DÍTĚ 3. DÍL (SVĚT NA STRANĚ ĎÁBLA ČI BOHA?)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÍTĚ 3. DÍL (SVĚT NA STRANĚ ĎÁBLA ČI BOHA?)"

Transkript

1 DÍTĚ 3. DÍL (SVĚT NA STRANĚ ĎÁBLA ČI BOHA?) OBSAH ČÁSTÍ A část B část C část A část = LIKVIDACE DÍTĚTE B část = LIDOVÉ POVĚRY O VŠEM MOŽNÉM C část = EXORCISTA ĎÁBEL EXISTUJE, POTKAL JSEM HO OBSAH 1A/3 Potrat a zabíjení 2A/3 Potrat - začarovaný kruh násilí 3A/3 Kořen zla materialismus 4A/3 Pro věřící 5A/3 Charakteristické znaky 6A/3 Děsivé skrývání 7A/3 Role muže 8A/3 Jak z toho ven 9A/3 MDM poselství k potratu a zabíjení A část LIKVIDACE DÍTĚTE A část B část C část Uvědomuji si, že slovo likvidace dává širší význam, například mimo zavraždění i psychická likvidace, zničení osobnosti, zmrzační, zabití a veškéré způsoby ubližování, které zanechají v člověku až tak neblahé změny, že nebude schopen plnohodnotného života, bude trvale odkázán na pomoc jiných, tudíž sám nedokáže pomoci ostatním, nepochopí základní pravdy o svém životě, atd. Končil by tento výčet u nemocného lidstva, které nechápe, nechce akceptovat smrtící sílu hříchu, dokonce nezvládá ani sebekontrolu, kdy hřeší a kdy nehřeší. Přesto nebudeme se zabývat zvrácenostmi jako pojídáním svých dětí, prodejem dětí na přípravu pokrmů cizím, prodejem dětí pro obchod s lidskými orgány, prodejem dětí pro pedofily, pro oběti satanistům, atd. Figurují zde slova proti ženám, které nechtějí porodit své děti, které již nosí ve svém těle a vraždí je formou takzvaného potratu. Tedy potrat, který usmrcuje nejvíc lidí po světě a je Bohem nedovolený, Bohu velice odporný. Potraty budou příčinou největších trestů celosvětového rozsahu, které lidstvo ještě bude muset prožít. 1A/3 POTRAT A ZABÍJENÍ Jestli nedokázali říci přirozené vysvětlení na odvrh potrat nezdařelý porod, považovalo se to za ostudu, protože to byl důsledek záletnického života ženy. Vypuzení považovali za hřích, ledaže by v tom byly zdravotní či existenční důvody. Vyprávělo se, že jedna žena pobíhávala po nocích. Odehnala jedenáct svých dětí. Jedenáct hlav měla ve své zástěře. Země nepřijala její tělo, nebe nepřijala její duši, furt

2 jen pobíhávala. Blahoslavená Panna Marie, ochránce dětí potrestá ty, které berou životy svých dětí, ovšem pokorným, a těm, kdo dokáží kajícně litovat svých hříchů, umí odpouštět. Ze středověkých germánských pověstí a tradic vychází najevo, že vyhánění plodu a odkládání dětí nebylo trestáno. Otec rozhodoval, zda novorozeně bude ponecháno naživu. Neumann uvádí: Za vyhnání plodu provedené se svolením těhotné a jejího ochránce není třeba zaplatit pokutu. Plod nemá lidská práva (Neumann, 1999, s. 734). Až první křesťanští ideologové se snažili opatrně objasnit pravou povahu plodu. Poté začaly vznikat zákony proti vyhánění plodu (r. 1507). Prohlásili, že plod je živý od prvního dne těhotenství, takže jeho vyhánění je považováno za zločin. Svoboda mateřství byla zrušena. K nejpřísnějším a všeobecně uplatňovaným opatřením patřily sankce za potrat nebo jen pokusy o něj a za zabití novorozence. Tyto činy byly v minulosti zcela tabuizovány, přestože se vyskytovaly, kam až lidská paměť sahá. V postoji ke všem způsobům (včetně antikoncepčních praktik) omezujícím porodnost, jako ke smrtelnému hříchu sehrála zásadní úlohu křesťanská církev, která byla ve věcech manželství a plození dětí rozhodující autoritou. Církevní právo postavilo ochranu před početím do stejné roviny jako úmyslné zabití odporující biblickému nezabiješ Přísná opatření proti potratovosti trvala ještě na konci 18. století a vztahovala se i na porodní báby (andělíčkářky). Jakýkoliv způsob antikoncepce byl pokládán za trestný čin ve spojení s obviněním z čarodějnictví, stejně tak potraty, usmrcování novorozeňat při porodu, ovlivnění možnosti otěhotnění pomocí kouzel a další provinění I v české lidové kultuře se setkáváme s různými způsoby, jak omezit nebo podpořit rození dětí. Znalost prostředků, kterými ženy vyvolávaly potrat, se mezi lidem předávala z generace na generaci a to především ústně. Svědectví o potratech pomocí nápojů a bylin, vyvolávajících krvácení, které prováděly samy ženy nebo porodní báby, poskytují knihy útrpného práva, nazývané také krevní, smolné neboli černé knihy svědomí či ortelů. Která by mladice ze sebe zárodku vyhnati chtěla, daj jí píti bílého zvonečku, svařeného v pivě nebo víně Ve starých pramenech se uvádějí i další způsoby pokusů o potrat. Např. zvedání těžkých břemen, napařování v horké vodě, tlačení na břicho, skákání z výšky. Jde o praktiky, běžně provozované v lidovém prostředí ještě donedávna. ženy užívaly odvar z vína se skořicí, kořen pivoňky, odvar z hluchých kopřiv a barvínku, pepř máčený v kořalce, odvar z konvalinky nebo slézové růže. Která s láskú čekala diťa, ta se opatrovala, která nechtěla mět děcko, páclasebú (udeřila sebou), brala těžké noše (nůše), skákla třebas s patra ve stodole a třeba si pochromila nohu, a děcku nebylo nic (Navrátilová, 2004, s.). Pokusů o potrat a zatajování těhotenství se dopouštěly převážně mladé dívky, sloužící jako děvečky u sedláků nebo služky ve městě. Svůj stav většinou utajovali do poslední chvíle, a to především ze strachu z krutého potrestání a společenského opovržení. Tresty za vyhnání plodu a zejména za usmrcení novorozeněte byly nemilosrdné a měly být odstrašující pro napomáhání k těmto činům. K nejkrutějším trestům patřilo probití kůlem a zahrabání zaživa, mírnější bylo vypálení cejchu, pardus (výprask) nebo vyhnání za hranice panství. Když jsem to děťátko měla, naklekla jsem mu na krček, navedl mne na to čert (Navrátilová, 2004, s. 56). 22 Podobné tresty se uvádějí v pramenech ještě na počátku 18. století. Tento postoj se promítl do písní a pověstí, v nichž tyto ženy ani po smrti nenacházely pokoj, zjevovaly se na místech, kde vykonaly svůj čin a strašily. Většinou bylo skutečností, že úmyslné potraty a zabití dítěte byly činy zoufalství a pocitu bezvýchodnosti.

3 Okopírováno ze stránky w.prolife.cz hnutí pro život Každé dítě je vždy neopakovatelným dobrem. Od okamžiku, kdy je ženské vajíčko oplozeno, začíná nový život, který není ani životem otce, ani matky, ale životem nového živého člověka, který se vyvíjí sám pro sebe a sám řídí svůj vývoj. Nikdo by se nestal člověkem, kdyby jím nebyl už v tomto okamžiku. Proto umělý potrat a zabití nemluvněte vždy byly a jsou i dnes hanebnými zločiny. Řešení nečekaného početí Snad kromě výjimek neexistuje žena, která by na potrat šla svobodně. Prakticky vždy jej podstupuje ze strachu z partnera, rodičů, zaměstnavatele, budoucnosti, z obavy o své zdraví atd., a to navíc v době, kdy je vlivem hormonálních změn psychicky nesmírně zranitelná. 2A/3 POTRAT - ZAČAROVANÝ KRUH NÁSILÍ Umělý potrat je krutým činem, při kterém je zabíjeno dítě, hluboce zraňována matka a zneužíván lékař. Přitom lékař a matka jsou na tom mnohem hůře než ono nevinné a bezbranné dítě. Vždy je pro každého mnohem horší být útočníkem než obětí, být mučitelem než obětí. Umělý potrat: je zabitím nevinné lidské bytosti - tedy vraždou, bere dítěti i to poslední, co má - život a možnost ho rozvinout podle vlastních představ a i přes obtíže, které mu někdy rodiče svým sobectvím postavili do cesty, zdrojem zotročení žen - je pošlapána přirozenost žen, díky absenci ochranných zákonů je žena vydána napospas vydírání a vůli partnera, zraňuje matku - pro ni je často až heroické dítěti život nenechat vzít přes tvrdé odmítání a nucení ze strany partnera, rodičů, zaměstnavatele, školy, atd., je příčinou zdravotních problémů - hlavně rakoviny prsu a neplodnosti, zraňuje lékaře - stát je nutí do role nájemného vraha a ten, aby se z toho nezhroutil, přesvědčuje sebe, že matkám pomáhá, vede ke vzrůstu násilí ve společnosti - učí každého vyřešit problém násilím na bezbranném, v případě znásilnění dělá z oběti (ženy) agresora (vůči dítěti, které čeká) a roztáčí tak dál spirálu násilí, ničí soucit s nemocnými - jsou vyhledáváni a usmrcováni ještě před narozením, vychází ze sobectví a nezodpovědnosti. 3A/3 KOŘEN ZLA - MATERIALISMUS Přímou příčinou potratů je sobectví a současný konzumní styl života. U kořenů této mentality je filosofie - materialismus, jejímž ovocem je nespočet mrtvých, týraných, mučených, a který zplodil nacismus a komunismus. Z materialismu a sociálního darwinismu plyne i dělení lidských bytostí na méně a více lidské - základ všeho rasismu. Jako méně lidské jsou dnes zabíjeny lidské bytosti před narozením a připravuje se eutanazie, protože nemocní mají nižší "kvalitu života" a tím i lidskost. V Holandsku jsou dnes legální i vraždy nemluvňat. 4A/3 PRO VĚŘÍCÍ "Život každé lidské bytosti je nutno absolutně respektovat již od chvíle početí, poněvadž člověk je na zemi jediným tvorem, kterého Bůh chtěl pro něj samého a nehmotná duše každého člověka je bezprostředně stvořena Bohem. Celým svým bytím v sobě nosí obraz Stvořitele. Lidský život je posvátný, protože již od svého počátku je výrazem Božího stvořitelského díla a má stále zvláštní vztah ke Stvořiteli, jenž je jeho jediným cílem. Jen Bůh je Pánem života od jeho počátku až do konce. Nikdo si za žádných okolností nemůže osobovat právo přímo zničit nevinnou lidskou bytost." (Donum Vitae) "Kdo provedl a nechal si provést dokonaný potrat, upadl do exkomunikace" (CIC 1398)

