Školní perličky z chlumecké školičky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní perličky z chlumecké školičky"

Transkript

1 Občasník žáků a učitelů základní školy Ročník XI. Pořadové číslo 51 Školní perličky z chlumecké školičky

2 Nový školní rok Naše žáky jsme letos uvítali po prázdninách 3. září. Tradičně třídy od 8 hodin a v 9 hodin vše bylo poprvé pro naše prvňáčky. Tento rok jsme otevřeli po dlouhé době čtyři první třídy. Zalistovala jsem proto v paměti i dokumentech školy a zjistila, že naposledy to takto bylo před patnácti lety. Po roce tehdy byly třídy spojeny na tři. Moc bych dětem přála, aby tomu mohlo být tentokrát jinak, ale finanční situace zatím napovídá, že budeme muset tento postup zopakovat. Prvňáčků je 85 a dnes se již školácky rozloučí, téměř všichni, s doprovodem před školou a jsou připraveni na povinnosti. Kterému rodiči se povedlo takto zvládnout výchovu svého potomka, usnadnil mu práci ve škole. Klid a pohoda na práci je to nejlepší. Ve škole opět pracuje v tomto školním roce naše psycholožka Mgr. Macková. Tato významná posila pedagogického sboru je připravena ve spolupráci s našimi učiteli pomoci dětem, rodičům i třídním kolektivům. Pro lepší spolupráci s rodiči mají učitelé na stránkách školy pevně stanovené konzultační hodiny v době, kdy neplní přímou práci s dětmi. Po telefonické domluvě je schůzka možná samozřejmě i jindy. V září proběhla i první schůzka školního parlamentu a já se mohla seznámit s novými tvářemi, které si spolužáci zvolili, aby tlumočily jejich přání a zastupovaly je. V prvním týdnu školy připravily tradičně třídní učitelky ve spolupráci se školní psycholožkou adaptační program, který umožní žákům lépe poznat práci na II. stupni školy i nový třídní kolektiv. Máme pouze dvě šesté třídy. Stávající kolektivy z I. stupně doplnili žáci z okolních málotřídních škol. Ve škole jsme otevřeli řadu kroužků, které již pracují. Pomáhají rozvíjet zájmy dětí i v době mimo vyučování. Na prvním stupni budou pracovat i dvě skupiny anglického jazyka. V průběhu roku budeme pokračovat v realizaci projektu On line lektorství AJ. Žáci komunikují přes počítač s lektory v zahraničí již druhým rokem. Tento projekt byl podpořen EU. Druhým rokem realizujeme projekt Lépe a více!, který nám umožňuje čerpat finanční prostředky EU. Letos se bude jednat o individualizaci výuky prostřednictvím ICT technologií pro integrované žáky s dyslexií. Na prvním stupni školy druhým rokem realizujeme projekt Brána ke vzdělání školní čtenářské kluby. Opět se jedná o financování grantu z EU. Tento projekt má

3 za cíl napomoci dětem zautomatizovat čtenářskou dovednost a uchopit četbu jako nástroj vzdělávání hned po vstupu do školy. Pedagogické pracovnice na škole jsou připravené pomoci žákům ve škole v oblasti logopedie. Škola tyto služby nabízí i veřejnosti v rámci své doplňkové činnosti. Pokud potřebuje vaše dítě v této oblasti odborné vedení, obraťte se na zástupkyni pro I. stupeň Mgr. Maslákovou. Naši žáci mají za sebou i první úspěchy v soutěžích. V přespolním běhu na okresní úrovni se družstvo starších dívek umístilo na krásném 3. místě a družstvo chlapců na 4. místě. Jako každoročně na podzim uspořádali tělocvikáři běh zámeckým parkem Zátopkův maraton. V září jsme se též dozvěděli výsledky výtvarné loňské soutěže Senioři v našich srdcích, kterou pořádala Oblastní charita Hradec Králové. V kategorii nad deset let se na prvním místě umístila Simona Grigelová (loňská devátá třída) a na druhém místě Marika Vopálková (sedmá třída). Jejich práce v současné době zdobí prostory KÚ. V těchto dnech končíme účast na projektu Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání. Žáci si intenzivněji uvědomili, že kolem nás je spousta spoluobčanů, kteří potřebují pomoc druhých a jak správně na to jít. Na škole zůstává mnoho užitečného učebního materiálu, který budeme i dále využívat jsme si připomněli 800 let od vydání Zlaté buly sicilské a vyhlásili jsme (přesně řečeno vybubnovali) v tento den školní projekt s názvem Slavnosti a dílny středověku. V pátek vše vyvrcholí středověkým dnem. Překvapili mě naši žáci, jak zodpovědně a ukázněně zatím plnili úkoly. Učitelé II. stupně jim připravují pracovní dílny se zajímavými náplněmi. Každý si mohl vybrat podle svých zájmů, co je mu nejbližší. Se samotnou realizací projektu vás seznámíme na některé akci školy prostřednictvím videozáznamů. Doufám, že společně s dětmi zažijeme klidný a radostný školní rok. Jana Bernartová, ředitelka školy

