SMĚRNICE č.15 TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE č.15 TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN"

Transkript

1 Letní dětský tábor OS Zálesáci pobyt v přírodě, Hodonín Penzion Jana, Mlýnky u Strážnice SMĚRNICE č.15 TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Účinnost neděle 19.červenec sobota 1. srpen 2015 Platnost od 1. ledna 2015 Rozdělovník Vydal: účastníci letního tábora OS Zálesáci Mlýnky II/2015 Mgr. Jiří Janda hlavní vedoucí tábora OS Zálesáci pobyt v přírodě Článek I. Hlavní vedoucí tábora vydává k zajištění zdravotní péče i na základě Zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví i dle jeho novelizací Zákony 320/2002 Sb., a 274/2003 Sb., a zejména v souladu s ustanoveními Vyhlášky 106/2001 Sb.,o hygienických požadavcích na zotavovacích akcích pro děti a Vyhlášce 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravování tuto Směrnici pro zajištění ochrany zdraví osob, Zákon 37/1989 Sb., na ochranu před alkoholismem a jinými návykovými látkami, Zákon 101/2000 Sb. a 177/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, Vyhlášky 108/2005 Sb., o školských a výchovných a ubytovacích zařízeních, Vyhlášky 135/2004 Sb., o koupalištích a saunách, Vyhlášky 252/2004 Sb., o teplé a pitné vodě, Zákon 361/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích Zákon 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění a Zákonu 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele letního tábora OS Zálesáci Hodonín, Mlýnky II/2015 ( dále jen směrnice). Článek II. Rozsah platnosti 1) Směrnice se vztahuje na všechny pracovníky tábora, pokud s ní byli prokazatelně seznámeni. 2) Pracovníci tábora jsou povinni se touto směrnicí řídit i v případě, kdy plní pracovní úkoly mimo objekty tábora. 3) Touto směrnicí jsou povinni se řídit i návštěvníci tábora OS Zálesáci Mlýnky II/2015, pohybují-li se v objektech tábora, a to v rozsahu, v jakém byli se směrnicí prokazatelně seznámeni. 4) Tato směrnice se vztahuje i na děti, ubytované v táboře. Článek III. Povinnosti: Organizátor je v rozsahu své působnosti povinen soustavně vytvářet podmínky pro zajištění správné zdravotní péče v souladu s platnou legislativou ČR, touto směrnicí a táborovým řádem. Článek IV. V případě zdravotního problému postupuje osoba, zajišťující zdravotní péči podle následujících postupů: V oblasti hygieny: Osobní hygiena je souhrn zásad, kterými se člověk řídí, aby uchránil a utužoval své zdraví. Koupel v teplé vodě minimálně 1x za týden! Dívky starší 10 let 1x denně! Základní hygiena provádí děti 2x denně zásadně pitnou vodou! Kontrola, případně úprava nehtů 1x za tábor! Mytí vlasů 1x za týden! Pozor na vši! Česání minimálně 2x denně! Každý svůj kartáček na zuby, vlastní hřeben! Kontrola (nenápadné hlídání) pravidelného vyprazdňování! Oblečení na akcích prádlo měníme dle potřeby, počasí a situace na táboře (déšť, program ). Kontrolujeme oblečení vzhledem k povětrnostním podmínkám (horko, zima, déšť, vítr ).Z hygienického hlediska musí mít oblečení minimálně 2 vrstvy. Spodní (tělo izoluje a slouží jako filtr mezi kůží svrchním oděvem) a svrchní ( zajišťuje ochranu těla). Obuv má být prodyšná, nesmí dřít (ale ne velká!). Boty nosit jen suché. Gumáky minimálně! Výměnu kontrolují výchovní pracovníci tábora. Zdravotník má dohled!

2 Koupání ve volné přírodě přizpůsobit počasí, fyzické zdatnosti dětí a jejich plaveckým dovednostem! Místo musí být prokonzultováno s hygienikem! Děti se mohou koupat jen za dozoru dospělé osoby a zdravotníka tábora! Koupat se děti mohou nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivní fyzické činnosti! Pozor na opalování (krém, doba opalování). Nezapomenout na pokrývku hlavy a pitný režim!!! Hygiena prostředí pečují všichni účastníci táborového pobytu!!! Ubytování odděleně podle pohlaví i věku! Pozor na bezpečnost při patrových postelích (děti starší 10 let!, bezpečný přístup a zábrana proti pádu!). Nepropustná podložka pod matrací! Prostorové vybavení podle Vyhlášky 106/2001 Sb..Minimální plocha 2,5 m2. Společné prostory (společenská a sportovní činnost) minimálně 1m2 na osobu. Jídelna musí být zastřešená a každý musí mít své pevné místo u stolu! Pozor na hygienické podmínky při stravování! Na umývárně 1 umývadlo se samostatným odtokem na maximálně 5 osob. Na 30 dětí jedna sprchová růžice! (stanové tábory viz Zákon ). Ošetřovna s izolací musí být zřízena samostatně a odděleně od ostatních dětí. Na 30 dětí jedno lůžko! V místnosti nesmí být patrová lůžka, musí být samostatné WC. Izolace a ošetřovna se nesmí používat k jiným účelům. Zdravotník je ubytovaný v bezprostřední blízkosti ošetřovny. Na stanovém táboře samostatný stan. Záchody splachovací nebo suché. Oddělené vždy podle pohlaví. Záchody jeden na 20 dětí. V blízkosti WC možnost umytí rukou! Úklid obydlí pravidelně a průběžně! Denně vytíráme a desinfikujeme záchody a umývárny! Ubytovací prostory vytřít 1x za 3 dny! Generální úklid před akcí a po akci! Pořádek musí být denně kontrolován a hodnocen! Všichni účastníci se seznámí s táborovým řádem! Na sušení mokrých věcí speciální prostor! Úklid prostor, kde jsou ubytování dospělí je řešen dohodou! Dětí záchody uklízet nesmějí, ostatní prostory ano!!! Úklid umývárny a záchodů pravidelně a denně i několikrát (minimálně 1x za den!). Pozor na klouzavé materiály! Dbáme na čistotu a bezpečnost, pravidelně doplňujeme mýdla (kontrola zdravotník tábora a hlavní vedoucí!). Denně desinfikujeme umývadla, WC mísy a sprchové kouty! Pozor na dostatek WC papíru. Dámské WC pozor na použité vložky! Speciální nádoba, denně vyprázdnit a desinfikovat! Úklid WC mohou provádět jen osoby starší 15 let! Úklid kuchyně zabezpečuje personál! Nádobí na pitný režim minimálně 2x denně v teplé a pitné vodě umýt! V kuchyni se nesmí zdržovat osoby bez zdravotního průkazu. Stanové tábory zvláštní předpisy pro provoz!!! Odpadky zacházet s nimi jen za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. Pevné odpady musí být vždy ukládány do uzavíratelných nádob nebo do jednorázových plastových obalů! Děti MUSÍ stále po sobě uklízet! Odpadní jámy vyhláška ZAKAZUJE!!! Koše se vynášejí dle potřeby! S odpadními vodami a s látkami škodlivými vodám je možno nakládat a zacházet jen za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy! Zbytky potravin neustále likvidujeme do zvlášť určených nádob. Zásadně neskladujeme! Pozor na hmyz, hlodavce a mouchy! Denně nutno odstranit z dosahu dětí!!! Ložní prádlo mění se vždy při výměně osazenstva objektů tábora! Minimálně 1x za 14 dní u všech!!! Manipulaci s ložním prádlem při výskytu infekčního onemocnění provádí pouze zdravotník! Čisté a použité ložní prádlo skladujeme vždy odděleně! Epidemiologie nákaza neboli infekce vzniká po proniknutí nákazy do těla hostitele. Je skrytá, ale lze ji laboratorně prokázat. Původci jsou živé mikroorganismy. Mohou být přenášeny hmyzem (komáři, klíšťata, mouchy, vši ), z nakaženého na nakaženého. Míra odolnosti nakaženého záleží na jeho okamžitém zdravotním stavu, věku a mnoha dalších faktorech. Rozeznáváme inkubační dobu do propuknutí nemoci. (Únavy, nevolnost, zvýšená teplota, bolesti hlavy, svalů, nohou ) a dobu rekonvalescenční ústup obtíží. Zdrojem nákazy je vždy živý organismus. Přenos nákazy může probíhat přímo (polibek, pokousání, pohlavní styk, krev) nebo nepřímo (zubní kartáček, holení, stříhání, oděv, příbor, nádobí) nebo vzduchem (prachem, kapénkovou nákazou, mluvením, kašlem, zpěvem, kýcháním ). Choroboplodné zárodky mohou vnikat i do vodních zdrojů a přežívat i několik měsíců! Cílem proti epidemiologické činnosti je vyřazení alespoň jednoho článku z řetězce šíření nákazy ZDROJ CESTA ČLOVĚK. Ochrana spočívá především v prevenci. Represívní opatření (karanténa) je na táboře už řešením ze zoufalství a musí být informována HYGIENICKÁ STANICE! Izolace je včasné oddělení zdravých osob od nemocných. Je nutné i při obyčejných podezřeních! Izolace musí mít klidné místo, vlastní tekoucí vodu a WC. Nemocný musí mít své oddělené místo, nádobí, hygienické prostředky, vše pravidelně desinfikované! O infikovaný materiál (nádobí, povlečení ) se striktně stará jen zdravotník tábora. Desinfekce zničení všech choroboplodných zárodků. Stará se pouze zdravotník tábora pod dohledem hlavního vedoucího! Desinfekce je preventivní (umývány, WC ) a v případě nákazy. DUŠEVNÍ HYGIENA

