Úvodem rektor prof. Peter Toperczer přivítal nové členy UR AMU PhDr. Lukáše Hurníka a Lubora Dohnala

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodem rektor prof. Peter Toperczer přivítal nové členy UR AMU PhDr. Lukáše Hurníka a Lubora Dohnala"

Transkript

1 Zápis z umělecké rady AMU dne Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Profesorské řízení doc. Věry Chytilové 2. Profesorské řízení doc. PhDr. Jana Bernarda, CSc. 3. Profesorské řízení doc. Stanislava Ulvera 4. Různé Program jednání byl schválen. Úvodem rektor prof. Peter Toperczer přivítal nové členy UR AMU PhDr. Lukáše Hurníka a Lubora Dohnala Ad. 1 Profesorské řízení doc. Věry Chytilové Děkan FAMU PhDr. Michal Bregant seznámil přítomné s jednáním UR FAMU a připomněl, že Věra Chytilová se uchází o jmenování profesorkou na základě souboru uměleckých děl. Při hodnocení profesorské přednášky se dopustila cenných zobecnění a předvedla schopnost přesahu od vlastní tvorby k její teoretické reflexi, od empirie k filosofii tvorby. Prof. Horanský s radostí čte a recenzuje: Od V.Chytilové čekal zásadní vyjádření k tématu. Konstatoval, že práce je dobře vystavěna, od konkrétního k zobecnění, obsahuje exkurze do historie pojmu. Třetí část je životopisná u stěžejních děl se zastavuje, i s určitým humorem. (Boje s tajemníkem ÚV KSČ Müllerem optikou V.Chytilové.) Doporučuje k publikování- jak se tvůrci prodírali cenzurou. Její dílo i práce dává placet k tomu, aby řízení proběhlo. Prof. Toperczer podporuje myšlenku prof. Horanského o publikování prof. práce Věry Chytilové. Podporuje obecně publikaci kvalifikačních prací. L. Helge slyšel přednášku na FAMU, pak si četl práci s údivem zjistil, že i tu přednášku stvořila Věra Chytilová jako drobné umělecké dílo. Rozsah od tragédie (hořké komedie) až ke srandě, má to kompozici (kapitoly s Müllerem), je to zajímavější než suchá přednáška. Doc. Schartová se připojuje k chvále literární úrovně přenášky. Chce upozornit, že jako pedagog může být Věra Chytilová pro studenty vzorem pro svoji věrnost a odvahu. L. Helge - vztah studentů k V. Chytilové má rozpětí od nesmírné lásky až k nesmírné nenávisti. Úctu k ní ale mají všichni. Prof. Vyskočila fascinovala V. Chytilová tím, že si uvědomovala přesně kdo je a co může je pohledná a atraktivní žena. Umění ženského pohlaví, které bylo jemně využíváno za totalitního režimu, je další stránkou tvorby V.Chytilové. V práci uvádí situaci s Müllerem, ale bez určité velké režijní a dramaturgické přípravy by se to nemohlo odehrát.

