ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332"

Transkript

1 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte celou výuku (Spustit celou výuku) celkem 329 stran - spustí od začátku výuku všech kapitol Nejstarší osídlení naší vlasti 21 stran 1. Archeologické nálezy 2. První lidé na našem území 3. Život lidí v době kamenné 4. Nástroje lidí z doby kamenné 5. Lovci mamutů 6. Umění v pravěku 7. Mladší doba kamenná 8. Pozdní doba kamenná 9. Doba bronzová 10. Starší doba železná 11. Mladší doba železná 12. Stěhování národů 13. Hra na archeology 14. Etapy pravěku zařazování předmětů 15. Umění a náboženství v pravěku 16. Hra na archeology umění v pravěku 17. Hra zařazování předmětů 18. Lidé doby ledové 19. Keltská sídliště 20. Tajenka pravěk 21. Věstonická venuše Příchod Slovanů na naše území 16 stran 1. Pravlast Slovanů 2. Doplňování údajů do textu 3. Zemědělství starých Slovanů 4. Bohové starých Slovanů 5. Bohové starých Slovanů doplňování 6. Hradiště centra starých Slovanů 7. Názvy slovanských kmenů 8. Sámova říše 9. Doplňování údajů do textu 10. Vítězství nad Franky a Avary 11. Poloha Sámovy říše 12. Národnost kupce Sáma 13. Poznej osobu podle charakteristiky 14. Doba Sámovy vlády 15. Práce s mapou 16. Práce s časovou přímkou Staré české pověsti a skutečnost 15 stran 1. Vznik pověstí 2. Pověsti Aloise Jiráska 3. Rozhodnutí 4. Dlouhé putování 5. Výstup na Řím 6. Pojmenování Čech 7. Autor Kroniky české 8. Co si pamatujeme z pověstí I 9. Co si pamatujeme z pověstí II 10. Práce s mapou I 11. Práce s mapou II 12. Mýty a skutečnost I 13. Mýty a skutečnost II 14. Mýty a skutečnost III 15. Mýty a skutečnost IV Pověst o Krokovi; O Libuši; O Přemyslovi - 22 stran

2 1. Krok vládcem Čech 2. Krokovy věštby 3. Stavba Vyšehradu 4. Krokovy dcery 5. Libuše 6. Spor 7. Spor vrcholí 8. Přemysl budoucí vládce 9. Poselstvo u Přemysla I 10. Poselstvo u Přemysla II 11. Věštba se plní 12. Přemysl knížetem 13. Založení Prahy 14. Nástupce praotce Čecha 15. Doplňování údajů do textu 16. Práce s mapou I 17. Jméno hradu, ze kterého vládla Libuše 18. Práce s mapou II 19. Přemysl Oráč otázka 20. Oblíbený kov Přemysla Oráče 21. Libušino proroctví 22. Potomci Libuše a Přemysla Velká Morava (počátky křesťanství) 16 stran 1. Archeologické nálezy 2. Mojmír I. 3. Útoky Franků 4. Vládnoucí rod 5. Kníže Rastislav 6. Vztahy s Východofranskou říší 7. Vznik křesťanství 8. Desatero božích přikázání 9. Zakladatel křesťanství 10. Šíření křesťanství 11. Příchod Konstantina a Metoděje 12. Práce s časovou přímkou I 13. Staroslověnština a hlaholice 14. Rozvoj vzdělanosti 15. Doplňování údajů do textu 16. Výročí příchodu Konstantina a Metoděje Velká Morava (rozkvět a pád) 19 stran 1. Svatopluk vládcem 2. Územní rozvoj 3. Práce s mapou 4. Archeologické nálezy 5. Pověst O Svatoplukovi I 6. Pověst O Svatoplukovi II 7. Rozpad Velké Moravy 8. Rod knížete Rastislava 9. Název písma 10. Luštíme nápis 11. Poznej osobu podle charakteristiky I 12. Poznej osobu podle charakteristiky II 13. Poznej osobu podle charakteristiky III 14. Poznej osobu podle charakteristiky IV 15. Arcibiskup 16. Dovoz a vývoz 17. Práce s časovou přímkou 18. Tajenka 19. Hlaholice Český stát za vlády přemyslovských knížat 34 stran 1. Přemyslovci vládnoucí rod 2. Křest Bořivoje a Ludmily 3. První arcibiskup Velké Moravy 4. První knihy 5. Založení Pražského hradu 6. Kníže Václav 7. Zavraždění knížete Václava 8. Kníže Boleslav I. 9. Kníže Boleslav II. 10. Slavníkovci 11. Svatý Vojtěch 12. Vyvraždění Slavníkovců 13. Kníže Oldřich 14. Kníže Břetislav 15. Břetislav otázka následnictví

