PLES ZASTUPITELSTVA MČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLES ZASTUPITELSTVA MČ"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku najdete na straně 3. Betlémské světlo bude k dispozici na podatelně Úřadu městské části, Bolzanova 1 od středy 18. prosince 2013 do pátku 20. prosince 2013 Vážení spoluobčané, blížíme se ke konci roku, který sice má běžných 365 dní, ale pro každého z nás má jeho průběh jiný význam. Na jedné straně někomu přinesl hmotnou radost v podobě nemalé peněžní výhry, jinému radost z vytouženého přírůstku do rodiny či nové lásky, na druhé straně obavy a smutek ze ztráty zaměstnání, z problému se zdravím či přímo z úmrtí v rodině. Reálný život lidí je velmi rozmanitý a mnohdy i nespravedlivý vůči jedincům. Takové jsou radosti i strasti lidského života. Měsíc prosinec má však své specifikum a kouzlo v přípravě vánočních svátků. Pro věřící občany je toto přípravné období (advent) dobou pokání a očekávání oslavy a radosti z narození Ježíše Krista, u ostatních občanů (věřící nevyjímaje) časem generálních úklidů domácností, vůní pečeného cukroví a přípravou dárků pro nejbližší. Kouzlo Vánoc má také vliv na chování nás všech. Určitě jsme vstřícnější, ohleduplnější a také štědřejší. Tímto navozením vánoční atmosféry si dovolím připomenout každoroční Tříkrálovou sbírku pro ty nejpotřebnější, kterou organizuje Charita ČR. Ve statutárním městě Brně ji organizuje Diecézní charita Brno. Dovolím si touto cestou apelovat na černovické občany, aby i tímto směrem otevřeli svá srdce. Jakým způsobem lze přispět, uvádí upoutávka na jiném místě Černovin. K navození příjemné předvánoční atmosféry přispěje radnice slavnostním rozsvícením vánočního stromu v parku na Řehořově ulici v pondělí 9. prosince 2013 v hod. Budeme se společně radovat z vystoupení nejmladší generace dětí z MŠ a ZUŠ, zazpíváme si koledy za podpory členů divadla Slunečnice. Zahřejeme se nejen zpíváním koled, ale i nabídnutým svařáčkem. Poslední čtvrtletí roku na úřadech MČ je charakteristické přípravou rozpočtů na příští rok a finišováním akcí daného roku. Obdobně i v naší MČ se připravuje rozpočet roku Přípravné období státního rozpočtu (SR) ČR bylo náplní minulé vlády, potažmo vlády premiéra Rusnoka. Schvalování konečné podoby SR na rok 2014 bude úkolem nové Poslanecké sněmovny Parlamentu dokončení na straně 2 PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek od hodin v sále SOU Charbulova 106 Hudba: Šumichrást Malbohár Kolo štěstí Vstupenky v ceně 300 Kč (včetně večeře) je možné zakoupit na radnici u paní Šikulové od

2 SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTŮ pokračování ze strany 1 ČR vzešlé z předčasných voleb. Výsledky hlasování černovických občanů v předčasných volbách jsou uvedeny na jiném místě Černovin. Dotace ze SR pro zajištění úkolů státní správy v naší městské části jsou nižší oproti roku 2013 o cca 600 tis. Kč. Statutární město Brno výpadek dotace ze SR v celkové výši 29 mil. Kč oproti roku 2013, nahradilo všem MČ vyšší neúčelovou dotací o 53 mil. Kč, což je třeba ocenit. Rozpočet MČ bude 15 dnů vyvěšen na úřední desce a schvalovat ho bude Zastupitelstvo MČ Černovice na svém zasedání dne 12. prosince Každý občan Černovic má právo se k němu vyjádřit, případně navrhovat změny. Schvalování rozpočtu je výlučnou záležitostí příslušného zastupitelstva. Stalo se tradicí v posledních letech, že návrh rozpočtu projednáváme nejen v koaličním uskupení, ale i s opozicí, aby i opoziční zastupitelé v předstihu měli možnost ovlivnit konečnou podobu rozpočtu na budoucí rok a o každém návrhu se demokraticky hlasuje. Každoročně při slavnostním setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje jsou v jednotlivých okresech vyhodnoceny obecní aměstské knihovny, které jsou příkladem pro ostatní. V letošním roce bylo setkání v Moravské zemské knihovně, kde bylo oceněno osm knihoven. V okrese Brno-město byla nominována a oceněna černovická pobočka Knihovny Jiřího Mahena (KJM). V letech , kdy statutární město Brno v důsledku zákonem stanoveného rozpočtového určení daní (RUD), pro rok 2013 obdrželo o více jak čtvrt miliardy nižší daňovou kvótu ze SR a muselo snížit dotace do kultury včetně KJM, ale naše MČ zrekonstruovala nové a větší prostory pro pobočku KJM a také finančně přispěla na nákup nového knižního fondu pro naši pobočku. Oceněna byla také účast dětských čtenářů, kteří tvoří více jak třetinu všech čtenářů. V minulém čísle Černovin jsem zmínil, že probíhá výběrové řízení na dodávku mobilního kluziště. Investiční záměr, který prošel na zasedání Rady MČ nejtěsnější většinou se však stal realitou. Výběrového řízení, které bylo zveřejněno i na webových stránkách, se zúčastnilo 5 firem (včetně z Polska a Slovenska). Podle stanovených kritérií uspěla černovická firma Brnofrost, spol. s r. o. Pokud se vše podaří, bude mobilní kluziště slavnostně otevřeno 13. prosince 2013 za účasti Vážení spoluobčané, nastává příprava zimy. Děti se už těší na zimní radovánky, které jim snad budou díky počasí dopřány a tak budeme sáňkovat, bobovat, bruslit či lyžovat. Vánoční svátky jsou těmi nejhezčími svátky, protože by to měl být čas klidu, pohody, štěstí. V tomto období bychom měli být k sobě ohleduplní, hodní, nezávidět si a prožívat se svými blízkými a dětmi maximální čas, protože krásné chvíle jsou neopakovatelné a nikdy se již nedají vrátit zpět. Nezapomeňte tedy přijít na slavnostní rozsvícení vánočního stromu v parku na Řehořově dne vedení statutárního města Brna v čele s primátorem. Věřím, že je to další příspěvek radnice k naplnění volnočasových aktivit mládeže, lepšímu sportovnímu vyžití dospělých a k posílení zdraví. Dovolím si zveřejnit i svůj názor a postoj k události, která byla uvedena ve vysílání TV NOVA v pořadu Na vlastní oči anásledně v deníku MF Dnes. V pořadu i článku jsou záměrně, zřejmě s cílem zaujmout diváky a čtenáře, zvoleny zavádějící negativně zabarvené výrazy a následně nejsou uvedena veškerá fakta uvedená starostou do mikrofonu a na kameru reportérovi panu Janu Moláčkovi. Tím došlo k vytvoření mylné představy u veřejnosti, že uvedené osoby se díky své veřejné funkci v zastupitelstvu a za zvýhodněných podmínek umožněných jim statutárním městem Brnem amč Brno-Černovice, obohatili na úkor jiných osob ato chudých seniorů. To vše se dotýká dobré pověsti statutárního města Brna, MČ Brno-Černovice a dále pak cti a soukromí uvedených členů zastupitelstva. Na vysvětlenou uvádím, že proces privatizace obecních bytů od počátku doporučení Zastupitelstvem MČ až po dokončení, je proces veřejně dostupný všem občanům. Zasedání Zastupitelstva MČ i města Brna jsou veřejná, usnesení jsou zveřejněna na příslušných webových stránkách, takže při prodejích bytů nebyly kupující osoby oproti jiným osobám, jakkoliv zvýhodněny. Následný proces prodeje bytu v soukromém vlastnictví, či případné nabídnutí půjčky na privatizaci bytu s podmínkou následného odkupu jsou soukromou záležitostí účastníků, zcela mimo působnost orgánů samosprávy MČ Brno-Černovice. Následné dispozice s byty, které již nejsou ve vlastnictví statutárního města Brna nemohou samosprávné orgány MČ jakkoliv ovlivnit. Vzhledem k těmto nezpochybnitelným skutečnostem, MČ Brno- Černovice zastoupená starostou, požádala oba subjekty MF Dnes a CET 21, spol. s r. o. Praha ve smyslu 10, odst. 1. zákona č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) o uveřejnění námi zaslané odpovědi. Tyto Černoviny jsou v letošním roce poslední a proto si dovolím jejich prostřednictvím popřát všem občanům Černovic radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších, zdraví, štěstí, lásku a úspěšný rok Váš starosta J. Hladík v 16 hodin a pak hned ve středu v 18 hodin na celorepublikovou akci Česko zpívá koledy, ke které se připojujeme. V dnešním mém článku se pouze vyjádřím k odvysílané reportáži, protože na základě nějakého zlého úmyslu byla snaha propojit mé pracovní povinnosti s mými osobními záležitostmi, které máme my všichni. Přeji Vám všem do Nového roku 2014 hodně zdraví, protože to je to nejdůležitější a také hodně spokojenosti, radosti a lidské pohody. V případě dotazů v oblasti školství, bytové politiky či kultury mě neváhejte kontaktovat na nebo a Petra Quittová, místostarostka Vyjádření k pořadu Na vlastní oči ze dne Ráda bych vás touto cestou krátce informovala o některých skutečnostech, týkajících se mé soukromé bytové záležitosti prezentované aktuálně vmédiích. Černovice jsou někdy velmi zvláštní, tím nemyslím jen to, že zde máme náš blázinec, ale jsme taková malá dědina, kdy všichni řeší všechny a všechno. Jedná se o soukromou záležitost moji a pana Vítečka, který se pouze na základě svého osobního rozhodnutí a své svobodné vůle rozhodl prodat mi svůj byt. S panem Vítečkem se znám od roku 1993 a od roku 1999 jsem se stala jeho sousedkou, takže se určitě nedá hovořit o tom, že bychom si byli neznámí. V žádném případě se nejedná o starého pána bez schopnosti utvořit si vlastní názor. Je to velmi inteligentní, svéprávný člověk, s dostatkem informací a schopností si informace, které potřebuje, zajistit. 2

