agrotip Clearfield řepka - přínosy a rizika Ohlédnutí za Polními dny Hniloby na hrozne nás stále ohrozujú Zkušenosti s novinkou Butisan Max

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "agrotip Clearfield řepka - přínosy a rizika Ohlédnutí za Polními dny Hniloby na hrozne nás stále ohrozujú Zkušenosti s novinkou Butisan Max"

Transkript

1 agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Červenec-Srpen Júl-August 2014 Clearfield řepka - přínosy a rizika Ohlédnutí za Polními dny Zkušenosti s novinkou Butisan Max Hniloby na hrozne nás stále ohrozujú

2 Obsah Červenec srpen Polní dny BASF Polní dny v Čechách a na Moravě 10 Celoslovenské polné dni Řepka 12 Clearfield řepka: přínosy a eliminace potenciálních pěstitelských rizik 16 První zkušenosti s řepkou v systému Clearfield v ČR 18 Butisan Max - první zkušenosti s novinkou Aktuality 21 Kukátko: informace z webu BASF 2 Agrotip 7 8/2014

3 Obilniny 22 Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny 24 Akce Maraton bez omezení Speciálky Reportáže 28 ZDV Krchleby a.s. Kde jsou zkušenosti i nejnovější technologie jako doma 30 Havajské ostrovy Ako hospodária v exotike 26 Hniloby na hrozne nás stále ohrozujú agrotip Vydavatel: BASF spol. s r.o. Sokolovská 668/136d, Praha 8 IČO: Místo vydání: Praha Číslo 7 8/2014, den vydání: MK ČR E Vychází 10 ročně v ČR a SR Foto na titulní straně: Martin Bašta BASF spol. s r.o. Sokolovská 668/136d, Praha 8 Česká republika, tel.: Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Tento materiál má pouze informativní charakter. BASF Slovensko spol. s r. o. Prievozská 2, Bratislava Slovenská republika, tel.: Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť sa platnou etiketou a platným Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín. Agrotip 7 8/2014 3

4 Reportáž Polní dny Polní dny BASF 2014 V letošním roce jsme měli možnost setkat se s vámi již po šestnácté na demonstračních plochách polních dní BASF. Polní dny proběhly obdobně jako vloni na pěti lokalitách v Rokytnici u Přerova, Ivanovicích na Hané, Kněževsi u Prahy, Bečvárech u Kolína a v Kostelci nad Orlicí. Záměrem rozmístění polních dnů na více stanovišť v posledních třech letech bylo zejména zvýšení regionální dostupnosti této akce a rovněž i časová flexibilita v akcemi nabitém červnovém kalendáři. Letošní pokusný ročník byl charakteristický nadstandardními teplotami v průběhu zimních měsíců, srážkově byl naopak podprůměrný až silně podprůměrný. Slabá, až de facto žádná zima téměř bez sněhové pokrývky přešla ve velmi brzké jaro, nicméně přes prvotní výhled celkového urychlení vegetace nelze v současné době pozorovat nějak mimořádný rozdíl. Dlouhá doba jarní vegetace poskytla dostatek času provést všechny potřebné zásahy, proto bylo nakonec možné nabídnout na všech pěti lokalitách pěkné a vyrovnané porosty obilnin, řepky i kukuřice. Rozdíly mezi jednotlivými variantami a neošetřenými kontrolami byly nejvíce patrné zejména na lokalitách s lepší vláhovou bilancí na jaře. Počasí v průběhu všech polních dní 2014 bylo (zejména ve srovnání s loňskými extrémními teplotami a na druhou stranu silnými srážkami v Kněževsi ) letos velmi příznivé. Potěšující pro nás byla celkově vysoká účast, která byla v letošním roce v součtu všech lokalit více než návštěvníků. Dlužno však přiznat, že se na této bilanci převážnou měrou podílely dvě tradiční lokality Kněževes u Prahy a Rokytnice u Přerova. Většina z Vás pak rovněž využila unikátní možnosti provázené prohlídky pokusnými porosty se zevrubným odborným výkladem našich zkušených regionálních zástupců. Na demonstračních plochách jsme vám na řadě odrůd představili technologie s nově registrovanými či čerstvě zavedenými přípravky. V obilninách se jednalo zejména o fungicid Osiris pro ošetření klasu, pro ošetření ozimých obilnin pak růstový regulátor Medax Top. Ozimá pšenice byla z části ošetřena herbicidem Ataman proti jednoděložným i dvouděložným plevelům. Část pšenice a kompletně i jarní ječmen byly ošetřeny letošní novinkou širokospektrálním herbicidem proti dvouděložným plevelům Biathlon 4D. Konvenční odrůdy řepky ozimé byly po zasetí ošetřeny inovativním herbicidem Butisan Max, CL - IMI tolerantní hybridy pak postemergentním širokospektrálním herbicidem Cleravis. V kukuřici jste měli možnost posoudit účinnost jak letošní herbicidní novinky Akris, která vyniká účinkem i flexibilitou načasování aplikace, tak i dalších účinných kombinací, případně herbicidního balíčku Kelvin 4 SC + Arrat pro postemergentní ochranu proti jednoděložným a dvouděložným plevelům. V kukuřici byla rovněž prezentována formou výkladu (v době konání PD ještě přípravek neaplikován) novinka pro fungicidní ošetření listu Retengo Plus. Kromě výše uvedeného jste se rovněž seznámili s připravovanými novinkami pro příští sezónu. Jednalo se především o mořidlo nové generace Systiva do ječmene či listový fungicid s účinnou látkou ze stejné skupiny (Xemium - karboxamidy) Adexar Plus. Na lokalitách Kněževes, Ivanovice a Kostelec nad Orlicí jste měli možnost shlédnout v praxi víceletý kvetoucí porost pro opylovače a případně diskutovat problematiku těchto připravovaných opatření v budoucnosti. Děkujeme všem, kteří se letošních polních dnů BASF zúčastnili, a doufáme, že pro ně byly přínosem jak po odborné stránce, tak i po stránce odpočinku a relaxace v období relativního klidu před letošními žněmi. Do nich vám přejeme vlídné počasí a bohatou sklizeň! Ing. Daniel Nerad, Ph. D. Foto Michaela Heřmanová 4 Agrotip 7 8/2014

