I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU"

Transkript

1

2 I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU V âeské republice onemocní rakovinou tlustého stfieva a koneãníku více neï osob a jich zemfie. BohuÏel toto onemocnûní b vá ãasto diagnostikováno pozdû. Nûco dûleïitého v péãi o své zdraví zanedbáváme prevenci. VyuÏijte proto bezplatn test, kter jsme pro Vás pfiipravili. Díky úsilí Nadace Dagmar a Václava Havlov ch VIZE 97 máte vy etfiení plnû hrazeno zdravotními poji Èovnami. Îádejte preventivní test u svého praktického lékafie dfiíve, neï bude pozdû. NECHTE SI UDùLAT TEST A ÎIJTE ZDRAVùJI Pfiispûjte na své zdraví: /7910 Dûkujeme Vám. Nadace Dagmar a Václava Havlov ch VIZE 97 Vor ilská 10, Praha 1 tel.: (+420) fax: (+420) Va e, Dagmar Havlová

3 Editorial Vážení čtenáři, podzimní číslo Vademeca zdraví věnujeme chřipce a nachlazení. Epidemie chřipky se každoročně opakuje, a tak je na místě se této problematice věnovat podrobněji. Zaměřili jsme se hlavně na tak trochu nestandardní podmínky, tedy léčbu těhotných žen a dětí. Oba typy pacientů vyžadují zvláštní zacházení a pozorný výběr vhodných medikamentů. Je proto vždy lepší konzultovat léčbu s odborníkem a nespoléhat se jen na zkušenosti ostatních. S podzimem úbytkem světla, tepla a energie přichází u citlivějších jedinců i deprese. O jejích projevech u pacientů trpících chronickou nemocí vás informuje další článek odborníka. Pálí vás občas oči bez znatelné příčiny? Pohybujete se v prašném prostředí nebo nosíte kontaktní čočky? Pak můžete trpět syndromem suchého oka, nepříjemným onemocněním, které se dá ale jednoduše a efektivně léčit. Ve velmi zajímavém článku vám lékařka odhalí řadu kožních příznaků, které souvisí s různými onemocněními vnitřních orgánů. V rubrice Příběh vám představíme nemoc géniů tzv. Tourettův syndrom, kterým patrně trpěl i W. A. Mozart. O tom, že i muži mají svůj přechod tedy andropauzu, se příliš nemluví. Jaká úskalí je v tomto období života čekají, si můžete přečíst v našem časopise. Přesvědčíme vás o tom, že test okultního krvácení je velmi efektivním způsobem prevence. Je jednoduchý, bezbolestný a může zachraňovat životy. Česká republika je bohužel trvale první v Evropě ve výskytu karcinomu tlustého střeva a konečníku, proto bychom neměli prevenci opomíjet. A konečně: v rubrice Instituce se představí Kojenecký ústav v Krči, druhý domov mnoha opuštěných dětí. Příjemné čtení vám přeje redakce 3

4 Ani v době těhotenství se ženskému organizmu nevyhýbají běžná onemocnění jako je nachlazení nebo chřipka. Léčba v tomto stavu není tak jednoduchá. Budoucí matka musí brát ohled na plod. Proto je dobré vědět, které léčivé látky jeho vývoj neohrozí a vždy konzultovat léčbu s odborníkem. 12 Artróza a artritida jsou zcela odlišná postižení poškozující klouby. Svými projevy se ale výrazně prolínají a v konečném důsledku se projevují shodně. Při obou postižení bolí klouby Přechod s sebou přináší kromě potíží i nové a příjemné zážitky, na čemž se shodují obě pohlaví. U některých mužů je to údajně intenzivnější prožitek a větší potěšení ze sexuálních aktivit. Stáří tedy rozhodně neznamená jen nové starosti. 4

5 Obsah 36 8 Virus chřipky věrný přítel lidstva 11 Jak si pomoci od virů vyvolávajících chřipku 12 Chřipka a nachlazení v těhotenství 14 Zánět dutin 16 Chřipka versus nachlazení u dětí 18 Chronická bolest a deprese 22 Rozdíl mezi artrózou a artritidou Pozorujete únavu očí, pálení nebo tlak? Jste přecitlivělí na světlo nebo vám oči bezdůvodně slzí? Tyto obtíže může mít na svědomí tzv. sicca syndrom nebo také syndrom suchého oka. 25 Gynekologické záněty 26 Andropauza klimakterium mužů 28 Instituce: Kojenecký ústav Poruchy srážlivosti krve 32 Peptický vřed 35 Řebříček obecný 36 Syndrom suchého oka 38 Kožní projevy při vnitřních onemocnění 42 Test na okultní krvácení 43 Asistovaná reprodukce Světová zdravotnická organizace pod pojmem Environmental health, který lze do českého jazyka přeložit jako zdraví a životní prostředí, rozumí veškeré fyzikální, chemické a biologické faktory, které na člověka působí zvenčí a další související faktory, které ovlivňují jeho chování. 44 Naše zdraví a životní prostředí 47 Anti-aging nový obor medicíny 48 Příběh: Tiky se snažím ovládnout 5

