agrotip Clearfield řepka - přínosy a rizika Ohlédnutí za Polními dny Hniloby na hrozne nás stále ohrozujú Zkušenosti s novinkou Butisan Max

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "agrotip Clearfield řepka - přínosy a rizika Ohlédnutí za Polními dny Hniloby na hrozne nás stále ohrozujú Zkušenosti s novinkou Butisan Max"

Transkript

1 agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Červenec-Srpen Júl-August 2014 Clearfield řepka - přínosy a rizika Ohlédnutí za Polními dny Zkušenosti s novinkou Butisan Max Hniloby na hrozne nás stále ohrozujú

2 Obsah Červenec srpen Polní dny BASF Polní dny v Čechách a na Moravě 10 Celoslovenské polné dni Řepka 12 Clearfield řepka: přínosy a eliminace potenciálních pěstitelských rizik 16 První zkušenosti s řepkou v systému Clearfield v ČR 18 Butisan Max - první zkušenosti s novinkou Aktuality 21 Kukátko: informace z webu BASF 2 Agrotip 7 8/2014

3 Obilniny 22 Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny 24 Akce Maraton bez omezení Speciálky Reportáže 28 ZDV Krchleby a.s. Kde jsou zkušenosti i nejnovější technologie jako doma 30 Havajské ostrovy Ako hospodária v exotike 26 Hniloby na hrozne nás stále ohrozujú agrotip Vydavatel: BASF spol. s r.o. Sokolovská 668/136d, Praha 8 IČO: Místo vydání: Praha Číslo 7 8/2014, den vydání: MK ČR E Vychází 10 ročně v ČR a SR Foto na titulní straně: Martin Bašta BASF spol. s r.o. Sokolovská 668/136d, Praha 8 Česká republika, tel.: Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Tento materiál má pouze informativní charakter. BASF Slovensko spol. s r. o. Prievozská 2, Bratislava Slovenská republika, tel.: Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť sa platnou etiketou a platným Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín. Agrotip 7 8/2014 3

4 Reportáž Polní dny Polní dny BASF 2014 V letošním roce jsme měli možnost setkat se s vámi již po šestnácté na demonstračních plochách polních dní BASF. Polní dny proběhly obdobně jako vloni na pěti lokalitách v Rokytnici u Přerova, Ivanovicích na Hané, Kněževsi u Prahy, Bečvárech u Kolína a v Kostelci nad Orlicí. Záměrem rozmístění polních dnů na více stanovišť v posledních třech letech bylo zejména zvýšení regionální dostupnosti této akce a rovněž i časová flexibilita v akcemi nabitém červnovém kalendáři. Letošní pokusný ročník byl charakteristický nadstandardními teplotami v průběhu zimních měsíců, srážkově byl naopak podprůměrný až silně podprůměrný. Slabá, až de facto žádná zima téměř bez sněhové pokrývky přešla ve velmi brzké jaro, nicméně přes prvotní výhled celkového urychlení vegetace nelze v současné době pozorovat nějak mimořádný rozdíl. Dlouhá doba jarní vegetace poskytla dostatek času provést všechny potřebné zásahy, proto bylo nakonec možné nabídnout na všech pěti lokalitách pěkné a vyrovnané porosty obilnin, řepky i kukuřice. Rozdíly mezi jednotlivými variantami a neošetřenými kontrolami byly nejvíce patrné zejména na lokalitách s lepší vláhovou bilancí na jaře. Počasí v průběhu všech polních dní 2014 bylo (zejména ve srovnání s loňskými extrémními teplotami a na druhou stranu silnými srážkami v Kněževsi ) letos velmi příznivé. Potěšující pro nás byla celkově vysoká účast, která byla v letošním roce v součtu všech lokalit více než návštěvníků. Dlužno však přiznat, že se na této bilanci převážnou měrou podílely dvě tradiční lokality Kněževes u Prahy a Rokytnice u Přerova. Většina z Vás pak rovněž využila unikátní možnosti provázené prohlídky pokusnými porosty se zevrubným odborným výkladem našich zkušených regionálních zástupců. Na demonstračních plochách jsme vám na řadě odrůd představili technologie s nově registrovanými či čerstvě zavedenými přípravky. V obilninách se jednalo zejména o fungicid Osiris pro ošetření klasu, pro ošetření ozimých obilnin pak růstový regulátor Medax Top. Ozimá pšenice byla z části ošetřena herbicidem Ataman proti jednoděložným i dvouděložným plevelům. Část pšenice a kompletně i jarní ječmen byly ošetřeny letošní novinkou širokospektrálním herbicidem proti dvouděložným plevelům Biathlon 4D. Konvenční odrůdy řepky ozimé byly po zasetí ošetřeny inovativním herbicidem Butisan Max, CL - IMI tolerantní hybridy pak postemergentním širokospektrálním herbicidem Cleravis. V kukuřici jste měli možnost posoudit účinnost jak letošní herbicidní novinky Akris, která vyniká účinkem i flexibilitou načasování aplikace, tak i dalších účinných kombinací, případně herbicidního balíčku Kelvin 4 SC + Arrat pro postemergentní ochranu proti jednoděložným a dvouděložným plevelům. V kukuřici byla rovněž prezentována formou výkladu (v době konání PD ještě přípravek neaplikován) novinka pro fungicidní ošetření listu Retengo Plus. Kromě výše uvedeného jste se rovněž seznámili s připravovanými novinkami pro příští sezónu. Jednalo se především o mořidlo nové generace Systiva do ječmene či listový fungicid s účinnou látkou ze stejné skupiny (Xemium - karboxamidy) Adexar Plus. Na lokalitách Kněževes, Ivanovice a Kostelec nad Orlicí jste měli možnost shlédnout v praxi víceletý kvetoucí porost pro opylovače a případně diskutovat problematiku těchto připravovaných opatření v budoucnosti. Děkujeme všem, kteří se letošních polních dnů BASF zúčastnili, a doufáme, že pro ně byly přínosem jak po odborné stránce, tak i po stránce odpočinku a relaxace v období relativního klidu před letošními žněmi. Do nich vám přejeme vlídné počasí a bohatou sklizeň! Ing. Daniel Nerad, Ph. D. Foto Michaela Heřmanová 4 Agrotip 7 8/2014

