JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU. Hudební fakulta. Katedra dechových nástrojů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU. Hudební fakulta. Katedra dechových nástrojů."

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Flétna JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU Bakalářská práce Autor práce: Dagmar Vandělíková DiS. Vedoucí práce: doc. MgA. František Kantor Oponent práce: prof. MgA. Václav Kunt Brno 2012

2 BIBLIOGRAFIE VANDĚLÍKOVÁ, Dagmar. Jan Riedlbauch Básník hrající na flétnu [Jan Riedlbauch The poet playing the flute]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební Fakulta, Katedra dechových nástrojů, 2012, 29 s.

3 ANOTACE Diplomová bakalářská práce JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU pojednává krátce o profesorově životě, kariéře flétnisty, pedagoga a básníka. Obsahem této práce je jeho rodina, manželka a dvě dcery, počátky hry na příčnou flétnu a kariéra flétnisty. Hraní ve Státní opeře Praha, v komorních souborech či sólovém hraní. Profesorská činnost na Pražské konzervatoři, kterou také hodnotí jeho bývalé studentky. Jan Riedlbauch, jak sám sebe popisuje: Jsem především básník a pak flétnista, dává jasně najevo, že poezie je jeho srdcová záležitost. A proto i poezie je součástí této práce. ANNOTATION Diploma thesis JAN RIEDLBAUCH THE POET PLAYING THE FLUTE briefly discusses the professor's life, career, flutist, teacher and poet. The aim of this work is his family, wife and two daughters, the beginnings of playing the flute and flutist career. Playing at the Prague State Opera, chamber music ensembles or solo playing. Professorial work at the Prague Conservatory, which also evaluating his former students. Jan Riedlbauch, as he describes himself : "I am especially a poet, and then the flautist," makes it clear that his poetry is a matter of hearts. And that is why poetry is also part of this work.

4 KLÍČOVÁ SLOVA Jan Riedlbauch flétna básně Tereza Riedlbauchová Veronika Riedlbauchová Rudolf Riedlbauch Václav Riedlbauch Řád Akademických palem Variace na údery vlastního srdce památce Arne Linky KEYWORDS Jan Riedlbauch flute poets Tereza Riedlbauchová Veronika Rielbauchová Rudolf Riedlbauch Václav Riedlbauch The Order of Academic Palms Variations in strokes his own heart - the memory of Arne Linka

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jsem uvedené informační zdroje. V Brně, dne 2. května 2012 Dagmar Vandělíková

6 Poděkování Děkuji panu doc. MgA. Františku Kantorovi za veškeré informace a za trpělivé vedení při psaní mé práce. Ráda bych také poděkovala panu profesorovi MgA. Janu Riedlbauchovi za cenné informace a poskytnuté materiály pro mou bakalářskou práci. V neposlední řadě chci poděkovat jeho sestře Anně Černíkové, že si našla chvilku pro náš rozhovor. Bylo to moc milé seznámení a jsem za něj nesmírně vděčná. Děkuji.

7 OBSAH PŘEDMLUVA 1 ÚVOD 2 1. ROD RIEDLBAUCHŮ RODIČE SOUROZENCI MANŽELKA A DCERY 8 2. PROFESNÍ ČINNOST STUDIA KARIÉRA FLÉTNISTY PEDAGOG POEZIE BÁSNÍK RYTÍŘ RIEDLBAUCH 21 ZÁVĚR 22 SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 23 SEZNAM DĚL JANA RIEDLBAUCHA 26 SEZNAM PŘÍLOH 27 PŘÍLOHY 29

8 PŘEDMLUVA Touto prací bych chtěla poukázat na umělecky rozvětvený rod Riedlbauchů. Velice mě zajímalo, odkud tento rod pochází, protože jak je patrné z příjmení, není typicky českého původu. Chtěla jsem zjistit, jaké jsou kořeny Riedlbauchů a jestli je náhoda, že pět z šesti sourozenců se věnuje umění, a to především hudebnímu. Zaměření na osobnost Jana Riedlbaucha bylo ovlivněno hlavně tím, že jsem byla šest let jeho žačkou na Pražské konzervatoři. Zaujal a ovlivnil mě spíše svými myšlenkami, než kantorsky. Je velice zajímavou osobností, ale ne každý člověk mu rozumí. Mně samotné trvalo rok, než jsem si zvykla na jeho způsob vyjadřování a výuky. Jeho myšlenky často plynou rychleji než slova a člověk musí být neustále ve střehu. Při výuce byla vždy přítomna poezie, próza, malířství a díky němu, jsem k těmto druhům umění našla cestu. Jan Riedlbauch se sám označuje jako básník hrající na flétnu, a proto jsem toto označení použila i do názvu své bakalářské práce. Jeho osobnost se nemusí zdát nijak významná, ale v kontextu s jeho sourozenci, dlouholetou pedagogickou činností na Pražské konzervatoři a uměleckou činností jistě stojí za zaznamenání. Málokterý Čech byl poctěn stříbrnou medailí rytíře řádu Akademických palem za dlouholetý přínos francouzské kultuře v oboru hudby a poezie. Je totiž zároveň básníkem, který se aktivně věnuje poezii. Důkazem jsou vydané sbírky básní, které jsou samozřejmě ovlivněny hudbou. 1

