agrotip Clearfield řepka - přínosy a rizika Ohlédnutí za Polními dny Hniloby na hrozne nás stále ohrozujú Zkušenosti s novinkou Butisan Max

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "agrotip Clearfield řepka - přínosy a rizika Ohlédnutí za Polními dny Hniloby na hrozne nás stále ohrozujú Zkušenosti s novinkou Butisan Max"

Transkript

1 agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Červenec-Srpen Júl-August 2014 Clearfield řepka - přínosy a rizika Ohlédnutí za Polními dny Zkušenosti s novinkou Butisan Max Hniloby na hrozne nás stále ohrozujú

2 Obsah Červenec srpen Polní dny BASF Polní dny v Čechách a na Moravě 10 Celoslovenské polné dni Řepka 12 Clearfield řepka: přínosy a eliminace potenciálních pěstitelských rizik 16 První zkušenosti s řepkou v systému Clearfield v ČR 18 Butisan Max - první zkušenosti s novinkou Aktuality 21 Kukátko: informace z webu BASF 2 Agrotip 7 8/2014

3 Obilniny 22 Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny 24 Akce Maraton bez omezení Speciálky Reportáže 28 ZDV Krchleby a.s. Kde jsou zkušenosti i nejnovější technologie jako doma 30 Havajské ostrovy Ako hospodária v exotike 26 Hniloby na hrozne nás stále ohrozujú agrotip Vydavatel: BASF spol. s r.o. Sokolovská 668/136d, Praha 8 IČO: Místo vydání: Praha Číslo 7 8/2014, den vydání: MK ČR E Vychází 10 ročně v ČR a SR Foto na titulní straně: Martin Bašta BASF spol. s r.o. Sokolovská 668/136d, Praha 8 Česká republika, tel.: Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Tento materiál má pouze informativní charakter. BASF Slovensko spol. s r. o. Prievozská 2, Bratislava Slovenská republika, tel.: Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť sa platnou etiketou a platným Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín. Agrotip 7 8/2014 3

4 Reportáž Polní dny Polní dny BASF 2014 V letošním roce jsme měli možnost setkat se s vámi již po šestnácté na demonstračních plochách polních dní BASF. Polní dny proběhly obdobně jako vloni na pěti lokalitách v Rokytnici u Přerova, Ivanovicích na Hané, Kněževsi u Prahy, Bečvárech u Kolína a v Kostelci nad Orlicí. Záměrem rozmístění polních dnů na více stanovišť v posledních třech letech bylo zejména zvýšení regionální dostupnosti této akce a rovněž i časová flexibilita v akcemi nabitém červnovém kalendáři. Letošní pokusný ročník byl charakteristický nadstandardními teplotami v průběhu zimních měsíců, srážkově byl naopak podprůměrný až silně podprůměrný. Slabá, až de facto žádná zima téměř bez sněhové pokrývky přešla ve velmi brzké jaro, nicméně přes prvotní výhled celkového urychlení vegetace nelze v současné době pozorovat nějak mimořádný rozdíl. Dlouhá doba jarní vegetace poskytla dostatek času provést všechny potřebné zásahy, proto bylo nakonec možné nabídnout na všech pěti lokalitách pěkné a vyrovnané porosty obilnin, řepky i kukuřice. Rozdíly mezi jednotlivými variantami a neošetřenými kontrolami byly nejvíce patrné zejména na lokalitách s lepší vláhovou bilancí na jaře. Počasí v průběhu všech polních dní 2014 bylo (zejména ve srovnání s loňskými extrémními teplotami a na druhou stranu silnými srážkami v Kněževsi ) letos velmi příznivé. Potěšující pro nás byla celkově vysoká účast, která byla v letošním roce v součtu všech lokalit více než návštěvníků. Dlužno však přiznat, že se na této bilanci převážnou měrou podílely dvě tradiční lokality Kněževes u Prahy a Rokytnice u Přerova. Většina z Vás pak rovněž využila unikátní možnosti provázené prohlídky pokusnými porosty se zevrubným odborným výkladem našich zkušených regionálních zástupců. Na demonstračních plochách jsme vám na řadě odrůd představili technologie s nově registrovanými či čerstvě zavedenými přípravky. V obilninách se jednalo zejména o fungicid Osiris pro ošetření klasu, pro ošetření ozimých obilnin pak růstový regulátor Medax Top. Ozimá pšenice byla z části ošetřena herbicidem Ataman proti jednoděložným i dvouděložným plevelům. Část pšenice a kompletně i jarní ječmen byly ošetřeny letošní novinkou širokospektrálním herbicidem proti dvouděložným plevelům Biathlon 4D. Konvenční odrůdy řepky ozimé byly po zasetí ošetřeny inovativním herbicidem Butisan Max, CL - IMI tolerantní hybridy pak postemergentním širokospektrálním herbicidem Cleravis. V kukuřici jste měli možnost posoudit účinnost jak letošní herbicidní novinky Akris, která vyniká účinkem i flexibilitou načasování aplikace, tak i dalších účinných kombinací, případně herbicidního balíčku Kelvin 4 SC + Arrat pro postemergentní ochranu proti jednoděložným a dvouděložným plevelům. V kukuřici byla rovněž prezentována formou výkladu (v době konání PD ještě přípravek neaplikován) novinka pro fungicidní ošetření listu Retengo Plus. Kromě výše uvedeného jste se rovněž seznámili s připravovanými novinkami pro příští sezónu. Jednalo se především o mořidlo nové generace Systiva do ječmene či listový fungicid s účinnou látkou ze stejné skupiny (Xemium - karboxamidy) Adexar Plus. Na lokalitách Kněževes, Ivanovice a Kostelec nad Orlicí jste měli možnost shlédnout v praxi víceletý kvetoucí porost pro opylovače a případně diskutovat problematiku těchto připravovaných opatření v budoucnosti. Děkujeme všem, kteří se letošních polních dnů BASF zúčastnili, a doufáme, že pro ně byly přínosem jak po odborné stránce, tak i po stránce odpočinku a relaxace v období relativního klidu před letošními žněmi. Do nich vám přejeme vlídné počasí a bohatou sklizeň! Ing. Daniel Nerad, Ph. D. Foto Michaela Heřmanová 4 Agrotip 7 8/2014

