IV.Celostátní konference Dlouhodobá péče v pojetí CHČR /aneb příklady dobré praxe/, Plzeň , Hotel Angelo.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV.Celostátní konference Dlouhodobá péče v pojetí CHČR /aneb příklady dobré praxe/, Plzeň 10.11.2011, Hotel Angelo."

Transkript

1 Lubomír Mlčoch: Borské teze- téma stále aktuální IV.Celostátní konference Dlouhodobá péče v pojetí CHČR /aneb příklady dobré praxe/, Plzeň , Hotel Angelo. Přiznávám, že pozvání na tuto konferenci mne sice potěšilo, ale měl jsem rozpaky je přijmout. Nejsem odborníkem na teologii služby ani na teorii sociální práce, a pokud jde o praxi s dlouhodobou péčí, mohu se opírat jen o svou zkušenost laika navštěvujícího o nedělích domov důchodců. Organizátoři mi však poté nabídli téma Borských tezí- a to mne oslovilo. A nakonec jsem došel k tomu, že k této konferenci Charity ČR i organicky patří. Svůj příspěvek jsem si rozdělil do 7 bodů. 1. Charita nevylučuje, ale ukládá starost o sociální instituce Caritas- láska dobro-přejná patří ke křesťanství od samého počátku a to neodlučitelně. Prvomučedník sv.štěpán byl organizátorem charity v první Jeruzalémské obci. Mučedníkem se však stal ne pro charitu, ale proto, že vydal svědectví Kristu. A to je zavazující pro naši dnešní práci na tomto poli: nemá zůstat jen sociální prací- má vést ke Kristu. Mým odborným zájmem je katolická sociální nauka. Ta je naproti tomu- v jejím moderním pojetí- stará jen něco více než jedno století. A možná i proto, že církev pracuje v dimenzích tisíciletí, nebyla a není dosud přijímána jako organická součást angažovanosti církve jako charita, a to ani pokud jde o veřejnost, ani uvnitř církve samotné. Řeč jde v tomto případě o lásce sociální, institucionální, politické. Cituji z Kompendia sociální nauky církve /čl.42/:..obrácení-vnitřní proměna lidské osoby ochotné ke službě a oběti dobropřejné lásky však nejen nevylučuje, ale naopak ukládá povinnost starat se o vhodnou nápravu institucí a životních podmínek, kdykoliv svádějí ke hříchu, tak aby se přizpůsobily zásadám spravedlnosti a podporovaly dobro, místo aby mu překážely. 2. Katolická sociální nauka má 120 let, a podíl na jejím zrodu má Bor u Tachova V roce 1891 vydal papež Lev XIII. první sociální encykliku Rerum novarum o nových věcech, jimiž byla situace kapitalistické průmyslové společnosti. 8 let předtím sezval kníže Löwenstein na svůj zámek v Boru u Tachova skupinu katolických sociálních myslitelů z Německa, Rakouska a Švýcarska, a ta pak vydala Borské teze-haider Thesen. Znalci historie tvrdí, že tento dokument sepsaný v německy mluvící části zemí Koruny české byl jedním z podnětů pro vznik encykliky Rerum novarum. To nové na Borských tezích i na

