Zpráva o činnosti. za rok 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti. za rok 2003"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Husovo náměstí Česká Skalice IČO tel.: , , mob.: Zpráva o činnosti za rok 2003

2 Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod je školské zařízení, nabízející služby v oblasti výchovy, vzdělávání a rekreace pro širokou veřejnost. Zřizovatelem Bája, jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou, je město Česká Skalice. Bájo chce svou činností přinášet užitek dětem, mládeži, jejich rodičům i ostatním zájemcům, chce naplňovat potřeby a trendy města Česká Skalice a jeho okolí, splňovat i požadavky státu na výchovu a vzdělávání ve volném čase. Cílem všech aktivit Bája je pestrá nabídka činností pro děti, mládež a dospělé, aktivní zapojení do života obce, pozitivní zasahování do výchovy nové generace. Rozpočet Bája je tvořen dotací na mzdy (krajský úřad), příspěvkem od města Česká Skalice, dotacemi na projekty a vlastní činností. Hlavní oblasti a formy činnosti Bája: Pravidelná zájmová činnost kroužky, kluby a kurzy Příležitostná zájmová činnost besedy, přednášky, zájezdy, divadelní představení, cestopisy, víkendové akce Prázdninová činnost tábory, odborná soustředění Individuální péče práce s talenty, speciální kroužky, galerie Fortna, zkušebny pro kapely a muzikanty Soutěže a přehlídky soutěže s různým zaměřením Spontánní činnost Čajový klub, dětské hřiště Dvoreček Odborná pomoc semináře, odborná školení Pro koho je tu Bájo: pro nejmenší děti od 3 let do předškolního věku pro děti, slečny a pány kluky ze základní školy pro mládež od 16 do 26 let pro rodiče a děti pro ostatní zájemce Rok 2003 v Báju Bez tříkrálové koledy si už začátek roku neumíme představit přání Tří králů: štěstí, zdraví vinšujem vám patří v LEDNU všem obyvatelům našeho města. V galerii Fortna je rok 2003 zahájen výstavou Pohádkový svět, kde jsou ukázány všechny dětské ilustrace pohádek Boženy Němcové ze stejnojmenné soutěže a je jich na 350! K nahlédnutí je i stovka děl literární části této soutěže. Děti z našich country klubů strávily příjemný víkend na horách a byla zahájena i další série pohádek v Divadýlku a cestopisů v čajovém klubu. Divadelní kroužek Myšáci pozval děti z mateřských škol na pohádku O moudrém zlatníkovi, která se malým špuntům velmi líbila. ÚNOR začal volnými dny pololetních a jarních prázdnin některé kroužky však činnost nepřerušily ani o prázdninách. 25. února jsme se podíleli na projektu 11/55 zaměřeném na úskalí zákona o cigaretách ředitelka Bája usedla do poroty a dívky z kroužku clogging předvedly zaplněnému sálu své atraktivní stepování. Celý soutěžní pořad skvěle moderovala bájačka Věra Zítková.