5 Reportáž Polní dny Rokytnice u Přerova Agrotip 7 8/2014 5

6 Reportáž Polní dny Kněževes u Prahy 6 Agrotip 7 8/2014

7 Reportáž Polní dny Ivanovice na Hané Agrotip 7 8/2014 7

8 Reportáž Polní dny Kostelec nad Orlicí 8 Agrotip 7 8/2014

9 Reportáž Polní dny Bečváry Agrotip 7 8/2014 9

10 Reportáž Celoslovenské poľné dni Celoslovenské poľné dni 2014 Dvory nad Žitavou Keď som prichádzala v utorok na miesto konania už tretích celoslovenských poľných dní, zostala som chvíľku v pomykove, či som prišla v dobrom termíne, alebo na dobré miesto. Už do diaľky som pozerala na ľavú stranu, kde sa po minulé roky konali poľné dni, ale žiadne stany, políčka s pokusmi, či čokoľvek, čo by mi napovedalo, že sa koná nejaká udalosť, som nevidela. V tom som si všimla, že celá tá paráda sa tento rok presunula na pravú stranu a to nebola jediná novinka tohtoročnej slávnosti. Ďalšou novinkou bola plocha, na ktorej sa tento rok rozprestierala jedinečná udalosť - bola dvojnásobná a pribudol aj sektor živočíšnej výroby, ktorý bol tiež pekným spestrením a doplnením rastlinnej výroby, 10 Agrotip 7 8/2014

11 ktorú aj tento rok zastupovali osivárske spoločnosti, spoločnosti zaoberajúce sa poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami a samozrejme spoločnosti z oblasti výživy a ochrany rastlín. Keď už hovoríme o ochrane rastlín, naša spoločnosť na 18 pokusných parcelkách pripravila prehliadku plodinových pokusov na repke ozimnej, slnečnici, kukurici, pšenici ozimnej a jačmeni jarnom. Repka bola herbicídne ošetrená minuloročnou novinkou Butisanom Max aj v kombinácii s fungicídmi, ktoré určite už dobre poznáte Pictor, Caryx, a herbicídnu ochranu doplnil aj prípravok Stratos Ultra so zmáčadlom Dash HC. Popri konvečnej repke sme tento rok uviedli na trh možnosť pestovania aj Clearfield repky, ktorej osivo je už v predaji u osivárskych partnerských spoločností. Viac o tejto technológii sa dozviete na našich stránkach alebo Pri ošetrení obilnín sme použili tiež minuloročnú novinku, ktorá sa ihneď stala bestsellerom a bola behom pár dní vypredaná - hovoríme o jedinečnom fungicíde Osiris. Ak ste sa zapojili do našej súťaže, mohli ste okrem krásnych porastov vyhrať s Osirisiom zlaté zrno a kvalitné laky. Predstavili sme aj novinku, ktorú budete mať možnosť sami vyskúšať od budúcoročnej sezóny - Akris (kombinácia účinných látok dimethanamid-p a terbuthylazine) - širokospektrálny herbicíd, ktorý je možno aplikovať až do 6. listu kukurice. O novinkách sa samozrejme dozviete viac na našich zimných konferenciách, ale na to máme ešte čas... Teraz by som vám chcela popriať krásne leto, plné sýpky a veľa úspechov v ďalšej práci. Ing. Tatiana Murcková Foto Matúš Hôrčik, Miroslav Demo Agrotip 7 8/

12 Řepka Technologie Clearfield Clearfield řepka: přínosy a eliminace potencionálních pěstitelských rizik Vývoj herbicidu s novou účinnou látkou stojí v současnosti agrochemické společnosti více než 250 mil. dolarů, přičemž proces vývoje trvá 8 až 10 let a je třeba otestovat asi půl milionu sloučenin. V uplynulých 25 letech se navíc nepodařilo objevit žádnou novou účinnou látku s novým mechanizmem účinku. Nové účinné látky musí splňovat vysoké nároky na účinnost a selektivitu, ale musí mít rovněž příznivý ekotoxický profil. Zejména nároky na ekotoxický profil přípravku se v posledních letech velmi zpřísnily. Vývoj nových herbicidů proto stagnuje. V této situaci se agrochemické společnosti zaměřují na možnost použití stávajících vysoce účinných herbicidů v plodinách, ve kterých nebylo dosud možné tyto herbicidy použít z důvodu fytotoxicity. Začaly tak vznikat technologie ochrany proti plevelům založené na herbicidní toleranci odrůd (HT technologie). U některých plodin, jako např. u slunečnice, kukuřice, řepky a několika dalších, se podařilo konvenčními postupy vyšlechtit odrůdy s tolerancí k herbicidům ze skupiny ALS inhibitorů a inhibitorů ACCasy. U jiných herbicidů (glyphosate a glufosinate) bylo možné vytvořit tolerantní odrůdy pouze genetickou modifikací, což však brání jejich rozšíření ve státech EU, kde se dosud transgenní technologie nesmějí komerčně využívat. Celosvětově nejrozšířenější HT technologií, která nevyužívá genetických modifikací, je systém Clearfield. Clearfield odrůdy (označované obvykle zkratkou CL) vznikly cílenou mutagenezí konvenčních inbredních linií, čímž získaly odolnost k imidazolinonovým herbicidům. V ČR byla v roce 2012 zavedena technologie Clearfield ve slunečnici, přičemž během krátké doby zaujaly CL odrůdy téměř 25 % výměry. Na Slovensku, kde se CL slunečnice pěstuje již od roku 2006, tvoří podíl CL odrůd více než 60 % výměry slunečnice. V letošním roce bude možné vyzkoušet si tuto technologii také v řepce. Jak již bylo uvedeno, CL odrůdy řepky jsou na rozdíl od konvenčních odrůd odolné k imidazolinonovým herbicidům a mohou být proto ošetřovány herbicidem Cleravis (metazachlor + quinmerac + imazamox). Tato technologie bude pěstitelům řepky přinášet řadu výhod, ale nese sebou také jistá rizika, kterých si musí být pěstitel vědom, aby je mohl vhodnými agrotechnickými opatřeními účinně eliminovat. Obr. 1. Herbicid Cleravis vykazuje vysokou účinnost na všechny jednoleté brukvovité plevele (na obrázku úhorník mnohodílný) 12 Agrotip 7 8/2014