5 Reportáž Polní dny Rokytnice u Přerova Agrotip 7 8/2014 5

6 Reportáž Polní dny Kněževes u Prahy 6 Agrotip 7 8/2014

7 Reportáž Polní dny Ivanovice na Hané Agrotip 7 8/2014 7

8 Reportáž Polní dny Kostelec nad Orlicí 8 Agrotip 7 8/2014

9 Reportáž Polní dny Bečváry Agrotip 7 8/2014 9

10 Reportáž Celoslovenské poľné dni Celoslovenské poľné dni 2014 Dvory nad Žitavou Keď som prichádzala v utorok na miesto konania už tretích celoslovenských poľných dní, zostala som chvíľku v pomykove, či som prišla v dobrom termíne, alebo na dobré miesto. Už do diaľky som pozerala na ľavú stranu, kde sa po minulé roky konali poľné dni, ale žiadne stany, políčka s pokusmi, či čokoľvek, čo by mi napovedalo, že sa koná nejaká udalosť, som nevidela. V tom som si všimla, že celá tá paráda sa tento rok presunula na pravú stranu a to nebola jediná novinka tohtoročnej slávnosti. Ďalšou novinkou bola plocha, na ktorej sa tento rok rozprestierala jedinečná udalosť - bola dvojnásobná a pribudol aj sektor živočíšnej výroby, ktorý bol tiež pekným spestrením a doplnením rastlinnej výroby, 10 Agrotip 7 8/2014

11 ktorú aj tento rok zastupovali osivárske spoločnosti, spoločnosti zaoberajúce sa poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami a samozrejme spoločnosti z oblasti výživy a ochrany rastlín. Keď už hovoríme o ochrane rastlín, naša spoločnosť na 18 pokusných parcelkách pripravila prehliadku plodinových pokusov na repke ozimnej, slnečnici, kukurici, pšenici ozimnej a jačmeni jarnom. Repka bola herbicídne ošetrená minuloročnou novinkou Butisanom Max aj v kombinácii s fungicídmi, ktoré určite už dobre poznáte Pictor, Caryx, a herbicídnu ochranu doplnil aj prípravok Stratos Ultra so zmáčadlom Dash HC. Popri konvečnej repke sme tento rok uviedli na trh možnosť pestovania aj Clearfield repky, ktorej osivo je už v predaji u osivárskych partnerských spoločností. Viac o tejto technológii sa dozviete na našich stránkach alebo Pri ošetrení obilnín sme použili tiež minuloročnú novinku, ktorá sa ihneď stala bestsellerom a bola behom pár dní vypredaná - hovoríme o jedinečnom fungicíde Osiris. Ak ste sa zapojili do našej súťaže, mohli ste okrem krásnych porastov vyhrať s Osirisiom zlaté zrno a kvalitné laky. Predstavili sme aj novinku, ktorú budete mať možnosť sami vyskúšať od budúcoročnej sezóny - Akris (kombinácia účinných látok dimethanamid-p a terbuthylazine) - širokospektrálny herbicíd, ktorý je možno aplikovať až do 6. listu kukurice. O novinkách sa samozrejme dozviete viac na našich zimných konferenciách, ale na to máme ešte čas... Teraz by som vám chcela popriať krásne leto, plné sýpky a veľa úspechov v ďalšej práci. Ing. Tatiana Murcková Foto Matúš Hôrčik, Miroslav Demo Agrotip 7 8/

