LR1308. Program Informace základ výzkumu. Příloha 5. Další doklady k řešení projektu v roce 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LR1308. Program Informace základ výzkumu. Příloha 5. Další doklady k řešení projektu v roce 2014"

Transkript

1 Program Informace základ výzkumu akronym názvu projektu: NL 4 HSS příjemce (zkratka názvu organizace): NK ČR příjmení uchazeče/příjemce: řešitele: Hemola LR1308 Příloha 5 Další doklady k řešení projektu v roce 2014 Přehled faktur a podíly jejich úhrad strana 2 Osobní náklady projektu: útvar dotace strana 3 Osobní náklady projektu: útvar uznaný náklad NK strana 4 Objednávka webových stránek projektu strana 5 Přehled čerpání IFLA Vouchers v roce 2013 a 2014 strana 6 Indikátory 3 a 4 projektu LR1308 EIZ pro slavistiku aplikováno na Slovanskou knihovnu strana 7 10 Indikátory 3 a 4 projektu LR1308 EIZ pro dtb Academic Search Complete a Business Source Complete u vybraných členů příslušných konsorcií strana Školení pro zaměstnance NK ČR o elektronických informačních zdrojích strana 14 Zpráva o školeních pro pracovníky služeb NK ČR a Slovanské knihovny o dostupných elektronických informačních zdrojích strana 15 Osobní náklady projektu - aktualizace schváleného modelu pro rok 2015 strana 16

2 Přehled faktur a podíly jejich úhrad v roce 2014 podle původu prostředků - dotace, spoluúčast knihovny, spoluúčast NK 2 účet 0242 služby American Bibliography of Slavic & East European ,03 Kč ,27 Kč EBSCO Studies (ABSEES) ,68 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Information Central & Eastern Services s.r.o. European Academic ,15 Kč ,41 Kč Source (CEEAS) Socindex with Full Text ,65 Kč ,88 Kč EBSCO ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč Environment Complete ,16 Kč ,62 Kč Information Část Services uhrazeno s.r.o. již International Index to Music Periodicals Full Text, 2. splátka ,42 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč v roce 2013, ,00 Kč uhradit spoluúčast NK za rok 2014 SO JSTOR-Music Collection $750, ,90 Kč ,90 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč JSTOR Library & Information Science Abstracts (LISA) Library & Information Science Source (LISS) 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,40 Kč ,07 Kč ,07 Kč ,00 Kč ,00 Kč Music Online $0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Uhrazeno již v roce 2013, uhradit spoluúčast NK za rok tis. přičtena k ACS EBSCO Information Services s.r.o. Uhrazeno již v roce 2013, uhradit spoluúčast NK za rok tis. přičtena k ACS OmniFile Full Text Select ,81 Kč ,78 Kč ,78 Kč 0,00 Kč EBSCO ,00 Kč Information Services s.r.o. Oxford Music Online 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Uhrazeno již v 0,00 Kč roce 2013 The John Project MUSE-Standard $5 200, ,04 Kč ,04 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Hopkins Collection University Press RILM Abstracts of Music Literature ,69 Kč ,14 Kč RIPM Online Archive of ,04 Kč ,00 Kč Music Periodicals - Full Text & RIPM Index ,31 Kč ,90 Kč UDB-COM:Russian Central Newspapers Realizace webových stránek LR1308, část dtb EBSCO Oxford Music Online a Library & Information Science Abstracts (LISA); předplatné na rok 2015 International Index to Music Periodicals Full Text, 1. splátka za rok 2015 Účast na mezinárodní konferenci ICOLC (mezinárodní konference knihovnických konsorcií) v Portugalsku (dr. Nová) Režie NK účet 0241 služby Celkem v Kč včetně Spoluúčast ostatní Spoluúčast NK ČR v Číslo faktury Datum Předmět plnění Fakturovaná částka Dotace v Kč Poznámka event. DPH knihovny v Kč Kč IFLA IFLA Vouchers , ,53 Kč ,53 Kč ,00 Kč ,00 Kč Academic Search ,25 Kč ,65 Kč EBSCO Complete ,73 Kč ,00 Kč ,00 Kč Information Business Source Complete ,45 Kč ,07 Kč Services s.r.o ,00 Kč $3 685, ,23 Kč ,23 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč EAST VIEW INFORMATION SERVICES, INC Platba ,97 Kč ,97 Kč ,97 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč předplatného na rok kompletní Platba ,95 Kč ,95 Kč ,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč předplatného na rok část IMPFT ,21 Kč ,21 Kč ,21 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,63 Kč ,63 Kč ,00 Kč ,00 Kč EBSCO Information Services s.r.o. Přeúčtované náklady z Mezinár. Odd.

3 Osobní náklady projektu: útvar dotace útvar LR osobní náklady Čerpání 2014 Mzdy a platy pojistné FKSP 2013 plán skutečnost kontrola Hemola Hanuš ,00 Kč ,00 Kč 700,00 Kč Mzdy a platy ,67 Kč ,67 Kč 0,00 Kč Nová Hana ,00 Kč ,00 Kč 400,00 Kč pojistné a FKSP ,33 Kč ,33 Kč 0,00 Kč Kapsa Václav ,44 Kč 4 231,11 Kč 124,44 Kč OON 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Bartůňková Eva 8 500,00 Kč 2 890,00 Kč 85,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Babka Lukáš 5 000,00 Kč 1 700,00 Kč 50,00 Kč Košťálová Karolína 8 500,00 Kč 2 890,00 Kč 85,00 Kč Podpůrné činnosti viz rozpis dole ,22 Kč ,56 Kč 887,22 Kč Roční odměna řešitelského týmu Mzdy a platy pojistné FKSP Hemola Hanuš ,00 Kč 4 250,00 Kč 125,00 Kč Nová Hana ,00 Kč 3 400,00 Kč 100,00 Kč Kapsa Václav 5 000,00 Kč 1 700,00 Kč 50,00 Kč Bartůňková Eva 2 500,00 Kč 850,00 Kč 25,00 Kč Babka Lukáš 1 000,00 Kč 340,00 Kč 10,00 Kč Košťálová Karolína 2 500,00 Kč 850,00 Kč 25,00 Kč Poměrná část mezd řešitelského týmu hrazená z dotace Celkem osobní náklady ,67 Kč ,67 Kč 2 666,67 Kč Rozpis nákladů na podpůrné činnosti hrazených formou mimořádné odměny 1. pololetí 2. pololetí Celkem Zdůvodnění Dagmar Gregorová (777) 6 300,00 Kč 7 300,00 Kč Zdenka Vyskočilová (526) 5 000,00 Kč 5 300,00 Kč Markéta Voráčková (074) 2 500,00 Kč 1 300,00 Kč Stanislava Kůsová (950) 3 750,00 Kč 4 000,00 Kč Anna Morvayová (692) 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč Anna Žemličková 3 750,00 Kč 0,00 Kč Helena Hrdličková (080) 0,00 Kč 4 000,00 Kč Veronika Sklenářová (745) 0,00 Kč 1 300,00 Kč Tomáš Beňa 6 200,00 Kč 7 022,22 Kč Karolína Košťálová 5 000,00 Kč 6 000,00 Kč Petra Šťastná 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč Eva Svobodová 0,00 Kč 3 000,00 Kč Podpůrné činnosti celkem ,00 Kč ,22 Kč ,22 Kč Ekonomické agendy projektu vedení účetnictví, zúčtovávání účelové podpory, vystavování faktur na základě objednávek pro členy konsorcií, sledování plnění pohledávek NK ČR vůči členům konsorcií, sledování podílu účelové podpory k celkovým nákladům projektu koordinace činností Dagmar Gregorová Realizace prací nad rámec běžných pracovních povinností, které jsou spojené bezprostředně s provozem a údržbou administrativních stránek projektu, jejich pravidelnou údržbou, vystavováním statistik. Kontrola 0,00 Kč