3 BŘEZEN jsme zahájili obnovováním lidové tradice popsané mimo jiné i v Babičce masopustem. Veselý průvod maškar schválený povedeným veršovaným povolením pana starosty Tomáše Hubky - prošel městem, pozlobil přihlížející a skončil samozřejmě v hospodě U Slunce na vepřu-knedluzelu. Malou výstavou a vyvěšením tibetské vlajky 10. března jsme se přihlásili k akci na podporu utlačovaného tibetského národa. V DUBNU jsme o smrtné neděli utopili Mařenu - Zimu, ale tentokrát jsme došli pouze ke splavu u klubovny zahrádkářů, protože paní Zima na nás poslala sněhovou vánici, kvůli které se nedalo jít dál do údolí. Jaro však přece přišlo a ani jsme se nenadáli a pálili jsme čarodějnice bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na užívání přízemí Bája, kde se nachází klubovna pro hry a Čajový klub, který mohou navštěvovat nejen děti z kroužků, ale i ostatní veřejnost. V KVĚTNU jsme zaznamenali událost, která zde ještě nebyla: živé vysílání rozhovoru o Báju do celostátního vysílání Českého rozhlasu 2 v rámci Dobrého jitra. Do éteru též zazněly písně Čabraky a živě zahrálo hudební seskupení Kebeš muzzik. 2. ČERVNA bylo slavnostně za přítomnosti mnoha dětí, představitelů města a nanuků dáno do provozu dětské hřiště Na Škvárovně. Největší zásluhu na jeho vybudování má Martina Horká pracovnice Bája která dokázala přestože je na mateřské dovolené toto hřiště navrhnout, zpracovat projekt, sehnat na něj peníze, zařídit a pohlídat stavební, truhlářské i jiné práce, získat brigádníky a vše dotáhnout do vítězného konce. (Samozřejmě, že nezapomínáme ani na zásluhy města Česká Skalice, které akci financovalo a zajistilo práce technických služeb.) 21. června zastupuje Kebeš muzzik s představiteli města Českou Skalici na Dnech Barda, které jsou začátkem družby obou měst. V ČERVENCI a SRPNU jsme se prázdninově rekreovali i soustředili v Českém ráji i u moře. Od Společnosti pro záchranu Babiččina údolí jsme převzali pořadatelství akce Kramaření, takže se v sobotu 12. července zaplnila pěší zóna stánky řemeslníků, stará škola ožila hudbou, divadlem i pantomimou a stovky lidí si užívaly krásného dne plného různých příjemných zážitků. Školní rok 2003/04 pro nás začal 6. ZÁŘÍ aktivní účastí na akci Sraz rodáků a přátel České Skalice. 27. září byli oddáni v kostele sv. Vavřince v Náchodě naši milí spolupracovníci Terezie Jansová a Marek Netresta (podíl Bája na této události nechceme blíže specifikovat...). 29. září schvalují zastupitelé na svém jednání novou zřizovací listinu Bája. V ŘÍJNU se tradičně rozjíždí činnost zájmových kroužků. Pro jejich vedení jsme získali některé nové externí spolupracovníky. V LISTOPADU jsme byli poctěni návštěvou rady městského zastupitelstva, při které je konstatováno, že si my i město vážíme vzájemné spolupráce a dobrých vztahů a uděláme vše pro to, aby v nich bylo pokračováno. 26. listopadu zemřel náš dlouholetý externí spolupracovník - učitel hry na klavír - pan Zdeněk Vinař všichni jsme ho měli moc rádi a budeme na něho s láskou vzpomínat. PROSINEC se svými vydařenými akcemi - Babiččinými Vánocemi, Mikulášem, Vánočním půlnočním zpíváním a svatoštěpánským koncertem udělal tečku za dalším již 13. rokem existence Bája.