13 Butisan Star (BBCH 10) + Galera (BBCH 12 13) Cleravis + Dash HC (řepka BBCH 15) Graf. 1. Porovnání účinnosti herbicidu Cleravis (2 l/ha) se smáčedlem Dash HC v různých aplikačních termínech na testované plevele v porovnání s konvenčním postemergentním herbicidním ošetřením (výsledky z let 2012 a 2013) Butisan S (BBCH 10 + Galera (BBCH 12 Cleravis + Dash H (řepka BB řský olka Cleravis + Dash HC (řepka BBCH 12 13) Cleravis + Dash HC (řepka BBCH 10-11) Violka rolní Rozrazil perský Heřmánkovec přímořský Ptačinec prostřední Úhorník mnohodílný Kokoška pastuší tobolka Penízek rolní Kakost maličký Výdrol ječmene Merlík bílý Cleravis + (řepka BB Cleravis + (řepka BB účinnos účinnost v % Přínosy Clearfield technologie v řepce Vzhledem k poměrně úzkému sortimentu postemergentních herbicidů registrovaných do řepky je ochrana proti plevelům v této plodině postavena především na půdních (obvykle preemergentních) herbicidech, jejichž účinnost je však významným způsobem ovlivňována povětrnostními podmínkami a způsobem a kvalitou zpracování půdy. Tyto herbicidy rovněž obvykle vykazují nedostatečnou účinnost na některé plevele (brukvovité, kakostovité, violky, atd.). Přínosy CL technologie pro pěstitele řepky lze popsat takto: Vysoce účinné postemergentní ošetření v širokém aplikačním termínu Přestože je v současnosti registrováno do řepky několik postemergentních herbicidů, je jejich spektrum působení poměrně úzké, podobně jako jejich aplikační termín. Herbicid Cleravis vykázal v našich pokusech velmi dobrou účinnost na většinu v řepce se vyskytujících plevelů, včetně řady problematických druhů, jako jsou brukvovité a kakostovité plevele (Obr. 1). Ošetření tímto přípravkem lze provést v poměrně širokém aplikačním termínu, obvykle ve fázi děložních až 4 pravých listů plevelů (což obvykle odpovídá růstové fázi 1 4 listů řepky), přičemž ani v případě jeho nedodržení není účinnost výrazněji snížena, což platí zejména při předčasném ošetření (Graf 1). Regulace výdrolu obilní předplodiny Účinná látka imazamox vykazuje velmi vysokou účinnost na většinu u nás běžně se vyskytujících jednoletých trávovitých plevelů a výdrol obilnin. Jedním ošetřením herbicidem Cleravis lze ve většině případů potlačit jak plevele, tak výdrol obilniny (Obr. 2), čímž dojde k úspoře nákladů na regulaci výdrolu listovými graminicidy. Reziduální působení imazamoxu (a částečně také metazachloru) navíc eliminuje vzcházení nových rostlin výdrolu po dobu několika týdnů po aplikaci (délka reziduálního působení závisí na povětrnostních podmínkách). Regulace výdrolu konvenční řepky Po aplikaci herbicidu Cleravis jsou z porostu CL řepky odstraněny všechny rostliny vzešlé z výdrolu po sklizni konvenčních odrůd (Obr. 3), včetně výdrolu příbuzných brukvovitých plodin (hořčice, řepice, ředkve, atd.). Aby bylo možné využívat tohoto efektu dlouhodobě (nejen při prvním pěstování CL řepky na pozemku), je třeba v osevním sledu střídat CL odrůdy s odrůdami konvenčními. Při tomto střídání lze efektu regulace výdrolu využít po každém zařazení CL řepky na pozemek. Časový odstup mezi pěstováním CL řepky na jednom pozemku by měl být v tomto případě minimálně 6 let (odstup konvenční odrůdy po CL odrůdě 4 roky). Regulace plevelné řepy Na pozemcích, kde se plevelná řepa vyskytuje, je obvykle pro cukrovou řepu nejproblematičtějším škodlivým organizmem. K její regulaci v cukrovce nelze využít žádný herbicid a je proto nutné ji důsledně potlačovat v předplodinách. V porostech řepky však často dochází k jejímu namnožení, protože většina řepkových herbicidů nevykazuje na plevelnou řepu dostatečnou účinnost. Úč. látka imazamox obsažená v herbicidu Cleravis by měla plevelnou řepu účinně potlačovat a zabraňovat její reprodukci. Eliminace rizika zbytečně vynaložených nákladů do špatně založených porostů řepky Za sucha nebo při nekvalitní přípravě půdy před setím může být výrazně omezena polní vzcházivost řepky, což v určitých případech může vést ke zrušení takových porostů. V případě preemergentního ošetření Agrotip 7 8/

14 Řepka Technologie Clearfield Tabulka 1. Herbicidy vhodné k regulaci výdrolu CL řepky v jarních plodinách Plodina Účinná látka Herbicid MCPA Agritox, Dicopur M, Optika Trio Obilniny Esteron, Dicopur D, Mustang, Mustang 2,4-D Forte, Pegas Cukrovka lenacil Venzar Kukuřice Slunečnice (včetně CL a ExpressSun Luskoviny Brambory tembotrione mesotrione (CPOST) sulcotrione terbuthylazin (CPOST) isoxaflutole (CPOST) bromoxynil 2,4-D aclonifen (nejlépe CPOST) bentazone metribuzin aclonifen metribuzin bentazone flurochloridone Laudis Callisto, Lumax, Elumis, Story Sulcogan Akris, Koban T, Gardoprim, Lumax, Balaton, Bolton Duo, Zeagran Adengo Pardner, Bromotril, Emblem Pro, Zeagran Esteron, Dicopur D, Mustang, Pegas Bandur Basagran, Benta, Troy Plateen Bandur Sencor, Metriphar, Mistral, Plateen, Arcade Basagran, Benta, Troy Racer Obr. 2. Společně s plevely je herbicidem Cleravis potlačen také výdrol obilní předplodiny (je třeba aplikovat se smáčedlem Dash HC) řepky jsou finanční ztráty při zaorávkách řepky vyšší, než v případě, že se s ošetřením proti plevelům počítá až po vzejití řepky. Rovněž založení porostu náhradní plodiny po zaorání porostu řepky není v tomto případě omezeno reziduálním působením již aplikovaných preemergentních herbicidů. Omezení rizika špatného vzcházení řepky v důsledku reziduí sulfonylmočovin v půdě Některé sulfonylmočoviny (ale i jiné ALS inhibitory) mohou vykazovat v půdě poměrně dlouhé reziduální působení. Pokud jsou tyto herbicidy použity v předplodině (zejména jarní aplikace), mohou za určitých okolností (sucho, těžké půdy, minimalizační technologie zpracování půdy) způsobovat fytotoxicitu konvenčních odrůd řepky. Odrůdy CL řepky vykazují vůči většině ALS inhibitorům vyšší odolnost a riziko jejich poškození rezidui těchto herbicidů je výrazně sníženo. Rizika spojená s pěstováním Clearfield řepky Některá zvýše uvedených pozitiv CL řepky mohou být z jiného úhlu pohledu vnímána jako rizika a je potřeba je vést v patrnosti při rozhodováni o agrotechnických zásazích v porostech řepky i v následných plodinách. Jedná se především o tato rizika: Výdrol CL hybridů řepky vykazuje vysoký stupeň odolnosti k většině ALS inhibitorům (sulfonylmočovinám a jim příbuzným herbicidům), které se s oblibou používají k regulaci výdrolu konvenčních odrůd řepky v následných plodinách (obilniny, kukuřice, cukrovka, brambory, atd.). K regulaci výdrolu CL odrůd řepky proto bude třeba využívat herbicidy s jiným mechanismem účinku. V ozimých obilninách je vhodné řešit výdrol CL řepky již na podzim (časně postemergentně) kombinovanými přípravky obsahující isoproturon + diflufenican (pendimethalin, beflubutamid, flumioxazin). V případě, že bude nutný na jaře opravný zásah (zejména v aridních oblastech a při mírné zimě), je možné použít růstové her- Obr. 3. Po aplikaci herbicidu Cleravis je z porostu CL řepky odstraněn výdrol řepky konvenčních odrůd 14 Agrotip 7 8/2014

