Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pilotní projekt pro dospělé s ADHD"

Transkript

1 Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková Hana Papežová

2 Dětskáporucha? Dlouho považováno za onemocněnídětského věku (v dětstvípodle odhadůprevalence 3 5 %),mělo se za to, že symptomy s věkem odezní Výzkumy ze 70.let v USA¹a klinickázkušenost -Symptomy ADHD v 80% přetrvávajído adolescence a až60% adolescentůmápotíže souvisejícís ADHD i v dospělosti Zatímco hyperaktivita mátendenci slábnout, mnoho příznakůadhd může přetrvat do dospělosti (neklid, problémy sorganizováním vlastního času, impulzivní chování a sociální problémy) Anglie, 2012²: Byly srovnány dvěskupiny, celkem 629 dospělých s ADHD a 736 kontrol. Horšívýsledky u skupiny ADHD byly významněvyššínežkontroly ve většinězkoumaných oblastí(práce, sociálnívztahy, sebekontroly a nálady, dodržování pravidel, organizace a plánování a finanční potíže). 1) Weiss, G., Hechtman, L.T.: Hyperactive children grown up, Second Edition, New York, The Guilford Press, ) Asherson, P., Caci, H., Doepfner, M., Donfrancesco, R., Faraone, S.V., Fitzgerald, M.: The negative impact of attention deficit hyperactivity disorder on adult daily life: Results of the European Lifetime Impairment Survey. 20th European Congress of Psychiatry, abstract on CD-ROM, vol.27, Suppl 1, P-257, 2012.

3 ADHD a rizikové chování Doprava rychlájízda, jízda pod vlivem NL, nepozornost Poruchy příjmu potravy impulzivnípřejídání, obezita, bulimie Návykovélátky někdy samomedikace Rizikovésexuálníchování impulzivita, potíže v mezilidských vztazích, promiskuita Záškoláctví negativní postoj ke škole a vzdělání, předčasné ukončeníškolnídocházky Dalšípsychickéa životníobtíže nízkésebevědomí, deprese, únavový syndrom, sebevraždy, nízkévzdělání, ztráty zaměstnání, střídání partnerů

4 Screeningový dotazník ASRS (Adult ADHD Self-report scale. Adler, L., Kessler, R., Spencer, T.) 4 a více odpovědí v šedé oblasti

5 Zájem o podpůrný program na Psychiatrickéklinice 1. LF UK a VFN v Praze a téma ADHD v dospělosti Návštěvnost: od celkem 2165 UN ( březen 166, duben 207, květen 355 říjen 550) Program na klinice: Psychologickéa psychiatrické vyšetření 3 4 hodiny Skupinovásetkání 7x, 3 měsíce edukace, relaxace, techniky plánovánípráce, mezilidské vztahy Kognitivnítrénink 5 týdnů, doma na počítači Připravujeme online poradenství

6 Kontakty Kontakty na základě webu nebo filmu 73 (4% z UN webu) Kontakty na základě článku ze ZN vyhledaném na internetu 8 Kontakt na základě doporučení psychiatra 11 Celkem kontaktů 92 * Data k Počet kontaktův posledních měsících stále roste. Nyní telefonickánebo ovákonzultace téměřkaždý den. Termíny vyšetřeníobsazeny do března 2015.

7 Nejčastějšídotazy Kontaktovalo nás 53 mužůa 29 žen z celéčr. Věkovérozpětí20 50 let, nejčastěji ve věku 35 let. Všichni pacienti měli minimálně SŠ, většinou VŠvzdělání. Na základědokumentárního filmu, díky výpovědi hlavních postav si uvědomili své dlouhotrvající potíže, které chtějí začít řešit Osobnípříběh, často dlouhodobéneúspěšnéhledánípomoci Vyčetli na internetu příznaky, chtějíověřit diagnózu Jejich potíže často gradujína VŠ, střídajíněkolik VŠa zaměstnání. Uvádějítaképotíže zvládat zaměstnánía rodinu. ADHD u syna či dcery uvědomili si svoje potíže Hledajíspecializovanou pomoc v mimopražských regionech

