350 CB 350 CB/SC 360 CB 350 CB/3 360 CB/3 360 CB/3 KRBOVÁ KAMNA NA DŘEVO POKYNY PRO INSTALACI A NÁVOD K POUŽITÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "350 CB 350 CB/SC 360 CB 350 CB/3 360 CB/3 360 CB/3 KRBOVÁ KAMNA NA DŘEVO POKYNY PRO INSTALACI A NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 360 CB/3 KRBOVÁ KAMNA NA DŘEVO 350 CB 350 CB/SC 360 CB Kvůli neustálému zdokonalování našich výrobků se údaje v této příručce mohou odlišovat od charakteristik dodaného výrobku bez dalšího upozornění. 350 CB/3 360 CB/3 HB FIRE Výhradní dovozce výrobků značky Dovre pro SR a ČR Spojovacia Nitra Slovenská republika tel./fax: mobil: , POKYNY PRO INSTALACI A NÁVOD K POUŽITÍ 16

2 Obsah 350 CB Předmluva Úvod Bezpečnost Instalace Příprava instalace Komín Ventilace Podlaha a stěny Příprava kamen Montáž a instalace nastavitelných nožiček (pokud je zapotřebí) Napojení kouřovodu Montáž studeného držadla Montáž mastkového pláště (pouze pro 350 CB/SC) Montáž bočního panelu Dokončení instalace Obalové materiály Návod k použití Palivo Zapalování ohně Hoření dřeva Nepřetržitý provoz Odstraňování popela Zhasínání ohně Povětrnostní podmínky Údržba Příloha 1: technické údaje Příloha 2: rozměry CB/3 360 CB 2 15

3 Příloha 1: technické údaje Model 350 CB (/3) 360 CB (/3) 350 CB/SC 6 kw 8 kw 6 kw Jmenovitý výkon (max. 8 kw) (max. 10 kw) (max. 8 kw) Průměr kouřovodu 125 mm 125 mm 125 mm Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů 40 cm Hmotnost 95 kg 130 kg 130 kg Doporučené palivo Dřevo Maximální délka polen 33 cm 40 cm 33 cm % CO 0,10 % 0,10 % 0,10 % Účinnost 81 % 74 % 81 % Hmotnostní průtok kouřových plynů 6,64 g/s 8,20 g/s 6,64 g/s Teplota kouřových plynů 242 C 254 C 242 C Minimální tah 12 Pa 10 Pa 12 Pa Příloha 2: rozměry 350 CB/SC Předmluva Příručka s pokyny pro instalaci a návodem k použití musí být součástí tohoto spotřebiče. Kromě pokynů pro instalaci a informací o používání jsou součástí této příručky též rady týkající se bezpečnosti a údržby. Před instalací a používáním spotřebiče si tuto příručku pozorně přečtěte. Tuto příručku uschovejte a odevzdejte ji případnému dalšímu uživateli. 1. Úvod Zakoupením spotřebiče značky Dovre jste se stali majitelem vysoce kvalitního výrobku představujícího novou generaci úsporných, ekologických a bezpečných topných těles, které produkují konvekční i sálavé teplo s optimální účinností. Díky revolučnímu systému spalování výrobky Dovre odpovídají nejpřísnějším požadavkům norem týkajících se bezpečnosti, emise zplodin a účinnosti. Rovněž si budete moci vychutnat požitek z živého ohně v kamnech. Naše spotřebiče jsou vyrobeny v souladu s normou ISO 9002 díky použití nejmodernějších technologických postupů. V případě funkční poruchy, která je však nepravděpodobná, se můžete spolehnout na náš záruční a pozáruční servis. Je zakázáno vykonávat jakékoliv neschválené úpravy spotřebiče. Používejte pouze takové vyměnitelné části, které doporučuje výrobce. Tento spotřebič je určen pro instalaci v obývací místnosti, kde musí být hermeticky připojen ke komínu. Pokud jsou kamna profesionálně nainstalována v místnosti s dostatečnou ventilací a připojena k správně fungujícímu komínu, je zaručen jejich dlouhý a bezproblémový provoz. V případě potřeby konzultujte instalaci spotřebiče s odborníkem. 2. Bezpečnost Spotřebič je zkonstruován pro vyhřívání místnosti. To znamená, že všechny jeho plochy včetně skla přikládacích dvířek mohou být velice horké (více než 100 C). Na spotřebič nebo do jeho blízkosti neumísťujte záclony, oblečení, prádlo, nábytek a jakékoliv jiné hořlavé materiály. Po nainstalování kamen se doporučuje nechat v nich hořet oheň s nejvyšší možnou intenzitou, aby došlo k vytvrzení žáruvzdorného povrchového nátěru. To může způsobit vznik zápachu, který se však po chvíli ztratí. 14 3