3 16. Oldřich rozšíření území 17. Břetislav a Jitka 18. Břetislavův stařešinský zákon 19. První české mince 20. Poznej osobu podle charakteristiky I 21. Poznej osobu podle charakteristiky II 22. Poznej osobu podle charakteristiky III 23. Poznej osobu podle charakteristiky IV 24. Poznej osobu podle charakteristiky V 25. Poznej osobu podle charakteristiky VI 26. Poznej osobu podle charakteristiky VII 27. Svatá Ludmila 28. Poznej podle fotografie 29. Práce s časovou přímkou I 30. Svatý Vojtěch 31. Přemyslovská knížata 32. Práce s časovou přímkou II 33. Přemyslovská knížata II 34. Tajenka České království za vlády přemyslovských králů 27 stran 1. První český král 2. Vladislav II. 3. Rotundy 4. Zlatá bula sicilská 5. Nový znak českého království 6. Práce s časovou přímkou I 7. Otázka následnictví 8. Svatá Anežka 9. Patroni české země 10. Přemysl Otakar II. 11. Bitva na Moravském poli 12. Václav II. 13. Pražské groše 14. Vymření Přemyslovců po meči 15. Dědičnost titulu úkol 16. Nové mince Václava II. 17. Poznej podle fotografie 18. Nový státní znak úkol 19. Poznej osobu podle charakteristiky I 20. Poznej osobu podle charakteristiky II 21. Poznej osobu podle charakteristiky III 22. Poznej osobu podle charakteristiky IV 23. Dcera Přemysla Otakara I. 24. Poznej podle fotografie 25. Práce s časovou přímkou II 26. Přemyslovští králové 27. Časová přímka Český stát za vlády Lucemburků 26 stran 1. Eliška Přemyslovna 2. Jan Lucemburský 3. Území připojená Janem Lucemburským 4. Bitva u Kresčaku 5. Karel IV. dětství 6. Karel IV. návrat do Čech 7. Karel IV. Svatováclavská koruna 8. Karel IV. římský císař 9. Karel IV. rozšíření království 10. Karel IV. nová území 11. Práce s mapou I 12. Blanka z Valois 13. Anna Falcká 14. Práce s mapou II 15. Anna Svídnická 16. Práce s mapou III 17. Princ Václav IV. 18. Alžběta Pomořanská 19. Práce s časovou přímkou 20. Poznej osobu podle charakteristiky I 21. Poznej osobu podle charakteristiky II 22. Poznej osobu podle charakteristiky III 23. Poznej osobu podle charakteristiky IV 24. Poznej osobu podle charakteristiky V 25. Poznej osobu podle charakteristiky VI 26. Panovnické rody Karel IV. Otec vlasti - 22 stran

