Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98 Cestující misionář AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson Dětský kvíz Novinka - hra 3 v 1

2 Adventní zamyšlení V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější, než všechna temnota. Proto na adventním věnci postupně zapalujeme svíce. Světla tak na věnci od neděle k neděli přibývá. Toto světlo je symbolem, který obrací naši pozornost ke Světlu Božímu Synu Ježíši Kristu. Procházíme adventem nevědouce co očekávat nevědouce v co věřit. Procházíme adventem namísto co by advent procházel námi. (Alois Volkman) Vězeňská cela je docela dobré přirovnání pro adventní situaci. Člověk doufá a dělá to či ono, ale dveře jsou zavřeny a mohou být otevřeny jenom zvenku. (Dietrich Bonhoeffer) Řekněte sami, zda advent není dobou vyhlížení, očekávání, obdobím touhy. (Karel Herbst) Na úvod Milí přátelé, prožíváme opět ten zvláštní adventní a předvánoční čas. Města a vesnice se najednou oděly do slavnostního šatu a záře. Lidé začínají nakupovat, shánět dárky, uklízet, prostě jak to někdo nazval nastalo 5. roční období. Reklamy se nás snaží přesvědčit, že Vánoce budou tím lepší a šťastnější, čím více zboží nakoupíme. Je to však pravý smysl nadcházejících svátků? Myslíte si, že Boží Syn přišel, abychom se několik dnů v roce cítili fajn? Abychom se dojímali při hře na fujaru a zpěvu koled? Abychom se na sebe několik hodin usmívali? Abychom pociťovali radost z dárků? Naše Vánoce jsme si pokazili. Míjíme se často s prostotou a přesto bohatstvím prvních svatých betlémských nocí. Jak dlouho ještě? Je příhodný čas, abychom se o letošních Vánocích nechali obdarovat nejen dárky od našich blízkých, ale nezapomněli na ten největší Dar Pána Ježíše Krista. Nepřináší dary, ale sám se stává Darem, v tom pravém slova smyslu. Nechme se Jím obdarovat. Tehdy odkryjeme pravé, prosté kouzlo Vánoc. Z toho se radujme! Jsem přesvědčen, že letáčky BTM jsou dobrými ukazateli jedinečného a nejdůležitějšího poselství pro náš život poselství radosti, pokoje, smíření a naděje v Bohu. Mgr. Tomáš Tyrlík, pastor SCEAV, člen Bratrské rady BTM NOVÁ ETAPA BTM Na podzim se setkali zástupci církví delegovaní do naší Bratrské rady a pracovníci BTM s vedoucím Marburgské misie Jürgenem Mettem na důležité pracovní poradě. Na ní jsme hodnotili výsledky za posledních pět let a stanovili naše nejbližší cíle. Jedním z hlavních bodů bylo naše finanční osamostatnění. Jak jsme již několikrát psali, je to přání Marburgské misie, která nás asi z 30% dotuje. Jsme vděčni Bohu, že požehnal naše zvýšené pracovní nasazení v posledních letech. Potěšil nás roční růst darů (v průměru o 4%), zvýšil se i počet odběratelů v ČR i SR (přes 10 tis. adres). Zvláště nás těší dobré ohlasy na nové kreativní texty, biblické hry, zavedenou Valentýnskou a Dušičkovou rozesílku, ale i na náš nový Zpravodaj. Je to malý, ale důležitý krok k našemu osamostatnění. Nyní však stojíme před novou etapou vývoje BTM, pokusit se s Boží pomocí splnit přání Marburgské misie a zvednout dary meziročně o 7% (t.j. o cca o 250 tis. Kč). Nebude to lehký úkol. Hodně záleží na Vás, naši milí odběratelé a spolupracovníci. Prosíme Vás o modlitby, ale také o pravidelnou finanční podporu. Jen tak budeme schopni každým rokem tento růst zajistit a splnit požadavek SMM být do 7-10 let samostatní. Převzato z 3

3 Aktuálně z centrály BTM... Cestující misionář BTM Koncem tohoto roku se nám otevřela možnost zaměstnat nového pracovníka ve funkci, kterou jsme pracovně nazvali cestující misionář BTM. Jeho hlavní náplní budou pravidelné návštěvy společenství, misijních skupinek i misijních organizací, s cílem posílit jejich evangelizační snahy a vytvořit těsnější kontakty s BTM. V Marburgské misii mají několik takových pracovníků, kteří jsou pro práci tiskové misie nepostradatelní. Za takového pracovníka jsme se léta modlili, ale teprve letos se nám naskytla jedinečná příležitost získat zkušeného bratra, který má ty nejlepší předpoklady pro tuto náročnou práci. Je jím br. Jan Titěra, který má velkou praxi jako kazatel i misijní pracovník. Bratr byl činný v ekumenickém hnutí, má dobrou znalost našich společenství, dobré církevní kontakty vždyť v poslední době pracoval na ústředí BJB. Jsme vděčni Marburgské misii, že br. Titěra může během listopadu absolvovat