3 Z RADNICE pokračování ze strany 2 Televize Nova v jednom ze svých pořadů vykonstruovala kauzu, že já, Petra Quittová jsem údajně zneužila tajné informace, že byt pana Vítečka jde do privatizace, že jsem ho údajně zmanipulovala a zejména zneužila pro vlastní prospěch. Jedná se skutečně o vykonstruovanou kauzu a považuji za svoji povinnost se očistit. Informace, že pouze já jsem věděla, že byt pana Vítečka jde do privatizace je absolutní lež! Procesem privatizace od roku 1993 prošly stovky obecních nájemních bytů. Byty a jejich ceny byly nastaveny podle Pravidel města Brna pro prodej bytů v rámci města Brna. Všechny domy k privatizaci v rámci celého města Brna byly ajsou zveřejněny na úředních deskách aod projednání v orgánech Rady městské části Brno-Černovice a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice, které doporučuje prodej až ke konečnému schválení prodeje orgánem Zastupitelstva města Brna. Zaráží mě, že nyní je medializován prodej, který proběhl před více než pěti lety. Proč ta nebo ten, kteří mají zájem poškodit moji osobu, vytáhli údajnou kauzu mého údajného podvodu až nyní? Před volbami? Pro vlastní prospěch? Reálná situace byla taková, že náš dům, kde jsem již více než 9 let bydlela, byl navržen v roce 2007 pro privatizaci. Tuto informaci jsme měli my, jako nájemníci, ale i ostatní občané z informačních míst. Ze společných schůzek jsem věděla, že náš soused, pan Víteček nemá zájem byt odkoupit, protože nemá dostatek finančních prostředků. Nechala jsem se inspirovat kroky nájemníků v jiných bytových domech a nabídla panu Vítečkovi půjčku s podmínkou následného odkupu bytu, ale současnou podmínkou dožití pro pana Vítečka. Pan Víteček získal jistotu dožití ve svém bytě na základě věcného břemene, má nastavena jasná pravidla řešící výši nájemného, které pro vaši informaci činí korun měsíčně. To pro ty, kteří mají pocit, že na něm vydělávám jen údaj, že za něj ještě platím odvod do fondu oprav, služby týkající se vedení účetnictví či úklidu, což činí měsíčně korun. Vše je smluvně ošetřeno. Vyřešila se tak svízelná situace nejen pro pana Vítečka, ale i pro celý dům, který tak mohl být zprivatizován celý. Takových případů, kdy někdo půjčil finance na koupi bytu jdoucího do privatizace anásledně byt koupil byt bychom v Brně našli nespočet, jen nejsou tito lidé mediálně zajímaví. Myslím si, že se jedná o soukromou záležitost mezi mnou a panem Vítečkem. Prosím, nepleťte do toho mé současné postavení, protože to s tím skutečně nemá nic společného! Mohli bychom si také velmi jednoduše položit otázku, proč na domech jdoucích do privatizace jsou okamžitě lístečky od realitních kanceláří, že koupí byt v tomto domě. Je to právě proto, že v případě privatizace se jedná opravdu o veřejnou informaci a ne jen super tajnou informaci pro pár černovických zastupitelů, jak se snaží někdo prezentovat. Investovat do budoucnosti svých dětí je přirozená lidská vlastnost avěřím, že pokud byste měli podobnou příležitost, také byste ji využili. Petra Quittová Od začne platit nový občanský zákoník. Ten má dopad na mnoho oblastí našeho života ataké na činnosti různých organizací, které dnes fungovaly jako občanská sdružení. Nově se budou transformovat na spolky anový zákon definuje detailněji náležitosti stanov, povinnosti orgánů a mění se i některé daňové předpisy. Vzhledem k tomu, že jsem na toto téma organizoval některá školení pro sportovní kluby, nabízím černovickým zájemcům otuto problematiku konzultace na toto téma. Zájemci se mohou ozvat na telefonu Na webových stránkách radnice bychom rádi rozšířili sekci s informacemi o černovických firmách a obchodech. Myslím, že informovanost je jednou z podmínek pro dobré fungování drobných provozoven, na čemž máme všichni zájem. Zájemci mohou přidat záznam o své firmě na adrese V oblasti veřejných zakázek probíhalo i v uplynulých měsících několik výběrových řízení, např. na dodavatele klimatizace na úřad městské části nebo prvky pro výběh pro psy na ulici Mírová. V oblasti sportu se uskutečnil další závod Černovického pětiboje, o kterém více píše pan Effenberk na straně 7. I přes menší účast bychom rádi v pětiboji pokračovali i v dalším roce avěřím, že účast už bude podstatně větší. Sportovní novinkou zimy pak určitě bude mobilní kluziště. Ve výběrovém řízení se podařilo značně snížit náklady na jeho pořízení anové kluziště tak rozšíří možnosti, jak se v zimě v Černovicích hýbat. Doufám, že už máte brusle nachystané. Ceník najdete na této straně. Rada městské části na návrh redakční rady schválila Podmínky pro vydávání Černovin. Vycházíme ze současné praxe, která je takto kodifikována do psané podoby. Od 1. října také platí novela tiskového zákona, jejímž cílem je zvýšení objektivnosti a právo zastupitelů na zveřejnění jejich názoru. Troufnu si říct, že toto je praxí v Černovinách už nyní. Redakční rada je složená ze zástupců všech významných politických stran apravidelně zveřejňujeme články koaličních iopozičních zastupitelů. I u nás není vždy snadné si zvyknout na to, že někdo má jiný názor a říká ho, ale myslím, že se to pomalu učíme. Přeji vám všem pokojné a požehnané Vánoce a šťastný rok 2014 Ladislav Kotík Provozní doba a ceník kluziště Areál zdraví, Kneslova 1a, Brno-Černovice. V provozu od 13. prosince 2013 Pondělí pátek pro školy a zájmové skupiny Sobota, neděle Vánoční svátky budou řešeny operativně Vstupné: Dospělí 40 Kč Děti do 15 let, senioři nad 65 let 20 Kč Cena pronájmu celého kluziště 500 Kč Ostatní termíny a ceny pronájmu pro skupiny je možno sjednat se správcem areálu Sledujte 3

4 Vánoce v Černovicích Středa , MŠ Kneslova 7 Vánoční vystoupení pro černovické seniory, pořádá MŠ Kneslova 7 ve spolupráce se sociální komisí ÚMČ Brno-Černovice. Pásmo písní, básní a pohádek s vánoční tématikou, které připravila paní učitelka Lenka Burianová. Po skončení vystoupení si zájemci mohou prohlédnout mateřskou školu a náš krásný keramický betlém, který vytvořily děti, paní učitelky a paní provozní. Sobota , Adventní jarmark, park Řehořova pořádá Černovické sdružení a TOP 09, Možnost zakoupit mimo jiné maso a sýry Farma Němcová, víno z vinařství Pavel Husák, keramiku, šperky, květiny, frgále, výrobky z medu i rukodělné výrobky. V programu vystoupí schola z Brna-Komárova. Akce je podpořena Nadací Via. Více na Neděle , kostel Brno-Křenová Mariánské náměty ve výtvarném umění (přednáška) Farnost Křenová v Brně zve na přednášku PhDr. Jiřiny Hockeové, historičky umění Mariánské náměty ve výtvarném umění secesní obraz Panny Marie Neposkvrněného Početí & invokace loretánské litanie v kostele na Křenové v Brně. Úterý čtvrtek Dny otevřených dveří v předvánočním čase MŠ Štolcova 21 Přijďte si společně s námi zpříjemnit čekání na Ježíška u vánočního stromečku. Prohlédnete si celou školku i s novou třídou Kapiček. Středa , sál ZUŠ Charbulova 84 Pátek , KD Charbulova 3 Sobota , Olomoucká 43 Pondělí , u radnice Vánoční koncert hudebního a literárně-dramatického oboru Součástí hudebního koncertu bude vernisáž výtvarného oboru školy. Výtvarná díla žáků si mohou návštěvníci prohlédnout v prostorách budovy ZUŠ. Účinkující vám zpříjemní předvánoční čas pěknými koledami, tancem a melodiemi známých autorů. Žáci literárně-dramatického oboru přednesou báseň Štědrovečerní romance od Jana Nerudy. Vánoční koledování s Májkem Večer plný písní pro sváteční dny pořádá Církev adventistů Vánoční koledování Koledování s trubači bude zahájeno v 11 hodin na radnici, následně bude pokračovat ve 12 hodin v Sociálním domě Charbulova a poté pokračovat procházkou po Černovicích. Středa Park Řehořova Čtvrtek , Divadlo Barka Pátek , Kneslova 1 Zpívání koled Dne v 18 hodin v parku na ulici Řehořova proběhne akce Česko zpívá koledy, ke které se svojí účastí připojujeme. Zpívat budeme všichni společně s Divadlem Slunečnice vedeným Kristýnou Šebkovou, Alžbětkou Renátovou, Kristiánem Šebkem a dalšími. Koledy budou rozmnoženy pro všechny. Také se zahřejeme dobrým čajem či svařáčkem. Vánoční koncert tanečního odboru Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole, pořádá ZUŠ Charbulova. Slavnostní otevření kluziště Vánoční bohoslužby Brno-Křenová: Štědrý den (půlnoční), Boží hod , 9.30, 11.00, 18.30, sv. Štěpán : 8.00, 9.30, 11.00, 18.30, Neděle : 8.00, 9.30, 11.00, (mše sv. s obnovou manželských slibů všechny), : (děkovná mše sv. za rok 2013), Nový rok 1. 1.: 8.00, 9.30, 11.00, Betlémské světlo bude k dispozici na podatelně radnice od středy 18. prosince do pátku 20. prosince v úředních hodinách podatelny. 4