15 Obr. 4. Herbicidem Cleravis mohou být ošetřeny pouze CL odrůdy řepky; na obrázku je zaznamenáno poškození konvenčních odrůd tři týdny po ošetření herbicidem Cleravis bicidy MCPA nebo 2,4-D (min. 300 g/ha). V jařinách lze problémy očekávat zejména ve vlhčích letech, kdy bude mít výdrol řepky dobré podmínky pro růst a nebude výrazněji poškozován dřepčíky (Tabulka 1). V případě, že během zimy dojde k vymrznutí porostu CL řepky, bude třeba důkladně zvážit jakou náhradní plodinu použít a jakým způsobem provést půdní přípravu před založením porostu. Účinné látky imazamox i metazachlor vykazují poměrně dlouhou perzistenci v půdě a v případě chladné a suché zimy mohou být porosty jarních obilnin (zejména ječmene) zakládané minimalizací těmito látkami retardovány. Podobně jako většina herbicidů do řepky nebude ani Cleravis vykazovat dostatečnou účinnost na violky (Graf 1), které by se však v důsledku absence ostatních plevelů v porostu řepky (vysoká účinnost na většinu ostatních druhů) mohly šířit daleko expanzivněji než dosud. Po ošetření CL řepky herbicidem Cleravis je třeba důkladně vypláchnout postřikovač. Je třeba upozornit obsluhu postřikovače, že toto důkladné vyčištění postřikovače je třeba provést i v případě, že po aplikaci herbicidu Cleravis bude ošetřovat konvenční řepku, které je k úč. látce imazamox vysoce citlivá. Je třeba zabránit záměně osiva při zakládání porostu řepky v podniku a vést důkladnou evidenci ploch, kde byl vyset CL hybrid a kde konvenční odrůda. Herbicidem Cleravis nesmí být v žádném případě ošetřeny jiné odrůdy řepek než s označením CL (Obr. 4). V omezeném rozsahu může docházet k přenosu genů CL řepky na sousední pozemky. Hlavní cesty šíření genu jsou dvě: 1) při sklizni pomocí sklizňové mechanizace a 2) pylem. V obou případech by nemělo docházet k masivnímu zamoření sousedních ploch CL řepkou, zejména proto, že sklízecí technikou se obvykle transportuje jen omezené množství semen a schopnost cizosprášení okolních porostů řepky s rostoucí vzdálenosti prudce klesá (1 % cizosprášení při 10 m izolaci). Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, prof. Ing. Josef Soukup, CSc., ČZÚ Praha Foto autoři Hlavní oblasti uplatnění Clearfield řepky S ohledem na výše uvedené pěstitelské přínosy a rizika lze CL řepku doporučit především: do oblastí, kde dlouhodobě selhává účinnost půdních herbicidů (aridní oblasti, horší kvalita zpracování půdy) na pozemky, kde dominují plevele, které jsou k běžně používaným řepkovým herbicidům odolné (vyjma violky) na pozemcích, kde lze přepokládat vysokou intenzitu výdrolu konvenční řepky (po kroupách, vysoké sklizňové ztráty, krátký časový odstup od předchozího pěstování řepky, atd.) při vysokém výskytu výdrolu obilní předplodiny při uplatňování bezorebných systému zpracování půdy, kdy je na povrchu půdy velké množství organických zbytků. pokud byla v předplodině v jarním období použita sulfonylmočovina s dlouhou perzistencí v půdě. Agrotip 7 8/