3 Usiluje o dodržování zásad zdravého způsobu života. Důležitý je i odpočinek, relaxace uvolnění programu. Duševní činnost ovlivňujeme prostřednictvím citů! Pozor na negativní city úzkost, strach, napětí mají za následek zrychlenou srdeční činnost, zrychlený dech, třes, ochabnutí svalů, zažívací obtíže, vysychání sliznice a zrychlený krevní oběh a látkovou výměnu. Pozitivní city štěstí, klid, jistota, smích, lehkost Negativní vlivy rychlé životní tempo, pracovní zátěž, mnoho informací, krátká doba spánku, přírodní katastrofy, zklamání, stresy, neuróza, únava, nesoustředěnost, bolesti hlavy, kouření, alkohol, drogy, nemoc, námaha, zranění, bolest, úzkost, strach, smutek atd. I pedagogičtí pracovníci jsou jenom lidé! Pozor na negativní vlivy i u nich! Rozlišení nároků a zátěže na jednotlivé věkové kategorie je zásadní a nejdůležitější faktor! Denní režim slouží k prostřídání jednotlivých denních činností a nepřetěžování účastníků tábora! V režimu musí být pevně vymezena doba pro spánek, osobní hygienu a stravování! Jednotlivé činnosti nesmí být delší než 2 hodiny!!! Doba spánku musí být minimálně 9 hodin (s výjimkou noci, kde se pořádá noční hra)!!! Noční hlídka nesmí být delší než 120 minut a musí být organizována minimálně ve dvojicích! Noční hlídka se nesmí opakovat po menší pauze než 3 dny! Noční hra je povolena maximálně 1x týdně! Noční poplach maximálně 1 hodinu po večerce! Třetí den musí být den klidový a odpočinkový (výlet, bez sportu!). Kritický je 9 a 10 den pobytu. Teprve pak je organismus adaptován. Do té doby zvýšená možnost úrazů přednost má spontánní program! V rámci programu je důležitý PITNÝ REŽIM! Osobní volno je čas, kdy není organizována žádná činnost zpravidla polední klid!!! Přetížení organismu informuje nás únava. Nutno pečlivě sledovat! Únavy psychická a fyzická vzniká náhle nebo vlekle a je místní (jednotlivci) nebo celková!!! Vždy je nutno přizpůsobit program! Únava netrénovaného dítěte vede k závažným poruchám organismu i zvýšená četnosti úrazů! Pohybová aktivita řídí se věkem dítěte. Na táboře z dětí olympioniky neuděláme!!! Dítě sportuje pro přirození rozvoj organismu! Každá pohybová aktivita musí probíhat ve třech fázích. Zahřívací,, průvodní a odpočinková! Píchavá bolest v boku je průvodem natřásání organismu a nedostatku kyslíku. Pomáhá hluboké dýchání nebo hluboký předklon a stočení do klubíčka! Při problémech blízkých kolabování z únavy je nutný 1-2 dny sportovní klid!!! Pochody mohou být jen denní s rychlostí max 5km za hodinu. Děti let 12 km, ostatní děti do 10 km za den!!! HYGIENA STRAVOVÁNÍ A STRAVA NA TÁBOŘE Pití a pitný režim nutno dodržovat!!! Děti musí mít přístup k pití po celých 24 hodin. Měly by vypít 2-3 litry tekutin denně! Nutná je neustálá kontrola nezávadnosti pití. Teplý nápoj je součástí snídaně! Druhy nápojů je nutno střídat a za nezávadnost vody zodpovídá provozovatel tábora! I v případě, že vodu odebíráme z veřejného zdroje není možno se spolehnout na ústní ujištění, že voda je nezávadná a pitná. VŽDY JE NUTNO VYŽADOVAT DOKLAD!!! Vše důležité o pitné vodě Zákon 258/2000 Sb. a Vyhláška 376/2000 Sb. o pitné vodě!!! Složení stravy musí obsahovat tři základní živiny bílkoviny, tuky a cukry v poměru 1:1:4! Potřeba bílkoviny je 1,5 gramu na kg tělesné váhy dítěte na den! Pozor na skrytý tuk v potravinách. Potřeba 1 gram na 1 kg váhy. Cukry 7 gramů na kg tělesné váhy a den. Minerály (vápník, železo, nerosty, sůl) přijímají děti s potravou. Vitamíny dostatek ovoce! Voda nejen z nápojů, ale i polévek a pokrmů! 2-3 litry denně! Mléko není voda, ale potravina! Složení stravy má na zodpovědnost zdravotník a hlavní vedoucí! Poživatiny a pochutiny sledujeme velice pečlivě zvláště u malých dětí! Důležitá je výživová a biologická hodnota potravin! Strava musí být pestrá, biologicky i kaloricky vyvážená. Pokrmy pokud možno neopakujeme! Jídlo podáváme s časovým odstupem max 3 hodiny! Pozor na dostatek stravy děti nesmí trpět hladem! Je nepřípustné, aby děti při nepřízni počasí jedly ve stanech, chatkách či pokojích! Při jídle neprovádíme žádnou jinou činnost, dbáme na čistotu nejenom rukou a estetiku stolování! Stravitelnost stravy závisí na velikosti, tvaru a materiálu sousta. Rozpustnost stravy ve vodě je podstatnou podmínkou. Důležitá je chuť a využitelnost stravy z energetického hlediska! Nejlepší je při stravě smíšené!!! Stravovací režim musí být zajištěn 5x denně! Součástí snídaně musí být teplý nápoj! Jedenkrát denně musí být teplé jídlo! Jídelníček není jen soupis jídel. Musí mít svou logiku! Je nutno jej připravit a dohodnout s provozovatelem dostatečně dlouho před táborem, aby požadavky zdravotníka mohly být akceptovány! Mezi jídly nutno dodržovat 3 hodinové přestávky! Nutná je pestrost a barevnost stravy!!! Střídání masových, moučných a sladkých pokrmů, střídání příloh, druhů masa, luštěnin, ovoce a zeleniny! Snídaně (30-35% denního příjmu stravy) musí obsahovat teplý nápoj! Přesnídávka (pokud ji máme, činí snídaně 30% příjmu) je 5% denního příjmu dětí. Nejvhodnější je ovoce a zelenina. Oběd (35% denního příjmu stravy) je hlavní dodavatel všech biologicky významných výživových látek. Představuje největší objem přijaté stravy. Svačina (5-10% denního příjmu stravy) musí obsahovat jednoduché a lehce stravitelné pokrmy. Večeře (25% denního příjmu stravy)

