JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU. Hudební fakulta. Katedra dechových nástrojů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU. Hudební fakulta. Katedra dechových nástrojů."

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Flétna JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU Bakalářská práce Autor práce: Dagmar Vandělíková DiS. Vedoucí práce: doc. MgA. František Kantor Oponent práce: prof. MgA. Václav Kunt Brno 2012

2 BIBLIOGRAFIE VANDĚLÍKOVÁ, Dagmar. Jan Riedlbauch Básník hrající na flétnu [Jan Riedlbauch The poet playing the flute]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební Fakulta, Katedra dechových nástrojů, 2012, 29 s.

3 ANOTACE Diplomová bakalářská práce JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU pojednává krátce o profesorově životě, kariéře flétnisty, pedagoga a básníka. Obsahem této práce je jeho rodina, manželka a dvě dcery, počátky hry na příčnou flétnu a kariéra flétnisty. Hraní ve Státní opeře Praha, v komorních souborech či sólovém hraní. Profesorská činnost na Pražské konzervatoři, kterou také hodnotí jeho bývalé studentky. Jan Riedlbauch, jak sám sebe popisuje: Jsem především básník a pak flétnista, dává jasně najevo, že poezie je jeho srdcová záležitost. A proto i poezie je součástí této práce. ANNOTATION Diploma thesis JAN RIEDLBAUCH THE POET PLAYING THE FLUTE briefly discusses the professor's life, career, flutist, teacher and poet. The aim of this work is his family, wife and two daughters, the beginnings of playing the flute and flutist career. Playing at the Prague State Opera, chamber music ensembles or solo playing. Professorial work at the Prague Conservatory, which also evaluating his former students. Jan Riedlbauch, as he describes himself : "I am especially a poet, and then the flautist," makes it clear that his poetry is a matter of hearts. And that is why poetry is also part of this work.

4 KLÍČOVÁ SLOVA Jan Riedlbauch flétna básně Tereza Riedlbauchová Veronika Riedlbauchová Rudolf Riedlbauch Václav Riedlbauch Řád Akademických palem Variace na údery vlastního srdce památce Arne Linky KEYWORDS Jan Riedlbauch flute poets Tereza Riedlbauchová Veronika Rielbauchová Rudolf Riedlbauch Václav Riedlbauch The Order of Academic Palms Variations in strokes his own heart - the memory of Arne Linka

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jsem uvedené informační zdroje. V Brně, dne 2. května 2012 Dagmar Vandělíková

6 Poděkování Děkuji panu doc. MgA. Františku Kantorovi za veškeré informace a za trpělivé vedení při psaní mé práce. Ráda bych také poděkovala panu profesorovi MgA. Janu Riedlbauchovi za cenné informace a poskytnuté materiály pro mou bakalářskou práci. V neposlední řadě chci poděkovat jeho sestře Anně Černíkové, že si našla chvilku pro náš rozhovor. Bylo to moc milé seznámení a jsem za něj nesmírně vděčná. Děkuji.

7 OBSAH PŘEDMLUVA 1 ÚVOD 2 1. ROD RIEDLBAUCHŮ RODIČE SOUROZENCI MANŽELKA A DCERY 8 2. PROFESNÍ ČINNOST STUDIA KARIÉRA FLÉTNISTY PEDAGOG POEZIE BÁSNÍK RYTÍŘ RIEDLBAUCH 21 ZÁVĚR 22 SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 23 SEZNAM DĚL JANA RIEDLBAUCHA 26 SEZNAM PŘÍLOH 27 PŘÍLOHY 29

8 PŘEDMLUVA Touto prací bych chtěla poukázat na umělecky rozvětvený rod Riedlbauchů. Velice mě zajímalo, odkud tento rod pochází, protože jak je patrné z příjmení, není typicky českého původu. Chtěla jsem zjistit, jaké jsou kořeny Riedlbauchů a jestli je náhoda, že pět z šesti sourozenců se věnuje umění, a to především hudebnímu. Zaměření na osobnost Jana Riedlbaucha bylo ovlivněno hlavně tím, že jsem byla šest let jeho žačkou na Pražské konzervatoři. Zaujal a ovlivnil mě spíše svými myšlenkami, než kantorsky. Je velice zajímavou osobností, ale ne každý člověk mu rozumí. Mně samotné trvalo rok, než jsem si zvykla na jeho způsob vyjadřování a výuky. Jeho myšlenky často plynou rychleji než slova a člověk musí být neustále ve střehu. Při výuce byla vždy přítomna poezie, próza, malířství a díky němu, jsem k těmto druhům umění našla cestu. Jan Riedlbauch se sám označuje jako básník hrající na flétnu, a proto jsem toto označení použila i do názvu své bakalářské práce. Jeho osobnost se nemusí zdát nijak významná, ale v kontextu s jeho sourozenci, dlouholetou pedagogickou činností na Pražské konzervatoři a uměleckou činností jistě stojí za zaznamenání. Málokterý Čech byl poctěn stříbrnou medailí rytíře řádu Akademických palem za dlouholetý přínos francouzské kultuře v oboru hudby a poezie. Je totiž zároveň básníkem, který se aktivně věnuje poezii. Důkazem jsou vydané sbírky básní, které jsou samozřejmě ovlivněny hudbou. 1

