Přehled knihoven a databází

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled knihoven a databází"

Transkript

1 rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 ( ) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 ( ) 2013 ( ) Akademie múzických umění v Praze $4 457 $1 114 $ Akademie věd ČR $ $4 167 $ $6 893 $1 723 $5 170 Česká zemědělská univerzita v Praze $8 859 $2 215 $6 644 České vysoké učení technické v Praze $8 859 $2 215 $6 644 $5 134 $1 284 $3 851 Galerie výtvarného umění v Ostravě 4 $917 $229 $688 Institut klinické a experimentální medicíny 57 $6 375 $1 594 $4 781 Janáčkova akademie múzických umění Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích $4 028 $1 007 $3 021 Knihovna města Hradce Králové Krajská vědecká knihovna v Liberci 26 $1 235 $309 $926 Masarykova univerzita v Brně $4 028 $1 007 $3 021 $3 627 $907 $2 720 $1 564 $391 $ Mendelova univerzita v Brně $4 028 $1 007 $3 021 Městská knihovna v Praze $6 096 $1 524 $4 572 $1 122 $281 $ Metropolitní univerzita Praha $6 362 $1 591 $4 772 Mezinárodní baptistický teologický seminář 5 61 $4 903 $1 226 $3 677 Moravská galerie v Brně 17 $1 008 $252 $756 Moravská zemská knihovna Brno $1 122 $281 $842 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě $1 235 $309 $926 Národní filmový archiv 13 $1 375 $344 $1 031 Národní knihovna ČR $8 859 $2 215 $6 644 $5 134 $1 284 $3 851 $2 865 $716 $2 149 $3 627 $907 $2 720 $855 $214 $641 $240 $60 $180 $2 083 $521 $1 562 $1 463 $366 $1 097 $3 042 $761 $2 282 $2 228 $557 $1 671 $5 342 $1 336 $4 007 $3 186 $797 $ Národní lékařská knihovna $6 998 $1 750 $5 249 Národní muzeum 116 $2 933 $733 $2 200 Národní technická knihovna $6 362 $1 591 $4 772 $5 134 $1 284 $3 851 Národní technické muzeum 24 $1 008 $252 $756 $705 $176 $529 Slezská univerzita v Opavě $4 028 $1 007 $3 021 $3 042 $761 $2 282 $1 266 $317 $950 Státní zdravotní ústav 236 $2 933 $733 $2 200 $3 094 $774 $2 321 Středočeská vědecká knihovna v Kladně $1 235 $309 $926 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje $1 122 $281 $842 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové $1 122 $281 $842 Univerzita Hradec Králové $4 028 $1 007 $3 021 $2 865 $716 $2 149 $3 627 $907 $2 720 Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem $4 028 $1 007 $3 021 Univerzita Karlova v Praze $8 859 $2 215 $6 644 $5 134 $1 284 $3 851 $2 865 $716 $2 149 $3 627 $907 $2 720 $3 042 $761 $2 282 $1 564 $391 $ Univerzita Palackého v Olomouci $4 028 $1 007 $3 021 $3 627 $907 $ Univerzita Pardubice $4 028 $1 007 $3 021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně $4 431 $1 108 $3 323 Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. 19 $1 958 $490 $1 469 $641 $160 $481 Vědecká knihovna v Olomouci $1 235 $309 $926 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno $5 000 $1 250 $3 750 Vysoká škola polytechnická Jihlava $6 806 $1 702 $5 105 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava $4 545 $1 136 $3 409 Vysoká škola ekonomická v Praze $6 362 $1 591 $4 772 $5 134 $1 284 $3 851 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze $4 457 $1 114 $3 343 $4 431 $1 108 $3 323 Vysoké učení technické v Brně $4 028 $1 007 $3 021 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 16 $1 958 $490 $1 469 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 122 $2 667 $667 $2 000 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 64 $2 933 $733 $2 200 Západočeská univerzita v Plzni $4 028 $1 007 $ $ $ $ $ $ $ $ $2 922 $8 767 $ $4 534 $ $855 $214 $641 $240 $60 $180 $2 083 $521 $1 562 $1 463 $366 $1 097 $9 126 $2 282 $6 845 $6 622 $1 656 $4 967 $5 342 $1 336 $4 007 $3 186 $797 $ ( ) RIPM 2013 ( ) v GBP Music Online

