Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace"

Transkript

1 město Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. účtu Druh Skutečný stav Účetní stav rozvah. inventury k k a b c d e f g = e - f ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 FI, DI , ,50 0,00 Oprávky k software 073 DI , ,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI, DI , ,09 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,09 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 019 FI, DI , ,60 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku 079 DI , ,60 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 041 FI, DI , ,50 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem , ,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 FI, DI , ,04 0,00 Dlouhodobý hmotný určený k prodeji 036 FI, DI , ,40 0,00 Kulturní předměty 032 FI, DI , ,00 0,00 Stavby 021 FI, DI , ,48 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,44 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI, DI , ,12 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,93 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI, DI , ,73 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,73 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 FI, DI , ,15 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,82 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI, FI , ,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční 069 DI, FI , ,39 0,00 Dlouhodobý finanční celkem , ,39 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,21 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI , ,82 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI , ,39 0,00 Zásoby celkem , ,21 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI , ,43 0,00 Opravné položky k odběratelům 194 DI , ,95 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI , ,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 DI , ,56 0,00 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 192 DI , ,19 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI , ,00 0,00 Pohledávky za státním rozpočtem 346 DI , ,17 0,00 Pohledávky za rozpočtem ÚZS 348 DI , ,00 0,00 Poskytnuté zálohy na transfery 373 DI , ,00 0,00 1

2 Náklady příštích období 381 DI , ,21 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI , ,46 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,69 0,00 3. Krátkodobý finanční Jiné běžné účty 245 DI , ,32 0,00 Základní běžný účet územních samospr. celků 231 DI , ,68 0,00 Běžné účty fondů úz. samosprávných celků 236 DI , ,57 0,00 Ceniny 263 FI, DI , ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,57 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,47 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy 455 DI , ,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky 459 DI , ,51 0,00 Dlouhodobé závazky celkem , ,51 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,52 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI , ,00 0,00 Závazky z dělené správy a kaucí 325 DI , ,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI , ,00 0,00 Zdravotní pojištění 337 DI , ,00 0,00 Důchodové spoření 338 DI 1 087, ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI , ,00 0,00 Závazky k vybraným míst.vlád.institucím 349 DI , ,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI , ,76 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI , ,46 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI , ,08 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,82 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,33 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY Skupina majetku a závazků a CELKEM Předmět inventarizace Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav účtu inventury k k b c d e f g = e - f Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 FI, DI , ,63 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI, DI , ,22 0,00 Ostatní (maj.svěřený k hospodařní PO) 903 DI , ,54 0,00 Vyřazené pohledávky 911 DI , ,00 0,00 Dlouhodobé podmíněné pohl.ze smluv o prodeji DM 932 DI , ,00 0,00 Krátkodobé podmíněné pohl.ve vztahu k jiným zdrojům 942 DI , ,59 0,00 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskyt.garancí jednoráz. 982 DI , ,83 0,00 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 DI 2 649, ,00 0,00 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 DI 3,00 3,00 0, , ,81 0,00 2

3 Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků ROZVAHOVÉ ÚČTY a Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav Předmět inventarizace účtu inventury k k b c d e f g = e - f STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 FI, DI , ,00 0,00 Stavby 021 DI , ,10 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,50 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI, DI , ,30 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,80 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI, DI , ,40 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,40 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,50 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,50 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI , ,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 226,00 226,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI , ,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,00 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI , ,49 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI 5 695, ,59 0,00 Ceniny 263 FI, DI 130,00 130,00 0,00 Pokladna 261 FI, DI 6 095, ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,08 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,08 0,00 CIZÍ ZDROJE 3

4 1. Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky 459 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 0,00 0,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. 336 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi zdr. pojištění 337 DI , ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Závazky k územním rozpočtům 349 DI 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI , ,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 4 963, ,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,00 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,00 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 DI 7 857, ,00 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 DI , ,24 0, , ,24 0,00 4

5 Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků ROZVAHOVÉ ÚČTY Předmět inventarizace Druh inventury Skutečný stav k Účetní stav a b c d e f g = e - f STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI, FI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k software 073 DI 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 DI, FI , ,10 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,10 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI, FI , ,00 0,00 Stavby 021 FI , ,40 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,40 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,41 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,21 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,46 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,46 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI, FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,20 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI, FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,20 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI , ,17 0,00 Zboží na skladě 132 FI 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem , ,17 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI , ,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 0,00 0,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 DI , ,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI , ,00 0,00 Krátkodobé pohledávky 371 DI , ,80 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,80 0,00 Číslo účtu k 5

