Zpráva o činnosti. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Husovo náměstí Česká Skalice tel.: , fax: , mob.: Zpráva o činnosti za rok 2002

2 Dům dětí a mládeže Bájo je příspěvkovou organizací města Česká Skalice. Je zařazen do sítě škol a školských zařízení MŠMT ČR. Byl založen Cílem všech aktivit Bája je připravovat pestrou zájmovou činnost pro děti, mládež a ostatní zájemce a přispívat k hledání alternativních způsobů využívání volného času. Hlavní oblasti činnosti Bája: Pravidelná zájmová činnost V Báju pracuje přes 40 zájmových kroužků, klubů a kurzů pro zájemce z řad různých věkových kategorií. Účastníci se scházejí jednou dvakrát týdně na svých pravidelných schůzkách. Zaměření kroužků je estetické, pohybové, technické i vzdělávací. Příležitostná činnost Bájo je pořadatelem dlouhé řady akcí nejrůznějšího charakteru. Některé akce mají již více než desetiletou tradici a jsou navštěvovány velkým počtem zájemců. Jiné akce si své příznivce teprve hledají. Největší zájem je o akce rekreačního a kulturního charakteru. Popularitu mají hlavně akce zaměřené na udržování lidových tradic. Bájo se vzhledem k materiálně technickým podmínkám nezabývá tělovýchovnými aktivitami ve městě pracuje množství sportovních oddílů, které využívají sportovní stánky, které jsou jejich vlastnictvím. Bájo si pro své pohybové kroužky musí tyto prostory pronajímat. Spontánní činnost Bájo již několik let nabízí své prostory ke spontánní činnosti dětí a mladých. Je to zejména prostor dětského hřiště Dvoreček, který je vybaven dřevěnými herními prvky, pískovištěm a ohništěm. Je navštěvován dětmi jak mladšího školního věku, tak i rodiči s malými dětmi. Dvoreček je atraktivní svým klidným prostředím a svým umístěním v centru města. Během roku 2002 byl do přízemí Bája přestěhován alternativní klub Čajovna ve staré radnici. Nový čajový klub je otevřen ve všední dny od hod. do hod., ve dnech volných od hod. do 21. hod. i déle. Je navštěvován všemi věkovými kategoriemi, u mladých lidí je velmi oblíben. Kontaktní pracovník klubu nabízí hostům nejen občerstvení, ale i poslech hudby, četbu a hry. Kontaktní pracovník je i pořadatelem programu klubu, při jehož sestavování vychází i z přání návštěvníků. Součásti programu je výstavní činnost. V galerii FORTNA vystavují zejména začínající mladí výtvarníci a fotografové. Táborová činnost Bájo je pořadatelem letních táborů pro zájemce z řad veřejnosti, která nenavštěvuje pravidelné kroužky i z řad dětí, které jsou členy zájmových útvarů. Oblíbeným se stává prázdninový pobyt u moře, který je pořádán pro rodiče s dětmi a jehož program je účastníky hodnocen velmi kladně. Individuální péče Individuální práce je jednou z forem výchovně vzdělávací činnosti uplatňované zejména v práci s talentovanými dětmi a mládeží. V Báju byla i v roce 2002 organizována individuální výuka hry na hudební nástroje, ve výtvarných a pohybových kroužcích, kde se projevují umělecké vlohy, je talent dětí dále rozvíjen. Nejlepší jedinci a kolektivy se zúčastnili řady soutěží a přehlídek. Bájo v roce 2002 V LEDNU jsme již tradičně popřáli při tříkrálové koledě všem svým příznivcům ve městě zdraví do nového roku. Protože by nám podnikatelé tříkrálovou návštěvu neodpustili, chodili jsme tentokrát po koledě i mimo termín v pátek 4. ledna. V muzeu jsme zhodnotili vánoční výstavu Babiččiny Vánoce 2001 a společně s ostatními pořadateli jsme se rozhodli pro pořádání výstavy i v roce 2002 a hned jsme započali s přípravou. Rovněž jsme začali přípravu na akci Pomozte dětem ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti, která má v současné době vzdělávací středisko ve vile Čerych. V ÚNORU se v prostorách Bája konala opět propagační výstava společenských organizací, u zahrádkářů hojně navštěvovaný Velký dětský karneval a v přízemí Bája DIVADÝLKO. Do vily Čerych jsme byli pozváni na neformální setkání neziskových organizací, při kterém jsme získali informaci o této oblasti činnosti v našem regionu. V BŘEZNU jsme zakoupili nový počítač, který nám umožňuje využívat INTERNET. Na Smrtnou neděli jsme dopoledne při dívčí koledě přáli obyvatelům České Skalice pěkné jaro a odpoledne jsme ve Viktorčině splavu v Babiččině údolí úspěšně utopili Mařenu zimu. V neděli 24. března 2002 proběhlo zábavné odpoledne Z POHÁDKY DO POHÁDKY na podporu projektu POMOZTE

