Podrobná specifikace publikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podrobná specifikace publikace"

Transkript

1 Obchodní nabídka - odborná publikace k analýze dopravních nehod III Předmět nabídky : Publikace Analýza příčin vzniku a průběhu škodných událostí v oboru pojištění motorových vozidel Poznámka : dodavatel není plátcem DPH. V případě, že distribuci knih zajišťuje přímo vydavatel knih Vlastimil Rábek, nebude zákazníkům již účtováno poštovné a balné. Podrobná specifikace publikace Název ISBN/VPRA Publikace č. III Analýza příčin vzniku a průběhu škodných událostí v oboru pojištění motorových vozidel / VPRA-SCP

2 Typ publikace Sborník tuzemských a převzatých cizojazyčných publikací Zdroj Hrsg. Burg / Moser. Oddíl A17 Handbuch Verkehrsunfallrekonstruktion. ISBN Schadenaufklärung, Dipl.-Ing. Klaus- Dieter Brösdorf, Dipl.-Ing. Klaus Depré,Dipl.-Ing. (FH) Jörg Göritz, Hugemann (Hrsg.), Verlag autorenteam. Unfallrekonstruktion, Kapitola 6.1. Münster, 2007, str ISBN , Versicherungsbetrug, Dipl.-Ing. Michael Weber Hugemann (Hrsg.), Verlag autorenteam. Unfallrekonstruktion, Kapitola 5.9. Münster, 2007, str ISBN , Der Wildunfall, Dipl.- Ing. (FH) Adrian Kruse Sborník přednášek ze 17. konference EVU v Nice 6. listopadu 2008, Francie, 2008 by EVU, Matter and Morphological Analysis of Forensic Marks in Road Accident Analysis, Dr. Bruno Espanet, Emmanuelle Minicucci, Dr. Jean-Philippe Depriester Proceedings of the 1st joint ITAI-EVU Conference, 18th EVU Conference, 9th ITAI Conference, Hinckley, United Kingdom 2009, Driver Identification by Means of Residues from the Airbag Propellant, Dipl. Eng. Gabriel Pâduraru Znalec 1/2011 a Soudní inženýrství 01/2011 a 02+03/2011, ISBN X (CZ), Vyhodnocení stop v interiéru vozidla, případ vozidla VW Golf s otazníkem, Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D. Kapitola 1, Bedeutung und Erscheinungsformen, Die Aufklärung des Kfz-Versicherungsbetrugs, ISBN , 1. Auflage 1995 (Obsah kapitol 1.2, 1.3 a 1.4 a příslušných podkapitol, Grundlagen der Kompatibilitätsanalyse und Plausilitätsprüfung, Dipl.-Ing. Michael Weber Zdrojový jazyk němčina, angličtina, francouzština, čeština Počet prací Zaměření publikace 6 zahraničních, 1 tuzemská Analýza tzv. malých kolizí, pojistné podvody na motorových vozidlech včetně právní problematiky (Německo), kolize s volně žijící zvěří, problematika ustanovení řidiče, posouzení připoutanosti osob ve vozidle Vydavatel, distributor Vlastimil Rábek Copyright Náklad s autory vyjednán 450 kusů Počet stran 367 Tisk / papír Vazba Formát Obálková strana Cena publikace barvy formátu CMYK / 90 g pevná, šitá V8 B5 (250 * 176 mm) tuhá, barevná 1390,- Kč nebo 56 EUR CZK/EUR = 24,86 zafixován k datu vydání publikace Poštovné, balné, DPH nebude účtováno

