38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce"

Transkript

1 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová Hosté: Ing. Mgr. Pavel Urbanovský Ing. Radek Divín Program: 1. Zadávací řízení - MŠ energetické úspory - ZŠ energetické úspory 2. Smlouvy - mandátní na vypracování zadávací dokumentace a zajištění organizace zadávacího řízení na dodavatele stav. prací na projekt ZŠ Dolní Bečva energetické úspory - na stavební dozor stavby MŠ Dolní Bečva - energetické úspory - smlouva na autorský dozor stavby MŠ Dolní Bečva - energetické úspory - o zřízení a provozu profilu zadavatele - darovací - na pronájem hrobového místa 3. Nabídka na zhotovení kalendářů na rok Zadávací řízení na služby a refinancování úvěru obce 5. Různé - prezentace ubytovacího zařízení ve sportovním areálu - nabídka na zaměření komunikace Na Kamenné, okolo Vachůnových č. p umístění dalších zachytávačů sněhu na budově č. p ukončení nájmu hrobového místa - rozpočtové opatření č. 3/ smlouva o provedení stavby 1

2 38/04/2013- RO U Usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosta obce 1. Zadávací řízení 1.1. Zadávací řízení na stavbu MŠ Dolní Bečva energetické úspory Rada obce vzala na vědomí zprávu komise o otevírání obálek a výběru nejvýhodnější nabídky ohledně devíti podaných nabídek na stavbu MŠ Dolní Bečva energetické úspory Rada obce revokovala část usnesení RO č.36/03/2013- RO- U ze dne bod 10 ve věci jmenování pana Pavla Many a pana Petra Vojkůvky členem komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Mateřská škola Dolní Bečva energetické úspory. Rada obce v souladu s ustanovením 83 odst. 2 z.č. 128/2000 Sb. o obcích na základě oznámení pana Petra Vojkůvky, vyloučila jmenovaného z projednávání zadání veřejné zakázky Mateřská škola - energetické úspory z důvodu střetu zájmů. Rada obce schválila jako nejvýhodnější nabídku na základě doporučení hodnotící komise na stavbu MŠ Dolní Bečva energetické úspory nabídku firmy COMMODUM spol. s r. o. Valašská Bystřice č. p. 225, která nabídla cenu bez DPH ,40 Kč, vč. DPH , 07 Kč. Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a stavební firmou COMMODUM spol. s r. o., Valašská Bystřice a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Zadávací řízení na projekt ZŠ Dolní Bečva energetické úspory Rada obce schválila znění výzvy zadávacího řízení na projekt ZŠ Dolní Bečva energetické úspory dle návrhu vč. doplnění dokumentace o informaci o typu okenních profilů a země původu výroby profilů. Rada obce schválila složení komise a náhradníků pro otevírání obálek veřejné zakázky ZŠ Dolní Bečva - energetické úspory ve složení: Mgr. Miroslava Pilařová, pan Pavel Mana, Ing. Pavla Novosadová Náhradníci: Ing. Ladislav Smílek, Jana Vavřínová, Ing. Blanka Urbanovská Rada obce schválila složení komise a náhradníků pro hodnocení nabídek veřejné zakázky ZŠ Dolní Bečva - energetické úspory ve složení: Mgr. Miroslava Pilařová, Ing.Mgr.Pavel Urbanovský, Ing. Radek Divín, Ing.Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, Náhradníci: Ing. Ladislav Smílek, Ing. Pavla Novosadová, Pavel Mana, Jana Vavřínová, Ing. Blanka Urbanovská Rada obce schválila seznam firem pro přímé oslovení k podání nabídky na veřejnou zakázku ZŠ Dolní Bečva energetické úspory : 1. Tesp Contract, s.r.o., Svárov 338, Vsetín 2. Commodum spol. s r. o., Valašská Bystřice Stipro, s.r.o., Za drahou 1424, Valašské Meziříčí 4. Karel Kramoliš, Ostravská 964, Rožnov pod Radhoštěm 5. Mézl a Janíček, s. r. o., Zašová Luhy 170, Zašová Termín:

