ROSA. Zpravodaj Rosicka. Červen OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Zpravodaj Rosicka. Červen 2009 26. 28. 6. OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Červen OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH

2 Z OBSAHU Informace pro občany Babic Výpisy z usnesení rady Poděkování, pozvánky Řádková inzerce Město Rosice se stává plátcem DPH Potřebujete zdarma poradit Reklamace zboží zakoupeného v EU Mimořádné úřední hodiny pro vyřízení cestovního pasu Společenská kronika Prodejce může ovlivnit chování spotřebitele Velehrádky a Hraničky Den Země v ZŠ Rosice Školní zahrada, Soutěže Klokan Mc Donalds cup, Slovo o ZUŠ Zveme vás do knihovny Ohlédnutí za výletem do Moravského Krumlova Koncert za všechny peníze Proč 365 dní pro kulturu Rosicka? Vstupenky do Národního divadla, Kalendárium Malý filmový festival taneční show Co nového v SVČ, Expedice Karakoram Den Země Akce červen, Připravujeme na léto Úspěšné mistrovství České republiky v Rosicích let fotbalu v Rosicích Karate Club Dragons Rosice Mažoretky Anife opět na mistrovství ČR Strašnické divadlo Faust Program kina Panorama, Vstupenky TICKETPRO Kulturní přehled Když přechází zrak, sluch i čich Přestože jsem shlédnul pouhý střípek ze Slavnosti masek, kterou ožilo Brno v pátek 22. května, mám neodbytné nutkání podělit se s vámi o tento nevšední zážitek. Vlahý večer a čilý ruch jinak poklidné metropole mi připomněl divadelní festival ve francouzském Avignonu. Svěží vzduch voněl odpoledním deštěm a směsicí parfémů žen a dívek. Ulicemi se pohyboval nespočet nápaditě maskovaných herců brněnských divadel a studentů JAMU, kteří se pro tento večer hromadně rozdali divákům. Neskutečná podívaná na nejroztodivnější bizarnosti, skvělá muzika i všeobecný úžas a nadšení mne celého doslova pohltily. Omámen jsem procházel městem a v naprosto nepopsatelné atmosféře zapomněl na nedopsané úkoly, bolavé hlasivky a finanční krizi. Múzy ten večer držely nad Brnem stráž a já jsem usilovně přemítal o tom, zdali takovou atmosféru někdy budeme mít příležitost vykouzlit i u nás v Rosicích. Díky projektu 365 DNÍ PRO KULTURU ROSICKA by se to mohlo podařit. Lukáš Volánek editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Červen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: Titulní strana: 85. výročí založení klubu zápas Rosice Zbrojovka Brno Foto: archiv FC Slovan ROSA 6/2009 3

3 obec Babice INFORMACE PRO OBČANY BABIC Foto: archiv OÚ Babice PODĚKOVÁNÍ NAŠIM NEJMLADŠÍM OBČÁNKŮM Z MŠ Již několik let můžeme pozorovat, jak se naši nejmladší z MŠ v Babicích u Rosic činí. Není snad nějakého významného výročí, nebo svátku, aby si ho nepřipomněli. Za to patří dík především p. učitelkám z mateřské školky. Učí děti i starým tradicím a lidovým zvykům, což je podle mého názoru nad rámec jejich povinností. I letos před velikonočními svátky jsme mohli spatřit průvod dětí s pomlázkami, jak chodí po vsi, navštíví místní obchod, obecní úřad a nezapomenou ani na svou bývalou učitelku p. Vondruškovou a předvádějí, co se naučily. Také je krásné pozorovat, jak se jim rozzáří očička, když za své představení dostanou nějakou sladkou odměnu. Na snímku jsou děti z naší školky při mrskutu. Jan Tondl PŘEHLED USNESENÍ z 30. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný) č /9 pronájem restaurace v Babicích u Rosic sdružení podnikatelů František Brim František Pernica od na dobu určitou na 5 roků, výpovědní lhůta 3 měsíce při porušení stanovených pravidel. Nájem za prostory restaurace 30 Kč/m 2 /měsíc, nájem za prostory v zázemí 15 Kč/ m 2 /měsíc. Vratná kauce ve výši 3 měsíčních nájmů bude uhrazena při podpisu smlouvy a zároveň pověřuje starostu k sestavení a podpisu nájemní smlouvy finanční příspěvek Muzeu průmyslových železnic ve Zbýšově ve výši Kč rozpočtové opatření č. 1/ ROSA 6/2009

4 SOCHA SV. JANA OPĚT NA SVÉM MÍSTĚ Foto: archiv OÚ Babice V roce 2007 musela být socha sv. Jana, která je jednou z dominant babické návsi, odstraněna z důvodu havarijního stavu podstavce. Hrozilo zborcení litinové sochy, která na svém místě stála od roku Nastal problém se zajištěním firmy, která by se opravy ujala, a se zajištěním prostředků na její opravu. V roce 2008 zastupitelstvo obce rozhodlo o její opravě a v rozpočtu na rok 2009 také vyčlenilo prostředky na její opravu. Na základě osobních kontaktů člena zastupitelstva pana Aloise Švihálka proběhlo jednání s kamenickou firmou Ošrdal z Tetčic, která nabídla provedení kompletní rekonstrukce sochy a vybudování nového podstavce. Vzhledem k tomu, že pan Oškrdal předložil reference o několika úspěšně provedených obdobných rekonstrukcích soch, byla mu v lednu 2009 zadána zakázka na opravu sochy sv. Jana v Babicích. V dubnu 2009 byla již opravená socha znovu umístěna na svoje místo na nově vybudovaný podstavec. Cena opravy byla Kč. Myslím, že oprava sochy a vybudování nového podstavce bylo provedeno velmi kvalitně a vkusně. Sv. Jan, který na svém místě stojí již 109 let, bude i nadále připomínat dalším generacím kulturnost a vzdělanost babičáků. Vladimír Blažejovský starosta obce podání dovolání a současně také žalobu na AVZO Kutná Hora o náhradu škody. dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě, uzavřené s městem Rosice, o přestupcích. Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 zprávu finančního výboru o provedené finanční kontrole ze dne Foto: archiv OÚ Babice ROSA 6/2009 5

