VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006"

Transkript

1 Sociální služby města České Lípy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Bc. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne

2 Obsah: 1. Identifikace organizace str Přehled pracovníků str Odloučené pracoviště Domov-penzion pro důchodce, Dolní Libchava 196, Česká Lípa str Odloučené pracoviště Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa str Odloučené pracoviště Dům humanity, Dubická 931, Česká Lípa str Odloučené pracoviště Klub důchodců, Bulharská 823, Česká Lípa str Odloučené pracoviště - Dům rychlé pomoci, Svatopluka Čecha 2852, Česká Lípa str Finanční přehled str. 18 Sociální služby města České Lípy, 2

3 Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace IČ: Číslo účtu: /0300 Zápis: OR u KS Ústí nad Labem oddíl Pr, vložka číslo 513 Ředitelka organizace: Bc. Eva Stehlíková Telefonní spojení: , Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace vznikla schválením Zřizovací listiny Zastupitelstvem města ke dni Hlavním předmětem činnosti této příspěvkové organizace jsou: Domov-penzion pro důchodce Česká Lípa Dům s pečovatelskou službou Česká Lípa Dům humanity Klub důchodců Dům rychlé pomoci Všechna výše uvedená zařízení jsou odloučenými pracovišti příspěvkové organizace. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele a prostředky získanými vlastní činností, dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob. Příspěvkové organizaci je svěřen do správy nemovitý a movitý majetek, který zůstává majetkem zřizovatele. Sociální služby města České Lípy, 3

4 Přehled počtu pracovníků na jednotlivých odloučených pracovištích Ředitelství celkem pracovníků Dohody DPS celkem pracovníků 20 1 vedoucí, 1 řidič, 1 domovník, 15 pečovatelek, 1 soc.pracovnice, 1 pracovník obsluhy DPD DH celkem pracovníků 9 1 vedoucí celkem pracovníků 5 1 soc.prac., 1 domovník, 5 peč., 1 pradlena 1 vedoucí, 4 pracovníci DH CELKEM k pracovníků, 3 dohody, MD K celkový přepočtený 37 Sociální služby města České Lípy, 4

5 Odloučené pracoviště příspěvkové organizace: Domov-penzion pro důchodce, Na Blatech 3211, Česká Lípa DPD Pro koho je domov určen: Služby Domova penzionu pro důchodce jsou určeny pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro občany, kteří jsou plně invalidní. Podmínkou je: - celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči - jsou schopni vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách Péče je v Domově penzionu pro důchodce poskytována v pracovní dny od do hodin. Proto můžeme péči nabízet pouze soběstačným obyvatelům, kteří jsou schopni se o sebe postarat v době, kdy není přítomný personál. Počet bytových jednotek: Domov penzion pro důchodce (dále DPD) může poskytnout ubytování a služby v celkem 60ti samostatných jednopokojových a dvoupokojových bytových jednotkách s následujícím rozložením: byty o velikosti z toho bezbariérové 3 byty o velikosti z toho bezbariérové 2 Čekatelé na umístění: Čekatelé, jsou občané, kteří podali žádost o umístění do DPD, splňují podmínky pro přijetí a vzhledem k tomu, že v DPD není volné místo, jsou zařazeni do pořadníku čekatelů. V tomto pořadníku čekatelů na umístění je evidováno k celkem umístěno žadatelů 5 odchod obyvatel 1 z toho úmrtí žádostí. Celkový počet obyvatel k obyvatel. Mezi nejčastěji uváděné důvody žádosti o umístění patří: stáří a zhoršený zdravotní stav osamělost nedostupnost pečovatelské služby (klienti žijící na vesnicích) nestačí na údržbu domu nebo bytu nemožnost řešit bytovou situaci apod.(nutnost odkoupení bytu do os.vlastnictví) potřeba zabezpečení ve stáří Poptávka po službě převyšuje nabídku. V současné době nejsme schopni potřeby žadatelů uspokojit. Obzvlášť rizikovou skupinou jsou senioři starší 70ti let, pro které je z důvodu dlouhé čekací doby, služba nedostupná. Sociální služby města České Lípy, 5

