Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1

2 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/ Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ Tel./fax: mobil: Odloučené pracoviště: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 230, PSČ: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 85, PSČ: Jméno ředitelky: Milada Černohousová Zřizovatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice Právní forma: Příspěvková organizace s právní subjektivitou Datum zařazení do sítě: Celková kapacita: 250 žáků Identifikátor zařízení: IČO: IZO: Škola hospodaří s peněžními prostředky z rozpočtu zřizovatele určené na platy a s peněžními prostředky přijatými od rodičů žáků jako úplatu za vzdělávání, kterými se hradí veškerý provoz školy. 2. Charakteristika školy: Škola poskytuje základy vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech žákům, kteří projevili potřebné nadání, předpoklady a zájem o studium. Cílem naší školy je vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů různých žánrů, návštěvníky divadelních představení, výstav apod. Tedy vychovávat vzdělané amatéry s láskou k hudbě a umění. Absolventi jsou schopni na velmi dobré úrovni provozovat amatérské umělecké činnosti. Žáci, kteří projeví zájem a prokáží potřebné talentové předpoklady, jsou připravováni ke studiu na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři. Škola připravuje také žáky pro studium na vysokých školách uměleckého i pedagogického zaměření. 2

3 3. Personální zabezpečení - údaje o pracovnících: Ve školním roce 2008/2009 měla škola 10 pedagogických pracovníků a 2 provozní pracovnice. Učitelé (včetně důchodců): Jméno učitele Věk Délka Vyučovaný Úvazek praxe v oboru předmět Andresová Jana Hudební nauka, ZF 0,87 Černohousová Milada Hra na klavír 1,- Černohousová Monika Hra na klavír 1,- Grusová Petra 23 6 Hra na kytaru 1,- Heckenberger Richard Hra na trubku, 0,22 bicí nástroje Hejzlar Zdeněk 32 2 Taneční obor 1,- Serbousek David Hra na klarinet, ZF 1,- Štefka Petr Výtvarný obor 0,38 Zbavitelová Zdenka Hra na housle 0,65 Tátošová Věra Hra na kytaru 0,22 Provozní pracovníci: Jméno zaměstnance Věk Funkce Úvazek Tejklová Romana 35 Hospodářka školy 0,90 Joštová Marta 47 Uklízečka 0,40 4.Účast pedagogických pracovníků na DVPP: Nabídku akreditovaných seminářů MŠMT využili učitelé : - Již 9. rokem pokračovala uč. J. Andresová v dalším vzdělávání ve hře na ZF organizovaném Sdružením pro českou hudbu a umění v Praze , , , Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v ZUV na Seči Na hudbu trochu jinak v ZŠ a ZUŠ v Ústí nad Orlicí Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v ZUV v Králíkách Hrátky s hudbou I. v Pardubicích Uč. D. Serbousek - Kurz první pomoci při selhání klarinetu ve Smiradech u Nového Bydžova První víkendová škola hry na zobcovou flétnu v Praze , , , Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v ZUV na Seči Člen poroty v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na dechové dřevěné nástroje - Vysoké Mýto

4 - Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v ZUV v Králíkách Pasivní účast na celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na dechové dřevěné nástroje - Vysoké Mýto Druhý saxofonový workshop v Praze Klarinetový seminář - příprava žáků ZUŠ na talentové zkoušky na konzervatoř v Pardubicích Uč. M. Černohousová - Prof. Ivan Klánský - Příprava žáků na soutěže a vystoupení v Pardubicích Konzultace se žákyní Klárou Černohousovou u prof. MGA. Jaroslavy Pěchopčové PhD. v Pardubicích , , Účast na talentových zkouškách na Konzervatoři v Pardubicích se žákyní K. Černohousovou úspěšně přijata. - Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v ZUV v Králíkách Uč. Z. Hejzlar - Studium taneční pedagogiky v Praze , , , , , , , , , - Taneční soustředění + výuka v Králíkách Country seminář v Ústí nad Orlicí , Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v ZUV na Seči Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v ZUV v Králíkách Taneční soustředění + výuka nových technik a choreografií v Králíkách Uč. P. Grusová - Kytarové kurzy v Brně 13.9., , 17.1., 14.2., Návštěva koncertu Bohemia guitar orchestr v Ústí nad Orlicí Návštěva flamencového koncertu v Ústí nad Orlicí Práce s kytarovým orchestrem Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v ZUV v Králíkách Náslech na kytarové soutěži v komorní hře (Gitarrendo) v Hradci Králové Návštěva koncertu T. M. Peeringa v Pardubicích řed. Černohousová - Autoevaluace v Hradci Králové Prof. Ivan Klánský - Příprava žáků na soutěže a vystoupení v Pardubicích Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v ZUV na Seči Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v ZUV v Králíkách Uč. P. Štefka - Národní přehlídka výtvarného oboru ve Šternberku Uč. Z. Zbavitelová - Smyčcové soboty v Brně na téma - Zkušenosti z Police nad Metují 1, Ivan Štraus: Suzuki Smyčcové soboty v Brně na téma - Zkušenosti z Police nad Metují Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v ZUV na Seči Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v ZUV v Králíkách Pasivní účast na Kociánové houslové soutěži v Ústí nad Orlicí Uč. V. Tátošová - Kytarové soboty v Brně , , Práce s kytarovým orchestrem

