a) Plnění úkolů hlavní činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) Plnění úkolů hlavní činnosti"

Transkript

1 z N 8 í t w ý LR h S c 16 L 16 h fm 1 ř ě c č c h f 18 t 18 1 íň á í áž út ř t tí t ý S Př H F :G m j 8 t ý ú 7 13 P, č t z á é, ů ch í č 7 c y, y ýc w h 18, J j, h h 193 tz h c K B P t h J c S c y : m Nc m á R h ě J D C J t z J 8 Th ' 14 ú 5 (3 * "' 8h 1 1 ě f mě ( N ý CI ĚD S 7 ř Lm ěc ěí) 1 ážy cšhtá, (mě 7 í 1 t th c : tt G j é m t ěj m c 8 č těž 5 c 1 é t ě ěí) ýt í 9 ů í ě, í m c ý ýt ( R í í í, h š, R ý íň há 18 c í y h tí, J Z 14 t R ý 1 J+ 8 ě yt í Ná j t há tř Z ě 9 á 8 y 31 íň c č K NĚ P E ZD K PR áí t, z A :W J S B, w W,H P,N ch B, t Sm řá, D A E,, R, í mč Zá í) ě F ch š, á L Z, Uh, m H J, řč K 31 c é y F 8 ě í říj í t 4 ý září 7 3 A A, m T h P, G é c y ř 8, t y í íě R 1 září mě ě c ýt ( č h 3, ě í 1 áž 14 t 1 ýtí ěyc z S ř t w w w y T t ňá í L FIÍ ů: A R G T ANKA ft F ÁZ é ýý č í z á čt z 8 Č ř t Í AC 9 E R á E N E D E R Í G 8 4 TŘ y y t Ná í í t ý 9 t c Čí) í í mč t t ( ( ýt ý 8 h 1 6 h Č j Ĝí Ĝíj 9 Ĝ áž tĝ í t S, 8 c 8 c í íň 14 t áž 16 h ý t 3 N 1997 A h NEK A T S h Ĝíj 9 c, Ė zm ym DŽBÁ c m ň m Tř ý K é Č ty c K mž m f D Am cí f cz í t š y S t F tc é St f R F N jší w ě w B t h š ), w P ě B m ěí mc jú ě 13 áz h záj N m y ( N P ch KFA myš š 8h m 1 Lt z ě 1 č ě S h 16 8 ěí) á c mě č ( y 1 áž h cz 18 y í í é 1 t N ě S w hřé í c mzá, ě H m N t, z A j t W, t m Př S,B řá D : m í í 14 t c ý í) hě ě 6 m 8 1 ( íň 8 h N E R c h 3 Kč 19 4 ě é íň 8 í t é, j, j y H Š č, R ě 5 8 G T R I A ch m á á tž P á t N á B ě íí í ří ý yt á N ř h 15 t j á z ř t mě ( 8h 1 1 ě č 8 íň ě H c t 8 y R ě í ě t S ř t c 8 c ý áž č 7 í t 16 h c 8 č S 19 í íí č t 19 ý hm N B cz J y, č á J w t, L z Kč) L, F 7 c th ůch B, t t L : č ( m K é 8, N t h 3 19 y 8 R ě č 9, 1 íň t j H Př á ý c ě ý 8 c č) K c 7 h ůc c P y t B P K D, íň Př 7 íň í t ěí) H 6 Něí), á 16 h(mě N ět 7 ět18 h áž Ž t Kč ( h 8 93 é 1 t j t á ycz y w é í,, íň yy R ě R H t tt c ě ř t mě ( h 18 1 y t y t á8 é y c íň č ) h Kč c ůch 8 t, t Kč ( t ě é 7 9, t j Př í í t ý S c h á c á á íš ž ů R í Pt í á G Et t j Kč 5 Př é t t f y R ě áž í t S 8 8 řz 6 1 t, P w B z z 8 řz U A H c, ň í í t ý t h ích R -K j 8 1 S h í ýt m íc t 1 ý íd ě m ř j yc Kč 6 Př é t m h t Tí yt F SU ČA 8 h 16c 3ch č 8 é 9 y J c P t P ) ěí t c A : m R y R íě í & yc h t T S é N ř t L í,, t P R P y, G, W B é G F É y ě ší íň, y tá, t H B t št K h c tě j ůch t t, hw t t Kč ( 8 K á 8 y ět 16 h ěí) 8 4 mě íň 3 řzá ( á z ž 1 8 h N řáy1 1 tí ě 3 1 í é t, á y t ě R F t, P h t j h B Př { j č K é5 t ICK ER AR JA 8 zy c ) 7 Kč c W t w St 8 t řz j 16 Př řz, 3 h c 16 é 1 6 h y 1 8, y h ú 18 7 áž R 1 ích í tí h á íc út 3 S ýt ú é : y ř t LE B E S EN I UR H T ) Kč z yc y 6 h 1 ě R Bz t í í K t ěr c á w 8 í í ů ycz á h t D t 3 c é y ě ý S Ý, he Kž L, P řá t, z D A A,, W I C h 93 9 R T R 16 ří j H R í h íň, P K H t Ch D L ch P t á KL 9 c z yc 8 1 í í St ( 8 Kč K é W t t, E A y W, & xf í S h St 1 AR T E ÁC íň 8 t PR á 1 É N N á N í ň h áž 16 8 tí h 18 S t : 18 ř 1 h t c 18 h út 1 16 cz á 1 y út w 8 á y C A ÍR 7,B c m h h ůc B t,,j t z ä P,N t č) K Sm Z E U SL ch h ět ě ý m S h í H, t K ch, S E B č, S J J, m hff ch N E S 3 šá m A Am w ř t K KŘ Kát H S h c P R 9, F y j Př t th B J S, chm m: č, J K S R N ú 9 S m A x ý á š Č š ř í š Š D J ch Š t ě Š P t P RA é N h 6 1 h 1 16