4 kopírováno ze stránky w.ona.idnes.cz Potrat je obrovský zásah do psychiky ženy. Po potratu se objevuje u většiny žen tzv. postinterrupční syndrom. Jde o soubor znaků, které dokazují, že se žena s potratem po psychické stránce úplně nevyrovnala. 5A/3 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY Mezi charakteristické znaky patří pocity úzkosti provázané depresí, výčitky, soustavný pláč, strach nebo nespavost. Připojuje se i nechuť cokoliv dělat, může ale i převážit tendence projevovat přehnanou péči ostatním dětem a samozřejmě se dostavují problémy v sexuální sféře. Postinterrupční syndrom se může projevit nejen u žen, které prodělaly samovolný potrat, ale i u těch, které se pro potrat rozhodly samy, upozorňuje psycholožka Vlaďka Bartáková 6A/3 DĚSIVÉ SKRÝVÁNÍ Situace je o to horší, když se žena snaží své pocity před okolím maskovat. Někdy je to z obavy, aby svými problémy rodinu nezatěžovala, jindy ze strachu před výsměchem. Některé ženy se také snaží dokázat, že jsou silné, a potlačují v sobě rostoucí paniku, navíc se od nich očekává, že budou plnit svou roli v práci a ve vztahu, a jednoduše se pokoušejí na svůj stav zapomenout. Problém je ovšem v tom, že oddalováním a tzv. vytěsněním nelze jejich psychický stav řešit. Stává se také docela často, že se postinterrupční syndrom projeví až např. po roce nebo i delší době 7A/3 ROLE MUŽE Spousta žen si před potratem zjišťuje možné fyzické komplikace a důsledky zákroku, málokdy ale pátrají po tom, jaký vliv může mít potrat na jejich psychické zdraví. To, že po zákroku bude všechno jako dřív, očekávají nejen samotné ženy, ale hlavně jejich partneři. Jsou proto bezradní, když jejich přítelkyně či manželka víc pláče, méně mluví a nemá chuť na sex. Muž je před touto situací fakticky bezmocný a neví, jak pomoci, a proto se ve většině případů stahuje do svého světa a nechává ženu, aby se vyplakala kamarádce nebo se s tím poprala sama. Nepočítá ale, že by ženina krize měla trvat déle. Žena naopak chápe partnerovo chování jako nezájem a to ji od něj jen oddaluje. Často ho také může nevědomky ze svého stavu vinit. Mezi partnery neřešícími tuto krizi vyvstává bariéra, která může končit i rozchodem. 8A/3 JAK Z TOHO VEN Co je tedy rozhodující při léčbě těchto psychosomatických potíží? Léčba není věcí týdne nebo měsíce, varuje Bartáková. Jeden z prvních kroků je odložení vlastní masky. Žena by si měla uvědomit závažnost svého stavu, nepodceňovat ho, ale pravdivě si přiznat, co se vlastně stalo. Je obtížné najít člověka, který vás tímto stavem provedenemusí to být nutně odborník, ale měla by to být osoba blízká a citlivá. Přestože se u nás na psychické důsledky interrupce příliš nepoukazuje, v cizině existují specializovaná centra a lékaři, kteří se tímto syndromem zabývají. Důležitými momenty také bývá prožití období smutku ze ztráty dítěte. I když se totiž žena k interrupci rozhodne sama, bývá v ní okamžik potratu hluboce zakořeněn, který se snaží marně vytěsnit. Fází terapie je několik, je ale podstatné, aby žena spolupracovala. Je třeba překonat tabu české veřejnosti a zaměřit se na pocity a psychický stav žen, které uvnitř trpí, je přesvědčená Vlaďka Bartáková Zdroj: c=a070807_162058_zdravi_bad 9A/3 MDM POSELSTVÍ K POTRATU A ZABÍJENÍ Výběr z poselství nebes, které známe pod názvem Velké varování či Kniha pravdy

5 ale také MDM poselství. Texty jsou použity z roku 2013 na téma zabíjení, potraty TATO POSELSTVÍ JSOU VYBRÁNA MEZI DATY 26. září 2013 a 9. května Tematiku potrat a zabíjení lze najít i jinde v mé nabídce na této mé stránce. Tam lze najít podobná poselství vybraná mezi daty září 2013 Má nejdražší dcero, ruka mé spravedlnosti dopadla na svět a ztrestám všechny, kdo ubližují mým dětem na těle i na duchu. Musíte se bát mého hněvu, stejně jako přijmout mé milosrdenství. Zasáhnu ve vašich zemích k zastavení narůstání válek a budu-li muset zničit města k zastavení šíření zla, udělám to. Protože se zkaženost člověka šíří jako virus, rozetnu tyto duše vedví a srazím je. Jak Mě znechucují ďábelské hříchy potratů, válek, vražd a podvodů těch, co pomáhají šířit hřích. Za to teď zaplatí. Ti, v politických postaveních, ovládající dostupnost potratů, budou prvními ztrestanými. Teď očekávejte, že uvidíte, jak budou trpět za zvěrstva, která tolerovali před mýma očima. Tyto skupiny, které tajně plánují zánik světové populace prováděním potratů, zemřou v agónii mojí rukou. Spravedlnost na nich tak bude konečně vykonána a nedovolím jim už působit takové zlo mým dětem. Jejich arogantní tvrzení, že jednají v lidském zájmu, budou umlčena, protože se ode Mne oddělili a mají teď málo času k vykoupení svých duší října 2013 Já jsem původce života, a pokud ti, kteří se rozhodnou použít svou moc, aby brali životy mých dětí, jak v těle, tak i v duši, pak ztratí všechno. Bojujete-li proti mým dětem a zradíte-li mého Syna, Ježíše Krista, je pro vás malá naděje. Neudělím vám snadno své milosrdenství, protože jste příčinou mého velkého hněvu. Přesto toužím po vaší věrnosti, ale varuji vás před nebezpečným zahráváním si se Zlým. Dám vám veškerou příležitost, abyste odmítli pouta, která vás svazují s rouhačskou trojicí. Musíte si sami sejmout okovy Satana. Váš čas se krátí. Žádám vás, abyste se podívali do Bible svaté, do evangelií a vyhledali znamení, která vám byla dána o předpověděném velkém odpadlictví, protože zachvátilo svět a šíří se jako smrtící virus do všech myslitelných částí vaší společnosti. Byli jste nakaženi a teď přicházím Já, váš Otec, abych vás očistil od toho hrozného soužení. Musíte Mě úpěnlivě prosit o pomoc dříve, než bude pro vás příliš pozdě. ZEMĚTŘESENÍ UDEŘÍ NA VAŠE MĚSTA březen 2014 Má nejdražší dcero, přišel čas, kdy člověk, po dlouhou dobu hřešící a poskvrněný v mých očích, nyní klesne do konečných hlubin zkaženosti, až bude zkoušet zničit vše svaté ode Mne. Všechen život pochází ode Mne. Život duše je můj. Život těla je také ode Mne. Ať nikdo nezasahuje do obojího, abych mu neodňal jeho vlastní život. Tím si můžete být jisti. Všechny formy života, stvořené mou rukou, budou zabíjeny rukama bezbožných hříšníků. Budou brát život těm v lůně matek s tím, že je to forma lidských práv. Vy, mé děti, nemáte právo ničit život mých dětí ani před, nebo po jejich narození a pokud tak učiníte, budete trpět strašným trestem. Bez usmíření a činěného pokání za tak ohavný hřích vás zničím, tak jako i země podporující toto zlo. Zničíte-li svůj vlastní život, urážíte Mě, protože vám nepatří, a jenom Já mám právo život dát a odejmout jej v mém čase. Zasahováním do života těla se vměšujete do mého božství a Já nikdy nebudu přihlížet a ignorovat takovou urážku mého stvoření. Až mu nebude stačit odebrat život, člověk záludně zaútočí na život duše tak, že vnese smrt do mého svatého Slova, jež rozdupe na kousíčky, dokud nebude jako drť pod jeho