3 2. Smlouvy 2.1. Smlouva mandátní č na vypracování zadávací dokumentace a zajištění organizace zadávacího řízení na dodavatele stav.prací na projekt ZŠ Dolní Bečva - energetické úspory Rada obce schválila mandátní smlouvu na vypracování zadávací dokumentace a zajištění organizace zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací na projekt ZŠ Dolní Bečva energetické úspory mezi obcí a HERO trade, s.r.o., Smetanova 639/26, Valašské Meziříčí dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Termín: Smlouva o dílo na stavební dozor na projekt MŠ Dolní Bečva energetické úspory Rada obce schválila smlouvu o dílo na provádění stavebního dozoru na projekt MŚ Dolní Bečva- energetické úspory mezi obcí a Ing. Zdeňkem Volkem, Kunovice 120, Loučka dle přílohy. Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Smlouva o výkonu autorského dozoru na projekt MŠ Dolní Bečva - energetické úspory Rada obce schválila smlouvu o výkonu autorského dozoru na projekt MŠ Dolní Bečva energetické úspory mezi obcí a Ing. Petrem Vašíčkem, Sluneční 2402, Rožnov pod Radhoštěm dle přílohy. Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Smlouva o zřízení a provozu profilu zadavatele veřejných zakázek Rada obce schválila Smlouvu o zřízení a provozu profilu zadavatele mezi obcí a společností RTS, a.s. Lazaretní 13, Brno na zřízení a provozování profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění. Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle přílohy Smlouva darovací Rada obce schválila smlouvu darovací mezi obcí a Základní školou praktickou Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 649, Rožnov pod Radhoštěm na darování částky 1000,- Kč na činnost Základní školy praktické dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Smlouvy na pronájem hrobového místa Rada obce schválila smlouvy na pronájem hrobového místa č. 221, 337, 407 dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 3

4 3. Nabídka na zhotovení kalendářů na rok 2014 Rada obce schválila nabídku Mgr. Radovana Stoklasy, Rožnov pod Radhoštěm na zhotovení kalendářům rok 2014 dle přílohy a knihy Radhošť historie a současnost. dle nabídky. Termín: Zadávací řízení na služby a refinancování úvěru Rada obce projednala možnost refinancování úvěru obce a vyhlášení nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek a dále provedení aktualizačních zadávacích řízení na služby nakupované obcí. Rada obce doporučuje problematiku nejdříve projednat ve finančním výboru a zastupitelstvu obce. Termín: Různé 5.1. Zveřejnění prezentace ubytovacích služeb ve sportovním areálu Rada obce schválila zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení ve sportovním areálu na internetový portál Zařazením do internetového katalogu ubytovacích zařízení dojde k rozšíření povědomí o ubytovacím zařízení pro návštěvníky obce Cenová nabídka na zaměření komunikace Na Kamenné Rada obce neschválila cenovou nabídku firmy Vladislav Trefil na zaměření komunikace na Kamenné z finančních důvodů Cenová nabídka na zaměření komunikace okolo Vachůnů č. p Rada obce schválila cenovou nabídku firmy Trigas- geodetické práce, Meziříčská 2313, Rožnov p/r na zaměření komunikace v úseku Vachůnovi- Krbovi na základě záměru vlastníků darovat pozemek pod komunikací obci. Termín: Záměr umístění dalších zachytávačů sněhu na budově č. p. 658 Rada obce schválila záměr umístění dalších zachytávačů sněhu na budově č. p. 658 po projednání s projektantem stavby. Zodpovídá: M. Matula, Ing. Novosadová Termín: Žádost ukončení nájmu hrobového místa č. 125 Rada obce schválila ukončení nájmu hrobového místa č. 125 paní Milady Vojkůvkové, Dolní Bečva č. p. 464 dle žádosti. 4

5 5.6. Rozpočtové opatření č. 3/2013 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č 3/2013 dle přílohy. Zodpovídá: Ing. Urbanovská Termín: Smlouva o provedení stavby zpevnění prostranství okolo kostela a elektropřípojka u kostela Rada obce doporučuje ZO smlouvu o provedení stavby zpevnění prostranství okolo kostela a elektropřípojku u kostela schválit dle přílohy. Ing. Pavla Novosadová Místostarosta obce Pavel Mana Starosta obce 5

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 7/04/2015- RO-U Příloha k usnesení z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ZÁŘÍ ŘÍJEN 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ZÁŘÍ ŘÍJEN Maléř Svatopluk 73 Škorňová Marie 70 Ostřanská Marie 71 Hrstková Vlasta 86 Kuběnová Marie 75 Krištofová Jindřiška 84 Růčková

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ČERVENEC SRPEN 2015 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ČERVENEC SRPEN Poruba Jan 81 Adámková Františka 80 Maléřová Zdenka 77 Solanská Ludmila 72 Slížková Marie 83 Závorka Jan 70 Krhůtková

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva LISTOPAD PROSINEC 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM LISTOPAD PROSINEC Bill Miroslav 70 Hruškovský Bohuslav 75 Maléř Stanislav 72 Vavřínová Milada 73 Jurek Josef 79 Štůsek Ivo 74 Kuběnová

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011 1. Zpráva o hospodaření s nebytovými prostorami 01/16/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami. 02/16/2011 RM ukládá

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 57. schůze Rady města Příbora dne 29. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 25.01.2010 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0032/R02/10 b e r e n a v ě domí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Staré Křečany, dne 29. června 2014 U S N E S E N Í ------------------------- ze 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více