9 ÚVOD Chtěla bych zde sjednotit původ a příchod Riedlbauchů do Čech a krátce se věnovat všem sourozencům. Počínaje akademickým malířem Rudolfem, dále pak profesorem HAMU Václavem, jedinou nemuzikantkou Annou a konče houslisty v orchestru FOK Josefem a Marií. Nejstarší bratr Rudolf je ve svých kompozicích inspirován symboly a motivy hudebních nástrojů jako jsou flétna a housle. Tato inspirace je dána sourozenci, kteří hrají na zmíněné nástroje. Díky Rudolfovi získal Jan spoustu příležitostí vystupovat na vernisážích, a tím se dostal do povědomí dalších umělců, se kterými i nadále aktivně spolupracuje. Je to zároveň i důkaz propojení hudby a malířství. Dále bych se zaměřila jen na Jana Riedlbaucha jako flétnistu a básníka. Chtěla bych zmínit studia od prvních začátků hry na flétnu, po studium na AMU. Chodil na soukromé hodiny k Milanu Munclingerovi, na pražské konzervatoři byl studentem Petra Brocka a na AMU Františka Čecha. Zachycení jeho profesní dráhy flétnisty od působení v jazzové kapele, ve Smetanově divadle dnešní Státní opeře Praha na pozici prvního flétnisty, člena mnoha dechových kvintet až po sólovou interpretaci při skoro čtvrt století dlouhé spolupráci s kytaristou Miloslavem Klausem v Gran Duettu Concertante. Ráda bych se zmínila o jeho dvou dcerách, které sice nejsou muzikantky, ale obě směřují k poezii a také o jeho ženě Janě Riedlbauchové za svobodna Heclové, která je dcerou flétnisty a profesora pražské konzervatoře Jana Hecla. Zakončit tuto práci nelze jinak, než poezií, které se Jan Riedlbauch věnuje od svých patnácti let. I když je autodidakt, vyšlo mu několik sbírek básní, které mu pomohla sestavit z větší části jeho starší dcera Tereza. Své pocity může vyjádřit jak hudbou, tak poezií. Tato odvětví málokdy odděluje. V básních je všudypřítomná hudba. Například ve sbírce básní Mateníky v jestřábově žlutém oku nebo v básni věnované památce brněnského skladatele a pedagoga Arne Linky s titulem Variace na údery vlastního srdce. Hudbu spojuje s básněmi i prostřednictvím spoluorganizování festivalu Doteky hudby a poezie. Všechny informace budu převážně čerpat z rozhovorů s panem profesorem a jeho sourozenci. Dále pak ze sbírek poezií, které mu vyšly, z knihy věnované dílům Rudolfa Riedlbaucha a z dostupných webových stránek. 2

10 1. ROD RIEDLBAUCHŮ 1. 1 RODIČE Jméno Riedlbauch je společné rozvětvené umělecké rodině. Předkové Jana Riedlbaucha přišli do Čech z hornaté krajiny na pomezí Tyrol a Bavorska. Byli známí jako kováři a hamerníci, a proto byli povoláni do Čech, aby založili pevnou kovářskou větev. Usadili se a po generace žili v okolí Rokycan, především v obci Klabava. Byli povoláni Českými králi a první zmínka nalezená v matrice je datována k roku 1571, kde je psáno o kováři Janu Ridlpauchovi. Jméno Riedlbauch má v kronikách různé mutace. Například Rude e bauche člověk, který opracovává tvrdé kovy nebo slitiny. Ritter rytíř, bauch břicho. 1 Otec Rudolf Riedlbauch ( ) byl z pěti dětí. Kovářské řemeslo vykonával otcův bratr Bedřich spolu se sestrou, ale Rudolf vystudoval průmyslovou školu v Plzni. Předposledním kovářem byl strýc Bedřich a po něm jeho syn Jiří, který vytepal svou poslední věc mému bratrovi Rudolfovi. Byla to krbová mříž do jeho ateliéru a já to vnímám jako rituální ukončení jeho práce. Rod Riedlbauchů byl vždy silný na mužské potomky. Dnes náš rod jakoby degeneruje. V Čechách jsou Riedlbauchové ve velké početní převaze. Ale nyní, i když jsme ze šesti dětí, nemáme moc silné mužské nástupce, ty kovářské statné postavy. 2 Otec působil také jako amatérský hudebník, který hrál na akordeon a báječně improvizoval lidové písně na foukací harmoniku snad inspirován bratrem Bedřichem, který se naučil sám na křídlovku. Nevynikal závratnou technikou, ale měl velký smysl pro frázi. 3 Také Anna vzpomíná na strýce, ale jako na milovníka zvířat. Strýc měl valacha jménem Jan a tomu každý večer hrál na křídlovku. Říkal, tak Honzo, jakou si dneska dáme? Honza si vybral, strýc mu zahrál a šli spát. 4 Otec pracoval jako technik v konstrukčním oddělení Škodových závodů v Plzni. Proto i Riedlbauchovi sourozenci Rudolf, Václav a sestra Anna se narodili v Dýšině na Plzeňsku. Po letech praxe přijal v roce 1947 nabídku pracovat jako technolog v České zbrojovce, později v Českých závodech motocyklových 1 Riedlbauch Jan, rozhovor Riedlbauch Jan, rozhovor Riedlbauch Jan, rozhovor Černíková Riedlbauch Anna, Jan, rozhovor sestra Jana 26. Riedlbaucha, rozhovor Riedlbauch Jan, rozhovor Černíková Anna, sestra Jana Riedlbaucha, rozhovor