5 z radnice VÝPIS USNESENÍ Č. 24/2009 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Souhlasí a) S prodejem pozemků p. č. 1601/5 o výměře 329 m2, p. č. 1795/4 o výměře m2 a p. č. 1799/4 o výměře m2, vše v k. ú. Rosice (pozemky pod novou přeložkou komunikace I/23), Ředitelství silnic a dálnic ČR za celkovou cenu Kč, zjištěnou znaleckým posudkem. Zároveň ruší bod 1. písm. a), usnesení č. 23/2009 ze de b) S výměnou části pozemku p. č. 252/220 v k. ú. Rosice o výměře cca 60 m2 (ve vlastnictví města Rosice) za část pozemku p. č. 252/505 o stejné výměře (ve vlastnictví Mgr. Vladimíra Bartoše). Mgr. Bartoš zajistí vyhotovení oddělovacího GP, uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, náklady spojené se zápisem do KN a se zhotovením oplocení. c) Se změnou užití grantu, schváleného zastupitelstvem č. 23/2009 pro BONUS Rosice o. s. ve výši Kč a to tak, že tato částka bude použita na Ponyoříškiádu a výstavu shetlandských pony Kč a Country den Kč. d) S bezúplatným převodem pozemků p. č. 1050/1, 1050/2, 1050/3, 1102, 1105 a staveb na nich umístěných od Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje za účelem vybudování areálu Sboru dobrovolných hasičů a pověřuje místostarostu Ing. Jaroslava Dytrycha jednáním o převodu. 2. Schvaluje a) Rozpočtové opatření č. 3/2009 dle přílohy. b) Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro projekt Zámecké kulturní centrum Rosice, registrační číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/ a pověřuje starostu města Rosice Ing. Petra Klímu, aby za město Rosice tuto smlouvu podepsal. c) Ustanovuje místostarostu Ing. Jaroslava Dytrycha členem projektového týmu a pověřuje Ing. Jaroslava Dytrycha zastupováním města Rosice a podepisováním souvisejících dokumentů za město Rosice pro účely projektu Zámecké kulturní centrum Rosice, registrační číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/ , financovaného ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod, a to s účinností od Zastupováním Ing. Jaroslava Dytrycha v době jeho nepřítomnosti pověřuje zastupitelstvo pro účely uvedeného projektu starostu města Ing. Petra Klímu. d) Dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizační složky Městská knihovna v Rosicích. e) Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši Kč společnosti KTS EKOLO- GIE s.r.o. Hutní osada 14, Zastávka se splatností do 12 měsíců na uhrazení pořízení nádob pro tříděný odpad ve městě Rosice a schvaluje předloženou smlouvu o půjčce. f) Plán kontrol finančního výboru zastupitelstva na 3. čtvrtletí 2009 plnění usnesení zastupitelstva města za období 04-08/ Nesouhlasí a) s navýšením členského příspěvku Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice. 6 ROSA 6/2009

6 z radnice 4. Ruší a) usnesení zastupitelstva č. 30/2006, bod 1, písm. c) ze o prodeji pozemku p. č p. Romanu Pelikánovi. 5. Bere na vědomí a) Zprávu o činnosti rady b) Zprávu Finančního výboru zastupitelstva. c) Zprávu Kontrolního výboru zastupitelstva. Ing. Petr Klíma starosta Josef Hájek MUDr. Radan Dolíhal Marie Vyhnalíková členové návrhové komise VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 68/2009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti odboru sociálního za rok 2008 b) ve funkci valné hromady zprávu o činnosti Správy budov Rosice s.r.o. za rok Schvaluje a) ve funkci valné hromady roční účetní uzávěrku Správy budov Rosice s. r. o. za rok 2008 se ziskem ,82 Kč. 3. Souhlasí a) s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou ASEKOL s. r. o., Dobrušská 1, Praha o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, který řeší identifikaci provozovatele sběrného místa/sběrného dvora Rosice b) aby úroky z úvěru číslo , poskytnutého Komerční bankou a. s., na akci Rosice, lokalita Na Mýtě, lokalita Říčanská kanalizace, zaplacené městem do doby kolaudace této akce, byly zahrnuty do celkové ceny pořizovaného majetku. 4. Schvaluje a) zprávu hodnotitelské komise a na základě doporučení přiděluje zakázku na technický dozor akce Zámecké kulturní centrum Rosice Ing. Ivo Škarvadovi, Krymská 1, Brno b) zprávu hodnotitelské komise a na základě doporučení přiděluje zakázku na autorský dozor Zámecké kulturní centrum Rosice firmě MI- KITA s. r. o., Majdalenky 844/3, Brno c) zprávu hodnotitelské komise a na základě doporučení přiděluje zakázku na stavební práce akce Stavební úpravy jižního křídla zámku firmě Univers, s. r. o., 1. máje 87, Zastávka u Brna d) zprávu hodnotitelské komise a na základě doporučení přiděluje zakázku na stavební práce akce Oprava komunikací v Rosicích firmě Miloš Soukup, Jiráskova 511, Zbýšov e) finanční příspěvek KK Slovan Rosice ve výši Kč na pořádání Mistrovství České republiky v kategorii juniorek, které se uskuteční v Rosicích ve dnech 8. a 9. května 2009 f) platové výměry řediteli KIC Rosice dle předloženého návrhu. 5. Zamítá a) žádost manželů Čumplíkových o znovuuzavření nájemní smlouvy na byt, podanou dne pod č. j. MR-C 3750/09-VED. 6. Rozhodla a) podle 15, odst. 4 o uzavření nájemní smlouvy na byt s nájemcem Eliškou Šanderovou na dobu určitou 6 měsíců b) v souladu se změnou zákona o DPH o změně podstatných náležitostí smlouvy cenových a platebních podmínek 8 ROSA 6/2009