4 Pravidelná zájmová činnost Pravidelná zájmová činnost je realizována v zájmových kroužcích, klubech a kurzech. Nabídka kroužků na nový školní rok je veřejnosti inzerována prostřednictvím malých letáčků, které jsou vydávány během září v počtu ks. Zápis probíhá během prvního říjnového týdne, kdy se konají úvodní schůzky kroužků (kroužky, které mají stálou klientelu běží již od 1. září); činnost je ukončena většinou během měsíce června předáním osvědčení a veřejným předvedením výsledků celoroční práce. Šk.r. Počet zájm.útvarů členů exter. vedoucích 1999/ / / / / Kroužky, kluby a kurzy ve školním roce 2002/03 Pro nejmenší: Kuřátka út, st, čt / dopoledne pro děti od 3 let plné her, zábavy a nových poznatků První kroky po, čt / pro děti od 5 let, pohybová a rytmická příprava Výtvarný kroužek st / malování a kreslení tradičními i netradičními technikami Barunka přípravka st, pá / dětský folklorní soubor, taneční a rytmická průprava Ťapičky pá / základy taneční, pohybové a rytmické výchovy pro nejmenší Pro děti, slečny a pány kluky Keramický kroužek po / práce s keramickou hlínou, zdobení, užitá keramika, dárky Keramická dílna út / volná tvorba z keramické hlíny pro pokročilejší Šikovné ruce čt / výroba dárků, ozdob, ruční práce pro radost i užitek Výtvarný kroužek st / malování a kreslení, práce u malířských stojanů, grafika Šachy po / výuka hry, příprava na závody Modelářský kroužek pá / lepení plastikových modelů letadel, lodí apod. Ornitologický klub A Rocha st / ekologicko-ochranářské činnosti Aerobik pro všechny (v tělocvičně ZŠ) po, st / kondiční cvičení s hudbou, posilování Aerobik pro děti (v tělocvičně ZŠ) po / cvičení s hudbou, sestavy Barunka I. st, pá Barunka II. st, 16.30, pá Barunka III. st / folklorní soubor Loutkářský kroužek pá / práce s loutkami-marionetami, nácvik loutkové pohádky Stonožky út / taneční country klub pro mladší Marineta út / taneční country klub pro starší pá 18.00

5 Clogging čt / country step dvojité plechy Kurz hry na kytaru individuální výuka Kurz hry na klavír individuální výuka Kurz hry na zobcovou flétnu individuální výuka Kurz hry na příčnou flétnu individuální výuka Angličtina hrou čt / základy angličtiny pro děti Ruština út / kroužek ruského jazyka pro začátečníky Psaní na stroji po, st / základy psaní na počítači všemi deseti Sportovní hry (v tělocvičně ZŠ) st / vybíjená, sportování, míčové hry, soutěže Plavání pá / pravidelné návštěvy plaveckého bazénu v Náchodě Pro mládež, rodiče a ostatní Aerobik (v tělocvičně ZŠ) po, st / kondiční cvičení s hudbou, posilování pro všechny Angličtina Happy English čt / angličtina pro mládež a dospělé Round Dance po / nesoutěžní společenský tanec pro začátečníky i pokročilé Výtvarná dílna po / kresba, malba, grafika Keramická dílna út / samostat. volná tvorba, možnost točení na hrnčířském kruhu Ženský komorní sbor po / sborový zpěv Clogging čt / country step dvojité plechy pro začátečníky i pokročilé D.R. Ateliér pá / výroba originálních dárků: hedvábí, ubrouskování, vitráže aj. Zájmová činnost příležitostná Zájmová činnost příležitostná zahrnuje nabídku organizovaných příležitostných nebo cyklických akcí výchovně vzdělávacího charakteru nebo rekreačního charakteru. Je organizována nebo přímo řízena pedagogem a je časově vymezena. Bájo připravuje kulturní programy, společenské akce, akce vycházející z lidových tradic a zvyků, zapojuje se do řady akcí ve městě jako spolupořadatel nebo účinkující. Akce jsou prezentovány a propagovány v Českoskalickém zpravodaji, v měsíčním přehledu KULTURA v České Skalici, dále v regionálním tisku a rozhlase. K jednotlivým akcím jsou připravovány plakáty pro výlepové plochy v České Skalici. O každé akci je zpracován záznam, který je součástí dokumentace činnosti Bája a je archivován. Zachycené zprávy z tisku jsou vystřihovány a uchovávány. Šk. r. Počet akcí účastníků hodin konání akcí 1999/ ,5 2000/ / / Mezi stěžejní akce Bája patřily akce tradiční i novinky: 6.1. Tříkrálová koleda novoroční přání občanům Masopust průvod tradičních maškar městem Velký dětský karneval se soutěžemi a tancem