4 1. Praha centrem království 2. Karlův most 3. Karlův most pověst 4. Karlova univerzita 5. Práce s časovou přímkou I 6. Chrám sv. Víta 7. Kaple sv. Václava 8. Karlštejn 9. Mistr Theodorik 10. Smrt Karla IV. 11. Práce s mapou I 12. Poznej podle fotografie I 13. Poznej podle fotografie II 14. Poznej podle fotografie III 15. Poznej podle fotografie IV 16. Poznej podle fotografie V 17. Poznej podle fotografie VI 18. Poznej podle fotografie VII 19. Poznej osobu podle popisu 20. Práce s časovou přímkou II 21. Utvoř dvojice 22. Práce s časovou přímkou III České země v době husitské Jan Hus 23 stran 1. Václav IV. 2. Hospodářská situace v zemi 3. Náprava církve 4. Kaple Betlémská 5. Husova kázání 6. Dekret kutnohorský 7. Práce s časovou přímkou I 8. Kladba 9. Hus na venkově 10. Práce s mapou I 11. Hus na koncilu 12. Upálení Husa 13. Doplňování údajů do textu 14. Poznej osobu podle popisu I 15. Poznej osobu podle popisu II 16. Poznej podle fotografie I 17. Poznej podle fotografie II 18. Poznej podle fotografie III 19. Poznej podle fotografie IV 20. Poznej podle fotografie V 21. Poznej podle fotografie VI 22. Státní svátek 23. Práce s časovou přímkou II Husitské války 21 stran 1. Začátek 2. Smrt Václava IV. 3. Přijímání pod obojí 4. Husitský program 5. Požadavky husitů 6. Založení Tábora 7. Práce s mapou I 8. Jan Žižka z Trocnova 9. Husitské zbraně 10. Válečná strategie husitů 11. Práce s mapou II 12. Bitva u Lipan 13. Poznej osobu podle charakteristiky I 14. Poznej osobu podle charakteristiky II 15. Poznej osobu podle charakteristiky III 16. Název písma 17. Přijímání při bohoslužbě otázka 18. Znamení husitů otázka 19. Husitské zbraně určování 20. Práce s mapou III 21. Práce s časovou přímkou I České země za vlády Jiřího z Poděbrad 20 stran 1. Korunovace Zikmunda 2. Basilejská kompaktáta 3. Zikmundova smrt 4. Albrecht Habsburský 5. Ladislav Pohrobek 6. Jiří z Poděbrad zemský správce

5 7. Smrt Ladislava Pohrobka 8. Jiří z Poděbrad král 9. Král dvojího lidu 10. Zrušení kompaktát 11. Mírová poselství 12. Království dvou králů 13. Druhý král 14. Král Holec 15. Poznej osobu podle charakteristiky I 16. Poznej osobu podle charakteristiky II 17. Poznej osobu podle charakteristiky III 18. Poznej osobu podle charakteristiky IV 19. Práce s mapou I 20. Práce s časovou přímkou I Jagellonci na českém trůně 22 stran 1. Nástup Jagellonců 2. Dva králové 3. Rozdělení vlády 4. Práce s mapou II 5. Vladislav II. Jagellonský 6. Kutnohorský smír 7. Korunovace Vladislava II. 8. Práce s mapou I 9. Vladislavská gotika 10. Vladislavský sál 11. Prašná brána 12. Chrám sv. Barbory 13. Malířství 14. Poznej podle charakteristiky I 15. Poznej podle charakteristiky II 16. Poznej podle charakteristiky III 17. Vladislavské zřízení zemské 18. Ludvík Jagellonský 19. Bitva u Moháče 20. Poznej osobu podle charakteristiky I 21. Poznej osobu podle charakteristiky II 22. Práce s časovou přímkou I České země za vlády Habsburků - 25 stran 1. Nástup Habsburků 2. Vláda Habsburků 3. Poznej osobu podle charakteristiky 4. Práce s mapou I 5. Letohrádek královny Anny 6. Rudolf II. 7. Rudolf II. a Matyáš 8. Práce s mapou II 9. Rudolfův majestát 10. Práce s časovou přímkou II 11. Rudolfovy sbírky 12. Alchymie 13. Edward Kelley 14. Tycho Brahe 15. Johannes Kepler 16. Giuseppe Arcimboldo 17. Rabbi Löw 18. Pověst o Golemovi 19. Panovnické rody 20. Poznej osobu podle charakteristiky I 21. Poznej osobu podle charakteristiky II 22. Poznej osobu podle charakteristiky III 23. Poznej osobu podle charakteristiky IV 24. Poznej osobu podle charakteristiky V 25. Poznej osobu podle charakteristiky VI Menu návrat do nadřazeného menu Vyhodnocení Přečíst Konec ukončení celého programu Zde spustíte kapitoly vybrané vpravo (Vybrat vše, Spustit vybrané kapitoly, Zrušit výběr) - spustí pouze výuku vybraných kapitol