3 DĚTEM. Finanční výtěžek sbírkové kasičky 209,- Kč byl zaslán na účet projektu, výtěžek z tomboly 4.500,- Kč byl předán Lucií a Bárou Uždilovými a Jiřím Kubrtem v přímém televizním přenosu POMOZTE DĚTEM dne Jenom nás mrzelo, že slíbená spolupráce s NROSkou se téměř nekonala. V DUBNU (v neděli 7. 4.) zažil folklorní soubor BARUNKA největší aplaus ve své dosavadní kariéře od dětí amerických vojáků při příležitosti předání dětského hřiště postaveného jimi Na Kamenci. Loutkářský kroužek Myšáci potěšil svojí pohádkou Kašpárek a Honza jdou do světa děti ze základní a mateřských škol v našem divadýlku za tuto pohádku obdržela vedoucí kroužku Pavla Knápková čestné uznání na regionální divadelní přehlídce v Hradci Králové. V dubnu ukončila pracovní smlouvu Bára Smékalová pracovnice alternativního klubu a nastalo stěhování čajového klubu do přízemí Bája. V KVĚTNU se kromě obvyklých akcí konal zájezd dvou autobusů do Prahy (tak veliký byl zájem), kde před předsedou senátu Petrem Pithartem vystoupily děti z BARUNKY ve Valdštejnském paláci... A čajový klub navštívil Šimon Pánek pracovník nadace ČLOVĚK V TÍSNI. Na besedě nebylo sice mnoho návštěvníků, ale byla velmi poutavá a kdo tam nebyl, má čeho litovat. Soubor BARUNKA si vysloužil svou úspěšnou činností účast na DĚTSKÉ STRÁŽNICI což je vlastně největší ocenění, jakého se mu může folklornímu souboru v naší republice dostat. Zájezd do Strážnice se velmi vydařil bylo nejen krásné počasí, ale byli jsme spokojeni i s ubytováním v kempu, se stravováním, vlídným přijetím a bohatým programem. Nezapomenutelná bude vzpomínka na strážnický skanzen a projížďku na lodičkách po Baťově kanále. Od května máme opravenou fortnu do náměstí jsou krásné prosklené dveře a je nově vydlážděna z obyčejné chodby se tak stává GALERIE. ČERVEN jsme zahájili velkolepou akcí DNEM DĚTÍ V POHYBU - pořádanou ve spolupráci se všemi městskými společenskými organizacemi. Školní rok 2001/2002 byl ukončen slavnostním předáváním OSVĚDČENÍ absolventům kroužků, kurzů a klubů většinou spojeným s pochutnáním si na zmrzlině. PRÁZDNINY Už v pátek 28. června odjížděla výprava 42 účastníků na BÁJEČNÉ PRÁZDNINY U MOŘE do Chorvatska, kde až do neděle 7. července trávili příjemné chvíle na ostrově Krk v autokempu Pila u města Punat plné koupání a odpočinku, aerobiku výletů do okolí, drátkování kamínků, malování... Soustředění souboru BARUNKA se konalo tentokrát v Trhové Kamenici a bylo završeno vystoupeními ve skanzenu na VESELÉM KOPCI při hojně navštěvovaném jarmarku. (Ještě v prosinci jsme obdrželi za toto vystoupení poděkování s fotografiemi až z Plzně!) V krásné Litomyšli se již podruhé uskutečnily MALOVANÉ PRÁZDNINY opět nás toto město okouzlilo hlavně svou Klášterní zahradou, neopakovatelnou atmosférou a samozřejmě i skvělým koupalištěm a stravováním ve školní restauraci. Vystoupení na mezinárodním folklorním festivalu U NÁS NA NÁCHODSKU bylo známkou přicházejícího dalšího školního roku. ZÁŘÍ - nový školní rok byl zahájen výjimečnou akcí HISTORICKÝM JIŘINKOVÝM BÁLEM konaným na svátek svatého Václava 28. září v areálu českoskalických muzeí. Kromě jiného jsme byli hlavním organizátorem programu. Bál měl více než bohatou účast a proběhl téměř bez chyb. Všichni se výborně bavili až do samého závěru. V ŘÍJNU zahájily činnost všechny zájmové útvary (některé již v září). Jednu sobotu v měsíci se v DIVADÝLKU koná divadýlko pro děti, ale líbí se i dospělákům. Je zahájen kurz DÁREČKOVÁNÍ s lektorkou paní Dusilovou. V LISTOPADU vrcholí příprava na velkou vánoční výstavu BABIČČINY VÁNOCE, která se konala v areálu muzeí od 5. do 8. prosince Navštívilo ji lidí a měla velmi kladný ohlas, ale dala také velmi mnoho práce všem zúčastněným pořadatelům. Zároveň s výstavou pořádáme soutěž NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ STROMEČEK (letos je vítězem mezi 23 kolektivy mateřská škola Boženy Němcové se svým perníkovým stromečkem) a soutěž POHÁDKOVÝ SVĚT výtvarná část: ilustrace pohádek Boženy Němcové a literární část: báseň na téma čtvero ročních období nebo próza pohádka. PROSINEC je tradičně náročným měsícem pro konání velkého množství různých předvánočních akcí. MIKULÁŠSKOU BESÍDKU jsme tentokrát pořádali v rámci Babiččiných Vánoc a bylo to prostředí Mikuláše vpravdě důstojné. V posledním předprázdninovém týdnu se v čajovém klubu vystřídali na svých koncertech členové hudebních kroužků a většina ostatních kroužků se zde při čaji loučila s rokem VÁNOČNÍ PŮLNOČNÍ ZPÍVÁNÍ vonělo punčem a SVATOŠTĚPÁNSKÝ KONCERT zněl nejen koledami ale i čertovskou maděrou.

