Vážená paní, vážený pane,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážená paní, vážený pane,"

Transkript

1 C č ůj m 2 í y y g í A R I M U D I H m á D M g J S á G g é m 8 K b y y M U D J b H D N g á 2 L F U K F N M f S é C y g f È á b È á m á è w w w m V y d á d y è f w w w g g

2 Vážá í ážý řdádám Vám dý dí í š ý á Čé mé č Ggé 8 Ngé y 2 LF UK FN M fmé č f Jdá dší b ůý úů ž ěé j jddé jé áčější Té dý dí í š d í y Vám mů íž bd m dě č my Ž čí íá dí j ž šbě ámým fm ý by d á d yb čé d dádjí jý ýmý ší dí mjí jdé fmy ěé yb Cčí b žjm dí čá éčby m měí řím dmí ší ěé d íí O mž čáí dší í ím ří j m má můy é by ám dé čáí mžy éměř xjí Té dý dí í š j č mřjmě dým ům ř j bě jm š mě jmé my y ří mjí čé íž měí jým gím fm Sčáí ždé í éčbé ří j mě éřé m é í A áě čáí mě jý gí fí j á j m účá ddáí j měí j ýmým jm áě č é éčby Jm řědč ž řdádá čí dé dí š š bd j žčým čím Vší my ž Vá é bí MUD I Hmá Čá má č Ggé m 8 Ig L Sbdá f

3 Zmáí 1 ě řčě dá bě ádjíí ž jí j m j yj d říšý š á mj S Rm Uě Cdí Žd F Kč S Kdář Sš Ky Ná S Rčí

4 2 Zmáíá 1 Dá bě řčě ádjíí m ž á j mží d bží ž jí ž m j yj d dí čá jí ě ž 2 Sčě y m: 1 mé 20 dg šy 6 j 4 1 mé 1850 Kč 10 dg šy 2300 Kč 10 íů 1200 Kč 1 jg 800 Kč 1 má 10 íů 1 g jb Zí K ě Vám áí?

5 Kjèù? 3 ě édě ádjíí b číj j ěm m bž čů č čů š d dí čá V b j bž čů

6 4 Èí édě ádjíí bá ž č é čí j é dá

7 øííi 5 Dň d čá ámý říí Nmá ůží I m ř S děá Má ř Jb dá Když áí říž děá Sěá á N bý y Bží mýy Šy dějí Cy j žádé Kd m Né šě Zy j K řčí míš Lší b ž V í j Kd dří řjd ádý d Dbá d Nděj míá Něd má ád dy

8 6 øííi-èáí db Kždý Můj dům jd íí Tá d T d dí džbám d Kd jém jám á B á Km í Lší b Kd á b áá Č j V áš Lž má Ní důžé íě Dá měř N Nříj ý řdáí J d á N d Rí áč Km í

9 Séy 7 K ům ří j d é čá řřď áě á y jíž j y é čá 1 B Němá ) Vá my 2 J W G b) Vj mí 3 K J Eb ) Ad 4 D Df d) řžy 5 E Hmgwy ) R 6 R Kg f) Bbč 7 W S g) D mý čšů 8 J Swf ) Kříž 9 A Já ) F 10 V H j) Zdí 11 J Nd ) N 12 J Hš ) í Byá 13 A C m) Rb C 14 E Z ) Ky 15 A Č ) Tý 16 L N Tj ) Rm J 17 K V R q) Gy y 18 B Hb ) N ádí fě d 19 K Sěá ) Sř mř 20 J Šý ) Tř y 21 F N ) Rmé é 22 EM Rmq ) ídy mé 23 V Vč w) Tm 24 G Fb x) Dbé jšě ší j 25 K Č y) K džgí 26 N V Gg ) Ody dbé já Šj

10 8 Tgm Vyřě číý gm d č říj jdé díy Z ě díů m ž áy č Dá ž bdéí běží

11 Dòáíxùíí 9 Dň mí yá x ámý dý íí 1 Žádj í j 2 T děd m ěým mím 3 d bě d? 4 ř dí 5 T ěž j yá 6 dy mě bjú 7 Zám já jd áý ám d 8 Já mám dějí m í my 9 Ej d jú j jú 10 bá ěě má 11 Jd jd šý áč má é íčy j dě ybčy jd jd d

12 10 Aym K ždém dém řš čé ým Rý / Cyý / Oý / Vější / Smý / Vd / Méě / Bí / By / Č / C / V / Obé / D / Mž / C / Lé / J / Výd / Lá / Oří / Vd / Nd / S / Z / / Oá / Ž / áž / Vá / T / Nř / řjm / ř / řjí / Dě / Njí / Zm / V / Vždyy / Zčá / K / Kmd / V / Smá / Sě /

13 Hmym 1 jí jí ýmů dý ůý é jý čí b říí yyjí š j é řády O H

14 12 Hmym-èáí K K

15 Zmáíbáù 13 db 2 m j ádjíí b ž m jí ý báů 2 má b yj dí čá d by d říšý íč jé báy jd (báy mí )

16 14 Bdì jí bdšěm čá j yč šm C yč ž

17 Sjè 15 j jdé bdy ž jí ždy dj 1+A+2+B d 5 D 4 C 3 B E F 6 J A 1 G I 8 10 CH H 9

18 16 Søïdì č ý mžů j jší ý j jmdší Njší č čím 1 řdí čím 2 jmdší čím 3 č á ž j jší á j jmdší Njší č čím 1 řdí čím 2 jmdší čím 3

