JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU. Hudební fakulta. Katedra dechových nástrojů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU. Hudební fakulta. Katedra dechových nástrojů."

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Flétna JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU Bakalářská práce Autor práce: Dagmar Vandělíková DiS. Vedoucí práce: doc. MgA. František Kantor Oponent práce: prof. MgA. Václav Kunt Brno 2012

2 BIBLIOGRAFIE VANDĚLÍKOVÁ, Dagmar. Jan Riedlbauch Básník hrající na flétnu [Jan Riedlbauch The poet playing the flute]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební Fakulta, Katedra dechových nástrojů, 2012, 29 s.

3 ANOTACE Diplomová bakalářská práce JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU pojednává krátce o profesorově životě, kariéře flétnisty, pedagoga a básníka. Obsahem této práce je jeho rodina, manželka a dvě dcery, počátky hry na příčnou flétnu a kariéra flétnisty. Hraní ve Státní opeře Praha, v komorních souborech či sólovém hraní. Profesorská činnost na Pražské konzervatoři, kterou také hodnotí jeho bývalé studentky. Jan Riedlbauch, jak sám sebe popisuje: Jsem především básník a pak flétnista, dává jasně najevo, že poezie je jeho srdcová záležitost. A proto i poezie je součástí této práce. ANNOTATION Diploma thesis JAN RIEDLBAUCH THE POET PLAYING THE FLUTE briefly discusses the professor's life, career, flutist, teacher and poet. The aim of this work is his family, wife and two daughters, the beginnings of playing the flute and flutist career. Playing at the Prague State Opera, chamber music ensembles or solo playing. Professorial work at the Prague Conservatory, which also evaluating his former students. Jan Riedlbauch, as he describes himself : "I am especially a poet, and then the flautist," makes it clear that his poetry is a matter of hearts. And that is why poetry is also part of this work.

4 KLÍČOVÁ SLOVA Jan Riedlbauch flétna básně Tereza Riedlbauchová Veronika Riedlbauchová Rudolf Riedlbauch Václav Riedlbauch Řád Akademických palem Variace na údery vlastního srdce památce Arne Linky KEYWORDS Jan Riedlbauch flute poets Tereza Riedlbauchová Veronika Rielbauchová Rudolf Riedlbauch Václav Riedlbauch The Order of Academic Palms Variations in strokes his own heart - the memory of Arne Linka

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jsem uvedené informační zdroje. V Brně, dne 2. května 2012 Dagmar Vandělíková

6 Poděkování Děkuji panu doc. MgA. Františku Kantorovi za veškeré informace a za trpělivé vedení při psaní mé práce. Ráda bych také poděkovala panu profesorovi MgA. Janu Riedlbauchovi za cenné informace a poskytnuté materiály pro mou bakalářskou práci. V neposlední řadě chci poděkovat jeho sestře Anně Černíkové, že si našla chvilku pro náš rozhovor. Bylo to moc milé seznámení a jsem za něj nesmírně vděčná. Děkuji.

7 OBSAH PŘEDMLUVA 1 ÚVOD 2 1. ROD RIEDLBAUCHŮ RODIČE SOUROZENCI MANŽELKA A DCERY 8 2. PROFESNÍ ČINNOST STUDIA KARIÉRA FLÉTNISTY PEDAGOG POEZIE BÁSNÍK RYTÍŘ RIEDLBAUCH 21 ZÁVĚR 22 SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 23 SEZNAM DĚL JANA RIEDLBAUCHA 26 SEZNAM PŘÍLOH 27 PŘÍLOHY 29

8 PŘEDMLUVA Touto prací bych chtěla poukázat na umělecky rozvětvený rod Riedlbauchů. Velice mě zajímalo, odkud tento rod pochází, protože jak je patrné z příjmení, není typicky českého původu. Chtěla jsem zjistit, jaké jsou kořeny Riedlbauchů a jestli je náhoda, že pět z šesti sourozenců se věnuje umění, a to především hudebnímu. Zaměření na osobnost Jana Riedlbaucha bylo ovlivněno hlavně tím, že jsem byla šest let jeho žačkou na Pražské konzervatoři. Zaujal a ovlivnil mě spíše svými myšlenkami, než kantorsky. Je velice zajímavou osobností, ale ne každý člověk mu rozumí. Mně samotné trvalo rok, než jsem si zvykla na jeho způsob vyjadřování a výuky. Jeho myšlenky často plynou rychleji než slova a člověk musí být neustále ve střehu. Při výuce byla vždy přítomna poezie, próza, malířství a díky němu, jsem k těmto druhům umění našla cestu. Jan Riedlbauch se sám označuje jako básník hrající na flétnu, a proto jsem toto označení použila i do názvu své bakalářské práce. Jeho osobnost se nemusí zdát nijak významná, ale v kontextu s jeho sourozenci, dlouholetou pedagogickou činností na Pražské konzervatoři a uměleckou činností jistě stojí za zaznamenání. Málokterý Čech byl poctěn stříbrnou medailí rytíře řádu Akademických palem za dlouholetý přínos francouzské kultuře v oboru hudby a poezie. Je totiž zároveň básníkem, který se aktivně věnuje poezii. Důkazem jsou vydané sbírky básní, které jsou samozřejmě ovlivněny hudbou. 1