2 Její cesta kariérní nebyla lehká. Přes všechny peripetie se vypracovala až k sebepřijetí. Viz též spolupráce s Ester Krumbachovou. Prof. Vojtěchovský: Řekne, že se nebude zabývat autocenzurou, ale pak se implicitně celou dobu autocenzurou zabývá. Prof. Horanský připomněl, že Věra Chytilová má unikátní nerealizovaný scénář o B.Němcové. Prolínání B.Němcové a V.Chytilové je trochu identické doporučuje, aby škola pomohla najít sponzora, aby režisérka mohla scénář uskutečnit. Scénář je úžasný, monumentální, její vidění B.N. bolavé, trýznivé. K jednání byla přizvána V.Chytilová Přizván doc. Bernard Dr. Hurník položil otázku technologie a kinematografie. Zvuk se stává v multimediálním světě důležitější i když to vypadá, že svět je vizuální. J. Bernard - iluzívnost zvuk rozkládá, po obrazové stránce vlastně už není dál kam jít snaha je jít dál ve větší nasycenosti obrazu skládaného digitálně. V nejbližší budoucnosti se budou filmy šířit z jednoho centra do mnoha kin přes satelity. Prof. Hlaváč - Technologie ovlivňuje ztvárnění tvůrčího výsledku. Technické myšlení, technologické vybavení, tvůrčí invence. prof. Hlaváč: Jací jsou dnešní mladí lidé a co pro ně můžeme udělat, jaký je jejich svět? V.Chytilová - Studenti jsou nejrůznější, je těžké odhadnout, kdo bude schopen film klade nejrůznější nároky. V kumštu by mělo jít o národní identitu, filmaři by měli udělat svědectví o současnosti. Jedná se o to, že když přijmou 5 studentů, z toho3 cizince (a cizinci nemusí platit), tak 2 studenti zbývají... Jinde musí na takové škole platit, ta škola je strašně drahá. FAMU je na tom špatně škola nezaručuje víc, než podporu jednoho dvacetiminutového absolventského filmu. Všichni chtějí dělat celovečeráky, a jsou vedeni morálkou, která tu vládne touží po úspěchu, jsou sebestřední, jedou v módě. Po stránce pedagogické je těžké je vést. Už ve druhém ročníku se kontrolují všechny práce navzájem mezi katedrami, studenti se bojí něco svobodně udělat. Je velká svoboda a současně velká nesvoboda. Za totáče jsme byli ve škole v určitém azylu. Škola nás chránila. Prof. Toperczer: VŠ zákon umožňuje všem studovat zdarma, pokud jsou schopni studovat v jazyce českém. Toto ustanovení bylo přijato předčasně, ale vzhledem k budoucí unii má velký význam. Můžete si říci, zda potřebujete nejlepšího režiséra, nebo nejlepšího českého režiséra. To, že je absolventem FAMU Kusturica, má pro školu význam. V.Chytilová: Jenom jeden může absolvovat filmem. Na ostatní nejsou peníze. Zkoušeli jsme spolupráci s televizí, ta měla zájem o debuty, ty bývají zajímavé. Za doby Kusturici jsme žádnou starost o peníze neměli. prof. Toperczer: Není úplně pravda, že do resortu vysokého školství nešly v posledních letech velké prostředky. Odvrácenou stranou mince je skutečnost, že se rozmělnily. Byly použity na vznik regionálních škol, nových

3 fakult, atd., mnohdy za účelem pouhého zvýšení počtů studentů, bez ohledu na kvalitu vysokoškolského vzdělání. l student režie stojí 260 tisíc korun ročně.je to snad nejdražší obor. Koeficient 1 je o málo více než 30 tisíc Kč na studenta / rok. UVŠ mají koeficient 5,9. Absolutně nejvyšší ze všech oborů, všech VŠ ČR.Obávám se, že tady již veškeré další možnosti rozvoje byly vyčerpány. Záleží ale také na rozhodnutí fakulty, kterému oboru na základě výsledků přisoudí prioritu a upraví rozdělení finančních prostředků podle potřebnosti a kvality oboru. V tom jsou fakulty zcela svobodné a nezávislé. prof. Horanský V.Chytilová se prodrásala k výsledku ideogickou cenzurou, oni mají dnes jinou. Na Famufestu je toho důkaz. V.Chytilová - oponovala, že na Famufestu nemohl vidět absolventský film. Je závislost na televizi. Myslí si, že by se mělo něco platit. Postavit se k tomu rozumně a hlídat zloděje. prof. Kurz - promluvil za katedru skladby na HAMU, která je katedře režie FAMU blízká. Vznikají autorská díla, která musí být v rámci absolutoria zveřejněna. Symfonický orchestr plus rozepsání partitury atd., to je pul milionu. Katedra vyvíjí grantové úsilí pro realizaci děl svých absolventů. Je to cesta, která vede k větším možnostem realizace. prof. Chuchro - shrnul, že diskuse k tomuto řízení se dostala hodně daleko ale právě pro takovéto diskuse tato rada je. Měla by se jimi zabývat. Horší je,jak naše myšlenky realizovat. prof. Hlaváč děkuje za druhoplánově znějící klarinetový koncert použitý v Panelstory (Alexej Fríd) V.Chytilová - Nikdy neužívám hudbu druhoplánově. Prosí UR, aby svoje pravomoce užívala rasantně. Hlasování Počet členů UR AMU: 25 Počet přítomných: 15 Pro:14 Proti: 0 Zdržel se: 0 1 neplatný lístek UR AMU navrhuje doc. Věru Chytilovou ke jmenování profesorkou pro obor režie. Ad. 2 Profesorské řízení doc. dr. Jana Bernarda, CSc. Děkan FAMU dr. Bregant zdůraznil, že profesury, které se dnes projednávají, jsou pro FAMU velmi důležté. Oba uchazeči doc. Bernard a doc. Ulver reprezentují tzv. teoretický přístup k filmu. Doc. Bernard se pohybuje v této sféře 20 let a má za sebou několik publikací, které lze brát jako ustavující pro obor. Učí též na FFUK. Má schopnost kombinovat teoretický a historický přístup.