4 Osobní náklady projektu: útvar uznaný náklad NK Skutečnost Mzdy a platy pojistné FKSP 2014 Podle projektu v celých tisících Skutečnost bez zaokrouhlení kontrola Hemola Hanuš ,00 Kč ,00 Kč 700,00 Kč Mzdy a platy ,44 Kč ,44 Kč 0,00 Kč Nová Hana ,00 Kč ,00 Kč 400,00 Kč pojistné a FKSP ,56 Kč ,56 Kč 0,00 Kč Kapsa Václav ,44 Kč 4 231,11 Kč 124,44 Kč OON 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Bartůňková Eva 8 500,00 Kč 2 890,00 Kč 85,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Babka Lukáš 5 000,00 Kč 1 700,00 Kč 50,00 Kč Košťálová Karolína 8 500,00 Kč 2 890,00 Kč 85,00 Kč

5 5 ' olrud nl kn ihuuno ~k '" "1lub1iky ' '' tional Ubmlll ohh.. C, Kh Ikpub lic Dod avatel Web4ee,s.r.o. Psenctkova 674/24 Praha ICO , DIC CZ DBJEDNAVKA c. NK 1967/KFS/14 Datum: Vyrizuje I kon takt Hemota/ tel.: Vee: objecnavka webovych stranek projektu LR1308. Narod ni kn ihovna CR - rozvoj mformacnt infrastruktury VaVal pro humanitn! obory (NL4HSS)" I cast zpi'istupneni databaz! EBseD 2014 Predmet objed nav ky: webhosting a prubezna udrzba webovych stranek etektrcruckych informacruch zdroju - databazt EBSCO, ktere jsou ponzovany v ramci projektu LR 1308 s obsahem: Informace a catabazlch Seznam knihovenlinstituci v netormatnlm konsorciu Statistiky vyuztvan l databazl knihovnamijinstitucem i Zvefejflovanl novinek a aktuaht Metodrcke pfirutky k praci s oatabazerm Dalsl informace pro cleny konsorcia i berne uzivatele RSS kana! pro cober novinek Fctoqalerie Propojen l 5 aktualne pouzfvanym systemern pro odesltanl newsletteru Fulltextove ttledan t na strankach Statist iky navstevnosti a jejich analyze na kvartafru bazi Redakcnl system pro snadnou spravu cbsanu webu Prace budou vykonavany prubeine az do Prace bude pfebfrat a kontrolovat clenka fesitelskeho tymu projektu PhDr. Hana Nova. Celkova eena dohodou je Kc za rok Fakturovano bude die oonody za rok 2014 nejpozoe]i do , PhDr. Ha n u s Hemola Resitel prcjektu LR1308 Narodni knihovna Ceske republlky. Klementinum 190, Praha 1, Ie Ole CZOO Kome rtni Danka, Praha 1 t c 8553S-011!01OO e ma,l hanus I'>e n'lola~ n kp Cl WNW nkp CZ WNW k!emenm ull'l Cl

6 6 Čerpání IFLA voucherů za rok 2013 a 2014 stav voucherů k dispozici pro rok 2014 NK ČR MZK VKOL NTK stav voucherů k dispozici pro rok 2014 převedeno z 2013 nákup 2014 zůstatek z 2013 nákup 2014 převedeno z 2013 nákup 2014 převedeno z 2013 nákup 2014 převedeno z roku 2013 / zakoupeno a předáno v roce 2014 celkem (nákup zůstatek z 2013) Full Vouchery * převedeno z roku 2013 / Full Vouchery zakoupeno a předáno v roce Half Vouchery * Half Vouchery Full Vouchery Half Vouchery celkem (nákup zůstatek z 2013) Full Vouchery Half Vouchery čerpání a zůstatek vyčerpáno do (vouchery zakoupené v roce převedené z roku 2013) celkem vyčerpáno do zůstatek na rok 2015 celkem zůstatek na rok 2015 NK ČR MZK aktualizované VKOL NTK převedeno z 2013 nákup 2014 zůstatek z 2013 nákup 2014 převedeno z 2013 nákup 2014 převedeno z 2013 nákup 2014 čerpání a zůstatek Full Vouchery vyčerpáno do Full Vouchery (vouchery zakoupené v roce Half Vouchery převedené z roku 2013) Half Vouchery Full Vouchery celkem vyčerpáno do Full Vouchery Half Vouchery Half Vouchery Full Vouchery Full Vouchery zůstatek na rok 2015 Half Vouchery Half Vouchery Full Vouchery Full Vouchery celkem zůstatek na rok 2015 Half Vouchery Half Vouchery * 52 full a 18 half voucherů, které byly v roce 2013 vykázány jako nepoužité, byly použity na konci roku 2013, do evidence použitých voucherů se dostaly až v roce 2014

7 7 Indikátory 3 a 4 projektu LR1308 EIZ pro slavistiku aplikováno na Slovanskou knihovnu Cílové indikátory za celou dobu řešení projektu, tj. r Počet realizovaných přístupů v přepočtu na 1 uživatele cílová hodnota v projektu 2 2. Počet realizovaných výpůjček/zobrazení plných textů cílová hodnota v projektu 3 3. Míra využití pořízených EIZ konečnými uživateli v % - 70 % (počet zobrazených plných textů) R Databáze American Bibliography of Slavic and East European Studies (bibliografická dtb) Knihovna FTE 1. přístupy NK ČR Slovanská knihovna cíl 700 Database Usage Report Site: NARODNI KNIHOVNA CR Detail Level: Database Period: August December 2013 Database Name Year Sessions Searches Total Full Text PDF Full Text HTML Full Text Image/Video Abstract Smart Link To Smart Link From Custom Link American Bibliography of Slavic and East European Studies Database Usage Report Site: NARODNI KNIHOVNA CR Detail Level: Database Period: January December 2014 Database Name Year Sessions Searches Total Full Text Image/Video Abstract Smart Link To Smart Link From Custom Link American Bibliography of Slavic and East European Studies

8 8 Databáze Central & Eastern European Academic Source Knihovna FTE 1. přístupy 2. plné texty 3. plné texty NK ČR Slovanská knihovna cíl cíl cíl 70% tj. 245 Database Usage Report Site: NARODNI KNIHOVNA CR Detail Level: Database Period: August December 2013 Database Name Year Sessions Searches Total Full Text Image/Video Abstract Smart Link To Smart Link From Custom Link Central & Eastern European Academic Source Usage Report Site: NARODNI KNIHOVNA CR Detail Level: Database Period: January December 2014 Database Name Year Sessions Searches Total Full Text Image/Video Abstract Smart Link To Smart Link From Custom Link Central & Eastern European Academic Source