9 ÚVOD Chtěla bych zde sjednotit původ a příchod Riedlbauchů do Čech a krátce se věnovat všem sourozencům. Počínaje akademickým malířem Rudolfem, dále pak profesorem HAMU Václavem, jedinou nemuzikantkou Annou a konče houslisty v orchestru FOK Josefem a Marií. Nejstarší bratr Rudolf je ve svých kompozicích inspirován symboly a motivy hudebních nástrojů jako jsou flétna a housle. Tato inspirace je dána sourozenci, kteří hrají na zmíněné nástroje. Díky Rudolfovi získal Jan spoustu příležitostí vystupovat na vernisážích, a tím se dostal do povědomí dalších umělců, se kterými i nadále aktivně spolupracuje. Je to zároveň i důkaz propojení hudby a malířství. Dále bych se zaměřila jen na Jana Riedlbaucha jako flétnistu a básníka. Chtěla bych zmínit studia od prvních začátků hry na flétnu, po studium na AMU. Chodil na soukromé hodiny k Milanu Munclingerovi, na pražské konzervatoři byl studentem Petra Brocka a na AMU Františka Čecha. Zachycení jeho profesní dráhy flétnisty od působení v jazzové kapele, ve Smetanově divadle dnešní Státní opeře Praha na pozici prvního flétnisty, člena mnoha dechových kvintet až po sólovou interpretaci při skoro čtvrt století dlouhé spolupráci s kytaristou Miloslavem Klausem v Gran Duettu Concertante. Ráda bych se zmínila o jeho dvou dcerách, které sice nejsou muzikantky, ale obě směřují k poezii a také o jeho ženě Janě Riedlbauchové za svobodna Heclové, která je dcerou flétnisty a profesora pražské konzervatoře Jana Hecla. Zakončit tuto práci nelze jinak, než poezií, které se Jan Riedlbauch věnuje od svých patnácti let. I když je autodidakt, vyšlo mu několik sbírek básní, které mu pomohla sestavit z větší části jeho starší dcera Tereza. Své pocity může vyjádřit jak hudbou, tak poezií. Tato odvětví málokdy odděluje. V básních je všudypřítomná hudba. Například ve sbírce básní Mateníky v jestřábově žlutém oku nebo v básni věnované památce brněnského skladatele a pedagoga Arne Linky s titulem Variace na údery vlastního srdce. Hudbu spojuje s básněmi i prostřednictvím spoluorganizování festivalu Doteky hudby a poezie. Všechny informace budu převážně čerpat z rozhovorů s panem profesorem a jeho sourozenci. Dále pak ze sbírek poezií, které mu vyšly, z knihy věnované dílům Rudolfa Riedlbaucha a z dostupných webových stránek. 2

10 1. ROD RIEDLBAUCHŮ 1. 1 RODIČE Jméno Riedlbauch je společné rozvětvené umělecké rodině. Předkové Jana Riedlbaucha přišli do Čech z hornaté krajiny na pomezí Tyrol a Bavorska. Byli známí jako kováři a hamerníci, a proto byli povoláni do Čech, aby založili pevnou kovářskou větev. Usadili se a po generace žili v okolí Rokycan, především v obci Klabava. Byli povoláni Českými králi a první zmínka nalezená v matrice je datována k roku 1571, kde je psáno o kováři Janu Ridlpauchovi. Jméno Riedlbauch má v kronikách různé mutace. Například Rude e bauche člověk, který opracovává tvrdé kovy nebo slitiny. Ritter rytíř, bauch břicho. 1 Otec Rudolf Riedlbauch ( ) byl z pěti dětí. Kovářské řemeslo vykonával otcův bratr Bedřich spolu se sestrou, ale Rudolf vystudoval průmyslovou školu v Plzni. Předposledním kovářem byl strýc Bedřich a po něm jeho syn Jiří, který vytepal svou poslední věc mému bratrovi Rudolfovi. Byla to krbová mříž do jeho ateliéru a já to vnímám jako rituální ukončení jeho práce. Rod Riedlbauchů byl vždy silný na mužské potomky. Dnes náš rod jakoby degeneruje. V Čechách jsou Riedlbauchové ve velké početní převaze. Ale nyní, i když jsme ze šesti dětí, nemáme moc silné mužské nástupce, ty kovářské statné postavy. 2 Otec působil také jako amatérský hudebník, který hrál na akordeon a báječně improvizoval lidové písně na foukací harmoniku snad inspirován bratrem Bedřichem, který se naučil sám na křídlovku. Nevynikal závratnou technikou, ale měl velký smysl pro frázi. 3 Také Anna vzpomíná na strýce, ale jako na milovníka zvířat. Strýc měl valacha jménem Jan a tomu každý večer hrál na křídlovku. Říkal, tak Honzo, jakou si dneska dáme? Honza si vybral, strýc mu zahrál a šli spát. 4 Otec pracoval jako technik v konstrukčním oddělení Škodových závodů v Plzni. Proto i Riedlbauchovi sourozenci Rudolf, Václav a sestra Anna se narodili v Dýšině na Plzeňsku. Po letech praxe přijal v roce 1947 nabídku pracovat jako technolog v České zbrojovce, později v Českých závodech motocyklových 1 Riedlbauch Jan, rozhovor Riedlbauch Jan, rozhovor Riedlbauch Jan, rozhovor Černíková Riedlbauch Anna, Jan, rozhovor sestra Jana 26. Riedlbaucha, rozhovor Riedlbauch Jan, rozhovor Černíková Anna, sestra Jana Riedlbaucha, rozhovor

