Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98 Cestující misionář AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson Dětský kvíz Novinka - hra 3 v 1

2 Adventní zamyšlení V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější, než všechna temnota. Proto na adventním věnci postupně zapalujeme svíce. Světla tak na věnci od neděle k neděli přibývá. Toto světlo je symbolem, který obrací naši pozornost ke Světlu Božímu Synu Ježíši Kristu. Procházíme adventem nevědouce co očekávat nevědouce v co věřit. Procházíme adventem namísto co by advent procházel námi. (Alois Volkman) Vězeňská cela je docela dobré přirovnání pro adventní situaci. Člověk doufá a dělá to či ono, ale dveře jsou zavřeny a mohou být otevřeny jenom zvenku. (Dietrich Bonhoeffer) Řekněte sami, zda advent není dobou vyhlížení, očekávání, obdobím touhy. (Karel Herbst) Na úvod Milí přátelé, prožíváme opět ten zvláštní adventní a předvánoční čas. Města a vesnice se najednou oděly do slavnostního šatu a záře. Lidé začínají nakupovat, shánět dárky, uklízet, prostě jak to někdo nazval nastalo 5. roční období. Reklamy se nás snaží přesvědčit, že Vánoce budou tím lepší a šťastnější, čím více zboží nakoupíme. Je to však pravý smysl nadcházejících svátků? Myslíte si, že Boží Syn přišel, abychom se několik dnů v roce cítili fajn? Abychom se dojímali při hře na fujaru a zpěvu koled? Abychom se na sebe několik hodin usmívali? Abychom pociťovali radost z dárků? Naše Vánoce jsme si pokazili. Míjíme se často s prostotou a přesto bohatstvím prvních svatých betlémských nocí. Jak dlouho ještě? Je příhodný čas, abychom se o letošních Vánocích nechali obdarovat nejen dárky od našich blízkých, ale nezapomněli na ten největší Dar Pána Ježíše Krista. Nepřináší dary, ale sám se stává Darem, v tom pravém slova smyslu. Nechme se Jím obdarovat. Tehdy odkryjeme pravé, prosté kouzlo Vánoc. Z toho se radujme! Jsem přesvědčen, že letáčky BTM jsou dobrými ukazateli jedinečného a nejdůležitějšího poselství pro náš život poselství radosti, pokoje, smíření a naděje v Bohu. Mgr. Tomáš Tyrlík, pastor SCEAV, člen Bratrské rady BTM NOVÁ ETAPA BTM Na podzim se setkali zástupci církví delegovaní do naší Bratrské rady a pracovníci BTM s vedoucím Marburgské misie Jürgenem Mettem na důležité pracovní poradě. Na ní jsme hodnotili výsledky za posledních pět let a stanovili naše nejbližší cíle. Jedním z hlavních bodů bylo naše finanční osamostatnění. Jak jsme již několikrát psali, je to přání Marburgské misie, která nás asi z 30% dotuje. Jsme vděčni Bohu, že požehnal naše zvýšené pracovní nasazení v posledních letech. Potěšil nás roční růst darů (v průměru o 4%), zvýšil se i počet odběratelů v ČR i SR (přes 10 tis. adres). Zvláště nás těší dobré ohlasy na nové kreativní texty, biblické hry, zavedenou Valentýnskou a Dušičkovou rozesílku, ale i na náš nový Zpravodaj. Je to malý, ale důležitý krok k našemu osamostatnění. Nyní však stojíme před novou etapou vývoje BTM, pokusit se s Boží pomocí splnit přání Marburgské misie a zvednout dary meziročně o 7% (t.j. o cca o 250 tis. Kč). Nebude to lehký úkol. Hodně záleží na Vás, naši milí odběratelé a spolupracovníci. Prosíme Vás o modlitby, ale také o pravidelnou finanční podporu. Jen tak budeme schopni každým rokem tento růst zajistit a splnit požadavek SMM být do 7-10 let samostatní. Převzato z 3