4 První den ve škole V letošním školním roce jsme v naší škole přivítali 85 prvňáčků. Po dlouhé době byly otevřeny čtyři první třídy. Počty žáků v jednotlivých třídách jsou ideální pro práci, která je pro paní učitelky velice náročná. Všechny ale mají dlouholetou praxi a prošly v rámci dalšího vzdělávání různými kurzy. Třídy jsou vybaveny počítačovou technikou a celkově celá škola nabízí našim žákům spoustu různých možností. První den čekalo na žáky 1. tříd, jejich rodiče a další příbuzné slavnostní zahájení v tělocvičně školy. Program si připravili paní učitelky se staršími žáky. Hodně úspěchů jim popřál i pan starosta a samozřejmě paní ředitelka. Doufáme, že se dětem bude ve škole líbit a zažijí zde spoustu pěkných chvil. Gabriela Masláková, zástupkyně ředitelky Zlatá bula sicilská aneb Jak se žilo ve středověku Zlatá bula sicilská aneb Jak se žilo ve středověku je projekt, který v prvním pololetí tohoto školního roku probíhá na druhém stupni naší základní školy. Je věnován 800. výročí vydání jedinečného státoprávního dokumentu, který dne 26. září 1212 vystavil v Basileji sicilský král, pozdější římský císař Fridrich II., Přemyslu Otakarovi I. Tato listina, všeobecně známá pod názvem Zlatá bula sicilská, především uznává dědičný královský titul českých panovníků. Snažíme se, aby seznamování s každým učivem probíhalo pro žáky přitažlivou formou, a pokud je to možné, formou vlastního prožitku. Takový je projekt, který připravujeme společně s kolegy a se všemi žáky druhého stupně. Chlapci a děvčata šestých, sedmých, osmých a devátých tříd jsou rozděleni do věkově smíšených skupin jakýchsi dílen, v nichž se budou seznamovat se životem na středověkém

5 hradě a v horních městech, s výrobou keramických nádob a mincí, budou míchat čarovné lektvary a připravovat středověké pokrmy, zúčastní se rytířských turnajů, předvedou vystoupení kejklířů, připraví představení středověkého kočovného divadla, seznámí se se základy heraldiky, převtělí se do tajemných a strašidelných bytostí středověkých pověstí a připraví soutěže a prezentace, které budou využívány ve výuce. Děti budou shromažďovat v průběhu necelých dvou měsíců potřebný materiál, budou pátrat v encyklopediích, na internetových stránkách zaměřených na středověk. Tím si budou rozšiřovat své dosavadní znalosti o životě v této době. Projekt vyvrcholí v pátek 16. listopadu 2012, kdy jednotlivé skupiny dílny budou po dobu čtyř vyučovacích hodin zpracovávat získaný materiál a pátou hodinu budou výsledky své intenzivní práce prezentovat ostatním skupinám. Po celou dobu projektu bude vše dokumentovat skupina šikovných školních moderátorů, fotografů a filmařů pod vedením pana učitele Masláka. Věříme, že se žáci se zájmem zapojí do studia daného období, že budou vzájemně spolupracovat a že se jim velmi dobře podaří uplatnit jejich tvůrčí schopnosti. Marie Horynová a Hana Jadrná, učitelky druhého stupně Pozvánka na setkání s vycházejícími žáky, jejich rodiči a zástupci středních škol a učilišť Zveme vás na setkání vycházejících žáků, jejich rodičů a zástupců středních škol a učilišť. Setkání se koná v hodin v učebně Vv. Hana Kuchařová, výchovná poradkyně

6 ZÁTOPKŮV MARATHON Bylo studené podzimní ráno , když jsme se sešli v zámeckém parku k běhu na počest Emila Zátopka. Každý ze 42 žáků běží jeden kilometr. Nejprve s námi paní učitelky Lochmanová a Dostálová prošly trasu, pak jsme vyrazili na souboj s časem. Letos jsme zaběhli celkový čas 2 hodiny a 55 minut. Nejrychlejší byl Jan Pilný za 2 minuty a 54 vteřin a z dívek Klára Mrkvičková v čase o minutu horším. Moc se nám to líbilo a za rok opět zde během ke zdraví. P. Sukeníková, 9.C Potřebujete lyže? V letošní zimní sezoně je možné zapůjčení sjezdových i běžeckých lyží v omezeném množství na naší škole. Kdo má zájem, může kontaktovat paní učitelku Lochmanovou na telefonu , nebo na Cena půjčovného je 30 Kč za lyže a den, boty 30 Kč za den, komplet 50 Kč za den (nepočítá se den zapůjčení a den vrácení). V době lyžařského výcviku mají přednost žáci 7. ročníků, kterým bude výzbroj zapůjčena zdarma. Eva Lochmanová, učitelka TV