2 rok ( ) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText JSTOR - Music v GBP v GBP Akademie múzických umění v Praze $ $2 794 $ Akademie věd ČR $ $ $ $ $4 363 $ Česká zemědělská univerzita v Praze $ $5 555 $ České vysoké učení technické v Praze $ $5 555 $ $ $3 250 $9 750 Galerie výtvarného umění v Ostravě $2 299 $575 $1 724 Institut klinické a experimentální medicíny $ $3 997 $ Janáčkova akademie múzických umění Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích $ $2 550 $7 649 Knihovna města Hradce Králové $2 369 $592 $ Krajská vědecká knihovna v Liberci $3 126 $782 $2 345 Masarykova univerzita v Brně $ $2 550 $7 649 $9 141 $2 285 $6 856 $3 941 $985 $ $0 $ Mendelova univerzita v Brně $ $2 550 $7 649 Městská knihovna v Praze $ $3 822 $ $2 841 $710 $ Metropolitní univerzita Praha $ $3 989 $ Mezinárodní baptistický teologický seminář $ $3 074 $9 221 Moravská galerie v Brně $2 529 $632 $1 897 Moravská zemská knihovna Brno $2 841 $710 $ $2 142 $536 $1 607 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě $3 126 $782 $2 345 Národní filmový archiv $3 449 $862 $2 587 Národní knihovna ČR $ $5 555 $ $ $3 250 $9 750 $7 220 $1 805 $5 415 $9 141 $2 285 $6 856 $2 153 $538 $1 615 $757 $189 $568 $5 199 $1 300 $3 899 $3 651 $913 $2 738 $7 666 $1 917 $5 750 $5 615 $1 404 $4 211 $5 609 $1 402 $ $2 670 $668 $2 003 $8 181 $2 045 $ $750 $188 $563 Národní lékařská knihovna $ $4 388 $ Národní muzeum $7 357 $1 839 $5 518 Národní technická knihovna $ $3 989 $ $ $3 250 $9 750 Národní technické muzeum $2 529 $632 $1 897 $1 786 $447 $1 340 Slezská univerzita v Opavě $ $2 550 $7 649 $7 666 $1 917 $5 750 $3 191 $798 $2 393 Státní zdravotní ústav $7 357 $1 839 $5 518 $7 797 $1 949 $5 848 Středočeská vědecká knihovna v Kladně $3 126 $782 $2 345 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje $2 841 $710 $2 131 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové $2 841 $710 $2 131 Univerzita Hradec Králové $ $2 550 $7 649 $7 220 $1 805 $5 415 $9 141 $2 285 $6 856 Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem $ $2 550 $7 649 Univerzita Karlova v Praze $ $5 555 $ $ $3 250 $9 750 $7 220 $1 805 $5 415 $9 141 $2 285 $6 856 $7 666 $1 917 $5 750 $5 615 $1 404 $ Univerzita Palackého v Olomouci $ $2 550 $7 649 $9 141 $2 285 $ $2 537 $634 $ Univerzita Pardubice $ $2 550 $7 649 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně $ $2 805 $8 414 Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. $4 912 $1 228 $3 684 $1 624 $406 $1 218 Vědecká knihovna v Olomouci $3 126 $782 $2 345 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno $ $3 165 $9 494 Vysoká škola polytechnická Jihlava $ $4 267 $ Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava $ $2 877 $8 630 Vysoká škola ekonomická v Praze $ $3 989 $ $ $3 250 $9 750 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze $ $2 794 $8 383 $ $2 805 $8 414 Vysoké učení technické v Brně $0 $0 $ $2 550 $7 649 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický $4 912 $1 228 $3 684 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. $6 688 $1 672 $5 016 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. $7 357 $1 839 $5 518 Západočeská univerzita v Plzni $ $2 550 $7 649 $ $ $ $ $ $ $ $7 364 $ $ $ $ $2 153 $538 $1 615 $757 $189 $568 $5 199 $1 300 $3 899 $3 651 $913 $2 738 $ $5 750 $ $ $4 591 $ $5 609 $1 402 $ $9 718 $2 430 $7 289 $8 181 $2 045 $ $750 $188 $563

