Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže. Výroční hospodářská zpráva za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže. Výroční hospodářská zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže Výroční hospodářská zpráva za rok

2 Právní subjekt Kamarád - sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže. Sídlo: Čs. armády 1248, Rožnov pod Radh. Předseda sdružení: Věra Krajčová Číslo registrace: II/ S-OS/ /95-R Datum registrace: IČO: Číslo účtu: /0600 Adresa provozní jednotky: Domov Kamarád, Volkova 523; RpR. Tel: http: 2

3 Statutární orgány sdružení: Výbor sdružení: Kontrolní komise: Věra Krajčová předsedkyně sdružení Ing. Zdenek Štekl předseda Petr Jelínek místopředseda, hospodář Anna Vajdíková Ing. Jaroslav Polášek Pavla Valová Mgr. Pavla Stavinohová Marta Kubáčková Jarmila Ovčačíková Josefa Brňovjáková Spolupracující orgány: Klub rodičů: Josefa Brňovjáková Anna Vajdíková Marta Kubáčková Marie Válková Jiřina Smočková Zdena Kitzbergerová 3

4 Personální složení pracovního týmu a) Ředitelka Domova Kamarád Věra Krajčová b) Pracovníci přímé péče Jarmila Ovčačíková - vedoucí sociálně terapeutických dílen, sociální pracovník Věra Krajčová pracovník v sociálních službách - klíčový pracovník Zuzana Kolaříková pracovník v sociálních službách, pracovní terapeut Hana Coufalová pracovník v sociálních službách, pracovní terapeut Dagmar Pavlíková pracovník v sociálních službách, pracovní terapeut c) fundraiser, public relations Jitka Němcová, Dis od na MD d) účetnictví Petra Michnová DPP, vedení účetnictví Ing. Eva Ptáčková DPP, mzdové účetnictví e) Administrativa Petr Jelínek administrativní pracovník Pavla Valová administrativní pracovník, pomocná účetní 4

5 f) Úklid a údržba objektu Pracovník s uzavřenou dohodou o pracovní činnosti - úklid, 2,5 hodiny denně Pracovník s uzavřenou dohodou o provedení práce - údržbář, 150 hodin ročně g) Externí spolupracovník supervizor 5

6 Heslovitě o Kamarádu posílení dospělé role rozvoj samostatnosti a nezávislosti posílení vlastních kompetencí podpora samostatného rozhodování smysluplná práce tvorba, fantazie, učení výlety, volný čas Poslání Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život. Jsme připraveni respektovat vaši individualitu. Principy individuálního přístupu partnerství úcty a respektu Kapacita: denní kapacita 28 osob v jeden okamžik 6

7 Zpráva o činnosti Zaměření na uživatele Pro uživatele našich služeb bylo nad rámec každodenního obsahu sociální služby zorganizováno mnoho zajímavých programů. V lednu jsme využili krásného zimního počasí abychom mohli shlédnout sněhové a ledové sochy, které vznikly v rámci Sněhového království 2010 na Poustevnách V únoru začala v Kamarádu arteterapie. Od začátku roku do Kamarádu docházela dobrovolnice, která vedla pravidelnou skupinovou arteterapii pro klienty terapeutických dílen. Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Dnes se arteterapie uplatňuje jako metoda léčby i osobnostního růstu. V únoru jsme také na tradičním Masopustu ve Valašském muzeu v přírodě jsme zahájili prodejní sezónu našich výrobků. V březnu Maškarní bál ve Společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm V pátek, po skončení provozní doby Domova Kamarád se většina našich uživatelů, rodičů a v neposlední řadě také zaměstnanců přesunula do Společenského domu, kde proběhl již potřetí Maškarní bál. Kromě reje maškar zde byla i bohatá tombola a všudypřítomné veselí. 7