4 prof. Vojtěchovský konstatoval, že přednáška dr. Bernarda je méně dramatická a množstvím citací a odkazů i méně temperovaná než předchozí. Ale problém, kterým se doc. Bernard zabývá, je důležitý. Chce podpořit jeho profesuru. Je to závažná práce. Jmenování navrženo UR FAMU na základě předložené práce. Přizván doc. Bernard Doc. Bernard: Jde to paralelně a ve vzájemné interakci. Technologie zastarávají. Moderní technologie umožňují do důsledku pracovat a simulovat okolní svět stejnými prvky, z jakých je ve skutečnosti stvořen. Je možné vytvářet hypotetické světy, což dříve nebylo možné. Dnes je to k nerozeznání od kopie modelované reality. Je možné, že se to divákovi znechutí a budou chodit na filmy, které nebudou počítačově zpracovány. Prof.Vyskočil připomněl dílo Conrada Lorenze O odumírání lidskosti. Máme si vzít starost o re-humanizaci? Je virtualita logický důsledek technického pokroku? Doc. Bernard Umělec má odpovědnost, pokud technologii používá. To, že věda umělce technologizuje, neznamená, že ho dehumanizuje. Prof.Vyskočil technologie je nenasytná, rozvíjí se dál (Heidegger), člověka dehumanizuje. L. Helge: technologie předbíhá tvůrčí záměr. Dřív to bylo naopak a rozvíjelo se obé. Teď je tvůrce otrokem, záměr je spekulativní, ne tvůrčí. Doc. Bernard: Jestli je někdo nenasytný, není to technologie, ale člověk, který ty technologie vyvíjí. Prof. Kurz: Technika diktuje možnosti tvůrcům. To je převrácený a nepřirozený gard. Kéž by požadavek tvůrčí potence opět diktoval technice, jak se má utvářet. Dr. Hurník: Umění, který vzniká na objednávku technologie. Hodně uměleckých děl vzniklo na objednávku technologie. (Bach Temperovaný klavír). Bojíme se toho, že neumíme s novým nástrojem zacházet, Jakmile se to naučíme, dominuje tvůrčí impuls. Dr.Bernard ekonomický tlak technologie umělec. Technologie si zachovávají svoje hodnoty. Lze je použít podle uměleckého záměru (viz Jan Němec) Hlasování Počet členů UR AMU: 25 Počet přítomných: 15 Pro:15 Proti: 0 Zdržel se: 0 UR AMU navrhuje doc. dr. Jana Bernarda,CSc. ke jmenování profesorem pro obor teorie filmové a televizní tvorby. Ad. 3 Profesorské řízení doc. Stanislava Ulvera

5 Děkan FAMU dr. Michal Bregant konstatoval, že doc.ulver je autorem řady odborných publikací. Kromě toho je vydavatelem časopisu Film a doba, sleduje širší kontex filmové tvorby. Dovede kombinovat kritické myšlení s teoretickým zájmem. Je aktivním účastníkem na tvůrčím procesu studentských filmů. O profesuru se uchází na základě vědecké práce. Prof. Horanský: Práce, kterou je dobré si schovat, kritické myšlení s básnivým podáním, jako měl rád Šalda. Meditace o prostoru ve filmu jsou teze, které jsou i pro divadelníka zajímavé. Přizván doc. Ulver Objasňuje název Lunapark v hlavě viz Ferlinghetiho verše, které začínají v ČR vycházet. Prof. Horanský: Když učíte, cítíte hlad po teoretickém myšlení? Doc. Ulver: Ne na bázi čisté teorie, ale na bázi vlastní práce. Studenti snesou radikální kritiku, vedeme diskusní semináře analyzujeme estetické texty. Prof. Hlaváč: Generační vize Ferlingheti současnosti? Poplatnost trhu je děsivá. a spol. Jak vnímáte vy umění Doc.Ulver: Mým zájmem je avantgarda sleduji trendy, které se vymykají komerci. Např. v animaci. Prof. Horanský : Jak se díváte na kolážovitost animovaný film + hraný atd. (Lola běží o život) Doc.Ulver: Jde o to, jak je to použito. Závisí na invenci tvůrce. (Srovnání s výtvarným uměním) Hlasování Počet členů UR AMU: 25 Počet přítomných: 15 Pro:15 Proti: 0 Zdržel se: 0 UR AMU navrhuje doc. Stanislava Ulvera ke jmenování profesorem pro obor teorie filmové a televizní tvorby. Ad 4. Různé Rektor oznámil, že se jednáním podařilo uhájit koeficient 5,9 pro vysoké umělecké školy, který schválila Rada vysokých škol. Poděkoval za účast i za bohatou diskusi při projednávání dnešních profesur. Přeje všem krásné Vánoce a hodně pracovních úspěchů i osobní spokojenosti v roce V Praze dne zapsala Marie Kratochvílová prof. Peter Toperczer rektor AMU

