Tarif ODIS. Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Dodatek č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tarif ODIS. Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Dodatek č. 1"

Transkript

1 Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje Dodatek č. 1 Platnost od

2 Obsah I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní pojmy 3 III. Platnost a pravidla příslušných jízdenek ODIS 5 1. Jednotlivé jízdné REGION 5 2. Jednotlivé jízdné MĚSTO 7 3. Jednotlivé jízdné ORLOVÁ XL 7 4. Jednotlivé a krátkodobé časové jízdné OSTRAVA XXL hodinové jízdné a 3denní jízdné Dlouhodobé časové jízdné Jednodenní oblastní jízdenky Jeseníky 16 IV. Uplatnění nároku na zvýhodněné jízdné Obyčejné jízdné Zlevněné jízdné Zlevněné jízdné - nařízené slevy Žákovský průkaz Děti od 6 do 15 let Žáci a studenti od let Důchodci Občané po dovršení věku 65 a 70 let v tarifních oblastech MĚSTO Občané po dovršení věku 65 let v tarifní oblasti REGION a XXL, XL Členové Konfederace politických vězňů Účastníci projektu Zaměstnanecká mobilita 21 V. Bezplatná přeprava 21 VI. Přeprava zavazadel 23 VII. Vrácení jízdného 23 VIII. Tarifní výjimky 24 IX. Ustanovení dočasná 28 X. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 29 XI. Přílohy 30 2

3 I. Úvodní ustanovení 1. Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS (dále jen ODIS) je systém zajišťování dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje. 2. Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále jen ) stanoví způsob a postup uplatňování cen jízdného a určených podmínek na autobusových, tramvajových a trolejbusových linkách zařazených do ODIS, dále v osobních a spěšných vlacích a vyhlášených rychlících zapojených dopravců na tarifně integrovaných železničních úsecích. 3. Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a zpracovatelem Tarifu ODIS je společnost Koordinátor ODIS s.r.o., 28. října 3388/111, Ostrava Moravská Ostrava (dále jen KODIS). 4. Dopravní společnosti provozující na určených linkách veřejnou dopravu v rámci ODIS jsou současně signatáři Smlouvy o Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS schválené Radou Moravskoslezského kraje č. 46/2392. Seznam zapojených dopravců: ARRIVA MORAVA a.s., dopravce provozující městskou dopravu v Krnově, Třinci, Českém Těšíně a Novém Jičíně a příměstskou autobusovou dopravu (dále jen AM), České dráhy, a.s., dopravce provozující železniční dopravu (dále jen ČD), ČSAD Frýdek-Místek a.s., dopravce provozující příměstskou autobusovou dopravu (dále jen ČSAD FM), ČSAD Havířov a.s., dopravce provozující městskou dopravu v Havířově a příměstskou autobusovou dopravu (dále jen ČSAD HA), ČSAD Karviná a.s., dopravce provozující městskou dopravu v Karviné, městskou dopravu v Orlové a příměstskou v rámci MHD a příměstskou autobusovou dopravu (dále jen ČSAD KA), ČSAD Vsetín a.s., dopravce provozující příměstskou autobusovou dopravu (dále jen ČSAD VS), Dopravní podnik Ostrava a.s., dopravce provozující městskou dopravu v Ostravě a příměstskou dopravu v rámci MHD (dále jen DPO), GW Train Regio a.s., dopravce provozující železniční dopravu (dále jen GWTR), Městský dopravní podnik Opava, a.s., dopravce provozující městskou dopravu v Opavě a příměstskou dopravu v rámci MHD (dále jen MDPO), RegioJet a.s., dopravce provozující železniční dopravu (dále jen RJ), Transdev Morava s.r.o., dopravce provozující městskou dopravu v Bruntále a Studénce a příměstskou autobusovou dopravu (dále jen TM), VOJTILA TRANS s.r.o., dopravce provozující příměstskou autobusovou dopravu (dále jen VT). II. Základní pojmy 1. utváří jednotný soubor ceníků jízdného a pravidel. Je kombinací časového a územního tarifu a je přestupní při splnění stanovených pravidel pro přestupní jízdenku. 2. ODISka je bezkontaktní čipová karta vzájemně uznávaná u všech dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. 3. Bezkontaktní bankovní platební karta (dále jen BPK) je určena k bezhotovostním platbám a je vydávána fyzickým i právnickým osobám především bankami. 3

4 4. Elektronická peněženka (dále jen EP ) je stav tzv. elektronických peněz zaznamenaných do paměti ODISky. 5. Jízdné je cena za přepravu cestujícího. Jízdným se v dalším rozumí i cena za přepravu zavazadel a psů. Soubor ceníků jízdného ODIS je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí Tarifu ODIS. Jízdné se rozděluje na: jednotlivé region a město, časové krátkodobé a dlouhodobé, bezplatné, přepravu zavazadel. A prokazuje se jízdními doklady, které mohou být: jednotlivá jízdenka REGION, jednotlivá jízdenka MĚSTO, jednotlivá a krátkodobá časová jízdenka OSTRAVA XXL, jednotlivá jízdenka ORLOVÁ XL, dlouhodobá časová jízdenka, průkaz pro bezplatnou dopravu. Slovem jízdenka se dále rozumí všechny výše uvedené jízdní doklady, vyjma průkazů pro bezplatnou přepravu. Jízdenky se člení na příslušné věkové kategorie: obyčejná jízdenka, zlevněná jízdenka (se slevou 50% a 75% z ceny obyčejného jízdného), vyjma jízdenek za přepravu zavazadel, psů a ostatních zvířat. 6. Nosičem jízdenek jsou: ODISka, BPK, elektronické mobilní zařízení (SMS jízdenka), papírový doklad. 7. Elektronická jízdenka je jízdenka, která je nahraná do paměti ODISky nebo pořízená prostřednictvím BPK s údaji o pořízeném jízdném. 8. Nepřestupní jízdenka opravňuje v rozsahu své platnosti k jedné jízdě v dopravním prostředku na jedné lince a spoji zahrnutém v ODIS. 9. Časová jízdenka opravňuje v rozsahu své platnosti k libovolnému počtu jízd a přestupů v dopravních prostředcích na linkách a spojích zahrnutých do ODIS. 10. Zvýhodněné jízdné je buď jízdné zlevněné, jenž uplatňuje cestující z důvodu svého věku, nebo také jízdné přestupní, předplatní či bezplatné. 11. Základní sazba (dále jen ZS) je částka jednotná pro celé území Moravskoslezského kraje. ZS je jednou ze dvou složek ceny jednotlivé jízdenky (výše ZS u jednotlivé jízdenky uhrazené ODISkou nebo BPK ve spojích DPO činí 9,- Kč, 4,- Kč u jízdného s 50% slevou a 2,- Kč u jízdného se slevou 75%). 12. Tarifní kilometr (dále jen TK) je základní jednotka pro výpočet ceny regionální jízdenky. Cena za počet TK uvedených v jízdním řádu, je jednou ze dvou složek ceny jednotlivé jízdenky. 13. Přestupní čas (dále jen PČ) je doba, po kterou je možno přestupovat. 14. Přestupnost je možnost zahájení navazující jízdy bezplatně nebo za výhodnějších podmínek platných pro danou tarifní oblast. 15. Tarifní zóny (dále jen TZ) jsou územně ohraničené oblasti s autobusovými/ železničními zastávkami/stanicemi a zastávkami MHD, ve kterých jsou provozovány linky, spoje a vlaky ODIS. Tarifní zóny jsou rozhodné k vymezení časové a územní platnosti jízdního dokladu. Pro potřeby tarifu jsou zóny označeny maximálně třímístnými arabskými čísly. 16. Hranice zóny je vymezena převážně hraničními zastávkami. Hraniční zastávka slouží pro dojezd z předchozí zóny bez započtení ceny zóny následující a opačně. V případě, 4

5 že nejsou hraniční zastávky definovány, je hranice zóny vedena v úseku mezi poslední zastávkou dané zóny a první zastávkou následující zóny. 17. Tarifní oblasti zahrnují jednu nebo více tarifních zón. Vzájemně se odlišují některými tarifními podmínkami a cenami jízdného v závislosti na rozhodnutí krajské nebo místní samosprávy Tarifní oblast MĚSTO zahrnuje území města nebo města a jeho nejbližšího okolí, kde je provozována městská doprava: MĚSTO Ostrava - zahrnuje tarifní zónu 77, (území statutárního města Ostravy), MĚSTO Opava - zahrnuje tarifní zónu 30 (území statutárního města Opavy), tarifní zónu 300 (zóna územně totožná s tarifní zónou 30, neplatí ve spojích MDPO) a tarifní zónu 350 (zóna územně totožná s tarifní zónou 35, platí pouze ve spojích MDPO), MĚSTO Havířov - zahrnuje tarifní zónu 40 (území statutárního města Havířova), MĚSTO Karviná - zahrnuje tarifní zónu 5 (území statutárního města Karviné), MĚSTO Orlová - zahrnuje tarifní zónu 15 (území města Orlové vč. území obce Doubravy), MĚSTO Český Těšín - zahrnuje tarifní zónu 45 (území města Českého Těšína vč. území obcí Chotěbuzi a Ropic), MĚSTO Třinec - zahrnuje tarifní zónu 60 (území města Třince), MĚSTO Nový Jičín - zahrnuje tarifní zónu 70 (území města Nového Jičína), MĚSTO Bruntál - zahrnuje tarifní zónu 100 (území města Bruntálu, vč. území obce Oborná), MĚSTO Frýdek - Místek - zahrnuje tarifní zónu 50 (území statutárního města Frýdku Místku), MĚSTO Krnov zahrnuje tarifní zónu 90 (území města Krnova) Tarifní oblast XXL zahrnuje území měst a obcí sousedících převážně se statutárním městem Ostrava, které jsou úzce spjaty dopravními vazbami na město Ostravu. Zahrnuje tarifní zóny 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 a Tarifní oblast OSTRAVA XXL - zahrnuje tarifní zónu 78 (území statutárního města Ostravy a území obcí s ním převážně sousedících). Je celkem, jenž je složený z tarifních oblastí MĚSTO Ostrava a XXL Tarifní oblast XL zahrnuje část tarifní zóny 7, která je úzce spjata dopravními vazbami na město Orlovou, zahrnuje obce Dětmarovice a Dolní Lutyni Tarifní oblast ORLOVÁ XL zahrnuje tarifní zónu 15 (území města Orlové) a část území tarifní zóny 7, (obce Dětmarovice a Dolní Lutyni) Tarifní oblast REGION - zahrnuje území všech ostatních tarifních zón, které nejsou uvedeny v bodech 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 a 17,5 tohoto článku. 18. Tarifní zóny spolu s tarifními oblastmi tvoří Tarifní mapu ODIS, která je uvedena v Příloze č. 2 a je nedílnou součástí Tarifu ODIS. 19. ODISprima je příplatek umožňující cestovat ve vlacích ČD v oddílech 1. vozové třídy s platným jízdním dokladem ODIS po dobu jeho platnosti. Je prodáván k ODISce jako samostatný jízdní doklad (se shodným číslem ODISky) pouze v pokladních přepážkách ČD na území ODIS. Možnost využití příplatku je vyznačena v knižním jízdním řádu ODIS. 20. Linky, na které se vztahuje, jsou uvedeny v Seznamu linek zařazených do ODIS a jsou uvedeny v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí Tarifu ODIS. III. Platnost a pravidla příslušných jízdenek ODIS 1. Jednotlivé jízdné REGION Jízdenky jsou vydávány pro jízdy: v rámci tarifní oblasti REGION, 5