4 Pravidelná činnost Cílem pravidelné zájmové činnosti je poskytnout dětem, mládeži i ostatním zájemcům kvalitní a pestrou nabídku pro volný čas. Ve druhé polovině školního roku 2001/2002 pracovalo 46 zájmových útvarů, které navštěvovalo 42 dětí předškolního věku, 252 dětí školního věku, 24 mladých ve věku od 15 do 18 let, 77 dospělých a 8 rodičů s dětmi (celkem 403 účastníků). K (tedy školní rok 2002/03) pracuje v Báju 42 zájmových útvarů, které navštěvuje 45 dětí předškolního věku, 257 dětí školního věku, 24 mladých ve věku od 15 do 18 let a 80 dospělých (celkem 406 účastníků). Zájem je zejména o kroužky keramické, modelářský, hudební flétna, kytara a ve šk. roce 2002/03 i o kroužek výtvarný. Nečekaně malý je zájem o sportovní kroužek, který je však novinkou a snad své zájemce ještě získá. Novinkou je také spolupráce s organizací A ROCHA, která se zabývá ochranou přírody a zřídila u nás kynologický kroužek. Přestože se snažíme nalézt cestu k náctiletým, nedaří se tuto věkovou skupinu ve větší míře zaujmout. Přehled zájmových útvarů - šk.r. 2001/02 (členění dle přílohy k výkazu Škol V 35-01) výtvarné malba, kresba (15 členů): Výtvarný kroužek st / malování a kreslení u malíř. stojanů, grafické práce, tisky Petra Jaroušová Výtvarná dílna po / kresba, malba, grafika, netradiční techniky Mgr. Jarmila Zárubová keramika (34 členů): Keramický kr. pro začínající po / práce s keramickou hlínou, glazování, výroba dárků Keramický kr. - pokračování čt / práce s keramickou hlínou, glazování Mgr. Ivana Jaklová Keramická dílna út / volná tvorba dle vlastní fantazie (i pro děti s rodiči) PaedDr. Hana Vavřínová hudební hra na nástroj (65 členů): Hra na kytaru individuální rozvrh 180,- / měsíc Horký, Mgr. Michalová Ing.Kratěna Hra na klavír individuální rozvrh 180,- / měsíc Vinař, Jiroušková Hra na zobcovou flétnu individuální rozvrh 180,- / měsíc Horký, Jansová, Košťálová Hra na příčnou flétnu individuální rozvrh 180,- / měsíc Terezie Jansová hudební skupiny (19 členů): Lidová muzika čt ,- / rok Ing. Pavel Řídký Jay - Zen út, čt / hudební skupina 260,- / měsíc / skupina vedoucí zájmového útvar: Ondřej Tuček Čabraka st, so / hudební skupina 260,- / měsíc / skupina Ladislav Horký pěvecké sborový zpěv (15 členů): Ženský komorní sbor po / sborový zpěv 50,- / rok PaedDr. Skořepa taneční moderní tanec (10 členů): Klub moderního tance út / taneční škola pro 1. stupeň základní školy Klub moderního tance út / taneční škola pro 2. stupeň základní školy lidový tanec (66 členů): Ťapičky pá / základy taneční, pohyb.a rytmic. výchovy pro děti od 3 let Barunka - přípravka st, pá / děts. folklor.soubor; pohybová, taneční a rytmická průprava Barunka - mladší oddělení I. st, pá / dětský folklorní soubor Barunka - mladší oddělení II. st, pá / dětský folklorní soubor Barunka - mladší oddělení III. st / dětský folklorní soubor a pá Barunka - starší oddělení st / folklorní soubor a pá 17.45

