Příloha 1: Odborná zpráva o postupu jednotlivých prací a dosažených výsledcích projektu TA v roce 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 1: Odborná zpráva o postupu jednotlivých prací a dosažených výsledcích projektu TA01021283 v roce 2011"

Transkript

1 Příloha 1: Odborná zpráva o postupu jednotlivých prací a dosažených výsledcích projektu TA v roce 2011 Stanovený cíl pro první rok projektu spočívající ve vyvinutí zdokonalené stanice pro měření půdní vlhkosti a teploty vzduchu a půdy integrované se záznamovou jednotkou se nám zdárně podařilo naplnit. V průběhu analýzy, vývoje, testování a kalibrace se podařilo vytvořit konstrukčně a výrobně jednoduché, nejen zcela nové řešení čidla vlhkosti, ale i celé stanice. Pro tento objev bylo zahájeno patentové řízení, ačkoliv očekávaným výstupem projektu v kategoriích RIV za rok 2011 měl být pouze užitný vzor popisující konstrukci stanice. Pro kalibraci čidel byla zakoupena, sestavena a zprovozněna kalibrační aparatura a shromážděna část půdních vzorků. V terénu byly testovány funkční prototypy generace TMS1 na celkovou mechanickou i funkční odolnost, získávání dat v reálném prostředí terénních podmínek. Stanovené cíle všech partnerů byly splněny při dodržení plánovaného harmonogramu. Podrobný popis výsledků přináší následující kapitoly 1. Příjemce: TOMST s.r.o. V první fázi projektu byly řešeny i primární personální otázky projektového týmu příjemce pro řešení úloh projektu (od února 2011 programátor, od června 2011 další technik). Rozhodlo se o výrobě inovované stanice TMS1+, kde byla využita již stávající konstrukce a datový formát vyvinutý pro platformu TMS1. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí bylo zachování totožných prvků i metod měření pro kompatibilitu a následné porovnání výsledků již stávajících stanic TMS1, ze kterých existují a jsou dále získávána data a zkušenosti. TMS1+ byla vyrobena ve dvou modifikovaných emisích (změny v osazení součástek oscilačního obvodu hodin reálného času). Tyto stanice byly průběžně instalovány v terénu, navracely se též nejstarší primárně vyrobené stanice TMS1 po předešlém zimním období pro stanovení jejich opotřebení a zjištění funkčnosti a možnosti vyčtení dat z poškozených stanic. Hlavní slabinou stanice TMS1 byla shledána nepostačující mechanická odolnost (viz též kapitolu 2., zpráva dalšího příjemce: BÚ AVČR). Jak praxe ukázala, tak klimatické podmínky, zima, sníh, tání, sesuvy půdy a sluneční radiace způsobily značnou degradaci jednotlivých stanic. U stanic TMS1 docházelo k prasknutí, občas zlomení (tento jev se teoreticky simulovat nedá, jelikož mechanicky bez použití techniky není v běžných lidských možnostech stanici ručně poškodit ani zničit). Častým jevem je poškození lesní zvěří, kdy je především ukousnut komunikační konektor. Mechanické poškození čidla vlhkosti vznikalo nejčastěji posuvy v půdě. Z těchto a řady dalších drobných poznatků jsme se rozhodli zásadně přetvořit konstrukci stanice, rozdělit ji na několik částí, které se samostatně zpevní a ačkoli celý celek bude hermeticky uzavřen, umožní to nezávislou dilataci a případně rozdílné namáhání (část čidla je v půdě, část na rozhraní a část ve vzduchu). Reálné opotřebení stanic TMS1+ ukazuje obr Dle těchto poznatků byla zahájena příprava nové stanice TMS2 (vývojovou linii ilustruje obr. 1.2). Všechny konstrukční změny byly provedeny s ohledem na snadnou vyrobitelnost. Stanice je konstrukčně koncipována jako dvoudílná s částí podzemní a nadzemní. Podzemní část obsahuje čidlo měření vlhkosti půdy a teploty, řídící jednotku, záznamové zařízení v plastovém krytu (obr. 1.4), další teploměr na rozhraní půdy a variabilní připojení externích 1

2 Obr. 1.1 Analyzované, poškozené či nefunkční zkušební stanice platformy TMS1 z terénu modulů a nadzemní jednotky sestávající ze zdroje, tj. baterií, komunikačního konektoru, třetího teploměru pro měření vzdušné teploty. Tento koncept již obsahuje rozhraní dceřiné desky pro bezdrátový modul, který je naším budoucím cílem. Část nadzemní je tvořena robustním plastovým tubusem, ve kterém je umístěn zdroj energie ve dvou lithiových článcích s dlouhodobou životností, připojení vzdušného teploměru a komunikačního rozhraní. Tubus zároveň slouží jako podpěra stínítka vzdušného teploměru (obr. 1.4) a stínícího lemu na zemní teploměr (obr. 1.4, 1.7). Tento lem poskytuje i dodatečnou vertikální stabilitu celé stanici. Pro novou konstrukci čidla vlhkosti půdy, jsme využili metody TDT (time domain transmission) tj. sledování transformace pulsu v čase probíhajícího na rozhraní čidla a půdního prostředí; v praktickém provedení za použití tzv. zpožďovací linky (okruh TDT) a využití změny elektrické permitivity prostředí. Po mnoha různých výrobních experimentech bylo nalezeno výrobní řešení v použití technologie výroby vícevrstvé desky plošných spojů (obr. 1.3) Vyrobili jsme tedy prototyp nové stanice TMS2 v několika variantách vrstvení vícevrstvé desky plošných spojů (DPS), kde primární kalibrace variant stanice v laboratoři ČVUT v Praze poskytla informace o tom, který způsob výroby poskytuje nejlepší výsledky měření, ev. zda-li bude tento způsob použitelný. Obr. 1.2 Srovnání generací DPS stanice TMS0, TMS1, TMS1+ a TMS2 (odzdola nahoru) 2

