Zpráva o činnosti. za rok 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti. za rok 2003"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Husovo náměstí Česká Skalice IČO tel.: , , mob.: Zpráva o činnosti za rok 2003

2 Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod je školské zařízení, nabízející služby v oblasti výchovy, vzdělávání a rekreace pro širokou veřejnost. Zřizovatelem Bája, jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou, je město Česká Skalice. Bájo chce svou činností přinášet užitek dětem, mládeži, jejich rodičům i ostatním zájemcům, chce naplňovat potřeby a trendy města Česká Skalice a jeho okolí, splňovat i požadavky státu na výchovu a vzdělávání ve volném čase. Cílem všech aktivit Bája je pestrá nabídka činností pro děti, mládež a dospělé, aktivní zapojení do života obce, pozitivní zasahování do výchovy nové generace. Rozpočet Bája je tvořen dotací na mzdy (krajský úřad), příspěvkem od města Česká Skalice, dotacemi na projekty a vlastní činností. Hlavní oblasti a formy činnosti Bája: Pravidelná zájmová činnost kroužky, kluby a kurzy Příležitostná zájmová činnost besedy, přednášky, zájezdy, divadelní představení, cestopisy, víkendové akce Prázdninová činnost tábory, odborná soustředění Individuální péče práce s talenty, speciální kroužky, galerie Fortna, zkušebny pro kapely a muzikanty Soutěže a přehlídky soutěže s různým zaměřením Spontánní činnost Čajový klub, dětské hřiště Dvoreček Odborná pomoc semináře, odborná školení Pro koho je tu Bájo: pro nejmenší děti od 3 let do předškolního věku pro děti, slečny a pány kluky ze základní školy pro mládež od 16 do 26 let pro rodiče a děti pro ostatní zájemce Rok 2003 v Báju Bez tříkrálové koledy si už začátek roku neumíme představit přání Tří králů: štěstí, zdraví vinšujem vám patří v LEDNU všem obyvatelům našeho města. V galerii Fortna je rok 2003 zahájen výstavou Pohádkový svět, kde jsou ukázány všechny dětské ilustrace pohádek Boženy Němcové ze stejnojmenné soutěže a je jich na 350! K nahlédnutí je i stovka děl literární části této soutěže. Děti z našich country klubů strávily příjemný víkend na horách a byla zahájena i další série pohádek v Divadýlku a cestopisů v čajovém klubu. Divadelní kroužek Myšáci pozval děti z mateřských škol na pohádku O moudrém zlatníkovi, která se malým špuntům velmi líbila. ÚNOR začal volnými dny pololetních a jarních prázdnin některé kroužky však činnost nepřerušily ani o prázdninách. 25. února jsme se podíleli na projektu 11/55 zaměřeném na úskalí zákona o cigaretách ředitelka Bája usedla do poroty a dívky z kroužku clogging předvedly zaplněnému sálu své atraktivní stepování. Celý soutěžní pořad skvěle moderovala bájačka Věra Zítková.