6 mezi tarifními oblastmi REGION a XXL, REGION a XL, REGION a MĚSTO nebo MĚSTO a MĚSTO (tj. mezi dvěma různými tarifními oblastmi MĚSTO). Jízdenky jsou vydávány ve formě: a) elektronických jízdenek určených pro jednotlivou jízdu, hrazených z EP ODISky, majitele ODISky opravňují ke zvýhodněnému přestupu v době do 45 minut od času příjezdu do nahlášené výstupní zastávky dle platného jízdního řádu (čas na přestup je zapsán na kartu s přihlédnutím ke zpoždění v době nástupu), zvýhodněný přestup lze využít ve vozidlech AM (včetně linek MHD Český Těšín, Třinec, Krnov a Nový Jičín), DPO, na příměstských linkách ČSAD FM a ČSAD HA, ČSAD KA (včetně linek MHD Karviná a Orlová), ČSAD VS, TM (včetně linek MHD Bruntál), VT na linkách 921 a 922 a dále ve vlacích ČD na linkách v úsecích: trať 270, Bohumín Polom, linka S2, S3, S4 trať 270, Bohumín - Suchdol nad Odrou, linka R8 trať 270, Studénka Mošnov, Ostrava Airport, linka S4 trať 276, Suchdol nad Odrou Budišov nad Budišovkou, linka S33 trať 277, Suchdol nad Odrou Fulnek, linka S32 trať 278, Suchdol nad Odrou Nový Jičín město, linka S34 trať 279, Studénka Bílovec, linka S31 trať 292, Krnov Jindřichov ve Slezsku, linka S15 trať 298, Třemešná ve Slezsku Osoblaha, linka S16 trať 310, Opava východ Moravský Beroun, linka R27, S10 trať 311, Valšov Rýmařov, linka S10 trať 315, Opava Hradec nad Moravicí, linka S13 trať 317, Opava východ Hlučín, linka S11 trať 318, Kravaře ve Slezsku Chuchelná, linka S12 trať 320, Bohumín Mosty u Jablunkova, linka S2, S21, S22, trať 321, Opava východ Český Těšín, linka R27, R61, S1 trať 322, Český Těšín Frýdek Místek, linka S7, trať 323, Ostrava hl. n. Valašské Meziříčí, linka S6 trať 324, Frýdlant nad Ostravicí Ostravice, linka S5 trať 325, Studénka Veřovice, linka S8 trať 326, Dětmarovice Petrovice u Karviné, linka S21 zvýhodněným přestupem se rozumí snížení ceny jízdenky o výši ZS v navazujícím spoji, b) papírových jízdenek - nepřestupních určených pro jednotlivou jízdu, hrazených v hotovosti (nebo z EP pro spolucestující). Jednotlivé jízdenky REGION platí a jsou vydávány ve vozidlech příměstské autobusové dopravy z odbavovacích zařízení u řidičů nebo na prodejních zařízeních ČD dle úsekové vzdálenosti a to z nástupní do výstupní zastávky, nebo cílové stanice ČD. Jízdenku u ČD si cestující zakoupí u pokladní přepážky v nástupní stanici, v případě, že v nástupní stanici není zřízena pokladní přepážka nebo je u použitého vlaku uzavřena, pak u obsluhy vlaku. Pokud ve vlaku se samoobslužným způsobem odbavování cestujících (v jízdním řádu Českých drah jsou označeny příslušným symbolem) není při nástupu v neobsazené stanici nebo ve stanici s uzavřenou pokladní přepážkou možno zakoupit jednotlivou jízdenku REGION v jízdenkovém automatu, požádá cestující bezprostředně po nástupu o její vydání strojvedoucího. Jestliže, si cestující zakoupí jednotlivou jízdenku ze stanice s otevřenou pokladní přepážkou u obsluhy vlaku, je povinen uhradit přirážku dle SPPO ČD. Manipulační přirážka se výjimečně 6

7 neúčtuje cestujícímu ve stanici s otevřenou pokladní přepážkou při zakoupení jednotlivé jízdenky REGION až ve vlaku při navazování jízdenky ODIS, pokud jede z nástupní stanice mimo území ODIS. Cena jednotlivého jízdného je dána součtem ZS a příslušného násobku ceny za každý TK (při výpočtu ceny zlevněného jízdného je cena za TK násobená procentuální výši jízdného nárokované slevy), při platbě v hotovosti je cena zaokrouhlena na celé Kč dolů, při platbě ODISkou je cena zaokrouhlena na desetihaléře. U ČD platí pouze ve 2. vozové třídě osobních, spěšných vlaků a vybraných vlaků vyšších kategorií dle bodu 1. a) tohoto článku. Použití 1. vozové třídy ve vlacích ČD je možné s příplatkem ODISprima nebo doplatkem podle tarifu ČD TR10. Jízdné ve vlacích ČD se případně dále řídí tarifními podmínkami dopravce a cenami jízdného vyhlášenými dopravcem. 2. Jednotlivé jízdné MĚSTO Jízdenky jsou vydávány pro jízdy: uvnitř tarifních zón MĚSTO (MĚSTO Třinec, MĚSTO Český Těšín, MĚSTO Krnov, MĚSTO Bruntál a MĚSTO Karviná, MĚSTO Nový Jičín), při souběhu tarifní zóny MĚSTO a tarifní zóny REGION, je v případě jednotlivého jízdného upřednostněn tarif MĚSTO, uvnitř tarifní zóny MĚSTO Třinec, MĚSTO Český Těšín, MĚSTO Krnov a MĚSTO Karviná ve spojích ČD se použije jednotlivé jízdné REGION, uvnitř tarifní zóny MĚSTO Opava, MĚSTO Frýdek Místek a MĚSTO Havířov ve vozidlech příměstských dopravců bude vydáno jízdné REGION. Jízdenky jsou vydávány ve formě: a) elektronických jízdenek určených pro jednotlivou jízdu, hrazených z EP ODISky, opravňují majitele ODISky ke zvýhodněnému přestupu v době 45 minut (MHD Krnov, MHD Český Těšín a MHD Třinec 30 minut) od zakoupení jízdenky, zvýhodněný přestup lze využít ve vozidlech AM (včetně linek MHD Český Těšín, Třinec, Krnov a Nový Jičín), DPO, TM (včetně linek MHD Bruntál), ČSAD FM, ČSAD KA (včetně linek MHD Karviná), ČSAD VS, na příměstských linkách ČSAD HA a dále ve vlacích ČD na linkách v úsecích dle bodu 1. a) tohoto článku, zvýhodněným přestupem se rozumí snížení ceny jízdenky o ZS v navazujícím spoji, b) papírových jízdenek nepřestupních určených pro jednotlivou jízdu, hrazených v hotovosti nebo z BPK v MHD Krnov, MHD Český Těšín, MHD Třinec, MHD Nový Jičín a MHD Karviná, nebo z EP pro spolucestující. Jednotlivé jízdenky MĚSTO platí a jsou vydávány ve vozidlech AM, ČSAD VS, ČSAD KA, ČSAD HA a TM z odbavovacích zařízení u řidičů. Jednotlivé jízdné v tarifních oblastech MĚSTO se případně dále řídí tarifními podmínkami dopravce a cenami jízdného vyhlášenými dopravcem. 3. Jednotlivé jízdné ORLOVÁ XL Jízdenky jsou vydávány pro jízdy: v rámci celé tarifní oblasti ORLOVÁ XL pouze uvnitř tarifní oblasti XL se slevou 75% z ceny obyčejného (plného) jízdného pro kategorie cestujících ve věku od 6 do dovršení 26 let a občany starší 65 let věku. 7