5 Z RADNICE Vážení spoluobčané, píši tento článek 17. listopadu, v den, který je připomínkou dvou zásadních událostí v boji za svobodu a demokracii v dějinách naší země. První se udála v , druhá o 50 let později. Zatímco vyvrcholily protesty proti okupaci Československa nacisty, o 50 let později dne vystoupili studenti proti represím komunistického režimu. Událost vedla k pádu komunistické nadvlády v Československu a následnému nastolení demokratického systému v naší vlasti. Zmiňuji se o těchto dějinných událostech, protože si myslím, že bychom si měli odkaz tohoto dne připomínat neustále, jak mladí, tak staří. A nyní k dění v Černovicích. V rámci probíhajícího dolaďování rozpočtu městské části na rok 2014, který bude schvalovat Zastupitelstvo MČ dne , můžeme konstatovat příjemnou zprávu, že cena stravenek pro strávníky Sociálního domu zůstává pro rok 2014 neměnná.v souvislosti s přípravou rozpočtu je nutno zmínit ipříznivou skutečnost, že černovičtí hasiči obdrželi v letošním roce dvě dotace od Jihomoravského kraje v celkové výši Kč na další vybavení požární azáchrannou technikou. Zprávu ozáslužné činnosti černovických hasičů za rok 2013 bude projednávat ZMČ v březnu 2014, v této chvíli nezbývá nic jiného, než všem členům JSDH od srdce poděkovat za činnost, kterou věnovali anadále budou věnovat ochraně života a majetku občanů Brna-Černovic. Ale ne všechno, co se v naší městské části děje, je pozitivní. Mám na mysli bezpečnost nás všech černovických občanů. Chtěl bych znovu upozornit na nutnost zamykání domů a bytů, znovu jsou zde vykrádači domů přes plastové dveře, stačí jim k tomu šroubovák, vpáčený mezi dveřmi azárubněmi ve vhodné výši. Další, mnohokrát opakovaná zásada bezpečného chování, která platí především pro nejvíce ohroženou skupinu občanů-seniorů: neotvírat svůj byt či dům nikomu neznámému vždy zamykat vchodové dveře, ikdyž je tam bezpečnostní zámek typu koule-klika Zloději jsou velmi vynalézaví, vniknou mnohdy do bytu, aniž by o tom přítomný majitel věděl, prohledají ve zlomku času kabelky, svršky aodcizí cennosti, které najdou azmizí nepozorovaně is lupem. Strážníci poradí spotřebitelům Obchody plné lidí, nervozita personálu, nižší obezřetnost zákazníků. Čím mohou obchodníci spotřebitele zaskočit a co je dobré naopak vědět ještě před nákupy, a to nejen v čase předvánočním? Právě na aktuálně tolik diskutovanou problematiku spotřebitelského chování zaměřilo od listopadu svoji pozornost Poradenské centrum Městské policie Brno. Příchozí mohou od strážníků Odboru prevence získat řadu informací k reklamacím, výměnám dárků i dalším právům zákazníků. Až do konce února 2014 budou k dispozici také užitečné kontakty na občanská sdružení, poradny a upozornění na nákupní rizika, ale i nejrůznější brožury. Velkým lákadlem budou chystané přednášky Gerty Mazalové, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů. Ta nejbližší se uskuteční v úterý v zasedací místnosti MP Brno v Křenové ulici č. 4 a nese název Vánoční nákupy a jejich rizika. Po novém roce (9. 1.) přijde pro změnu řeč na Slevy, povánoční slevy a jejich rizika. Obě přednášky jsou zdarma azačínají v 17 hodin vzasedací místnosti MP Brno vkřenové ulici č. 4. Je potřeba se na ně přihlásit předem na Po přednáškách budou pro návštěvníky připraveny krátké testy na probrané téma. Tři vylosovaní, kteří své odpovědi vhodí do losovacího boxu, obdrží drobný dárek. Pavel Šoba, MP Brno Dovolte mi zmínit i jedno výročí, na které by nebylo dobré zapomenout. Před 150 lety (1. listopadu 1863) byla dokončena stavba hlavní budovy tehdejšího Ústavu pro choromyslné, předchůdce nynější Psychiatrické nemocnice Brno- Černovice. Slavnostním ceremoniálem byl tehdy uveden do provozu dobročinný ústav k léčení a přechovávání neléčitelných a zároveň (tehdejší) společnosti škodlivých duševně chorých osob. Šlo o historický počin, který sehrál v rozvoji ústavní psychiatrie významnou úlohu. Od železné klece pro blázny přes špitální avězeňské kobky se duševně nemocným dostalo humánní a lékařské péče ve specializovaném ústavu. Na svou dobu moderní ústav se stal vzorem pro budování dalších podobných zařízení v Rakousko-Uhersku. V průběhu své existence prošel různými etapami ústavní péče odpovídající vývoji psychiatrického ústavnictví v Evropě. Při vzpomínce na tragické dějiny našeho národa budiž připomenuto, že v období protektorátu ( ) zde pan primář Krátký přechovával jako pacienty mnohé politické vězně, kteří byli nuceni předstírat nervovou poruchu, aby byli ušetřeni dalšího krutého vyslýchání gestapem. Je paradoxem, že v době po roku 1948 po převratu av padesátých letech zde byli péčí dalších neohrožených lékařů a ošetřujícího personálu, jejichž jména jsou známa, přechováváni političtí vězni, kteří měli to štěstí předstírat nervovou poruchu, aby byli ušetřeni dalšího krutého vyslýchání, tentokrát však Státní bezpečností (StB). Stejné zločiny, podobná ideologie Tuto informaci mám z ústního podání mého otce, který byl v létech zaměstnancem tehdejšího Zemského ústavu pro choromyslné. Na závěr bych chtěl se zadostiučiněním konstatovat, že pomyslné boží mlýny melou pomalu, ale jistě. V případě reportáže TV Nova ze dne , cílenou za účelem senzace a pošpinění dobrého jména vedení radnice a některých členů zastupitelstva v Brně-Černovicích, zasáhla vyšší moc nečekaně rychle. Z reportáže se nakonec vyklubal slepenec demagogických polopravd až lží. Správnost postupu naší radnice v otázce prodeje aprivatizace obecních bytů potvrdil odbor bytový Magistrátu města Brna adokonce iprávnička aodborný asistent z Transparency International (viz článek uvedený dne v Brněnském deníku Rovnost). Je dobře, že jsme se ve vedení radnice dohodli na tom, že budeme po TV Nova chtít uvedení omluvy vůči MČ Brno-Černovice v hlavním vysílacím čase. Sdělovací prostředky (média) nesmějí za účelem vytváření pseudosenzačních zpráv ainformací pro zvýšení sledovanosti parazitovat na úkor dobré pověsti kohokoliv. Pocit zadostiučinění mě naplňuje idíky informaci, zveřejněné v MF DNES dne , že vlastník TV Nova se rozhodl pořad Na vlastní oči zrušit od nového roku a provést i další úsporná opatření včetně redukce počtu redaktorů. Na závěr mi dovolte v této předvánoční době popřát vám všem, občanům městské části Brno-Černovice a všem lidem dobré vůle hodně zdraví, štěstí, životního optimismu apohody asprávné vykročení do nového roku Ludvík Kadlec, místostarosta Oznámení Vážení občané, sdělujeme vám, že poslední úřední den v letošním roce na ÚMČ Brno-Černovice bude z provozních důvodů ve středu První úřední den v příštím roce bude v pondělí Pevně věříme, že vše potřebné společně zvládneme vyřídit v rámci uvedených termínů. Zaměstnanci úřadu vám všem přejí klidné a spokojené prožití svátků vánočních se spoustou dárků a taktéž i úspěšný vstup do nového roku Ing. Vlastimil Kalousek, tajemník úřadu 5