11 ve Strakonicích. Tento krok považuje Jan Riedlbauch za omyl. Tatínek, protože nevstoupil do strany, dělal podřadnou práci a bylo hluboko do hrnce. 5 Ve Strakonicích bydleli v činžovním domě, který otec pomáhal vlastníma rukama stavět. Tam jsme vyrostli, v přízemním bytě rozlehlé budovy se čtyřiceti domácnostmi a se spoustou dětí. Těch se po válce, asi z radosti, že skončila, rodilo moc a moc. Což bylo pro nás výhodné kamarádů a společníků všech možných her bylo vždycky dost. Domácí zásoba ovšem taky utěšeně rostla... 6 Matka, Veronika Riedlbauchová ( ), byla dcerou Anny Vacíkové, rozené Tauschek, která pocházela z Rakouska. Vzala si traťmistra Vacíka, který byl Čech, ale pracoval ve Vídni. Matka pocházela ze čtyř dětí, z toho jedno v dětském věku zemřelo. Narodila se na Podkarpatské Rusi, ale rodina se později usadila v Dýšině u Plzně. Oba moji rodiče měli výborný hudební sluch. Maminka v dětství hrála na housle a velice hezky zpívala. Byla vychovávaná v klášteře, protože babička byla velice pobožná. Naneštěstí maminka velice těžce onemocněla a musela kvůli tomu odejít z kláštera. Díky tomu jsme se sourozenci na světě. 7 Matka Riedlbaucha se měla stát učitelkou, ale vdala se mladá a pak se řadu let věnovala výchově dětí SOUROZENCI První v pořadí se narodil Rudolf Riedlbauch v Dýšině u Plzně. V dětských letech navštěvoval hudební oddělení LŠU, hrál na klarinet v komorním a dudáckém souboru i v orchestru gymnázia. Všichni se domnívali, že se Rudolf vydá na cestu profesionálního hudebního umělce, ale nestalo se tak. Od dětských let se u něj totiž projevoval také vyhraněný výtvarný talent, kterého si všiml na strakonickém gymnáziu uznávaný pedagog, malíř, grafik a ilustrátor Jiří Rejžek, žák prof. Williho Nowaka 8. Po ukončení studia na gymnáziu, studoval v letech na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru profesora Františka Jiroudka a v roce 1980 na Akademii výtvarných umění v italské Perugii. 9 Ve své tvorbě se zabývá především malbou, kresbou, nástěnnými technikami a prací 5 Riedlbauch Jan, rozhovor Riedlbauch, Václav. v knize Riedlbauch, Jan. Obrazy, Krajiny, Hry. Muzeum středního Pootaví Strakonice: Libertas, a.s. a Triga, s. ISBN Riedlbauch Jan, rozhovor Willi Nowak český malíř a grafik, byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes 9 Perugia je jedno z velmi významných univerzitních městeček střední Itálie a současně to je hlavní město regionu Umbria. 4

12 se sklem. Jeho díla jsou inspirována zejména hudbou, která v nich má trvalé místo. Člověk ve své činnosti, ať chce, nebo ne, je silně ovlivněn zážitky z dětství, harmonií v rodině nebo naopak zase něčím, co jen vzdáleně připomíná klidný vstup do života... Mezi prvními nástroji, které jsem denně vídal v rukou svých sourozenců, byly housle a flétna. Možná, že právě proto je dodnes nejraději používám jako opakující se symboly a motivy kompozic, ve kterých usiluji o vyjádření hudebního prožitku, o navození atmosféry klidu a pohody, třebaže se vlastní malba může hemžit nervním pohybem ploch, plošek, křivek, barev. 10 V jeho obrazech jsou zaznamenány jak jednotlivé figury, tak shluky hráčů. Je zřejmá fascinace postojem či držením nástroje, což nabízí spoustu možností výtvarného uzpůsobení kompozice. Z významných prací realizovaných v architektuře jsou to např. triptychy v někdejších salonkách vinárny Vikárka na Pražském hradě, gobelín pro Palác kultury / Kongresové centrum Praha na kterém spolupracoval s L. Kaprasovou 11, nástěnné malby na fasádách domů na sídlišti v Trnavě a ve vstupním prostoru Poslanecké sněmovny ČR. Jeho malířské a grafické dílo je zastoupeno v mnoha galeriích, institucích a soukromých sbírkách českých i zahraničních. Jeho tvorba je součástí vydaných sbírek básní jeho bratra Jana. Vystavoval samostatně v Praze, ve Strakonicích a v mnoha dalších českých městech. Je zakládajícím členem Tolerance '95 12, jejíž aktivit se pravidelně účastní. Ljubica Rudolfova manželka, vystudovala divadelní fakultu obor loutkoherectví, ale později se věnovala spíše herectví. První dítě jim zemřelo v dětském věku, vychovali dva syny Adama a Pavla. Jako druhá se narodila Anna. Vystudovala obchodní akademii v Plzni, pracovala například v Českém rozhlase v ekonomickém úseku. Nyní pracuje na Bytovém družstvu Pragostav. Kdyby byla lepší finanční situace, mohla se třeba stát pianistkou. Takhle se ovšem hře na klavír nakonec začala učit až ve svých dvaceti sedmi letech a to jako samouk pod dohledem bratra Václava. Když Václav učil na Pražské konzervatoři, chodila cvičit tam. Václav neměl trpělivost s jejím vyučováním a většinou se její cvičení neobešlo bez zvýšení Václavova hlasu. Anna 10 Riedlbauch.R., Riedlbauch, Praha: Slovart, 2005, 199 s. ISBN , část z úvodního textu ke katalogu Hudba a výtvarné umění, Alšova síň v Praze, ak. mal. Ludmila Kaprasová zaměřena na malbu a práci s textilem, zdroj: viz. použité informační zdroje 12 Výtvarná skupina založená v roce 1995, členové: Jaroslav Kříž, Rudolf Riedlbauch, Josef Achrer, Václav Menčík, Jan Šafránek, Jan Kanyza, Jiří Šuhájek, Otto Sukup, Vratislav Ševčík, zdroj: viz. použité informační zdroje 5