2 ) Pěí úů hí čt

3 G P 16 1 T ch í 11 Azc R zí: 38 Zě Bš, Zátí těj, 1953, tm, í, Jf J Ká, Kjá t Smt, 195, j, ř, Ftš Lx, Ct, Füté y, j, át, Ftš Lx, Ct, j, át, 36,5 8,5 31 Ftš Lx, Zm, tm, ř, 5, Jří A, Tř tář, 1/6, j, át, Jří A, Bí, 17/5, y, át, jtěch Fch, c, 1948, j,, mí ách, Rcé ště, 197, tm,, 5 7 K 394 Zě Bš, S těj, 1971,, í, 15 G 576 Rf Pcht, céh S 194, 194, tý štč, řě, 6 9 G 577 ác Zym, Šě Itá (Kš c), 1946, t, G 578 ác Zym, Kš c (Kš c), 1946, t, P 16 ác R, Rzéč, 1944, áá hí, N c 8 mám á 316 zů, 394, 578 f 16 t cm 154 řmětů 1 Péč í yčštěé zé zy: 31 Ftš Lx, Ct, Füté y 311 Ftš Lx, Ct 31 Ftš Lx, Zm 37 ác R, Jí j 13 Ec í: Zc jm táí mtc 11 íých řmětů Kmě hých záůjč jm zůjč mz T G Rí G 317, G 35, 93, 167, ýt ýčí mz, ětém mz Čác 83, 54, 55, 4, 3, 4, 6, 31 ýt áčí témy zmí j ýtém měí Zěě jm 13 ímých tých tzů Kh D tcéh t jm zř 849 žích jt cě mám zcá cí D é hy jm zř 74 říůtů, hě j cm zřz 3554 h G 578 G Ach 16 Ftch ch j řáá 13 chích c mtů (t) 18 táích čů t (CD, DD) 316 K