6 nohama. Pak člověk, arogantní a plný svého pokřiveného pohledu na své schopnosti, bude zkoušet najít novou planetu, jako nový domov pro lidstvo, ačkoliv to není možné. Dar samotné půdy, na kterou jsem umístil lidstvo, se bude zdát nedostačující pro lidské potřeby. A tak to bude pokračovat tento pochod k sebezničení. Člověk bude původcem svého vlastního zániku. Plánovitě zničí vše, co je Mi svaté. Dar života, který každé stvoření ode Mne dostalo, Mi bude člověkem ukraden bez nejmenších výčitek. Bude omlouvat každou část svého vražedného záměru prohlášením, že vzít život je dobrá věc. Smrt potratem je největší urážkou ze všech a Já varuji lidstvo, že spravedlnost vezmu do svých rukou, neboť už dále nedovolím, abyste Mě takto proklínali. Zemětřesení udeří na vaše města a za každý národ, který schvaluje odebrání života, pocítíte probuzení mého hněvu, jak zasáhnu vaše ubohá a nenávistná srdce. Ti, kdo se budou snažit vzbudit lítost za taková provinění, budou ušetřeni, ale vězte, že žádný národ tomuto trestu neunikne. Nebudu tolerovat smrt své církve, až člověk, spolu s falešnými vůdci, které bude otrocky následovat, zničí svátosti a znovu je vytvoří tak, aby zmizely. Strhnu vaše chrámy a kostely, protože pokračujete v znesvěcování Těla mého Syna. Bičovali jste Ho, vysmívali se Mu a pronásledovali jeho učedníky, dokud jste Ho brutálně nezavraždili, když jste Ho ukřižovali. Přesto jste se nepoučili. Váš nedostatek pokorné služebnosti tomu, kdo vám dal život, přinesl vám vykoupení, a kdo se vás nyní pokouší připravit na Velký den, Mě znechucuje. Jsem zarmoucen. Jsem sklíčený a rozhněvaný, neboť jste nakonec dokázali zabít každou formu života, kterou jsem vám dal. Mluvím o životě těla i o životě duše. Život, který jsem dal vám, už vám nestačí, proto si jej zase vezmu v Poslední den od těch, kdo Mi jej hodili zpět. I když váš čin války proti Mně, Stvořiteli světa a všeho, co je, pokračuje, dovolím vašim hanebným, zničujícím činům trvat jen velmi krátce. Nyní vám dám čas, abyste zvážili hříchy lidstva vzhledem ke všemu, co pokládám za svaté, abyste mohli odčinit hříchy světa. Poslední bitva začala a mnoho života daru života stvořeného Mnou bude člověkem zničeno. A kvůli tomu potrestám svět. Váš Otec Bůh Nejvyšší duben 2014 Když Satan útočí na lidstvo, jeho prvním zájmem bude vždy rodina, protože rodina představuje vše, co pochází od mého Otce. Bude ničit manželství, změní jeho význam, bude povzbuzovat k potratům, svádět lidi, aby se dopouštěli sebevražd, a bude rozdělovat a rozbíjet rodiny. Potom zničí a rozbije moji rodinu moji pozemskou církev, neboť to přísahal, že Mi udělá v poslední hodinu. Již začal postupně bořit mou církev a nezastaví se, dokud ji nezhroutí k mým nohám. Můj Otec svolil, aby ničitel, jakým je antikrist, to udělal, ale může zajít jen po určitou mez. Má církev je mou rodinou; a zatímco velká část mých dětí odejde, aby následovala přebudovanou falešnou církev, mnozí se stále budou držet Mě, a tak má církev mé Tělo nemůže zahynout Má vroucně milovaná dcero, už je blízko čas, kdy hřích člověka nebude moje církev považovat za důležitý a pro Mě urážlivý. Hřích není něčím, co považuji za slabost či selhání. Je sice těmito dvěma faktory zapříčiněn, ale přichází vlivem Satanovy existence. Moje církev brzy upokojí a klamem svede mé následovníky k přijetí lži, že hřích je pouhé symbolické vyjádření Božím dětem, nabádající je zůstat na cestě líbící se Bohu. Řeknou, že hřích by vám neměl dávat pocit oddělení od ostatních. Na hříchu, dodají, ve skutečnosti nezáleží, protože Bůh je všeodpouštějící. Ano, Já jsem všeodpouštějící a odpouštím každý hřích kromě věčného hříchu jakmile hříšník projeví lítost a bude se snažit odstranit každé pokušení, aby se vyhnul opakování hříchu. Nemůžete Mě prosit, abych vám odpustil hřích, když tím

7 hříchem žijete. Vrah, který vraždí, mrzačí a zabíjí, Mě nemůže prosit, abych mu odpustil, pokračuje-li ve vraždění a nemá v úmyslu přestat ve svých zločinech. K čemu je dobré prosit Mě o vykoupení z hříchu, nepřipustíte-li nejdříve, že hřešíte? Hřích je způsoben slabostí a Já odpustím hříšníkovi, který se upřímně kaje. Když se hříšník domnívá, že už není vinen hříchem, hřích mu v duši zapustí kořeny. Blíží se čas vyhlášení, že hřích už nebude. Až ten čas přijde, způsobí velkou úlevu a oslavy, protože co bývalo v mých očích považováno za hřích, už tak bráno nebude Má nejdražší dcero, svět byl stvořen Mnou, protože to byla má vůle. Má vůle vždy byla a vždy bude. Má vůle se stane, ať už s vůlí lidstva, nebo bez ní. Svobodná vůle, daná člověku z mé ruky, byla zneužita a to mělo za následek rozdělení mezi člověkem a Mnou, Věčným Otcem. Dokud bude mít člověk dar svobodné vůle, bude to znamenat, že jen ti, kdo si zvolí přijít ke Mně skrze mého Syna, Ježíše Krista, se mohou stát částí Mne být opět dokonalí. Když se lidská vůle staví proti mé vůli, následkem je hořký boj, neboť pouze má vůle může být nade vším co je. Má Boží vůle řídí vše, co dovoluji, vše, k čemu dám souhlas, protože budu vždy respektovat svobodnou vůli, kterou jsem dal člověku, neboť neberu zpět, co dám. Někdy člověk svou svobodnou volbou způsobí ve světě strašnou bolest a svou chamtivostí a sobectvím Mě velmi uráží. Přesto do vůle člověka nezasahuji, protože jen on může rozhodnout, zda bude chtít učinit, co si přeje má vůle. A i když se nepokusím mu svobodnou vůli odejmout, svobodná volba neznamená, že Mi člověk může diktovat svou vůli na úkor té mojí. Mé Boží vůli se nesmí nikdy vzdorovat, protože člověk nemůže nikdy přemoci mou vůli. Pokud tak činí, zjistí, že je nemožné Mi odporovat, aniž by nesl následky. Jen Já rozhodnu o závěru života a smrti, protože toto rozhodnutí náleží jen Mně. Rozhodnu-li se uskutečnit své plány na ochranu svých dětí, nikdo nad tím nemá moc. Jestli se člověk pokusí zasahovat do mých darů světu, což zahrnuje život ve všech jeho podobách, pak se mu to nejen nezdaří, ale ve výsledku bude trpět. Ať se nikdo nepokouší bránit Mi v mých plánech naplnit mou svatou smlouvu. Ať se Mi nikdo nerouhá, nebo se nestaví do cesty mé vůli, aby nebyl stroze zastaven. Ať nikdo nezkouší bránit Mi dát věčný život duším, nebo jeho vlastní život bude ukončen. Pokusíte-li se Mi vzdorovat, nikdy neuspějete. Bude-li člověk stále popírat mé Slovo a napadat mé božství, povede to jen k rozvratu, neštěstí, ztrátě života a strašným trestům. Proto, je-li duše žádána, aby byla poslušná Mne, nebo mých pokynů, a svou svobodnou vůlí přijme tyto požadavky, zjistí pak, že není možné vzdorovat mé vůli. Ty, má dcero, ses pokusila potlačit mou vůli ačkoliv ses Mi již vzdala. Teď už víš, že to není nic platné, neboť jen to, co nařizuji Já, tak jak Já chci, se může stát. Děti Já jsem váš Otec. Já jsem váš Stvořitel. Jenom Já vím, co vám chystá budoucnost, ale buďte klidné s tím, že všechny mé plány jsou hotovy. Jen když vaše vůle bude v jednotě s mojí, může se mé království stát skutečností a být konečně dokončeno. Jenom pak skončí všechny konflikty mezi člověkem a Mnou, vaším Věčným Otcem. Pokoj zavládne v přicházejícím novém světě světě tak dokonalém, že nikdy neskončí. Váš Otec Bůh Nejvyšší OBSAH 1B/3 Co je pověra B Část LIDOVÉ POVĚRY O VŠEM MOŽNÉM A část B část C část