6

7 NADCHÁZÍ CHŘIPKOVÉ OBDOBÍ NEJVÍCE OHROŽENÉ SKUPINY: Děti a mladiství Těhotné ženy Lidé nad 50 let Nemocní chronickým chorobami Senioři v sociálních zařízeních... a všichni, kteří přicházejí do styku s lidmi z rizikových skupin Foto čísla

8 CHŘIPKA VIRUS CHŘIPKY Virus chřipky se letos opět stal miláčkem médií. Po ptačí chřipce a hromadném vybíjení drůbeže se objevila chřipka prasečí, resp. mexická. Světová zdravotnická organizace tak v červnu tohoto roku byla po čtyřiceti letech nucena vyhlásit novou chřipkovou pandemii. Znamená to, že počet nemocných přerostl do takové míry, že výskyt onemocnění je celosvětový. Kromě subsaharské Afriky a několika málo zemí střední Asie byla tato nemoc zaznamenána všude. Bohužel se vyskytly i smrtelné případy. Virus chřipky je silný nepřítel a v lidské historii už napáchal nemalé škody. V období nejsmrtonosnější pandemie chřipky, v letech , měl na svědomí miliony životů. Této chřipce se pak mylně začalo říkat španělská, a to i přesto, že její původ není dodnes znám. První případ byl údajně zaregistro ván v USA u mladého vojáka. Řádění španělské chřipky pak zasáhlo v největší míře právě starý kontinent a Španělsko mělo údajně nejvíce obětí. Teprve nedávno virologové odhalili příčinu tak ničivého účinku španělské chřipky. Identifikovali skupinu genů, která propůjčovala viru schopnost množit se v plicích, a tak smrtelně zasáhnout lidský organizmus. Současná pandemie není ani zdaleka tak ničivá. Virus tzv. prasečí chřipky se podle lékařů zatím, alespoň na území České republiky, chová mírně. Někteří odborníci se obávali zmutování viru prasečí chřipky (A/H1N1) s virem chřipky ptačí (A/H5N1), které by mohlo přinést další komplikace. Vir je ale naštěstí stabilní a nemutuje. Infektologové se domnívají, že zásadní ve výskytu a vývoji tohoto onemocnění bude nastávající zima. Počet lidí s oslabeným orga nizmem se bude vlivem počasí zvyšovat a chřipkový vir bude mít větší šanci se uchytit. Proto, ať už bojujete proti běžnému chřipkovému viru nebo viru chřipky prasečí, neměli byste opomíjet prevenci očkování a zdravý životní styl. 8 Téma čísla

9 VĚRNÝ PŘÍTEL LIDSTVA Od nepaměti pronásledují lidské pokolení různé epidemie. Morové rány a jiná infekční onemocnění mařily v průběhu historie milióny životů. Vzhledem k úrovni tehdejší medicíny a způsobu života se tomu ani nelze divit. Chřipkový virus se přenáší kontaktem z člověka na člověka. Přenos ze zvířete na člověka je přitom výjimečný a dosud není přesně známo, v jakém případě se může z takového viru vyvinout pandemie. Prapůvodním původcem chřipkového viru jsou pravděpodobně stěhovaví vodní ptáci. Z jejich viru pochází i vir lidský. V současné době je známo několik set chřipkových virů a to nejen ptačích, prasečích a lidských. Svůj chřipkový vir mají i hlodavci, skot, tuleni nebo velryby. Epidemie a pandemie Chřipka nebo také influenza je virové onemocnění, které se rozděluje do tří základních typů. Typ A infikuje savce (tedy i člověka) a ptáky, typ B pouze člověka a typ C člověka a prasata. Historie chřipkového viru je stará jako lidstvo samo. Už slavný lékař starověku, Hippokrates, popsal chřipkovou epidemii v roce 412 př. n. l. Dnes se můžeme jen dohadovat, jak asi vypadala tehdejší léčba a jak vážný byl průběh nemoci. Jisté ale je, že chřipkový vir se objevuje mezi lidmi pravidelně a jeho epidemie (i pandemie) mají zpravidla podobné intervaly. Vznik chřipkových pandemií je spojen se změnou genetické informace ve viru tzv. anti-genním shiftem. Ten INZERCE probíhá pravidelně přibližně jednou za let. Epidemie je charakterizována jako náhlý výskyt viru v populaci a na rozdíl od pandemie se vyskytuje jen v určité lokaci. Pandemie pak plošně zasahuje většinu světa. První celosvětová pandemie chřipky byla popsána v 16. století, ale data se u jednotlivých zdrojů rozchází. V té době se během několika měsíců vir rozšířil z Asie do Afriky a Evropy a zasáhl desítky tisíc lidí. Za posledních dvě stě let jsou naštěstí už lékařské záznamy konkrétnější. V 19. století prožilo lidstvo minimálně čtyři Ch ipka není jen b žné nachlazení. Št pená vakcína proti ch ipce NECHTE SE O KOVAT. Informujte se u svého léka e. Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte Příbalovou informaci. Vakcína proti chřipce je hrazena rizikovým skupinám do aktuálně schválené výše úhrady. O případném příspěvku se informujte u své zdravotní pojišťovny. sanofi pasteur odd. vakcín sanofi-aventis, s.r.o., tel.: , fax: , .: 2009CZSP VINZPAC pandemie, a to ve 30., 40., 80., a 90.letech. Nejničivější byla pandemie tzv. ruské chřipky z konce osmdesátých let, která se šířila z území dnešního Uzbekistánu a skončila velmi smutnou bilancí. Zemřelo při ní na jeden milion lidí. Španělská chřipka Začátek 20.století byl poznamenám nejen 1.světovou válkou, ale i zdrcující pandemií tzv. španělské chřipky, která za dva roky ( ) postihla stovky milionů lidí. Počet jejích obětí byl paradoxně vyšší než počet obětí války. Vše začalo na jaře roku 1918, kdy se mezi mladými americkými vojáky objevil neobvykle silný a nakažlivý virus. Mnoho z nich právě mířilo přes oceán na bojiště, a tak se vir dostal do Evropy. V jednotlivých zemích pak postihl % populace, úmrtnost byla odhadována na 2,5 5 % nakažených, což je velmi vysoké číslo. Španělská chřipka byla výjimečná nejen svou silou, ale i věkovým profilem svých obětí. Virus si nejčastěji vybírá oslabené jedince, děti a staré lidi. Zde ale zabíjel s neobvyklou razancí i dospělé ve věku let, kteří zpravidla bývají vůči chřipkovým virům nejvíce odolní. Když pandemie konečně odezněla, označovali španělskou chřip- Téma čísla 9