6 VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY Poděkování voličům Vážení černovičtí spoluobčané, dovolte, abych vám co nejsrdečněji poděkoval za hlasy odevzdané České straně sociálně demokratické v nedávných předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Sociální demokracie v Černovicích volby vyhrála se ziskem 24,02 % odevzdaných hlasů (jedná se o její druhý nejlepší výsledek v rámci brněnských městských částí). Velmi si této důvěry vážíme a budeme se snažit ji nezklamat, ať už prostřednictvím našich zástupců v Poslanecké sněmovně, nebo nás, kteří se budeme o vaši důvěru ucházet příští rok na podzim v komunálních volbách. Za sebe i za ostatní kolegy z černovické ČSSD vám přeji krásné Vánoce a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce Mgr. Pavel Blažík předseda Klubu zastupitelů za ČSSD v Zastupitelstvu MČ Brno-Černovice Volby do Parlamentu ČR Snad všichni víme, že mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhly ve dnech jsou už minulostí. Víme i jak celkově dopadly. V naší obci městské části přišlo volit celkem 63,87 % voličů, což je občanů. Ve srovnání s minulými volbami do Parlamentu ČR, které se konaly v roce 2010, je to pokles účasti voličů o celé 4 %. Ve městě Brně se pokles mírný nezájem projevil ve všech městských částech s výjimkou Jehnic, kde šlo volit o 3 % víc občanů než v roce A jak to dopadlo v Černovicích? Na prvním místě s největším počtem hlasů byla ČSSD s 24,02 %. Druhé skončilo ANO 2011 s 16,66 %, třetí místo TOP 09 s 11,85 %. Čtvrté místo patřilo KSČM s 11,02 %. Páté místo ODS s 8,47 %, následovalo KDU-ČSL s 8,28 %. V dalším pořadí pak Úsvit přímé demokracie T. Okamury 5,7 %, Strana zelených 4,84 %, Piráti 3,46 %, Strana svobodných občanů 3,24. Dále pak už byli neúspěšní ZEMANOVCI s 1,55 %. Minimální hlasy dostaly také strany jako Děl. strana sociální spravedlnosti, politické hnutí Změna, Strana soukromníků ČR a jediný hlas si odneslo hnutí LEV 21 Národní socialisté. Inovace ve vzdělávání farmaceutů Nejen primární, sekundární a terciární vzdělávání jsou hlavními pilíři ve vzdělávání naší společnosti. V současné době je zvýšená pozornost věnována také celoživotnímu vzdělávání. V rámci Evropského sociálního fondu jsou podporovány projekty celoživotního vzdělávání na podporu rovných příležitostí na trhu práce. Vzdělávací programy zvyšují konkurenceschopnost člověka na trhu práce, často v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů. Firma CISTRONICA a. s. se věnuje vzdělávací činnosti se zaměřením na farmaceutické pracovníky. V rámci dotačního programu EU podpora nabídky dalšího vzdělávání realizuje projekt Inovativní vzdělávací programy pro farmaceutické pracovníky (CZ.1.07/3.204/ ). Tento projekt vytváří vzdělávací programy, které jsou inovativní svou formou, obsahem i orientací na kvalitu vzdělávání (kvalitní lektoři, zpracování vzdělávacích materiálů, prezenční výuka Těší mě, že tradičně se mezi kandidáty na poslance za Jihomoravský kraj objevili i naši černovičtí občané. Shodou okolností jsou to naši zastupitelé MČ Černovice, tedy i moji kolegové. Je vidět, že na politickém širém poli se v Černovicích neztratíme. Nejblíže k postupu do Parlamentu ČR měl dnes už dobře známý politik ČSSD pan Mgr. Pavel Blažík, který získal v Jihomoravském volebním kraji celkem 842 preferenčních hlasů. Zastoupeno bylo i hnutí TOP 09, kde kandidoval pan Ing. Daniel Smrček se ziskem 394 preferenčních hlasů a také jeho kolega místostarosta MČ -Černovic pan Bc. Ladislav Kotík, který obdržel 280 preferencí. Z dosažených výsledků těchto mimořádných voleb je pro mě potěšitelné, že i KSČM se v tomto politickém klání úspěšně zapojila. Už rozdíl v nárůstu hlasů, kdy v roce 2010 byl výsledek 8,05 %, tak letos to bylo 11 % pro KSČM. Chtěl bych tedy všem voličům, kteří podpořili svými hlasy naši stranu poděkovat za jejich přízeň. Na samý závěr mého tiskového příspěvku bych za sebe i za kolegu zastupitele Ing. Pavla Kučeru popřál všem spoluobčanům z celého srdce šťastné, radostné Vánoce a především hodně zdraví i štěstí v novém roce Jiří Vítek zastupitel městské části Černovice, KSČM v malé skupině). Pro kombinovanou formu jsou vytvořeny vzdělávací moduly usnadňující prostřednictvím e-learningu přístup k dalšímu vzdělávání i osobám, pro něž je prezenční výuka časově, finančně či organizačně obtížně přístupná. Další informace o vzdělávání na Předsevzetí vzdělávat se nemusíme nastartovat k novému roku, ale začít můžeme nyní. Mirka Wildmannová Manažer projektu Inovativní vzdělávací programy pro farmaceutické pracovníky 6

7 Jak se žije v Sýrii a další aktivity Z ČERNOVIC V úterý 8. října uspořádalo Černovické sdružení ve spolupráci s TOP 09 další cestovatelskou besedu. Tématem byla tentokrát Sýrie. Historie Středního východu, která položila základy první lidské civilizace, začala výstavbou měst a království v Mezopotámii a Egyptě. Přes území Sýrie procházelo mnoho civilizací: Akkadové, Egypťané, Asyřané, Babyloňané, Chetité, Peršané, Římané i armáda Alexandra Makedonského. Na území Sýrie se setkala všechna světová náboženství. Náš host, pan Nasri, dále hovořil o vládě v období Mamlúckého sultanátu, za Osmanské říše přes Francouzský mandát až po získání nezávislosti v roce Přednášející ukázal mnoho fotografií a zajímavých informací o historii syrských měst jako např. Palmyra, Aleppo, Damašek, Maalula, hrad Crak des Chevalier a klášter San Simon. Na závěr hovořil o syrském konfliktu a touze Syřanů po demokracii a svobodě. Jak vše začalo neozbrojenými demonstracemi, ale později bohužel mnoho teroristických organizací poškodilo přání Syřanů a začaly ničit a zabíjet vše ve jménu islámu podle al-káidy. Řešení syrského konfliktu podle doktora Nasriho lze řešit pouze mírovou cestou a pomocí dialogu mezi všemi stranami. Po skončení přednášky pan Nasri odpovídal na otázky a poděkoval za postoj České republiky vůči syrskému konfliktu. Další aktivitou našeho sdružení je projekt Dejme Černovicím srdce. Díky tomuto projektu, který byl podpořen dotací z Nadace Via, můžeme rozšířit v současnosti pořádané farmářské trhy o další aktivity. Našim cílem je probudit v občanech Černovic zájem o dění kolem sebe a to, jak vypadá naše městská část. Součástí projektu budou tedy nejen trhy, ale i diskuze o veřejném prostoru, fotografická soutěž či komentované prohlídky Černovic. Informace najdete na webu Daniel Smrček a Marie Slavíčková Černovické sdružení zve na Adventní jarmark v sobotu 7. prosince od 9.00 do Prodej farmářských produktů, masa, ovoce, zeleniny Svařené víno Atrakce pro děti Hudební a doprovodný program Akce je podpořena Nadací VIA Více na In line závody Připrav se, pozor, vpřed! Tak tuto kouzelnou formulku si vyslechli závodníci závodnice v krásný podvečer v úterý 15. října. Škoda jen, že si in line sprint nepřišlo vyzkoušet více závodníků. A to doslova neboť závodnic převládalo. Mezi nejmenšími vyhrál Tadeáš Franz před Terezkou Korcinovou a Inkou Babánkovou. Mladší žáci se poskládali v tomto pořadí: Hynek Škrabal, Adam Babánek a Michal Puček. Mladší žákyně vyhrála Bára Babánková před Janou Follerovou a Hanou Franzovou. Starší žáky vyhrál David Foller, dorostence Matěj Štrunc. Mezi ženami zvítězila Veronika Havlová z Jilemnice s kořeny v Brně, druhá byla Dita Hořínková a třetí veteránka Lenka Slabáková. 7

8 ZŠ KNESLOVA Krok za krokem tematicky zaměřený zápis dětí do 1. tříd proběhne na naší škole ve dnech: čtvrtek hod. pátek hod. sobota hod. S sebou vezměte průkaz totožnosti rodiče a rodný list dítěte. Dny otevřených dveří: 14. a Pokud máte zájem vidět vše zblízka, přijďte se podívat kdykoliv v době od 8.00 do hod. Nástup dítěte do 1. třídy je velkou událostí v jeho životě. Přináší s sebou spoustu zásadních změn v dosavadním režimu, změny prostředí, kolektivu, učitelky i mnoho pravidelných každodenních povinností. Proto, stejně jako loni, připravujeme od února pro předškoláky přípravný program, kde se ve čtyřech hodinových blocích seznámí se svými učitelkami, prostředím školy i způsobem výuky, která je čeká. Hravý architekt Pražský hrad. Na Pražském hradě se v letošním roce poprvé představil nový republikový projekt pro děti HRAVÝ ARCHITEKT. Projekt byl součástí sedmého ročníku mezinárodního festivalu ARCHITECTURE WEEK PRAHA 2013, který se konal ve výstavních prostorách Jiřského kláštera na Pražském hradě ve dnech pod záštitou Ivany Zemanové. Akce se zúčastnilo více než 500 dětí z dvaceti základních škol z dvaceti měst České republiky, Brno reprezentovaly děti z naší základní školy bylo to 28 žáků čtvrtých apátých tříd. Děti si vybraly architektonické skvosty města Brna, jako jsou například kostel sv. Jakuba, Letohrádek Mitrovských, hrad Špilberk, katedrála sv. Petra apavla, Mahenovo divadlo, ale i nové nákupní centrum Letmo u hlavního nádraží apod. Tyto stavby potom nakreslily nebo namalovaly. Úkolu se všichni zhostili s velkým nadšením. Na Pražském hradě nás pak 8. října organizátoři přivítali se zajímavým programem, jednalo se například o výstavu prací světových architektů, dívali jsme se na historickou architekturu z dětského pohledu, dále to byla výstava Příběh Pražského hradu, návštěva katakomb Svatovítské katedrály a výměna hradní stráže. V Jiřském klášteře pak děti také kreslily astavěly architektonické objekty z lega, kromě toho na ně čekalo množství různých dárků od partnerů projektu a výborné občerstvení. Jedním z partnerů projektu byly i České dráhy, cesta vlakem tam a nazpět utekla jako voda, děkujeme organizátorům za krásné zážitky a přejeme jim, aby se jim podařilo založit novou tradici každoroční setkávání dětí na Hradě, a to i na mezinárodní úrovni, kdy by akce získala nový rozměr. Asi-milování na naší škole pokračuje i v letošním roce.po loňské dobré zkušenosti s besedami s lektorkami občanského sdružení Asi-milování, v těchto akcích letos pokračujeme. V pátek se žáci 8. třídy zúčastnili v prostorách školy projektové výuky na téma Demokracie. Formou přednášky, skupinových her, kvízů azážitkové pedagogiky se seznámili s pojmem demokracie. Jak funguje volební systém v demokratickém a totalitním státě si žáci vyzkoušeli ve cvičných volbách. V pátek měli žáci 9.A program o médiích a komunikaci. Byla to akce interaktivní, ne jenom jako přednáška. Nejlepší bylo, jak jsme sehráli demonstraci a jak o nás potom psali ostatní spolužáci. V pátek na téma extremismus, předsudky atak pokračovala v projektu 9.B. Ze začátku bylo vysvětleno, co to vlastně předsudek je. Pak přišly na řadu diskuse o komunismu, anarchismu, neonacismu. Dne byl pro VII.třídu připraven workshop o médiích, kde dvě lektorky ukázaly, jak pracují zprávy v tisku a jakými prostředky s lidmi mohou manipulovat. Sběr starého papíru vyhodnocení 1. kola.v týdnu od do proběhlo ve škole 1. kolo ve sběru starého papíru. Celkem se nám podařilo nasbírat kg starého papíru. 1. místo 2. tř. (1537 kg) 2. místo 3. B (1380 kg) 3. místo 3. A (1013 kg) Děkujeme za vydatnou pomoc adoufáme, že nás podpoříte i v následujících kolech. Oborový den.v pátek se vydali žáci devátých tříd na exkurzi na SŠTE Olomoucká. Po našem příchodu nás perfektně přivítal pan učitel Ondráček, byl velmi milý a sympatický. Byli jsme rozdělení do dvou skupin holky a kluci. V dílně nás přivítali studenti 3. ročníku, kteří nám pomáhali vyrobit světýlko, bylo to velmi složité, tak jsme byli rádi, že jsme je tam měli. Po skončení si každý z nás domů odnášel jedno blikající světýlko. Před dílnami jsme se šli podívat do jedné z výuk, kde nás přivítal svět robotů. Napřed jsme se dozvěděli pár zajímavostí a pak jsme si dokonce mohli zajezdit s autíčkem na dálkové ovládání. Některé dámy zjistily, že ani nemá cenu si dělat řidičák, stejně by nezvládly jízdy. A navíc jsme dostali i občerstvení. Pak následovala malá prohlídka školy. Po prohlídce jsme dostali katalog o škole a tím pro nás oborový den končil. Exkurzi jsme si moc užili. Den jablek. Kdo nebo co má svátek? Jedno odpoledne si děti z I. a II. tříd ve ŠD zpestřily malováním avystřihováním krásných různobarevných jablíček. Paní vychovatelka s nimi pohovořila o zdravé výživě a nutnosti zdravého životního stylu. Jejich jablíčka se 21. října objevila ve školní jídelně, doplnila velkou upoutávku na významný den, který je věnován jablkům. Den jablek ve světě vyhlásila OSN a naše školní jídelna se rozhodla, aby každý strávník ten den snědl jedno jablíčko. Černovické strašidlení. S příchodem měsíce listopadu začaly v naší ŠD přípravy na 2. ročník Černovického strašidlení. Děti si vyráběly lampiony, různé lucerničky s motivy strašidelných dýní a veselých duchů. Z dýní, které naší ŠD věnovali rodiče si děti za pomoci vychovatelů vyřezaly ozdobné lucerny. Ve čtvrtek 14. listopadu večer se celé prostranství před netradičně osvícenou školou zaplnilo téměř stovkou malých strašidýlek s pestrobarevnými lampiony. Doprovázeli je rodiče a všichni, kteří si chtěli zpříjemnit jeden z dlouhých podzimních podvečerů. Děti si prošly strašidelnou stezkou v prostorách školy, na jejím konci čekaly na odvážlivce světelné tyčinky a balíček s překvapením. Pak se celý dav vydal určenou trasou Černovicemi. Zpívali jsme veselé písničky a světýlka, která zářila zdaleka dokonale dotvořila výjimečnou podzimní atmosféru. Průvod jsme zakončili před školou zapálením prskavek a zaklínací Banuou, aby se všem dobře dařilo. Vánoční vyrábění na ZŠ Kneslova v době od Vážení rodiče a milé děti předškoláci, blíží se čas Vános a my bychom Vás rádi pozvali do naší školy, vyrobit si něco pěkného, co by vám tento čas vůní, pohody a radosti připomnělo. Těší se na vás učitelé I. stupně Podrobnější informace adalší zprávy odění na škole najdete na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci. 8

