Keramická technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Keramická technologie"

Transkript

1 Keramika Slovo označuje rozmanité výrobky vzniklé vypalováním z vhodných přírodních surovin jílů, hlíny, křemene aj. První nálezy keramických nádob pocházejí podle archeologů už ze 7. tisíciletí př.n.l. Objev hrnčířského kruhu asi ve 3. tisíciletí př.n.l. položil základ jednoho z nejstarších řemesel.

2 Keramický materiál Silikátový průmysl Anorganický Nekovový Těžko rozpustný ve vodě Krystalický (nejméně ze 30%) Dobré izolační vlastnosti tepelné i elektrické (většinou)

3 Keramická technologie Tvarování z práškové surovinové směsi suchá, nebo upravená pomocí různých látek (voda), většinou při normální teplotě. Tepelné zpracování sušení a potom výpal při teplotě vyšší než 800 C bez porušení tvaru Konečné úpravy glazování, zdobení

4 Vlastnosti Závisí na vlastnostech použitých surovin, jejich vzájemném poměru ve směsi a na způsobu zpracování Teplotní odolnost Chemická odolnost Vysoká pevnost v tlaku Nízká odolnost proti nárazu Elektrické izolační vlastnosti Dají se vyrobit i materiály vodivé nebo polovodivé syntetické materiály.

5 Porcelán Vícefázový hutný materiál, bílý, neprůlinčitý, tvořen převážně nekrystalickou (nehomogenní skelnou) fází Hlavní surovina plavený kaolin, křemen, živce (tavivo) Výpal 800 C, C (tenkostěnné výrobky), při druhém výpalu glazurování Technický porcelán např. izolátory pro přenos vysokého napětí místo křemene oxid hlinitý vysoká pevnost Zdravotnická keramika masivní výrobky, suspenze se lije do sádrových forem, tělesa se vysuší, glazují a vypalují při C Pórovina - keramický materiál s otevřenými póry (propustný pro plyny i vodu), obkládačky směs se lisuje do kovových forem, suší, vypaluje při C, glazují a opět výpal

6 Oxidová keramika Keramika ze syntetických oxidových surovin Korundová pevnost, tvrdost, otěruvzdornost, malá elektrická vodivost Výroba z velmi čistého oxidu hlinitého v a modifikaci Výpal při C slinování částic Korozně a tepelně namáhané součástky (nosiče obvodů v elektronice, náhrada kloubů ve zdravotnictví) Transformačně zpevněná keramika malá křehkost, surovinou je oxid zirkoničitý, využívá přeměny tetragonální modifikace ZrO 2 na monoklinickou. Přibližuje se vlastnostmi křehkým kovům, výroba některých součástek spalovacích motorů.

7 Neoxidová keramika a speciální keramika Surovinové materiály jsou nitridy (Si 3 N 4, AlN), karbidy (SiC) Vysoká tvrdost, pevnost, žáruvzdornost a odolnost vůči agresivnímu prostředí. Použití tepelná zařízení, břity obráběcích strojů, kuličková nebo válečková ložiska Mikroelektronika vlastnosti se dají ovlivnit např. teplotou nebo elektrickým napětím Keramika z titaničitanu zirkoničitoolovnatého piezoelektrické vlastnosti Iontová vodivost, magnetické vlastnosti měkké i tvrdé ferity, permanentní magnety (MnZn)O.Fe 2 O 3, CaO.6Fe 2 O 3 Optické vlastnosti optoelektronika (světelná hradla, modulátory, displeje aj.). Materiál obsahuje oxidy Pb, La, Zr, Ti.

8 Sklo Nekrystalická (amorfní) pevná látka. Vznikla tavením anorganické surovinové směsi. Výrobky se tvarují z chladnoucí skelné taveniny takovým způsobem, aby nenastala krystalizace. Většina anorganických skel nejsou stechiometrické sloučeniny, nejčastěji jsou to skla křemičitá a boritokřemičitá.

9 Technologie příprava vsázky a její dávkování do pece, tavení skla, tvarování, ochlazení, dokončovací operace.

10 Tavicí proces Tavení sklářské vsázky reakce mezi složkami směsi a úplné rozpuštění pevných látek ve sklovině, teplota C, suroviny soda, vápenec, křemenný písek. Rozklad při C, 90% doby tavení rozpouštění pevných látek ve sklovině (hlavně křemenný písek). Čeření a homogenizace suroviny odstranění bublin, vyčeření, zhomogenizování. Zvýšení teploty, čeřiva (O 2,, S O 2 ) uvolňují plynné produkty chemickými reakcemi. Homogenizací dochází k vyrovnání rozdílů koncentrací složek v různých místech taveniny. Ochlazení skloviny na pracovní teplotu, sklovina se odebírá z pece.

