OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU"

Transkript

1 OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní, jižní nebo západní: Bulharsko Ukrajina Polsko 4. Sámova říše byla 1. státním útvarem na našem území? 5. První raně státní útvar Slovanů na našem území byla: 6. Ve kterém století existovala Velká Morava? 7. Vyjmenuj 2 velkomoravská knížata a 1 velkomoravské centrum: 8. Které země tvořily Svatou říši římskou? České země, severní a střední Itálie, Rakousko? 9. Zničili Maďaři Velkou Moravu? 10. V kterém roce přišli na Velkou Moravu Cyril a Metoděj a proč? 11. Pravlast Slovanů ležela: a) u ústí Dunaje c) mezi řekami Vislou a Dněprem b) východně od Uralu d) u Ladožských jezer 12. Sámova říše byla: a) kmenový svaz c) monarchie b) 1. státní útvar d) republika 13. Prvním raně státním útvarem Slovanů na našem území byla: a) Velká Morava c) Avarský kaganát b) Sámova říše 14. Ve kterém století existovala Velká Morava? a) 7. c) 9. b) 8. d) Vyjmenuj 2 velkomoravská knížata a 1 velkomoravské centrum: 16. Které země tvořily Svatou říši římskou? Německo, severní a střední Itálie, české země: 17. Usídlili se Maďaři v Dunajské nížině? 18. Který kníže povolal na Velkou Moravu Cyrila a Metoděje a proč? 19. Vyjmenuj 6 přemyslovských knížat: 20. Kdo se stal 1. českým králem a v kterém roce? 21. Čí manželkou byla Ludmila? a) Bořivoje c) Jaromíra b) Václava d) Boleslava II. 22. Jak byl nazýván Přemysl Otakar II.? 23. Romantismus: Patřily rotundy k církevním stavbám? 24. Patří mezi světské stavby Pražský hrad? 25. Vrcholný středověk:

2 Co je trojpolní systém? 26. Vyjmenuj 3 habsburské panovníky: 27. Co to byl Rudolfův majestát a v kterém roce byl vydán? 28. V kterém roce došlo k 2. pražské defenestraci? 29. Který panovník vydal v roce 1713 Pragmatickou sankci? 30. Kdo pomáhal při šíření katolictví? Jezuitský řád? 31. Byl Albrecht z Valdštejna vojevůdce ve službách Habsburků? 32. Francká a Byzantská říše: Pipin Krátký východořímská říše Hagia Sofia Karel Veliký 800 patriarcha 33. Křesťanství: zakladatel sídlo papeže ve středověku 34. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jednalo o Slovany východní, jižní nebo západní: Slovensko Bělorusko Srbsko 35. Pravlast Slovanů ležela: a) u Mazurských jezer c) u ústí Dunaje b) jižně od Bajkalu d) mezi řekami Vislou a Dněprem 36. Sámova říše byla 1. státním útvarem na našem území? 37. První raně státní útvar Slovanů na našem území byla: 38. Ve kterém století existovala Velká Morava? 39. Vyjmenuj 2 velkomoravská knížata a 1 velkomoravské centrum: 40. Které země tvořily Svatou říši římskou? České země, severní a střední Itálie, Rakousko? 41. Zničili Maďaři Velkou Moravu? 42. V kterém roce přišli na Velkou Moravu Cyril a Metoděj a proč? 43. Vyjmenuj 2 městská privilegia: 44. Co byla vnitřní kolonizace? 45. Co to byla horní města + uveď 2 příklady: 46. Gotika: Jsou široké stavby znakem gotiky? 47. Byl Petr Parléř 1. stavitelem chrámu sv. Víta? 48. Byla v roce 1348 založena Karlova univerzita? 49. Seřaď panovnické rody tak, jak se vystřídaly na českém trůnu: a) Jagellonci c) Lucemburkové b) Přemyslovci d) Habsburkové 50. Ve kterém roce vymřeli Přemyslovci po meči? a) 1212 c) 1306 b) 1278 d) Karel IV: a) založil univerzitu v Praze c) začal těžit stříbro v Kutné Hoře b) postavil Karlštejn d) založil arcibiskupství v Praze