3 Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D. Analýza příčin vzniku a průběhu škodných událostí v oboru pojištění motorových vozidel (Sborník tuzemských a převzatých cizojazyčných publikací) Analyse der Ursachen von Schadenereignissen im Bereich der Kfz- Versicherung (Sammelbuch inländischer und übernommener fremdsprachigen Veröffentlichungen) Vydal (Hrsg.) Vlastimil Rábek 2012 Distribuce: Vlastimil Rábek, Olomouc, , Tisk: PROPERUS s.r.o., Šlechtitelů 1, , Olomouc Vydal (Herausgeber) Vlastimil Rábek V. Rábek, 2012 Vědecký redaktor: Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D. (ČVUT v Praze, FD) Technický redaktor: Ing. Vladimír Panáček (ÚSI VUT v Brně) Odborný garant vydání: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě 1. recenzent: Doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc. (ČVUT v Praze, FD, Ústav soudního znalectví v dopravě) 2. recenzent: Ing. Michal Frydrýn (ČVUT v Praze, FD, Ústav soudního znalectví v dopravě) ISBN: VPRA-SCP

4 Obsah Obsah 4 Slovo vydavatele 10 Předmluva 14 Poděkování 16 Danksagung 18 1 Objasňování průběhu a příčin vzniku poškození dopravních prostředků Úvod Kategorie Kategorie Kategorie Způsoby provedení (páchání) manipulovaných škodních případů Úmyslně vyvolaná škodná událost Fingovaná škodná událost Fiktivní škodná událost Vyprovokovaná dopravní nehoda Využitá dopravní nehoda Realizace kolizí a ekonomické zájmy Úmyslně zapříčiněná škodná událost Fingovaná škodná událost Fiktivní škodná událost Vyprovokovaná dopravní nehoda Využitá dopravní nehoda Údaje, podklady a informace Využití podkladů Další informace k průběhu škodné události Zkoumání a způsob dokumentace na škodním případu zúčastněných vozidel Pořízení přehledné fotodokumentace Fotodokumentace identifikačních znaků a charakteristických změn vozidla Fotodokumentace mimořádné výbavy, technického stavu a technických detailů vozidla 70

5 Sekvence snímkování při pořízení fotodokumentace Pořízení detailní fotodokumentace Pořízení fotodokumentace s přiloženou měřičskou latí Prohlídka, dokumentace a zaměření místa dopravní nehody resp. místa vzniku škodné události Vyhodnocení údajů a navazujících informací Metody pro objasňování průběhu a vzniku poškození vozidel z technického hlediska Teoretická zkoumání Způsob zpracování grafických podkladů (překryv grafických znázornění) Poloha a svit slunce Kontaktní stopy kol vozidla Simulační programy Experimentální zkoumání Principiální zkoumání Speciální zkoumání Vzájemné ustavení vozidel / udané místo vzniku škodné události Vyhotovení znaleckého posudku 135 Použitá literatura Pojistné podvody na motorových vozidlech Možnosti objasňování pojistných podvodů s pomocí technických znaleckých posudků Postavení technických znalců Význam usnesení o přibrání znalce Rozdělení důkazního břemene v občansko-právním řízení ve věci krytí škod z povinného ručení Motivace k provádění pojistných podvodů s motorovými vozidly Znalecké posudky ke stanovení výše škody jako příspěvek k pojistnému podvodu Trestnĕ - právní situace k problematice pojistných podvodů Čtyři nejvýznamnější typy pojistných podvodů Smluvená dopravní nehoda Vyprovokovaná dopravní nehoda Využitá dopravní nehoda Fiktivní dopravní nehoda, aneb případ pouze na papíře 164

6 2.3 Zajištění důkazů při podezření na pojistný podvod Zajištění stop na místě dopravní nehody Zajištění stop na vozidle Dotazování účastníků škodné události Digitální fotografie při objasňování pojistných podvodů Možnosti technického hodnocení Kompatibilita Stanovení vzájemných kolizních poloh Geometrická kompatibilita poškození Porovnání intenzit deformačního přetvoření vozidel Plauzibilita (hodnověrnost) Definice plauzibility nehodového děje Předstírané dopravní nehody s odbočením na bázi «Berlínského modelu» Prokázání úmyslného zapříčinění vzniku poškození vozidel (kolize) Manipulované tečné kolize Způsoby činnosti a spolupráce osob při páchání pojistných podvodů Předstíraná zranění Problematika specifik v oblasti obecného pojištění odpovědnosti za vznik škod Úvod do problematiky Převrhnutí motocyklů Škody vzniklé v důsledku vandalismu - poškrábání různými předměty Střet provozů Škodná událost ve spojení se sebevraždou Manuální rozšiřování rozsahu škod Pracovní metody zkoumání Praktické postupy Nárazové zkoušky a srovnávací případy 237 Použitá literatura Dopravní nehody s divokou zvĕří Prvotní úkony při rekonstrukci dopravních nehod s lesní zvĕří Typický charakter škod vzniklých na vozidlech Stopy na místĕ dopravní nehody Stopy na vozidle 251