11 Tvarování

12 Tvarování Využívá se viskózních vlastností skla Foukání sklářskou píšťalou Lisování v kovových formách Tažení Chlazení odstranění velkého mechanického napětí, které vznká jako důsledek teplotních rozdílů ve výrobku při jeho tvarování

13 Typy průmyslových skel Křemenné sklo Sodnokřemičité, rozpustné, (vodní) sklo Na 2 O-CaO-SiO 2 obalové, ploché a užitkové sklo K 2 O-CaO-SiO 2 a K 2 O-PbO-SiO 2 - křišťálová skla Na 2 O-B 2 O 3 -SiO 2 tepelně odolná skla CaO-MgO-Al 2 O 3 nízkoalkalická skla

14 Zušlechťování skla Leptání rozpouštění skla v kyselině flourovodíkové, nebo chemické působení chloridů na sklo (HF+H 2 SO 4 +H 2 O) lesklý povrch skla při chemickém leštění broušených povrchů. Matové leptání HF páry nebo vodné roztoky fluoridových solí v kombinaci s uhličitanyči sírany.

15 Zdobení Smalty nanesení vrstvy prášku nízkotavitelných skel s barvicími látkami na povrch skla a výpal při C Lazury difúze barvicí látky do povrchu skla vypalovaného při C. Na povrch se nanese ovlhčená směs kaolinu a AgCl nebo CuSO 4. Ag + zbarví sklo žlutě, Cu 2+ barví žlutozeleně, výpalem v redukční a posléze v oxidační atmosféře se získá barva červená. Podstatou zlacení nebo platinování skla je vyredukování kovu na povrchu skla z vhodných sloučenin za zvýšené teploty.

16 Barevná skla Dekorační účely, ochranné (sluneční, svářečské brýle), signální světla, barevné filtry. Látky zabarvující sklo atomová, iontová (sloučeniny d- a f-prvků, které tvoří se sklem roztok). Koloidní částice velikosti řádově v 10 mm (Au, Cu, Ag). Fotosenzitivní skla ozáření skla přes negativ UV zářením se při tepelném zpracování vyvolá urychlená tvorba kovových částic v ozářené části skla. Determální skla zbarvená oxidy železa, zachycují tepelnou složku slunečního záření, okenní skla. Fotochromická skla na slunci se vytvoří barevná centra sklo ztmavne brýle (halogenidy stříbra). Zakalená cizorodé částice s odlišným indexem lomu, osvětlovací technika, dekorační účely, bižuterie, domácnost.

17 Optická skla Přesně dodržovat hodnoty indexu lomu a disperze Vysoká homogenita materiálu Bezbarvý Vysoká propustnost pro světelné záření Velmi čisté suroviny bez příměsí a a barvicích složek Sklovina se odlévá do bloků, šetrně chladí Bloky se zpracovávají řezáním, broušením a leštěním

18 Skleněná vlákna Pro elektroizolační účely a lamináty z bezalkalické skloviny E-skla Filtrační užití, akustické a tepelné izolace neobsahují B a obshují více alkalií. Optická vlákna optické olovnaté sklo s vyšším indexem lomu tvoří jádro vlákna, obal je ze skla s nižším obsahem lomu. Dochází k totální reflexi paprsku

19 Literatura Kolektiv, Chemie ze školy do života, SNP, Praha 1993

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 3 DEGRADACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A CHEMIE KOVŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a kolektiv STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M02 MALTOVINY A KAMENIVO

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a kolektiv STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M02 MALTOVINY A KAMENIVO VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a kolektiv STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M02 MALTOVINY A KAMENIVO STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

ING. MILO DùDEK ING. FRANTI EK VO ICK. Stavební materiály. pro 1. roãník SP stavebních. Páté, upravené vydání

ING. MILO DùDEK ING. FRANTI EK VO ICK. Stavební materiály. pro 1. roãník SP stavebních. Páté, upravené vydání ING. MILO DùDEK ING. FRANTI EK VO ICK Stavební materiály pro 1. roãník SP stavebních Páté, upravené vydání Schválilo M MT âr dne 23. 8. 2002 pod ãj. 25 091/2002-23 jako uãebnici pro stfiední koly s dobou

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Jan Janovec, Ph.D.