13 se za tu dobu nenaučila číst noty a hrála jen podle odposlechu. Dodnes to úspěšně před Václavem tají. Dá se říci, že její sen jí splnili až bratři koupí pianina, na které hrála spolu s Josefem a Janem oblíbenou písničku Andulko, mé dítě. Chtěla, aby si její bratři rozuměli s jejím partnerem, a tak byť byla ekonomka, vybrala si za muže hobojistu a skladatele Vratislava Petra Černíka. Spolu nemají žádné děti. Při rozhovoru s Annou jsem měla pocit, jako když se známe spoustu let. Je to velice přátelská žena s čistou duší. Miluje zvířata a květiny. Splnila si svůj sen - koupila si zahradu s menším domkem, který rekonstruuje a vyžívá se v realizaci a přestavbě zahrady. S nadšením mi vyprávěla, jak jí její bratři pomáhali. S bratrem Josefem si udělali na zahradě Šumavské pohoří, kam si zasázela své nařízkované stromky. Pro všechny by se rozdala. Po smrti maminky se starala necelých dvacet let o otce. Nyní se stará o svého manžela, který je vážně nemocný. Vzpomíná, jak převáželi z Anglie příčnou flétnu. Když si Jan potřeboval pořídit novou flétnu, vyjeli jsme já, Jan a náš kamarád Fred Snider do Anglie. Bylo to v době komunismu. V důsledku finanční tísně jsme neměli na zaplacení cla. Jan měl s sebou flétnu starou, kterou mi strčil do kufru mezi mé věci a oblečení a do pouzdra staré flétny dal novou flétnu. Neuvěřitelně jsem se bála. Nic takového bych sama nikdy neudělala, ale pro bratra, který to potřeboval jsem to podnikla. Naštěstí na to na hranicích nepřišli. 13 Sestra Anna po smrti rodičů stmeluje celou rodinu. Většinou se mluví o sourozencích, kteří hrají, a ne o tom, kdo rodinu vede. 14 První polovinu dětí narozených v Dýšině uzavírá Václav, který se narodil Mnohokrát jsem vysvětloval, že jsem se nenarodil ve Strakonicích a proč se odmítám účastnit všelijakých rodáckých akcí. My tři ze šesti sourozenců, Rudolf, Anna a já, jsme přišli na svět po venkovském, tehdy běžném způsobu, s pomocí porodní báby doma na posteli na statku u Michálků, kde naši rodiče měli svůj první příbytek, v malé vesnici Dýšina blízko Chrástu u Plzně. 15 Václav studoval v letech hru na akordeon u dr. Josefa Smetany a skladbu u Zdeňka Hůly na Pražské konzervatoři. Poté pokračoval ve studiu na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Václava Dobiáše, které úspěšně zakončil roku Účastnil se mistrovských skladatelských kurzů 13 Černíková Anna, osobní rozhovor Riedlbauch Jan, osobní rozhovor Riedlbauch, Václav. v knize Riedlbauch, Jan. Obrazy, Krajiny, Hry. Muzeum středního Pootaví Strakonice: Libertas, a.s. a Triga, s. ISBN

14 Accademia Chigiana v Sieně u Franca Donatonia 16 a v polské Toruni u Witolda Lutoslawského 17 a Tamasze Sikorského 18. Jeho profesní činnost je velice pestrá. Od doby vysokoškolských studií působí jako pedagog na katedře skladby na AMU, v letech tuto katedru vedl. Paralelně s tím vyučoval i na Pražské konzervatoři a to do roku Mezi roky zastával funkci uměleckého šéfa opery Národního divadla. Ve vedoucích pozicích působil v devadesátých letech také v Paláci kultury, poté jako šéfproducent a později ředitel nakladatelství Panton. Od roku byl generálním ředitelem České filharmonie, kde řídil i Galerii Rudolfinum. Jako člen stálé komise Concertino Praga 19 se podílí na přípravě této rozhlasové soutěže. Z jeho iniciativy vzešla přehlídka soudobé orchestrální tvorby Pražské premiéry, která je cílená na podněcování a prezentaci tvorby současných evropských skladatelů. Od roku působil ve správní radě obecně prospěšné společnosti České doteky hudby 20. V oboru skladby se věnuje převážně instrumentální tvorbě, zvláštní místo v ní zaujímají skladby věnované flétně v nejrůznějších sestavách, které vznikly v mnoha případech z podnětu bratra Jana, který také většinu z nich interpretoval. V roce 2000 mu Evropská unie umění 21 udělila Evropskou cenu Gustava Mahlera 22 za vynikající výsledky v oboru hudby. Jeho bývalou manželkou byla varhanice Gabriela. Spolu mají dvě dcery. Lucii, která vystudovala medicínu a Katku, která studovala na taneční konzervatoři a pokračovala na DAMU obor choreografie. Druhá polovina dětí narozených ve Strakonicích začíná narozením Jana Riedlbaucha. Narodil se Italský hudební skladatel, žil v letech , online zdroj: 17 Polský hudební skladatel, žil v letech , online zdroj: 18 Polský hudební skladatel a klavírista, žil v letech , online zdroj: 19 Pravidelná mezinárodní soutěž mladých hudebníků, pořádaná v Praze Českým rozhlasem 20 Nejrozsáhlejší hudební festival zaměřený na klasickou hudbu v zimním období a na přelomu roku v Praze 21 Evropská unie umění (EUU) vznikla v roce 1999 registrací Ministerstvem vnitra ČR jako mezinárodní nezávislá a nezisková organizace, sdružující umělce a kulturní osobnosti bez rozdílu národnosti či státní příslušnosti, bez rozdílu náboženské nebo politické orientace. 22 Cena EUU kategorie B v nominaci za instrumentální interpretaci a zpěv, skladatelskou, dirigentskou, sbormistrovskou, pedagogickou, organizační, překladatelskou a odbornou publikační nebo jinou činnost v oblasti hudby. 7