8 2B/3 Druhy pověr 3B/3 Úvod k jedné práci 4B/3 Mýtus terminologie slova 5B/3 Rituál terminologie slova 6B/3 Sbírka konkrétních pověr 1B/3 CO JE POVĚRA Pověra je víra v neexistující jevy nebo bytosti, která v rozporu s racionálním myšlením a bez rozumných důvodů přiřazuje věcem a dějům nadpřirozenou schopnost ovlivňovat budoucnost. Vzdor vědeckémuj pokroku pověry přežívají stovky let, hlavně zásluhou tradice. Na rozdíl od náboženství nejsou pověry většinou udržovány a podporovány institucionálně. Uchovávají se především ve formě přísloví, pořekadel a bájí. Proto jsou zvláště živé na venkově. Pověra se někdy omezuje jen na výklad (zdánlivě) nevysvětlitelného jevu, jindy v souvislosti s tímto jevem vede k určité činnosti. Převážná většina pověr je vázána pouze na určitou geografickou, etnickou nebo kulturní oblast. Také různá povolání a profese mají své zvláštní pověry (rybáři, myslivci, námořníci; řada vrcholových sportovců nosí své amulety pro štěstí). Dle mého názoru tento pohled si zaslouží úpravu asi takto: Pověra bývá i víra v neexistující jevy. Dále bývá zejména ateisty vytvořená hromada pověr o neexistenci nadpřirozených sil, o kterých tvrdí, že neexistují, protože své chápání světa mají sůžený pouze na možnost vnímat smysly. Širší souvislosti například o Bohu a posmrtném životě jak ve věčném štěstí či večné zatracenosti zákonitě odmítají a žijí v pověře, že na co rozum nedává odpověď, to neexistuje. To je jejich víra i pověra. Na rozdíl od pověr vytvořených tlakem ateizmu, nejsou pověry většinou udržovány a podporovány institucionálně a mocensky. Náboženství nepatří do oblasti pověr. Tím není řečeno, že lidé do náboženství, jako do všech možných částí života nevnášeli své pověry. Pověry nejsilnějšího kalibru jsou v oblasti ateizmu. Totiž vše staví jen na materiální a současný stav, tím pádem ty nejpodstatnější pravdy si vysvětluje velice omezeně, jenom smysly. Popírá škody způsobené duchovním světem a tím vytváří konstrukce zvané vědecké, které nikdy neobstály a ani nemohou. Čas ukázal, že vědecký pokrok a pověry těžko dát jako východisko na porovnávání, protože i v současné době velkého vědeckého pokroku jsou věci člověkem nevysvětlené, a takových jevů stále přibývá větším tempem, a lidstvo jen tápe při jejich objasňování a věda často hraje úlohu vševědoucího a všemohoucího. Věda tak vytváří další pověry a těm již můžeme říci, že v konečném vyznění působí jako klam. Musíme si připustit, že jsou oblasti, kde lidstvo a jeho věda si nemohou zaznamenat pokrok, protože na to nemají, tak hluboce do všeho nevidí. Za to musíme konstatovat, že dlouholeté působení ateizmu jako mocenské síly zanechalo ve vědomí lidí velké stopy a další generace tím velice trpí. Proto ani mnozí současní etnografové nedokáží podat pravdivé definice a obrazy o minulosti a jevech, které naši minulost provázely. Krátký pohled do minulosti boje ateizmu proti Bohu, proti náboženství dají následující věty. Například i dnes se používá pro lidi, kteří obhajují své náboženství, nálepku druhu: náboženští fanatikové. Přitom by více slušelo řící, že takové znaky lepí na křesťany spíše ateističtí fanatikové. Těžko potkat člověka, který by našel opravdový smysl svého života jinde, než v životě dle Božích zákonů. Určitě ho nikdo nenašel v poznávání funkcí přírody. Určitě lépe věděli naši předkové, jak funguje příroda, když ji dokázali udržet tak dlouho ve skvělém stavu, na rozdíl od nás, kteří ji ze dne na den velice citelně rujnujeme. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9 V dubnu 1923 byl XII. Sjezd bolševické strany, kde bylo rozhodnuto o zintenzivnění systematické propagandy proti náboženstvím. V rezoluci tohoto roku se psalo, že bolševizmus se musí brzdit ve své agresivitě, aby nedošlo k nárůstu náboženského fanatizmu, neboli k většímu odporu věřících. Jde o typicky satanský způsob škodit tiše, (odvlečením uprostřed noci) nenápadně a v místech nejsilnějšího odporu totálně, čili rychlou, úplnou likvidací, vyvražděním. To byl osud pro probouzející se ateizmus a diktaturu nejnežádanějších jedinců. Neméně satanský způsob boje byl a je i v současné době, rozdávání nálepek za účelem ponižování a odstrkování všech a všeho, co jim stálo v cestě při budování krutovlády. Křesťané takové nástroje nevymýšleli, protože jsou to prostředky k vyjádření nenávisti. Z druhé strany nelze si nevšimnout, že podobné nálepky ateistů zdobí jejich vlastní hlavy a nejvíce zřejmé je to právě u výrazu fanatizmus. (Fanatismus (z latinského fanaticus, posedlý) je slepá vášnivá zaujatost, nekompromisní a krajně jednostranný postoj nebo jednání člověka, který nějaké téma, myšlenku nebo věc pokládá za tak cennou - případně tak ohroženou - že námitky či odpor proti ní vyvolávají jeho zuřivost. Fanatik se vyznačuje neschopností kritického odstupu, intolerancí, nepoučitelností a jistou omezeností.) Křesťané měly svůj jiný, bohulibý a silný prostředek, a to je jejich víra, kterou se dokázali bránit, projevit svůj odpor. Satanovi a jeho lidem nejvíc vadí, když se jim někdo neklaní, tak jim bere vládu. Hlavně křesťanům nemohli diktovat otrocký způsob života totiž křesťané se odjakživa modlí k Bohu: Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu; dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života, a ať usilují o to, co se s ním shoduje. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista. Tím je úplně zřejmé, že největším nepřítelem bolševiků, komsomolu, komunistů, ateistů, zastánců new age, nadnárodních organizací pracujících na zotročení lidstva, osob, kteří chtějí být v čele diktatur, je ten, který v lidech vládne, jehož království je v příkrém rozporu s jejich mocenskými ambicemi a to je, kdo jiný než Bůh a jemu věrný lid. Osobně si myslím, že snaha o získání a vykonávání moci jinak než poctivou službou všem, je největší blouznění lidského rodu a pro takového člověka nejnebezpečnější spiknutí s pekelnými mocnostmi. Nebýt pomoci Boha, lidstvo by sebe již dávno zničilo právě díky této neřesti. V mocenské ambici lze nejdokonalejí praktikovat ničivou sílu pýchy a nenávisti. Ať je Satan sebeinteligentnější, nechápe, že Bůh svou nejvyšší moc nikomu nepředal, své vůle se také nevzdal a tu nemění ani skutečnost, že člověku dal darem svobodnou vůli. Člověk i Satan skrz naskrz podléhá omezenosti časově i v poznání. Jde o pomíjivost Bohem určenou. Stačí jen aby Bůh řekl, všechno tvořím nové. Stane se. Vrstva lidí spiknutých se Zlým vždy tvrdilo, tvrdí a bude tvrdit, že jejich záměry a činnost slouži k dobru lidstva. Podívejme se ještě jednou velice krátce do jejich minulosti: Marx = Odstranění náboženství jako klamného stěstí lidstva, je podmínkou k tomu, aby lidstvo dosáhlo skutečného štěstí. Lenin = Dnešní proletariát stojí na straně socialismu, který využívá vědu k boji s náboženským ohlupováním a zbavuje dělníky víry v posmrtný život proto, že je sjednoucuje ke skutečnému zápasu za lepší život na zemi. Bojující ateista - Tradičním motivem využívaným bojujícími ateisty v proticírkevní propagandě bylo odvolání se na vědeckost ze záměrem vytvořit v příjemci představu: ateismus je věda, náboženství je předsudek a pověra. Starý figl, známý už přinejmenším od časů protikatolické propagandy osvícenců (ateismus = filosofie ). Ve 20. letech se na stránkách Ateisty (týdeník Ateista, vycházející po roce 1917 v Rusku) psalo: Náboženství není nic je to iluze... Chceš-li zničit náboženství, říkáme: prohlubuj nauku. Věda místo náboženství. Musíš vědět, jak funguje příroda i společnost. Jenom takovým prostředkem dáš své existenci

10 smysl. Věda ve službách diktatury - S odvoláváním se na vědecká zjištění tedy bolševická propaganda přesvědčovala, že největší křesťanské svátky, (Velikonoce a Vánoce) mají pohanské kořeny a jsou relikty pradávných pohanských vegetativních kultů. Představa o životě dle vizí ateistů - Likvidovat domy modlitby. Do dne 1. květa 1937 nesmí na celém území SSSR zůstat ani jediný dům modlitby a samotný pojem boha musí být anulován jako pozůstatek středověku, jako nástroj utlačování dělnických mas. Dodám jen tolik: Jakoby platilo přísloví kdo s čím zachází, s tím se shází. Ať zkusí někdo tvrdit, že to všechno není jen iluze, předsudek, pověra ateizmu korunovány svérázným fanatizmem. Vždyť desítky let blokovali i naše školství a jak se dívám, jsou stále tam na mnohých místech. 2B/3 DRUHY POVĚR Takové rozdělení bych bral pouze s červenou tužkou v ruce. Sem-tam bych něco vyškrtl. Ví každý, že polopravdy jsou nejnebezpečnější. Mám pocit že ten, zčásti nešťastný, náhledjsem stáhl z wikipedie. Pověry můžeme rozdělit na: vysvětlující - podávají výklad, jak nějaký jev vzniká: nemoc je důsledkem uhranutí, zasahující - určitý úkon ovlivní chování lidí: postup, jak uhranout, recept na nápoj lásky, ochranné - určitý úkon zamezí působení nadpřirozených sil nebo konkrétních jevů: ochrana před uhranutím, amulety, chránící před bouří, návody pro těhotné ženy, aby se jim narodilo zdravé dítě, návod, jak zabránit otěhotnění, věštící - určité znaky napovídají budoucnost. Ty lze ještě rozdělit na: cílené věštby - nějaká osoba si nechá vyložit budoucnost astrologie, čtení z ruky (chiromantie), horoskop, kondiciogram. odhadování budoucnosti podle určitých jevů - sem patří zejména odhad, jestli budu mít štěstí nebo smůlu. 3B/3 ÚVOD K JEDNÉ PRÁCI Mateřství má pro většinu žen zásadní význam. Formuje postoje ženy a motivuje jejich chování. Žijeme ve virtuálním světě, máme zmatek sami v sobě a ve svých hodnotách, stále více hledáme něco, co by nás vrátilo někam zpátky, zastavilo nás. Toužíme po návratu ke starým kořenům a k návratu ženství. V posledních letech, si ženy stále více uvědomují svoji úlohu v porodním procesu a přemýšlí o tom, jak bude jejich porod probíhat. Chtějí a pokouší se nalézt v porodu co největší přirozenost. Věří, že na tom jak rodíme, záleží. Přirozený porod odemyká přímo v našem jádru něco prapůvodního, co ulehčuje mateřství a posiluje rodiny. To co naše děti zažijí, utváří, kým se stanou (Monganová, 2010, s. 60). 4B/3 MÝTUS terminologie slova Slovo mýtus je odvozeno od starého řeckého slovesa, znamenající vyprávění. Jedná se označení nepravdivé představy lidí. Základním znakem mýtu je, že nemá autora a že je vyprávěn z generace na generaci. V minulosti byly mýty oporou pro řešení všech důležitých otázek. Obsah mýtu je různý. Od vyprávění o nadpřirozených silách provázející obřady, těhotenství i porod, po vyprávění o dávných předcích a jejich hrdinských činech (Knihy, které mají duši [online], [cit ]). Mýty jsou obrazným, nerozumovým, ale intuitivním výkladem světa, jeho dění a zákonitosti. Zrcadlí se v nich lidská zkušenost, že každý čin má svého původce. Mýty patří k nejstaršímu dědictví našich předků, které se nám dochovalo (Pavel Mat [online], [cit ]).