11 ve Strakonicích. Tento krok považuje Jan Riedlbauch za omyl. Tatínek, protože nevstoupil do strany, dělal podřadnou práci a bylo hluboko do hrnce. 5 Ve Strakonicích bydleli v činžovním domě, který otec pomáhal vlastníma rukama stavět. Tam jsme vyrostli, v přízemním bytě rozlehlé budovy se čtyřiceti domácnostmi a se spoustou dětí. Těch se po válce, asi z radosti, že skončila, rodilo moc a moc. Což bylo pro nás výhodné kamarádů a společníků všech možných her bylo vždycky dost. Domácí zásoba ovšem taky utěšeně rostla... 6 Matka, Veronika Riedlbauchová ( ), byla dcerou Anny Vacíkové, rozené Tauschek, která pocházela z Rakouska. Vzala si traťmistra Vacíka, který byl Čech, ale pracoval ve Vídni. Matka pocházela ze čtyř dětí, z toho jedno v dětském věku zemřelo. Narodila se na Podkarpatské Rusi, ale rodina se později usadila v Dýšině u Plzně. Oba moji rodiče měli výborný hudební sluch. Maminka v dětství hrála na housle a velice hezky zpívala. Byla vychovávaná v klášteře, protože babička byla velice pobožná. Naneštěstí maminka velice těžce onemocněla a musela kvůli tomu odejít z kláštera. Díky tomu jsme se sourozenci na světě. 7 Matka Riedlbaucha se měla stát učitelkou, ale vdala se mladá a pak se řadu let věnovala výchově dětí SOUROZENCI První v pořadí se narodil Rudolf Riedlbauch v Dýšině u Plzně. V dětských letech navštěvoval hudební oddělení LŠU, hrál na klarinet v komorním a dudáckém souboru i v orchestru gymnázia. Všichni se domnívali, že se Rudolf vydá na cestu profesionálního hudebního umělce, ale nestalo se tak. Od dětských let se u něj totiž projevoval také vyhraněný výtvarný talent, kterého si všiml na strakonickém gymnáziu uznávaný pedagog, malíř, grafik a ilustrátor Jiří Rejžek, žák prof. Williho Nowaka 8. Po ukončení studia na gymnáziu, studoval v letech na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru profesora Františka Jiroudka a v roce 1980 na Akademii výtvarných umění v italské Perugii. 9 Ve své tvorbě se zabývá především malbou, kresbou, nástěnnými technikami a prací 5 Riedlbauch Jan, rozhovor Riedlbauch, Václav. v knize Riedlbauch, Jan. Obrazy, Krajiny, Hry. Muzeum středního Pootaví Strakonice: Libertas, a.s. a Triga, s. ISBN Riedlbauch Jan, rozhovor Willi Nowak český malíř a grafik, byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes 9 Perugia je jedno z velmi významných univerzitních městeček střední Itálie a současně to je hlavní město regionu Umbria. 4

12 se sklem. Jeho díla jsou inspirována zejména hudbou, která v nich má trvalé místo. Člověk ve své činnosti, ať chce, nebo ne, je silně ovlivněn zážitky z dětství, harmonií v rodině nebo naopak zase něčím, co jen vzdáleně připomíná klidný vstup do života... Mezi prvními nástroji, které jsem denně vídal v rukou svých sourozenců, byly housle a flétna. Možná, že právě proto je dodnes nejraději používám jako opakující se symboly a motivy kompozic, ve kterých usiluji o vyjádření hudebního prožitku, o navození atmosféry klidu a pohody, třebaže se vlastní malba může hemžit nervním pohybem ploch, plošek, křivek, barev. 10 V jeho obrazech jsou zaznamenány jak jednotlivé figury, tak shluky hráčů. Je zřejmá fascinace postojem či držením nástroje, což nabízí spoustu možností výtvarného uzpůsobení kompozice. Z významných prací realizovaných v architektuře jsou to např. triptychy v někdejších salonkách vinárny Vikárka na Pražském hradě, gobelín pro Palác kultury / Kongresové centrum Praha na kterém spolupracoval s L. Kaprasovou 11, nástěnné malby na fasádách domů na sídlišti v Trnavě a ve vstupním prostoru Poslanecké sněmovny ČR. Jeho malířské a grafické dílo je zastoupeno v mnoha galeriích, institucích a soukromých sbírkách českých i zahraničních. Jeho tvorba je součástí vydaných sbírek básní jeho bratra Jana. Vystavoval samostatně v Praze, ve Strakonicích a v mnoha dalších českých městech. Je zakládajícím členem Tolerance '95 12, jejíž aktivit se pravidelně účastní. Ljubica Rudolfova manželka, vystudovala divadelní fakultu obor loutkoherectví, ale později se věnovala spíše herectví. První dítě jim zemřelo v dětském věku, vychovali dva syny Adama a Pavla. Jako druhá se narodila Anna. Vystudovala obchodní akademii v Plzni, pracovala například v Českém rozhlase v ekonomickém úseku. Nyní pracuje na Bytovém družstvu Pragostav. Kdyby byla lepší finanční situace, mohla se třeba stát pianistkou. Takhle se ovšem hře na klavír nakonec začala učit až ve svých dvaceti sedmi letech a to jako samouk pod dohledem bratra Václava. Když Václav učil na Pražské konzervatoři, chodila cvičit tam. Václav neměl trpělivost s jejím vyučováním a většinou se její cvičení neobešlo bez zvýšení Václavova hlasu. Anna 10 Riedlbauch.R., Riedlbauch, Praha: Slovart, 2005, 199 s. ISBN , část z úvodního textu ke katalogu Hudba a výtvarné umění, Alšova síň v Praze, ak. mal. Ludmila Kaprasová zaměřena na malbu a práci s textilem, zdroj: viz. použité informační zdroje 12 Výtvarná skupina založená v roce 1995, členové: Jaroslav Kříž, Rudolf Riedlbauch, Josef Achrer, Václav Menčík, Jan Šafránek, Jan Kanyza, Jiří Šuhájek, Otto Sukup, Vratislav Ševčík, zdroj: viz. použité informační zdroje 5