9 9 Project MUSE Knihovna FTE 1. přístupy 2. plné texty 3. plné texty NK ČR Slovanská knihovna cíl cíl cíl 70% tj. 245 Database Report 1 (R3) NATIONAL LIBRARY OF CZECH REPUBLIC Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 YTD Total Project MUSE Total Searches run Project MUSE Total Sessions Number of Successful Full-Text Article Requests by Month and Journal Publisher Platform Print ISSN Online ISSN Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 YTD Total YTD HTML YTD PDF Project MUSE Database Report 1 (R4) Total Searches, Result Clicks and Record Views by Month and Database NATIONAL LIBRARY OF CZECH REPUBLIC to Database Publisher Platform User Activity Reporting Period Total Project MUSE Johns Hopkins University Press Project MUSE Regular Searches 729 Project MUSE Johns Hopkins University Press Project MUSE Result Clicks 612 Project MUSE Johns Hopkins University Press Project MUSE Record Views 291 Journal Report 1 (R4) Number of Successful Full-Text Article Requests by Month and Journal NATIONAL LIBRARY OF CZECH REPUBLIC to Journal Publisher Platform Journal DOI Print ISSN Online ISSN Reporting Period Total Total for all journals Project MUSE 1443

10 10 Databáze Russian Central Newspapers Knihovna FTE 1. přístupy 2. plné texty 3. plné texty NK ČR Slovanská knihovna cíl cíl cíl 70% tj. 245 Database Report 1 <National Library of the Czech Republic> Russian Central Newspapers Russian Central Newspapers Total Searches and Sessions by Month and Database Publisher East View Information Services East View Information Services YTD Total Platform 2013 Russian Central Newspapers Sessions 19 Russian Central Newspapers Searches run 23 Journal Report 1 <National Library of the Czech Republic> Number of Successful Full-Text Article Requests by Month and Journal Publisher Platform YTD Total 2013 Total for all journals UDB-Periodicals 7 Database Report 3 Total Searches and Sessions by Month and Service <National Library of the Czech Republic> Platform YTD Total 2014 Total for dlib.eastview.com and All platforms Sessions 39 Total for dlib.eastview.com and All platforms Searches run 38 Journal Report 1 <National Library of the Czech Republic> Number of Successful Full-Text Article Requests by Month and Journal Publisher Platform YTD Total 2014 Total for all journals UDB-Periodicals 315

11 11 Indikátory 3 a 4 projektu LR1308 EIZ pro dtb Academic Search Complete a Business Source Complete u vybraných členů příslušných konsorcií Cílové indikátory za celou dobu řešení projektu, tj. r Počet realizovaných přístupů v přepočtu na 1 uživatele cílová hodnota v projektu 2 2. Počet realizovaných výpůjček/zobrazení plných textů cílová hodnota v projektu 3 3. Míra využití pořízených EIZ konečnými uživateli v % - 70 % (počet zobrazených plných textů, nepovinný indikátor) Pozn. Zdroj statistických dat využívání databází webové stránky projektu - Indikátory přepočítávány k aktualizovanému FTE r R

12 12 Databáze Academic Search Complete Knihovna Knihovna Akademie věd ČR (včetně všech ústavů) Metropolitní univerzita v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národní lékařská knihovna v Praze Institut klinické a exper. medicíny Praha Ústav mezinárodních vztahů Praha Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Národní filmový archiv Praha FTE 2013/ přístupy 2. plné texty 3. plné texty 2 825/ cíl cíl cíl / cíl cíl cíl / cíl cíl cíl / cíl cíl cíl / cíl cíl cíl 37 19/ cíl cíl cíl / cíl cíl cíl 84 13/6 180 cíl cíl cíl 5

13 13 Databáze Business Source Complete Knihovna Knihovna Akademie věd ČR (včetně všech ústavů) Vysoká škola ekonomická v Praze Západočeská univerzita v Plzni Mendelova univerzita v Brně Vysoké učení technické v Brně Ústav mezinárodních vztahů Praha Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Moravská zemská knihovna v Brně FTE 2013/ přístupy 2. plné texty 3. plné texty 2 825/ cíl cíl cíl / cíl cíl cíl / cíl cíl cíl / cíl cíl cíl / cíl cíl cíl / cíl cíl cíl / cíl cíl cíl / cíl cíl cíl 2 877

14 14 Školení pro zaměstnance NK ČR o elektronických informačních zdrojích datum a čas téma učebna školitel Přehled EIZ bez počítačů mgr. K. Košťálová (pondělí) Webové stránky z přehledem EIZ (NK, Slovanská knihovna, studovny atd.) 8:00-8:45 Použité symboly Vzdálený přístup (HAN, Shibboleth) přihláška Využití katalogu NKC Elektronické časopisy (EZB, SFX-JIB) a také ve čtvrtek , 8:00-8:45 přihláška a také eknihy do každé knihovny (čtvrtek) video návody EDS (EBSCO Discovery Service) bez počítačů zástupce fy EBSCO (pondělí) Princip discovery služby 8:00-8:45 Obsah EDS Přístup k EDS přihláška Práce s výsledky Multioborové a oborové databáze (EBSCO) bez počítačů zástupce fy EBSCO (pátek) Multioborové (Academic Search Complete, Omnifile) 8:00-8:45 Životní prostředí (Environment Complete, GreenFILE) Sociologie (SocIndex with FT) přihláška Historie (Historical abstracts with FT) Ekonomie (Business SC) ebooks > PDA Databáze Science Direct bez počítačů zástupce fy Elsevier (pátek) obsah a specifika databáze 8:00-8:45 vyhledávání, práce s výsledky Knihovnické databáze bez počítačů zástupce fy AiP (pondělí) Přehled databází (LISA, LISS, LISTA) zástupce fy EBSCO 8:00-8:45 Obsah a specifika jednotlivých dtb přihláška Slavistické databáze bez počítačů dr. L. Babka (pátek) Přehled databází se slavistickou tematikou 8:00-8:45 (UDB-COM, Project Muse, CEEAS, ABSEES) Obsah a specifika jednotlivých databází přihláška Katalog SLK Hudební databáze Přehled databází z oblasti hudební vědy bez počítačů mgr. V. Kapsa (Music Online, Naxos Library, JSTOR Music Collection, RILM, RIPM, RISM atd.) Obsah a specifika jednotlivých dtb Oborová brána MUS Elektronické knihy a encyklopedie, literatura bez počítačů zástupce fy AiP (úterý) Ebrary Academic Complete 8:00-8:45 Samostatné referenční publikace (encyklopedie, biografie) přihláška Dtb z oblasti literatury (Literature Online, LRC) Web of Science, Springer Link, Wiley Online Library bez počítačů mgr. Košťálová (pátek) citační databáze WoS, její obsah a specifika, JCR mgr. Ševčíková 8:00-8:45 databáze vydavatelství Springer a Wiley dr. Šťastná přihláška