12 Řepka Technologie Clearfield Clearfield řepka: přínosy a eliminace potencionálních pěstitelských rizik Vývoj herbicidu s novou účinnou látkou stojí v současnosti agrochemické společnosti více než 250 mil. dolarů, přičemž proces vývoje trvá 8 až 10 let a je třeba otestovat asi půl milionu sloučenin. V uplynulých 25 letech se navíc nepodařilo objevit žádnou novou účinnou látku s novým mechanizmem účinku. Nové účinné látky musí splňovat vysoké nároky na účinnost a selektivitu, ale musí mít rovněž příznivý ekotoxický profil. Zejména nároky na ekotoxický profil přípravku se v posledních letech velmi zpřísnily. Vývoj nových herbicidů proto stagnuje. V této situaci se agrochemické společnosti zaměřují na možnost použití stávajících vysoce účinných herbicidů v plodinách, ve kterých nebylo dosud možné tyto herbicidy použít z důvodu fytotoxicity. Začaly tak vznikat technologie ochrany proti plevelům založené na herbicidní toleranci odrůd (HT technologie). U některých plodin, jako např. u slunečnice, kukuřice, řepky a několika dalších, se podařilo konvenčními postupy vyšlechtit odrůdy s tolerancí k herbicidům ze skupiny ALS inhibitorů a inhibitorů ACCasy. U jiných herbicidů (glyphosate a glufosinate) bylo možné vytvořit tolerantní odrůdy pouze genetickou modifikací, což však brání jejich rozšíření ve státech EU, kde se dosud transgenní technologie nesmějí komerčně využívat. Celosvětově nejrozšířenější HT technologií, která nevyužívá genetických modifikací, je systém Clearfield. Clearfield odrůdy (označované obvykle zkratkou CL) vznikly cílenou mutagenezí konvenčních inbredních linií, čímž získaly odolnost k imidazolinonovým herbicidům. V ČR byla v roce 2012 zavedena technologie Clearfield ve slunečnici, přičemž během krátké doby zaujaly CL odrůdy téměř 25 % výměry. Na Slovensku, kde se CL slunečnice pěstuje již od roku 2006, tvoří podíl CL odrůd více než 60 % výměry slunečnice. V letošním roce bude možné vyzkoušet si tuto technologii také v řepce. Jak již bylo uvedeno, CL odrůdy řepky jsou na rozdíl od konvenčních odrůd odolné k imidazolinonovým herbicidům a mohou být proto ošetřovány herbicidem Cleravis (metazachlor + quinmerac + imazamox). Tato technologie bude pěstitelům řepky přinášet řadu výhod, ale nese sebou také jistá rizika, kterých si musí být pěstitel vědom, aby je mohl vhodnými agrotechnickými opatřeními účinně eliminovat. Obr. 1. Herbicid Cleravis vykazuje vysokou účinnost na všechny jednoleté brukvovité plevele (na obrázku úhorník mnohodílný) 12 Agrotip 7 8/2014

13 Butisan Star (BBCH 10) + Galera (BBCH 12 13) Cleravis + Dash HC (řepka BBCH 15) Graf. 1. Porovnání účinnosti herbicidu Cleravis (2 l/ha) se smáčedlem Dash HC v různých aplikačních termínech na testované plevele v porovnání s konvenčním postemergentním herbicidním ošetřením (výsledky z let 2012 a 2013) Butisan S (BBCH 10 + Galera (BBCH 12 Cleravis + Dash H (řepka BB řský olka Cleravis + Dash HC (řepka BBCH 12 13) Cleravis + Dash HC (řepka BBCH 10-11) Violka rolní Rozrazil perský Heřmánkovec přímořský Ptačinec prostřední Úhorník mnohodílný Kokoška pastuší tobolka Penízek rolní Kakost maličký Výdrol ječmene Merlík bílý Cleravis + (řepka BB Cleravis + (řepka BB účinnos účinnost v % Přínosy Clearfield technologie v řepce Vzhledem k poměrně úzkému sortimentu postemergentních herbicidů registrovaných do řepky je ochrana proti plevelům v této plodině postavena především na půdních (obvykle preemergentních) herbicidech, jejichž účinnost je však významným způsobem ovlivňována povětrnostními podmínkami a způsobem a kvalitou zpracování půdy. Tyto herbicidy rovněž obvykle vykazují nedostatečnou účinnost na některé plevele (brukvovité, kakostovité, violky, atd.). Přínosy CL technologie pro pěstitele řepky lze popsat takto: Vysoce účinné postemergentní ošetření v širokém aplikačním termínu Přestože je v současnosti registrováno do řepky několik postemergentních herbicidů, je jejich spektrum působení poměrně úzké, podobně jako jejich aplikační termín. Herbicid Cleravis vykázal v našich pokusech velmi dobrou účinnost na většinu v řepce se vyskytujících plevelů, včetně řady problematických druhů, jako jsou brukvovité a kakostovité plevele (Obr. 1). Ošetření tímto přípravkem lze provést v poměrně širokém aplikačním termínu, obvykle ve fázi děložních až 4 pravých listů plevelů (což obvykle odpovídá růstové fázi 1 4 listů řepky), přičemž ani v případě jeho nedodržení není účinnost výrazněji snížena, což platí zejména při předčasném ošetření (Graf 1). Regulace výdrolu obilní předplodiny Účinná látka imazamox vykazuje velmi vysokou účinnost na většinu u nás běžně se vyskytujících jednoletých trávovitých plevelů a výdrol obilnin. Jedním ošetřením herbicidem Cleravis lze ve většině případů potlačit jak plevele, tak výdrol obilniny (Obr. 2), čímž dojde k úspoře nákladů na regulaci výdrolu listovými graminicidy. Reziduální působení imazamoxu (a částečně také metazachloru) navíc eliminuje vzcházení nových rostlin výdrolu po dobu několika týdnů po aplikaci (délka reziduálního působení závisí na povětrnostních podmínkách). Regulace výdrolu konvenční řepky Po aplikaci herbicidu Cleravis jsou z porostu CL řepky odstraněny všechny rostliny vzešlé z výdrolu po sklizni konvenčních odrůd (Obr. 3), včetně výdrolu příbuzných brukvovitých plodin (hořčice, řepice, ředkve, atd.). Aby bylo možné využívat tohoto efektu dlouhodobě (nejen při prvním pěstování CL řepky na pozemku), je třeba v osevním sledu střídat CL odrůdy s odrůdami konvenčními. Při tomto střídání lze efektu regulace výdrolu využít po každém zařazení CL řepky na pozemek. Časový odstup mezi pěstováním CL řepky na jednom pozemku by měl být v tomto případě minimálně 6 let (odstup konvenční odrůdy po CL odrůdě 4 roky). Regulace plevelné řepy Na pozemcích, kde se plevelná řepa vyskytuje, je obvykle pro cukrovou řepu nejproblematičtějším škodlivým organizmem. K její regulaci v cukrovce nelze využít žádný herbicid a je proto nutné ji důsledně potlačovat v předplodinách. V porostech řepky však často dochází k jejímu namnožení, protože většina řepkových herbicidů nevykazuje na plevelnou řepu dostatečnou účinnost. Úč. látka imazamox obsažená v herbicidu Cleravis by měla plevelnou řepu účinně potlačovat a zabraňovat její reprodukci. Eliminace rizika zbytečně vynaložených nákladů do špatně založených porostů řepky Za sucha nebo při nekvalitní přípravě půdy před setím může být výrazně omezena polní vzcházivost řepky, což v určitých případech může vést ke zrušení takových porostů. V případě preemergentního ošetření Agrotip 7 8/