6 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI , ,79 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI , ,20 0,00 Ceniny 263 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Pokladna 261 FI, DI 5 418, ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,99 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,96 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,54 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI , ,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 DI 0,00 0,00 0,00 Sociální zabezpečení 336 DI , ,00 0,00 Zdravotní pojištění 337 DI , ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 5 950, ,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 2 400, ,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,54 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,54 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI , ,50 0, , ,50 0,00 6

7 Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav k účtu inventury k a b c d e f = e - d ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k software 073 DI 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 DI,FI , ,18 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,18 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI,FI , ,00 0,00 Kulturní předměty 032 FI , ,00 0,00 Stavby 021 FI , ,60 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,18 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,84 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,32 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,32 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,94 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,94 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI , ,35 0,00 Zboží na skladě 132 FI , ,64 0,00 Zásoby celkem , ,99 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI , ,50 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI , ,77 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 5 000, ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 6 567, ,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI , ,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI , ,00 0,00 Příjmy příštích období 385 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI , ,40 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,67 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI , ,46 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI , ,56 0,00 7

8 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM Běžný účet UČITELÉ ONLINE 244 DI , ,20 0,00 Ceniny 263 FI 9,00 9,00 0,00 Pokladna 261 FI 9 510, ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,22 0, , ,88 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy - Comenius, Učitelé ONLINE 472 DI , ,80 0,00 Dlouhodobé závazky celkem , ,80 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,73 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI , ,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 DI 0,00 0,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. 336 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění 337 DI , ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 0,00 0,00 0,00 Závazky k USC 349 DI , ,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI , ,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI , ,88 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,61 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,41 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 DI,FI 4 840, ,00 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI , ,74 0, , ,74 0,00 8

9 Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav účtu inventury k k a b c d e f = e - d ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI , ,10 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,10 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI , ,00 0,00 Stavby 021 DI , ,00 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,50 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,50 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,73 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,73 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,00 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,00 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 124,00 124,00 0,00 Příjmy příštích období 385 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 124,00 124,00 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI , ,68 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI , ,99 0,00 Ceniny 263 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Pokladna 261 FI, DI 6 946, ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,67 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,67 0,00 CIZÍ ZDROJE Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace 9

10 1. Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky 459 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,76 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 0,00 0,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Sociální pojistné 336 DI , ,00 0,00 Zdravotní pojistné 337 DI , ,00 0,00 Důchodové spoření 338 DI 1 224, ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 0,00 0,00 Výdaje příštích období 383 DI 124,00 124,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 4 261, ,76 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,52 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,52 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiny drobný dlouhodobý nehmotný 901 FI , ,22 0,00 Jiny drobný dlouhodobý hmotný 902 FI , ,04 0, , ,26 0,00 10

11 Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Číslo účtu Druh Skutečný stav Účetní stav inventury k k a b c d e f = e - d ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI , ,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem , ,00 0,00 2. Pozemky 031 FI , ,00 0,00 Dlouhodobý hmotný Stavby 021 FI , ,00 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,86 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,86 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,33 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,33 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,38 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI , ,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 0,00 0,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI 156,00 156,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI , ,48 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,48 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI , ,92 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI , ,80 0,00 Ceniny 263 FI, DI , ,00 0,00 Pokladna 261 FI, DI , ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,72 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,20 0,00 CIZÍ ZDROJE 11

12 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,38 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI , ,08 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. pojištění 336 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi zdrav. pojištění 337 DI , ,00 0,00 Důchodové spoření 338 DI 1 178, ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI , ,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,46 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,46 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiny drobný dlouhodobý nehmotný 901 FI , ,70 0,00 Jiny drobný dlouhodobý hmotný 902 FI , ,33 0, , ,03 0,00 12

13 Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav účtu inventury k k a b c d e f g = e - f ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k software 073 DI 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI , ,50 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,50 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 019 DI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku 079 DI 0,00 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 041 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem , ,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI, FI , ,00 0,00 Kulturní předměty 032 FI , ,00 0,00 Stavby 021 FI, DI , ,71 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,00 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,11 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,11 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,93 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční 069 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,93 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI , ,94 0,00 Zásoby celkem , ,94 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI , ,00 0,00 Opravné položky k odběratelům 194 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI , ,50 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 DI 0,00 0,00 0,00 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 192 DI 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za státním rozpočtem - ÚP 346 DI 0,00 0,00 0,00 13