8 Jízdenky jsou vydávány ve formě: a) elektronických jízdenek ORLOVÁ XL hrazených z EP ODISky, opravňujících majitele ODISky ke zvýhodněnému přestupu, zvýhodněným přestupem v rámci oblasti ORLOVÁ XL se rozumí přestup zdarma, přičemž přestup musí být uskutečněn do 45 minut od zakoupení jízdenky, zvýhodněným přestupem z tarifní oblasti ORLOVÁ XL do tarifní oblasti REGION nebo do tarifní oblasti OSTRAVA XXL nebo z tarifní oblasti OSTRAVA XXL do tarifní oblasti ORLOVÁ XL se rozumí snížení ceny jízdného o ZS v navazujícím spoji, přičemž přestup z tarifní oblasti ORLOVÁ XL do tarifní oblasti REGION nebo do tarifní oblasti OSTRAVA XXL nebo z tarifní oblasti OSTRAVA XXL do tarifní oblasti ORLOVÁ XL musí být uskutečněny do 45 minut od zakoupení jízdenky, zvýhodněným přestupem z tarifní oblasti REGION do tarifní oblasti ORLOVÁ XL se rozumí snížení ceny jízdného o ZS v navazujícím spoji, přičemž přestup z tarifní oblasti REGION musí být uskutečněn do 45 minut od času příjezdu do nahlášené výstupní zastávky dle platného jízdního řádu (čas na přestup je zapsán na kartu s přihlédnutím ke zpoždění v době nástupu), zvýhodněný přestup lze využít na linkách MHD Orlová, DPO a příměstských autobusových linkách ve vozidlech ČSAD KA a dále ve vlacích ČD na linkách v úsecích dle bodu 1. a) tohoto článku, b) papírových jízdenek nepřestupních ORLOVÁ XL určených pro jednotlivou jízdu, hrazených v hotovosti nebo BPK a nebo z EP pro spolucestující. Jednotlivé jízdenky ORLOVÁ XL platí a jsou vydávány ve vozidlech městské a příměstské autobusové dopravy z odbavovacích zařízení u řidičů. c) elektronických jízdenek XL - se slevou 75% hrazených z EP ODISky, z odbavovacího zařízení u řidiče na linkách MHD Orlová a příměstských autobusových linkách s požádáním o zlevněnou XL jízdenku při nástupu, opravňujících majitele ODISky ke zvýhodněnému přestupu, zvýhodněným přestupem v rámci oblasti XL se rozumí přestup zdarma, přičemž přestup musí být uskutečněn do 45 minut od zakoupení jízdenky, zvýhodněným přestupem z tarifní oblasti XL do tarifní oblasti REGION se rozumí snížení ceny jízdného o ZS v navazujícím spoji, přičemž přestup z tarifní oblasti XL do tarifní oblasti REGION musí být uskutečněny do 45 minut od zakoupení jízdenky, zvýhodněným přestupem z tarifní oblasti REGION do tarifní oblasti XL se rozumí snížení ceny jízdného o ZS v navazujícím spoji, přičemž přestup z tarifní oblasti REGION musí být uskutečněn do 45 minut od času příjezdu do nahlášené výstupní zastávky dle platného jízdního řádu (čas na přestup je zapsán na kartu s přihlédnutím ke zpoždění v době nástupu), zvýhodněný přestup lze využít na linkách MHD Orlová a příměstských autobusových linkách ve vozidlech ČSAD KA a dále ve vlacích ČD na linkách v úsecích dle bodu 1. a) tohoto článku, d) papírových jízdenek nepřestupních XL- se slevou 75% určených pro jednotlivou jízdu, z odbavovacího zařízení u řidiče na linkách MHD Orlová a příměstských autobusových linkách s požádáním o zlevněnou XL jízdenku při nástupu, hrazených v hotovosti nebo BPK a nebo z EP pro spolucestující. Jednotlivé jízdenky XL platí a jsou vydávány ve vozidlech městské a příměstské autobusové dopravy z odbavovacího zařízení u řidiče. Cestující s nárokem na zlevněnou jízdenku XL musí 8

9 při odbaveni řidiči nahlásit výstupní zastávku, tato musí být mimo tarifní území MĚSTO Orlová. 4. Jednotlivé a krátkodobé časové jízdné OSTRAVA XXL Jízdenky jsou vydávány pro jízdy: v rámci celé tarifní oblasti OSTRAVA XXL, pouze uvnitř tarifní oblasti XXL se slevou 75% z ceny obyčejného jízdného pro kategorie cestujících ve věku od 6 do dovršení 26 let a občany starší 65 let věku, pro přepravu spoji ČD v celé tarifní oblasti OSTRAVA XXL, lze použít 60minutovou jízdenku, 24hodinovou a 3denní jízdenku OSTRAVA XXL, nebo jednotlivé jízdné REGION s možností využití zvýhodněného přestupu. V tarifní oblasti XXL lze použít jízdenky se slevou 75% z obyčejného (plného) jízdného, a to 60minutovou jízdenku nebo jednotlivou jízdenku REGION. 4.1 Jednotlivé jízdenky OSTRAVA XXL Jízdenky jsou vydávány ve formě: a) elektronických jízdenek přestupních OSTRAVA XXL - hrazených z EP ODISky opravňujících majitele ODISky ke zvýhodněnému přestupu v době do 45 minut od zakoupení jízdenky, zvýhodněným přestupem v rámci oblasti OSTRAVA XXL se rozumí přestup zdarma, přičemž přestup musí být uskutečněn do 45 minut od zakoupení jízdenky, zvýhodněným přestupem z tarifní oblasti OSTRAVA XXL do tarifní oblasti REGION se rozumí snížení ceny jízdného o ZS v navazujícím spoji, přestup do tarifní oblasti REGION musí být uskutečněn do 45 minut od zakoupení jízdenky, zvýhodněným přestupem z tarifní oblasti REGION do tarifní oblasti OSTRAVA XXL se rozumí snížení ceny jízdného o ZS v navazujícím spoji, přičemž přestup z tarifní oblasti REGION musí být uskutečněn do 45 minut od času příjezdu do nahlášené výstupní zastávky dle platného jízdního řádu (čas na přestup je zapsán na kartu s přihlédnutím ke zpoždění v době nástupu), zvýhodněný přestup lze využít na linkách MHD a příměstských autobusových linkách ve vozidlech DPO, AM, ČSAD FM, ČSAD KA, ČSAD HA, ČSAD VS, TM a dále ve vlacích ČD na linkách v úsecích dle bodu 1. a) tohoto článku, platí u dopravců DPO, AM, ČSAD FM, ČSAD KA (mimo linku 555), ČSAD HA (pouze příměstské linky) ČSAD VS a TM, b) elektronických jízdenek nepřestupních OSTRAVA XXL - hrazených z EP ODISky opravňujících majitele ODISky k jízdě v době do 10 minut od zakoupení jízdenky bez nároku na zvýhodněný přestup, z odbavovacích zařízení umístěných ve vozidlech DPO (přiložením ODISky při nástupu a opětovném přiložení při výstupu k odbavovacímu zařízení na stejné lince a spoji v době do 10 minut jízdy), z odbavovacího zařízení u řidiče na příměstských linkách (s požádáním o nepřestupní jízdenku při nástupu), platí u dopravců DPO, AM, ČSAD FM, ČSAD KA (mimo linku 555), ČSAD HA (pouze příměstské linky), ČSAD VS a TM. c) elektronických jízdenek přestupních XXL - se slevou 75% - hrazených z EP ODISky z odbavovacích zařízení umístěných ve vozidlech DPO zvolením tlačítka "SLEVA XXL a přiložením ODISky při nástupu, z odbavovacího zařízení u řidiče na příměstských linkách (s požádáním o zlevněnou XXL přestupní jízdenku při nástupu), opravňujících majitele ODISky ke zvýhodněnému přestupu v době do 45 minut od zakoupení jízdenky, 9

10 zvýhodněným přestupem v rámci oblasti XXL se rozumí přestup zdarma, přičemž přestup musí být uskutečněn do 45 minut od zakoupení jízdenky, zvýhodněným přestupem z tarifní oblasti XXL do tarifní oblasti REGION se rozumí snížení ceny jízdného o ZS v navazujícím spoji, přestup do tarifní oblasti REGION musí být uskutečněn do 45 minut od zakoupení jízdenky, zvýhodněným přestupem z tarifní oblasti REGION do tarifní oblasti XXL se rozumí snížení ceny jízdného o ZS v navazujícím spoji, přičemž přestup z tarifní oblasti REGION musí být uskutečněn do 45 minut od času příjezdu do nahlášené výstupní zastávky dle platného jízdního řádu (čas na přestup je zapsán na kartu s přihlédnutím ke zpoždění v době nástupu), zvýhodněný přestup lze využít na linkách MHD a příměstských autobusových linkách ve vozidlech DPO, AM, ČSAD FM, ČSAD KA, ČSAD HA, ČSAD VS, TM a dále ve vlacích ČD na linkách v úsecích dle bodu 1. a) tohoto článku, platí u dopravců DPO, AM, ČSAD FM, ČSAD KA (mimo linku 555), ČSAD HA (pouze příměstské linky), ČSAD VS a TM, d) elektronických jízdenek nepřestupních XXL - se slevou 75% - hrazených z EP ODISky z odbavovacích zařízení umístěných ve vozidlech DPO (zvolením tlačítka "SLEVA XXL přiložením ODISky při nástupu a opětovném přiložení při výstupu k odbavovacímu zařízení na stejné lince a spoji v době do 10 minut jízdy), z odbavovacího zařízení u řidiče na příměstských linkách (s požádáním o zlevněnou XXL nepřestupní jízdenku při nástupu), opravňujících majitele ODISky k jízdě v době do 10 minut od zakoupení jízdenky bez nároku na zvýhodněný přestup, platí u dopravců DPO, AM, ČSAD FM, ČSAD KA (mimo linku 555), ČSAD HA (pouze příměstské linky), ČSAD VS a TM. Jednotlivé jízdenky OSTRAVA XXL dle bodu písm. a), b), c) a d) jsou zaznamenány na ODISku z odbavovacích zařízení umístěných ve vozidlech DPO nebo ve vozidlech příměstské autobusové dopravy z odbavovacích zařízení u řidičů. Cestující s nárokem na zlevněnou jízdenku pro tarifní oblast XXL, musí ve vozidlech DPO na odbavovacím zařízení nejdříve stisknout tlačítko SLEVA XXL a poté přiložit kartu ODISka k zařízení, na linkách příměstských dopravců o tuto jízdenku požádat řidiče. e) elektronických jízdenek přestupních pořízených z BPK opravňujících majitele BPK ke zvýhodněnému přestupu v době do 45 minut od pořízení jízdenky, zvýhodněným přestupem v rámci oblasti OSTRAVA XXL se rozumí přestup zdarma, přičemž přestup musí být uskutečněn do 45 minut od pořízení jízdenky, zvýhodněný přestup lze využít pouze ve vozidlech DPO, platí pouze u dopravce DPO, f) elektronických jízdenek nepřestupních pořízených z BPK z odbavovacích zařízení umístěných ve vozidlech DPO (přiložením BPK při nástupu a opětovném přiložení při výstupu k odbavovacímu zařízení na stejné lince a spoji v době do 10 minut jízdy), bez nároku na zvýhodněný přestup, platí pouze u dopravce DPO. Při použití BPK se provádí zúčtování provedených transakcí (jízd) za jednotlivé jízdenky dle bodu písm. e), f) tohoto článku denně ve 3:00 hodin, kdy jsou zúčtovány všechny jízdy za uplynulá zúčtovací období, kterým je časové rozmezí od 3:00 hodin prvního dne do 2:59 hodin následujícího dne. V případě, že součet částek za jízdy provedené v zúčtovacím období překročí 10