11 5B/3 RITUÁL terminologie slova Obsah slova rituál pochází z latinského ritualis = obřadný. Rituály provázely člověka od nejstarších dob. Jsou to určité archaické soubory pravidel, kterými se řídil život primitivní společnosti při různých příležitostech, jako jsou narození dítěte, přechod od dětství do dospělosti, svatební obřady a pochovávání mrtvých. Rituály jsou součástí kultů a náboženství. Celá řada rituálních obřadů byla spojena s uctíváním bohů a dalších nadpřirozených bytostí či zvířat a také s obstaráváním potravy. Je to způsob chování založený na tradičních pravidlech. Vesměs se jednalo o záležitosti, které hrály v životě kmene mimořádnou důležitost. Díky své opakovatelnosti slouží rituál k upevnění společenské organizace a norem. Protože je rituál společenský, účastníci se navzájem ujišťují, že patří k sobě a mohou se na sebe spolehnout. Rituály nepodléhají účelové racionalitě, mohou však mít významné funkce integrační. Charakteristickým rysem rituálů byla od nepaměti jejich závaznost daná tradicí a jejich výrazný symbolický význam. Rituál může působit přímo nebo nepřímo přímý rituál má okamžitou účinnost bez zásahu autonomního činitele, jako je například uhranutí či prokletí, kdežto nepřímý rituál uvádí do pohybu autonomní nebo zosobněnou sílu, démona nebo nějaké božstvo, kteří zasáhnou ve prospěch osoby, jež rituál provedla tak funguje například modlitba. V neposlední řadě lze také rozlišovat rituály pozitivní a negativní, jimž se obvykle říká tabu, což je zákaz něco nedělat (Knihy, které mají duši [online], [cit ]). Poznámka ode mne: Škoda, že se nezmiňuje o rituálech komunistické nadvlády v minulosti u nás. Měl by někdo obohatit wikipedii pravdivým obrazem i o tom. 6B/3 SBÍRKA KONKRÉTNÍCH POVĚR Netříděné pověry odevšad 1. Dává-li sobě dívka na hlavu mužský klobouk, nebude jí slušeti věnec. 2 Šlápne-li někdo na drobeček chleba, tedy drobeček vzkřikne bolestí. 3. Jak kdo líhá, tak je pořádný. Mívá-li ráno lože, jako by na něm ani neležel, bývá i v jiných věcích pořádný; mívá-li ráno rozmuch-lanou postel, bývá i v mnohém jiném nepořádný. 4. Při mytí stolic a lavic zapomene-li dívka utříti kapky dolů visící, a mužský by z nich tři vzal a dal je mezi dvéře, by se rozetřely, tedy ona dívka ztratí pamět nebo čest. 5. Přijde-li mladík do světnice, kde peří derou, musí také trochu peří sedrati, aby nedostal uprskanou ženu. 6. Kdo na cestě do kostela jí, volá naň Panna Maria:»Vítám tě, nestřídmej, slovem Božím. Ještě dnes na tebe hlady složím.«7; Kdo se modlí a neklečí, budou ho boleti kolena. 8. Který mlatec při domlácení obilí nejposlednější cepem udeří, bude nejdéle živ, druzí mlatci se mu vysmívají a»starej«mu přezdívají. 9. Bojí-li se mužský utříti knot hořící svíčky s holými prsty, že by se spálil, bude se báti ženy. 10. Světlo za mrtvé obětované, hoří-li jasně, bude ona duše, za niž jest to, brzy z trápení vysvobozená; hoří-li mdle neb zhasne-li, tedy ještě dlouho neb nikdy milosti nedojde. 11. Odchází-li po vánocích čeládka (chasa) ze služby s špinavým prádlem, odnáší štěstí. 12. Kdo někam vcházeje, před domem klopýtne, bude míti, vejda tam, mrzutost. 13. Při draní peří nesmějí se nechávati pápěrky v peří, neb by ho moli žrali. 14. Když hospodyně všecko těsto na chléb z díže vybere, udělá na dně tři křížky, aby chléb budoucně sešel (vyzkynul). 15. Jdeš-li na cestu a potkáš nejprv mužského, vyřídíš svou věc dobře; potkáš-li dřív ženskou, nedobře ; potkáš-li babu, budeš míti neštěstí. 16. Kropí-li děvečka hadrou světnici, bade v domě mrzutost. Kro-pí-li věchtem, má od lidu nepřízeň a jest pomlouvána.

12 17. Počneš-li nějakou věc dělati a hned z počátku se ti to nedaří, lépe učiníš, zanechášli toho, neb bude následovat mrzutost a jiné zlé. 18. Na den sv. Filipa a Jakuba berou čarodějnice hnůj z hnojišť, s nimiž potom dobytku mohou učarovat. Hospodář ten den před slunce východem vykropí svěcenou vodou všecken dům i vůkol a na každé dvéře napíše třikráte křídou můří nohu, aby žádné čáry přístupu neměly. 19. Kdo se uhodil, že mu až boule naskočila, nechť ji hřbetem nože na křiž tlačí a boule se brzy ztratí. 20. Houby nejlépe rostou, když je žádnej nevidí. Spatří-li je kdo, hned přestanou růsti, neb je uhrane, a kdyby je hned nezebral, více ne-porostou, ale hnijí a dají se do nich červy. 21. Nechá-li někdo po ohni žhavé uhlí a odejde, má nad tím uhlím ďábel moc a cosi zlomyslného způsobí. 22. V květnu stavějí mladíci dívkám máje. Jak ji dívka nejprve postavenou spatří, běží ji s vodou zalít, aby v květnu deště nechyběly. 23. Když na hod Boží Velikonoční všemi zvony zvonějí, jdou všickni domácí do zahrady se modlit, aby bylo hojnost ovoce. 24. Na Květnou neděli sněz tři jívové kočičky, při mši sv. posvěcené a buď jist, že nedostaneš ten rok zimnici. 25. Když se vozí ve žních první obilí do stodoly, musí hospodář první na voze srovnati a na žádného nepromluviti na poli, ani v cestě ani v stodole, třebas by zvrátil. I nebude míti myši v stodole. 26. Na den sv. Antonína seje se len od 11 hodin dopoledne, aby byl nejméně půl sáhu dlouhý. 27. Lehne-li si hospodář na hod Boží svatodušní ve dne, lehne mu na poli pšenice. 28. Kdo hledí oknem na dobytek jdoucí, uhrane jej kterém obilí neb bambulině v hospodářství se pracuje, to má také býti toho času dělníkům za pokrm, ku př. žne-li se žito, má se jísti jen chleba; pšenice-li se sváží, mají býti buchty a koláče ; ko-pají-li se neb vybírají zemáky, mají se též jísti, aby budoucího roku zase toho hojně bylo, urodilo se. 30. Rolníci někteří nechávají řepu na poli růsti, až do ní ze Všech svatých vítr nafouká (do 1. listopadu), že je potom sladká. Někdy ji tam osladí mráz neb sníh, zmrzne. 31. Který hospodář uvorává neb ukopává meze, ten si ukracuje života. 32. Kdo má černokněžnickou knížku, může každou chvíli zlé duchy přivolati (eitiravat), a od nich cokoliv požádat, všecko mu opatřejí a když mu jeho žádost splnili, může zase ony slova, kterými je přivolal, na zpátek čísti a zlí duchové se ztratí. Kdyby ale některé slovo pochybil, v tom okamžení by ho rozsápali. 33. Kdo přijde na návštěvu, musí se posaditi, aby mohli spáti. 34. Pijou-li dívky teplé mléko hned, jak se nadojí, budou hezké Kdo pije z neznámé studánky, neb jiné vody, dřív se do ni vyplivne; rozplyne-li se slina po vodě, může beze strachu píti. Nerozplyne-li se. raděj ani nepije, neb by mu voda ta nesvědčila. 36. Kdo lízá po kradmo smetanu, bude míti bolavu bradu. Pranostiky v době těhotenství 1. Když těhotná žena nosí horké hrnce na břiše, bude mít přirostlé lůžko. 2. Žádný jiný pohyb v těhotenství nenahradí vytírání podlahy. Jedině tím se zabrání, aby lůžko nebylo přirostlé. 3. Má-li těhotná žena na něco chuť a nedostane-li to, bude mít dítě na těle mateřské znamení tvaru tohoto předmětu. 4. Když má těhotná mnoho skvrn ve tváři, bude to děvče. 5. Má-li těhotná v obličeji hnědé skvrny, bude mít dceru, která ubírá matce krásu. Nemá-li skvrny, bude mít syna. 6. Když v těhotenství bolí zuby, bude to děvče, když pálí žáha, bude to hoch.

13 7. Bolí-li těhotnou stolička, bude to holčička, bolí-li řezáky nebo špičáky, bude to chlapeček. 8. Má-li těhotná břicho do předu špičaté, bude mít dceru pyšní se. Je-li břicho pěkně kulaté, bude mít hocha. 9. Kope-li dítě hodně, bude to holka. 10. Když jí těhotná mnoho chleba, bude mít dítě velkou hlavičku. 11. Nedělka nesmí choditi v létě na pole když má býti bouře, jinak do ní sjede blesk. Pranostiky a pověry o porodu 1. Porod snadněji probíhá, vymaže-li se pochva omastkem (sádlo, máslo). 2. Má-li děcko nějakou tělesnou vadu, je to tím, že se rodička něčeho lekla, nebo že se shlédla. 3. Trvá-li porod dlouho, bude to děvče. Pranostiky a pověry o nedělce 1. Do šesti neděl nesmí nedělka před a po západu slunce ven, aby ji neofoukla divoženka. 2. Šestinedělce se nemají větrati peřiny ani měniti prádlo. 3. Nedělka nesmí pro vodu do studně, sice na ni půjde můra. 4. Nedělka nesmí do roka na hřbitov, aby děcko nezemřelo. 5. Nedělka nesmí do 6 neděl vyjíti z domu. 6. Nedělka nesmí do 6 neděl jíti do sklepa, neb by ji vzal čert. 7. Jde-li žena do kostela hodně brzy po porodu, nemůže v šestinedělí onemocněti a její dítě také ne. 8. Nedělka nesmí na půdu a do hospody. 9. Nedělka nemá vařiti z mouky, aby děcko nedostalo vyrážku. 10. V šestinedělí se nemá ani bíliti, ani malovati. 11. Když jde šestinedělka na louku, přijde bouřka. 12. Nedělka nesmí po západu slunce pro vodu do společné studně, aby nevyschla voda. 13. Nedělka, která pije kořalku, bude mít hezké dítě. 14. Žena po porodu nesmí do 6 neděl večer ven, sice přivolá špatné počasí. 15. Přijde-li nedělka k zábavě, mládenci se jistě poperou. 16. Nedělka má nositi šátek na hlavě, nebo ji divoženka zatáhne za vlasy do vody. 17. Když přijde nedělka z kostela, má rychle běžeti, aniž by se svlékla, pro vodu, aby se dcera brzy vdala. 18. Nedělky nemají choditi ven, dokud nebyly v kostele, aby jim divoženky nevyměnily děti. 19. Nedělka má spáti s punčochami, zlí duchové k ní nemají takový přístup. 20. Nedělka, která nosí šátek na hlavě, nemá těžkých snů. 21. Nedělka nesmí navštěvovati nedělku, nebo jedna z nich zemře. 22. Která nedělka nepije kořalku, nevyčistí se. 23. Nedělka nesmí v šestinedělí s dítětem ven, aby nebylo toulavé. 24. Přijde-li někdo k rodičce na návštěvu, musí si sednout, aby nevynesl dítěti spaní. 25. Žena ztratí krásu, když kojí. 26. Po porodu se nemá 6 neděl větrati, aby rodička neofoukla. 27. Nedělka nesmí po klekání ven, neb by ji večernice honily a roztrhaly. 28. Jde-li nedělka po západu slunce ven, skočí jí někdo na záda. 29. Objeví-li se nedostatek mléka u kojící matky, chodí jí je v noci můra upíjet. 30. Jde-li nedělka po západu slunce ven, skočí jí na záda hejkadlo, a bude jí křičet do uší tak dlouho, až ohluchne. Dítě