v Německu stáž a podrobně se seznámit s touto prací. Modlíme se a věříme, že jeho práce přinese nové kontakty, získání dalších spolupracovníků BTM ve společenstvích i nový zájem o tiskovou misii u nás. Modlíme se i za to, abychom na jeho práci měli dostatek finančních prostředků. O práci bratra Jana Titěry Vás budeme pravidelně informovat. Dnes Vám ho chceme krátce představit, proto jsme mu položili několik otázek. Můžeš nám povědět něco o sobě? I když jsem se narodil na jaře roku 1948 (říkám, že jsem revoluční dítě) v Praze, naprostou většinu života jsem prožil na Moravě. Nejdříve to byl Holešov, potom 21 let Brno, 28 let Zlín, a až v posledních letech žiji zase v Praze. Když ale promluvím, každý pozná, že jsem Moravák. V šedesátých letech, za hluboké totality, jsem směl jen díky zázraku vystudovat v Brně strojní průmyslovku. Na VUT se mi moc nedařilo, přece jen to nebyl můj obor. Po vojně jsem nastoupil nejprve do První brněnské, později jsem pracoval v Řempu jako vedoucí technického rozvoje. V květnu 1976 jsem přijal službu kazatele ve sboru BJB ve Zlíně, kde jsem sloužil až do roku Proto jsem při rozloučení se sborem dostal mj. i od mládeže jako fanda zlínského hokeje také dres s číslem 27. Tolik let jsem tam směl sloužit evangeliem. Ale již v roce 1999 jsem byl současně zvolen tajemníkem Výkonného výboru BJB. Takže jsem po celé čtyři roky tyto dva veliké úkoly plnil současně. Až se ukázalo, že je to dále neúnosné, odstěhovali jsme se do Prahy, abych se mohl plně soustředit na práci tajemníka církve. A v této službě po 11 letech nyní končím. I když bych již mohl odejít do starobního důchodu, nedá mi to, abych nepokračoval dál v duchovní službě. Mým snem bylo vždy končit své aktivní působení v misijní práci. A tento sen se dnes z Boží milosti naplňuje. Jaký byl Tvůj duchovní vývoj? Vyrůstal jsem v rodině kazatele evangelia. Tatínek uvěřil v Armádě spásy, vyrůstal v Církvi bratrské, sloužil tam jako kazatel, poté v Jednotě bratrské a nakonec v Bratrské jednotě baptistů. Maminka také vyrůstala v Církvi bratrské. Já jsem směl uvěřit již v 9 letech, jako dítě. Tehdy jsem byl tři měsíce v nemocnici s vážným onemocněním srdce. Rodiče slyšeli, že můj stav je kritický. Tehdy, když nad mým lůžkem stál Aktuálně z centrály BTM... sám věhlasný profesor Teyschl s řadou dalších lékařů, jsem chápal vážnost situace i já. Když jsem se vrátil z nemocnice, odevzdal jsem svůj život Kristu. Byla to pro mě velice hluboká zkušenost. Pokřtěn na vyznání víry jsem byl později, po odeznění pubescentních bouří. Tehdy, ve svých 15 letech, jsem se stal učitelem nedělní školy pro děti, o rok dva později již vedoucím mládeže v brněnském sboru. Tuhle službu jsem miloval a nemohu na ni stále zapomenout. Skupina mládeže se tehdy velice rozrostla, na konci šedesátých let, v období pražského jara nás bývalo i hodně přes padesát. A pořád se něco atraktivního podnikalo. Dodnes žasnu nad tehdejší aktivitou mladých lidí v církvi. Na počátku sedmdesátých let jsem se stal starším sboru a laickým kazatelem. Pán Bůh mi dal také vzácnou manželku Věru, rozenou Zelinkovou, která vyrůstala ve sboru Církve bratrské v Brně. Pán Bůh nám dal tři děti Marka, Hanku a Jana. Všichni jsou znovuzrozenými křesťany, právě tak jejich životní partneři a všichni jsou bytostně zapojeni ve službě evangelia. Marek je kazatelem, Hanka je manželkou kazatele prezidenta teologického semináře v Georgia, USA, a nejmladší syn se angažuje především v oblasti služby hudbou a zpěvem. Pán Bůh nám již také dal 5 roztomilých vnoučat. Není nic krásnějšího než alespoň po chvilkách spoluprožívat jejich nádherně čisté a radostné dětství. Jak se těšíš na službu v BTM a co od ní očekáváš? Přiznám se, že jsem o této práci přemýšlel už několik posledních let. Fascinuje mě stále její efektivita, zejména v době, kdy v naší české společnosti již nefunguje řada jiných metod evangelizace. A především mě fascinuje ta jednoduchost a dostupnost. Možnost zapojit se do této služby vlastně pro každého, komu alespoň trochu záleží na bližních žijících kolem něho. Pro každého, kdo si prostě nemůže tu radostnou zprávu evangelia o spasení v Kristu nechat jen sám pro sebe. Moc se také těším na celý kolektiv BTM. Všechny dobře znám již desítky let, mám je velice rád, vážím si jejich práce. A velice si