6 Výše měsíční platby za ubytování a základní péči v Kč: byt 2 + 0, bezb. 2872,-Kč byt 1+ 0, bezb. 1811,-Kč byt ,-Kč byt ,-Kč byt s lodžií 2921,-Kč Za ubytování a základní péči vybráno celkem za rok ,-Kč. Základní péče zahrnuje vytápění obytné jednotky, dodávku elektrické, popřípadě jiné energie, užívání výtahu. Dalšími službami jsou čtvrtletní úklid obytné jednotky, úklid, vytápění a osvětlení společných prostor, praní a žehlení ložního prádla a záclon, pokud jsou součástí vybavení obytné jednotky. Vymalování nebo vytapetování obytné jednotky jednou za tři až čtyři roky, vybavení obytných jednotek společnou televizní a rozhlasovou anténou. Další služby: Další služby poskytované v Domově-penzionu pro důchodce úklid obytné jednotky, mytí oken, nákupy a různé pochůzky, doprovod, praní prádla (v bytech není možnost připojení automatických praček), žehlení, mandlování. Za tyto další poskytované služby bylo celkem za rok 2006 vybráno 44934,-Kč. Vypráno, vyžehleno a vymandlováno prádla v kg 5470 Průměrný počet odebraných obědů denně 32 Podpora zdraví klientů (uvolňovací masáže) úkonů 268 Individuální práce s klientem v hod. 678 Počet akcí v měsíci pořádaných v DPD /včetně pravidelných aktivit) 28 Ve své činnosti je DPD vázán platnými právními předpisy (Zákon č.100/1988 Sb.,v platném znění, Vyhláška č. 182/1991 Sb.,v platném znění, Vyhláška č.82/1993 S., v platném znění.) Aktivační služby: V rámci aktivizačního programu pravidelně probíhají následující činnosti: aktivní cvičení 1 x týdně vystavení prací obyvatel v Malé galerii dílna, ruční práce 1 x týdně 1 x za 2 měsíce knihovna 1 x týdně vydávání vlastního časopisu anglická konverzace 1 x týdně Domovinky 1 x za 2 měsíce skupinový trénink paměti 1 x týdně narozeninové posezení tančení s hudbou na židlích 1 x týdně individuální trénink paměti 1 x týdně 1 x za 2 měsíce různé zajišťování společenského a uvolňovací masáže 1 x týdně kulturního života obyvatel Hlavním cílem aktivačních programů Domova penzionu pro důchodce je zachování možnosti běžného způsobu života, který co nejvíce odpovídá možnostem života vrstevníků našich klientů. Snažili jsme se pro obyvatele DPD vytvářet takové podmínky a prostory, aby mohli realizovat své dřívější zájmy a naplňovat své potřeby v oblasti společenské a kulturní. Především jsou tyto služby určeny těm z našich obyvatel, kteří z důvodu svého věku nebo zdravotního postižení nemohou využívat běžné služby tohoto typu, poskytované veřejnosti. Sociální služby města České Lípy, 6