3 rok 2015 v GBP v GBP Akademie múzických umění v Praze $ $2 920 $ Akademie věd ČR $ $ $ $ $4 603 $ Česká zemědělská univerzita v Praze $ $5 805 $ České vysoké učení technické v Praze $ $5 805 $ $ $3 429 $ Galerie výtvarného umění v Ostravě $2 402 $601 $1 802 Institut klinické a experimentální medicíny $ $4 177 $ Janáčkova akademie múzických umění Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích $ $2 690 $8 070 Knihovna města Hradce Králové $2 487 $622 $ Krajská vědecká knihovna v Liberci $3 298 $825 $2 474 Masarykova univerzita v Brně $ $2 690 $8 070 $9 598 $2 400 $7 199 $4 138 $1 035 $ $2 979 $745 $ Mendelova univerzita v Brně $ $2 690 $8 070 Městská knihovna v Praze $ $3 994 $ $2 997 $749 $ Metropolitní univerzita Praha $ $4 168 $ Mezinárodní baptistický teologický seminář $ $3 212 $9 636 Moravská galerie v Brně $2 643 $661 $1 982 Moravská zemská knihovna Brno $2 997 $749 $ $2 249 $562 $1 687 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě $3 298 $825 $2 474 Národní filmový archiv $3 604 $901 $2 703 Národní knihovna ČR $ $5 805 $ $ $3 429 $ $7 581 $1 895 $5 686 $9 598 $2 400 $7 199 $ $5 839 $1 460 $2 260 $565 $1 695 $795 $199 $596 $5 407 $1 352 $4 055 $3 797 $949 $2 848 $8 049 $2 012 $6 037 $5 896 $1 474 $4 422 $5 890 $1 473 $ $2 804 $701 $2 103 $8 754 $2 189 $ $750 $188 $563 Národní lékařská knihovna $ $4 585 $ Národní muzeum $7 688 $1 922 $5 766 Národní technická knihovna $ $4 168 $ $ $3 429 $ Národní technické muzeum $2 643 $661 $1 982 $1 884 $471 $1 413 Slezská univerzita v Opavě $ $2 690 $8 070 $8 049 $2 012 $6 037 $3 350 $838 $2 513 Státní zdravotní ústav $7 688 $1 922 $5 766 $8 187 $2 047 $6 140 Středočeská vědecká knihovna v Kladně $3 298 $825 $2 474 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje $2 997 $749 $2 248 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové $2 997 $749 $2 248 Univerzita Hradec Králové $ $2 690 $8 070 $7 581 $1 895 $5 686 $9 598 $2 400 $7 199 Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem $ $2 690 $8 070 Univerzita Karlova v Praze $ $5 805 $ $ $3 429 $ $7 581 $1 895 $5 686 $9 598 $2 400 $7 199 $8 049 $2 012 $6 037 $4 138 $1 035 $ Univerzita Palackého v Olomouci $ $2 690 $8 070 $9 598 $2 400 $ $2 664 $666 $ Univerzita Pardubice $ $2 690 $8 070 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně $ $2 959 $8 877 Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. $5 133 $1 283 $3 850 $1 713 $428 $1 285 Vědecká knihovna v Olomouci $3 298 $825 $2 474 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno $ $3 339 $ Vysoká škola polytechnická Jihlava $ $4 459 $ Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava $ $3 035 $9 105 Vysoká škola ekonomická v Praze $ $4 168 $ $ $3 429 $ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze $ $2 920 $8 760 $ $2 959 $8 877 Vysoké učení technické v Brně $ $2 690 $8 070 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický $5 133 $1 283 $3 850 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. $6 989 $1 747 $5 242 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. $7 688 $1 922 $5 766 Západočeská univerzita v Plzni $ $2 690 $8 070 $ $ $ $ $ $ $ $7 733 $ $ $ $ $ $5 839 $1 460 $2 260 $565 $1 695 $795 $199 $596 $5 407 $1 352 $4 055 $3 797 $949 $2 848 $ $6 037 $ $ $4 381 $ $5 890 $1 473 $ $ $3 296 $9 887 $8 754 $2 189 $ $750 $188 $ ( ) JSTOR - Music

