Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově

2 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014 byl, stejně jako minulé roky, veden v duchu úzké spolupráce mezi vedením školy, ostatními pedagogy a především žáky a jejich rodiči. Jsme si vědomi, že nejen tyto postupy pak tvoří vhodné psychosociální klima ve škole, které velkou měrou přispívá a rozvíjí prevenci možného rizikového chování žáků. Podobně jako v minulých letech jsme se snažili program zaměřit i nadále na zdravý životní styl, na duševní rozvoj (hudba, pohyb, ilustrace), na upevnění správných pravidel sociálního chování, dále pak na samozřejmost poskytnout první pomoc jinému člověku a v neposlední řadě rozvíjet, podporovat a učit žáky charitativnímu chování. Samozřejmostí byla také další témata - jako jsou návykové látky, šikana, kyberšikana a ostatní patologické jevy. Velký prostor byl žákům poskytován také v rámci školní družiny, kde si mohli dle vlastního přání, samozřejmě pod pedagogickým vedením, z většiny určeného času volit volnočasové aktivity. Velkou měrou k chování žáků, a to nejen v rámci MPP, přispívá dramatický kroužek při naší základní škole. Žáci se učí respektu vůči ostatním, trpělivosti, důslednosti a zejména pak zodpovědnosti vzhledem k ostatním aktérům. V tomto školním roce se nám naskytlo, za což jsme velmi rádi, zúčastnit se projektu Život a historie vypálených obcí, kdy si mohli naši žáci, kteří znají historii své vesnice, porovnat osudy rodin jiných vypálených obcí za 2. světové války (tento projekt pokračuje - bude ukončen v listopadu 2014 vydáním knižní publikace).

3 Forma realizace preventivních programů Interaktivní přednášky Skupinové výlety Vystoupení pro veřejnost Třídnické schůzky Zábavná vystoupení Naplnění cílů Minimálního preventivního programu pro školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo naši školu celkem 38 žáků. Vzhledem k tomu, že jsme v tomto roce nemuseli řešit žádná závažná porušení školního řádu, žádné projevy patologického chování a žáci byli, podle jejich reakcí, spokojeni s uspořádanými akcemi, domnívám se tedy, že naplánovaný harmonogram Minimálního preventivního programu splnil svá očekávání. Rovněž byly naplněny cíle Programu proti šikanování, který je součástí Minimálního preventivního programu. Ani v tomto roce jsme neřešili žádné situace, které by jakýmkoliv způsobem naznačovaly známky šikany. Věřím, že se nám to podaří i v dalším školním roce.

4 Akce pořádané školou, které naplnily nejen cíle preventivního programu Divadelní představení - Docela velké divadlo Litvínov Ferda Mravenec Exkurze do Národní přírodní rezervace Pulčín - Hradisko Hnutí Duha - p. Bojda Šelmy v Beskydech 7 Interaktivní beseda sdružení R - EGO Témata: Děkuji, prosím, promiň S úsměvem do školy Hudební vystoupení skupiny Motýl Erika Hudba kolem nás aneb písnička od rána do večera

5 Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku Městské lázně Vsetín Lampionový průvod Akce pořádaná spolu s Obecním úřadem Školní čertovská družina s Mikulášem děti dětem Charitativní akce Vánoční balíček pro Ukrajinu - již po třetí z Lačnova přes Arcidiecézní charitu Olomouc

6 Interaktivní beseda Pomoc na Haiti Irena Klimková - charita Olomouc Tomáš Naňák - charita Valašské Klobouky Svatý Mikuláš a jeho čertovská družina ve škole rozdali dárky dětem Předvánoční výlet do Brna Planetárium Pavilon Anthropos Školní jarmark - 4. ročník tentokrát Vánoční jarmark

7 Posezení u čaje a vánočního cukroví před vánočními prázdninami Vítání dětí u stromečku akce s Obecním úřadem Zpívání u lačnovského Betléma akce v době vánočních svátků Interaktivní beseda sdružení R - EGO Téma: Já a ti druzí

8 Dětský karneval spolu s Obecním úřadem Canisterapie lektorka Martina Junaštíková Návštěva lačnovské knihovny nejen s knihou Pipi Dlouhá punčocha Veselé zoubky preventivní program pro žáky 1. ročníku - zubní hygiena

9 Sněhurka a deset trpaslíků vystoupení dramatického kroužku při ZŠ Lačnov pro děti MŠ Lačnov Ilustrátor Adolf Dudek - ilustrace pro radost Pohádkové kreslení Malování pro děti Život a historie vypálených obcí Projekt o vypálených obcích ČR za druhé světové války, do kterého jsme se zapojili návštěva obce Ležáky ZUŠ Horní Lideč hudební vystoupení žáků ze ZUŠ Horní Lideč

10 Sněhurka a deset trpaslíků vystoupení dramatického kroužku při ZŠ Lačnov pro veřejnost Život a historie vypálených obcí projekt pokračuje návštěva žáků a hostů z Nového Malína v Lačnově Vařákovy paseky pietní akt na vypálených pasekách za 2. světové války Český den proti rakovině celonárodní sbírka na podporu léčby rakoviny

11 Dopravní hřiště ve Vsetíně Žáci 4. ročníku získávali průkaz cyklisty Sněhurka a deset trpaslíků vystoupení dramatického kroužku pro MŠ Valašské Klobouky a ZŠ Lidečko Rodinné odpoledne vystoupení žáků - zábavné odpoledne nejen pro rodiče Zásady první pomoci interaktivní beseda s praktickými ukázkami pořádaná ve spolupráci s Červeným křížem

12 Den dětí na myslivecké chatě v Lačnově akce k MDD od mysliveckého sdružení v Lačnově Život a historie vypálených obcí žáci se podílí na přípravě knihy, která se bude vydávat v listopadu 2014 Šiklův mlýn celodenní školní výlet Přípravný kurz angličtiny Žáci 2. ročníku získali školní certifikát

13 Rozloučení s žáky 5. ročníku zábavné odpoledne zakončeno spaním ve škole Poslední školní den závěrečné vysvědčení

14 Se zprávou Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu za rok 2013/2014 byli dne seznámeni: Mgr. Jahodová Olga Mgr. Odehnalová Marta Mgr. Brandštetrová Marie Mgr. Brhlová Michaela Obadalová Věra