3 Obr. 1.3 Čtyřvrstvá DPS se stanicí TMS2, první prototypy, přířez-panel s TMS2 Obr. 1.4 Konstrukční plastové díly, ochranný skelet pro elektroniku, stínítka teploměrů obr. 1.5 Použitý obr. 3 z přihlášky patentu PV Obr. 1.6 Testovací série stanice TMS2 3

4 Obr. 1.7 Prototyp stanice TMS2 s krycími teplotnímu štíty ve variantě nezávislé terénní stanice i jako čidla připojeného přes rozhraní USB k měřící soustavě čidel Výsledky primárního testování stanice TMS2 byly pozitivní, veškeré teoretické předpoklady byly potvrzeny. Testovací varianta měřícího okruhu půdní vlhkosti s jedním čidlem měření teploty a napojením na rozhraní USB se ukázala jako vhodné řešení pro neomezené rychlé snímání vlhkosti s přímým napojením na počítač a vzbudila též zájem na mezinárodních fórech. Po konzultaci s patentovým právníkem a základní rešerši jsme ověřili, že použitá konstrukce je jedinečná a rozhodli se pro podání patentu. Hlavní patentní nárok spočívá v konstrukci čidla vlhkosti půdy s integrovanou řídící jednotkou, resp. záznamovým zařízením. Tato konstrukce spočívá ve využití technologie výroby vícevrstvé desky plošných spojů, kdy na základní desce tištěného spoje (obr ) je vyleptaný motiv zpožďovací linky (obr ), který je ochráněný technologickou vrstvou při vysoké teplotě nalisovaného prepregu (polotovaru k výrobě vláknových kompozitů) (obr ). Tato ochranná vrstva je zcela souvislá, rovná, nenasákavá, opakovatelně a přesně vyrobitelná. Jelikož se jedná o sklolaminát, který je velmi pevný, nelze jej poškodit a zcela přesně definuje dielektrikum rozhraní s půdou. Detailnější popis v přiloženém textu přihlášky vynálezu PV Dosavadní zkušenost z užívání stanice přinesla informaci, že dochází k poničení i zašpinění povrchu při vyjmutí a opětovné instalaci stanice. Z tohoto důvodu byla věnována nemalá pozornost celkovému designu provedené stanice, aby vzniklo nejen účelné, ale též vkusné a elegantní zařízení s předpokládanou vyšší prodejností (obr. 1.7). V souhrnu lze konstatovat, že jsme využili poznatků z výroby a instalace cca 1900 ks stanic platformy TMS1, z nich provedli analýzu cca 300 ks různě poškozených. Pro vyčítání dat z poškozených, nefunkčních stanic jsme modifikovali software Tupomanager pro vyčtení a základní převod komprimovaných dat ze stanic do textového formátu vhodného pro běžné další zpracování v tabulkových procesorech a databázích (např. MS Excel), nebo pomocí software vyvíjeného na pracovišti BÚ AVČR (TMSView). Pro stanici TMS2 byla navržena nová datová struktura, vymyšlena řada užitečných funkcí a vlastností. Konkrétně byla provedena separace hodin reálného času do autonomního, zablokovaného modulu zcela nezávislého na procesoru jednotky, abychom eliminovali možnost poškození časové stopy a v jejím důsledku i zaznamenaných dat. Dále byla zvětšena paměť stanice, aby bylo možné uchovat veškerá měření po celou dobu životnosti, tj. v případě ztráty dat z důvodu krádeže či poškození externího záznamového nosiče je možné data obnovit z terénní stanice. V případě selhání zdroje je možné data vyčíst přes pomocné 4