3 Aktuálně z centrály BTM... Cestující misionář BTM Koncem tohoto roku se nám otevřela možnost zaměstnat nového pracovníka ve funkci, kterou jsme pracovně nazvali cestující misionář BTM. Jeho hlavní náplní budou pravidelné návštěvy společenství, misijních skupinek i misijních organizací, s cílem posílit jejich evangelizační snahy a vytvořit těsnější kontakty s BTM. V Marburgské misii mají několik takových pracovníků, kteří jsou pro práci tiskové misie nepostradatelní. Za takového pracovníka jsme se léta modlili, ale teprve letos se nám naskytla jedinečná příležitost získat zkušeného bratra, který má ty nejlepší předpoklady pro tuto náročnou práci. Je jím br. Jan Titěra, který má velkou praxi jako kazatel i misijní pracovník. Bratr byl činný v ekumenickém hnutí, má dobrou znalost našich společenství, dobré církevní kontakty vždyť v poslední době pracoval na ústředí BJB. Jsme vděčni Marburgské misii, že br. Titěra může během listopadu absolvovat v Německu stáž a podrobně se seznámit s touto prací. Modlíme se a věříme, že jeho práce přinese nové kontakty, získání dalších spolupracovníků BTM ve společenstvích i nový zájem o tiskovou misii u nás. Modlíme se i za to, abychom na jeho práci měli dostatek finančních prostředků. O práci bratra Jana Titěry Vás budeme pravidelně informovat. Dnes Vám ho chceme krátce představit, proto jsme mu položili několik otázek. Můžeš nám povědět něco o sobě? I když jsem se narodil na jaře roku 1948 (říkám, že jsem revoluční dítě) v Praze, naprostou většinu života jsem prožil na Moravě. Nejdříve to byl Holešov, potom 21 let Brno, 28 let Zlín, a až v posledních letech žiji zase v Praze. Když ale promluvím, každý pozná, že jsem Moravák. V šedesátých letech, za hluboké totality, jsem směl jen díky zázraku vystudovat v Brně strojní průmyslovku. Na VUT se mi moc nedařilo, přece jen to nebyl můj obor. Po vojně jsem nastoupil nejprve do První brněnské, později jsem pracoval v Řempu jako vedoucí technického rozvoje. V květnu 1976 jsem přijal službu kazatele ve sboru BJB ve Zlíně, kde jsem sloužil až do roku Proto jsem při rozloučení se sborem dostal mj. i od mládeže jako fanda zlínského hokeje také dres s číslem 27. Tolik let jsem tam směl sloužit evangeliem. Ale již v roce 1999 jsem byl současně zvolen tajemníkem Výkonného výboru BJB. Takže jsem po celé čtyři roky tyto dva veliké úkoly plnil současně. Až se ukázalo, že je to dále neúnosné, odstěhovali jsme se do Prahy, abych se mohl plně soustředit na práci tajemníka církve. A v této službě po 11 letech nyní končím. I když bych již mohl odejít do starobního důchodu, nedá mi to, abych nepokračoval dál v duchovní službě. Mým snem bylo vždy končit své aktivní působení v misijní práci. A tento sen se dnes z Boží milosti naplňuje. Jaký byl Tvůj duchovní vývoj? Vyrůstal jsem v rodině kazatele evangelia. Tatínek uvěřil v Armádě spásy, vyrůstal v Církvi bratrské, sloužil tam jako kazatel, poté v Jednotě bratrské a nakonec v Bratrské jednotě baptistů. Maminka také vyrůstala v Církvi bratrské. Já jsem směl uvěřit již v 9 letech, jako dítě. Tehdy jsem byl tři měsíce v nemocnici s vážným onemocněním srdce. Rodiče slyšeli, že můj stav je kritický. Tehdy, když nad mým lůžkem stál Aktuálně z centrály BTM... sám věhlasný profesor Teyschl s řadou dalších lékařů, jsem chápal vážnost situace i já. Když jsem se vrátil z nemocnice, odevzdal jsem svůj život Kristu. Byla to pro mě velice hluboká zkušenost. Pokřtěn na vyznání víry jsem byl později, po odeznění pubescentních bouří. Tehdy, ve svých 15 letech, jsem se stal učitelem nedělní školy pro děti, o rok dva později již vedoucím mládeže v brněnském sboru. Tuhle službu jsem miloval a nemohu na ni stále zapomenout. Skupina mládeže se tehdy velice rozrostla, na konci šedesátých let, v období pražského jara nás bývalo i hodně přes padesát. A pořád se něco atraktivního podnikalo. Dodnes žasnu nad tehdejší aktivitou mladých lidí v církvi. Na počátku sedmdesátých let jsem se stal starším sboru a laickým kazatelem. Pán Bůh mi dal také vzácnou manželku Věru, rozenou Zelinkovou, která vyrůstala ve sboru Církve bratrské v Brně. Pán Bůh nám dal tři děti Marka, Hanku a Jana. Všichni jsou znovuzrozenými křesťany, právě tak jejich životní partneři a všichni jsou bytostně zapojeni ve službě evangelia. Marek je kazatelem, Hanka je manželkou kazatele prezidenta teologického semináře v Georgia, USA, a nejmladší syn se angažuje především v oblasti služby hudbou a zpěvem. Pán Bůh nám již také dal 5 roztomilých vnoučat. Není nic krásnějšího než alespoň po chvilkách spoluprožívat jejich nádherně čisté a radostné dětství. Jak se těšíš na službu v BTM a co od ní očekáváš? Přiznám se, že jsem o této práci přemýšlel už několik posledních let. Fascinuje mě stále její efektivita, zejména v době, kdy v naší české společnosti již nefunguje řada jiných metod evangelizace. A především mě fascinuje ta jednoduchost a dostupnost. Možnost zapojit se do této služby vlastně pro každého, komu alespoň trochu záleží na bližních žijících kolem něho. Pro každého, kdo si prostě nemůže tu radostnou zprávu evangelia o spasení v Kristu nechat jen sám pro sebe. Moc se také těším na celý kolektiv BTM. Všechny dobře znám již desítky let, mám je velice rád, vážím si jejich práce. A velice si cením toho, jak mě přijímají, jak jim dokonce nevadí ani můj humor. Toužím jen po jediném. A modlím se za to. Aby moje služba, která má být více v terénu mezi lidmi než v kanceláři u počítače, přinesla dobré ovoce. Abych směl povzbuzovat a inspirovat také mnohé nesmělé křesťany k zapojení se do misijní práce. K Boží slávě a pomoci všem těm, kteří pomoc vyhlíží a možná ji zatím marně hledají na nesprávných adresách. POZOR! NOVÁ SLUŽBA BTM MISIJNÍ PORADENSTVÍ Nabízíme všem zájemcům společenstvím, misijním skupinkám i křesťanským organizacím pomoc při organizování misijních aktivit s využitím letáčků BTM. Rádi přijmeme pozvání na pracovní schůzku u Vás, kde představíme produkty BTM, vysvětlíme moderní metody práce tiskové misie, biblické principy osobní evangelizace apod. Rádi pomůžeme při zakládání misijních skupinek, v organizování misijních akcí v regionu, dalším vzdělávání aj. S novými spolupracovníky organizátory a nadšenci pro misijní práci s texty BTM budeme nadále v kontaktu. Kontaktujete nás na adrese: nebo tel Těšíme se na Vaše pozvání. Přijedeme za Vámi 4 5