6 5. 4. Koncert v čajovém klubu: Tajné Slunce (Praha), Čabraka, Jaroslav Čížek (Č. Meziříčí) Vynášení Mořeny- zimy o smrtné neděli Výchovné koncerty Barunky Lidový rok pro základní a mateřské školy ze Dvora Králové Kurz drátování dráteník Petr Podrápský let čarodějnic Skalicí na Rozkoš a Barunčina škola + Setkání s B. Němcovou program pro školní výlety 1.6. Den dětí v pohybu indiánská stezka s úkoly Výlet do historické vesnice Ostré u Lysé n. L Závěrečné koncerty v Jiřinkovém sále Muzea Kramaření lidový jarmark s programem Svět loutek přednáška Libora Štumpfa o divadle pro žáky základní školy (3. a 4. roč.) Keramická sobota víkendové tvoření z hlíny Obchůzka Mikuláše, anděla a čerta ve školách a v rodinách v České Skalici a okolí Oblečení z přírodních materiálů módní přehlídka ateliéru Smiling Sun Dany Jansové Výstava Babiččiny Vánoce s jarmarkem Malé vánoční koncerty v čajovém klubu Vánoční půlnoční zpívání s čajem a punčem Svatoštěpánský koncert Barunky a KEBEŠ muzzik Hajej, nynej, Jezu Kriste Cestopisy: Peru 1. část Libor Turek Peru 2. část Libor Turek Afghánistán Martin Mykiska Amerika očima Čecha Josef Bartošek Tibet - Zuzana Ondomišiová Tunisko klíč k orientu RNDr. Petr Rybář Za tajemstvím pěstitelů opia B. Tureček Loutková představení v Divadýlku: O líné Liduně a třech přadlenách Červená Karkulka O drakovi, který neuměl říkat r Poslední drak Staré pohádky české O strašidle z dubového lesa Popelka Prázdninová činnost V období letních prázdnin pořádá Bájo tábory pro členy zájmových kroužků, případně pro jejich rodiče a ostatní zájemce. Tábory byly zaměřeny jednak na rekreaci, na posilování organizmu, dále na prohlubování vztahů mezi rodiči a jejich dětmi, na spolupráci v kolektivu, na rozvoj volních vlastností, kázně a sebekázně apod. K programu patřily i poznávací výlety do okolí, společné procházky, výtvarné a rukodělné práce, sportování. Součástí soustředění folklorního souboru Barunka byla i vystoupení na veřejnosti. rok počet táborů počet účastníků

7 V létě roku 2003 se uskutečnily 3 táborové pobyty: Prázdniny u moře I zaměření: rekreační soustředění členů folklorního souboru Barunka a jejich rodičů kde: Makarská riviéra Baško Polje počet účastníků: 44 ubytování: vybavené stany cestovní kanceláře HOLIDAY BRNO s. r. o. doprava: autobusem firmy Česlav Všetička ČENDA TOUR, Nové Město n. M. Malované prázdniny (tentokrát s keramikou) zaměření: odborné soustředění účastníků zájmové činnosti zaměřené na keramiku kde: Loukov u Semil počet účastníků: 23 ubytování: Krakonošova základní škola (spaní ve třídách) Prázdniny u moře II zaměření: rekreačně zotavovací pobyt především pro rodiče s dětmi kde: Makarská riviéra Baško Polje počet účastníků: 37 ubytování: vybavené stany cestovní kanceláře HOLIDAY BRNO s. r. o. doprava: autobusem firmy Česlav Všetička ČENDA TOUR, Nové Město n. M. Spontánní činnost Spontánní činnost je průběžná i jednorázová nabídka aktivit a činností, volně a nezávazně přístupných všem zájemcům, bez pevného řádu a časového vymezení a za nepřímého pedagogického působení, avšak za dodržení vnitřních pravidel. Bájo v rámci spontánní činnosti provozuje : * Čajový klub - volnočasové zařízení pro děti, mládež i dospělé v přízemí Bája tedy v centru České Skalice - posezení nad0 čajem, kávou a různými pochoutkami - příjemné nekuřácké prostředí - nabídka stolních her, hraček, stavebnic - nabídka novin, časopisů a knih o čaji, cizích zemích a lidech - koutek pro malé děti, kde si mohou děti hrát a kreslit - poslech reprodukované hudby - hudební nástroje k zapůjčení na místě, možnost hraní na akustické nástroje, bubínky - nabídka zajímavých programů cestopisů, besed, přednášek, koncertů apod., možnost podílet se na tvorbě programu - možnost využití Internetu Otvírací doba: otevřeno je každý den v roce (kromě Nového roku a Velikonočního pondělí) všední dny: hod. volné dny: hod. (i déle) * dětské hřiště Dvoreček klouzačka, houpačky, pískoviště, hračky, ohniště klidné prostředí v centru města

