedlíci samozřejmě vědí, že se Jakub Obrovský narodil na nám. 28. dubna v čísle 10. Novým obyvatelům a návštěvníkům Bystrce to v budoucnosti bude připomínat pamětní deska na tomto domě. Na podnět členky zastupitelstva MČ Bystrc PhDr. P. Valčákové, CSc. a místostarostky Mgr. E. Kovářové a na odborné doporučení restaurátorské firmy LUKAS se výroby pamětní desky ujali odborníci na slovo vzatí. Návrh zpracoval akademický architekt Miroslav Vochta, Brňanům známý především rekonstrukcí Rozmarýnu nebo restaurace Na Klajdovce. Jeho návrh zrealizoval v bronzu akademický sochař Otmar Oliva (z jeho četných prací připomeňme kompletní rekonstrukci papežovy kaple Redemptoris Mater ve Vatikánu nebo obětní stůl v chrámu na Velehradě). Oba umělci pracovali na řadě dalších rekonstrukcí společně, pamětní deska z jejich rukou bude jistě důstojnou připomínkou Jakuba Obrovského a ozdobou jeho rodného domu. Finanční prostředky na návrh, výrobu a osazení desky byly uhrazeny z rozpočtu města Brna, organizaci zajišťoval odbor kultury MČ Bystrc. Zbývá už jen dodat, že pamětní deska bude na nám. 28. dubna č. 10 slavnostně odhalena 23. října 2002 v 17 hodin. pv I Bystrc pomohla postiïen m povodnûmi Již v průběhu povodní bylo jasné, že škody budou veliké a pomoc bude zapotřebí ze všech stran. To jsme ještě nevěděli, že v některých místech neštěstí lidi postihne i třikrát v krátké době po sobě. Proto jsem inicioval přípravu návrhu pomoci postiženým povodněmi. Příprava návrhu byla směřována tak, aby pomoc měla určitého adresáta, přišla co nejdříve a byla aktuální. Po předběžných jednáních byl Radě městské části Brno-Bystrc doporučen následující návrh. Městu Písek darovat dezinfekční prostředky v ceně 20 tisíc Kč (tj. maximální možná výše v působnosti rady). Prostředky byly nakoupeny zde a dopraveny do Písku (hned druhý den po schválení radou), protože v místě je bylo obtížné sehnat. Pozvánka Současně jsme nakoupili 5 vysoušečů cca v ceně 80 tisíc Kč s tím, že budou městu Písek zapůjčeny. Po skončení potřebnosti v Písku budou nabídnuty případně jiným postiženým. Další mimořádný finanční dar ve výši 100 tisíc Kč, již jako doporučení pro Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc, darovat obci Metly Předmíř pro obyvatele obce na obnovu domů a bytů. Součástí těchto opatření byl i návrh radní Dr. Pešové jménem klubu zastupitelů ČSSD, aby Městská část Brno-Bystrc nabídla 5 bytů v nadstavbách pro ty, kteří ztratili střechu nad hlavou. Rada dne všechny tyto návrhy schválila, případně doporučila. Zastupitelstvo schválilo mimořádný finanční dar na zasedání dne 11. září Ing. Svatopluk Bene, starosta na 25. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Bystrc, které se uskuteční ve středu 16. října 2002 v hod. ve Společenském centru. Předběžný program jednání: VOLBY DO ZMB A ZMâ BYSTRC: Pátek od do h. Sobota od 8.00 do h. (Volební místnosti na str. 2) Programové prohlášení Rady MČ Brno-Bystrc za volební období , závěrečná zpráva Odměny předsedům a členům komisí RMČ, výborů ZMČ a zvláštních orgánů obce, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc 4. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc pro rok 2002 Seznamy velkých oprav a investic, aktualizace Výbory Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, poděkování a odvolání členů, zrušení výborů Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na jednání svá stanoviska. Srdečně zve Ing. Svatopluk Beneš, starosta