16 Řepka Technologie Clearfield První zkušenosti s řepkou v systému Clearfield v ČR V minulých vydáních měsíčníku Agrotip jsme si přiblížili technologii Clearfield spolu s hybridy nabízenými na trhu v České a Slovenské republice v nadcházející sezóně. Dnes bychom se s vámi rádi podělili o první zkušenosti a dojmy českých zemědělců ohledně technologie Clearfield v řepce. V současné sezóně byly na desítkách lokalit po České republice založené velkoparcelkové pokusy, na kterých měli vybraní agronomové jedinečnou příležitost vyzkoušet systém Clearfield na vlastním pozemku. První ohlasy a zkušenosti jsou velmi pozitivní, přičemž k nejvíce vyzdvihovaným přednostem patří čistota porostu bez plevelů. Zemědělci si tak vyzkoušeli, kdy je ideální doba aplikace a také vizuálně porovnali čistotu pole oproti tradiční postemergentní technologii. S celkovou spokojeností, dojmy a také výnosovými výsledky se s vámi podělíme po nadcházející sklizni na našich internetových stránkách První ohlasy a zkušenosti agronomů zkoušejících systém Clearfield v řepce Dobré vzcházení Výhoda možnosti pozdějšího setí Vysoká odolnost stresovým faktorům Perfektní účinnost na brukvovité a kakostovité druhy včetně výdrolu obilnin Retardace vytrvalých plevelů (pcháč, svlačec) Přerostlé plevele retardovány Perfektní účinnost na řepice Mimořádná selektivita Eliminace výdrolu řepky z minulých let Silná redukce violek, pěkný habitus rostliny V porovnání s tradiční postemergentní technologií v dané lokalitě účinnější Nejlepší herbicidní účinnosti bylo dosahováno při včasnější aplikaci (fáze plevelu cca 2. list) Názory agronomů: Účinek byl pozvolný i na výdrol, v současné době hodnotím jako nejčistší porost (hodnotím známkou 1). Agronom, Střílky Líbí se mi zkoušený hybrid. Ačkoli je na špatném pozemku a je u nás velké sucho, docela dobře se drží. Účinek Cleravisu na plevele velmi dobrý, uvažuji, že letos si na části plochy systém ještě osahám. Agronom, Brno Tuřany Tato technologie se mi jeví jako velmi zajímavá a přináší další posun v ochraně řepky. Letos plánuji na části plochy tuto technologii znovu vyzkoušet. Agronom, Velké Pavlovice Velká výhoda systému je jeho jednoduchost a pohodlnost pro pěstitele. Jeho zavedení v našem podniku budeme ještě zvažovat, jelikož pěstujeme cukrovku, takže musíme zvážit všechna rizika vyplývající z hubení výdrolu CL řepky. Agronom, Blažovice 16 Agrotip 7 8/2014

17 Produkční systém v řepce Kontrola Cleravis Foceno kontrola/cleravis Foto: Ondřej Klap Stewardship Clearfield systém pro úspěšné a dlouhodobé používání vyžaduje dodržování tzv. správné zemědělské praxe. Tím se myslí např.: Likvidace výdrolu CL řepky v meziporostním období stimulace klíčení a růstu výdrolu tak, aby bylo možné jej zničit herbicidem nebo mechanicky Čištění sklizňové techniky při přejezdech mezi různými pozemky Cleravis Kontrola Foceno Cleravis/kontrola Foto: Radek Nevařil Použití vhodných herbicidů v následných plodinách Opatření proti nechtěné aplikaci - balení osiv a herbicidů Clearfield jsou označena logem Clearfield a příponou CL u názvu odrůdy řepky Více informací k tomuto tématu naleznete na internetových stránkách BASF: Stav ke dni Cleravis, Foto: Pavel Šácha Agrotip 7 8/

18 Řepka Herbicidy Butisan Max zkušenosti s novinkou Na podzim roku 2013 uvedla společnost BASF na český trh velmi plastický přípravek Butisan Max, který má doporučenou aplikační dávku 2,25 l/ha. Pokud si vzpomenete, na obrázkovém letáku byly přednosti přípravku naznačeny třemi prsty. Ty symbolizují hlavní výhody přípravku. Flexibilita Porosty řepky můžete ošetřovat od zasetí až po stadium cca 6 pravých listů. Je jednodušší uvolnit osádku postřikovače jednou za čas, případně zaset a potom najednou ošetřit. Účinnost Díky třem účinným látkám je výrazně lepší účinnost proti všem důležitým plevelům v řepce. Využívá další vstup do plevelných rostlin (hypokotyl resp. koleoptyle). Účinkuje na širší spektrum plevelů a jistěji. Z obtížněji hubitelných plevelů jmenuji alespoň kakosty. Spolehlivost Nová látka dimethenamid P, kterou mnozí z vás znají z našeho preemergentního systému (Butisan Duo + Reactor), je výrazně rozpustnější ve vodě, resp. potřebuje méně vody k vytvoření souvislého filmu na povrchu půdy. Jednoduše: lépe pracuje na sušší půdě. Nový přípravek je přijímán trhem s velkými očekáváními a již v této první sezóně se výborný účinek potvrdil. Butisan Max v systému časně posteemergentním si velmi dobře poradil s běžnými plevely, jako jsou ježatky, laskavce, zemědým, psárky, béry, lipnice, pěťoury, mléče, pryskyřníky, heřmánky a rmeny, hluchavky, merlíky, svízel. Naopak vytrvalé druhy např. svlačec, pcháče, bodláky a pýr plazivý - jsou kontrolovány nedostatečně. V dávce 2,25 l na hektar působí po celý podzim i na nově vzcházející vlny plevelů a řepka jde do zimy s vyřazenou konkurencí plevelů. Nejvíce zdůrazňována byla účinnost na druhy kakostů a i zde přípravek obstál na výbornou. Tady je ovšem nutno zdůraznit, že na polích s vysokým výskytem kakostů musí být provedena aplikace plné (registrované) dávky Butisanu Max, tzn. 2,5 l/ha. Tím je zabezpečena vynikající a spolehlivá účinnost i na tento nově se objevující plevel. Použití přípravku je jednoduché i z pohledu organizace prací na farmě. Postřikovač může jet až po zasetí celé plochy řepky ozimé a to bez obav, že postřik retarduje porost, případně že některé plevele odrostou. Přípravek Butisan Max je možno, pokud se termíny aplikace potkají, míchat i s přípravky proti výdrolu obilnin graminicidy. Z produktů firmy BASF bych na tomto místě připomněl graminicid Stratos Ultra, balený společně se smáčedlem Dash HC, dávkovaný obvykle ve stadiu do třech listů obilniny - 1 l/ha Stratos Ultra + 1 l/ha Dash HC. Pevně věřím, že na základě letošních výborných zkušeností s přípravkem Butisan Max zařadíte tento nejnovější z rodiny Butisanů mezi hlavní systém odstranění plevelů z porostů řepky. Více informací vám rádi poskytnou regionální zástupci společnosti BASF. Ing. Lubomír Zámorský 18 Agrotip 7 8/2014

19 Jaká je nejcennější práce na zemi?

20 Pěstování vysoce kvalitních plodin. Zemědělství, nejcennější práce na zemi. Populace roste a s ní i lidské nároky. Na zemědělce je vyvíjen tlak s cílem maximalizovat výnosy a produkovat plodiny se stále vyšší kvalitou. To je důvod, proč BASF ve spolupráci se zemědělci vytváří přípravky, které jim pomáhají vypěstovat zdravé a vysoce kvalitní plodiny. S pomocí firmy BASF to je v rukou zemědělců.