10 ku za důsledek poválečné bídy. Obyvatelstvo válčících mocností často trpělo podvýživou a nedostatkem vitaminů. Tato domněnka však byla mylná, protože virus zasáhl stejně ničivě i země, které se konfliktu přímo neúčastnily. Nejvíce obětí mělo právě Španělsko, odtud pojmenování španělská chřipka. 40 milionů obětí Současné výzkumy ukazují, že za vysokou úmrtnost při pandemii španělské chřipky mohl tzv. efekt cytokinové bouře, který vyvolal přehnanou reakci imunitního systému a tím zhoršil příznaky a zvýšil morbiditu. Virus této chřipky měl navíc schopnost aktivně napadat plíce. Zatímco běžný vir se usazuje většinou v horních cestách dýchacích a nezpůsobuje tak nemocnému smrtelné komplikace, tento vir napadal dolní cesty. Způsoboval pneumonii často doprovázenou krvácením, otoky plic nebo druhotný zánět plic bakteriálního původu. Většina obětí tedy zemřela na zápal plic způsobený touto infekcí. Podle odhadů zemřelo v době pandemie na španělskou chřipku na 40 milionů lidí, některé zdroje však uvádějí i vyšší čísla. Skupinu genů, která propůjčovala tomuto typu viru jeho smrtící vlastnosti, odhalili vědci teprve nedávno. Původ viru je ale stále obestřen tajemstvím. Infektologové se domnívají, že původní lokalitou vzniku mohl být dálný východ, oblast Číny nebo Indie. V těchto destinacích často žijí lidé v těsném kontaktu se zvířaty. Lidské a zvířecí viry chřipky tak mají lepší podmínky k mutaci. Vlivem první světové války navíc docházelo k masové migraci a přesunům vojsk z asijské oblasti zpět do USA a Evropy. S vojsky tak putoval po světě i ničící vir. Další pandemie 20. století Minulé století nezůstalo v počtu pandemií pozadu. Kromě pandemie španělské chřipky řádila v letech chřipka asijská. Poprvé se objevila v Číně a z ní se rychle rozšířila do celého světa. Nejčastěji zasaženou skupinou byli mladí dospělí. Asijská chřipka oběhla svět ve dvou vlnách a zanechala za sebou téměř dva miliony mrtvých. O deset let později prokázal svou sílu vir tzv. hongkongské chřipky. Pandemie ze šedesátých let byla ale nejmírnější, vyžádala si 700 tisíc obětí. Důvodem bylo pravděpodobně to, že populace měla ještě dostatek protilátek v důsledku předchozí pandemie. Pro lidstvo se stala riziková i tzv. ptačí chřipka nebo také ptačí mor. Poprvé byla popsána už v roce 1878 v Itálii. Její vir je dnes rozšířen po celém světě. Epidemie této chřipky, které se však projevily pouze u zvířat, byly zaznamenány v 80. letech v Irsku a USA a v 90. letech pak v Mexiku a mnoha zemích Asie. To mělo za následek nucené hromadné vybíjení drůbeže. Od roku 2003 se virus začal opět projevovat na evrops kém kontinentu a objevily se i lidské oběti. V roce 2005 Světová zdravotnická organizace varovala světové vlády před možným vznikem pandemie, ta ale dosud nenastala. V březnu 2006 se objevil první případ uhynulého ptáka i v České republice. Prasečí chřipka Chřipkové viry prasat jsou známy už dlouhá léta a napadají převážně prasata. Naproti tomu tzv. prasečí nebo také mexická chřipka (A/H1N1) byla zaznamenána teprve na jaře letošního roku. Jedná se o respirační onemocnění způsobené zmutovaným chřipkovým virem. Tento vir obsahuje geny lidské, ptačí a prasečí chřipky. Jde o velmi ojedinělou kombinaci a bohužel je smrtelná i pro člověka. Byly potvrzeny nejen případy přenosu viru ze zvířete na člověka, ale i přímo mezi lidmi. Nejohroženější skupinou jsou jedinci mezi lety. V této skupině bylo zaznamenáno nejvíce smrtelných případů, což je samo o sobě podle odborníků varovný signál. V červenci vyhlásila Světová zdravotnická organizace šestý nejvyšší stupeň ohrožení pandemii. Příznaky se příliš neliší od běžné chřipky, patří mezi ně teplota nad 39 C, kašel, bolesti hlavy a svalů, zánět v krku, rýma, slabost a únava. Inkubační doba onemocnění je 1 8 dní. Virus se přenáší kapénkovou infekcí, přenos potravou, tedy pojídáním vepřového masa, nebyl prokázán. Navíc tepelná úprava masa vir zničí. Podle lékařů může druhá vlna pandemie přijít s nastupujícím podzimem. (iso) 10 Téma čísla