15 V pořadí pátý se narodil bratr Josef. Josef hraje na housle v FOK, 23 vystudoval konzervatoř v Praze a HAMU pod vedením profesorky Nory Grumlíkové. Jeho manželkou je flétnistka Zuzana Motulková Riedlbauchová, která vyučuje na ZUŠ Lounských v Praze. Její otec je vynikající slovenský básník Jan Motulko. Další básník v rodině. S Josefem mají tři dcery. Zuzanu, která vystudovala pedagogickou fakultu, Moniku, která se stala klavíristkou a Marii, která šla ve šlépějích své tety Anny a vystudovala ekonomii. Josef spolu s bratry Václavem a Janem byli ministranti. Rodiče byli katolíci a děti vedli k náboženství. Josef je hluboce věřící. Po sedmileté odmlce se narodila sestra Marie. Byla mazánek a všemi hýčkaná, neměla to ale jednoduché mezi tolika bratry....záhy musela ovládnout kromě jiného i klukovské atributy správného života, protože jinak by zřejmě mezi námi neobstála. Přežila to ve zdraví a náramně se jí to pak po letech hodilo, když vstoupila chvíli po Josefovi do řad Pražských symfoniků, tehdy převážně mužské společnosti muzikantů. 24 Jejím manželem je fagotista Lumír Vaněk. Spolu mají dvě dcery. Marii, která je hobojistka a Annu, která je také muzikantka a hraje na housle. Tento rodinný klan je plný muzikantů a umělců, zřejmě pod vlivem společnosti, ve které se nejvíce pohybují. Rod Riedlbauchů pokračuje jen díky Rudolfovi a jeho synovi Adamovi, který má jako jediný dva syny. Jinak ostatní sourozenci mají dcery. Zajímavé je, že ze šesti dětí má jen jeden mužské potomky MANŽELKA A DCERY Riedlbauchovou manželkou se stala Jana Heclová, dcera flétnisty a pedagoga hry na flétnu na Pražské konzervatoři. Manželku jsem potkal kupodivu na refýži ve stanici Malostranská, kde jsme čekali na tramvaj. Já bych se neodvážil někoho oslovit na refýži, ale vzdáleně mi připomínala jednu ženu, a to byla Jana Heclová, která byla dcerou profesora Jana Hecla. V srpnu 1968 jsme byli na festivalu v Bayreuthu a profesor Hecl tam byl jako dozor. Mě bylo tenkrát necelých 20 a ona tam byla jako 16-ti letá s otcem a působila velmi dětsky. To už tak samozřejmě nebylo, tak jsem k ní přišel a pozdravil a ona že mě nezná. Tak jsem se zeptal, jestli je 23 Symfonický orchestr hlavního města Prahy 24 Riedlbauch, Václav. v knize Riedlbauch, Jan. Obrazy, Krajiny, Hry. Muzeum středního Pootaví Strakonice: Libertas, a.s. a Triga, s. ISBN