6 Menu návrat do nadřazeného menu Vyhodnocení Přečíst Konec ukončení celého programu Zde si nastavíte obsah jednotlivých kapitol (Nastavení kapitol) - možnost výběru jednotlivých stran v kapitolách Vyber vše Zrušit výběr Zpět Konec Testy Zde spustíte celé zkoušení (Spustit celou výuku) celkem 166 stran - spustí od začátku testy ze všech kapitol Nejstarší osídlení naší vlasti 10 stran 1. První lidé na našem území 2. Nástroje lidí z doby kamenné 3. Hra na archeology 4. Etapy pravěku zařazování předmětů 5. Hra na archeology umění v pravěku 6. Hra zařazování předmětů 7. Lidé doby ledové 8. Keltská sídliště 9. Tajenka pravěk 10. Věstonická venuše Příchod Slovanů na naše území 9 stran 1. Doplňování údajů do textu 2. Bohové starých Slovanů doplňování 3. Názvy slovanských kmenů 4. Doplňování údajů do textu 5. Národnost kupce Sáma 6. Poznej osobu podle charakteristiky 7. Doba Sámovy vlády 8. Práce s mapou 9. Práce s časovou přímkou Staré české pověsti a skutečnost 9 stran 1. Autor Kroniky české 2. Co si pamatujeme z pověstí I 3. Co si pamatujeme z pověstí II 4. Práce s mapou I 5. Práce s mapou II 6. Mýty a skutečnost I 7. Mýty a skutečnost II 8. Mýty a skutečnost III 9. Mýty a skutečnost IV Pověst o Krokovi; O Libuši; O Přemyslovi - 9 stran 1. Nástupce praotce Čecha 2. Doplňování údajů do textu 3. Práce s mapou I 4. Jméno hradu, ze kterého vládla Libuše 5. Práce s mapou II 6. Přemysl Oráč otázka 7. Oblíbený kov Přemysla Oráče 8. Libušino proroctví 9. Potomci Libuše a Přemysla Velká Morava (počátky křesťanství) 6 stran 1. Vládnoucí rod 2. Vztahy s Východofranskou říší 3. Zakladatel křesťanství 4. Práce s časovou přímkou I 5. Doplňování údajů do textu

7 6. Výročí příchodu Konstantina a Metoděje Velká Morava (rozkvět a pád) 12 stran 1. Práce s mapou 2. Rod knížete Rastislava 3. Název písma 4. Luštíme nápis 5. Poznej osobu podle charakteristiky I 6. Poznej osobu podle charakteristiky II 7. Poznej osobu podle charakteristiky III 8. Poznej osobu podle charakteristiky IV 9. Arcibiskup 10. Dovoz a vývoz 11. Práce s časovou přímkou 12. Tajenka Český stát za vlády přemyslovských knížat 18 stran 1. První arcibiskup Velké Moravy 2. Založení Pražského hradu 3. Oldřich rozšíření území 4. Břetislav a Jitka 5. Břetislavův stařešinský zákon 6. První české mince 7. Poznej osobu podle charakteristiky I 8. Poznej osobu podle charakteristiky II 9. Poznej osobu podle charakteristiky III 10. Poznej osobu podle charakteristiky IV 11. Poznej osobu podle charakteristiky V 12. Poznej osobu podle charakteristiky VI 13. Poznej osobu podle charakteristiky VII 14. Svatá Ludmila 15. Poznej podle fotografie 16. Práce s časovou přímkou I 17. Svatý Vojtěch 18. Přemyslovská knížata České království za vlády přemyslovských králů 15 stran 1. Práce s časovou přímkou I 2. Patroni české země 3. Dědičnost titulu úkol 4. Nové mince Václava II. 5. Poznej podle fotografie 6. Nový státní znak úkol 7. Poznej osobu podle charakteristiky I 8. Poznej osobu podle charakteristiky II 9. Poznej osobu podle charakteristiky III 10. Poznej osobu podle charakteristiky IV 11. Dcera Přemysla Otakara I. 12. Poznej podle fotografie 13. Práce s časovou přímkou II 14. Přemyslovští králové 15. Časová přímka Český stát za vlády Lucemburků 11 stran 1. Práce s mapou I 2. Práce s mapou II 3. Práce s mapou III 4. Práce s časovou přímkou 5. Poznej osobu podle charakteristiky I 6. Poznej osobu podle charakteristiky II 7. Poznej osobu podle charakteristiky III 8. Poznej osobu podle charakteristiky IV 9. Poznej osobu podle charakteristiky V 10. Poznej osobu podle charakteristiky VI 11. Panovnické rody Karel IV. Otec vlasti - 13 stran 1. Práce s časovou přímkou I 2. Práce s mapou I 3. Poznej podle fotografie I 4. Poznej podle fotografie II 5. Poznej podle fotografie III 6. Poznej podle fotografie IV 7. Poznej podle fotografie V 8. Poznej podle fotografie VI 9. Poznej podle fotografie VII 10. Poznej osobu podle popisu 11. Práce s časovou přímkou II