TECHNICKÉ MATERIÁLY V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Jan Janovec, Ph.D. TECHNICKÉ MATERIÁLY V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Jan Janovec, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra preprimárního a primárního vzdělávání technické

Více

BETON. S malým množstvím vody vede reakce při normální teplotě ke vzniku hydrosilikátů podle schématu:

BETON. S malým množstvím vody vede reakce při normální teplotě ke vzniku hydrosilikátů podle schématu: BETON HYDRATACE CEMENTOVÉHO BETONU Po smísení s vodou cement tuhne a postupně nabývá na pevnosti. Tuhnutí a tvrdnutí probíhá za aktivní účasti vody. Reakcí s vodou se původně bezvodé minerální fáze cementu

Více

Moderní technologie pro konstrukci elektronických systémů (2) TLV, TV, LTCC, Polymerní TLV,

Moderní technologie pro konstrukci elektronických systémů (2) TLV, TV, LTCC, Polymerní TLV, Moderní technologie pro konstrukci elektronických systémů (2) TLV, TV, LTCC, Polymerní TLV, MCM Obsah 1 Úvod 2 Tlusté vrstvy (Thick Films) 3 Tenké vrstvy (Thin Films) 4 Polymerní struktury 5 LTCC 6 Závěr

Více

součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem

součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem Přechodné kovy Učební texty pro střední školy součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem Šárka Matoušková

Více

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb)

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) 14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) Učební text, Hb 2008 Co Si Gertrudo Snědla? Olovo. p 2 prvky, el. konfig. valenční vrstvy ns 2 np 2, 4 valenční elektrony n oxidační číslo C 2 nekov -IV, II, IV Si 3 polokov

Více

Ing. Aleš Herman, Ph.D.

Ing. Aleš Herman, Ph.D. 1 Úvod Lití na vytavitelný model Ing. Aleš Herman, Ph.D. Práce se zabývá a popisuje technologii přesného lití na vytavitelný model. Nejprve se zabývá podstatou přesného lití, poté je postupně po kapitolách

Více

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1 Bc. Tomáš Chovanec Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na strukturní vlastnosti

Více

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Milan Armstark Plzeň 2012 0 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně

Více

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP Charakteristika: TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP přísadové kovy přísady do slitin a ocelí; již v malém množství zlepšují vlastnosti těchto materiálů (tvrdost, odolnost vůči korozi aj.)

Více

ISŠ Houslařská škola Cheb Materiály 2 - Pomocné materiály

ISŠ Houslařská škola Cheb Materiály 2 - Pomocné materiály ISŠ Houslařská škola Cheb Materiály 2 - Pomocné materiály 1. Lepidla Lepení je jedna z velice důležitých operací při spojování materiálů. Jeho použitím je možné spojit k sobě dva materiály různorodého

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy)

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy) Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ SVAŘOVÁNÍ Rozdělení metod svařování Všechny běžné metody svařování lze rozdělit na dvě velké skupiny a to metody tavného svařování a metody tlakového svařování. U tavného svařování

Více

LEUCITOVÁ DENTÁLNÍ KERAMIKA. ALEXANDRA KLOUŽKOVÁ a, MARTINA MRÁZOVÁ b, MARTINA KOHOUTKOVÁ c a JAROSLAV KLOUŽEK b. 2. Stručný historický přehled.

LEUCITOVÁ DENTÁLNÍ KERAMIKA. ALEXANDRA KLOUŽKOVÁ a, MARTINA MRÁZOVÁ b, MARTINA KOHOUTKOVÁ c a JAROSLAV KLOUŽEK b. 2. Stručný historický přehled. LEUCITOVÁ DENTÁLNÍ KERAMIKA ALEXANDRA KLOUŽKOVÁ a, MARTINA MRÁZOVÁ b, MARTINA KOHOUTKOVÁ c a JAROSLAV KLOUŽEK b a Ústav skla a keramiky, b Laboratoř anorganických materiálů, společné pracoviště Vysoké