7 Základní podmínkou aktivace je, že vychází zásadně z přání, potřeb a objednávky našich klientů. Účast obyvatel na všech nabízených aktivitách je samozřejmě dobrovolná. Výjimku ve způsobu nabízení tvoří pouze aktivity zaměřené na podporu zdraví a soběstačnosti. Pouze ty mohou být některým klientům doporučeny, vždy v souvislosti s předpokládaným vlivem na zlepšením zdravotního stavu, psychického stavu nebo soběstačnosti klienta. Konečné rozhodnutí o využití nabídky je věcí samotného klienta. Jeho rozhodnutí je bezpodmínečně přijato a respektováno. Co se v loňském roce zdařilo: Velikonoční výstava Soutěž pro seniory České Lípy Pálení čarodějnic Májová veselice v Nebi Návštěva DD Františkov Oslava k 10. výročí DPD VII. Olympiáda seniorů Posezení v restauraci Čapkárna Opékání buřtů Narozeninová setkání pro obyvatele Josefovská zábava v Čapkárně Václavská zábava v Nebi Vánoční posezení obyvatel Ples seniorů Jarní brigáda v areálu DPD Setkání obyvatel Vánoční prodej a výstava výrobků v Muzeu velký počet vykonaných nutných stavebních oprav oprava a výměna sprchových koutů v bytových jednotkách montáž odpočtových měřidel vody zhotovení zábradlí na schody ve vestibulu Co se ještě neuskutečnilo: zbudování odstavné plochy uvnitř areálu zajištění ostrahy o víkendech, mimo pracovní dobu pečovatelské služby vyrovnání okolních pozemků (nejsou v majetku města) Chod Domova-penzionu pro důchodce zajišťují: 1 vedoucí 1 sociální pracovnice 4 pracovnice sociální péče 1 domovník údržbář 1 pradlena Z počtu čtyř pracovnic sociální péče je jedna dlouhodobě v pracovní neschopnosti (od 4/06), druhá v průběhu května nastoupla na rizikové těhotenství. Cílené úkoly pro následující rok: zavádění Standardů kvality sociálních služeb zapojení se do prací zpracovávání Komunitního plánu města pomoc postiženým dětem v ÚSP Liběšice Zpracovala: Bc. Vilemína Kusá, vedoucí odloučeného pracoviště leden 2007 Sociální služby města České Lípy, 7

8 Odloučené pracoviště příspěvkové organizace: Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Pečovatelská služba Pečovatelská služba má velký humánní, etický i morální význam. S její pomocí je umožněno občanům, aby zůstali doma, v blízkosti svých rodin, přátel i známých a nenarušit tak s nimi společenské kontakty. Přitom je však zachováno jejich soukromí, které je zvláště pro starého člověka žádoucí a má velký význam pro jeho spokojenost. Morálka v této oblasti je vše, co se týká dobra a prospěchu, nebo škody a ublížení klientů, protože všechny pečovatelské úkony mají vždy morální dopad. splnění základních potřeb člověka docílení soběstačnosti, sebeobsluhy, samostatnosti projevení zájmu o starosti a obavy klienta (peníze, doprovod) ukázání možné cesty k řešení svízelné situace (úřady, sociální odbor) Jde vždy o dobro pro určitého, konkrétního klienta z hlediska podmínek, ve kterých žije. Pro koho je Dům s pečovatelskou službou a pečovatelská služba určena: Pro občany, kteří dosáhli věku 67 let a pro občany, kteří jsou plně invalidní. Starému osamělému občanovi, jehož zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby. Občanům, kteří z důvodu stáří nebo zdravotního stavu ztrácejí soběstačnost, již potřebují pomoc druhé osoby. Byty se přidělují přednostně osobám, kterým se již pečovatelská služba poskytuje, lidem osamělým, kde zavedení pečovatelské služby naráží na velké potíže (např. samota, nekvalitní byt, kde nelze udržovat zdravotně nezávadné prostředí apod.) Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od do hodin. Proto můžeme péči nabízet částečně soběstačným obyvatelům, kteří jsou schopni se o sebe postarat v době, kdy není přítomný personál. Počet bytových jednotek: Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) má celkem: 126 bytových jednotek - z toho byty bytů zvláštního určení - z toho byty byt Žadatelé na umístění: Jedná se o občany, kteří si podají písemnou žádost na umístění do našeho zařízení DPS Lada. Žádost si mohou vyzvednout přímo v DPS Lada u vedoucí nebo sociální pracovnice nebo na ředitelství příspěvkové organizace. Po přijetí jejich žádosti, jsou zařazeni do pořadníku žadatelů. V roce 2006 bylo evidováno celkem 47 žádostí. Z toho bylo přijato 9 nových žádostí. Přiděleno bytů bylo 11. Vzhledem k novým pravidlům o přijímání do Domu s pečovatelskou službou a sociálnímu šetřením přímo u žadatelů při podání žádosti (provádí sociální pracovnice), je více zprůhledněn důvod žádosti, a tím se podařilo zamezit přidělování bytu těm žadatelům, kteří chtějí řešit pouze svou bytovou otázku (přenechání bytu vnukovi, prodej bytu apod.) a ne o potřebu pečovatelské služby. Sociální služby města České Lípy, 8