3 BŘEZEN jsme zahájili obnovováním lidové tradice popsané mimo jiné i v Babičce masopustem. Veselý průvod maškar schválený povedeným veršovaným povolením pana starosty Tomáše Hubky - prošel městem, pozlobil přihlížející a skončil samozřejmě v hospodě U Slunce na vepřu-knedluzelu. Malou výstavou a vyvěšením tibetské vlajky 10. března jsme se přihlásili k akci na podporu utlačovaného tibetského národa. V DUBNU jsme o smrtné neděli utopili Mařenu - Zimu, ale tentokrát jsme došli pouze ke splavu u klubovny zahrádkářů, protože paní Zima na nás poslala sněhovou vánici, kvůli které se nedalo jít dál do údolí. Jaro však přece přišlo a ani jsme se nenadáli a pálili jsme čarodějnice bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na užívání přízemí Bája, kde se nachází klubovna pro hry a Čajový klub, který mohou navštěvovat nejen děti z kroužků, ale i ostatní veřejnost. V KVĚTNU jsme zaznamenali událost, která zde ještě nebyla: živé vysílání rozhovoru o Báju do celostátního vysílání Českého rozhlasu 2 v rámci Dobrého jitra. Do éteru též zazněly písně Čabraky a živě zahrálo hudební seskupení Kebeš muzzik. 2. ČERVNA bylo slavnostně za přítomnosti mnoha dětí, představitelů města a nanuků dáno do provozu dětské hřiště Na Škvárovně. Největší zásluhu na jeho vybudování má Martina Horká pracovnice Bája která dokázala přestože je na mateřské dovolené toto hřiště navrhnout, zpracovat projekt, sehnat na něj peníze, zařídit a pohlídat stavební, truhlářské i jiné práce, získat brigádníky a vše dotáhnout do vítězného konce. (Samozřejmě, že nezapomínáme ani na zásluhy města Česká Skalice, které akci financovalo a zajistilo práce technických služeb.) 21. června zastupuje Kebeš muzzik s představiteli města Českou Skalici na Dnech Barda, které jsou začátkem družby obou měst. V ČERVENCI a SRPNU jsme se prázdninově rekreovali i soustředili v Českém ráji i u moře. Od Společnosti pro záchranu Babiččina údolí jsme převzali pořadatelství akce Kramaření, takže se v sobotu 12. července zaplnila pěší zóna stánky řemeslníků, stará škola ožila hudbou, divadlem i pantomimou a stovky lidí si užívaly krásného dne plného různých příjemných zážitků. Školní rok 2003/04 pro nás začal 6. ZÁŘÍ aktivní účastí na akci Sraz rodáků a přátel České Skalice. 27. září byli oddáni v kostele sv. Vavřince v Náchodě naši milí spolupracovníci Terezie Jansová a Marek Netresta (podíl Bája na této události nechceme blíže specifikovat...). 29. září schvalují zastupitelé na svém jednání novou zřizovací listinu Bája. V ŘÍJNU se tradičně rozjíždí činnost zájmových kroužků. Pro jejich vedení jsme získali některé nové externí spolupracovníky. V LISTOPADU jsme byli poctěni návštěvou rady městského zastupitelstva, při které je konstatováno, že si my i město vážíme vzájemné spolupráce a dobrých vztahů a uděláme vše pro to, aby v nich bylo pokračováno. 26. listopadu zemřel náš dlouholetý externí spolupracovník - učitel hry na klavír - pan Zdeněk Vinař všichni jsme ho měli moc rádi a budeme na něho s láskou vzpomínat. PROSINEC se svými vydařenými akcemi - Babiččinými Vánocemi, Mikulášem, Vánočním půlnočním zpíváním a svatoštěpánským koncertem udělal tečku za dalším již 13. rokem existence Bája.

4 Pravidelná zájmová činnost Pravidelná zájmová činnost je realizována v zájmových kroužcích, klubech a kurzech. Nabídka kroužků na nový školní rok je veřejnosti inzerována prostřednictvím malých letáčků, které jsou vydávány během září v počtu ks. Zápis probíhá během prvního říjnového týdne, kdy se konají úvodní schůzky kroužků (kroužky, které mají stálou klientelu běží již od 1. září); činnost je ukončena většinou během měsíce června předáním osvědčení a veřejným předvedením výsledků celoroční práce. Šk.r. Počet zájm.útvarů členů exter. vedoucích 1999/ / / / / Kroužky, kluby a kurzy ve školním roce 2002/03 Pro nejmenší: Kuřátka út, st, čt / dopoledne pro děti od 3 let plné her, zábavy a nových poznatků První kroky po, čt / pro děti od 5 let, pohybová a rytmická příprava Výtvarný kroužek st / malování a kreslení tradičními i netradičními technikami Barunka přípravka st, pá / dětský folklorní soubor, taneční a rytmická průprava Ťapičky pá / základy taneční, pohybové a rytmické výchovy pro nejmenší Pro děti, slečny a pány kluky Keramický kroužek po / práce s keramickou hlínou, zdobení, užitá keramika, dárky Keramická dílna út / volná tvorba z keramické hlíny pro pokročilejší Šikovné ruce čt / výroba dárků, ozdob, ruční práce pro radost i užitek Výtvarný kroužek st / malování a kreslení, práce u malířských stojanů, grafika Šachy po / výuka hry, příprava na závody Modelářský kroužek pá / lepení plastikových modelů letadel, lodí apod. Ornitologický klub A Rocha st / ekologicko-ochranářské činnosti Aerobik pro všechny (v tělocvičně ZŠ) po, st / kondiční cvičení s hudbou, posilování Aerobik pro děti (v tělocvičně ZŠ) po / cvičení s hudbou, sestavy Barunka I. st, pá Barunka II. st, 16.30, pá Barunka III. st / folklorní soubor Loutkářský kroužek pá / práce s loutkami-marionetami, nácvik loutkové pohádky Stonožky út / taneční country klub pro mladší Marineta út / taneční country klub pro starší pá 18.00