4 Je nutno provádět pravidelnou údržbu a čištění jak kamen, tak též komínu, ke kterému jsou kamna připojena. Pouze tehdy bude zabezpečeno dlouhodobé a bezpečné fungování kamen. Dodržujte pokyny pro čistění spotřebiče, které jsou popsány v příslušné kapitole této příručky. V případě, že se objeví v komínu oheň, okamžitě uzavřete všechny vstupní otvory spotřebiče a zavolejte požárníky. Prasknuté sklo přikládacích dvířek by se mělo před dalším použitím spotřebiče vyměnit za nové. Kamna jsou zkonstruována pouze pro používání určitých druhů paliva. Konkrétní informace ohledně paliva naleznete mezi technickými údaji na konci této příručky. Je výslovně zakázáno používat jiné palivo, než které je uvedeno v této příručce. Použití jiného paliva může způsobit poškození vašeho spotřebiče a ohrožuje životní prostředí. 3. Instalace 3.1. Příprava instalace Kamna by měla být hermeticky připojena ke správně fungujícímu komínu v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (podlaha a stěny) v místnosti s vyhovující ventilací. Informujte se o příslušných normách a předpisech v této oblasti. Váš prodejce vám poskytne všechny potřebné informace. Některé specifické otázky nebo požadavky můžete konzultovat též s požárním bezpečnostním technikem nebo pojišťovnou. Před instalací kamen si pozorně přečtěte technické údaje v této příručce Komín Komín má dvojitou funkci: Vytváří tah, který umožňuje nasávání vzduchu do vnitřku kamen. Funguje jako odsávací potrubí pro kouřové plyny díky teplotnímu nebo přirozenému tahu. Teplotní tah vzniká rozdílem mezi teplotou v komínu a venkovní teplotou. Ohřívaný vzduch v komínu je lehčí než studený vnější vzduch, a proto stoupá nahoru spolu s kouřovými plyny. Přirozený tah způsobují vlivy prostředí jako například vítr. 5. Údržba Udržování vašich kamen v optimálním provozu vyžaduje jen malé úsilí. Pravidelně kontrolujte, zda těsnící šňůra na přikládacích dvířkách umožňuje jejich nepropustné uzavření. Kamna se smaltovanou povrchovou úpravou čistěte navlhčeným měkkým hadříkem, když jsou kamna již téměř studená. Smaltované části kamen se nesmějí dostat do kontaktu s agresivními látkami a kyselinami. Drobná poškození smaltovaného povrchu se mohou retušovat barvou ve spreji. O správnou barvu ve spreji požádejte svého prodejce. Na opravu poškození smaltovaného povrchu jsou u vašeho prodejce k dispozici malé soupravy s příslušným barevným odstínem. Při prvním použití kamen po opravě smaltovaného povrchu může být cítit slabý zápach. Rychle se však ztratí. Pro čistění skla přikládacích dvířek můžete použít některý z přípravků, které jsou k dispozici u vašeho prodejce. Vhodný přípravek vám může poskytnout i odborník, který bude vaše kamna eventuálně instalovat. Nikdy však nepoužívejte brusné anebo leptající přípravky. Ovládač sekundárního vzduchu je možné nastavit pomocí dvou šroubů nad otvory pro přívod vzduchu na předním panelu (viz obrázek). Na konci topné sezóny uzavřete komín pomocí koule ze zmuchlaného papíru. Potom můžete důkladně vyčistit vnitřek kamen. Pokud je to zapotřebí, vyměňte těsnící šňůry a pomocí žáruvzdorného cementu vyplňte případné trhliny. Deflektor vyndejte, abyste ho mohli vyčistit lépe a důkladněji. Deska je připevněna ke spodní části kamen pomocí jednoho šroubu, která je viditelná z vnější strany (viz obrázek). Po uvolnění tohoto šroubu je možné desku z kamen jednoduše odebrat. Případně nejprve vyndejte žáruvzdorné kameny. Před začátkem topné sezóny by váš komín měl vymést odborník. Užitečné je též zkontrolovat komín během topné sezóny, zda se v něm nadměrně neusazují saze, a prověřit propustnost komínu, pokud se kamna budou používat po delším období, kdy se nepoužívala. Kontrola a údržba komínu je zákonná povinnost. Při dodržení všech těchto doporučení vám budou kamna sloužit k vaší úplné spokojenosti. Připojení více spotřebičů k jednomu komínu je zakázáno. 4 13