5 Reportáž Polní dny Rokytnice u Přerova Agrotip 7 8/2014 5

6 Reportáž Polní dny Kněževes u Prahy 6 Agrotip 7 8/2014

7 Reportáž Polní dny Ivanovice na Hané Agrotip 7 8/2014 7

8 Reportáž Polní dny Kostelec nad Orlicí 8 Agrotip 7 8/2014

9 Reportáž Polní dny Bečváry Agrotip 7 8/2014 9

10 Reportáž Celoslovenské poľné dni Celoslovenské poľné dni 2014 Dvory nad Žitavou Keď som prichádzala v utorok na miesto konania už tretích celoslovenských poľných dní, zostala som chvíľku v pomykove, či som prišla v dobrom termíne, alebo na dobré miesto. Už do diaľky som pozerala na ľavú stranu, kde sa po minulé roky konali poľné dni, ale žiadne stany, políčka s pokusmi, či čokoľvek, čo by mi napovedalo, že sa koná nejaká udalosť, som nevidela. V tom som si všimla, že celá tá paráda sa tento rok presunula na pravú stranu a to nebola jediná novinka tohtoročnej slávnosti. Ďalšou novinkou bola plocha, na ktorej sa tento rok rozprestierala jedinečná udalosť - bola dvojnásobná a pribudol aj sektor živočíšnej výroby, ktorý bol tiež pekným spestrením a doplnením rastlinnej výroby, 10 Agrotip 7 8/2014

11 ktorú aj tento rok zastupovali osivárske spoločnosti, spoločnosti zaoberajúce sa poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami a samozrejme spoločnosti z oblasti výživy a ochrany rastlín. Keď už hovoríme o ochrane rastlín, naša spoločnosť na 18 pokusných parcelkách pripravila prehliadku plodinových pokusov na repke ozimnej, slnečnici, kukurici, pšenici ozimnej a jačmeni jarnom. Repka bola herbicídne ošetrená minuloročnou novinkou Butisanom Max aj v kombinácii s fungicídmi, ktoré určite už dobre poznáte Pictor, Caryx, a herbicídnu ochranu doplnil aj prípravok Stratos Ultra so zmáčadlom Dash HC. Popri konvečnej repke sme tento rok uviedli na trh možnosť pestovania aj Clearfield repky, ktorej osivo je už v predaji u osivárskych partnerských spoločností. Viac o tejto technológii sa dozviete na našich stránkach alebo Pri ošetrení obilnín sme použili tiež minuloročnú novinku, ktorá sa ihneď stala bestsellerom a bola behom pár dní vypredaná - hovoríme o jedinečnom fungicíde Osiris. Ak ste sa zapojili do našej súťaže, mohli ste okrem krásnych porastov vyhrať s Osirisiom zlaté zrno a kvalitné laky. Predstavili sme aj novinku, ktorú budete mať možnosť sami vyskúšať od budúcoročnej sezóny - Akris (kombinácia účinných látok dimethanamid-p a terbuthylazine) - širokospektrálny herbicíd, ktorý je možno aplikovať až do 6. listu kukurice. O novinkách sa samozrejme dozviete viac na našich zimných konferenciách, ale na to máme ešte čas... Teraz by som vám chcela popriať krásne leto, plné sýpky a veľa úspechov v ďalšej práci. Ing. Tatiana Murcková Foto Matúš Hôrčik, Miroslav Demo Agrotip 7 8/