4 rok 2016 v GBP v GBP Akademie múzických umění v Praze $ $3 052 $ Akademie věd ČR $ $ $ $ $4 856 $ Česká zemědělská univerzita v Praze $ $6 066 $ České vysoké učení technické v Praze $ $6 066 $ $ $3 617 $ Galerie výtvarného umění v Ostravě $2 510 $628 $1 883 Institut klinické a experimentální medicíny $ $4 365 $ Janáčkova akademie múzických umění Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích $ $2 838 $8 514 Knihovna města Hradce Králové $2 612 $653 $ Krajská vědecká knihovna v Liberci $3 479 $870 $2 609 Masarykova univerzita v Brně $ $2 838 $8 514 $ $2 520 $7 559 $4 345 $1 086 $ $3 128 $782 $ Mendelova univerzita v Brně $ $2 838 $8 514 Městská knihovna v Praze $ $4 174 $ $3 162 $791 $ Metropolitní univerzita Praha $ $4 356 $ Mezinárodní baptistický teologický seminář $ $3 357 $ Moravská galerie v Brně $2 762 $691 $2 072 Moravská zemská knihovna Brno $3 162 $791 $ $2 362 $591 $1 772 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě $3 479 $870 $2 609 Národní filmový archiv $3 766 $942 $2 825 Národní knihovna ČR $ $6 066 $ $ $3 617 $ $7 960 $1 990 $5 970 $ $2 520 $7 559 $ $6 423 $ $2 373 $593 $1 780 $835 $209 $626 $5 623 $1 406 $4 217 $3 949 $987 $2 962 $8 452 $2 113 $6 339 $6 191 $1 548 $4 643 $6 184 $1 546 $ $2 944 $736 $2 208 $9 367 $2 342 $ $750 $188 $563 Národní lékařská knihovna $ $4 792 $ Národní muzeum $8 034 $2 009 $6 026 Národní technická knihovna $ $4 356 $ $ $3 617 $ Národní technické muzeum $2 762 $691 $2 072 $1 988 $497 $1 491 Slezská univerzita v Opavě $ $2 838 $8 514 $8 452 $2 113 $6 339 $3 518 $880 $2 639 Státní zdravotní ústav $8 034 $2 009 $6 026 $8 596 $2 149 $6 447 Středočeská vědecká knihovna v Kladně $3 479 $870 $2 609 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje $3 162 $791 $2 372 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové $3 162 $791 $2 372 Univerzita Hradec Králové $ $2 838 $8 514 $7 960 $1 990 $5 970 $ $2 520 $7 559 Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem $ $2 838 $8 514 Univerzita Karlova v Praze $ $6 066 $ $ $3 617 $ $7 960 $1 990 $5 970 $ $2 520 $7 559 $8 452 $2 113 $6 339 $4 345 $1 086 $ Univerzita Palackého v Olomouci $ $2 838 $8 514 $ $2 520 $ $2 797 $699 $ Univerzita Pardubice $ $2 838 $8 514 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně $ $3 122 $9 365 Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. $5 364 $1 341 $4 023 $1 807 $452 $1 355 Vědecká knihovna v Olomouci $3 479 $870 $2 609 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno $ $3 523 $ Vysoká škola polytechnická Jihlava $ $4 660 $ Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava $ $3 202 $9 606 Vysoká škola ekonomická v Praze $ $4 356 $ $ $3 617 $ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze $ $3 052 $9 155 $ $3 122 $9 365 Vysoké učení technické v Brně $ $2 838 $8 514 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický $5 364 $1 341 $4 023 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. $7 304 $1 826 $5 478 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. $8 034 $2 009 $6 026 Západočeská univerzita v Plzni $ $2 838 $8 514 $ $ $ $ $ $ $ $8 119 $ $ $ $ $ $6 423 $ $2 373 $593 $1 780 $835 $209 $626 $5 623 $1 406 $4 217 $3 949 $987 $2 962 $ $6 339 $ $ $4 600 $ $6 184 $1 546 $ $ $3 461 $ $9 367 $2 342 $ $750 $188 $ ( ) JSTOR - Music

