Rekapitulace volebního období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekapitulace volebního období 1998 2002"

Transkript

1 Rekapitulace volebního období V některém z minulých čísel Bystrckých novin jsem vám slíbil podat souhrnnou informaci o tom, jak jsme si v tomto volebním období počínali. Na začátku volebního období Rada městské části Brno - Bystrc přijala Programové prohlášení koncipované jako zásady řešení výkonu veřejné správy. Toto Programové prohlášení jsme postupně v průběhu volebního období doplňovali konkrétními věcmi. Dvakrát ročně bylo plnění prohlášení Radou projednáváno a hodnoceno. Následně bylo Programové prohlášení projednáváno veřejně v Zastupitelstvu městské části Brno - Bystrc. Tyto principy, vypracování zásad řešení veřejné správy, pravidelné hodnocení prohlášení, veřejné projednávání na Zastupitelstvu a nakonec i vydání závěrečné souhrnné zprávy, která bude předmětem jednání na říjnovém zasedání Zastupitelstva, jsou principy v činnosti Zastupitelstva Bystrce dosud nepoužité, nové. Není v možnostech tohoto článku a rozsahu Bystrckých novin se vyjádřit ke všem 15ti částem programového prohlášení. Prohlášení také ani zdaleka neobsahuje všechno to, o čem Rada nebo Zastupitelstvo rozhodovalo. Prohlášení obsahuje pouze věci význačné a já se pokusím uvést věci zvláště význačné. Další, velice podstatnou informací je skutečnost, že se podařilo postupně, nad rámec pravidelných příjmů, přivést do rozpočtu více než 158 miliónů korun v různých oblastech veřejné správy. V roce 1998 se jednalo o 8,4 mil. Kč, v roce 1999 to již bylo 35,8 mil. Kč, v roce 2000 se částka dodatečných dotací vyhoupla až na 66,5 mil Kč a v letošním roce se jedná o 46,4 mil. Kč. Jedná se o údaje známé k měsíci srpnu. Když jsem tuto skutečnost sdělil svému známému, podivil se a řekl, vždyť to nikde není vidět. V tuto chvíli jsem si znovu uvědomil známé pravidlo, že nestačí něco dobře udělat, ale že je nutno tuto věc ještě dobře prodat. Proto, kdybyste chtěli těchto 158 mil. Kč v Bystrci hledat, kde byste je uviděli? Středisko sběrných odpadů 1,1 mil. Kč, rekonstrukce aleje ke hradu Veveří 0,3 mil. Kč, oprava soch Jana z Nepomuku u bystrcké lípy a Helenky z Pohádky máje (Pokraãování na stranû 2) PAMùTNÍ DESKA JAKUBU OBROVSKÉMU V prosinci letošního roku uplyne 120 let od narození bystrckého rodáka malíře, sochaře, grafika a spisovatele Jakuba Obrovského (* ). Bystrčtí starousedlíci samozřejmě vědí, že se Jakub Obrovský narodil na nám. 28. dubna v čísle 10. Novým obyvatelům a návštěvníkům Bystrce to v budoucnosti bude připomínat pamětní deska na tomto domě. Na podnět členky zastupitelstva MČ Bystrc PhDr. P. Valčákové, CSc. a místostarostky Mgr. E. Kovářové a na odborné doporučení restaurátorské firmy LUKAS se výroby pamětní desky ujali odborníci na slovo vzatí. Návrh zpracoval akademický architekt Miroslav Vochta, Brňanům známý především rekonstrukcí Rozmarýnu nebo restaurace Na Klajdovce. Jeho návrh zrealizoval v bronzu akademický sochař Otmar Oliva (z jeho četných prací připomeňme kompletní rekonstrukci papežovy kaple Redemptoris Mater ve Vatikánu nebo obětní stůl v chrámu na Velehradě). Oba umělci pracovali na řadě dalších rekonstrukcí společně, pamětní deska z jejich rukou bude jistě důstojnou připomínkou Jakuba Obrovského a ozdobou jeho rodného domu. Finanční prostředky na návrh, výrobu a osazení desky byly uhrazeny z rozpočtu města Brna, organizaci zajišťoval odbor kultury MČ Bystrc. Zbývá už jen dodat, že pamětní deska bude na nám. 28. dubna č. 10 slavnostně odhalena 23. října 2002 v 17 hodin. pv I Bystrc pomohla postiïen m povodnûmi Již v průběhu povodní bylo jasné, že škody budou veliké a pomoc bude zapotřebí ze všech stran. To jsme ještě nevěděli, že v některých místech neštěstí lidi postihne i třikrát v krátké době po sobě. Proto jsem inicioval přípravu návrhu pomoci postiženým povodněmi. Příprava návrhu byla směřována tak, aby pomoc měla určitého adresáta, přišla co nejdříve a byla aktuální. Po předběžných jednáních byl Radě městské části Brno-Bystrc doporučen následující návrh. Městu Písek darovat dezinfekční prostředky v ceně 20 tisíc Kč (tj. maximální možná výše v působnosti rady). Prostředky byly nakoupeny zde a dopraveny do Písku (hned druhý den po schválení radou), protože v místě je bylo obtížné sehnat. Pozvánka Současně jsme nakoupili 5 vysoušečů cca v ceně 80 tisíc Kč s tím, že budou městu Písek zapůjčeny. Po skončení potřebnosti v Písku budou nabídnuty případně jiným postiženým. Další mimořádný finanční dar ve výši 100 tisíc Kč, již jako doporučení pro Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc, darovat obci Metly Předmíř pro obyvatele obce na obnovu domů a bytů. Součástí těchto opatření byl i návrh radní Dr. Pešové jménem klubu zastupitelů ČSSD, aby Městská část Brno-Bystrc nabídla 5 bytů v nadstavbách pro ty, kteří ztratili střechu nad hlavou. Rada dne všechny tyto návrhy schválila, případně doporučila. Zastupitelstvo schválilo mimořádný finanční dar na zasedání dne 11. září Ing. Svatopluk Bene, starosta na 25. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Bystrc, které se uskuteční ve středu 16. října 2002 v hod. ve Společenském centru. Předběžný program jednání: VOLBY DO ZMB A ZMâ BYSTRC: Pátek od do h. Sobota od 8.00 do h. (Volební místnosti na str. 2) Programové prohlášení Rady MČ Brno-Bystrc za volební období , závěrečná zpráva Odměny předsedům a členům komisí RMČ, výborů ZMČ a zvláštních orgánů obce, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc 4. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc pro rok 2002 Seznamy velkých oprav a investic, aktualizace Výbory Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, poděkování a odvolání členů, zrušení výborů Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na jednání svá stanoviska. Srdečně zve Ing. Svatopluk Beneš, starosta