5 5. Organizace oborů, přehled učebních plánů: Výuka probíhala ve třech oborech - v hudebním, tanečním a výtvarném. hudební obor výuka probíhá podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT ČR pod č.j /95-25 s účinností od 1. září Vyučovaly se tyto hudební nástroje: klavír, housle, kytara, klarinet, zobcová flétna, trubka, bicí nástroje V rámci hudebního oboru pracovaly tyto soubory: Školní orchestr, houslové duo, kytarové trio, kytarové sexteto klarinetové trio, flétnové noneto. taneční obor - výuka probíhá podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT ČR pod č.j / s účinností od , upravených učebních plánů přípravného studia a I. stupně základního studia schválených pod č.j / s účinností od a podle vzdělávacího programu pro II. stupeň základního studia a rozšířeného studia pod č.j / s účinností od výtvarný obor -výuka probíhá podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT ČR pod č.j / a upravených učebních plánů schválených pod č.j / s účinností od Údaje o přijímacím řízení: Noví žáci jsou přijímáni na základě krátkého pohovoru a zkušebního testu (HO), kde se zjišťují především rytmické a hlasové schopnosti žáka. Do VO jsou žáci přijímáni na základě pohovoru s učitelem. Žák přinese k posouzení své výtvarné práce. V TO jsou žáci přijímáni na základě jednoduchého pohybového testu a posouzení rytmicko-pohybových schopností. Tyto orientační zkoušky a pohovory konají učitelé a na základě jejich doporučení a kapacitních možností školy rozhodne ředitelka o přijetí nového žáka. Žáci, kteří již školu navštěvují, absolvují závěrečné postupové zkoušky - vždy v druhém týdnu měsíce června. Průběhy a výsledky zkoušek se zapisují do protokolů. Zkoušející komise je složená z pedagogických pracovníků školy. Protokoly o zkouškách, stejně jako i povinná pedagogická dokumentace, se archivují. Na základě výsledku zkoušky jsou žáci v následujícím školním roce zařazováni do ročníků. 7. Výsledky vzdělávání žáků: Počty žáků a studentů: obor hudební taneční výtvarný lit.-dr. individuál. kolektivní žáci celkem (vč. přípr. studia) z toho přípravné oddělení studium pro dospělé

6 Prospěch žáků: obor počet žáků prosp. s vyzn. prospěl neprospěl neklasifikován hudební taneční výtvarný literárně dramatický Z celkového počtu žáků 237 bylo 42 zařazeno do přípravné výchovy, kteří dostávají pouze potvrzení o absolvování přípravky. Absolventi školy za šk. rok 2008/2009: obor počet absolventů Počet absolventů I. stupně II. stupně hudební taneční výtvarný Celkem Celkem Hudební obor: klavír: I. stupeň: Hipská Kristýna řed.černohousová Milada Tomek Jakub uč. Černohousová Monika Šulcová Anna řed.černohousová Milada kytara: I. stupeň: Křivohlávková Tereza uč. Grusová Petra Petrus Jakub uč. Grusová Petra Schnaubert Marek uč. Tátošová Věra Vaníčková Pavla uč. Grusová Petra kytara II. stupeň: Marková Anna uč. Grusová Petra klarinet: I. stupeň: Fajtová Pavla uč. Serbousek David Pecháčková Veronika uč. Serbousek David Vondrová Tereza uč. Serbousek David zobcová flétna: Kopecká Eliška uč. Serbousek David Liebichová Martina uč. Serbousek David Taneční obor: I. stupeň: Dolečková Lucie uč. Hejzlar Zd. Horáková Karolína Jiruška Jakub Kopecká Eliška Malačová Markéta 6

