KERB-typ SK SD400 SE600 SF900. Efektivní systém drenážních obrubníků z polymerického betonu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KERB-typ SK SD400 SE600 SF900. Efektivní systém drenážních obrubníků z polymerického betonu"

Transkript

1 -typ SK SA15 SB125 SC250 S SE600 SF900 Efektivní systém drenážních obrubníků z polymerického betonu Drenážní obrubníky -KERB jsou velmi účinným systémem kombinujícím velmi odolné duté obrubníky z polymerického betonu se žlaby -DRAIN, kterým lze výhodně nahradit tradiční a velmi nákladný způsob odvodnění pomocí plných obrubníků, odvodňovacích žlabů a bodových vpustí vzájemně pospojovaných podzemním potrubím při výstavbě silnic, dálnic, parkovišť, kruhových objezdů, autobusových zastávek, manipoačních ploch a dalších podobných staveb, kde je nutné zabránit vytváření louží a rozstřikování vody. Žlaby s obrubníky systému -KERB se vyrábí z vysoce pevného a chemicky odolného polyesterového betonu. Další výhody použití polyesterového betonu jsou následující: Nízká hmotnost stavebních prvků výrazně snižuje náklady díky daleko rychlejší a snadnější montáži a manipulaci. ladký vnitřní povrch zajišťuje rychlý odtok vody a zvyšuje samočistící schopnost. Vysoká odolnost proti působení mrazu a chemickému působení solí a uhlovodíků zaručuje dlouhodobou životnost. Široký výběr výběr obrubníků a příslušenství je kombinován s osvědčeným odvodňovacím systémem -DRAIN, který již dlohodobě prokazuje svoji spolehlivost a účinnost. Obrubníky -KERB se napojují stejným zámkovým systémem, jakým se spojují i žlaby, což značně usnadňuje montáž, osové i výškové srovnání. IMC SK EN Drenážní obrubníky -KERB jsou vyráběny podle požadavků normy EN1433 a certifikovány renomovanou zkušebnou KIWA (cetrifikát KOMO). Pokud jsou obrubníky -KERB nainstalovány podle návodu uvedeného v této brožuře, vyhovují požadavkům třídy zatížení. Jejich konstrukce vyhovuje také přísným požadavkům předpisů na výstavbu dálnic Specification for ighway Works - Series, clause 516, subsection 1-7, výsledky provozních zkoušek jsou uvedeny v The Manual of Contract Documents for ighway Works (MCW-UK).

2 PŘIKLADY INSTALACE SYSTÉMU -KERB PŘÍKLAD 1 : přímá linie se šachtovou jímkou GULLY nainstalovanou na konci linie Čistící kus na začátku linie Čistící kus každých +/- 25m orní část šachtové jímky GULLY Koncové stěny žlabu obrubníku Koncová stěna obrubníku Žlaby č s délkou 0,5 nebo 1,0 m linie s rovným nespádovaným dnem nebo kaskádovitým spádem Obrubníková šachtová jímka GULL PŘÍKLAD 2 : přímá linie s přejezdem a šachtovou jímkou GULLY nainstalovanou na konci linie Koncové stěny žlabu obrubníku Čistící kus na začátku linie Klesající obrubník levý délka 1,0 m Nájezdové obrubníky délky 0,5 m Klesající obrubník pravý délka 1,0 m orní část šachtové jímky GULLY Koncová stěna obrubníku Žlaby č s délkou 0,5 nebo 1,0 m linie s rovným nespádovaným dnem nebo kaskádovitým spádem Obrubníková šachtová jímka GUL PŘÍKLAD 3 : přímá linie se šachtovou jímkou GULLY umístěnou uprostřed linie Čistící kus na začátku linie orní část šachtové jímky GULLY Čistící kus na konci linie Koncové stěny žlabu obrubníku Koncové stěny obrubníku žlabu Žlaby č Obrubníková šachtová jímka GULLY s délkou 0,5 nebo 1,0 m linie s rovným nespádovaným dnem nebo kaskádovitým spádem 2