11 cenu 24hodinové obyčejné jízdenky OSTRAVA XXL, bude cestujícímu účtována cena 24hodinové obyčejné jízdenky OSTRAVA XXL dle platného Tarifu ODIS. Jednotlivé elektronické jízdenky XXL se slevou 75% z ceny obyčejného jízdného nelze pořídit prostřednictvím BPK. 4.2 Krátkodobé časové jízdenky OSTRAVA XXL Jsou časově omezené přestupní jízdenky. Jízdenky jsou vydávány ve formě: a) papírových jízdenek OSTRAVA XXL určených pro označení začátku platnosti jízdenky v označovacích zařízeních umístěných ve vozidlech (ve vlacích ČD a v autobusech, které nejsou vybaveny označovacím zařízením, platí až po označení ve vozidlech při předchozí jízdě), vydaných v prodejnách jízdních dokladů DPO, z automatů na výdej jízdenek umístěných na území tarifní oblasti MĚSTO Ostrava a u externích prodejců, vydaných přímo ve vozidlech na příměstských linkách z odbavovacího zařízení u řidiče s vyznačenou platností, vydaných v pokladních přepážkách vybraných stanic ČD na území tarifní oblasti OSTRVA XXL s vyznačeným začátkem platnosti (pouze 60minutové jízdenky), platí u dopravců DPO, AM, ČSAD FM, ČSAD KA (mimo linku 555), ČSAD HA (jen příměstské linky), ČSAD VS a TM, u ČD platí pouze 60minutové jízdenky, b) papírových jízdenek XXL - se slevou 75% vydaných z automatu na výdej jízdenek umístěném v Hlučíně na autobusovém nádraží určených pro označení začátku platnosti jízdenky v označovacích zařízeních umístěných ve vozidlech (ve vlacích ČD a v autobusech, které nejsou vybaveny označovacím zařízením, platí až po označení ve vozidlech při předchozí jízdě), vydaných přímo ve vozidlech na příměstských linkách z odbavovacího zařízení u řidiče s vyznačenou platností (s požádáním o zlevněnou XXL jízdenku při nástupu), vydaných v pokladních přepážkách vybraných stanic ČD na území tarifní oblasti XXL s vyznačeným začátkem platnosti (pouze 60minutové jízdenky), platí u dopravců DPO, AM, ČSAD FM, ČSAD KA (mimo linku 555), ČSAD HA (jen příměstské linky), ČSAD VS a TM, u ČD platí pouze 60minutové jízdenky, c) dokupovaných elektronických jízdenek OSTRAVA XXL hrazených z EP ODISky s omezenou platností na 45 minut pro spolucestující, psy a zavazadla, platných pouze ve vozidlech DPO (za předpokladu společného cestování s majitelem ODISky), přestup po dobu platnosti jízdenky pouze ve vozidlech DPO. Pořízení dokupovaných elektronických jízdenek z EP ODISky je podmíněno předchozím odbavením držitele ODISky, tzn. mít na ODISce platný vlastní jízdní doklad, a to dlouhodobou časovou jízdenku, nebo jednotlivou elektronickou jízdenku. Při jednom nákupu lze zakoupit maximálně 15 ks jízdenek z každého druhu. Dokupované elektronické jízdenky se slevou 75% z ceny obyčejného jízdného z EP ODISky není možné zakoupit. d) dokupovaných elektronických jízdenek OSTRAVA XXL pořízených prostřednictvím BPK s omezenou platností na 45 minut pro spolucestující, psy a zavazadla, platných pouze ve vozidlech DPO za předpokladu společného cestování s majitelem BPK, přestup po dobu platnosti jízdenky pouze ve vozidlech DPO. Pořízení dokupovaných elektronických jízdenek prostřednictvím BPK není podmíněno předchozím odbavením držitele BPK, tzn. mít na BPK platný vlastní jízdní doklad, a to dlouhodobou časovou jízdenku, nebo jednotlivou elektronickou jízdenku. Při jednom nákupu lze pořídit maximálně 4ks 11

12 dokupovaných elektronických jízdenek. Dokupované elektronické jízdenky je možné pořizovat průběžně, kdy čas platnosti je evidován pro každou dokupovanou elektronickou jízdenku jednotlivě. V případě průběžně pořizovaných dokupovaných elektronických jízdenek platí, že mohou být současně pořízeny pouze 4ks. Dokupované elektronické jízdenky se slevou 75% z ceny obyčejného jízdného prostřednictvím BPK není možné pořídit. Při použití BPK se provádí zúčtování provedených transakcí (jízd) za dokupované elektronické jízdenky dle bodu písm. c) tohoto článku denně ve 3:00 hodin, kdy jsou zúčtovány všechny jízdy za uplynulá zúčtovací období, kterým je časové rozmezí od 3:00 hodin prvního dne do 2:59 hodin následujícího dne. V případě, že součet částek za jízdy provedené v zúčtovacím období překročí cenu 24hodinové skupinové jízdenky OSTRAVA XXL, bude majiteli BPK účtována cena 24hodinové skupinové jízdenky OSTRAVA XXL dle platného Tarifu ODIS. Maximální finanční částka, která může být majiteli BPK účtována z pořízení jednotlivých elektronických jízdenek OSTRAVA XXL dle bodu 4.1. písm. c), d) a dokupovaných elektronických jízdenek OSTRAVA XXL dle bodu 4.2. písm. c) za jedno zúčtovací období je cena 24hodinové skupinové jízdenky OSTRAVA XXL. Zúčtovací centrum Koordinátora ODIS s.r.o. následně zašle finální platební transakci do peněžního ústavu cestujícího. Finální odečet zúčtovaných částek z peněžního ústavu cestujícího řídí banky a asociace VISA a Mastercard, přičemž tyto částky mohou být kumulovány za více zúčtovacích období. Garantováno je pouze využití BPK splňující požadavky bankovních asociací VISA a Mastercard. Použitím jiných zprostředkovatelů odbavení (např. mobilní aplikace) se cestující vystavují nebezpečí chybného odbavení. Přehledy transakcí může cestující sledovat na webové adrese kde je rovněž možné pořídit dlouhodobé časové jízdenky k BPK, vytisknout daňový doklad zakoupeným dlouhodobým časovým jízdenkám, jednotlivým elektronickým jízdenkám, a to včetně k dokupovaným elektronickým jízdenkám. Pro využívání tohoto webového účtu je nutná registrace. Pro registraci držitele BPK je nutné zadat ovou adresu, která je současně uživatelským jménem, a heslo. Pro zobrazení již vyúčtovaných transakcí bez registrace je možné využít webovou adresu Přihlášení je možné pouze po zadání kódu dopravní transakce, což je 6místný kód uvedený u dané položky v bankovním výpise. e) SMS zpráv (SMS jízdenky) na elektronických mobilních zařízeních jsou platné pouze ve vozidlech DPO. Jestliže byly jízdenky uvedené v čl. 4.2, bodu a), b) a e) označeny (resp. zakoupeny) o sobotách a nedělích a státem uznaných svátcích, platí u těchto jízdenek prodloužená platnost. Prodloužená platnost těchto jízdenek je uvedena v Příloze č. 1 - Soubor ceníků jízdného ODIS, tohoto dokumentu. Ve vlacích ČD platí pouze krátkodobé časové jízdenky OSTRAVA XXL 60minutové s předem označenou platností, a to pouze ve 2. vozové třídě osobních, spěšných vlaků a vybraných vlaků vyšších kategorií. Použití 1. vozové třídy ve vlacích ČD je možné s příplatkem ODISprima nebo s doplatkem podle tarifu ČD TR10. 12

13 5. 24hodinové jízdné a 3denní jízdné hodinové jízdenky OSTRAVA XXL Jsou časově omezené přestupní jízdenky a jsou vydávány pro jízdy: uvnitř tarifní oblasti OSTRAVA XXL. Jízdenky jsou vydávány ve formě: a) papírových jízdenek určených pro označení začátku platnosti jízdenky v označovacích zařízeních místěných ve vozidlech, vydaných v prodejnách jízdních dokladů DPO, z automatů na výdej jízdenek umístěných na území tarifní oblasti MĚSTO Ostrava, a u externích prodejců, vydaných přímo ve vozidlech na příměstských linkách z odbavovacího zařízení u řidiče s vyznačenou platností, vydaných v pokladních přepážkách všech stanic ČD na území ODIS nebo z přenosné osobní pokladny ČD (POP) s vyznačeným začátkem platnosti, platí u dopravců DPO, AM, ČD, ČSAD FM, ČSAD KA (mimo linku 555), ČSAD HA (pouze příměstské linky), ČSAD VS a TM, možnost zakoupení skupinové jízdenky pro max. 5 osob bez věkového omezení, b) SMS zpráv (SMS jízdenky) na elektronických mobilních zařízeních platné pouze ve spojích DPO. O sobotách a nedělích, státem uznaných svátcích a po dobu letních prázdnin (od 1. července do 31. srpna) platí u 24hodinových obyčejných jízdenek rozšířená platnost. Rozšířená platnost těchto jízdenek je uvedena v Příloze č. 1 Soubor ceníků jízdného ODIS, tohoto dokumentu. 24 hodinová obyčejná jízdenka s rozšířenou platností může být vydána také jako součást skupinové víkendové jízdenky ČD s platností do 24:00h vyznačeného dne. U ČD platí pouze ve 2. vozové třídě osobních, spěšných vlaků a vybraných vlaků vyšších kategorií. Použití 1. vozové třídy ve vlacích ČD je možné s příplatkem ODISprima nebo s doplatkem podle tarifu ČD TR10. Příplatek ODISprima opravňuje k použití 1. vozové třídy pouze držitele ODISky ke které byl příplatek ODISprima vydán a nevztahuje se na další cestující, kteří se přepravují v rámci rozšířené platnosti jízdenky nebo v rámci skupinové jízdenky (tj. až 5 osob) denní jízdenky OSTRAVA XXL Jsou časově omezené přestupní jízdenky a jsou vydávány pro jízdy: uvnitř tarifní oblasti OSTRAVA XXL. Jízdenky jsou vydávány ve formě: papírových jízdenek vydaných v prodejnách jízdních dokladů DPO s volitelným počátkem platnosti, vydaných z automatů na výdej jízdenek umístěných na území tarifní oblasti MĚSTO Ostrava s okamžitým počátkem platnosti, vydaných přímo ve vozidlech na příměstských linkách z odbavovacího zařízení u řidiče s okamžitým počátkem platnosti, vydaných v pokladních přepážkách všech stanic ČD na území ODIS nebo z přenosné osobní pokladny ČD (POP) s volitelným počátkem platnosti, platí u dopravců DPO, AM, ČD, ČSAD FM, ČSAD KA (mimo linku 555), ČSAD HA (pouze příměstské linky), ČSAD VS a TM, O sobotách a nedělích, státem uznaných svátcích a po dobu letních prázdnin (od 1. července do 31. srpna) platí u 3denních jízdenek rozšířená platnost. Rozšířená platnost těchto jízdenek je uvedena v Příloze č. 1 Soubor ceníků jízdného ODIS, tohoto dokumentu. 13