14 Řepka Technologie Clearfield Tabulka 1. Herbicidy vhodné k regulaci výdrolu CL řepky v jarních plodinách Plodina Účinná látka Herbicid MCPA Agritox, Dicopur M, Optika Trio Obilniny Esteron, Dicopur D, Mustang, Mustang 2,4-D Forte, Pegas Cukrovka lenacil Venzar Kukuřice Slunečnice (včetně CL a ExpressSun Luskoviny Brambory tembotrione mesotrione (CPOST) sulcotrione terbuthylazin (CPOST) isoxaflutole (CPOST) bromoxynil 2,4-D aclonifen (nejlépe CPOST) bentazone metribuzin aclonifen metribuzin bentazone flurochloridone Laudis Callisto, Lumax, Elumis, Story Sulcogan Akris, Koban T, Gardoprim, Lumax, Balaton, Bolton Duo, Zeagran Adengo Pardner, Bromotril, Emblem Pro, Zeagran Esteron, Dicopur D, Mustang, Pegas Bandur Basagran, Benta, Troy Plateen Bandur Sencor, Metriphar, Mistral, Plateen, Arcade Basagran, Benta, Troy Racer Obr. 2. Společně s plevely je herbicidem Cleravis potlačen také výdrol obilní předplodiny (je třeba aplikovat se smáčedlem Dash HC) řepky jsou finanční ztráty při zaorávkách řepky vyšší, než v případě, že se s ošetřením proti plevelům počítá až po vzejití řepky. Rovněž založení porostu náhradní plodiny po zaorání porostu řepky není v tomto případě omezeno reziduálním působením již aplikovaných preemergentních herbicidů. Omezení rizika špatného vzcházení řepky v důsledku reziduí sulfonylmočovin v půdě Některé sulfonylmočoviny (ale i jiné ALS inhibitory) mohou vykazovat v půdě poměrně dlouhé reziduální působení. Pokud jsou tyto herbicidy použity v předplodině (zejména jarní aplikace), mohou za určitých okolností (sucho, těžké půdy, minimalizační technologie zpracování půdy) způsobovat fytotoxicitu konvenčních odrůd řepky. Odrůdy CL řepky vykazují vůči většině ALS inhibitorům vyšší odolnost a riziko jejich poškození rezidui těchto herbicidů je výrazně sníženo. Rizika spojená s pěstováním Clearfield řepky Některá zvýše uvedených pozitiv CL řepky mohou být z jiného úhlu pohledu vnímána jako rizika a je potřeba je vést v patrnosti při rozhodováni o agrotechnických zásazích v porostech řepky i v následných plodinách. Jedná se především o tato rizika: Výdrol CL hybridů řepky vykazuje vysoký stupeň odolnosti k většině ALS inhibitorům (sulfonylmočovinám a jim příbuzným herbicidům), které se s oblibou používají k regulaci výdrolu konvenčních odrůd řepky v následných plodinách (obilniny, kukuřice, cukrovka, brambory, atd.). K regulaci výdrolu CL odrůd řepky proto bude třeba využívat herbicidy s jiným mechanismem účinku. V ozimých obilninách je vhodné řešit výdrol CL řepky již na podzim (časně postemergentně) kombinovanými přípravky obsahující isoproturon + diflufenican (pendimethalin, beflubutamid, flumioxazin). V případě, že bude nutný na jaře opravný zásah (zejména v aridních oblastech a při mírné zimě), je možné použít růstové her- Obr. 3. Po aplikaci herbicidu Cleravis je z porostu CL řepky odstraněn výdrol řepky konvenčních odrůd 14 Agrotip 7 8/2014