3 PŘÍMÉ ŽLABY S NESPÁDOVANÝM DNEM Typ žlabu Pozice č. L (m) motnost (Kg) Předtvar. vertikální výtok Předtvar. horizont. výtok Balení na paletě (ks) Možné křížové napojení Objednací kód SKC ,8 Ø110 mm S L ,0 Ø110 mm Ø110 mm 44 - S , ,9 Ø110 mm Ø110 mm 88 ano S ,5 Ø110 mm S , ,5 Ø110 mm Ø110 mm 88 ano S ,0 Ø110 mm S , ,6 Ø110 mm Ø110 mm 88 ano S žlaby č : Přetvarovaný svislý výtok 110 mm Př. výtok 110 mm žlab č. 007: Přetvarovaný svislý výtok 110 mm Žlaby č mohou být naistalovány v lini s nespádovaným dnem nebo kaskádovým spádem. Žlaby č. 007 se používají pro stavby s omezenou hloubkou uložení například u nadzemních garáží. stěny Konc. Žlaby Vzájemné propojení žlabů č různé výšky se provádí pomocí přechodového dílu výškového rozdílu (S ). Jímka 3

4 ŽLABY S RÁDIUSEM PRO VYTVÁŘENÍ OBLOUKŮ Typ obrubníku Žlab č. Rádius (m) L (m) motn. (Kg) Balení na paletě (ks) Objednací kód SKCR Externí 0, ,9 88 SK Externí 0, ,9 88 SK Externí 0, ,9 88 SK Interní 0, ,9 88 SK Externí 0, ,5 88 SK Externí 0, ,5 88 SK Externí 0, ,5 88 SK Interní 0, ,5 88 SK804 Vnější rádius 6-7 m 8-10 m m Silnice Vnitřní rádius m Žlaby a obrubníky o délce 0,5 m pro vytváření oblouků mají zkosené konce, aby bylo možné utvářet oblouky bez rozevřených spár na vnější straně. Při montáži se obvykle nejprve usadí žlaby a teprve pak se na ně nasadí obrubníky. Oblouky s rádiusem od 25 do 35 m se vytváří z běžných nezkosených žlabů o délce 0,5 m a obrubníků. Oblouky se zakřivením větším jak R 35 m se sestavují z běžných 1,0 m dlouhých žlabů, kdy je úhlové rozevření ve spoji již neznatelné. 4

5 OBRUBNÍKY (horní díl usazený na žlabu) Typ Název elementu Označení L (m) motn. (Kg) Balení na paletě (ks) Objednací kód Obrubníky (horní díl) Štěrbinový rošt z polyesterového betonu Standardní přímý obrubník KT 0,5 15,7 48 SK001 Čistící kus (s víkem) KTA 0,5 9,7 48 SK Klesající obrubník levý DL ,5 24 SK Snížený najížděcí obrubník CS 0, ,0 48 SK Klesající obrubník pravý DR ,5 24 SK Vnější rádius 6-7m KTR 6-7 E 0,5 15,7 48 SK Vnější rádius 8-10 m KTR 8-10 E 0,5 15,7 48 SK Vnitřní rádius m KTR E 0,5 15,7 48 SK Vnitřní rádius m KTR I 0,5 15,7 48 SK Obrubník bez vtoků KTB 0,5 16,6 - SK Pevný rošt (20mm štěrbina) PGG 0,5 10,4 S Pozinkovaný rám PGF 0,5 3,2 S Vyjímatelný inspekční rošt PGI 0, ,3 S Obrubníky se nasazují na předem usazené žlaby bez potřeby lepidel nebo malty. Při obetonování vyplní beton drážky na obou stranách obrubníků a tím zajistí jejich pevné usazení Obrubníky mají ze strany k vozovce mírně zkosený B profil a po instalaci vyčnívají 120 mm nad povrch vozovky jako standardní B 2 obrubník. Při instalaci se horní obrubníkové díly pokládají na již uložené žlaby na sraz jeden těsně k druhému a případná mezera na konci linie se vyplní standardní obrubníkem nebo obrubníkem bez vtoků seříznutým na potřebnou délku (1). Několikeré posunutí obrubníku dopředu a dozadu po usazení do drážek žlabu zabrousí vodící drážky a zajistí dokonalé usazení a vyrovnání (2)

6 DETAILY ORNÍC DÍLŮ OBRUBNÍKŮ PŘÍMÝ OBRUBNÍK ČISTÍCÍ KUS S VÍKEM OBRUBNÍK BEZ VTOKŮ KLESAJÍCÍ OBRUBNÍK LEVÝ 0 KLESAJÍCÍ OBRUBNÍK PRAVÝ NAJÍŽDĚCÍ NÍZKÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBR. S RÁDIUSEM VNITŘNÍ OBR. S RÁDIUSEM (dle zakřivení) (dle zakřivení) 155 ŠTĚRBINOVÝ ROŠT Z POLYESTEROVÉO BETONU (20mm štěrbina) ROŠT INSPEKČNÍ RÁM S VYJÍMATELNÝM ROŠTEM 6