14 1 Nejde-li porodní bába ke křtu, má dítě celý život smůlu. 2. Dva sourozenci se nemají najednou pokřtíti, sice jedno zemře. 3. Křičí-li dítě při křtu, přivolává druhé. 4. Děcku se nesmí dáti jméno po nedávno zemřelém, sice by též zemřelo. 6. Dítě se prý nemá křtít v pátek, nemá-li být nešťastno. 7. Matka staršího dítěte může jiné mladší dítě kojiti, nikoliv ale matka mladšího dítěte jiné starší, neb by to starší onemocnělo. 8. Rodiče schovávají pro děti peníze, které jim kmotrové při křtu do vínku dali. V dospělém věku teprv je. dětem dají, a ty jich nesmějí použiti, leč jen v největší nouzi, a pak cokoliv s těmi penězi započnou, vše se jim daří a mají s nimi štěstí. 9. Myje-li se děcko mlékem, je hezké. 10. Děcko se má nechati po vykoupání zavinuto chvíli na stole, aby se nespustilo Boha. 11. Do koupele děcka se má hoditi peníz pro štěstí. 12. Do první koupele po křtu dávají dítěti do jedné ruky peníz, do druhé růženec. Když drží peníz, bude šetrné, drží-li růženec, bude pobožné. 13. Dá-li se děcku do vody trochu mléka, snadněji se loupe. 14. Děcko po narození se musí pevně přikládat k pravému prsu, aby nebylo levé. 15. Když se dítě pravidelně kojí, bude se dobře učit. 16. Když se dítěti stříhají nehty nebo vlásky do roka, zemře. 17. Přistřihnou-li se dítěti nehty, přestřihne se mu věk. 18. Narodí-li se dítě v neděli, je šťastné. 19. Narodí-li se dítě v blánách, bude šťastné. 20. Dá-li se za povijan růženec, do postele svěcená voda, bude děcko zbožné. 21. Nedělka nesmí v šestinedělí s dítětem ven, aby nebylo toulavé. 22. Aby dítě nebylo vyměněno, musí se mu dáti růženec. 23. Když děcko pláče nebo zvrací, je uhranuté. 24. Když má děcko zduřená prsíčka, chodí na něho můra. 25. Má-li děcko zduřená prsíčka, tlačí je můra a musí se mu dáti pod hlavu nůž a sekyra. 26. Dá-li se do kolébky nůž, nemoří děcko můra. 27. Má-li děcko nějakou tělesnou vadu, je to tím, že se rodička něčeho lekla, nebo že se shlédla. 28. Dítě se nesmí ukázati některým osobám, aby je neuhranuly. 29. Děcko se nemá měřiti po narození, sice zemře, neboť je to, jako když se bére míra na rakvičku. 30. Narodí-li se dítě v den některého známého svatého neb světice, a rodiče dítěti nakřtu to jméno, jež si na svět přineslo, nedají, nezůstane dítě na živě, umře. C část EXORCISTA ĎÁBEL EXISTUJE, POTKAL JSEM HO DIABOL EXISTUJE STRETOL SOM HO A část B část C část OBSAH 1C/3. Argument, aby člověk uvěřil v existenci ďábla 2C/3. Církevní úřad exorcisty 3C/3. Příprava nových předpisů o exorcismu 4C/3. Pentagram, obrácený kříž 5C/3. Kurzy rozšíření vědomí 6C/3. Postup v případě, když je podezření na případ posedlosti ďáblem 7C/3. Jak se bránit proti kletbám a podobně

15 8C/3. Jak poznačil exorcistu jeho úřad a osobní setkání tváří v tvář s ďáblem 9C/3 Neobviklý závěr k hlubokému rozjímání Článek je kopírovaný z internetu. Tento článek ve svých informacích lze považovat za nadčasový, překračující problémy jednoho státu. Tento článek s názvem Diabol existuje stretol som ho v plném rozsahu je kopírován z místa, jehož odkaz jsem nezaznamenal je k dohledání někde na internetu. DIABOL EXISTUJE STRETOL SOM HO Exorcista - toto slovo zaváňa zvláštnym pochmúrnym tajomstvom. Mnohí kresťania nevedia, čo znamená, mnohí majú o ňom jedinú predstavu podľa rovnomenného amerického filmového hororu. No služba exorcistu je potrebná a aktuálna aj (ba možno práve) dnes. A tak Cirkev ústami biskupov poveruje niektorých kňazov touto špecifickou službou. Keďže na Slovensku exorcistu nemáme, využili sme návštevu maltského františkána P. Elias Vella a položili sme mu niekoľko otázok, na ktoré pohotovo a veľmi otvorene odpovedal. 1C/3 Argument, aby člověk uvěřil v existenci ďábla V súčasnosti sa zdá problematickou otázka existencie diabla. Mnoho kresťanov aj kresťanských teológov v neho neverí. Čo by ste mohli ponúknuť ako argument, aby človek uveril v existenciu diabla... Argumenty, ktoré by mohli podoprieť vieru v existenciu diabla, nemôže predkladať filozofia či prírodné vedy, lebo diabol je stvorenie nadprirodzené. Filozofia a prírodné vedy sa môžu zaoberať iba prirodzenými problémami. A preto je to veľká chyba, keď sa filozofia alebo prírodné vedy usilujú diskutovať o probléme existencie diabla. Argumenty možno čerpať iba z Písma. Musíme uznať, že Písmo je plné zmienok o diablovi. Musíme si uvedomiť aj to, že Sväté Písmo hovorí častejšie o diablovi ako o Duchu Svätom. Je to zvláštne, ale keď otvoríme Písmo, vidíme, že Biblia nepripúšťa pochybnosť o existencii diabla. Koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov niektorí teológovia z Holandska a Talianska začali pochybovať o skutočnej existencii diabla. Tvrdili, že Ježiš hovorí v Písme o diablovi len preto, aby sa prispôsobil mentalite svojej doby. Je to nezmysel, lebo Ježiš nemohol klamať ľudí. Bol to pápež Pavol VI., ktorý prísne zavrhol tieto myšlienky. A tak nemusíme venovať prílišnú pozornosť spomínaným teológom. Okrem toho vieme, že teológovia vcelku nikdy nepochybovali o existencii diabla. Keď hovorím o existencii diabla, nemyslím na existenciu zla, ale na existenciu Zlého, ktoré je osobným bytím. Diabol je bytosť, ktorú stvoril Boh ako bytosť dobrú a ktorého vzťah k Bohu bol v počiatkoch dobrý. Neskôr sa však diabol vzbúril proti Bohu, Boh ho vyhnal z neba, a tak vzniklo peklo. Nanešťastie, diabol na nás sústavne útočí, aby odpútal našu pozornosť od Boha, od Ježiša. My však vieme, že diabol je už porazený, lebo Ježiš zvíťazil na kríži. 2C/3 Církevní úřad exorcisty Žijeme v období, v ktorom rezonujú slová Jána Pavla II. o Cirkvi ako o dome zo skla. Úrad exorcistu je však zahalený tajomstvom. Niektorí si predstavujú exorcistu ako stredovekého inkvizítora, iné majú o ňom predstavu podľa amerického filmu Exorcista. Čo by ste mohli povedať o cirkevnom úrade exorcistu? Čo si myslíte o spomenutom filme? Exorcizmus je služba ľuďom, s ktorou sa stretáme už v počiatkoch Cirkvi. Žiaľ, v

16 priebehu storočí Cirkev nepociťovala potrebu exorcistu. Dôvod nebol v tom, že by diabol prestal útočiť na ľudí, ale taká bola mentalita. Napríklad v ortodoxných gréckych cirkvách úrad exorcistu bol vždy veľmi dôležitou cirkevnou službou. Počas posledných desaťročí sa však niečo zmenilo. Ľudia začali žiadať kňazov o pomoc, lebo cítili pôsobenie diabla vo svojom živote. Cirkev začína otvárať svoje oči a na celom svete vyberá kňazov pre úrad oficiálneho exorcistu. Treba si tu niečo uvedomiť. Kedykoľvek Ježiš posielal učeníkov, aby ohlasovali evanjelium, vždy im rozkázal, aby šli, hlásali evanjelium, uzdravovali chorých a vyháňali diablov. Teda uzdravenie a oslobodenie spod vplyvu Zlého tvorí jeden balík spolu s ohlasovaním evanjelia. Nemôžete evanjelizovať bez toho, aby ste neposkytli dôkaz toho, či je pravda to, čo hovoríte. A dôkazom je práve uzdravenie a oslobodenie. Ježiš poveril apoštolov, aby boli exorcistami, a dal im moc uzdravovať a oslobodzovať. Neskôr však rozšíril túto moc aj na sedemdesiatich dvoch učeníkov. Keď sa raz učeníci vrátili z ohlasovania evanjelia, boli naplnení radosťou a nadšením. Natešene hovorili Ježišovi, že aj zlí duchovia sa im podriaďovali v jeho mene. Ježiš im na to povedal: Neradujte sa z toho, že sa vám poddávali duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi. (porov. Lk 10, 17-20). Táto moc bola rozšírená aj na 72 učeníkov. A nielen to. Skôr ako Ježiš opustil túto zem a vystúpil do neba, dal túto moc celej Cirkvi, všetkým tým, ktorí v neho veria. Povedal: Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov... (porov. Mk 16, 17) Takže každý kresťan, každý veriaci má moc exorcizovať seba samého, vyháňať diabla zo seba samého. Ak používate túto službu na sebe samých, hovoríme o autoexorcizme, a v tomto prípade to nie je nebezpečné. Nerobte to však na druhých, ak vám nebola zverená moc, inými slovami, aby ste mohli vykonávať túto službu v prospech druhých, aby ste mohli konať exorcizmus na druhých, musíte mať poverenie od biskupa. Tu však treba vidieť rozdiel medzi modlitbou za oslobodenie a medzi exorcizmom. Konať exorcizmus znamená používať liturgické modlitby, oficiálne modlitby Cirkvi. Takýto exorcizmus môže konať iba oficiálny exorcista. Každý človek sa však môže modliť za druhého človeka, aby bol oslobodený od Zlého. Ak človek nepoužíva oficiálne modlitby Cirkvi, hovoríme o modlitbe za oslobodenie. Pýtali ste sa ma na film o exorcistovi. Spomínam si, že som bol veľmi šokovaný, keď som videl tento film. V tom čase som ešte ani ja nebol exorcistom a bol som presvedčený, že vo filme je veľa zveličovania. Teraz, keď konám službu exorcistu už asi 9-10 rokov, môžem vás ubezpečiť, že mnohé veci, ktoré v tom filme vidíte, sú reálne. Nereálne je možno to, že všetko sa sústreďuje len na jedného človeka, to môže byť nadnesené. Keď však človek koná službu exorcistu, vidí mnohé javy, ktoré keď priamo nezakúsil, môže si myslieť, že sú to veci patriace len do sveta filmu a že nie sú reálne. Každý exorcista vám potvrdí, že mnohé tieto javy sú skutočné 3C/3 Příprava nových předpisů o exorcismu Je to pravda, že Svätý Otec pripravuje nové predpisy o exorcizme, resp. nové spôsoby exorcizmu? Môžete to potvrdiť? Možno máte na mysli nový Rímsky rituál, teda nové liturgické modlitby pre exorcistov. Po Druhom vatikánskom koncile boli pripravené a vydané všetky predpisy týkajúce sa sviatostí. Zatiaľ nebol vydaný iba rituál pre exorcistov. Dôvod je v tom, že keď kongregácia rozoslala návrh nového rituálu pre exorcizmus, neprijal ho ani jeden exorcista na svete. Zdá sa totiž, že tí, ktorí na ňom pracovali, nemali nijakú skúsenosť s tým, čo je skutočný exorcizmus. Kongregácia teraz pripravuje ďalší rituál, ktorý je ešte predmetom štúdia, skôr než bude oficiálne vydaný. Zdá sa mi, že myslíte na tento nový Rímsky rituál pre exorcistov. Je potrebný, lebo posledný Rímsky rituál pre exorcistov bol vydaný, ak sa nemýlim, v roku Odvtedy používame starý Rímsky rituál. Je načase, aby bol tento rituál reformovaný. I keď je starý Rímsky rituál veľmi hodnotný, napriek tomu potrebuje reformu. 4C/3 Pentagram, obrácený kříž