5 country (37 členů): První kroky po / taneč. příprava na country tanec a step pro 1.a 2. roč. ZŠ Ing. Monika Šitavancová Stonožky út / dětský taneční country klub Hana Krejčovská Marineta út / taneční country klub a pá Hana Krejčovská Country step čt / clogging - dvojité plechy Jana Zapadlová Country step čt / clogging pro pokročilé 300,-, Jitka Marková ostatní taneční aktivity (15 členů): Společenský tanec po / nesoutěžní latinsko americké tance Hana Kolísková dramatické ostatní dramatické aktivity (8 čklenů): Divadelní kroužek HE - HE čt / základy herectví, nácvik divadelní hry Martina Horká loutkářské marionety (5 členů): Loutkářský kroužek po / práce s loutkami-marionetami, nácvik loutkové pohádky Pavla Knápková vodní sporty plavání (11 členů): Plavání pá / pravidelné návštěvy plaveckého bazénu v Náchodě 40,-,50,- / schůzka PaedDr. Hana Vavřínová společenské hry šachy (5 členů): Šachy po / výuka hry, příprava na závody Leoš Čeřovský kondiční cvičení ostatní kondiční cvičení (37 členů): Aerobik čt / cvičení s hudbou pro 1. i 2. stupeň ZŠ, sestavy Aerobik po, st / cvičení s hudbou, taneční sestavy, posilování pro všechny generace 100,- / rok + 20,- / 1 lekce Martina Pavlasová technické modelářský (13 členů): Modelářský kroužek pá / lepení plastikových modelů letadel, lodí ap. Kopecký, Červinka ruční práce (15 členů): Šikovné ručičky po / malování, kreslení, ruční práce, modelování, stříhání, lepení Šikovné ruce út / dárky, ozdoby, malování na trička, na hedvábí, výrobky pro radost Kurz šití pá / základy šití, střihy 300,- / 10 lekcí jazykové vzdělávací výuka cizích jazyků (22 členů): Věra Uždilová Angličtina pro děti út Ing. Pavel Janeček Angličtina pro začátečníky út Ing. Pavel Janeček Angličtina pro pokročilé út Ing. Pavel Janeček ostatní ostatní nezařazené aktivity (12 členů): Kuřátka út, st, čt / dopoledne pro děti od 3 let plné her a nových poznatků 80,-, 160,-, 240,- / měsíc Anna Vltavská Příležitostná zájmová činnost Bájo průběžně připravovalo soutěže, výstavy, zájezdy, divadelní představení, cestopisná vyprávění a jiné akce nejrůznějšího charakteru pro děti, mládež, rodiny s dětmi a českoskalickou veřejnost. Cílem je zapojit i děti, které nevyhledávají pravidelnou zájmovou činnost. Oblíbené jsou zejména akce vycházející z lidových tradic a zvyků. Ve školním roce 2001/02 pořádalo Bájo celkem 73 akcí nejrůznějšího charakteru, kterých se zúčastnilo více než dětí i dospělých. Soutěže: Nejkrásnější vánoční stromeček: tradiční soutěž konaná podruhé v rámci Babiččiných Vánoc, vyhlášena , uzávěrka , výstava stromečků O vítězích rozhodovali návštěvníci výstavy hlasováním. Soutěže se