cením toho, jak mě přijímají, jak jim dokonce nevadí ani můj humor. Toužím jen po jediném. A modlím se za to. Aby moje služba, která má být více v terénu mezi lidmi než v kanceláři u počítače, přinesla dobré ovoce. Abych směl povzbuzovat a inspirovat také mnohé nesmělé křesťany k zapojení se do misijní práce. K Boží slávě a pomoci všem těm, kteří pomoc vyhlíží a možná ji zatím marně hledají na nesprávných adresách. POZOR! NOVÁ SLUŽBA BTM MISIJNÍ PORADENSTVÍ Nabízíme všem zájemcům společenstvím, misijním skupinkám i křesťanským organizacím pomoc při organizování misijních aktivit s využitím letáčků BTM. Rádi přijmeme pozvání na pracovní schůzku u Vás, kde představíme produkty BTM, vysvětlíme moderní metody práce tiskové misie, biblické principy osobní evangelizace apod. Rádi pomůžeme při zakládání misijních skupinek, v organizování misijních akcí v regionu, dalším vzdělávání aj. S novými spolupracovníky organizátory a nadšenci pro misijní práci s texty BTM budeme nadále v kontaktu. Kontaktujete nás na adrese: nebo tel Těšíme se na Vaše pozvání. Přijedeme za Vámi 4 5

4 Nabídka nových letáčků Nabídka kreativních produktů Vánoce 2009!!! NOVINK A!!! NOVINK A!!! NOVINK A!!! NOVINK A!!! NOVINK A!!! Hra 3 v 1 Objednací kód PX9? Jak můžeme prožít advent? (H117) Hra 3 v 1 obsahuje 33 karet, na kterých jsou obrázky znázorňující podobenství z Nového zákona a křesťanské symboly. S kartami je možné hrát tři hry: kvarteto, pexeso a hru Na posledního. Hra poslouží dětem k zapamatování příběhů, kterými Pán Ježíš lidem vysvětloval Nebeské království. (Doporučená cena 20 Kč) Toužíte prožít adventní čas naplno? Můžete pro sebe přijmout desetibodový program s názvem: Desatero pokoje. Začít můžete právě nyní Letáček je doplněn křížovkou. (Doporučená cena 3,30 Kč) Tichá noc (DK94) Dvoji t karta á mini s CD Kdo by si nezazpíval o Vánocích píseň Tichá noc? V dárkové vánoční kartě najdete její text a navíc mini CD s výběrem vánočních písní skupiny BTM. (Doporučená cena 19 Kč) Pomoc v nouzi (RT74) Zdánlivě malá pomoc v těžké situaci může přinést velké požehnání i za mnoho dní nebo let. Možná si při čtení tohoto příběhu vzpomenete na vlastní podobnou zkušenost.(doporučená cena 2,60 Kč) Malý vánoční kvíz (DT55) příloha ČAJ Děti se mohou těšit na kvíz, ve kterém budou hledat názvy pěti vánočních písní. Ti, kteří nám pošlou správnou odpověď a navíc nakreslí pěkný obrázek, budou odměněni. (Doporučená cena 2,60 Kč) Kartička s kalendářem na rok 2010 a krátkým textem k povzbuzení. (Doporučená cena 2,50 Kč) Záložka na rok 2010 (Zál 110) Ježíš Kristus říká: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! (Jan 14, 1) (Doporučená cena 0,90 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 53 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 6 Co pro nás znamená světlo? Ve viditelné oblasti přináší optimismus, zdroj orientace, na světlo se vynášejí skryté věci. Světlem v neviditelné duchovní oblasti je Ježíš Kristus, který nám osvěcuje cestu na naší životní pouti. Dárková dvojitá karta s vloženým vánočním čajem. (Doporučená cena 6 Kč) Dvojitá karta s vloženým mini CD, na kterém najdete pět písní skupiny manželů Michálkových. Karta obsahuje texty všech písní a je v ní i místo na napsání přání. (Doporučená cena 17 Kč) p Panoramatická karta s obrázkem betléma a biblickým veršem. Doporučená cena 4,10 Kč) V červenci 2009 měl Michael Jackson zahájit koncertní turné. Místo toho však přišla zpráva o jeho smrti. Při přípravách na koncerty vznikl film This is it, který bude uveden v kinech koncem října. Při této příležitosti vydáváme zamyšlení nad životem vyjímečného zpěváka. (Dop. cena 3,40 Kč) Můžete se spolehnout (PT58) Světlo světa (DKx89) Kytka do nebe (CD3) Panoramakarta-betlém (P2) Michael Jackson (MT40) DÁRKOVÉ KARTY S PŘÍLOHOU Nádherné Boží stvoření(dkx92) +mini CD příloha ČAJ Jsme navyklí pečovat o své tělo, máme však pečovat i o svou duši. Ten nejlepší krém pro lidskou duši je Boží slovo. Dárkový letáček s přílohou sáčkem s pleťovým krémem originální kosmetikou z Mrtvého moře! (Doporučená cena 10 Kč) říloha pleťový krém Přátelství (DKx77) Dvojitá karta s krátkým zamyšlením o přátelství a biblickým veršem z knihy Přísloví: Přítel je věrný v každé situaci, stává se bratrem v době soužení. (Doporučená cena s vlo- příloha kapučíno ženým sáčkem kapučína 6 Kč) Balzám pro duši (DKx84) Dvojitá karta s krátkým zamyšlením a citátem od sv. Augustina: Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě, Bože. Můžete ji použít jako dárek nebo pozvánku. (Doporučená cena se dvěma sáčky ovocného čaje 6,00 Kč) 7