14 U ČD platí pouze ve 2. vozové třídě osobních, spěšných vlaků a vybraných vlaků vyšších kategorií. Použití 1. vozové třídy ve vlacích ČD je možné s příplatkem ODISprima nebo s doplatkem podle tarifu ČD TR10. Příplatek ODISprima opravňuje k použití 1. vozové třídy pouze držitele ODISky ke které byl příplatek ODISprima vydán a nevztahuje se na další cestující, kteří se přepravují v rámci rozšířené platnosti jízdenky (tj. až 5 osob). Změna data platnosti 3denní jízdenky zakoupené s odloženou platností je možná nejpozději 1 den před nabytím platnosti a to pouze v prodejnách jízdních dokladů dopravců (DPO a ČD), u kterých byla jízdenka s odloženou platností zakoupena. Vrácení jízdného se řídí ustanovením článku VII hodinové jízdenky celosíťové Jsou časově omezené přestupní jízdenky a jsou vydávány pro jízdy: v celé síti ODIS, mimo linky MDPO. Jízdenky jsou vydávány ve formě: papírových jízdenek - vydaných v prodejnách jízdních dokladů DPO, z automatů na výdej jízdenek umístěných na území tarifní oblasti MĚSTO Ostrava, určených pro označení začátku platnosti jízdenky v označovacích zařízeních umístěných ve vozidlech (ve vlacích ČD a v autobusech, které nejsou vybaveny označovacím zařízením, platí až po označení ve vozidlech při předchozí jízdě), - vydaných přímo ve vozidlech AM, ČSAD FM, ČSAD HA, ČSAD KA, ČSAD VS, TM a VT z odbavovacího zařízení u řidiče s okamžitým počátkem platnosti, - vydaných ve všech pokladních přepážkách stanic ČD na území ODIS s volitelným počátkem platnosti, - u obsluhy vlaku ČD ve všech vlacích a GWTR s volitelným počátkem platnosti, - platí u všech dopravců v celé síti ODIS mimo linky RJ a MDPO. O sobotách a nedělích, státem uznaných svátcích a po dobu letních prázdnin (od 1. července do 31. srpna) platí u 24hodinových obyčejných jízdenek rozšířená platnost. Rozšířená platnost těchto jízdenek je uvedena v Příloze č. 1 Soubor ceníků jízdného ODIS, tohoto dokumentu. U ČD platí pouze ve 2. vozové třídě osobních, spěšných vlaků a vybraných vlaků vyšších kategorií. Použití 1. vozové třídy ve vlacích ČD je možné s příplatkem ODISprima nebo s doplatkem podle tarifu ČD TR10. Příplatek ODISprima opravňuje k použití 1. vozové třídy pouze držitele ODISky ke které byl příplatek ODISprima vydán a nevztahuje se na další cestující, kteří se přepravují v rámci rozšířené platnosti jízdenky (tj. až 5 osob). 6. Dlouhodobé časové jízdné Jsou časově a zónově omezené jízdenky a rozdělují se na: přenosné - elektronické nahrané na ODISce s platným profilem, nepřenosné - jsou platné pouze ve spojení s ODISkou nebo BPK (pouze v zónách tarifní oblasti OSTRAVA XXL obsluhovaných vozidly DPO) s nahraným platným profilem. Dlouhodobé časové jízdenky na BPK je možné pořídit pouze v nepřenosné formě pro vybrané kategorie cestujících a pouze na zóny v tarifní oblasti OSTRAVA XXL - TZ 78, a to z důvodu platnosti takto zakoupených jízdních dokladů pouze ve vozidlech DPO. Více informací naleznete na Jízdné je vydávané ve formě elektronických jízdenek: 14

15 zakoupených v e-shopech dopravců AM, DPO, ČSAD FM, ČSAD HA, ČSAD KA, ČSAD VS a TM, zakoupených v předprodejních místech všech dopravců, kromě GWTR, VT a RJ, zakoupených ve vozidlech dopravců AM, ČSAD FM (pouze na linkách , , 357, 358, 360, 363, 364, , 980), ČSAD HA (pouze na linkách provozovny Český Těšín), ČSAD KA, ČSAD VS, GWTR, TM a VT na linkách 921, 922, zakoupených v Dopravních infocentrech v Českém Těšíně, Hlučíně, Jablunkově, Karviné, Opavě, Orlové a Třinci, platných u všech dopravců v ODIS. U dopravce RJ je možné cestovat s platnou dlouhodobou časovou jízdenkou na tratích 320 a 321, resp. v úseku Návsí Ostrava hl.n., na lince R60 ve vlacích 1002, 1004 a Cestujícím s platným jízdním dokladem ODIS je vyhrazeno prvních dvacet sedadel s nejnižším očíslováním ve voze typu Low cost bez servisu, který je řazený obvykle pod číslem 1 nebo 0. V případě zakoupení dlouhodobé časové jízdenky přes e-shop, je možné cestovat spoji dopravců AM, DPO, ČD, ČSAD VS, ČSAD FM, ČSAD HA, ČSAD KA, TM a VT, a to nejdřív 24hodin od zakoupení jízdenky. V případě cestování spoji ostatních dopravců je nutné provést nahrání dlouhodobé časové jízdenky zakoupené přes e-shop na ODISku nebo BPK. Nahrání může být provedeno: přiložením ODISky nebo BPK k terminálu ve vozidlech DPO, přiložením ODISky nebo BPK k informačnímu terminálu DPO (umístěných ve vybraných prodejnách), na přepážkách jednotlivých prodejních míst DPO, přes zařízení určené k prodeji a ke kontrole ve vozech AM, ČSAD VS, ČSAD FM, ČSAD HA, ČSAD KA, TM a VT, přes přenosné osobní pokladny (POP) ČD. Pravidla užívání dlouhodobého časového jízdného Při zakoupení nepřenosného dlouhodobé časové jízdenky je cestující povinen vždy předložit ODISku nebo BPK, ke kterým požaduje zakoupení jízdenky. Platnost dané TZ začíná a končí v hraniční zastávce příslušné TZ. V případě, že nejsou hraniční zastávky definovány, končí platnost, pokud není uvedeno jinak, dané TZ v poslední zastávce příslušné TZ. TZ musí být zakoupena i v případě, kdy linka nemá v dané TZ zastávku a TZ pouze projíždí. V případě zakoupení více jak 10 TZ se jedná o tzv. celosíťovou časovou jízdenku platnou ve všech tarifních zónách ODIS. Platnost dlouhodobé časové jízdenky nahrané na ODISce nebo BPK, nesmí přesáhnout 29 dnů od ukončení platnosti nároku na zvýhodněné jízdné. Dlouhodobou časovou jízdenku přesahující svou platností platnost slevového profilu o víc jak 29 dnů, není možno na ODISku vydat. Dlouhodobé časové jízdné v tarifních oblastech MĚSTO se případně dále řídí tarifními podmínkami dopravce a cenami jízdného vyhlášenými dopravcem. U ČD platí pouze ve 2. vozové třídě osobních, spěšných vlaků a vybraných vlaků vyšších kategorií. Použití 1. vozové třídy ve vlacích ČD je možné s příplatkem ODISprima nebo s doplatkem podle tarifu ČD TR10. 15

16 7. Jednodenní oblastní jízdenky Jeseníky Jsou časově a zónově omezené přestupní jízdenky vydávané ve formě: papírových jízdenek od do , z odbavovacích zařízení u řidiče autobusu a ve vlacích s označením doby platnosti, a to pouze u dopravců AM, GWTR, TM a VT, pro 1 osobu nebo jako skupinová, a to max. pro 5 osob bez ohledu na věk. Jízdenka platí v daném dni, kdy byla zakoupena, ve všech vozidlech AM, TM a VT na linkách 921, 922 a také u dopravce GWTR na území Moravskoslezského kraje v tarifních zónách ODIS 90, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 230 a na území Olomouckého kraje v tarifních zónách IDSOK 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 100, 110, 120. IV. Uplatnění nároku na zvýhodněné jízdné Nárok na zvýhodněné jízdné dle tohoto dokumentu se prokazuje: ODISkou s nahraným platným profilem. Podmínky pořízení a využívání ODISky řeší dokument Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka, který je k nalezení na webových stránkách BPK, podmínky k možnosti využívání jsou k nalezení na celostátně platným žákovským průkazem vydaným na základě výměru MF, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, a to Žákovský průkaz let. Podmínky vydání celostátně platného Žákovského průkazu řeší čl. IV. bod 4. tohoto dokumentu. Ceny ODISek a průkazů určují jednotliví dopravci. 1. Obyčejné jízdné je jízdné, za které se přepravují cestující, kteří neprokážou nárok na použití zvláštního, nebo zlevněného jízdného uvedeného v bodech 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. a 10. tohoto článku. K prokázání nároku na toto zvýhodněné jízdné pro občany neuplatňující nárok na zlevněné jízdné je nutné předložit: ODISku s nahraným profilem Dospělý 15+ nebo s profilem Přenosný, BPK. ODISka opravňuje držitele k nákupu zvýhodněného jízdného vyplývajícího z čl. III. bodů 1., 2., 3., 4. a 6. tohoto dokumentu. BPK opravňuje k nákupu zvýhodněného jízdného vyplývajícího z čl. III. bodů 4.1 e), f), 4.2 d) a bodu 6. pro tarifní oblast OSTRAVA XXL. 2. Zlevněné jízdné v maximální výši 50 % obyčejného jízdného. K prokázání nároku na toto zvýhodněné jízdné dle tohoto bodu je nutné předložit: ODISku s nahraným platným profilem, na základě kterého vzniká nárok na zlevněné jízdné, průkaz pro rodiče nebo soudem ustanovené opatrovníky, dětí umístěných v ústavech. ODISka opravňuje držitele k nákupu zvýhodněného jízdného vyplývajícího z čl. III., bodů 1., 2., 3., 4. tohoto dokumentu. Za toto jízdné se přepravují kategorie cestujících: 16