12 Řepka Technologie Clearfield Clearfield řepka: přínosy a eliminace potencionálních pěstitelských rizik Vývoj herbicidu s novou účinnou látkou stojí v současnosti agrochemické společnosti více než 250 mil. dolarů, přičemž proces vývoje trvá 8 až 10 let a je třeba otestovat asi půl milionu sloučenin. V uplynulých 25 letech se navíc nepodařilo objevit žádnou novou účinnou látku s novým mechanizmem účinku. Nové účinné látky musí splňovat vysoké nároky na účinnost a selektivitu, ale musí mít rovněž příznivý ekotoxický profil. Zejména nároky na ekotoxický profil přípravku se v posledních letech velmi zpřísnily. Vývoj nových herbicidů proto stagnuje. V této situaci se agrochemické společnosti zaměřují na možnost použití stávajících vysoce účinných herbicidů v plodinách, ve kterých nebylo dosud možné tyto herbicidy použít z důvodu fytotoxicity. Začaly tak vznikat technologie ochrany proti plevelům založené na herbicidní toleranci odrůd (HT technologie). U některých plodin, jako např. u slunečnice, kukuřice, řepky a několika dalších, se podařilo konvenčními postupy vyšlechtit odrůdy s tolerancí k herbicidům ze skupiny ALS inhibitorů a inhibitorů ACCasy. U jiných herbicidů (glyphosate a glufosinate) bylo možné vytvořit tolerantní odrůdy pouze genetickou modifikací, což však brání jejich rozšíření ve státech EU, kde se dosud transgenní technologie nesmějí komerčně využívat. Celosvětově nejrozšířenější HT technologií, která nevyužívá genetických modifikací, je systém Clearfield. Clearfield odrůdy (označované obvykle zkratkou CL) vznikly cílenou mutagenezí konvenčních inbredních linií, čímž získaly odolnost k imidazolinonovým herbicidům. V ČR byla v roce 2012 zavedena technologie Clearfield ve slunečnici, přičemž během krátké doby zaujaly CL odrůdy téměř 25 % výměry. Na Slovensku, kde se CL slunečnice pěstuje již od roku 2006, tvoří podíl CL odrůd více než 60 % výměry slunečnice. V letošním roce bude možné vyzkoušet si tuto technologii také v řepce. Jak již bylo uvedeno, CL odrůdy řepky jsou na rozdíl od konvenčních odrůd odolné k imidazolinonovým herbicidům a mohou být proto ošetřovány herbicidem Cleravis (metazachlor + quinmerac + imazamox). Tato technologie bude pěstitelům řepky přinášet řadu výhod, ale nese sebou také jistá rizika, kterých si musí být pěstitel vědom, aby je mohl vhodnými agrotechnickými opatřeními účinně eliminovat. Obr. 1. Herbicid Cleravis vykazuje vysokou účinnost na všechny jednoleté brukvovité plevele (na obrázku úhorník mnohodílný) 12 Agrotip 7 8/2014

13 Butisan Star (BBCH 10) + Galera (BBCH 12 13) Cleravis + Dash HC (řepka BBCH 15) Graf. 1. Porovnání účinnosti herbicidu Cleravis (2 l/ha) se smáčedlem Dash HC v různých aplikačních termínech na testované plevele v porovnání s konvenčním postemergentním herbicidním ošetřením (výsledky z let 2012 a 2013) Butisan S (BBCH 10 + Galera (BBCH 12 Cleravis + Dash H (řepka BB řský olka Cleravis + Dash HC (řepka BBCH 12 13) Cleravis + Dash HC (řepka BBCH 10-11) Violka rolní Rozrazil perský Heřmánkovec přímořský Ptačinec prostřední Úhorník mnohodílný Kokoška pastuší tobolka Penízek rolní Kakost maličký Výdrol ječmene Merlík bílý Cleravis + (řepka BB Cleravis + (řepka BB účinnos účinnost v % Přínosy Clearfield technologie v řepce Vzhledem k poměrně úzkému sortimentu postemergentních herbicidů registrovaných do řepky je ochrana proti plevelům v této plodině postavena především na půdních (obvykle preemergentních) herbicidech, jejichž účinnost je však významným způsobem ovlivňována povětrnostními podmínkami a způsobem a kvalitou zpracování půdy. Tyto herbicidy rovněž obvykle vykazují nedostatečnou účinnost na některé plevele (brukvovité, kakostovité, violky, atd.). Přínosy CL technologie pro pěstitele řepky lze popsat takto: Vysoce účinné postemergentní ošetření v širokém aplikačním termínu Přestože je v současnosti registrováno do řepky několik postemergentních herbicidů, je jejich spektrum působení poměrně úzké, podobně jako jejich aplikační termín. Herbicid Cleravis vykázal v našich pokusech velmi dobrou účinnost na většinu v řepce se vyskytujících plevelů, včetně řady problematických druhů, jako jsou brukvovité a kakostovité plevele (Obr. 1). Ošetření tímto přípravkem lze provést v poměrně širokém aplikačním termínu, obvykle ve fázi děložních až 4 pravých listů plevelů (což obvykle odpovídá růstové fázi 1 4 listů řepky), přičemž ani v případě jeho nedodržení není účinnost výrazněji snížena, což platí zejména při předčasném ošetření (Graf 1). Regulace výdrolu obilní předplodiny Účinná látka imazamox vykazuje velmi vysokou účinnost na většinu u nás běžně se vyskytujících jednoletých trávovitých plevelů a výdrol obilnin. Jedním ošetřením herbicidem Cleravis lze ve většině případů potlačit jak plevele, tak výdrol obilniny (Obr. 2), čímž dojde k úspoře nákladů na regulaci výdrolu listovými graminicidy. Reziduální působení imazamoxu (a částečně také metazachloru) navíc eliminuje vzcházení nových rostlin výdrolu po dobu několika týdnů po aplikaci (délka reziduálního působení závisí na povětrnostních podmínkách). Regulace výdrolu konvenční řepky Po aplikaci herbicidu Cleravis jsou z porostu CL řepky odstraněny všechny rostliny vzešlé z výdrolu po sklizni konvenčních odrůd (Obr. 3), včetně výdrolu příbuzných brukvovitých plodin (hořčice, řepice, ředkve, atd.). Aby bylo možné využívat tohoto efektu dlouhodobě (nejen při prvním pěstování CL řepky na pozemku), je třeba v osevním sledu střídat CL odrůdy s odrůdami konvenčními. Při tomto střídání lze efektu regulace výdrolu využít po každém zařazení CL řepky na pozemek. Časový odstup mezi pěstováním CL řepky na jednom pozemku by měl být v tomto případě minimálně 6 let (odstup konvenční odrůdy po CL odrůdě 4 roky). Regulace plevelné řepy Na pozemcích, kde se plevelná řepa vyskytuje, je obvykle pro cukrovou řepu nejproblematičtějším škodlivým organizmem. K její regulaci v cukrovce nelze využít žádný herbicid a je proto nutné ji důsledně potlačovat v předplodinách. V porostech řepky však často dochází k jejímu namnožení, protože většina řepkových herbicidů nevykazuje na plevelnou řepu dostatečnou účinnost. Úč. látka imazamox obsažená v herbicidu Cleravis by měla plevelnou řepu účinně potlačovat a zabraňovat její reprodukci. Eliminace rizika zbytečně vynaložených nákladů do špatně založených porostů řepky Za sucha nebo při nekvalitní přípravě půdy před setím může být výrazně omezena polní vzcházivost řepky, což v určitých případech může vést ke zrušení takových porostů. V případě preemergentního ošetření Agrotip 7 8/