5 Nízká intenzita ohně způsobuje po delší době usazování dehtu a kreosotu v komínu. Dehet a kreosot jsou vysoce hořlavé látky. Tlustší vrstvy těchto látek se mohou vznítit, když náhle a prudce stoupne teplota v komínu. Proto je potřebné pravidelné velmi intenzivní spalování, aby se vrstvy dehtu a kreosotu ztratily. Spalování s malou intenzitou též způsobuje usazování dehtu na vnitřních částech kamen a přikládacích dvířkách. Když venku není příliš velká zima, je lepší nechat kamna hořet intenzivně alespoň několik hodin denně Nepřetržitý provoz Při použití zařízení pro nepřetržité spalování můžete nastavit přívod primárního a sekundárního vzduchu takovým způsobem, abyste dosáhli správnou rychlost spalování. Vždy se přesvědčte, že žhavení na dně spalovacího prostoru je dostatečné Odstraňování popela Na dně spalovacího prostoru se nachází rošt pro odstraňování popela. Abyste mohli popel zamést do popelníku malou lopatkou, je zapotřebí rošt vyjmout. Poté je možné popelník z kamen vyjmout pomocí studeného držadla (viz obrázek). Prověřte, zda je komín, k němuž budete připojovat vaše kamna, vhodný pro tento specifický účel. V této otázce byste měli vzít do úvahy názor odborníka. Komín by měl splňovat následující podmínky: Vložka komínu by měla být vyrobena ze žáruvzdorného materiálu. Doporučuje se keramický materiál nebo nerezavějící ocel. Komín by měl být vzduchotěsný, důkladně vyčištěný a měl by zaručovat dostatečný tah (za normálních okolností je ideální tah 15 až 20 Pa). Komín by měl být veden tak svisle, jak je to jen možné. Změny ve směru anebo vodorovné části naruší proud kouře a mohou způsobit usazení sazí uvnitř komínu s rizikem jeho ucpání. Vnitřní rozměry komínu nesmějí být příliš velké, aby se zabránilo kondenzaci par v ochlazovaných spalinách. Doporučené rozměry komínu naleznete mezi technickými údaji na konci této příručky. Pokud je komín dobře izolován, mohou být rozměry komínu větší. Průměr komínu by měl být po celé jeho délce stejný. Širší, ale zvláště užší části naruší proud kouře a nejlepší je se jim vyhnout. Rovněž to platí pro krycí desku nebo odtahový poklop na vrcholu komínu. Odtahový poklop nesmí zúžit vývod komínu a měl by být navrhnut takovým způsobem, aby vítr nebrzdil, ale podporoval proud kouře. Spalováním dřeva vzniká relativně malé množství popela, a proto ho nebude zapotřebí odstraňovat každý den. Navíc dřevo hoří lépe na vrstvě popela. Další izolace komínu je nutná zvláště v případech, pokud je komín veden skrze nevyhřívané místnosti nebo z vnější strany domu. Kovové 4.6. Zhasínání ohně Přestaňte do kamen přidávat palivo a nechte oheň dohořet. Utlumení ohně zavřením přívodů vzduchu způsobí uvolnění škodlivých plynů. Oheň byste měli nechat dohořet a sledovat ho, dokud jsou uhlíky ještě žhavé Povětrnostní podmínky Upozornění: opar a silná mlha mohou zabraňovat odvodu spalin skrze komín, což může způsobit kouření do místnosti. Za těchto povětrnostních podmínek je lépe kamna nepoužívat. komíny nebo části komínu, které se nacházejí mimo vyhřívané místnosti, by vždy měly mít izolovanou vložku. Část komínu nad střechou by se též měla vždy izolovat. Komín by měl být dostatečně vysoký (nejméně čtyři metry) a měl by být ukončen v prostoru, kde nejsou v bezprostředním dosahu okolní budovy, stromy anebo jiné překážky. Přibližný odhad je 60 cm nad hřebenem střechy. Pokud je vzdálenost mezi hřebenem střechy a komínem větší než tři metry - aktuálně jsou rozměry specifikovány na obrázku níže. V závislosti na přítomnosti okolních budov anebo stromů by komín měl být úměrně vyšší. 12 5

6 plynů a na vnitřních stěnách kamen a komínu se bude usazovat tenká vrstva dehtu Zapalování ohně Ventilace Hoření dřeva, uhlí anebo plynu předpokládá spotřebu kyslíku. Proto je nutné, aby měla místnost, v níž jsou kamna nainstalována, dostatečnou ventilaci. Nedostatečná ventilace může narušit spalovací proces a způsobit, že se přeruší proudění kouře skrze komín. To může vést ke kouření do místnosti. Pokud je to potřebné, můžete do místnosti umístit ventilační mřížku pro zajištění trvalého proudění čerstvého vzduchu. Toto opatření je zvláště nutné v dobře izolovaných místnostech s mechanickou ventilací. Nepoužívejte jiné spotřebiče, které odtahují vzduch (topné těleso, kuchyňský anebo koupelnový větrák), ve stejné místnosti nebo domě, pokud kamna hoří. Případně pro tyto spotřebiče zabezpečte samostatnou ventilační mřížku. Pokud jsou vaše kamna vybavena systémem pro přívod vzduchu z prostoru mimo místnosti (volitelné), dodatečný zdroj vzduchu nepotřebujete. Nicméně zajistěte dostatečnou ventilaci v místnosti, z níž vzduch přichází Podlaha a stěny Mezi kamny a hořlavými materiály (dřevěné stěny, nábytek) musí být dodržena bezpečná vzdálenost. V případě volně stojícího spotřebiče je tato vzdálenost nejméně 40 cm (pro typy 350 CB/3 a 360 CB/3 je to 80 cm, pokud se použije boční panel se skleněnými okénky). Spotřebič se má instalovat na podlaze s dostatečnou nosností. Podlaha z hořlavého materiálu se musí proti sálavému teplu chránit nehořlavou ochrannou podložkou. Deky a koberce se musí nacházet ve vzdálenosti nejméně 80 cm od spotřebiče. Aby bylo dosaženo potřebného tahu a zabránilo se kouření do místnosti, měl by být komín před zapálením ohně dostatečně nahřátý. Studený komín je možné nahřát zapálením zmuchlaného papíru nad deflektorem. Pro zapálení ohně v kamnech použijte papír, malé kusy dřeva a zapalovač nebo zápalky. Mírně otevřete přikládací dvířka a úplně otevřete ovladače vzduchu. Je důležité, aby zapálený oheň hořel intenzivně. Potom můžete na oheň přiložit větší kusy dřeva a zavřít přikládací dvířka. Když poté oheň stabilně a dostatečně intenzivně hoří, můžete uzavřít dolní ovladač vzduchu. Intenzita hoření se pak reguluje už jen horním ovladačem vzduchu Hoření dřeva Při hoření dřeva je nutno věnovat pozornost vícerým okolnostem. Přikládací dvířka musí být vždy těsně uzavřena. Pokud v kamnech hoří oheň, nenechávejte přikládací dvířka nikdy otevřená. Pokud je to zapotřebí, přiložte další palivo. Nikdy nepřikládejte příliš mnoho paliva. Nejlepší je zaplnit spalovací komoru palivem z jedné poloviny (2 nebo 3 kusy dřeva) a pravidelně ho doplňovat. Přikládací dvířka otvírejte vždy pomalu a na krátkou dobu. Před přiložením dalšího paliva by měly být uhlíky na dně spalovacího prostoru rovnoměrně rozloženy. Přesvědčte se, zda jsou uhlíky dostatečně žhavé, aby se přiložené palivo mohlo okamžitě vznítit. Pokud je to zapotřebí, můžete na chvíli otevřít přívod primárního vzduchu. Pokud je přívod primárního vzduchu přespříliš ucpaný, odstraňte popel za popelovými dvířky. Otevřené ukládání polen způsobí, že hoření bude velmi intenzivní, protože kyslík se snadno dostane do všech míst, kde hoří oheň. Tento způsob ukládání dřeva se používá, pokud chceme dřevo spalovat po krátkou dobu. Kompaktním ukládáním dřeva dosáhneme pomalejšího spalování, protože se vzduch dostává pouze na vnější části dřeva. Tento způsob ukládání je nejlepší, pokud má dřevo hořet déle. 6 11