2 2 Bystrcké noviny ã. 8/2002 Rekapitulace volebního období (Dokonãení ze strany 1) 0,3 mil. Kč, nové byty a nástavby na Opálkově, Heyrovského, Laštůvkově 31,8 mil. Kč, rekonstrukce a zateplení Opálkova, Heyrovského, Laštůvkova, Větrná 5,5 mil. Kč, infrastruktura na ulici Štouračově, Opálkově, Adamcově 11 mil. Kč, atletická dráha v ZŠ Laštůkova 0,5 mil. Kč, nadstavba Domu s pečovatelskou službou a oplocení 34,3 mil. Kč, rekonstrukce staré školy na radnici 45,1 mil. Kč, hřiště a veřejná prostranství 2,5 mil. Kč. Samostatnou položkou je iniciativa, která po dvou letech úsilí vedla k přehodnocení systému, kterým město Brno poskytovalo příjmy městským částem a na základě kterého došlo k navýšení příjmů naší městské části od roku 2001 včetně o 13,5 mil. Kč ročně. Základem pro změnu systému byla zásada, že na velikosti příjmů se podílí nejen počet obyvatel v MČ, ale i délka komunikací a chodníků, velikost území, plocha zeleně, počet školských zařízení. K těmto číslům lze přirozeně přičíst i náklady v celkové výši cca 28 mil. Kč na rekonstrukci ulic Komínské, Pod Mniší horou, Nad kašnou, K dálnici a Krajní, na opravu ulice Vejrostovy, lávky U ZOO a další, které se k nám dostaly prostřednictvím našich iniciativ u subjektů města Brna, včetně výstavby domu pro matky v tísni za cca 16 mil. Kč. Stfie ní nástavby na ulici La tûvkovû 14, 16, 33, 35 III. etapa Těžko lze v korunách vyčíslit další iniciativy vedoucí k oživení hradu Veveří, ke zvýšenému vnímání problematiky rekreační oblasti Brněnské přehrady, čistoty vody, cyklistických tras a jiných věcí. Na Úřadě městské části, který je nástrojem pro veřejnou správu, se uskutečnila řadu kurzů v oblasti psychologie jednání s klienty, právního povědomí, využívání výpočetní techniky a manažerských schopností. Byla provedena zásadní rekonstrukce vybavení výpočetní techniky, jak zařízení, tak programů. Naše městská část má vebovou stránku s řadou informací. Do bytového fondu jsme vrátili 20 bytů, které byly vyčleněny až do konce roku 2001 pro umístění úřadu, tím že jsme zrekonstruovali starou školu na náměstí 28. dubna na radnici Bystrce. K privatizaci jsme městu doporučili řadu domů. Byla otevřena školní hřiště pro veřejnost. Na konec nemohu zapomenout pronést něco co vypadá jako fráze, ale byla to skutečnost. Všechny věci, které se podařily (a nebylo jich jak je vidět málo, laťka" aktivity byla v tomto volebním období postavena hodně vysoko), se podařily proto, že koalice partnerů si rozdělila úkoly a spolupracovala. Uvádět, o které aktivity se kdo jakým dílem zasloužil, nemá význam. Ing. Svatopluk Bene, starosta Výstavba nových obecních bytů na ulici Laštůvkově byla zahájena v loňském roce,i. a II. etapa byla zkolaudována v měsíci červnu 2001a následně byly byty pronajaty. V květnu roku 2002 byla započata výstavba III. etapy, termín ukončení prací je plánován na konec listopadu letošního roku. K dispozici budou 3 typy mezonetových bytů, které se liší velikostí a dispozičním uspořádáním: Typ B1 - velikost 2+kk, obytná plocha 84,47 m 2 Typ B2 - velikost 1+1, obytná plocha 50,05 m 2 Typ B3 - velikost 1+1, obytná plocha 53,02 m 2 Rada městské části na svém jednání projednala pravidla pro pronájem těchto bytů. Celkem bude nabízeno 7 bytů, z toho 2 byty budou pronajaty žadatelům o byt ze sociálního hlediska. Zájemcům o výše zmíněné obecní byty doporučujeme sledovat úřední desky ÚMČ Brno -Bystrc, na kterých budou zveřejněny podrobnosti týkající se pronájmu uvedených bytů. Odbor bytov a správy budov ÚMâ Bystrc Kdy a kde budeme v Bystrci volit Volby do Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc proběhnou v pátek od do hod. v sobotu od 8.00 do hod. v těchto volebních okrscích a místnostech: Volební místnosti v Z Heyrovského 32: Okrsek č.258: J.Obrovského, Komínská, Pod Mniší horou, Přístavní, U ZOO, Výhon, nám.28.dubna. Okrsek č.259: Okrsek č.260: Stanovisko vedení Mâ Brno-Bystrc k ãlánku Jak se v Bystrci pfiidûlují byty Vedení městské části v reakci na článek časopisu Naše noviny znovu posoudilo okolnosti popisovaného případu a neshledalo pochybení v postupu orgánů městské části a jeho úřadu. Konstatovalo, že autor článku si nevyžádal informace od orgánů, které se věcí zabývaly, a tak je Heyrovského, Obvodová, Píškova. Hrad Veveří, Kozí Horka, Nad dědinou, Pod Komorou, Rakovecká, Ruda, U Křivé borovice, Valouškova, všechny bystrcké trvale obydlené chaty. Volební místnosti v SC Odbojáfiská 2: Okrsek č.261: Joukalova, K dálnici, Krajní, Nad kašnou, U sokolovny, Větrná. Okrsek č.262: Vondrákova lichá, Vondrákova sudá, Wollmanova. Okrsek č.263: Na zeliskách, Pod Horkou, Údolí oddechu, Vondrákova 2 60 sudá, Vondrákova 7 15 lichá, Živného. Volební místnosti v Z La tûvkova 77: Okrsek č.264: Opálkova sudá, Opálkova 1-3 lichá. Okrsek č.265: Filipova, Odbojářská, Opálkova 5-13 lichá. Okrsek č.266: Laštůvkova sudá, Laštůvkova lichá. Okrsek č.267: Černého 3-39 lichá, Laštůvkova 1-9 lichá, Laštůvkova 2-8 sudá, Stará dálnice. Okrsek č.268: Černého 2-60 sudá, Černého lichá. Volební místnosti v Z Vejrostova 1: Okrsek č.270: Ondrouškova 2-12 sudá, Ondrouškova lichá. Okrsek č.271: Kubíčkova 1-21 lichá, Ondrouškova sudá. Okrsek č.272: Kachlíkova, Páteřní. Okrsek č.273: Fleischnerova 1-22 Okrsek č.274: Ečerova sudá, Ečerova 1-5 lichá, Vejrostova. Okrsek č.275: Ečerova 7 do konce lichá, Kuršova 1-9 lichá, Kuršova 2-4 sudá. Okrsek č.276: Kuršova 6-34 sudá, Lýskova 1-21 lichá. Volební místnosti v Penzionu Folt nova 21: Okrsek č.277: Foltýnova 1-25 lichá Volební místnosti na Gymnáziu Vejrostova 2: Okrsek č.269: Adamcova, Štouračova, Vrbovecká. Okrsek č.278: Foltýnova lichá, Foltýnova 2-22 sudá, Teyschlova Okrsek č.279: Rerychova 2-16 sudá, Šemberova, Teyschlova Okrsek č.280: Teyschlova Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Ing. Dana Kalousková, odbor vnitfiních vûcí ÚMâ jeho stanovisko nutně jednostranné. Veřejnosti jsou informace o uvedeném případu v zákonem vymezeném rozsahu na vyžádání k dispozici. Vedení radnice s politováním konstatovalo, že podobně jednostranný přístup je u autora článku častým jevem. Vedení Mâ Brno-Bystrc

