ANODA KATODA elektrolyt:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANODA KATODA elektrolyt:"

Transkript

1 Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Zn 2+ Cl - Zn 2+ 5) Najdi redoxní děj a dopiš prvek, který se oxiduje a ten, který se redukuje. a) Pb(NO 3 ) 2 + KI PbI 2 + KNO 3 b) HClO + Br 2 HBrO 3 + HCl oxiduje se redukuje se oxiduje se redukuje se 5) Zakroužkuj v seznamu prvků ten, který bude nejlépe tvořit kationty. Au Zn Ca Pt Mg Cu Sn Fe Ag Al 18) Prohlédni si obrázek galvanického článku a urči, který prvek je: a) v Beketovově řadě dříve. Kadmium nebo měď? dříve je: b) anodou? anodou je: Cd Cu Cd 2+ Cu 2+ CdSO 4 CuSO 4 5) Vysvětli pojem: a) rozpustnost 1

2 12) Doplň chybějící údaje: a) b) c).. g KOH.. g NaBr. g cukru 180 ml vody 320 ml vody 1250 ml vody w = 15% w = 25% w = 15% 3) Doplň chybějící údaje. molekula amoniaku NH 3 molekula sulfanu H 2 S 2 mol NH 3 obsahuje:.. molekul 2 mol NH 3 má hmotnost:... g 2 mol NH 3 zaujímá objem:.. dm 3 5 mol H 2 S obsahuje: molekul 5 mol H 2 S má hmotnost: g 5 mol H 2 S zaujímá objem:.. dm 3 9) Škrtni v každé trojici ten, který nepatří mezi kovy. Cr Cd Cl Zr Br Kr Au Ag Ar Na Nb Ne 11) Hmotnosti vzorku SO 2 a vzorku SO 3 jsou stejné. Který vzorek má menší objem? SO 2 má objem menší / větší než SO 3 SO 2 SO 3 2

3 5) Zapiš syntézu dané sloučeniny z prvků a rovnici propočti. + FeBr 3 vznik FeBr 3 9) Na obrázku je aparatura k průběhu dané chemické reakce. Rovnice propočti a zapiš chybějící údaje. Zn + HCl... + ZnCl 2 65 g... g... g... g 4 g... g 7,3 g... g... g 5) Vypočítej procentové složení následujících sloučenin: a) b) Fe 3 O 4 Na 2 SO 4 w = % w = % w = % w = % w = % 7) Doplň s použitím periodické tabulky chybějící údaje: Al P U O 12) Zapiš vzorec sloučeniny, která v roztoku tvoří dané ionty. Urči, zda se jedná o roztok kyselý nebo zásaditý: a) b) Li H 3 O + ClO ClO H 3 O + Ca 2+ OH OH 3

4 5) Zapiš reakci daného kovu s kyselinou: a) chlorovodíkovou b) sírovou 4) Napiš vzorce látek, které při rozpouštění ve vodě disociují na danou dvojici iontů: a) b) c) d) Ba 2+ OH - Al 3+ - NO 3 Mg 2+ Cl - Fe SO 4 11) Vyznač v každé trojici částici, která podle Brönstedovy teorie může být pouze zásadou. a) b) c) HPO 4 2- NH 2 HCO 3 PO 4 3- H 3 PO 4 CO 3 2 NH 4 + N 3 H 2 CO 3 6) Přiřaď k indikátorovým papírkům jejich názvy: nabídka: univerzální ph, fenolftalein, lakmus, methyloranž, anthokyaniny 7) Vyznač šipkou na teploměru směr změny teploty, která nastane při: a) rozpouštění NaOH b) ředění kyseliny HCl c) přidáním CaO ve vodě ve vodě do vody NaOH HCl CaO voda voda voda 4

5 15) Zapiš reakcí přípravu dané soli neutralizací kyseliny hydroxidem. a) b) c) d) e) kyselina + hydroxid sůl +? a) + CuCl 2 + b) + NaCl + c) + Cu(NO 3 ) 2 + d) + CoSO 4 + e) + Na 2 CO 3 + 9) Roztok kyseliny H 2 SO 4 má molární koncentraci c = 3 mol/dm 3. Jaká je koncentrace H 3 O +? Jaká je koncentrace SO 4 2? c(h 2 SO 4 ) = 3 mol/dm 3 DISOCIACE c(h 3 O + ) =. mol/dm 3 c(h 3 O + ) =. mol/dm 3 c(so 4 2 ) =. mol/dm 3 4) Doplň v tabulce chybějící údaje. roztok c(h 3 O + ) c(oh ) ph c(h 3 O + ) > 10 7 neutrální c(oh ) > ) Vypočti ph roztoku. c(hcl) = 0,01 mol/dm 3 c(h 2 SO 4 ) = 0,05 mol/dm 3 c(koh) = 0,005 mol/dm 3 5