9 vývoj počtu žadatelů o umístění a jeho naplnění: rok počet žadatelů nové žádosti přiděleno bytů Poskytované služby: bezplatné úkony: úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby úkony za úhradu: dovážka oběda donáška nákupu, pochůzky příprava snídaně, večeře jen v DPS běžný úklid v domácnosti praní, žehlení a mandlování prádla prádelna v DPS pedikúra Pečovatelská služba má provozní dobu pouze v pracovní dny od 6,30 hod do 15,00 hod. Obědy odebíráme z DPD Dolní Libchava. Rozvoz obědů zajišťujeme 3 automobily. Pečovatelská služba se zavádí u klientů: - na samotnou žádost klienta - na doporučení jejich praktického lékaře - na doporučení jiných institucí Počet hrazených úkonů v DPS v roce 2001 až 2006 rok nákupy, úklid dovážka obědů praní prádla + pedikúra terén Počet hrazených úkonů v terénu v roce 2001 až 2006 rok nákupy, úklid dovážka obědů pedikúra Za úkony pečovatelské služby bylo vybráno: ,-Kč ,-Kč Sociální služby města České Lípy, 9

10 ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Znázornění vývoje o počtu pečovaných osob, jejich věku a výše úhrad za poskytnuté služby od roku 1999 do roku 2006 rok počet pečovaných průměrný věk klientů výše příjmů za úhrady v tis.kč klientů Z tabulky vyplývá, že počet pečovaných osob je mírně kolísavý, průměrný věk klientů se stabilizuje. Úklid společných prostor v DPS provádí úklidová služba: tj. chodby, výtahy, schodiště, kanceláře, sociální zařízení, klubovna. Opravy v bytech obyvatel a v prostorách užívaných peč. službou provádí domovník. Větší opravy zajišťuje RK Kouba. Vzhledem k tomu, že objekt je spravován RK Kouba, bylo by vhodnější, aby do budoucna tento objekt byl spravován Sociálními službami města České Lípy. Věřím, že by to vedlo k efektivnější operativnosti při přidělování bytů žadatelům do DPS. V roce 2006 se nám podařilo v souvislosti se zlepšením a kvalitou prostředí v DPS: Byla provedena výměna linolea a položena dlažba na bloku A 1. patro. Podařilo se zajistit provoz vrátnice zaměstnancem, což má velmi dobrý vliv na kontrolu pohybu cizích lidí po objektu. Byl vybudován zvláštní vchod pro pacienty, což se také osvědčilo. Byl zakoupen nový mandl prádla a nové pračky a sušičky což je velkým přínosem pro zaměstnance. Také se osvědčila spolupráce s organizací Maltézští rytíři dochází dobrovolník ke klientce. Velmi dobře také pokračuje spolupráce s dobrovolnickou organizací, která pořádá pro naše obyvatele lx týdně kavárnu, kde se s nimi členové Adry setkávají a povídají, zajišťují jim i na jejich žádost různé přednášky. Od je v platnosti nový Provozní a domovní řád pro Dům s pečovatelskou službou Stravování rozvoz obědů Rozvoz obědů zajišťujeme pro obyvatele DPS a v terénu, pondělí až pátek. Dodavatelem obědů je soukromá firma, která sídlí v Domově-penzionu pro důchodce. Obědy rozvážíme ve svých jídlonosičích s termoobalem, které byly zakoupeny městem v roce Za účelem rychlejšího rozvozu obědů v terénu byla rozvozová trasa rozdělena na 3 trasy. Novou trasu zajišťují zaměstnanci DPD, Na Blatech Sociální služby města České Lípy, 10