3 24. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc Zasedání se konalo dne od hod. v sále Společenského centra na Odbojářské ulici. V průběhu zasedání Zastupitelstvo: schválilo následující požadavky na změny územního plánu města Brna (z důvodu urychlení některých rozvojových plánů v MČ bržděných neschválením regulačního plánu Bystrce Zastupitelstvem města Brna): zapracovat studii Bystrc Obvodová jedná se o přístupovou komunikaci k areálu TJ Dosta od ul. Přístavní, zakreslit plochu pro bytovou výstavbu (BC) od prodloužení ulice Nad dědinou směrem k Brněnské přehradě včetně plochy pro obchod a služby (SO) na konci prodloužení, rozšířit plochu čistého bydlení (BC) na ulici Pod Mniší horou po hranici katastru, změnit dosavadní smíšené plochy (SJ) na nároží ulic Živného a Odbojářská na plochu bydlení (BO), změnit dosavadní plochu ostatní městské zeleně (ZO) mezi ulicemi Lýskovou a Teyschlovou na plochu pro dopravu (DP) jedná se o umožnění vybudování parkoviště v místě dočasné budovy bývalého zařízení staveniště, změnit rychlostní komunikaci R43 v trase přes Bystrc na součást velkého městského okruhu a vedení rychlostní komunikace dálničního typu realizovat brázdou. Ostrovačickou Bystrcké noviny ã. 8/2002 schválilo mimořádný finanční dar ,- pro obec Předmíř (část Metly) poškozenou povodněmi (pozn. red. Rada MČ Bystrc již předtím schválila dar čistících prostředků za ,- pro Písek a nákup sušičů za ,-, které byly zapůjčeny do Písku. Dále rada schválila pronájem 5 obecních bytů v nových nadstavbách na ul. Laštůvkově pro lidi, kteří zůstali po povodních bez přístřeší.), schválilo mimořádný finanční dar ,- jako příspěvek na propagační tisk o hradu Veveří, schválilo 3. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2002 související s mimořádnými dary, které byly čerpány z rozpočtové rezervy, schválilo 1. návrh rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2003, schválilo rozpočtový výhled MČ Brno-Bystrc na rok souhlasilo se zněním Požárního řádu, který je součástí přílohy vyhlášky města Brna, požádalo Zastupitelstvo města Brna, aby v souvislosti se zrušením okresních úřadů, agendu havarijního a krizového plánování včetně řízení, kdy je řada povinností delegována Statutem na městskou část, ponechat v působnosti obce Brno a Statutem vymezit pouze spolupůsobnost MČ, souhlasilo s umístěním pamětní desky Jakuba Obrovského na jeho rodném domě 28. dubna 10. Ing. Vladimír Puã, ãlen ZMâ Bystrc Upozornûní pofiadatelûm kulturních a sportovních akcí V souvislosti se schválením nové obecně závazné vyhlášky města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně upozorňujeme pořadatele na podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných podniků. Při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték (dále jen veřejnosti přístupný podnik), je pořadatel či provozovatel povinen nejpozději 5 dnů před jeho konáním písemně oznámit svůj záměr místně příslušnému úřadu městské části. V písemném oznámení musí být uvedeno jméno( název) a adresa (sídlo) pořadatele, obsahové zaměření, místo a čas pořádání, očekávaný počet účastníků, identifikace osoby zodpovědné za zajištění pořadatelské služby. V případě nesplnění závazných podmínek stanovených místně příslušným úřadem městské části může místně příslušný úřad městské části prostřednictvím obecní policie, jako ochránce veřejného pořádku, veřejnosti přístupný podnik přerušit a ukončit. Tím není odpovědnost pořadatele či provozovatele za porušení této vyhlášky dotčena. Pořadatel či provozovatel veřejně přístupných podniků odpovídá za to, že hladina hluku nepřesáhne stanovené limity hluku a vibrací. Porušení této vyhlášky je u fyzických osob postižitelné podle zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, u právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích je pak možno uložit za porušení vyhlášky pokutu až do výše ,- Kč. Ivana Kfiepelová, odbor kultury ÚMâ Brno Bystrc 3 SPOLEâENSKÉ CENTRUM Odbojáfiská 2, Brno-Bystrc stfieda âaj o pûl páté Taneční podvečer s kapelou L.Kozderky TO JSME MY, uvádí a zpívají Květa Navrátilová a Karel Zelníček. Začátek: hod. ãtvrtek M. Camoletti: NA SPRÁVNÉ ADRESE Komedie o tom, že zdaleka nestačí podat si inzerát a přijít na správnou adresu. Divadelní společnost HÁTA Praha. Hrají: Adéla GONDÍKOVÁ/ Lucie ZEDNÍČKOVÁ, Ivana ANDRLOVÁ, Martin ZOUNAR, Vladimír ČECH Zdeněk MAHDAL a další. Začátek: hod. pondûlí RUSKO KRÁS- NÁ I KRUTÁ SIBI Cestopisná audiovizuální přednáška diashow Martina Dufka (agentura Pohoda Pelhřimov). Zač.: hod. ãtvrtek SPIRITUÁL KVINTET Koncert. Začátek: hod. pátek Slavnost v Pohádce máje Malé zimní rozloučení s Helenkou. Začátek: hod. úter Toulky Brnem Přednáška Jaroslavy Vrbické. Začátek: hod. V STAVY: Práce ãlenû v tvarné skupiny pfii Mâ Bystrc Hrad VEVE Í historie, souãasnost a budoucnost hradu (fotografie a dokumentace) Výstavy jsou přístupné v pondělí a středu, hod., dále hodinu před začátkem kulturní akce, nebo na základě telefonické dohody (tel.: , ). KLUB MAMINEK každé úterý (od ) hod. ** KLUB V TVARNÍKÒ každou středu hod. ** SETKÁNÍ SENIORÒ , zač.: hod. ** Předprodej vstupenek v pokladně Společenského centra hodinu před začátkem představení. Informace na tel.: , Doprava tramvají č. 1, 3 zast."zoo", autobusy 50, 54 a trolejbus 140 "Vondrákova". Komedie Divadelní spoleãnosti Háta Praha Ve ãtvrtek se divadelním příznivcům v bystrckém Společenském centru představí herci pražské společnosti Háta s úspěšnou francouzskou komedií Marca Camolettiho NA SPRÁVNÉ ADRESE. V pařížském bytě pronajímá odkvétající varietní umělkyně pokoje dalším dámám, klavíristce, malířce a služebné. O tom, že toto soužití není jednoduché se přesvědčíme hned v úvodu hry. Obyvatelky bytu se tedy rozhodnou nezávisle na sobě radikálně změnit život a podat si inzerát. Majitelka bytu hledá nového nájemce, pianistka žáka, malířka model a služebná partnera. Zájemci se sice dostaví brzy, ale BedruÀka amatér. divadlo pfii Salesiánské oratofii, Foerstrova 2, Brno-Îabovfiesky nabízí tato představení: hod. Nejmen í koliãka I. premiéra Pro děti předškolního věku hod. Mal princ premiéra Pro celou rodinu Vánoãní hvûzda - pro celou rodinu zrovna ve chvíli, kdy ta jejich správná inzerentka není doma. Možnost dorozumění zkomplikuje i známá zkratkovitá řeč inzerátů. A tak se po zájemcích, kteří sice přišli na správnou adresu, chtějí či se jim nabízí prapodivné věci. Jak to vše dopadne? To uvidíte, pokud právě uvedené humorné představení navštívíte. Začátek představení je v 19,30 hod., pfiedprodej vstupenek od Hrají: Adéla Gondíková nebo Lucie Zedníčková, Ivana Andrlová, Martin Zounar, Vladimír Čech nebo Zdeněk Mahdal a další. B. Rudolfová, odbor kultury Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin Je název výstavy, která se koná v Kongresovém centru Výstaviště. Zahájena bude vernisáïí dne v hod. Bude otevřena od do denně od hod. Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 15,- Kč, studenti a důchodci 10,- Kč. Pfiijìte, kytiãky se na Vás tû í!