14 Pohledávky za rozpočtem ÚZS 348 DI 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté zálohy na transfery 373 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI , ,09 0,00 Náklady příštích období 381 DI , ,70 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,29 0,00 3. Krátkodobý finanční Pokladna 261 DI, FI 7 390, ,00 0,00 Běžný účet 241 DI , ,11 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI 7 774, ,32 0,00 Ceniny 263 DI, FI 720,00 720,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,43 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,66 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky 459 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 0,00 0,00 0,00 Závazky z dělené správy a kaucí 325 DI 0,00 0,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. 336 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi zdr. pojištění 337 DI , ,00 0,00 Důchodové spoření 338 DI 0,00 0,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 2 951, ,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI , ,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI , ,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,00 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,00 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM PE - Jiný drobný dlohodobý nehmotný 901 FI , ,00 0,00 PE - Jiny drobný dlohodobý hmotný 902 FI , ,69 0,00 PE - Ostatní (ZŠ osecká) 903 FI , ,40 0,00 PE - Vyrovnávací účet k účtu DI , ,09 0, , ,18 0,00 14

15 Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Druh Skutečný stav Účetní stav k Předmět inventarizace Číslo účtu inventury k b c d e f g = e - f STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný , ,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku , ,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky , ,00 0,00 Stavby , ,70 0,00 Oprávky ke stavbám , ,30 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,00 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí , ,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný , ,25 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku , ,25 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný , ,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,40 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,40 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé , ,40 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti , ,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci , ,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky , ,20 0,00 Náklady příštích období , ,00 0,00 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,60 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet , ,15 0,00 Běžný účet FKSP , ,24 0,00 Ceniny , ,00 0,00 Pokladna , ,00 0,00 Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,39 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,99 0,00 CIZÍ ZDROJE Skupina majetku a závazků ROZVAHOVÉ ÚČTY a Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace 15

16 1. Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé , ,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 0,00 Zaměstnanci , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění , ,00 0,00 Zdravotní pojištění , ,00 0,00 Jiné přímé daně , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní ,00 126,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky , ,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,00 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,00 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 DI , ,60 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI , ,90 0, , ,50 0,00 16

17 Skupina majetku a závazků a ROZVAHOVÉ ÚČTY Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav k Předmět inventarizace účtu inventury k b c d e f g = e - f STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI , ,90 0,00 Oprávky k software 073 DI , ,90 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI , ,04 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,04 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI,FI , ,20 0,00 Stavby 021 DI,FI , ,34 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,34 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,70 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,70 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,23 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,23 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,20 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,20 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI , ,65 0,00 Výrobky 123 FI, DI , ,62 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI 160,00 160,00 0,00 Zásoby celkem , ,27 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI , ,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 6 237, ,00 0,00 Jiné pohledávky 315 DI , ,00 0,00 Opravné položky k odběratelům 194 DI -290,00-290,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 1 896, ,00 0,00 Daň z příjmů 341 DI 674,08 674,08 0,00 Pohledávky za vybr. Míst. Vlád. Inst. 348 DI , ,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 0,00 0,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI , ,83 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI , ,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,91 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI , ,42 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI , ,75 0,00 Ceniny 263 DI, FI 1 000, ,00 0,00 Pokladna 261 DI, FI , ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,17 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,35 0,00 CIZÍ ZDROJE 17

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 67 98,9 6 89,9 0 5,00 0,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 76 00,6 76 578,99 5 69 7,7 5 7 857,7 9 Uspořádací

Více

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 986 0,80 90,80 97 6,00 97 6,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 201

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM 51

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00568520 Název: Obec Dešná AKTIVA CELKEM 13 822

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00532096 Název: Obec Bukovina AKTIVA CELKEM 26 745

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 69601488 Název: Svazek obcí regionu Ruda AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70947121 Název: Svazek obcí Moravia AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00283932 Název: OÚ Halenkovice AKTIVA CELKEM 137

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272086 Název: Obec Sber AKTIVA CELKEM 34 417 240,82

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00281000 Název: Obec Suchý AKTIVA CELKEM 54 318

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235571 Název: Obec Nebovidy AKTIVA CELKEM 120

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00256625 Název: Obec Hradiště AKTIVA CELKEM 41 384

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov AKTIVA CELKEM 83 771

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 43

Více

Licence: DEFX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

Licence: DEFX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: Obec Velenov AKTIVA CELKEM 37 713

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572560 Název: Obec Mutěnín AKTIVA CELKEM 26 150

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Obec Loučim AKTIVA CELKEM 17 372

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578576 Název: Obec Soberaz AKTIVA CELKEM 9 043

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00252638 Název: Obec Opařany AKTIVA CELKEM 181 596

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578321 Název: Obec Dřevěnice AKTIVA CELKEM 86

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00278165 Název: Obec Nemojov AKTIVA CELKEM 110 744

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00239046 Název: Obec Činěves AKTIVA CELKEM 109 331

Více