7 u všech stávajících uzavřených smluv o nájmu, s výjimkou nájmů bytů takto: Nájemce a pronajímatel se dohodli, že ode dne podpisu tohoto dodatku nájemní smlouvy bude nájemce v souladu s rozhodnutím rady města Rosice ze dne hradit nájemné v pravidelných měsíčních splátkách vždy do posledního dne příslušného kalendářního měsíce, případně v pravidelných ročních úhradách, nepřekročí-li roční výše nájemného částku Kč za rok, vždy do příslušného kalendářního roku, a to na účet pronajímatele číslo účtu: /0100, variabilní symbol: r. č./ič nájemce nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Rosice. Až do dne účinnosti registrace pronajímatele k dani z přidané hodnoty bude nájemce hradit nájemné ve výši určené dle dosavadních ujednání smlouvy o nájmu. Ode dne účinnosti registrace pronajímatele k dani z přidané hodnoty bude nájemce hradit nájemné zvýšené o daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů c) o zvýšení jednoho pracovního místa na odboru sociálním. 7. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení Dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizační složky Městská knihovna v Rosicích b) zastupitelstvu poskytnout půjčku pro KTS Ekologie ve výši Kč. Josef Hájek místostarosta Ing. Jaroslav Dytrych Dana Prokešová ověřovatelé ROSA 6/2009 9

8 z radnice VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 69/2009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti odboru stavební úřad za rok Souhlasí a) s uzavřením dodatku č. 10 o vkladu majetku města ke smlouvě o vkladu majetku do hospodaření SVAK Ivančice ze dne b) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o převodu majetku mezi městem Rosice a společností PM PRO- JEKT INVEST spol. s r. o., Palackého nám. 17, Rosice, jejímž předmětem je závazek uzavřít nejpozději ke dni kolaudace smlouvu o bezúplatném převodu infrastrukturního majetku do majetku města c) s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu umístění zemního kabelového vedení NN do pozemku města p. č. 1530/59 a 1530/60 zapsané na LV č , jednorázová úplata činí Kč. Veškeré vzniklé náklady, spojené se zřízením věcného břemene, s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně GP a se zahájením řízení u příslušného katastrálního pracoviště KÚ ponese budoucí oprávněný d) s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu umístění zemního kabelového vedení NN do pozemku města p. č. 1530/36 zapsané na LV č. 2220, jednorázová úplata činí 245 Kč. Veškeré vzniklé náklady, spojené se zřízením věcného břemene, s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně GP a se zahájením řízení u příslušného katastrálního pracoviště KÚ ponese budoucí oprávněný e) se změnou Přílohy č. 1 smlouvy se společností ELEKTROWIN a. s., jejímž předmětem je převedení povinností zpětného odběru elektrozařízení ze strany obce na KTS Ekologie s. r. o. f) s uzavřením smluv na vstupy na pozemky města v souvislosti s budováním, elektrifikací a zdvojkolejněním trati. 3. Schvaluje a) zprávu hodnotitelské komise a na základě doporučení přiděluje zakázku na stolařské a montážní práce akce Výměna oken na radnici v Rosicích firmě ANTRE 3000 s. r. o., Bohunická cesta 330/3, Moravany u Brna b) zprávu hodnotitelské komise a na základě doporučení přiděluje zakázku na stavební práce akce Výměna oken na radnici v Rosicích firmě Univers, s. r. o., 1. Máje 87, Zastávka u Brna c) nájem části pozemku p. č. 2587/1 o výměře 10 m 2 v k. ú. Rosice u Brna, sloužící jako parkovací plocha pod přístřeškem, označenou na mapě, jež je nedílnou součástí nájemní smlouvy jako č. 30 a to za cenu 250 Kč/m 2 / rok. Do dne účinnosti registrace pronajímatele k dani z přidané hodnoty bude nájemce hradit nájemné v takto stanovené výši. Ode dne účinnosti registrace pronajímatele k dani z přidané hodnoty bude nájem- 10 ROSA 6/2009

9 ce hradit nájemné zvýšené o daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Účelem tohoto pronájmu je užívání uvedeného pozemku pro parkování motorového vozidla. Nájem se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od d) dodatek smlouvy o dílo č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Rosice a společností TIOS PLUS spol. s r. o., Domažlice, jejímž předmětem je rozšíření Varovného a informačního systému obyvatelstva VISO Rosice, etapa IV, ve výši Kč e) platový výměr ředitelce Zařízení školního stravování Husova čtvrť 1070, Rosice f) seznam příkazců operací rozpočtu a jejich zástupce v rozpočtovém opatření č. 3/ Nevyhovuje a) žádosti společnosti STING Development, s. r.. o. o změnu poskytovatele a žadatele bankovní záruky. 5. Rozhodla a) podle 15, odst. 4, směrnice č. 1/2009 o hospodaření s byty o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, Brněnská ul. 384 na dobu 6 měsíců b) podle 15, odst. 4, směrnice č. 1/2009 o hospodaření s byty o uzavření nájemní smlouvy na byt č.11, Kaštanová 1166 na dobu 6 měsíců. 6. Nedoporučuje a) zastupitelstvu navýšení členského příspěvku ve SVAK Ivančice. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Petra Šimková RNDr. Petr Lukáš ověřovatelé ROSA 6/