15 Obr. 4. Herbicidem Cleravis mohou být ošetřeny pouze CL odrůdy řepky; na obrázku je zaznamenáno poškození konvenčních odrůd tři týdny po ošetření herbicidem Cleravis bicidy MCPA nebo 2,4-D (min. 300 g/ha). V jařinách lze problémy očekávat zejména ve vlhčích letech, kdy bude mít výdrol řepky dobré podmínky pro růst a nebude výrazněji poškozován dřepčíky (Tabulka 1). V případě, že během zimy dojde k vymrznutí porostu CL řepky, bude třeba důkladně zvážit jakou náhradní plodinu použít a jakým způsobem provést půdní přípravu před založením porostu. Účinné látky imazamox i metazachlor vykazují poměrně dlouhou perzistenci v půdě a v případě chladné a suché zimy mohou být porosty jarních obilnin (zejména ječmene) zakládané minimalizací těmito látkami retardovány. Podobně jako většina herbicidů do řepky nebude ani Cleravis vykazovat dostatečnou účinnost na violky (Graf 1), které by se však v důsledku absence ostatních plevelů v porostu řepky (vysoká účinnost na většinu ostatních druhů) mohly šířit daleko expanzivněji než dosud. Po ošetření CL řepky herbicidem Cleravis je třeba důkladně vypláchnout postřikovač. Je třeba upozornit obsluhu postřikovače, že toto důkladné vyčištění postřikovače je třeba provést i v případě, že po aplikaci herbicidu Cleravis bude ošetřovat konvenční řepku, které je k úč. látce imazamox vysoce citlivá. Je třeba zabránit záměně osiva při zakládání porostu řepky v podniku a vést důkladnou evidenci ploch, kde byl vyset CL hybrid a kde konvenční odrůda. Herbicidem Cleravis nesmí být v žádném případě ošetřeny jiné odrůdy řepek než s označením CL (Obr. 4). V omezeném rozsahu může docházet k přenosu genů CL řepky na sousední pozemky. Hlavní cesty šíření genu jsou dvě: 1) při sklizni pomocí sklizňové mechanizace a 2) pylem. V obou případech by nemělo docházet k masivnímu zamoření sousedních ploch CL řepkou, zejména proto, že sklízecí technikou se obvykle transportuje jen omezené množství semen a schopnost cizosprášení okolních porostů řepky s rostoucí vzdálenosti prudce klesá (1 % cizosprášení při 10 m izolaci). Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, prof. Ing. Josef Soukup, CSc., ČZÚ Praha Foto autoři Hlavní oblasti uplatnění Clearfield řepky S ohledem na výše uvedené pěstitelské přínosy a rizika lze CL řepku doporučit především: do oblastí, kde dlouhodobě selhává účinnost půdních herbicidů (aridní oblasti, horší kvalita zpracování půdy) na pozemky, kde dominují plevele, které jsou k běžně používaným řepkovým herbicidům odolné (vyjma violky) na pozemcích, kde lze přepokládat vysokou intenzitu výdrolu konvenční řepky (po kroupách, vysoké sklizňové ztráty, krátký časový odstup od předchozího pěstování řepky, atd.) při vysokém výskytu výdrolu obilní předplodiny při uplatňování bezorebných systému zpracování půdy, kdy je na povrchu půdy velké množství organických zbytků. pokud byla v předplodině v jarním období použita sulfonylmočovina s dlouhou perzistencí v půdě. Agrotip 7 8/