5 Clogging čt / country step dvojité plechy Kurz hry na kytaru individuální výuka Kurz hry na klavír individuální výuka Kurz hry na zobcovou flétnu individuální výuka Kurz hry na příčnou flétnu individuální výuka Angličtina hrou čt / základy angličtiny pro děti Ruština út / kroužek ruského jazyka pro začátečníky Psaní na stroji po, st / základy psaní na počítači všemi deseti Sportovní hry (v tělocvičně ZŠ) st / vybíjená, sportování, míčové hry, soutěže Plavání pá / pravidelné návštěvy plaveckého bazénu v Náchodě Pro mládež, rodiče a ostatní Aerobik (v tělocvičně ZŠ) po, st / kondiční cvičení s hudbou, posilování pro všechny Angličtina Happy English čt / angličtina pro mládež a dospělé Round Dance po / nesoutěžní společenský tanec pro začátečníky i pokročilé Výtvarná dílna po / kresba, malba, grafika Keramická dílna út / samostat. volná tvorba, možnost točení na hrnčířském kruhu Ženský komorní sbor po / sborový zpěv Clogging čt / country step dvojité plechy pro začátečníky i pokročilé D.R. Ateliér pá / výroba originálních dárků: hedvábí, ubrouskování, vitráže aj. Zájmová činnost příležitostná Zájmová činnost příležitostná zahrnuje nabídku organizovaných příležitostných nebo cyklických akcí výchovně vzdělávacího charakteru nebo rekreačního charakteru. Je organizována nebo přímo řízena pedagogem a je časově vymezena. Bájo připravuje kulturní programy, společenské akce, akce vycházející z lidových tradic a zvyků, zapojuje se do řady akcí ve městě jako spolupořadatel nebo účinkující. Akce jsou prezentovány a propagovány v Českoskalickém zpravodaji, v měsíčním přehledu KULTURA v České Skalici, dále v regionálním tisku a rozhlase. K jednotlivým akcím jsou připravovány plakáty pro výlepové plochy v České Skalici. O každé akci je zpracován záznam, který je součástí dokumentace činnosti Bája a je archivován. Zachycené zprávy z tisku jsou vystřihovány a uchovávány. Šk. r. Počet akcí účastníků hodin konání akcí 1999/ ,5 2000/ / / Mezi stěžejní akce Bája patřily akce tradiční i novinky: 6.1. Tříkrálová koleda novoroční přání občanům Masopust průvod tradičních maškar městem Velký dětský karneval se soutěžemi a tancem