5 napájení komunikačního rozhraní. Modul je možné rozšířit o další externí čidla měřených veličin. Stanice byla dovybavena mikrovibračním sensorem, všechny měřené záznamy získají doplňkovou informaci, zda-li od minulého měření došlo ke změně polohy nebo otřesu. V současnosti je koncept stanice ověřován na energeticky nenáročné zběžné měření vlhkosti, kdy stanice získá funkci prakticky kontinuálního sledování změny vlhkosti a při překročení minimální nastavené změny, dojde k mimořádnému měření. Bude možné např. zachytit počáteční fázi vsakování vody do půdního profilu. Podrobný výčet všech těchto zlepšení, funkcí a vlastností bude obsahovat návod i propagační leták sériově vyráběné stanice TMS2, která se rozeběhne na jaře Zefektivnění stanice během jejího vývoje byly průběžně konzultovány s projektovými partnery, kteří ji připomínkovali z pozice expertů provádějící dlouhodobá teplotní a vlhkostní měření se zkušeností zpracování dat a kalibrace čidel tak, aby byl vývoj stanice maximálně efektivní v časové i finanční rovině. Příjemce (TOMST s.r.o.) plánuje v dalším roce projektu tyto práce Přípravy sériové výroby TMS2: leden-únor 2012 Zahájení sériové výroby TMS2: březen 2012 Modifikace firmware měření půdní vlhkosti u TMS2: leden-březen 2012 Základní firmware pro TMS2: leden-březen 2012 Přípravy a zkoušky bezdrátového modulu pro TMS2: duben-říjen 2012 Průběžně během celého roku 2012 analýzy dalších nashromážděných dat i stanic z terénu, změny firmware, software, implementace dalších nových funkcí, příprava samostatné sekce webové prezentace 2. Další účastník projektu: Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Hlavním cílem pro letošní rok bylo ověření prototypů v reálných podmínkách při řešení konkrétních badatelských projektů. Vzhledem k postupu vývoje verze TMS2 jsme se především soustředili na získání co nejvíce poznatků z měření provedených na funkčních vzorcích typu TMS1. V rámci tohoto úkolu bylo v terénu spravováno dohromady cca 440 stanic na dvou lokalitách (NP České Švýcarsko a NP Šumava). Obě lokality jsou charakteristické náročnými přírodními podmínkami, které umožní ve velkém rozsahu ověřit funkčnost stanice v reálných podmínkách a při dlouhodobém exponování v terénu, ke kterému jsou určeny. Zároveň byly jednotlivé kusy testovány v extrémních teplotních (např. v teplotně extrémních oblastech přes 5500 m n. m., Ladakh, Indie), nebo vlhkostních (tropický prales, Kamerun) podmínkách v rámci dalších projektů řešených na tomto pracovišti spoluřešitele. Stanice TMS1 instalované ve dvou oblastech v ČR byly použity pro: 1) ověření schopnosti měření zvolených parametrů a jejich relevance vzhledem k lokálním podmínkám prostředí, 2) ověření terénní mechanické odolnosti stanic, 3) indikaci chyb záznamu a následnému ladění firmware a 4) jako rozsáhlý vzorek dat pro vývoj software na jejich zpracování. Ad 1. Doposud naměřené hodnoty ze všech stanic verze TMS1 instalovaných v NP České Švýcarsko jsou průběžně využívány pro sestavení dlouhodobé spojité teplotní a vlhkostní charakteristiky jednotlivých poloh topograficky členitého území pískovcové krajiny. Teplotní i vlhkostní poměry této oblasti jsou rozhodujícím faktorem určujícím jak celkový vegetační pokryv tak výskyt vzácných či ohrožených druhů cévnatých rostlin, mechorostů, hub, lišejníků, ale i živočichů. Teploty blízko povrchu země jsou zásadní pro životní cyklus většiny rostlin a drobných živočichů, ale jsou jen těžko odvoditelné ze standardně prováděných meteorologických měření. Dosud komerčně dostupná řešení neumožňovala jak z technických, 5

6 tak finančních důvodů provádět jejich dlouhodobé a reprezentativní měření na rozsáhlejších oblastech. S pomocí instalovaných prototypů TMS1 se ale podařilo vytvořit dlouhodobější teplotní charakteristiky, které potvrzují ekologické fenomény popsané na základě jednorázových měření z dané oblasti. Např. byl potvrzen pufrující efekt hlubokých údolí, které na úrovni mikroklimatu vytvářejí nejen relativně chladnější prostředí, což lze snadno předpokládat, ale především zmírňují denní ale jak se nově ukazuje i sezónní teplotní výkyvy, díky vyrovnané teplotě v zimním období (Obr. 2.1). Obr. 2.1 Průměrné teploty 15 cm nad zemí za vegetační období (duben až listopad) A a zimní období (prosinec až březen) - B v polohách s různou relativní výškou vůči dnu údolí. V průběhu vegetační sezóny jsou dna údolí chladnější, naopak v zimním období se teplotně neliší, čímž vytváří stabilnější mikroklimatické podmínky v průběhu celého roku. Dále byly ověřovány možnosti použití rozsáhlé sítě stanic pro vytvoření modelu jednotlivých klimatických charakteristik v závislosti na parametrech odvozených z digitálního modelu terénu (DEM) s cílem extrapolovat získaná měření na širší území. Z přesného modelu terénu (rozlišení 1 m na pixel) získaného laserovým skenováním (LiDAR) byly odvozeny parametry a indexy, u nichž lze předpokládat výrazný vliv na podmínky stanoviště. Jedná se o: topografický index vlhkosti (SagaWI), vertikální vzdálenost ke dnu údolí (RelHeight), index konvergence terénu (ConvIndex) a solární radiaci (SolRad). Topografický index vlhkosti SagaWI jsme pro každou buňku rastru spočítali podle vzorce: WI = ln(as/tan β), kde As je specifické povodí pro danou buňku a β je sklon terénu v dané buňce (Beven & Kirkby 1979). Specifické povodí jsme určili pomocí algoritmu formulovaného Freemanem (1991) a dále modifikovaného kolektivem (Böhner et al. 2002) a implementovaného v software SAGA (http://www.saga-gis.org). Vertikální vzdálenost ke dnu údolí jsme odvodili z rozdílu mezi hodnotou DEM a hodnotou rastru vytvořeného interpolací nadmořských výšek buněk tvořících dna údolí. Tyto buňky jsme identifikovali pomocí algoritmu, který definuje říční síť v daném území na základě velikosti povodí a směru toku. Vertikální vzdálenost ke dnu údolí je proměnná, která byla v minulosti úspěšně využita jak při modelování teplotních inverzí (Dietrich & Böhner 2008), tak i hloubky podzemní vody (Bock & Köthe 2008). Index konvergence terénu charakterizuje celkový tvar okolí příslušné buňky. Pozitivní hodnoty znamenají, že buňka se nachází na terénní vyvýšenině, zatímco negativní hodnoty indikují buňky, které jsou pod úrovní okolního terénu. Solární radiaci jsme spočítali jako 6