16 Řepka Technologie Clearfield První zkušenosti s řepkou v systému Clearfield v ČR V minulých vydáních měsíčníku Agrotip jsme si přiblížili technologii Clearfield spolu s hybridy nabízenými na trhu v České a Slovenské republice v nadcházející sezóně. Dnes bychom se s vámi rádi podělili o první zkušenosti a dojmy českých zemědělců ohledně technologie Clearfield v řepce. V současné sezóně byly na desítkách lokalit po České republice založené velkoparcelkové pokusy, na kterých měli vybraní agronomové jedinečnou příležitost vyzkoušet systém Clearfield na vlastním pozemku. První ohlasy a zkušenosti jsou velmi pozitivní, přičemž k nejvíce vyzdvihovaným přednostem patří čistota porostu bez plevelů. Zemědělci si tak vyzkoušeli, kdy je ideální doba aplikace a také vizuálně porovnali čistotu pole oproti tradiční postemergentní technologii. S celkovou spokojeností, dojmy a také výnosovými výsledky se s vámi podělíme po nadcházející sklizni na našich internetových stránkách První ohlasy a zkušenosti agronomů zkoušejících systém Clearfield v řepce Dobré vzcházení Výhoda možnosti pozdějšího setí Vysoká odolnost stresovým faktorům Perfektní účinnost na brukvovité a kakostovité druhy včetně výdrolu obilnin Retardace vytrvalých plevelů (pcháč, svlačec) Přerostlé plevele retardovány Perfektní účinnost na řepice Mimořádná selektivita Eliminace výdrolu řepky z minulých let Silná redukce violek, pěkný habitus rostliny V porovnání s tradiční postemergentní technologií v dané lokalitě účinnější Nejlepší herbicidní účinnosti bylo dosahováno při včasnější aplikaci (fáze plevelu cca 2. list) Názory agronomů: Účinek byl pozvolný i na výdrol, v současné době hodnotím jako nejčistší porost (hodnotím známkou 1). Agronom, Střílky Líbí se mi zkoušený hybrid. Ačkoli je na špatném pozemku a je u nás velké sucho, docela dobře se drží. Účinek Cleravisu na plevele velmi dobrý, uvažuji, že letos si na části plochy systém ještě osahám. Agronom, Brno Tuřany Tato technologie se mi jeví jako velmi zajímavá a přináší další posun v ochraně řepky. Letos plánuji na části plochy tuto technologii znovu vyzkoušet. Agronom, Velké Pavlovice Velká výhoda systému je jeho jednoduchost a pohodlnost pro pěstitele. Jeho zavedení v našem podniku budeme ještě zvažovat, jelikož pěstujeme cukrovku, takže musíme zvážit všechna rizika vyplývající z hubení výdrolu CL řepky. Agronom, Blažovice 16 Agrotip 7 8/2014

17 Produkční systém v řepce Kontrola Cleravis Foceno kontrola/cleravis Foto: Ondřej Klap Stewardship Clearfield systém pro úspěšné a dlouhodobé používání vyžaduje dodržování tzv. správné zemědělské praxe. Tím se myslí např.: Likvidace výdrolu CL řepky v meziporostním období stimulace klíčení a růstu výdrolu tak, aby bylo možné jej zničit herbicidem nebo mechanicky Čištění sklizňové techniky při přejezdech mezi různými pozemky Cleravis Kontrola Foceno Cleravis/kontrola Foto: Radek Nevařil Použití vhodných herbicidů v následných plodinách Opatření proti nechtěné aplikaci - balení osiv a herbicidů Clearfield jsou označena logem Clearfield a příponou CL u názvu odrůdy řepky Více informací k tomuto tématu naleznete na internetových stránkách BASF: Stav ke dni Cleravis, Foto: Pavel Šácha Agrotip 7 8/

18 Řepka Herbicidy Butisan Max zkušenosti s novinkou Na podzim roku 2013 uvedla společnost BASF na český trh velmi plastický přípravek Butisan Max, který má doporučenou aplikační dávku 2,25 l/ha. Pokud si vzpomenete, na obrázkovém letáku byly přednosti přípravku naznačeny třemi prsty. Ty symbolizují hlavní výhody přípravku. Flexibilita Porosty řepky můžete ošetřovat od zasetí až po stadium cca 6 pravých listů. Je jednodušší uvolnit osádku postřikovače jednou za čas, případně zaset a potom najednou ošetřit. Účinnost Díky třem účinným látkám je výrazně lepší účinnost proti všem důležitým plevelům v řepce. Využívá další vstup do plevelných rostlin (hypokotyl resp. koleoptyle). Účinkuje na širší spektrum plevelů a jistěji. Z obtížněji hubitelných plevelů jmenuji alespoň kakosty. Spolehlivost Nová látka dimethenamid P, kterou mnozí z vás znají z našeho preemergentního systému (Butisan Duo + Reactor), je výrazně rozpustnější ve vodě, resp. potřebuje méně vody k vytvoření souvislého filmu na povrchu půdy. Jednoduše: lépe pracuje na sušší půdě. Nový přípravek je přijímán trhem s velkými očekáváními a již v této první sezóně se výborný účinek potvrdil. Butisan Max v systému časně posteemergentním si velmi dobře poradil s běžnými plevely, jako jsou ježatky, laskavce, zemědým, psárky, béry, lipnice, pěťoury, mléče, pryskyřníky, heřmánky a rmeny, hluchavky, merlíky, svízel. Naopak vytrvalé druhy např. svlačec, pcháče, bodláky a pýr plazivý - jsou kontrolovány nedostatečně. V dávce 2,25 l na hektar působí po celý podzim i na nově vzcházející vlny plevelů a řepka jde do zimy s vyřazenou konkurencí plevelů. Nejvíce zdůrazňována byla účinnost na druhy kakostů a i zde přípravek obstál na výbornou. Tady je ovšem nutno zdůraznit, že na polích s vysokým výskytem kakostů musí být provedena aplikace plné (registrované) dávky Butisanu Max, tzn. 2,5 l/ha. Tím je zabezpečena vynikající a spolehlivá účinnost i na tento nově se objevující plevel. Použití přípravku je jednoduché i z pohledu organizace prací na farmě. Postřikovač může jet až po zasetí celé plochy řepky ozimé a to bez obav, že postřik retarduje porost, případně že některé plevele odrostou. Přípravek Butisan Max je možno, pokud se termíny aplikace potkají, míchat i s přípravky proti výdrolu obilnin graminicidy. Z produktů firmy BASF bych na tomto místě připomněl graminicid Stratos Ultra, balený společně se smáčedlem Dash HC, dávkovaný obvykle ve stadiu do třech listů obilniny - 1 l/ha Stratos Ultra + 1 l/ha Dash HC. Pevně věřím, že na základě letošních výborných zkušeností s přípravkem Butisan Max zařadíte tento nejnovější z rodiny Butisanů mezi hlavní systém odstranění plevelů z porostů řepky. Více informací vám rádi poskytnou regionální zástupci společnosti BASF. Ing. Lubomír Zámorský 18 Agrotip 7 8/2014