4 Nabídka nových letáčků Nabídka kreativních produktů Vánoce 2009!!! NOVINK A!!! NOVINK A!!! NOVINK A!!! NOVINK A!!! NOVINK A!!! Hra 3 v 1 Objednací kód PX9? Jak můžeme prožít advent? (H117) Hra 3 v 1 obsahuje 33 karet, na kterých jsou obrázky znázorňující podobenství z Nového zákona a křesťanské symboly. S kartami je možné hrát tři hry: kvarteto, pexeso a hru Na posledního. Hra poslouží dětem k zapamatování příběhů, kterými Pán Ježíš lidem vysvětloval Nebeské království. (Doporučená cena 20 Kč) Toužíte prožít adventní čas naplno? Můžete pro sebe přijmout desetibodový program s názvem: Desatero pokoje. Začít můžete právě nyní Letáček je doplněn křížovkou. (Doporučená cena 3,30 Kč) Tichá noc (DK94) Dvoji t karta á mini s CD Kdo by si nezazpíval o Vánocích píseň Tichá noc? V dárkové vánoční kartě najdete její text a navíc mini CD s výběrem vánočních písní skupiny BTM. (Doporučená cena 19 Kč) Pomoc v nouzi (RT74) Zdánlivě malá pomoc v těžké situaci může přinést velké požehnání i za mnoho dní nebo let. Možná si při čtení tohoto příběhu vzpomenete na vlastní podobnou zkušenost.(doporučená cena 2,60 Kč) Malý vánoční kvíz (DT55) příloha ČAJ Děti se mohou těšit na kvíz, ve kterém budou hledat názvy pěti vánočních písní. Ti, kteří nám pošlou správnou odpověď a navíc nakreslí pěkný obrázek, budou odměněni. (Doporučená cena 2,60 Kč) Kartička s kalendářem na rok 2010 a krátkým textem k povzbuzení. (Doporučená cena 2,50 Kč) Záložka na rok 2010 (Zál 110) Ježíš Kristus říká: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! (Jan 14, 1) (Doporučená cena 0,90 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 53 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 6 Co pro nás znamená světlo? Ve viditelné oblasti přináší optimismus, zdroj orientace, na světlo se vynášejí skryté věci. Světlem v neviditelné duchovní oblasti je Ježíš Kristus, který nám osvěcuje cestu na naší životní pouti. Dárková dvojitá karta s vloženým vánočním čajem. (Doporučená cena 6 Kč) Dvojitá karta s vloženým mini CD, na kterém najdete pět písní skupiny manželů Michálkových. Karta obsahuje texty všech písní a je v ní i místo na napsání přání. (Doporučená cena 17 Kč) p Panoramatická karta s obrázkem betléma a biblickým veršem. Doporučená cena 4,10 Kč) V červenci 2009 měl Michael Jackson zahájit koncertní turné. Místo toho však přišla zpráva o jeho smrti. Při přípravách na koncerty vznikl film This is it, který bude uveden v kinech koncem října. Při této příležitosti vydáváme zamyšlení nad životem vyjímečného zpěváka. (Dop. cena 3,40 Kč) Můžete se spolehnout (PT58) Světlo světa (DKx89) Kytka do nebe (CD3) Panoramakarta-betlém (P2) Michael Jackson (MT40) DÁRKOVÉ KARTY S PŘÍLOHOU Nádherné Boží stvoření(dkx92) +mini CD příloha ČAJ Jsme navyklí pečovat o své tělo, máme však pečovat i o svou duši. Ten nejlepší krém pro lidskou duši je Boží slovo. Dárkový letáček s přílohou sáčkem s pleťovým krémem originální kosmetikou z Mrtvého moře! (Doporučená cena 10 Kč) říloha pleťový krém Přátelství (DKx77) Dvojitá karta s krátkým zamyšlením o přátelství a biblickým veršem z knihy Přísloví: Přítel je věrný v každé situaci, stává se bratrem v době soužení. (Doporučená cena s vlo- příloha kapučíno ženým sáčkem kapučína 6 Kč) Balzám pro duši (DKx84) Dvojitá karta s krátkým zamyšlením a citátem od sv. Augustina: Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě, Bože. Můžete ji použít jako dárek nebo pozvánku. (Doporučená cena se dvěma sáčky ovocného čaje 6,00 Kč) 7