7 3.1.4 Mikroskopická zkoumání Rastrovací elektronový mikroskop Doporučení k prvotním úkonům při rekonstrukci dopravních nehod s lesní zvěří 258 Použitá literatura Posuzování kriminalistických stop z hlediska tvaru a složení v analýze dopravních nehod Úvod Příklady umělých hmot u automobilů Základy přenosu materiálu Strategie a možnosti analýzy otěrů Ukázky příkladů pocházejících ze soudních případů řešených naším ústavem Závěry 291 Použitá literatura Identifikace řidiče dle stop po inicializaci airbagu Úvod Stěry, testy vzorků Závěr 304 Použitá literatura Vyhodnocení stop v interiéru vozidla, případ vozidla VW Golf s otazníkem Úvod Konfigurace a řešení nehodového děje vozidel VW Golf - Mitsubishi Vylíčení nehodového děje, znalecký úkol Ohledání interiéru vozidla policií, podklady ke zranění osob, výpovědi, znalecká posouzení Technické posouzení znalce Ing. R Intenzita nárazu, pohyb řidiče, prognóza kontaktních zranění Stopy na bezpečnostních pásech vozidel VW Golf - Mitsubishi Konzultace v servisním středisku koncernového autoservisu Shrnutí problematiky posouzení připoutanosti osob ve vozidle VW Golf Vybrané obecné postřehy a postupy k posouzení problematiky připoutání osob ve vozidle 326

8 6.3.1 Znalecký přístup - obecná poznámka Princip skládání zatíženého bezpečnostního pásu do kořene průvlečného oka, stopy Případ z praxe s nárazem připoutaného řidiče hlavou do volantu Běžné typy stop v interiéru vozidla při posuzování otázky připoutání osob Náraz připoutané osoby do volantu - další případ z praxe Shrnutí problematiky připoutání osob ve vozidle a ustanovení řidiče, technický pohled Problematika připoutanosti osob ve vozidle, pohled dle zahraniční literatury Shrnutí problematiky připoutání osob ve vozidle a ustanovení řidiče, soudně - lékařský pohled Orientační určení vozidla, které přejelo do protisměru Možnosti vyhodnocení elektronických dat z řídících jednotek moderních vozidel 346 Použitá literatura Dosah a formy výskytu pojistných manipulací Varianty podvodu Smluvená dopravní nehoda Vyprovokovaná dopravní nehoda Využitá dopravní nehoda Fiktivní dopravní nehoda Motiv pojistného podvodu Všeobecný úvod Příklady, jak se lze obohatit Podvodné autoopravny Vybrané případové studie Oberhausenský podvodný komplex Případ Jimmy 359

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING POJISTNÉ PODVODY INSURANCE FRAUDS DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ. Zmanipulované dopravní nehody se zaměřením na analýzu chladnutí motoru

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ. Zmanipulované dopravní nehody se zaměřením na analýzu chladnutí motoru ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Bc. TOMÁŠ ROZLIVKA Zmanipulované dopravní nehody se zaměřením na analýzu chladnutí motoru Diplomová práce 2012 Zadání Zadání Poděkování Na tomto místě

Více

Ing. Marek Semela 1. ÚVOD

Ing. Marek Semela 1. ÚVOD Ing. Marek Semela PROJEKT EVU QUERY Příspěvek je informací o projektu QUERY, zpracovaném EVU Evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod. Shrnuje současný stav kvalifikace osob, a metodiky provádění