2 encyklice bylo poznání skutečnosti, že charita samotná už není s to zvládnout sociální otázku v nové historické situaci, a že je třeba začít proměňovat, zlidšťovat kapitalismus v jeho základních vztazích, mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Tento úkol trvá. Před pár lety nazval Petr Příhoda rozhovor pro Perspektivy jedním mým výrokem: Nezbývá nám než zlidšťovat kapitalismus. Několik dní poté jsem dostal na fakultu jeden ohlas čtenáře: Ty bastarde! Jak dlouho už ten kapitalismus zlidšťujete!? Poněkud otřesen ale pokračuji ve svém úsilí dál, a tak uvádím pozitivní vzory těch křesťanů, kteří na tomto poli dosáhli výjimečných výsledků, a jsou jakousi personifikací, zosobněním katolické sociální nauky. 3. Heroická slušnost a tři vzory věrnosti sociální dimenzi evangelia Pravnuk iniciátora Borských tezí knížete Karla Jindřicha, Konstantin Alois zu Löwenstein, je zářivým příkladem hrdinské slušnosti: jako potomek rodu, který u nás působil skoro 250 let, a jak vidno dával najevo hlubokou starost o otázku sociální, byl po 2,světové válce odsunut a vyvlastněn. Na konference k výročí Borských tezí je pravidelně zván, a přijíždí, aby svým postojem dokazoval, že vůči této zemi svých předků přesto nezahořkl. A že se stejně jako oni věnuje otázce sociální. Dnešní finančník /v roce 125 výročí Borských tezí už v penzi/ přednáší na téma, s nímž už přišel jeho pradědeček, že totiž hodnota člověka znamená více než aby jako pracovní síla byl pouhým zbožím. A o 5 let později hovoří o křesťanských ctnostech v řízení jako nároku na dnešní management, který je stále aktuální. Příslušnost k bohaté části společnosti, je-li spojena se šlechtictvím ducha, není na překážku porozumění základnímu principu katolické sociální nauky, jímž je přednostní volba pro chudé. Naopak, jako příslušník společenské elity má kníže šanci oslovit i ty, k nimž svým bohatstvím patří, a vést jejich srdce k solidaritě i k žízni po spravedlnosti. V době vzniku Borských tezí, rovněž na půdě dnešní Plzeňské diecéze, ale v její česky mluvící části, žil a působil jiný muž, stejně věrný sociálnímu rozměru evangelia. Architekt, stavební podnikatel a největší český mecenáš Josef Hlávka se narodil a je pohřben v Přešticích u Plzně. Josef Hlávka svým životem a dílem rovněž předběhl encykliku Rerum novarum: nejprve usilovnou prací a právně i morálně čistými prostředky během pouhých 10 let- nashromáždil velké bohatství, aby poté-ochrnut na svém zámku v nedalekých Lužanech- nejprve promyslel, a poté v potu tváře jídal svůj denní mecenášský chléb /Albín

3 Bráf, první český národohospodář na Univerzitě Karlově/. Tak po svém uzdravení založil a předsedal České akademii věd a umění, a nakonec na závěr života vložil celé své jmění do Nadání, které přežilo všechny převraty a působí dodnes. Jen do roku 1939, kdy nacisti zavřeli české vysoké školy, v Hlávkových kolejích díky podpoře Nadání vystudovalo na 3500 chudých studentů, kterým by jinak bylo studium patrně nedostupné. Josef Hlávka pochopil a realizoval soukromé vlastnictví v duchu sociální nauky církve: jako závazek pro službu společnému dobru národa. Když v roce 1908 Hlávka umírá, je budoucí JUDr.František Nosek, poslanec /a ministr/ za Lidovou stranu teprve studentem Právnické univerzity Univerzity Karlovy. Zde se podílí na založení České ligy akademické, která sdružuje akademické katolíky a řídí v jejich časopise sociální hlídku. Už jako student pochopí, že marxismus- odsouzený už v Rerum novarum, působí jako ideologie až druhotně; primárně jsou dělníci ovlivňováni především svou praktickou, zažitou osobní zkušeností, pracovními a sociálními poměry. A proto se už tehdy rozhoduje pracovat na jejich zlepšování. Katolická církev je už tehdy v Praze nemilována stejně jako rakušanství s nímž je spojována. /Ligisté musejí na univerzitní půdě /!/ požádat o ochranu policii, aby se mohli vůbec sejít, a to před vlastními spolužáky! Ale pozor: pohřebního průvodu od Národního muzea přes Václavské náměstí až k nádraží, z něhož byla posmrtná schránka Josefa Hlávky odvážena do Plzně a Přeštic, se zúčastní celá Praha. Lidé i církvi už vzdálení vzdávají hold konzervativnímu katolíkovi a českému vlastenci stejně jako loajálnímu občanovi nemilovaného mocnářství jako muži, který svůj majetek užíval a odkázal dobru národa. František Nosek vstupuje r.1920 do politiky, a v prvním poslaneckém období je vůbec nejčastějším zpravodajem při odůvodňování nových zákonů. A do nich se snaží vkládat spravedlnost a solidaritu. Současně vede lidové záložny a hospodářská družstva zemědělců jako křesťansky pochopené podnikání. Františkánský terciář doplňuje svou lásku politickou a sociální i osobní angažovaností v charitě, zakládá prázdninové kolonie pro mládež a Domovy svaté Kláry pro dlouhodobou péči o staré a nemocné. A v Díle blahoslavené AnežkyPřemyslovny se Nosek stará o stavby kostelů. Přednáší mladým a rozdává jim dobré knihy. Když v r.1935 umírá, nezanechává na rozdíl od Josefa Hlávky žádný majetek, na pohřeb se skládají jeho přátelé.ale ti přesto- ba právě proto- zahajují dnes už více než tři čtvrti století trvající tradici poutí do Poříčí nad Sázavou ke hrobu politika s pověstí svatosti.