11 P Jak si pomoci od virů vyvolávajících chřipku o celý život jsme obklopeni velkým množstvím neviditelných mikroorganizmů bakterií, parazitů a virů. Řada z nich je přitom pro naše zdraví více či méně nebezpečná. Za to, že v tomto nehostinném prostředí žijeme většinou zcela bez problémů, vděčíme především svému imunitnímu systému. Přesto nás však čas od času tito nepřátelé z mikrosvěta dokážou i vážně ohrozit. Problém slabé imunity Riziko napadení chřipkovými viry je větší u lidí s oslabenou imunitou. Stejná situace nastává, když imunita není plně vyvinuta, jako je tomu u dětí. Nebo také v případě, kdy je vyčerpána, ve stáří či u dlouhodobě nemocných. Usnadněnou cestu k napadení však mají viry také v případě, že je imunita oslabena například v důsledku stresu, nadměrné fyzické či psychické námahy, nesprávné životosprávy nebo kouření. Je tedy nutné oslabenou imunitu posilovat. Očkování jako ochrana Očkováním se rozvíjí schopnost naší imunity bránit se proti konkrétnímu původci virového onemocnění. Odborníci to nazývají posilování specifické imunity. Očkování ovšem musí proběhnout v dostatečném předstihu předtím, než má vir možnost napadnout naše tělo. Když se posléze vir, proti kterému jsme byli očkováni, dostane do organizmu, náš imunitní systém jej rozpozná a sám se s ním vypořádá. Neexistují ale očkovací vakcíny na všechno. Chřipku vyvolávají desítky různých virů. V současné době je k dispozici jen vakcína proti virovému kmeni nejrozšířenějšího druhu takzvané sezónní chřipky. S každou novou změnou vlastností viru je třeba vyvinout a vyrobit i novou účinnou vakcínu, což stojí nemalé finanční prostředky a trvá to poměrně dlouhou dobu. Ani potom však nebývá dostatečný počet těchto vakcín pro všechny. Například u nejnovějšího typu, takzvané prasečí chřipky, má být vakcína k dispozici až na přelomu listopadu a prosince a dostane ji jen asi čtvrtina obyvatel ČR. Odborníci proto doporučují dát se už předem očkovat alespoň proti běžné sezónní chřipce. S každým onemocněním se totiž imunita oslabuje a zasažení virem prasečí chřipky tak může být daleko vážnější. Antivirotika Při onemocnění můžeme užívat protivirové léky. Protivirové léky, tzv. antivirotika, působí přímo proti virům tím, že brání jejich dalšímu rozmnožování v organizmu. Proti novým druhům chřipky jsou nejznámějšími léky Tamiflu a Relenza. Z uvedeného ovšem vyplývá, že má smysl je začít užívat až v okamžiku, kdy chřipku dostaneme a kdy se ještě virus v našem těle příliš nerozšířil. Antivirotika většinou působí proti širšímu okruhu příbuzných virů než očkování proti jednomu konkrétnímu kmeni. A protože jde o drahé léky, lékárny nemají k dispozici lék pro všechny. Důležité je vědět, že jejich použití má i svá rizika, se kterými je vhodné se včas seznámit. Posilování imunity Posilování oslabené imunity by mělo probíhat dlouhodobě a pravidelně. Je na místě pečovat o imunitu včas, tj. před propuknutím chřipkové nákazy. Měli bychom přiměřeně sportovat a otužovat se. Dále zvýšit přísun vitaminů, nejlépe v podobě čerstvé zeleniny a ovoce. Příznivě působí také probiotické přípravky obsahující laktobacily a další mikroorganizmy. Tajným tipem jsou také enzymy. Některé enzymy v našem těle totiž pomáhají zajišťovat rovnováhu a fungování imunity. Podáváním příslušných enzymů zvenčí (nejznámější je lék Wobenzym) účinně podpoříme svůj obranný systém. Základem všeho je zkrátka co nejlepší vyzbrojení naší imunity, abychom chřipku pokud možno vůbec nedostali. A když už virus tělo napadne, dodané enzymy organizmus posilují a pomáhají mu v boji s nemocí. (jih) Podpořte imunitu Wobenzym může pomoci i Vám posiluje oslabenou imunitu snižuje nemocnost Více na proti chřipce a nachlazení Při oslabené imunitě hrozí, že snáze dostaneme např. chřipku, která je vyvolána viry, anebo angínu, jejíž původcem jsou bakterie. Enzymy řídí fungování imunity Velký význam v našem těle mají proteolytické enzymy, které pomáhají zajišťovat rovnováhu a fungování imunitního systému. Při problémech s imunitou je namístě podpořit náš obranný systém podáváním obdobných enzymů zvenčí. Zabývá se tím speciální oblast medicíny systémová enzymoterapie. Nejznámějším a nejpoužívanějším lékem je zde Wobenzym. Podpůrná léčba při chřipce a angíně Wobenzym působí proti zánětům a podporuje oslabenou imunitu, proto by ho měli lidé, které chřipka, angína nebo jiné záněty dýchacích cest ohrožují nejvíce, začít užívat už v období zvýšeného výskytu nemoci. Jestliže jsme chřipku nebo jiné virové onemocnění už dostali, Wobenzym ho posílením imunity pomáhá rychleji zvládnout, a zkracuje tak dobu léčby. Navíc pomáhá zabránit dalším komplikacím. Aby se nemoc neopakovala I když už jsme z nejhoršího venku, tedy v období rekonvalescence, Wobenzym posiluje stále ještě oslabenou imunitu a je tak účinnou obranou proti případnému opakování nemoci a jejímu přechodu do chronického stavu. Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů pro vnitřní užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci. konzultace na tel.: , MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, Průhonice Inzerce