11 Další služby v objektu DPS: Kantýna Provoz kantýny zajišťuje soukromá osoba. Kantýna je otevřena denně mimo sobot a neděl. Tuto službu uvítají zejména uživatelé, kteří se ze zdravotních důvodů nemají možnost nákupu jinde. Ordinace praktického lékaře Ordinaci zajišťuje MUDr. J. Joghee jak pro obyvatele tak i pro veřejnost. Přínosem této ordinace pro DPS je její provoz - pondělí až pátek a v případě nutnosti i okamžitá pomoc lékaře a sestry. MUDr. Joghee je zároveň i posudkovým lékařem, který se vyjadřuje ke zdravotnímu stavu čekatele na umístění do DPS. Zubní ordinace Ordinaci zajišťuje MUDr. Z. Lysická. Rovněž i tato ordinace slouží jak pro naše obyvatele tak i pro veřejnost. Obyvatelé využívají také služeb této ordinace dosti často. Kadeřnictví a masáže Tyto služby zajišťují dvě soukromé osoby, které dochází do DPS dle potřeb a požadavků obyvatel. Obyvatelům velmi vyhovuje, že za těmito službami nemusí docházet do jiných zařízení. Volnočasové aktivity: Tyto aktivity jsou zaměřeny na rozvíjení zájmové činnosti (tato činnost není podmínkou poskytovaných úkonů peč. služby) V rámci tohoto programu se nám podařilo v roce 2006 udržet zájem obyvatel o tyto činnosti: rukodělné práce za některých obyvatelek 2x týdně zajišťovaly pečovatelky, např. vyšívání, malování, pletení výstavy - vytvoření výrobků na výstavu a soutěž pořádanou v DPD velikonoční výstava, soutěž o nejhezčí adventní věnec a vánoční přáníčko vánoční besídka pečení cukroví za pomoci pečovatelek knihovna půjčování knih obyvatelům v DPS i do terénu, v roce 2006 si v knihovně vypůjčilo 192 osob 1449 knih. Aktivační služby Aktivizační program s cílem zachování pohyblivosti klientů Rekondiční cvičení pro obyvatele za účasti 6-8 obyvatel probíhalo 2x týdně pod vedením pečovatelky Aktivizační program společenského a kulturního života Těchto aktivit se zúčastňuje poměrně velký počet obyvatel, záleží na charakteru akce a na finančních prostředcích klientů. V roce 2006 přispělo vedení Sociálních služeb nemalou finanční částkou na tyto akce, což obyvatelé přivítali. Akce v roce 2006 Březen: příprava a vytváření výrobků na velikonoční výstavu do DPD velikonoční zábava Duben: účast obyvatel na zábavě v restauraci Nebe Květen: úprava záhonů v areálu DPS Červen: vystoupení dětí z MŠ Kvítko Červenec : poděkování obyvatelům, kteří se podílí na úpravě záhonků a úklidu zahrady posezení v příjemném prostředí u Voňavků Srpen: příprava obyvatel na olympiádu v DPD Sociální služby města České Lípy, 11

12 Září: Říjen: Listopad: Prosinec: účast na olympiádě v DPD grilování úprava záhonků v areálu DPS za pomoci obyvatel zájezd s obyvateli do Kopidlna pečení vánočního cukroví vánoční besídka O zájezdy a společenské posezení při hudbě je největší zájem u obyvatel. Chod Domu s pečovatelskou službou zajišťují: 1 vedoucí 1 sociální pracovnice 1 řidič 15 pečovatelek 1 domovník údržbář 1 pracovnice technická obsluha myčky Cíle pečovatelské služby pro rok 2007 Cílem pečovatelské služby je pomáhat seniorům v jejich nepříznivé situaci Sociální služby města České Lípy, 12