15 15 ZPRÁVA O ŠKOLENÍCH PRO PRACOVNÍKY SLUŽEB NK ČR A SLOVANSKÉ KNIHOVNY O DOSTUPNÝCH ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJÍCH ================================================================================ V průběhu května a června 2014 proběhlo v NK ČR, v učebně při Knihovnickém institutu celkem 9 školení týkajících se dostupných elektronických informačních zdrojů (EIZ). Školení byla pojata jako základní seznámení se s nabídkou dostupných EIZ, s oborovým pokrytím, případně se specifiky jednotlivých databází. Školení vedli kolegové z NK ČR či Slovanské knihovny a zástupci firem, které databáze zpřístupňují. V úvodním školení seznámila Mgr. K. Košťálová kolegy s tím, jaké zdroje jsou v NK ČR dostupné (webová stránka s přehledem EIZ), s použitými ikonkami (specifikace obsahu databáze), s možnostmi vzdáleného přístupu (HAN, Shibboleth). Zmínila provázanost s elektronickým katalogem NK ČR bází NKC a také katalogy elektronických časopisů (EZB a SFX-JIB) či e-knihy zpřístupněné v rámci projektu E-knihy do každé knihovny. Do přehledu dostupných EIZ byly přidány odkazy na video návody pro vyhledávání v databázích, které pro NK ČR vytvořili studenti ze Slezské univerzity v Opavě. Toto školení proběhlo pro velký zájem ještě v jednom termínu. Následovala školení připravená zástupci firem, které zprostředkovávají velkou část dostupných databází. Školitel z fy EBSCO Information Service, mgr. Ing. P. Synek představil především multivyhledávač EBSCO Discovery Service (EDS) a v dalším cyklu spektrum plnotextových či bibliografických databází od multioborových až po specializované oborové (sociologie, historie, životní prostředí). Zástupci fy Albertina icome Praha (AiP) dr. K. Loukotová a dr. F. Vojtášek přiblížili literárně vědné databáze a elektronickou knihovnu ebrary. Databázi Science Direct představila školitelka fy Elsevier mgr. B. Ševčíková. Samostatná školení byla věnována oborovým databázím z oblasti slavisticky, hudby a knihovnictví. Opět šlo o základní seznámení s nabízenými zdroji, s důrazem na různé zajímavosti, které by mohly oslovit koncového uživatele. Hudební zdroje představil mgr. V. Kapsa z Hudebního oddělení NK ČR, slavistické zdroje dr. L. Babka ze Slovanské knihovny, knihovnické databáze prezentovali zástupci firem EBSCO a AiP mgr. Ing. P.Synek a dr. K. Loukotová se supervizí mgr. E. Bartůňkové z Knihovnického institutu. Na závěr cyklu zazněly informace k citační databázi Web of Science a databázím elektronických časopisů vydavatelství Springer a Wiley. Obě posledně jmenovaná nakladatelství nemají v ČR stálé zastoupení, informaci připravila dr. P. Šťastná. O Web of Science promluvila mgr. K. Košťálová. Firma Thomson Reuters mohla nabídnout školení pouze v angličtině, ale dostali jsme možnosti zúčastnit se ve větším počtu každoročního semináře k Web of Science v Knihovně Akademie věd ČR, kde zazněly informace o aktuálních novinkách. V průběhu podzimu je plánováno jedno praktické školení s ukázkami půjčování elektronických knih z ebrary. Také je předběžně domluvena návštěva zástupce nakladatelství Springer, kde zatím nejsou konkrétnější informace. Účast na seminářích byla velmi uspokojivá. V průměru bylo na jednom školení 26 účastníků. Petra Šťastná ( )

16 16 Osobní náklady projektu - aktualizace schváleného modelu pro rok 2015 Jméno Ročník Rok řešení % pracovní ho úvazku Měsíční výše platu nebo mzdy včetně nadtarifní ch složek v tis. Kč Počet měsíců Mzdy a platy tis. Kč Roční výše odměny tis. Kč Zákonné odvody vč. FKSP tis. Kč Uznané náklady tis. Kč celkem z toho dotace v tis. Kč Hemola Hanuš % 50, ,56 12,50 57,42 221,48 123,24 Nová Hana % 32, ,86 10,00 30,75 118,61 69,30 Kapsa Václav % 24, ,65 5,00 12,13 46,78 28,39 Bartůňková Eva % 31, ,86 2,50 7,48 28,84 16,92 Babka Lukáš % 39, ,53 1,00 3,69 14,22 8,11 Šťastná Petra % 23, ,30 0,75 1,77 6,82 4,16 Košťálová Karolína % 28, ,41 1,50 4,17 16,08 9,54 Kafková Pavlína % 22, ,11 0,00 1,44 5,55 2,78 podpůrné činnosti % 21, ,60 0,00 26,46 102,06 102,06 Celkem ,89 33,25 145,30 560,43 364,50 Zaokrouhleno v tis Kč do projektu

LR1308. Program Informace základ výzkumu. Příloha 5. Další doklady k řešení projektu v roce 2015

LR1308. Program Informace základ výzkumu. Příloha 5. Další doklady k řešení projektu v roce 2015 LR1308 Program Informace základ výzkumu akronym názvu projektu: příjemce (zkratka názvu organizace): uchazeče/příjemce: příjmení řešitele: NL 4 HSS NK ČR Hemola Další doklady k řešení projektu v roce 2015

Více

LR1308. Program Informace základ výzkumu. Příloha 5. Další doklady k řešení projektu v roce 2013

LR1308. Program Informace základ výzkumu. Příloha 5. Další doklady k řešení projektu v roce 2013 1 Program Informace základ výzkumu akronym názvu projektu: příjemce (zkratka názvu organizace): uchazeče/příjemce: příjmení řešitele: LR1308 NL 4 HSS NK ČR Hemola Příloha 5 Další doklady k řešení projektu

Více

Projekt LR 1308 NL 4 HSS Národní knihovna rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory

Projekt LR 1308 NL 4 HSS Národní knihovna rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory Projekt LR 1308 NL 4 HSS Národní knihovna rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory program LR zdroje rozpočet projektu řešitelský tým cíle a indikátory projektu 2015 úpravy rozpočtu 2015

Více

NK ČR. Souhrnný výpis účetních položek uznaných nákladů projektu k s komentářem

NK ČR. Souhrnný výpis účetních položek uznaných nákladů projektu k s komentářem 1 Program Informace základ výzkumu akronym názvu projektu: příjemce (zkratka názvu organizace): uchazeče/příjemce: příjmení řešitele: LR1308 NL 4 HSS NK ČR Hemola Příloha 1/2 Souhrnný výpis účetních položek

Více

TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2009 PROJEKTU VZ09006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2009 PROJEKTU VZ09006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 29 PROJEKTU VZ96 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VZ96 NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR - ZABEZPEČENÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE řešitel

Více

Sto tisíc e-dokumentů na dosah. Hana Nová Jindřiška Pospíšilová

Sto tisíc e-dokumentů na dosah. Hana Nová Jindřiška Pospíšilová Sto tisíc e-dokumentů na dosah Hana Nová Jindřiška Pospíšilová Inforum 2011, 25.5.2011 Informační zdroje pro výzkum (INFOZ) navazuje na předchozí projekty MŠMT zajišťující přístup k EIZ LI2000 (2000-2003)