6 5. 4. Koncert v čajovém klubu: Tajné Slunce (Praha), Čabraka, Jaroslav Čížek (Č. Meziříčí) Vynášení Mořeny- zimy o smrtné neděli Výchovné koncerty Barunky Lidový rok pro základní a mateřské školy ze Dvora Králové Kurz drátování dráteník Petr Podrápský let čarodějnic Skalicí na Rozkoš a Barunčina škola + Setkání s B. Němcovou program pro školní výlety 1.6. Den dětí v pohybu indiánská stezka s úkoly Výlet do historické vesnice Ostré u Lysé n. L Závěrečné koncerty v Jiřinkovém sále Muzea Kramaření lidový jarmark s programem Svět loutek přednáška Libora Štumpfa o divadle pro žáky základní školy (3. a 4. roč.) Keramická sobota víkendové tvoření z hlíny Obchůzka Mikuláše, anděla a čerta ve školách a v rodinách v České Skalici a okolí Oblečení z přírodních materiálů módní přehlídka ateliéru Smiling Sun Dany Jansové Výstava Babiččiny Vánoce s jarmarkem Malé vánoční koncerty v čajovém klubu Vánoční půlnoční zpívání s čajem a punčem Svatoštěpánský koncert Barunky a KEBEŠ muzzik Hajej, nynej, Jezu Kriste Cestopisy: Peru 1. část Libor Turek Peru 2. část Libor Turek Afghánistán Martin Mykiska Amerika očima Čecha Josef Bartošek Tibet - Zuzana Ondomišiová Tunisko klíč k orientu RNDr. Petr Rybář Za tajemstvím pěstitelů opia B. Tureček Loutková představení v Divadýlku: O líné Liduně a třech přadlenách Červená Karkulka O drakovi, který neuměl říkat r Poslední drak Staré pohádky české O strašidle z dubového lesa Popelka Prázdninová činnost V období letních prázdnin pořádá Bájo tábory pro členy zájmových kroužků, případně pro jejich rodiče a ostatní zájemce. Tábory byly zaměřeny jednak na rekreaci, na posilování organizmu, dále na prohlubování vztahů mezi rodiči a jejich dětmi, na spolupráci v kolektivu, na rozvoj volních vlastností, kázně a sebekázně apod. K programu patřily i poznávací výlety do okolí, společné procházky, výtvarné a rukodělné práce, sportování. Součástí soustředění folklorního souboru Barunka byla i vystoupení na veřejnosti. rok počet táborů počet účastníků

7 V létě roku 2003 se uskutečnily 3 táborové pobyty: Prázdniny u moře I zaměření: rekreační soustředění členů folklorního souboru Barunka a jejich rodičů kde: Makarská riviéra Baško Polje počet účastníků: 44 ubytování: vybavené stany cestovní kanceláře HOLIDAY BRNO s. r. o. doprava: autobusem firmy Česlav Všetička ČENDA TOUR, Nové Město n. M. Malované prázdniny (tentokrát s keramikou) zaměření: odborné soustředění účastníků zájmové činnosti zaměřené na keramiku kde: Loukov u Semil počet účastníků: 23 ubytování: Krakonošova základní škola (spaní ve třídách) Prázdniny u moře II zaměření: rekreačně zotavovací pobyt především pro rodiče s dětmi kde: Makarská riviéra Baško Polje počet účastníků: 37 ubytování: vybavené stany cestovní kanceláře HOLIDAY BRNO s. r. o. doprava: autobusem firmy Česlav Všetička ČENDA TOUR, Nové Město n. M. Spontánní činnost Spontánní činnost je průběžná i jednorázová nabídka aktivit a činností, volně a nezávazně přístupných všem zájemcům, bez pevného řádu a časového vymezení a za nepřímého pedagogického působení, avšak za dodržení vnitřních pravidel. Bájo v rámci spontánní činnosti provozuje : * Čajový klub - volnočasové zařízení pro děti, mládež i dospělé v přízemí Bája tedy v centru České Skalice - posezení nad0 čajem, kávou a různými pochoutkami - příjemné nekuřácké prostředí - nabídka stolních her, hraček, stavebnic - nabídka novin, časopisů a knih o čaji, cizích zemích a lidech - koutek pro malé děti, kde si mohou děti hrát a kreslit - poslech reprodukované hudby - hudební nástroje k zapůjčení na místě, možnost hraní na akustické nástroje, bubínky - nabídka zajímavých programů cestopisů, besed, přednášek, koncertů apod., možnost podílet se na tvorbě programu - možnost využití Internetu Otvírací doba: otevřeno je každý den v roce (kromě Nového roku a Velikonočního pondělí) všední dny: hod. volné dny: hod. (i déle) * dětské hřiště Dvoreček klouzačka, houpačky, pískoviště, hračky, ohniště klidné prostředí v centru města