7 II. stupeň: Kosková Eliška Pšondrová Tereza Ptáčníková Veronika Purkertová Barbora Trojková Kristýna Ulbrichová Michaela Výtvarný obor: Bryndová Lada uč. Štefka Petr Krátká Petra Nožková Šárka Šťastná Dominika Přehled o počtu žáků z Jablonného a okolních vesnic Učitel Celkem Jablonné Dojíždějící žáků Andresová Jana Černohousová Monika Černohousová Milada Grusová Petra Heckenberger Richard Hejzlar Zdeněk Serbousek David Štefka Petr Tátošová Věra Zbavitelová Zdenka Celkem : Úspěch žáků v přijímacím řízení na vyšší typ školy na základě talentových zkoušek: Jméno žáka Obor Učitel Přijatí na školu Černohousová Klára Hudební Černohousová Monika Státní konzervatoř Pardubice 7

8 9. Organizace soutěží a přehlídek: Žáci školy se zúčastnili přehlídek, soutěží: soutěž úroveň dosažený výsledek, hodnocení jméno žáka/kategorie okresní 1x 1. místo s postupem do kraje 1x 1. místo 4x 2. místo Soutěž ZUŠ hra na dechové nástroje (MŠMT) 2x 3. místo KaplanVáclav 3. kat. Moravcová Anna 6. kat. Telklová Natálie 3. kat. Hermann Matěj 2. kat. Baláž Matěj 3. kat. Schnaubert Michal 6.kat. Tejklová Tereza 4. kat. Pecháčková Veronika 4. Soutěž ZUŠ hra na dechové krajská 1x 2. místo Kaplan Václav 3. kat. nástroje (MŠMT) Soutěž TO ZUŠ (MŠMT) okresní bez postupu 2. kat., 5 a). kat. Postupová přehlídka dětského scénického tance Nepostupová přehlídka TO v Jablonném nad Orlicí krajská Ocenění za citlivost v tanci 4. roč./ii. stupně celostátní 3., 4., 5., 7. roč. 10. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost: Škola sama organizovala tyto akce - 2 kulturní programy žáků HO k vernisáži výstav v Městském muzeu - 1 vystoupení žáků tanečního oboru na náměstí v Jablonném nad Orlicí - 2 Mikulášské besídky v sále kina - dopoledne pro MŠ a ZŠ, odpoledne pro veřejnost - 1 vánoční koncert pro důchodce ve Filipínu - 2 vánoční koncerty v sále školy - 1 vystoupení žáků tanečního oboru na firemním plese "Formplast" - 1 školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje s postupem do okresního kola - 1 koncert orchestru v sále kina - 1 koncert v Klodzku - 1 koncert žáků ve spolupráci s Hudební školou z Polska v sále kina - 1 zájezd do Janáčkova divadla v Brně na operu Prodaná nevěsta - 1 zájezd do Ústí nad Orlicí na balet "Tanec pralesa" - 1 návštěva MŠ v ZUŠ - 3 koncerty v sále školy - 7 třídních přehrávek pro rodiče v sále školy - 1 výstavu prací žáků výtvarného oboru v sále ZUŠ - 1 výstavu prací žáků výtvarného oboru v KIC - 1 vystoupení žáků tanečního oboru na Jarním setkání důchodců v KD Letohrad - 1 absolventský koncert na faře - 1 výstavu prací absolventů výtvarného oboru na faře - 1 koncert "Hraje, zpívá a tančí celá rodina" v sále kina - 5 vystoupení tanečního oboru "V rytmu tance" v sále kina - 1 vystoupení žáků tanečního oboru v Hanušovicích 8