12 Chřipka & Ani v době těho ten ství se žens ké mu organizmu nevyhýbají běžná onemocnění jako je nachlazení nebo chřipka. Léčba v tomto stavu není tak jednoduchá. Budoucí matka musí brát ohled na plod. Proto je dobré vědět, které léčivé látky jeho vývoj neohrozí a vždy konzultovat léčbu s odborníkem. Chřipka je virové onemocnění, které se přenáší kapénkovou infekcí a má velice krátkou inkubační dobu. Obvykle se první příznaky dostaví do několika hodin, vzácně do několika dní. Mezi její hlavní příznaky patří zvýšená teplota, rýma, kašel, bolesti hlavy, svalů a kloubů. Kašel Jde vlastně o obranný mechanizmus, který udržuje volné dýchací cesty. Samotný kašel nemá na plod vliv, ale pokud přetrvává dlouhodobě, může organizmus ženy celkově vyčerpat. Kašel může být suchý dráždivý nebo vlhký s vykašláváním hlenu. Podle typu kašle se rozdělují léky na antitusika, která kašel tlumí, a expektorancia, která rozpouští hlen a usnadňují jeho vykašlávání. Nadměrné tlumení kašle je ale nežádoucí, protože by se mohl hlen hromadit v dýchacích cestách a způsobit zánět průdušek a plic. V prvním trimestru by měla žena užívat pouze léky na přírodní bázi. Ve druhém a třetím trimestru se mohou užívat pouze některé léky proti kašli. Patří mezi ně například běžně dostupný přípravek obsahující kombinaci antitusika butamirátu a expektorancia guaifenesinu. Při závažnějších projevech kašle a silném zahlenění je pro ženu relativně bezpečné užívat přípravky obsahující acetylcystein. Kodein by se v těhotenství neměl užívat vůbec. Bylinné směsi a čaje proti kašli z jitrocele, mateřídoušky či lípy lze užívat jen po poradě s lékařem či lékárníkem, protože ne všechny směsi jsou v těhotenství vhodné. Rýma Rýma je zánět nosní sliznice. Pokud je zánět způsoben viry, neexistuje proti ní účinný lék. Pomoci mohou kapky a spreje, které sníží prokrvení sliznice a umožní snadnější dýchání. Mezi běžně užívané preparáty s tímto účinkem patří léky obsahující sympatomimetika. Komplikací rýmy bývá zánět vedlejších nosních dutin či středního ucha. V těchto případech je na místě léčba antibiotiky. V těhotenství se při léčbě rýmy dává přednost spreji před kapkami a tabletami. Léky by neměly být užívány déle než 1 týden, aby nepoškodily nosní sliznici a nedošlo ke krvácení z nosu. Mělo by být také pečlivě dodržováno jejich dávkování. Další bezpečnou alternativou léčby rýmy představují spreje z mořské vody, z vincentky či masti obsahující silice. Teplota Teplota je obranná imunitní reakce organizmu při infekci. Pokud je vyšší než 38 C může být pro plod nebezpečná, a to zvláště v prvním trimestru těhotenství. Rozhodně by se zvýšená teplota v těhotenství neměla podceňovat a je vhodné pokaždé vyhledat pomoc lékaře. Běžně užívané léky obsahující účinnou látku paracetamol jsou naprosto bezpečné po celou délku těhotenství. Léky ze skupiny nesteroidních antirevmatik s účinnou látkou ibuprofen a kyselinou acetylsalycilovou by se neměly užívat v posledním trimestru gravidity, protože mohou způsobit předčasný uzávěr tepenné dučeje v srdci plodu. Výhodou léků z této skupiny je, že kromě snížení tělesné teploty působí i proti bolesti a zánětu. Kombinované léky proti rýmě, kašli a teplotě se v těhotenství nedoporučují. Bolest v krku Bolest v krku bývá častým příznakem při nachlazení, angíně nebo zánětu horních cest dýchacích. Pokud bolest v krku trvá déle než 5 dnů nebo se vyskytne obtížné a namáhavé dýchání či polykání, měla by žena vyhledat lékaře. Pokud je přítomná bakteriální infekce, je nutné zahájit léčbu antibiotiky. Ale ne všechna antibiotika jsou v těhotenství bezpečná. Mezi antibiotika užívaná v těhoten- 12 Téma čísla