17 rodiče, nebo soudcem ustanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně postižených umístěných v ústavech, uplatňující nárok na jízdné vyplývající z čl. III. bodu 1. tohoto dokumentu, nárok na toto jízdné se přiznává na základě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz, psi, nárok na jízdné vyplývající z čl. III. bodů 1., 2., 3., 4.2 a 5. tohoto dokumentu, psi, nárok na jízdné u ČD vyplývající z čl. III. bodů 1., 4.2 (pouze 60minutové jízdenky) a 5. tohoto dokumentu, poživatelé starobních důchodů do 70 let věku a poživatelé invalidních důchodů pro invaliditu 3. stupně, a to pouze v tarifní oblasti MĚSTO Krnov uplatňující nárok na zlevněné jízdné vyplývající z čl. III. bodu 2. tohoto dokumentu. Nárok na toto jízdné se prokazuje ODISkou s nahraným příslušným profilem Občan 65+ a Důchodce invalidní, poživatelé vdovských důchodů po dovršení věku 60 let, a to pouze v tarifní oblasti MĚSTO Krnov uplatňující nárok na zlevněné jízdné vyplývající z čl. III. bodu 2. tohoto dokumentu, nárok na toto jízdné se prokazuje ODISkou s nahraným platným profilem Důchodce. 3. Zlevněné jízdné - nařízené slevy v maximální výši 25 % obyčejného jízdného. Uvedené podmínky jsou určeny pro vybrané kategorie cestujících ve věku od 6 let do dovršení 26 let věku a občanů starších 65 let, kteří mají nárok na využití zvýhodněného jízdného se slevou 75 % resp. nárok na zlevněné jízdné ve výši 25% obyčejného (plného) jízdného dle Cenového výměru MF č. 02/2018. Tyto podmínky prokazování nároku na slevu jsou platné jak pro jednotlivé jízdenky, krátkodobé, tak dlouhodobé časové jízdenky. Tarifní oblasti a druhy jízdného, kterých se týkají tyto podmínky, jsou uvedeny v čl. X. tohoto dokumentu. Za toto jízdné se přepravují kategorie cestujících: a) cestující ve věku od 6 do 15 let, b) žáci a studenti od 15 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole, nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí, toto ustanovení platí rovněž pro bod 6. tohoto článku. c) cestující starší 65 let. Pro cestující, kteří mají nárok na slevu a využití zvýhodněných jízdenek, platí, že: a) cestující do 15 let věku nárok na slevu neprokazují, b) pro cestující ve věku od 15 let do dovršení 18 let věku je pro běžné odbavení postačující předložení platné ODISky (ve vozidlech DPO také registrovaná BPK, na kterou je možné odbavení pouze s dlouhodobou časovou jízdenkou). V případě přepravní kontroly nebo kontroly pracovníkem Ministerstva dopravy ČR nebo při zakoupení jednotlivého jízdného hrazeného v hotovosti musí cestující prokázat nárok na slevu předložením úředně vydaného platného osobního dokladu s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas), Celostátního žákovského průkazu (dále jen žákovský průkazu ) nebo průkazu ISIC, c) pro cestující ve věku od 18 let do dovršení 26 let věku je pro běžné odbavení postačující předložení platné ODISky (nebo registrované BPK pouze pro dlouhodobé časové jízdné ve vozidlech DPO). V případě přepravní kontroly nebo kontroly pracovníkem Ministerstva dopravy ČR nebo při zakoupení jednotlivého jízdného hrazeného v hotovosti musí cestující prokázat nárok na slevu předložením platného žákovského průkazu nebo průkazu ISIC. Toto platí i pro všechny zahraniční studenty, d) pro cestující starší 65 let věku je pro běžné odbavení postačující předložení platné ODISky. V případě přepravní kontroly nebo kontroly pracovníkem Ministerstva dopravy ČR nebo při 17

18 zakoupení jednotlivého jízdného hrazeného v hotovosti musí cestující prokázat nárok na slevu předložením úředně vydaného platného osobního dokladu s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas). Při splnění této podmínky platí seniorská sleva i pro všechny zahraniční občany ze zemí Evropské unie. Obecně platí, že cestující od 15 let do dovršení 26 let věku a cestující starší 65 let věku jsou povinni pro prokázání nároku na slevu mít u sebe vždy alespoň jeden z výše uvedených dokladů pro danou kategorii a na žádost pověřené osoby se jím prokázat. Neprokáže-li se cestující při kontrole nároku na slevu jedním z příslušných dokladů, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu se všemi důsledky z toho plynoucími. Pro cestující od 15 let do dovršení 18 let věku platí, že žákovský průkaz nebo průkaz ISIC nemusí být platné (mohou být využity žákovské průkazy z předchozích let, respektive ISIC průkazy bez aktuální validační známky), slouží pouze pro identifikaci věku cestujícího. Fotografie uvedená v žákovském nebo ISIC průkazu musí však odpovídat aktuální podobě cestujícího a žákovský průkaz musí být také vždy ověřen dopravcem. 4. Žákovský průkaz Platné žákovské průkazy se mezi dopravci vzájemně uznávají bez ohledu na to, který dopravce průkaz ověřil razítkem. Platný žákovský průkaz se předkládá vždy při kontrole jízdních dokladů pověřeným pracovníkem a také v případě zakupování jednotlivého jízdného s nárokem na slevu 75% z ceny obyčejného (plného) jízdného v případě, kdy cestující nevlastní kartu ODISka. Platnost průkazu u studentů středních škol musí být ukončena ke dni následujícího školního roku a u studentů vysokých škol nejdéle následujícího školního roku, nebo do dne ukončení akademického roku, pokud nastane později. Období platnosti vyznačí škola. V případě, že je žákovský průkaz použit k prokázání věku cestujícího v kategorii od 15 do 18 let, není jeho platnost omezena na školní rok. Platnost slevy z jízdného bude uznávána do doby platnosti uvedené na průkazu nebo do dne předcházejícímu dni 26. narozenin. Žákovský průkaz bude ověřen na základě předložení: a) řádně vyplněného a školou potvrzeného žákovského průkazu, jehož předtisk je možné vyzvednout v prodejnách jízdních dokladů, b) průkazové fotografie na fotografickém papíře formátu 3,5 x 4,5 cm odpovídající současné podobě žadatele, c) platného osobního dokladu žadatele vydaného příslušným správním úřadem (občanský průkaz, cestovní pas). Žákovský průkaz musí obsahovat tyto základní údaje: a) jméno, příjmení, datum narození a aktuální fotografii, b) název a místo školy v záhlaví rubu žákovského průkazu, c) platnost (školní/akademický rok). U studentů starších 18 let potvrzuje škola průkaz vždy na jeden školní rok/akademický rok. Škola vyznačí dobu platnosti žákovského průkazu v kolonce Platí od:/do: v příslušném školním nebo akademickém roce, opatří jej razítkem a podpisem oprávněné osoby. Řádky Z a DO se nevyplňují a proškrtnou se. Nevyplňuje se, resp. neškrtá označení SO - NE. V případě vystavených průkazů před datem se k těmto údajům při odbavení a kontrole nároku na slevu cestujících nebude přihlížet, 18

Tarif ODIS. Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Dodatek č. 3

Tarif ODIS. Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Dodatek č. 3 Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje Dodatek č. 3 Platnost od 1. 9. 2018 1 Obsah I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní pojmy 3 III. Platnost a pravidla příslušných jízdenek ODIS

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Dodatek č. 1 (úplné znění)

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Dodatek č. 1 (úplné znění) Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje Dodatek č. 1 (úplné znění) Platnost od 1. dubna 2016 Obsah I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní pojmy 4 III. Platnost a pravidla příslušných

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS Platnost: od 1. ledna 2016 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy... 4 III. Platnost a pravidla příslušných jízdenek ODIS...

Více

Tarif ODIS. Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Dodatek č. 4 (úplné znění)

Tarif ODIS. Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Dodatek č. 4 (úplné znění) Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje Dodatek č. 4 (úplné znění) Platnost od 10. 12. 2017 Obsah I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní pojmy 4 III. Platnost a pravidla příslušných

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Dodatek č. 1 (úplné znění)

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Dodatek č. 1 (úplné znění) Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje Dodatek č. 1 (úplné znění) Platnost od 1. dubna 2017 Obsah I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní pojmy 3 III. Platnost a pravidla příslušných

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje Platnost od 1. ledna 2017 Obsah I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní pojmy 3 III. Platnost a pravidla příslušných jízdenek ODI 6 1. Jednotlivé

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Schváleno dne 28. 11. 2018 Článek I, Základní ustanovení 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR.

Více

Proč si mám ODISku pořídit?