7 JÍMKA GULLY Typ L (m) D motn. (Kg) Předtvarované výtoky Balení na paletě (ks) Objednací kód orní díl GULLY orní díl GULLY B125 0,5 0, ,0 55, SK SK Obrubníková jímka GULLY 0, ,0 Ø160/Ø225 8 SK Dodatečná (šachtová) jímka GULLY 0, ,2 Ø160/Ø200 Ø225/Ø250 - S Sběrná jímka 0, ,0 Ø110/ S orní díl GULLY může být opatřen litinovým víkem ve třídě B125 nebo. Víko je zavěšené a uzamykatelné. Dodatečná (šachtová) jímka GULLY se používá na zachycení nečistot nebo pro větší hloubku. POLED SORA TYP. I.L POLED ZPRAVA ČELNÍ POLED Předtvarovaný otvor ve dně pro napojení šachtové jímky GULLY POLED ZLEVA 160 Invert L SPODNÍ POLED POLED ZE ZADU POLED ZPRAVA s vespod naistalovanou šachtovou jímkou GULLY 7

8 KONCOVÉ STĚNY Typ koncové stěny Název elementu Pozice č. Stavební výška Instalace na začátku/konci žlabu pozice motnost (Kg) Objednací kód Integrovaný vtok/výtok s pryž. těsněním a PE víčkem ECC Koncová stěna žlabu č ,5 S č ,3 SE032 Ø 110 mm č ,5 SE034 Ø 110 mm č ,6 SE035 Ø 110 mm ECK Konc. stěna obrubníku - Obrub. = 1,1 SK - Koncové stěny pro žlab a obrubník se nasazují zvlášť. Koncové stěny s integrovaným vtokem/výtokem pro žlaby č lze používat pro vtok nebo výtok z kanálové (obrubníkové) linie. Po vyjmutí víčka je možné do otvoru zasunout plastovou (PVC) trubku Ø110 mm. tímto způsobem lze propojit například dvě linie nebo se provést výtok, pokud nechceme - například kvůli omezené výšce - použít pro výtok z linie jímku typu GULLY. ROY 90 Typ Název elementu Pozice č. Stav. výška motnost (Kg) Objednací kód KCI Obrubníkový 90 roh vnitřní KCE Obrubníkový 90 roh vnější ,6 SK ,6 SK

9 KAPACITNÍ VÝPOČTY OBRUBNÍKŮ -KERB Drenážní obrubníky -KERB jsou flexibilní systém s vysokou kapacitou. Určení nejvhodnější výšky žlabu -DRAIN se provádí pomocí programu -DRAIN na výpočet hydraulické kapacity. Znázorněné grafy ukazují maximální délku kanálové linie pro danou šířku silnice nebo plochy, pokud je linie zaústěna do standardní šachtové jímky GULLY s výtokem potrubím o přiměřeném průměru. Pro pomoc při kapacitním výpočtu kontaktujte naše technické oddělení nebo zplnomocněného zástupce. Objemová kapacita systému -KERB: žlaby č ,80 litrů/metr žlaby č ,50 litrů/metr žlaby č ,20 litrů/metr 9

10 INSTALACE A ÚDRŽBA Obrubníkový systém -KERB se instaluje ve shodě s požadavky normy EN Z hlediska odolnosti vyhovuje požadavkům třídy zatížení, pokud je nainstalován podle níže uvedených zásad. Žlaby a spodní části jímek se usadí v potřebné výšce a směru do betonového lože (minimální požadavky: tlouš tka 200mm z betonové směsi stupně C25). orní části obrubníků mohou být nainstalovány zároveň se žlaby nebo až později po vytvrdutí betonového lože pod žlaby, pokud hrozí nebezpečí jejich poškození projíždějícími vozidly. 120 Je důležité věnovat obzvláštní pozornost dostatečnému obetonování zadní strany obrubníků, které musí absorbovat případné nárazy vozidel. Minimální tloušťka betonové vrstvy je 200 mm, její okraj musí být na zadní straně vytažen minimálně 80 mm od horní hrany obrubníku. To platí nejen při zásypu zadní strany obrubníkové linie zeminou, ale i položení dlažby nebo živičné směsi. Pokud je za obrubníky jakýkoliv typ dlažby, měla by být krajní řada uložena do betonu Veškeré žlaby, obrubníky, jímky a koncové stěny se instalují bez použití spojovacího tmelu. Zámkový systém na žlabech i obrubnících, je spolu s dobře provedeným betonovým ložem zárukou dostatečné vodotěsnosti. Pouze v případě skutečně mimořádných nároků na vodotěsnost kontaktujte našeho zástupce. Při pokládce finální vrsty asfaltové směsi je nutné věnovat mimořádnou pozornost jejímu hutnění, aby neošlo k poškození vyčnívajících obrubníků. Konečná výška přečnívajícího obrubníku je 120 mm, kdy je zajištěn optimální odtok vody z přilehlé plochy drenážními otvory v obrubníku. Po ukončení montáže by měl být celý systém vyčištěn od písku, zbytků betonu a asfaltu. Nejvhodnější je vyčistění provést vodou pomocí vysokotlaké čistící trysky. Přístup dovnitř obrubníků je možný přes čistící kusy (každých zhruba 25 m) a poklop na obrubníkové jímce GULLY. Po uvedení do provozu je vhodné provádět údržbu v pravidelných interalech, jejich délka závisí na místních podmínkách, především množství písku, listí a hustotě dopravy. 10