9 ÚVOD Chtěla bych zde sjednotit původ a příchod Riedlbauchů do Čech a krátce se věnovat všem sourozencům. Počínaje akademickým malířem Rudolfem, dále pak profesorem HAMU Václavem, jedinou nemuzikantkou Annou a konče houslisty v orchestru FOK Josefem a Marií. Nejstarší bratr Rudolf je ve svých kompozicích inspirován symboly a motivy hudebních nástrojů jako jsou flétna a housle. Tato inspirace je dána sourozenci, kteří hrají na zmíněné nástroje. Díky Rudolfovi získal Jan spoustu příležitostí vystupovat na vernisážích, a tím se dostal do povědomí dalších umělců, se kterými i nadále aktivně spolupracuje. Je to zároveň i důkaz propojení hudby a malířství. Dále bych se zaměřila jen na Jana Riedlbaucha jako flétnistu a básníka. Chtěla bych zmínit studia od prvních začátků hry na flétnu, po studium na AMU. Chodil na soukromé hodiny k Milanu Munclingerovi, na pražské konzervatoři byl studentem Petra Brocka a na AMU Františka Čecha. Zachycení jeho profesní dráhy flétnisty od působení v jazzové kapele, ve Smetanově divadle dnešní Státní opeře Praha na pozici prvního flétnisty, člena mnoha dechových kvintet až po sólovou interpretaci při skoro čtvrt století dlouhé spolupráci s kytaristou Miloslavem Klausem v Gran Duettu Concertante. Ráda bych se zmínila o jeho dvou dcerách, které sice nejsou muzikantky, ale obě směřují k poezii a také o jeho ženě Janě Riedlbauchové za svobodna Heclové, která je dcerou flétnisty a profesora pražské konzervatoře Jana Hecla. Zakončit tuto práci nelze jinak, než poezií, které se Jan Riedlbauch věnuje od svých patnácti let. I když je autodidakt, vyšlo mu několik sbírek básní, které mu pomohla sestavit z větší části jeho starší dcera Tereza. Své pocity může vyjádřit jak hudbou, tak poezií. Tato odvětví málokdy odděluje. V básních je všudypřítomná hudba. Například ve sbírce básní Mateníky v jestřábově žlutém oku nebo v básni věnované památce brněnského skladatele a pedagoga Arne Linky s titulem Variace na údery vlastního srdce. Hudbu spojuje s básněmi i prostřednictvím spoluorganizování festivalu Doteky hudby a poezie. Všechny informace budu převážně čerpat z rozhovorů s panem profesorem a jeho sourozenci. Dále pak ze sbírek poezií, které mu vyšly, z knihy věnované dílům Rudolfa Riedlbaucha a z dostupných webových stránek. 2

10 1. ROD RIEDLBAUCHŮ 1. 1 RODIČE Jméno Riedlbauch je společné rozvětvené umělecké rodině. Předkové Jana Riedlbaucha přišli do Čech z hornaté krajiny na pomezí Tyrol a Bavorska. Byli známí jako kováři a hamerníci, a proto byli povoláni do Čech, aby založili pevnou kovářskou větev. Usadili se a po generace žili v okolí Rokycan, především v obci Klabava. Byli povoláni Českými králi a první zmínka nalezená v matrice je datována k roku 1571, kde je psáno o kováři Janu Ridlpauchovi. Jméno Riedlbauch má v kronikách různé mutace. Například Rude e bauche člověk, který opracovává tvrdé kovy nebo slitiny. Ritter rytíř, bauch břicho. 1 Otec Rudolf Riedlbauch ( ) byl z pěti dětí. Kovářské řemeslo vykonával otcův bratr Bedřich spolu se sestrou, ale Rudolf vystudoval průmyslovou školu v Plzni. Předposledním kovářem byl strýc Bedřich a po něm jeho syn Jiří, který vytepal svou poslední věc mému bratrovi Rudolfovi. Byla to krbová mříž do jeho ateliéru a já to vnímám jako rituální ukončení jeho práce. Rod Riedlbauchů byl vždy silný na mužské potomky. Dnes náš rod jakoby degeneruje. V Čechách jsou Riedlbauchové ve velké početní převaze. Ale nyní, i když jsme ze šesti dětí, nemáme moc silné mužské nástupce, ty kovářské statné postavy. 2 Otec působil také jako amatérský hudebník, který hrál na akordeon a báječně improvizoval lidové písně na foukací harmoniku snad inspirován bratrem Bedřichem, který se naučil sám na křídlovku. Nevynikal závratnou technikou, ale měl velký smysl pro frázi. 3 Také Anna vzpomíná na strýce, ale jako na milovníka zvířat. Strýc měl valacha jménem Jan a tomu každý večer hrál na křídlovku. Říkal, tak Honzo, jakou si dneska dáme? Honza si vybral, strýc mu zahrál a šli spát. 4 Otec pracoval jako technik v konstrukčním oddělení Škodových závodů v Plzni. Proto i Riedlbauchovi sourozenci Rudolf, Václav a sestra Anna se narodili v Dýšině na Plzeňsku. Po letech praxe přijal v roce 1947 nabídku pracovat jako technolog v České zbrojovce, později v Českých závodech motocyklových 1 Riedlbauch Jan, rozhovor Riedlbauch Jan, rozhovor Riedlbauch Jan, rozhovor Černíková Riedlbauch Anna, Jan, rozhovor sestra Jana 26. Riedlbaucha, rozhovor Riedlbauch Jan, rozhovor Černíková Anna, sestra Jana Riedlbaucha, rozhovor