9 11. Mezinárodní aktivity: Již 5. rokem spolupracujeme se Státní hudební školou I. stupně Fryderyka Chopina v Klodzku. Ve školním roce 2008/2009 jsme uskutečnili společně tyto akce: - Evropský festival hudebníků a zpěváků "Hvězdy zítřka" v Klodzku Muzeum - Koncert žáků v Jablonném nad Orlicí sál kina 12. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi: Základní umělecká škola v Jablonném nad Orlicí spolupracuje při své činnosti s mnoha subjekty a organizacemi. V první řadě se jedná o MŠ, ZŠ v Jablonném nad Orlicí a okolí, se kterými má škola stejné žáky. Tato spolupráce probíhá v rovině příprav žáků na různá vystoupení a akce jednotlivých škol pomoci vyučujících po odborné stránce. Dále spolupracujeme s kulturní komisí města Jablonné nad Orlicí a podílíme se na akcích města - příprava programů na vernisáže výstav v Městském muzeu, setkání s důchodci o vánocích, Tříkrálové setkání pro důchodce a jiná vystoupení při různých příležitostech. Výrazná je také spolupráce s okolními obcemi, pro které připravujeme programy hudebního a tanečního oboru k různým příležitostem - vánoční koncerty, posezení s důchodci aj Propagační činnost: Škola prosazuje velmi úzkou spolupráci s rodičovskou veřejností, upřednostňuje osobní kontakt s rodiči našich žáků. Tím je mimo jiné také zajištěna maximální informovanost o prospěchu žáků a též o připravovaných akcích a činnosti školy. O všech připravovaných akcích škola průběžně informuje prostřednictvím pozvánek pro rodiče žáků, v měsíčníku "jablonského zpravodaje", na veřejných vývěskách a informace o škole a její činnosti na internetových stránkách města Jablonné nad Orlicí. 14. Materiálně-technické a prostorové vybavení školy: V této oblasti jsme limitovány prostorovými podmínkami. Pro výuku klarinetu, saxofonu, skupinovou výuku a komorní hru jsou malé učebny. Při veřejných besídkách pro rodiče v sále ZUŠ jsou stísněné podmínky. Ve třídě výtvarného oboru se začínají objevovat problémy s nedostatkem prostoru pro tvorbu rozměrnějších prací, nelze kvůli nedostatečné velikosti třídy používat stojany na malbu, chybí místnost pro samostatné umístění keramické pece, pro modelování s hlínou a pro práce se sádrou. Velkým problémem je neexistence prostor pro skladování průběžně používaného materiálu. Chybí oddělený prostor pro šatnu tanečního oboru. Avšak rozdělení školy do více budov by nebylo nejlepším řešením. Technické a nástrojové vybavení školy je v současné době na standardní úrovni. Vybavení oborů učebními pomůckami se daří průběžně doplňovat dle požadavků učitelů. Postupně doplňujeme archiv hudebních nástrojů - housle 1/8, 1/2; pouzdra na 2 saxofony; starší klavír zn. Bösendorfer; notové materiály pro jednotlivé nástroje; audio soupravu do sálu; provedla se generální oprava školního klarinetu, klavíru v ředitelně; učebnu 6 jsme doplnili nábytkem, novým kobercem; barevně jsme vymalovali uč. 1, 2, 4, 5, 6, ředitelnu a chodbu. V učebně hudební nauky byla zrenovována tabule novým nátěrem. Byla zakoupena lavice pro rodiče a žáky, čekající na chodbě před učebnou tanečního oboru. 9

10 15. Informace o odloučeném pracovišti: Nachází se v sousední propojené budově čp. 230, kde vyučujeme: taneční obor, výtvarný obor, hru na housle. Školní orchestr nacvičuje v pronajaté místnosti v budově čp. 85,. kde také vyučujeme hru na trubku a bicí nástroje. 16. Ekonomické zajištění činnosti: Zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2008: I. příjmy: Státní příspěvek ,- Dotace od obce 0,- Poplatky od zlet. žáků, rodičů ,- Příjmy z hospod. činnosti 0,- Ostatní příjmy (dary + úroky) ,- Zúčtování fondů RF z roku 2007 a příděl do fondu HV r ,- Celkem ,- Kč II. výdaje: Investiční 0,- Neinvestiční Náklady na mzdy ,- Ostatní osobní náklady 8 280,- Platy zaměstnanců z ost. zdr ,- Odvody soc. a zdrav. poj, FKSP ,- Výdaje na učebnice 0,- Výdaje na další vzdělávání ,- Ostatní provozní náklady ,- Celkem Hospodářský výsledek za rok ,- Kč ,- Kč 17. Údaje o výsledcích z kontrol a inspekcí: Ve školním roce 2008/2009 se uskutečnila kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, kterou provedla VZP v Ústí nad Orlicí dne Protokol o výsledku je uložen v dokumentaci školy. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Interní audity byly provedeny dne a a nebyly zjištěny žádné nedostatky. 10