8 * galerie Fortna po rekonstrukci fortny (vydláždění a zabudování prosklených dveří) vznikl výstavní prostor, který je poskytován zejména mladým začínajícím výtvarníkům a fotografům. Výstavy jsou obměňovány zpravidla jednou měsíčně. Dvoreček a galerie Fortna jsou přístupny v době provozu čajového klubu Výstavy v galerii FORTNA v roce 2003 leden, únor Pohádkový svět - výstava dětských ilustrací a literárních děl ze stejnojmenné soutěže březen Fotografie - Gita Skaličková duben Náchod Olomouc - výběr ze školních prací studentky Karin Militké květen Smutné události 1866 kresby 11tiletého Matouš Holase červen Výtvarný kroužek dětské obrázky vytvořené pod vedením Petry Jaroušové a výstava keramických kroužků ve výloze červenec, srpen Výtvarná dílna obrazy členek kroužku Jarmily Zárubové září Hledání výtvarná díla studentek Lenky Tojnarové a Michaely Petrové říjen Sny - obrazy Petry Jaroušové listop., prosinec Studie z cest Hana Harantová a Jarmila Zárubová Individuální péče Individuální práce je jednou z forem výchovně vzdělávací činnosti uplatňované zejména v práci s talentovanými dětmi a mládeží. V Báju je organizována individuální výuka hry na hudební nástroje, výtvarné a taneční kroužky, ve kterých se u dětí projevují umělecké vlohy, které jsou dále rozvíjeny. Výrazně nadaným dětem na hru na hudební nástroj je doporučována návštěva základní umělecké školy v okolních městech; k dispozici jsou dvě zkušebny pro kapely. Nadané děti se zapojují do orchestrů např. do lidové muziky nebo hudebních skupin. Talentované děti se účastní různých soutěží. Individuální péče je věnována v rámci kroužků i dětem, které se připravují na talentové přijímací zkoušky. Soutěže a přehlídky Bájo není domem dětí a mládeže, který by byl pověřen zajišťovat soutěže ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 431/1992 Sb. Pořádá však různé soutěže pro členy svých kroužků a pro ostatní děti. Členové zájmových útvarů se také účastní různých soutěží a přehlídek pořádaných jinými organizacemi: přehlídka dětských folklorních souborů v Červeném Kosterlci účast folklorního souboru Barunka pod vedením Martiny Pavlasové za doprovodu lidové muziky pod vedením ing. Pavla Řídkého přehlídka dětského divadla v Hradci Králové účast divadelního kroužku Myšáci pod vedením Pavly Knápkové Odborná pomoc Pracovníci Bája jsou schopni nabídnout odbornou pomoc v různých oborech. V roce 2003 přednášel Ladislav Horký v rámci programu Pedagogického centra v Hradci Králové učitelům hudební výchovy a dalším zájemcům Tradiční lidové