5 Nabídka vánočních letáčků Nabídka vánočních letáčků pro děti Dvojité karty s biblickým veršem a krátkým textem. Jedna vnitřní strana je volná pro napsání přání. Formát A6. (Doporučená cena 4,10 Kč) Zvířátka slaví Vánoce (DT46) Laminované leporelo s básničkami Oldřišky Koudelové a obrázky Vlasty Švejdové. (Doporučená cena 10 Kč) PT12 Poselství adventu DK66 - Pokojné a požehnané Vánoce PT29 - novoroční přání (Žalm 27, 14) DK52 - Tiše snáší se sníh Betlém (DT41) Panoramatický obrázek betlémské krajiny je doplněn na rubové straně krátkým textem s převyprávěným vánočním příběhem pro děti. Ilustrovala Alena Lančová. (Doporučená cena 6 Kč) DK63 Nesem vám noviny Malý vánoční kvíz PT51 Vánoční čas (DT44, DT47 a DT 52) Dvojité kartičky P1 - Vánoce narodil se Boží Syn! Krátká vánoční zamyšlení. formát A7, krátký text s biblickým veršem, jedna vnitřní strana je volná pro napsání přání. (Doporučená cena 2,50 Kč) Dětské kvízy se soutěží o ceny. (Doporučená cena 2,60 Kč) Obrázkové příběhy Letáčky doplňuje křížovka nebo osmisměrka. (Doporučená cena 3,30 Kč) PN17 Vánoce u kaprů H91 - MARIA -matka Ježíše Krista (Doporučená cena 2,60 Kč) H101 - Stal se jedním z nás DT21 Děti, Vánoce! DT24 Příběh o hvězdě a mudrcích DT27 Už jsi o tom slyšel? DT37 - I když jsem jen dítě Vánoční pexeso H106 - Vánoce cukroví, úklid, nákupy H106 - Vánoce cukroví, úklid, nákupy Objednací kód PX1 (Doporučená cena 9 Kč) POZOR! - SPECIÁLNÍ NABÍDKA! Vánoční karta ve slovenštině (PA5) Překvapení pro vaše slovenské přátele nebo příbuzné. (Doporučená cena 4,10 Kč) Hra V Jeho stopách RT61 - Vánoční dopis 8 RT68 - Čtyři svíčky Objednací kód PX6 Při této stolní hře děti získají přehled o událostech ze života Ježíše Krista a pocvičí se v hledání textů v Bibli. Ilustrace Alena Lančová. (Dop. cena 20 Kč) 9

6 Přečetli jsme za Vás Muž z George Street Žeň je mnohá, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. (Matouš 9, 37-38) Anglie. Londýn. Vše začalo před několika lety v jednom kostele v jižním Londýně. Nedělní bohoslužba se chýlila ke konci, když se jeden muž přihlásil a požádal pastora, zda by mohl říct krátké svědectví. Začal vyprávět: Žiji v Anglii, ale původně pocházím ze Sydney v Austrálii. Před několika měsíci jsem tam byl navštívit své příbuzné. Když jsem v Sydney procházel ulicí George Street, která vede z obchodní třídy do osadnické oblasti, přistoupil ke mně podivný malý muž s bílými vlasy, podal mi letáček a řekl: Promiňte, pane, jste spasený? Jestliže dnes v noci zemřete, půjdete do nebe? Byl jsem zaskočen, nikdo se mě ještě takto nezeptal. Zdvořile jsem mu poděkoval. Celou cestu domů do Londýna jsem byl rozrušen. Po příletu jsem zavolal jednomu příteli, který je díky Bohu křesťan a on mě přivedl ke Kristu. A tak jsem přišel mezi vás. Všichni zatleskali a přivítali jej do jejich společenství. Austrálie. Adelaide. Tento londýnský pastor odletěl následující týden do Adelaide v Austrálii. O deset dní později k němu v kostele přišla nějaká žena a svěřila se mu, jak uvěřila. Řekla: Žila jsem kdysi v Sydney. Nedávno jsem tam byla navštívit své přátele. Šla jsem přes ulici George Street, v tom se z ničeho nic přede mnou objevil podivný malý muž s bílými vlasy, nabídl mi letáček a řekl: Promiňte, paní, jste spasená? Jestli dnes v noci zemřete, půjdete do nebe? Byla jsem rozrušená těmito slovy. Když jsem přijela domů, vzpomněla jsem si na kostel nedaleko od mého domu, vyhledala jsem tam pastora a on mě přivedl ke Kristu. Tak jsem se stala křesťankou. Nyní byl velmi rozrušen londýnský pastor. Dvakrát za dva týdny uslyšel to samé svědectví. Austrálie. Perth. Později odletěl londýnský pastor kázat do kostela v Perth. Po jeho službě jeden starší bratr ho pozval na oběd. Při obědě se ho pastor zeptal, jak je to dlouho, co se stal křesťanem. Odpověděl: Vyrůstal jsem v této církvi od patnácti let. Nikdy jsem se však nerozhodl pro Ježíše, jen jsem tam rád chodil. Před třemi roky jsem jel na obchodní cestu do Sydney. Nějaký podivný malý muž ke mně přistoupil, dal mi letáček a položil