7 Montáž bočního panelu Pokud nahradíte boční skleněné okénko kovovou deskou, vzdálenost od hořlavých materiálů se může zmenšit z 80 cm na 40 cm Dokončení instalace Když jsou kamna definitivně nainstalována na svém místě a hermeticky připojena ke komínu, můžete umístit zpět všechny vyjmutelné části. Vaše kamna jsou nyní připravena k použití. Upozornění: nikdy nezapalujte v kamnech oheň, pokud jsou z nich vybrány vnitřní desky nebo žáruvzdorné kameny Obalové materiály Se všemi obalovými materiály by se mělo naložit odpovědně v souladu s platnou legislativou. 4. Návod k použití 4.1. Palivo Jediné vhodné palivo pro tento typ kamen je dřevo. Je zakázáno používat jakékoliv jiné palivo, protože by mohlo dojít k vážnému poškození vašich kamen. Nepoužívejte jakékoliv zpracované dřevo (odpadové, barvené, impregnované nebo konzervované dřevo, překližky nebo dřevotřískové desky). Zplodiny těchto syntetických materiálů, starého papíru a domovního odpadu nadměrně znečisťují vaše kamna, komín i životní prostředí. Mohou též způsobit požár v komínu. Nejlepší dřevo k použití ve vašich kamnech je tvrdé dřevo (dub, buk, bříza, dřevo ovocných stromů). Optimální je používat dřevo, které schlo alespoň dva roky na suchém a dobře větraném místě. Rozštípnutá polena schnou rychleji. Vlhkost vysušeného dřeva by neměla být vyšší než 20 procent. Vlhké dřevo není vhodné pro spalování, protože neprodukuje dostatečné množství tepla a většina energie se ztratí při procesu vypařování vody z dřeva. Mimoto spalování vlhkého dřeva způsobí uvolnění zapáchajících 3.2. Příprava kamen Hned po doručení kamen zkontrolujte, zda se během transportu nepoškodila, a v případě jakýchkoliv chyb informujte svého prodejce. Do té doby kamna neuvádějte do provozu. Aby se zabránilo poškození kamen během instalace a pro jednodušší manipulaci s kamny se doporučuje vybrat z kamen všechny neupevněné součásti (žáruvzdorné cihly, popelník,...). Při vybírání si zaznamenejte polohu těchto částí, abyste je později bez problémů umístili zpět Montáž a instalace nastavitelných nožiček (pokud je zapotřebí) Pomocí šroubů M6 a kroužků spolu spojte obě části nožiček v požadované délce. Nakloňte kamna na bok a pomocí předinstalovaných šroubů připevněte nožičky k spodní straně kamen Napojení kouřovodu Vaše kamna umožňují tři alternativy napojení kouřovodu: horní, zadní nebo boční napojení. Vyberte si způsob připojení, jež si přejete, a s použitím příslušného nástroje vylomte vykrojený otvor. Abyste toto mohli učinit, vyvrtejte ve středu vykrojeného otvoru díru s průměrem 10 mm. Umístěte speciální přípravek se šroubem z vnitřní strany krycí desky a připojte podložku s matkou ke šroubu. Pomocí klíče otáčejte matkou až do chvíle, kdy se otvor vylomí. Poznámka: V případě kamen se smaltovanou povrchovou úpravou vložte mezi krycí desku a podložku karton (20 cm x 20 cm), abyste byli chráněni před úlomky smaltu. Upevněte připojovací prstenec (je součástí dodávky) k otvoru na kouřovod použitím dvou upevňovacích svorek zevnitř a matek zvenku (viz obrázek). Ujistěte se, že svorky správně zapadají na své místo na levé a pravé straně otvoru. Pro zadní napojení vylomte vykrojený otvor v tepelném krytu. Vytvořený otvor se vždy může opět uzavřít pomocí krycího kotouče, který se upevní pomocí 10 7

8 ocelového pásku a šroubu (viz obrázek). Takovýto krycí kotouč je k dispozici jako náhradní díl. Připojovací prstenec a krycí kotouč utěsníte použitím dodané soupravy anebo tmelu Montáž mastkového pláště (pouze pro 350 CB/SC) Montáž studeného držadla Spojte navzájem jednotlivé části držadla šroub M8x50, dřevěné držadlo a přední přírubu podle obrázku. U některých spotřebičů je toto držadlo možné zavěsit na držák, který se nachází na základové desce kamen blízko levé přední nožičky (viz obrázek). 1. Dolní část z mastku 2. Horní deska z mastku 3. Boční deska z mastku 4. Spojovací součástka 5. Spojovací destička 6. Šroub (M5 x 16) 7. Nastavovací kolík 8. Horní nastavovací kolík 9. Litinový tepelný kryt 10. Hliníkový tepelný kryt 11. Víko 8 9