Více

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

Elektronické informační zdroje v AV ČR

Elektronické informační zdroje v AV ČR Elektronické informační zdroje v AV ČR - 2018 Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů Akademie věd ČR Knihovna AV ČR, v. v. i. 16.5.2018 EIZ v KNAV - shrnutí V roce 2018 předplacen přístup do 24 plnotextových,

Více

NK ČR. Souhrnný výpis účetních položek uznaných nákladů projektu k s komentářem

NK ČR. Souhrnný výpis účetních položek uznaných nákladů projektu k s komentářem LR1308 Program nformace základ výzkumu akronym názvu projektu: příjemce (zkratka názvu organizace): uchazeče/příjemce: řešitele: Lpříjmení NL 4 HSS NK ČR Hemola :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Více

2. Obsah průběžné zprávy o řešení projektu

2. Obsah průběžné zprávy o řešení projektu 1/15 2. Obsah průběžné zprávy o řešení projektu Pořadí stran / počet listů 1. Titulní list 1 / 8 2. Obsah 2 / 8 3. Zhodnocení průběhu řešení projektu v roce 2013 3 / 8 a) Dosažené dílčí cíle a výsledky

Více

Sledování využívání elektronických informačních zdrojů. Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ

Sledování využívání elektronických informačních zdrojů. Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ Sledování využívání elektronických informačních zdrojů Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ Obsah Význam měření využívání EIZ Zahraniční projekty k měření využívání

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

STATISTIKY VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ

STATISTIKY VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ STATISTIKY VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ Adéla Jarolímková STANDARDY VE SBĚRU STATISTIK E-ZDROJŮ Projekt COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) konsistentní a kompatibilní

Více

Uchazeč / příjemce podpory

Uchazeč / příjemce podpory Uchazeč / příjemce podpory Identifikace pracoviště, tj. místa realizace projektu: Uveďte úplný název pracoviště, tj. samostatné organizační složky, kde bude projekt řešen, jeho sídlo (úplná adresa) a začlenění

Více

b) počet realizovaných přístupů/výpůjček plných textů (ročně/ na uživatele dle standardizovaných statistik) /*

b) počet realizovaných přístupů/výpůjček plných textů (ročně/ na uživatele dle standardizovaných statistik) /* všech konsorcií za rok a REGISTROVANÍ ČTENÁŘI 783 281 Počet (b) - do všech EIZ 5% z registr.čt. VÝZK.PRAC. Všichni až 23 402 25 488 2 013 772 2,5709 41,1899 48 890 Cílové hodnoty u (b) podle návrhu projektu

Více

Discovery systém v AV ČR. Jaroslav Meixner oddělení EIZ KNAV 17. června 2013

Discovery systém v AV ČR. Jaroslav Meixner oddělení EIZ KNAV 17. června 2013 Discovery systém v AV ČR Jaroslav Meixner oddělení EIZ KNAV 17. června 2013 Discovery systémy produkty na trhu v ČR, struktura EBSCO Discovery Service EDS (EBSCO) Primo Central (ExLibris) Summon (Serials

Více

Elektronické informační zdroje v AV ČR

Elektronické informační zdroje v AV ČR Elektronické informační zdroje v AV ČR - 2017 Seminář pro SVI a knihovny ústavů AV ČR Mgr. Iva Burešová Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i. 13. 6. 2017 13.6.2017 Elektronické informační zdroje 2 13.6.2017

Více

Použití identit ve federativním prostředí, příklady el. zdrojů z knihoven. EurOpen 2016, 17.5.2016 Ing. Jiří Pavlík

Použití identit ve federativním prostředí, příklady el. zdrojů z knihoven. EurOpen 2016, 17.5.2016 Ing. Jiří Pavlík Použití identit ve federativním prostředí, příklady el. zdrojů z knihoven EurOpen 2016, 17.5.2016 Ing. Jiří Pavlík Institucionální přihlášení u el. zdrojů, webových služeb Federativní autentizace Institutional

Více

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939 Příloha č. 13 Přehled uznaných nákladů Uznané náklady na řešení se skládají z finančních prostředků účelové podpory a finančních prostředků příjemce. Nejsou zahrnuty v souladu se schváleným projektem finanční

Více

Sto tisíc e-dokumentů na dosah

Sto tisíc e-dokumentů na dosah Sto tisíc e-dokumentů na dosah Jindřiška Pospíšilová Hana Nová Národní knihovna ČR Jindriska.Pospisilova@nkp.cz Hana.Nova@nkp.cz INFORUM 2011: 17. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha,

Více

AKADEMICKÁ KNIHOVNA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

AKADEMICKÁ KNIHOVNA JIHOČESKÉ UNIVERZITY AKADEMICKÁ KNIHOVNA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ROCE 2010 (INFORMACE O ŘEŠENÍ RP) Helena Landová 18.1. 2010 ZAHÁJEN PROVOZ AK JU 18.1. 2010 ZAHÁJEN PROVOZ AK JU ZÁKLADNÍ INFORMACE O RP Název projektu: Zásadní

Více

Popis projektu programu LR Informace základ výzkumu

Popis projektu programu LR Informace základ výzkumu akronym projektu: NL 4 HSS 1/12 Popis projektu programu LR Informace základ výzkumu Název projektu: Akronym názvu projektu: Uchazeč: Další účastník projektu: Řešitel: Národní knihovna rozvoj informační

Více

Elektronické informační zdroje pro chemické obory. Seminář Agronomická fakulta, MENDELU Ústav chemie a biochemie

Elektronické informační zdroje pro chemické obory. Seminář Agronomická fakulta, MENDELU Ústav chemie a biochemie Elektronické informační zdroje pro chemické obory Seminář 21.9.2018 Agronomická fakulta, MENDELU Ústav chemie a biochemie 2 Elektronické informační zdroje http://uvis.mendelu.cz/elektronicke-informacnizdroje

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol Informační zdroje pro studenty středn edních a vysokých škol Iva Burešov ová Knihovna AV ČR, v.v.i. Elektronické informační zdroje v KNAV a AV ČR od 2000 bibliografické a citační, plnotextové, bibliografické,

Více

TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2010 PROJEKTU VZ09006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2010 PROJEKTU VZ09006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 21 PROJEKTU VZ96 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VZ96 NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR - ZABEZPEČENÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE řešitel

Více

Akronym (Podací číslo projektu) NK 4 VaVaI. PROGRAM Informační zdroje pro výzkum (INFOZ)

Akronym (Podací číslo projektu) NK 4 VaVaI. PROGRAM Informační zdroje pro výzkum (INFOZ) NÁVRH PROJEKTU Veřejná soutěž Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výzkumu, vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu výzkumu, vývoje a inovací Informační zdroje pro výzkum

Více

VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ. 16. 3. 2016 Mgr. Adam Kolín, NLK

VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ. 16. 3. 2016 Mgr. Adam Kolín, NLK VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ 16. 3. 2016 Mgr. Adam Kolín, NLK Co nás čeká Jak najít plný text? A jak se k němu dostat Vyhledávání ve zdrojích NLK Tipy na vyhledávání ve volných zdrojích Plné texty v NLK Registrovaný

Více

MetaLib Search Statistics

MetaLib Search Statistics MetaLib Search Statistics Generated: Sun, 01 Jan 2017 11:14:22 GMT Date: 01/01/2016 31/12/2016 Institution: CNL Report Displayed According to: Resource Resource ID Resource Short Name Number of Searches

Více

Zkušenosti se zpřístupněním e-knih na ZČU , SEMINÁŘ V NTK

Zkušenosti se zpřístupněním e-knih na ZČU , SEMINÁŘ V NTK Zkušenosti se zpřístupněním e-knih na ZČU BARBORA KATOLICKÁ, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA UNIVERZITNÍ KNIHOVNA 6. 12. 2016, SEMINÁŘ V NTK E-knihy na ZČU - obsah Základní informace Platformy, vydavatelé Statistiky

Více

210 mm. Projekt VZ09003 Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum. Vyjádření řešitelky.