10 z vašich dopisů PŘÍJEZD PREZIDENTA V pondělí 8. června 2009 navštíví Rosice při své cestě na jižní Moravu prezident republiky Václav Klaus. Program návštěvy: 9.30 hod. příjezd do Rosic hod. setkání s představiteli města hod. procházka náměstím na zámek hod. setkání se starosty okolních obcí hod. odjezd od zámku PODĚKOVÁNÍ Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v Rosicích děkuje všem firmám, podnikatelům, občanům a členům organizace, kteří svými dary přispěli ke zdárnému průběhu výroční schůze. Tyto dary přispějí ke zlepšení práce organizace, zejména pak v oblasti péče o zdraví členů organizace. S přáním všecho nejlepšího za výbor organizace Božena Poláková jednatelka MO Děkujeme touto cestou všem občanům, kteří přišli vzdát hold našim osvoboditelům až k památníku na místním hřbitově dne V tento den státního svátku se pietního aktu zúčastnilo více jak 90 občanů. Přítomní vyslyšeli hudební pásmo, dověděli se podobnosti o konci války v Rosicích. Důstojnost pietního aktu byla umocněna nástupem čestné stráže,,vojáků v dobových uniformách, kteří ukončili své vystoupení čestnými salvami z pušek. Podrobnosti lze zjistit na přiloženém tablu. Foto: archiv ČSBS Za výbor MO ČSBS Rosice Pavel Pavlík TALK SHOW JANA GRYGARA Nenechte si ujít výjímečný kulturní zážitek talk show Jana Grygara, dlouholetého člena souboru Národního divadla Brno. Uskuteční se ve čtvrtek 11. června v hod. v obřadní síni radnice. Jan Grygar v současné době ztvárňuje ústřední roli ve hře Porotce číslo 8, v představení Dvanáct rozhněvaných mužů nebo role v klasické Moliérově škole žen a Dumasově Královně Margot. Široké veřejnosti je známý ze seriálu Četnické humoresky jako strážmistr Václav Jaroš. S posluchači se podělí o zážitky a zábavné historky ze zákulisí divadla i natáčení seriálu. Jarmila Helsnerová 12 ROSA 6/2009

11 informace MěÚ MĚSTO ROSICE SE OD 1. ČERVNA 2009 STÁVÁ PLÁTCEM DPH Město Rosice oznamuje, že na základě novely zákona o DPH č. 302/2008 Sb., ze dne 17. července 2008 se stává od plátcem DPH z důvodu překročení obratu pro povinnou registraci DPH, a to se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Osvědčení o registraci Čj.: /09/ Pro zdanitelná plnění uskutečněná od je nutné uvádět na dokladech vystavených městu Rosice pro účely daně z přidané hodnoty daňové identifikační číslo: CZ Fakturační údaje zůstávají beze změny: Město Rosice, Palackého nám. 13, Rosice. Daň z přidané hodnoty nebude zatěžovat všechny činnosti, které město vykonává, ale pouze tzv. ekonomické činnosti města. Předmětem daně nebudou NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: příjmy z aktivit města, vykonávaných ze zákona, příjmy z úkonů veřejnoprávních, příjmy z místních a správních poplatků, přijatá pojistná plnění, splátky půjčených prostředků, dotace, přijaté sankční platby, náklady řízení, odvody příspěvkových organizací. Obávat se zdražení nemusí nájemníci v obecních bytech, neboť nájmy bytů jsou od DPH osvobozeny. To znamená, že nájemníkům v obecních bytech se nájmy o daň z přidané Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci : Místo nálezu náušnice ze žlutého kovu na ul. Kaštanová svazek klíčů na ul. Palackého nám dětské jízdní kolo na ul. Trávníky hodnoty zvyšovat nebudou. Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně s výjimkou krátkodobého nájmu nebo nájmu prostor a míst k parkování vozidel. Město Rosice bude uplatňovat daň u těchto vybraných ekonomických činností: hlášení v rozhlase prodej dřeva z městského lesa reklama převod staveb, bytů a nebytových prostor do tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního užívání stavby převod stavebních pozemků (s vydaným stavebním povolením nebo souhlasem k provedení stavby) věcná břemena krátkodobý nájem nájem prostor a míst k parkování vozidel Novela zákona, která sjednocuje podmínky pro všechny ekonomické subjekty, však nebude pro město příliš výhodná. Město není podnikatelským subjektem a nevyrábí žádné výrobky ani neposkytuje komerční služby, proto bude vybranou daň ve většině případů odvádět prostřednictvím finančního úřadu do státního rozpočtu. Ing. Eva Černá vedoucí odboru rozpočtu a účetnictví MěÚ Rosice 14 ROSA 6/2009

12 informace MěÚ POTŘEBUJETE ZDARMA PORADIT MŮŽETE SE OBRÁTIT NA OBČANSKOU PORADNU Každý z nás se potřebuje někdy poradit. Mohou to být běžné praktické dotazy, ale i závažné problémy. Někdy nevíme, na koho se v těchto případech obrátit. V ČR existuje síť tzv. Občanských poraden, které zdarma v takovýchto případech pomohou. Odborníci zodpovědí vaše dotazy např. z oblasti bydlení, dluhového poradenství, spotřebitelského poradenství, systému profesního vzdělávání, nákupy na splátky a podobně. V poradně můžete najít odpovědi i na své dotazy z oblasti rodinného práva nebo vhodný postup, např. jste-li obětí trestné činnosti. Asociace občanských poraden, která sdružuje 39 občanských poraden v 56 místech ČR ročně, zodpoví téměř na 50 tisíc dotazů. Tyto poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství v 18 právních oblastech a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů. Můžete také využít webové stránky poradny, nebo se seznámit s některými projekty, které občanské poradny iniciují nebo koordinují. Na internetových stránkách poraden najdete i tiskové zprávy, které vás seznámí s případy, na jejichž řešení se občanská poradna podílela svou odbornou konzultační činností. V Jihomoravském kraji najdete nejbližší dvě poradny na těchto adresách: Občanská poradna Brno Anenská Brno Telefon: Otevřeno: Pondělí středa: Čtvrtek: Triada, Poradenské centrum, o. s. Orlí Brno Telefon: Otevřeno: Pondělí: Pro objednané: Úterý: Čtvrtek: Pátek: Speciální komplexní poradenství obětem trestných činů: Úterý: Pátek: JUDr. Jana Šildbergerová manažerka prevence kriminality MěÚ Rosice 16 ROSA 6/2009