17 Koniec 20. storočia je poznamenaný obrovským rozmachom astrológie, numerológie, ezoteriky a východných duchovných prúdov. K image mladého človeka dnes patrí pentagram, jing-jang či obrátený kríž. Môže sa cez tieto, na prvý pohľad nevinné veci či náuky, dostať človek pod vplyv diabla? Nezdá sa mi, že by sme tieto veci mohli nazvať nevinnými. Dôvod je prostý: východné kultúry alebo náboženstvá, ako aj astrológia, numerológia a všetky podobné záležitosti privádzajú k záveru: ony sú mojou spásou, a nie Ježiš. Stávajú sa mojím učiteľom, mojím vodcom namiesto toho, aby sme za svojho učiteľa a vodcu považovali Ježiša. Nesmieme zabudnúť, že Ježiš povedal: Ja som Cesta, Pravda a Život. Keď teda kladiem svoju dôveru do okultných metód, zriekam sa Ježiša. Ja viem, mnohí, ktorí tieto veci používajú, sú nevinní, lebo ich používajú z nevedomosti. Metódy samy osebe nie sú však nevinné. V Knihe Deuteronómium (18, 9-12) jasne čítame, že sa to oškliví Pánovi, ak používame astrológiu, čarodejníctvo, mágiu, ak sa dopytujeme duchov alebo veštcov, ak nosíme talizmany. V Biblii je to veľmi jasné. A Ježiš nám hovorí, že sa mu tieto veci nepáčia, že sú to ohavnosti pred Jahvem. Počas posledných rokov skutočne prišlo k explózii okultných metód a praktík. Nanešťastie sa stáva, že človek opúšťa Boha. A keďže človek nemôže žiť bez Boha, uctieva falošných bohov, snaží sa objaviť boha v sebe, snaží sa objaviť v sebe sily, ktoré by nahradili skutočnú moc pochádzajúcu od Boha. A bolo by potrebné, aby kresťania, ktorí vyznávajú, že Ježiš je Pán, vyvinuli univerzálne úsilie proti týmto záležitostiam. Žiaľ, mnoho mladých ľudí už podľahlo klamstvu, mnohí nosia amulety a iné symboly, ktoré nosia aj satanisti. Určite, nemôžete povedať, že mladý človek, ktorý nosí dajaký amulet alebo satanský symbol, je nutne satanista. Diabol sa však bude smiať, keď bude vidieť, ako si pletieme pojmy a nahrádzame Boha inými bohmi 5C/3 Kurzy rozšíření vědomí Na Slovensku sa dnes veľmi rozšírili tzv. kurzy rozšírenia vedomia: Silvova metóda a reiki. Tieto metódy sa evidentne pohybujú v svete neznámych duchovných síl. Čo si má o tom myslieť a aký má zaujať postoj kresťan? Je povolené experimentovať v týchto oblastiach (na Slovensku to skúšajú s povolením svojich predstavených aj členovia istej rehole)? Tu sa stretávame s mentalitou hnutia New Age. Dnes sa skutočne mnohí ľudia usilujú praktizovať Silvovu metódu, reiki alebo transcendentálnu meditáciu, no vo všetkých prípadoch tu ide o metódy hnutia New Age. Ako vidno, tieto metódy patria do sveta neznámych duchovných síl. Duchovné sily majú dva zdroje. Zdrojom duchovnej sily je alebo Boh, alebo diabol. Nemôžeme však hovoriť o prirodzenom zdroji, lebo ide o duchovné sily. Ak zdrojom týchto metód nie je Boh, potom ide určite o manipuláciu zlého ducha. Zdrojom nemôže byť Boh, lebo tí, čo sa snažia experimentovať s týmito metódami, snažia sa objaviť v sebe samých sily, a myslia si, že prostredníctvom týchto síl môžu zachrániť, spasiť seba samých. Teda nepotrebujú Spasiteľa. Títo ľudia hľadajú spasiteľa v sebe samých. Hovoria o Kristovi v sebe, ale nie je to Kristus osobný, lež je to iba sila, ktorá z nich vychádza. A to je veľké nebezpečenstvo všetkých metód hnutia New Age, či už ide o Silvovu metódu, reiki, transcendentálnu meditáciu, univerzálnu energiu, ale aj tých, ktorí sa snažia objaviť energie v človeku. Zaiste, Pán nám nehovorí, že nemáme v sebe rozvíjať sily, ktoré v sebe máme. Ale nie do takej miery, že odstránime zo svojho života Ježiša a budeme si myslieť, že tieto sily nás spasia. S týmito vecami nemôžeme experimentovať. Je škoda, že členovia určitej kongregácie, rehoľnej rodiny na Slovensku, ako hovoríte, sa snažia získať dovolenie od svojich predstavených na tieto praktiky. Predstavení nemôžu dať na ne povolenie. Ak niečo robíme s dovolením predstavených, to ešte neznamená, že sa táto vec zmení na vec dobrú. Ide tu o veľmi nebezpečné metódy. A musíme všetkých upozorniť na nebezpečenstvo, ktoré tu hrozí. Ide o veľmi riskantné veci, ktorým sa musíme vyhýbať. 6C/3 Postup v případě, když je podezření na posedlosti ďáblem

18 Ako má veriaci človek, kňaz alebo laik, postupovať v prípade, keď je podozrenie na posadnutie diablom. Na Slovensku nemáme exorcistu! Predovšetkým treba rozlišovať medzi obsesiou a posesiou. Bežne používame oba tieto pojmy na tú istú skutočnosť, na posadnutosť, ale ide o dve rozličné situácie. Obsesia, alebo bude lepšie, keď použijeme slovo opresia, znamená, že diabol nevchádza do tela človeka, ale iba útočí na určitú oblasť osoby. Napríklad útočí na vašu sexuálnu oblasť, na oblasť ambícií, pýchy, peňazí, alebo ktorúkoľvek inú oblasť. Keď človek trpí opresiou, cíti, že je schopný nasledovať Krista, ale keď narazí na svoju citlivú oblasť, cíti sa zablokovaný. To preto, lebo diabol objavil jeho slabú stránku a útočí na ňu. Ak stretnete človeka, ktorý trpí obsesiou alebo opresiou, môžete sa za neho pomodliť modlitbu za oslobodenie. Človek, ktorý sa bude modliť, nemusí byť exorcista. Ako som už povedal, Ježiš dal moc nad diablom každému, kto v neho verí. Dôležité je uvedomiť si, že počas modlitby oslobodenia neoslovujeme zlého ducha, ale obraciame svoju reč na Ježiša a prosíte Ježiša, aby oslobodil tohto človeka. Okrem toho pomáhame aj človeku, aby sa zriekol zlého ducha, ktorý na neho útočí v danej oblasti. Keď teda hovoríme o modlitbe oslobodenia, nepotrebujeme k nej exorcistu, ale potrebujete iba skúseného človeka, laika alebo kňaza, čo je lepšie, lebo disponuje mocou zo sviatosti kňazstva, ale modliť sa modlitbu oslobodenia môže každý človek, ktorý verí. Posesia je čosi iné. Keď hovoríme o posesii, to znamená, že človek je posanutý diablom aj vo svojom tele. Teda diabol má v moci nielen telo, ale aj vôľu a intelekt človeka takým spôsobom, že počas útoku človek nemá potrebnú slobodu nad pohybmi svojho tela a nad svojimi myšlienkami a vôľou. Tu je namieste hovoriť o posadnutosti. Posadnutosť existuje, ale je zriedkavá. Keď preto vidíme určitý jav, ktorý nás šokuje, nemusíme si hneď myslieť, že ide o posadnutosť. Predpokladajme, že ide o posadnutosť. Čo robiť? Najmä teraz, keď ešte na Slovensku nateraz niet exorcistov. Treba však dúfať, že biskupi pochopia nutnosť a ustanovia aj tu úrad exorcistu. Je to napokon ich povinnosť, lebo je to služba tým, ktorí trpia útokmi zlého ducha. Ale nateraz niet exorcistu. Aj keď kňaz nie je schopný oslobodiť určitého človeka pomocou liturgických exorcizmov, môže sa nad ním pomodliť modlitbu oslobodenia. Inými slovami, snaží sa útočiť na Zlého nie prostredníctvom exorcizmovej modlitby, ale pomocou iných spontánnych modlitieb, ktoré často vedú k úplnému oslobodeniu človeka od útokov zlého ducha. Pán, ktorý je Pastierom všetkých, nesklame kňaza alebo posadnutého človeka, nakoľko nie je to vinou nikoho, že nateraz ešte exorcista na Slovensku nie je ustanovený. 7C/3 Jak se bránit proti kletbám a podobně Šokujúcim faktom je, že posadnutie môže zapríčiniť aj iná osoba urieknutím či prekliatím, a to nielen u afrických kmeňov, ale aj u nás. Ako sa dá účinne brániť proti takýmto zákerným javom? Je pravda, že človeka možno prekliať. Ak prijmeme realitu požehnania, musíme prijať aj realitu opaku, a tou je kliatba. Kliatba je predmetom čiernej mágie. Čierna mágia v praxi znamená toto: ľudia idú za čarodejníkom a žiadajú ho, aby vyslovil nad nejakým človekom zariekaciu formulu, niečo zlé. Kliatbu možno uskutočniť aj slovami a myšlienkami. Prekľajem osobu, lebo jej želám niečo zlé. Keď prosím o kliatbu, táto tzv. modlitba nevystupuje k Bohu, ale k diablovi. Boh požehnáva, diabol preklína. Boh chce človeku dobro, diabol zlo. Ako reagovať vtedy, keď nás ľudia prekľajú, alebo ak sa stretneme s ľuďmi, ktorí sú prekliati? Predovšetkým si musíte uvedomiť, že kliatba vás zasiahne iba vtedy, ak ste pre ňu otvorení. Ste otvorení pre kliatbu vtedy, ak ste otvorení pre hriech, ak koketujete s okultizmom alebo so špiritizmom. Môžete byť obeťou kliatby aj vtedy, ak vás trápi dajaká psychologická slabosť. Preto sa v procese uzdravovania snažíme o to, aby sme posilnili svoje emócie a získali nad nimi kontrolu. Tak v sebe zatvárame dvere a okná, cez ktoré by mohla kliatba preniknúť. Čo by ste mali robiť, ak cítite, že vás niekto preklial, alebo ak stretnete človeka, nad ktorým bola vyslovená kliatba? Musíte sa jednoducho dištancovať od kliatby. Ak ide o vás,