11 ve Strakonicích. Tento krok považuje Jan Riedlbauch za omyl. Tatínek, protože nevstoupil do strany, dělal podřadnou práci a bylo hluboko do hrnce. 5 Ve Strakonicích bydleli v činžovním domě, který otec pomáhal vlastníma rukama stavět. Tam jsme vyrostli, v přízemním bytě rozlehlé budovy se čtyřiceti domácnostmi a se spoustou dětí. Těch se po válce, asi z radosti, že skončila, rodilo moc a moc. Což bylo pro nás výhodné kamarádů a společníků všech možných her bylo vždycky dost. Domácí zásoba ovšem taky utěšeně rostla... 6 Matka, Veronika Riedlbauchová ( ), byla dcerou Anny Vacíkové, rozené Tauschek, která pocházela z Rakouska. Vzala si traťmistra Vacíka, který byl Čech, ale pracoval ve Vídni. Matka pocházela ze čtyř dětí, z toho jedno v dětském věku zemřelo. Narodila se na Podkarpatské Rusi, ale rodina se později usadila v Dýšině u Plzně. Oba moji rodiče měli výborný hudební sluch. Maminka v dětství hrála na housle a velice hezky zpívala. Byla vychovávaná v klášteře, protože babička byla velice pobožná. Naneštěstí maminka velice těžce onemocněla a musela kvůli tomu odejít z kláštera. Díky tomu jsme se sourozenci na světě. 7 Matka Riedlbaucha se měla stát učitelkou, ale vdala se mladá a pak se řadu let věnovala výchově dětí SOUROZENCI První v pořadí se narodil Rudolf Riedlbauch v Dýšině u Plzně. V dětských letech navštěvoval hudební oddělení LŠU, hrál na klarinet v komorním a dudáckém souboru i v orchestru gymnázia. Všichni se domnívali, že se Rudolf vydá na cestu profesionálního hudebního umělce, ale nestalo se tak. Od dětských let se u něj totiž projevoval také vyhraněný výtvarný talent, kterého si všiml na strakonickém gymnáziu uznávaný pedagog, malíř, grafik a ilustrátor Jiří Rejžek, žák prof. Williho Nowaka 8. Po ukončení studia na gymnáziu, studoval v letech na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru profesora Františka Jiroudka a v roce 1980 na Akademii výtvarných umění v italské Perugii. 9 Ve své tvorbě se zabývá především malbou, kresbou, nástěnnými technikami a prací 5 Riedlbauch Jan, rozhovor Riedlbauch, Václav. v knize Riedlbauch, Jan. Obrazy, Krajiny, Hry. Muzeum středního Pootaví Strakonice: Libertas, a.s. a Triga, s. ISBN Riedlbauch Jan, rozhovor Willi Nowak český malíř a grafik, byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes 9 Perugia je jedno z velmi významných univerzitních městeček střední Itálie a současně to je hlavní město regionu Umbria. 4

12 se sklem. Jeho díla jsou inspirována zejména hudbou, která v nich má trvalé místo. Člověk ve své činnosti, ať chce, nebo ne, je silně ovlivněn zážitky z dětství, harmonií v rodině nebo naopak zase něčím, co jen vzdáleně připomíná klidný vstup do života... Mezi prvními nástroji, které jsem denně vídal v rukou svých sourozenců, byly housle a flétna. Možná, že právě proto je dodnes nejraději používám jako opakující se symboly a motivy kompozic, ve kterých usiluji o vyjádření hudebního prožitku, o navození atmosféry klidu a pohody, třebaže se vlastní malba může hemžit nervním pohybem ploch, plošek, křivek, barev. 10 V jeho obrazech jsou zaznamenány jak jednotlivé figury, tak shluky hráčů. Je zřejmá fascinace postojem či držením nástroje, což nabízí spoustu možností výtvarného uzpůsobení kompozice. Z významných prací realizovaných v architektuře jsou to např. triptychy v někdejších salonkách vinárny Vikárka na Pražském hradě, gobelín pro Palác kultury / Kongresové centrum Praha na kterém spolupracoval s L. Kaprasovou 11, nástěnné malby na fasádách domů na sídlišti v Trnavě a ve vstupním prostoru Poslanecké sněmovny ČR. Jeho malířské a grafické dílo je zastoupeno v mnoha galeriích, institucích a soukromých sbírkách českých i zahraničních. Jeho tvorba je součástí vydaných sbírek básní jeho bratra Jana. Vystavoval samostatně v Praze, ve Strakonicích a v mnoha dalších českých městech. Je zakládajícím členem Tolerance '95 12, jejíž aktivit se pravidelně účastní. Ljubica Rudolfova manželka, vystudovala divadelní fakultu obor loutkoherectví, ale později se věnovala spíše herectví. První dítě jim zemřelo v dětském věku, vychovali dva syny Adama a Pavla. Jako druhá se narodila Anna. Vystudovala obchodní akademii v Plzni, pracovala například v Českém rozhlase v ekonomickém úseku. Nyní pracuje na Bytovém družstvu Pragostav. Kdyby byla lepší finanční situace, mohla se třeba stát pianistkou. Takhle se ovšem hře na klavír nakonec začala učit až ve svých dvaceti sedmi letech a to jako samouk pod dohledem bratra Václava. Když Václav učil na Pražské konzervatoři, chodila cvičit tam. Václav neměl trpělivost s jejím vyučováním a většinou se její cvičení neobešlo bez zvýšení Václavova hlasu. Anna 10 Riedlbauch.R., Riedlbauch, Praha: Slovart, 2005, 199 s. ISBN , část z úvodního textu ke katalogu Hudba a výtvarné umění, Alšova síň v Praze, ak. mal. Ludmila Kaprasová zaměřena na malbu a práci s textilem, zdroj: viz. použité informační zdroje 12 Výtvarná skupina založená v roce 1995, členové: Jaroslav Kříž, Rudolf Riedlbauch, Josef Achrer, Václav Menčík, Jan Šafránek, Jan Kanyza, Jiří Šuhájek, Otto Sukup, Vratislav Ševčík, zdroj: viz. použité informační zdroje 5