6

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory impulsy příspěvek k diskusi o animaci kultury / managementu kultury / managementu umění v českém i evropském kontextu AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory

Více

Vzdělávání seniorů v ČR

Vzdělávání seniorů v ČR Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Vzdělávání seniorů v ČR Sociální práce Vypracovala: Eva Grohová Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Čelákovice 2011 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

CALL ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE III 2011

CALL ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE III 2011 CALL ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE III 2011 Inzerce RWE Transgas 3 TECNICALL EDITORIAL TECNICALL ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE III 2011 doc. Ing. arch.

Více

I N F O R M A C E O S T U D I U

I N F O R M A C E O S T U D I U I N F O R M A C E O S T U D I U Obsah přijímací zkoušky pro akademický rok 2004 / 2005 strana Všeobecné informace 1 6 Informace pro zahraniční uchazeče 7 Animovaná a multimediální tvorba 8 9 Dokumentární

Více

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) JAMU 2012/II 2013/I Jednou z nejdůležitějších událostí stávajícího akademického roku 2012/2013 bylo bezpochyby otevření

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Vzdělávání dospělých v ČR Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Na rozdíl od civilizované Evropy si zatím o významu vzdělávání dospělých dokážeme pouze hezky povídat,

Více

Tucet předvolebních otázek ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku

Tucet předvolebních otázek ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku Tucet předvolebních otázek ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku Odpovědi představitelů politických stran (v abecedním pořadí) 1. ČR dává ze státního rozpočtu na podporu vědy přibližně 0,65 % HDP,

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Z obsahu: VÝSTAVA ARTPERITIV I. - STR. 3 INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA - STR. 4 STUDENTI SOUTĚžILI - STR. 5 II. OSTRAVSKÉ

Z obsahu: VÝSTAVA ARTPERITIV I. - STR. 3 INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA - STR. 4 STUDENTI SOUTĚžILI - STR. 5 II. OSTRAVSKÉ OSTRAVSKÁ POLONISTIKA OPĚT ZVEDLA LAŤKU STUDENTSKÝCH KONFERENCÍ DEN S NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ POLSKOU SPISOVATELKOU Letošní desátý, a tedy jubilejní ročník studentských vědeckých konferencí (konají se na celé FF

Více

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz, který vznikl v rámci projektu

Více

Dům roku 2002 (2) 6. rámcový program EU (3) Smlouva s univerzitou v Egeru (4) Nejde jen o prevenci úrazů (6) Ze života univerzity (7) Ze zasedání

Dům roku 2002 (2) 6. rámcový program EU (3) Smlouva s univerzitou v Egeru (4) Nejde jen o prevenci úrazů (6) Ze života univerzity (7) Ze zasedání Dům roku 2002 (2) 6. rámcový program EU (3) Smlouva s univerzitou v Egeru (4) Nejde jen o prevenci úrazů (6) Ze života univerzity (7) Ze zasedání kolegia rektora (8) Studentská vrátka (9) Dubnová zastavení

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta MgA. BcA. Petra Vodičková ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL Disertační práce Vedoucí práce: JUDr. Lenka Valová Brno 2014

Více

1. Účel nadačního fondu 3. 2. Přehled činností 4. 3. Přehled o nadačních darech 19. 4. Přehled o poskytnutých příspěvcích 21

1. Účel nadačního fondu 3. 2. Přehled činností 4. 3. Přehled o nadačních darech 19. 4. Přehled o poskytnutých příspěvcích 21 výroční zpráva 2007 1. Účel nadačního fondu 3 2. Přehled činností 4 3. Přehled o nadačních darech 19 4. Přehled o poskytnutých příspěvcích 21 5. Účetní závěrka výsledky 22 6. Výňatek ze zprávy revizora

Více

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE

ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní manažerství ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Autor práce: BcA. Markéta Švecová Vedoucí práce: MgA. Lucie Šnajdrová

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen

Více