13 nachlazení v těhotenství Nachlazení versus chřipka Při pouhém nachlazení nehrozí ženě ani plodu žádné nebezpečí. Naproti tomu virus chřipky představuje pro plod určité riziko. V některých případech může způsobit poškození orgánů plodu nebo dokonce nitroděložní odumření plodu. Nejrizikovější je první trimestr těhotenství, kdy se orgány teprve vyvíjejí. Obecně je při infekci důležitý klid na lůžku, dostatečný příjem tekutin, až dvojnásobné množství než obvykle, a viství patří například antibiotika penicilinové řady a některé cefalotiny. Z běžně dostupných léků proti bolesti v krku je v těhotenství bezpečný například lék obsahující chlorhexidin. Při silnějších bolestech je možné užívat inhalační sprej s obsahem antibiotika fusifunginu. Těhotné ženy by se měly vyhýbat lékům obsahující lokální anestetikum. Nevhodné je také Kutvirtovo kloktadlo a přípravky obsahující jód, které mohou ovlivnit štítnou žlázu jak u matky tak i plodu. Z kloktadel lze užívat tinkturu z heřmánku či salinické kloktadlo. Kloktadlo ze šalvěje se v těhotenství užívat nesmí, protože může působit škodlivě na plod. Vhodné je i pití vlažného čaje s medem. taminů. Nevhodné je kombinovat multivitaminy užívané při nachlazení s těhotenskými vitaminy, protože může dojít k předávkování a poškození plodu. Lépe je konzumovat vitaminy ve formě ovoce a zeleniny. Při jakémkoli zhoršení stavu by měla těhotná žena vyhledat lékaře, aby se předešlo případným komplikacím. Rozhodně se nevyplácí v tomto stavu chřipku přecházet. Očkování a prevence Očkování proti chřipce se v těhotenství nedoporučuje. Očkovat by se žena měla nechat před otěhotněním. Jelikož virus chřipky podléhá změnám, nemusí být vždy vakcína 100% účinná. Pokud je ale žena očkována a onemocní jiným typem chřipky, bývají příznaky mírnější. Kromě očkování je důležitá i prevence. Žena by se měla v období zvýšeného výskytu chřipky vyvarovat pobytu v přeplněných prostorech. Dále by se neměla nadměrně namáhat, protože námaha snižuje obranyschopnost organizmu. MUDr. Radka Gregorová Téma čísla 13

14 Zánět dutin Zánět vedlejších dutin nosních se nazývá sinusitida. Typicky se projevuje bolestí hlavy, pocitem ucpaného nosu a zvýšenou teplotou. Co jste možná netušili Vedlejší dutiny nosní, paranasální dutiny, jsou prostory v lebce. Nacházejí se za tvářemi a obočím: v čelní kosti, v horní čelisti, v čichové kosti a v kosti klínové. Jsou vyplněny vzduchem, jejich vnitřní prostor vystýlá sliznice. Dutiny slouží k odlehčení kostí lebky a umožňují rezonanci hlasu. Všechny komunikují krátkými průduchy s nosní dutinou. O přítomnosti vzdušných dutin v lidské lebce věděli již starověcí anatomové. Přisuzovali jim rozličné funkce. Dutiny byly považovány za zásobárnu mazu umožňujícího pohyb očí nebo jakési smetiště pro ukládání zlých duchů z mozku. Přesný anatomický popis vedlejších dutin nosních a jejich fyziologických funkcí pochází ze 70. let 19. století od rakouského lékaře Emila Zuckerkandla. Jak vzniká Nejčastější příčinou vzniku zánětu nosních dutin je překážka v jejich vývodech do dutiny nosní. Následkem nezávažné virové infekce (rýmy) nebo působením alergenů dochází ke zduření sliznice. Malé množství tekutiny a hlenu běžně tvořené slizničními buňkami nemůže dostatečně odtékat a hromadí se v dutinách. Vznikají dobré podmínky pro množení všudypřítomných bakterií. Při oslabení přirozené ochrany může dojít k jejich uchycení na sliznici a rozvoji zánětu. Drážděné buňky začínají tvořit zvýšené množství hlenu, stoupající tlak v ucpaných dutinách vyvolává bolest. Důvodem zúžení vývodů z nosních dutin a opakovaných zánětů mohou být i nosní polypy, úraz nebo vrozená odchylka v anatomickém uspořádání nosu. Jak se projevuje Nejčastěji dochází k postižení čelních a čelistních dutin. Nejnápadnějším projevem jejich zánětu je bolest. Bývá obvykle tupá a vychází z oblasti horní čelisti, tváří nebo čela. Oblasti nad dutinami mohou být zvýšeně citlivé na poklep nebo i pouhý dotyk. Obtíže jsou nejvýraznější ráno, v průběhu dne se mohou postupně zlepšovat. Zhoršují se naopak při náhlých změnách polohy a tlaku, například vleže nebo při kašli. Dalším průvodním příznakem je ucpaný nos. Nemocní přitom mohou smrkat žluté nebo nazelenalé hleny. Se zánětem nosní sliznice souvisí i porucha čichu a chuťového vnímání. V některých případech se přidává ztížené dýchání a kašel. Organizmus reaguje na přítomnost zánětu zvýšením tělesné teploty. 14 Téma čísla