4 4. Prorocky varovná slova sociálních encyklik nebývala v minulosti přijímána Pamětníci ještě v letech normalizace vzpomínají na Františka Noska jako na člověka, který bral sociální encykliky vážně. V roce 1931 vydaná encyklika Quadragesimo anno pojednává o potřebě obnovy společenského řádu rozvráceného světovou hospodářskou krizí. Tato obnova se však nezdařila, a jak titíž pamětníci píší- především proto, že katolící na encykliky nereagovali - a přitom pořád ještě měli ve většině evropských národů majoritu, aspoň matrikově. V roce 1937 vycházejí další dvě varovné encykliky Divini Redemptoris- Božský Vykupitel s podtitulem o bezbožeckém komunismu, a druhá, německy psaná, o situaci katolické církve v Německu, tehdy již ovládaném nacismem. Varování se ukázala důvodná, leč marná: a naše země musela projít dvěma totalitními režimy, hnědým a rudým. I mnozí katolíci, ti německy i ti česky mluvící, nerozpoznávali včas znamení doby, a také oni nesli spolu s celou společností- své důsledky za závažná společenská onemocnění. 5. Neviditelná ruka dobra nás v Boru dala dohromady /osobní vyznání/ V roce 1993 se v Boru u Tachova koná česko-německá konference ke 110, výročí Borských tezí, když dva roky předtím tehdejší světící biskup pražský František Radkovský prezentuje v České národní radě český překlad nové encykliky Centesimus annus, tedy 100 let od Rerum novarum. Jakási neviditelná ruka dobra sem do Boru přivedla skupinu těch, kdo se sociální naukou církve zabývali už dříve, soukromě a potají: dva vězni komunismu, technici a právník, pro něž šlo o hobby, a nakonec i já, navrátilec do církve po nějakých 25 letech, i s episodou tříletého členství v KSČ. V témže roce jsem měl možnost být ve Švýcarském Fribourgu na celosvětové konferenci a sociálním učení biskupů pěti kontinentů!. Tam mne trkla skutečnost, že země, které prošly komunismem, neměly dosud žádné pastýřské sociální listy, ač encyklika Jana Pavla II Centesimus annus byla /především/ věnována otázce jak dál po pádu komunismu. Nuže, uplynulo několik let, a my- přátelé z Boru- jsme jako tým ČBK prezentovali list Pokoj a dobro /právě před 11 lety- k 17.listopadu/, za další dva roky další list Žeň veřejné diskuse k listu Pokoj a dobro. Když se v Boru L.P sešla konference už ke 120.výročí Borských tezí, mohli jsme našim německým a rakouským přátelům předložit německé překlady obou listů /ten první i v angličtině/. Neviditelná ruka dobra nás po všech minulých selháních přivedla zpět ke katolické sociální nauce, jež měla svůj počátek v dnešní