9 písně z Krkonoš a Netradiční vánoční koledy a zpěvy; externí vedoucí kroužku Jarmila Roznětínská s Jitkou Markovou nabídly Pohybově taneční průpravu a clogging vychovatelkám školních družin. Hana Vavřínová vedla výukový program pro děti Drátenické řemeslo v Základní škole Studnice a v Základní škole Malecí v Novém Městě nad Metují. Bájo může poskytnout zájemcům své prostory a pomůcky např. výtvarnou dílnu s malířskými stojany, grafický lis a keramickou dílnu. Dům dětí a mládeže Bájo se stal jako právnická osoba členem Sdružení pracovníků DDM v České republice a ředitelka Bája byla zvolena členkou Republikové koordinační rady Sdružení. Sdružení je nezávislou nepolitickou profesní organizací, jejímž posláním je např. hájit profesní zájmy a podporovat odbornou činnost pracovníků středisek volného času a usilovat o zvýšení společenské prestiže jejich práce, ovlivňovat působení státu a krajů na děti a mládež v jejich volném čase prostřednictvím iniciační, oponentské a konzultační činnosti pro orgány státní správy a samosprávy atd. Republiková koordinační rada je ústředním orgánem tohoto Sdružení, členství v ní je poměrně prestižní záležitostí a město Česká Skalice a DDM Bájo, jehož je město zřizovatelem, se dostává členstvím v RKR do povědomí dalších lidí, kteří se na jednání sjíždějí z celé ČR. Podle stanov Sdružení mohou být pracovní skupiny RKR poradními orgány Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dalších orgánů státní správy a samosprávy. Personální obsazení DDM k Pedagogičtí pracovníci PaedDr. Hana Vavřínová ředitelka úvazek 1,00 kvalifikace: vysokoškol. vzdělání Ladislav Horký Martina Pavlasová Anna Vltavská Martina Horká pedagogický pracovník úvazek 1,00 kvalifikace: středoškolské vzdělání pedagogický pracovník úvazek 0,50 kvalifikace: středoškolské vzdělání pedagogický pracovník úvazek 0,25 kvalifikace: středoškolské vzdělání rodičovská dovolená K ukončila pracovní poměr Mgr. Monika Vaňátová Provozní pracovníci Věra Uždilová Marek Netresta Hospodářská činnost Barbora Jirková Jana Kudrnáčová uklízečka úvazek 0,75 údržba (externě) kontaktní pracovník - Čajový klub do kontaktní pracovník - Čajový klub od

10 Externí pedagogičtí pracovníci Pavel Červinka modelářský kroužek Leoš Čeřovský šachy Gabriela Grulichová výtvarný kroužek Martina Horká výtvarný kroužek Karla Jiroušková klavír Jan Kavan country tance Pavla Knápková divadelní kroužky Hana Kolísková round dance Ing. Václav Kratěna kytara Hana Krejčovská country tance Petr Kopecký modelářský kroužek Roman Kubánek modelářský kroužek Mgr. Magda Michalová kytara Terezie Netrestová flétna Mgr. Ludmila Pajasová ruština Ing. Zlata Rejlová psaní na stroji Ivana Richterová angličtina Jarmila Roznětínská clogging Renata Řídká lidová muzika Marek Soumar angličtina Eva Šebestová flétna Blanka Štěpánová sbor Miroslav Široký country tance Jan Vavřín počítače Mgr. Jarmila Zárubová výtvarná dílna Věra Zítková aerobik Kontaktní pracovníci v čajovém klubu Michal Bořke, Jan Vavřín, Vojtěch Vavřín, Jan Mervart, Babora Jirková, Michaela Tichotová, Karel Maněna Vzdělávání pracovníků Vedení Bája podporuje všechny formy dalšího vzdělávání svých pracovníků. V současné době studují: Ladislav Horký Pedagogická fakulta UHK Martina Horká Pedagogická fakulta UHK V roce 2003 absolvovali pedagogičtí pracovníci tyto semináře: Hana Vavřínová 15. března 2003 Místní rozvoj, práce s veřejností, psaní projektů (pořadatel NROS) 8. října 2003 Tkaní (pořadatel Centrum vzdělávání Náchod) Martina Pavlasová října 2003 Tvorba, tvořivost, hra celostátní dílna komplexní estetické výchovy (pořadatel IPOS-ARTAMA) Ladislav Horký, Martina Pavlasová, Hana Vavřínová Základy výpočetní techniky třídenní kurz (pořadatel Institut zájmového vzdělávání MŠMT Hořovice) Pavla Knápková listopad 2003 květen 2004 Semináře dramatické tvorby (pařadatel ARTAMA a IMPULS)