13 se za tu dobu nenaučila číst noty a hrála jen podle odposlechu. Dodnes to úspěšně před Václavem tají. Dá se říci, že její sen jí splnili až bratři koupí pianina, na které hrála spolu s Josefem a Janem oblíbenou písničku Andulko, mé dítě. Chtěla, aby si její bratři rozuměli s jejím partnerem, a tak byť byla ekonomka, vybrala si za muže hobojistu a skladatele Vratislava Petra Černíka. Spolu nemají žádné děti. Při rozhovoru s Annou jsem měla pocit, jako když se známe spoustu let. Je to velice přátelská žena s čistou duší. Miluje zvířata a květiny. Splnila si svůj sen - koupila si zahradu s menším domkem, který rekonstruuje a vyžívá se v realizaci a přestavbě zahrady. S nadšením mi vyprávěla, jak jí její bratři pomáhali. S bratrem Josefem si udělali na zahradě Šumavské pohoří, kam si zasázela své nařízkované stromky. Pro všechny by se rozdala. Po smrti maminky se starala necelých dvacet let o otce. Nyní se stará o svého manžela, který je vážně nemocný. Vzpomíná, jak převáželi z Anglie příčnou flétnu. Když si Jan potřeboval pořídit novou flétnu, vyjeli jsme já, Jan a náš kamarád Fred Snider do Anglie. Bylo to v době komunismu. V důsledku finanční tísně jsme neměli na zaplacení cla. Jan měl s sebou flétnu starou, kterou mi strčil do kufru mezi mé věci a oblečení a do pouzdra staré flétny dal novou flétnu. Neuvěřitelně jsem se bála. Nic takového bych sama nikdy neudělala, ale pro bratra, který to potřeboval jsem to podnikla. Naštěstí na to na hranicích nepřišli. 13 Sestra Anna po smrti rodičů stmeluje celou rodinu. Většinou se mluví o sourozencích, kteří hrají, a ne o tom, kdo rodinu vede. 14 První polovinu dětí narozených v Dýšině uzavírá Václav, který se narodil Mnohokrát jsem vysvětloval, že jsem se nenarodil ve Strakonicích a proč se odmítám účastnit všelijakých rodáckých akcí. My tři ze šesti sourozenců, Rudolf, Anna a já, jsme přišli na svět po venkovském, tehdy běžném způsobu, s pomocí porodní báby doma na posteli na statku u Michálků, kde naši rodiče měli svůj první příbytek, v malé vesnici Dýšina blízko Chrástu u Plzně. 15 Václav studoval v letech hru na akordeon u dr. Josefa Smetany a skladbu u Zdeňka Hůly na Pražské konzervatoři. Poté pokračoval ve studiu na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Václava Dobiáše, které úspěšně zakončil roku Účastnil se mistrovských skladatelských kurzů 13 Černíková Anna, osobní rozhovor Riedlbauch Jan, osobní rozhovor Riedlbauch, Václav. v knize Riedlbauch, Jan. Obrazy, Krajiny, Hry. Muzeum středního Pootaví Strakonice: Libertas, a.s. a Triga, s. ISBN