21 Pokusy Novinka Kukátko: nejaktuálnější informace Od letošního roku zcela poprvé nabízíme vám, našim zákazníkům, možnost připojit se během celé sezóny online na prohlídku našich polních pokusů. Abychom toho dosáhli, nainstalovali jsme polní kamery (Kukátka) na různé lokality napříč Českou republikou. Ale co tedy je takové Kukátko? Kukátko je systém, který pořizuje každý den aktuální snímky vývoje plodin a umisťuje je na naši webovou stránku, kde se ukládají do archivu. Jakmile jsou jednou umístěny na naše webové stránky, díky tomuto linku: je vám k nim umožněn přístup. K fotografiím z Kukátka jsou připojeny také informace o počasí, konkrétně naměřené srážky a teplota vzduchu. Všechny snímky se ukládají s datem a časem, kdy byly pořízeny. Slideshow (posouvání obrázků) umožňuje sledovat, jak se plodina vyvíjela od prvního do posledního dne sledovaného období. V kombinaci s informacemi o počasí je možné lépe odhadnout počátek infekce a upravit případnou strategii pro aplikaci přípravku. Tím Kukátko přispívá k rozhodování o ochranných opatřeních na poli bez nutnosti je pokaždé navštěvovat. Lepší obrázek je možné si vytvořit, pokud se porovná více polí. Kromě prohlížení snímků je tu také možnost detailnějšího přiblížení. Díky této funkci získáte detailní obrázek plodiny, budete mít možnost sledovat kupříkladu výskyt listových chorob v dané lokalitě. Kamera je umístěna tak, že obraz je rozdělen do dvou částí. V jedné části je zachycena neošetřená plocha, v druhé oblast s ošetřením. To vám pomůže vyhodnotit úspěšnost ošetření v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Jakmile provedeme aplikaci, poskytneme vám o ošetření informace. Sledujte úspěch přípravku Retengo Plus! V letošním roce jsme spustili Kukátka v kukuřici, neboť jsme obdrželi novou registraci fungicidu do kukuřice - Retengo Plus. Kromě kontroly chorob vykazuje Retengo Plus i tzv. AgCelence efekt. Rostliny ošetřené přípravkem Retengo Plus se oproti neošetřeným lépe vyrovnávají se stresem. Stresem v podobě slunečního žáru, sucha, chladu, hmyzu stejně tak jako poškození kroupami. Ošetřené rostliny tyto situace lépe překonají nebo se snáze vzpamatují. Pokusy, které jsme udělali ve spolupráci s Českou bioplynovou asociací potvrdily, že tímto ošetřením můžeme zvýšit výtěžnost plynu o 5% či dokonce více. Tento výsledek z opakovaných laboratorních zkoušek činí používání přípravku Retengo Plus velice rentabilním. Podobné výsledky se objevují u silážní kukuřice, kde ošetření kukuřice pro silážování zlepšuje kvalitativní parametry siláže a tím dojivost krav. Využijte této nové unikátní příležitosti a navštivte naše internetové stránky, abyste si prohlédli výsledky ošetření přípravkem Retengo Plus a lépe se seznámili se systémem Kukátka. Věříme, že se vám tato nová možnost prohlídky polí bude líbit! Od podzimu umístíme naše Kukátka také do řepky a obilnin, abychom ukázali výsledky systému Clearfield v řepce nebo herbicidů v obilninách. Máte-li libovolný dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Tým BASF Ochrana rostlin Agrotip 7 8/

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké

Více

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám Agrotip speciál Systiva Inovativní řešení v ochraně ječmene 1. díl - ozimý ječmen První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium AgCelence efekt Dlouhodobá ochrana proti listovým

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. SeedSolutions Mořidlo nové řady Kinto Duo - nové mořidlo osiva Nový moderní přípravek společnosti BASF určený k moření osiva obilnin Obsahuje

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Systiva. Zjednodušte si hospodaření.

Systiva. Zjednodušte si hospodaření. Systiva Zjednodušte si hospodaření. První nepostřikový fungicid určený k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám bsah Úvod 4 Fungicidní mořidlo určené k ochraně

Více

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY HERBICIDY HERBICIDY Chcete-li být v cíli jako první, musíte

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015

Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015 Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015 Obsah Úvod...3 OČKOVACÍ LÁTKA HiStick...4 HERBICIDY Basagran Super...5 Corum...6 Escort Nový...7 Pulsar 40...8 Stratos Ultra...9 FUNGICIDY Cantus... 10 DOPORUČENÍ

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Účinná, dlouhotrvající výkonnost

Účinná, dlouhotrvající výkonnost Účinná, dlouhotrvající výkonnost Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Vitality efekt - zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, toleranci k suchu a stresu Dlouhodobá ochrana - až 7

Více

agrotip Jarní ochrana obilnin proti plevelům Novinky BASF do speciálek Reportáž z podniku Rhea holding Ponuka hybridov Clearfield repky

agrotip Jarní ochrana obilnin proti plevelům Novinky BASF do speciálek Reportáž z podniku Rhea holding Ponuka hybridov Clearfield repky agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Únor Február 2014 Jarní ochrana obilnin proti plevelům Reportáž z podniku Rhea holding Novinky BASF do speciálek Ponuka hybridov Clearfield

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Biathlon 4D Čtyři rozměry boje proti plevelům v obilninách Flexibilita

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Ochrana obilnin. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U :

Ochrana obilnin. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : Ochrana obilnin Přípravky firmy Agro Aliance SI BALÍČEK KUPTE Wuxal V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : 10 l Sportak HF + 10 l Microplant 20 let na trhu HERBICIDY Agritox 50 SL 500 g/l MCPA registrace

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley Naše odrůdy pro Váš úspěch Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu 2015 gellert hynek n o v in ka victor charly presley gellert diploid C až N/C typ Doporučený výsevek 1,31 1,39 VJ/ha Rychlá a rovnoměrná

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Zásady pro úspěšného semenáře : 1. Obecné zásady hospodaření: - systém střídání plodin - pravidelné vyhnojení pozemků statkovými hnojivy - vhodný systém úpravy