mi otázku: Promiňte, pane, jste spasený? Jestli dnes v noci zemřete, půjdete do nebe? Marně jsem se mu snažil vysvětlit, že chodím do kostela. On mě neposlouchal. Celou cestu domů jsem zuřil. Řekl jsem o tom pastorovi, myslel jsem si, že bude mít pochopení. Ale on řekl, že je po celé roky zneklidněn, že nemám osobní vztah s Ježíšem. Měl pravdu. Jsou tomu právě tři roky, co mě můj pastor přivedl k Pánu Ježíši. Anglie. Lake District. Pastor přiletěl zpět domů a zanedlouho o muži ze Sydney mluvil ve svém kázání v jedné církvi v oblasti Lake District. Na konci jeho vyučování se zvedli čtyři starší pastoři a vysvětlili, že i oni byli před 25 a 30 lety spaseni skrze tohoto malého muže, který jim dal letáček a položil tu samou otázku. USA. Atlanta. Pastor navštívil také Atlantu, v Georgii, kde mluvil na konferenci k více jak tisíci námořních kaplanů. Generál, jeden z těch kaplanů, jej vzal na oběd. Při jídle se ho pastor Přečetli jsme za Vás zeptal, jak on uvěřil. Odpověděl: Stal se zázrak. Byl jsem námořníkem na bitevní lodi a žil jsem zavrženíhodným životem. Při cvičení v jižním Pacifiku jsme zakotvili v Sydney, abychom doplnili zásoby. Když jsem se vracel na loď opilý do němoty přes ulici George Street, uviděl jsem malého muže, který si stoupl přede mě, myslel jsem si, že vidím ducha. Vmáčknul mi do ruky letáček a řekl: Námořníku, jsi spasený? Jestli dnes v noci zemřeš, půjdeš do nebe? Okamžitě se mě zmocnila bázeň před Bohem. Šokem jsem vystřízlivěl, běžel zpátky na loď a vyhledal kaplana. On mě vedl ke Kristu. Brzy jsem se pod jeho vedením začal připravovat pro službu a dnes jsem zodpovědný za tisíc kaplanů, kteří usilují o spasení lidských duší. Indie. O šest měsíců později přiletěl londýnský pastor na konferenci pro pět tisíc indických misionářů v zapadlé části Indie. Na konci konference jej pozval přední misionář do svého skromného domova na jednoduchý pokrm. Pastor se ho otázal, jak se stal křesťanem. Ind odpověděl: Pracoval jsem v indických diplomatických službách a cestoval po světě. Jednou jsem se ocitl v Sydney. Nakupoval jsem na poslední chvíli, byl jsem obtížen hračkami a oblečením pro moje děti. Šel jsem právě ulicí George Street, když v tom se přede mnou objevil podivný bělovlasý malý muž, nabídl mi letáček a řekl: Promiňte, pane, jste spasený? Jestliže dnes v noci zemřete, půjdete do nebe? Poděkoval jsem mu, ale tato otázka mě znepokojila. Poté, co jsem se dostal domů, jsem vyhledal našeho kněze. On mi nedokázal pomoci, ale dal mi radu, abych si pro uspokojení mysli promluvil s misionářem na konci ulice. To byla výborná rada, protože ještě ten samý den mě misionář vedl ke Kristu. Vystoupil jsem z hinduismu a začal jsem se připravovat pro službu misionáře. Odešel jsem z diplomatických služeb a dnes jsem zde, skrze Boží milost zodpovědný za tyto všechny misionáře, kteří už přivedli tisíce lidí ke Kristu. Austrálie. Sydney. Za nějaký čas byl londýnský pastor pozván kázat do Sydney. Využil toho a zeptal se místního pastora, jestli nezná malého starého muže s bílými vlasy, který rozdával letáčky na ulici George Street. On mu odpověděl: Ano, znám, jmenuje se pan Jenner, ale nemyslím si, že ještě rozdává letáčky, protože je velice starý a slabý. Ale můžeme ho navštívit. Druhý den zaklepali na dveře jeho domu. Přivítal je stařičký muž. Usadil je a připravil pro ně čaj. Byl slabý, ruce se mu třásly. Londýnský pastor mu vyprávěl o lidech, kteří o něm za poslední tři roky mluvili. Starý muž seděl a slzy mu stékaly po tvářích. Řekl jim svůj příběh: Býval jsem námořníkem na australské bitevní lodi. Žil jsem špatným životem. Jednou, když jsem byl v krizi a chtěl se vším skoncovat, mně jeden z kolegů, kterému jsem dělal ze života peklo, k mému překvapení pomohl. Přivedl mě ke Kristu a změna, která se udála v mém životě, trvá od té noci každý den 24 hodin. Byl jsem Bohu tak vděčný, že jsem mu slíbil hlásat evangelium alespoň deseti lidem denně. Jak mi Bůh dával sílu, tak jsem to dělal. Když jsem byl nemocný, nahradil jsem to jiné dny. Takhle jsem svědčil přes 40 let. Když jsem byl v důchodu, tak nejlepší místo pro svědectví byla ulice George Street, kde procházely stovky lidí každý den. Mnohokrát jsem byl odmítnut, ale mnoho lidí také zdvořile letáčky přijalo. Během těch let jsem neslyšel ani o jednom člověku, který by skrze moje svědectví přišel k Ježíši až teď. Dá se spočítat, že tento muž svědčil tisícům lidí. Jen Bůh ví, kolik jich bylo zachráněno jeho misijní službou. Pan Jenner zemřel o dva týdny později. Nikdo z malého kostela v Sydney neočekával, že londýnský pastor bude o něm vědět. Nikdy se tento muž zřejmě neobjeví na předních stránkách novin jako např. Billy Graham, nebo matka Tereza. Jeho jméno je však dobře známé v nebi. Dovedu si představit, jak jej tam vítali na červeném koberci a s fanfárami, když přišel domů do slávy