AUSTROFLAMM Lounge / Lounge Xtra

AUSTROFLAMM Lounge / Lounge Xtra NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ZÁRUČNÍ LIST AUSTROFLAMM Lounge / Lounge Xtra Strana 1 (celkem 11) Strana 2 (celkem 11) OBSAH: 1. TECHNICKÉ INFORMACE...3 2. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INFORMACE K INSTALACI...4

Více

Banador s.r.o., Areál TOS Kuřim - hala č. 17, Blanenská 1276, CZ-664 34 Kuřim NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ZÁRUČNÍ LIST. AUSTROFLAMM Slim. Strana 1 (celkem 8)

Banador s.r.o., Areál TOS Kuřim - hala č. 17, Blanenská 1276, CZ-664 34 Kuřim NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ZÁRUČNÍ LIST. AUSTROFLAMM Slim. Strana 1 (celkem 8) NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ZÁRUČNÍ LIST AUSTROFLAMM Slim Strana 1 (celkem 8) OBSAH: 1. TECHNICKÁ DATA... 2 2. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 3 3. OBSLUHA KAMEN... 5 4. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ... 7 5.

Více

Bronpi Monza ČESKÝ NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Návod k instalaci zařízení - Všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem, musí být při montáži spotřebiče dodrženy

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1. Stila

Návod na obsluhu. Fig. 1. Stila Návod na obsluhu Fig. 1 Stila 3 Obr. 1 Obr. 2 regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Technické údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled nejdůležitějších

Více

Návod k obsluze a instalaci. Sporák na tuhá paliva ROCKY

Návod k obsluze a instalaci. Sporák na tuhá paliva ROCKY Návod k obsluze a instalaci Sporák na tuhá paliva ROCKY VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI Dovolujeme si Vám poděkovat, že jste nám prokazali důvěru a rozhodli se koupit sporák ROCKY, náš výrobek. Zvolili jste ten nejlepší

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu MONO

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu MONO Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu MONO Obr. 1 Obr. 2 Otevřít - Zavřít Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3.

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1

Návod na obsluhu. Fig. 1 Návod na obsluhu Chester Fig. 1 Xtra 2 Obr. 2 Regulace konvekčního vzduchu Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

Návod na obsluhu LOUNGE / LOUNGE XTRA

Návod na obsluhu LOUNGE / LOUNGE XTRA Návod na obsluhu LOUNGE / LOUNGE XTRA Obr. 1 Obr. 2 otevřeno zavřeno regulace vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen str.3 4. Přehled nejdůležitějších

Více

Návod na použití. Banador s.r.o., Blanenská 1276, 664 34 Kuřim IČ: 26926181 DIČ: CZ26926181

Návod na použití. Banador s.r.o., Blanenská 1276, 664 34 Kuřim IČ: 26926181 DIČ: CZ26926181 Návod na použití Banador s.r.o., Blanenská 1276, 664 34 Kuřim IČ: 26926181 DIČ: CZ26926181 CZ Litinová krbová vložka F101 1 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE... 2 1.1 Popis... 2 1.2 Technické parametre... 2

Více

Návod na obsluhu. Obr. 1. Litinová kamna Wien

Návod na obsluhu. Obr. 1. Litinová kamna Wien Návod na obsluhu Obr. 1 Litinová kamna Wien 1 Obr. 1 sekundární vzduch zapnuto - vypnuto Obr. 2 Zapnuto - vypnuto Regulace vzduchu (primární vzduch / sekundární vzduch) Obsah: 1. Techn. údaje str. 1 2.

Více

HWAM 3610, 3620, 3630, 3640, 3650 a 3660 - uživatelský návod. a záruční list

HWAM 3610, 3620, 3630, 3640, 3650 a 3660 - uživatelský návod. a záruční list HWAM 3610, 3620, 3630, 3640, 3650 a 3660 - uživatelský návod a záruční list Firma Hwam, která více jak 30 let vyvíjí a zhotovuje vysoce kvalitní kamna, si vytvořila v Evropě na základě designu a pokročilé

Více

Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových kamen Aduro 9

Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových kamen Aduro 9 Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových kamen Aduro 9 Než začnete s montáží nebo než uvedete kamna do provozu, přečtěte si prosím nejprve pozorně tento návod k obsluze. Přejeme Vám hodně potěšení

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE ŘADA SCAN- LINE 800 Scan- Line 800, 810, 820, 820 s pečicí troubou, 820 s akumulačními kameny, 830 s akumulačními kameny, 840, 840 s pečicí troubou, 840 s akumulačními kameny,

Více

Návod k instalaci a obsluze zařízení

Návod k instalaci a obsluze zařízení Krbové vložky HERGOM řada 700, 800 Návod k instalaci a obsluze zařízení Distributor pro ČR HS Flamingo s.r.o. Mírové náměstí 98, 55001 Broumov Tel.: +420 491422647, Fax: +420 491521140 info@hsflamingo.cz,

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Manuál k instalaci a obsluze

Manuál k instalaci a obsluze Manuál k instalaci a obsluze Sušicí skříň pro 6 zásahových oděvů, (30kg) 540801 540801.doc 2 Obsah Obsah 3 Bezpečnostní předpisy 5 Specifikace 6 Rozměry 6 Technické údaje 6 Návod k montáži 7 Instalace

Více

Návod k instalaci a používání krbových kamen HWAM 4410

Návod k instalaci a používání krbových kamen HWAM 4410 Návod k instalaci a používání krbových kamen HWAM 4410 Předpisy a zákony Při instalaci Vašich HWAM - krbových kamen dbejte na dodržení místních a stavebních vyhlášek. Nechte si poradit od místního mistra