Více

agrotip Plevele v řepce XVII. Polní dny BASF Retengo Plus do cukrovky Faban do jádrovin

agrotip Plevele v řepce XVII. Polní dny BASF Retengo Plus do cukrovky Faban do jádrovin agrotip Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Červenec srpen 2015 Plevele v řepce XVII. Polní dny BASF Retengo Plus do cukrovky - novinka Faban do jádrovin - novinka Obsah Červenec srpen 2015 04

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont DuPont Curzate M WG FUNGICID Účinné látky: cymoxanil 4,5 %, mankozeb 68 % Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Spolehlivá účinnost

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Harmonie výnosu a kvality Je zcela nový produkt, který představuje účinný nástroj v boji proti houbovým chorobám obilnin. Na trhu je nabízen

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Autor a zpravodaj: postgraduální student Státní zemědělské univerzity v Petrohradu, S.S. Skrenževsky

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Acanto. novinka 2007

Acanto. novinka 2007 Acanto novinka 2007 moderní strobilurin nové generace s unikátní kombinací preventivního a kurativního způsobu účinku, velmi rychlého příjmu rostlinami a systémovým rozvodem účinné látky v rostlině určený

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Obilniny jsou na zařazení v osevním postupu značně náročné a vhodnost jejich zařazení (vzhledem k jejich vysokému zastoupení) určuje

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Regulace plevelů v řepce s využitím odrůd s tolerancí k herbicidům

Regulace plevelů v řepce s využitím odrůd s tolerancí k herbicidům Regulace plevelů v řepce s využitím odrůd s tolerancí k herbicidům J. Soukup M. Jursík V. Venclová M. Kolářová katedra agroekologie a biometeorologie Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Více

Ochrana řepky olejky. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U :

Ochrana řepky olejky. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : Ochrana řepky olejky Přípravky firmy Agro Aliance SI BALÍČEK KUPTE V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : 15 l Devrinol 45 F + 1 l Clomate 20 let na trhu PREEMERGENTNÍ HERBICIDY Devrinol 45 F 450 g/l

Více

Pšenice ozimá od A do Z

Pšenice ozimá od A do Z Pšenice Pšenice ozimá od A do Z od A do Z Food chain partnership Systém ošetření Systém ošetření pšenice ozimé Agrotechnika Použití certifikovaného osiva u pšenice Moření Choroby pšenice přenosné osivem

Více

Outlook. Herbicid. Registrační číslo: 4516-4

Outlook. Herbicid. Registrační číslo: 4516-4 H Herbicid Registrační číslo: 4516-4 Charakteristika Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu, určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a jednoletých trávovitých plevelů

Více

Bohumil Štěrba, DuPont CZ s.r.o. tel: 602 274 712, bohumil.sterba@cze.dupont.com. Herbicidní ošetření kukuřice a nabídka přípravků pro rok 2012

Bohumil Štěrba, DuPont CZ s.r.o. tel: 602 274 712, bohumil.sterba@cze.dupont.com. Herbicidní ošetření kukuřice a nabídka přípravků pro rok 2012 Bohumil Štěrba, DuPont CZ s.r.o. tel: 602 274 712, bohumil.sterba@cze.dupont.com Herbicidní ošetření kukuřice a nabídka přípravků pro rok 2012 Obsah: Kukuřice jako plodina Termíny herbicidního ošetřování

Více

Použití herbicidů a stimulátorů růstu v sóje

Použití herbicidů a stimulátorů růstu v sóje Použití herbicidů a stimulátorů růstu v sóje 22. 07. 2009Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Ing. Jaroslav Štranc, CSc., Daniel Štranc, Ing. David Bečka, Ph.D.Plevele 4160x V posledních letech sledujeme a hodnotíme

Více

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze)

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze) Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze) ZPRACOVÁNÍ PŮDY Z HLEDISKA PODNEBÍ, HLOUBKY KYPŘENÍ, ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Ing. František VÁCLAVÍK MONSANTO ČR, BRNO Současným vývojovým trendem v zemědělství je snižování cen zemědělských výrobků

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H a v l í č k ů v B r o d, s. r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod O d d ě l e n í p ě s t e b n í c h t e c h n o l o g i í Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Adexar Plus. s účinnou látkou XEMIUM. Síla, na kterou se mohu spolehnout. ...jako na šálek silné kávy, která mi dodá sílu na celý den

Adexar Plus. s účinnou látkou XEMIUM. Síla, na kterou se mohu spolehnout. ...jako na šálek silné kávy, která mi dodá sílu na celý den Síla, na kterou se mohu spolehnout...jako na šálek silné kávy, která mi dodá sílu na celý den Nejnovější revoluční fungicid BASF Adexar Plus obsahuje kromě známých účinných látek epoxiconazole a pyraclostrobin

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

dimethenamid-p (ISO) 720 g/l (63,72 % hmot.)

dimethenamid-p (ISO) 720 g/l (63,72 % hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Outlook Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC), určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a jednoletých jednoděložných plevelů v

Více

Revoluce v podzemí. Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin.

Revoluce v podzemí. Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin. Revoluce v podzemí Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin. Rooting Power technologie Fungicidní mořidlo s velmi širokým spektrem

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

R 22 Zdraví škodlivý při požití R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 22 Zdraví škodlivý při požití R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID. Sencor 70 WG Selektivní postřikový herbicid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k hubení plevelů v porostech bramboru, hrachu, rajčete, vojtěšky, chřestu

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

Aktuální možnosti ochrany trávosemenných kultur vůči plevelům. Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

Aktuální možnosti ochrany trávosemenných kultur vůči plevelům. Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Aktuální možnosti ochrany trávosemenných kultur vůči plevelům Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Plevele v travosemenných porostech Proč regulovat zaplevelení porostů trav na semeno:

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Rychlý, výkonný, flexibilní

Rychlý, výkonný, flexibilní Rychlý, výkonný, flexibilní JISTOTA účinku Jistota účinku Legendárním úspěchem se značka Roundup uvedla na trh již v 70. letech minulého století. Tehdy se začal psát její jedinečný příběh, na který navazuje

Více

agrotip Novinky BASF Ochrana rostlin Reportáž z podniku Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Leden 2015 Změny v registracích

agrotip Novinky BASF Ochrana rostlin Reportáž z podniku Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Leden 2015 Změny v registracích agrotip Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Leden 2015 Změny v registracích Novinky BASF Ochrana rostlin Reportáž z podniku Pozvánka na konference BASF Obsah Leden 2015 04 08 10 Portfólio BASF

Více

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu Brambory Význam Potravina cca 80 kg osoba / rok průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu příznivě působí v osevním postupu krmivo pro hospodářská zvířata dnes jen odpad z konzumních brambor Biologie

Více

Pendimex 330 EC. Účinná látka: pendimethalin 330 g/l, tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-dimethylfenylidin

Pendimex 330 EC. Účinná látka: pendimethalin 330 g/l, tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-dimethylfenylidin SOUBĚŽNÝ PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Dovoz povolen Státní rostlinolékařskou správou. Pendimex 330 EC Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu proti ježatce kuří noze, chundelce

Více

katalog hybridů Řepky ozimé 2015

katalog hybridů Řepky ozimé 2015 katalog hybridů Řepky ozimé 20 Polotrpasličí hybridy MAXIMUS Tradiční hybridy Speciální hybridy , úvod...2 Nabídka hybridů řepky ozimé...4 Síra nepostradatelná živina pro vysoké výnosy semen řepky ozimé...