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUT OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA JÍZDY OSOBNÍHO VOZIDLA S PŘÍVĚSEM ANALYSIS OF DRIVING A PASSENGER VEHICLE

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě Renáta Divoká Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce na téma organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě pojednává o problematice

Více

Sborník 11. konference Prezentace projektů

Sborník 11. konference Prezentace projektů ISBN 978-80-01-05415-4 Sborník 11. konference Prezentace projektů Editoři: Michal Jeřábek Jan Krčál Lucie Krčálová SBORNÍK 11. KONFERENCE PREZENTACE PROJEKTŮ České vysoké učení technické v Praze Fakulta

Více

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING INTERPRETACE VÝSLEDKŮ TECHNICKÉ ANALÝZY NEHODY NA KŘIŽOVATCE VE VZTAHU K PRÁVNÍM

Více

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Specifics and Problem Areas of Claims

Více

Metody pro identifikaci částí vozidel

Metody pro identifikaci částí vozidel ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Ústav soudního znalectví v dopravě Metody pro identifikaci částí vozidel Methods of Vehicle Parts Identification Bakalářská práce Studijní program:

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Romana Nývltová, Pavel Marinič prosperita firmy Finanční řízení podniku Moderní metody a trendy aktuální přístupy, metody a instrumenty podnikového finančního řízení současné podnikatelské prostředí a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb Bakalářské kombinované studium. Roman Hojný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb Bakalářské kombinované studium. Roman Hojný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb Bakalářské kombinované studium Roman Hojný Pojistné podvody a jejich prevence Insurance frauds and their prevention BAKALÁŘSKÁ

Více

ExFoS 2012. Expert Forensic Science. sborník XXI. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství

ExFoS 2012. Expert Forensic Science. sborník XXI. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství ExFoS 2012 Expert Forensic Science sborník XXI. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství Název: ExFoS 2012 (Expert Forensic Science) sborník příspěvků Sestavil: Ing. Jan Schejbal, Ing. Albert

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Oceňování majetku Srovnání tržního ocenění a ocenění dle předpisu Bakalářská práce Autor: Lucie Havlíčková Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz Bibliograficko-informační skupina Oddělení vědeckých informací PA ČR v Praze vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných pracovníky

Více

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL 2015 ON THE SAFE SIDE Úvodní slovo Akademie dopravního vzdělávání při společnosti DEKRA

Více

Využití kriminalistické expertizy ručního písma

Využití kriminalistické expertizy ručního písma Využití kriminalistické expertizy ručního písma The use of criminalistic handwriting expertise Jaroslav Dorňák Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tato

Více

KRIMINALISTIKA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

KRIMINALISTIKA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KRIMINALISTIKA Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D. Studijní oporu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU

Více

Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze

Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze 1. Vliv zvyšování informační gramotnosti uživatelů vědeckých informací na zkvalitnění činnosti policejních manažerů

Více

Znalecké dokazování silničních nehod ve vztahu k pojistným podvodům v dopravě

Znalecké dokazování silničních nehod ve vztahu k pojistným podvodům v dopravě Znalecké dokazování silničních nehod ve vztahu k pojistným podvodům v dopravě Expert proofs of road tolls in relation to insurance frauds in transport Bc. Jarmila Hurtová Diplomová práce 2009 UTB ve

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz OBSAH OBSAH... 1 ALKOHOL, DROGY... 2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz OBSAH OBSAH... 1 ALKOHOL, DROGY... 2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE... Bibliograficko-informační skupina Oddělení vědeckých informací PA ČR v Praze vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných BIS OVI.

Více

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO

Více

Optimalizace sociálních služeb

Optimalizace sociálních služeb Optimalizace sociálních služeb Petr Víšek Ladislav Průša Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 241072429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH ALKOHOL, DROGY...2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...6

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 241072429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH ALKOHOL, DROGY...2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...6 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivost k problematice Informace o spolehlivosti produktů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více