7 sumu přímé a nepřímé radiace modelovanou pomocí nástroje Solar Analyst (Fu & Rich 2002). Pro stanovená období (měsíce, vegetační období) byly z naměřených hodnot na jednotlivých stanicích vypočteny průměrné, minimální a maximální hodnoty pro všechna teplotní čidla, průměrné hodnoty půdní vlhkosti a sumy efektivních teplot (growing degree days). Prozatím byly do dalšího testování zahrnuty jen průměrné teploty za letní měsíce (červenec, srpen a celé vegetační období duben až listopad) měřené na nadzemním teplotním čidle. Teplotní a vlhkostní parametry byly korelovány s jednotlivými parametry odvozenými z DEM a dále byl vytvořen minimální adekvátní model pomocí mnohonásobné lineární regrese a metody postupné selekce proměnných (porovnání modelů na základě AIC). Modely průměrné teploty byly schopny vysvětlit 78 % prostorové variability pro letní měsíce a 68% variability pro celé vegetační období. Modelem půdní vlhkosti bylo možné vysvětlit 56 % prostorové variability. Extrapolace teplotních průměrů byla testována s využitím dvou datových sad (cca 90 stanic na sadu) pokrývajících každá jednu modelovou oblast. Model založený na datech z jedné oblasti byl použit pro extrapolaci dat na širší území a úspěšně validován (r = 0,79) na měřených datech v druhé oblasti (Obr. 2.2). Jak jednotlivé korelace, tak vysvětlené variability v rámci lineárního modelu a následná validace indikují silnou vazbu měřených hodnot na parametry modelu terénu a podporují možnost jejich extrapolace na větší zájmové celky Extrapolované hodnoty ( C) Měřené hodnoty ( C) Obr. 2.2 Porovnání modelovaných a měřených hodnot (r = 0,79). Pro ověření schopnosti měření teplotních a vlhkostních parametrů prostředí a jejich relevance k přírodním podmínkám jsou v oblasti NP České Švýcarsko v místě instalace stanic pořizovány záznamy o druhovém složení bylinného a mechového patra vegetace v bezprostředním okolí stanice (1 m 2 ) a hemisférické fotografie, které poskytují informaci o intenzitě přímé i nepřímé sluneční radiace. V průběhu roku 2011 byly takto zdokumentovány 2/3 instalovaných stanic. Vyhodnocení proběhne v průběhu dalšího roku po doplnění datového souboru o všechny stanice. Ad 2. Mechanicky jsou stanice namáhány především svahovými posuny půdní hmoty, posunem či přímo pádem sněhu. Dalším důležitým faktorem je působení zvěře, především pak drobných hlodavců, kteří se snaží narušit plášť zařízení, nebo naopak velkých savců jako 7

8 prase divoké, která z neznámých důvodů často atakují stanice. Mechanická poškození všeho druhu byla velmi častá v průběhu celého roku. Nejcitlivější oblastí se ukázala konstrukce konektoru pro výměnu dat a oblast uchycení baterií. Tato zjištění byla využita pro návrh nové konstrukce TMS2. Pro ochranu před velkými savci byla úspěšně testována chemická ochrana stanic. Na savý materiál umístěný pod stínítkem byla aplikována látky firmy HAGOPUR (http://hagopur.cz/) pro pachové ohradníky (ochranu silnic). Ad 3. Chybné záznamy jsou detekovány buď na základě vizuálního posouzení průběhu grafu jednotlivých veličin, nebo s využitím programových rutin postupně vyvíjených v rámci obslužného software a to jak na pracoviště řešitele tak účastníka BU AVČR. Sofistikovaná kontrola dat založená na časoprostorové korelaci záznamů z jednotlivých sousedních stanic, nebo stanic instalovaných v obdobném prostředí je vyvíjena a postupně prováděna na jednotlivých datových sadách za spolupráce s pracovníkem Českého hydrometeorologického ústavu (hrazeno formou OON). Identifikované chybné záznamy byly postupně předávány na pracoviště řešitele a využity pro vývoj firmware pro prototyp TMS2. Ad 4. Software TMSView pro zpracování naměřených dat je vyvíjen v prostředí C++ Builder (nyní ve verzi XE2) jako samostatná aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Primárním cílem je jak dobrá vizualizace dat, tak jejich dávkové analytické zpracování a odvození základních klimatologických veličin jako jsou průměry, minima a maxima za dané období, či sumy efektivních teplot. Samostatnou část tvoří příprava dat, která zahrnuje detekci chybných měření, selekci záznamů a spojování záznamů z jednotlivých odečtů. Dílčí statistické analýzy jsou programovány v prostředí R (Development Core Team 2011). Prezentace výsledků: Prototyp stanice TMS2 a přehled dosavadních badatelských výsledků založených na měření s TMS1 byl prezentován na dvou konferencích formou posteru s názvem: Field monitoring of microclimate: new combined thermal and soil moisture standalone unit. Spatial Ecology and Conservation , Birmingham, UK Konference České společnosti pro ekologii , Kostelec n. Č. Lesy, ČR Úkoly plánované pro rok 2011 byly splněny. Literatura Beven, K.J. & Kirkby, M.J. (1979) A physically based, variable contributing area model of basin hydrology. Hydrologic Science Bulletin, 24: Bock, M. & Köthe, R. (2008) Predicting the depth of hydromorphic soil characteristics influenced by ground water. In: Böhner, J., Blaschke, T. & Montanarella, L. [eds.]: SAGA Seconds Out, pp Hamburger Beiträge zur Physischen Geographie und Landschaftsökologie. Hamburg, DE. Böhner, J., Koethe, R. Conrad, O., Gross, J., Ringeler, A. & Selige, T. (2002) Soil regionalisation by means of terrain analysis and process parameterisation. In: Micheli, E., Nachtergaele, F. & Montanarella, L. [eds.]: Soil Classification 2001, pp The European Soil Bureau, Joint Research Centre, Ispra, IT. Dietrich, H. & Böhner, J. (2008) Cold air production and flow in a low mountain range landscape in Hessia (Germany). In: Böhner, J., Blaschke, T. & Montanarella, L. [eds.]: SAGA Seconds Out, pp Hamburger Beiträge zur Physischen Geographie und Landschaftsökologie. Hamburg, DE. Dyer, J.M. (2009) Assessing topographic patterns in moisture use and stress using a water balance approach. Landscape Ecology, 24, Freeman, G.T. (1991) Calculating catchment area with divergent flow based on a regular grid. Computers and Geosciences: 17, Fu, P. & Rich, P.M. (2002) A geometric solar radiation model with applications in agriculture and forestry. Computers and Electronics in Agriculture, 37: R Development Core Team (2011). R: a language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL: 8