6 zúčastnilo 24 kolektivů z mateřských, základních, zvláštních a speciálních škol z Č. Skalice a okolí, na výzdobě stromečků se tak podílelo 782 dětí. Počet odevzdaných hlasů byl a ty vybraly vítěze: Mateřskou školu B. Němcové z České Skalice. Pohádkový svět: soutěž byla vyhlášena na jaře 2002 pro mladé výtvarníky a spisovatele. Měla tedy část výtvarnou a část literární.(výtvarná část soutěže, téma: Ilustrace pohádky Boženy Němcové, literární část soutěže, téma: a) báseň s námětem čtvero ročních dob, b) pohádka). Soutěžní práce zpestřily výstavu Babiččiny Vánoce konanou v areálu muzeí Boženy Němcové a Textilního muzea v České Skalici od 4. do 8. prosince Uzávěrka soutěže byla 15. listopadu O výsledcích soutěže rozhodla porota: výtvarná část - Mgr. Eva Skořepová, Mgr. Jarmila Zárubová a Alena Kordíková, literární část - pracovníci DDM Bájo. Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům proběhlo v neděli 8. prosince 2002 v hodin v Jiřinkovém sále. Soutěž byla obeslána 350 obrázky a stovkou literárních dílek, poroty je posuzovaly anonymně, práce byly rozděleny dle věkových kategorií a oborů. Vítězové všech kategorií byli odměněni pěknými věcnými cenami. Modelářská soutěž - soutěž o nejlépe vydařený plastikový model Výstavy: Výstava o činnosti a aktivitách spolků a organizací v rámci akce 30 dní pro občanský sektor Cukrářské formy a vykrajovátka Velikonoční výstava Výtvarná dílna - výstava prací členek zájmového kroužku vedeného Mgr. Jarmilou Zárubovou Fotografie - Michal Bořke Můj svět - Petra Jaroušová, obrazy Adada - Adéla Jirková, obrazy Babiččiny Vánoce Divadýlko: Zvířátka a Petrovští Martin Brunner Šípková Růženka Jaroslava Vlčková trpaslíků a Sněhurka Čmukaři Pohádky Ferdy Mravence Jan Havel Byl jednou jeden... - Jiří Polehňa Zlatovláska - Jan Bílek Čert a Káča - Ladislav Peřina Příležitostné akce pro děti, mládež, jejich rodiče a ostatní veřejnost: leden: 4. a 6.1. Tříkrálová koleda únor: 9.2. Malování na hedvábí - kurz Velký dětský karneval zájezd na ples TIBY, předtančení březen: 1.3. zájezd na ples SŠZ do Hořic, předtančení dívčí koleda, vynášení Zimy Z pohádky do pohádky - zábavné odpoledne na podporu akce Pomozte dětem Zájezd do Prahy Národně technické muzeum, velikonoční trhy duben: altklub: Cestopis - Nepál - Himalaya (L. Turek) přednáška: Astrologie, numerologie, jóga divadelní představení pro MŠ, ZŠ loutkářský kroužek Myšáci kurz Ubrouskování účast na krajské přehlídce div. souborů let čarodějnic Skalicí květen: zájezd do Prahy Naše paní B.Němcová divadelní představení pro MŠ, ZŠ loutkářský kroužek Myšáci Barunčina škola aneb Když chodila Božena Němcová do školy Setkání s Boženou Němcovou altklub: Cestopis - Peru - Jižní Amerika přednáška Jeden svět 2002 večer s Člověkem v tísni červen: zájezd - Dětská Strážnice 2.6. Den dětí v pohybu Barunčina škola aneb Když chodila Božena Němcová do školy kurz Drátkování Kineziologie - přednáška J. Pavelkové závěrečný koncert absolventů hudebních kroužků v Jiřinkovém sále Branně orientační závod - Den dětí bez úrazů Drogy a závislosti - beseda v rámce minimálního preventivního programu Mezinárodní den hudby: Oheň a hudba červenec: Bitva o Chan Tengri - cestopisná přednáška J. Tejkla srpen: Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec - účast