4 podáváme maximálně do 18:30 hodin!!! Pokrmy nenadýmatelné, nedráždivé s nízkým obsahem tuku! V některých případech lze podávat druhou večeři maximálně však do 21:00 hodin!!! Není nutná a vyžadovatelná!!! Jídlo musí být vydáváno bezprostředně po jeho výrobě! Doba podávání nesmá překročit 3 hodiny po jeho dovaření! Za stravování odpovídá zdravotník, podřízený hlavnímu vedoucímu tábora! Vybavení táborové kuchyně u stálých budov zodpovídá provozovatel. U stanových základen je třeba se řídit speciálním předpisem! Stejné platí pro uchovávání a skladování potravin. Vzorky stravy Vyhláška 106/2001 Sb. povinnost jejich sběru je zrušena! Zdravotník tábora vydá pokyny pro vhodné potraviny, potraviny, které lze podávat jen za určitých podmínek, epidemiologicky rizikové potraviny, jak nakládat se zbytky stravy, pokyny pro úklid a hygienu v kuchyni, provoz utěrek, pokyny pro osoby pracující v kuchyni, pokyny pro nezávadnost stravovacího provozu pouze v případě, že kuchyně není součástí stálého zařízení střediska. S pokyny musí souhlasit a spolupodepsat hlavní vedoucí tábora! Nutno předložit při kontrole!!! Drogy a návykové látky nejstarší drogou na světě je alkohol a tabákové výrobky. Pokud zjistíme jejich užití u osob mladších 18 let ihned zakročíme!!! Alkohol a cigarety ihned odstraníme z dosahu dětí! Pokud dítě požívá větší množství léků, popřípadě drogy nutno okamžitě vyhledat odborníka a konzultovat další postup! Se situací je nutno seznámit zákonného zástupce! Jak poznáme, že dítě má problém s drogou? Nezjistíme to hned. Zjišťování je postupné a nenápadné. Co dělat? Hlavně NEPANIKAŘIT! Nic tady nejde vyřešit za den, hodinu, ihned!!! Nutné je vyhledat profesionální pomoc a informovat rodiče!!! V oblasti PRVNÍ POMOCI 1. Poruchy životně důležitých funkcí Příčina bezvědomí: - Poranění mozku při poranění hlavy - Poruchy při zásobení mozku mdloba, mrtvice, šok - Otrava uspávacími nebo uklidňujícími léky, některými plyny, jedy apod. - Dušnost jakéhokoli původu. - Selhání srdeční činnosti. - Metabolické poruchy (hypo nebo hyperglykemie, jaterní, ledvinové koma apod.) - Tepelné vlivy (přehřátí, podchlazení apod.) Bezvědomí může být různě hluboké: - Somnolence postižený reaguje na oslovení a je snadno probuditelný. - Sopor postižený nereaguje na oslovení, ale reaguje na bolestivé podněty - Koma hluboké bezvědomí, postižený nereaguje na oslovení ani na bolestivé podněty V hlubokém bezvědomí chybí obranné reflexy a postižený je akutně ohrožen na životě udušením z blokády dýchacích cest cizím tělesem (umělý chrup, krev, zvratky, hleny, písek, bláto ) nebo zapadeným kořenem jazyku - Okamžitě uvolníme dýchací cesty (vyčistíme ústa, zakloníme hlavu) - Zjistíme, zda poškozený dostatečně dýchá, jinak dýchání z plic do plic. - Vyšetříme poškozeného, zda se nejedná o větší krvácení či o otevřené poranění hrudníku, tyto smrtelné komplikace je třeba urychleně ošetřit. - Posoudíme schopnost reakce. - Pak provedeme podrobnější vyšetření a ošetření např. znehybnění zlomenin. - Uložíme do stabilizované polohy. - Kontrolujeme dýchání a oběh do příjezdu RZP. Nejčastější příčiny dušení jsou: - V dýchacích cestách a plicích. - Neprůchodnost dýchacích cest, ucpání, tekutina, stlačení průdušnice. - Onemocnění plicní tkáně poranění plicní tkáně, hrudní stěny. - Stavy ovlivňující mozek a nervy řídící dýchání.

5 - Poranění nebo onemocnění ústřední dýchací soustavy. - Náhlá zástava krevního oběhu. - Otrava. - Poruchy složení vdechovaného vzduchu (nedostatek kyslíku, zamoření nedýchatelným nebo jedovatým plynem) - Neslyšíme ani necítíme proudění vzduchu. - Vymizely dýchací pohyby hrudníku a nadbřišku. - Cyanóza (promodrávání sliznic a periferií) nemusí se vždy projevit. - Uvolníme dýchací cesty. Nezačne-li postižený dýchat, zahájíme ihned umělé dýchání z plic do plic. Buď z úst do úst, z úst do nosu, z úst do nosu i úst současně. Umělé dýchání zahajujeme vždy 2 hlubokými vdechy. Zkontrolujeme, zda funguje krevní oběh na krční tepně. V případě, že tep je hmatný, pokračujeme v dýchání rychlostí vdechů za minutu. U malých dětí a kojenců 40x za minutu jen odtah úst!. Je-li umělé dýchání účinné, vzduch do postiženého vniká lehce, hrudník se mu zvedá a klesá, po 4 nejpozději po 10 vdeších se barva začíná normalizovat. Ne vždy jde o zástavu srdce! Příčinou může být selhání srdeční činnosti (infarkt, poranění srdce, elektrošok) nebo druhotně dušení. - Bezvědomí. - Bezdeší (někdy zpočátku lapavé dýchání) - Nehmatný tep na velkých tepnách. - Většinou rozšířené zornice nereagující na světlo (tento příznak může chybět). Okamžitě musíme zahájit nepřímou masáž srdce vždy s kombinací umělého dýchání. Hrudní kost masírujeme 100 stlačení za minutu, pouze u novorozenců 120/min. Aby masáž byla účinná musí u dospělých a větších dětí hrudní kost poklesnout o 4-5 cm, u kojenců a novorozenců o 2cm. Poměr stlačení a vdechů je 15:2 (při jednom i dvou záchrancích) u dětí do 8 let 5:1 a u kojenců a novorozenců 3:1. Vždy po 4 cyklech je nutno zkontrolovat, zda nedošlo k obnovení krevního oběhu. Je-li kříšení účinné, barva postiženého se obnovuje, při každém stlačení je hmatný tep na velké krční tepně, zornice se zužují, případně reagují na světlo. Kříšení jsme povinni zahájit vždy s výjimkou úrazů na první pohled neslučitelných se životem. Kříšení můžeme ukončit jedině tehdy, když postižený obnovil základní životní funkce, předáme postiženého lékaři, pro úplné vyčerpání záchrance. Účinek el.proudu se projeví jednak místně popáleninami, ale hlavně bezvědomím, šokem, křeče, zástava dechu a krevního oběhu. Stejné jsou i následky zásahu bleskem! Technická důležitá i pro vlastní bezpečí - Přerušení elektrickému proudu (vypnutí, vytažení ze zásuvky, přerušení vodiče izolovaným nářadím) - Zajištění postiženého proti pádu. Zdravotnická - Péče o základní životní funkce, při šoku protišoková opatření. - Ošetření popálenin. - Vždy voláme odbornou pomoc, lékařské vyšetření je nutné hrozí nebezpečí oběhových poruch i po delší době! Většinou je příčinou okamžitého bezvědomí nedokrevnost mozku způsobená zastavení přívodu krve do mozku. Technická:

6 - Okamžitě uvolníme škrtící předmět. - Zabráníme druhotnému poranění pád. Zdravotnická - Je-li postižený v bezvědomí, pečujeme o volné dýchací cesty, dýchání a krevní oběh, voláme RZP. - Je-li postižený při vědomí, transport do zdravotnického zařízení. - Bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, závrať. - Zrůžovění sliznic a kůže. - Zrychlení tepu, rozšíření zornic. - Slabost (zejména dolních končetin), spavost, ztráta vědomí. - Zástava dýchání a oběhu (neprojeví se cyanóza!) - Postiženého okamžitě vyneseme na čistý vzduch. - Při bezvědomí, bezdeší, zástavě oběhu obvyklý postup. - Vždy přivoláme odbornou pomoc. 2. Krvácení Rozdělujeme podle intenzity (malého a velkého rozsahu). Podle druhu (tepenné, žilní, vlásečnicové). Podle směru projevu (zevní, vnitřní, z přirozených otvorů těla). Při ošetření je potřeba se chránit použitím gumových chirurgických rukavic!!! TEPENNÉ z rány rytmicky stříká jasně červená krev. - Postiženého okamžitě položíme, pouze při menším krvácení na hlavě nebo na ruce jej můžeme posadit. Při masivním krvácení zastavíme krvácení, holými prsty v ráně, tlakem přes kapesník, gázu apod., stisknutím přívodní tepny v tlakovém bodě, následně tlakovým obvazem. - Pokračujeme ve zvoleném způsobu stavění krvácení až do příjezdu RZP. Zaškrcovadla používáme zcela výjimečně a jenom pokud nejde použít předchozí postup (amputace apod.) ŽILNÍ z rány vytéká tmavě červená krev. Může i vystřikovat, ale ne v rytmu tepu! Zvedneme krvácející části těla, uvolníme tísnící části oděvu a na ránu přiložíme tlakový obvaz. Jde-li o krvácení končetiny, znehybníme ji. Pokud tlakový obvaz začíná prosakovat, nesundáváme jej, ale přiložíme další tlakovou vrstvu a znovu přitáhneme. VLÁSEČNICOVÉ drobné krvácení drobnými krůpějemi, které pomalu splývají a přetékají přes okraj rány (škrábnutí, oděrky, malá řezná poranění) Sterilní obvaz. Většinou se setkáváme s krvácením smíšeným, což je kombinace předchozích druhů krvácení. První pomoc poskytujeme vždy podle nejzávažnějšího poškození. Postižený krvácí do některé tělní dutiny, do kloubů, nebo tkání. Nastává při zlomeninách velkých dlouhých kostí a pánevního okruhu, tupých nárazech do břicha nebo předchorobí (těhotenství, žaludeční vředy ) - Únava, celková slabost, malátnost, spavost, časté zívání. - Bledost, chladné krajové části těla, studený zvlhlý obličej a ruce. - Zrychluje a slábne tep, až je hmatný jen na velkých tepnách. - Zrychluje se dýchání, stává se povrchním. - V důsledku nedokrevnosti mozku dochází při posazení k mrákotám, později i vleže upadá do bezvědomí provázeného křečemi, případně pomočením či pokálením. - Při rychlé a velké krevní ztrátě dochází brzy k nevratné zástavě krevního oběhu a ke smrti postiženého.