11 Poděkování závěrem Na posledním místě zprávy, ne však na posledním místě významem, děkujeme za podporu, přízeň a spolupráci: dárcům různého materiálu, součástí kostýmů ap. dobrovolným pracovníkům externím vedoucím kroužků firmě Iveta Nesvadbová Česká Skalice firmě Ralois Růčka Alois Náchod Informačnímu centru Česká Skalice Janu Vavřínovi Královéhradeckému krajskému úřadu městu Česká Skalice Mateřské škole Boženy Němcové Mateřské škole J. Á. Komenského Muzeu Boženy Němcové nadačnímu fondu Most naděje Nahořanské a.s. náchodskému Déčku Novinám Náchodska obchodu Cukrárna na Husově náměstí pekárně PEKO Česká Skalice pracovníkům Městského úřadu Česká Skalice Rádiu Metuje rodičům dětí, které navštěvují kroužky Sboru dobrovolných hasičů Česká Skalice Speciálním školám Hořičky Středisku Junáka J. Šimáně Textilnímu muzeu Vile Čerych Základní škole Česká Skalice Základní škole Hořičky Základní škole Chvalkovice Základní škole Nahořany Základní škole Provodov - Šonov Základní škole Studnice Základní škole Velká Jesenice Základní škole Velký Třebešov ZD Dolany Zvláštní škole Česká Skalice Prosíme ty, na které jsme v tomto seznamu zapomněli, aby nám i přesto zachovali přízeň.

12 Co nabízíme veřejnosti: aerobik pro všechny věkové kategorie akce na klíč akce pro rodiče s dětmi akce vycházející z lidových tradic alternativní koncerty, koncerty začínajících kapel cestopisná vyprávění s diapozitivy country step clogging pro začátečníky i pokročilé Čajový klub čaje, káva, pochoutky Dvoreček se skluzavkou a houpačkami dopolední klub pro děti Kuřátka "Divadýlko" - pravidelná loutková představení ekologické aktivity folklorní soubor grafický lis hrnčířský kruh hudební skupiny Internet pro veřejnost knihy, hry, hudební nástroje krátkodobé akce, besedy kurzy pro děti, mládež i dospělé kurz kresby, malby, grafiky pro dospělé levné turistické ubytování malířské stojany ohniště pro opékání ozvučovací aparaturu i pro velké prostory poznávací výlety placenou práci pro vedoucí zájmových kroužků prevenci v oblasti kriminality prevenci v oblasti návykových látek program pro školní výlety prostor pro výstavy předtančení na plesech přípravu na talentové zkoušky soutěže společenský nesoutěžní tanec pro děti i dospělé volnou keramickou tvorbu výuku hry na hudební nástroje výuku anglického, německého a ruského jazyka výuku country tanců víkendové akce výstavy vzdělávací programy pro dospělé vzdělávání pedagogických pracovníků tábory, rekreační pobyty doma i v zahraničí výukové programy zájezdy zájmové útvary kroužky, kluby, kurzy

13

14

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 www.novemestonm.cznovoměstský 9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 Gradual czesky rukopisná kniha novoměstského literátského kůru V pondělí 3. září 2012 bude zahájen školní rok pro všechny žáky školou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA

PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Mgr. Kateřina Konečná Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2014 1 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ Autorka: Ing. Lucie Hájková Brno, březen 2011 1 OBSAH 0 ÚVOD... 4 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více