5 Nabídka vánočních letáčků Nabídka vánočních letáčků pro děti Dvojité karty s biblickým veršem a krátkým textem. Jedna vnitřní strana je volná pro napsání přání. Formát A6. (Doporučená cena 4,10 Kč) Zvířátka slaví Vánoce (DT46) Laminované leporelo s básničkami Oldřišky Koudelové a obrázky Vlasty Švejdové. (Doporučená cena 10 Kč) PT12 Poselství adventu DK66 - Pokojné a požehnané Vánoce PT29 - novoroční přání (Žalm 27, 14) DK52 - Tiše snáší se sníh Betlém (DT41) Panoramatický obrázek betlémské krajiny je doplněn na rubové straně krátkým textem s převyprávěným vánočním příběhem pro děti. Ilustrovala Alena Lančová. (Doporučená cena 6 Kč) DK63 Nesem vám noviny Malý vánoční kvíz PT51 Vánoční čas (DT44, DT47 a DT 52) Dvojité kartičky P1 - Vánoce narodil se Boží Syn! Krátká vánoční zamyšlení. formát A7, krátký text s biblickým veršem, jedna vnitřní strana je volná pro napsání přání. (Doporučená cena 2,50 Kč) Dětské kvízy se soutěží o ceny. (Doporučená cena 2,60 Kč) Obrázkové příběhy Letáčky doplňuje křížovka nebo osmisměrka. (Doporučená cena 3,30 Kč) PN17 Vánoce u kaprů H91 - MARIA -matka Ježíše Krista (Doporučená cena 2,60 Kč) H101 - Stal se jedním z nás DT21 Děti, Vánoce! DT24 Příběh o hvězdě a mudrcích DT27 Už jsi o tom slyšel? DT37 - I když jsem jen dítě Vánoční pexeso H106 - Vánoce cukroví, úklid, nákupy H106 - Vánoce cukroví, úklid, nákupy Objednací kód PX1 (Doporučená cena 9 Kč) POZOR! - SPECIÁLNÍ NABÍDKA! Vánoční karta ve slovenštině (PA5) Překvapení pro vaše slovenské přátele nebo příbuzné. (Doporučená cena 4,10 Kč) Hra V Jeho stopách RT61 - Vánoční dopis 8 RT68 - Čtyři svíčky Objednací kód PX6 Při této stolní hře děti získají přehled o událostech ze života Ježíše Krista a pocvičí se v hledání textů v Bibli. Ilustrace Alena Lančová. (Dop. cena 20 Kč) 9