19 Jaká je nejcennější práce na zemi?

20 Pěstování vysoce kvalitních plodin. Zemědělství, nejcennější práce na zemi. Populace roste a s ní i lidské nároky. Na zemědělce je vyvíjen tlak s cílem maximalizovat výnosy a produkovat plodiny se stále vyšší kvalitou. To je důvod, proč BASF ve spolupráci se zemědělci vytváří přípravky, které jim pomáhají vypěstovat zdravé a vysoce kvalitní plodiny. S pomocí firmy BASF to je v rukou zemědělců.

21 Pokusy Novinka Kukátko: nejaktuálnější informace Od letošního roku zcela poprvé nabízíme vám, našim zákazníkům, možnost připojit se během celé sezóny online na prohlídku našich polních pokusů. Abychom toho dosáhli, nainstalovali jsme polní kamery (Kukátka) na různé lokality napříč Českou republikou. Ale co tedy je takové Kukátko? Kukátko je systém, který pořizuje každý den aktuální snímky vývoje plodin a umisťuje je na naši webovou stránku, kde se ukládají do archivu. Jakmile jsou jednou umístěny na naše webové stránky, díky tomuto linku: je vám k nim umožněn přístup. K fotografiím z Kukátka jsou připojeny také informace o počasí, konkrétně naměřené srážky a teplota vzduchu. Všechny snímky se ukládají s datem a časem, kdy byly pořízeny. Slideshow (posouvání obrázků) umožňuje sledovat, jak se plodina vyvíjela od prvního do posledního dne sledovaného období. V kombinaci s informacemi o počasí je možné lépe odhadnout počátek infekce a upravit případnou strategii pro aplikaci přípravku. Tím Kukátko přispívá k rozhodování o ochranných opatřeních na poli bez nutnosti je pokaždé navštěvovat. Lepší obrázek je možné si vytvořit, pokud se porovná více polí. Kromě prohlížení snímků je tu také možnost detailnějšího přiblížení. Díky této funkci získáte detailní obrázek plodiny, budete mít možnost sledovat kupříkladu výskyt listových chorob v dané lokalitě. Kamera je umístěna tak, že obraz je rozdělen do dvou částí. V jedné části je zachycena neošetřená plocha, v druhé oblast s ošetřením. To vám pomůže vyhodnotit úspěšnost ošetření v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Jakmile provedeme aplikaci, poskytneme vám o ošetření informace. Sledujte úspěch přípravku Retengo Plus! V letošním roce jsme spustili Kukátka v kukuřici, neboť jsme obdrželi novou registraci fungicidu do kukuřice - Retengo Plus. Kromě kontroly chorob vykazuje Retengo Plus i tzv. AgCelence efekt. Rostliny ošetřené přípravkem Retengo Plus se oproti neošetřeným lépe vyrovnávají se stresem. Stresem v podobě slunečního žáru, sucha, chladu, hmyzu stejně tak jako poškození kroupami. Ošetřené rostliny tyto situace lépe překonají nebo se snáze vzpamatují. Pokusy, které jsme udělali ve spolupráci s Českou bioplynovou asociací potvrdily, že tímto ošetřením můžeme zvýšit výtěžnost plynu o 5% či dokonce více. Tento výsledek z opakovaných laboratorních zkoušek činí používání přípravku Retengo Plus velice rentabilním. Podobné výsledky se objevují u silážní kukuřice, kde ošetření kukuřice pro silážování zlepšuje kvalitativní parametry siláže a tím dojivost krav. Využijte této nové unikátní příležitosti a navštivte naše internetové stránky, abyste si prohlédli výsledky ošetření přípravkem Retengo Plus a lépe se seznámili se systémem Kukátka. Věříme, že se vám tato nová možnost prohlídky polí bude líbit! Od podzimu umístíme naše Kukátka také do řepky a obilnin, abychom ukázali výsledky systému Clearfield v řepce nebo herbicidů v obilninách. Máte-li libovolný dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Tým BASF Ochrana rostlin Agrotip 7 8/