11 PŘÍKLADY INSTALACÍ Stavby mostů Kombinace obrubníků a štěrbinových roštů Revoluční řešení okrajů silnic Instalace odvodnění s omezenou stavební výškou nad podzemním parkovištěm a nájezdů k rodinným domům ZÁKLADNÍ CARAKTERISTIKA DRENÁŽNÍC OBRUBNÍK Dvoudílný systém z polyesterového betonu kombinuje klasický obrubník s odvodňovacím žlabem. Spodní část je tvořena žlaby -DRAIN šířky mm bez ochranného profilu horní hrany v délce 1,0 nebo 0,5 m. orní část tvoří duté obrubníky z polyesterového betonu délky 0,5 m, po instalaci vyčnívající 120 mm nad povrch vozovky. orní části obrubníků jsou opatřeny dvojicí bočních vtoků, předtvarovanými otvory pro podpovrchovou drenáž a protiskluzovou povrchovou úpravou vyvýšených částí. Součástí každé linie drenážního systému -KERB je obvykle několik čistících kusů, jedna nebo více výtokových jímek GULLY (s litinovými poklopy třídy B125 nebo ), klesající, snížené a obloukové obrubníky a koncové stěny. 11

12 POZNÁMKY: Autorizovaný dovozce do ČR/SR: REXCOM s.r.o., Národních hrdinů 16, Břeclav, ČR - Tel.: Fax:

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16 INFRA kanalizační systém PRAGMA+ID kanalizační systém PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16 PIPES FOR IFE kanalizační SYSTÉMY PP PRAGMA+ID Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek a tvarovek 5

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Systémy pro využití dešťové vody P O D Z E M N Í A N A D Z E M N Í N Á D R Ž E V S A K O V A C Í S Y S T É M Y. Carat.

Systémy pro využití dešťové vody P O D Z E M N Í A N A D Z E M N Í N Á D R Ž E V S A K O V A C Í S Y S T É M Y. Carat. Systémy pro využití dešťové vody P O D Z E M N Í A N A D Z E M N Í N Á D R Ž E V S A K O V A C Í S Y S T É M Y 0 Carat přes 50let kvality a inovace Evropská jednička v produkci systémů na využívání dešťové

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

ACO systém. ACO systém. ACO systémová řešení Dopravní infrastruktura a inïen rské sítû

ACO systém. ACO systém. ACO systémová řešení Dopravní infrastruktura a inïen rské sítû ACO systém ACO systém ACO systémová řešení Dopravní infrastruktura a inïen rské sítû LINIOVÉ ODVOD OVACÍ SYSTÉMY PRO NEJ IR Í POUÎITÍ Liniové odvodnûní dle âsn EN 1433, vhodné: pro všechny typy zpevněných

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ VENKOVNÍ PODLAHY (PROFI PROFIL 23-138) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem.

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Technologie a design pro budoucnost ve stavitelství Customized Nový Cl systém LAMILUX světlíků F100 Díky LAMILUX CI systému světlíků

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová Předmluva: Podstávkové domy a

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel 10. Malty pro zdění Všeobecně se pro zdění zdiva používá obyčejná vápenocementová malta složená z cementu, vápenného hydrátu a písku, popř. s příměsí přísad. Pro zdění lze rovněž použít maltu vyrobenou

Více

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY JUTADREN, JUTADACH SUPER, JUTADACH MASTER, JUTADACH PODSTŘEŠNÍ FÓLIE JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON PAROZÁBRANY JUTAFOL N, JUTAFOL N AL, JUTAFOL REFLEX SPOJOVACÍ

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více