11 18. Závěr: Jako ředitelka pravidelně kontroluji výsledky výchovně vzdělávacího programu, zúčastňuji se většiny akcí školy a pozorně sleduji veřejné vystupování našich žáků. Podporuji účast učitelů v celoživotním vzdělávání na všech možných vzdělávacích seminářích, kurzů a dalších akcích, kterých je pro ZUŠ celkově málo. Škola kromě všech povinností vyplývající z výchovně - vzdělávacího procesu zorganizovala celkem 38 veřejných vystoupení. Velice nás těší zájem rodičů a příznivců školy o naše veřejné koncerty. V tomto školním roce měla úspěch učitelka klavíru Monika Černohousová v přijetí žákyně Kláry Černohousové na Státní konzervatoř v Pardubicích. Další úspěch se týká soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje, kterou vyhlašuje MŠMT. Do krajského kola postoupil žák Václav Kaplan ze třídy Davida Serbouska, kde se umístil na 2. místě. Žáci výtvarného oboru přispěli svými pracemi k výzdobě radnice v Jablonném nad Orlicí a k výzdobě Léčebny dlouhodobě nemocných v Červené Vodě. V rámci mezinárodní spolupráce s naší partnerskou Hudební školou F. Chopina v Klodzku jsme uskutečnili 2 výměnné společné koncerty v Klodzku a v Jablonném nad Orlicí. Důležitou součástí práce školy je spolupráce s rodiči našich žáků. Někteří rodiče využívají možnost přímé účasti v hodině nástrojové výuky, především v přípravných ročnících studia. Při škole vyvíjí činnost "Sdružení rodičů při ZUŠ", se kterým škola úzce spolupracuje při organizačním i materiálním zajišťování řady školních aktivit, koncertů, výstav a dalších akcí. Přes všechny problémy, které pramení z prostorové stísněnosti naší školy, se stále daří naplňovat poslání ZUŠ. Rozvíjet v dětech schopnost umělecké komunikace, vnímavost k uměleckým hodnotám a tím i k okolnímu světu. A v tom vidíme největší přínos nejen naší školy, ale i celého uměleckého školství. 19. Přílohy: Fotky z vystoupení: Mikulášská besídka v Jablonném nad Orlicí Vánoční vystoupení žáků hudebního oboru pro důchodce Evropský festival hudebníků a zpěváků Klodzko Koncert orchestru Koncert žáků ve spolupráci s Klodzkem v Jablonném nad Orlicí Vystoupení tanečního oboru "V rytmu tance" Výstava prací žáků výtvarného oboru v KIC Jablonné nad Orlicí Absolventský koncert na faře Tablo absolventů 2009 Hraje, zpívá a tančí celá rodina Tato výroční zpráva o činnosti byla projednána na pedagogické poradě dne Milada Černohousová ředitelka školy 11

12 Mikulášská besídka

13 13

14 14

15 15

16 Vánoční vystoupení pro důchodce

17 Evropský festival hudebníků v Kl.odzku

18 18

19 Koncert orchestru

20 Koncert žáků ve spolupráci s Klodzkem v Jablonném nad Orlicí

21 Vystoupení tanečního oboru V rytmu tance

22 22

23 Výstava prací žáků výtvarného oboru v KIC

24 24

25 Absolventský koncert na faře

26 26

27 Tablo absolventů

28 Hraje, zpívá a tančí celá rodina

29 29

30 30

31 31

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010. Zpracovala: Milada Černohousová - ředitelka školy

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010. Zpracovala: Milada Černohousová - ředitelka školy Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Zpracovala: Milada Černohousová - ředitelka školy Výroční zpráva školy za škol. rok 2009/2010 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 Výroční zpráva 2013-2014 Zpracovala: Jana Sapáková, ředitelka školy 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