14 Řepka Technologie Clearfield Tabulka 1. Herbicidy vhodné k regulaci výdrolu CL řepky v jarních plodinách Plodina Účinná látka Herbicid MCPA Agritox, Dicopur M, Optika Trio Obilniny Esteron, Dicopur D, Mustang, Mustang 2,4-D Forte, Pegas Cukrovka lenacil Venzar Kukuřice Slunečnice (včetně CL a ExpressSun Luskoviny Brambory tembotrione mesotrione (CPOST) sulcotrione terbuthylazin (CPOST) isoxaflutole (CPOST) bromoxynil 2,4-D aclonifen (nejlépe CPOST) bentazone metribuzin aclonifen metribuzin bentazone flurochloridone Laudis Callisto, Lumax, Elumis, Story Sulcogan Akris, Koban T, Gardoprim, Lumax, Balaton, Bolton Duo, Zeagran Adengo Pardner, Bromotril, Emblem Pro, Zeagran Esteron, Dicopur D, Mustang, Pegas Bandur Basagran, Benta, Troy Plateen Bandur Sencor, Metriphar, Mistral, Plateen, Arcade Basagran, Benta, Troy Racer Obr. 2. Společně s plevely je herbicidem Cleravis potlačen také výdrol obilní předplodiny (je třeba aplikovat se smáčedlem Dash HC) řepky jsou finanční ztráty při zaorávkách řepky vyšší, než v případě, že se s ošetřením proti plevelům počítá až po vzejití řepky. Rovněž založení porostu náhradní plodiny po zaorání porostu řepky není v tomto případě omezeno reziduálním působením již aplikovaných preemergentních herbicidů. Omezení rizika špatného vzcházení řepky v důsledku reziduí sulfonylmočovin v půdě Některé sulfonylmočoviny (ale i jiné ALS inhibitory) mohou vykazovat v půdě poměrně dlouhé reziduální působení. Pokud jsou tyto herbicidy použity v předplodině (zejména jarní aplikace), mohou za určitých okolností (sucho, těžké půdy, minimalizační technologie zpracování půdy) způsobovat fytotoxicitu konvenčních odrůd řepky. Odrůdy CL řepky vykazují vůči většině ALS inhibitorům vyšší odolnost a riziko jejich poškození rezidui těchto herbicidů je výrazně sníženo. Rizika spojená s pěstováním Clearfield řepky Některá zvýše uvedených pozitiv CL řepky mohou být z jiného úhlu pohledu vnímána jako rizika a je potřeba je vést v patrnosti při rozhodováni o agrotechnických zásazích v porostech řepky i v následných plodinách. Jedná se především o tato rizika: Výdrol CL hybridů řepky vykazuje vysoký stupeň odolnosti k většině ALS inhibitorům (sulfonylmočovinám a jim příbuzným herbicidům), které se s oblibou používají k regulaci výdrolu konvenčních odrůd řepky v následných plodinách (obilniny, kukuřice, cukrovka, brambory, atd.). K regulaci výdrolu CL odrůd řepky proto bude třeba využívat herbicidy s jiným mechanismem účinku. V ozimých obilninách je vhodné řešit výdrol CL řepky již na podzim (časně postemergentně) kombinovanými přípravky obsahující isoproturon + diflufenican (pendimethalin, beflubutamid, flumioxazin). V případě, že bude nutný na jaře opravný zásah (zejména v aridních oblastech a při mírné zimě), je možné použít růstové her- Obr. 3. Po aplikaci herbicidu Cleravis je z porostu CL řepky odstraněn výdrol řepky konvenčních odrůd 14 Agrotip 7 8/2014

