Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2"

Transkript

1 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 2 Laboratoř anorganických materiálů ÚACH AV ČR a VŠCHT Praha

2 Keramika v dentální protetice Historie! první nálezy primitivních dentálních implantátů pocházejí již ze starého Egypta! v Evropě vzniká v 18. století stomatologie jako samostatný obor! na začátku 18. století se začaly používat první zubní protézy ze slonoviny a kovu ( zlato, stříbro), později se objevují i protézy z porcelánu a plastu. Výhody keramiky! Barva! Tvrdost! Stálost barevných odstínů! Odolnost proti korozi v kyselém i alkalickém prostředí! biosnášenlivost Zásadní nedostatek! křehkost Řešení: kovo-keramické systémy celokeramické kompozitní systémy

3 Nové systémy- kovokeramika! snaha zlepšit mechanické vlastnosti zubní keramiky! problém při sladění koeficientu teplotní roztažnosti kovu! řešení LEUCITOVÁ KERAMIKA Kovová zubní konstrukce Metalo - keramický můstek Výhody leucitové keramiky:! zvýšení koeficientu teplotní roztažnosti materiálu! zvýšení lomové houževnatosti

4 Nové systémy- celokeramika Odstranění kovu -! není třeba opákní vrstvy! zvýšení biokompatibility! vysoká propustnost- zlepšení estetického vzhledu vynikající, od původních zubů téměř nerozeznatelný! celokeramické náhrady cenově dražší vzhledem k praskání - výroba především jednotlivých korunek a menších frontálních můstků Celokeramický frontální můstek zhotovený metodou frézování ze systému Cercon Výhody leucitové celokeramiky keramiky:! řízení koeficientu teplotní roztažnosti materiálu! zlepšení mechanických vlastností

5 Leucit (KAlSi 2 O 6 ) tektosilikát patřící do skupiny feldspatoidů struktura trojrozměrná kostra tvořená tetraedry AlO 4 a SiO 4 v dutinách kationty K + kompenzující záporný náboj skeletu dvě polymorfní modifikace vysokoteplotní kubická nízkoteplotní tetragonální krystal přírodního leucitu koeficient teplotní roztažnosti (KTR) - t-leucit 26,0 ± 0,9 x 10-6 / C [ C] - c-leucit 16,5 ± 0,4 x 10-6 / C [ C] (skleněná matrice 8 x 10-6 / C) (kovová konstrukce x 10-6 / C) struktura t-leucitu

6 Technologie přípravy Povrchová krystalizace - k nukleaci dochází pouze na povrchu skla Krystalizace z taveniny - vysokoteplotní zpracování časově náročné - obtížné řízení mikrostruktury materiálu Výbuch Vesuvu v roce 1774 Hydrotermáln lní syntéza - nízká teplota a tlak - krátké doby syntéz několik hodin - homogenní produkt Sol-gel -nečistoty, (resp. amorfní podíl) - časová náročnost - malé množství produktu

7 CÍL navržené technologie Oddělená příprava leucitu o požadované velikosti částic a matrice. Výsledný mikrokompozit pak bude získáván slinováním obou těchto fází. Výhodami této technologie jsou: - výrazně nižší teploty přípravy obou surovinových složek - slinování výsledného kompozitu bude cca. při 1000 C - možnost řídit mikrostrukturu výsledného kompozitu. Dílčí cíle : Příprava teragonálního leucitu o požadované velikosti částic v hydrotermálních podmínkách. Příprava kubické modifikace leucitu v hydrotermálních podmínkách, která by byla stabilní při pokojové teploty.

8 Zdroj SiO 2 Volba vstupních surovin : amorfní práškový SiO 2 (Polskie Odczynniki Chemiczne Gliwice, PL), koloidní sol SiO 2 (Ludox, Aldrich), saze SiO 2 (HiChem, CZ), metakaolinit (Al 2 O 3 2SiO 2, kaolin Sedlec Ia, CZ, pálený 1h při 700 C) Zdroj Al : práškový Al (Lachema, CZ), Al 2 O 3 (Lachema, CZ), Al(OH) 3 (Lachema, CZ), metakaolinit (Al 2 O 3 2SiO 2, kaolin Sedlec Ia, CZ, pálený při 700 C 1h) Podmínky hydrotermáln lní syntézy - teplota C, - doba syntéz 15 minut až 3 dny - poměr SiO 2 /Al 2 O 3-3; 3,5; 4; 4,5; 5 - molarita KOH - 1M až 5M roztok