3 52. Kdo byl 1. Lucemburkem na českém trůně? a) Jan Lucemburský c) Zikmund Lucemburský b) Karel IV. d) Václav IV. 53. Čí babičkou byla Ludmila? a) Bořivoje c) Boleslava II. b) Václava d) Jaromíra 54. Jakou státní korunu kromě české získal Václav II.? 55. Romantismus: Patřily baziliky ke světským stavbám? 56. Je Juditin most církevní stavbou? 57. Vrcholný středověk: Co je střídavý systém? 58. Kdo z těchto osobností patřil ke kritikům církve? a) Jan Milíč z Kroměříže c) Jan Hus b) Zikmund d) Matyáš Korvín 59. Které místo souvisí s Janem Husem? a) Kremnice c) Betlémská kaple b) Kostnice d) Karlštejn 60. Byl Mistr Jan Hus upálen ? 61. Čtyři pražské artikuly tato listina byla programem: a) husitů c) katolické církve b) jednoty bratrské d) křižáků 62. Ke které bitvě došlo během husitských válek? a) Domažlice c) Lipany b) Moravské pole d) Moháč 63. Byla basilejská kompaktáta dohoda Zikmunda Lucemburského s umírněnými husity? 64. Kdo to byl dvojí lid? 65. V které bitvě padl Ludvík Jagellonský? 66. K českým panovníkům přiřaďte rody: Václav IV. Ludvík./. Oldřich Mojmír Sv. Václav Ferdinand I. 67. Na kterou světovou stranu při objevných plavbách pluli Portugalci? 68. Kdo obeplul zeměkouli? 69. Co je to absolutistická vláda 70. Vyjmenuj 3 habsburské panovníky: 71. Co to byl Rudolfův majestát a v kterém roce byl vydán? 72. V kterém roce došlo k 2. pražské defenestraci? 73. Který panovník vydal v roce 1713 Pragmatickou sankci? 74. Kdo pomáhal při šíření katolictví? Jezuitský řád? 75. Byl Albrecht z Valdštejna vojevůdce ve službách Habsburků? 76. Francká a Byzantská říše: Pipin Krátký východořímská říše Hagia Sofia Karel Veliký 801 patriarcha 77. Křesťanství: zakladatel sídlo papeže ve středověku 78. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jednalo o Slovany východní, jižní nebo západní:

4 Slovensko Bělorusko Srbsko 79. Pravlast Slovanů ležela: a) u Mazurských jezer c) u ústí Dunaje b) jižně od Bajkalu d) mezi řekami Vislou a Dněprem 80. Sámova říše byla 1. státním útvarem na našem území? 81. První raně státní útvar Slovanů na našem území byla: 82. Ve kterém století existovala Velká Morava? 83. Vyjmenuj 2 velkomoravská knížata a 1 velkomoravské centrum: 84. Které země tvořily Svatou říši římskou? České země, severní a střední Itálie, Rakousko? 85. Zničili Maďaři Velkou Moravu? 86. V kterém roce přišli na Velkou Moravu Cyril a Metoděj a proč? 87. Vyjmenuj 6 přemyslovských knížat: 88. Kdo se stal 2. českým králem a v kterém roce? 89. Čí babičkou byla Ludmila? a) Bořivoje c) Boleslava II. b) Václava d) Jaromíra 90. Jakou státní korunu kromě české získal Václav II.? 91. Romantismus: Patřily baziliky ke světským stavbám? 92. Je Juditin most církevní stavbou? 93. Vrcholný středověk: Co je střídavý systém? 94. Vyjmenuj 2 městské výsady: 95. Co byla vnější kolonizace? 96. Co to byla věnná města + uveď 2 příklady? 97. Gotika: Je lomený oblouk znakem gotiky? 98. Byl Matyáš z Arrasu 1. stavitelem Pražského hradu? 99. Je nejstarší česky psané dílo veršovaná Dalimilova kronika? 100. Seřaď panovnické rody tak, jak se vystřídaly na českém trůně: a) Přemyslovci c) Jagellonci b) Lucemburkové d) Habsburkové 101. Ve kterém roce vymřeli Přemyslovci po meči? a) 1306 c) 1415 b) 1212 d) Karel IV.: a) vybudoval Nové město pražské c) bojoval v bitvě u Kresčaku b) měl 4 manželky d) byl nazýván Otec vlasti 103. Kdo byl 1. Lucemburkem? a) Karel IV. c) Václav IV. b) Jan Lucemburský d) Zikmund Lucemburský 104. Kdo z těchto osobností patřil ke kritikům církve? a) Tomáš Štítný ze Štítného c) Václav IV. b) Matyáš Korvín d) Jan Milíč z Kroměříže 105. Které místo souvisí s Janem Husem? a) Betlémská kaple c) chrám sv. Víta b) Kozí Hrádek d) Kremnice