5 rok 2017 v GBP v GBP Akademie múzických umění v Praze $ $3 189 $ Akademie věd ČR $ $ $ $ $5 124 $ Česká zemědělská univerzita v Praze $ $6 339 $ České vysoké učení technické v Praze $ $6 339 $ $ $3 816 $ Galerie výtvarného umění v Ostravě $2 623 $656 $1 967 Institut klinické a experimentální medicíny $ $4 562 $ Janáčkova akademie múzických umění Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích $ $2 994 $8 982 Knihovna města Hradce Králové $2 742 $686 $ Krajská vědecká knihovna v Liberci $3 670 $918 $2 753 Masarykova univerzita v Brně $ $2 994 $8 982 $ $2 646 $7 937 $4 562 $1 141 $3 422 $3 284 $821 $ Mendelova univerzita v Brně $ $2 994 $8 982 Městská knihovna v Praze $ $4 362 $ $3 336 $834 $ Metropolitní univerzita Praha $ $4 552 $ Mezinárodní baptistický teologický seminář $ $3 508 $ Moravská galerie v Brně $2 886 $722 $2 165 Moravská zemská knihovna Brno $3 336 $834 $ $2 480 $620 $1 860 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě $3 670 $918 $2 753 Národní filmový archiv $3 935 $984 $2 951 Národní knihovna ČR $ $6 339 $ $ $3 816 $ $8 358 $2 090 $6 269 $ $2 646 $7 937 $ $7 066 $ $2 492 $623 $1 869 $876 $219 $657 $5 848 $1 462 $4 386 $4 107 $1 027 $3 080 $8 874 $2 219 $6 656 $6 501 $1 625 $4 876 $6 493 $1 623 $ $3 091 $773 $2 318 $ $2 506 $ $750 $188 $563 Národní lékařská knihovna $ $5 007 $ Národní muzeum $8 396 $2 099 $6 297 Národní technická knihovna $ $4 552 $ $ $3 816 $ Národní technické muzeum $2 886 $722 $2 165 $2 097 $524 $1 573 Slezská univerzita v Opavě $ $2 994 $8 982 $8 874 $2 219 $6 656 $3 694 $924 $2 771 Státní zdravotní ústav $8 396 $2 099 $6 297 $9 025 $2 256 $6 769 Středočeská vědecká knihovna v Kladně $3 670 $918 $2 753 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje $3 336 $834 $2 502 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové $3 336 $834 $2 502 Univerzita Hradec Králové $ $2 994 $8 982 $8 358 $2 090 $6 269 $ $2 646 $7 937 Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem $ $2 994 $8 982 Univerzita Karlova v Praze $ $6 339 $ $ $3 816 $ $8 358 $2 090 $6 269 $ $2 646 $7 937 $8 874 $2 219 $6 656 $4 562 $1 141 $ Univerzita Palackého v Olomouci $ $2 994 $8 982 $ $2 646 $ $2 937 $734 $ Univerzita Pardubice $ $2 994 $8 982 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně $ $3 294 $9 881 Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. $5 605 $1 401 $4 204 $1 906 $477 $1 430 Vědecká knihovna v Olomouci $3 670 $918 $2 753 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno $ $3 716 $ Vysoká škola polytechnická Jihlava $ $4 870 $ Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava $ $3 378 $ Vysoká škola ekonomická v Praze $ $4 552 $ $ $3 816 $ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze $ $3 189 $9 566 $ $3 294 $9 881 Vysoké učení technické v Brně $ $2 994 $8 982 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický $5 605 $1 401 $4 204 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. $7 633 $1 908 $5 725 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. $8 396 $2 099 $6 297 Západočeská univerzita v Plzni $ $2 994 $8 982 $ $ $ $ $ $ $ $8 525 $ $ $ $ $ $7 066 $ $2 492 $623 $1 869 $876 $219 $657 $5 848 $1 462 $4 386 $4 107 $1 027 $3 080 $ $6 656 $ $ $4 830 $ $6 493 $1 623 $ $ $3 634 $ $ $2 506 $ $750 $188 $ ( ) JSTOR - Music

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec)

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science...2 Počet zadaných dotazů ve Web of Science...3 Počet přihlášení do

Více

Instituce CELKEM leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec All-DB přihlášení

Instituce CELKEM leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec All-DB přihlášení Krajská knihovna Vysočiny Instituce CELKEM leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec All-DB přihlášení 108 13 5 30 13 2 5 1 4 6 13 10 6 Akademie věd ČR Výzkumný