13 REKLAMACE ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO V EVROPSKÉ UNII Vzhledem k tomu, že stále více občanů ČR při svých cestách po státech EU nakupuje různé výrobky, chtěli bychom jen v krátkosti upozornit na problematiku reklamací těchto výrobků. Hlavním předpokladem pro bezproblémové vyřízení reklamace je předložení dokladu o zakoupení výrobku či služby. Závadný výrobek nebo špatně provedenou službu musí zákazník reklamovat tam, kde ji zakoupil. Tak zvaná eurozáruka není. Pokud zákazník zakoupil výrobek v prodejně TESCO ve Francii, nemůže reklamovat v prodejně TESCO v Brně. Tím, že by tuto zásadu nedodržel, může přijít o cenu opravy i možnost reklamovat další případné závady. Jsou však výjimky, kdy některé autorizované servisy v ČR (třeba u aut) nabízejí bezplatné opravy výrobků zakoupených v zahraničí během dvou let od zakoupení. Potom je ale spolupráce prodávajícího a servisu podložena smlouvou a kupující musí seznam těchto servisů obdržet při nákupu. Ve všech zemích EU prodejce ručí za veškeré vady, pokud spotřební zboží nebo služba nesplňuje to, co je uvedeno ve smlouvě v době do dvou let od převzetí zboží či služby. Pokud bude zákazník reklamovat vadný výrobek, prodávající je povinen závadu posoudit a vyhodnotit, reklamaci uznat nebo zamítnout. Vznikne-li závada na výrobku v prvních šesti měsících po zakoupení, má se za to, že existovala již v okamžiku prodeje. S uznáním reklamace by neměl být problém. Zákazník má právo na uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou, to znamená, aby bylo zdarma opraveno nebo nahrazeno. Pokud však dojde k poškození výrobku opotřebením či neodborným používáním, pak se považuje reklamace takového výrobku za neoprávněnou. Skutečnost, že nejde o neoprávněnou reklamaci, že byla vada výrobku způsobena např. vadou materiálu nebo výrobní vadou, může spotřebitel doložit znaleckým posudkem, který mu může vypracovat za úplatu soudní znalec. Seznam těchto soudních znalců je zveřejněn na internetu na cz. Prodávající však tento znalecký posudek nemusí uznat. Problémy s uznáním reklamace mohou spíše vzniknout po uplynutí šestiměsíční lhůty. Vadné zboží je třeba reklamovat bezodkladně, hned, jak vadu zjistíme. Zapracováním evropské směrnice do národních legislativ (právních předpisů), může být odlišně upraveno započítávání doby opravy do lhůty pro reklamaci. V některých státech se lhůta pro uplatnění reklamace neprodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě, nevzniká ani nová lhůta pro reklamaci u vyměněné součásti. Dvouletá lhůta pro uplatnění reklamace vady se vztahuje obdobně i na použitý výrobek. Lze tady reklamační lhůtu zkrátit až na jeden rok, prodávající však o tom musí kupujícího písemně informovat ve svých obchodních podmínkách nebo na jiném dokladu např. na faktuře. Pokud tak prodávající neučiní, platí pro uplatnění reklamace dvouletá lhůta. Někteří prodejci a výrobci nabízí zboží a výrobky s rozšířenou, prodlouženou zárukou. Tato záruka nesmí nijak omezovat zákonná práva spotřebitelů stanovená právními předpisy, musí být potvrzena písemně a pak je také soudně vymahatelná. Prodávající není povinen přijmout reklamaci v cizím jazyce, pokud však v tomto jazyce své zboží nenabízí (třeba na svých webových stránkách). Většinou však zahraniční prodejce neodmítne reklamaci v angličtině. Problematika úhrady nutných nákladů spojených s rekla- ROSA 6/