210 mm. Projekt VZ09003 Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum. Vyjádření řešitelky. Snímek 1 Projekt VZ93 Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum stepanka.zizkova@techlib.cz Oponentní řízení 7. 2. 212, NTK, Praha Vyjádření řešitelky

Více

Skutečné čerpání uznaných nákladů projektu v roce 2011

Skutečné čerpání uznaných nákladů projektu v roce 2011 1/6 Příjemce: Název : Příjmení řešitele/-lky: Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR - zabezpečení elektronických zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace Skutečné čerpání uznaných nákladů v roce 2011 Skutečně

Více

Program Informace základ výzkumu

Program Informace základ výzkumu 2/16 2. Obsah průběžné zprávy o řešení projektu Pořadí stran / počet listů 1. Titulní list 1 / 8 2. Obsah 3 / 8 3. Zhodnocení průběhu řešení projektu v roce 2015 4 / 8 4. a) Dosažené dílčí cíle a výsledky

Více

Co a jak hledat v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny. Adéla Jarolímková, NLK

Co a jak hledat v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny. Adéla Jarolímková, NLK Co a jak hledat v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny Adéla Jarolímková, NLK Portál Medvik Portál Medvik Katalog NLK Tištěné knihy a časopisy Elektronické knihy a časopisy Grantové zprávy Databáze

Více

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Jana Kratochvílová Informační centrum Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně 5. červen 2012 Osnova KDE HLEDAT?

Více

Zahraniční projekty k měření využití online informačních zdrojů

Zahraniční projekty k měření využití online informačních zdrojů Zahraniční projekty k měření využití online informačních zdrojů Ing. Barbora KATOLICKÁ Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni bar@uk.zcu.cz Inforum 2004: 10. konference o profesionálních informačních

Více

EBSCO Information Services a více než 60ti letá tradice. Ostrava, Vysoká škola báňská, TU

EBSCO Information Services a více než 60ti letá tradice. Ostrava, Vysoká škola báňská, TU Společnost EBSCO Information Services a více než 60ti letá tradice Vás srdečně vítá na konferenci Ostrava, Vysoká škola báňská, TU Přináší více zdrojů pro Vaši knihovnu pouze více problémů? EBSCO ví, jak

Více

D O T A Z N Í K. V rámci projektu VZ09006 Národní knihovna ČR zabezpečení elektronických zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace z programu INFOZ

D O T A Z N Í K. V rámci projektu VZ09006 Národní knihovna ČR zabezpečení elektronických zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace z programu INFOZ D O T A Z N Í K V rámci projektu VZ09006 Národní knihovna ČR zabezpečení elektronických zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace z programu INFOZ Analýza využití databází EBSCO 2011 Obsah: 1. Úvod.. 3 2. Program

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu

Závěrečná zpráva o řešení projektu 1N2008.rtf Závěrečná zpráva o řešení projektu A I. Výsledky a celkové zhodnocení průběhu řešení projektu za celou dobu řešení Projekt byl v letech 2004-2008 řešen v souladu se schváleným projektem. Obsahově

Více

Online přístupné knihy neztrácejí na půvabu

Online přístupné knihy neztrácejí na půvabu Online přístupné knihy neztrácejí na půvabu Filip Vojtášek Albertina icome Praha Národní lékařská knihovna Obecné vlastnosti e-knih Okamžitý přístup k požadovaným informacím Přístup kdykoliv a odkudkoliv

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Pořizování informačních zdrojů pro VaV v ČR (současnost a budoucnost?)

Pořizování informačních zdrojů pro VaV v ČR (současnost a budoucnost?) Pořizování informačních zdrojů pro VaV v ČR (současnost a budoucnost?) Karel Aim Akademie věd České republiky Struktura: - Současný systém pořizování informačních zdrojů pro VaV - Situace v Akademii věd

Více

Využití Oborové brány TECH

Využití Oborové brány TECH Využití Oborové brány TECH 1.1.29 31.12.29 Vypracováno v Oddělení speciálních služeb NTK kontakt: reference@techlib.cz - 1 - Obsah Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové brány TECH... 3 Návštěvníci...

Více

EBSCO Discovery Service Jan Luprich / EBSCO Information Services

EBSCO Discovery Service Jan Luprich / EBSCO Information Services EBSCO Discovery Service 2015 Jan Luprich / EBSCO Information Services Background Vývoj discovery Discovery 1. generace vyvinuty rychle malým týmem developerů s rudimentárním algoritmem relevance (shoda

Více

SFX NTK po 3 letech a 3 dnech

SFX NTK po 3 letech a 3 dnech SFX NTK po 3 letech a 3 dnech Milan Janíček milan.janicek at techlib.cz odd. rozvoje elektronických služeb Národní technická knihovna Praha 2. setkání správců a uživatelů systému SFX, VUT Brno, 7.11.2012

Více

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory Elektronické informační zdroje Dřevařství a příbuzné obory 2. 11. 2010 Osnova 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na MENDELU Abstraktové databáze Plnotextové databáze 2. Základy tvorby rešeršního dotazu

Více

Prubezna zprava 0 fesenf projektu V r. 2014

Prubezna zprava 0 fesenf projektu V r. 2014 Program " Injormace - zciklad vvekumu" LR130S akronym nozvu oroi eau: Nl4 HSS p;;jemce (zlcratlca nozvu orga nizace): NK tr p;;jmeni ieiiteie: Hemota - -- Prubezna zprava 0 fesenf projektu V r. 2014 programu

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Úvod do elektronických informačních zdrojů

Úvod do elektronických informačních zdrojů Ústřední knihovna FSS MU Nikola Dynybylová Úvod do elektronických informačních zdrojů FSS MU, 2. 4. 2011 Osnova Stručně o EIZ Tvorba dotazu a vyhledávání E-databáze E-knihy Portál e-časopisů a Metalib

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

ICOLC 13 th Fall Meeting

ICOLC 13 th Fall Meeting ICOLC 13 th Fall Meeting 18. 9. 21. 9. 2011 Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni ICOLC International Coalition of Library Consortia Cíle ICOLC: Koordinace a spolupráce knihovnických konsorcií