16 dcerou profesora Hecla a ona že ano, ale stejně mě nezná. Mně už přijížděla tramvaj a protože jsem v té době už hrál v divadle, pospíchal jsem na zkoušku. Tak jsem jí dal telefonní číslo, ona byla úplně konsternovaná. Ještě jsem ji stačil pozvat na absolventský koncert, ale neřekl jsem jí podrobnosti. Vše si vyhledala a přišla. Bylo to řízení, náhoda, která asi není náhodou. Výhoda byla, že věděla, co obnáší být ženou muzikanta, který je stále někde pryč. Vystudovala Karlovu univerzitu přírodní vědy, hrála na housle, výborně cítí hudbu a je velký čtenář. Takže jsem našel partnerku, která byla ochotna devět let vychovávat dcery, starat se o ně a na tu dobu potlačit jako doktorka přírodních věd vlastní ambice. Dnes pracuje jako profesorka na SUPŠ 25na Žižkově. 26 První dcera Tereza se narodila v Praze. Od dětství byla spolu se svou sestrou Veronikou obklopena hudbou a literaturou. Hudba mě obklopovala ze všech stran a nebylo před ní úniku. Všechny sestřenice na něco hrály, nás se sestrou nevyjímaje. Když byly jednou dvakrát do roka srazy široké rodiny, pořádaly se společné domácí koncerty. Rodina dar a problém je pro mě velké téma. 27 Své hudební nadání raelizovala v ZUŠ Lounských ve hře na klavír. Studovala u prof. Evy Žebrákové od svých šesti do sedmnácti let. Také docházela na soukromé hodiny zpěvu k prof. Vodičkové a k prof. Shejbalové. Vystudovala Akademické gymnázium, Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy28 v Praze obor český jazyk a literatura a obor francouzština. V Ústavu české literatury a literární vědy své studium uzavřela doktorským titulem. Dále pak pokračovala studiem v Paříži na Sorbonně Master 2 se zaměřením Střední Evropa na Katedře slavistiky, kde od roku vyučovala český jazyk. Zajímavostí je, že bydlela v Paříži u vynikající flétnistky Clary Novákové, která je dcerou českého skladatele Jana Nováka. Máme zde další propojení s hudbou a to s flétnistkou. Ještě než začala studovat a pracovat v Paříži, vyučovala tři roky na Katedře české literatury FFUK, kde vedla dva semináře z české literatury 19. století. Před tím vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, na osmiletém gymnáziu Buďánka, byla pomocnou redaktorkou v redakci kultury Lidových novin a spolupracovala 25 Střední uměleckoprůmyslová škola 26 Riedlbauch Jan, rozhovor KOPÁČ, Radim. Básnířka Tereza Riedlbauchová: Důležitá jsou slova velká noc, sbírka je erotická. Novinky [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.novinky.cz/kultura/63609-basnirka-tereza-riedlbauchova-dulezita-jsou-slova-velkanoc-sbirka-je-eroticka.html 28 dále jen FFUK 9

17 s Českým rozhlasem. Její vytížení je neuvěřitelné. Také organizuje autorská čtení domácích literárních salonů v Praze a v Paříži, založila asociaci Literární salon, která kromě organizování večerů vydává stejnojmennou edici poezie, především se zaměřením na básnické debuty. Založila spolu s dalšími lidmi francouzskou asociaci Boulvart, se zaměřením na česko-francouzské kulturní vztahy, zejména na pořádání festivalů v Praze a Paříži a vydávání bilingvních29 knih. V neposlední řadě je básnířkou, které vyšla sbírka básní Modrá jablka, poéma Podoba panny pláč, sbírka básní Velká biskupovská noc, sbírka básní Don Vítor si hraje a jiné básně a chystá se soubor všech sbírek v česko-francouzské verzi Celou noc jsem čekala. Druhá dcera Veronika se narodila , jméno dostala po otcově mamince. Absolvovala v Praze obor režie dramaturgie na KALD DAMU u profesora J. Krofty, kde nyní pokračuje v doktorském studiu a obor český jazyk, literatura hudební výchova na PFUK. Tři roky studovala muzikologii na FFUK a dva roky fyzického herectví na Institut del Teatre v Barceloně. Tam v letech 2008 a 2009 také hrála v řadě inscenací. Např. Cuarenta y medio, D.I.P., Todos implicados, El manantial de Colombina, prezentovaných na festivalech pohybového divadla ve Španělsku. V Barceloně zrežírovala nový cirkus Combinat de Cirq 39 ve známém cirkusovém divadle Ateneu Popular de Nou Barris, v Divadle Disk odpremiérovala česko-španělský pohybový projekt Sarah Kane Očištění/Depurados a pro divadlo Alfred ve dvoře připravila spolu s Lucií Škandíkovou nové autorské pohybové představení Camille, ve kterém vedle režie a choreografie rovněž ztvárnila hlavní roli. V loňské sezóně 2010/2011 se ujala režie a choreografie světové premiéry komorní opery Jiřího Hájka, Slavík a růže. Spolurežírovala s francouzskou režisérkou Katiou Halou a zároveň hrála v ostravském pouličním happeningovém projektu Hřbitov aut, kterého se zúčastnil aktivně sám autor Fernando Arrabal, slavný španělsko-francouzský dramatik, který se o tomto experimentu vyjádřil jako o jednom z nejlepších provedení jeho hry. Jako scenáristka spolupracovala s Českým rozhlasem, organizovala hudební festival Mladé pódium v Karlových Varech, vede divadelní workshopy, vyučuje na gymnáziu. Dramaturgicky připravuje komponované pořady hudby a poezie, ve kterých i recituje. Je laureátkou Mezinárodní ceny Zdeňka Fibicha v recitaci melodramu. 29 dvojjazyčný 10