4 4 KOMUNÁLNÍ VOLBY 2002 VOLTE SDRUÎENÍ NEZÁVISL CH! Kandidujeme do Mâ Brno-Bystrc i do mûsta Co chceme? Chceme, aby slu nost nebyla povaïována za slabost a aby zmizely stranické arvátky Chceme, aby vûci byly naz vány správn mi jmény, aby vykonatelnost práva se stala souãástí kaïdodenního Ïivota Chceme zv it bezpeãnost obãanû v ulicích i zabezpeãení jejich majetku Chceme podpofiit hospodáfisk rozvoj a vloïit více penûz do bydlení Chceme fie it problém parkování v mûstû Brnû Stavíme na vzdûlání, které je klíãem k budoucnosti Chceme se vûnovat sociální sféfie s citem a rozmyslem Chceme vyfie it problém rychlostní komunikace R43 bez zatahování mezinárodní dopravy do Bystrce S Va í pomocí a podporou chceme v tûchto volbách uspût. VOLTE SNK!! 1. Mgr. Eli ka Kováfiová 2. Jan Strmiska ODS pro Bystrc Chcete prûhledné a efektivní hospodafiení stromy a upravená vefiejná prostranství rozvoj sluïeb, podnikání a nová pracovní místa pokraãovat v humanizaci sídli tû? Chcete hfii tû pro dûti rozvoj rekreace a sportu ãistou pfiehradu zdravû Ïít? Líbí se vám v Bystrci... Místní sdruïení ODS v Bystrci Vážení spoluobčané! Z volebního programu KSČM pro komunální volby 2002 Požadujeme dokončení a schválení regulačního plánu Brno- Bystrc Nesouhlasíme s výstavbou R-43 v katastru Bystrce žádáme realizaci výstavby mostu pro pěší a turisty u hradu Veveří Požadujeme zřízení otevřené televizní ostrahy v Bystrci Žádáme podstatné zlepšení bezpečnosti občanů především v nočních hodinách Prosazujeme princip a zásadu poměrného zastoupení ve složení Rady a jejich komisí Budeme se podílet na uplatnění prvků přímé demokracie na území Bystrce Doporučujeme vytváření uličních výborů, jako aktivů občanů v jednotlivých částech Bystrce Budeme vždy proti rušení sítě předškolních zařízení Žádáme obnovu zájmové a technické tvořivosti občanů všech věkových kategorií Požadujeme nejméně 30% z bytového fondu pro aktivní bytovou politiku Při prodeji obecních bytu současným nájemníkům, jsme proti prodeji třetím osobám Považujeme za nepřípustné jakékoliv zhoršování zdravotní a sociální péče v Bystrci a odmítáme nadstandartní lékařskou péči pro majetné Vyhovuje Vaším požadavkům a potřebám na postupné zkvalitňování života v místě kde žijete nás volební program? Pfiedstavujeme Vám kandidáty za politickou stranu US-DEU ktefií volebním heslem KOMUNIKACE A TOLERANCE budou usilovat o Va e hlasy v komunálních volbách dne Ing. Ilja Ka ík, CSc., místostarosta Mâ Brno-Bystrc 2. Alena Oslizlová, ãlenka komise rozvoje Bystrce a kontrolního v boru 3. Jaroslav Rejda, ãlen Rady Mâ Brno-Bystrc, pfiedseda komise rozvoje Bystrce 4. JUDr. Hana Klusáãková, ãlenka zastupitelstva Mâ Brno-Bystrc, pfiedsedkynû v boru finanãního 5. Mgr. Antonín imeãek, pfiedseda komise stavební Myslíme na Vás Z na eho programu pro Bystrc: Chceme podporovat rodiny s dûtmi, seniory a zdravotnû postiïené spoluobãany a vûnovat se prevenci sociálnû-patologick ch jevû. Chceme vést ÚMâ k efektivnímu chodu. Chceme pokraãovat ve v stavbû a regeneraci byt. fondu. Chceme pokraãovat v humanizaci sídli tû. Chceme usilovat o to, aby komunikace R43 nebyla vedena pfies Bystrc Chceme usilovat o postupnou koncepãní rekonstrukci vefiejné zelenû Chceme podporovat poctivé podnikání. Chceme podporovat ãinnost spolkû, obãansk ch sdruïení, sportovních klubû a provoz Spoleãenského centra. Na i kandidáti: 1. Ing. Vít paãek, 44 let, inspektor Ïiv. prostfiedí 2. Ing. Vladimír Puã, 48 let, projektant 3. Ing. Jaroslav Ol ar, 39 let, podnikatel 4. JUDr. Jitka Beãiãková, 43 let, právniãka 5. Ing. Jan Benda, 52 let, podnikatel 6. Ing. Leopold âern, 60 let, fieditel LesÛ m B a dal í. VáÏení bystrãtí spoluobãané pfiijìte volit! Neúãastí ve volbách odevzdáte ãást svého hlasu tfieba právû tomu, koho byste rozhodnû volit nechtûli. Strana zelených = dobrá volba, tak jsme říkali před čtyřmi lety, tak říkáme i letos! Opět se v Brně i v Bystrci ucházíme o hlasy vás, voličů. Zatím jste nám vždy projevili svoji důvěru, vždy byl kandidát Strany zelených vámi zvolen do Zastupitelstva, případně i do Rady Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc. Také v rámci města jsme zatím měli vždy svého zástupce a to též díky členům různých občanských sdružení, spolu s námi hájícími potřeby občanů Bystrce i celého Brna. Proto též zvolení zastupitelé nebyli mnohdy ani členy zelených, proto také v komisích Rady Zastupitelstva zastupují Stranu zelených sympatizanti, kteří si spolu s námi uvědomují nutnost vnášet pohled na řešení společenských problémů a řízení obce podle principů, kterými se řídí Strana zelených a jejichž dodržování má nám a celé společnosti pomoci udržovat, případně zajišťovat přijatelné podmínky života jednotlivce i celé společnosti a jejich trvalý rozvoj. I když nás členů SZ přibývá, pak právě díky aktivistům zobčanských hnutí se daří upozorňovat na nesprávnosti navrhovaných řešení problémů zde v Bystrci, mezi které patří i R43, udržování rekreačního rázu okolí Brněnské přehrady, čistota vody v přehradě, ale též otázky bezpečnosti, dopravy, sociální problematiky, výroby a podnikání, vzdělání a zdravotnictví, i zajištění proti takovým pohromám, jakými byly letošní záplavy. Strana zelených staví svoji činnost na spolupráci s občany, na jejich návrzích a podnětech, čímž též přispívá k rozvoji občanské společnosti. Aplikací zásad udržitelného rozvoje pak hledá řešení těchto problémů a návrhů. K tomu potřebujeme vaši podporu, vaše hlasy, vaši spolupráci. Kandidáti za Stranu zelených do Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc

5 Bystrcké noviny ã. 8/ Sdružení pro zdravý život v Bystrci 7 Chceme čistý vzduch a žádný hluk - nechceme dálnici přes Bystrc! Podrobné informace na internetu: PROJEKT BYorytmy ČSSD BYSTRC Přímá spolupráce radnice s občanskými sdruženími. Naplnění připraveného projektu: Systémová úprava a dosadba stávající vegetace Bystrc I v letech , rozšíření na Bystrc II do roku Parkovací stání Teyschlova na místě současné výrobny Gabonu 2003/2004 Plánovaná rekonstrukce nám. 28. dubna spoluúčast radnice na tvorbě prvků životního prostředí: 2003/2006. Byty přednost regeneraci a sociální funkci za současného vytváření podmínek pro zájemce o privatizaci. Potvrzení zamítavého stanoviska k výstavbě R43 podání návrhu nově zvolenému zastupitelstvu do ledna Plné znění najdete na: Mûstská policie radí dûtem jak se chovat k neznám m osobám Jazyková kola SCHWEIZER super kvalita za super cenu NùMâINA, ANGLIâTINA malé skupiny, indiv.v uka konverzace, gram., douãování zaãátky - cel rok i prázdniny Brno-Kohoutovice KLASICKÁ A SPORTOVNÍ MASÁÎ aromatické oleje Dagmar FIALOVÁ BRNO-KOMÍN, Absolonova 30 Objednávky na : mobil: Koupelny va ich snû rekonstrukce bytových jader dlažby a plovoucí podlahy vyřízení stavebního povolení RADECO s.r.o. Moravany u Brna Tel.: , Tradiční kurzy anglického jazyka CVâ Bystrou ka, Fleischnerova 1a zahajuje intenzívní kurz angliãtiny pro mírnû pokroãilé, kter bude probíhat v úter a ve ãtvrtek od do hod Vyuãujeme ve skupinách maximálnû 8 osob. Pfiivítáme zájemce v ech vûkov ch kategorií. Kurz angliãtiny pro stfiednû pokroãilé probíhá v úter a ve ãtvrtek od do hod. Pfiihlá ky a informace na tel.: nebo Vždy platí: Tvé tělo patří jen tobě. Je lépe se vzdálit, pokud chování nějaké osoby vybočuje z běžných pravidel chování mezi lidmi. Měj se na pozoru, pokud ti někdo nabízí lákavou věc, zábavu, brigádu, a podobně a zdánlivě za to nic nechce nebo to dělá jen proto, že se mu líbíš". Pokud tě neznámý člověk z nějakého důvodu zve na schůzku a ty se rozhodneš nabídku přijmout, trvej na setkání na veřejném místě. Nikdo nemá právo tě zneužívat, vydírat ani šikanovat, a to ani člověk, kterému důvěřuješ, je z tvé rodiny, je tvůj učitel nebo zaměstnavatel. Je dobré znát pravidla bezpečného pohybu nočním městem a nepodceňovat je. Autostop je riziko vždy, zejména pro samotnou dívku. Pokud se rozhodneš je podstoupit, je lepší stopovat auta, která řídí žena, nebo pokud je žena či dítě jako spolujezdec. V žádném případě nesedej do auta, kde jsou dvě a více osob. KARATE BYSTRC NÁBOR NOV CH âlenò Oddíl Karate Bystrc zve v echny chlapce a dívky od esti let, dospûlé od patnácti let bez omezení vûku, do sv ch sekcí zaãáteãníkû a pokroãil ch. Zápis nováãkû, ktefií mají zájem o karate a sebeobranu se koná v pátek v hodin v tûlocviãnû Z Vejrostova v Bystrci. Oddíl vede hlavní trenér Miroslav KoÈa 4. DAN, trenér reprezentace âr. Oddíl patfií jiï nûkolik let k nejúspû nûj ím na mistrovstvích âr a Evropy. Dodateãnû se lze pfiihlásit kaïd pátek v hodin. Zapamatuj si SPZ, typ a barvu vozidla, s řidičem je vhodné mluvit o neutrálních tématech, nedovolit, aby rozhovor sklouzl do osobní roviny a už vůbec ne k tématu sexu. Pokud máš pocit, že něco není v pořádku, požádej o zastavení pod jakoukoliv záminkou (např. nevolnosti) a do auta se již nevracej! Domluv si s rodiči či s dospělým, kterému důvěřuješ, nějaké neutrálně znějící heslo", které jim dá při telefonickém hovoru najevo,že jsi v nebezpečí, že nemůžeš svobodně mluvit a možná se ani pohybovat. Domluva by měla znít, že v takovém případě pro tebe hned přijedou. Věř svému instinktu, pokud tě varuje poslechni jej.