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ www.syngenta.cz březen 2013 měsíčník společnosti Syngenta LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ AXIAL PLUS V PRAXI ZKUŠENOSTI S BALÍČKEM PŘÍPRAVKŮ MODDUS A ARCHER TURBO VLIV APLIKACE PŘÍPRAVKU LUMAX NA EKONOMIKU

Více

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE www.syngenta.cz duben 2014 měsíčník společnosti Syngenta FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE AMPLIGO NA ZAVÍJEČE I BÁZLIVCE JEDNOU RANOU SEGURIS NOVINKA V OCHRANĚ OBILNIN STARTUJEME K VYSOKÝM VÝNOSŮM OZIMÉ ŘEPKY

Více

Agricultural Products. Říjen Október 2006. Netradiční zdroje energie. Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte

Agricultural Products. Říjen Október 2006. Netradiční zdroje energie. Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte Agricultural Products Říjen Október 2006 Netradiční zdroje energie Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte Obsah čísla Říjen Október 2006 5 1 Bioethylalkohol - stav a perspektivy 4 Evropské odpovědi

Více

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor ÚVODNÍK Ochrana fungicidy v popředí zájmu Ing. František Vozár Syngenta Czech Počasí

Více

KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA

KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA www.syngenta.cz září říjen 2012 měsíčník společnosti Syngenta KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA ROZMARY POČASÍ A PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY V SEZÓNĚ 2011/2012 ŠKODLIVÉ ORGANISMY ROSTLIN OHROŽUJÍCÍ ZAJIŠTĚNÍ

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým

Více

Güstrower. Güstrower news. Vše pro aplikaci hnojiv a logistiku při sklizni

Güstrower. Güstrower news. Vše pro aplikaci hnojiv a logistiku při sklizni Güstrower news Vše pro aplikaci hnojiv a logistiku při sklizni 1 Rozmetací nástavba Güstrower na prvním třínápravovém nosiči Dammann Na podzim roku 2011 jsme dodali na soukromou farmu rodiny Vrbských z

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit 1. srpna 2006, číslo 2/2006 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Krmivo Optimální management silážování Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 CZ BIOM na přelomu tisíciletí Úvodník předsedy Ing. Jaroslava Váni, CSc. Své informaci o stavu CZ BIOMu

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA 2 2003 ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA Sborník přednášek Červen 2003 Editor: D. Andert a kolektiv autorů Výzkumný ústav zemědělské techniky, Konzultační a poradenské středisko Drnovská 507, 161 01 Praha

Více

Časopis o energii, co roste

Časopis o energii, co roste 1 / 2015 Časopis o energii, co roste BIOPLYN: zaostřeno na technologie a legislativu Bioplynové stanice v české krajině docela dobře zdomácněly. Bioplyn přispívá k investicím do zemědělství a rozvoji regionů,

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 10 Květen 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 10 Květen 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 10 Květen 2000 Výroba průmyslových kompostů - jedna z cest jak udržet a postupně zvyšovat půdní úrodnost v ČR Dr. Ing.

Více

Systémy zpracování půdy

Systémy zpracování půdy Systémy zpracování půdy Zemědělci určují systém, kterým budou zpracovávat půdu, zčásti kopírováním tradičních postupů a zčásti využíváním výhod, které přináší technický pokrok. Obecně si zemědělci na celém

Více

ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase MÁ AMBICI UKÁZAT ZEMĚDĚLSTVÍ V CELÉ JEHO ŠÍŘI A PŘINÉST ČTENÁŘŮM ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACI

ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase MÁ AMBICI UKÁZAT ZEMĚDĚLSTVÍ V CELÉ JEHO ŠÍŘI A PŘINÉST ČTENÁŘŮM ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACI STANISLAV BECÍK, bývalý ministr zemědělství Slovenska, NEUSTÁLE SLEDUJE VÝVOJ SEKTORU DOMA I V ZAHRANIČÍ A K MNOHA ROZHODNUTÍM EU JE KRITICKÝ. str. 4-5 ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

AGRO - ENVI - INFO PODYJSKÉ LISTÍ. Zemědělství v Národním parku Podyjí. Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM

AGRO - ENVI - INFO PODYJSKÉ LISTÍ. Zemědělství v Národním parku Podyjí. Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 7 4 2006 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou poslední letošní číslo našeho časopisu. Toto vydání

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

G M O B E Z O B A L U

G M O B E Z O B A L U G M O B E Z O B A L U Autor: Ing. Bc. Zuzana Stratilová Název: Vydalo: 2012 GMO BEZ OBALU Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin Těšnov 17, 117 05 Praha www.eagri.cz, www.bezpecnostpotravin.cz

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí ČASOPIS SMA ČR 3 červen 2015 Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí Reportáže: MendelGrass 2015 Exkurze na farmy na Pardubicku a Jihlavsku Téma čísla: Podpora Zahájení činnosti mladých zemědělců

Více