4 ýtí čt 1 Stáé xzc Pč jm ě xátů cháí zmýšým ým xzcím ířé í R ýtí měc (j j zcích) Zí jm zcáám záhý ch ftfy Ay áché, tý hj mty z ích t žt ác R, mtc žt í míř mí áchy mty z cých ýt í ýty ýtí íň c P Štchm, Ft z tt Rát Ká, Schy f Pt Tth, Sěc č Tmáš Kš, Ftf Nmj é mět, j c, ýtá těž Jřch Rcht, Cá htm Lí Ty, Nňát Rí, mět míh mět áém R, Náty ác Fí, Pty Phý ět ch Směí

5 8 18 ýtí čt ýtí íň y á tch P Achtá, Káž, máž, y P Sá, é ty ty Zě P, J zááí Čá ýt SS UU Ftš Sá, Ftš Sá, Ftš Sá, ýté ác tří cí ýtí íě RG yé ác Bt, zy f jtěch Kšt Džá L ý h Náz, ýt ftfí t Syáč m š ýtí íě Czchy, ětá, Čá ýt SS, Čtý, á B Ty, Rí Čá ýt SS, ětá, B Páé ýty J čy, t Pžé ztř, Jf c P Ktí j řžy říštích t yy hzy jým jty ýtí čt y změř zýší áštět ýty c 8 ští 14 3 áů, c 7 t y Náůt áštět y ž ttt ýtí mt, čtm ýt Stá zyšj zájm áž ýt (ěě t, ž á tí té), tých ytjí zjímé t mí čtí híc Náštět ýt mm š ýtí íě yzjm

6 Lí Ty ňát ýtí íň c Břt Štm RAKNIČTÍ ERBNÍCI Rát Ká c h y f ýtí íň c, 14 ú 17 řz 8 Tmáš Kš ýtí íň c, 4 5 ět 8 SKÁLA SKÁLA SKÁLA ÝTARNÉ PRÁCE TŘÍ GENERACÍ Sc y II, 1997, 1 13 t Syáč ýtí íě Ry 1 říj Pt Tth yzáí Pá ác Z SĚDCI ČASU ýtí íň c řz 8 8 CIKÁNI PD IHRLATE Jřch Rcht ýtí íň c, 19 č 7 čc 8 Czy II P Sá é ty ty Ná íň y á, 7 ět 6 čc 8 3 ytá čt 31 y jm ty ýtám 98 Ftš Dyj, Rm Tý, B Sří; tch, 3 t, 1, á 5 99 ác Z; P Štchm, Ft z tt, 4 ty, á 3 3 ác Z; ác Bt, zy f, 1 t,, á 5 31 ác Z; Rát Ká, Schy f, 6 t, á 5 3 Jří chcý; P Achtá, Káž, máž, y, 56 t,, á 5, cý ř Rch Dy 34 Pt Tth; Pt Tth, Sěc č, 6 t, á 5 35 ác Z; Čá ýt 8, Střčé ží ýtíů, 4 t,, á 3 36 L Jch; jtěch Kšt, 16 t,, á 5 37 St ác Z; Sží Pžých mířů, 1 t, á 5 38 Tmáš Kš; Tmáš Kš, 4 ty, á 5 39 K Žžý; P Sá, Bé ty ty, 1 t,, á Jří A; G Jří A Píě, 18 t,, á 1 31 Jřch Rcht; Jřch Rcht, Cá htm, 4 ty, á Jří chcý; Zě P J zááí, t,, á D ázá; Lí Ty Nňát, 4 ty, á Rát yá; 4 t ýší Rí mět áé, 4 ty, á ác Z; t Syáč, 6 t,, á Tmáš Pzy; Ftš Sá, Ftš Sá, Ftš Sá ýté ác tří cí, 58 t, 1, á 4 3 I č; ác Fí, Pty, 6 t, á 5 33 St ác Z; Phý ět ch Směí, 4 ty, á 5 Ft mí hy 7 1 září 8 3 y jm c 33 J Láš; Z cých ázů t tch, 3 t,, á 6 31 Tz Hjá; čř z Rm, 8 t, 1, á Kt tů; Střčé téy, 14 t, 16, á Kt tů; Hů Rí, ft mí hy 8, 3 t,, á 6 31 Pá, ác Z; yzáí, 36 t, 1, á 3 3 Břt Štm; Rčtí íc, 5 t, 1, á 5 yté čt jm c SA Pz SA Rí, Sžím žých mířů Střčým žím ýtíů N fcáí yáí í jtí tř, Střčý j ět Rí S j áží j Lmt y z záchých hů Lmt y z ětů mím z ů S ájí mt mím z fjfy Čá ýt 8 Phý ět ch Směí ýtí íň c 18 c jtěch Kšt ýtí íě Ry yé č 8 ác Fí ty ýtí íň c, 13 t 14 c 8 ác zy f Bt ý t í í ě y é c 3, 7 ú 1 3 8