19 Uèjfgfí 17

20 18 Uèdjfgfí

21 Bý 19 č á b ří d é

22 20 Uèáíù č jý yjdřjí bčj ) b) d ) ) d b) m ) ) b) m ) d ) b) m ) ) b) m ) ) b) ) m

23 Dj 21 Dň dé ámé d dj Lbš Hí Vmů Em Šá M Šfí Smá Odř J W Mř M L Fd m

24 2 Cmjíèé? ě řčě š ždém řád D dší řád š mjí čé Sží ří bří éč By bby by řby Cí měď říb Jgm Čý ý yě Gg Amg Rm Tyg jgá gd Mý yš y ý ý Křá á řmáč řb Sm Myč Jáč Ryb Dřá

25 Cmjíèé?-èáí 23 N Edm Mdd Emá Njěší jší jší jyjší Kč M Křmí Mx Šbá B Mdá Gá Ný H Sdý čý áý mdý žý Rýž š jčm K š m M V Zjm Bř Ld y ž šě fx řídy

26 Cèùjm2 Sáédìd 3 10 čů 7 1f 2 3 4m 5 6y 7 8q 9w g b 17j 18d x á mž áí d d m éjí říy děj í á bá á m m jě čě čáy mm m m dbř m žá š á j čěm b d dří m jí dí d dí jý y žb á můj d íí břy m ž ám d í dá j áč m ášť ž b řš ddáá ů dí ří áé y úč jd řž ě áí dd j řč ád ýá řd čm dá dáč m í 10 Rý - řý Cyý - ý Oý - říý Vější - ří Smý - řjý Vd - ň Méě - í Bí - d By - dě Č - mády C - čá V - Obé - é D - Mž - ž C - dí Lé - m J - Výd - ád Lá - á Oří - ří Vd - ýd Nd - d S - b Z - řd - řd Oá - děď Ž - m áž - íěí Vá -mí T -x Nř - řjm - dmí ř - d řjí - djí Dě - j Njí - Zm - m V - ř Vždyy - dy Zčá - K - dá Kmd - géd V - mě Smá - Sě - m 9 1 Dmž 2 á 3 Byd 4 Jí 5 ěždbá 6 žé E 5 D J 7 I 1 10 CH 7 Jčí 8 Rd 9 Vb 10 děbdá 11 jd jd šý á Ry C F H 9 B G 8 2 A

27 16 20 ) b) d ) ) d b) m ) ) b) m ) d ) b) m ) ) b) m ) ) b) ) m 17 Sfg (Egy) Jšěd 18 M Cd Jří Š Zám Hbá Y Smá Kšj C C Vá číá ď TG M V B Šd 100 Wdm Mš M Tčý Tb S L T 603 My M řmy Sjb Křmí Má Cd Rmj Šg Cd Bž Rm V Jíč Šbá Hdy b y b yjmá B y čší bdé m čé šmy yjmá L jdé by dbí dé ýy y y Včíčů řídá jmé by ddí yby mě jží Mě řby í ) b) m ) Vydády èf ) b) m ) fsé Cyg-fÈábÈámáè wgg MUDIHmáD MgJSá Ggém8-Kbyy MUDJbHD Ngá2LFUKFNM

28 C č ůj m 2 í y y g í A R I M U D I H m á D M g J S á G g é m 8 K b y y M U D J b H D N g á 2 L F U K F N M f S é C y g f È á b È á m á è w w w m V y d á d y è f w w w g g

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

IMPULS-B, s.r.o ; Vratimovská 542 ; 719 00 Ostrava-Kunčice Strana 1 / 11. Obsah

IMPULS-B, s.r.o ; Vratimovská 542 ; 719 00 Ostrava-Kunčice Strana 1 / 11. Obsah IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc pb@pbc / Obh OBA ÚVOD POPI PŘÍROJE ECNICKÉ PARAMERY VARIANY BEPEČNONÍ POKYNY JEDNODUŠENÝ PŘELED MENU A POKYNY PRO ČENÍ MANUÁLU 8 ÁKLADNÍ OBRAENÍ 9 RUČNÍ EPNUÍ AŘÍENÍ POPI JEDNOLIVÝC

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb / z pyv pý ž p y Pzy Pváy Pázvé yy 2013/2014 2 Ly,, T y D, vy, v Cvy D Cz p, D Ep x, p z J y y, v D p q xp v L y, N, v, D q y,, äz pp y, y L v,, I v, y y, y D Dp Ejy v py v, v p y y y v v D D v, v C y!

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

na Sokolovně Sokolovně

na Sokolovně Sokolovně Pric 2013 Rčk XIV. Nprdjé Vydává mě Npjdl Rzvěcvá váčh rm Přjmé klidé prži váků váčch, pvé zdrv, mh bch prcvch úpěchů dbré vykrč d véh rk přj Mě Npjdl Váč rm lvě rzvil 29. lipd, frpráž r. 8 Mě Npjdl Vá

Více

É ŘÍ é ř ě š č é š ě ě ě č é é ž č ě ý ý ř ě ů ž ěř ý ů ý éš é š Ú říž č é š é č ř é ř ěř č ř é ý ěř č ř é ěř ř č č ř é ěř č ř é ěř č č ř é ěř šé č ř é ěř č ř é ý ěř ě é é ř é é é ř ý č ů é š ě č ř é ě

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

é ý á ŮÝ ť Ž á ý č ý ě Ýý é ž č á á é éč ř ě ý á Č é ý ě ý á č ň Ú ř Ú ý ě ů ů ů ž ý ů ť ů ě á ů řá ý ě á ů ů ů é ž é ů ř č ž č ů Ú Č ě ě ž ý ý á ž á š ě é á ť á š á á Ť á š č á š ě ě š á ň á č áž á ý

Více