15 Obr. 4. Herbicidem Cleravis mohou být ošetřeny pouze CL odrůdy řepky; na obrázku je zaznamenáno poškození konvenčních odrůd tři týdny po ošetření herbicidem Cleravis bicidy MCPA nebo 2,4-D (min. 300 g/ha). V jařinách lze problémy očekávat zejména ve vlhčích letech, kdy bude mít výdrol řepky dobré podmínky pro růst a nebude výrazněji poškozován dřepčíky (Tabulka 1). V případě, že během zimy dojde k vymrznutí porostu CL řepky, bude třeba důkladně zvážit jakou náhradní plodinu použít a jakým způsobem provést půdní přípravu před založením porostu. Účinné látky imazamox i metazachlor vykazují poměrně dlouhou perzistenci v půdě a v případě chladné a suché zimy mohou být porosty jarních obilnin (zejména ječmene) zakládané minimalizací těmito látkami retardovány. Podobně jako většina herbicidů do řepky nebude ani Cleravis vykazovat dostatečnou účinnost na violky (Graf 1), které by se však v důsledku absence ostatních plevelů v porostu řepky (vysoká účinnost na většinu ostatních druhů) mohly šířit daleko expanzivněji než dosud. Po ošetření CL řepky herbicidem Cleravis je třeba důkladně vypláchnout postřikovač. Je třeba upozornit obsluhu postřikovače, že toto důkladné vyčištění postřikovače je třeba provést i v případě, že po aplikaci herbicidu Cleravis bude ošetřovat konvenční řepku, které je k úč. látce imazamox vysoce citlivá. Je třeba zabránit záměně osiva při zakládání porostu řepky v podniku a vést důkladnou evidenci ploch, kde byl vyset CL hybrid a kde konvenční odrůda. Herbicidem Cleravis nesmí být v žádném případě ošetřeny jiné odrůdy řepek než s označením CL (Obr. 4). V omezeném rozsahu může docházet k přenosu genů CL řepky na sousední pozemky. Hlavní cesty šíření genu jsou dvě: 1) při sklizni pomocí sklizňové mechanizace a 2) pylem. V obou případech by nemělo docházet k masivnímu zamoření sousedních ploch CL řepkou, zejména proto, že sklízecí technikou se obvykle transportuje jen omezené množství semen a schopnost cizosprášení okolních porostů řepky s rostoucí vzdálenosti prudce klesá (1 % cizosprášení při 10 m izolaci). Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, prof. Ing. Josef Soukup, CSc., ČZÚ Praha Foto autoři Hlavní oblasti uplatnění Clearfield řepky S ohledem na výše uvedené pěstitelské přínosy a rizika lze CL řepku doporučit především: do oblastí, kde dlouhodobě selhává účinnost půdních herbicidů (aridní oblasti, horší kvalita zpracování půdy) na pozemky, kde dominují plevele, které jsou k běžně používaným řepkovým herbicidům odolné (vyjma violky) na pozemcích, kde lze přepokládat vysokou intenzitu výdrolu konvenční řepky (po kroupách, vysoké sklizňové ztráty, krátký časový odstup od předchozího pěstování řepky, atd.) při vysokém výskytu výdrolu obilní předplodiny při uplatňování bezorebných systému zpracování půdy, kdy je na povrchu půdy velké množství organických zbytků. pokud byla v předplodině v jarním období použita sulfonylmočovina s dlouhou perzistencí v půdě. Agrotip 7 8/

16 Řepka Technologie Clearfield První zkušenosti s řepkou v systému Clearfield v ČR V minulých vydáních měsíčníku Agrotip jsme si přiblížili technologii Clearfield spolu s hybridy nabízenými na trhu v České a Slovenské republice v nadcházející sezóně. Dnes bychom se s vámi rádi podělili o první zkušenosti a dojmy českých zemědělců ohledně technologie Clearfield v řepce. V současné sezóně byly na desítkách lokalit po České republice založené velkoparcelkové pokusy, na kterých měli vybraní agronomové jedinečnou příležitost vyzkoušet systém Clearfield na vlastním pozemku. První ohlasy a zkušenosti jsou velmi pozitivní, přičemž k nejvíce vyzdvihovaným přednostem patří čistota porostu bez plevelů. Zemědělci si tak vyzkoušeli, kdy je ideální doba aplikace a také vizuálně porovnali čistotu pole oproti tradiční postemergentní technologii. S celkovou spokojeností, dojmy a také výnosovými výsledky se s vámi podělíme po nadcházející sklizni na našich internetových stránkách První ohlasy a zkušenosti agronomů zkoušejících systém Clearfield v řepce Dobré vzcházení Výhoda možnosti pozdějšího setí Vysoká odolnost stresovým faktorům Perfektní účinnost na brukvovité a kakostovité druhy včetně výdrolu obilnin Retardace vytrvalých plevelů (pcháč, svlačec) Přerostlé plevele retardovány Perfektní účinnost na řepice Mimořádná selektivita Eliminace výdrolu řepky z minulých let Silná redukce violek, pěkný habitus rostliny V porovnání s tradiční postemergentní technologií v dané lokalitě účinnější Nejlepší herbicidní účinnosti bylo dosahováno při včasnější aplikaci (fáze plevelu cca 2. list) Názory agronomů: Účinek byl pozvolný i na výdrol, v současné době hodnotím jako nejčistší porost (hodnotím známkou 1). Agronom, Střílky Líbí se mi zkoušený hybrid. Ačkoli je na špatném pozemku a je u nás velké sucho, docela dobře se drží. Účinek Cleravisu na plevele velmi dobrý, uvažuji, že letos si na části plochy systém ještě osahám. Agronom, Brno Tuřany Tato technologie se mi jeví jako velmi zajímavá a přináší další posun v ochraně řepky. Letos plánuji na části plochy tuto technologii znovu vyzkoušet. Agronom, Velké Pavlovice Velká výhoda systému je jeho jednoduchost a pohodlnost pro pěstitele. Jeho zavedení v našem podniku budeme ještě zvažovat, jelikož pěstujeme cukrovku, takže musíme zvážit všechna rizika vyplývající z hubení výdrolu CL řepky. Agronom, Blažovice 16 Agrotip 7 8/2014