7 4 á ěc-ýzmá čt í P Ktí jm 5 ž, řším cí íř K 18 K 318 K 338 K 48 K 58 K38 5 Přááí ctů 51 Kcty Hě í K18 K8 K38 K48 K58 K68 K78 K88 K98 K18 K18 K138 K148 K168 K198 K8 K18 K8 K Kí tt P St, Kytý ctá 14 8 Th Em Rm Fjtíč, xf, L á, í St Sth S Pt W, m & Em T Atý ct ZUŠ Rí Amcé j, K Bty Pc, h, D P, c Atý ct ZUŠ Rí Růžá, h, E Bá, c, P íšá, í Hí ft AU, P áá, h, S, í ZUŠ Rí, ctátí ytá těž 6 8 Záěčý ct ft Rí tří Bů t Rc ytý ch Ná Eš říčá, h, Atý ct J Hí, h, Atý ct ch Rz, í J Čý, h, Atý ct P T Acmy USA B R K 78 K 358 K 18 K 18 K 88 K 98 K 88 K 148 K 38

8 5 Přááí ctů K T Acc, HR K S Há, h, E Šá, í, HR K Tch jzz, j-, HR K D Shm, HR K Sčá fhm Tc, HR K Čé t K D It K P St, D Bmc K Amš, h, Z Amšá, í K Att Cm K ZUŠ Rí, áčí ct K t Rc, Ccc K 68 K 8 K 38 Kcty Hě í změřé mí h mjí tí áštět ct t, tt ž j tí cy KPH, tý yžíjí zájmc zěcí mty čé hy ctch hích š žím ft Hů Rí ží řát jšší řjt, t j cty z téh Cá áštět ctů j 11 chčů 5 Př jm mt cy KPH z 89 K 8 K 8 K 198 K 38 K 48 K 168 K 68

9 6 ttí tí ýché čé tty 6 H íň yžíám ším zěácím čým cím: K GZW Rí řááí yěčí K Ctátí ějá ymá, ác R K Ctátí ějá ymá, tí čí K K Kátá, řt h CD 61 Stěž Nmj é mět, j c účt 341 mých ýtíů K 188 K ýty jm áě ětš ým řášm hím řy Bz áž jm tř ýty Džá 199 7, L, ý h Náz 63 Ft Hů Rí ěh ch 7 1 září 9, z Přááí ctů, zájm cty tě t xx xx xx 64 Etí čt změř ší máž mím tá zíjt G ě m táé xzc ířé í ác R Př my ýtám: tch, P Achtá, P Sá, Čá ýt SS F Sá, F Sá, F Sá étě ř m římětý tá ýtě Zň P Cm my ští 3514 ětí ttů 199 ách G č ác Gymázm Zm Wt Rí, ímž zjm ž čttý ýtý ž 65 N D j jm j mět h Rí m: Rcé t říč ttím Tyě ýt z í cých ýtých měců 66 Sc jm ř říě tzíh ř Šmý Rí xx xx xx