14 informace MěÚ mací je zejména u našich západních sousedů upravena odlišně od naší republiky. Obvykle není povinností obchodníka tyto náklady hradit. U nás, pokud je reklamace uznaná, hradí prodejce nezbytné náklady spojené s reklamací (cestovné, poštovné apod.). V Rakousku např. záleží na tom, zda si spotřebitel vyzvedl zboží v prodejně nebo mu bylo zasláno (pak obchodník hradí i náklady spojené se zasláním výrobku). Proto při reklamování výrobků vždy o úhradu těchto nákladů prodávajícího požádejme. Lhůta pro vyřízení reklamace je opět v různých státech EU rozdílná. V zemích na západ od nás není stanovena lhůta k vyřízení reklamace jak u nás (máme 30 dnů). Platí u nich tzv. lhůta obvyklá, tedy 4 až 6 týdnů. Je proto důležité, stanovit si do reklamačního dopisu datum odpovědi. V některých státech je lhůta stanovena (např. na Slovensku je to 30 dnů, v Polsku 14 dnů). Pokud nakupuje zákazník tzv. na dálku (internetový prodej, zásilkový obchod), při nákupech mimo řádnou provozovnu prodávajícího (na výstavách, prezentačních akcích, atp.), má právo k odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do určité doby. V ČR je to 14 dnů, v dalších zemích EU je tato lhůta odlišná, např. 7 dnů je to na Slovensku, v Rakousku, ve Francii a Velké Británii, 10 dnů v Polsku a Itálii, 14 dnů v Německu. Ještě je třeba připomenout, že si kupující často pletou svoji roli spotřebitele (nákup podle občanského zákoníku) a podnikatele živnostníka (nákup podle obchodního zákoníku). Je-li na prodejním dokladu uvedeno identifikační číslo (IČO) kupujícího, to znamená, že podnikatel nakupuje výrobek pro své podnikání, řídí se nákup podmínkami stanovenými v obchodním zákoníku. Kupující v tomto případě nemá automaticky nárok na dvouletou záruční lhůtu, protože není spotřebitel, ale délku záruční doby si musí sjednat v kupní smlouvě. Obchodním zákoníkem se rovněž řídí nakupování v síti obchodního řetězce MAKRO (Metro), který je určen pro nákup podnikatelů. Nakupováním v tomto řetězci se spotřebitel vědomě připravuje o svá spotřebitelská práva vyplývající z občanského zákoníku a ze zákona na ochranu spotřebitele. Pokud dojde k tomu, že zahraniční prodejce odmítne podle vás oprávněnou reklamaci nebo budete-li mít při nákupech v Evropské unii nějaké problémy, je nejlépe se obrátit se svým problémem na: Evropské spotřebitelské centrum (ESC) pro Českou republiku při České obchodní inspekci Štěpánská 15, Praha 2. Tel.: Uvedené informace byly čerpány z materiálů vydaných Evropským spotřebitelským centrem pro ČR. Bc. Pavel Procházka Odbor živnostenský MěÚ Rosice MIMOŘÁDNÉ ÚŘEDNÍ HODINY PRO VYŘÍZENÍ CESTOVNÍHO PASU Odbor vnitřní správy MěÚ Rosice oznamuje, že z důvodu nadměrného zatížení úseku cestovních pasů v letních měsících, budou mimořádně v období od do navýšeny úřední hodiny na přepážce cestovních pasů a to: pondělí a hodin úterý a hodin středa a hodin 18 ROSA 6/2009

15 SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Prázdný je domov, smutno je v něm, zůstaly vzpomínky jen. Dne 23. května 2009 vzpomeneme nedožitých 79. narozenin našeho milovaného manžela pana Ladislava Vavruši. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Josefka Vavrušová s rodinou. 2. června 2009 uplyne dlouhých 25 roků, kdy nás náhle opustila naše maminka a babička paní Anna Poláková. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. S láskou a úctou vzpomínají dcery a synové s rodinami. společenská kronika Dne 8. června tomu bude 30 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček pan Ludvík Bílek. Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. Dne 16. června by se dožil 80 let bratr a strýc pan Jiří Jelínek, drogista a průmyslový chemik Kaučuku Kralupy. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Bratr Zdeněk s rodinou. Život je pohádka pouhá, pro každého jinak dlouhá. Loučit ses nechtěl, chtěl jsi s námi životem jít, ale osud tomu nepřál, nebylo léku, abys s námi mohl žít. Děkuji Ti za to, čím jsi pro mě byl, i když tak krátce jsi pro mě žil. Dne 26. června 2009 by se dožil 100 roků pan Josef Nováček a dne 2. března 2009 uplyne 68 roků od jeho úmrtí. S láskou a vděčností vzpomíná Tvá jediná dcera Anna Hřibová, rozená Nováčková. Přátelé, kdo jste tatínka znali, vzpomeňte prosím se mnou. Děkuji. ROSA 6/

16 elektrowin PRODEJCE MŮŽE OVLIVNIT CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE Povinností posledního prodejce je podle platného zákona o odpadech mimo jiné informovat spotřebitele o požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale aby byla odkládána buď do míst k tomu určených, např. vyhláškou obce, nebo míst zpětného odběru. Zároveň však zákon poslednímu prodejci ukládá povinnost zajistit, aby spotřebitel měl při nákupu nového elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje či dodávky, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití, tzv. kus za kus. To vše nabylo účinností již 13. srpna Sběr vyřazených elektrozařízení od zákazníků Akciová společnost ELEK- TROWIN, jakožto provozovatel kolektivního systému založeného výrobci pro plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení, velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů, nabídla prodejcům možnost zapojení do systému a pomoc při dodržení povinností stanovených zákonem prodejcům. Pokud se prodejci registrují v systému (jednoduchá bezplatná registrace), nejenže mají zdarma možnost získat informační materiály pro spotřebitele, ale také mají možnost spotřebiče, které jim zákazníci přinesou při nákupu Při nákupu nového spotřebiče je prodejce povinen od vás převzít vysloužilý elektrospotřebič podobného typu jednoduše kus za kus. Prodejny s elektrozařízením jsou vybaveny materiály pro spotřebitele, kde najdou všechny informace k tomu, jak zacházet s vysloužilými elektrospotřebiči nových, odevzdat bezplatně do nejbližších míst zpětného odběru nebo objednávat odvoz spotřebičů přímo z prodejny. Někteří prodejci již rozšířili tyto možnosti i o možnost odebírání spotřebičů i bez vázání na nákup nového. Každopádně je každý zaregistrovaný prodejce označen samolepkou s potřebnými informacemi pro spotřebitele. Zde je uvedeno i nejbližší další místo určené k zpětnému odběru. Podmínkou spolupráce je předávání pouze kompletních spotřebičů, proto je i prodejce vázán povinností odebírat od zákazníků pouze kompletní spotřebiče. Pokud je zařízení nekompletní (např. chybí kompresor u ledničky), má právo je odmítnout a elektrozařízení od něho nepřevzít. Důvodem je jednak ochrana obsluhy prodejny a jednak životního prostředí, protože z poškozených spotřebičů mohou unikat nebezpečné látky a na to provozovna není zařízena. Takové elektrozařízení je nutné předat odborníkům nejčastěji vyškoleným pracovníkům sběrného dvora a dále s takovým spotřebičem nakládat jako s nebezpečným odpadem. Spotřebiče odvážené od posledních prodejců jsou předávány recyklačním zařízením, která ho odborným způsobem demontují, oddělí jednotlivé materiály, které pak předávají především k materiálovému využití. Společnost Elektrowin 20 ROSA 6/2009