8 * galerie Fortna po rekonstrukci fortny (vydláždění a zabudování prosklených dveří) vznikl výstavní prostor, který je poskytován zejména mladým začínajícím výtvarníkům a fotografům. Výstavy jsou obměňovány zpravidla jednou měsíčně. Dvoreček a galerie Fortna jsou přístupny v době provozu čajového klubu Výstavy v galerii FORTNA v roce 2003 leden, únor Pohádkový svět - výstava dětských ilustrací a literárních děl ze stejnojmenné soutěže březen Fotografie - Gita Skaličková duben Náchod Olomouc - výběr ze školních prací studentky Karin Militké květen Smutné události 1866 kresby 11tiletého Matouš Holase červen Výtvarný kroužek dětské obrázky vytvořené pod vedením Petry Jaroušové a výstava keramických kroužků ve výloze červenec, srpen Výtvarná dílna obrazy členek kroužku Jarmily Zárubové září Hledání výtvarná díla studentek Lenky Tojnarové a Michaely Petrové říjen Sny - obrazy Petry Jaroušové listop., prosinec Studie z cest Hana Harantová a Jarmila Zárubová Individuální péče Individuální práce je jednou z forem výchovně vzdělávací činnosti uplatňované zejména v práci s talentovanými dětmi a mládeží. V Báju je organizována individuální výuka hry na hudební nástroje, výtvarné a taneční kroužky, ve kterých se u dětí projevují umělecké vlohy, které jsou dále rozvíjeny. Výrazně nadaným dětem na hru na hudební nástroj je doporučována návštěva základní umělecké školy v okolních městech; k dispozici jsou dvě zkušebny pro kapely. Nadané děti se zapojují do orchestrů např. do lidové muziky nebo hudebních skupin. Talentované děti se účastní různých soutěží. Individuální péče je věnována v rámci kroužků i dětem, které se připravují na talentové přijímací zkoušky. Soutěže a přehlídky Bájo není domem dětí a mládeže, který by byl pověřen zajišťovat soutěže ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 431/1992 Sb. Pořádá však různé soutěže pro členy svých kroužků a pro ostatní děti. Členové zájmových útvarů se také účastní různých soutěží a přehlídek pořádaných jinými organizacemi: přehlídka dětských folklorních souborů v Červeném Kosterlci účast folklorního souboru Barunka pod vedením Martiny Pavlasové za doprovodu lidové muziky pod vedením ing. Pavla Řídkého přehlídka dětského divadla v Hradci Králové účast divadelního kroužku Myšáci pod vedením Pavly Knápkové Odborná pomoc Pracovníci Bája jsou schopni nabídnout odbornou pomoc v různých oborech. V roce 2003 přednášel Ladislav Horký v rámci programu Pedagogického centra v Hradci Králové učitelům hudební výchovy a dalším zájemcům Tradiční lidové

9 písně z Krkonoš a Netradiční vánoční koledy a zpěvy; externí vedoucí kroužku Jarmila Roznětínská s Jitkou Markovou nabídly Pohybově taneční průpravu a clogging vychovatelkám školních družin. Hana Vavřínová vedla výukový program pro děti Drátenické řemeslo v Základní škole Studnice a v Základní škole Malecí v Novém Městě nad Metují. Bájo může poskytnout zájemcům své prostory a pomůcky např. výtvarnou dílnu s malířskými stojany, grafický lis a keramickou dílnu. Dům dětí a mládeže Bájo se stal jako právnická osoba členem Sdružení pracovníků DDM v České republice a ředitelka Bája byla zvolena členkou Republikové koordinační rady Sdružení. Sdružení je nezávislou nepolitickou profesní organizací, jejímž posláním je např. hájit profesní zájmy a podporovat odbornou činnost pracovníků středisek volného času a usilovat o zvýšení společenské prestiže jejich práce, ovlivňovat působení státu a krajů na děti a mládež v jejich volném čase prostřednictvím iniciační, oponentské a konzultační činnosti pro orgány státní správy a samosprávy atd. Republiková koordinační rada je ústředním orgánem tohoto Sdružení, členství v ní je poměrně prestižní záležitostí a město Česká Skalice a DDM Bájo, jehož je město zřizovatelem, se dostává členstvím v RKR do povědomí dalších lidí, kteří se na jednání sjíždějí z celé ČR. Podle stanov Sdružení mohou být pracovní skupiny RKR poradními orgány Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dalších orgánů státní správy a samosprávy. Personální obsazení DDM k Pedagogičtí pracovníci PaedDr. Hana Vavřínová ředitelka úvazek 1,00 kvalifikace: vysokoškol. vzdělání Ladislav Horký Martina Pavlasová Anna Vltavská Martina Horká pedagogický pracovník úvazek 1,00 kvalifikace: středoškolské vzdělání pedagogický pracovník úvazek 0,50 kvalifikace: středoškolské vzdělání pedagogický pracovník úvazek 0,25 kvalifikace: středoškolské vzdělání rodičovská dovolená K ukončila pracovní poměr Mgr. Monika Vaňátová Provozní pracovníci Věra Uždilová Marek Netresta Hospodářská činnost Barbora Jirková Jana Kudrnáčová uklízečka úvazek 0,75 údržba (externě) kontaktní pracovník - Čajový klub do kontaktní pracovník - Čajový klub od