2 2 Bystrcké noviny ã. 8/2002 Rekapitulace volebního období (Dokonãení ze strany 1) 0,3 mil. Kč, nové byty a nástavby na Opálkově, Heyrovského, Laštůvkově 31,8 mil. Kč, rekonstrukce a zateplení Opálkova, Heyrovského, Laštůvkova, Větrná 5,5 mil. Kč, infrastruktura na ulici Štouračově, Opálkově, Adamcově 11 mil. Kč, atletická dráha v ZŠ Laštůkova 0,5 mil. Kč, nadstavba Domu s pečovatelskou službou a oplocení 34,3 mil. Kč, rekonstrukce staré školy na radnici 45,1 mil. Kč, hřiště a veřejná prostranství 2,5 mil. Kč. Samostatnou položkou je iniciativa, která po dvou letech úsilí vedla k přehodnocení systému, kterým město Brno poskytovalo příjmy městským částem a na základě kterého došlo k navýšení příjmů naší městské části od roku 2001 včetně o 13,5 mil. Kč ročně. Základem pro změnu systému byla zásada, že na velikosti příjmů se podílí nejen počet obyvatel v MČ, ale i délka komunikací a chodníků, velikost území, plocha zeleně, počet školských zařízení. K těmto číslům lze přirozeně přičíst i náklady v celkové výši cca 28 mil. Kč na rekonstrukci ulic Komínské, Pod Mniší horou, Nad kašnou, K dálnici a Krajní, na opravu ulice Vejrostovy, lávky U ZOO a další, které se k nám dostaly prostřednictvím našich iniciativ u subjektů města Brna, včetně výstavby domu pro matky v tísni za cca 16 mil. Kč. Stfie ní nástavby na ulici La tûvkovû 14, 16, 33, 35 III. etapa Těžko lze v korunách vyčíslit další iniciativy vedoucí k oživení hradu Veveří, ke zvýšenému vnímání problematiky rekreační oblasti Brněnské přehrady, čistoty vody, cyklistických tras a jiných věcí. Na Úřadě městské části, který je nástrojem pro veřejnou správu, se uskutečnila řadu kurzů v oblasti psychologie jednání s klienty, právního povědomí, využívání výpočetní techniky a manažerských schopností. Byla provedena zásadní rekonstrukce vybavení výpočetní techniky, jak zařízení, tak programů. Naše městská část má vebovou stránku s řadou informací. Do bytového fondu jsme vrátili 20 bytů, které byly vyčleněny až do konce roku 2001 pro umístění úřadu, tím že jsme zrekonstruovali starou školu na náměstí 28. dubna na radnici Bystrce. K privatizaci jsme městu doporučili řadu domů. Byla otevřena školní hřiště pro veřejnost. Na konec nemohu zapomenout pronést něco co vypadá jako fráze, ale byla to skutečnost. Všechny věci, které se podařily (a nebylo jich jak je vidět málo, laťka" aktivity byla v tomto volebním období postavena hodně vysoko), se podařily proto, že koalice partnerů si rozdělila úkoly a spolupracovala. Uvádět, o které aktivity se kdo jakým dílem zasloužil, nemá význam. Ing. Svatopluk Bene, starosta Výstavba nových obecních bytů na ulici Laštůvkově byla zahájena v loňském roce,i. a II. etapa byla zkolaudována v měsíci červnu 2001a následně byly byty pronajaty. V květnu roku 2002 byla započata výstavba III. etapy, termín ukončení prací je plánován na konec listopadu letošního roku. K dispozici budou 3 typy mezonetových bytů, které se liší velikostí a dispozičním uspořádáním: Typ B1 - velikost 2+kk, obytná plocha 84,47 m 2 Typ B2 - velikost 1+1, obytná plocha 50,05 m 2 Typ B3 - velikost 1+1, obytná plocha 53,02 m 2 Rada městské části na svém jednání projednala pravidla pro pronájem těchto bytů. Celkem bude nabízeno 7 bytů, z toho 2 byty budou pronajaty žadatelům o byt ze sociálního hlediska. Zájemcům o výše zmíněné obecní byty doporučujeme sledovat úřední desky ÚMČ Brno -Bystrc, na kterých budou zveřejněny podrobnosti týkající se pronájmu uvedených bytů. Odbor bytov a správy budov ÚMâ Bystrc Kdy a kde budeme v Bystrci volit Volby do Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc proběhnou v pátek od do hod. v sobotu od 8.00 do hod. v těchto volebních okrscích a místnostech: Volební místnosti v Z Heyrovského 32: Okrsek č.258: J.Obrovského, Komínská, Pod Mniší horou, Přístavní, U ZOO, Výhon, nám.28.dubna. Okrsek č.259: Okrsek č.260: Stanovisko vedení Mâ Brno-Bystrc k ãlánku Jak se v Bystrci pfiidûlují byty Vedení městské části v reakci na článek časopisu Naše noviny znovu posoudilo okolnosti popisovaného případu a neshledalo pochybení v postupu orgánů městské části a jeho úřadu. Konstatovalo, že autor článku si nevyžádal informace od orgánů, které se věcí zabývaly, a tak je Heyrovského, Obvodová, Píškova. Hrad Veveří, Kozí Horka, Nad dědinou, Pod Komorou, Rakovecká, Ruda, U Křivé borovice, Valouškova, všechny bystrcké trvale obydlené chaty. Volební místnosti v SC Odbojáfiská 2: Okrsek č.261: Joukalova, K dálnici, Krajní, Nad kašnou, U sokolovny, Větrná. Okrsek č.262: Vondrákova lichá, Vondrákova sudá, Wollmanova. Okrsek č.263: Na zeliskách, Pod Horkou, Údolí oddechu, Vondrákova 2 60 sudá, Vondrákova 7 15 lichá, Živného. Volební místnosti v Z La tûvkova 77: Okrsek č.264: Opálkova sudá, Opálkova 1-3 lichá. Okrsek č.265: Filipova, Odbojářská, Opálkova 5-13 lichá. Okrsek č.266: Laštůvkova sudá, Laštůvkova lichá. Okrsek č.267: Černého 3-39 lichá, Laštůvkova 1-9 lichá, Laštůvkova 2-8 sudá, Stará dálnice. Okrsek č.268: Černého 2-60 sudá, Černého lichá. Volební místnosti v Z Vejrostova 1: Okrsek č.270: Ondrouškova 2-12 sudá, Ondrouškova lichá. Okrsek č.271: Kubíčkova 1-21 lichá, Ondrouškova sudá. Okrsek č.272: Kachlíkova, Páteřní. Okrsek č.273: Fleischnerova 1-22 Okrsek č.274: Ečerova sudá, Ečerova 1-5 lichá, Vejrostova. Okrsek č.275: Ečerova 7 do konce lichá, Kuršova 1-9 lichá, Kuršova 2-4 sudá. Okrsek č.276: Kuršova 6-34 sudá, Lýskova 1-21 lichá. Volební místnosti v Penzionu Folt nova 21: Okrsek č.277: Foltýnova 1-25 lichá Volební místnosti na Gymnáziu Vejrostova 2: Okrsek č.269: Adamcova, Štouračova, Vrbovecká. Okrsek č.278: Foltýnova lichá, Foltýnova 2-22 sudá, Teyschlova Okrsek č.279: Rerychova 2-16 sudá, Šemberova, Teyschlova Okrsek č.280: Teyschlova Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Ing. Dana Kalousková, odbor vnitfiních vûcí ÚMâ jeho stanovisko nutně jednostranné. Veřejnosti jsou informace o uvedeném případu v zákonem vymezeném rozsahu na vyžádání k dispozici. Vedení radnice s politováním konstatovalo, že podobně jednostranný přístup je u autora článku častým jevem. Vedení Mâ Brno-Bystrc