5 Plzeňské diecézi, a která teď už v podání česky mluvících občanů Bohemie- mohla těm někdejším německy mluvícím ukázat, že myšlenka sociální dimenze evangelia u nás žije. 6. Rok dobrovolnictví a myšlenka praxe v lásce dobro-přejné pro politiky Letošní rok je rokem dobrovolnictví. Má osobní zkušenost s dlouhodobou péčí je tohoto druhu. Sestry Apoštolátu sv.františka / Urbanky / mne kdysi /už dávno/ pozvaly k nedělní návštěvě Domova důchodcú na Praze 6, a tato malá nedělní služba mi zůstala po více let. Zkušenost praxe- s láskou dobro-přejnou- měla pro mne v letech práce na poli lásky institucionální velký význam. Více jsem dostával než jsem dával. Teď mi už zase několik let toto spojení schází. A to mne přivádí k myšlence- možná nereálné- ale přece sbírám odvahu, abych ji vyslovil. Je to přesvědčení, že ti, kdo se zaobírají teorií katolické sociální nauky, by měli mít současně i třeba malou- praxi lásky dobro-přejné. A totéž by jistě prospělo i těm.kdo se věnují lásce politické-institucionální! Což tak změnit ústavní pořádek, aby každý nový poslanec a senátor, ale i politik na úrovní krajské a komunální- musel nejprve projít praxí v charitě, řekněme na jeden rok. Věřím, že naše zákonodárství by potom vypadalo docela jinak, lépe by odráželo životní zájmy těch, za nimiž nestojí žádné vlivné kompaktní zájmové a lobbistické skupiny. Katolická sociální nauka je ideálním nárokem na člověka - tedy i na poslance, senátora, i ministra. A pokud jde o dobrovolnictví, pak tato ochota ke službě může být receptem i pro časy, kdy se peněz nedostává, kdy jde z tlustých do tenkých. A to už se týká všech, i těch řadových věřících, a možná právě těch. 7. Vize ke 130. výročí Borských tezí: odpovědnost firem za rodiny Dnešním opatrovníkem myšlenky a tradice Borských tezí je pan děkan v Boru u Tachova P.Vladimír Born. Bez něho by se asi sotva uskutečnily ty tři konference ke 110., 120., a 125. výročí Borských tezí. A bez něho by nebyla tak daleko myšlenka na vzájemné odpuštění a smíření mezi česky a německy mluvícími patrioty a lokálpatrioty. Vzpomínám jak jsem se poprvé dostal do Boru na poutní mši svatou- tehdy ještě jako muzikant na kůru, který neměl ani tušení o Borských tezích- a jak jsem byl /kromě výtečného oběda/ spolu s ostatními

6 osloven odpoledním nedělním požehnáním, při němž v kostelních lavicích za sebou seděli ti i oni, my a oni, a střídavě jsme zpívali české a německé sloky mariánských písní. Dovídám se, že P.Born s mladistvým elánem kmeta chystá již konferenci ke 130.výročí Borských tezí. Má už i téma, a tím je opět jasnozřivě- rodina. Rodina jako instituce ohrožená, ale rodina věčná, protože Bohem posvěcená. A pokud jde o téma naší konference, není pochyb o tom, že proměny institucí, postojů, smýšlení a hodnot rodinného života budou také rozhodující i pro podobu dlouhodobé péče budoucnosti, i pro lásku dobropřejnou. Věřím, že první podmínkou úspěchu jsou lidé ochotní ke službě. Když ti budou, najdou se i peníze. Jako ekonom bych měl možná mluvit jinak. Ale vycházím i z osobní zkušenosti. A dnešní konference mne svou úrovní materiálního zajištění přesvědčuje, že má hypotéza je správná.

12 září 2000 POKOJ A DOBRO. List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi

12 září 2000 POKOJ A DOBRO. List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi 12 září 2000 POKOJ A DOBRO List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2000 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 2 POKOJ A DOBRO List k sociálním

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Mučedníci komunismu. Blahoslavený Szilárd Ignác Bogdánffy 07 Dítě na okraji společnosti. Daně pod mikroskopem 10 Je dialog s islámem možný?

Mučedníci komunismu. Blahoslavený Szilárd Ignác Bogdánffy 07 Dítě na okraji společnosti. Daně pod mikroskopem 10 Je dialog s islámem možný? Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 11 1. 6. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Duch Svatý rodí harmonii. Homilie Svatého otce Františka v Ammánu 04 Mučedníci komunismu. Blahoslavený

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky Křesťan a práce Sociální učení církve papežské sociální encykliky 1 Papežské sociální encykliky představují ve svém souhrnu celou knihu 500 stran. Málo věřících čte tak rozsáhlá pojednání. Proto bylo třeba

Více

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění (z velikonoční liturgie) K velikonočním svátkům všem Vám žehnají