9 Pro rok 2012 jsou plánovány tyto úkoly: Analýza modelu terénu a na jejím základě provedená stratifikace zájmového území pro výběr lokalit k instalaci stanic TMS2: leden březen 2012 Instalace stanic TMS2 v terénu: březen květen 2012 Obsluha stanic TMS1 a TMS2 v terénu: leden prosinec 2012 Vývoj software pro zpracování dat: průběžně celý rok řešení Vyhodnocování dat ze stanic TMS1: leden prosinec 2012 Vyhodnocení dat ze stanic TMS2: říjen prosinec Další účastník projektu: ČVUT v Praze, F. stavební Práce týmu na F. stavební, ČVUT v Praze se zaměřily na zakoupení kalibrační aparatury pro stanice TMS1 a TMS2, její celkový design a doplnění o doprovodné měřící součásti (teploměry) a princip zrychleného a rovnoměrného vysoušení půdních vzorků pomocí vzduchového kompresoru. Práce v laboratoři zahrnovaly úpravu prostoru pro instalaci kalibrační aparatury (obr. 3.1) a pomocného skladu půdních vzorků (obr. 3.5). Kalibrační aparatura byla sestavena a zprovozněna. Pro porušené vzorky byl sestaven speciální kontejner s dvojitým dnem a napojením na provzdušňovací systém (obr. 3.1). Obr. 3.1 Prvky kalibrační aparatury: kontejnery s dvojitým dnem na půdní vzorky provzdušňované kompresorem, automatická váha na principů zátěžových čidel a centrální jednotka CR3000 s reflektometrem TDR100, vlhkostními a teplotními čidly. Pro stanice TMS1 byly vyhodnoceny dříve provedené kalibrace pro tři půdní typy z lokality NP České Švýcarsko (kambizem údolí, podzol vršek ) pro potřeby probíhajícího testování v této lokalitě. Charakteristiky byly stanoveny i pro referenční čistý písek z lokality Střeleč. Obr. 3.2 Čáry zrnitosti pro půdní typy v NP České Švýcarsko a pro referenční materiál 9

10 Obr. 3.3 Kalibrace TMS1 pro půdy z lokality NP České Švýcarsko a referenční materiál Na primární sadě prototypů čidla TMS2 byly testovány základní charakteristiky chování stanice s různou tloušťkou povrchové úpravy v různých půdách a odlišných půdních vlhkostech pro rozhodnutí následující výroby. Obr. 3.4 Primární testování prototypu TMS2 na sadě tří půdních materiálů (písek Střeleč, arenická kambizem NP České Švýcarsko a dystrická kambizem CHKO Šumava). V terénu byly na čtyřech experimentálních lokalitách: CHKO Jizerské hory, CHKO Šumava, Kopaninský tok a Nučice provedeny odběry porušených půdních vzorků se stanovením základních fyzikálních a chemických vlastností půd (tab. 3.1). V lokalitě CHKO Jizerské hory byly instalovány stanice TMS1 pro testování měřícího okruhu půdní vlhkosti a sady teplotních čidel v extrémních teplotních a vlhkostních podmínkách v mimovegetačním období a v období jarního tání. Tab. 3.1 Přehled změřených fyzikálněchemických parametrů půd čára zrnitosti půdní vzorek jíl (%) prach (%) písek (%) ph aktivní ph výměnné el. vodivost (us/cm) org. uhlík (%) Jizerské hory Ah Jizerské hory B Jizerské hory BC Šumava A Šumava B Šumava BC České Švýcarsko - údolí České Švýcarsko - vršek Nučice A Nučice B Kopaninský tok AB Kopaninský tok BC