6 6 Bystrcké noviny ã. 8/2002 BÍLÁ PASTELKA CELONÁRODNÍ DOBROâINNÁ VE EJNÁ SBÍRKA na podporu sluïeb pro nevidomé a slabozraké Podle údajů Světové zdravotnické organizace žije na celém světě asi 180 milionů lidí s vážným zrakovým postižením, z toho více než 40 milionů nevidomých. Navzdory pokroku v medicíně a preventivním opatřením toto číslo neustále roste. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ve spolupráci s Tyfloservisem, o.p.s. pořádá 15. fiíjna 2002, u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole, 3. roãník celonárodní vefiejné sbírky na podporu tûïce zrakovû postiïen ch pod názvem Bílá pastelka. V tento den budou naši dobrovolní spolupracovníci, oblečení do triček s logem sbírky, v cca 180 oblastech České republiky nabízet za finanční příspěvek 20 Kč a více originální bílé pastelky - jako symbol světa neviditelných Internet patfií k nejlep ím a nejrychlej- ím zdrojûm informací. SlouÏí nejen kolám a na nejrûznûj ích pracovi tích, ale stále více proniká do bûïn ch domácností. Lidé v ak mnohdy nevûdí, jaké moïnosti pfiipojení na internet existují a kter z nich mají zvolit. Jednou z alternativ je vysokorychlostní pfiipojení pfies kabel, kter v na í mûstské ãásti provozuje firma UPC. O jeho v hodách a cenov ch relacích jsme hovofiili s generálním fieditelem UPC Václavem Bartonûm. V ãem spatfiujete v hody pfiipojení k vysokorychlostnímu internetu po kabelu tak, jak ho provozuje UPC? Vysokorychlostní kabelov internet UPC má podle mého názoru oproti ostatním zpûsobûm pfiipojení (napfi. prostfiednictvím telefonní linky) fiadu v hod. Neblokuje pfii surfování na internetu telefonní linku a rychlost pfiipojení je témûfi bezkonkurenãní. Hlavní v hodou je ale moïnost dvacetiãtyfihodinového pfiipojení k internetu za, myslím, velmi pfiijateln pau ál. V zásadû zákazník mûïe volit ze ãtyfi typû nabídky. Domácnostem je urãena základní nabídka Home za 1080 Kã mûsíãnû a»rychlej í«speed za 1480 korun. Pro firmy tu pak máme bûïnou sluïbu Business za 3000 Kã a nadstandardní Mistral Profi za 6000 korun. Zajímavé pro zákazníka mûïe b t i to, Ïe zaji Èujeme odbornou instalaci a kompletní servis. Ne nadarmo hodnotí mnozí odborníci a média ná internet jako nejlep í sluïbu svého druhu. Prozradíte nám i nev hody, které tento zpûsob pfiipojení má? Hlavní nev hodou na eho internetu stále zûstává jeho dostupnost, která je omezena na kabelové rozvody UPC. Ty zatím jsou jen v nûkter ch lokalitách Prahy, Brna a stfiedních âech. Samozfiejmû na e spoleãnost má zájem svou nabídku stále roz ifiovat. BliÏ í linií, symbol světa nevidomých a výraz lidské solidarity a dobré vůle. Každou zakoupenou pastelkou tak pomůžete nakreslit příběh do tmy". K lepší identifikaci prodejců pomůže kartónová pastelka. Mezi těmito dobrovolnými pracovníky budou studenti středních a vysokých škol, pracovníci SONS a Tyfloservisu, o.p.s., někteří z nich sami těžce zrakově postižení, ale také patronka projektu hraběnka Mathilda Nostitzová a herečka Zuzana Stivínová. Výtěžek sbírky bude věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a slabozraké, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou slepeckou holí, číst braillovo slepecké písmo a jiné speciální dovednosti, které jim napomáhají přiblížit se normálnímu životu. Marie vejdová Internet proniká do domácností i v na í mûstské ãásti informace se dozvíte v na em Zákaznickém centru ( ) nebo na internetov ch stránkách (www.upc.cz). Co pro pfiipojení po kabelu potfiebuji? Zájemce o vysokorychlostní internet po kabelu v zásadû potfiebuje pouze vlastnit poãítaã. I v pfiípadû, Ïe zatím poãítaã nemá, jsme schopni mu zprostfiedkovat jeho koupi u na ich partnerû za zv hodnûn ch podmínek. Dále je nutné, aby v jeho domû byly k dispozici na e kabelové rozvody pfiipojené na internet, jak jsme o tom jiï hovofiili. Jak nároãná je instalace internetu? Kolik stojí? Instalaci provádûjí na i technici, ktefií obvykle pouze vymûní zákazníkovi zásuvku kabelové televize, natáhnou kabel k poãítaãi, nainstalují kabelov modem a provedou potfiebná nastavení poãítaãe. Po odchodu technika uïivateli okamïitû funguje pfiipojení k internetu a elektronická po ta. Aktivaãní poplatek ãiní 1500 Kã, za kabelov modem si úãtujeme vratnou zálohu 2000 Kã. Chystáte v této oblasti nûjaké novinky? Jak uï jsem zmínil, chtûli bychom stále roz ifiovat nabídku lokalit, kde bude moïné se k internetu po kabelu pfiipojit. Vylep ení se budou t kat také obsahu, aby se lidé doma dokázali na internetu dobfie orientovat, a celkové zkvalitàování na ich sluïeb. Navíc, kdo si od nás objedná internet po kabelu bûhem tûchto mûsícû zaplatí pouze symbolick aktivaãní poplatek 1,- Kã a sníïenou zálohu za modem Kã. Pro nové zákazníky, ktefií si objednají souãasnû internet i kabelovou televizi, jsme navíc pfiipravili dárek optickou my v hodnotû 500 Kã. (Placená inzerce) Obkladaãské práce. Tel.: Architekt zpracuje projektovou dokumentaci. Tel.: 606/ Novû otevfiená cykloprodejna v Komíně na ulici Svratecká 56 přímo na zastávce. Servis kol na počkání. Tel.: Malby, nátûry, stříkané tapety Cendelín. Tel.: , Ital. zaãáteãníci, angl. úplní zač. Cena dohodou. Tel.: Provádím mytí oken. Kvalita, zkušenost a příznivé ceny. Objednávky na tel.: večer, nebo 732/ Provedu zednické a obkladačské práce. Rychle a kvalitně. Tel.: 604/ Pfienechám obchod-kancelář, nízký nájem, Bystrc II. Tel.: 737/ KoÏní ordinace - nákupní centrum Akát, Kubíčkova 8. Ord.hodiny. Po 8-14 a 17-19, Út 8-13, St 11-17, Čt 8-14,30, Pá Bez objednání a doporučení obvodního lékaře. Tel.: záznamník. Poãítaãe - opravím, nastavím i večer u vás, naučím WORLD, EXCEL, INTERNET, zapůjčím PC. Tel.: , 608/ Koupím DB 3+1. Tel.: 603/ Student pedagog. fakulty doučí žáka ZŠ, SS angličtinu. Tel.: Vymûním SB 1+1 ve Zlíně za podobný i garsonku v Brně nejlépe v Bystrci. Tel.: Vyuãuji nûmãinû individuálně děti i dospělé v Bystrci. Inf. Mgr.Hlaváčová, tel.: Nové kurzy angličtiny v malých skupinách na bázi soukromé výuky - efektivní - na Heyrovského. Tel.: , mobil: 728/ Vymûním 4pokojový státní byt v Bystrci za dva menší rovněž v Bystrci. Tel.: 608/ Koupím válendu s úložným prostorem nebo sedací soupravu - levně.tel.: 604/ Pfiinesu, odnesu nákup, balík, čistírna.tel.: Dovezu brambory na uskladnění. 25 kg za 5,- Kč/1 kg. Tel.: 776/077833, Malby nátûry Onderka. Tel.: , ÁDKOVÁ INZERCE Pohlídám dítě. Tel.: , mob.: 605/ Pronajmu garáž v ul. Pod Horkou. Tel.: , 737/ Prodám garáž v Bystrci. Tel.: 604/ Vymûním ST 4+1 Bystrc za 2+1 Bystrc, Komín, Žabovřesky a 1+1 Bystrc, Kohoutovice, Bohunice - SPĚCHÁ. Tel.: 604/ Provádím videozáznamy, přepisy 8,16 mm filmů na VHS. Tel.: Koupím družstevní byt 1+1 v Bystrci - Komíně. Peníze ihned. Tel.: 737/ kdykoliv. Oznámení - od října zahájen rybářský kroužek. Informace p.pračka, Kuršova 1, tel.: po 18 hod. Byty a RD Bystrc, Komín, Žabovřesky a okolí hledáme. Prodávajícím služby zdarma. RK tel.: 608/451000, Studentka V douãí středoškolskou matematiku a ruský jazyk. Tel.: Koupím zahradu i menší plochy v Bystrci. Tel.: 604/353126, Péãe o vaše blízké u vás doma. Možná i pomoc s dětmi zdravotní sestra. Tel.: SECOND HAND, oblečení pro děti i dospělé, komisní prodej kočárků, kola a jiné. Čistírna PRAKOM za příznivé ceny. Najdete nás v přízemí pasáže obchodního střediska MAX (Akát), Kubíčkova 8. Hotovostní půjčky bez ručitele. Peníze do 24 hodin! Volejte 604/ Hledám pronájem bytu minimálně na 1 rok. Tel.: 604/ Koupím ihned DB OV. Hotovost připravena. Tel.: 603/ Vymûním státní byt 3+1 v Bystrci za státní 2+1 nejlépe Brno-střed případně Bystrc v Brně. Tel.: âepice, klobouky - dětské, dámské, pánské, punčochové zboží. KDE? Lýskova 3. Tel.: Prodám družstevní garáž v Bystrci, ul. Laštůvkova. Tel.: , , 605/ VáÏení obãané Bystrce. Rád vzpomínám na své někdejší bydliště a své přátele. Je jím i PhDr. Jiří Altman, kandidát na starostu MČ. Doporučuji Vám volbu jeho i kandidátky ČSSD. Získáte tak spolehlivé partnery. Prof. MUDr. Bohumil Fišer