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2005

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2005 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2005 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Statistiky počtů studentů se specifickými potřebami na vysokých školách a souvisejících ekonomických dat za léta 2005, 2010 a

Statistiky počtů studentů se specifickými potřebami na vysokých školách a souvisejících ekonomických dat za léta 2005, 2010 a Statistiky počtů studentů se specifickými potřebami na vysokých školách a souvisejících ekonomických dat za léta 2005, 2010 a 2012 2015 Veškerá data byla čerpána z veřejně dostupných zdrojů Obsah VVZPO

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500 Doktorandské stipendium v Kč (informace dostupné z webových stránek VŠ/fakult, informace budou postupně doplňovány) červeně neověřené údaje z konkrétního předpisu, většinou se jedná o osobní sdělení Vysoká

Více

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500 Doktorandské stipendium v Kč (informace dostupné z webových stránek VŠ/fakult, informace budou postupně doplňovány) Vysoká škola 1. ročník Akademie múzických umění v Praze (AMU) Akademie výtvarných umění

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole

Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole 9.2.2011, rubrika: Vysoké školy, strana: 6 Veřejné vysoké školy Univerzita Karlova

Více

Počet přihlášení do Web of Science (leden prosinec 2004)

Počet přihlášení do Web of Science (leden prosinec 2004) Počet přihlášení do Web of Science Agrotest 0 0 8 0 1 1 2 8 13 16 22 24 95 Akademie věd ČR 8 545 7 774 8 312 7 304 7 071 6 472 6 033 5 390 6 734 4 782 6 311 6 511 81 239 Česká geologická služba 225 177

Více

Uplatnění absolventů vysokých škol v ČR na pracovním trhu

Uplatnění absolventů vysokých škol v ČR na pracovním trhu Uplatnění absolventů vysokých škol v ČR na pracovním trhu Uplatnění absolventů vysokých škol v ČR na pracovním trhu Lidové noviny, 6.4.2010, rubrika: Akademie, strana: 33 Absolventi a nezaměstnaní absolventi

Více

Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008

Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008 Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008 Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008 11.2.2009, rubrika: Vzdělávání, strana: 2 Veřejné vysoké školy

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009 Web of Knowledge Statistika za rok 2009 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2009 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science.... 2 Počet zadaných dotazů

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Vlastimil Růžička září 2017 Údaje o výdajích veřejných vysokých škol (VVŠ) převzaty z výročních zpráv o hospodaření (dále také VZH ) (snímky č. 5-8) Do

Více

b) počet realizovaných přístupů/výpůjček plných textů (ročně/ na uživatele dle standardizovaných statistik) /*

b) počet realizovaných přístupů/výpůjček plných textů (ročně/ na uživatele dle standardizovaných statistik) /* všech konsorcií za rok a REGISTROVANÍ ČTENÁŘI 783 281 Počet (b) - do všech EIZ 5% z registr.čt. VÝZK.PRAC. Všichni až 23 402 25 488 2 013 772 2,5709 41,1899 48 890 Cílové hodnoty u (b) podle návrhu projektu

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Akademie výtvarných umění v České vysoké učení technické v Česká zemědělská univerzita v

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2018, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2018, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2018, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 149 455,00 KA1 Akademie výtvarných umění v U Akademie

Více

Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky podle příjemců, seřazené podle skupin dle právní formy příjemce

Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky podle příjemců, seřazené podle skupin dle právní formy příjemce Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich podle příjemců, seřazené podle skupin dle příjemce Řazeno podle skupin dle, indexu, názvu příjemce a názvu organizační. Hodnocené projekty a

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné U výchovného

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění Akademie výtvarných umění České vysoké učení technické Česká zemědělská univerzita Janáčkova

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 35 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí 9.1.2009, rubrika: Vysoké školy, strana: 21 Jedná se o uchazeče s českým občanstvím, kteří se hlásí do bakalářských a dlouhých magisterských

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení.