11 Obr. 3.5 Úprava prostoru laboratoře pro instalaci kalibrační aparatury a skladu vzorků, instalace modulární konstrukce a umístění úložných prostorů na pracovní desku nad systémem kalibrační aparatury volumetric moisture (-) air-water quartz sand arenic cambisol dystric cambisol inverse counts (-): 4096-loops in 230 msec Obr. 3.6 Výsledky primárního testování prototypu TMS2 na sadě tří půdních prezentované na konferenci American Geophysical Union. Prezentace výsledků: Harmonogram vývoje stanice TMS2 byl prezentován formou posteru: Šanda M., Haase T., Wild. J. Combined thermal and soil moisture TDT standalone unit a představením produktu 11

12 TMS1 na mezinárodní konferenci European Geosciences Union European Geosciences Union General Assembly 2011 Vienna Austria April 2011 Funkční prototypy stanice TMS2 byly prezentovány formou posteru Šanda M., Sněhota, M., Haase T., Wild. J. Measurements of heat fluxes and soilmoisture patterns in the field conditions a představením produktu TMS2 na mezinárodní konferenci American Geophysical Union. AGU Fall Meeting 2011: 5-9 December, San Francisco, CA, USA. Na obou těchto fórech byl o stanice projeven zájem od renomovaných výzkumných pracovišť a zavedených firem podnikajících v oboru terénní hydrologické elektroniky. Úkoly plánované pro rok 2011: úprava laboratoře, zprovoznění kalibrační aparatury a shromáždění půdních vzorků se stanoveních základních fyzikálních a chemických vlastností byly splněny. Prototypy byly instalovány v terénu pro testování vlivu extrémně nízkých teplot na chod stanice. Pro rok 2012 jsou plánovány tyto úkoly: Testování stanic TMS2 s upraveným firmware pro úspornější provoz: leden březen 2012 Kalibrace stanic TMS2 v porušených půdních vzorcích: duben prosinec 2012 Příprava užitného vzoru kalibrační aparatury: září prosinec 2012 Odběr porušených půdních vzorků pro testování stanic TMS2: květen říjen 2012 Odběr neporušených půdních vzorků pro testování stanic TMS2: květen říjen 2012 Instalace stanic TMS2 v terénu: červen říjen 2012 Obsluha stanic TMS1 a TMS2 v terénu: leden prosinec 2012 Vyhodnocení dat z kalibrační aparatury a z terénu: září prosinec

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Přednáška ČHMÚ Ostrava 16/04/2012 Martin JONOV Šárka MADĚŘIČOVÁ Měření sněhové pokrývky - pravidelné měření se provádí v rámci ČHMÚ

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 je snadno použitelný přístroj ke zaznamenávání teploty ve vypalovací peci, ideální pro

Více

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk Kvantifikace erozních jevů metoda USLE (Universal Soil Loss Equation ) odvozena W.H.Wischmeierem a D.D.Smithem v r. 1965 - používá

Více

Certifikační laboratoř OIS

Certifikační laboratoř OIS České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Certifikační laboratoř OIS nástroj pro certifikaci zařízení OIS Ing. Milan Sliacky Fakulta dopravní ČVUT v Praze Workshop v rámci VDO 2014, Praha,

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T Modul GPS přijímače ublox LEA6-T Vlastnosti přijímače LEA6-T GPS přijímač LEA6-T do firmy ublox je určený primárně na aplikace s přesným časem. Tomu jsou také přizpůsobeny jeho vstupy a výstupy. Celý přijímač

Více

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Jaroslav Rožnovský, Mojmír

Více

Měření tlakové složky potenciálu půdní vody tenzometrem UMS T8 a vlhkosti půdy vlhkostním čidlem TMS2

Měření tlakové složky potenciálu půdní vody tenzometrem UMS T8 a vlhkosti půdy vlhkostním čidlem TMS2 Měření tlakové složky potenciálu půdní vody tenzometrem UMS T8 a vlhkosti půdy vlhkostním čidlem TMS2 Teoretický úvod měření půdního potenciálu Potenciál půdní vody [J/kg] (dále jako potenciál ) je jedna

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Dodávka rozhraní a měřících senzorů

Dodávka rozhraní a měřících senzorů Dodávka rozhraní a měřících senzorů Příloha 1 Specifikace předmětu zakázky Zakázka: 2/2012 OPVK Zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace U Jezu 7, 741 01 Nový

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Příloha D5 Název diagnostiky: Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Lokalizace: Dálnice D47, km 146,600-163,800 Datum provedení: říjen 2012 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný

Více

Výsledky podporované programem DELTA

Výsledky podporované programem DELTA Výsledky podporované programem DELTA Č. j.: TACR/4872/2015 Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Hodnocení úrovně koncentrace PM 1 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Projekt č. TA12592 je řešen s finanční podporou TA ČR Znečištění ovzduší

Více

Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí. Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš

Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí. Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Pod Paťankou 5, 166 12 Praha 6 Úvod Příspěvek

Více

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu

TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu Na podzim letošního roku Český hydrometeorologický ústav úspěšně dokončil realizaci projektu Upgrade

Více

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením s bateriovým napájením nerezový senzor třída přesnosti 0,05 Rozsahy od 0 100 mbar do 0... 400 bar Přednosti modulární konstrukce datalogger grafický displej nerezové pouzdro Ø 100 mm rozhraní pro komunikaci:

Více

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: Laserový 3D skener II Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická podmínka: Odůvodnění HW specifikace

Více

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36 Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36 QUESTemp 36 je monitor mikroklimatu v prostředí, který zabezpečuje pro uživatele všechny informace potřebné pro organizaci pracovního času na základě

Více

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku faktorů a optimalizace hardwaru kabiny WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické

Více

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Jeho specialitou je dlouhodobé nasazení: jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 bez omezení životnosti je ideálním řešením pro rychlý a přesný osobní monitoring a detekci

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy

Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy 1. Koncepce simulátoru a řídicího systému Uspřádání testovacího zařízení je navrženo tak, aby bylo možné nezávisle ovládat

Více

Computerized Measuring System for Analysis of Chosen Characteristics and Processes in Porous Environment by EIS Method E!4981, EIS method PEM

Computerized Measuring System for Analysis of Chosen Characteristics and Processes in Porous Environment by EIS Method E!4981, EIS method PEM Computerized Measuring System for Analysis of Chosen Characteristics and Processes in Porous Environment by EIS Method E!4981, EIS method PEM Projekt č. E!4981 programu EUREKA Automatizovaný systém pro

Více

Projekt PilsenCUBE. Hledání rozumného řešení velkého množství otázek. Lze zajistit dlouhodobě spolehlivou funkci satelitu?

Projekt PilsenCUBE. Hledání rozumného řešení velkého množství otázek. Lze zajistit dlouhodobě spolehlivou funkci satelitu? Lze zajistit dlouhodobě dostatek elektrické energie pro vědcké experimenty? Lze zajistit dlouhodobě spolehlivou funkci satelitu? Lze zajistit dostatečně rychlé přenosy dat ze satelitu? Hledání rozumného

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. IV Název: Měření fotometrického diagramu. Fotometrické veličiny a jejich jednotky Pracoval: Jan Polášek stud.

Více

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku faktorů a optimalizace hardwaru kabiny WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

Mezinárodní konference Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí Skalní mlýn, Moravský kras, 2. 4. 2.

Mezinárodní konference Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí Skalní mlýn, Moravský kras, 2. 4. 2. Mezinárodní konference Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí Skalní mlýn, Moravský kras, 2. 4. 2. 2011 International Conference Microclimate and mesoclimate of landscape

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.12 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014

STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014 STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014 Společnost, nabízí studentům následující témata ke zpracování s odbornou konzultací a možností zpracování v anglickém jazyce. Rozsah témat možno upravit na bakalářskou eventuálně

Více

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Profil společnosti Historie Založeno v roce 1876 jako TONINDUSTRIE Prüftechnik

Více

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i Zpráva o řešení úkolu za I. pololetí 2011 Výzkum uplatnění dat laserového skenování v katastru nemovitostí Červen 2011 Výzkumný ústav geodetický,

Více

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 28181/2005-16000 Metodický pokyn k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Určeno: K využití: státním podnikům Povodí Zemědělské

Více

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě Ing. Milan Sliacky Ústav dopravní telematiky FD ČVUT v Praze

Více

Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování

Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování Ing. Jan Berka; Ing. Rostislav Kasal Ph.D.; Ing. Jan Cihlář VRV a.s. Úvod Matematické modelování je moderním nástrojem pro posouzení

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 25. 10. 2012, Praha Ing. Petr Vahalík Ústav geoinformačních technologií Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 21. konference GIS Esri v ČR Lesní vegetační stupně

Více

FOFEM dokumentace k programu KEBbaby s. r. o. Eva ALKOVÁ, Kateřina SORBIOVÁ, Alžběta BRYCHTOVÁ

FOFEM dokumentace k programu KEBbaby s. r. o. Eva ALKOVÁ, Kateřina SORBIOVÁ, Alžběta BRYCHTOVÁ FOFEM dokumentace k programu KEBbaby s. r. o. Eva ALKOVÁ, Kateřina SORBIOVÁ, Alžběta BRYCHTOVÁ 1. Úvod FOFEM (First Order Fire Effect Model) je počítačový program vyvinutý pro modelování primárních (okamžitých

Více

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD ӏ Svařování ӏ Manipulace ӏ Broušení, frézování, řezání ӏ Lepení ӏ Robotické buňky ӏ Jednotlivá pracoviště ӏ Robotické

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní Obecné cíle a řešené dílčí etapy 6.5.1.1. Výpočet dynamických charakteristik vybraných vozidel pro modelování některých dopravních situací 6.5.1.2. Výpočet spekter zatížení pro experiment VŠB. 1. Využití

Více

Nabídka na provádění biologického monitoringu provozu bioplynové stanice

Nabídka na provádění biologického monitoringu provozu bioplynové stanice Nabídka na provádění biologického monitoringu provozu bioplynové stanice KLASTR Bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215, 273 51 Červený Újezd E-mail: info@klastrbioplyn.cz www.klastrbioplyn.cz Provoz bioplynové

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA

Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA vyvinutého v rámci řešení projektu FR-TI3/609 Výzkum a vývoj detekce a kontrolního sledování

Více

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Ústav strojírenské technologie TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 1. Hodnocení přilnavosti odtrhem (ČSN EN ISO 4624) 2. Tribologická analýza Tribometr TOP 3 1. Hodnocení

Více

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR Motivace a cíle výzkumu Vznik nové vodní plochy mění charakter povrchu (teplotní charakteristiky,

Více

Konfigurační a vyhodnocovací software Software

Konfigurační a vyhodnocovací software Software Konfigurační a vyhodnocovací software Software D-30744-2015 D-30745-2015 Ukládání výsledků měření, profesionální konfigurace plynových detekčních přístrojů a sledování jejich stavu to vše je možné s programovým

Více

STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ

STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ Gvoždík, Polák, Vaněček, Sosna 1H-PK/31 MPO ČR Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí

Více

Pokročilé robotické technologie pro průmyslové aplikace

Pokročilé robotické technologie pro průmyslové aplikace Vize v automatizaci - Digitální továrna 4. října 2011 Výstaviště Brno Pokročilé robotické technologie pro průmyslové aplikace Aleš Pochylý, Tomáš Kubela, Vladislav Singule, Lukáš Flekal 1/18 Pokročilé

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ OSNOVA (1) Probíhající změny klimatu a jejich vliv na hydrologickou bilanci (2) Aktualizace

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790. Technické podmínky

Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790. Technické podmínky INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO POLICIE ČR Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790 Technické podmínky Technologie pro operační řízení operačních středisek Policie ČR a napojení na Národní informační

Více

www.decoen.cz VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE

www.decoen.cz VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE Influence Perforations thermal Insulation Composite System onto Humidity behavior of Structures Ing. Petr Jaroš, Ph.D.,

Více

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí Příloha P.1 Mapa větrných oblastí P.1.1 Úvod Podle metodiky Eurokódů se velikost zatížení větrem odvozuje z výchozí hodnoty základní rychlosti větru, definované jako střední rychlost větru v intervalu

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D.

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D. Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz CÍL PROJEKTU analýza modelových lokalit ověření

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů identifikace firmy (včetně tel., faxu popř. e-mail.adresy, IČO) PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů oprávněný pracovník: č.povolení SÚJB: platnost: Protokol

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer

Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer Návody pro laboratorní cvičení z technologie mléka 1/6 Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer Popis zařízení LUMisizer je temperovaná odstředivka, která umožňuje

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys. Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.cz Po roce 19 došlo k výrazné změně hospodářských poměrů v

Více

FUNKČNÍ VZOREK WILSONOVA MŘÍŽ PRO AERODYNAMICKÝ TUNEL

FUNKČNÍ VZOREK WILSONOVA MŘÍŽ PRO AERODYNAMICKÝ TUNEL MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ INTERAKCÍ V TECHNICKÝCH SYSTÉMECH FUNKČNÍ VZOREK WILSONOVA MŘÍŽ PRO AERODYNAMICKÝ TUNEL Autor: Ing. Michal Kůs, Ph.D. Ing. Jindřich Kňourek, Ph.D. Ing. Petr Kovařík, Ph.D. Číslo projektu:

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

1 Obsah přípravné fáze projektu Poohří

1 Obsah přípravné fáze projektu Poohří 1 Obsah přípravné fáze projektu Poohří V rámci projektu Poohří budou pro účely zatápění povrchových hnědouhelných dolů modelovány a predikovány pohyby nadzemních i podzemních vod a jejich předpokládané

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

Budoucnost zavazuje. testo 845

Budoucnost zavazuje. testo 845 Budoucnost zavazuje testo 845 Infra-teploměr s označením snímané plochy Přepínání optiky pro velkou a malou vzdálenost pro optimalizaci velikosti snímané plochy. Současně je možné měřit i vlhkost. 2006

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Projekt č. TA02030435

Projekt č. TA02030435 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Rok 2013 Ing.

Více

Der Einfluss von Überkonzentrationen bodennahen Ozons auf die Gesundheit der Waldbaumarten im Osterzgebirge sowie Möglichkeiten der Vorhersage.

Der Einfluss von Überkonzentrationen bodennahen Ozons auf die Gesundheit der Waldbaumarten im Osterzgebirge sowie Möglichkeiten der Vorhersage. Vliv nadlimitních koncentrací přízemního ozónu na zdravotní stav asimilačního aparátu lesních dřevin ve východním Krušnohoří a možnosti jeho prognózování. Der Einfluss von Überkonzentrationen bodennahen

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING

GEOTECHNICKÝ MONITORING Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 GEOTECHNICKÝ MONITORING podklady do cvičení SEIZMICKÁ MĚŘENÍ Ing. Martin Stolárik, Ph.D. Místnost: C 315 Telefon: 597 321 928 E-mail:

Více

Pracovně pedagogický koncept

Pracovně pedagogický koncept Pracovně pedagogický koncept Škola ZespółSzkółChemicznychWłocławek (PL) Druh studia Střední odborné vzdělání Obor studia Pracovník ochrany prostředí/technik v oblasti ochrany prostředí Oblast činnosti

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval : Dr.Ing. Přemysl Fiala Ing. Dušan

Více

1. české uživatelské fórum GMES 29.-30.5.2012 Praha Zbyněk Stein. Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec

1. české uživatelské fórum GMES 29.-30.5.2012 Praha Zbyněk Stein. Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec Zbyněk Stein Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec O projektu Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky Identifikační údaje: Program bezpečnostního

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2011 -

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2011 - 53A107 Systematický výzkum vlastností vybraného konstrukčního materiálu (litina, slitiny lehkých kovů) typického pro teplotně exponované díly motoru (hlava, blok, skříně turbodmychadla ) s ohledem na kombinované

Více

Senzory - snímací systémy

Senzory - snímací systémy Senzory - snímací systémy Měřicí jednotky Strana 333 335 LSM 902 Strana 337 LSM 9506 Strana 336 Zobrazovací jednotky Strana 335 336 331 příklady použití Kontinuální měření skleněných vláken a tenkých drátů

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A.

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A. Vítejte ve společnosti ZEN S.A. ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace PŘEHLED Konstrukční charakteristika Benchmarking Představení produktu Ověřovací

Více