Obsah: Zpracovala: Milada Černohousová - ředitelka školy. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. 3. Personální zabezpečení

Obsah: Zpracovala: Milada Černohousová - ředitelka školy. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. 3. Personální zabezpečení Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Personální zabezpečení 4. Účast pedagogických pracovníků na DVVP 5. Organizace oborů, přehled učebních plánů 6. Údaje o přijímacím řízení 7.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 1 Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 Zpracovala Ing. Anna Mikulová 2 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 Signatura: ab2ks301 Okresní pracoviště Beroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá základní umělecká škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Obsah: Zpracovala: Milada Černohousová - ředitelka školy. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. 3. Personální zabezpečení

Obsah: Zpracovala: Milada Černohousová - ředitelka školy. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. 3. Personální zabezpečení 2011-2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Personální zabezpečení 4. Účast pedagogických pracovníků na DVVP 5. Organizace oborů, přehled učebních plánů 6. Údaje o přijímacím

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-75/09-05 Název školy Základní umělecká škola Nová Role Adresa: Nádražní 89, 362 25 Nová Role Identifikátor: 600 002 616 IČ: 63 555

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2593/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Dobřichovice Sídlo Lomená 159, 252 29 Dobřichovice E-mail právnické osoby zus@dobrichovice.cz

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm5ks101 Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Loštice Trávník 596,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1059/08-12 Adresa: 679 06 Jedovnice 401 Identifikátor: 600 003 141 IČ: 00 839 621 Místo inspekce: 679 06 Jedovnice 401

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm3ks101 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Plumlov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov U Školy 386, 664 07 Pozořice Identifikátor: 600 003 396 Termín konání inspekce: 25.

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-495/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 Sídlo: Jungmannova 740,

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

za školní rok 2014/15

za školní rok 2014/15 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá 134 417 02 Dubí 2 Identifikátor ředitelství: 600 002 829 IZO:

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1715/08-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1715/08-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1715/08-02 Základní umělecká škola J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou, Smetanova 21 Adresa: Smetanova 21, 294 71 Benátky

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 30. září 2006 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-145/10-Z. Základní umělecká škola Valašské Meziříčí

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-145/10-Z. Základní umělecká škola Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-145/10-Z Základní umělecká škola Valašské Meziříčí Adresa: Komenského 67, 577 01 Valašské Meziříčí Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2020/10-T Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Adresa: Bílovecká 1, 721

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2004/2005 Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005 2 Výroční zpráva Základní umělecké školy Plumlov za školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-529/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-529/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-529/08-14 Adresa: Solná 8, 746 00 Opava Identifikátor: 600 004 210 IČ: 47 813 512 Místo inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1425/15-S. Základní umělecká škola Kutná Hora

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1425/15-S. Základní umělecká škola Kutná Hora INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1425/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní umělecká škola Kutná Hora Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora zuskh@zuskh.cz IČ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011

Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011 domů / dokumenty / výroční zpráva Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011 Kulturní činnost, Starší zprávy ke stažení Charakteristika školy Výuka na ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce ve třech oborech

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-168/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107 Sídlo: 508 01 Hořice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6 Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Identifikátor školy: 600 001

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Hodnotící zpráva Školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Adresa: 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 145 Zřizovatel:

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva školní rok 2011-2012

Výroční zpráva školní rok 2011-2012 Výroční zpráva školní rok 2011-2012 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je čtyřoborovou uměleckou státní školou s právní subjektivitou hospodařící

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Františkovy Lázně, Školní 3. Školní 3/216, 351 01 Františkovy Lázně. Identifikátor školy: 600 066 576

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Františkovy Lázně, Školní 3. Školní 3/216, 351 01 Františkovy Lázně. Identifikátor školy: 600 066 576 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Františkovy Lázně, Školní 3 Školní 3/216, 351 01 Františkovy Lázně Identifikátor školy: 600 066 576 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-869/14-T. Základní umělecká škola B-Art, o.p.s.

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-869/14-T. Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-869/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. Sídlo 756 51 Zašová 43 E-mail právnické osoby IČO 29 396 662 Identifikátor 691

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-670/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-670/14-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-670/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Soukromá základní umělecká škola Music Art v.o.s. Sídlo Písková 126, 143 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071 115/99-4013 Signatura: bg1ks101 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více