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení. Příloha k usnesení č. 266 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2012

Web of Knowledge. Statistika za rok 2012 Web of Knowledge Statistika za rok 2012 Statistické údaje za celé konsorcium: JCR dotazy 263770 JCR přihlášení 191893 webové služby - dotazy 557911 webové služby - přihlášení 490590 WoS dotazy 5907279

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Oddělení pomoci z ESF při odboru vysokých škol přijalo v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze 6.1. Přílohové tabulky Univerzita Karlova v Praze 1959 9 094 4 037 6 904 3 547 261 1 929 1967 18 512 9 928 12 342 7 037 432 5 738 1973 18 559 9 360 14 184 7 693 462 3 913 1978 21 194 11 507 15 100 8 586

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí 10.1.2008 Jedná se o uchazeče s českým občanstvím, kteří se hlási do bakalářských a dlouhých magisterských programů. Uvedeny jsou pouze

Více

EKONOMICKÉ INFORMACE. Sněm RVŠ 23. února Lenka Valová

EKONOMICKÉ INFORMACE. Sněm RVŠ 23. února Lenka Valová EKONOMICKÉ INFORMACE Sněm RVŠ 23. února 2017 Lenka Valová OBSAH Rozpočet 2017 Zákon o rozpočtové odpovědnosti Rekapitulace bilance Název ukazatele Rozpočet 2016 v tis.kč % podíl z celku Rozpočet 2017 v

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2010

Web of Knowledge. Statistika za rok 2010 Web of Knowledge Statistika za rok 2010 Statistické údaje za celé konsorcium: Celkem zobrazených záznamů z WoK 5292675 JCR dotazy 246325 JCR přihlášení 176741 WoS dotazy 4396705 WoS přihlášení 793942 Instituce

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

Č. j.: MSMT-11452/ Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky

Č. j.: MSMT-11452/ Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019 2020 1 1. Vyhlášení programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) na základě článku 18 Pravidel

Více

Požadavky kladené na ekonomické informační systémy související se sběrem údajů dle zákona č. 25/2017 Sb.

Požadavky kladené na ekonomické informační systémy související se sběrem údajů dle zákona č. 25/2017 Sb. Požadavky kladené na ekonomické informační systémy související se sběrem údajů dle zákona č. 25/2017 Sb. Vojtěch Čižík, Zbyšek Pospíchal (oba MF) Tomáš Jindřich (zástupce dodavatele) Praha, 23. 11. 2017

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Projekt NR VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Projekt NR VŠKP a systém na odhalování plagiátů Projekt NR VŠKP a systém na odhalování plagiátů 16. října 2007 Jitka Brandejsová, Jan Mach Masarykova univerzita, Vysoká škola ekonomická v Praze Názvy Stručné označení projektu: Theses Název rozvojového

Více

Průzkum ICT na VŠ v ČR. RNDr. Josef Milota Centrum informačních technologií Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Průzkum ICT na VŠ v ČR. RNDr. Josef Milota Centrum informačních technologií Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Průzkum ICT na VŠ v ČR RNDr. Josef Milota Centrum informačních technologií Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích milota@jcu.cz Základní údaje o průzkumu od 10/2015 do 03/2017 respondenti: 18 veřejných

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík 7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008 Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík Masarykova univerzita Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ 8 PARDUBICE HRADEC KRÁLOVÉ 6 BRNO SVITAVY 6 7 8 OLOMOUC 9 9 10 OSTRAVA LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Právo, 17.01.2014, str. 19, Jak si vybrat VŠ a VOŠ http://pravo.novinky.cz/ V následující tabulce jsou obsaženy údaje týkající se pouze uchazečů s českým občanstvím, kteří

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2017 (Stav k 8.6.2017) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

O Národní digitální knihovně. Jan Mottl AiP Safe s.r.o.

O Národní digitální knihovně. Jan Mottl AiP Safe s.r.o. O Národní digitální knihovně Jan Mottl AiP Safe s.r.o. Co je obsahem přednášky? Člověk míní, úřady mění Jak jsou na tom projekty pro dlouhodobé úložiště v jiných rezortech Statistiky LTP NDK Dobrá zpráva

Více

Archivy specializované:

Archivy specializované: Archivy specializované: Archiv Kanceláře prezidenta republiky o adresa: Hrad 1, 119 08 Praha 1 o telefon: 224 373 367 o e-mail: archivkpr@hrad.cz o Rozhodnutí o akreditaci ke dni 26. 11. 2007 Archiv Pražského