7 září: Historický Jiřinkový bál říjen: kurz Malování na sklo Podzimní prázdniny s Bájem listopad: kurz Ubrousková technika kurz Drátování Lehce alternativní MÓDA a ČABRAKA, koncert s módní přehlídkou kurz Twist Art x výchovný koncert pro náchodské školy - Rok začíná na Tři krále končí Vánocemi cestopis Írán - Břetislav Tureček kurz Ubrousková technika prosinec: 4. a Mikulášská nadílka s programem obchůzka Mikuláše po školách i rodinách kurz Malování na hedvábí zájezd do Jaroměře na vánoční trhy vánoční koncerty v čajovém klubu Vánoční půlnoční zpívání v čajovém klubu svatoštěpánský koncert Radujme se! Prázdninová činnost Prázdniny u moře Místo pobytu: Chorvatsko, ostrov Krk, městečko Punat, autokemp Pila Termín: Cena: 4.700,- Kč Kemp Pila leží v těsné blízkosti moře (5 min). Naše stany se nacházely v borovém lese. Sociální zařízení byla nedaleko, čistá, s řadou WC, umyvadel a sprch. Výlety do okolí: město Krk, Baška, lodí po nejbližším okolí Punatu Stravování: vařil šéfkuchař Eurestu pan L. Kácha Program: rekreace, výtvarné činnosti (malba, kresba, drátkování, zdobení kamenů), aerobik, sportování Malované prázdniny Adresa pobytu: Základní škola I.,Zámecká LITOMYŠL Termín: srpna 2002 Stravování: školní restaurace U školek - obědy, snídaně, svačiny, večeře - vlastní Cena: 1.150,- Kč Informační schůzka k táboru v úterý 25. června 2002 v hod. v Báju. Program: Tábor byl určen pro děti, které rády kreslí, malují a vytvářejí něco hezkého vlastníma rukama. Účastníci si vyzkoušeli známé i nové výtvarné techniky, kreslili v přírodě apod., k programu patřila i rekreace koupání, procházky, návštěvy kulturních zařízení a hry. Soustředění souboru Barunka Adresa pobytu: Sokolovna, Trhová Kamenice Termín: července 2002 Cena: 1.000,- Kč Stravování: obědy, večeře - restaurace Na radnici, snídaně, svačiny - vlastní Program: soustředění členů folklorního souboru Barunka, trénink, sportování, výtvarné činnosti, aerobik, výlety na kolech, od pátku do neděle zkoušky s lidovou muzikou V sobotu a v neděli 20. a vystoupení ve skanzenu Veselý kopec od 13, 30 h. do 14, 30 h. Podzimní prázdniny program pro děti v Báju (pečení zvykoslovného pečiva, keramika, sportování, oběd v Eurestu) Pracovníci Bája Pedagogičtí pracovníci: PaedDr. Hana Vavřínová ředitelka, úvazek 1,00 Ladislav Horký pedag. pracovník 1,00 Martina Pavlasová pedag. pracovník 0,50 Anna Vltavská pedag. pracovník 0,25 Martina Horká mateřská dovolená Mgr. Monika Vaňátová mateřská dovolená Provozní zaměstnanci: Věra Uždilová uklízečka 0,75 Hospodářská činnost: Barbora Smékalová vedení alternativ. klubu 1,00 Externí pedagogičtí pracovníci: Pavel Červinka modelář. kr. Leoš Čeřovský šachy Martina Horká divadelní kr. Mgr. Ivana Jaklová keramický kr. Ing. Pavel Janeček angličtina Terezie Jansová flétna Petra Jaroušová výtvarný kr. Karla Jiroušková klavír Jan Kavan country tance Pavla Knápková lotkářský kr. Hana Kolísková round dance Ing. Václav Kratěna kytara Hana Krejčovská country tance Petr Kopecký modelářský kr. Jitka Marková clogging Mgr. Magda Michalová kytara Mgr. Renata Košťálová flétna Miroslav Široký country tance Věra Uždilová šití Zdeněk Vinař klavír Jana Zapadlová clogging Mgr. Jarmila Zárubová výtvarná dílna