9 ZŠ ŘEHOŘOVA Pohádkový zápis dětí do 1. tříd na školní rok 2014/2015 se bude konat v naší škole ve dnech: čtvrtek hod. pátek hod. sobota hod. K zápisu si vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Zároveň zveme děti i rodiče na dny otevřených dveří, které proběhnou v úterý a ve čtvrtek v době od 8.00 do hodin. Pro předškoláky dále připravujeme: 1. Edukativně-stimulační skupiny únor duben 2. Skupinové práce předškoláků s žáky 1. ročníku. Mgr. Dana Bryksová Olšovecký kapr První výprava Expedičního kroužku zamířila v sobotu na výlov rybníka Olšovce v Jedovnicích. Počasí nám nepřálo tak, jak předpověď slibovala. Bylo celkem teplo, ale rybník se zpočátku ztrácel v mlžném oparu, až to vypadalo, že k němu nenajdeme cestu. Naštěstí byla lemována snad stovkami stánků, takže ji nešlo přehlédnout. Podařilo se nám protlačit až k rybářům a kádím s malými kapříky, pstruhy i dvěma sumci. Následovalo občerstvení, kdy nad rybími specialitami nakonec vyhrálo grilované prasátko, langoš a trdelník. Abychom si aspoň na chvíli odpočali od davů lidí, obešli jsme rybník kolem dokola a nakonec se vrhli na okupování stánků, abychom dovezli domů alespoň nějaké drobnosti na památku. Jarda si dokonce na Vánoce pořídil pravého olšoveckého kapra :-) I přesto, že sluníčko se před námi po celou dobu schovávalo, výlet se vydařil a my se můžeme těšit na další. Mgr. Marcela Marková Škola v muzeu Netradiční hodinu dějepisu prožili žáci osmých ročníků v Dietrichsteinském paláci. Navštívili výstavu zaměřenou na období středověku na Moravě. Nejprve si s lektorkou lehce zopakovali své dosavadní znalosti, pak se rozdělili do skupin a vyplňovali pracovní listy. Žáci pracovali s informacemi ve vitrínách, s komentáři uexponátů amodelů. Své úkoly si všichni splnili na jedničku, dostali pochvalu od paní lektorky a list, který je pasoval na rytíře. Mgr. Tereza Friedl, Mgr. Helena Marholdová Den válečných veteránů K letošní oslavě Dne veteránů se na Řehořce sešlo 70 žáků 8. a 9. tříd. V úvodu si žáci připomněli význam tohoto dne, který ukončil první světovou válku. V rámci projektu Příběhy bezpráví jsme se letos zaměřili na srovnání nacismu akomunismu ajejich představitelů Adolfa Hitlera a Josifa Vissariionoviče Stalina.Nejprve si žáci 9. A připravili prezentace k těmto tématům. Poté jsme všichni zhlédli dokumentární film Hitler, Stalin a já, v němž Eda Blochová vypráví, jak totalitní režimy zasáhly do jejího osobního života.vyvrcholením Dne veteránů byla beseda s Oldřichem Čapkou, členem Konfederace politických vězňů, který byl v odboji odsouzen pro zločin velezrady avyzvědačství k 11letům odnětí svobody. Po skončení besedy následoval již tradiční basketbalový turnaj. Mgr. Marcela Marková, Mgr. Helena Marholdová Postupujeme do městského kola ve šplhu Na ZŠ Krásného soutěžilo v půlce listopadu osm škol ve šplhu o tyči opostup do městského kola. Naši školu zastupovalo 10 dětí ze tříd vítězové školního kola. Všichni se velmi snažili podat během pár sekund co nejlepší výkon. Největšího úspěchu dosáhl David Zedníček z 5. A, který ve své kategorii zvítězil a Denisa Vogelová z5. B, která vybojovala 3. místo. Oba dva se mohou těšit z postupu. Budeme jim držet pěsti ve středu Mgr. Pavlína Trúsiková Foukej, foukej větříčku, vynes dráčka k nebíčku Tak takto volaly děti ze školní družiny na drakiádě, kterou jsme spolu s žáky 6. třídy uspořádali v pátek 8. listopadu. I když v tento krásně slunečný den jen poskromnu foukalo, nikoho zúčastníků to však neodradilo. Když se vítr rozfoukal, rozlétly se po poli iděti :-). Přehlídka barevných dráčků různé velikosti byla nádherná. Děkujeme všem šesťákům spolu s paní učitelkou Monikou Janouškovou za spolupráci a moc se těšíme na další. Radka Preslová Halloweenské strašení Je pátek večer a do budovy školy se z blízkého okolí slétají malá i velká strašidla. Postupně se spolu seznamují a těší se na večerní strašení. Aby se však dostala do tajemných místností, musejí nejdříve splnit první úkol složit puzzle avyluštit tajenku, která napoví, co všechny zúčastněné dnes večer čeká halloweenské strašení! Po temných chodbách, kde cestu lemují pouze hořící svíce, se plíží agent, který ochraňuje strašidla před nezvanými hosty. Ve staré jeskyni čarodějnice vaří lektvar věčného mládí, jiné vyvolávají ducha, na hřbitově si strašidla krátí dlouhou chvíli házením čarovných míčků a někde v dáli se ozývají hlasy naříkajících bytostí. Všichni netrpělivě čekají, až se objeví malá strašidla a pomohou jim plnit těžké úkoly. Po namáhavé noční cestě strašidla odlétají do svých domovů ave škole zůstávají pouze odvážné dětičky, které přespí vdružině. Ráno na všechny čeká sladká snídaně a pak už jen šup do svých domovů. Velké poděkování patří žákům 9. A a 9. B třídy za připravený zábavný noční program a také rodičům Kuchařovým za skvělou snídani na všechny děti čekaly koblížky a donutky. Radka Preslová 9