17 z vašich dopisů VELEHRÁDKY A HRANIČKY Vydávám se na svoji oblíbenou vycházku. Chci navštívit jako každé jaro Velehrádky. Je to návrší západně od silnice do Říčan s vrcholem 383 metrů nad mořem. Vydávám se po silnici směrem k Říčanům. Míjím poslední domky Rosic, v jejichž zahradách se skrývá prvý poklad našich předků. Je to stará cihelna, prostý hliník, který sloužil místním obyvatelům k výrobě cihel pro jejich domky. Na této vycházce bude takových míst více. Asi po pěti minutách odbočuji na dlážděnou komunikaci a stoupám do mírného kopce. Těsně před vrcholem stoupání míjím po levé straně remízek a po pravé straně zasypanou jámu, kde byl asi v minulosti těžen stavební kámen. Asfaltovou cestou mířím dále ke svému cíli. Po pravé straně je křovinami hustě zarostlá mez, kde sídlí spousta drobného ptactva. Opouštím asfaltovou cestu a stoupám opět do mírného kopce. Po pravé straně začínají Velehrádky velkou a stromy zarostlou strží. Toto místo možná sloužilo pro získání cihlářské hlíny při stavbě rosického zámku. Je to prostá moje hypotéza, ale velikost místa by tomu mohla nasvědčovat. To už jsem konečně na Velehrádkách. Toto místo v minulosti mělo pro vlastníky veliký význam. Jelikož se jednalo o neplodnou a kamenitou půdu, byly zde vysazeny třešně, které vydávaly bohatou úrodu. Každý vlastník se o svůj pozemek pečlivě staral, na jaře pečlivě vyhrabával a v létě kosil. Voňavým senem se krmily kozy a králíci. Travní porost byl plný lučního kvítí, které krásně vonělo, bylo zde plno zajíců i bažantů. Na dvou parcelách se nacházely i místní mini lomy Kolaříkova a Hájkova skála. Zde se těžil karbonský pískovec na stavbu domků hlavně na Tyršově ulici. Tyto lomky dnes už nejsou téměř k nalezení. V padesátých létech místní majitelé byli mysliveckým spolkem vyzváni k opuštění lokality s tím, že myslivci se budou o tyto pozemky starat. Prvým rokem část rozorali, zaseli kukuřici pro bažanty a seznali, že hospodaření není lehké a odešli. Od této doby návrší zarůstá křovinami a stává se zcela neprůchodným. Podle nálezu drobných pazourkových nástrojů bylo místo asi krátce osídleno v době kamenné. Asi po hodině se vydávám zpátky na asfaltovou cestu a pokračuji směrem k Okrouhlíku. Cesta nyní vede vedle mladého borového lesa. Na severním táhlém hřbetu jsou křovinami hustě zarostlé Hraničky. Zde probíhá katastrální hranice Rosic a Říčan. Těsně před koncem této cesty u napojení na silnici do Litostrova byla po pravé straně další místní cihelna. Jáma hliníku byla zasypána odpadem. Nyní už pokračuji po silnici do Rosic. Těsně před koncem vycházky se zastavuji pod zahrádkářskou kolonií a pod bývalou rosickou čtvrtí Brusy se snažím v poli najít poslední místo, kde se rovněž nalézala poměrně velká cihelna, ale marně. Toto už je konec dnešního výšlapu. Vycházku mohu doporučit pro rodiny s malými dětmi, pro cyklisty i pro starší občany, není náročná a dá se i zkrátit. Odměnou bude dobrý pocit z krásné a klidné přírody i pěkných výhledů. Václav Sýkora Foto: Michal Eliáš 22 ROSA 6/2009

18 DEN ZEMĚ V ZŠ ROSICE Oslava Dne Země je na naší škole již tradicí. Každým rokem se snažíme směřovat činnosti na nějaké téma. Tím letošním byl Les. Zkoušeli jsme i nové formy činností. Co proběhlo tradičně a co ne, se podívejte sami. TRADIČNĚ: Projektového dne se zúčastnila celá škola. Každý ročník měl svůj program. Středisko volného času připravilo hodinový program pro ročníky 1. stupně. Spolupracujeme s MěÚ Rosice a TS Rosice. NETRADIČNĚ: Část programu pro 1. a 2. ročníky připravili lesníci z LS Náměšť nad Oslavou. Žáci z šestých tříd připravili program pro děti z MŠ a celou realizaci měli na starosti. Sedmáci ošetřovali kaštanovou alej mezi Trojicí a Kratochvilkou. Proběhla anketa mezi občany města Rosic ohledně třídění odpadů na ZŠ Rosice. Byla zhotovena fotodokumentace pěkných a nepěkných míst v Oboře a v budově základní školy a jejím okolí. Foto: archiv ZŠ Rosice Výsledky ankety Celkem bylo osloveno 106 občanů. Z ankety vyplynulo, že většina lidí neví, že se ve škole třídí elektrospotřebiče a nebezpečný odpad. Dvě třetiny dotázaných vědí, že ZŠ obhájila titul Ekoškola a převážná část z nich tuto informaci získala od svých dětí. Mgr. Pavla Šoltésová DEN ZEMĚ Na Den Země se celá naše třída vypravila do Střediska volného času, kde už na nás čekal velmi zajímavý program. Povídali jsme si o zvířatech, poznávali jejich srst, dělali jsme sádrové odlitky jejich nohou. Když si každý udělal jeden obtisk, šli jsme si zahrát hru Hádej, kdo jsem. Jednomu z nás jsme dávali otázky a měli jsme uhodnout, co je to za zvířátko. Po skončení programu jsme šli přes park na školní zahradu. Cestou jsme si nasbírali různé přírodniny jako kamínky, listí atd. Potom, co jsme došli na školní zahradu, jsme popadli hrábě a shrabali listí. Po návratu do školy jsme z nasbíraných přírodnin vyrobili krásnou koláž. Anna Kučerová, 3.A ze školství ROSA 6/