7 - Protišoková poloha (snížená hlava a zvýšené dolní končetiny). - Pevně ovinuté dolní končetiny, případně vymasírujeme krev a pod třísly je zaškrtíme (jen žilní oběh!) - Protišoková opatření. - Okamžitě RZP. Krvácení z ucha vyskytuje se při poranění hlavy. - Lehce přiložit krycí obvaz s dostatečnou sací vrstvou a postiženého uložit na stranu krvácejícího zvukovodu. - Zajistit RZP. Krvácení z nosu - Úrazové v bezvědomí: stabilizovaná poloha na straně krvácející dírky, odsávací obvaz - Úrazové při vědomí: poloha vsedě, odsávací obvaz - Neúrazové: postiženého posadíme, předkloníme mu hlavu a stiskneme nosní dírky alespoň na 5 minut. Srážlivost můžeme urychlit přikládáním studených nebo ledových obkladů na čelo, zátylí a krk. Krvácení z úst - Po vytržení zubu nevyplachovat, tampon na cca 30 minut, případně Gelaspon - Po vytržení mandlí okamžitě do nemocnice, zásadně vsedě, krev nepolykat - Vykašlávání krve: poloha vsedě nebo polosedě, absolutní klid, studené nebo ledové obklady kolem hrudníku, urychlený transport - Zvracení krve lehce podložit hrudník, dolní končetiny pokrčené v kolenou a kyčlích a podložené tak, aby se paty nedotýkaly podložky, studené nebo ledové obklady nadbřišku, Transport. Krvácení z konečníku - Jemně červená krev těsně po stolici. Prasklé hemeroidy odsávací obvaz. - Tmavá krev místo stolice nebo melanea. Úlevová poloha, okamžitý transport. Krvácení z močové trubice - Poloha úlevová na zádech, obklady na podbřišek nebo na zadní bederní krajinu. Transport. Při současných bolestech ledvinové koliky RZP! Krvácení z rodidel - Masivní krvácení (například poporodní) tisknutí břišního tlakového bodu. - Střední a malé krvácení. Úlevová poloha na zádech. Rodidla překrýt sterilním mulem, vysokou vrstvou vaty nebo buničiny, stehna překřížit, ledové nebo studené obklady, RZP. 3. Šok Vážný stav ohrožení života, který se vyvíjí jako odezva na závažný škodlivý, většinou náhle vzniklý podnět. Podstatou je selhání krevního oběhu ve tkáních životně důležitých orgánů. Probíhá ve třech fázích. Jeho průběh urychlují bolest, strach, chlad, nadměrné teplo apod. 1. fáze postižený je neklidný, naříká na bolest, má zimnici. Je bledý, okrajové části těla má studené. Tep má lehce zvýšený, dobře hmatatelný. Někdy zvláště u malých dětí může chybět. 2. fáze postižený se začne na celém těle potit studeným lepkavým potem, objevuje se cyanóza. Neklid přechází v prohlubující se apatii. Bolest ustupuje, nastupuje nesnesitelná žízeň. Zrychluje se a slábne tep. Zrychluje se dýchání a stává se povrchním. Prohlubuje se cyanóza a může dojít ke zvracení. 3. fáze tep je velmi rychlý, často nepravidelný, hmatný jen na velkých tepnách. Dýchání velmi rychlé a povrchní. Postižený je utlumený, reaguje jen na bolestivé podněty, upadá do bezvědomí a rychle následuje zástava krevního oběhu. - Zastavení všech krvácení. - Zajištění dostatečné plicní ventilace. - Uklidnění sebe i postiženého, získání důvěry, zajištění co největšího klidu v okolí.

8 - Ošetření všech poranění, znehybnění poraněných končetin. - Protišoková poloha (šikmo hlavou dolů pod úhlem 15 stupňů) - Zabránit podchlazení i přehřátí. - Tišení žízně otírání rtů a obličeje vlhkou rouškou, zásadně nepodávat žádné tekutiny. - Postiženým pohybujeme co nejméně a co nejšetrněji. - Voláme RZP. Vzniká po rozdrcení některých svalových skupin nebo jejich déletrvajícím stlačením. Poraněná část těla je nehybná a oteklá, mohou mít zlomeniny. Kůže je napjatá a bledá, chladná, necitlivá často s drobnými oděrkami. Později se vytvářejí modrofialové skvrny a puchýře, které obsahují čirou tekutinu, barvící se později krví. Otok se zvětšuje, později praská. Při stlačení trvající méně než 1 hodinu - Co nejrychleji vyprostit, zastavit krvácení, ošetřit poranění. - Znehybnit a chladit zhmožděné části těla. - Protišoková opatření, RZP. Při stlačení trvajícím více než 1 hodinu - Nevyprošťovat, volat RZP! 4. Poranění vnitřních orgánů Otřes mozku: Bezvědomí od několika sekund po 30 minut, vratná ztráta paměti. Po návratu vědomí neklid, bolesti hlavy, zvracení, nevolnost, závratě. Často zrychlený tep, mělké dýchání. Případné dušení bývá způsobeno blokádou dýchacích cest. - Při bezvědomí: uvolnění dýchacích cest, stabilizační poloha, kontrola dýchání a krevního oběhu. - Po návratu vědomí: poloha vodorovná s mírně podloženou hlavou a horní polovina trupu, klid. - RZP do jejího příjezdu stálý dohled! Zhmoždění mozku: Bezvědomí delší než 30 minut, zrychlené, přerušované dýchání až zástavy dýchání, zpomalený nepravidelný tep, možná je i zástava oběhu. Po návratu vědomí neklid, vratná ztráta paměti. Bolesti hlavy, ložiskové příznaky. Mohou být křeče. - V bezvědomí: zajištění základních životních funkcí. - Po návratu vědomí, jako při otřesu mozku. Stlačení mozku: Může k němu dojít třeba krevním výronem nebo vpáčenou zlomeninou. Příznaky i postup stejné jako u otřesu mozku. Pozor odstup i několik dní! Rána pronikající do mozku ránu sterilně obložit. Zajišťujeme životní funkce. RZP Zlomenina spodiny lebeční krvácení z nosu, ucha nebo úst a výtok mozkomíšního moku z těchto otvorů. Zajištění základních funkcí, RZP. Poranění hrudníku Zhmoždění stlačení hrudníku: Povrchní zhmoždění (jen kůže a svaly). Povrchní, zrychlené a bolestivé dýchání.

9 Hluboké zhmoždění (zlomeniny žeber, poranění plic, srdce, velkých cév, jícnu, bránice apod.) hluboké bezvědomí, poruchy až zástava dýchání a oběhu, těžký šok. Stlačení velkým násilným stlačením (často bez zlomenin kostí) dojde k prudkému zvýšení nitrohrudního tlaku. Projeví se modrou maskou, viditelně zvýšeným tepem na velkých tepnách. Bezvědomí s namáhavým dýcháním. Raněný je bledý, krvácí z nosu, tep má zrychlený a špatně hmatný. Po návratu vědomí prudká bolest v hrudi, neklid, úzkost, bolestivý kašel, možné vykašlávání krve. - V bezvědomí zajištění základních životních funkcí, stabilizovaná poloha, protišoková opatření. RZP. - Při vědomí poloha v polosedě až vsedě, aby se raněný mohl rukama opírat o podložku, protišoková opatření, RZP. poruchy dýchání, selhává krevní oběh. Krátká zástava dýchání okamžitě po vniknutí vzduchu do dutiny. Namáhavé dýchání a cyanóza. Rozvíjí se šok. Zrychlený a špatně hmatný tep. Z rány při výdechu vytéká jasně červená krev zpěněná. Pacient může tuto krev i vykašlávat. - Při bezvědomí ránu přikryjeme poloprodyšným obvazem. Uvolníme dýchací cesty, stabilizovaná poloha na poraněné straně, protišoková opatření RZP. - Při vědomí poloha v polosedě s podloženou a lehce předkloněnou hlavou, poloprodyšný obvaz, protišoková opatření RZP. Poranění břicha Dochází k vnitřnímu krvácení nebo k vytékání obsahu trávicí trubice do organismu. Následky se mohou projevit až po určitém čase. Bolest břicha. Raněný sám se stáčí do klubíčka. Je-li poraněný v bezvědomí, nemusíme poranění břicha zjistit! Poraněný zvrací, rozvíjí se šok. Bledý obličej, propadlé tváře. Projevují se příznaky krevní ztráty. Poloha na zádech, pokrčené nohy. RZP. Každé i povrchní poranění břicha musí vyšetřit lékař. Příznaky jako u krytých poranění, krvácení u větších ran vyhřeznutí orgánů. Zajištění základních životních funkcí. RZP. 5. Tepelná poranění i několik hodin po působení Slunce Povrchní popáleniny. Bolesti hlavy, závratě, zvracení, průjmy. Zrychlené dýchání, zrychlený dech. U dětí vysoká teplota s třesavkou. - Uložit do stínu - Léčit popáleniny studené obklady. - Dostatek studených nápojů. U dětí lékař. U dospělých Acylpyrin nebo Paralen. úpal Organismus se potí, ale pot se neodpařuje. Celková malátnost, bolest hlavy, nucení ke zvracení, křeče v nohou. Povrch těla je pokryt potem. Tělesná teplota stoupá, později až ztráta vědomí. Tep zrychlený a mělký, tvář bledá a našedlá. Může dojít k selhání životních funkcí. Přemístit do chladnějšího prostředí, větrání. Uvolnit oděv, hlavu obložit ledovými obklady. Chladit zevně (sprcha, koupel. Tekutiny. Při bezvědomí zajištění základních životních funkcí.