13 se za tu dobu nenaučila číst noty a hrála jen podle odposlechu. Dodnes to úspěšně před Václavem tají. Dá se říci, že její sen jí splnili až bratři koupí pianina, na které hrála spolu s Josefem a Janem oblíbenou písničku Andulko, mé dítě. Chtěla, aby si její bratři rozuměli s jejím partnerem, a tak byť byla ekonomka, vybrala si za muže hobojistu a skladatele Vratislava Petra Černíka. Spolu nemají žádné děti. Při rozhovoru s Annou jsem měla pocit, jako když se známe spoustu let. Je to velice přátelská žena s čistou duší. Miluje zvířata a květiny. Splnila si svůj sen - koupila si zahradu s menším domkem, který rekonstruuje a vyžívá se v realizaci a přestavbě zahrady. S nadšením mi vyprávěla, jak jí její bratři pomáhali. S bratrem Josefem si udělali na zahradě Šumavské pohoří, kam si zasázela své nařízkované stromky. Pro všechny by se rozdala. Po smrti maminky se starala necelých dvacet let o otce. Nyní se stará o svého manžela, který je vážně nemocný. Vzpomíná, jak převáželi z Anglie příčnou flétnu. Když si Jan potřeboval pořídit novou flétnu, vyjeli jsme já, Jan a náš kamarád Fred Snider do Anglie. Bylo to v době komunismu. V důsledku finanční tísně jsme neměli na zaplacení cla. Jan měl s sebou flétnu starou, kterou mi strčil do kufru mezi mé věci a oblečení a do pouzdra staré flétny dal novou flétnu. Neuvěřitelně jsem se bála. Nic takového bych sama nikdy neudělala, ale pro bratra, který to potřeboval jsem to podnikla. Naštěstí na to na hranicích nepřišli. 13 Sestra Anna po smrti rodičů stmeluje celou rodinu. Většinou se mluví o sourozencích, kteří hrají, a ne o tom, kdo rodinu vede. 14 První polovinu dětí narozených v Dýšině uzavírá Václav, který se narodil Mnohokrát jsem vysvětloval, že jsem se nenarodil ve Strakonicích a proč se odmítám účastnit všelijakých rodáckých akcí. My tři ze šesti sourozenců, Rudolf, Anna a já, jsme přišli na svět po venkovském, tehdy běžném způsobu, s pomocí porodní báby doma na posteli na statku u Michálků, kde naši rodiče měli svůj první příbytek, v malé vesnici Dýšina blízko Chrástu u Plzně. 15 Václav studoval v letech hru na akordeon u dr. Josefa Smetany a skladbu u Zdeňka Hůly na Pražské konzervatoři. Poté pokračoval ve studiu na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Václava Dobiáše, které úspěšně zakončil roku Účastnil se mistrovských skladatelských kurzů 13 Černíková Anna, osobní rozhovor Riedlbauch Jan, osobní rozhovor Riedlbauch, Václav. v knize Riedlbauch, Jan. Obrazy, Krajiny, Hry. Muzeum středního Pootaví Strakonice: Libertas, a.s. a Triga, s. ISBN

14 Accademia Chigiana v Sieně u Franca Donatonia 16 a v polské Toruni u Witolda Lutoslawského 17 a Tamasze Sikorského 18. Jeho profesní činnost je velice pestrá. Od doby vysokoškolských studií působí jako pedagog na katedře skladby na AMU, v letech tuto katedru vedl. Paralelně s tím vyučoval i na Pražské konzervatoři a to do roku Mezi roky zastával funkci uměleckého šéfa opery Národního divadla. Ve vedoucích pozicích působil v devadesátých letech také v Paláci kultury, poté jako šéfproducent a později ředitel nakladatelství Panton. Od roku byl generálním ředitelem České filharmonie, kde řídil i Galerii Rudolfinum. Jako člen stálé komise Concertino Praga 19 se podílí na přípravě této rozhlasové soutěže. Z jeho iniciativy vzešla přehlídka soudobé orchestrální tvorby Pražské premiéry, která je cílená na podněcování a prezentaci tvorby současných evropských skladatelů. Od roku působil ve správní radě obecně prospěšné společnosti České doteky hudby 20. V oboru skladby se věnuje převážně instrumentální tvorbě, zvláštní místo v ní zaujímají skladby věnované flétně v nejrůznějších sestavách, které vznikly v mnoha případech z podnětu bratra Jana, který také většinu z nich interpretoval. V roce 2000 mu Evropská unie umění 21 udělila Evropskou cenu Gustava Mahlera 22 za vynikající výsledky v oboru hudby. Jeho bývalou manželkou byla varhanice Gabriela. Spolu mají dvě dcery. Lucii, která vystudovala medicínu a Katku, která studovala na taneční konzervatoři a pokračovala na DAMU obor choreografie. Druhá polovina dětí narozených ve Strakonicích začíná narozením Jana Riedlbaucha. Narodil se Italský hudební skladatel, žil v letech , online zdroj: 17 Polský hudební skladatel, žil v letech , online zdroj: 18 Polský hudební skladatel a klavírista, žil v letech , online zdroj: 19 Pravidelná mezinárodní soutěž mladých hudebníků, pořádaná v Praze Českým rozhlasem 20 Nejrozsáhlejší hudební festival zaměřený na klasickou hudbu v zimním období a na přelomu roku v Praze 21 Evropská unie umění (EUU) vznikla v roce 1999 registrací Ministerstvem vnitra ČR jako mezinárodní nezávislá a nezisková organizace, sdružující umělce a kulturní osobnosti bez rozdílu národnosti či státní příslušnosti, bez rozdílu náboženské nebo politické orientace. 22 Cena EUU kategorie B v nominaci za instrumentální interpretaci a zpěv, skladatelskou, dirigentskou, sbormistrovskou, pedagogickou, organizační, překladatelskou a odbornou publikační nebo jinou činnost v oblasti hudby. 7