10 Externí pedagogičtí pracovníci Pavel Červinka modelářský kroužek Leoš Čeřovský šachy Gabriela Grulichová výtvarný kroužek Martina Horká výtvarný kroužek Karla Jiroušková klavír Jan Kavan country tance Pavla Knápková divadelní kroužky Hana Kolísková round dance Ing. Václav Kratěna kytara Hana Krejčovská country tance Petr Kopecký modelářský kroužek Roman Kubánek modelářský kroužek Mgr. Magda Michalová kytara Terezie Netrestová flétna Mgr. Ludmila Pajasová ruština Ing. Zlata Rejlová psaní na stroji Ivana Richterová angličtina Jarmila Roznětínská clogging Renata Řídká lidová muzika Marek Soumar angličtina Eva Šebestová flétna Blanka Štěpánová sbor Miroslav Široký country tance Jan Vavřín počítače Mgr. Jarmila Zárubová výtvarná dílna Věra Zítková aerobik Kontaktní pracovníci v čajovém klubu Michal Bořke, Jan Vavřín, Vojtěch Vavřín, Jan Mervart, Babora Jirková, Michaela Tichotová, Karel Maněna Vzdělávání pracovníků Vedení Bája podporuje všechny formy dalšího vzdělávání svých pracovníků. V současné době studují: Ladislav Horký Pedagogická fakulta UHK Martina Horká Pedagogická fakulta UHK V roce 2003 absolvovali pedagogičtí pracovníci tyto semináře: Hana Vavřínová 15. března 2003 Místní rozvoj, práce s veřejností, psaní projektů (pořadatel NROS) 8. října 2003 Tkaní (pořadatel Centrum vzdělávání Náchod) Martina Pavlasová října 2003 Tvorba, tvořivost, hra celostátní dílna komplexní estetické výchovy (pořadatel IPOS-ARTAMA) Ladislav Horký, Martina Pavlasová, Hana Vavřínová Základy výpočetní techniky třídenní kurz (pořadatel Institut zájmového vzdělávání MŠMT Hořovice) Pavla Knápková listopad 2003 květen 2004 Semináře dramatické tvorby (pařadatel ARTAMA a IMPULS)

11 Poděkování závěrem Na posledním místě zprávy, ne však na posledním místě významem, děkujeme za podporu, přízeň a spolupráci: dárcům různého materiálu, součástí kostýmů ap. dobrovolným pracovníkům externím vedoucím kroužků firmě Iveta Nesvadbová Česká Skalice firmě Ralois Růčka Alois Náchod Informačnímu centru Česká Skalice Janu Vavřínovi Královéhradeckému krajskému úřadu městu Česká Skalice Mateřské škole Boženy Němcové Mateřské škole J. Á. Komenského Muzeu Boženy Němcové nadačnímu fondu Most naděje Nahořanské a.s. náchodskému Déčku Novinám Náchodska obchodu Cukrárna na Husově náměstí pekárně PEKO Česká Skalice pracovníkům Městského úřadu Česká Skalice Rádiu Metuje rodičům dětí, které navštěvují kroužky Sboru dobrovolných hasičů Česká Skalice Speciálním školám Hořičky Středisku Junáka J. Šimáně Textilnímu muzeu Vile Čerych Základní škole Česká Skalice Základní škole Hořičky Základní škole Chvalkovice Základní škole Nahořany Základní škole Provodov - Šonov Základní škole Studnice Základní škole Velká Jesenice Základní škole Velký Třebešov ZD Dolany Zvláštní škole Česká Skalice Prosíme ty, na které jsme v tomto seznamu zapomněli, aby nám i přesto zachovali přízeň.