17 Produkční systém v řepce Kontrola Cleravis Foceno kontrola/cleravis Foto: Ondřej Klap Stewardship Clearfield systém pro úspěšné a dlouhodobé používání vyžaduje dodržování tzv. správné zemědělské praxe. Tím se myslí např.: Likvidace výdrolu CL řepky v meziporostním období stimulace klíčení a růstu výdrolu tak, aby bylo možné jej zničit herbicidem nebo mechanicky Čištění sklizňové techniky při přejezdech mezi různými pozemky Cleravis Kontrola Foceno Cleravis/kontrola Foto: Radek Nevařil Použití vhodných herbicidů v následných plodinách Opatření proti nechtěné aplikaci - balení osiv a herbicidů Clearfield jsou označena logem Clearfield a příponou CL u názvu odrůdy řepky Více informací k tomuto tématu naleznete na internetových stránkách BASF: Stav ke dni Cleravis, Foto: Pavel Šácha Agrotip 7 8/

18 Řepka Herbicidy Butisan Max zkušenosti s novinkou Na podzim roku 2013 uvedla společnost BASF na český trh velmi plastický přípravek Butisan Max, který má doporučenou aplikační dávku 2,25 l/ha. Pokud si vzpomenete, na obrázkovém letáku byly přednosti přípravku naznačeny třemi prsty. Ty symbolizují hlavní výhody přípravku. Flexibilita Porosty řepky můžete ošetřovat od zasetí až po stadium cca 6 pravých listů. Je jednodušší uvolnit osádku postřikovače jednou za čas, případně zaset a potom najednou ošetřit. Účinnost Díky třem účinným látkám je výrazně lepší účinnost proti všem důležitým plevelům v řepce. Využívá další vstup do plevelných rostlin (hypokotyl resp. koleoptyle). Účinkuje na širší spektrum plevelů a jistěji. Z obtížněji hubitelných plevelů jmenuji alespoň kakosty. Spolehlivost Nová látka dimethenamid P, kterou mnozí z vás znají z našeho preemergentního systému (Butisan Duo + Reactor), je výrazně rozpustnější ve vodě, resp. potřebuje méně vody k vytvoření souvislého filmu na povrchu půdy. Jednoduše: lépe pracuje na sušší půdě. Nový přípravek je přijímán trhem s velkými očekáváními a již v této první sezóně se výborný účinek potvrdil. Butisan Max v systému časně posteemergentním si velmi dobře poradil s běžnými plevely, jako jsou ježatky, laskavce, zemědým, psárky, béry, lipnice, pěťoury, mléče, pryskyřníky, heřmánky a rmeny, hluchavky, merlíky, svízel. Naopak vytrvalé druhy např. svlačec, pcháče, bodláky a pýr plazivý - jsou kontrolovány nedostatečně. V dávce 2,25 l na hektar působí po celý podzim i na nově vzcházející vlny plevelů a řepka jde do zimy s vyřazenou konkurencí plevelů. Nejvíce zdůrazňována byla účinnost na druhy kakostů a i zde přípravek obstál na výbornou. Tady je ovšem nutno zdůraznit, že na polích s vysokým výskytem kakostů musí být provedena aplikace plné (registrované) dávky Butisanu Max, tzn. 2,5 l/ha. Tím je zabezpečena vynikající a spolehlivá účinnost i na tento nově se objevující plevel. Použití přípravku je jednoduché i z pohledu organizace prací na farmě. Postřikovač může jet až po zasetí celé plochy řepky ozimé a to bez obav, že postřik retarduje porost, případně že některé plevele odrostou. Přípravek Butisan Max je možno, pokud se termíny aplikace potkají, míchat i s přípravky proti výdrolu obilnin graminicidy. Z produktů firmy BASF bych na tomto místě připomněl graminicid Stratos Ultra, balený společně se smáčedlem Dash HC, dávkovaný obvykle ve stadiu do třech listů obilniny - 1 l/ha Stratos Ultra + 1 l/ha Dash HC. Pevně věřím, že na základě letošních výborných zkušeností s přípravkem Butisan Max zařadíte tento nejnovější z rodiny Butisanů mezi hlavní systém odstranění plevelů z porostů řepky. Více informací vám rádi poskytnou regionální zástupci společnosti BASF. Ing. Lubomír Zámorský 18 Agrotip 7 8/2014

19 Jaká je nejcennější práce na zemi?

20 Pěstování vysoce kvalitních plodin. Zemědělství, nejcennější práce na zemi. Populace roste a s ní i lidské nároky. Na zemědělce je vyvíjen tlak s cílem maximalizovat výnosy a produkovat plodiny se stále vyšší kvalitou. To je důvod, proč BASF ve spolupráci se zemědělci vytváří přípravky, které jim pomáhají vypěstovat zdravé a vysoce kvalitní plodiny. S pomocí firmy BASF to je v rukou zemědělců.