8 12. Utvoř dvojice 13. Práce s časovou přímkou III České země v době husitské Jan Hus 13 stran 1. Práce s časovou přímkou I 2. Práce s mapou I 3. Doplňování údajů do textu 4. Poznej osobu podle popisu I 5. Poznej osobu podle popisu II 6. Poznej podle fotografie I 7. Poznej podle fotografie II 8. Poznej podle fotografie III 9. Poznej podle fotografie IV 10. Poznej podle fotografie V 11. Poznej podle fotografie VI 12. Státní svátek 13. Práce s časovou přímkou II Husitské války 12 stran 1. Smrt Václava IV. 2. Požadavky husitů 3. Práce s mapou I 4. Poznej osobu podle charakteristiky I 5. Poznej osobu podle charakteristiky II 6. Poznej osobu podle charakteristiky III 7. Název písma 8. Přijímání při bohoslužbě otázka 9. Znamení husitů otázka 10. Husitské zbraně určování 11. Práce s mapou III 12. Práce s časovou přímkou I České země za vlády Jiřího z Poděbrad 10 stran 1. Ladislav Pohrobek 2. Král dvojího lidu 3. Druhý král 4. Král Holec 5. Poznej osobu podle charakteristiky I 6. Poznej osobu podle charakteristiky II 7. Poznej osobu podle charakteristiky III 8. Poznej osobu podle charakteristiky IV 9. Práce s mapou I 10. Práce s časovou přímkou I Jagellonci na českém trůně 8 stran 1. Práce s mapou II 2. Práce s mapou I 3. Poznej podle charakteristiky I 4. Poznej podle charakteristiky II 5. Poznej podle charakteristiky III 6. Poznej osobu podle charakteristiky I 7. Poznej osobu podle charakteristiky II 8. Práce s časovou přímkou I České země za vlády Habsburků - 11 stran 1. Poznej osobu podle charakteristiky 2. Práce s mapou I 3. Práce s mapou II 4. Práce s časovou přímkou II 5. Panovnické rody 6. Poznej osobu podle charakteristiky I 7. Poznej osobu podle charakteristiky II 8. Poznej osobu podle charakteristiky III 9. Poznej osobu podle charakteristiky IV 10. Poznej osobu podle charakteristiky V 11. Poznej osobu podle charakteristiky VI Menu návrat do nadřazeného menu Výsledky Přečíst Konec ukončení celého programu Zde spustíte kapitoly vybrané vpravo (Vybrat vše, Spustit vybrané kapitoly, Zrušit výběr)

9 Menu návrat do nadřazeného menu Výsledky Přečíst Konec ukončení celého programu - spustí pouze testování vybraných kapitol Zde si nastavíte obsah jednotlivých kapitol (Nastavení kapitol) - možnost výběru jednotlivých stran v kapitolách Vyber vše Zrušit výběr Zpět Konec Hra procvičování historie formou hry podobné Člověče, nezlob se! možnost zvolit jednoho nebo dva hráče možnost vyvolat nápovědu Pravidla hry spustit hru Start vybrat jedno ze společenstev: U lovců mamutů Na hostině po honu Na královském hradě Na vozové hradbě U alchymisty v dílně Menu návrat do nadřazeného menu Přečíst Konec ukončení celého programu Encyklopedie abecední rejstřík pojmů (vyhledávání zadáním řetězce nebo výběrem z kapitoly) všechny kapitoly Nejstarší osídlení naší vlasti (16 hesel) Příchod Slovanů na naše území (18 hesel) Staré české pověsti a skutečnost (7 hesel) Pověst o Krokovi; O Libuši; O Přemyslovi (16 hesel) Velká Morava (počátky křesťanství) (24 hesel) Velká Morava (rozkvět a pád) (8 hesel) Český stát za vlády přemyslovských knížat (24 hesel) České království za vlády přemyslovských králů (8 hesel) Český stát za vlády Lucemburků (21 hesel) Karel IV. Otec vlasti (11 hesel) České země v době husitské Jan Hus (17 hesel) Husitské války (23 hesel) České země za vlády Jiřího z Poděbrad (14 hesel) Jagellonci na českém trůně (16 hesel) České země za vlády Habsburků (15 hesel) Pracovní listy a projektové vyučování tisk vybraných pracovních listů nebo karet Pracovní listy o Nevyplněné listy 1. Nejstarší osídlení naší vlasti 2. Příchod Slovanů na naše území 3. Staré pověsti české a skutečnost I 4. Staré pověsti české a skutečnost II