6 Přečetli jsme za Vás Muž z George Street Žeň je mnohá, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. (Matouš 9, 37-38) Anglie. Londýn. Vše začalo před několika lety v jednom kostele v jižním Londýně. Nedělní bohoslužba se chýlila ke konci, když se jeden muž přihlásil a požádal pastora, zda by mohl říct krátké svědectví. Začal vyprávět: Žiji v Anglii, ale původně pocházím ze Sydney v Austrálii. Před několika měsíci jsem tam byl navštívit své příbuzné. Když jsem v Sydney procházel ulicí George Street, která vede z obchodní třídy do osadnické oblasti, přistoupil ke mně podivný malý muž s bílými vlasy, podal mi letáček a řekl: Promiňte, pane, jste spasený? Jestliže dnes v noci zemřete, půjdete do nebe? Byl jsem zaskočen, nikdo se mě ještě takto nezeptal. Zdvořile jsem mu poděkoval. Celou cestu domů do Londýna jsem byl rozrušen. Po příletu jsem zavolal jednomu příteli, který je díky Bohu křesťan a on mě přivedl ke Kristu. A tak jsem přišel mezi vás. Všichni zatleskali a přivítali jej do jejich společenství. Austrálie. Adelaide. Tento londýnský pastor odletěl následující týden do Adelaide v Austrálii. O deset dní později k němu v kostele přišla nějaká žena a svěřila se mu, jak uvěřila. Řekla: Žila jsem kdysi v Sydney. Nedávno jsem tam byla navštívit své přátele. Šla jsem přes ulici George Street, v tom se z ničeho nic přede mnou objevil podivný malý muž s bílými vlasy, nabídl mi letáček a řekl: Promiňte, paní, jste spasená? Jestli dnes v noci zemřete, půjdete do nebe? Byla jsem rozrušená těmito slovy. Když jsem přijela domů, vzpomněla jsem si na kostel nedaleko od mého domu, vyhledala jsem tam pastora a on mě přivedl ke Kristu. Tak jsem se stala křesťankou. Nyní byl velmi rozrušen londýnský pastor. Dvakrát za dva týdny uslyšel to samé svědectví. Austrálie. Perth. Později odletěl londýnský pastor kázat do kostela v Perth. Po jeho službě jeden starší bratr ho pozval na oběd. Při obědě se ho pastor zeptal, jak je to dlouho, co se stal křesťanem. Odpověděl: Vyrůstal jsem v této církvi od patnácti let. Nikdy jsem se však nerozhodl pro Ježíše, jen jsem tam rád chodil. Před třemi roky jsem jel na obchodní cestu do Sydney. Nějaký podivný malý muž ke mně přistoupil, dal mi letáček a položil mi otázku: Promiňte, pane, jste spasený? Jestli dnes v noci zemřete, půjdete do nebe? Marně jsem se mu snažil vysvětlit, že chodím do kostela. On mě neposlouchal. Celou cestu domů jsem zuřil. Řekl jsem o tom pastorovi, myslel jsem si, že bude mít pochopení. Ale on řekl, že je po celé roky zneklidněn, že nemám osobní vztah s Ježíšem. Měl pravdu. Jsou tomu právě tři roky, co mě můj pastor přivedl k Pánu Ježíši. Anglie. Lake District. Pastor přiletěl zpět domů a zanedlouho o muži ze Sydney mluvil ve svém kázání v jedné církvi v oblasti Lake District. Na konci jeho vyučování se zvedli čtyři starší pastoři a vysvětlili, že i oni byli před 25 a 30 lety spaseni skrze tohoto malého muže, který jim dal letáček a položil tu samou otázku. USA. Atlanta. Pastor navštívil také Atlantu, v Georgii, kde mluvil na konferenci k více jak tisíci námořních kaplanů. Generál, jeden z těch kaplanů, jej vzal na oběd. Při jídle se ho pastor Přečetli jsme za Vás zeptal, jak on uvěřil. Odpověděl: Stal se zázrak. Byl jsem námořníkem na bitevní lodi a žil jsem zavrženíhodným životem. Při cvičení v jižním Pacifiku jsme zakotvili v Sydney, abychom doplnili zásoby. Když jsem se vracel na loď opilý do němoty přes ulici George Street, uviděl jsem malého muže, který si stoupl přede mě, myslel jsem si, že vidím ducha. Vmáčknul mi do ruky letáček a řekl: Námořníku, jsi spasený? Jestli dnes v noci zemřeš, půjdeš do nebe? Okamžitě se mě zmocnila bázeň před Bohem. Šokem jsem vystřízlivěl, běžel zpátky na loď a vyhledal kaplana. On mě vedl ke Kristu. Brzy jsem se pod jeho vedením začal připravovat pro službu a dnes jsem zodpovědný za tisíc kaplanů, kteří usilují o spasení lidských duší. Indie. O šest měsíců později přiletěl londýnský pastor na konferenci pro pět tisíc indických misionářů v zapadlé části Indie. Na konci konference jej pozval přední misionář do svého skromného domova na jednoduchý pokrm. Pastor se ho otázal, jak se stal křesťanem. Ind odpověděl: Pracoval jsem v indických diplomatických službách a cestoval po světě. Jednou jsem se ocitl v Sydney. Nakupoval jsem na poslední chvíli, byl jsem obtížen hračkami a oblečením pro moje děti. Šel jsem právě ulicí George Street, když v tom se přede mnou objevil podivný bělovlasý malý muž, nabídl mi letáček a řekl: Promiňte, pane, jste spasený? Jestliže dnes v noci zemřete, půjdete do nebe? Poděkoval jsem mu, ale tato otázka mě znepokojila. Poté, co jsem se dostal domů, jsem vyhledal našeho kněze. On mi nedokázal pomoci, ale dal mi radu, abych si pro uspokojení mysli promluvil s misionářem na konci ulice. To byla výborná rada, protože ještě ten samý den mě misionář vedl ke Kristu. Vystoupil jsem z hinduismu a začal jsem se připravovat pro službu misionáře. Odešel jsem z diplomatických služeb a dnes jsem zde, skrze Boží milost zodpovědný za tyto všechny misionáře, kteří už přivedli tisíce lidí ke Kristu. Austrálie. Sydney. Za nějaký čas byl londýnský pastor pozván kázat do Sydney. Využil toho a zeptal se místního pastora, jestli nezná malého starého muže s bílými vlasy, který rozdával letáčky na ulici George Street. On mu odpověděl: Ano, znám, jmenuje se pan Jenner, ale nemyslím si, že ještě rozdává letáčky, protože je velice starý a slabý. Ale můžeme ho navštívit. Druhý den zaklepali na dveře jeho domu. Přivítal je stařičký muž. Usadil je a připravil pro ně čaj. Byl slabý, ruce se mu třásly. Londýnský pastor mu vyprávěl o lidech, kteří o něm za poslední tři roky mluvili. Starý muž seděl a slzy mu stékaly po tvářích. Řekl jim svůj příběh: Býval jsem námořníkem na australské bitevní lodi. Žil jsem špatným životem. Jednou, když jsem byl v krizi a chtěl se vším skoncovat, mně jeden z kolegů, kterému jsem dělal ze života peklo, k mému překvapení pomohl. Přivedl mě ke Kristu a změna, která se udála v mém životě, trvá od té noci každý den 24 hodin. Byl jsem Bohu tak vděčný, že jsem mu slíbil hlásat evangelium alespoň deseti lidem denně. Jak mi Bůh dával sílu, tak jsem to dělal. Když jsem byl nemocný, nahradil jsem to jiné dny. Takhle jsem svědčil přes 40 let. Když jsem byl v důchodu, tak nejlepší místo pro svědectví byla ulice George Street, kde procházely stovky lidí každý den. Mnohokrát jsem byl odmítnut, ale mnoho lidí také zdvořile letáčky přijalo. Během těch let jsem neslyšel ani o jednom člověku, který by skrze moje svědectví přišel k Ježíši až teď. Dá se spočítat, že tento muž svědčil tisícům lidí. Jen Bůh ví, kolik jich bylo zachráněno jeho misijní službou. Pan Jenner zemřel o dva týdny později. Nikdo z malého kostela v Sydney neočekával, že londýnský pastor bude o něm vědět. Nikdy se tento muž zřejmě neobjeví na předních stránkách novin jako např. Billy Graham, nebo matka Tereza. Jeho jméno je však dobře známé v nebi. Dovedu si představit, jak jej tam vítali na červeném koberci a s fanfárami, když přišel domů do slávy