8 Finanční zpráva příjmy: příspěvek ŠÚ Náchod na mzdy příspěvek Města Česká Skalice vlastí činnost příspěvky vstupné dary ostatní příjmy... CELKEM Výdaje: mzdy pracovníků OON zákonné odvody (zdr. a soc. poj.) ostatní provozní náklady z toho spotřeba energie materiál a učební pomůcky opravy a údržba služby cestovné a vzdělávání prac. odpisy z inv. majetku jiné ostat. náklady... CELKEM

Zpráva o činnosti. za rok 2003

Zpráva o činnosti. za rok 2003 Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Husovo náměstí 3 552 03 Česká Skalice IČO 00857645 tel.: 491 452 708, 491 451 359, mob.: 604 187 325 e-mail: bajo-cs@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok

Více

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok 2013 2014 0 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o středisku

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 www.novemestonm.cznovoměstský 9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 Gradual czesky rukopisná kniha novoměstského literátského kůru V pondělí 3. září 2012 bude zahájen školní rok pro všechny žáky školou

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Motto: SVĚTLO, VÍRA, NADĚJE

Motto: SVĚTLO, VÍRA, NADĚJE Motto: SVĚTLO, VÍRA, NADĚJE Obsah 1 Základní charakteristika školy... 4 2 Vzdělávací programy... 7 3 Povinně volitelné předměty, nepovinné předměty, kroužky... 9 4 Zaměstnanci školy... 9 5 Další vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Rohozná Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / V Rohozné,.. Mgr. Dana Hromádková Ředitelka školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Adresa: Zřizovatel školy:

Více

Kde nás najdete BRNO - SEVER. Lesná. Slovinská Lata ŽABOVŘESKY. VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ

Kde nás najdete BRNO - SEVER. Lesná. Slovinská Lata ŽABOVŘESKY. VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ Kde nás najdete BRNO - SEVER Lesná Slovinská Lata ŽABOVŘESKY VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ LÍSKOVEC Lyska Lampa Linka Labyrint Lány STARÝ LÍSKOVEC BOHUNICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji nabídka využití volného času dětí a mládeže středisky volného času, vybranými nestátními neziskovými organizacemi a informačními centry pro mládež v Olomouckém

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED V RÁMCI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2009 Obsah: 1. Představení MČ Brno-střed. 2 2. Podpora neziskových

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Kde nás najdete. Komenského nám. 12 (KB. 1. patro) Komenského nám. 7. Tesařovo nám. 7 (prostory staré hasičky) Statek Padochovka

Kde nás najdete. Komenského nám. 12 (KB. 1. patro) Komenského nám. 7. Tesařovo nám. 7 (prostory staré hasičky) Statek Padochovka Kde nás najdete 1 2 3 4 Komenského nám. 12 (KB. 1. patro) Komenského nám. 7 Tesařovo nám. 7 (prostory staré hasičky) Statek Padochovka Úvod Dům dětí a mládeže v Ivančicích působí svou bohatou činností

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více