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

Služba Azylové domy... 33

Služba Azylové domy... 33 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 28.01.2012 2 3 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE... 6 Poslání

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Sociální služby města České Lípy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 15.02.2009 Obsah: 1. Identifikace organizace str. 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 V Novém Městě nad Metují 1/2014 Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují Zřizovatel: město Nové Město nad Metují,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě. ( Emerson Ralph Waldo) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2009 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální

Více

Plán kulturních a sportovních akcí Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1. pololetí roku 2016

Plán kulturních a sportovních akcí Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1. pololetí roku 2016 Plán kulturních a sportovních akcí Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1. pololetí roku 2016 Domov pro seniory Barvířská 495 5. 1. Kvizové dopoledne, 9:30 hodin, malý sál

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

Provozní řád. Všeobecná ustanovení

Provozní řád. Všeobecná ustanovení Provozní řád Všeobecná ustanovení 1. název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 2. se sídlem: Pastýřská 4, 350 02 Cheb 3. IČ: 70887985 4. právní forma: příspěvková organizace 5. zřizovatel:

Více

Předem děkuji za čas věnovaný vyplňování mého dotazníku. S pozdravem Bc. Jiřina Kučerová

Předem děkuji za čas věnovaný vyplňování mého dotazníku. S pozdravem Bc. Jiřina Kučerová Příloha č. 1 Dotazník Vážený pane, vážená paní, dovoluji si Vás požádat o pomoc při realizaci výzkumného šetření v rámci mé diplomové práce s názvem Vzrůstající počet domácností nedosahující na vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 Obsah: Poslání pečovatelské služby Z činnosti pečovatelské služby za rok 2015 Zvyšování kvality poskytovaných služeb Hodnocení spokojenosti

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Zřizovací listina Domu s pečovatelskou službou Sněžné

Zřizovací listina Domu s pečovatelskou službou Sněžné Zřizovací listina Domu s pečovatelskou službou Sněžné I. Obec Sněžné zřizuje podle usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.6.2004 podle 84 odst.2 písm.e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Více

Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř. Provozní řád

Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř. Provozní řád Příloha č. 1 usnesení č. 112 z rady města dne 6.12.2006 Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř Provozní řád Sídlo: Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

ZÁSADY. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY. I. Obecná ustanovení ZÁSADY pro umisťování starých a zdravotně postižených občanů do ústavů sociální péče, domů s pečovatelskou službou a bezbariérových domů na území města Českých Budějovic I. Obecná ustanovení Umístění občanů

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

Dotazníkové šetření spokojenosti se sociální pobytovou službou Domova důchodců Horní Planá. Vyhodnocení Dotazníků pro obyvatele Domova důchodců

Dotazníkové šetření spokojenosti se sociální pobytovou službou Domova důchodců Horní Planá. Vyhodnocení Dotazníků pro obyvatele Domova důchodců Dotazníkové šetření spokojenosti se sociální pobytovou službou Domova důchodců Horní Planá Vyhodnocení Dotazníků pro obyvatele Domova důchodců Horní Planá Vyplněných dotazníků bylo navráceno celkem 56,

Více

Výroční zpráva za rok 2008. Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách

Výroční zpráva za rok 2008. Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách Výroční zpráva za rok 2008 Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách Úvodem Touto cestou bych chtěla poděkovat zřizovateli vedení Města Rokytnice

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Průzkum spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb DPS Žlutice, p.o. 2012 Zpracovala: Veronika

Více

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva Charita Kopřivnice Výroční zpráva r. 2012 Obsah: Úvodní slovo.. 2 Organizační schéma Charity Kopřivnice... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Historické mezníky... 3 Veřejný závazek. 4 Charitní ošetřovatelská