7 Prázdninová pohádka aneb kdo je tady pánem V jedné zemi, v jednom mûstû, v jedné jeho ãásti Ïili dva kluci. Jednomu bylo asi 14, druh mûl za sebou první tfiídu. A protoïe byli zrovna prázdniny a uï nûkolik dní pr elo, sedûli doma u okna a nudili se. A asi si umíte pfiedstavit tu radost, kdyï to odpoledne koneãnû pr et pfiestalo, za mrakem dokonce vykouklo sluníãko a chodníky zaãaly os chat. Celí nedoãkaví vytáhli kluci kola. Mlad í mûl jakéhosi arábka, kter uï poslouïil nejednomu dítûti, ale star í mûl kolo nové. Moc se tû il, aï ho bude moct vyzkou et. A protoïe nûkolik dní pr elo a v ude bylo bláto, vyrazili do parku. Ten mûli v onom mûstû moc pûkn travnaté plochy, mnoho mlad ch stromû, oplocené pískovi tû a také labyrint asfaltov ch cest dokonce s vyznaãenou trasou pro malé cyklisty. Ale ouha, sotva vyjeli, objevila se babiãka. Ne ta pohádková, ale taková ta sídli tní s mal m psíkem neurãitelného plemene. A tato babiãka se sviïnû sklonila, uvolnila karabinku na vodítku a osvobozen pejsek vyrazil jako stfiela. Hop, skok a uï je u star ího z klukû. A ten, protoïe doprovázel mlad ího brá ku, na tûstí nejel pfiíli rychle a tak stihl strhnout fiidítka. Narazil do obrubníku a spadl z kola. Nemyslíc na bolest se hned zvedá a s obavou prohlíïí nové kolo. Ne, na tûstí se nic váïného nestalo, jen nûkolik odûrek a splasklá pfiední du e. A Ïe to Střední průmyslová škola slévárenská v Brně nabízí mladým lidem výtvarné obory zabývající se zpracováním kovů: umělecké kovářství a zámečnictví, umělecké odlévání a umělecké rytectví. Absolventské práce můžete zhlédnout na Výstavě uměleckých výkovků, odlitků a rytin, kterou naše škola pořádá ve dnech října 2002 ve Bystrcké noviny ã. 8/2002 bolí, to pfiece chlap vydrïí. Zatím se babiãka k nûmu dobelhá a ptá se starostliv m hlasem: Nestalo se ti nic chlapeãku? Mám proraïenou pfiední du i. To je mi líto, fiíká babiãka soucitn m hlasem a pomal m krokem odchází. Vlastně se nic nestalo. Ale mohlo, a mohlo to být mnohem horší. Jak horší si asi každý dokáže domyslet už sám. A proč? Odpověď není třeba hledat příliš dlouho. V našem okolí přibývá psů a ubývá dětí. A protože pejska už má dnes kdekdo, stává se normálním i to, co dříve normální nebylo. Za benevolence, ba tichého souhlasu odpovědných - policie i úřadů, se pejsci stávají našimi pány. Mohou vše a na úkor všech. A jak to vidí pejsek: Haf, haf, žije se nám čím dál líp. Lidé nám staví chodníky, cyklistické stezky, budují parky a hřiště, haf, haf. Nožičku můžeme zvedat už také kdekoliv, třeba i ve výtahu nebo na tramvajovém ostrůvku. A košíkem už nás taky většinou neobtěžují. Vždyť je to nehumánní, jak říkají. Když někdo z nás pokouše nebo i zakousne člověka, je to jeho vina, přece nás vydráždil. A vždycky se najde nějaký hodný člověk, který se postará, aby tě nezastřelili. A děti? Ty ať jsou rády, že mají těch pár oplocených pískovišť. Zatím, vrr, vrr, haf. KK Hrátky v na í koliãce Milé maminky, je Vašemu chlapečkovi či holčičce 2,5 4 roky a máte zájem o to, aby se ještě před vstupem do předškolního zařízení seznámili za přítomnosti maminky s prostředím mateřské školy?právě pro Vás jsou připravený již pátým rokem hrátky v naší Školičce. Můžete si u nás hrát, zpívat, cvičit, malovat nebo něco vytvořit. K dispozici Vám budou všechny hračky,tělovýchovné pomůcky i výtvarný materiál. Školička bude od října každé úterý od hodin v mateřské škole Kachlíkova 21 a Štouračova 23. Na Vaši návštěvu se těší Lenka Ratajská, fieditelka matefiské koly Kachlíkova 21 KOV POKAÎDÉ JINAK svých prostorách. Každou středu od do hodin jste zváni do našich dílen v Cyrilské a Masné ulici, kde máte možnost pozorovat výrobu výkovků a odlitků a sami se jí zúčastnit. Upozorňujeme, že naše škola změnila svou adresu a od 1.září 2002 sídlí na Hybešově ulici č. 15. Mgr. Ludmila Mládková 7 SENIORKLUB BYSTRC Uplynulo horké léto, uplynul i čas dovolených a milých setkání s našimi blízkými. Ač neočekáván, hlásí se pomalu čas podzimu a nebude trvat dlouho, kdy skončí práce na zahrádkách a kdy se zazimují všechna letní odpočinková sídla. Je to čas, kdy bystrcký Seniorklub zahájí již sedmý rok své činnosti, věnované dříve narozeným občanům. Zahájení proběhne ve čtvrtek dne 27. záfií 2002 ve hodin ve Společenském centru v Bystrci na Odbojářské ulici. Na toto slavnostní zahájení zveme nejen všechny kmenové členy naší organizace, ale i ty, kteří chtějí poznat ve svém věku nové přátele a stále se cítí býti mladými. Pro zájemce o naši činnost uvádíme program pořádaných akcí na měsíc říjen. Pro informaci uvádíme, že programy do trvalého bydliště nerozesíláme. Jsou k dispozici na našich akcích, hlavně na besedách, které se konají vždy poslední čtvrtek v měsíci ve Společenském centru sobota Pochod všech generací. Stejně jako každý rok i letos si 1. října připomeneme Mezinárodní den seniorů. Při této příležitosti se připojíme k celosvětovému symbolickému pochodu na podporu aktivního a zdravého života v každém věku, který se toho dne koná současně v desítkách zemí. Sejdeme se na konečné stanici autobusu č. 45 v Mariánském údolí v Líšni, kde bude od 10 hodin probíhat pestrý doprovodný program. V 11 hodin bude slavnostně zahájen pochod údolím Říčky k Muchově boudě. Trasa je dlouhá 3 km chůze rovným terénem a je pro všechny seniory bezproblémová. Přihlášení na kulturně-poznávací zájezd do barokního areálu Pečovatelská služba pomoc při řešení každodenních těžkostí v domácnosti jako např. při přípravě jídla, při osobní hygieně, doprovod na vycházku nebo k lékaři. Telefon Domácí péãe zdravotnické ošetřovatelské úkony na základě doporučení praktického lékaře přímo v domácnostech pacientů. Péči hradí zdravotní pojišťovny. Telefon Denní stacionáfie tzv. domovinky. Jeden sídlí na Vinohradech, ulice Velkopavlovická 13, telefon Další stacionář se nachází v budově městských lázní, Ponávka 3, telefon Antonína hraběte Šporka se sejdou toho dne nejpozději v 5.45 hod. na zastávce MHD TESCO. Přistavený autobus odjede v 6.00 hodin čtvrtek Výstava Okresního muzea Brno venkov ve Šlapanicích. Nově budou zde veřejnosti prezentovány restaurované předměty ze sbírek OM BV. Pro zájemce o tuto výstavu uvádíme sraz u stanice TR 131 nádraží ve 14 hodin. Účast na této výstavě doporučujeme, neboť akce Okr. muzea Brno-venkov mají vždy vysokou úroveň úterý Cestou Ludmily Bartákové. Výletem podél říčky Loučné vzpomeneme na zakládající členku Seniorklubu, která již není mezi námi. Sraz v 9,45 hod. na nádraží Královo Pole. Jízdenky do Dolních Louček. Cesta 4 km po rovině, nenáročná. V Předklášteří možnost oběda v restauraci Chaloupky úterý Pro zdravou vodu do Bílovic. Odpolední vycházka údolím Lišky Bystroušky ke studánce Leoše Janáčka. Sraz 12,30 hod. v hale hlav. nádraží ČD v Brně. Odjezd 12,55 do Bílovic. PET lahve na vodu s sebou. Předpokládáme zastavení v oblíbené cukrárně čtvrtek BESEDA Seniorklubu ve 14,30 hod. ve Společenském centru v Bystrci. Projednáme program na měsíc listopad a stanovíme další okruhy naší činnosti. Motto na další měsíc: Îivot je pfiíli krátk na to, abychom jej proïili doma za kamny. Neváhejte proto a přijďte mezi nás. Rádi Vás uvítáme. Vladimír Rajsk, pfiedseda NADùJE Obãanské sdruïení NADùJE nabízí star ím spoluobãanûm mûsta tyto sluïby: Dále nabízíme možnost krátkodobého pobytu v Domovech pro pfiechodné pobyty seniorû v Bohunicích, Arménská 2, telefon a v Řečkovicích, Hapalova 20, telefon DÛm pokojného stáfií v Králově Poli na Ptašínského ulici 13, telefon , nabízí možnost trvalého pobytu s nepřetržitou péčí. Interní a geriatrická ordinace MUDr. J. Útratové v budově Domova pokojného stáří na Ptašínského 13. Telefon Informujte se na uvedených telefonních číslech a vyzkoušejte nabízené služby. Ing. Lucie Chabiãovská