7 Láska ano, děti ještě ne Pro žáky 8. a 9. ročníků byla v Klicperově domě připravena přednáška ze sexuální výchovy. Přednášel nám pan gynekolog ve snaze seznámit nás se základními fakty okolo lidské sexuality a připravit nás na zodpovědný sexuální život. Dával nám rady, jak se bránit těhotenství. Existuje mnoho různých možností, které mohou pomoci zabránit početí mimina. Pro kluky určitě kondom. Pro holky existuje mnoho druhů antikoncepce. Spoustu informací najdete na Přírodopisná exkurze do ZOO Praha E. Maňák, 8.B Dne jsme si my, žáci osmých tříd, vyjeli na exkurzi do pražské ZOO. Sraz byl v 7 hodin na chlumeckém nádraží a odtud vlakem do Prahy. Tam jsme nastoupili na metro a odfrčeli na stanici Nádraží Holešovice, kde jsme přestoupili na autobus. S ním jsme projeli ty nejpekelnější pražské zatáčky a přibrzdili přímo vedle vchodu do ZOO. Je to pěkná ZOO, to jsme uznali. Po příjezdu jsme se rozdělili do dvojic a každá dvojice obdržela mapu ZOO a pracovní list, který měla během prohlídky vyplnit. Nejdříve jsme objevovali všichni společně. Přesně si nepamatuji, kudy jsme šli, ale byla to zábava. Všichni jsme si zanadávali, že nás bolí nohy, ale vydrželi jsme to. Po společné části prohlídky půlky ZOO jsme u ledních medvědů dostali rozchod a od té chvíle jsme chodili po dvojicích. Docela mě mrzelo, že jsme viděli tak málo slonů (zrovna si zvykali na nový pavilon, kam nebyl povolen vstup). No, co se dalo dělat?

8 Když jsme všechno prošli, vrátili jsme se na výchozí stanoviště a pak zpět na zastávku autobusu, autobusem na metro, vlak a po příjezdu do Chlumce jsme se rozprchli domů. Byl to prima výlet. Přespolní běh A. Krátká a K. Vlčková, 8.C Dne se žákyně a žáci 9. ročníků zúčatnili přespolního běhu v Hradci Králové. Jako první běžely mladší žákyně a mladší žáci z této kategorie neměli žádné zástupce. Po mladších už jsme nastoupily my, starší žákyně a běžely jsme 1800m. Jako první z chlumecké školy doběhla Markéta Hoffmannová, která se celkově umístila 9., dále dobíhaly Dominika Hoffmannová, která byla 11., Anežka Zborníková 15., Adéla Zborníková 16., Lucie Borková 19. a Beáta Knittlová 20. Celkově jako škola jsme my, starší žákyně, umístily na krásném 3.místě! Po nás nastoupili kluci, kteří běželi 2 200m. Nejlépe na tom byl Honza Pilný, který doběhl jako 7., za ním dobíhali další Richard Hospodka 13., Dominik Krajzl 21., Dan Šafránek 22., dále David Hubený a Petr Kloz. Kluci na tom nebyli taky špatně a odvážejí si 4. místo! Za tento krásně prožitý den děkujeme paní učitelce Dostálové! D. Hoffmannová, 9.C Trestní odpovědnost se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili přednášky policie o trestní odpovědnosti. Pán nám vysvětlil, jak jsme za sebe odpovědní, co obnáší kontakt s drogou a jak se při tom chovat. Předvedl, kde ve sbírkách zákonů hledat, co nás zajímá, a odpověděl na spoustu dotazů. Doufám, že si z toho vezmeme všichni ponaučení. J. Pšenička, 8.B

9 Ve spolupráci s DDM měli žáci možnost Den dětí bez úrazu hřišti. vyzkoušet si chování na dopravním Radvánovice Šťastná země Marie Horynová, školní preventista Na začátku školního roku si pro nás učitelé připravili exkurzi do Šťastné země v Radvánovicích. Název Šťastná země vznikl asi proto, že je tu vybudované krásné dětské hřiště s mnoha dřevěnými atrakcemi, lanovkou a trampolínou. Nejdříve byl pro nás připravený program s názvem Nejsem na světě sám. Zde jsme se naučili, že sám některé věci nezvládnu, ale když mi kamarád pomůže, společně to jde. Součástí programu byla i procházka Geoparkem, kde jsme se zábavnou formou seznamovali s tím, jak se vytváří koryto řeky, poznávali jsme horniny a překonávali přírodní překážky. A hned po svačině jsme se rozběhli na atrakce. Každému se