3 24. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc Zasedání se konalo dne od hod. v sále Společenského centra na Odbojářské ulici. V průběhu zasedání Zastupitelstvo: schválilo následující požadavky na změny územního plánu města Brna (z důvodu urychlení některých rozvojových plánů v MČ bržděných neschválením regulačního plánu Bystrce Zastupitelstvem města Brna): zapracovat studii Bystrc Obvodová jedná se o přístupovou komunikaci k areálu TJ Dosta od ul. Přístavní, zakreslit plochu pro bytovou výstavbu (BC) od prodloužení ulice Nad dědinou směrem k Brněnské přehradě včetně plochy pro obchod a služby (SO) na konci prodloužení, rozšířit plochu čistého bydlení (BC) na ulici Pod Mniší horou po hranici katastru, změnit dosavadní smíšené plochy (SJ) na nároží ulic Živného a Odbojářská na plochu bydlení (BO), změnit dosavadní plochu ostatní městské zeleně (ZO) mezi ulicemi Lýskovou a Teyschlovou na plochu pro dopravu (DP) jedná se o umožnění vybudování parkoviště v místě dočasné budovy bývalého zařízení staveniště, změnit rychlostní komunikaci R43 v trase přes Bystrc na součást velkého městského okruhu a vedení rychlostní komunikace dálničního typu realizovat brázdou. Ostrovačickou Bystrcké noviny ã. 8/2002 schválilo mimořádný finanční dar ,- pro obec Předmíř (část Metly) poškozenou povodněmi (pozn. red. Rada MČ Bystrc již předtím schválila dar čistících prostředků za ,- pro Písek a nákup sušičů za ,-, které byly zapůjčeny do Písku. Dále rada schválila pronájem 5 obecních bytů v nových nadstavbách na ul. Laštůvkově pro lidi, kteří zůstali po povodních bez přístřeší.), schválilo mimořádný finanční dar ,- jako příspěvek na propagační tisk o hradu Veveří, schválilo 3. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2002 související s mimořádnými dary, které byly čerpány z rozpočtové rezervy, schválilo 1. návrh rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2003, schválilo rozpočtový výhled MČ Brno-Bystrc na rok souhlasilo se zněním Požárního řádu, který je součástí přílohy vyhlášky města Brna, požádalo Zastupitelstvo města Brna, aby v souvislosti se zrušením okresních úřadů, agendu havarijního a krizového plánování včetně řízení, kdy je řada povinností delegována Statutem na městskou část, ponechat v působnosti obce Brno a Statutem vymezit pouze spolupůsobnost MČ, souhlasilo s umístěním pamětní desky Jakuba Obrovského na jeho rodném domě 28. dubna 10. Ing. Vladimír Puã, ãlen ZMâ Bystrc Upozornûní pofiadatelûm kulturních a sportovních akcí V souvislosti se schválením nové obecně závazné vyhlášky města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně upozorňujeme pořadatele na podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných podniků. Při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték (dále jen veřejnosti přístupný podnik), je pořadatel či provozovatel povinen nejpozději 5 dnů před jeho konáním písemně oznámit svůj záměr místně příslušnému úřadu městské části. V písemném oznámení musí být uvedeno jméno( název) a adresa (sídlo) pořadatele, obsahové zaměření, místo a čas pořádání, očekávaný počet účastníků, identifikace osoby zodpovědné za zajištění pořadatelské služby. V případě nesplnění závazných podmínek stanovených místně příslušným úřadem městské části může místně příslušný úřad městské části prostřednictvím obecní policie, jako ochránce veřejného pořádku, veřejnosti přístupný podnik přerušit a ukončit. Tím není odpovědnost pořadatele či provozovatele za porušení této vyhlášky dotčena. Pořadatel či provozovatel veřejně přístupných podniků odpovídá za to, že hladina hluku nepřesáhne stanovené limity hluku a vibrací. Porušení této vyhlášky je u fyzických osob postižitelné podle zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, u právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích je pak možno uložit za porušení vyhlášky pokutu až do výše ,- Kč. Ivana Kfiepelová, odbor kultury ÚMâ Brno Bystrc 3 SPOLEâENSKÉ CENTRUM Odbojáfiská 2, Brno-Bystrc stfieda âaj o pûl páté Taneční podvečer s kapelou L.Kozderky TO JSME MY, uvádí a zpívají Květa Navrátilová a Karel Zelníček. Začátek: hod. ãtvrtek M. Camoletti: NA SPRÁVNÉ ADRESE Komedie o tom, že zdaleka nestačí podat si inzerát a přijít na správnou adresu. Divadelní společnost HÁTA Praha. Hrají: Adéla GONDÍKOVÁ/ Lucie ZEDNÍČKOVÁ, Ivana ANDRLOVÁ, Martin ZOUNAR, Vladimír ČECH Zdeněk MAHDAL a další. Začátek: hod. pondûlí RUSKO KRÁS- NÁ I KRUTÁ SIBI Cestopisná audiovizuální přednáška diashow Martina Dufka (agentura Pohoda Pelhřimov). Zač.: hod. ãtvrtek SPIRITUÁL KVINTET Koncert. Začátek: hod. pátek Slavnost v Pohádce máje Malé zimní rozloučení s Helenkou. Začátek: hod. úter Toulky Brnem Přednáška Jaroslavy Vrbické. Začátek: hod. V STAVY: Práce ãlenû v tvarné skupiny pfii Mâ Bystrc Hrad VEVE Í historie, souãasnost a budoucnost hradu (fotografie a dokumentace) Výstavy jsou přístupné v pondělí a středu, hod., dále hodinu před začátkem kulturní akce, nebo na základě telefonické dohody (tel.: , ). KLUB MAMINEK každé úterý (od ) hod. ** KLUB V TVARNÍKÒ každou středu hod. ** SETKÁNÍ SENIORÒ , zač.: hod. ** Předprodej vstupenek v pokladně Společenského centra hodinu před začátkem představení. Informace na tel.: , Doprava tramvají č. 1, 3 zast."zoo", autobusy 50, 54 a trolejbus 140 "Vondrákova". Komedie Divadelní spoleãnosti Háta Praha Ve ãtvrtek se divadelním příznivcům v bystrckém Společenském centru představí herci pražské společnosti Háta s úspěšnou francouzskou komedií Marca Camolettiho NA SPRÁVNÉ ADRESE. V pařížském bytě pronajímá odkvétající varietní umělkyně pokoje dalším dámám, klavíristce, malířce a služebné. O tom, že toto soužití není jednoduché se přesvědčíme hned v úvodu hry. Obyvatelky bytu se tedy rozhodnou nezávisle na sobě radikálně změnit život a podat si inzerát. Majitelka bytu hledá nového nájemce, pianistka žáka, malířka model a služebná partnera. Zájemci se sice dostaví brzy, ale BedruÀka amatér. divadlo pfii Salesiánské oratofii, Foerstrova 2, Brno-Îabovfiesky nabízí tato představení: hod. Nejmen í koliãka I. premiéra Pro děti předškolního věku hod. Mal princ premiéra Pro celou rodinu Vánoãní hvûzda - pro celou rodinu zrovna ve chvíli, kdy ta jejich správná inzerentka není doma. Možnost dorozumění zkomplikuje i známá zkratkovitá řeč inzerátů. A tak se po zájemcích, kteří sice přišli na správnou adresu, chtějí či se jim nabízí prapodivné věci. Jak to vše dopadne? To uvidíte, pokud právě uvedené humorné představení navštívíte. Začátek představení je v 19,30 hod., pfiedprodej vstupenek od Hrají: Adéla Gondíková nebo Lucie Zedníčková, Ivana Andrlová, Martin Zounar, Vladimír Čech nebo Zdeněk Mahdal a další. B. Rudolfová, odbor kultury Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin Je název výstavy, která se koná v Kongresovém centru Výstaviště. Zahájena bude vernisáïí dne v hod. Bude otevřena od do denně od hod. Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 15,- Kč, studenti a důchodci 10,- Kč. Pfiijìte, kytiãky se na Vás tû í!