12 Co nabízíme veřejnosti: aerobik pro všechny věkové kategorie akce na klíč akce pro rodiče s dětmi akce vycházející z lidových tradic alternativní koncerty, koncerty začínajících kapel cestopisná vyprávění s diapozitivy country step clogging pro začátečníky i pokročilé Čajový klub čaje, káva, pochoutky Dvoreček se skluzavkou a houpačkami dopolední klub pro děti Kuřátka "Divadýlko" - pravidelná loutková představení ekologické aktivity folklorní soubor grafický lis hrnčířský kruh hudební skupiny Internet pro veřejnost knihy, hry, hudební nástroje krátkodobé akce, besedy kurzy pro děti, mládež i dospělé kurz kresby, malby, grafiky pro dospělé levné turistické ubytování malířské stojany ohniště pro opékání ozvučovací aparaturu i pro velké prostory poznávací výlety placenou práci pro vedoucí zájmových kroužků prevenci v oblasti kriminality prevenci v oblasti návykových látek program pro školní výlety prostor pro výstavy předtančení na plesech přípravu na talentové zkoušky soutěže společenský nesoutěžní tanec pro děti i dospělé volnou keramickou tvorbu výuku hry na hudební nástroje výuku anglického, německého a ruského jazyka výuku country tanců víkendové akce výstavy vzdělávací programy pro dospělé vzdělávání pedagogických pracovníků tábory, rekreační pobyty doma i v zahraničí výukové programy zájezdy zájmové útvary kroužky, kluby, kurzy

13

14

ZPRÁVA O ČINNOSTI. www.bajo.wz.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI. www.bajo.wz.cz Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice Husovo náměstí 3 552 03 Česká Skalice IČO 00857645, DIČ CZ00857645 e-mail: bajo-cs@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI www.bajo.wz.cz Školské zařízení zařazené do sítě školských

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Stručná zpráva o činnosti za školní rok 2006/07

Stručná zpráva o činnosti za školní rok 2006/07 Stručná zpráva o činnosti za školní rok 2006/07 Název: Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod (dále jen DDM) Sídlo: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice IČO: 00857645 IZO zařízení: 117 400

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Zpráva o činnosti. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod

Zpráva o činnosti. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Husovo náměstí 3 552 03 Česká Skalice tel.: 491 452 708, fax: 491 452 835, mob.: 604 187 325 e-mail: bajo-cs@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2002

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Zpráva o činnosti za školní rok 2011/12 (stručnější verze)

Zpráva o činnosti za školní rok 2011/12 (stručnější verze) Identifikační údaje název: sídlo: Zpráva o činnosti za školní rok 2011/12 (stručnější verze) Středisko volného času Bájo Česká Skalice (dále jen SVČ Bájo) Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice IČO: 00857645

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel: Budova:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Mgr. Markéta Šmídová I. Identifikace školského zařízení Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok 2014-2015 SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel:

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Tematické zařazení projektu: 1) soutěže a projekty 2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního

Více

Program pro NÁCHOD D O S P Ě L Ý C H. Týden VZDĚLÁVÁNÍ. Vzděláváním. k pestřejšímu životu. 11. - 15. listopadu 2013

Program pro NÁCHOD D O S P Ě L Ý C H. Týden VZDĚLÁVÁNÍ. Vzděláváním. k pestřejšímu životu. 11. - 15. listopadu 2013 Týden VZDĚLÁVÁNÍ D O S P Ě L Ý C H 11. - 15. listopadu 2013 Vzděláváním k pestřejšímu životu Program pro NÁCHOD Všechny akce se konají v prostorách úřadu práce v ě. Účast na všech akcích ZDARMA! V í c

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže Ludmila Brestičová Úvod Průběh vzdělávání dva základní způsoby: ve vyučování, ve volnočasových aktivitách. Čas věnovaný vzdělání u žáků (u dospělých práci) a volný

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více