Proč si mám ODISku pořídit? Proč si mám ODISku pořídit? Mohu výhodněji cestovat. S ODISkou jsou vybrané druhy jízdného levnější. Aktuálně se to týká dlouhodobých časových jízdenek pro ostravské tarifní zóny č. 1, 2, 3 a 4 a jednotlivého

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Dodatek č. 2 (úplné znění)

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Dodatek č. 2 (úplné znění) Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS Dodatek č. 2 (úplné znění) Platnost: od 1. září 2014 1 Obsah: I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy... 4 III. Platnost a pravidla

Více

Tarifní a přepravní podmínky Městské hromadné dopravy Orlová platné od

Tarifní a přepravní podmínky Městské hromadné dopravy Orlová platné od Tarifní a přepravní podmínky Městské hromadné dopravy Orlová platné od 01.09.2018 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného včetně DPH a) Jednotlivé jízdné ORLOVÁ XL ODISka

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Dodatek č. 4 (úplné znění)

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Dodatek č. 4 (úplné znění) Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje Dodatek č. 4 (úplné znění) Platnost od 11. prosince 2016 Obsah I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní pojmy 3 III. Platnost a pravidla příslušných

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Dodatek č. 1 (úplné znění)

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Dodatek č. 1 (úplné znění) Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS Dodatek č. 1 (úplné znění) Platnost: od 1. února 2015 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy... 4 III. Platnost a pravidla

Více

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2019

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2019 NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 1/2019, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 19. 2.

Více

Tarif ODIS 2010. Tarif ODIS. I. Úvodní ustanovení

Tarif ODIS 2010. Tarif ODIS. I. Úvodní ustanovení Tarif ODIS I. Úvodní ustanovení 1) Tarif stanoví v integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje způsob a postup při uplatňování maximálních cen jízdného ve veřejné osobní dopravě na základě schválení

Více

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015 Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 21. července

Více

Tarif ODIS 2009. Tarif ODIS. I. Úvodní ustanovení

Tarif ODIS 2009. Tarif ODIS. I. Úvodní ustanovení Tarif ODIS I. Úvodní ustanovení 1) Tarif stanoví v integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje způsob a postup při uplatňování maximálních cen jízdného ve veřejné osobní dopravě na základě schválení

Více

Tarif městské dopravy v Liberci

Tarif městské dopravy v Liberci Nařízení statutárního města Liberec č. xxxxx/2018 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 31.

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL Rada města Liberce se usnesla dne 4. prosince 2012

Více

Tarif pro přepravu cestujících

Tarif pro přepravu cestujících Tarif pro přepravu cestujících Platný od 10. září 2018 Tarif Dopravního podniku Ostrava a.s. stanovuje tarifní podmínky, podmínky prodeje jednotlivých druhů jízdních dokladů a ceny jízdného. Je vydávána

Více

Tarif městské dopravy v Liberci

Tarif městské dopravy v Liberci Nařízení Statutárního města Liberec č. 2/2013 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2. dubna

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

Slevy ve veřejné linkové a železniční vnitrostátní dopravě od

Slevy ve veřejné linkové a železniční vnitrostátní dopravě od Slevy ve veřejné linkové a železniční vnitrostátní dopravě od 1.9.2018 Na základě usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2018 a vydaným Cenovým výměrem MF č.02/2018 ze dne 10.5.2018 jsou s účinností od 1.9.2018

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

Nařízení statutárního města Liberec č. 2/2017

Nařízení statutárního města Liberec č. 2/2017 NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 2/2017, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 7. listopadu

Více

Praktické informace o zlevněném jízdném pro děti, studenty a seniory (neplatí pro MHD)

Praktické informace o zlevněném jízdném pro děti, studenty a seniory (neplatí pro MHD) Praktické informace o zlevněném jízdném pro děti, studenty a seniory (neplatí pro MHD) Od 1. září 2018 poskytují dopravci na železnici a v linkových autobusech (mimo MHD) zvláštní (zlevněné) jízdné pro

Více

KŽCD-07 TARIF. pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o.

KŽCD-07 TARIF. pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. KŽCD-07 TARIF pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. Účinnost od 30. 3. 2018 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Změna Předpis č.j. účinnost od Opravil Dne podpis 1 2 3 23.7.2016 1.5.2017 30. 3.

Více

Čl. 2. Tarifní zásady. 1) Tarif ARRIVA MORAVA a.s. je rozčleněn na:

Čl. 2. Tarifní zásady. 1) Tarif ARRIVA MORAVA a.s. je rozčleněn na: TARIF ARRIVA MORAVA A.S. Účinnost od 15. 01. 2019 Čl. 1. Úvodní ustanovení Tarif ARRIVA MORAVA a.s. (dále jen Tarif ) stanoví výši jízdného a dovozného, způsob nabytí a použití jízdních dokladů a jejich

Více

KŽCD-07 TARIF. pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s..r.o.

KŽCD-07 TARIF. pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s..r.o. KŽCD-07 TARIF pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s..r.o. Účinnost od 1. 9. 2018 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Změna Předpis č.j. účinnost od Opravil Dne podpis 1 2 3 4 23.7.2016 1.5.2017 30.

Více

270 Ostrava hl. n. Bohumín

270 Ostrava hl. n. Bohumín Rozvoj příměstské ě železniční dopravy na Ostravsku 10. ročník mezinárodního veletrhu Czech Raildays 16.-18. 18. 6. 2009 Ostrava Martin Dutko Koordinátor ODIS s.r.o. Integrovaný dopravní systém ODIS v

Více

24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 14/2015 24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU IREDO

TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU IREDO TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU IREDO platný od 1. 9. 2018 Strana 1 z 10 Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od 1. 9. 2018 I. Úvodní ustanovení 1. Integrovaný dopravní systém IREDO

Více

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Schváleno dne 1. 11. 2013 Základní ustanovení 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky,

Více

Dlouhodobé časové jízdné (EM CARD/ODISka)

Dlouhodobé časové jízdné (EM CARD/ODISka) Tarifní a přepravní podmínky městské autobusové dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 11.12.2016 A. Linky městské autobusové dopravy (MAD) číslo 877511 až 877520 I. Ceny jízdného včetně DPH

Více

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje 1/2018 Nařízení statutárního města č. 1/2018, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města se usnesla dne 23.července

Více

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje Úplné znění 1/2018 Nařízení statutárního města č. 1/2018, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Jablonci nad v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje ve znění nařízení č. 1/2019

Více

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Schváleno dne 1. 11. 2013 Základní ustanovení 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky,

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Schváleno dne 1. 11. 2013 Základní ustanovení 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky,

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) I. Úvodní ustanovení Tento tarif stanoví v systému Integrované dopravy Plzeňska (dále jen IDP ) způsob a postup při uplatňování maximálních cen

Více

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava.

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava. Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava Strana 1 Moravskoslezský kraj v číslech Rozloha: 5 427 km 2 Počet obcí: 300 ( z toho 40 měst) Počet obyvatel: 1 220 000 Hustota: 224 obyvatel / km 2

Více

Obsah 1 Předmluva Základní pojmy Cestování s platební kartou Použití platební karty ve vozidle

Obsah 1 Předmluva Základní pojmy Cestování s platební kartou Použití platební karty ve vozidle 1 Obsah 1 Předmluva... 4 2 Základní pojmy... 5 3 Cestování s platební kartou... 6 3.1 Použití platební karty ve vozidle... 6 3.2 Příklady jízd s elektronickou jízdenkou... 7 3.3 Světelná signalizace průběhu

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí

Více

ke Smlouvě o podmínkách přepravy v integrovaném dopravním systému IREDO a zajištění činností a služeb souvisejících s jeho provozováním: T A R I F

ke Smlouvě o podmínkách přepravy v integrovaném dopravním systému IREDO a zajištění činností a služeb souvisejících s jeho provozováním: T A R I F OREDO s.r.o. I Nerudova 104 I 500 02 Hradec Králové Příloha číslo 2 ke Smlouvě o podmínkách přepravy v integrovaném dopravním systému IREDO a zajištění činností a služeb souvisejících s jeho provozováním:

Více

Otázky z problematiky TR 10 pro zaměstnance se zkouškou O-04a

Otázky z problematiky TR 10 pro zaměstnance se zkouškou O-04a Page 1 of 5 PROCESNÍ LISTY ČÍM SE ŘÍDÍME POKYNY A INFORMACE NOVINKY KONTAKTY Úvod / Pokyny a informace / Příprava na zkoušky / Testové otázky osobní přepravy TESTOVÉ OTÁZKY OSOBNÍ PŘEPRAVY Otázky z problematiky

Více

Určené podmínky pro veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu

Určené podmínky pro veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu Určené podmínky pro veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu ČÁST I. Všeobecné podmínky 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou linkovou osobní vnitrostátní

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje platný od 1. září 2018 1 OBSAH: 1. Preambule... 4 2. Úvodní ustanovení... 4 3. Základní pojmy... 4 4. Druhy jízdného... 6 5. Tarifní pravidla...

Více

Tarif IDS IREDO platný od 13.6.2010

Tarif IDS IREDO platný od 13.6.2010 Oredo s.r.o. Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové Tarif IDS IREDO platný od 13.6.2010 Strana 1 (celkem 7) Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO I. Úvodní ustanovení 1. Integrovaný dopravní systém

Více

IDS Moravskoslezského kraje ODIS. Aktuální stav rozvoje OIS v Ostravské aglomeraci

IDS Moravskoslezského kraje ODIS. Aktuální stav rozvoje OIS v Ostravské aglomeraci IDS Moravskoslezského kraje ODIS Aktuální stav rozvoje OIS v Ostravské aglomeraci Aktuální stav tarifní integrace Plná tarifní integrace je realizována: na všech linkách PAD (výjimky do 9. 6. 2018) na

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 2 k Tarifu PID vydanému k 3. 2. 2015 platný od 1. 7. 2015 na základě provozních potřeb 1/6 1. V čl. II. se mění odst. 1. písm. k) a nově zní takto: k) Stanice

Více

2018/1 - TARIF MHD V JABLONCI NAD NISOU (ÚPLNÉ ZNĚNÍ)

2018/1 - TARIF MHD V JABLONCI NAD NISOU (ÚPLNÉ ZNĚNÍ) 2018/1 - TARIF MHD V JABLONCI NAD NISOU (ÚPLNÉ ZNĚNÍ) Nařízení statutárního města č. 1/2018, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy

Více

ZKOUŠKA. PK-Tarif. Tarif a tarifní zásady. Jméno: ID testu: Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: 1 b. a) ID otázky: 3677

ZKOUŠKA. PK-Tarif. Tarif a tarifní zásady. Jméno: ID testu: Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: 1 b. a) ID otázky: 3677 ZKOUŠKA Jméno: ID testu: PK-Tarif Os. č. Útvar: Tarif a tarifní zásady 1) Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: ID otázky: 3674 pro jednotlivé jízdné započítávají samostatně (tedy jako dvě pásm a

Více

TARIF. společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel. ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě

TARIF. společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel. ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě TARIF společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě platný od 1.11.2016 ROZSAH PLATNOSTI Společnost ARRIVA TEPLICE s.r.o.