14 Accademia Chigiana v Sieně u Franca Donatonia 16 a v polské Toruni u Witolda Lutoslawského 17 a Tamasze Sikorského 18. Jeho profesní činnost je velice pestrá. Od doby vysokoškolských studií působí jako pedagog na katedře skladby na AMU, v letech tuto katedru vedl. Paralelně s tím vyučoval i na Pražské konzervatoři a to do roku Mezi roky zastával funkci uměleckého šéfa opery Národního divadla. Ve vedoucích pozicích působil v devadesátých letech také v Paláci kultury, poté jako šéfproducent a později ředitel nakladatelství Panton. Od roku byl generálním ředitelem České filharmonie, kde řídil i Galerii Rudolfinum. Jako člen stálé komise Concertino Praga 19 se podílí na přípravě této rozhlasové soutěže. Z jeho iniciativy vzešla přehlídka soudobé orchestrální tvorby Pražské premiéry, která je cílená na podněcování a prezentaci tvorby současných evropských skladatelů. Od roku působil ve správní radě obecně prospěšné společnosti České doteky hudby 20. V oboru skladby se věnuje převážně instrumentální tvorbě, zvláštní místo v ní zaujímají skladby věnované flétně v nejrůznějších sestavách, které vznikly v mnoha případech z podnětu bratra Jana, který také většinu z nich interpretoval. V roce 2000 mu Evropská unie umění 21 udělila Evropskou cenu Gustava Mahlera 22 za vynikající výsledky v oboru hudby. Jeho bývalou manželkou byla varhanice Gabriela. Spolu mají dvě dcery. Lucii, která vystudovala medicínu a Katku, která studovala na taneční konzervatoři a pokračovala na DAMU obor choreografie. Druhá polovina dětí narozených ve Strakonicích začíná narozením Jana Riedlbaucha. Narodil se Italský hudební skladatel, žil v letech , online zdroj: 17 Polský hudební skladatel, žil v letech , online zdroj: 18 Polský hudební skladatel a klavírista, žil v letech , online zdroj: 19 Pravidelná mezinárodní soutěž mladých hudebníků, pořádaná v Praze Českým rozhlasem 20 Nejrozsáhlejší hudební festival zaměřený na klasickou hudbu v zimním období a na přelomu roku v Praze 21 Evropská unie umění (EUU) vznikla v roce 1999 registrací Ministerstvem vnitra ČR jako mezinárodní nezávislá a nezisková organizace, sdružující umělce a kulturní osobnosti bez rozdílu národnosti či státní příslušnosti, bez rozdílu náboženské nebo politické orientace. 22 Cena EUU kategorie B v nominaci za instrumentální interpretaci a zpěv, skladatelskou, dirigentskou, sbormistrovskou, pedagogickou, organizační, překladatelskou a odbornou publikační nebo jinou činnost v oblasti hudby. 7

15 V pořadí pátý se narodil bratr Josef. Josef hraje na housle v FOK, 23 vystudoval konzervatoř v Praze a HAMU pod vedením profesorky Nory Grumlíkové. Jeho manželkou je flétnistka Zuzana Motulková Riedlbauchová, která vyučuje na ZUŠ Lounských v Praze. Její otec je vynikající slovenský básník Jan Motulko. Další básník v rodině. S Josefem mají tři dcery. Zuzanu, která vystudovala pedagogickou fakultu, Moniku, která se stala klavíristkou a Marii, která šla ve šlépějích své tety Anny a vystudovala ekonomii. Josef spolu s bratry Václavem a Janem byli ministranti. Rodiče byli katolíci a děti vedli k náboženství. Josef je hluboce věřící. Po sedmileté odmlce se narodila sestra Marie. Byla mazánek a všemi hýčkaná, neměla to ale jednoduché mezi tolika bratry....záhy musela ovládnout kromě jiného i klukovské atributy správného života, protože jinak by zřejmě mezi námi neobstála. Přežila to ve zdraví a náramně se jí to pak po letech hodilo, když vstoupila chvíli po Josefovi do řad Pražských symfoniků, tehdy převážně mužské společnosti muzikantů. 24 Jejím manželem je fagotista Lumír Vaněk. Spolu mají dvě dcery. Marii, která je hobojistka a Annu, která je také muzikantka a hraje na housle. Tento rodinný klan je plný muzikantů a umělců, zřejmě pod vlivem společnosti, ve které se nejvíce pohybují. Rod Riedlbauchů pokračuje jen díky Rudolfovi a jeho synovi Adamovi, který má jako jediný dva syny. Jinak ostatní sourozenci mají dcery. Zajímavé je, že ze šesti dětí má jen jeden mužské potomky MANŽELKA A DCERY Riedlbauchovou manželkou se stala Jana Heclová, dcera flétnisty a pedagoga hry na flétnu na Pražské konzervatoři. Manželku jsem potkal kupodivu na refýži ve stanici Malostranská, kde jsme čekali na tramvaj. Já bych se neodvážil někoho oslovit na refýži, ale vzdáleně mi připomínala jednu ženu, a to byla Jana Heclová, která byla dcerou profesora Jana Hecla. V srpnu 1968 jsme byli na festivalu v Bayreuthu a profesor Hecl tam byl jako dozor. Mě bylo tenkrát necelých 20 a ona tam byla jako 16-ti letá s otcem a působila velmi dětsky. To už tak samozřejmě nebylo, tak jsem k ní přišel a pozdravil a ona že mě nezná. Tak jsem se zeptal, jestli je 23 Symfonický orchestr hlavního města Prahy 24 Riedlbauch, Václav. v knize Riedlbauch, Jan. Obrazy, Krajiny, Hry. Muzeum středního Pootaví Strakonice: Libertas, a.s. a Triga, s. ISBN