5 106. Byl Mistr Jan Hus upálen ? 107. Čtyři pražské artikuly tato listina byla programem: a) křižáků c) husitů b) luteránů d) jednoty bratrské 108. Ke které bitvě došlo během husitských válek? a) Malešov c) Vítkov b) Kresčak d) Olomouc 109. Potvrzovala basilejská kompaktáta Zikmundovi českou královskou korunu? 110. V kterých zemích vládl Matyáš Korvín jako český král (2)? 111. V kterém roce padl Ludvík Jagellonský? 112. K českým panovníkům přiřaď rody: Rudolf II. Rastislav Václav III. Břetislav II. Karel IV. Vladislav 113. Na kterou světovou stranu pluli při objevných plavbách Španělé? 114. Po kom je pojmenovaná Amerika? 115. Jak se nazývá válka mezi Yorky a Lancastery? 116. Vyjmenuj 3 habsburské panovníky: 117. Co to byla Česká konfese, v kterém roce byla vydaná? 118. V kterém roce došlo k bitvě na Bílé Hoře? 119. Který panovník vydal Obnovené zřízení zemské? 120. Kdo pomáhal při šíření katolictví? Byla to Jednota bratrská? 121. Byl Albrecht z Valdštejna zavražděn Habsburky?

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od počátku středověku do pol. 18. století 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) Slované, Sámova říše, Velká Morava,

Více

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE VY_12_INOVACE_D.6.A.01 DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE Mgr. Eva Skalníková 1/ Na která hlavní období dělíme lidské dějiny? 2/ Základní kaménky, s jejichž pomocí skládáme mozaiku dějin, nazýváme

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha Přijímací zkoušky

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ

MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ Komentovaná prohlídka pro II. stupeň ZŠ a SŠ STUDIJNÍ MATERIÁL PRO PEDAGOGY KE KOMENTOVANÝM PROHLÍDKÁM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ DŮLEŽITÁ DATA PŘEHLED 1379 teolog Jan z

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

Evropa v raném středověku. Kamila Bleierová, oktáva

Evropa v raném středověku. Kamila Bleierová, oktáva Evropa v raném středověku Kamila Bleierová, oktáva Vymezení období, 5.-12.st. počátek: 476 n.l.- zánik západořímské říše (+ stěhování národů) konec: přelom 11. a 12. stoletíkřížové výpravy v tomto období

Více

VY_32_INOVACE_023. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_023. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_023 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Česká státnost - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Středověká literatura na našem území

Středověká literatura na našem území Středověká literatura na našem území Úvod: - písemnictví se na našem území objevuje až ve vrcholném středověku - české písemnictví ještě později. První souvislá česká věta je v zakládací listině litoměřické

Více

Dánsko. Saské vév. Kolín. Francké vév. Norimberk. Bavorské Rakouské vév. Italské království. Papežský stát Aragon

Dánsko. Saské vév. Kolín. Francké vév. Norimberk. Bavorské Rakouské vév. Italské království. Papežský stát Aragon Francie, Svatá říše římská a Itálie Dánsko Drang nach Osten Saské vév. Magdeburg Polsko Kolín Flandry Koruna králů a císařů Svaté říše římské Cáchy Frankfurt n. M. Přemyslovský stát Normandské vév. Champagne

Více

Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 VY_32_INOVACE_VL.4.A.01 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 Česká republika leží ve střední Evropě a je vnitrozemský

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POČÁTKY NOVOVĚKU POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. Polsko Anglie Svatáříše římská České království Uhry Francie Španělsko Evropa na konci 15. stol. 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE Itálie

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Jindřichův Hradec v době husitské Zpracovala PhDr. Jana Omastová a ţáci 7. tříd

Jindřichův Hradec v době husitské Zpracovala PhDr. Jana Omastová a ţáci 7. tříd ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan 1 Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více