8 Sněhového království 2010 na Pustevnách 8

9 V dubnu jsme zakoupili novou keramickou pec, která je pro Domov Kamarád velmi důležitá. Díky ní můžou naši klienti vyrábět mnoho zajímavých věcí. Od 18.května jsme zahájili pravidelný prodej zboží vyrobeného našimi klienty v rámci nácviku pracovních dovedností v sociálně terapeutických dílnách. Náš prodejní stánek byl jako každý rok v Dřevěném městečku na obvyklém místě - mezi hospodou Na posledním groši a cukrárnou. 22. května jsme s našimi klienty vyrazili na výlet do ZOO Olomouc, která se nachází v krásném prostředí blízko významného poutního místa na Svatém kopečku. Výlet jsme si všichni náležitě užili a už nyní se těšíme na další zajímavou akci. Poděkování patří Klubu rodičů, který vše krásně naplánoval. 28. května pro všechna v Kamarádu zorganizovaly paní Brňovjáková a Tovaryšová příjemné zpestření. Usmažily nám plný kotlík vaječiny se špekem!! 3. června do Kamarádu zavítali žáci čtvrtých tříd ZŠ U Červených domků z Hodonína. Dětem jsme přiblížili život osob se zdravotním postižením, představili jim činnost našeho Domova Kamarád a ukázali jim jaké výrobky tvoříme. Jsme rádi, když můžeme prostřednictvím exkurzí pracovat s veřejností, protože to prospívá nejenom návštěvníkům, ale také našim uživatelům nás opět navštívili žáci základní školy. Tentokrát to byla velká skupina témě téměř šedesáti žáků 1. Základní školy Holešov, kteří v našem městě byli na škole v přírodě. Věříme, že se všem u nás líbilo.. Několik dnů po návštěvě jsme od žáků 1. Základní školy Holešov jsme získali nečekaný, ale milý dárek v podobě několika krásných malovaných dopisů jsme využili krásného počasí a v krbu jsme si opekli všemi oblíbené špekáčky. 9

10 22. května jsme s našimi klienty vyrazili na výlet do ZOO Olomouc 10

11 Náhle a nečekaně od nás nadobro odešla dlouholetá klientka a kamarádka Martina Šteklová. Odpočívej v pokoji Martino.. Prázdninový klid v Kamarádu? Je sice pravdou, že prázdniny jsou časem letního slunění a dovolených, ale..? Domov Kamarád měl pro své klienty otevřeno celoročně, navíc jako každý rok se u nás dokončovaly novinky v podobě rekonstrukce hned několika místností pro klienty i pracovníky v přímé péči. 3. září uspořádal Klub rodičů našeho sdružení pro klienty taneční diskotéku, na které se podle očekávání nikdo z přítomných nenudil navštívili Domov Kamarád žáci 2.A. ZŠ Zubří pod vedením p. učitelky Mirky Dobiášové. Žáci této třídy byli velmi vnímaví a vůbec se nestyděli vyzkoušet si pletení z pedigu a ani komunikace s našimi klienty. Exkurze dětí jsou u nás vždy vítány. V říjnu jsme oslavili deset let prodeje výrobků klientů Domova Kamarád V Domově Kamarád se věnujeme mnoha různorodým činnostem, díky kterým osoby s mentálním a tělesným postižením získávají znalosti a dovednosti využitelné v jejich běžném, každodenním životě. Například v rámci nácviku pracovních dovedností naši klienti vyrábí dekorační keramiku, pletou košíky a oplétají lahve z pedigu, drátkují a podílejí i výrobě novoročenek. Všechny tyto výrobky se pak snažíme prodat jak přímo v Kamarádu v naší ukázkové galerii, tak třeba během jarmarků města, kde najdete náš stánek. Nejdůležitějším prodejním místem pro nás však je areál Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě, kde naše výrobky můžeme nabízet zákazníkům již desátý rok. Tímto bychom zároveň rádi poděkovali všem pracovníkům skanzenu. 11

12 Další poděkování patří i MěÚ Rožnov pod Radh. a také všem našim zákazníkům a příznivcům za podporu, kterou věnují našemu Domovu Kamarád. Domov Kamarád na facebooku - rozvoj sociálních sítí je jistým fenoménem dnešní doby. Domov Kamarád se zařadil mezi organizace, které téměř v reálném čase informují o své činnosti na facebooku. 5. listopadu se uskutečnil Benefiční koncert pro Kamarád. Benefici zahájila cimbálovka Soláň s tanečníky, kterou poté vystřídala kapela Dareband. Program doplnil výborný krátký film studentů Gymnázia a další hosté z řad našich přátel. Celkový výtěžek přesáhl ,- Předání Vánočního stromu a zpívání koled - zaměstnanci MěÚ pod vedením starostky Markéty Blinkové přinesli našim klientům velký stromeček a společně s žáky ZŠ Koryčanské Paseky nám zazpívali koledy. Regionální TV Beskyd z této krásné akce natočili krátkou reportáž. Výroba novoročenek je v plném proudu V listopadu už jsme byli v Kamarádu plně vytíženi výrobou linoritových novoročenek. Jednou z našich největších a neprestižnějších zakázek jsme realizovali pro Poštovní spořitelnu, pro kterou jsme tiskli kusů a pro Ministerstvo spravedlnosti, pro které jsme tiskli přes 2000 kusů novoročenek. Ve Vsetíně jsme navštívíli akci Veselé Vsetínské vozíky 12