4 4 KOMUNÁLNÍ VOLBY 2002 VOLTE SDRUÎENÍ NEZÁVISL CH! Kandidujeme do Mâ Brno-Bystrc i do mûsta Co chceme? Chceme, aby slu nost nebyla povaïována za slabost a aby zmizely stranické arvátky Chceme, aby vûci byly naz vány správn mi jmény, aby vykonatelnost práva se stala souãástí kaïdodenního Ïivota Chceme zv it bezpeãnost obãanû v ulicích i zabezpeãení jejich majetku Chceme podpofiit hospodáfisk rozvoj a vloïit více penûz do bydlení Chceme fie it problém parkování v mûstû Brnû Stavíme na vzdûlání, které je klíãem k budoucnosti Chceme se vûnovat sociální sféfie s citem a rozmyslem Chceme vyfie it problém rychlostní komunikace R43 bez zatahování mezinárodní dopravy do Bystrce S Va í pomocí a podporou chceme v tûchto volbách uspût. VOLTE SNK!! 1. Mgr. Eli ka Kováfiová 2. Jan Strmiska ODS pro Bystrc Chcete prûhledné a efektivní hospodafiení stromy a upravená vefiejná prostranství rozvoj sluïeb, podnikání a nová pracovní místa pokraãovat v humanizaci sídli tû? Chcete hfii tû pro dûti rozvoj rekreace a sportu ãistou pfiehradu zdravû Ïít? Líbí se vám v Bystrci... Místní sdruïení ODS v Bystrci Vážení spoluobčané! Z volebního programu KSČM pro komunální volby 2002 Požadujeme dokončení a schválení regulačního plánu Brno- Bystrc Nesouhlasíme s výstavbou R-43 v katastru Bystrce žádáme realizaci výstavby mostu pro pěší a turisty u hradu Veveří Požadujeme zřízení otevřené televizní ostrahy v Bystrci Žádáme podstatné zlepšení bezpečnosti občanů především v nočních hodinách Prosazujeme princip a zásadu poměrného zastoupení ve složení Rady a jejich komisí Budeme se podílet na uplatnění prvků přímé demokracie na území Bystrce Doporučujeme vytváření uličních výborů, jako aktivů občanů v jednotlivých částech Bystrce Budeme vždy proti rušení sítě předškolních zařízení Žádáme obnovu zájmové a technické tvořivosti občanů všech věkových kategorií Požadujeme nejméně 30% z bytového fondu pro aktivní bytovou politiku Při prodeji obecních bytu současným nájemníkům, jsme proti prodeji třetím osobám Považujeme za nepřípustné jakékoliv zhoršování zdravotní a sociální péče v Bystrci a odmítáme nadstandartní lékařskou péči pro majetné Vyhovuje Vaším požadavkům a potřebám na postupné zkvalitňování života v místě kde žijete nás volební program? Pfiedstavujeme Vám kandidáty za politickou stranu US-DEU ktefií volebním heslem KOMUNIKACE A TOLERANCE budou usilovat o Va e hlasy v komunálních volbách dne Ing. Ilja Ka ík, CSc., místostarosta Mâ Brno-Bystrc 2. Alena Oslizlová, ãlenka komise rozvoje Bystrce a kontrolního v boru 3. Jaroslav Rejda, ãlen Rady Mâ Brno-Bystrc, pfiedseda komise rozvoje Bystrce 4. JUDr. Hana Klusáãková, ãlenka zastupitelstva Mâ Brno-Bystrc, pfiedsedkynû v boru finanãního 5. Mgr. Antonín imeãek, pfiedseda komise stavební Myslíme na Vás Z na eho programu pro Bystrc: Chceme podporovat rodiny s dûtmi, seniory a zdravotnû postiïené spoluobãany a vûnovat se prevenci sociálnû-patologick ch jevû. Chceme vést ÚMâ k efektivnímu chodu. Chceme pokraãovat ve v stavbû a regeneraci byt. fondu. Chceme pokraãovat v humanizaci sídli tû. Chceme usilovat o to, aby komunikace R43 nebyla vedena pfies Bystrc Chceme usilovat o postupnou koncepãní rekonstrukci vefiejné zelenû Chceme podporovat poctivé podnikání. Chceme podporovat ãinnost spolkû, obãansk ch sdruïení, sportovních klubû a provoz Spoleãenského centra. Na i kandidáti: 1. Ing. Vít paãek, 44 let, inspektor Ïiv. prostfiedí 2. Ing. Vladimír Puã, 48 let, projektant 3. Ing. Jaroslav Ol ar, 39 let, podnikatel 4. JUDr. Jitka Beãiãková, 43 let, právniãka 5. Ing. Jan Benda, 52 let, podnikatel 6. Ing. Leopold âern, 60 let, fieditel LesÛ m B a dal í. VáÏení bystrãtí spoluobãané pfiijìte volit! Neúãastí ve volbách odevzdáte ãást svého hlasu tfieba právû tomu, koho byste rozhodnû volit nechtûli. Strana zelených = dobrá volba, tak jsme říkali před čtyřmi lety, tak říkáme i letos! Opět se v Brně i v Bystrci ucházíme o hlasy vás, voličů. Zatím jste nám vždy projevili svoji důvěru, vždy byl kandidát Strany zelených vámi zvolen do Zastupitelstva, případně i do Rady Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc. Také v rámci města jsme zatím měli vždy svého zástupce a to též díky členům různých občanských sdružení, spolu s námi hájícími potřeby občanů Bystrce i celého Brna. Proto též zvolení zastupitelé nebyli mnohdy ani členy zelených, proto také v komisích Rady Zastupitelstva zastupují Stranu zelených sympatizanti, kteří si spolu s námi uvědomují nutnost vnášet pohled na řešení společenských problémů a řízení obce podle principů, kterými se řídí Strana zelených a jejichž dodržování má nám a celé společnosti pomoci udržovat, případně zajišťovat přijatelné podmínky života jednotlivce i celé společnosti a jejich trvalý rozvoj. I když nás členů SZ přibývá, pak právě díky aktivistům zobčanských hnutí se daří upozorňovat na nesprávnosti navrhovaných řešení problémů zde v Bystrci, mezi které patří i R43, udržování rekreačního rázu okolí Brněnské přehrady, čistota vody v přehradě, ale též otázky bezpečnosti, dopravy, sociální problematiky, výroby a podnikání, vzdělání a zdravotnictví, i zajištění proti takovým pohromám, jakými byly letošní záplavy. Strana zelených staví svoji činnost na spolupráci s občany, na jejich návrzích a podnětech, čímž též přispívá k rozvoji občanské společnosti. Aplikací zásad udržitelného rozvoje pak hledá řešení těchto problémů a návrhů. K tomu potřebujeme vaši podporu, vaše hlasy, vaši spolupráci. Kandidáti za Stranu zelených do Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc

5 Bystrcké noviny ã. 8/ Sdružení pro zdravý život v Bystrci 7 Chceme čistý vzduch a žádný hluk - nechceme dálnici přes Bystrc! Podrobné informace na internetu: PROJEKT BYorytmy ČSSD BYSTRC Přímá spolupráce radnice s občanskými sdruženími. Naplnění připraveného projektu: Systémová úprava a dosadba stávající vegetace Bystrc I v letech , rozšíření na Bystrc II do roku Parkovací stání Teyschlova na místě současné výrobny Gabonu 2003/2004 Plánovaná rekonstrukce nám. 28. dubna spoluúčast radnice na tvorbě prvků životního prostředí: 2003/2006. Byty přednost regeneraci a sociální funkci za současného vytváření podmínek pro zájemce o privatizaci. Potvrzení zamítavého stanoviska k výstavbě R43 podání návrhu nově zvolenému zastupitelstvu do ledna Plné znění najdete na: Mûstská policie radí dûtem jak se chovat k neznám m osobám Jazyková kola SCHWEIZER super kvalita za super cenu NùMâINA, ANGLIâTINA malé skupiny, indiv.v uka konverzace, gram., douãování zaãátky - cel rok i prázdniny Brno-Kohoutovice KLASICKÁ A SPORTOVNÍ MASÁÎ aromatické oleje Dagmar FIALOVÁ BRNO-KOMÍN, Absolonova 30 Objednávky na : mobil: Koupelny va ich snû rekonstrukce bytových jader dlažby a plovoucí podlahy vyřízení stavebního povolení RADECO s.r.o. Moravany u Brna Tel.: , Tradiční kurzy anglického jazyka CVâ Bystrou ka, Fleischnerova 1a zahajuje intenzívní kurz angliãtiny pro mírnû pokroãilé, kter bude probíhat v úter a ve ãtvrtek od do hod Vyuãujeme ve skupinách maximálnû 8 osob. Pfiivítáme zájemce v ech vûkov ch kategorií. Kurz angliãtiny pro stfiednû pokroãilé probíhá v úter a ve ãtvrtek od do hod. Pfiihlá ky a informace na tel.: nebo Vždy platí: Tvé tělo patří jen tobě. Je lépe se vzdálit, pokud chování nějaké osoby vybočuje z běžných pravidel chování mezi lidmi. Měj se na pozoru, pokud ti někdo nabízí lákavou věc, zábavu, brigádu, a podobně a zdánlivě za to nic nechce nebo to dělá jen proto, že se mu líbíš". Pokud tě neznámý člověk z nějakého důvodu zve na schůzku a ty se rozhodneš nabídku přijmout, trvej na setkání na veřejném místě. Nikdo nemá právo tě zneužívat, vydírat ani šikanovat, a to ani člověk, kterému důvěřuješ, je z tvé rodiny, je tvůj učitel nebo zaměstnavatel. Je dobré znát pravidla bezpečného pohybu nočním městem a nepodceňovat je. Autostop je riziko vždy, zejména pro samotnou dívku. Pokud se rozhodneš je podstoupit, je lepší stopovat auta, která řídí žena, nebo pokud je žena či dítě jako spolujezdec. V žádném případě nesedej do auta, kde jsou dvě a více osob. KARATE BYSTRC NÁBOR NOV CH âlenò Oddíl Karate Bystrc zve v echny chlapce a dívky od esti let, dospûlé od patnácti let bez omezení vûku, do sv ch sekcí zaãáteãníkû a pokroãil ch. Zápis nováãkû, ktefií mají zájem o karate a sebeobranu se koná v pátek v hodin v tûlocviãnû Z Vejrostova v Bystrci. Oddíl vede hlavní trenér Miroslav KoÈa 4. DAN, trenér reprezentace âr. Oddíl patfií jiï nûkolik let k nejúspû nûj ím na mistrovstvích âr a Evropy. Dodateãnû se lze pfiihlásit kaïd pátek v hodin. Zapamatuj si SPZ, typ a barvu vozidla, s řidičem je vhodné mluvit o neutrálních tématech, nedovolit, aby rozhovor sklouzl do osobní roviny a už vůbec ne k tématu sexu. Pokud máš pocit, že něco není v pořádku, požádej o zastavení pod jakoukoliv záminkou (např. nevolnosti) a do auta se již nevracej! Domluv si s rodiči či s dospělým, kterému důvěřuješ, nějaké neutrálně znějící heslo", které jim dá při telefonickém hovoru najevo,že jsi v nebezpečí, že nemůžeš svobodně mluvit a možná se ani pohybovat. Domluva by měla znít, že v takovém případě pro tebe hned přijedou. Věř svému instinktu, pokud tě varuje poslechni jej.