18 2. PROFESNÍ ČINNOST 2. 1 STUDIA Riedlbauchovo dětství bylo plné hudby. Otec hrál na akordeon a foukací harmoniku a matka hrávala na housle a hezky zpívala. Děti byly neustále obklopeny hudbou a počítalo se, že každý bude hrát na nějaký nástroj. Nejstarší Rudolf hrál na klarinet a Václav na akordeon po vzoru otce. Jen Anna nehrála na žádný nástroj. Jak jsem již zmínila, chtěla hrát na klavír, na který však nebyly finance. Protože starší bratři muzicírovali, nechtěl být Jan pozadu. Začal si vybírat nástroj, který by ho bavil. Jednou jsem šel na dvojrecitál hoboj - flétna, ve svých rodných Strakonicích. Pan Hanták interpretoval Bozzu a Václav Žilka Debussyho Syringu. Hoboj mi byl blízký vábivou kantilénou a sladkým bukonickým nářkem, ale nebyl učitel, ani možnost koupit nástroj. Protože byla na LŠU volná stará dřevěná flétna, dostalo prim flauto traverso. Ale zajímavé je, že mě nikdy nelákala zobcová flétna. Vždycky se mi líbily sopránové nástoje. Také by se mi líbila trubka 30 Velikým štěstím pro jeho hudební začátky a i přípravu na budoucí profesi byli dobří a nadšení kantoři. Počínaje Janem Dostalem ředitelem strakonické LŠU, dnes ZUŠ v inspirujících prostorách, které byly součástí strakonického zámku a hradu. Díky němu poprvé spatřili strakoničtí hudebníci Bizetovu Carmen, nebo živý symfonický orchestr v podání maďarského tělesa. Měl také šťastnou ruku ve volbě kantorů. Houslista Bohumil Kotmel, který byl znám svým houslovým souborem, který vyhrával jednu soutěž za druhou, připravil na budoucí profesionální dráhu např. Václava Hudečka. Tehdy s Vaškem čerti šili, jak by poznamenal náš táta, a není se tudíš čemu divit, je li to pravda, že Hudečkův otec, zvěrolékař a sám výborný amatérský muzikant, u vědomí synova talentu chudáka Václava přivazoval k židli a zamezoval tak jeho útěkům za kluky na trávník hrát fotbal Dalším učitelem byl bývalý vojenský hudebník Milan Horský. Ten učil Jana a splnil si svůj sen, vychovat někoho, kdo by si chtěl osvojit hru na flétnu. Těsně před konzervatoří jsem spadl na bruslích a naštípl si ruku. Rok jsem musel počkat, tak jsem nastoupil na gymnázium a začal jsem dojíždět do Prahy na konzultační hodiny k profesoru Milanu Munclingerovi, protože v té době končil ve Strakonicích profesor Horský, 30 Riedlbauch Jan. rozhovor Riedlbauch, Václav. v knize Riedlbauch, Jan. Obrazy, Krajiny, Hry. Muzeum středního Pootaví Strakonice: Libertas, a.s. a Triga, s. ISBN

19 ke kterému jsem předtím chodil. Oba nás, kromě hudby samozřejmě, sbližovala láska k výtvarnému umění a literatuře. Ve Strakonicích na mě dohlížel takový lidový muzikant, který hrál v cirkuse na pikolu. Jmenoval se Jan Voříšek a s velkou úctou vykonával vše, co mi říkal profesor Munclinger a já si ho proto velice vážím. Na konzervatoři jsem studoval u profesora Petra Brocka a na Hamu u profesora Františka Čecha. 32 Ve svých studentských letech potkal Američana, se kterým ho seznámil jeho bratr Rudolf. Jmenoval se Frederick Snider a pocházel z Kalifornie. Byl to historik, který poté, co Absolvoval Berkeley School přijel studovat svůj obor do Evropy. Zde pak studoval ve Španělsku, ve Francii a v Mnichově. Riedlbauch na něj velice rád vzpomíná a je rád, že se sním potkal. O prázdninách jsem dostal Fredericka na starosti. Mně bylo v té době 17 let a jemu 24 let. Neuměl samozřejmě česky a já uměl jen pár vět v angličtině. Byl jsem z toho celej zpocenej. Našel jsem si mezi prvními slovy, že WELL je dobře a THE WELL je studna. Když jsme ve Strakonicích šli podél zlatonosné řeky Otavy, bylo ticho, mlčeli jsme. Asi po 3 km u hradu Střela byla najednou studna a já zařval WELL! A on mě opravil: THE WELL. A já OH YES. A od té doby umím anglicky. A když jsem učil v Americe studenty, tak už to byla pro mě hračka. Fred byl i muzikant a velký čtenář. Hrál na klavír a vyšlo mu i několik desek. Díky němu jsem se dostal k originálům americké literatury a i k historickým pramenům. Byl nadšen, co tady máme za skvosty v archivech. Studoval v Praze Karlovu Univerzitu obor historie u profesora Polišenského a nakonec si udělal doktorát v Oxfordu. Po revoluci učil na ČSAV 33 a je pochován v hrobě spolu se synem mého bratra Rudolfa. Je to velice zvláštní propojení a moc si vážím, že jsem Freda potkal Riedlbauch Jan, rozhovor ČSAV Československá akademie věd 34 Riedlbauch Jan, rozhovor