8 Kontakt s psychiatrií a historie léčby Zcela první kontakt s psychiatrií 16 Již bylo či je dosud dlouhodobě psychiatricky léčeno (především kvůli komorbidním onemocněním) 13 Občasné kontakty 11 Celkem dosud vyšetřeno 40 * Data k Z komorbidních psychiatrických onemocněníbyla zjištěna: bipolárníporucha, závislost na psychoaktivních látkách, schizofrenie, hraničníporucha osobnosti, úzkostnáporucha, deprese, sociální fobie, poruchy příjmu potravy. Poruchy učení:dyslexie, dysgrafie

9 Materiály k projektu Pacienti z 1. skupiny se aktivně zapojili do tvorby materiálů dokumentární film, brožura a webové stránky. Dokumentárnífilmpro dospělés ADHD: vystupujízde odborníci na AADHD i sami pacienti. (2600 shlédnutína youtube) 40 % pacientů1. kontakt s psychiatrií-rozšířením mezi veřejnost, tak dokument přispívák destigmatizaci psychických poruch a psychiatrie obecně, k časnému záchytu a vyhledání odborné pomoci. Příručka pro dospělé ke stažení na (Čermáková, Uhlíková, Papežová) Pro učitele a žáky: webovéstránky v sekci pedagog Všechny odkazy a kontakty na

10 Děkujeme za pozornost a nynífilm. a po něm diskuze. Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková Hana Papežová

WWW.PROYOUTH.EU Papežová, H., Hanusová, J., Přádová, K., Tomanová, J.:

WWW.PROYOUTH.EU Papežová, H., Hanusová, J., Přádová, K., Tomanová, J.: WWW.PROYOUTH.EU Papežová, H., Hanusová, J., Přádová, K., Tomanová, J.: Pro-youth: mezinárodní internetový program zaměřený na prevenci poruch příjmu potravy. Seznámení s programem, první zkušenosti a výsledky

Více

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ XVII. Opařanské dny Dětská psychiatrická nemocnice 20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ Dětská psychiatrická nemocnice ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU PRO-YOUTH

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU PRO-YOUTH WWW.PROYOUTH.EU PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU PRO-YOUTH Dobrý den, dovolte nám představit program PRO-YOUTH. (Zkratka: PRO-YOUTH znamená: Promotion of young people s mental health through technology-enhanced personalization

Více

Hyperkinetická porucha/adhd v dospívání a dospělosti: diagnostika, klinický obraz a komorbidity

Hyperkinetická porucha/adhd v dospívání a dospělosti: diagnostika, klinický obraz a komorbidity 373 Hyperkinetická porucha/adhd v dospívání a dospělosti: diagnostika, klinický obraz a komorbidity MUDr. Pavlína Cahová, Mgr. Jana Pejčochová, doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Klinika dětské neurologie

Více

esprit co potřebují hyperaktivní děti téma:

esprit co potřebují hyperaktivní děti téma: esprit 62009 zdarma č a s o p i s p r o v š e c h n y, k t e r ý m du š e v n í s t r a s t i n e j s o u l h o s t e j n é 1 téma: co potřebují hyperaktivní děti Ilustrace Silvie Vurcfeldová Budoucnost

Více

Zápis ze semináře, kulatého stolu s tématem: Informace o časných psychiatrických stavech v dětství a dospívání

Zápis ze semináře, kulatého stolu s tématem: Informace o časných psychiatrických stavech v dětství a dospívání Zápis ze semináře, kulatého stolu s tématem: Informace o časných psychiatrických stavech v dětství a dospívání Lektoři / přednášející: 19. 3. 2014 (14.00 16.00), Karlovy Vary 1. MUDr. Prim. Petr Příhoda:

Více

Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar

Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar Konference Chudoba, záležitost nás všech. (20. 21. října 2010, Univerzita Hradec Králové Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar Je chudoba příčinou duševních nemocí? Řeklo by se, že když je někdo

Více

Abstrakta. X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference

Abstrakta. X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference 2015 26. 28. 3. 2015, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Více