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění (z velikonoční liturgie) K velikonočním svátkům všem Vám žehnají ŽIVOT FARNOSTÍ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ročník VI. DUBEN 2012 č. 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE

KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE ROČNÍK: V KVĚTEN 2011 Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. VYDÁVÁ FARNÍ ÚŘAD PRO POTŘEBU SVÝCH FARNÍKŮ. č. 5 KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE Úcta k Panně Marii Matce Boží je nedílnou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2009 Lenka NEZBEDOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie

Více

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 20. 4. 2008 Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. MODLITBA RŮŽENCE SVĚTLA PŘED SLAVENÍM EUCHARISTIE V KRYPTÁCH BAZILIKY SV. MARKA V

Více

Je to už doba jedné generace, co

Je to už doba jedné generace, co Úvodní slovo Mezigenerační vděčnost Je to už doba jedné generace, co jako jezuité můžeme od roku 1990 opět svobodně působit a sloužit. Uplynulé dvacetiletí s sebou přinášelo postupnou výměnu jezuitských

Více

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! FARNÍ INFORMÁTOR 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. ZÁŘÍ 2005 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Boží slovo, které jsme právě slyšeli nás ujišťuje:

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem 07 Extrémní polohy řešení tzv. romské problematiky 09

Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem 07 Extrémní polohy řešení tzv. romské problematiky 09 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník VIII., číslo 21 6. 11. 2011 / neprodejné Z OBSAHU Pohled z Říma. Nové Assisi 04 Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

Mučedníci komunismu: Blahoslavený Kamen Vičev 06 Potřebujeme novou politiku Církve vůči islámu 07 Husovské paradoxy 12.

Mučedníci komunismu: Blahoslavený Kamen Vičev 06 Potřebujeme novou politiku Církve vůči islámu 07 Husovské paradoxy 12. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 13 5. 7. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Pokoj, který dává Ježíš, je pro všechny. Homilie papeže Františka 04 Mučedníci komunismu: Blahoslavený

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

Letošní jubileum sv. Ignáce,

Letošní jubileum sv. Ignáce, Úvodní slovo Jezuitský rok skončil Letošní jubileum sv. Ignáce, sv. Františka Xaverského a bl. Petra Fabera dalo příležitost ke dvěma mezinárodním sympoziím: v Loyole o exerciciích a v Římě o konstitucích,

Více

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 22. březen 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 22. březen 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN RC MONITOR ROČNÍK IV., ČÍSLO 6 zpravodajský čtrnáctideník 22. březen 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN (za dobrovolné příspěvky) Tradice Otců Z promluv svatého biskupa

Více

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 2. červenec 2009

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 2. červenec 2009 RC Monitor zpravodajský čtrnáctideník ROČNÍK VI., ČÍSLO 13 2. červenec 2009 neprodejné Z OBSAHU Generační konflikt v Církvi, str. 5 Poselství faráře arského, str. 6 Rozhovor s hebrejským vikářem, str.

Více

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Biskupství plzeňské 6/2015 ČERVEN Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Den řezenské diecéze v Plzni 2 Milí čtenáři, kdo z Vás tam byl, dá mi jistě za pravdu - Den řezenské diecéze v Plzni

Více

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 9. duben 2009. Na vrcholu postu se naše země propadla

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 9. duben 2009. Na vrcholu postu se naše země propadla RC Monitor zpravodajský čtrnáctideník ROČNÍK VI., ČÍSLO 7 9. duben 2009 neprodejné Z OBSAHU Panna Maria Bolestná v Kibeho, str. 4 Antisemitismus jako znamení doby, str. 10 Gaza, Írán a Arabové, str. 12

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

MONITOR. Res Claritatis. V jednotě víry a lásky TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Už nejste služebníci, ale přátelé. Homilie Benedikta XVI.

MONITOR. Res Claritatis. V jednotě víry a lásky TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Už nejste služebníci, ale přátelé. Homilie Benedikta XVI. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník VIII., číslo 14 10. 7. 2011 / neprodejné Z OBSAHU Už nejste služebníci, ale přátelé. Homilie Benedikta XVI. 04 Primát v praxi. Budoucnost Církve

Více