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21,

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Domov se zvláštním režimem 635 00 Brno Bystrc Číslo žádosti (vyplní domov): ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Foltýnova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Obec Babice, Pečovatelská služba Babice 687 03 Babice 594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Pomáhat, kde je třeba, má smysl. 1 OBSAH Část I. Základní údaje str. 3 Část II. Charakteristika služby str. 4-5 Část

Více

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva)

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) Předkládá: Zdeňka Zmatlíková, pověřená vedením Domova U Anežky V Luštěnicích,

Více

Domov blahoslavené Bronislavy. Výroční zpráva. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov důchodců

Domov blahoslavené Bronislavy. Výroční zpráva. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov důchodců Domov blahoslavené Bronislavy Výroční zpráva 2004 Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov důchodců Úvodní slovo ředitele Domova Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu za činnost našeho Domova

Více

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ROK 2010 Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, příspěvková organizace Zámecká 1266, 738 01 Frýdek Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ROK 2010 Obsah: Úvod 1 Vyhodnocení plnění úkolů, pro

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek - Místek příspěvková organizace Fibichova 469, 738 01 Frýdek Místek IČ: 00847011, č. ú.:5801307 734/0600, tel.: 558 431 563, 558 647 782 centrummpm@quick.cz, www.centrummpm.cz

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Sociální služby města České Lípy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 05.03.2008 Obsah: 1. Identifikace organizace str. 3 2. Přehled

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Vyhodnocení sociální ankety mezi odbornou veřejností únor 2015 V lednu 2015 byla realizována sociální anketa na Odboru sociálních věcí a

Vyhodnocení sociální ankety mezi odbornou veřejností únor 2015 V lednu 2015 byla realizována sociální anketa na Odboru sociálních věcí a Vyhodnocení sociální ankety mezi odbornou veřejností únor 2015 V lednu 2015 byla realizována sociální anketa na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a mezi zaměstnanci p.o. Sociální služby města Česká

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6 Obsah Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5 2.1 Charakteristika organizace 5 3 Domov pro seniory Štíty 6 3.1 Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty 6 3.2 Krátce

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. ( Johan Wolfgang Goethe) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2010 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální služby města Žďár nad Sázavou Právní

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Organizační struktura 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti

Více

Naše služba je určena: Naše služba není určena:

Naše služba je určena: Naše služba není určena: Název: Kontakt: Kvalitní podzim života, z.ú., Vestecká 11, 252 50, Vestec, Praha-západ tel.: 778 095 645 email: administrativa.kpz@email.cz www stránky: www.kvalitnipodzimzivota.cz IČ: 033 38 878 Statutární

Více

1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Organizační struktura Vedení organizace Ředitelka Vedoucí ekonomického oddělení Vedoucí Spolkového domu Vedoucí pečovatelské služby Mgr. Lucie Stanická Ing. Ivana Skrbková PhDr.

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

5) SOCIÁLNÍ PÉČE O STARÉ LIDI

5) SOCIÁLNÍ PÉČE O STARÉ LIDI 5) SOCIÁLNÍ PÉČE O STARÉ LIDI A) POJETÍ STÁŘÍ, ČASOVÉ VYMEZENÍ, CHARAKTERISTIKA, VÝVOJOVÉ ETAPY STÁRNUTÍ A STÁŘÍ, TEORIE STÁRNUTÍ THANATOLOGIE (PROBLÉM EUTANÁZIE) POJETÍ STÁŘÍ Stárnutí je zákonitý druhově

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2007 Výroční zpráva za rok 2007 1. Kontakty: Název: Pečovatelská služba města Pečky Adresa: Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace Kyselka, část Radošov č.p. 137, 363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie,

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace... 4 2 II. Vznik a postavení organizace... 4 III. Zaměření a činnost organizace... 4 III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