15 V pořadí pátý se narodil bratr Josef. Josef hraje na housle v FOK, 23 vystudoval konzervatoř v Praze a HAMU pod vedením profesorky Nory Grumlíkové. Jeho manželkou je flétnistka Zuzana Motulková Riedlbauchová, která vyučuje na ZUŠ Lounských v Praze. Její otec je vynikající slovenský básník Jan Motulko. Další básník v rodině. S Josefem mají tři dcery. Zuzanu, která vystudovala pedagogickou fakultu, Moniku, která se stala klavíristkou a Marii, která šla ve šlépějích své tety Anny a vystudovala ekonomii. Josef spolu s bratry Václavem a Janem byli ministranti. Rodiče byli katolíci a děti vedli k náboženství. Josef je hluboce věřící. Po sedmileté odmlce se narodila sestra Marie. Byla mazánek a všemi hýčkaná, neměla to ale jednoduché mezi tolika bratry....záhy musela ovládnout kromě jiného i klukovské atributy správného života, protože jinak by zřejmě mezi námi neobstála. Přežila to ve zdraví a náramně se jí to pak po letech hodilo, když vstoupila chvíli po Josefovi do řad Pražských symfoniků, tehdy převážně mužské společnosti muzikantů. 24 Jejím manželem je fagotista Lumír Vaněk. Spolu mají dvě dcery. Marii, která je hobojistka a Annu, která je také muzikantka a hraje na housle. Tento rodinný klan je plný muzikantů a umělců, zřejmě pod vlivem společnosti, ve které se nejvíce pohybují. Rod Riedlbauchů pokračuje jen díky Rudolfovi a jeho synovi Adamovi, který má jako jediný dva syny. Jinak ostatní sourozenci mají dcery. Zajímavé je, že ze šesti dětí má jen jeden mužské potomky MANŽELKA A DCERY Riedlbauchovou manželkou se stala Jana Heclová, dcera flétnisty a pedagoga hry na flétnu na Pražské konzervatoři. Manželku jsem potkal kupodivu na refýži ve stanici Malostranská, kde jsme čekali na tramvaj. Já bych se neodvážil někoho oslovit na refýži, ale vzdáleně mi připomínala jednu ženu, a to byla Jana Heclová, která byla dcerou profesora Jana Hecla. V srpnu 1968 jsme byli na festivalu v Bayreuthu a profesor Hecl tam byl jako dozor. Mě bylo tenkrát necelých 20 a ona tam byla jako 16-ti letá s otcem a působila velmi dětsky. To už tak samozřejmě nebylo, tak jsem k ní přišel a pozdravil a ona že mě nezná. Tak jsem se zeptal, jestli je 23 Symfonický orchestr hlavního města Prahy 24 Riedlbauch, Václav. v knize Riedlbauch, Jan. Obrazy, Krajiny, Hry. Muzeum středního Pootaví Strakonice: Libertas, a.s. a Triga, s. ISBN

16 dcerou profesora Hecla a ona že ano, ale stejně mě nezná. Mně už přijížděla tramvaj a protože jsem v té době už hrál v divadle, pospíchal jsem na zkoušku. Tak jsem jí dal telefonní číslo, ona byla úplně konsternovaná. Ještě jsem ji stačil pozvat na absolventský koncert, ale neřekl jsem jí podrobnosti. Vše si vyhledala a přišla. Bylo to řízení, náhoda, která asi není náhodou. Výhoda byla, že věděla, co obnáší být ženou muzikanta, který je stále někde pryč. Vystudovala Karlovu univerzitu přírodní vědy, hrála na housle, výborně cítí hudbu a je velký čtenář. Takže jsem našel partnerku, která byla ochotna devět let vychovávat dcery, starat se o ně a na tu dobu potlačit jako doktorka přírodních věd vlastní ambice. Dnes pracuje jako profesorka na SUPŠ 25na Žižkově. 26 První dcera Tereza se narodila v Praze. Od dětství byla spolu se svou sestrou Veronikou obklopena hudbou a literaturou. Hudba mě obklopovala ze všech stran a nebylo před ní úniku. Všechny sestřenice na něco hrály, nás se sestrou nevyjímaje. Když byly jednou dvakrát do roka srazy široké rodiny, pořádaly se společné domácí koncerty. Rodina dar a problém je pro mě velké téma. 27 Své hudební nadání raelizovala v ZUŠ Lounských ve hře na klavír. Studovala u prof. Evy Žebrákové od svých šesti do sedmnácti let. Také docházela na soukromé hodiny zpěvu k prof. Vodičkové a k prof. Shejbalové. Vystudovala Akademické gymnázium, Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy28 v Praze obor český jazyk a literatura a obor francouzština. V Ústavu české literatury a literární vědy své studium uzavřela doktorským titulem. Dále pak pokračovala studiem v Paříži na Sorbonně Master 2 se zaměřením Střední Evropa na Katedře slavistiky, kde od roku vyučovala český jazyk. Zajímavostí je, že bydlela v Paříži u vynikající flétnistky Clary Novákové, která je dcerou českého skladatele Jana Nováka. Máme zde další propojení s hudbou a to s flétnistkou. Ještě než začala studovat a pracovat v Paříži, vyučovala tři roky na Katedře české literatury FFUK, kde vedla dva semináře z české literatury 19. století. Před tím vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, na osmiletém gymnáziu Buďánka, byla pomocnou redaktorkou v redakci kultury Lidových novin a spolupracovala 25 Střední uměleckoprůmyslová škola 26 Riedlbauch Jan, rozhovor KOPÁČ, Radim. Básnířka Tereza Riedlbauchová: Důležitá jsou slova velká noc, sbírka je erotická. Novinky [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.novinky.cz/kultura/63609-basnirka-tereza-riedlbauchova-dulezita-jsou-slova-velkanoc-sbirka-je-eroticka.html 28 dále jen FFUK 9