Více

Přípravek pouze pro profesionální použití. Fragma Delta

Přípravek pouze pro profesionální použití. Fragma Delta Přípravek na ochranu rostlin Přípravek pouze pro profesionální použití Fragma Delta Postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k likvidaci jednoletých dvouděložných

Více

Ochrana cukrovky. od setí do sklizně. Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS. Herbicidní ochrana Betanal Expert. Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC

Ochrana cukrovky. od setí do sklizně. Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS. Herbicidní ochrana Betanal Expert. Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC Ochrana cukrovky od setí Ochrana do cukrovky sklizně od setí do sklizně Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS Herbicidní ochrana Betanal Expert Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC Výnos cukrovky začíná mořením

Více

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st PROVOZNÍ POKUSY: 1. Řepka Provozní polní pokus 2013/2014 - Farma Kvíz Čisovice, okres Metodika Praha západ, řepka ozimá odrůda

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU Influence of Residual Effect of Herbicides on Consequently Sown Spring Barley and Winter Rapeseed David BEČKA, Ondřej

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výzkumný ústav zemědělské techniky Technicko-technologické doporučení Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výstup subetapy Zhodnocení vlivu vnějších faktorů na technologickou jakost

Více

PĚSTITELSKÉ POŽADAVKY JARNÍHO JEČMENE

PĚSTITELSKÉ POŽADAVKY JARNÍHO JEČMENE PĚSTITELSKÉ POŽADAVKY JARNÍHO JEČMENE A VÝZNAM ODRŮD Ing. Oldřich FAMĚRA, CSc. KATEDRA ROSTLINNÉ VÝROBY, ČZU V PRAZE Ing. Daniel JUREČKA Ing. Pavel PAŘÍZEK ÚKZÚZ BRNO Změny v soustavě hospodaření v zemědělství

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy.

Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy. Specializovaná mapa s odborným obsahem č. 1 Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy. Milan Kroulík Josef Hůla Zdeněk Kvíz

Více

Hnojiva společnosti MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY

Hnojiva společnosti MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY Jedním z předpokladů intenzivního pěstování zeleniny je použití takových typů hnojiv, které plně odpovídají požadavkům jednotlivých zeleninových druhů. Nabízený sortiment

Více

Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS

Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS Postřikový herbicidní přípravek ve formě olejové disperze k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů a trávovitých plevelů do kukuřice seté. Účinná látka: 75 g/l

Více

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Nové, jedinečné účinné látky Prověřená účinnost a spolehlivost méně starostí pro Vás Vhodné do integrované produkce Nehubí užitečný hmyz DuPont Tanos

Více

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Slovensko-prosinec 2013 Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Jarní ječmen Osnova přednášky : obr. 1 až 15 je hodnocení postavení jarního ječmene obr. 15-50 je technologie pěstování obr.51-73

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Polní plodiny a zelenina

Polní plodiny a zelenina Polní plodiny a zelenina ochrana rostlin Živočišní škůdci TrichoLet Trichocap Lepinox Plus NeemAzal -T/S PREV-B2 TM Houbové choroby ALGINURE PREV-B2 TM AquaVitrin K Rizocore RhizoVital 42 VitiSan Další

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

tritosulfuron (ISO) 714 g/kg (74,38 % hmot.) florasulam (ISO) 54 g/kg (5,57 % hmot.)

tritosulfuron (ISO) 714 g/kg (74,38 % hmot.) florasulam (ISO) 54 g/kg (5,57 % hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Biathlon 4D Selektivní herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) pro aplikaci proti svízeli přítule a jednoletým dvouděložným plevelům v pšenici,

Více

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY 1. Charakteristika oblasti Táborsko sousedí s Českobudějovickem na JZ, Píseckem na Z, Benešovskem (SČK) na S, Pelhřimovskem V. (VYS) na V a Jindřichohradeckém na K 1.1.2008

Více

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Odborný zemědělský občasník společnosti SOUFFLET AGRO a.s. Kukuřice a slunečnice Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 Vážení pěstitelé, opět jsme pro vás

Více

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám.

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Účinná látka: oxychlorid Cu 660 g/l (vyjádřena jako měď 380 g/l) Balení:

Více

Červenec-Srpen Júl-August 2012. Reportáže z Polních dnů BASF. Moření osiva obilnin Herbicidní ošetření řepky Ochrana vodních zdrojů

Červenec-Srpen Júl-August 2012. Reportáže z Polních dnů BASF. Moření osiva obilnin Herbicidní ošetření řepky Ochrana vodních zdrojů Červenec-Srpen Júl-August 2012 Reportáže z Polních dnů BASF Moření osiva obilnin Herbicidní ošetření řepky Ochrana vodních zdrojů 8 Červenec - Srpen 2012 Júl - August 2012 Obsah čísla Nové polní dny BASF

Více

Plevele ve slunečnici a strategie ochrany RNDr Aleš Kuthan, Csc.

Plevele ve slunečnici a strategie ochrany RNDr Aleš Kuthan, Csc. Plevele ve slunečnici a strategie ochrany RNDr Aleš Kuthan, Csc. Slunečnice je širokořádková plodina s pomalým počátečním růstem. Po výsevu potřebuje za optimálních podmínek 10 až 14 dnů na vzejítí. V

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MONITOR

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MONITOR PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MONITOR 75 WG Postřikový selektivní postemergentní herbicid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu proti pýru plazivému, chundelce metlici a dalším jednoletým travám a některým

Více