TÍSŇOVÁ PÉČE. Popis realizace poskytování tísňové péče

TÍSŇOVÁ PÉČE. Popis realizace poskytování tísňové péče Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace telefon: 475 211 781, 475 216 481 Pasteurova 7, 400 01 Ústí nad Labem fax: 475 211 161 IČO 44555385 e-mail: pecovatelskasluzba@volny.cz TÍSŇOVÁ

Více

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb Sborník vzdělávacího programu Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb QQT, s.r.o. Zpracovala: Mgr. Ilona Čtvrtníková 2012 Vzdělávací program byl realizován v rámci veřejné zakázky

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Město Česká Lípa Nám. T.G.Masaryka 1, Česká Lípa

Město Česká Lípa Nám. T.G.Masaryka 1, Česká Lípa Město Česká Lípa Nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Čj. MUCL/55811/2015 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace Zastupitelstvo města

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice. za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI. DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice. za rok 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/20 Obsah

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KUŘIM 664 34 Kuřim, Zahradní 1275 IČ 49457276. Žádost o nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KUŘIM 664 34 Kuřim, Zahradní 1275 IČ 49457276. Žádost o nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KUŘIM 664 34 Kuřim, Zahradní 1275 IČ 49457276 Datum podání žádosti: Datum zařazení do seznamu žadatelů: Datum vyrozumění žadatele:... Žádost o nájem bytu v Domě s pečovatelskou

Více

I. Úvodní ustanovení. Podání žádosti

I. Úvodní ustanovení. Podání žádosti Opatření obce č. 4/2006 pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a. příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627

Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a. příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 O B S A H 1. Úvod....

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

Textová část Obec Rohov, Hlavní 180, 747 25 Rohov, IČ: 00635499 Statutární zástupce: Daniel Procházka, starosta Architekt: Ing. arch.

Textová část Obec Rohov, Hlavní 180, 747 25 Rohov, IČ: 00635499 Statutární zástupce: Daniel Procházka, starosta Architekt: Ing. arch. ARCHITEKT OBCI 2016 Textová část Obec Rohov, Hlavní 180, 747 25 Rohov, IČ: 00635499 Statutární zástupce: Daniel Procházka, starosta Architekt: Ing. arch. Karel Komárek Popis přihlášeného díla Jedná se

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00. Základní ustanovení

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00. Základní ustanovení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Sanus Brno Základní ustanovení Právní postavení sdružení 1. Sdružení je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Členové se v něm sdružují dobrovolně na základě společného

Více

Domov pro seniory Stachy - Kůsov, příspěvková organizace, IČ 00477095 Kůsov 1, Stachy 384 73, 388 428 213, gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.

Domov pro seniory Stachy - Kůsov, příspěvková organizace, IČ 00477095 Kůsov 1, Stachy 384 73, 388 428 213, gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov. Domov pro seniory Stachy - Kůsov, příspěvková organizace, IČ 00477095 Kůsov 1, Stachy 384 73, 388 428 213, gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Organizace zřizovaná Jihočeským krajem. Tento dokument

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Centrum denních služeb Toto centrum se nachází v sídle Pečovatelské služby na Jamborově ul. č. 61, Brno -Židenice

Centrum denních služeb Toto centrum se nachází v sídle Pečovatelské služby na Jamborově ul. č. 61, Brno -Židenice Popis realizace služby: Centrum denních služeb při Městské části Brno Židenice, Gajdošova 7, odbor OSP, úsek Pečovatelská služba Brno Židenice, Jamborova 61, Brno, 615 00 Pečovatelská služba Brno Židenice

Více

Členové I. pracovní skupiny

Členové I. pracovní skupiny Č. j.: OSV VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla TELEFON: 494 337 210 MOBIL: 725 082 456 E-MAIL: bkovarickova@muko.cz DNE: 15. dubna 2013 Členové I. pracovní skupiny Zápis Z pracovního jednání I. pracovní skupiny

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více