15 Jak se potvrdí Prvním krokem při diagnostice zánětu nosních dutin je lékařské vyšetření. Lékař se vyptá na počátek a charakter obtíží a na doprovodné příznaky. Pohmatem a poklepem zhodnotí citlivost obličeje nad dutinami. Následuje podrobnější vyšetření nosu rhinoskopie. Základním vyšetřením při podezření na sinusitidu je rentgen vedlejších dutin nosních. Lékař na snímcích hodnotí vzdušnost dutin nebo jejich případné naplnění. Dokonalejší zobrazení dutin a anatomického uspořádání lebky může v případě potřeby poskytnout počítačová tomografie (CT). Orientačně může lékař zhodnotit vzdušnost dutin pomocí tzv. diafanoskopie. Je to vyšetření, při kterém zavede do úst speciální světlo a v zatemnělé místnosti si všímá jeho prosvítání přes tváře. K celkovému vyšetření zdravotního stavu patří odběr krve a její biochemické a hematologické vyšetření. O původci onemocnění vypoví mikrobiologické vyšetření výtěru z nosu. Jak se léčí Původcem sinusitidy jsou nejčastěji bakterie ze skupin streptokoků a hemofily. Účinným prostředkem k jejich vymýcení jsou antibiotika. Léky předepsané lékařem byste měli užívat alespoň 10 dní. Nos uvolní nosní kapky a léky snižující otok sliznice. Bolest hlavy zmírní analgetika. K podpůrným metodám patří spe ciální koupele paží nebo dolních končetin v teplé vodě. Cílem léčby je kromě vymýcení bakterií a zklidnění zánětu i uvolnění nosních dutin. Za situace, kdy se nedaří zbavit je nahromaděného hnisu, rozhoduje lékař o provedení punkce a odsátí hlenu pomocí speciální jehly. Komplikovaná sinusitida si v nejtěžších případech vyžádá chirurgické řešení. Co dál Sinusitidy mohou probíhat jako akutní nebo chronické. Akutní onemocnění obvykle netrvá déle než tři týdny. Při odpovídající léčbě se naprostá většina nemocných zánětu zcela zbaví. Chronická forma má mírnější, ale zato dlouhodobější projevy. Trvá několik měsíců. Při nepříznivém průběhu způsobuje trvalé změny na nosní sliznici. Vyžaduje dlouhodobou léčbu a sledování na specializovaném pracovišti (otorhinolaryngologii). Zánět nosních dutin hrozí rozvojem řady závažných komplikací. Patří k nim hrozivě vyhlížející zánět očnice nebo životu nebezpečná meningitida, encefalitida nebo mozkový absces. Zvláště u malých dětí může být sinusitida komplikována zánětem průdušek (tzv. sinobronchiální syndrom). Jak se tomu všemu vyhnout Účinná rada, jak se vyhnout sinusitidě, neexistuje. V případě počínající virové infekce zkuste včas zahájit podpůrnou léčbu zaměřenou na uvolnění nosu. Zabráníte tím hromadění hlenu a znesnadníte množení bakterií. Zvyšte příjem vitaminů a tekutin. V případě, že nemůžete zajistit příjem vitaminů potravou, obstarejte si některý z multivitaminových přípravků. Kromě vitaminu C by měl obsahovat i zinek a selen. V chladném počasí se teple oblékejte. Na podzim a v zimě nezapomínejte na čepici, šálu a rukavice. Na druhou stranu může být účinné i otužování. Nemusíte hned vyrazit v plavkách k zamrzlé řece. Začněte třeba tím, že budete při sprchování střídat teplou a studenou vodu. Myjte si často ruce, používejte jen své vlastní ručníky a pomůcky denní hygieny. Při opakovaných sinusitidách způsobených anatomickými odchylkami nosní dutiny nebo polypy je vhodné uvažovat o provedení korekčního chirurgického zákroku. O vhodnosti jeho provedení a dalších možnostech léčby sinusitidy se poraďte se svým lékařem. zdroj: INZERCE Objevte Physiomer 100% mořská voda Vám umožní lehce dýchat při rýmě a nachlazení Nosní sprej 100% mořská voda Pro dospělé a děti od 2 týdnů Přírodní produkt bez nežádoucích účinků* Klinicky prokázaný účinek** zdravotnický prostředek * Nežádoucí účinky nebyly doposud zaznamenány. ** Poster číslo 1183 a 301, ARS 2007 COSM: San Diego-USA duben Telčská 1, Praha 4 /

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Nemoci dýchací soustavy

Nemoci dýchací soustavy Nemoci dýchací soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.16 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Co je prasečí chřipka?

Co je prasečí chřipka? Co je prasečí chřipka? Prasečí chřipka je respirační onemocnění u prasat způsobené virem chřipky typu A, které u nich často propuká. Lidé za normálních okolností touto nemocí neonemocní, ale k nakažení

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Jak se objednat na vyšetření?