8 8 Bystrcké noviny ã. 8/2002 CVâ BYSTROU KA Fleischnerova 1a, Bystrc, tel Nabídka krouïkû ve kolním roce 2002/2003: Název krouïku tfiída, vûk den ãas Kã POHYBOVÉ pololetí (rok) 1. Aerobic od 3. tfiídy stfieda ,- ãtvrtek ,- 2. Country Li ãata tfiída úter ,- (700,-) 3. Opiãáci 5-7 let úter ,- 4. Rodiãe a dûti Hopsání 3-5 let ãtvrtek ,- 2-4 let pátek ,- 2-4 let pátek ,- 5. Jóga pro dûti od 3. tfiídy stfieda ,- P ÍRODOVùDNÉ 1. Pfiírodovûdn Vrabãáci od 2. tfiídy pondûlí ,- 2. Chovatelsk od 3. tfiídy pondûlí ,- (700,-) stfieda ,- (700,-) 3. Teraristika tfiída úter ,- (700,-) V TVARNÉ 1. Rodiãe a dûti Malování 3-5 let ãtvrtek ,- pátek ,- 2. V tvarka Duha 1. a 2. tfiída ãtvrtek ,- 3. V tvarka od 3. tfiídy pondûlí ,- (1100,-) 4. ikovné tlapky od 3. tfiídy pondûlí ,- (1100,-) úter ,- (1100,-) TURISTICKÉ 1. Turistick âikelan od 4. tfiídy stfieda 16,30-18,00 200,- 2. Turistick PTO Kamarádi stfieda 16,30-18,00 200,- HUDEBNÍ 1. Veselé pískání flétna pondûlí- ãtvrtek hraní pro radost v mal ch skupinkách 2. Klavír-individuální dle domluvy pondûlí asi 1400,- (p. Peterlík ) 3. Kytara-individuální dle domluvy ãtvrtek 800,- 1400,- (p. ezník tel ) 4. Dechové nástroje pátek (info. p. Veleba ) AKTIVITY PRO DOSPùLÉ 1. Angliãtina zaãáteãníci stfieda ,- stfiednû pokroãilí stfieda ,- mírnû a stfiednû pokroãilí úter Nûmãina pokroãilí ãtvrtek ,- 3. Jóga stfieda , ,- 4. Tai-chi úter ,- 5. Taneãní ãtvrtek Organizátorsk kurz Hnutí Brontosaurus pondûlí V tvarné podveãery (2x mûsíãnû) pondûlí ,-/veãer 8. Kurzy malování na hedvábí (1x mûs.) sobota ,-/kurz Dále budou probíhat v Bystrou ce tyto akce: V TVARNÉ PODVEâERY Nabízíme tvofiení nejen pro maminky a dûvãata od 12 let. Podveãery probíhají v pondûlí 2x za mûsíc. Cena: 70,-Kã/podveãer. V tomto pololetí nabízíme: Malování na sklo Pfiáníãka malovaná na hedvábí Tvofiení z pfiírodní vlny Adventní vûnce Slamûné ozdoby Ochutnávka vánoãního cukroví z va ich kuchyní, v mûna receptû, koledy Pfiijmeme kluky od 7 do 14 let, ktefií mají zájem o skauting. Bûhem roku se scházíme v klubovnû, kde hrajeme hry, zpíváme, uãíme se, jak Ïít v souladu s pfiírodou. KaÏd mûsíc chodíme na v lety a v létû jezdíme na tábor. Tam trávíme dva t dny v indiánsk ch stanech. Kluci si v oddíle najdou SKAUT MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ s paní evãíkovou, soboty hodin, , , cena: 150,-Kã/kurz PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA BYSTROU CE nabízíme dva v lety pro dûti od 1. do 5. tfiídy. Nutno dûti pfiihlásit nejpozdûji t den pfiedem, poãet dûtí je omezen. Cena: 50,- Kã/den kamarády a uïijí si spoustu legrace a dobrodruïství. MÛÏete kdykoliv pfiijít na na e schûzky, které jsou vïdy v pondûlí od 16:30 ve skautské klubovnû na Vrbovecké 2 (za matefiskou kolou touraãova). 36. skautsk oddíl (24. stfiedisko), kontakt: Pavel Ondráãek, Bystrck bûh Čibasportathletic. Přihlášky startujících od 9.30 hod a start v 10 hod. Loňského ročníku ročníku se zúčastnilo rekordních 250 závodníků. Závodilo se v pěti kategoriích, v poslední, pro rodiče a příchozí, běžel symbolické kolo také senátor T. Julínek a primátor města Brna P. Duchoň. Děti obdržely hodnotné ceny od sponzorů. Doprovodný program tvořil závod na kolech Amulet Race. I letos chystáme stejný program pro děti, tentokrát rozšířený na závěr o běh osobností. Účast přislíbil opět primátor města Brna P. Duchoň, starosta Bystrce S. Beneš a nějaké to překvapení si necháme v záloze. Srdeãnû zve senátor MUDr. Tomá Julínek Dne se na ulici Lýskova v sídlišti Brno-Bystrc bude konat již 5., tedy jubilejní, ročník přespolního závodu pro děti i dospělé BYSTRCKÝ BĚH, pořádaný každoročně senátorem Tomášem Julínkem ve spolupráci se sportovní agenturou PODZIMNÍ BURZA dûtského obleãení, sportovních potfieb, hraãek a knih pro dûti v Matefiské kole La tûvkova 57/59, ve tfiídû C v sobotu 13. fiíjna 2002 Přijímá se čisté zimní oblečení do velikosti 170, obuv, brusle, lyže, lyžařská obuv, různé zimní sportovní potřeby pro děti kočárky, autosedačky, vozítka pro děti aj. hračky panenky, stavebnice, knížky. Pfiíjem vûcí: čtvrtek od 16 do 18 hod. pátek od 16 do 20 hod. Prodej: sobota od 8 do 12 h. V dej penûz a neprodan ch vûcí: sobota od do hod. 15% z prodeje připadá pořadateli. Výtěžek bude využit k vylepšování prostředí naší MŠ. Srdečně zveme všechny rodiče našich dětí a širokou veřejnost k výhodnému nákupu. StáÀa kodová, Alena Majerová Stra id lka ze pilberku IV. aneb zaãarované pohádky Zveme děti a rodiče do překrásného prostředí brněnského hradu Špilberku. Můžete si společně zasoutěžit a vysvobodit zakleté pohádky z moci čaroděje Všekaza. V cíli cesty Vás čeká překvapení, malý dáreček a hraná pohádka pod širým nebem na baštách Špilberku. Termín: 6. října 2002, start: hod. vchod do parku z ulice Husovy, vstupné: 25 Kč. Pořádají: brněnské Kluby maminek a Mateřská centra, Centrum pro rodinu a sociální péči, dramatický kroužek dětí Dráček, za podpory magistrátu města Brna, umělecké agentury Rex, Eva marketu Brno Bystrc. Pfiedná ka o Sibifii Jana Bene ová Dne v uvede a s velkou duší i nezaměnitelným patosem snášejí tvrdé společenské Společenské centrum audiovizuální přednáškový pořad agentury POHO- změny ve své zemi. DA Pelhřimov RUSKO - krásná i krutá Sibiř, který bude tak trochu výlece osobních příběhů, ať už to budou Budu tentokrát vyprávět daleko vítem na ruskou Sibiř k místu dopadu historky lovců a rybářů, při nichž jde slavného Tunguzského meteoritu. mráz po zádech nebo se válíte smíchy, nebo půjde o stovky let staré Stominutová diashow doplněná autentickými audionahrávkami nabídne tentokrát nejen pohled do míst, kam a současné historky řadových lidí turisté v Rusku nejezdí, ale i sondu do Ruska," uvádí Martin Dufek z pořádající agentury. současného života Rusů, kteří neztratili nic ze své slovanské srdečnosti L. Leznarová, odbor kultury Uzávûrka pfií tího ãísla je Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČR E Řídí redakční rada. Odpovědný redaktor Ing. V. Puč. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: pí. Klimešová, tel , fax: Sběr inzerce na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Zlom a tisk Gill, s.r.o., Brno. Náklad výtisků. Uzávěrka Zdarma.