7 Dětský kvíz Vyhodnocení dětského kvízu Na této stránce najdete ukázky kreseb dětí z minulých vánočních kvízů. Děkujeme dětem, že nám za celý rok posílají vyluštěné kvízy, dne s jsme vybrali následující výherce, kterým zasíláme malou odměnu. Jednotlivci 7-15 let: Bracková Anna, Doubravník, 10 let Burešová Michaela, Valašské Meziříčí, 7 let Hladíková Martina, Polná, 10 let Karafiátovi Fanda a Adélka, Budišov, 5 a 9 let Kopczyňski Patrik, Žatec, 8 let Licová Adriana, Vikýřovice, 9 let Ondrůšek Jakub, Moravská Třebová, 8 let Wieser Michal a Simona, Praha, 7 a 9 let Wieserová Simona, Praha, 9 let Reichenbach Pavel a Eliška, Č.Těšín, 6 a 9 let Vlček Vítek, Brno, 8 let Zralá Petra, Vsetín, 13 let Ze skupin dětí a ostatní: Dětský domov, Mikulov Děti CASD Havířov Suchá Děti CASD - Bílovec Harásková Natálie, Doubravník, 8 let ŠTĚDRÝ DEN POTICHU... Tiše vítám štědré ráno, tiše zdravím Štědrý den, potichu Štědrým dnem našlapuju, na tiché šeření se těším a jen tichounce se usmívám na první blikavou hvězdičku. Němé svíčky na stole zapaluju i za strejdu,dědu a babičku. Šeptem vzpomínám, tiše se usmívám a všem lidem tichou poštou přeju krásný Štědrý večer a tichou lásku v srdíčku... Duchovní principy evangelizace Nejprve otázka víte, kdy v Bibli poprvé zazněl evangelizační příkaz? Je to v 1. Paralipomenon, v 16. kapitole: Tehdy onoho dne nařídil David poprvé, aby Asaf a jeho bratří vzdávali Hospodinu chválu: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, a dále Zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech (7.-8., verš). Nyní obraťme pozornost k Bibli, alespoň na některé z pokynů a rad, týkajících se evangelizace. Tisková misie A-Z (seriál) Bez Božího vedení nikam nedojdeme. Beze mne nemůžete činit nic! (Jan 15, 5). To platí i o našich snahách v evangelizaci. Pán Bůh nám jasně říká, že On to bude, kdo nás povede po své cestě, připraví situace, kdy můžeme pomáhat lidem a svědčit jim v moci Ducha svatého. To platí i o tiskové misii jak, kdy a komu předat letáček. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2, 10) Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar. (1. Mojžíšova 24, 40) Bez Ducha svatého by naše řeč byla bezmocná. Pán Bůh nám dá i vhodná slova a moudrost, jak máme s lidmi mluvit. Žádné plané řeči a dlouhé filozofování, ale sám Bůh nám vnukne myšlenku a povede nás, abychom rozhovor vedli správným směrem. Pán Bůh nám v té chvíli může ukázat i na vhodný letáček, který by bylo vhodné v dané situaci darovat. Hospodin mu však řekl: Kdo dal člověku ústa? Zdali ne já, Hospodin? Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. (2. Mojžíšova 4, 11-12). Neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. (1. Tesalonickým 1, 5). Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý. (Marek 13, 11). Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. (Koloským 1, 28). Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit. (Koloským 4, 6). Supiková Tamarka, Třinec, 8 let Růžičková Terezka, Slověnice, 13 let Zdraví lidé nepotřebují lékaře, ale nemocní. Pán Ježíš zve k pokání, zve lidi, kteří jsou připraveni evangelium přijmout. V Bibli je psáno: Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění (Izajáš 61, 1). Ne všichni nás přijmou, mnozí nás odmítnou se slovy, že evangelium nepotřebují. Mohou odmítnout i nabízený letáček. Třeba ještě nenadešel jejich čas, s tím musíme počítat. Vždy mějme na paměti: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky (Marek 2, 17)