10 únava, malátnost až bezvědomí. Zpomalený dech. Ohřívání celého těla. Podpůrné dýchání. Horké nápoje s obsahem cukru, kalorické potraviny (čokoláda ). RZP Rozsah popálenin můžeme odhadnout. Dlaň je asi 1% povrchu těla. Pravidlo 9 = hlava 9%, horní končetina 9%, dolní končetina 18%, trup % (zepředu + zezadu). Popáleniny nad 10% ohrožují postiženého šokem! Hloubka popálenin 3 stupně. I. Zarudnutí bez tvorby puchýřů II. Puchýře průzračné nebo krvavé, silně palčivá bolest. III. Tkáň je odumřelá, nažloutlá až hnědošedá, kůže je suchá, tvrdá, na dotek necitelná. Popálenina může sahat až do kostí! Maximálně zkrátit působení tepla, na hořící osobě uhasit oheň. Popáleniny chladit studenými obklady (obličej) nebo ponořením do studené vody (zbytek těla). Chlazení musí trvat tak dlouho, dokud postiženému přináší úlevu. U popálenin nad 15% chladíme obklady jen obličej a genitál (jsou-li popáleny). Z poraněné plochy odstranit prstýnky, hodinky, pásky a stahující části oděvu dřív než zaškrtí popálenou část těla. Ulpělou hmotu(asfalt, plast ) neodstraňujeme, rovněž přiškvařené části oděvu. Po ukončení ochlazování udržujeme ránu ve sterilní čistotě, maximálně přiložíme sterilní obvaz NIKDY NE VLÁKNITÝ ČI CHLUPATÝ. U popálenin nad 10% protišoková opatření. Zabráníme úniku tepla. RZP. Podobné jako popáleniny. Místo chlazení ohřívání. Na táboře snad nehrozí!!! 6. Chemická poranění (popáleniny) Palčivá bolest kůže. Kůže zarudlá a potřísněná. Může se olupovat a tvořit puchýře. - Poleptaný oděv namočíme a odstraníme. Pozor na další poleptání i zachránce. - Poleptaná místa omýváme vodou 15 minut. Potom neutralizačním roztokem opět 15 minut. Popálené oči vymýváme vodou až do příchodu lékaře. Vodu lijeme do vnitřního koutku tak, aby vytékala vnějším. Pokud došlo k vypití, dáme postiženému vypít studenou vodu. Nevyvoláváme zvracení. Voláme RZP. 7. Poranění svalů, šlach, kloubů a kostí Kryté poranění způsobené tupým násilím. Znehybnit poraněné místo. Studené obklady. Při zhmoždění svalů, kdy může dojít k jejich natržení další námahou, znehybníme dlahou případně elastickým obinadlem. Podvrtnutí nebo poranění vazivového aparátu. Lehké podvrtnutí: Vazy se natáhnou a vrátí do původní polohy. - prudká bolest, která poměrně rychle odeznívá. - Po určitou dobu lze s kloubem pohybovat, bolest se postupně zvětšuje. Kloub je pohyblivý. - Klid, studené obklady. Podvrtnutí těžké: Kloub se vrátí do původní polohy, ale došlo k poškození kloubního povrchu.

11 Prudká bolest, která odezní a brzy nastupuje znovu. Pohyb kloubu je omezen pouze bolestí, otokem a krevním výronem. Znehybnění kloubu. První pomoc (minimálně roentgen) nutná! Vykloubení: Kloubní pouzdro se celé protrhne. Vzniká mohutný krevní výron a otok. - Deformace kloubu, vynucené držení, ztráta pohyblivosti. - Bolest, otok, krevní výron. - Komplikace- poranění cévy nebo nervu. - Nebezpečí šoku hrozí pouze u vykloubení kyčle, což je poměrně vzácné poranění. Znehybnění kloubu ve vynucené poloze (kost nad i pod kloubem). Odborné ošetření. zlomeniny Otevřená zlomenina: Kůže je poraněna násilím zvenčí nebo kostním úlomkem zevnitř. Kost ční z rány. Kostní úlomek sterilně obložíme a překryjeme sterilním obvazem tak, aby úlomek nebyl stlačován do rány. Kost znehybníme. Krytá zlomenina: - Normální činnost je omezená nebo nemožná. Postižená část těla změnila tvar. - Neobvyklá pohyblivost v místě předpokládané zlomeniny. - Pohmatová i pohybová bolest v místě předpokládané zlomeniny. - Při poranění velkých kostí poměrně rychlý vývoj šoku. Znehybnění (přes dva sousední klouby) poraněné kosti. Nikdy se ji nesnažíme rovnat!!! Zlomeniny žeber: - Bolest při dýchání. Povrchní a zrychlené dýchání. Někdy dušnost. - Bolestivá reakce při lehkém bočním nebo předozadním stisknutí hrudníku. - Znehybnění celého hrudníku elastickým obinadlem od pasu do podpaží. - Transport vsedě. Zlomeniny pánevního okruhu: - Intenzivní bolest při pohybu dolních končetin. - Omezení pohybu hlavně v kyčelních kloubech. - Bolestivá reakce při tlaku na stydkou kost nebo na stlačení lopat kyčelních kostí. - Poloha naznak s pokrčenými končetinami pod bérci dobře podložená. - Protišoková opatření, RZP. Poranění páteře: Mravenčení, necitlivost kůže. Poruchy hybnosti. - S poraněným nehýbat! - Přikryjeme jej a vyčkáme příjezdu RZP. Přílišný spěch může mnohé pokazit!!! 8. Rány Vznikají násilím z vnějšku. Poškození kůže nebo sliznic. Charakteristické znaky: krvácení, ztráta tkáně, bolest.

12 Rozdělujeme podle hloubky (povrchní, hluboké, pronikající), podle tvaru předmětu, který ránu způsobil (způsobené ostrými předměty řezné, bodné, sečné a tupými předměty tržné, zhmožděné, střelné) a podle znečištění (čisté, infikované prvotně nebo druhotně, otrávené). - Účelem je zastavení krvácení a zabránění druhotné infekci. - NESMÍ SE přikládat na ránu mast nebo zásyp a strhávat příškvary!!! - Ránu obnažit (nastřižením nebo natržením oděvu), sterilně překryjeme a obvážeme. Rány s cizím tělesem: Cizí těleso, pokud tkví pevně v ráně, nikdy neodstraňujeme. Ránu i cizím tělesem sterilně převážeme. Předmět zajistíme proti pohybu v ráně a zanořování do rány. Volně ležící tělesa můžeme nenásilně odstranit z rány (vypláchnutím, setřením ). Postiženou část těla zajistíme. RZP. Infikované (pokousáním) rány a otrávené (uštknutím) rány: Ránu řádně omýváme vodou. Přiložíme čistý obvaz, Vyhledáme lékařskou pomoc. Při uštknutí hadem se postižený nesmí hýbat, ránu omýváme vodou, přiložíme čistý obvaz, RZP. 9. Náhlá neúrazová poškození zdraví Krvácení do mozku: Způsobené prasknutím tepenné výdutě nebo cévy například při vysokém krevním tlaku. Nedokrevnost části mozku: Při ucpání mozkové cévy. Náhlá ztráta hybnosti většinou jedné poloviny těla, řeč špatně srozumitelná až vymizelá, pokles ústního koutku nebo očního víčka. Postižený může zvracet, může být pomočený, pokálený a neschopen pohybu. Někdy v bezvědomí. Při vědomí postiženého uklidníme, dostatečný přívod vzduchu, RZP. Pokud je v bezvědomí postup stejný jako u bezvědomí. Krátkodobé bezvědomí způsobené nedostatečným prokrvením mozku. Náhlé rozšíření cév vsedě nebo vestoje se krev nahromadí v níže uložených částech těla. Nejčastější podněty: silný emoční zážitek, dlouhé sezení nebo stání v horkém a dusném prostředí, náhlá změna polohy. Pravděpodobnost mdloby zvyšuje ÚNAVA, LÉKY (snižující tlak), VROZENÁ DISPOZICE. Mdlobu mohou předcházet příznaky (zívání, pocit závratí, zatmění před očima, nevolnost, bílá až nazelenalá barva obličeje, krk, ruce a záda pokrytá kapkami potu. První pomoc při objevení varovných příznaků: Uklidnit postiženého, uvolnění tísnících částí oděvu, protišoková poloha, doušek vody. Příznaky mdloby: Bezvědomí, bílá až zelená barva kůže, studená a zpocená kůže, zrychlený tep, zrychlené povrchní dýchání. Protišoková poloha ve stínu, uvolnění dýchacích cest, uvolnění oděvu, dostatečný přísun vzduchu. Nedojde-li k rychlému návratu vědomí RZP. Choroby srdce, plic, průdušek. Může jít o choroby nervové a psychické (zde nejde o skutečné dušení). Astma bronchiální (průduškové) Postižený sedí a opírá se rukama. Je bledý, dýchá hlučně, výdech je prodloužený, provázený pískoty. Namáhavě suše kašle, ale nevykašlává. Záchvat může trvat několik minut ale i hodin. Postiženého uklidníme, pohodlně posadíme, uvolníme tísnící oděv, zajistíme čerstvý vzduch. Podáme naordinované léky. RZP. Astma kardiální (srdeční)