10 7 Itc, úž y zřízí 71 c Přít řt yy jm č 7 Kmě ýměy zřízí ztňáí Né íě áéh á čítč áh z té zřízí c í jm áě j ůěž úž N jm ftw í y 8 Hářá čt, t, t 81 N étích tt, ctů, ác máží, ft Hů Rí yáí cí jm zí ty cé ýš 64 tíc Kč 1 Náh á čt Ry Rí 9 1 T ch í 11 Azc Náy íých řmětů řít zčím ám í th Přtě ím í há táých xzc 1 Péč í Bm čt zc zů ách ámů, řším í, té zůjčy ytí ším jtům Bm čt zšáí ží íých í, zčm c mě ácích yých íů Sytémm tří ty š 517 cí, j té, ž chází čté czc ř zááí záz ách Itzčí m f záň j m ší yřzcí St ží áíh zí změ, j mít í těžé mc át L íá 13 Ec í Bm čt táí mtc í Příůty í záy CES 14 Kh Bm čt zíááí é tty Dčím tc c tých hích fů ýtém měí 15 Ach Bm čt ch tých chích fů Bm čt ááí táích mtů 16 Ftch D ftch zřím ftf, ty zty z zůtt Ay áché Dtáí t m ě záht ýtí čt 1 Stáé xzc Stájící tá xzc Žtí í ác R ím fmčí y é y Bm čt ě mtáů xzc ) R ň čt yáá c) Pěí tří z mé záy Pří tích ú y zt, řm yt mžt zít í jt č 98/I, tý y mž mxější tější té řší z ) Náh tří ztěí čt Přtž ác šm ě zíjí, m ht cty zýší tzty ác mým áštěím ýty Ná íň y á 4 Ftš Sá, Ftš Sá, Ftš Sá, ýtá t tří cí 8 ú C S, Jří, Dš Čý, Pt Štěá, ch Šš, áš Axm, P Šé 6 ú5 J č, zy 9 17 ět Střčé á 1 ět5 čc Kmá ytjí 65 zám L Jch L Jch, Jf čý, I Ká, Aš Kt, ác Z 9 čc3 y t z záty, J Uá, Jmí Němcá, ch Šš, L Sáč 6 září8 t Čá ýt Střčéh ží ýtíů UU 1 t1 čá, zy ýtí íň c 18 Phý ět ch Směí, Ky 1 ú Nmj th tě čí, Dětá těž 5 ú1 řz E Tá, H zhů čj 5 řz5 Jf Chát, Šm 8 19 ýtý ž GZWR 3 4 ět Rm Sč, y 6 ět7 č Nmj j mět, j c, ýtá těž 11 č1 č Ftfcá těž