8 Tisková misie A-Z (seriál) Téma: nemocní Nemocní lidé jsou velmi vděčni za povzbuzující slova. Nezapomeňme proto nabídnout letáček při každé návštěvě nemocných. V mnoha zdravotnických zařízeních je vítaný i malý stojánek s nabídkou textů, který Vám můžeme zaslat. O projektu BTM Letáčky do nemocnic jsme již psali. Informace najdete na našich internetových stránkách Připojujeme několik ohlasů od nemocných na naše letáčky. * Dnes jsem měla velké bolesti a manžel mi donesl texty, které dnes od Vás přišly. A já honem začala číst a za chvíli jsem měla úsměv na tváři. Byl to moc silný Boží dotyk a tak Vám chci poděkovat, protože jak se mi ulevilo, se nedá popsat. * Jsem po těžkém pracovním úrazu s trvalými následky, a to zohavení v obličeji. Můj vedoucí, když se to dozvěděl, mi poslal po mé dceři Vaše texty, které mi hodně pomohly překonat krizi. Byl bych rád, kdybyste mi mohli poslat nyní více Vašich textů, abych udělal stejnou radost jiným, jako udělal vedoucí mně. Jsem Vám vděčen za slova útěchy, která jsem potřeboval, když mi bylo nejhůře. * Již rok mi zasíláte misijní texty. Jsem vám za ně velmi vděčná. Pomáhají mi řešit mnohé problémy v životě. Velmi mne povzbudil text Jistota v nemoci. Moje maminka onemocněla a Pán si ji po velkém utrpení povolal k sobě. Díky vašemu textu jsem vše pochopila a zármutek vlastně ani zármutkem nebyl. Byl spíše radostí nad setkáním maminky s Pánem. * Narodil jsem se tělesně postižený. Jsem invalida a žiji v ústavu sociální péče pro postižené lidi. Ze zdravotních důvodů nikde nepracuji. Hodně se věnuji čtení křesťanské literatury - jsem věřící křesťan. Tisková misie mě velice zajímá. Vydáváte také letáky pro postižené lidi na povzbuzení? Já velice naléhavě potřebuji povzbudit všechny postižené lidi, kteří žijí se mnou v ústavu. Proto Vás prosím o zaslání letáků. * Můj strýc, nemocný na rakovinu, by potřeboval povzbuzení ve své nemoci. Čte pravidelně vaše letáčky, text Jistota v nemoci četl několik dní za sebou, prosím zašlete mu další. * Chci se s Vámi podělit o hezký zážitek, kteří jste nám připravili vy, kteří připravujete Zpravodaj Nové perspektivy. Já 72letá babka doprovázím svého těžce nemocného manžela na onkologické oddělení nemocnice v Trutnově. Prodělal 25 ozáření plic a v poslední době jezdíme na kontrolu (krevní obraz) a chemoterapii. Seděli jsme v čekárně před dveřmi s nápisem Ozařovna a jinými s nápisem Ambulance chemoterapie. My dva a asi 11 lidí. Všichni zamyšlení, zamračení, s obavami Já jsem ale měla s sebou Váš Zpravodaj a četla si. Na poslední straně byly veselé verše o stáří: něco o hubě s falešnými zuby a pak obrázek a zase vtip. Dostala jsem nápad a tu stránku jsem nahlas všem přečetla i s popisem toho obrázku. Přála bych vám vidět tu změnu ve tvářích těch všech lidí, to ulehčení dokonce jeden pán se rozpovídal také vesele Teprve pak jsem si uvědomila, že mě Pán Bůh v té chvíli použil, že já jsem byla ten nástroj Když jsme pak čekali s manželem na autobus ještě vlivem toho blahého pocitu jsem se dala do řeči s paní ale přijel autobus Dala jsem ji váš Zpravodaj a ona velmi děkovala, tedy nejen letáčky, ale obsah celého Zpravodaje dává sílu a naději. Děkuje a i za vás se modlíme. Jedličkovi, Trutnov Betlémská hvězda a Johannes Kepler V Praze se v srpnu konala mezinárodní konference Keplerův odkaz v kosmickém věku. Konference byla příspěvkem české vědecké obce k projektu Mezinárodního roku astronomie a navázala na Mezinárodní astronomický kongres, který se konal v Rio de Janeiru. Konference se účastnil i náš přední věřící astronom Dr. Jiří Grygar. Přečtěte si, jak hodnotí z dnešního pohledu Keplerovu domněnku o nejpravděpodobnějším datu Kristova narození. Bude Vás zajímat Některé významné události, vylíčené v Bibli, však lze docela dobře konfrontovat s astronomickými výpočty a poznatky. Mám na mysli zejména populární betlémskou hvězdu, popisovanou na počátku 2. kap. Matoušova evangelia. V zásadě by mohlo jít o kometu, novou hvězdu (novu či supernovu), anebo o konjunkci (úhlové přiblížení) planet. Navzdory zobrazování betlémské hvězdy jako vlasatice na našich lidových betlémech téměř určitě nešlo o kometu. Vlasatici nad Betlémem poprvé namaloval italský malíř Giotto di Bondone na základě skvělého zjevu komety, kterou pozoroval r Dnes víme, že šlo o velmi realistický portrét periodicky se vracejícího tělesa, které nyní známe jako kometu Halleyovu. V uvažovaném období přelomu letopočtů byla tato kometa v přísluní v r. 12 BC (př.kr.), tedy řadu let před Kristovým narozením. Nicméně nelze zcela vyloučit, že mohlo jít o jinou (neperiodickou ) kometu, jak se domnívá např. A. A. Borett (1983). Poněkud pravděpodobnější je možnost, že by v té době vzplanula na obloze nová hvězda (v moderní astronomické terminologii buď nova nebo supernova). Tento názor zastává např. A.J. Morehouse (1978), ale i proti této možnosti je více námitek. Proto se většina astronomů kloní k názoru, jejž poprvé vyslovil Johannes Kepler, že totiž šlo o konjunkci planet. Při astronomické konjunkci je úhlová vzdálenost planet při jejich zdánlivé pouti vůči hvězdnému pozadí nejmenší (skutečná lineární vzdálenost uvažovaných planet v prostoru zůstává ovšem stále velmi veliká, tj. v každém případě větší než stovky milionů km). Tyto konjunkce nejsou vlastně astronomicky nijak zajímavé, ale velkou váhu jim připisuje astrologie, která byla tehdy s astronomií nerozlučně spjata. Mudrci od východu byli tedy nejspíše astrology, kteří tímto způsobem vykládali znamení na nebi, a konjunkce je přiměla k cestě do Betléma (se zastávkou u Heroda v Jeruzalémě). Kepler vypočítal, že v r. 7 BC. došlo dokonce k trojnásobné konjunkci planet Jupiteru a Saturnu v souhvězdí Ryb. Moderní výpočty Keplerovu studii v plném rozsahu potvrdily. K úhlovému přiblížení Jupiteru a Saturnu došlo 29. května, 30. září a 5. prosince zmíněného roku, přičemž úhlové vzdálenosti obou těles se zmenšily na 1 (dva průměry Měsíce), což byl zajisté neobyčejně nápadný úkaz. Podle těchto indicií se Kristus narodil koncem léta či na podzim r. 7 BC, ve shodě se zmíněnou chybou ve výpočtu opata Dionysia. Pouze R.W. Sinnott nabízí alternativní betlémskou hvězdu v podobě velmi těsné konjunkce Jupiteru a Venuše, k níž došlo 17. června r. 2 BC. Při úhlové vzdálenosti obou planet pouze 0,5 obl. minuty (lidské oko rozliší v nejlepším případě dva body vzdálené 1 obl. minutu) tak pro pozemského pozorovatele obrazy obou planet splynuly a jevily se jako jediná velmi jasná hvězda. Poznamenejme, že v srpnu r. BC se všechny tehdy známé planety s výjimkou Saturnu sešly v souhvězdí Lva. Sinnottova alternativa však přináší více nesnází v potřebné synchronizaci ostatních historických reálií, což snižuje její věrohodnost. Keplerova domněnka prostě vypadá i dnes daleko nejpřesvědčivěji