Více

Krbovávložkasteplovodním výměníkem ENBRAE3PEPO

Krbovávložkasteplovodním výměníkem ENBRAE3PEPO VýhradnídistributorproČeskourepubliku Krbovávložkasteplovodním výměníkem ENBRAE3PEPO Chráněnýužitnývzor Návodkobsluze Výrobce:Brabenecspol.s.r.o.,Pražská199,67526Želetava Distributor:ENBRA,spol.sr.o.,Durďákova5,61300Brno

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9101 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9101 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9101 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si varný spotřebič na pevná paliva. Je naším přáním, aby Vám

Více

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Výrobce: Společnost ABX s r. o. Žitná ul. 1091/3 408 01 Rumburk Česká republika tel. +420 412 332 523 +420 412 333 614 fax. +420 412 333 521 e-mail: info@abx.cz

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE KLIMOSZ DUOPELET, KLIMOSZ UNIPELET

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE KLIMOSZ DUOPELET, KLIMOSZ UNIPELET TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE, UNIPELET NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE DUO PELLETS, UNI PELLETS 1 ORIGINÁLNÍ NÁVOD č.2/2 DOPRAVA a zprovoznění kotle: Kotle jsou dodávány dle objednávky jako hotové zařízení

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Předmluva Úvod 2012DOVRENV

Předmluva Úvod 2012DOVRENV Obsah Předmluva...2 Úvod...2 Prohlášení o shodě s normami...3 Bezpečnost...4 Instalační podmínky...4 Popis zařízení...6 Instalace...7 Návod na použití...12 Údržba...15 Náhradní díly...17 Příloha 1...18

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KAMNÁŘSTVÍ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KAMNÁŘSTVÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KAMNÁŘSTVÍ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Seulement pour la version de 56 cm Sólo para versión de 56 cm Solamente per versione larga 56 cm Endast för modell med bredd 56 cm

Seulement pour la version de 56 cm Sólo para versión de 56 cm Solamente per versione larga 56 cm Endast för modell med bredd 56 cm Nur für die 56 cm breite Ausführung Pouze pro verzi šířky 56 cm Seulement pour la version de 56 cm Uitsluitend voor de brede uitvoering 56 cm Sólo para versión de 56 cm Apenas para a versão com 56 cm de

Více

POKYNY PRO INSTALACI A NÁVOD K POUŽITÍ

POKYNY PRO INSTALACI A NÁVOD K POUŽITÍ KRBOVÁ KAMNA POKYNY PRO INSTALACI A NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Předmluva...3 1. Úvod...3 2. Bezpečnost...3 3. Instalace...3 3.1. Příprava instalace...3 3.1.1. Komín...3 3.1.2. Ventilace...4 3.1.3. Podlaha a

Více

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen ADMIRAL E 4670-7

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen ADMIRAL E 4670-7 Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen ADMIRAL E 4670-7 Výrobce: Společnost ABX s r. o. Žitná ul. 1091/3 408 01 Rumburk Česká republika tel. +420 412 332 523 +420 412 333 614 fax. +420 412 333

Více

Kazetové krbové vložky

Kazetové krbové vložky Kazetové krbové vložky Od otevřeného krbu k efektivnímu zdroji tepla Otevřený krb vytváří atmosféru a pohodu ale nic moc navíc. S kazetovými krbovými vložkami Jøtul můžete přeměnit svůj otevřený krb v

Více

Obsah. Montážní schéma

Obsah. Montážní schéma 2 7 Obsah Montážní schéma Úvod 1 Ekologicky vhodná likvidace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Ovládání odsávače 3 Instalace odsávače 4 Sestavení odsávače 4 Připojení odsávače 4 Sestavení komínu 5 Výměna žárovky

Více

TEA 5,5 kw SALGÓ 6 kw NÁVOD K POUŽITÍ

TEA 5,5 kw SALGÓ 6 kw NÁVOD K POUŽITÍ TEA 5,5 kw SALGÓ 6 kw NÁVOD K POUŽITÍ Sporák na spalování dřeva a uhlí CZ Wamsler SE 3100 Salgótarján, ulice Rákóczi út č. 53-55. Tel.: 32/411-833, Fax: 32/314-777 www.wamsler.hu, www.wamsler.eu 1 Vážený

Více

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Belt Aqua

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Belt Aqua Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Belt Aqua Provedení : Belt Aqua PANORAMA Belt Aqua Eko PANORAMA Výrobce: Společnost ABX s r. o. Žitná ul. 1091/3 408 01 Rumburk Česká republika tel. +420

Více

Gloria, Gloria s pecí, Asia

Gloria, Gloria s pecí, Asia NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ZÁRUČNÍ LIST Gloria, Gloria s pecí, Asia Strana 1 (celkem 13) 1. TECHNICKÉ INFORMACE... 2 2. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INFORMACE K INSTALACI... 3 3. OBSLUHA KAMEN A JEJICH ÚDRŽBA...