10 o 5. Velká Morava, počátky křesťanství 6. Velká Morava rozkvět a pád 7. Český stát za vlády přemyslovských knížat 8. České království za vlády Přemyslovců 9. Český stát za vlády Lucemburků 10. Karel IV. Otec vlasti 11. České země v době husitské Jan Hus 12. Husitské války 13. České země za vlády Jiřího z Poděbrad 14. Jagellonci na českém trůně 15. České země a Habsburkové Rudolf II. Vyplněné listy 1. Nejstarší osídlení naší vlasti 2. Příchod Slovanů na naše území 3. Staré pověsti české a skutečnost I 4. Staré pověsti české a skutečnost II 5. Velká Morava, počátky křesťanství 6. Velká Morava rozkvět a pád 7. Český stát za vlády přemyslovských knížat 8. České království za vlády Přemyslovců 9. Český stát za vlády Lucemburků 10. Karel IV. Otec vlasti 11. České země v době husitské Jan Hus 12. Husitské války 13. České země za vlády Jiřího z Poděbrad 14. Jagellonci na českém trůně 15. České země a Habsburkové Rudolf II. Obrázkové karty o o Nástěnkové karty Kompletní soubor nástěnkových karet 1. Sámova říše, Bitva u Wogastisburku 2. Velká Morava: Mojmír I., Rastislav 3. Velká Morava: Svatopluk, Mojmír II. 4. Velká Morava: Konstantin a Metoděj, Velká Morava 5. Přemyslovská knížata: Bořivoj, Sv. Václav 6. Přemyslovská knížata: Boleslav I., Boleslav II. 7. Přemyslovská knížata: Oldřich, Břetislav I. 8. Přemyslovská knížata: Sv. Vojtěch, Sv. Ludmila 9. Přemyslovská knížata: Zavraždění sv. Václava, Vyvraždění Slavníkovců 10. Přemyslovští králové: Vratislav II., Přemysl Otakar II. 11. Přemyslovští králové: Přemysl Otakar II., Václav III. 12. Přemyslovští králové: Sv. Anežka, Zlatá bula sicilská 13. Přemyslovští králové: Území Přemysla Otakara II., Znak českého království 14. Lucemburkové: Jan Lucemburský, Karel IV. 15. Lucemburkové: Václav IV., Bitva u Kresčaku 16. Lucemburkové: Blanka z Valois, Anna Falcká 17. Lucemburkové: Anna Svídnická, Alžběta Pomořanská 18. Husitství: Jan Hus, Jan Žižka 19. Husitství: Prokop Holý, Albrecht II. Habsburský 20. Husitství: Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad 21. Husitství: Zikmund Lucemburský, Matyáš Korvín 22. Husitství: Husitské zbraně, Bitva u Lipan 23. Husitství: Místa spojená se životem Jana Husa, Bitvy husitů 24. Jagellonci: Vladislav II. Jaggellonský, Ludvík Jagellonský 25. Habsburkové: Ferdinand I. Habsburský, Rudolf II. 26. Habsburkové: Golem, Habsburská monarchie Skládankové karty Kompletní soubor nástěnkových karet 1. Sámova říše, Bitva u Wogastisburku 2. Velká Morava: Mojmír I., Rastislav 3. Velká Morava: Svatopluk, Mojmír II. 4. Velká Morava: Konstantin a Metoděj, Velká Morava 5. Přemyslovská knížata: Bořivoj, Sv. Václav 6. Přemyslovská knížata: Boleslav I., Boleslav II. 7. Přemyslovská knížata: Oldřich, Břetislav I. 8. Přemyslovská knížata: Sv. Vojtěch, Sv. Ludmila 9. Přemyslovská knížata: Zavraždění sv. Václava, Vyvraždění Slavníkovců 10. Přemyslovští králové: Vratislav II., Přemysl Otakar II. 11. Přemyslovští králové: Přemysl Otakar II., Václav III. 12. Přemyslovští králové: Sv. Anežka, Zlatá bula sicilská 13. Přemyslovští králové: Území Přemysla Otakara II., Znak českého království 14. Lucemburkové: Jan Lucemburský, Karel IV. 15. Lucemburkové: Václav IV., Bitva u Kresčaku 16. Lucemburkové: Blanka z Valois, Anna Falcká 17. Lucemburkové: Anna Svídnická, Alžběta Pomořanská 18. Husitství: Jan Hus, Jan Žižka