21 Pokusy Novinka Kukátko: nejaktuálnější informace Od letošního roku zcela poprvé nabízíme vám, našim zákazníkům, možnost připojit se během celé sezóny online na prohlídku našich polních pokusů. Abychom toho dosáhli, nainstalovali jsme polní kamery (Kukátka) na různé lokality napříč Českou republikou. Ale co tedy je takové Kukátko? Kukátko je systém, který pořizuje každý den aktuální snímky vývoje plodin a umisťuje je na naši webovou stránku, kde se ukládají do archivu. Jakmile jsou jednou umístěny na naše webové stránky, díky tomuto linku: je vám k nim umožněn přístup. K fotografiím z Kukátka jsou připojeny také informace o počasí, konkrétně naměřené srážky a teplota vzduchu. Všechny snímky se ukládají s datem a časem, kdy byly pořízeny. Slideshow (posouvání obrázků) umožňuje sledovat, jak se plodina vyvíjela od prvního do posledního dne sledovaného období. V kombinaci s informacemi o počasí je možné lépe odhadnout počátek infekce a upravit případnou strategii pro aplikaci přípravku. Tím Kukátko přispívá k rozhodování o ochranných opatřeních na poli bez nutnosti je pokaždé navštěvovat. Lepší obrázek je možné si vytvořit, pokud se porovná více polí. Kromě prohlížení snímků je tu také možnost detailnějšího přiblížení. Díky této funkci získáte detailní obrázek plodiny, budete mít možnost sledovat kupříkladu výskyt listových chorob v dané lokalitě. Kamera je umístěna tak, že obraz je rozdělen do dvou částí. V jedné části je zachycena neošetřená plocha, v druhé oblast s ošetřením. To vám pomůže vyhodnotit úspěšnost ošetření v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Jakmile provedeme aplikaci, poskytneme vám o ošetření informace. Sledujte úspěch přípravku Retengo Plus! V letošním roce jsme spustili Kukátka v kukuřici, neboť jsme obdrželi novou registraci fungicidu do kukuřice - Retengo Plus. Kromě kontroly chorob vykazuje Retengo Plus i tzv. AgCelence efekt. Rostliny ošetřené přípravkem Retengo Plus se oproti neošetřeným lépe vyrovnávají se stresem. Stresem v podobě slunečního žáru, sucha, chladu, hmyzu stejně tak jako poškození kroupami. Ošetřené rostliny tyto situace lépe překonají nebo se snáze vzpamatují. Pokusy, které jsme udělali ve spolupráci s Českou bioplynovou asociací potvrdily, že tímto ošetřením můžeme zvýšit výtěžnost plynu o 5% či dokonce více. Tento výsledek z opakovaných laboratorních zkoušek činí používání přípravku Retengo Plus velice rentabilním. Podobné výsledky se objevují u silážní kukuřice, kde ošetření kukuřice pro silážování zlepšuje kvalitativní parametry siláže a tím dojivost krav. Využijte této nové unikátní příležitosti a navštivte naše internetové stránky, abyste si prohlédli výsledky ošetření přípravkem Retengo Plus a lépe se seznámili se systémem Kukátka. Věříme, že se vám tato nová možnost prohlídky polí bude líbit! Od podzimu umístíme naše Kukátka také do řepky a obilnin, abychom ukázali výsledky systému Clearfield v řepce nebo herbicidů v obilninách. Máte-li libovolný dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Tým BASF Ochrana rostlin Agrotip 7 8/

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Č. j. SRS 035491/2013 ze dne

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Hlavní zásady ochrany ozimých obilnin proti plevelům. Únor Február 2012

Hlavní zásady ochrany ozimých obilnin proti plevelům. Únor Február 2012 Únor Február 2012 Hlavní zásady ochrany ozimých obilnin proti plevelům Morforegulace porostů obilnin na jaře Výsledky fungicidních pokusů Selgen Novinky ve speciálkách Reportáž z cest 6 Únor Február 2012

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Obsah. Obsah. Přehled přípravků pro profesionální uživatele 3 Přehled přípravků podle skupin použití 5 Abecední Přehled přípravků...

Obsah. Obsah. Přehled přípravků pro profesionální uživatele 3 Přehled přípravků podle skupin použití 5 Abecední Přehled přípravků... Obsah Přehled přípravků pro profesionální uživatele 3 Přehled přípravků podle skupin použití 5 Abecední Přehled přípravků... 7 Přehled přípravků podle plodin... 21 přípravky BASF Acrobat MZ WG 37 Adexar

Více

agrotip Novinky BASF 2014 České pivo Výsledky pokusů v obilninách a řepce Sladovnický ječmen

agrotip Novinky BASF 2014 České pivo Výsledky pokusů v obilninách a řepce Sladovnický ječmen agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Leden Január 2014 Novinky BASF 2014 České pivo Sladovnický ječmen Výsledky pokusů v obilninách a řepce Editorial Rok 2014 bude rokem nových

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

agrotip Kukuřice bez acetochloru? Choroby a škůdci řepky na jaře Sója Cukrová řepa Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Březen 2015

agrotip Kukuřice bez acetochloru? Choroby a škůdci řepky na jaře Sója Cukrová řepa Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Březen 2015 agrotip Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Březen 2015 Kukuřice bez acetochloru? Choroby a škůdci řepky na jaře Cukrová řepa Sója Obsah Březen 2015 08 14 21 Kukuřice 04 První rok bez acetochloru

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

Změny v registracích pro rok 2012. Leden Január 2012

Změny v registracích pro rok 2012. Leden Január 2012 Leden Január 2012 Změny v registracích pro rok 2012 Balíčky BASF - jednoduchá manipulace i použití Non Crop - rozvíjející se segment u BASF Výsledky ze stacionárů BASF 4 Leden Január 2012 Obsah čísla Novinky