6 6 Bystrcké noviny ã. 8/2002 BÍLÁ PASTELKA CELONÁRODNÍ DOBROâINNÁ VE EJNÁ SBÍRKA na podporu sluïeb pro nevidomé a slabozraké Podle údajů Světové zdravotnické organizace žije na celém světě asi 180 milionů lidí s vážným zrakovým postižením, z toho více než 40 milionů nevidomých. Navzdory pokroku v medicíně a preventivním opatřením toto číslo neustále roste. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ve spolupráci s Tyfloservisem, o.p.s. pořádá 15. fiíjna 2002, u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole, 3. roãník celonárodní vefiejné sbírky na podporu tûïce zrakovû postiïen ch pod názvem Bílá pastelka. V tento den budou naši dobrovolní spolupracovníci, oblečení do triček s logem sbírky, v cca 180 oblastech České republiky nabízet za finanční příspěvek 20 Kč a více originální bílé pastelky - jako symbol světa neviditelných Internet patfií k nejlep ím a nejrychlej- ím zdrojûm informací. SlouÏí nejen kolám a na nejrûznûj ích pracovi tích, ale stále více proniká do bûïn ch domácností. Lidé v ak mnohdy nevûdí, jaké moïnosti pfiipojení na internet existují a kter z nich mají zvolit. Jednou z alternativ je vysokorychlostní pfiipojení pfies kabel, kter v na í mûstské ãásti provozuje firma UPC. O jeho v hodách a cenov ch relacích jsme hovofiili s generálním fieditelem UPC Václavem Bartonûm. V ãem spatfiujete v hody pfiipojení k vysokorychlostnímu internetu po kabelu tak, jak ho provozuje UPC? Vysokorychlostní kabelov internet UPC má podle mého názoru oproti ostatním zpûsobûm pfiipojení (napfi. prostfiednictvím telefonní linky) fiadu v hod. Neblokuje pfii surfování na internetu telefonní linku a rychlost pfiipojení je témûfi bezkonkurenãní. Hlavní v hodou je ale moïnost dvacetiãtyfihodinového pfiipojení k internetu za, myslím, velmi pfiijateln pau ál. V zásadû zákazník mûïe volit ze ãtyfi typû nabídky. Domácnostem je urãena základní nabídka Home za 1080 Kã mûsíãnû a»rychlej í«speed za 1480 korun. Pro firmy tu pak máme bûïnou sluïbu Business za 3000 Kã a nadstandardní Mistral Profi za 6000 korun. Zajímavé pro zákazníka mûïe b t i to, Ïe zaji Èujeme odbornou instalaci a kompletní servis. Ne nadarmo hodnotí mnozí odborníci a média ná internet jako nejlep í sluïbu svého druhu. Prozradíte nám i nev hody, které tento zpûsob pfiipojení má? Hlavní nev hodou na eho internetu stále zûstává jeho dostupnost, která je omezena na kabelové rozvody UPC. Ty zatím jsou jen v nûkter ch lokalitách Prahy, Brna a stfiedních âech. Samozfiejmû na e spoleãnost má zájem svou nabídku stále roz ifiovat. BliÏ í linií, symbol světa nevidomých a výraz lidské solidarity a dobré vůle. Každou zakoupenou pastelkou tak pomůžete nakreslit příběh do tmy". K lepší identifikaci prodejců pomůže kartónová pastelka. Mezi těmito dobrovolnými pracovníky budou studenti středních a vysokých škol, pracovníci SONS a Tyfloservisu, o.p.s., někteří z nich sami těžce zrakově postižení, ale také patronka projektu hraběnka Mathilda Nostitzová a herečka Zuzana Stivínová. Výtěžek sbírky bude věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a slabozraké, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou slepeckou holí, číst braillovo slepecké písmo a jiné speciální dovednosti, které jim napomáhají přiblížit se normálnímu životu. Marie vejdová Internet proniká do domácností i v na í mûstské ãásti informace se dozvíte v na em Zákaznickém centru ( ) nebo na internetov ch stránkách (www.upc.cz). Co pro pfiipojení po kabelu potfiebuji? Zájemce o vysokorychlostní internet po kabelu v zásadû potfiebuje pouze vlastnit poãítaã. I v pfiípadû, Ïe zatím poãítaã nemá, jsme schopni mu zprostfiedkovat jeho koupi u na ich partnerû za zv hodnûn ch podmínek. Dále je nutné, aby v jeho domû byly k dispozici na e kabelové rozvody pfiipojené na internet, jak jsme o tom jiï hovofiili. Jak nároãná je instalace internetu? Kolik stojí? Instalaci provádûjí na i technici, ktefií obvykle pouze vymûní zákazníkovi zásuvku kabelové