11 o 19. Husitství: Prokop Holý, Albrecht II. Habsburský 20. Husitství: Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad 21. Husitství: Zikmund Lucemburský, Matyáš Korvín 22. Husitství: Husitské zbraně, Bitva u Lipan 23. Husitství: Místa spojená se životem Jana Husa, Bitvy husitů 24. Jagellonci: Vladislav II. Jaggellonský, Ludvík Jagellonský 25. Habsburkové: Ferdinand I. Habsburský, Rudolf II. 26. Habsburkové: Golem, Habsburská monarchie Textové karty Textové kartičky

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od počátku středověku do pol. 18. století 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) Slované, Sámova říše, Velká Morava,

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha Přijímací zkoušky

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ

MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ Komentovaná prohlídka pro II. stupeň ZŠ a SŠ STUDIJNÍ MATERIÁL PRO PEDAGOGY KE KOMENTOVANÝM PROHLÍDKÁM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ DŮLEŽITÁ DATA PŘEHLED 1379 teolog Jan z

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

1. Přečtěte si text a odpovězte na otázky (za správnou odpověď 1 bod, celkem 4 body)

1. Přečtěte si text a odpovězte na otázky (za správnou odpověď 1 bod, celkem 4 body) Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 1. Studijní program B7105 Historické vědy a) Studijní obor Historie Forma přijímací zkoušky:

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Lucemburkové

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Lucemburkové Lucemburkové Francie ve druhé polovině 13. století stavovsky organizovaný stát. Politická moc v rukou měst. Král rozhodoval o osobě papeže a složení jeho poradního sboru. Filip IV. Sličný chtěl, aby se

Více

Poř. číslo Název. mat. Autor Použitá literatura Metodika V-2-Vl-I-1-4.r.

Poř. číslo Název. mat. Autor Použitá literatura Metodika V-2-Vl-I-1-4.r. V-2 VLASTIVĚDA 1 Poř. číslo Název. mat. Autor Použitá literatura Metodika V-2-Vl-I-1-4.r. Světové strany, kraje ČR Palatová Monika ŠTIKOVÁ, Věra; TABARKOVÁ, Jana. Vlastivěda 4 : Poznáváme naši vlast. Brno

Více

Středověká literatura na našem území

Středověká literatura na našem území Středověká literatura na našem území Úvod: - písemnictví se na našem území objevuje až ve vrcholném středověku - české písemnictví ještě později. První souvislá česká věta je v zakládací listině litoměřické

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

Dějiny Zemí koruny České v datech

Dějiny Zemí koruny České v datech Dějiny Zemí koruny České v datech F. Čapka Obsah časová osa I. ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU (do 5. stol. n. l.) II. SLOVANSKÉ OSÍDLENÍ DO ZÁNIKU VELKÉ MORAVY (pol. 5. stol. - poč. 10. stol.) III. ČESKÝ STÁT ZA

Více

Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 VY_32_INOVACE_VL.4.A.01 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 Česká republika leží ve střední Evropě a je vnitrozemský

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst PRAHA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Strahovský klášter 5 Černínský palác 8 Loreta 9 Pražský hrad 12 Bazilika sv. Jiří 19 Kostel

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Dánsko. Saské vév. Kolín. Francké vév. Norimberk. Bavorské Rakouské vév. Italské království. Papežský stát Aragon

Dánsko. Saské vév. Kolín. Francké vév. Norimberk. Bavorské Rakouské vév. Italské království. Papežský stát Aragon Francie, Svatá říše římská a Itálie Dánsko Drang nach Osten Saské vév. Magdeburg Polsko Kolín Flandry Koruna králů a císařů Svaté říše římské Cáchy Frankfurt n. M. Přemyslovský stát Normandské vév. Champagne

Více