Více

PŘÍRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Pouze pro profesionální uživatele AUTOR

PŘÍRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Pouze pro profesionální uživatele AUTOR PŘÍRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Pouze pro profesionální uživatele AUTOR Selektivní herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v řepce

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 dne 29.1.2014 na MSŠZ a VOŠ Opava Firemní prezentace Firma: NAVOS FARM TECHNIC s. r. o. zastoupená : Ing. Martinem Sochorcem Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Klíčová aktivita A - 2-4

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

agrotip Podzimní regulace růstu řepky olejky Fungicidní ošetření kukuřice Informace o novém přípravku Corum Reportáže

agrotip Podzimní regulace růstu řepky olejky Fungicidní ošetření kukuřice Informace o novém přípravku Corum Reportáže agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Říjen Október 2014 Podzimní regulace růstu řepky olejky Fungicidní ošetření kukuřice Informace o novém přípravku Corum Reportáže Obsah Říjen

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Moření osiva máku Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Vzcházející mák bývá často poškozen žírem brouků krytonosce kořenového (obr. 1), v pozdější době i jeho

Více

STANOVISKO K PESTICIDŮM ŘEPKA

STANOVISKO K PESTICIDŮM ŘEPKA STANOVISKO K PESTICIDŮM ŘEPKA 2012 Sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin a SPZO s.r.o. v rámci Programu rozvoje venkova ČR Semináře pro pěstitele

Více

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Sugar Beet Varieties Registered in 2015 Lenka Hakaufová ÚKZÚZ, referát semenných okopanin Pro registrační řízení byly v roce 2014 založeny pokusy s cukrovou řepou

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Cílem zde uvedených referátů je popsat problémy, které nejsou běžně uváděny, ale jimž by měl pracovník v ochraně rostlin rozumět. Snažíme

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2011 Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407 V Brništi dne 27. 2. 2012 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní

Více

Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám

Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám 2 Ochranné vzdálenosti od okraje povrchové vody Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám 1. zkrácení nelze uplatnit, pokud je přípravek označen větou SPe2 (svažité půdy)

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Ceny služeb mechanizovaných prací

Ceny služeb mechanizovaných prací Tab. : 144 Ceny služeb mechanizovaných prací 1 Podmítka (talířový podmítač) 5,80 l/ha 535,00 Kč/ha 700,00 Kč/ha 2 Podmítka (radličkový kypřič) 6,80 l/ha 495,00 Kč/ha 685,00 Kč/ha 3 Podmítka (zaorávka hnoje

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: UKZUZ 032523/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Dávkování, mísitelnost. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 1,5 l/ha 80-250 l vody /ha. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 5 l/ha 80-400 l vody /ha

Dávkování, mísitelnost. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 1,5 l/ha 80-250 l vody /ha. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 5 l/ha 80-400 l vody /ha ČESKÁ REPUBLIKA, organizační složka státu Státní rostlinolékařská správa SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ - oddělení registrační agendy Korespondenční adresa: Zemědělská 1a,

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 5. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,-

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy pšenice ječmen kukuřice řepka slunečnice cukrová řepa brambory mák chmel vinná réva jablka cibule zelí LISTOVÁ HNOJIVA PRO EKOLOGICKÉ ZEM D LSTVÍ MgS sol

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

S polehlivost D ůvěra B udoucnost. Es Alonso. ř e p k a o z i m á

S polehlivost D ůvěra B udoucnost. Es Alonso. ř e p k a o z i m á S polehlivost D ůvěra B udoucnost Adriana Chagall Es Alonso ř e p k a o z i m á VÍTĚZ 2010 2 1 pokusy ČZU 3 adriana středně raná liniová odrůda novinka v naší nabídce Udržovatel: Nickerson International

Více

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Tomáš Hrůša (c) AGRO-partner, s.r.o. 1 Obsah prezentace - O firmě AGRO-partner - Jednotlivé produkty: - Přihrnovač Lely Juno - GreenStall

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Katalog řepek VP AGRO

Katalog řepek VP AGRO www.vpagro.cz 2011 Katalog řepek VP AGRO Recordie Da Vinci Sensation NK Octans NK Linus Mickey Grizzly Atlantic Nakupte a pomáhejte Společnost VP AGRO si uvědomuje, že úspěšnost v podnikání se neměří jen

Více

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856 Řepka ozimá Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011 Sejeme budoucnost od roku 1856 Úvod Vážení partneři, právě jste vzali do ruky nový katalog odrůd a hybridů řepky KWS. Dovolte, abychom

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav, bylin a leguminóz

Více

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin Dual Gold 960 EC Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení prosovitých trav a některých jednoletých dvouděložných plevelů v bramboru, cukrovce,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ADAM - zahradnická a.s. Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 1. Identifikace společnosti 2. Předmět podnikání 3. Členové statutárních

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Oddělení metod integrované ochrany rostlin ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy ( listopad 2014) Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Precizní meziřádková kultivace ROW-MASTER RN

Precizní meziřádková kultivace ROW-MASTER RN Precizní meziřádková kultivace ROW-MASTER RN ROW-MASTER RN Obecný popis HLAVNÍ VÝHODY STROJE Bezúdržbový paralelogramový závěs jednotek s opěrným hloubkovým kolem. Přesné optické navádění zařízením CultiCam

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více