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Instalaci krbové vložky musí provést odborná firma, naše firma neodpovídá za následky způsobené nedodržením tohoto návodu a souvisejících norem určených pro montáž krbových

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

SPALINOVÉHO VENTILÁTORU VS5

SPALINOVÉHO VENTILÁTORU VS5 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SPALINOVÉHO VENTILÁTORU VS5 ČSN EN ISO 9001: 2009 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU stal jste se majitelem výrobku naší firmy, čehož si velice vážíme. Vstoupil jste do rodiny, která dnes

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

KK 546 Základy plánování

KK 546 Základy plánování KK 546 Základy plánování Základní informace: Instrukce pro kulový kohout 546 s ručním ovládáním V tomto manuálu jsou popsány příklady špatného zacházení. Přečtěte si návod pozorně a vždy ho dodržujte za

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY WV, WVI 600 200, 300, 400, 600 dle 12101-3 (600 C, 120min) WV, WVI 400 200, 300, 400, dle 12101-3 (400 C, 120min) Certifikát č. 99/2121-2,3 (TU Mnichov) a příloha z 24.04.2001 NÁVODY N MONTÁŽ,

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Technické parametry. Popis

Technické parametry. Popis Před instalací a používáním sporáku REKREANT 2-91 pečlivě prostudujte tento návod, zejména pak odstavce týkající se instalace, použití, bezpečnostních předpisů pro instalaci, provozu a údržby! Technické

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK KONVEKČNÍ KAMNA KONVEKČNÉ PECE BETA BETA NO 25/05 Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste se rozhodl pro spotřebič

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE KAMNA K10

NÁVOD K OBSLUZE KAMNA K10 NÁVOD K OBSLUZE KAMNA K10 Vseobecné informace Zařízení musí být instalováno podle platných norem stavebního práva. Kamna musí být uložena v bezpečné vzdálenosti od veškerých snadno vznĕtlivých produktů.

Více

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90 Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DR-90 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výběru našeho výrobku. Jsme si jisti, že tento moderní a praktický spotřebič, vyrobený s použitím materiálů nejvyšší kvality,

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Návod k použití R-237

Návod k použití R-237 Návod k použití MULTIFUNKČNÍ GRIL R-237 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití. Model Tratto Isola

Návod k použití. Model Tratto Isola Návod k použití Model Tratto Isola Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice,

Více

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily IM-P186-02 CH Vydání 5 SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily Návod k montáži a údržbě 1. ezpečnostní pokyny 2. Informace o výrobku 3. Montáž 4. Nastavení a uvedení do provozu 5. Údržba

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod. pro montáž, obsluhu a údržbu krbových kachlových kamen

Návod. pro montáž, obsluhu a údržbu krbových kachlových kamen Návod pro montáž, obsluhu a údržbu krbových kachlových kamen Bohemia 4636-7 Estonie 4008-6 Finlandie 3031 Kachlový sporák 3015 Karelie 3025 Kopec 3024 Laponie 4012 Kachlová pec Glasgow 3011 Kachlová pec

Více

MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W

MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W CZ MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W CZ MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci: Jsme rádi, že jste si vybrali náš spotřebič. Jsme si jistí, že toto moderní, funkční a praktické zařízení vyrobené z

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08 1 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ DUO Tab. 1. Rozměry a technické parametry kotle KLIMOSZ DUO NG 15-45 a KLIMOSZ DUO B 15 35. Parametr SI Klimosz Klimosz Klimosz Klimosz Duo 15 Duo 25 Duo 35 Duo 45 Max/Jmenovitý

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

ECHEDO Návod na instalaci, obsluhu a údržbu

ECHEDO Návod na instalaci, obsluhu a údržbu Teplo pro váš domov od roku 1888 ECHEDO Návod na instalaci, obsluhu a údržbu CZ_2015_48 CZ_2016_18 Zkoušeno dle/vyhovuje normám: EN 13240:2002/A2:2005 15a B-VG Din + BIm SchV 2 Obsah str. 1 Použití a přednosti

Více

Váženému uživateli. S úctou, Vaše

Váženému uživateli. S úctou, Vaše Model: JEZGRO Váženému uživateli Koupí našich kamen prokázal jste nám důvěru, kterou nezklameme. Budete spokojený výběrem, protože charakteristiky a design naše kamna zařazují do vůdčí skupiny podobných

Více

Nástroje a vybavení Měřicí pásmo Pracovní rukavice Plastové nebo gumové kladívko Mazivo Křížový šroubovák NÁVOD K MONTÁŽI

Nástroje a vybavení Měřicí pásmo Pracovní rukavice Plastové nebo gumové kladívko Mazivo Křížový šroubovák NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD K MONTÁŽI DŮ LEŽITÉ Než začnete montovat tento skleník, přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod. Proveďte, prosím, všechny kroky v pořadí uvedeném v tomto návodu. Neutahujte šroubky skleníku, dokud

Více

DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn

DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn Použití kotle Stacionární kotel DAKON DAMAT PYRO G je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určený k vytápění a přípravě TUV v rodinných domech, provozovnách a obdobných objektech. Otopný systém může být

Více

AUTOMATICKÝ VYSAVAČ BARACUDA

AUTOMATICKÝ VYSAVAČ BARACUDA AUTOMATICKÝ VYSAVAČ BARACUDA INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Montáž Vyndejte z krabice těleso vysavače i ostatní díly a přesvědčte se, že balení obsahovalo všechny komponenty.