9 Recept pro Vás Vanilkové rohlíčky po německu Přísady: 60 g mandlí, 100 g studeného másla, 40g práškového cukru, 1 žloutek, 1 balíček vanilkového cukru, 135 g hladké mouky, špetka soli. Zpracování: g práškového cukru (event. dvě naškrábané vanilky). Nastrouhané mandle nechat v pánvi zhnědnout, poté nechat vychladit. Máslo, práškový cukr, žloutek, vanilkový cukr, mouku, mandle a špetku soli a vše vyválet na hladké těsto. Nechat na dvě hodiny v chladnu odpočinout. Z těsta naformujeme asi 30 rohlíčků a dáme na plech. Pečeme v předehřáté troubě při 200 o C. Asi 10 min. Ještě teplé rohlíčky obalujeme v práškovém cukru. Dózu na uložení rohlíčků si můžete nachystat den předem. Nasypte do ní práškový cukr, naškrábanou vanilku a pevně ji uzavřete. Práškový cukr tak bude mít vůni vanilky. Vanilkové rohlíčky potom naskládáte do dózy a proložíte pergamenovým papírem. VYLOSOVÁNÍ VÝHERCŮ KŘÍŽOVKY Ze správných odpovědí na křížovky v letáčcích Hledání, jsme vylosovali tyto výherce: Bezdíček Jan, Choceň Dereňová Zuzana, Kravaře Janouchová B., Broumov Kubíčková Renáta, Mlázovice Macháčková Lucie, Lomnice n/p Nejedlý Nikola, Jablonec n/n manželé Ulmanovi, Doksy Voltr Milan, Kladno-Dubí Výhercům blahopřejeme a zasíláme malý dárek. Ilustrace: Irena Schwarzová Přejeme Vám pokojné a radostné vánoční svátky a v novém roce Boží ochranu a požehnání. Nové perspektivy Zpravodaj BTM č.98. Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází sedmkrát ročně. Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel/fax: , internet: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Toto číslo vyšlo v říjnu Tisk: Dekameron, Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99 Časopis pro děti Rocky - muž v masce Reportáž z Německa Bible, Žalm 19, 1 Lidé v nouzi MOC MODLITBY Lidé se mohou: vyhýbat našim výzvám, odmítat naše poselství, oponovat

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Zpravodaj Brnenské tiskové misie. Svátek sousedů. Radovan Lukavský. Dětské kvízy. Den matek. Blatnické koláčky

Zpravodaj Brnenské tiskové misie. Svátek sousedů. Radovan Lukavský. Dětské kvízy. Den matek. Blatnické koláčky Zpravodaj Brnenské tiskové misie 2 2007 Svátek sousedů Radovan Lukavský Dětské kvízy Den matek Blatnické koláčky Přesto O lidech víš, že jsou sobečtí, přesto je miluj. Když máš snahu šířit dobro, lidé

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123 Esoterický veletrh Dílna Stvořitele Tajemný pan P. Být s hledajícími A bude krásně Slunce protrhalo mračna Vatovou stuhu oblohy Do lůna země zavítalo světlo A pověsilo

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118 20 let služby BTM Věřící olympionici Romské sbory Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám

Více

Ochrana na cestách. Sirotci v Africe. Husovy stopy. Prázdniny. Přírodní léčba

Ochrana na cestách. Sirotci v Africe. Husovy stopy. Prázdniny. Přírodní léčba Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové misie tiskové č.137 misie č.119 Ochrana na cestách Sirotci v Africe Husovy stopy Prázdniny Přírodní léčba Na úvod Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 1/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Afrika: V centru války

Afrika: V centru války Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.135 č.119 Afrika: V centru války Mistr Jan Hus Večeře Páně kdy? Bible, Žalm 19, 1 Velikonoční výzdoba Jsme staří Vadnou nám tváře, ale

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. (Lk 22, 40) 69 2 Milé sestry v Kristu, pokoj a radost v době postní

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119 Květná neděle Půst versus hladovka Vánoční soutěž Gender ideologie Na úvod Radost Dnes do mého srdce Pán Bůh sám na návštěvu přišel a v jeho každém tepu píseň

Více

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015 KOMPAS BŘEZEN/2015 Večírky vrcholí Dotazník NEBEND + MÁTA BRNO Závazek z Kapského Města (3) PROGRAM NA BŘEZEN 2015 OBOROH Březen 2015 Obsah 2 3 4 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jan Amos Komenský J.

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více