10 INFORMACE Černovické hody OPRAVA V minulém čísle Černovin byla otištěna jména stárků párů, kteří se zúčastnili 20.výročí našich černovických hodů. Moc se omlouvám, ale při přepisu došlo k chybnému uvedení některých párů a na některé stárky bylo zapomenuto úplně. Takže vše napravuji a uvádím na pravou míru. 3. kolona byla v tomto složení: Veronika Čížková Tomáš Habán Anna Hrazdírová Vojtěch Víšek Eva Pavlíčková Michael Schmidt Kateřina Tomášková Jaroslav Nejezchleb Petra Quittová, místostarostka MČ Brno-Černovice TJ Sokol Brno IV doplňuje informaci, že na zdravotním cvičení v Sokole se podílí také dlouholetá cvičitelka Běla Volejníková, která je již řadu let naší členkou a cvičitelkou. Tímto nejenom jí, ale i všem ostatním cvičitelkám a členům, kteří pracují na chodu Sokola děkuji za jejich obětavost a práci, kterou pro náš Sokol vykonávají. Věřím, že i v roce 2014 bude Sokol v Černovicích nabízet svým cvičencům, cvičitelkám a funkcionářům dobré zázemí pro jejich aktivity a činnosti. Tímto do nového roku 2014 přeji za všechny členy výboru všem občanům Černovic a členům Sokola hodně zdravíčka, pohody a méně zášti a závisti vůči ostatním. Buďme k sobě tolerantní a hodní. za TJ Sokol Brno IV, Petra Quittová, starostka TJ Sokol Brno IV hledá pro svou taneční skupinu, která nacvičuje v tělocvičně Štolcova 8/12, Brno (POZOR ZMĚNA!!) každou neděli od do hodin hochy (muže). Zájemci, volejte na tel. č (Doubková Veronika) nebo (Dvořáková Jitka). Petra Quittová, starostka TJ Sokola Brno IV Letní sezona je za námi Dlouho jsme se neozvali a tak to napravujeme. Letní sezona je za námi a výsledky hovoří samy za sebe. Máte je v tabulkovém přehledu před sebou Medaile celkem MČR počet štafeta počet členů členů celkem Soutěže týmů dopadly následovně: žáci 2., dospělí 1., klub celkem 3. Dočetli jste? Jak se vám líbí? Výsledky? S těmi nic neuděláme. Článek? No dobře... Tak popořádku. Pořádně začala sezona v Letohradě. Medailová bilance pro nás, 9 kousků, 3 zlata, Hana Franzová a Emma Franzová (žákyně B), Terka Vinklárková (dorostenky), tři stříbra, Emča Franzová, Janča Pánková (ženy B), Romča Vlčková (ženy C), tři 3. místa Terka Vinklárková, Martin Šmíd (muži A) a Janča Pánková. Děti si zazávodily v dešti a chladu, malorážka v pěkném počasí. V Bystřici pod Hostýnem se v malorážce běželo v mezinárodní konkurenci o účast na ME v estonské Haanje. Medailí bylo o jednu více, zlatých však o jednu méně. Martin Šmíd a Romča Vlčková. Stříbra tři Hana Franzová, David Foller (žáci C) a Terka Vinklárková a bronzů hned 5. I když. Dita Hořínková (juniorky) byla 2x třetí, ale pokaždé za dvěma Němkami, takže vlastně ČP vyhrála. A to ji posunulo do reprezentace. Další bronzy přidali: David Foller, Janča Pánková a Hana Franzová. Do Jáchymova odjelo torzo malorážek, aby nám dorostenci ještě ochořeli. A tak jsme vezli jen 5 medailí. David Foller zlato a stříbro, Hynek Škrabal (žáci B) stříbro, Hana Franzová a Martin Šmíd bronz. Na konci prázdnin jsme obdivovali české reprezentanty a Terku Vinklárkovou na MČR na kolečkových lyžích (2 tituly) tedy Terka Vinklárková. MČR žáků proběhlo ve Starém Městě pod Landštejnem. Zde jsme vylovili 3 cenné kovy. David Foller zlato, štafeta holek Hana Franzová, Janča Follerová a Emča Franzová. Hanka pak přidala i bronz. Dospělí pak závodili o tituly v Novém Městě na Moravě. Zlato a stříbro si vyběhl Martin Šmíd, stříbro a bronz Romča Vlčková, další stříbro Terka Vinklárková a bronz Dita Hořínková. V celkovém hodnocení ČP zvítězil Martin Šmíd a David Foller. Romča Vlčková, Dita Hořínková a Terka Vinklárková obsadily místa 2. A tak, když připočítáme i vyhlašování týmů, mimochodem jak dopadly? Honem nahoru na začátek. Takže ještě jednou, když vše spočítám, tak u stupňů zaznělo jméno našeho klubu celkem 38x v sezoně. Je to málo, nebo hodně? Díky všem, kteří se na této sezoně podíleli. Za klub biatlonu Střelka BrnoVít Effenberk 10

11 Farnost Brno-Křenová má nového faráře INFORMACE Od 1. srpna 2013 převzali správu farnosti Brno-Křenová, pod kterou patří i velká část Černovic, kněží ze sekulárního institutu Schönstatt Patres. P. Petra Polívky, který je farářem farnosti, jsme se zeptali na několik otázek: Můžete nám stručně představit Schönstattské hnutí? Schönstattskému hnutí je blízká pastorační práce s rodinami a mládeží, snažíme se propojovat víru s konkrétním životem. Členové Schönstattského hnutí se ve svém životě orientují na vnitřní postoj svého zakladatele P. Kentenicha: Ucho na srdci Božím, ruku na tepu doby. Jak se vaše činnost dotýká městské části Černovice? Protože oblast kolem ulice Křenová je spíše místem, kde je mnoho firem a dalších služeb, tvoří obyvatelé Černovic velkou část našich farníků. Kromě toho přímo v Černovicích zajišťujeme duchovní službu v Psychiatrické nemocnici a také výuku náboženství na ZŠ Řehořova. Jaké důležité akce vás čekají v dohledné době? Zatím se seznamujeme s farností. Byl bych rád, aby lidé u nás našli příležitost k dobré svátosti smíření a duchovním rozhovorům, které by mohly být do budoucna přínosem pro tuto farnost v centru města. Zřejmě nejvýznamnější akce nás čeká 18. ledna, kdy oslavíme 100 let od vysvěcení kostela. Dál bych chtěl všechny čtenáře pozvat na přednášku Dr. Hockeové o obrazu Panny Marie v našem kostele. Děkuji za rozhovor Ladislav Kotík Rej světlušek se opět vydařil Dne proběhl již tradiční Rej světlušek lampioňák. Akce byla vydařená a dětí se sešlo opět více než vloni. Díky dřívějšímu termínu bylo také tepleji, takže nikdo nemrzl a bylo nám všem fajn. Do průvodu se přidali také Hocus a Lotus, což pro děti bylo oživením. Poděkování patří zejména panu Laškovi, který ve spolupráci s Městskou a Policií ČR zajistil bezproblémový průvod. Nakonec v parku Slámova byl pro děti našimi dobrovolnými hasiči odpálen ohňostroj. Už se těšíme na další ročník. Poděkování také všem, kteří pomáhali při organizaci a také všem rodičům, kteří se svými dětmi přišli. Byla to opět velmi hezká akce. Petra Quittová, starostka TJ Sokola Brno IV Jménem zaměstnanců a zvláště pak dětí děkujeme celému SDH Černovice za zajímavé dopoledne plné prožitků. Ať už se jednalo o hašení fiktivního požáru, prozkoumání hasičského auta, seznámení se s výstrojí hasičů anebo postupem při vzniku požáru. Děti se tak setkaly se skutečnými a nejen obrázkovými hrdiny. Děkuje celý kolektiv MŠ Elišky Krásnohorské ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY TAKÉ V ČERNOVICÍCH v parku na ulici Řehořova Dne v 18 hodin v parku na ulici Řehořova proběhne akce Česko zpívá koledy, ke které se svojí účastí připojujeme. Zpívat budeme všichni společně s Divadlem Slunečnice vedenou Kristýnou Šebkovou, Alžbětou Renátovou, Kristiánem Šebkem a dalšími. Koledy budou rozmnoženy pro všechny. Také se zahřejeme dobrým čajem či svařáčkem. Nezapomeňte a v předvánočním shonu si přijďte zazpívat a strávit tak hezké chvilky. Těším se na vás Petra Quittová 100. výročí posvěcení kostela na Křenové Farnost Křenová v Brně zve na oslavu 100. výročí posvěcení kostela, která se bude konat v sobotu 18. ledna Pontifikální mši svatou v 9.30 bude celebrovat brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Po mši svaté bude příležitost k prohlídce kostela s výkladem. V neděli 19. ledna 2014 v 16 hod. bude v kostele přednáška o historii a interiéru kostela s PhDr. Alešem Filipem, Ph.D. 11