9 Hydrotermální syntéza tetragonálního leucitu zdroj Al zdroj SiO 2 NaOH Hydrotermální syntéza AlO 2 - SiO 3 2- Příprava analcimu (NaAlSi 2 O 6.H 2 O) ANALCIM KCl Iontová výměna Příprava t-leucitu (KAlSi 2 O 6 ) t-leucit

10 1. krok syntéza analcimu Faktory ovlivňující syntézu analcimu vstupní suroviny poměr SiO 2 /Al 2 O 3 poměr H 2 O/SiO 2 molarita NaOH délka syntézy teplota

11 1. krok syntéza analcimu Vliv molarity NaOH 4M 5M 6M

12 1. krok syntéza analcimu Vliv reakční teploty - difrakční spektra vzorků po 2 hodinách hydrotermální syntézy při p teplotě 100 C 125 C 150 C 160 C 175 C 200 C.

13 Vliv reakční doby 1. krok syntéza analcimu 2 hod 1den 3 dny

14 2. krok syntéza t-leucitu (KAlSi 2 O 6 ) Iontová výměna ANALCIM Analcim KCl filtrace sušení t-leucit Iontová výměna analcim t-leucit výměna Na + iontů z analcimu za K + ionty z roztoku KCl 1M 4M roztok KCl teplota C reakční čas 1h - 24 h

15 2. krok syntéza tetragonálního leucitu Časový průběh iontové výměny od výchozího analcimu až po výsledný leucit ilustrují spektra vzorků.

16 SEM snímky analcimu vstupujícího do reakce a produktu t-leucitu A, B - analcim připravený hydrotermální syntézou 2 při 200 C C, D leucit připravený iontovou výměnou 3 hod v 4M KCl

17 Hydrotermální syntéza c-leucitu Příprava kubické modifikace leucitu v hydrotermálních podmínkách, která by byla stabilní při pokojové teploty. Stabilizátor: Cs 2 O Hydrotermální podmínky " nízká teplota a tlak " krátký čas reakce několik hodin " homogenní produkt X Krystalizace z taveniny

18 Schéma přípravy kubického leucitu " 3 stupňová syntéza: CsCl KCl analcim polucit c-leucit SiO 2 NaOH + H 2 O práškový Al CsCl KCl analcim polucit Cs-leucit Hydrotermální syntéza 1. Iontová výměna 2. Iontová výměna

19 Příprava analcimu (NaAlSi 2 O 6.H 2 O) analcim krok = příprava prekurzoru analcimu Příprava analcimu Vstupní suroviny: SiO 2, Al, NaOH AlO 2- + SiO 2-3 vznik gelu Hydrotermální syntéza v autoklávu C Délka syntézy 2 72 hodin 3 Cílem bylo připravit monodisperzní analcimový prášek o požadované velikosti části, který je vhodným prekurzorem pro následné iontové výměny.

20 Příprava polucitu (Cs x Na (1-x) AlSi 2 O 6.H 2 O) 2. krok = příprava meziproduktu polucitu polucit 2 1 Příprava polucitu Prekurzor analcim (2 hodinový) Výměna Na + iontů za Cs + ionty, 4M roztok CsCl Doba iontové výměny 4 72 hodin analcim polucit Na + Cs + 3 H 2 O

21 Příprava c-leucitu (Cs x K (1-x) AlSi 2 O 6 ) 3. krok = příprava kubického leucitu 1 2 Příprava c-leucitu Meziprodukt polucit Výměna Na + iontů za K + ionty 4M roztok KCl Na + polucit Cs-leucit Cs-leucit K + 3 H 2 O

22 Příprava c-leucitu (Cs x K (1-x) AlSi 2 O 6 ) Difrakční spektra vzorků; A - tetragonální leucit, B - leucit stab. 4 mol % Cs 2 O, C - leucit stab. 5 mol % Cs 2 O, D plně stab. kubický leucit 9,5 mol % Cs 2 O 25,86 27,31 A B C D 26,22

23 Kubický leucit (Cs x K (1-x) AlSi 2 O 6 ) Kubický leucit: Monodisperzní Velikost částic 2 4 µm Velikost částic a šíře intervalu je dána podmínkami syntézy

24 Závěr Navržená hydrotermální syntéza leucitu " syntéza tetragonálního leucitu se stává ze 2 kroků - 1. krok syntéza analcimu - 2. krok iontová výměna analcim t-leucit " syntetizovaný analcimový prášek je vhodným meziproduktem pro přípravu jak tetragonálního, tak stabilizovaného kubického leucitu, jehož příprava se skládá ze tří kroků: - 1. krok syntéza analcimu - 2. krok iontová výměna analcim polucit - 3. krok iontová výměna polucit stabilizovaný kubický leucit