16 dcerou profesora Hecla a ona že ano, ale stejně mě nezná. Mně už přijížděla tramvaj a protože jsem v té době už hrál v divadle, pospíchal jsem na zkoušku. Tak jsem jí dal telefonní číslo, ona byla úplně konsternovaná. Ještě jsem ji stačil pozvat na absolventský koncert, ale neřekl jsem jí podrobnosti. Vše si vyhledala a přišla. Bylo to řízení, náhoda, která asi není náhodou. Výhoda byla, že věděla, co obnáší být ženou muzikanta, který je stále někde pryč. Vystudovala Karlovu univerzitu přírodní vědy, hrála na housle, výborně cítí hudbu a je velký čtenář. Takže jsem našel partnerku, která byla ochotna devět let vychovávat dcery, starat se o ně a na tu dobu potlačit jako doktorka přírodních věd vlastní ambice. Dnes pracuje jako profesorka na SUPŠ 25na Žižkově. 26 První dcera Tereza se narodila v Praze. Od dětství byla spolu se svou sestrou Veronikou obklopena hudbou a literaturou. Hudba mě obklopovala ze všech stran a nebylo před ní úniku. Všechny sestřenice na něco hrály, nás se sestrou nevyjímaje. Když byly jednou dvakrát do roka srazy široké rodiny, pořádaly se společné domácí koncerty. Rodina dar a problém je pro mě velké téma. 27 Své hudební nadání raelizovala v ZUŠ Lounských ve hře na klavír. Studovala u prof. Evy Žebrákové od svých šesti do sedmnácti let. Také docházela na soukromé hodiny zpěvu k prof. Vodičkové a k prof. Shejbalové. Vystudovala Akademické gymnázium, Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy28 v Praze obor český jazyk a literatura a obor francouzština. V Ústavu české literatury a literární vědy své studium uzavřela doktorským titulem. Dále pak pokračovala studiem v Paříži na Sorbonně Master 2 se zaměřením Střední Evropa na Katedře slavistiky, kde od roku vyučovala český jazyk. Zajímavostí je, že bydlela v Paříži u vynikající flétnistky Clary Novákové, která je dcerou českého skladatele Jana Nováka. Máme zde další propojení s hudbou a to s flétnistkou. Ještě než začala studovat a pracovat v Paříži, vyučovala tři roky na Katedře české literatury FFUK, kde vedla dva semináře z české literatury 19. století. Před tím vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, na osmiletém gymnáziu Buďánka, byla pomocnou redaktorkou v redakci kultury Lidových novin a spolupracovala 25 Střední uměleckoprůmyslová škola 26 Riedlbauch Jan, rozhovor KOPÁČ, Radim. Básnířka Tereza Riedlbauchová: Důležitá jsou slova velká noc, sbírka je erotická. Novinky [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.novinky.cz/kultura/63609-basnirka-tereza-riedlbauchova-dulezita-jsou-slova-velkanoc-sbirka-je-eroticka.html 28 dále jen FFUK 9

17 s Českým rozhlasem. Její vytížení je neuvěřitelné. Také organizuje autorská čtení domácích literárních salonů v Praze a v Paříži, založila asociaci Literární salon, která kromě organizování večerů vydává stejnojmennou edici poezie, především se zaměřením na básnické debuty. Založila spolu s dalšími lidmi francouzskou asociaci Boulvart, se zaměřením na česko-francouzské kulturní vztahy, zejména na pořádání festivalů v Praze a Paříži a vydávání bilingvních29 knih. V neposlední řadě je básnířkou, které vyšla sbírka básní Modrá jablka, poéma Podoba panny pláč, sbírka básní Velká biskupovská noc, sbírka básní Don Vítor si hraje a jiné básně a chystá se soubor všech sbírek v česko-francouzské verzi Celou noc jsem čekala. Druhá dcera Veronika se narodila , jméno dostala po otcově mamince. Absolvovala v Praze obor režie dramaturgie na KALD DAMU u profesora J. Krofty, kde nyní pokračuje v doktorském studiu a obor český jazyk, literatura hudební výchova na PFUK. Tři roky studovala muzikologii na FFUK a dva roky fyzického herectví na Institut del Teatre v Barceloně. Tam v letech 2008 a 2009 také hrála v řadě inscenací. Např. Cuarenta y medio, D.I.P., Todos implicados, El manantial de Colombina, prezentovaných na festivalech pohybového divadla ve Španělsku. V Barceloně zrežírovala nový cirkus Combinat de Cirq 39 ve známém cirkusovém divadle Ateneu Popular de Nou Barris, v Divadle Disk odpremiérovala česko-španělský pohybový projekt Sarah Kane Očištění/Depurados a pro divadlo Alfred ve dvoře připravila spolu s Lucií Škandíkovou nové autorské pohybové představení Camille, ve kterém vedle režie a choreografie rovněž ztvárnila hlavní roli. V loňské sezóně 2010/2011 se ujala režie a choreografie světové premiéry komorní opery Jiřího Hájka, Slavík a růže. Spolurežírovala s francouzskou režisérkou Katiou Halou a zároveň hrála v ostravském pouličním happeningovém projektu Hřbitov aut, kterého se zúčastnil aktivně sám autor Fernando Arrabal, slavný španělsko-francouzský dramatik, který se o tomto experimentu vyjádřil jako o jednom z nejlepších provedení jeho hry. Jako scenáristka spolupracovala s Českým rozhlasem, organizovala hudební festival Mladé pódium v Karlových Varech, vede divadelní workshopy, vyučuje na gymnáziu. Dramaturgicky připravuje komponované pořady hudby a poezie, ve kterých i recituje. Je laureátkou Mezinárodní ceny Zdeňka Fibicha v recitaci melodramu. 29 dvojjazyčný 10