17 s Českým rozhlasem. Její vytížení je neuvěřitelné. Také organizuje autorská čtení domácích literárních salonů v Praze a v Paříži, založila asociaci Literární salon, která kromě organizování večerů vydává stejnojmennou edici poezie, především se zaměřením na básnické debuty. Založila spolu s dalšími lidmi francouzskou asociaci Boulvart, se zaměřením na česko-francouzské kulturní vztahy, zejména na pořádání festivalů v Praze a Paříži a vydávání bilingvních29 knih. V neposlední řadě je básnířkou, které vyšla sbírka básní Modrá jablka, poéma Podoba panny pláč, sbírka básní Velká biskupovská noc, sbírka básní Don Vítor si hraje a jiné básně a chystá se soubor všech sbírek v česko-francouzské verzi Celou noc jsem čekala. Druhá dcera Veronika se narodila , jméno dostala po otcově mamince. Absolvovala v Praze obor režie dramaturgie na KALD DAMU u profesora J. Krofty, kde nyní pokračuje v doktorském studiu a obor český jazyk, literatura hudební výchova na PFUK. Tři roky studovala muzikologii na FFUK a dva roky fyzického herectví na Institut del Teatre v Barceloně. Tam v letech 2008 a 2009 také hrála v řadě inscenací. Např. Cuarenta y medio, D.I.P., Todos implicados, El manantial de Colombina, prezentovaných na festivalech pohybového divadla ve Španělsku. V Barceloně zrežírovala nový cirkus Combinat de Cirq 39 ve známém cirkusovém divadle Ateneu Popular de Nou Barris, v Divadle Disk odpremiérovala česko-španělský pohybový projekt Sarah Kane Očištění/Depurados a pro divadlo Alfred ve dvoře připravila spolu s Lucií Škandíkovou nové autorské pohybové představení Camille, ve kterém vedle režie a choreografie rovněž ztvárnila hlavní roli. V loňské sezóně 2010/2011 se ujala režie a choreografie světové premiéry komorní opery Jiřího Hájka, Slavík a růže. Spolurežírovala s francouzskou režisérkou Katiou Halou a zároveň hrála v ostravském pouličním happeningovém projektu Hřbitov aut, kterého se zúčastnil aktivně sám autor Fernando Arrabal, slavný španělsko-francouzský dramatik, který se o tomto experimentu vyjádřil jako o jednom z nejlepších provedení jeho hry. Jako scenáristka spolupracovala s Českým rozhlasem, organizovala hudební festival Mladé pódium v Karlových Varech, vede divadelní workshopy, vyučuje na gymnáziu. Dramaturgicky připravuje komponované pořady hudby a poezie, ve kterých i recituje. Je laureátkou Mezinárodní ceny Zdeňka Fibicha v recitaci melodramu. 29 dvojjazyčný 10

18 2. PROFESNÍ ČINNOST 2. 1 STUDIA Riedlbauchovo dětství bylo plné hudby. Otec hrál na akordeon a foukací harmoniku a matka hrávala na housle a hezky zpívala. Děti byly neustále obklopeny hudbou a počítalo se, že každý bude hrát na nějaký nástroj. Nejstarší Rudolf hrál na klarinet a Václav na akordeon po vzoru otce. Jen Anna nehrála na žádný nástroj. Jak jsem již zmínila, chtěla hrát na klavír, na který však nebyly finance. Protože starší bratři muzicírovali, nechtěl být Jan pozadu. Začal si vybírat nástroj, který by ho bavil. Jednou jsem šel na dvojrecitál hoboj - flétna, ve svých rodných Strakonicích. Pan Hanták interpretoval Bozzu a Václav Žilka Debussyho Syringu. Hoboj mi byl blízký vábivou kantilénou a sladkým bukonickým nářkem, ale nebyl učitel, ani možnost koupit nástroj. Protože byla na LŠU volná stará dřevěná flétna, dostalo prim flauto traverso. Ale zajímavé je, že mě nikdy nelákala zobcová flétna. Vždycky se mi líbily sopránové nástoje. Také by se mi líbila trubka 30 Velikým štěstím pro jeho hudební začátky a i přípravu na budoucí profesi byli dobří a nadšení kantoři. Počínaje Janem Dostalem ředitelem strakonické LŠU, dnes ZUŠ v inspirujících prostorách, které byly součástí strakonického zámku a hradu. Díky němu poprvé spatřili strakoničtí hudebníci Bizetovu Carmen, nebo živý symfonický orchestr v podání maďarského tělesa. Měl také šťastnou ruku ve volbě kantorů. Houslista Bohumil Kotmel, který byl znám svým houslovým souborem, který vyhrával jednu soutěž za druhou, připravil na budoucí profesionální dráhu např. Václava Hudečka. Tehdy s Vaškem čerti šili, jak by poznamenal náš táta, a není se tudíš čemu divit, je li to pravda, že Hudečkův otec, zvěrolékař a sám výborný amatérský muzikant, u vědomí synova talentu chudáka Václava přivazoval k židli a zamezoval tak jeho útěkům za kluky na trávník hrát fotbal Dalším učitelem byl bývalý vojenský hudebník Milan Horský. Ten učil Jana a splnil si svůj sen, vychovat někoho, kdo by si chtěl osvojit hru na flétnu. Těsně před konzervatoří jsem spadl na bruslích a naštípl si ruku. Rok jsem musel počkat, tak jsem nastoupil na gymnázium a začal jsem dojíždět do Prahy na konzultační hodiny k profesoru Milanu Munclingerovi, protože v té době končil ve Strakonicích profesor Horský, 30 Riedlbauch Jan. rozhovor Riedlbauch, Václav. v knize Riedlbauch, Jan. Obrazy, Krajiny, Hry. Muzeum středního Pootaví Strakonice: Libertas, a.s. a Triga, s. ISBN