6 7) Zapiš disociační konstantu (konstantu nestability) pro následující děj: a) [Cd(NH 3 ) 4 ] 2+ Cd NH 3 b) [Fe(CN) 6 ] 3- Fe CN - K N = K N = 5) S využitím hodnot K s urči, která sraženina vznikne v roztoku kyseliny sírové jako první. K s (CaSO 4 ) = 1, ; K s (PbSO 4 ) = 1, ; Ca(NO 3 ) 2 Pb(NO 3 ) 2 2) Jaký typ orbitalu je na obrázcích? Označ každý tvar orbitalu správným písmenem. 10) Označ špatně vyplněný orbital. a) b) c) d) e) 8) Najdi prvky se správnou elektronovou konfigurací. a) V:[Ar] 4s 2 4d 3 b) As:[Ar] 4s 2 3d 10 4p 3 3) Je uvedeného tvaru molekula SO 3 nebo molekula SO 2? 6

7 1) Přiřaď k jednotlivým obrázkům správný typ chemické vazby: vodíkový můstek, van der Waalsova vazba, kovová, iontová a) b) c) d) ) Jak vysvětlíš v grafu téměř lineární závislost teploty varu na molární hmotnosti sloučenin? t.v. C 0 C SnH C 150 C CH 4 SiH 4 GeH 4 perioda ) Seřaď látky KCl, H 2, H 2 O podle rostoucí teploty varu. 1) 2) 3) 8) Napiš kinetickou rovnici reakce: a) 2H 2 (g) + 2NO(g) N 2 (g) + 2H 2 O(g), je-li prvního řádu k vodíku a druhého k NO 7

8 1) Na obrázku je znázorněn energetický průběh chemické reakce. Umísti do obrázku správné označení a vysvětli jednotlivé zkratky. nabídka: výchozí látky, produkty, E A, AK, H E A.... A K.. ΔH... 10) Vyber z následujících zápisů chemického děje správnou termochemickou rovnici: a) 2 CO + 4H 2 H 2 O + 4 C 2 H 5 OH H = -341,9KJ/mol b) 2 CO (g) + 4H 2 H 2 O + 4 C 2 H 5 OH (l) H = -341,9KJ/mol c) 2 CO (g) + 4H 2 (g) H 2 O (l) + 4 C 2 H 5 OH (l) d) 2 CO (g) + 4H 2 (g) H 2 O (l) + 4 C 2 H 5 OH (l) H = -341,9KJ/mol 2) Doplň neúplný zápis ionizačního děje. a) Al.... Al 3+ c) S.. S 2 b) Mg.. Mg 2+ d) Br.. Br 12) Doplň do obrázku šipku, která vyjadřuje polární vazbu a k symbolům částečných nábojů správné znaménko (+/ ). δ l Cl H δ δ l Br H δ 8

9 7) Popiš s využitím nabídky obrázky. Nabídka: volný elektron; volný elektronový pár; vazebný elektronový pár 9) Vyber v trojici molekulu s nejvyšším iontovým charakterem vazby. a) b) c) d) IBr NaCl HBr CaCl 2 IF I 2 HCl HI SiCl 4 SCl 6 AlCl 3 PCl 5 9) Spoj šipkami k sobě pojmy z jednotlivých sloupců tak, jak spolu souvisí. radioaktivita Slunce atomová puma tepelná elektrárna řízené štěpení jader samovolné štěpení jader slučování lehkých jader neřízené štěpení jader 3) Které jádro z uvedených atomů má nejvíce neutronů? a) Sr b) Se c) 83 Kr d) Ga 31 počet neutronů:. 3) Sestav chemickou rovnici: atom:. a) neutralizace hydroxidu vápenatého a kyseliny dusičné 9

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Reakce jednotlivých kationtů

Reakce jednotlivých kationtů Analýza kationtů Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ta srážejí celou skupinu kationtů. Kationty se tak mohou dělit do jednotlivých tříd. Například kationty I. třídy se srážejí

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3.

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3. Chemie 1. Analýzou vzorku bylo zjištěno, že vzorek o hmotnosti 25 g obsahuje 15,385 g mědi, 3,845 g síry a zbytek připadá na kyslík. Který empirický vzorec uvedeným výsledkům analýzy odpovídá? A r (Cu)

Více

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U TNSPOTNÍ JEVY V OZTOCÍCH ELETOLYTŮ Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod Ohmův zákon: VODIVOST ELETOLYTŮ U I

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A.

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A. A Chemické výpočty A Atomová relativní hmotnost, látkové množství Základní veličinou pro určení množství nějaké látky je hmotnost Ovšem hmotnost tak malých částic, jako jsou atomy a molekuly, je nesmírně

Více

H δ+ A z- K z+ Obr. E1

H δ+ A z- K z+ Obr. E1 ELEKTROCHEMIE Elektrochemie je část fyzikální chemie studující roztoky elektrolytů a děje na elektrodách do těchto roztoků onořených. Studuje tedy roztoky obsahující nabité částice - ionty. Pojmy elektroda,

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více