Počáteční stav Za Od počátku Konečný stav Ú Č E T k roku ( ) k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počáteční stav Za 01-12.2014 Od počátku Konečný stav Ú Č E T k 01.01.2014 roku (01.2014) k 31.12.2014"

Transkript

1 UCT/VEMA S004 Org.: / /05/ Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk Školní Libice nad Cidlinou AKTIVA: ==================================================================================================================================== STÁLÁ AKTIVA: Nehmotný dlouhodobý majetek: 013 Software CELKEM Su 013 : Drobný dlohodobý nehmotný majetek CELKEM Su 018 : Oprávky k software CELKEM Su 073 : Oprávky k drobnému DNM CELKEM Su 078 : CELKEM TŘÍDA 0 : Celkem nehmotný dlouhodobý majetek: Hmotný dlouhodobý majetek: 021 Stavby CELKEM Su 021 : Samostatné hm. movité věci a sou.hmotných mov věcí Samostatné movité věci a soubory movitých věcí-šj CELKEM Su 022 : Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek-šj CELKEM Su 028 : Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek CELKEM Su 042 : 081 Oprávky ke stavbám CELKEM Su 081 : Oprávky k SHMV a souborům HMV Oprávky k SHMV a souborům HMV - ŠJ CELKEM Su 082 : Oprávky k drobnému DHM Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku - ŠJ CELKEM Su 088 : CELKEM TŘÍDA 0 : Celkem hmotný dlouhodobý majetek: CELKEM STÁLÁ AKTIVA: OBĚŽNÁ AKTIVA: Zásoby: 111 Pořízení materiálu CELKEM Su 111 : 112 Materiál na skladě Materiál na skladě - ŠJ CELKEM Su 112 : CELKEM TŘÍDA 1 :

2 UCT/VEMA S004 Org.: / /05/ Str.: 2 Celkem zásoby: Krátkodobé pohledávky: 311 Odběratelé CELKEM Su 311 : Krátkodobé poskytnuté zálohy CELKEM Su 314 : Pohledávky za zaměstnanci FKSP-Pohledávky za zaměstnanci CELKEM Su 335 : Pohledávky za vybranými místními vládními inst. CELKEM Su 348 : 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 3770 Ostatní krátkodobé pohledávky 3771 Ostatní krátkodobé pohledávky 3772 Ostatní krátkodobé pohledávky-školní akce pro žáky Ostatní krátkodobé pohledávky-obědy FKSP-příspěvek CELKEM Su 377 : CELKEM TŘÍDA 3 : Celkem krátkodobé pohledávky: Finanční majetek: 2411 Běžný účet - OÚ Běžný účet - Fond Reprodukce Majetku Běžný účet - F.rezerv Běžný účet - Fond odměn CELKEM Su 241 : Běžný účet FKSP CELKEM Su 243 : Pokladna CELKEM Su 261 : Peníze na cestě CELKEM Su 262 : 263 Ceniny CELKEM Su 263 : CELKEM TŘÍDA 2 : Celkem finanční majetek: OBĚŽNÁ AKTIVA: OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV: Časové rozlišení - aktiva: 381 Náklady příštích období CELKEM Su 381 : CELKEM TŘÍDA 3 : Celkem časové rozlišení - aktiva: Dohadné účty aktivní: 388 Dohadné účty aktivní CELKEM Su 388 : CELKEM TŘÍDA 3 :

3 UCT/VEMA S004 Org.: / /05/ Str.: 3 Celkem dohadné účty aktivní: CELKEM OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV: CELKEM OBĚŽNÁ AKTIVA:

4 UCT/VEMA S004 Org.: / /05/ Str.: 4 PASIVA: ==================================================================================================================================== VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV: Majetkové fondy: 401 Jmění účetní jednotky Jmění účetní jednotky - Školní jídelna Jmění účetní jednotky - FOA(902) =ŠJ Jmění účetní jednotky - FOA(902) =ŠJ CELKEM Su 401 : CELKEM TŘÍDA 4 : Celkem majetkové fondy: Finanční fondy: 411 Fond odměn CELKEM Su 411 : Fond kulturních a sociálních potřeb CELKEM Su 412 : Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodař CELKEM Su 413 : Fond reprodukce majetku (investiční fond) CELKEM Su 416 : CELKEM TŘÍDA 4 : Celkem finanční fondy: CELKEM VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV: CIZÍ ZDROJE: Krátkodobé závazky: 321 Dodavatelé Dodavatelé-jídelna 3212 Dodavatelé-potraviny na sklad CELKEM Su 321 : Krátkodobé přijaté zálohy-lyžařský vycvik Krátkodobé přijaté zálohy-pozn.zájezd v rámci výuk Krátkodobé přijaté zálohy-tržba za obědy ŠJ Krátkodobé přijaté zálohy-anglický kroužek DČ Krátkodobé přijaté zálohy-školní exkurze,výlety 3242 Krátkodobé přijaté zálohy-2.třída šk.v př Krátkodobé přijaté zálohy-3.třída šk.v př Krátkodobé přijaté zálohy-4.třída šk.v př Krátkodobé přijaté zálohy-5. třída šk.v př Krátkodobé přijaté zálohy-vaření Krátkodobé přijaté zálohy-třídní Fond Krátkodobé přijaté zálohy CELKEM Su 324 : Zaměstnanci CELKEM Su 331 : 3362 Sociální zabezpečení CELKEM Su 336 : Zdravotní pojištění CELKEM Su 337 : Jiné přímé daně Jiné přímé daně - zvláštní sazbou CELKEM Su 342 : Přijaté zálohy na transfery-kú

5 UCT/VEMA S004 Org.: / /05/ Str.: 5 CELKEM Su 374 : 378 Ostatní krátkodobé závazky Ostatní krátkodobé závazky-kooperativa Ostatní krátkodobé závazky-různé CELKEM Su 378 : CELKEM TŘÍDA 3 : Celkem krátkodobé závazky: CIZÍ ZDROJE: OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV: Časové rozlišení - pasiva: 384 Výnosy příštích období CELKEM Su 384 : CELKEM TŘÍDA 3 : Celkem časové rozlišení - pasiva: Dohadné účty pasivní: 389 Dohadné účty pasivní CELKEM Su 389 : CELKEM TŘÍDA 3 : Celkem dohadné účty pasivní: CELKEM OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV: CELKEM CIZÍ ZDROJE: PASIVA CELKEM (bez hospodářského výsledku): REKAPITULACE: HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK +, ZTRÁTA -): PASIVA CELKEM: CELKEM ZA ORGANIZACI: ===================== HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK +, ZTRÁTA -): PASIVA CELKEM:

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009 Hlavní kniha analyticky Strana 1 Název 022100 DHM 59 50 59 50 Celkem 59 50 59 50 022 Celkem 0,00 0,00 59 50 59 50 028100 DDHM nad 3000,- 5 806,00 0,00 30 989,00 0,00 22 427,00 0,00 53 416,00 0,00 28 817,00

Více

zpracováno: 13.01.2014 strana : 1 ÚČTOVÝ ROZVRH roku 2013

zpracováno: 13.01.2014 strana : 1 ÚČTOVÝ ROZVRH roku 2013 strana : 1 013 000 Software 018 000 Drobný dlouhodobý nehmotný maj 021 100 Stavby 021 110 Stavby 021 120 Stavby 021 200 Stavby 021 220 Stavby 021 300 Stavby 021 400 Stavby 021 500 Stavby 021 600 Stavby

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 ,,, " "" ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa). I I Svazek obcí "UPA" / IČO 71211721 Adresa -, Kontaktní údaje ulice, č.p. Náměstí T.G. Masaryka 120 obec Červený

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Chrudimsko; IČO 70950792; Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vinařice; IČO 00235113; V. ulice 250, 273 07 Vinařice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Pičín; IČO 00243035; Pičín, 262 25 Pičín Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Zelenecká Lhota; IČO 00271829; Zelenecká Lhota 8, 507 23 Zelenecká Lhota Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavena

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.02.2015 14:10:29 Název účetní jednotky: DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ POORLICKO Sídlo: Na výsluní

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obecní úřad Němětice; IČO 00667749; Němětice 20, 387 01 Němětice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Horská Kvilda; IČO 00573426;, 385 01 Horská Kvilda Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Jestřebí hory; IČO 69155372; Pod městem 624, 542 32 Úpice Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více