televize, natáhnou kabel k poãítaãi, nainstalují kabelov modem a provedou potfiebná nastavení poãítaãe. Po odchodu technika uïivateli okamïitû funguje pfiipojení k internetu a elektronická po ta. Aktivaãní poplatek ãiní 1500 Kã, za kabelov modem si úãtujeme vratnou zálohu 2000 Kã. Chystáte v této oblasti nûjaké novinky? Jak uï jsem zmínil, chtûli bychom stále roz ifiovat nabídku lokalit, kde bude moïné se k internetu po kabelu pfiipojit. Vylep ení se budou t kat také obsahu, aby se lidé doma dokázali na internetu dobfie orientovat, a celkové zkvalitàování na ich sluïeb. Navíc, kdo si od nás objedná internet po kabelu bûhem tûchto mûsícû zaplatí pouze symbolick aktivaãní poplatek 1,- Kã a sníïenou zálohu za modem Kã. Pro nové zákazníky, ktefií si objednají souãasnû internet i kabelovou televizi, jsme navíc pfiipravili dárek optickou my v hodnotû 500 Kã. (Placená inzerce) Obkladaãské práce. Tel.: Architekt zpracuje projektovou dokumentaci. Tel.: 606/ Novû otevfiená cykloprodejna v Komíně na ulici Svratecká 56 přímo na zastávce. Servis kol na počkání. Tel.: Malby, nátûry, stříkané tapety Cendelín. Tel.: , Ital. zaãáteãníci, angl. úplní zač. Cena dohodou. Tel.: Provádím mytí oken. Kvalita, zkušenost a příznivé ceny. Objednávky na tel.: večer, nebo 732/ Provedu zednické a obkladačské práce. Rychle a kvalitně. Tel.: 604/ Pfienechám obchod-kancelář, nízký nájem, Bystrc II. Tel.: 737/ KoÏní ordinace - nákupní centrum Akát, Kubíčkova 8. Ord.hodiny. Po 8-14 a 17-19, Út 8-13, St 11-17, Čt 8-14,30, Pá Bez objednání a doporučení obvodního lékaře. Tel.: záznamník. Poãítaãe - opravím, nastavím i večer u vás, naučím WORLD, EXCEL, INTERNET, zapůjčím PC. Tel.: , 608/ Koupím DB 3+1. Tel.: 603/ Student pedagog. fakulty doučí žáka ZŠ, SS angličtinu. Tel.: Vymûním SB 1+1 ve Zlíně za podobný i garsonku v Brně nejlépe v Bystrci. Tel.: Vyuãuji nûmãinû individuálně děti i dospělé v Bystrci. Inf. Mgr.Hlaváčová, tel.: Nové kurzy angličtiny v malých skupinách na bázi soukromé výuky - efektivní - na Heyrovského. Tel.: , mobil: 728/ Vymûním 4pokojový státní byt v Bystrci za dva menší rovněž v Bystrci. Tel.: 608/ Koupím válendu s úložným prostorem nebo sedací soupravu - levně.tel.: 604/ Pfiinesu, odnesu nákup, balík, čistírna.tel.: Dovezu brambory na uskladnění. 25 kg za 5,- Kč/1 kg. Tel.: 776/077833, Malby nátûry Onderka. Tel.: , ÁDKOVÁ INZERCE Pohlídám dítě. Tel.: , mob.: 605/ Pronajmu garáž v ul. Pod Horkou. Tel.: , 737/ Prodám garáž v Bystrci. Tel.: 604/ Vymûním ST 4+1 Bystrc za 2+1 Bystrc, Komín, Žabovřesky a 1+1 Bystrc, Kohoutovice, Bohunice - SPĚCHÁ. Tel.: 604/ Provádím videozáznamy, přepisy 8,16 mm filmů na VHS. Tel.: Koupím družstevní byt 1+1 v Bystrci - Komíně. Peníze ihned. Tel.: 737/ kdykoliv. Oznámení - od října zahájen rybářský kroužek. Informace p.pračka, Kuršova 1, tel.: po 18 hod. Byty a RD Bystrc, Komín, Žabovřesky a okolí hledáme. Prodávajícím služby zdarma. RK tel.: 608/451000, Studentka V douãí středoškolskou matematiku a ruský jazyk. Tel.: Koupím zahradu i menší plochy v Bystrci. Tel.: 604/353126, Péãe o vaše blízké u vás doma. Možná i pomoc s dětmi zdravotní sestra. Tel.: SECOND HAND, oblečení pro děti i dospělé, komisní prodej kočárků, kola a jiné. Čistírna PRAKOM za příznivé ceny. Najdete nás v přízemí pasáže obchodního střediska MAX (Akát), Kubíčkova 8. Hotovostní půjčky bez ručitele. Peníze do 24 hodin! Volejte 604/ Hledám pronájem bytu minimálně na 1 rok. Tel.: 604/ Koupím ihned DB OV. Hotovost připravena. Tel.: 603/ Vymûním státní byt 3+1 v Bystrci za státní 2+1 nejlépe Brno-střed případně Bystrc v Brně. Tel.: âepice, klobouky - dětské, dámské, pánské, punčochové zboží. KDE? Lýskova 3. Tel.: Prodám družstevní garáž v Bystrci, ul. Laštůvkova. Tel.: , , 605/ VáÏení obãané Bystrce. Rád vzpomínám na své někdejší bydliště a své přátele. Je jím i PhDr. Jiří Altman, kandidát na starostu MČ. Doporučuji Vám volbu jeho i kandidátky ČSSD. Získáte tak spolehlivé partnery. Prof. MUDr. Bohumil Fišer