18 2. PROFESNÍ ČINNOST 2. 1 STUDIA Riedlbauchovo dětství bylo plné hudby. Otec hrál na akordeon a foukací harmoniku a matka hrávala na housle a hezky zpívala. Děti byly neustále obklopeny hudbou a počítalo se, že každý bude hrát na nějaký nástroj. Nejstarší Rudolf hrál na klarinet a Václav na akordeon po vzoru otce. Jen Anna nehrála na žádný nástroj. Jak jsem již zmínila, chtěla hrát na klavír, na který však nebyly finance. Protože starší bratři muzicírovali, nechtěl být Jan pozadu. Začal si vybírat nástroj, který by ho bavil. Jednou jsem šel na dvojrecitál hoboj - flétna, ve svých rodných Strakonicích. Pan Hanták interpretoval Bozzu a Václav Žilka Debussyho Syringu. Hoboj mi byl blízký vábivou kantilénou a sladkým bukonickým nářkem, ale nebyl učitel, ani možnost koupit nástroj. Protože byla na LŠU volná stará dřevěná flétna, dostalo prim flauto traverso. Ale zajímavé je, že mě nikdy nelákala zobcová flétna. Vždycky se mi líbily sopránové nástoje. Také by se mi líbila trubka 30 Velikým štěstím pro jeho hudební začátky a i přípravu na budoucí profesi byli dobří a nadšení kantoři. Počínaje Janem Dostalem ředitelem strakonické LŠU, dnes ZUŠ v inspirujících prostorách, které byly součástí strakonického zámku a hradu. Díky němu poprvé spatřili strakoničtí hudebníci Bizetovu Carmen, nebo živý symfonický orchestr v podání maďarského tělesa. Měl také šťastnou ruku ve volbě kantorů. Houslista Bohumil Kotmel, který byl znám svým houslovým souborem, který vyhrával jednu soutěž za druhou, připravil na budoucí profesionální dráhu např. Václava Hudečka. Tehdy s Vaškem čerti šili, jak by poznamenal náš táta, a není se tudíš čemu divit, je li to pravda, že Hudečkův otec, zvěrolékař a sám výborný amatérský muzikant, u vědomí synova talentu chudáka Václava přivazoval k židli a zamezoval tak jeho útěkům za kluky na trávník hrát fotbal Dalším učitelem byl bývalý vojenský hudebník Milan Horský. Ten učil Jana a splnil si svůj sen, vychovat někoho, kdo by si chtěl osvojit hru na flétnu. Těsně před konzervatoří jsem spadl na bruslích a naštípl si ruku. Rok jsem musel počkat, tak jsem nastoupil na gymnázium a začal jsem dojíždět do Prahy na konzultační hodiny k profesoru Milanu Munclingerovi, protože v té době končil ve Strakonicích profesor Horský, 30 Riedlbauch Jan. rozhovor Riedlbauch, Václav. v knize Riedlbauch, Jan. Obrazy, Krajiny, Hry. Muzeum středního Pootaví Strakonice: Libertas, a.s. a Triga, s. ISBN

19 ke kterému jsem předtím chodil. Oba nás, kromě hudby samozřejmě, sbližovala láska k výtvarnému umění a literatuře. Ve Strakonicích na mě dohlížel takový lidový muzikant, který hrál v cirkuse na pikolu. Jmenoval se Jan Voříšek a s velkou úctou vykonával vše, co mi říkal profesor Munclinger a já si ho proto velice vážím. Na konzervatoři jsem studoval u profesora Petra Brocka a na Hamu u profesora Františka Čecha. 32 Ve svých studentských letech potkal Američana, se kterým ho seznámil jeho bratr Rudolf. Jmenoval se Frederick Snider a pocházel z Kalifornie. Byl to historik, který poté, co Absolvoval Berkeley School přijel studovat svůj obor do Evropy. Zde pak studoval ve Španělsku, ve Francii a v Mnichově. Riedlbauch na něj velice rád vzpomíná a je rád, že se sním potkal. O prázdninách jsem dostal Fredericka na starosti. Mně bylo v té době 17 let a jemu 24 let. Neuměl samozřejmě česky a já uměl jen pár vět v angličtině. Byl jsem z toho celej zpocenej. Našel jsem si mezi prvními slovy, že WELL je dobře a THE WELL je studna. Když jsme ve Strakonicích šli podél zlatonosné řeky Otavy, bylo ticho, mlčeli jsme. Asi po 3 km u hradu Střela byla najednou studna a já zařval WELL! A on mě opravil: THE WELL. A já OH YES. A od té doby umím anglicky. A když jsem učil v Americe studenty, tak už to byla pro mě hračka. Fred byl i muzikant a velký čtenář. Hrál na klavír a vyšlo mu i několik desek. Díky němu jsem se dostal k originálům americké literatury a i k historickým pramenům. Byl nadšen, co tady máme za skvosty v archivech. Studoval v Praze Karlovu Univerzitu obor historie u profesora Polišenského a nakonec si udělal doktorát v Oxfordu. Po revoluci učil na ČSAV 33 a je pochován v hrobě spolu se synem mého bratra Rudolfa. Je to velice zvláštní propojení a moc si vážím, že jsem Freda potkal Riedlbauch Jan, rozhovor ČSAV Československá akademie věd 34 Riedlbauch Jan, rozhovor