12 INFORMACE Upozornění Brněnských vodáren a kanalizací, a. s. na nekalé praktiky podomních prodejců Zaměstnanci Brněnských vodáren a kanalizací, a. s. byli v poslední době několikrát upozorněni svými zákazníky bydlícími v městě Brně na nekalé praktiky podomních prodejců, kteří nabízejí filtrační zařízení, která se osazují na vnitřní vodovod v nemovitostech a která dokáží zázračně zlepšit kvalitu dodávané vody. Scénář prodeje je vždy stejný. Prodejce odebere u zákazníka vzorek vody a začne provádět rozbor, při kterém dojde ke změně ph, což se projeví změnou barvy, zvýšeným zákalem a vysrážením solí. Prodejci chtějí tímto způsobem dokázat, jak je voda nekvalitní. Následně ochotně nabídnou řešení v podobě filtračního zařízení v hodnotě desítek tisíc korun. Taktika prodejců však může být různá a jejich doporučení se mohou lišit. Ubezpečujeme naše zákazníky, že voda dodávaná Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. splňuje ve všech parametrech vyhlášku MZČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví Cvičení a tanec nejen pro seniory v tanečním studiu Stolárna Od února pro vás připravujeme pravidelné lekce tance a cvičení SeniorFitness s hudbou a tancem, které bude probíhat v pondělí od v příjemném prostředí krásného sálu studia Stolárna, Olomoucká 14. Pravidelným cvičením pod vedením zkušené lektorky a tanečnice Mgr. Lenky Kotkové zpevníte a protáhnete nejen svaly celého těla a zlepšíte tak svou celkovou kondici, ale naučíte se také základním tanečním krokům a variacím. hygienické požadavky na pitnou vodu, ve znění pozdějších předpisů, a patří mezi jednu z nejkvalitnějších v České republice. Je důležité si uvědomit, že voda je jednou z nejkontrolovanějších potravin, kdy její kvalita je sledována jak při jímání a úpravě, tak i v celém distribučním systému. Nezávislou kontrolu jakosti pitné vody dále provádí Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, pro kterou zajišťuje laboratorní analýzy laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, v souladu s uvedenou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR. Nákup a instalace takovýchto filtračních zařízení je proto z pohledu jakosti pitné vody bezdůvodnou a zbytečnou nemalou investicí. Pokud mají odběratelé zájem, mohou se informovat o aktuální jakosti vody na webových stránkách nebo zatelefonovat přímo do Brněnských vodáren a kanalizací, a. s. Lekce jsou vhodné nejen pro seniory, ale i pro všechny, které občas trápí bolesti zad, šíje či kloubů, které jsou způsobené sedavým zaměstnáním, nevhodnými pohybovými stereotypy či nadváhou. V lekcích využíváme cvičební pomůcky, které jsou v sále k dispozici (karimatky, overbally, therabandy či sedací pytle). Těšíme se na vaši návštěvu. Více informací najdete na stránkách Mgr. Lenka Kotková (mobil: ) Příprava rekreačních objektů na období mimo sezonu Přišel podzim a s ním je spojena i příprava chaty a rekreačních objektů na zimu. Během zimního období lidé méně navštěvují své chaty či chalupy. Mnohdy majitelé rekreační objekty zazimují a vrací se až s příchodem jara. Těchto měsíců však nejvíce využívají zloději a také nevítaní nocležníci. Zlodějům se tak naskýtá snadná příležitost k prohledání objektu a odcizení zapomenutých cenností. Lidé bez domova v chatách přespávají a často zkonzumují trvanlivé zásoby či alkohol. Velkou ztrátou pro majitele je například spálený nábytek či fotografie, kterými si bezdomovci v chatách zatápějí. Policisté pravidelně provádějí kontroly chatových oblastí, prvotní prevence by ovšem měla vycházet od majitelů objektů. Snižte riziko vloupání, nebo alespoň zamezte větším škodám: Zvolte vhodné zabezpečení chaty s ohledem na hodnotu jejího zařízení (v některých případech jednoduchých chat bez hodnotnějšího vybavení se nemusí investice do drahého zabezpečení vyplatit, protože škoda vzniklá poškozením bezpečnostních dveří převýší hodnotu věcí, které by mohl zloděj z chaty odnést). Při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob i vozidel. Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí a poznamenejte si výrobní čísla hodnotných přístrojů a věcí. V blízkosti objektu nenechávejte viditelně žebříky a nářadí, které by mohly pachateli usnadnit násilné vniknutí do chaty. Po dobu, kdy chatu pravidelně nenavštěvujete, si odvezte veškeré cenné věci (televize, rádia, kola, starožitnosti, historické zbraně apod.). Snažte se objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období. Uklizený sníh budí zdání neustálé kontroly. Pokud žije v blízkosti chaty důvěryhodná osoba, která zde trvale bydlí nebo se zde alespoň zdržuje častěji než vy, požádejte ji o kontrolu vaší chaty. V případě vloupání do vašeho rekreačního objektu či objektu vašeho souseda se nezdráhejte okamžitě kontaktovat Policii ČR přes tísňovou linku 158. Nprap. Petra Hrazdírová Preventivně informační oddělení Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 12

13 INZERCE Vyměním 2+kk mezonet s lodžií, výtah, rozloha 54 m 2 na ul. Krausově č. 6 za větší. Mob.: Prodám mrazák zn. Liebherr, levně cena dohodou. Obsah 89 litrů. Po dobu 7 let bez poruchy, doklady předám. Tel.: , mob.: Prodám parní vysavač Ekolux 8000 firmy LUX ve velmi dobrém stavu. Pravidelné roční kontroly výrobku jsou u firmy LUX zajištěny, zástupce firmy bude u předání výrobku a poskytne instruktáž včetně předání dokumentace. Prodám za cenu Kč (pořizovací cena Kč). Informace na tel. čísle , mob.: Za blahopřání děkují Paní Jaroslava Bartoňková, Jitka Juráčková, Jarmila Dušková, Marie Sedmidubská a pan Jan Cupák U příležitosti oslav Dne válečných veteránů představitelé černovické radnice uctili památku všech, kteří položili život ve válečných konfliktech, položením věnce u památníku obětem válek a násilí na Wainerově náměstí ve Starých Černovicích. Prodej vánočních kaprů Bistro u Menclů, Olomoucká 144. Ve dnech bude zahájen prodej Pohořelických kaprů. Na přání možnost objednat i jiné druhy ryb. Těšíme se na vaši návštěvu! ELEKTROINSTALACE NABÍDKA Stavební firma se sídlem v Brně-Černovicích nabízí provedení kompletních elektroinstalačních prací v bytových, občanských a průmyslových objektech, pravidelné revize a údržbu el. zařízení. Přijímáme zakázky i malého rozsahu. Ceny prací a termíny stanoveny dohodou. Nabídka platí stále. Kontakt: Chaloupka Ladislav, mobil: , Černovické sdružení zve na Cestovatelskou besedu UKRAJINA úterý 21. ledna 2014 od Sál Psychiatrické léčebny 13

14 INZERCE 14

15 ČERNOVICKÉ STŘÍPKY Deník Rovnost uveřejnil článek V (Psychiatrické) léčebně se obávají o práci V odpoledních hodinách došlo na rohu Bolzanovy a Spáčilovy ulice ke srážce dvou automobilů Vyšlo 5. číslo Černovin. V podvečerních hodinách se v Základní umělecké škole na Charbulově ulici uskutečnil žákovský koncert. Vystoupilo osm žáků a pět učitelů V ranních hodinách u baru Eso na rohu Charbulovy a Vítězslavy Kaprálové zasahovaly dva sanitní vozy Místní občané ve spolupráci s Městskou policií a Policií České republiky odhalili v podvečer na Zvěřinově ulici pachatele poškozování pneumatik zaparkovaných vozidel. Černovické sdružení připravilo divadelní představení Kluk z plakátu v kulturním domě na Charbulově ulici. KDU-ČSL 8,27, Úsvit 5,06, Strana zelených 4,84, Piráti 3,45, DSSS 0,55, Koruna česká 0,19, Lev 21 0,02, Svobodní 3,23, Změna 0, 30, Hlavu vzhůru 0,13, SPOZ 1,56, Suverenita 0,19, SsČR 0, Změna na středoevropský čas výročí vzniku Československa Deník Rovnost přinesl informaci o dopravní nehodě v Černovicích, bez bližší lokalizace místa, při níž došlo ke srážce dvou osobních automobilů řízených ženami. Obě ženy byly zraněny, jedna těžce. Z četných barevných stop z šetření Policií ČR lze usuzovat, že možným místem této dopravní nehody je roh ulic Tržní a Klíčova Výskyt strakapouda velkého v zahrádkách na Řehořově ulici, který zobákem bušil do střešní konstrukce soukromé školy. Teplotní rekord 19 C, překonána hodnota roku Přiletěli havrani. Televize Nova v pořadu Na vlastní oči uvedla reportáž o údajných praktikách černovických politiků při skupování bytů od černovických důchodců. Celá reportáž byla uvozena ve večerních zprávách rozhovorem s místostarostkou Petrou Quittovou První den mimořádných parlamentních voleb v Černovicích proběhl ve volebních okrscích Druhý den mimořádných parlamentních voleb. Výsledky v Černovicích v %: ČSSD 24,02, ANO 16,66, TOP 09 11,84, KSČM 11,01, ODS 8,46, V 36. části Četnických humoresek bylo možno shlédnout dvě místa v Černovicích, kde se seriál natáčel. Prvním místem bylo staré brněnské letiště na dnešní Černovické terase a druhým nádvoří Psychiatrické nemocnice před hlavní budovou Ve večerních hodinách se konal lampionový průvod (Rej světlušek) připravený Sokolem Brno IV Z důvodu opravy křižovatky ulic Kaštanová Vinohradská v Brněnských Ivanovicích je neprůjezdná vozovka ulice Vinohradské k jihu Pacientka Psychiatrické nemocnice, která musela zaplatit poplatek za nahlédnutí do své zdravotnické dokumentace, podala žalobu na nemocnici za neoprávněný požadavek na finanční plnění Deník Rovnost přinesl výsledky z šetření Magistrátu města Brna ve věci nákupu bytů černovickými zastupiteli. Podle závěrů šetření Magistrátu byl postup černovické radnice, ale i samotný nákup legální. 15

16 Radostné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v roce 2014 přejí všem černovickým spoluobčanům zastupitelé Mirka Wildmannová, Radmila Preslová, Veronika Milanová, Pavel Blažík, Jiří Novotný a Pavel Mifka a s nimi celá Místní organizace ČSSD Brno-Černovice Vážení černovičtí spoluobčané, místní sdružení ODS Brno-Černovice vám všem přeje klidné a radostné prožití vánočních svátků, děkuje za projevenou přízeň v tomto roce a současně přeje hodně zdraví, štěstí, lásky a osobní spokojenosti v roce MS ODS Brno-Černovice Radostné prožití Vánoc a šťastný rok 2014 přejí zastupitelé TOP 09 Ladislav Kotík, Daniel Smrček a Vladislav Šuba, celá místní organizace TOP 09 i všichni naši spolupracovníci z řad nezávislých. Do nového roku 2014 přejeme všem občanům hodně zdraví, štěstí a pohody. Přejme si, ať je rok 2014 lepší a radostnější a ať se nám plní všechna přání. Buďme k sobě ohleduplní a tolerantní. za VV Petra Quittová, Miroslav Kubík, Vlastimil Laška Šťastné, radostné Vánoce a především hodně zdraví i štěstí v novém roce 2014 přejí všem spoluobčanům Černovic zastupitelé KSČM Jiří Vítek a Ing. Pavel Kučera Klidné a požehnané Vánoce, do roku 2014 hodně pohody, šťastné náhody, žádné nehody, významné dohody, legrační příhody a další života výhody. přeje výbor MO KDU-ČSL Brno-Černovice Vážení přátelé, přeji vám požehnané a radostné vánoční svátky, kéž by se vaše srdce mohlo stát jesličkami, aby se v něm mohl Bůh znovu narodit jako dítě a přijít mezi nás. K tomu vám a vašim rodinám ze srdce žehnám P. Petr Polívka, Farnost Křenová v Brně Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Bc. Ladislav Kotík, členové Mgr. Pavel Blažík, Jiří Vítek, Ing. Marie Navrátilová, Mgr. Miroslav Kubík, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátu u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí, středa na ÚMČ, Bolzanova 1, Brno, tel.: ) Uzávěrky dalších čísel: , 8. 4., , Autoři fotografií v tomto čísle: Mgr. Miroslav Kubík, Bc. Ladislav Kotík, archiv autorů. Sazba a tisk: SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: , MK ČR E

Hned první listopadový den nás čekala oslava, Zuzka slavila narozeniny. Oslava se jako vždy povedla, dort byl výborný a děti si to náramně užili.