Touretteův syndrom maturitní práce

Touretteův syndrom maturitní práce Klvaňovo gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, Komenského 549; Kyjov Touretteův syndrom maturitní práce Autor: Obor vzdělání: Vedoucí práce: Olga Kyněrová 78-42-M/005 Zdravotnické

Více

Jeden svět (ne)stačí aneb sbližování paralelních světů zdravotnické a školské prevence

Jeden svět (ne)stačí aneb sbližování paralelních světů zdravotnické a školské prevence Jeden svět (ne)stačí aneb sbližování paralelních světů zdravotnické a školské prevence X. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování Sborník abstrakt 4 5/11/2013 Konferenci pořádá

Více

Psychiatrie PRO PRAXI

Psychiatrie PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 Suppl. B ISBN 978-80-87327-02-9 ročník 10 VII. mezioborová konference o poruchách příjmu potravy a obezitě s mezinárodní účastí VII. International and Interdisciplinary

Více

Posilování rodičovských dovedností v prevenci užívání alkoholu a jiných návykových látek

Posilování rodičovských dovedností v prevenci užívání alkoholu a jiných návykových látek Posilování rodičovských dovedností v prevenci užívání alkoholu a jiných návykových látek The EFE project - European Family Empowerment: Improving family skills to prevent alcohol and drug related problems

Více

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy Příručka pro pomáhající profese Hana Papežová, Jana Hanusová U Č E B N Í T E X T Y PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY PŘÍRUČKA PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tereza Pokorná Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Práce sestry v komunitních službách pro duševně nemocné Tereza

Více

ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM

ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Adriana Kavková Podještědské gymnázium, s.r.o. Sokolovská 328, 460 14 Liberec ANOTACE

Více

navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka

navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOcněním pro OKres KarlOvy vary 7 navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka Publikace je financována z Individuálního

Více

Potřebují pacienti trpící diabetem mellitem psychosociální pomoc?

Potřebují pacienti trpící diabetem mellitem psychosociální pomoc? Potřebují pacienti trpící diabetem mellitem psychosociální pomoc? Kitzlerová E. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. SOUHRN Diabetes mellitus je jedno z psychicky

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Na naší škole je od školního roku 2010-11 zřízeno Školní poradenské pracoviště, které je tvořeno školním psychologem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem,

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Způsoby práce s dětmi s postižením ve skautských oddílech Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Sociální a školní práce s problémovými dětmi

Sociální a školní práce s problémovými dětmi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální a školní práce s problémovými dětmi Sociální Práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Lucie

Více

SPECIFICKÉ POTŘEBY RODIN DĚTÍ S ADHD THE SPECIFIC NEEDS OF FAMILIES WITH CHILDREN WITH ADHD (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS)

SPECIFICKÉ POTŘEBY RODIN DĚTÍ S ADHD THE SPECIFIC NEEDS OF FAMILIES WITH CHILDREN WITH ADHD (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS) SPECIFICKÉ POTŘEBY RODIN DĚTÍ S ADHD THE SPECIFIC NEEDS OF FAMILIES WITH CHILDREN WITH ADHD (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS) Radek Ptáček 1, Terezie Pemová 2, Libuše Čeledová 3, Rostislav Čevela

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

ODDÁLENÍ LÉČBY U PACIENTŮ S PANICKOU PORUCHOU

ODDÁLENÍ LÉČBY U PACIENTŮ S PANICKOU PORUCHOU ODDÁLENÍ LÉČBY U PACIENTŮ S PANICKOU PORUCHOU původní práce Katarína Adamcová Ján Praško Michal Raszka Psychiatrické centrum Praha Korespondenční adresa: MUDr. Katarína Adamcová Psychiatrické centrum Praha

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Jan Hlaváč Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů Číslo projektu:

Více

26. česko-slovenská konference

26. česko-slovenská konference 26. česko-slovenská konference DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLÁDEŽE SBORNÍK ABSTRAKT 7. 8. listopadu 2014 Hotel Continental, Brno Pořadatelé: Psychiatrická klinika FN Brno a MU, Sekce dětské a dorostové psychiatrie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více