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 2 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J imp - článek v impaktovaném časopise

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 2 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J imp - článek v impaktovaném časopise Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2018 (Stav k 5.10.2018) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel KR:

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel KR: ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2018 (Stav k 7.12.2018) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti 1 Aubrecht Vladimír, prof., RNDr., CSc. Vysoké učení technické v Brně 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 1/45 KHV 2010 kandidáti Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3 Bartoš

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Seminář k Hodnocení VO

Seminář k Hodnocení VO Seminář k Hodnocení VO MŠMT Statistika hodnocení VO v roce 2013 (Mgr. Arnold Santus, MŠMT) 11. 3. 2014 13:00 hod. Změny údajů v CEP14 oproti roku 2013 Jsou přidána nová povinná pole: Údaje o financování

Více

Projekt LR 1308 NL 4 HSS Národní knihovna rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory

Projekt LR 1308 NL 4 HSS Národní knihovna rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory Projekt LR 1308 NL 4 HSS Národní knihovna rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory program LR zdroje rozpočet projektu řešitelský tým cíle a indikátory projektu 2015 úpravy rozpočtu 2015

Více

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna 2016 Pracovní místa míst vedoucích M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 304 Úřad

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2019 (Stav k 6.6.2019) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

Současné výzvy ve vzdělávání

Současné výzvy ve vzdělávání Současné výzvy ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání Setkání lékařských fakult ČR a SR Brno, hotel Continental, 9. listopadu 2018 Andrea Pokorná Fakta o vzdělávání NLZP v ČR Vysoká škola,

Více

Náklady a mzdy na českých veřejných vysokých školách

Náklady a mzdy na českých veřejných vysokých školách Náklady a mzdy na českých veřejných vysokých školách Vlastimil Růžička, Technologické centrum AVČR Duben 2018 Obsah: Počty studentů a akademických pracovníků... 1 Náklady na VVŠ... 4 Průměrné mzdy akademických

Více

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a podle jejich organizačních jednotek seřazené abecedně s uvedením právní formy výzkumné organizace Tabulka 4 přílohy 3 Metodiky hodnocení výsledků

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST?

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? Pavel Hasal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Pavel.Hasal@vscht.cz

Více

Role NAÚ při proměnách studijních programů v souvislosti s novou legislativou. Seminář Hodnocení kvality vysokých škol Telč 4.-5.

Role NAÚ při proměnách studijních programů v souvislosti s novou legislativou. Seminář Hodnocení kvality vysokých škol Telč 4.-5. Role NAÚ při proměnách studijních programů v souvislosti s novou legislativou Seminář Hodnocení kvality vysokých škol Telč 4.-5. května 2017 Činnost Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 1.

Více

C1A I. CELOSTÁTNÍ DOROSTENECKÁ LIGA - U19

C1A I. CELOSTÁTNÍ DOROSTENECKÁ LIGA - U19 C1A I. CELOSTÁTNÍ DOROSTENECKÁ LIGA - U19 PODZIM 2015 1. kolo (1.) 01.08.2015 00:00 C1A0101 Příbram - Jihlava C1A0102 Opava - Liberec C1A0103 Pardubice - Sparta C1A0104 Fastav Zlín - Mladá Boleslav C1A0105

Více

Č. J.: VP/S 29/03-160 V Brně dne 20. března 2003

Č. J.: VP/S 29/03-160 V Brně dne 20. března 2003 Č. J.: VP/S 29/03-160 V Brně dne 20. března 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20.2.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Provoz pobočky v době vánočních svátků

Provoz pobočky v době vánočních svátků pobočka Praha, Bělehradská 21.12.16 22.12.16 22.00 22.00 22.00 12.00 16.00 pobočka Praha, Chlumecká pobočka Praha, Dejvická 12.00 10.00 pobočka Praha, Českomoravská pobočka Praha, Lazarská 12.00 15.00

Více

Centrální portál českých knihoven

Centrální portál českých knihoven Centrální portál českých knihoven aktuální stav a plánovaný harmonogram Martin Lhoták Zpravodaj ÚKR a předseda Rady CPK lhotak@knihovny.cz Hlavní cíl Historie Průzkum potřeb Pracovní skupiny Aktuální stav

Více