Hned první listopadový den nás čekala oslava, Zuzka slavila narozeniny. Oslava se jako vždy povedla, dort byl výborný a děti si to náramně užili. Čas běží jako voda a vy držíte v ruce další dvojčíslo našich Kostkovaných novin! Listopad a prosinec patří tradičně mezi nejhezčí měsíce nejen ve školce :o) Hned první listopadový den nás čekala oslava,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zpravodaj. Obce Rudná pod Pradědem L i s t o p a d 2017

Zpravodaj. Obce Rudná pod Pradědem L i s t o p a d 2017 Zpravodaj Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR Obce Rudná pod Pradědem L i s t o p a d 2017 Volební účast v obci byla proti volbám v r. 2013 nižší o 3,95%. Celkem volilo 172 občanů z 310 zapsaných

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY prosinec 2017 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Vážení spoluobčané, blíží se konec roku 2017 a s ním i čas skládání účtů z práce ZO a OÚ. Rok

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zápis č. 1 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného v pondělí dne od hodin na sále Obecního domu.

Zápis č. 1 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného v pondělí dne od hodin na sále Obecního domu. Zápis č. 1 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného v pondělí dne 5. 11. 2018 od 18.00 hodin na sále Obecního domu. Přítomni: Bílek Vladimír Bilina Jan Ing. Bilina Petr MUDr. Čihák Petr

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.25/2018 Vážení rodiče a milé děti, čas letí jako voda a my se znovu setkáváme na konci 1. pololetí školního roku.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

EDUCALL Měsíčník gymnázia, střední odborné školy a základní školy EDUCAnet Praha s.r.o.

EDUCALL Měsíčník gymnázia, střední odborné školy a základní školy EDUCAnet Praha s.r.o. EDUCALL Měsíčník gymnázia, střední odborné školy a základní školy EDUCAnet Praha s.r.o. školní rok 2018/2019 leden 2019 A je tady lednové číslo školního časopisu. I když je většinou leden ve znamení klasifikace

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

3/2010 www.obecdolnimoravice.cz ROZHODNUTÍ Prezidenta republiky ze dne 18. Června 2010 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí dny konání voleb jsou stanoveny na

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

6. Hasičský útvar ochrany Pražského hradu

6. Hasičský útvar ochrany Pražského hradu 6.1 Nejvýznamnější aktivity (s výjimkou zásahové činnosti) Zásahová činnost jednotky Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu je součástí statistické ročenky. Den hasičstva - Slavnostní slib nových příslušníků

Více

Oběžník Člen výboru: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová

Oběžník Člen výboru: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová Oběžník 2017 Členové výboru: Starosta: Ing. David Hlaváč Místostarosta: Roman Budín Jednatel: Ing. Tomáš Káfuněk Náčelník: Roman Budín Hospodář: Člen výboru: Člen výboru: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE PAZDERNA VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE PAZDERNA VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE PAZDERNA VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskutečnily Volby do zastupitelstev obcí. Voliči v naší obci vybírali ze sedmi kandidátů Sdružení nezávislých kandidátů

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Informační občasník OÚ Staré Heřminovy

Informační občasník OÚ Staré Heřminovy Informační občasník OÚ Staré Heřminovy 26.11.2018 2/2018 Seznámení s výsledky voleb do ZO Staré Heřminovy ve dnech 5. - 6. 10. 2018 Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí, které předaly

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. října 2017

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. října 2017 23. ročník říjen 2017 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. října 2017 Usnesením č. 42/2017 zastupitelé rozhodli prodat části pozemků p. č. 769/19 o výměře cca 33 m 2 a p. č. 771/1 o výměře cca

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 15. do 17. prosince - Broumovsko

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 15. do 17. prosince - Broumovsko Adventní trh v broumovském klášteře, Galavečer boxu, koncert skupiny Lucie revival, přednáška, charitativní běh, taneční programy, prohlídky kláštera, turnaj v šipkách a v mariáši. To jsou tipy na některé

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové,

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové, Lhocánek Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Bítovčický čtvrtletník

Bítovčický čtvrtletník Bítovčický čtvrtletník VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD BÍTOVČICE VII.ROČNÍK, ČÍSLO 28 / www.bitovcice.cz / prosinec 2013 1 V á ž e n í s p o l u o b č a n é Vážení spoluobčané, zima nám opět udeřila, zatím ta kalendářní,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice konaného dne od hodin v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice konaného dne od hodin v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno 1 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno- konaného dne 13. 12. 2018 od 16.30 hodin v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno Zastupitelstvo

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019 STONOŽKA ŠKOLNÍ ČASOPIS 2018/2019 Žáci a pedagogové ZŠ Opatov CENA: 15,- ČÍSLO: 1 CO SI PŘEČTETE Úvodní slovo Hrou proti AIDS Projektový den: Cesta kolem světa MIKULÁŠ

Více

Předmětová komise základů společenských věd a občanské výchovy

Předmětová komise základů společenských věd a občanské výchovy Předmětová komise základů společenských věd a občanské výchovy Zhodnocení práce předmětové komise základů společenských věd a občanské výchovy za školní rok 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 předmět

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

vydává Obec Řepníky tel. a fax: úřední hodiny: pondělí a středa

vydává Obec Řepníky tel. a fax: úřední hodiny: pondělí a středa 1 Řepnický zpravodaj č. 64 PROSINEC 2018, Pěšice a Popovec vydává Obec tel. a fax: 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 2 Řepnický zpravodaj č. 64 PROSINEC 2018 Vážení občané, ráda bych,

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Život našich farností v době adventní a vánoční 2018

Život našich farností v době adventní a vánoční 2018 Život našich farností v době adventní a vánoční 2018 sobota 1. prosinec 17.00 Kryštofovo Údolí náves; Otvírání Jírova Betléma 18.00 Liberec, kostel sv. Antonína Vel mše sv. se žehnáním adventních věnců

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Dny zdraví v Karlových Varech

Dny zdraví v Karlových Varech DNY PRO ZDRAVÍ 2017 Dny zdraví v Karlových Varech Dny zdraví probíhají zejména v první polovině října. Akce, které jsou oslavou zdravého životního stylu, se v letošním roce konaly v září, říjnu i listopadu

Více

Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015

Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015 Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015 Zpráva obsahuje informace o pořádaných kulturních akcích za rok 2015, kalendář plánovaných akcí na rok 2016 a výsledky hospodaření občanského sdružení 2015.

Více

Zpravodaj obce Řepice

Zpravodaj obce Řepice Zpravodaj obce Řepice Ročník XVI číslo 12 prosinec 2018 Veras Obsah zpravodaje: Obecní úřad informuje Společenská rubrika Ostatní Obecní úřad informuje Vážení spoluobčané, další kalendářní rok je za námi.

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zápis č. 8/2017 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2017 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2017 23.12.2017 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2017 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2017 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Z á p i s. konaného dne 14. června 2017

Z á p i s. konaného dne 14. června 2017 Z á p i s ze 4. setkání dozorových pracovníků Ministerstva vnitra, Magistrátu hlavního města Prahy a územně členěných statutárních měst k vybraným problémům v oblasti dozoru konaného dne 14. června 2017

Více

ZÁPIS z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 19:10 hodin v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 - Ďáblice

ZÁPIS z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 19:10 hodin v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 - Ďáblice Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 13. 9. 2017 od 19:10 hodin v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 - Ďáblice Přítomni: Tatjana Dohnalová (příchod 19:54 hod.),

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

DOLNÍ POOTAVÍ Zpravodaj členských obcí SODP

DOLNÍ POOTAVÍ Zpravodaj členských obcí SODP Občasník, ročník III. Leden 2018 DOLNÍ POOTAVÍ Zpravodaj členských obcí SODP Centrum společných služeb při Svazku obcí Dolního Pootaví vstoupilo do třetího roku činnosti. Existenci poradenského centra,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

ZPRAVODAJ PF Vážení spoluobčané,

ZPRAVODAJ PF Vážení spoluobčané, 1/2018 S T E H E L Č E V S K Ý ZPRAVODAJ Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vám všem popřáli úspěšný a klidný nový rok 2018, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti ve Vašem osobním i profesním životě.

Více

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu 1 Volby do Evropského parlamentu Výsledky Studentských voleb do EP (28. a 29. 4. 2014) Hlasy jsou sečteny. Volební místnost se opět proměnila v knihovnu a komisaři se vrátili ke svým blízkým i ke svým

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2.

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2. č.j.oo/320/16 STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁPIS z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se konalo dne 2. června 2016 od 17:00 hod. ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

list 1 Zápis z jednání Kulturní komise ze dne Místo konání: kancelář pana starosty, budova radnice Jírova 2, Brno-Líšeň Přítomni - přítomno

list 1 Zápis z jednání Kulturní komise ze dne Místo konání: kancelář pana starosty, budova radnice Jírova 2, Brno-Líšeň Přítomni - přítomno list 1 Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 4.3.2015 Místo konání: kancelář pana starosty, budova radnice Jírova 2, Brno-Líšeň Přítomni - přítomno 11 členů, viz příloha č.1 prezenční listina, přítomní

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Občanské sdružení pro přátele, rodiče a děti s poruchou autistického spektra, Plzeň, Plzeňský kraj www.autismusprocit.cz NÁŠ TÝM! Irena Vítovcová Mgr. Alena Siváková Barbora

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více