Více

Dostupnost primárních dokumentů: smlouvy, licence, vydavatelé

Dostupnost primárních dokumentů: smlouvy, licence, vydavatelé Dostupnost primárních dokumentů: smlouvy, licence, vydavatelé Štěpánka Žižková Státní technická knihovna s.zizkova@stk.cz Dostupnost a STK (1) 1. Tištěné seznamy technických a přírodovědných časopisů (první

Více

Novinky v roce Mgr. Jan Luprich Ing. Mgr. Pavel Synek

Novinky v roce Mgr. Jan Luprich Ing. Mgr. Pavel Synek Novinky v roce 2016 Mgr. Jan Luprich Ing. Mgr. Pavel Synek 2 Jean-Hanore Fragonard: A Young Girl Reading 3 EBSCO ebooks OBSAH AKVIZIČNÍ MODELY UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ INTEGRACE 4 Obsah 900 000+ titulů 1 000+

Více

Příspěvek do sborníku. Kamrádková, Kateřina Pospíšilíková, Věra

Příspěvek do sborníku. Kamrádková, Kateřina Pospíšilíková, Věra Příspěvek do sborníku Projekt ebooks on Demand Evropská knihovní síť Kamrádková, Kateřina Pospíšilíková, Věra Září 2010 Abstrakt V roce 2007 byla na konferenci Knihovny současnosti představena služba ebooks

Více

Silný portál. Jindřiška Pospíšilová Bohdana Stoklasová. Národní knihovna ČR

Silný portál. Jindřiška Pospíšilová Bohdana Stoklasová. Národní knihovna ČR Silný portál Jindřiška Pospíšilová Bohdana Stoklasová Národní knihovna ČR Obsah pojmu Silný portál základní stavební kámen využívaný jako: B2B nástroj pro knihovny, díky kterému mohou poskytovat individuální

Více

Nabídka informačního vzdělávání pro střední školy 2015/2016

Nabídka informačního vzdělávání pro střední školy 2015/2016 Nabídka informačního vzdělávání pro střední školy 2015/2016 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pro Vás připravila nabídku vzdělávacích programů pro střední školy ve školním roce 2015/2016. Prostřednictvím

Více

Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje

Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU Elektronické informační zdroje 2. prosince 2015 Obsah Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační zdroje multioborové Základy

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2013

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2013 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2011

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2011 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2011 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

E-booky v nabídce knihoven. Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV

E-booky v nabídce knihoven. Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV E-booky v nabídce knihoven Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV co je to e-book? kniha v digitální podobě většinou ve formátu PDF nebo epub online podobné použití jako u časopiseckých databází offline DRM

Více

E-booky v nabídce knihoven. co je to e-book? co je to e-book?

E-booky v nabídce knihoven. co je to e-book? co je to e-book? E-booky v nabídce knihoven Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV co je to e-book? kniha v digitální podobě většinou ve formátu PDF nebo epub online podobné použití jako u časopiseckých databází offline DRM

Více

Orientace v dostupných e-zdrojích

Orientace v dostupných e-zdrojích Orientace v dostupných e-zdrojích Portály EIZ, druhy přístupů PhDr. Linda Egemová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Co nás čeká? základní orientace v dostupných e-zdrojích databáze e-časopisy e-knihy

Více

Kde hledat odborné zahraniční články?

Kde hledat odborné zahraniční články? Kde hledat odborné zahraniční články? Martina Machátová E-mail: machat@mzk.cz Tel.: 541 646 170 Školení 18. února 2016 The Free Library http://www.thefreelibrary.com/ Obsahuje skoro 27 milionů článků od

Více

Akvizice a správa licencí elektronických informačních zdrojů (EIZ) Urválek, Petr 2015 Dostupný z

Akvizice a správa licencí elektronických informačních zdrojů (EIZ) Urválek, Petr 2015 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 27.02.2017 Akvizice a správa licencí elektronických informačních zdrojů (EIZ) Urválek, Petr 2015 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-200915

Více

Knihovnické informace. Vyhledávání ve zdrojích Knihovnického institutu

Knihovnické informace. Vyhledávání ve zdrojích Knihovnického institutu Knihovnické informace Vyhledávání ve zdrojích Knihovnického institutu Knihovnický institut Národní knihovny Vzdělávací oddělení Referát VKIS Studijní a informační oddělení Knihovnický institut Národní

Více

Web of Science. Bibliotheca Academica

Web of Science. Bibliotheca Academica Web of Science Bibliotheca Academica 2018 31. 10. 2018 2 vyhledávat objevovat Web of Science ResearcherID Publons identifikovat a zviditelnit publikační činnost Research Cycle psát, citovat a publikovat

Více

Kde hledat odborné články?

Kde hledat odborné články? Kde hledat odborné články? Martina Machátová E-mail: machat@mzk.cz Tel.: 541 646 170 Poslední aktualizace: 8. června 2015 The Free Library http://www.thefreelibrary.com/ Obsahuje skoro 25 milionů článků

Více

PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI. Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Swaczynová

PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI. Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Swaczynová PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Swaczynová O ČEM Píšeme odbornou práci Elektronické knihovní katalogy České a zahraniční zdroje Citování MINIMUM PRO PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ

Více

Nový model finančních spoluúčastí VŠ v projektu NTK (Elsevier, Springer, Wiley) Asociace knihoven vysokých škol

Nový model finančních spoluúčastí VŠ v projektu NTK (Elsevier, Springer, Wiley) Asociace knihoven vysokých škol Nový model finančních spoluúčastí VŠ v projektu NTK (Elsevier, Springer, Wiley) Asociace knihoven vysokých škol 9.7.2013 Konsorcia STM - historie Konsorcia Elsevier, Springer, Wiley (STK/NTK, Suweco) vysoké

Více

Akvizice periodické literatury

Akvizice periodické literatury Vnější vlivy Vydavatelská sféra Čtenáři / uživatelé Vnitřní vlivy Profil fondu knihovny (oborové zaměření) Finanční možnosti knihoven Definice seriálu Publikace na jakémkoliv médiu, vydávaná v částech

Více

Nové dimenze vyhledávání

Nové dimenze vyhledávání Vojislav Milovanovic, Jan Luprich / EBSCO Publishing Nové dimenze vyhledávání Výzvy integrace a relevance záznamů support.ebsco.com The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them

Více

Elektronické informační zdroje pro pedagogiku, vzdělávání a příbuzné obory. 9. června 2019

Elektronické informační zdroje pro pedagogiku, vzdělávání a příbuzné obory. 9. června 2019 Elektronické informační zdroje pro pedagogiku, vzdělávání a příbuzné obory 9. června 2019 Obsah 1. Elektronické informační zdroje na MENDELU 2. Elektronické informační zdroje volně dostupné 3. Základy

Více

NL 4 HSS. Hem al a. Průběžná zpráva o řešení projektu v r programu Informace - základ výzkumu (program LR) LR130S

NL 4 HSS. Hem al a. Průběžná zpráva o řešení projektu v r programu Informace - základ výzkumu (program LR) LR130S Program "Inform ace - základ výzkumu" LR13B p říjem ce (zkratka názvu organizace): NK Č R p říjm ení řešite le : Hem al a Průběžná zpráva o řešení projektu v r. 216 programu Informace - základ výzkumu