19 v Ježišovom mene sa zrieknete kliatby, ak ide o druhého človeka, tak mu pomôžete zrieknuť sa kliatby. Ak skutočne veríte, potom mocou, ktorú vám dal Ježiš, mocou nad zlými duchmi, môžete oslobodiť seba alebo druhých spod moci kliatby. Opakujem, mocou Ježiša Krista a v jeho mene. Ak však ostanete v hriechu, alebo ak osoba, nad ktorou bola vyslovená kliatba, sa v zásade rozhoduje pre hriech, potom dvere i okná jej duše ostávajú otvorené. V takomto prípade sa postihnutý človek oveľa ťažšie zbaví kliatby, alebo sa dokonca môže stať obeťou ďalších kliatieb. Veríme, že Ježiš je na našej strane, a sme presvedčení, že je to tak, takže musíme mu dôverovať. Ľudia často venujú príliš veľkú pozornosť kliatbe a to ich môže viesť k tomu, že sa stanú obeťami kliatby. Najlepšie je uprieť pohľad na Ježiša, a nie na zlo, ktoré nám druhí ľudia môžu spôsobiť 8C/3 Jak poznačil exorcistu jeho úřad a osobní setkání tváří v tvář s ďáblem Ako vás poznačil úrad exorcistu a stretanie sa s diablom tvárou v tvár? Je to veľmi osobná otázka. Najprv musím povedať, že úrad exorcistu som si ani neželal, ani som sa ho nikdy nesnažil získať. To je tá posledná vec, na ktorú som kedy myslel. Okolnosti ma však viedli tak, že som sa stretával s mnohými ľuďmi, ktorí potrebovali oslobodenie od zlého ducha. Vďaka tomu, že som robil všetko, čo bolo v mojich silách, aby som preštudoval túto problematiku, arcibiskup mi zveril úrad exorcistu. Už desať rokov takto slúžim a získal som veľa skúseností. Moja úloha exorcistu je založená viac na osobnej skúsenosti ako na knihách. Každý exorcista má svoj vlastný štýl služby ľuďom, keď oslobodzuje ľudí spod moci diabla. Pýtate sa ma, ako poznačila táto činnosť môj život. Ešte predtým, ako som začal pôsobiť ako exorcista, som mal svoje pochybnosti o diablovi a jeho činnosti. Často som hovoril, že ľudia preháňajú. Teraz, keď sa pozerám tomuto problému zoči-voči, vidím ho z iného hľadiska. Predovšetkým musím povedať, že na Malte nie som jediným exorcistom. Sme štyria, každý mesiac sa stretávame a vymieňame si skúsenosti, aby sme sa v tejto oblasti nedopustili chýb. Exorcista sa často stretáva s diablom zoči-voči, najmä počas exorcizmových sesií. Exorcista vtedy diabla priamo oslovuje, musí byť pripravený na jeho útoky a musí si dávať pozor, aby ho diabol nezastrašil a neoklamal. Lebo zlý duch sa snaží všetkými možnými spôsobmi oklamať a zastrašiť exorcistu, aby prestal konať exorcizmové stretnutia, aby prestal fungovať ako exorcista. Môžem povedať aj to, že v tejto službe som videl Pánovu slávu. Je to služba veľmi ťažká, ale keď vidíte ľudí slobodných, oslobodených z posadnutia diablom, musíte vzdávať Pánovi vďaky. A tak ma služba exorcistu privádza bližšie a bližšie k Ježišovi. Často som učil v teológii, že Ježiš porazil diabla, ale vidieť v praxi, ako Ježiš a kríž víťazia nad diablom, to je skutočne čosi prekrásne. A tak sa oplatí bojovať, prinášať obety, aby sme napokon videli Pánovo víťazstvo. Môžem vám povedať, že úrad exorcistu ma celkom zvláštnym spôsobom poznačil. Pomáha mi dostávať sa stále bližšie k Ježišovi. A za to chválim Pána. Niekoľko životopisných čŕt: Otec Elias Vella sa narodil na Malte v St. Paul s Bay. Je členom rehole františkánov. V roku 1965 ukončil štúdium teológie na Lateránskej univerzite v Ríme a po štúdiu prednášal teológiu v seminári. Je autorom početných publikácií zameraných na pastoráciu. V rokoch bol provinciálnym predstaveným rehole františkánov na Malte a farárom v St. Paul s Bay. Je hlavným exorcistom na Malte. 9C/3 NEOBVYKLÝ ZÁVĚR K HLUBOKÉMU ROZJÍMÁNÍ MDM poselství č. 902 ze 3. září 2013

20 Jste ode Mne odděleni hříchem. Ani jeden jediný z vás není beze skvrny hříchu. Váš život není než prchavý okamžik v celé délce vašeho bytí. Jste v exilu. Pravda leží v budoucnosti, když konečně přijdete domů k Bohu ve svém přirozeném stavu. Chápu, jak je těžké pro člověka zůstat Mi na blízku, když čelí tolika rozptýlením, pokušením a temnotě na zemi. Váš Ježíš Varuji vás před nebezpečím následování magie a praktik učení New Age, protože nejsou ode Mne. Jenom následováním Mne, Ježíše Krista, můžete mít věčný život. Opakem života je smrt. Smrt těla neznamená konec vaší existence. Vaše existence je věčná. Věčný život přichází jenom skrze Mne. Věčná smrt pochází od Satana Někteří lidé se rozhodnou moudře, neboť vědí, co nabízím cestu Pravdy, cestu k věčnému životu. Někteří se rozhodnou nerozumně a půjdou po špatné cestě. Učiní to, protože nepochopili Pravdu, Boží Slovo. Nechají se zlákat kouzlem velkých materiálních pout, smyslností a rozkoší, aby se ode Mne odklonili. Nevěří v život po smrti a nepociťují výčitky svědomí kvůli hříchům, které páchají v naplňování svých sobeckých tužeb. Přesto, bude-li jim ukázána Pravda a budou-li povzbuzováni ostatními k naslouchání Božímu Slovu a mému slibu pro budoucnost, mohou se změnit. Mohou, skrze dar obrácení, bydlet v mém království prosinec 2013 Hřích pýchy dnes pokračuje a je příčinou mnohého oddělení od Boha. Pýcha je nebezpečnou vlastností, protože přesvědčuje člověka, že je větší, než Bůh. Pýcha pokouší člověka, aby porušoval Boží zákony božství. To zahrnuje přesvědčení, že člověk má právo rozhodnout, komu je dán dar života a kdo má právo jej odebrat prosinec 2013 Má vroucně milovaná dcero, začátek je bez konce. Jakmile je život stvořen mým Otcem a jakmile se člověk poprvé nadechne, bude existovat v těle a pak na věčnost v duši. Největším tajemstvím věčného života je, že existuje, ať už si jej člověk zvolí, nebo ne. Člověk dostal dar svobodné vůle a až do dne svého posledního výdechu na zemi má na výběr. Může žít svůj život jak nejlépe je schopen a podle Božích zákonů a zasloužit si svou spásu, nebo může promarnit Pravdu o Boží existenci a žít podle svých vlastních tužeb. Když uspokojí svou vlastní smyslnost, chamtivost a touhy, porušující Boží Slovo, bere na sebe strašná rizika, která budou mít následky na věčnost prosinec 2013 Nesmíte mít nikdy pocit, že nemůžete volat k mému Otci, neboť je vaším Otcem, všemocným, kdo dal příkaz, aby život započal, a kdo dává příkaz, aby život byl vzat. A část B část C část

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová Proč NE eutanazii aneb Být či nebýt? Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová V soutěž ěži i Mladé ěži i Mladé fronty fronty Dnes (2007) Dnes (2007) Studenti tou čtou

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO!

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! 7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! Na obrázku vidíš podivného chlapíka: je to lupič! V pytli si nese ukradené věci, které nespravedlivě odcizil druhým lidem a které

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více