20 2. 2 KARIÉRA FLÉTNISTY Už za studií nastoupil do jazzové kapely, která prováděla scénickou hudbu v Tylově divadle. Vedl ji Ladislav Simon a hrálo zde kolem dvaceti lidí. Byla tam úžasná parta jazzmanů. Seznámil jsem se tady s Jiřím Stivínem, Svatoplukem Košvancem pozounistou, Teodorem Krásou vynikajícím barovým pianistou a hlavně hornistou a s mnoha dalšími. Byla to velká škola jazzu a rytmu. Já nejsem jazzman, ale od té doby jsem nikdy neměl problémy s rytmem. Tato improvizační rovina přináší určitou flexibilitu do klasických věcí, jako například do kadencí 35 V roce 1970 nastoupil na místo prvního flétnisty do Smetanova divadla, dnešní Státní opery Praha, kde zůstal až do roku V témže roce byl vypsán konkurz na místo profesora hry na příčnou flétnu na Pražské konzervatoři. Místo profesora získal, ale musel vyřešit otázku, jestli odejde z opery, či ne. Velice dlouho jsem váhal, protože se mi líbilo v opeře, ale věděl jsem, že chci dělat i sólové hraní nebo komorní hru a to se dalo lépe zvládnout při kantořině 36 Jeho profesionální kariéra flétnisty se rozšířila i na hraní v dechových kvintetech. Už když učil na konzervatoři, nastoupil do Kvinteta 74, které vedl sóloflétnista České filharmonie Géza Novák. famózní flétnista, jak ten uměl fantazijně uchopit flétnové sólo třeba v Debussyho Předehře k Faunovu odpoledni, nebo v Ravelově Daphnis et Chloé! Byl to velký milovník literatury, měl rád Dostojevského stejně jako profesor Munclinger a já. Velice jsme si rozuměli. 37 Dále působil v Pražském dechovém kvintetu, které bylo založeno v Praze roku 1928 dirigentem Václavem Smetáčkem. Mezi původní členy tělesa patřili vedle Václava Smetáčka (hoboj) též Rudolf Hertl (flétna), Vladimír Říha (klarinet), Otakar Procházka (lesní roh) a František Matějka (fagot). V roce 1968 byla činnost souboru obnovena profesorem Pražské konzervatoře Janem Heclem. 38 Změny v obsazení hudebníků se postupně ustálily do podoby souboru: Jan Riedlbauch (flétna), Jurij Likin (hoboj), Vlastimil Mareš (klarinet), Jan Vobořil (lesní roh), Miloš Wichterle (fagot). Riedlbauch zde působil od roku a byl vystřídán Janem Machatem, flétnistou a sólopikolistou České filharmonie. 35 Riedlbauch Jan rozhovor Riedlbauch Jan, rozhovor Riedlbauch Jan, rozhovor Jan Hecl profesor hry na flétnu na Pražské konzervatoři a tchán Jana Riedlbaucha 13

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

6. KAPITOLA. cis 4 = des 4

6. KAPITOLA. cis 4 = des 4 6. KAPITOLA cis 4 = des 4 Tóny c 4, cis 4 a d 4 mají několik hmatových možností, které nabízejí klapky na nožce flétny. Jejich nejvhodnější kombinaci si musí každý hráč na svém nástroji vyzkoušet sám.

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ

MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ aplaus 12 Reduta úvodní projekt Druhá část úvodního projektu Když jsem do projektu v červnu vstupoval, věděl jsem, že ho bude režírovat

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce ZUŠ Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

FJC. Folk, jazz a country

FJC. Folk, jazz a country FJC Folk, jazz a country 2016-2017 Předplatné folk, jazz a country: Základní informace Všechny potřebné informace pro zakoupení předplatného obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří by se svými mateřskými jazyky ani nebyli schopni domluvit.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 34 Jméno autora Mgr. Jana Levíčková Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11.6. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 6. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Jazyk a

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Uvedené příklady představují určité typy autoritních záznamů, u nichž chceme upozornit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska International Competition of Vlastimil Lejsek I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska v klavírním duu Brno 13. 14. listopadu 2015 Vždy jsem se snažil psát hudbu pro dobrou pohodu Vlastimil Lejsek Vážení

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt Wolfgang Amadeus Mozart Anotace Prezentace seznámí žáky se životem a dílem Wolfganga Amadea Mozarta. V úvodu si žáci zopakují znalosti z předchozích hodin, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE MŮJ HUDEBNÍ NÁSTROJ. Autor práce: Andrea Jiroutová, 7. ročník. Konzultant: Milana Matunáková

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE MŮJ HUDEBNÍ NÁSTROJ. Autor práce: Andrea Jiroutová, 7. ročník. Konzultant: Milana Matunáková ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE MŮJ HUDEBNÍ NÁSTROJ Autor práce: Andrea Jiroutová, 7. ročník Konzultant: Milana Matunáková Školní rok: 2014 2015 Obsah ÚVOD... 2 1 KLAVÍR... 3

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona TÉMA >> Čím menší fyzické dispozice, tím to bolí víc, protože dítě překonává překážky, které mu nastražilo jeho vlastní tělo, říká vedoucí přípravky Jana Jodasová. Foto Právo Petr Horník (3) Tady se rodí

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_20_06. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_20_06. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum. Průvodka Číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 12 Číslo a název šablony klíčové aktivity 10 Název DUMu Offenbach J. Pořadí DUMu v sadě 6 8 Vedoucí skupiny/sady

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg4ks201 Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka Písek Šrámkova

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

Reflexe absolventského výkonu v autorské inscenaci VDN Časoprostor

Reflexe absolventského výkonu v autorské inscenaci VDN Časoprostor JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Výchovná dramatika pro Neslyšící Reflexe absolventského výkonu v autorské inscenaci VDN Časoprostor Autor práce: Věra Lištvanová Vedoucí

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Mgr. Katarína Čermáková University of Nebraska Lincoln, USA Department of Modern Languages and Literatures Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Čeština na univerzitě v Nebrasce je součástí výuky cizích

Více

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. ANTONÍN DVOŘÁK Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více