19 ze školství DEN ZEMĚ Ve středu byl Den Země a do školy všichni přišli bez učení. První dvě hodiny jsme společně s 6.B vyráběli medaile pro děti z mateřské školky. Kolem desáté hodiny jsme se rozešli. Žáci z 6.B šli na školní zahradu připravit sedm různých disciplín a my, žáci 6.A, jsme šli vyzvednout děti ze Zámecké a Palackého mateřské školky. Tam si každý předškoláček našel nového kamaráda z 6. třídy a ten ho vedl, povzbuzoval a pomáhal na všech sedmi disciplínách, které žáci z 6.B připravili. Překvapilo nás, že děti byly moc šikovné a hodné. Když byly všechny úkoly splněny, byly děti odměněny medailemi, které jsme vyráběli. Dětem se to moc líbilo a to je to hlavní. Počasí se nám vydařilo, byl překrásný den. Myslím, že děti i my z toho máme moc krásný pocit a vzpomínky. Od dětí jsme si odnesli nádherný keramický výrobek a bonbony. Vyzkoušeli jsme si roli rodičů a je neuvěřitelné, jak to rodiče můžou u takto energických dětí všechno zvládat. Žáci 6.A OBORA Ve čtvrtek 23. dubna jsme si vyrazili se třídou do Náměšťské obory. Už když jsme přijížděli, byla vidět dlouhá zeď o délce 9 kilometrů. Když jsme dorazili na místo, chvíli jsme čekali na pana lesníka, který nás prováděl oborou. Sice se nevydařilo počasí, ale stejně to stálo zato, protože jsme viděli veverky, daňky a zajíce Taky jsme si povídali o tom, jakou má strom kůru a listí. Když jsme ušli kus cesty, šli jsme se nasvačit do malého zámečku, kde se oslavovaly úspěšné lovy. Po svačině jsme se podívali na parohy daňka, jelena a srnce. Pak jsme se podívali na pár obrázků a poznali pár větviček a šli zase zpátky. Bohužel nikdo nenašel paroh, ale já našla vyklíčený kaštan, který se mi však rozbil. Určitě jsem hodně dozvěděla a těším se, až se do Náměště podívám znovu. Eliška Kučerová, 3.A Foto: archiv ZŠ Rosice 24 ROSA 6/2009

20 ŠKOLNÍ ZAHRADA Foto: Lukáš Volánek Co vše se vám vybaví, když se řekne slovo zahrada? Můžete si představit: záhony, posezení, živý plot, keře, stromy, květiny, ovoce, zeleninu, práci, odpočinek, posezení, bazén, pískoviště, ohniště, Rádi bychom, aby tato slova charakterizovala také naši školní zahradu. Pokud se kolem ní projdete dnes, možná vás napadnou ještě další slova, která se k zahradě příliš nehodí: zlomené stromky, zničený plot, ohnuté popisky k rostlinám, rozbitá nářaďovna, nepořádek, Tento výčet slov se ani nám samozřejmě nelíbí. Chtěli bychom tímto poprosit vás, všechny všímavé lidi, kteří kolem zahrady chodíte, abyste pomohli vždy včas zlotřilce odhalit. Je zapotřebí ihned zavolat policii ČR a popsat jim pachatele tohoto činu. Bohužel jimi bývají žáci naší školy. Proč tomu tak je? Závidí? Mstí se škole za to, že se musí něco učit? Nudí se? Odpovědi na tyto otázky neznáme, ale věříme, že i s vaší pomocí bude naše školní zahrada od těchto lotrů chráněna. Mgr. Adéla Koblížková SOUTĚŽE KLOKAN Mezinárodní soutěží KLO- KAN, která se konala a regionální soutěží MATEMA- TIKA JINAK, která se konala na Zastávce, jsme ukončili matematický soutěžní rok. Soutěže KLOKAN se zúčastnilo 145 žáků druhého stupně, maximální počet možných získaných bodů byl 120. Umístění žáků v matematické soutěži KLOKAN za jednotlivé ročníky: V soutěži MATEMATIKA JINAK se družstvo děvčat z naší školy ve složení Tereza Wagnerová 6. A, Markéta Pexová 7. A, Michaela Staňková 8. A a Veronika Dočkalová 9. B umístilo na druhém místě. Všem soutěžícím, kteří se v průběhu celého školního roku zúčastnili kterékoliv matematické soutěže moc gratulujeme! Do příštího roku jim přejeme stejný elán a ještě lepší umístění i v kolech okresních. Za komisi matematiky Mgr. Karin Schildová 6. ročník: 1. místo Veronika Schildová 6.A 55 bodů 2. místo Lukáš Slaný 6.A 51 bodů 3. místo Tereza Pokorná 6.A 48 bodů 7. ročník: 1. místo Veronika Kedová 7.B 80 bodů 2. místo Markéta Pexová 7.A 64 bodů místo Martin Prokůpek 7.A 56 bodů Jakub Švarc 7.A 56 bodů 8. ročník: 1. místo Alain Pávek 8.B 69 bodů místo Robert Galovič 8.B 52 bodů Jan Zahrádka 8.A 52 bodů 9. ročník: 1. místo Veronika Dočkalová 9.B 79 bodů 2. místo Kateřina Paulovicsová 9.B 71 bodů 3. místo Martin Záhorský 9.B 63 bodů ROSA 6/

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1(celkem 7) USNESENÍ Č. 41/2014 z 41. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. března 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31. 12. 2012 v 15,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Jaroslav

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více