Více

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE INTERLOOP GRZEGORZ KRAJEWSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE INTERLOOP GRZEGORZ KRAJEWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE INTERLOOP GRZEGORZ KRAJEWSKI Biuro handlowe: 03-576 Warszawa, ul. Radzymińska 163 Tel. (22) 678-63-63; tel/fax (22) 678-52-62 e-mail: olga.export@interloop.pl

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobník mlhy NH30 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51701985 Eurolite NH-30 1 / 6 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

sprchový kout AYL-005

sprchový kout AYL-005 sprchový kout AYL-005 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového koutu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh sprchový kouty v cenách, do nichž není

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

Návod k použití. Model Heaven 2.0

Návod k použití. Model Heaven 2.0 Návod k použití Model Heaven 2.0 2 Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice,

Více

Návod na použití. Šikmá lavička VARIO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL. SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov

Návod na použití. Šikmá lavička VARIO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL. SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov Návod na použití Šikmá lavička VARIO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití. Model Premio Isola

Návod k použití. Model Premio Isola Návod k použití Model Premio Isola Zastoupení pro Českou republiku: PROMTINVEST spol. s r.o. e-mail: info@odsavacefaber.cz, www.odsavacefaber.cz tel.: +420 566 630 160, fax: +420 566 631 161 Důležitá upozornění

Více

Kamna na dřevěné pelety a kukuřičné zrno GH 12

Kamna na dřevěné pelety a kukuřičné zrno GH 12 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ OBSAH: Kamna na dřevěné pelety a kukuřičné zrno GH 12 1. značení 2. použití 3. ovládání 4. používání 5. přílohy 1. značení výrobce: ECOHEAT s.r.o. sídlo: LUTÍN 50, 783 49 LUTÍN IČ: 25910272,

Více

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR 12-24V/40A G925 Návod k použití Vážený zákazníku Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou službu po dlouhou dobu pokud

Více

www.krbova-kamna.cz Návod k montáži a obsluze krbových kamen CS1200 CS2400

www.krbova-kamna.cz Návod k montáži a obsluze krbových kamen CS1200 CS2400 www.krbova-kamna.cz Návod k montáži a obsluze krbových kamen CS1200 CS2400 Výrobce: Typ spotřebiče: Účel použití: Druh paliva: FPI Fireplace products international LTD. 6988 Venture St., Delta, BC Canada,

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Výrobce: SAEY Home&Garden, Industrielaan 4, 8501 KORTRIJK-HEULE, BELGIE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Výrobce: SAEY Home&Garden, Industrielaan 4, 8501 KORTRIJK-HEULE, BELGIE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Výrobce: SAEY Home&Garden, Industrielaan 4, 8501 KORTRIJK-HEULE, BELGIE Výhradní distributor: KRBY TURBO s.r.o., Jaromírova 48/211, 128 00 PRAHA 2 Nusle, ČESKÁ REPUBLIKA NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 477.070X.XXX

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více

KAMNA SPOJENÍ KVALITY, ÚČELU A DESIGNU KVALITNÍ CELOLITINOVÁ KRBOVÁ KAMNA Z BELGIE S VÍCE NEŽ 100LETOU TRADICÍ

KAMNA SPOJENÍ KVALITY, ÚČELU A DESIGNU KVALITNÍ CELOLITINOVÁ KRBOVÁ KAMNA Z BELGIE S VÍCE NEŽ 100LETOU TRADICÍ KAMNA SPOJENÍ KVALITY, ÚČELU A DESIGNU KVALITNÍ CELOLITINOVÁ KRBOVÁ KAMNA Z BELGIE S VÍCE NEŽ 100LETOU TRADICÍ Kamna SAEY kvalitní celolitinová krbová kamna z Belgie s více než 100letou tradicí 5 LET ZÁRUKA

Více

IO 00359 OKC 611R, 911R, 912R. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř

IO 00359 OKC 611R, 911R, 912R. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř IO 00359 OKC 611R, 911R, 912R Návod k obsluze CZ Kuchyňská digestoř Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 611R, OKC 911R, OKC 912R. Digestoř byla zaprojektována

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682 Odsavač par Návod k obsluze HHT 682 1 1 2 3 9.5 mm 4 5 6 A 2 7 8 S 260 80 48 80 36 9 B C 10 D 11 12 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 Varování Vzdálenost mezi varnou deskou a

Více

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky izolační desky Pro stavbu krbů a akumulačních kamen Stavební a izolační materiál v jednom inspekční dvířka Přístupová dvířka pro čištění a kontrolu Stejná povrchová úprava jako v okolním prostoru Minimální

Více

Sprintline. Návod k použití. Model

Sprintline. Návod k použití. Model Návod k použití Model Zastoupení pro Českou republiku: PROMTINVEST spol. s r.o. e-mail: info@odsavacefaber.cz, www.odsavacefaber.cz tel.: +420 566 630 160, fax: +420 566 631 161 press_01_2009 Sprintline

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE

10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE 10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY...10 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ...10 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA...11 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI...11 VYROVNÁNÍ CHLADNIČKY...12

Více

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm! ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! Vysoká účinnost až 92 % ZPLYŇOVACÍ KOTEL dřevo Úspory na vytápění až 40 % Nerezové

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

Solární ohřívač vzduchu

Solární ohřívač vzduchu Solární ohřívač vzduchu --- Montážní a bezpečnostní manuál ohřívače --- --- Modely: SolFresh Eco 1, SolFresh Eco 2, SolFresh Eco 3, SolFresh Eco 4--- --- SolHeat Eco 1, SolHeat Eco 2, SolHeat Eco 3, SolHeat

Více

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL 2. UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL EASY FILT-BHW Upozornění: Pečlivě si před instalací přístroje a uvedením přístroje do provozu pročtěte pokyny k montáži a obsluze přístroje,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Uživatelský manuál CZ. IN 6384 Minitrampolína insportline Jumpino s držadlem

Uživatelský manuál CZ. IN 6384 Minitrampolína insportline Jumpino s držadlem Uživatelský manuál CZ IN 6384 Minitrampolína insportline Jumpino s držadlem 1 VAROVÁNÍ! Určeno pouze k domácímu použití. Nevhodné pro děti mladší 3 let. Výrobek obsahuje malé části. Hrozí riziko udušení.

Více