Více

Syntéza bromderivátů grafenu

Syntéza bromderivátů grafenu Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie SVK 2013 Anorganická chemie Syntéza bromderivátů grafenu Bc. Radek Brodil Anorganické chemie doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D. Grafen

Více

Termická analýza. Tyto studijní materiály vznikly v rámci projektu grantového projektu FRVŠ 737/2012 typ A/a

Termická analýza. Tyto studijní materiály vznikly v rámci projektu grantového projektu FRVŠ 737/2012 typ A/a Termická analýza Tyto studijní materiály vznikly v rámci projektu grantového projektu FRVŠ 737/2012 typ A/a Zřízení laboratoře pro praktickou výuku termické analýzy se zaměřením na anorganické nekovové

Více

BOHUSLAV SLÁNSKÝ. Malířský a restaurátorský materiál

BOHUSLAV SLÁNSKÝ. Malířský a restaurátorský materiál BOHUSLAV SLÁNSKÝ TECHNIKA V MALÍŘSKÉ TVORBĚ Malířský a restaurátorský materiál OBSAH Předmluva... 5 Úvod... 8 Materiály a podklady závěsných obrazů... 11 Pigmenty... 14 Pigmenty podle indexu lomu světla...

Více

Matrice může být mimo matrici minerální (cement), tvořena i matricí polymerní a smíšenou. Existují asfaltové betony, kde úlohu matrice plní asfalt.

Matrice může být mimo matrici minerální (cement), tvořena i matricí polymerní a smíšenou. Existují asfaltové betony, kde úlohu matrice plní asfalt. 1/85 1.0 ÚVOD Učebnice nauka o materiálech má sloužit nově zavedenému předmětu Nauka o materiálech, který je obsažen v rámcovém vzdělávacím programu Geotechnika a navazujících školních vzdělávacích programech

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

bezolovnaté pájky sloučeniny dvou až 5-ti prvků zvyšuje se teplota tavení a tání => složením pájky se tyto teploty regulují

bezolovnaté pájky sloučeniny dvou až 5-ti prvků zvyšuje se teplota tavení a tání => složením pájky se tyto teploty regulují TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Pájení 1) Uveďte principy pájení Princip pájení vodivé spojení dvou kovových ploch na bázi difůze pájky nerozebíratelné spojení dvou kovových ploch, nedochází

Více

Univerzita Pardubice Fakulta restaurování. Barevná stabilita tmelících materiálů pro bílé mramory při zatížení UV- zářením

Univerzita Pardubice Fakulta restaurování. Barevná stabilita tmelících materiálů pro bílé mramory při zatížení UV- zářením Univerzita Pardubice Fakulta restaurování Barevná stabilita tmelících materiálů pro bílé mramory při zatížení UV- zářením Ema Medková Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin eloxování

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin eloxování Anodická oxidace hliníku a jeho slitin eloxování Dekorativní eloxování: Úvod: Hliník a jeho slitiny jsou v průmyslové činnosti mladým kovem. Teprve v roce 1825 jej izoloval dánský chemik H. Ch. Oersted,

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

- druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná

- druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná Voda na zemi zaujímá prostor, který nazýváme hydrosféra oceány, moře, voda na povrchu Země (tekoucí, stojatá, led a sníh) a voda podzemní koloběh vody v přírodě : druhy vod : 1) podle obsahu minerálních

Více

Voda VY_32_INOVACE_363

Voda VY_32_INOVACE_363 Voda VY_32_INOVACE_363 na Zemi zaujímá prostor, který nazýváme hydrosféra oceány, moře, voda na povrchu Země (tekoucí, stojatá, led a sníh) a voda podzemní koloběh vody v přírodě : druhy vod : 1) podle

Více

3M Elektronika Přehled výrobků. Řešení. elektroniky. pro výrobu

3M Elektronika Přehled výrobků. Řešení. elektroniky. pro výrobu 3M Elektronika Přehled výrobků Řešení pro výrobu elektroniky Společnost 3M působící ve více než šedesáti zemích, nabízí přes 60 000 výrobků, na jejichž vývoji se podílí mnoho techniků z celého světa. Obchodní

Více

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny Neživá příroda 1.Vznik Země a Vesmíru Vesmír vznikl náhle před asi 15 miliardami let. Ještě v počátcích jeho existence vznikly lehčí prvky vodík a helium, jejichž gravitačním stahováním a zapálením vznikla

Více