13 Výroba novoročenek je v plném proudu 13

14 V prosinci do Kamarádu zavítali žáci ze ZŠ Sedmikráska, kteří si v našich dílnách vyzkoušeli pletení košíků z pedigu a zároveň si tím i vyrobili drobné dárky pro své blízké. Na oplátku pak našim klientům zazpívali a zahráli na hudební nástroje. 10. listopadu se také uskutečnila tradiční Mikulášská zábava, kterou pro naše uživatele zorganizoval Klub rodičů sdružení Kamarád. 14

15 Úspěšné projekty Po celý rok 2010 byl Kamarád sociálně terapeutické dílny zapojen do realizace veřejné zakázky: Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně terapeutické dílny ve Zlínském kraji. Tento projekt Zlínského kraje je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizace projektu probíhá v letech Grant města Rožnov pod Radh. Projekt s názvem Domov Kamarád sociálně terapeutické dílny byl v roce 2010 podpořen částkou ,- Kč z rozpočtu města Rožnov pod Radh. Tato suma tvoří 5,13 % celkových ročních nákladů. Nadace ČEZ v programu Podpora regionů podpořila naši organizaci částkou ,- Kč. Hlavní myšlenka podpory regionů vychází mimo jiné z předpokladu, že právě místní organizace nejlépe vědí, na co jsou peníze nejvíc potřeba. Přidělené finanční prostředky šly na nákup devíti nových počítačů. Nová keramická pec - po téměř dvouleté snaze se nám podařilo získat dostatek finančních prostředků potřebných na nákup nové keramické pece. Mezi hlavní přispěvatele patřila Nadace Divoké husy, která zdvojnásobila výtěžek benefičního koncertu, který proběhl v roce 2009 a dále Freescale Polovodiče Česká republika, s.r.o.. Velký dík samozřejmě patřil i studentům místního Gymnázia a účinkujícím již zmíněného benefičního koncertu. Nadace OKD schválila projekt Kamarádu a podpořila jej částkou ,-Kč. Všechny tyto prostředky šly na krytí nezbytných provozních nákladů. Nadace Děti-kultura-sport podpořila Domov Kamarád - na slavnostním předávání grantů, jehož součástí byl také koncert Tomáše Kluse jsme obdrželi šek na ,- Kč. Tato částka byla použitá na vybudování 15

16 zázemí pro pracovníky z přímé péče o klienty a sociálního pracovníka. Projekt umožnil značné zkvalitnění pracovního prostředí, které prospějlo nejenom pracovníkům, ale také našim klientům. Obě tyto skupiny získaly možnost důstojného řešení svých záležitostí v soukromí, které zde doposud chybělo. Sbírka pod Vánočním stromem Pod Vánočním stromem, který stál na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm probíhala sbírková akce, jejíž výtěžek byl určen na podporu Domova Kamarád. 16

17 Dobrovolníci Již od roku 2006 spolupracuje Domov Kamarád sociálně terapeutické dílny s dobrovolnickou organizaci ADRA. Koordinátorkou programu dobrovolníků v naší organizaci je Jitka Němcová, Dis Počet dobrovolníků, kteří s námi spolupracují je proměnlivý. V roce 2010 to bylo cca 14 dobrovolníků. V letošním roce 5-ti členný tým dobrovolníků Domova Kamarád realizoval projekt Umět a vědět více výuky na PC a práce s internetem pro klienty Kamarádu. Pro tento záměr získali EUR zprostředkovaných programem MŠMT. Akce Klubu rodičů I letos maminky z klubu rodičů zorganizovaly pro naše klienty výlet do ZOO Olomouc, Maškarní bál, soutěžní odpoledne, zábavné odpoledne s hudbou a tancem, a Mikulášskou besídku ve Společenském domě. Taky zajistily plavání na rožnovském bazéně, chodily do Kamarádu vařit a drátkovat s klienty a opékat špekáčky. Moc jim za tyto aktivity děkujeme. Využitelnost Domova Kamarád za posledních 10 let Rok klientů Rok klientů Rok klientů Rok klientů Rok klientů Rok klientů Rok klientů Rok klientů Rok klientů Rok klientů 17

18 Sponzoři, firemní dárci a poskytovatelé dotací za rok 2010 AHOLD CZECH REPUBLIC a.s. CS CABOT Spol.s.r.o. Svět kamenů ZŠ 5. května Hydraullic Parts CZ s.r.o. Nadace ČEZ J.T.O. SYSTÉM s.r.o. Město Rožnov pod Radhoštěm CK Smartour Město Zubří KÚ Zlín DAPO podlahy s.r.o. MONTEZI s.r.o. Nadace Děti kultura sport Obec Valašská Bystřice 1. Základní škola Holešov Meros s.r.o. Ing. Petra Žilková ESPO, s.r.o. Nadace Charty 77 RADEKOV s.r.o. RETIGO s.r.o. FREESCALE POLOVODIČE s.r.o. TKR Jašek, s.r.o. VaK Vsetín ESprint Zlín Nadace OKD Nadační fond ZŠ Videčská Šejstal Dalibor Jiří Maťa T klub kulturní agentura Spektrum Rožnovska Fórum dárců Valašské muzeum v přírodě ČSAD Vsetín, a.s. ZŠ Koryčanské Paseky Viktor Bolek Ing. Martin Žalmánek Benefit plus Pavla Vojtěchovská Kopecká Miroslava Pechová Božena Marcela Cvachová Jaroslav Munster 18