Více

Elektronické informační zdroje v AV ČR 2016

Elektronické informační zdroje v AV ČR 2016 Elektronické informační zdroje v AV ČR 2016 Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů Akademie věd ČR Mgr. Iva Burešová Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i. 5. 5. 2016 6.5.2016 Odborné informační zdroje

Více

Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010

Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010 Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010 Národní technická knihovna, oddělení speciálních služeb kontakt: reference@techlib.cz - 1 - Obsah Obsah... 2 Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové

Více

E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky

E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky Filip Vojtášek Albertina icome Praha ČVUT Obsah Academic Complete - shrnutí Nákup dalších e-knih Osobní účet Bookshelf Offline

Více

PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÝM ZAHRANIČNÍM ČASOPISŮM V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ. Adéla Jarolímková, Helena Bouzková, Filip Kříž

PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÝM ZAHRANIČNÍM ČASOPISŮM V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ. Adéla Jarolímková, Helena Bouzková, Filip Kříž PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÝM ZAHRANIČNÍM ČASOPISŮM V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ Adéla Jarolímková, Helena Bouzková, Filip Kříž Elektronické časopisy v NLK Konsorciální licence Wiley, LWW Current Opinion Coll.,

Více

Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně

Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně Na stránkách knihovny UTB ve Zlíně http://web.knihovna.utb.cz/?id=0_1&lang=cs&type=0 jsou 24 hodin denně k dispozici online databáze, tedy informační zdroje

Více

Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí

Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí IKI 2008 Informace, konkurenceschopnost, inovace 22.1. 2008 v Praze Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická

Více

EBSCOhost. Interní uživatelská příručka pro online přístup v rámci projektu eifl Direct. Adresa: http://search.epnet.com.

EBSCOhost. Interní uživatelská příručka pro online přístup v rámci projektu eifl Direct. Adresa: http://search.epnet.com. EBSCOhost vyhledávací a rešeršní systém Interní uživatelská příručka pro online přístup v rámci projektu eifl Direct Adresa: http://search.epnet.com Zpracovaly: Šárka Kostecká Adéla Jarolímková O b s a

Více

Zpráva o činnosti Ústavu vědeckopedagogických informací a služeb za rok 2016

Zpráva o činnosti Ústavu vědeckopedagogických informací a služeb za rok 2016 Zpráva o činnosti Ústavu vědeckopedagogických informací a služeb za rok 2016 Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb (ÚVIS) je celouniverzitní pracoviště, které od roku 1990 zabezpečuje komplexní

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Knihovny současnosti: Discovery 2014. Jan Luprich / EBSCO Information Services

Knihovny současnosti: Discovery 2014. Jan Luprich / EBSCO Information Services Knihovny současnosti: Discovery 2014 Jan Luprich / EBSCO Information Services Vývoj discovery Discovery 1. generace byly vyvinuty: rychle malým týmem developerů s rudimentárním algoritmem relevance (shoda

Více

Elektronická kniha. Informační vědecký zdroj v lékařských knihovnách. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.

Elektronická kniha. Informační vědecký zdroj v lékařských knihovnách. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Elektronická kniha Informační vědecký zdroj v lékařských knihovnách PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Ohlasy k tématu od knihoven Ohlasy od knihoven http://krunchd.com/eknihy_pro_lekknih Zdroj: POKORNÝ, Antonín.

Více

Impaktované časopisy. Citační index

Impaktované časopisy. Citační index Impaktované časopisy Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické ukazatele. Jejich základní východiska jsou prostá: Každý autor používá při vzniku článku, příspěvku do sborníku aj.

Více

pro humanitní a společenské vědy

pro humanitní a společenské vědy Možnosti využití databází EBSCO pro humanitní a společenské vědy PhDr. Hana Nová koordinátorka projektu eifl Direct v ČR Národní knihovna ČR e-mail: hana.nova@nkp.cz Knihovny v České republice mají prostřednictvím

Více

Elektronické informační zdroje se zaměřením na ekologii a příbuzné obory. 25. února 2019

Elektronické informační zdroje se zaměřením na ekologii a příbuzné obory. 25. února 2019 Elektronické informační zdroje se zaměřením na ekologii a příbuzné obory 25. února 2019 Obsah 1. Elektronické informační zdroje oborové 2. Elektronické informační zdroje multioborové 3. Základy tvorby

Více

Katalog kurzů ICT vzdělávání

Katalog kurzů ICT vzdělávání edu ICT Katalog kurzů ICT vzdělávání Vnitřní informační systémy Univerzity Pardubice STAG administrace studijní agendy + ifis ekonomika + SpSl spisová služba a skartační řízení VERSO provozní systémy (objednávky,

Více

Journal Citation Reports (JCR)

Journal Citation Reports (JCR) Journal Citation Reports (JCR) Petra Kalců, Knihovna Akademie věd ČR e-mail: kalcu@lib.cas.cz Databáze Journal Citation Reports (http://jcrweb.com/) je výstupem bibliometrických analýz vědeckých časopisů,

Více

INFOS 2013. Objevte discovery!

INFOS 2013. Objevte discovery! INFOS 2013 Objevte discovery! Ing. Vladimír Karen Albertina icome Praha s.r.o. Obsah Proč discovery služby? Jak discovery služby vypadají? Další možnosti discovery služeb Jaké jsou objektivní přínosy?

Více

Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě. Ekonomie, obchod marketing, management,...

Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě. Ekonomie, obchod marketing, management,... Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě Ekonomie, obchod marketing, management,... 19. března 2015 Obsah Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační zdroje multioborové

Více

Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky

Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky Inovační knihovnický kurz Modul 3: Služby Referenční služby

Více

Informační zajištění oborů na vysokých školách z programu 1N Barbora Katolická UK ZČU v Plzni Komise pro EIZ při AKVŠ Program 1N Informační infrastruktura výzkumu, 2004 2008 Počet přijatých a dotovaných

Více

Informační zabezpečení doktorandského studia na Provozně ekonomické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje

Informační zabezpečení doktorandského studia na Provozně ekonomické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje Informační zabezpečení doktorandského studia na Provozně ekonomické fakultě MENDELU Elektronické informační zdroje 27. listopadu 2015 Obsah Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační

Více

ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ REPUBLICE

ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ REPUBLICE ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ REPUBLICE Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna v Praze Článek charakterizuje stručně organizaci národní sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví a poskytovaných

Více

Vyhledávání v databázích z oblasti zdravotnictví

Vyhledávání v databázích z oblasti zdravotnictví Vyhledávání v databázích z oblasti zdravotnictví Moravská zemská knihovna v Brně Martina Machátová Tel.: 541 646 170 E-mail: machat@mzk.cz Školení 11. dubna 2016 U.S. National Library of Medicine http://www.nlm.nih.gov/

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány Z i m a 2 0 1 1 / 1 2 - R o č n í k X - Z D A R M A Vážení uživatelé, Informační zpravodaj JIB, který jste právě otevřeli, má letos v záhlaví Ročník X, takže

Více

VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová

VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity

Více