13 Postižený má pocit dušení, úzkosti. Posadí se nebo se i pokouší chodit. Dýchá chrčivě a namáhavě, je bledý a zpocený, kašle a vykašlává zpěněné sputum. Tep je zrychlený a nápadně dobře hmatný. Záchvat většinou odezní do půlhodiny. Postiženého uklidnit, posadit, zrušit jakoukoli námahu (i mluvení!). Uvolnit oděv, zajistit přívod čerstvého vzduchu. Končetiny spustit přímo dolů k zemi. RZP. Přerušená nebo snížená průchodnost věnčitých tepen způsobená jejich kornatěním. Může jít také o neuralgické nebo neurologické problémy. Angina pectoris: Prudká svíravá bolest na hrudi a u srdce při zvýšené námaze tělesné i duševní. Bolest často vystřeluje do horních končetin a krku. Postiženého posadíme, uklidníme, uvolníme oděv, zajistíme absolutní klid. Pokud je diagnostikován, podáme předepsané léky. RZP. Infarkt myokardu: Ucpání věnčité tepny. Prudká bolest za hrudní kostí, provázená pocitem úzkosti a strachu. Bolest vystřeluje nejčastěji do levého ramene a levé horní končetiny. Postižený je neklidný, dušný a cyanotický. Při silnějším záchvatu upadá rychle do šoku. Dochází k oběhové nedostatečnosti a k bezvědomí, které je provázeno chrčivým a lapavým dýcháním. Může dojít k zástavě dýchání a krevního oběhu. Při vědomí poloha v polosedě, absolutní tělesný klid. V bezvědomí běžný postup. RZP. Onemocnění centrální nervové soustavy, při němž dochází k poruchám vědomí provázené křečemi. Náhlé bezvědomí, provázené křečemi, cyanózou a chrčivým dýcháním. Pěna u úst, při pokousání do jazyka i krev. Postižený je zpocený, pomočený, někdy i pokálený. Po odeznění křečí se vědomí pomalu vrací. Postižený si i několik desítek minut nic nepamatuje. Je spavý. Nebránit křečím, snažit se jen zabránit poraněním. Při opakovaných záchvatech volat odbornou pomoc. FEBRILNÍ KŘEČE při horečnatých dětských onemocněních šetrné chlazení obklady celého těla, RZP. Dva druhy akutních stavů: diabetické a hypoglykemické koma. Diabetické koma (vzácné) malátnost, únava, nucení na zvracení, suchá kůže, bezvědomí někdy provázené křečemi. RZP, při bezvědomí uvolníme dýchací cesty. Hyperglykemické koma u nemocných cukrovkou dojde k poklesu cukru v krvi. Při předávkování inzulínu, při námaze, při správné dávce léků, ale nedostatečném množství stravy. Neklid, slabost, hlad, neklid přechází v dezorientaci. Postižený se potí, špatně vidí. Může dojít i k bezvědomí a křečím. Rychlý tep, mělký dech, třes v končetinách. Při vědomí podáme několik kostek cukru nebo silně slazený nápoj, při bezvědomí a křečích obvyklý postup. RZP nutno uvést, že jde o diabetika! Je-li břicho tvrdé, na pohmat bolestivé, je nutno VŽDY zajistit co nejrychleji odbornou pomoc. 10. Akutní otravy Neúmyslné náhodné, pracovní úraz, hromadná neštěstí (průmyslové havárie) Úmyslné vražedné, sebevražedné. Způsoby: požití ústy, vdechnutí, kůží nebo sliznicí, injekčně různé podle druhu toxické látky

14 V případě inhalační otravy je nutná technická první pomoc!!! V bezvědomí zajištění základních životních funkcí. RZP Při vědomí uklidnění postiženého, uvolnění oděvu, zředit obsah žaludku vodou, vyvolat zvracení. Klid a tepelná pohoda. Zajistit vždy zbytky požité látky. RZP. Vždy musíme zajistit okamžitě životní funkce, zastavit krvácení, provést protišoková opatření a při hromadných úrazech poraněné život ohrožujícími poraněními ošetřit přednostně. Zásadně udržujeme klid našeho chování a minimálně zdání správného zvládání situace. Nezraněné děti nenecháme podlehnout hysterii. Dbáme na vlastní zajištění svého zdravotního stavu, aby nedošlo i k dalšímu našemu poškození. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE VŽDY PREVENCE, CHLADNÉ UVAŽOVÁNÍ A NEPŘECEŇOVÁNÍ SIL SVĚŘENÝCH DĚTÍ, INSTRUKTORA I SAMI SEBE!!! Každou činnost na táboře je třeba důkladně promyslet a vyloučit možnost nepředvídatelných a nebezpečných situací. Je nezbytné počítat vždy s horší variantou a v žádném případě nic neriskovat. Bezpečnost dětí, instruktora i naše vlastní má přednost před jakýmikoli pokyny, radami i nařízeními ostatních účastníků tábora i dalších osob, se kterými přijdeme do kontaktu! Mgr. Jiří Janda vedoucí tábora

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého:

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého: PRVNÍ POMOC ZÁSADY poskytování první pomoci: - cílem je záchrana života raněných při úrazech, vážném onemocnění a hromadném neštěstí, - je nutno ji poskytnout okamžitě, - nesmí dojít k poškození zdraví

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce... - znění dle 422/13 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb.

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC Obsah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Postup Sledovat znaky Bezvědomí Krvácení Kardiopulmonární resuscitace Šok Popáleniny Omrzliny, otřes mozku Epileptický záchvat Mdloba,... 1 PRVNÍ POMOC = soubor

Více

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014)

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014) Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014) Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Předmět úpravy. Umístění

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Předmět úpravy. Umístění Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Změna: 320/2010 Sb. Změna: 422/2013 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Arteriální (tepenné) světlá krev, tryskající z rány rychlostí srdeční frekvence Venózní (žilní) tmavá krev, volně vytéká z rány - vyvěrá Kapilární

Více

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 1. Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech: a) na hrudníku

Více

Plán první pomoci (traumatologický plán)

Plán první pomoci (traumatologický plán) Plán první pomoci (traumatologický plán) Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život. Nejdůležitější je pomoc poraněným při úrazech, jak pracovních, tak i nepracovních tak,

Více

I. Užití běžných typů léků a jejich stručná charakteristika; družinová lékárna

I. Užití běžných typů léků a jejich stručná charakteristika; družinová lékárna Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, z přednášek ze zdravovědy před rádcovským víkendem, na víkendu i na Prostředku jste si jistě odnesli užitečné informace, které vám, coby zkušeným zdravotníkům,

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63 250 70 Panenské Břežany tel.:283970624 email: zsbrezany@seznam.cz Traumatologický plán PLÁN PRVNÍ POMOCI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA tísňová telefonní linka 112 hasičský

Více

Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005:

Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005: Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005: Jméno a příjmení: Datum: počet bodů:. dosažené procento:... 1) Činnost zachránce po úrazu: 1) Vyproštění,ošetření zranění,resuscitace,důkladné vyšetření,zastavení

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Význam Indikace Provedení Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice

Více

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 2. Doplň větu: Poskytnout první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Číslo na rychlou

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Předmět úpravy

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Předmět úpravy 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Zevn evn V itř nit ní

Zevn evn V itř nit ní NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Krvácení KRVÁCENÍ nad 30% ztráty krve = život ohrožující stav ( 1,3 1,5 litrů krve) jde o 30-40% kolujícího objemu Dělení krvácení Podle typu poraněné

Více

bez Kampaň Národní sítě zdravých měst České republiky pro rok 2012 Pro obec Bolatice zpracovala Bc. Kristina Adamcová

bez Kampaň Národní sítě zdravých měst České republiky pro rok 2012 Pro obec Bolatice zpracovala Bc. Kristina Adamcová Dny úrazů bez Kampaň Národní sítě zdravých měst České republiky pro rok 2012 Pro obec Bolatice zpracovala Bc. Kristina Adamcová Tento materiál byl vydán v rámci projektu Zlepšení kvality projektu MA21

Více

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM ZUŠ VOJTĚCH PLÁN PRVNÍ POMOCI TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN je soubor opatření, která při náhlém ohrožení života či zdraví účinně omezují rozsah a důsledky poškození. PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 1. ZAJISTI PODMÍNKY

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Univerzita Hradec Králové Strana 1 z 7 Příloha č.4 TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Tento plán je důležitý pro poskytnutí rychlé první pomoci postiženému. Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících

Více

Vítám vás na přednášce

Vítám vás na přednášce Vítám vás na přednášce Téma dnešní přednášky ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY JAKO PROSTŘEDKY VE ZDRAVOTNICTVÍ Dekubit proleženina, je to poškození kůže a podkožních tkání, které je způsobeno tlakem na hmatné kostní

Více

První pomoc šance pro život CZ.1.07/1.1.07/03.0017 CZ.1.07/1.1.07/03.0017. Rány, krvácení, šok. www.kapa-ops.cz

První pomoc šance pro život CZ.1.07/1.1.07/03.0017 CZ.1.07/1.1.07/03.0017. Rány, krvácení, šok. www.kapa-ops.cz Rány, krvácení, šok První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Polohování, transport, obvazová technika HÝVNAROVÁ ZUZANA - MYŠÍK

Polohování, transport, obvazová technika HÝVNAROVÁ ZUZANA - MYŠÍK Polohování, transport, obvazová technika HÝVNAROVÁ ZUZANA - MYŠÍK Základní polohy při ošetřování zraněných Nutné brát ohled na: Zranění (poranění páteře) Úlevová poloha (volí si zraněný sám) Zranění u

Více

POLOHOVÁNÍ, TRANSPORT & OBVAZOVÁ TECHNIKA

POLOHOVÁNÍ, TRANSPORT & OBVAZOVÁ TECHNIKA POLOHOVÁNÍ, TRANSPORT & OBVAZOVÁ TECHNIKA Myšík ČK Mraveniště 2015 ZÁKLADNÍ POLOHY PŘI OŠETŘOVÁNÍ ZRANĚNÝCH Nutné brát ohled na: Zranění (poranění páteře) Úlevová poloha (volí si zraněný sám) Zranění u

Více

Chronická ischemická choroba dolních končetin

Chronická ischemická choroba dolních končetin Chronická ischemická choroba dolních končetin je onemocnění postihující tepny. Průsvit tepen se zužuje a může dojít, až k jejich postupnému uzávěru. Následkem tohoto procesu, je ischemie neboli nedokrevnost,

Více

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL Masáže na vaši bolest Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci Kamil Ramík Poděkování: fotograf Rostislav Šimek, www.foto-simek.com grafik Georgi Stojkov, www.georgistojkov.com

Více

REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN AORTOBIFEMORÁLNÍ BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ BYPASS ILIKOFEMORÁLNÍ BYPASS EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN AORTOBIFEMORÁLNÍ BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ BYPASS ILIKOFEMORÁLNÍ BYPASS EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN AORTOBIFEMORÁLNÍ BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ BYPASS ILIKOFEMORÁLNÍ BYPASS EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum sp.zn.sukls126426/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Infarkt myokardu intervence dle NANDA taxonomie Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Obsah Charakteristika Rozdělení Příznaky choroby Komplikace Příčiny Vyšetřovací metody Léčba Ošetřovatelský

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE , ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE Provoz a režim školní jídelny Provozní řád kuchyně školního stravování Požadavky na zdravotní stav pracovníků a jejich osobní

Více

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY Nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky

Více

160330_v17.0_Vidaza_PI_CS_PRINT B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

160330_v17.0_Vidaza_PI_CS_PRINT B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 27 Příbalová informace: informace pro uživatele Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Livial tablety tibolonum

Livial tablety tibolonum Livial tablety tibolonum Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování Bezpečná manipulace s klientem Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Obsah Úvod...

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros Coach team Přednášející Mgr.Magdalena Kramlová - fyzická aktivita je jedním ze 4 základních atributů života ZÁKLADNÍ TYPY FYZICKÉ AKTIVITY: 1. Sport masový,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo Extra

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo Extra sp. zn. sukls96703/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo Extra obalené tablety diclofenacum kalicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Vyrůstat s důvěrou Informace o nedostatku IGF-1 a jak může pomoci Increlex

Vyrůstat s důvěrou Informace o nedostatku IGF-1 a jak může pomoci Increlex Vyrůstat s důvěrou Informace o nedostatku IGF-1 a jak může pomoci Increlex Úvod Rodiče, pacienti, ošetřovatelé odpovědi na Vaše otázky Pro Vás jako rodiče (nebo pečovatele) je dobro Vašich dětí tou největší

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum sp.zn. sukls184192/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 17.9.2012

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 17.9.2012 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 17.9.2012 Obsah Výběr nejdůležitějšího Úvodní pojmy Rizika při kancelářské činnosti Bezpečnostní tabulky, lasery Hasící přístroje a jejich použití Hlavní zásady první

Více

Projekt. Prevence nás osloví. Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování

Projekt. Prevence nás osloví. Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování Projekt Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování Zdroje: Internetový portál www.prevence-info.cz www.reknidrogamne.cz www.ochranaobyvatel.cz Příručka metodických materiálů ;Vytváření

Více

Zdravotní důsledky stresu. MUDr Sylva Gilbertová,CSc Fyzioterapeutické odd. SAZ, Praha 7

Zdravotní důsledky stresu. MUDr Sylva Gilbertová,CSc Fyzioterapeutické odd. SAZ, Praha 7 Zdravotní důsledky stresu MUDr Sylva Gilbertová,CSc Fyzioterapeutické odd. SAZ, Praha 7 Stres reakce na nadměrnou zátěž či ohrožení nepříznivými vlivy Akutní stres (krátkodobý) rychlé zvýšení emoční tenze

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls115134/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo 12,5 mg potahované tablety diclofenacum kalicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum sp.zn. sukls97553/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 1 Příbalová informace: informace pro pacienta Kyprolis 60 mg prášek pro infuzní roztok carfilzomibum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

Více

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Úvod do problematiky

Více

Předškolní věk. Zpracovala: Jana Černá

Předškolní věk. Zpracovala: Jana Černá Předškolní věk Zpracovala: Jana Černá Charakteristika Růst a vývoj Nejčastější patologie Výživa u dětí Poruchy výživy Předškolní období období od 3 do 6 let Dítě zpravidla navštěvuje mateřskou školu Začínají

Více

BEZPEČNOST PRÁCE V LABORATOŘÍCH FEI. Určeno pro výuku předmětu: Bezpečnost práce v laboratořích FEI pro

BEZPEČNOST PRÁCE V LABORATOŘÍCH FEI. Určeno pro výuku předmětu: Bezpečnost práce v laboratořích FEI pro Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava BEZPEČNOST PRÁCE V LABORATOŘÍCH FEI Určeno pro výuku předmětu: Bezpečnost práce v laboratořích FEI pro - 1.roč. bakalářského

Více

S Modrým hrochem bez úrazu

S Modrým hrochem bez úrazu S Modrým hrochem bez úrazu Maxima debetur puero reverentia Největší ohleduplnost patří dítěti. 15 Každý z nás se může dostat do situace, kdy si řekne: Jak mám ochránit své dítě? Jak předejít úrazu? Mám

Více

Příbalová informace informace pro uživatele. Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Příbalová informace informace pro uživatele. Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls49585/2008 Příbalová informace informace pro uživatele Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Irinotecani hydrochloridum

Více

332. Trhaviny zapáleny volně na vzduchu a) detonují, b) v malém množství hoří, ve větším množství mohou detonovat, c) pouze hoří a detonovat nemohou.

332. Trhaviny zapáleny volně na vzduchu a) detonují, b) v malém množství hoří, ve větším množství mohou detonovat, c) pouze hoří a detonovat nemohou. 331. Trhaviny jsou výbušniny a) jejichž charakteristickou výbušnou přeměnou je detonace, b) jejichž charakteristickou výbušnou přeměnou je výbušné hoření, c) jejichž detonační rychlost je nižší než u třaskavin.

Více

ECRITEN 100 mg potahované tablety. Sildenafilum

ECRITEN 100 mg potahované tablety. Sildenafilum Příbalová informace: Informace pro uživatele ECRITEN 100 mg potahované tablety Sildenafilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 4 Hygienická péče o klienta

Bronzový Standard SANATORY č. 4 Hygienická péče o klienta Bronzový Standard SANATORY č. 4 Hygienická péče o klienta Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095 Pardubice 530 02, www.appscr.cz Obsah

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety Amlodipinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety Amlodipinum Příbalová informace: informace pro uživatele Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety Amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

EEA Grants Norway Grants. S Modrým hrochem bez úrazu Nadační fond Modrý Hroch, Rašínova 103/2, Brno 60200

EEA Grants Norway Grants. S Modrým hrochem bez úrazu Nadační fond Modrý Hroch, Rašínova 103/2, Brno 60200 EEA Grants Norway Grants S Modrým hrochem bez úrazu Nadační fond Modrý Hroch, Rašínova 103/2, Brno 60200 Ochrana práva na zdraví a na život uzákoněna v řadě vnitrostátních právních dokumentů zákon č. 1/1993

Více

Henoch-Schönleinova purpura

Henoch-Schönleinova purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Henoch-Schönleinova purpura Verze č 2016 1. CO JE HENOCH-SCHÖNLEINOVA PURPURA 1.1 Co je to? Henoch-Schönleinova purpura je onemocnění, při kterém dochází k