19 Zpráva o hospodaření organizace Náklady 2010 Materiál - dílny Kancelářské potřeby Pitný režim Vybavení DDHM do Pohonné hmoty Čistící a úklidové prostředky Materiál - ostatní Spotřeba energie - voda Spotřeba energie - el. energie Spotřeba energie - plyn Opravy a udržování - budova Opravy a udržování - auto Opravy a udržování - jiné Cestovné - zaměstnanci Cestovné - uživatelé Reprezentace Telefony PCO ostraha

20 Odpad Školení a kurzy Poštovné Propagace Ostatní služby Ostatní služby dary věcné plnění Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné zdravotní pojištění Zákonné pojištění Odměna klientům za činnost Daň z nemovitosti 35 Ostatní daně a poplatky 650 Pojištění - budova Pojištění - auto Jiné ostatní náklady Bankovní poplatky Ostatní náklady - nedaňové 0 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Náklady celkem

21 Výnosy 2010 Tržby z prodeje služeb - reklama Tržby za prodej výrobků - keramika, PEDIG Tržby za prodej výrobků - novoročenky Tržby za prodej výrobků - ostatní Tržby za pronájem Poskytování služeb sociální prevence Pitný režim Úroky z bankovního účtu Fakultativní úkony nad rámec sociální služby Jiné ostatní výnosy zelený bonus Přijaté příspěvky - dary Přijaté členské příspěvky Výnosy celkem Hospodářský výsledek:

22 Závěrem této výroční hospodářské zprávy bychom rádi poděkovali: pracovníkům Domova Kamarád za dobře odvedenou práci pro uživatele a organizaci, sponzorům a dárcům za finanční, nebo materiální podporu Klubu rodičů za organizování volnočasových aktivit pro uživatele, rodiče a příznivce Domova Kamarád dobrovolníkům za čas, který bezplatně věnovali našim uživatelům i organizaci Poděkování také patří všem partnerům, přátelům a příznivcům. 22

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ Vlašská 25, 118 00 Praha 1 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření za rok 2012 OBSAH: 1. Základní identifikační údaje 3 1.1. Kontaktní údaje 4 2. Charakteristika

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Život bez bariér, občanské sdružení Nová Paka. občanské sdružení. Nová Paka

Život bez bariér, občanské sdružení Nová Paka. občanské sdružení. Nová Paka Život bez bariér, občanské sdružení Nová Paka Lomená 533 509 01 Nová Paka Tel.: +420 493 724 159 Mob.: +420 731 070 142 E-mail: info@zbb.cz www.zbb.cz IČO: 266 52 561 IBAN: CZ 6001000000788511550297 Č.ú.:

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi Integrované centrum Slunečnice Zlín www.slunecnice.us OBSAH 1/ Úvodní slovo Milušky Zvonařové,

Více

Odpoledne s dechovkou

Odpoledne s dechovkou Odpoledne s dechovkou Pohled na zámeckou lagunu Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE... 3 REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY... 6 DOMOV PRO SENIORY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Handicap centrum Srdce, o.p.s. Ostende 88/II Poděbrady 290 80 tel.: 325613362 IČO: 27576612 ředitel: Mgr. Michal Šmíd e-mail: reditel@hcsrdce.cz web: www.hcsrdce.cz bankovní spojení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Děkujeme za finanční granty na realizované projekty, které podpořily: Hlavní město Prahy Nadace Divoké husy Nadace Terezy Maxové dětem SSEV Pavučina MŠMT VÚŽV Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení SRAZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Podpora 100 000 Kč a více:

Podpora 100 000 Kč a více: WW. OHODA- ELP CZ Podpora 100 000 Kč a více: VÝ RO ČNÍ ZPRÁ VA Obsah: Kdo je POHODA Naše programy a projekty ASISTENT POHODY - Centrum osobní asistence Chráněné komunitní bydlení POHODY Denní komunitní

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 DENNÍ CENTRUM BAREVNÝ SVĚT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 DENNÍ CENTRUM BAREVNÝ SVĚT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 DENNÍ CENTRUM BAREVNÝ SVĚT ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název organizace: Denní centrum Barevný svět Adresa: Okružní 962, 674 01 Třebíč Zřizovatel: Okresní organizace SPMP ČR, Třebíč IČO: 75051630

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více