20 2. 2 KARIÉRA FLÉTNISTY Už za studií nastoupil do jazzové kapely, která prováděla scénickou hudbu v Tylově divadle. Vedl ji Ladislav Simon a hrálo zde kolem dvaceti lidí. Byla tam úžasná parta jazzmanů. Seznámil jsem se tady s Jiřím Stivínem, Svatoplukem Košvancem pozounistou, Teodorem Krásou vynikajícím barovým pianistou a hlavně hornistou a s mnoha dalšími. Byla to velká škola jazzu a rytmu. Já nejsem jazzman, ale od té doby jsem nikdy neměl problémy s rytmem. Tato improvizační rovina přináší určitou flexibilitu do klasických věcí, jako například do kadencí 35 V roce 1970 nastoupil na místo prvního flétnisty do Smetanova divadla, dnešní Státní opery Praha, kde zůstal až do roku V témže roce byl vypsán konkurz na místo profesora hry na příčnou flétnu na Pražské konzervatoři. Místo profesora získal, ale musel vyřešit otázku, jestli odejde z opery, či ne. Velice dlouho jsem váhal, protože se mi líbilo v opeře, ale věděl jsem, že chci dělat i sólové hraní nebo komorní hru a to se dalo lépe zvládnout při kantořině 36 Jeho profesionální kariéra flétnisty se rozšířila i na hraní v dechových kvintetech. Už když učil na konzervatoři, nastoupil do Kvinteta 74, které vedl sóloflétnista České filharmonie Géza Novák. famózní flétnista, jak ten uměl fantazijně uchopit flétnové sólo třeba v Debussyho Předehře k Faunovu odpoledni, nebo v Ravelově Daphnis et Chloé! Byl to velký milovník literatury, měl rád Dostojevského stejně jako profesor Munclinger a já. Velice jsme si rozuměli. 37 Dále působil v Pražském dechovém kvintetu, které bylo založeno v Praze roku 1928 dirigentem Václavem Smetáčkem. Mezi původní členy tělesa patřili vedle Václava Smetáčka (hoboj) též Rudolf Hertl (flétna), Vladimír Říha (klarinet), Otakar Procházka (lesní roh) a František Matějka (fagot). V roce 1968 byla činnost souboru obnovena profesorem Pražské konzervatoře Janem Heclem. 38 Změny v obsazení hudebníků se postupně ustálily do podoby souboru: Jan Riedlbauch (flétna), Jurij Likin (hoboj), Vlastimil Mareš (klarinet), Jan Vobořil (lesní roh), Miloš Wichterle (fagot). Riedlbauch zde působil od roku a byl vystřídán Janem Machatem, flétnistou a sólopikolistou České filharmonie. 35 Riedlbauch Jan rozhovor Riedlbauch Jan, rozhovor Riedlbauch Jan, rozhovor Jan Hecl profesor hry na flétnu na Pražské konzervatoři a tchán Jana Riedlbaucha 13

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

WEST MEETS EAST IN AMEROPA!

WEST MEETS EAST IN AMEROPA! AMEROPA MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL A KURZY KOMORNÍ HRY Ameropa pořádá intenzívní čtrnáctidenní kurzy a festival komorní hudby. Studium se zaměřuje na klasická nástrojová seskupení (smyčcové kvarteto,

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 ANOTACE Materiál

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace: Francie, Inalco, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Národní institut

Více

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Mgr. Katarína Čermáková University of Nebraska Lincoln, USA Department of Modern Languages and Literatures Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Čeština na univerzitě v Nebrasce je součástí výuky cizích

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Pěvecký sbor Kvítek Jméno a příjmení: Michaela Blechová Třída: 5.A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka- diktát pro SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava 21. dubna 2007 Radosti a starosti, které mi přináší moje sportování

Přijímací zkouška z českého jazyka- diktát pro SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava 21. dubna 2007 Radosti a starosti, které mi přináší moje sportování Přijímací zkouška z českého jazyka- diktát pro SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava 21. dubna 2007 Radosti a starosti, které mi přináší moje sportování První vážnější zranění mi přinesla cyklistika. Když

Více

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze Barevné hraní Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com na volné noze Klíčová slova mateřská škola; interaktivní tabule; spolupráce; tvoření; digitální výukové materiály Úvod Pobyt ve školce

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje a primátorky Statutárního města Chomutova a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 15. koncertní sezona 2010/11

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ

KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ březen 2015 KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ prodejní benefiční výstavy pro Amelii v galerii KusKovu Výtěžek z prodeje bude použit na podporu bezplatných služeb Amelie, o.s. Radka Jandová věnovala Amelii pět

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více