25 Závěr "volbou reakčních podmínek hydrotermálních syntéz lze řídit, jak velikost částic výsledného produktu, tak podíl kubické fáze "Výhoda oproti klasické technologii - - nízká teplota a tlak - nižší spotřeba energie - krátké doby syntéz několik hodin - homogenní produkt " Navržená hydrotermální syntéza leucitu je vhodnou metodou pro přípravu leucitu s požadovanými vlastnostmi pro použití v dentální protetice

26 Děkujeme za pozornost Tato práce byla součástí projektu č. 2A-1TP1/063, "Nové skelné a keramické materiály a pokročilé postupy jejich příprav a výrob", realizovaného za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Vysokoteplotní termoelektrické materiály typu n. Petr Šimek, Ondřej Jankovský, David Sedmidubský, Zdeněk Sofer

Vysokoteplotní termoelektrické materiály typu n. Petr Šimek, Ondřej Jankovský, David Sedmidubský, Zdeněk Sofer Vysokoteplotní termoelektrické materiály typu n Petr Šimek, Ondřej Jankovský, David Sedmidubský, Zdeněk Sofer VŠCHT Praha, Ústav anorganické chemie, GMSimek@seznam.cz Abstrakt Jako perspektivní materiály

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček

Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček Characterization and restoration of glazed historical pelvises Šárka Jonášová 1, Alexandra Kloužková 2, Ljuba Svobodová 3 1 Laboratoř anorganických

Více

Výukový materiál pro stomatologickou

Výukový materiál pro stomatologickou FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 2010 FRVŠ 1403/2010/G1 Výukový materiál pro stomatologickou biomechaniku (závěrečná zpráva projektu) Řešitel: Ing. Petr Marcián Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH 2. DRUHY A VLASTNOSTI KAUČUKŮ... 2 Základní informace... 2 Přehled kaučuků... 3 2.1 Přírodní kaučuk (NR)... 5 SYNTETICKÉ KAUČUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ...

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 Abstrakt Vodní hospodářství z hlediska nakládání s veškerými vodními zdroji je v posledních letech velmi

Více

Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů

Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů Šárka: Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů

Více

Chem. Listy 106, 802 808 (2012) ppm. (c)

Chem. Listy 106, 802 808 (2012) ppm. (c) Chem. Listy 16, 82 88 (212) VÍCE-KVNTOVÁ NMR SPEKTROSKOPIE PEVNÉHO STVU: ZPŮSOB, JK N- HLÉDNOUT DO STRUKTURY NORGNICKÝCH MTERIÁLŮ LIBOR KOBER, MRTIN URBNOVÁ a JIŘÍ BRUS Ústav makromolekulární chemie V

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b a Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež 130, 25068 Řež, b Ústav energetiky, Fakulta technologie

Více

Predikce vlastností kompozitů s. Technická univerzita v Liberci

Predikce vlastností kompozitů s. Technická univerzita v Liberci Predikce vlastností kompozitů s textilní výztuží Optimalizace výrobního procesu Ing.. Blanka Tomková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Katedra textilních materiálů Kompozitní materiály nejdynamičtěji

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika Ing. Aleš Hanč, Ph.D. Ing. Petr Plíva, CSc. Praha 2013 VERMIKOMPOSTOVÁNÍ

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY

TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY Chem. Listy 91, 23-29 (1997) TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY VRATISLAV DUCHÁČEK Pryž (vulkanizovaný elastomer) je charakterizována chemickými, tzv. příčnými" vazbami mezi polymerními

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

VLIV ELEKTRICKÉHO POLE A NÁBOJE NA USPOŘÁDÁNÍ SAZOVÝCH ČÁSTIC V KOMPOZITECH POLYSTYREN SAZE

VLIV ELEKTRICKÉHO POLE A NÁBOJE NA USPOŘÁDÁNÍ SAZOVÝCH ČÁSTIC V KOMPOZITECH POLYSTYREN SAZE VLIV ELEKTRICKÉHO POLE A NÁBOJE NA USPOŘÁDÁNÍ SAZOVÝCH ČÁSTIC V KOMPOZITECH POLYSTYREN SAZE J. Lipták, V. Bouda ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická, Technická 2, 166 27 Praha 6, Česká republika 1. ÚVOD

Více

Prezentace firmy. CZ FERMET s.r.o. MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA

Prezentace firmy. CZ FERMET s.r.o. MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA Prezentace firmy CZ FERMET s.r.o. MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA Představení společnosti Vážení přátelé, srdečně Vás vítáme na prezentaci společnosti CZ FERMET s.r.o. Jsme firma podnikající v oboru materiálového

Více