11 5 č6 září Ht tm Rc, mty 1 září4 říj Zc Sá, Pt Jž 15 říj15 t Amf 44 čá ýt 19 t3 ét Fchá, Itc ýtí íě RG yé 3 11 t Syáč, zy 15 8 řz mí Já, Ky, fy 1 řz31 ět J Gmm, zy 4 č3 Pác, zy 6 září7 září Pžá ztř, Dmty tům xtc šy 1 říj17 1 té áé čt, Sí K Kt zy Kříé m š ýtí íě: Čc L, Sy 3 ytá čt 31 yám ty ýtám J č Střčé á Kmá ytjí 65 zám L Jch y t z záty Čá ýt SS čá E Tá Jf Chát ýtý ž GZW Rm CH Sč Ht tm Rc Zc Sá ét Fchá mí Já J Gmm Pác té áé čt 3 yám c K Kt, I č, Uměc jtm m I č, Žjí tří Rí í Hů Rí Kct Amcéh j těj Žá yt K čá í Ktř šá h HR A Qtt, L Kyá HR Em tů, t B ctc 9 9 HR Ité yté t (Itá) HR B B Bžj HR P Bt í, (Bzí) J Šý h, (Šé) 5 Přím mt ctí zy KPH 91 ft Hů Rí 1 6 ttí tí, ýché čé tty 61 Uřáám tčí ýt těž Nmj é mět, j c 6 Uřáám hý čí Střčéh á 63 ýty áěy tím ážm 64 Uřáám ft Hů Rí 65 Etí čt změř ší ýy čé tty máž m zíjt t, y t tř ětští áštěíc cí 66 Př řááí zjí c m t é c řy mz T G Rí 7 Itc, úž y zřízí 71 Příy tčí c Přít řt Ry čím žím zhtí zřzt 7 P třy m áět úž y (tí, třchy, t) zřízí 8 Hářá čt, t, t 81 Hří yé, ýj ít říjmům 8 Pžáám říěy étí tty ůzé c, mět Rí ší 83 N 9 jmj tzčí, ší yřzcí m ží Zň Njmá, Lí íá, Bhm Hjá 84 Ktí ytém m tě htt říě zt 85 Změy áíh zí řáám 33 Bm čt říě cí Střčé téy II Ht Rí 4 á ěc-ýzmá čt Bm čt í P Ktí Bm zcát mtc Střčé téy Bm čt mtc zthů R Rc 5 Přááí ctů 51 Kcty Hě í H Jzá hf ch Šůmá á 19 9 P Cy D W í Am t J Am hj, cý h Jt Amá h Kět Ntá í ht č Em cý, jší čý jzzý ít, t mzát t Lcý í Kět 9 Hí ft AU

12

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

IMPULS-B, s.r.o ; Vratimovská 542 ; 719 00 Ostrava-Kunčice Strana 1 / 11. Obsah

IMPULS-B, s.r.o ; Vratimovská 542 ; 719 00 Ostrava-Kunčice Strana 1 / 11. Obsah IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc pb@pbc / Obh OBA ÚVOD POPI PŘÍROJE ECNICKÉ PARAMERY VARIANY BEPEČNONÍ POKYNY JEDNODUŠENÝ PŘELED MENU A POKYNY PRO ČENÍ MANUÁLU 8 ÁKLADNÍ OBRAENÍ 9 RUČNÍ EPNUÍ AŘÍENÍ POPI JEDNOLIVÝC

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

é ý á ŮÝ ť Ž á ý č ý ě Ýý é ž č á á é éč ř ě ý á Č é ý ě ý á č ň Ú ř Ú ý ě ů ů ů ž ý ů ť ů ě á ů řá ý ě á ů ů ů é ž é ů ř č ž č ů Ú Č ě ě ž ý ý á ž á š ě é á ť á š á á Ť á š č á š ě ě š á ň á č áž á ý

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

ÁMOS. Časopis vydávaný žáky Základní školy Borová Lada. Číslo 16.

ÁMOS. Časopis vydávaný žáky Základní školy Borová Lada. Číslo 16. ÁMOS Čapi ydáaý žáy Záadí šy Brá Lada Čí 16. ZIMNÍ OLYMPIÁDA BĚŽKOVÁNÍ NA KNÍŽECÍ PLÁNĚ Bya zimí ympiáda. Sutěžiy i děti z Vimpra. Dicipí tam by dt. V běžách jm by 1. a Láďa by 1. a ěžicích. Dta jm ucháta,

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Naučná stezka Louny - Zeměchy

Naučná stezka Louny - Zeměchy Nuč tz Luy - Zěy Lu zt č.1 Vít uč tz Luy - Zěy. Měří 3,1 pět ztí. T čí 1 žlzičí zty Jilí. říju tu. í zíy ji zřízí p itibui pité y Lu ju z 16. tltí, y byl ětí pt čí š. í štly byl zb z Čé pt tuí Zě šíu lutéu

Více