19 ke kterému jsem předtím chodil. Oba nás, kromě hudby samozřejmě, sbližovala láska k výtvarnému umění a literatuře. Ve Strakonicích na mě dohlížel takový lidový muzikant, který hrál v cirkuse na pikolu. Jmenoval se Jan Voříšek a s velkou úctou vykonával vše, co mi říkal profesor Munclinger a já si ho proto velice vážím. Na konzervatoři jsem studoval u profesora Petra Brocka a na Hamu u profesora Františka Čecha. 32 Ve svých studentských letech potkal Američana, se kterým ho seznámil jeho bratr Rudolf. Jmenoval se Frederick Snider a pocházel z Kalifornie. Byl to historik, který poté, co Absolvoval Berkeley School přijel studovat svůj obor do Evropy. Zde pak studoval ve Španělsku, ve Francii a v Mnichově. Riedlbauch na něj velice rád vzpomíná a je rád, že se sním potkal. O prázdninách jsem dostal Fredericka na starosti. Mně bylo v té době 17 let a jemu 24 let. Neuměl samozřejmě česky a já uměl jen pár vět v angličtině. Byl jsem z toho celej zpocenej. Našel jsem si mezi prvními slovy, že WELL je dobře a THE WELL je studna. Když jsme ve Strakonicích šli podél zlatonosné řeky Otavy, bylo ticho, mlčeli jsme. Asi po 3 km u hradu Střela byla najednou studna a já zařval WELL! A on mě opravil: THE WELL. A já OH YES. A od té doby umím anglicky. A když jsem učil v Americe studenty, tak už to byla pro mě hračka. Fred byl i muzikant a velký čtenář. Hrál na klavír a vyšlo mu i několik desek. Díky němu jsem se dostal k originálům americké literatury a i k historickým pramenům. Byl nadšen, co tady máme za skvosty v archivech. Studoval v Praze Karlovu Univerzitu obor historie u profesora Polišenského a nakonec si udělal doktorát v Oxfordu. Po revoluci učil na ČSAV 33 a je pochován v hrobě spolu se synem mého bratra Rudolfa. Je to velice zvláštní propojení a moc si vážím, že jsem Freda potkal Riedlbauch Jan, rozhovor ČSAV Československá akademie věd 34 Riedlbauch Jan, rozhovor

20 2. 2 KARIÉRA FLÉTNISTY Už za studií nastoupil do jazzové kapely, která prováděla scénickou hudbu v Tylově divadle. Vedl ji Ladislav Simon a hrálo zde kolem dvaceti lidí. Byla tam úžasná parta jazzmanů. Seznámil jsem se tady s Jiřím Stivínem, Svatoplukem Košvancem pozounistou, Teodorem Krásou vynikajícím barovým pianistou a hlavně hornistou a s mnoha dalšími. Byla to velká škola jazzu a rytmu. Já nejsem jazzman, ale od té doby jsem nikdy neměl problémy s rytmem. Tato improvizační rovina přináší určitou flexibilitu do klasických věcí, jako například do kadencí 35 V roce 1970 nastoupil na místo prvního flétnisty do Smetanova divadla, dnešní Státní opery Praha, kde zůstal až do roku V témže roce byl vypsán konkurz na místo profesora hry na příčnou flétnu na Pražské konzervatoři. Místo profesora získal, ale musel vyřešit otázku, jestli odejde z opery, či ne. Velice dlouho jsem váhal, protože se mi líbilo v opeře, ale věděl jsem, že chci dělat i sólové hraní nebo komorní hru a to se dalo lépe zvládnout při kantořině 36 Jeho profesionální kariéra flétnisty se rozšířila i na hraní v dechových kvintetech. Už když učil na konzervatoři, nastoupil do Kvinteta 74, které vedl sóloflétnista České filharmonie Géza Novák. famózní flétnista, jak ten uměl fantazijně uchopit flétnové sólo třeba v Debussyho Předehře k Faunovu odpoledni, nebo v Ravelově Daphnis et Chloé! Byl to velký milovník literatury, měl rád Dostojevského stejně jako profesor Munclinger a já. Velice jsme si rozuměli. 37 Dále působil v Pražském dechovém kvintetu, které bylo založeno v Praze roku 1928 dirigentem Václavem Smetáčkem. Mezi původní členy tělesa patřili vedle Václava Smetáčka (hoboj) též Rudolf Hertl (flétna), Vladimír Říha (klarinet), Otakar Procházka (lesní roh) a František Matějka (fagot). V roce 1968 byla činnost souboru obnovena profesorem Pražské konzervatoře Janem Heclem. 38 Změny v obsazení hudebníků se postupně ustálily do podoby souboru: Jan Riedlbauch (flétna), Jurij Likin (hoboj), Vlastimil Mareš (klarinet), Jan Vobořil (lesní roh), Miloš Wichterle (fagot). Riedlbauch zde působil od roku a byl vystřídán Janem Machatem, flétnistou a sólopikolistou České filharmonie. 35 Riedlbauch Jan rozhovor Riedlbauch Jan, rozhovor Riedlbauch Jan, rozhovor Jan Hecl profesor hry na flétnu na Pražské konzervatoři a tchán Jana Riedlbaucha 13

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu HUDEBNÍ ROZHLEDY 09 2006 ročník 59 cena 40 Kč vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu Sobota 16. září 2006 15.00 Prof. Dr. Peter-Horst Neumann: Rückert a Mahler odpoledne

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

Nadaèní listy. Jaroslav Suchánek. ctí èeský jazyk

Nadaèní listy. Jaroslav Suchánek. ctí èeský jazyk Nadaèní listy Jaroslav Suchánek ctí èeský jazyk è. 13/èerven 2009 ČESKÁ FILHARMONIE, YAN PASCAL TORTELIER, PAVEL ŠPORCL, PAAVO JÄRVI, JANINE JANSEN, BENNEWITZOVO KVARTETO, VLADIMÍR ASHKENAZY, ANNA VINNITSKAYA,

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros HUDEBNÍ ROZHLEDY 12 2006 ročník 59 cena 40 Kč Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros Best Wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year Příjemné vánoční svátky

Více

Walter Gieseking osobnost interpreta

Walter Gieseking osobnost interpreta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Hra na klavír Walter Gieseking osobnost interpreta Diplomová práce Autor práce: BcA. Jiří Hrubý Vedoucí práce: doc.