7 Dětský kvíz Vyhodnocení dětského kvízu Na této stránce najdete ukázky kreseb dětí z minulých vánočních kvízů. Děkujeme dětem, že nám za celý rok posílají vyluštěné kvízy, dne s jsme vybrali následující výherce, kterým zasíláme malou odměnu. Jednotlivci 7-15 let: Bracková Anna, Doubravník, 10 let Burešová Michaela, Valašské Meziříčí, 7 let Hladíková Martina, Polná, 10 let Karafiátovi Fanda a Adélka, Budišov, 5 a 9 let Kopczyňski Patrik, Žatec, 8 let Licová Adriana, Vikýřovice, 9 let Ondrůšek Jakub, Moravská Třebová, 8 let Wieser Michal a Simona, Praha, 7 a 9 let Wieserová Simona, Praha, 9 let Reichenbach Pavel a Eliška, Č.Těšín, 6 a 9 let Vlček Vítek, Brno, 8 let Zralá Petra, Vsetín, 13 let Ze skupin dětí a ostatní: Dětský domov, Mikulov Děti CASD Havířov Suchá Děti CASD - Bílovec Harásková Natálie, Doubravník, 8 let ŠTĚDRÝ DEN POTICHU... Tiše vítám štědré ráno, tiše zdravím Štědrý den, potichu Štědrým dnem našlapuju, na tiché šeření se těším a jen tichounce se usmívám na první blikavou hvězdičku. Němé svíčky na stole zapaluju i za strejdu,dědu a babičku. Šeptem vzpomínám, tiše se usmívám a všem lidem tichou poštou přeju krásný Štědrý večer a tichou lásku v srdíčku... Duchovní principy evangelizace Nejprve otázka víte, kdy v Bibli poprvé zazněl evangelizační příkaz? Je to v 1. Paralipomenon, v 16. kapitole: Tehdy onoho dne nařídil David poprvé, aby Asaf a jeho bratří vzdávali Hospodinu chválu: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, a dále Zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech (7.-8., verš). Nyní obraťme pozornost k Bibli, alespoň na některé z pokynů a rad, týkajících se evangelizace. Tisková misie A-Z (seriál) Bez Božího vedení nikam nedojdeme. Beze mne nemůžete činit nic! (Jan 15, 5). To platí i o našich snahách v evangelizaci. Pán Bůh nám jasně říká, že On to bude, kdo nás povede po své cestě, připraví situace, kdy můžeme pomáhat lidem a svědčit jim v moci Ducha svatého. To platí i o tiskové misii jak, kdy a komu předat letáček. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2, 10) Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar. (1. Mojžíšova 24, 40) Bez Ducha svatého by naše řeč byla bezmocná. Pán Bůh nám dá i vhodná slova a moudrost, jak máme s lidmi mluvit. Žádné plané řeči a dlouhé filozofování, ale sám Bůh nám vnukne myšlenku a povede nás, abychom rozhovor vedli správným směrem. Pán Bůh nám v té chvíli může ukázat i na vhodný letáček, který by bylo vhodné v dané situaci darovat. Hospodin mu však řekl: Kdo dal člověku ústa? Zdali ne já, Hospodin? Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. (2. Mojžíšova 4, 11-12). Neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. (1. Tesalonickým 1, 5). Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý. (Marek 13, 11). Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. (Koloským 1, 28). Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit. (Koloským 4, 6). Supiková Tamarka, Třinec, 8 let Růžičková Terezka, Slověnice, 13 let Zdraví lidé nepotřebují lékaře, ale nemocní. Pán Ježíš zve k pokání, zve lidi, kteří jsou připraveni evangelium přijmout. V Bibli je psáno: Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění (Izajáš 61, 1). Ne všichni nás přijmou, mnozí nás odmítnou se slovy, že evangelium nepotřebují. Mohou odmítnout i nabízený letáček. Třeba ještě nenadešel jejich čas, s tím musíme počítat. Vždy mějme na paměti: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky (Marek 2, 17)