Více

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Ceník jednotlivého SID Platba v hotovosti Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1 12 9 6 4 3 6 2

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Tarif

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Tarif ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ PK-Tarif Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Tarif a tarifní zásady 1) Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: 1 b. a) ID otázky: 3674 a) pro jednotlivé jízdné započítávají samostatně

Více

Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Schváleno jednatelem Arriva vlaky dne 27. 8. 2018 Účinnost od 1. 9. 2018 Článek 1: Rozsah platnosti Společnost ARRIVA vlaky s.r.o. (dále

Více

Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Schváleno jednatelem Arriva vlaky dne 12. 2. 2016 Účinnost od 16. 2. 2016 Článek 1: Rozsah platnosti Společnost ARRIVA vlaky s.r.o. (dále

Více

Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06.

Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06. Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06.2013 A. Linky městské autobusové dopravy (MAD) číslo 877511

Více

Čl. 2. Tarifní zásady. 1) Tarif ARRIVA MORAVA a.s. je rozčleněn na:

Čl. 2. Tarifní zásady. 1) Tarif ARRIVA MORAVA a.s. je rozčleněn na: TARIF ARRIVA MORAVA A.S. Účinnost od 01. 09. 2018 Čl. 1. Úvodní ustanovení Tarif ARRIVA MORAVA a.s. (dále jen Tarif ) stanoví výši jízdného a dovozného, způsob nabytí a použití jízdních dokladů a jejich

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

Aktuální stav rozvoje odbavovacího a informačního systému v Ostravské aglomeraci

Aktuální stav rozvoje odbavovacího a informačního systému v Ostravské aglomeraci Aktuální stav rozvoje odbavovacího a informačního systému v Ostravské aglomeraci Odbavovací systém ODISka Mezníky projektu ODISka - Únor 2011 DPO (1. vydavatel, e-shop) - Březen 2012 3 linky PAD (VTM,

Více

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (IDS JK)

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (IDS JK) Jihočeský koordinátor dopravy Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (IDS JK) konference na téma Mobilita v česko-rakouském přeshraničním regionu organizovaná v rámci projektu Connecting Regions

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 9 k Tarifu PID vydanému k 1. 2. 2016 platný od 26. 8. 2017 na základě provozních potřeb 1/5 1. V čl. III.A. se mění v odst. 4 a nově zní takto: 4. Pro kategorie

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) od

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) od Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP)

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od zavedení zvýhodněného jízdného pro vybrané skupiny cestujících

Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od zavedení zvýhodněného jízdného pro vybrané skupiny cestujících Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od 1.9.2016 - zavedení zvýhodněného jízdného pro vybrané skupiny cestujících Zvýhodněné jízdné je určené pro žáky, učně, studenty denního studia středních škol,

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS Platnost: od 09. 06. 2019 1 Obsah I. Seznam zapojených dopravců 3 II. Všeobecná ustanovení 3 III. Vznik a splnění

Více

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje Úplné znění 1/2018 Nařízení statutárního města č. 1/2018, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje ve znění nařízení

Více

Nařízení statutárního města Plzně č. 7/2015 O TARIFU INTEGROVANÉ DOPRAVY PLZEŇSKA NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ

Nařízení statutárního města Plzně č. 7/2015 O TARIFU INTEGROVANÉ DOPRAVY PLZEŇSKA NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ Nařízení statutárního města Plzně č. 7/2015 Rada města Plzně svým usnesením č. 775 ze dne 25.6.2015 schválila podle 4a odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory. 1. Úvod

Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory. 1. Úvod č.j. 16/2018-410-TAR/1 Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory 1. Úvod Dne 8. ledna 2018 schválila vláda České republiky finální verzi Programového prohlášení

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 2 k Tarifu PID vydanému k 1. 2. 2016 platný od 2. 7. 2016 na základě provozních potřeb 1/6 1. Mění se čl. VIII. a nově zní takto: VIII. Neobsazeno 2. V čl.

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU Čl. I. Základní ustanovení Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu cestujících a zavazadel u dopravce ČSAD Frýdek-Místek

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od

Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od 10. 12. 2017 I. Úvodní ustanovení 1. Integrovaný dopravní systém IREDO (dále jen IDS IREDO ) je systém veřejné osobní linkové dopravy spojující jednotlivé

Více

Vzory jízdních dokladů ČD. platných na autobusové lince AE

Vzory jízdních dokladů ČD. platných na autobusové lince AE Vzory jízdních dokladů ČD platných na autobusové lince AE Stav k 15. 6. 2014 POSTUP PŘI KONTROLE JÍZDNÍCH DOKLADŮ 3 1. JÍZDENKY VYSTAVENÉ NA STANDARDNÍCH TISKOPISECH 3 1.1 Jednosměrná jízdenka pro všechny

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. ledna 2008 od 28. června 2008 změna přílohy 3 Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV.

Více

TARIF ARRIVA MORAVA A.S. Účinnost od 14.6.2015

TARIF ARRIVA MORAVA A.S. Účinnost od 14.6.2015 TARIF ARRIVA MORAVA A.S. Účinnost od 14.6.2015 Čl. 1. Úvodní ustanovení Tarif ARRIVA MORAVA a.s. (dále jen Tarif ) stanoví výši jízdného a dovozného, způsob nabytí a použití jízdních dokladů a jejich platnost

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor dopravy V Písku dne: 16.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nový ceník jízdného MHD Písek NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města přílohu č. 5

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 3 k Tarifu PID vydanému k 1. 8. 2018 platný od 9. 12. 2018 na základě provozních potřeb 1/10 1. V čl. II., odst. 1., se mění nadpis bodu ad) a nově zní takto:

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO

Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO I. Úvodní ustanovení 1. Integrovaný dopravní systém IREDO (dále jen IDS IREDO) je systém zajišťování dopravní obslužnosti Královéhradeckého a Pardubického kraje

Více

Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka

Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka Platnost od 1. ledna 2015 Úvod ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 8/2015 4. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Věci přepravní a tarifní...

Více

Tarif integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje

Tarif integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje Tarif integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje platný od 1. 1. 2017 1 OBSAH: 1. Preambule... 4 2. Úvodní ustanovení... 4 3. Základní pojmy... 4 4. Druhy jízdného... 6 5. Tarifní pravidla... 8

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS Platnost: od 1. 9. 2018 1 Obsah I. Seznam zapojených dopravců 3 II. Všeobecná ustanovení 3 III. Vznik a splnění

Více

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště ceník č. 1 CENÍK JÍZDNÉHO PRAVIDELNÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY (PAD) PLATNÝ OD 1. 1. 2015 PRO LINKY DO 100 KM Údaje v Kč Zlevněné jízdné obyčejné jízdné poloviční jízdné ZTP žákovské studentské Zavazadla nad

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od 14. 12. 2014

Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od 14. 12. 2014 Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od 14. 12. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Integrovaný dopravní systém IREDO (dále jen IDS IREDO) je systém zajišťování dopravní obslužnosti Královéhradeckého

Více

PROJEKT V ÚSTECKÉM KRAJI

PROJEKT V ÚSTECKÉM KRAJI PROJEKT INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU V ÚSTECKÉM KRAJI Ing. Martin Ročňák zpracovatel Projektu zavedení zónově-relačního integrovaného tarifu v Ústeckém kraji Ústí nad Labem, 15. 11. 2010 1 Výchozí

Více

1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005

1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005 1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005 Výše jízdného závisí na věku žáka. Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin. Za zlevněné

Více

Číslo 45-46/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 6.

Číslo 45-46/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 6. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 45-46/2013, ročník LXIX. 6. listopadu 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Tarifní podmínky MHD a ceny jízdného v Hradci Králové a v dopravně připojených obcích :

Tarifní podmínky MHD a ceny jízdného v Hradci Králové a v dopravně připojených obcích : Příloha č. 5 Smlouvy o veřejných službách přepravy osob na roky 2016-2025 Tarifní podmínky MHD a ceny jízdného v Hradci Králové a v dopravně připojených obcích : Čl. 1 Tímto nařízením se stanoví maximální

Více

Podmínky pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory na linkách KRODOS BUS a.s. 1. Úvod

Podmínky pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory na linkách KRODOS BUS a.s. 1. Úvod Podmínky pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory na linkách KRODOS BUS a.s. 1. Úvod Dne 8. ledna 2018 schválila vláda České republiky finální verzi Programového prohlášení

Více

Příloha č. 4 k Provozně-ekonomické Smlouvě Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Příloha č. 4 k Provozně-ekonomické Smlouvě Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Příloha č. 4 k Provozně-ekonomické Smlouvě Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. ledna 2007 ve znění platném od 4. března 2007 Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV.

Více

Stručný průvodce MHD Žďár nad Sázavou

Stručný průvodce MHD Žďár nad Sázavou Stručný průvodce MHD Žďár nad Sázavou (platí od 1. 1. 2018) Dopravce: ZDAR, a.s. Jihlavská 759/4 Žďár nad Sázavou 591 01 URL: www.zdar.cz Obsah: Tarifní podmínky MHD ve Žďáru nad Sázavou Stručný výňatek

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLVI. V Praze dne 10. května 2018 částka 5

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLVI. V Praze dne 10. května 2018 částka 5 Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XLVI. V Praze dne 10. května 2018 částka 5 Výměr MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2018 Cenový věstník

Více

Strategie rozvoje regionáln v Moravskoslezském m kraji. Ing. Aleš Stejskal Koordinátor ODIS s.r.o.

Strategie rozvoje regionáln v Moravskoslezském m kraji. Ing. Aleš Stejskal Koordinátor ODIS s.r.o. Strategie rozvoje regionáln lní železniční dopravy v Moravskoslezském m kraji Budoucnost železniční dopravy v ČR Czech Raildays Ostrava, 15.-16. 6. 2010 Ing. Aleš Stejskal Koordinátor ODIS s.r.o. Železniční

Více