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka BYSTRCKÉ HODY nedûle 23. 6. 2002 (viz. program Spoleãenského centra) HORNÍ NÁMùSTÍ téma pro zastupitelstvo i obãany V minulosti bylo učiněno několik nedovršených pokusů o dořešení popsaného prostoru. Jednou

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů.

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů. BYSTRCKÉ NOVINY LISTOPAD ročník XXII/2012 číslo 11 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Ulice Pod Horkou, složitý problém Bystrce Poslední jednání zastupitelstva městské části se opět vrátilo k řešení otázek

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize Ročník XXII. Číslo 5 Květen 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Úřad práce bude v květnu přestěhován do budovy zámku Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Semilech (Bořkovská 572) oznamuje,

Více

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22.

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22. Listy Prahy14 červenec srpen obsah měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 7 8/2011 Prázdninové výlety Kam v létě Olympiáda Anežka Česká z Prahy 14 str. 19 22 seniorů str. 26 27 v

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Od roku 1960 do roku 1993 byla jedinou sociální službou v našem regionu pečovatelská služba (dále jen PS). Byla provozována prostřednictvím Okresního ústavu sociálních služeb

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.4 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE letošní rok je ve znamení voleb, proto i v posledních zpravodajích se v mých řádcích téma voleb stále opakuje.

Více

AKTUÁLNĚ. V Židenicích se pilně pracovalo i v létě ČTĚTE NA STRANĚ 3.

AKTUÁLNĚ. V Židenicích se pilně pracovalo i v létě ČTĚTE NA STRANĚ 3. ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 10 V Židenicích se pilně pracovalo i v létě Milí spoluobčané, věřím, že letní měsíce a především prázdniny byly jistě příležitostí k radovánkám nejen na

Více

Veřejná služba pokračuje s dobrovolníky

Veřejná služba pokračuje s dobrovolníky ročník 22 číslo 2/2013 ZDARMA Žižkov se chystá na dvacátý ročník masopustu str. 8 a 9 Rozhovor s režisérem Antonínem Kachlíkem str. 11 2 V Praze 3 nezaměstnaní pomáhají s úklidem ulic Veřejná služba pokračuje

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Město má letos přebytkový rozpočet

Město má letos přebytkový rozpočet Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. března 2013 číslo 3 - ročník 23 zdarma - neprodejné Město má letos přebytkový rozpočet Celkové příjmy Kapitálové příjmy 6 % Nedaňové příjmy 9 % Celkové výdaje Požární

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ÚOHS rozhodl: Město může stavět!

ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. dubna 2011 číslo 4 - ročník 21 zdarma - neprodejné Krizové SMS ohlásí požár či povodeň strana 5 ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Pantheři jsou v extralize! V rámci

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.5 / 2010 www.jundrov.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení 16 Ročník 07 Číslo Srpen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA TÉMA VYDÁNÍ Senioři a sportovci pod jednou střechou 1 AKTUALITY Pozvánka na otevření nové mateřinky INFORMACE SPORT Veselé rozloučení

Více

VYSOČANY: DEVÍTKA USILUJE O VYTVOŘENÍ PARKU KOLEM ROKYTKY

VYSOČANY: DEVÍTKA USILUJE O VYTVOŘENÍ PARKU KOLEM ROKYTKY ČERVEN 2012 CO BYSTE SI MĚLI ZJISTIT, NEŽ SI KOUPÍTE VLASTNÍ BYT OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: PROJEKT INDEX ČISTOTY JE OTEVŘEN PRO VŠECHNY OBČANY PRAHY 9

Více

prosinec Rozhovor Překladiště Zimní úklid v Praze 14 s Václavem Neckářem v Malešicích nebude

prosinec Rozhovor Překladiště Zimní úklid v Praze 14 s Václavem Neckářem v Malešicích nebude Listy Prahy14 prosinec měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 12/2011 Zimní úklid v Praze 14 Rozhovor s Václavem Neckářem Překladiště v Malešicích nebude obrazové ohlédnutí Svatomartinské

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

Měsíčník města příbor a 1

Měsíčník města příbor a 1 Měsíčník města Příbora září 2009 Tajemství z depozitáře Měsíčník města příbor a 1 Text na straně 8 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR INFORMACE A PODMÍNKY HLASOVÁNÍ Prezident republiky vyhlásil

Více

radnièní listy Statutární mìsto Prostìjov pøeje všechno nejlepší v roce 2015! FOTO: ARCHIV MMPV Prostìjovské

radnièní listy Statutární mìsto Prostìjov pøeje všechno nejlepší v roce 2015! FOTO: ARCHIV MMPV Prostìjovské Prostìjovské radnièní listy Èíslo 12/2014 www.prostejov.eu 29. prosince 2014 Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport www.prostejov.eu Statutární mìsto Prostìjov pøeje všechno nejlepší v

Více