8 Tisková misie A-Z (seriál) Téma: nemocní Nemocní lidé jsou velmi vděčni za povzbuzující slova. Nezapomeňme proto nabídnout letáček při každé návštěvě nemocných. V mnoha zdravotnických zařízeních je vítaný i malý stojánek s nabídkou textů, který Vám můžeme zaslat. O projektu BTM Letáčky do nemocnic jsme již psali. Informace najdete na našich internetových stránkách Připojujeme několik ohlasů od nemocných na naše letáčky. * Dnes jsem měla velké bolesti a manžel mi donesl texty, které dnes od Vás přišly. A já honem začala číst a za chvíli jsem měla úsměv na tváři. Byl to moc silný Boží dotyk a tak Vám chci poděkovat, protože jak se mi ulevilo, se nedá popsat. * Jsem po těžkém pracovním úrazu s trvalými následky, a to zohavení v obličeji. Můj vedoucí, když se to dozvěděl, mi poslal po mé dceři Vaše texty, které mi hodně pomohly překonat krizi. Byl bych rád, kdybyste mi mohli poslat nyní více Vašich textů, abych udělal stejnou radost jiným, jako udělal vedoucí mně. Jsem Vám vděčen za slova útěchy, která jsem potřeboval, když mi bylo nejhůře. * Již rok mi zasíláte misijní texty. Jsem vám za ně velmi vděčná. Pomáhají mi řešit mnohé problémy v životě. Velmi mne povzbudil text Jistota v nemoci. Moje maminka onemocněla a Pán si ji po velkém utrpení povolal k sobě. Díky vašemu textu jsem vše pochopila a zármutek vlastně ani zármutkem nebyl. Byl spíše radostí nad setkáním maminky s Pánem. * Narodil jsem se tělesně postižený. Jsem invalida a žiji v ústavu sociální péče pro postižené lidi. Ze zdravotních důvodů nikde nepracuji. Hodně se věnuji čtení křesťanské literatury - jsem věřící křesťan. Tisková misie mě velice zajímá. Vydáváte také letáky pro postižené lidi na povzbuzení? Já velice naléhavě potřebuji povzbudit všechny postižené lidi, kteří žijí se mnou v ústavu. Proto Vás prosím o zaslání letáků. * Můj strýc, nemocný na rakovinu, by potřeboval povzbuzení ve své nemoci. Čte pravidelně vaše letáčky, text Jistota v nemoci četl několik dní za sebou, prosím zašlete mu další. * Chci se s Vámi podělit o hezký zážitek, kteří jste nám připravili vy, kteří připravujete Zpravodaj Nové perspektivy. Já 72letá babka doprovázím svého těžce nemocného manžela na onkologické oddělení nemocnice v Trutnově. Prodělal 25 ozáření plic a v poslední době jezdíme na kontrolu (krevní obraz) a chemoterapii. Seděli jsme v čekárně před dveřmi s nápisem Ozařovna a jinými s nápisem Ambulance chemoterapie. My dva a asi 11 lidí. Všichni zamyšlení, zamračení, s obavami Já jsem ale měla s sebou Váš Zpravodaj a četla si. Na poslední straně byly veselé verše o stáří: něco o hubě s falešnými zuby a pak obrázek a zase vtip. Dostala jsem nápad a tu stránku jsem nahlas všem přečetla i s popisem toho obrázku. Přála bych vám vidět tu změnu ve tvářích těch všech lidí, to ulehčení dokonce jeden pán se rozpovídal také vesele Teprve pak jsem si uvědomila, že mě Pán Bůh v té chvíli použil, že já jsem byla ten nástroj Když jsme pak čekali s manželem na autobus ještě vlivem toho blahého pocitu jsem se dala do řeči s paní ale přijel autobus Dala jsem ji váš Zpravodaj a ona velmi děkovala, tedy nejen letáčky, ale obsah celého Zpravodaje dává sílu a naději. Děkuje a i za vás se modlíme. Jedličkovi, Trutnov Betlémská hvězda a Johannes Kepler V Praze se v srpnu konala mezinárodní konference Keplerův odkaz v kosmickém věku. Konference byla příspěvkem české vědecké obce k projektu Mezinárodního roku astronomie a navázala na Mezinárodní astronomický kongres, který se konal v Rio de Janeiru. Konference se účastnil i náš přední věřící astronom Dr. Jiří Grygar. Přečtěte si, jak hodnotí z dnešního pohledu Keplerovu domněnku o nejpravděpodobnějším datu Kristova narození. Bude Vás zajímat Některé významné události, vylíčené v Bibli, však lze docela dobře konfrontovat s astronomickými výpočty a poznatky. Mám na mysli zejména populární betlémskou hvězdu, popisovanou na počátku 2. kap. Matoušova evangelia. V zásadě by mohlo jít o kometu, novou hvězdu (novu či supernovu), anebo o konjunkci (úhlové přiblížení) planet. Navzdory zobrazování betlémské hvězdy jako vlasatice na našich lidových betlémech téměř určitě nešlo o kometu. Vlasatici nad Betlémem poprvé namaloval italský malíř Giotto di Bondone na základě skvělého zjevu komety, kterou pozoroval r Dnes víme, že šlo o velmi realistický portrét periodicky se vracejícího tělesa, které nyní známe jako kometu Halleyovu. V uvažovaném období přelomu letopočtů byla tato kometa v přísluní v r. 12 BC (př.kr.), tedy řadu let před Kristovým narozením. Nicméně nelze zcela vyloučit, že mohlo jít o jinou (neperiodickou ) kometu, jak se domnívá např. A. A. Borett (1983). Poněkud pravděpodobnější je možnost, že by v té době vzplanula na obloze nová hvězda (v moderní astronomické terminologii buď nova nebo supernova). Tento názor zastává např. A.J. Morehouse (1978), ale i proti této možnosti je více námitek. Proto se většina astronomů kloní k názoru, jejž poprvé vyslovil Johannes Kepler, že totiž šlo o konjunkci planet. Při astronomické konjunkci je úhlová vzdálenost planet při jejich zdánlivé pouti vůči hvězdnému pozadí nejmenší (skutečná lineární vzdálenost uvažovaných planet v prostoru zůstává ovšem stále velmi veliká, tj. v každém případě větší než stovky milionů km). Tyto konjunkce nejsou vlastně astronomicky nijak zajímavé, ale velkou váhu jim připisuje astrologie, která byla tehdy s astronomií nerozlučně spjata. Mudrci od východu byli tedy nejspíše astrology, kteří tímto způsobem vykládali znamení na nebi, a konjunkce je přiměla k cestě do Betléma (se zastávkou u Heroda v Jeruzalémě). Kepler vypočítal, že v r. 7 BC. došlo dokonce k trojnásobné konjunkci planet Jupiteru a Saturnu v souhvězdí Ryb. Moderní výpočty Keplerovu studii v plném rozsahu potvrdily. K úhlovému přiblížení Jupiteru a Saturnu došlo 29. května, 30. září a 5. prosince zmíněného roku, přičemž úhlové vzdálenosti obou těles se zmenšily na 1 (dva průměry Měsíce), což byl zajisté neobyčejně nápadný úkaz. Podle těchto indicií se Kristus narodil koncem léta či na podzim r. 7 BC, ve shodě se zmíněnou chybou ve výpočtu opata Dionysia. Pouze R.W. Sinnott nabízí alternativní betlémskou hvězdu v podobě velmi těsné konjunkce Jupiteru a Venuše, k níž došlo 17. června r. 2 BC. Při úhlové vzdálenosti obou planet pouze 0,5 obl. minuty (lidské oko rozliší v nejlepším případě dva body vzdálené 1 obl. minutu) tak pro pozemského pozorovatele obrazy obou planet splynuly a jevily se jako jediná velmi jasná hvězda. Poznamenejme, že v srpnu r. BC se všechny tehdy známé planety s výjimkou Saturnu sešly v souhvězdí Lva. Sinnottova alternativa však přináší více nesnází v potřebné synchronizaci ostatních historických reálií, což snižuje její věrohodnost. Keplerova domněnka prostě vypadá i dnes daleko nejpřesvědčivěji

9 Recept pro Vás Vanilkové rohlíčky po německu Přísady: 60 g mandlí, 100 g studeného másla, 40g práškového cukru, 1 žloutek, 1 balíček vanilkového cukru, 135 g hladké mouky, špetka soli. Zpracování: g práškového cukru (event. dvě naškrábané vanilky). Nastrouhané mandle nechat v pánvi zhnědnout, poté nechat vychladit. Máslo, práškový cukr, žloutek, vanilkový cukr, mouku, mandle a špetku soli a vše vyválet na hladké těsto. Nechat na dvě hodiny v chladnu odpočinout. Z těsta naformujeme asi 30 rohlíčků a dáme na plech. Pečeme v předehřáté troubě při 200 o C. Asi 10 min. Ještě teplé rohlíčky obalujeme v práškovém cukru. Dózu na uložení rohlíčků si můžete nachystat den předem. Nasypte do ní práškový cukr, naškrábanou vanilku a pevně ji uzavřete. Práškový cukr tak bude mít vůni vanilky. Vanilkové rohlíčky potom naskládáte do dózy a proložíte pergamenovým papírem. VYLOSOVÁNÍ VÝHERCŮ KŘÍŽOVKY Ze správných odpovědí na křížovky v letáčcích Hledání, jsme vylosovali tyto výherce: Bezdíček Jan, Choceň Dereňová Zuzana, Kravaře Janouchová B., Broumov Kubíčková Renáta, Mlázovice Macháčková Lucie, Lomnice n/p Nejedlý Nikola, Jablonec n/n manželé Ulmanovi, Doksy Voltr Milan, Kladno-Dubí Výhercům blahopřejeme a zasíláme malý dárek. Ilustrace: Irena Schwarzová Přejeme Vám pokojné a radostné vánoční svátky a v novém roce Boží ochranu a požehnání. Nové perspektivy Zpravodaj BTM č.98. Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází sedmkrát ročně. Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel/fax: , internet: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Toto číslo vyšlo v říjnu Tisk: Dekameron, Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Guťák. Prosinec 2k16. Autoři: Zdroje: František Fiala David Haluška Jan Martinek

Guťák. Prosinec 2k16. Autoři: Zdroje: František Fiala David Haluška Jan Martinek Autoři: František Fiala David Haluška Jan Martinek Prosinec 2k16 Guťák Zdroje: http://www.recepty.cz/ recept/vanilkové rohlíčky Školní fotogalerie Wikipedie inovinky.cz Google obrázky Obsah: Vtip: Co nás

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více