10 líbilo něco jiného - skluzavka, hrad, lanovka, velká a malá trampolína nebo houpačky. Nádherné byly také stavby dinosaurů ze slámy. Ani se nám odpoledne nechtělo odjíždět. C a Žáci 2. A, B, 4. B

11

12 Víte že... ve školní družině opět probíhají Výtvarné soboty tvořivé dílny pro zájemce z řad dospělých i dětí? V listopadu budeme plést z pedigu. Zúčastnit se mohou jak začátečníci tak pokročilí. Druh výrobku bude přizpůsoben vašim zkušenostem nás čeká sobota ve znamení přípravy vánočních dekorací. Bude možnost výběru mezi prací s pedigem (pletení zvonečků, andílků, ozdobiček ) a textilní tvorbou (šití ozdob, malování na textil ). Kurzy probíhají vždy od 8.30 do hod. v budově školní družiny. Cena: 180 Kč (žáci ZŠ 90 Kč), zahrnuje materiál a kurzovné. Na každý kurz je nutné se předem přihlásit, a to nejlépe elektronicky nebo na telefonu v neděli bude na chlumeckém náměstí v hod. slavnostním rozsvícením města zahájen letošní advent? V rámci této akce bude možné zhlédnout vánoční výstavu v Husově sboru připravenou dětmi ze školní dužiny. V prostoru před budovou ZUŠ budeme opět prodávat výrobky žáků naší školy a družiny. Kroužek Vaření bude na místě připravovat sladké překvapení. Výtěžek z této akce letos rozdělíme mezi dvě děvčátka Rubi, které naše škola již několik let přispívá na školné a školní pomůcky v rámci akce Adopce na dálku, a Vanesku, která rovněž potřebuje díky svému zdravotnímu stavu pomoc nás všech. je stále ještě možné přihlásit se do kroužků školní družiny? a to: VAŘENÍ pro žáky od 2. třídy, schůzky každý čtvrtek od do hod.

13 VÝTVARNÉ HRÁTKY pro žáky 1. stupně, schůzky v pátek od do hod. Bližší informace získáte u vychovatelky L. Strnadové. Toto číslo z příspěvků kolegů a žáků sestavil Vladan Kárník. Korektury gramatiky Milena Komárková.

Konec školního roku. V pondělí 23. 6. probíhá naposledy výuka podle rozvrhu a proběhne pedagogická rada.

Konec školního roku. V pondělí 23. 6. probíhá naposledy výuka podle rozvrhu a proběhne pedagogická rada. Konec školního roku Máte v ruce poslední číslo letošního ročníku našich Perliček. Zbývá opravdu jen pár dnů a já se zde chci trochu ohlédnout za uplynulým rokem a podat vám pár informací pro ty poslední

Více

Priority tohoto školního roku:

Priority tohoto školního roku: Skolske_listy_11_2012.indd 1 26.11.2012 21:52:12 2 Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy, připravili jsme pro Vás Školské listy. Chceme jejich prostřednictvím zlepšit Vaši informovanost o dění ve škole.

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Školní perličky z chlumecké školičky

Školní perličky z chlumecké školičky Občasník žáků a učitelů základní školy Ročník XI. Pořadové číslo 52 Školní perličky z chlumecké školičky 2012-2013 Projektový den ve škole V pátek 16. listopadu vyvrcholila na druhém stupni naší základní

Více

Lyžařský výcvik 7. tříd

Lyžařský výcvik 7. tříd Lyžařský výcvik 7. tříd Ve dnech od 10. do 14. února absolvovali žáci 7. tříd jako každý rok lyžařský výcvik. Letos jelo 32 dětí a s nimi učitelé Mgr. Vladan Kárník, Bc.Vlado Maslák, Mgr. Eva Lochmanová

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 V Roudnici nad Labem dne 15. října 2009 Zpracovala: Mgr. Radka

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Rohozná Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / V Rohozné,.. Mgr. Dana Hromádková Ředitelka školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Adresa: Zřizovatel školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Strana 1 (celkem 59) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY www.zsvysluni.cz Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 SESTAVILA: PAEDDR. DAGMAR BISTRÁ OBSAH Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak nám. Komenského 237 příspěvková organizace PSČ 37862 tel./fax 384 399 115 IČ 70659214 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 a) základní údaje

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více