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01

Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01 Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01 3/6. jednání Rady místního zastupitelstva Brno Bystrc, konané dne 12.5.1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením MĚSTO BRUNTÁL OBECNĚ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 MĚSTA BRUNT ÁLU O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne 5.11.2013 usnesením č. 727/19Z/2013 usneslo vydat na základě

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka OPAVA Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Zastupitelstvo města Nýrsko se na svém zasedání dne 14.12.2015 usneslo na základě ust. 10 písm. a), b),

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE. Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2010

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE. Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2010 MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu zvířat na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města

Více

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 -----------------------------------------------

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- Milí příznivci Vesny, čas neúprosně běží jako voda. Ani jsme se

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

NAŘÍZENÍ č. 4/2009, STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2009

NAŘÍZENÍ č. 4/2009, STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2009 PRÁVNÍ PŘEDPISY 2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO datum nabytí účinnosti: 1. 7. 2009 Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 BRNO ústř. provolba (+420 542 171 111, e-mail: informace@brno.cz, www.brno.cz

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby

OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby Podklady na zasedání ZM dne: 20.10.2016 OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby Předkládá: Vypracoval: Zdeněk Hovorka Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

VÝSLEDKY ANALÝZY PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ V MČ BRNO - BYSTRC

VÝSLEDKY ANALÝZY PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ V MČ BRNO - BYSTRC VÝSLEDKY ANALÝZY PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ V MČ BRNO - BYSTRC celkem objektů: 68 VSTUP Počet % Přístupný 26 38% Přístupný s pomocí 37 54% Nepřístupný 5 7% DVEŘE Počet % Jedno křídlo 42 62% Zavírač Brano 45

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Sociální služby města České Lípy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Bc. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 15.02.2007 Obsah: 1. Identifikace organizace str. 3 2. Přehled

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 26840/2016 OD Ve Vyškově dne 11. 7. 2016 Č. j.: MV 26840/2016 OD/4 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.

7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. 7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 28. 5. 2015 v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Lubomír Vymazal Stanislav Havlíček, Jana Stachová Program: 1. Rozpočtové

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2013 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Úvodní slovo starostky obce: Vážení občané, v tomto letním čase vás v našem zpravodaji informujeme o letních akcích,

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Obecně závazná vyhláška města Loket ze dne 20. března 2008 č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška města Loket ze dne 20. března 2008 č. 2/2008 Obecně závazná vyhláška města Loket ze dne 20. března 2008 č. 2/2008 Ú P L N É Z N Ě N Í obecně závazné vyhlášky města Loket ze dne 27. dubna 2006 č. 3/2006 o zajištění a ochraně veřejného pořádku, čistoty

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne

č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 1 č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 10.6.2011 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 10.6.2011 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 10.6.2011 20:00

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 1. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 1. schůze RMČ

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod.

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 12. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 23.1. Provedení jednorázové seče pozemků parc.č. 802/1 (část), 776/7

Více

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ Z Á P I S o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ V 14:08:53 přítomno členů: 9 PhDr. Jiří Altman; Mgr. Petr Fedor; Pavel Greňo; Ing. Jaroslav

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února 2015 2/2015/RM I. RM bere na vědomí: 02.2015/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 19. týden Po 5.5. Út 6.5. St 7.5. Čt 8.5. 20. týden Po 12.5. Út 13.5. St 14.5. Čt 15.5. 13:00 15:00 Aromaterapie státní svátek 6:00

Více

- stanoví v souladu s ust. 14 odst. 1 písm. c ) zákona minimální počet členů okrskové volební komise: na 7 členů,

- stanoví v souladu s ust. 14 odst. 1 písm. c ) zákona minimální počet členů okrskové volební komise: na 7 členů, Obec Dolní Domaslavice Obecní úřad Dolní Domaslavice čp. 4 Starosta obce Dolní Domaslavice v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více