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách HUDEBNÍ ROZHLEDY 06 2007 ročník 60 cena 40 Kč John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách Europe s.r.o. Czech Republic since 1853 since 1871 Mistrovská pianina

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 01. 2008 ročník 61 cena 40 Kč. Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře

HUDEBNÍ ROZHLEDY 01. 2008 ročník 61 cena 40 Kč. Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře HUDEBNÍ ROZHLEDY 01 2008 ročník 61 cena 40 Kč Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře P. T. OBČANÉ LITOMYŠLŠTÍ ČALOUNÍK FRANTIŠEK SOBOTKA MAJITEL TOVÁRNY

Více

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava 3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Český rozhlas Vltava Renzo Piano MUSE 1999 Foto: Alessandro Gadotti Archivio TrentoFutura 02 Giuseppe Verdi 05 11. září 06 Víkend z Olomouce 09 Denis Diderot

Více

revue5o plus plus VĚRA JOUROVÁ Nová žena v politice Daniel Strož ,,Firma nanečisto David Prachař Karlovarsko Básník, kritik i politik

revue5o plus plus VĚRA JOUROVÁ Nová žena v politice Daniel Strož ,,Firma nanečisto David Prachař Karlovarsko Básník, kritik i politik revue5o plus 50+ 50+ 7-8/2013 ročník IX. 39 Kč, předplatné 35 Kč MAGAZÍN PRO AKTIVNÍ SENIORY Daniel Strož Básník, kritik i politik,,firma nanečisto Nový typ vzdělávání 50+ David Prachař Dědictví umění

Více

Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa

Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Hra na klarinet Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa Bakalářská práce Autor práce: Michal Kříž Vedoucí práce: doc.

Více

Stanislava Vrbková Čtvrt století kytarového festivalu v Mikulově z archivu vzpomínek jeho zakladatelů

Stanislava Vrbková Čtvrt století kytarového festivalu v Mikulově z archivu vzpomínek jeho zakladatelů Stanislava Vrbková Čtvrt století kytarového festivalu v Mikulově z archivu vzpomínek jeho zakladatelů Martin Mysliveček, Olga Dvorská, Stanislav Juřica a kytarový festival Mikulov Hudba je jazykem emocí

Více

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích červenec 2013 číslo 5 ISSN 1804-3283 editorial Milé čtenářky, milí čtenáři, vzhledem

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015 METODIKA ODBORNÉ STUDIE ROZHOVORY KURZY KONCERTY SEMINÁŘE SOUTĚŽE IMPROVIZACE VZPOMÍNKY POMŮCKY MATERIÁLY DO VÝUKY POSTŘEHY RECENZE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Obsah Slovo na úvod... 2 Věra Chmelová METODIKA a

Více

Ostravská NEJ 2014. Tereza Vilišová. www.ostravainfo.cz

Ostravská NEJ 2014. Tereza Vilišová. www.ostravainfo.cz ROČENKA 2014 ROČNÍK IV rozhovory Ostravská NEJ 2014 Tereza Vilišová Redakce OKNO změna je život Staré přísloví praví, že v životě máme jednu jedinou jistotu. Dříve nebo později přijde změna. Ostrava těchto

Více

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě VI červen 2014 EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ RENESANCE X. RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V PRAZE www.ff.osu.cz Renesanční umění se dostalo do českých zemí

Více

Dobré zprávy: Vážení a milí, Z obsahu... Bulletin Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové ročník 1 (2009) : č. 2 červen

Dobré zprávy: Vážení a milí, Z obsahu... Bulletin Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové ročník 1 (2009) : č. 2 červen Dobré zprávy: Bulletin Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové ročník 1 (2009) : č. 2 červen Vážení a milí, v našem druhém čísle časopisu Dobré zprávy, které se vám právě dostává do rukou, vám chceme představit

Více

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) JAMU 2012/II 2013/I Jednou z nejdůležitějších událostí stávajícího akademického roku 2012/2013 bylo bezpochyby otevření

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POETIKA DIVADEL MALÝCH FOREM

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

zůstávaly mimo anebo jen na okraji zájmu sběratelů

zůstávaly mimo anebo jen na okraji zájmu sběratelů Proč Pročpohádky? Čtenářům České besedy dobře známá autorka zajímavých článků a též půvabných společensko-historických románů s tematikou národního probuzení v západních Čechách - Marie Korandová - opět

Více

Listina oceněných 50. ročníku MFP

Listina oceněných 50. ročníku MFP Listina oceněných 50. ročníku MFP I. kategorie 1. Eva Hadravová (Praha - ČR) 2. Tereza Svěráková (Praha - ČR) 3. Mária Schumerová (Michalovce - SR) 3. Dalimil Ševčík (Vyškov - ČR) II. kategorie 1. Jana

Více

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ 1940-2005 Kde nás najdete? Základní umělecká škola Jaroměř, okres Náchod Na Obci 142 551 01 Jaroměř Tel.: 491 812 356 Fax: 491 815 040 E-mail: zus.jaromer@quick.cz www.zus-jaromer.cz ředitel školy: Mgr.

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Karel Kerlický, nakladatelství KANT a fotografie

Karel Kerlický, nakladatelství KANT a fotografie Renata Štěpařová Teoretická diplomová práce Karel Kerlický, nakladatelství KANT a fotografie Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Opava 2014 Karel Kerlický, nakladatelství

Více

Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru

Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na kytaru Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru Bakalářská práce Autor práce: Filip Lukášek, DiS. Vedoucí práce:

Více

Ilustrace. Dětská tématika

Ilustrace. Dětská tématika 0 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Ilustrace Dětská tématika Doprovodný text k praktické diplomové práci Brno 2012 Vedoucí práce: doc. Jan Bruţeňák Autor práce:

Více