Více

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL Masáže na vaši bolest Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci Kamil Ramík Poděkování: fotograf Rostislav Šimek, www.foto-simek.com grafik Georgi Stojkov, www.georgistojkov.com

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DICLOIN 75 mg/ml injekční roztok. diclofenacum natricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DICLOIN 75 mg/ml injekční roztok. diclofenacum natricum Sp.zn.sukls126468/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOIN 25 mg/ml injekční roztok DICLOIN 50 mg/ml injekční roztok DICLOIN 75 mg/ml injekční roztok diclofenacum natricum Přečtěte si

Více

Obecné zásady polohování

Obecné zásady polohování Polohy nemocných Definice Umístění těla člověka do zdravých či prospěšných poloh pomocí podkládání a podpory, abychom podpořili zotavení. Ukládání nemocného nebo částí jeho těla tak, abychom předcházeli

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin

Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin ing. Lucie Janotová ing. Pavla Thůmová ing. Jan Kobliha ing. Jitka Kabátková ing. Marcela Bačáková ing. Hana Svobodová Úvod

Více

ANO. ANO Musím počkat na příjezd lékaře. Pokud se mi zdá, že zranění nedýchá, můžu (ale nemusím) o tom informovat lékaře

ANO. ANO Musím počkat na příjezd lékaře. Pokud se mi zdá, že zranění nedýchá, můžu (ale nemusím) o tom informovat lékaře Otázka č. 1 Jako "laik" nemůžu nikdy správně rozeznat, že zranění dýchá? Musím počkat na příjezd lékaře. Pokud se mi zdá, že zranění nedýchá, můžu (ale nemusím) o tom informovat lékaře Z laického pohledu

Více

ZNALOST DĚTÍ V OBLASTI PRVNÍ POMOCI Bakalářská práce

ZNALOST DĚTÍ V OBLASTI PRVNÍ POMOCI Bakalářská práce Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství PETRA HOMOLKOVÁ ZNALOST DĚTÍ V OBLASTI PRVNÍ POMOCI Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Lukáš Dadák Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Doplňky výrobců Sinecura, Wanxi a MRL, používané k řešení průjmu v kostce:

Doplňky výrobců Sinecura, Wanxi a MRL, používané k řešení průjmu v kostce: Přípravky tradiční čínské medicíny na průjmová onemocnění v kostce - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vit Podle tradiční čínské medicíny může mít průjem - xiexie mnoho příčin. Hlavními orgány, zodpovědnými za

Více

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM Ing. Vladimír Jelínek 1 Čínská medicína rozeznává pět základních (mateřských) orgánů. Mozek (CNS), který je řídí, stojí uprostřed. 2 1. okruh SRDCE preparáty CorDren, CorHelp

Více

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků dochází ke zlepšení prokrvení masírovaných oblastí. Okysličují

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cardilopin 2,5 mg Cardilopin 5 mg Cardilopin 10 mg tablety amlodipinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cardilopin 2,5 mg Cardilopin 5 mg Cardilopin 10 mg tablety amlodipinum sp.zn. sukls180582/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Cardilopin 2,5 mg Cardilopin 5 mg Cardilopin 10 mg tablety amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum sp.zn. sukls98861/2014, sukls98862/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky toxické

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky toxické Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky toxické Methanol, CH 3 OH F, T R: 11-23/25 S: (1/2-)7-16-24-45 Bezbarvá kapalina charakteristické

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas sp.zn. sukls154707/2012 sukls154712/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Úvod...11 Co je homeopatie?...12 Jakou léčbu zvolit?...13 Tři pilíře homeopatie...14 Homeopatie léčí příčiny potíží...15 Podávání homeopatických přípravků...16 Krátkodobé zhoršení...17 Podávání homeopatik

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok Gadobutrolum Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Gadobutrolum

Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok Gadobutrolum Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Gadobutrolum Sp.z. sukls177880/2014 a k sp.zn. sukls129971/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok Gadobutrolum Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok v předplněné injekční

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sudroc 75 mg, potahované tablety Clopidogrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

DESFERAL prášek pro přípravu injekčního roztoku (deferoxamini mesilas)

DESFERAL prášek pro přípravu injekčního roztoku (deferoxamini mesilas) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls19458/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DESFERAL prášek pro přípravu injekčního roztoku (deferoxamini mesilas) Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LAMISIL 125 mg LAMISIL 250 mg tablety terbinafini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LAMISIL 125 mg LAMISIL 250 mg tablety terbinafini hydrochloridum sp.zn.: sukls195142/2011, sukls195255/2011 a k sp.zn.: sukls151500/2010, sukls69655/2011, sukls197638/2011, sukls210296/2012, sukls62199/2012, sp.zn. sukls151501/2010, sukls69648/2011, sukls197650/2011,

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls159863/2012

Příloha č.1 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls159863/2012 Příloha č.1 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls159863/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LOZAP H potahované tablety losartanum kalicum a hydrochlorothiazidum Přečtěte

Více

Quetiapin Reg Europe 25 mg Quetiapin Reg Europe 100 mg Quetiapin Reg Europe 150 mg Quetiapin Reg Europe 200 mg Quetiapin Reg Europe 300 mg

Quetiapin Reg Europe 25 mg Quetiapin Reg Europe 100 mg Quetiapin Reg Europe 150 mg Quetiapin Reg Europe 200 mg Quetiapin Reg Europe 300 mg Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls95277/2009, sukls95278/2009, sukls95279/2009, sukls95280/2009, sukls95281/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Quetiapin Reg Europe 25 mg

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

sp.zn. sukls156959/2014, sukls156964/2014, sukls156975/2014, sukls156980/2014, sukls156981/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta

sp.zn. sukls156959/2014, sukls156964/2014, sukls156975/2014, sukls156980/2014, sukls156981/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn. sukls156959/2014, sukls156964/2014, sukls156975/2014, sukls156980/2014, sukls156981/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta EGOLANZA 5 mg EGOLANZA 7,5 mg EGOLANZA 10 mg EGOLANZA 15 mg EGOLANZA

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls26704/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. NIMED 100 mg tablety (nimesulidum)

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls26704/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. NIMED 100 mg tablety (nimesulidum) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls26704/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE NIMED 100 mg tablety (nimesulidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Charakteristika integrovaného předmětu 5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Vyučovací předmět Člověk, podpora a ochrana zdraví je integrovaným předmětem, který je určený pro tercii. Propojuje v sobě

Více

Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech

Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech Úvod Cíl: Výroba zdravotně nezávadných potravin Preventivní postupy k zajištění zdravotní nezávadnosti: SVHP HACCP Každý pracovník v potravinářství

Více

11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění

11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění M. T. Santwani 11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění Klasické lékařství hádá, doporučuje, usiluje a stále dokola se pokouší a mýlí. Vědecká medicína nehádá. Vědecká medicína (ostatně jako jakákoliv

Více

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 471/2005 ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

PROVOZNÍ ŘÁD INFRASAUNY

PROVOZNÍ ŘÁD INFRASAUNY Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace ČJ: 2013/63 tel. 556 725 067, e-mail: mspionyru@tiscali.cz, www.mspriborpionyru.unas.cz PROVOZNÍ ŘÁD INFRASAUNY Provozní doba

Více

Křížová Lenka 19.10.2013

Křížová Lenka 19.10.2013 Křížová Lenka 19.10.2013 První pomoc Postupy, které provádíme,abychom zabránili dalšímu poškození či zhoršení zdravotního stavu postiženého možným trvalým následkům postupy,přímo vedoucí k záchraně lidského

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HALOPERIDOL-RICHTER injekční roztok 5x1ml/5mg haloperidolum Přečtěte si pozorně celou

Více

Oslabení dýchacího systému asthma

Oslabení dýchacího systému asthma Oslabení dýchacího systému 1 / 7 Oslabení dýchacího systému asthma Astma bronchiale. Definice podle WHO, která je zakotvena i v Mezinárodní dohodě o diagnostice a léčbě astmatu z roku 1992, zní: Astma

Více

Příjmení a jméno. Zdravotní dotazník. Datum: 200 Poznámka. Adresa včetně města a PSČ. Povolání. Datum a místo narození

Příjmení a jméno. Zdravotní dotazník. Datum: 200 Poznámka. Adresa včetně města a PSČ. Povolání. Datum a místo narození Datum: 200 Poznámka Příjmení a jméno Adresa včetně města a PSČ Povolání Datum a místo narození Zdravotní dotazník Email Tel: Znamení v horoskopu Jak jste se o nás dozvěděli Návyky Kouření Ano / Ne Kdy

Více

První pomoc a traumatologický plán

První pomoc a traumatologický plán Strana 1 z 15 První pomoc a traumatologický plán OBSAH 1. Úvod 2. Výklad pojmů 3. Zabezpečení místa nehody 4. Odsun z dosahu nebezpečí 5. Celkové vyšetření postiženého, základní životní funkce 6. Zástava

Více

V příbalové informaci naleznete:

V příbalové informaci naleznete: Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls131001/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE SIMGAL 10 mg potahované tablety (simvastatinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více