Jak se objednat na vyšetření? Jak se objednat na vyšetření? Ke genetické konzultaci nebo vyšetření v těhotenství odesílá praktický lékař, specialista nebo ošetřující gynekolog, který vystaví žádanku k vyšetření. Vyšetření provedená

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos)

Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos) Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos) Autor: Alena Kohoutková Výskyt Legionelóza je infekční onemocnění, které je rozšířeno po celém světě. Svůj název dostala podle členů americké legie, kteří se jí

Více

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost.

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý 10 diagnostických testů pro domácí použití Alergie/nesnášenlivost Akutní potíže Prevence Plánování rodičovství Berte své zdravotní potíže vážně! Kvůli každodennímu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK & CO., INC., Whitehouse

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), granulomatózu

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Klinické formy sezónn. M.Havlíčková, H.Jiřincová, J.Kynčl

Klinické formy sezónn. M.Havlíčková, H.Jiřincová, J.Kynčl Klinické formy sezónn nní, aviárn rní a nové chřipky u člověka M.Havlíčková, H.Jiřincová, J.Kynčl Ptačí chřipka - byla, je i bude, rezervoár nových subtypů, u člověka často velmi těžký průběh Sezónní chřipka

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim Zpráva o použití přípravku MARLY SKIN v pediatrické praxi při ošetření plenkové dermatitidy a ekzému ze slin Definice:

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavně přenosné nemoci Anotace Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních

Více

Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha

Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha Obsah prezentace Chřipka: výskyt onemocnění závažnost chřipky Očkování proti

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Alergický pochod Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Kateřina Kopecká Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Things we knew, things we did Things we

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků.

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků. sp.zn.: sukls106117/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Viru-Merz, gel tromantadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK &

Více

Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA

Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Co je důležité vědět o přípravku TASIGNA Přípravek TASIGNA je lék vydávaný pouze na lékařský předpis. TASIGNA

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu AIDS a virus HIV Anotace Pracovní list obsahuje základní informace o AIDS a o možnostech jeho přenosu,

Více

Prasečí chřipka (mexická, Swine Flu, Novel Flu H1N1) MUDr. František BEŇA

Prasečí chřipka (mexická, Swine Flu, Novel Flu H1N1) MUDr. František BEŇA Prasečí chřipka (mexická, Swine Flu, Novel Flu H1N1) MUDr. František BEŇA Charakteristika Respirační onemocnění způsobené virem chřipky typu A u prasat s lehkými symptomy, vysokou morbiditou a nízkou mortalitou

Více

ROTAVIRUS ROTAVIRUS. Nyní mimořádný příspěvek VZP výše 1500 Kč. až do výše 1500 Kč. Je rozšířený, nakažlivý a může být nebezpečný. vašeho dítěte.

ROTAVIRUS ROTAVIRUS. Nyní mimořádný příspěvek VZP výše 1500 Kč. až do výše 1500 Kč. Je rozšířený, nakažlivý a může být nebezpečný. vašeho dítěte. ROTAVIRUS ROTAVIRUS Nyní mimořádný příspěvek VZP až domimořádný výše 1500 Kč. Nyní příspěvek VZP až do výše 1500 Kč. Je rozšířený, nakažlivý a může být nebezpečný. Je rozšířený, nakažlivý Přečtěte si o

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

8 jídel proti chřipce. Funguje to!

8 jídel proti chřipce. Funguje to! 8 jídel proti chřipce. Funguje to! 14. 10. 2012 / 18:27h z webu centrum.cz Mezi chřipkou a nemocemi z nachlazení je trochu rozdíl, ale bránit se jim dá stejně. Chřipka je daleko závažnější onemocnění než

Více

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Očkování proti sezónní chřipce výsledky pilotní dotazníkové studie P. Pazdiora, A. Aišmanová Ústav epidemiologie LF UK v Plzni 7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Na základě Doporučení Rady

Více

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky.

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky. ODHAD RIZIKA A TYPOVÉ SITUACE PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NA PALUBĚ LETADLA PRO POTŘEBU SOUČINNOSTI SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Přehled typových situací při podezření

Více

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge Erivedge může způsobit závažné vrozené vady Může vést

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. ACC 200 tvrdé tobolky acetylcysteinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. ACC 200 tvrdé tobolky acetylcysteinum sp.zn.sukls123276/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele ACC 200 tvrdé tobolky acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum sp.zn. sukls221673/2011 Příbalová informace: Informace pro uživatele NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOREUM, injekční roztok (diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Alergie. na domácí. zvířata? Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Informujte se. Požádejte o radu svého alergologa.

Alergie. na domácí. zvířata? Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Informujte se. Požádejte o radu svého alergologa. Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Alergie na domácí Požádejte o radu svého alergologa. zvířata? Vše o respirační alergii a možnostech řešení naleznete také na www.jsem-alergik.cz

Více

Tipy pro chřipku a nachlazení

Tipy pro chřipku a nachlazení Tipy pro chřipku a nachlazení a nachlazení Kdo by je neznal?! Léčba chřipky hned při prvních příznacích může zkrátit celkovou dobu potřebnou k plnému vyléčení, proto nezapomeňte na vhodné doplnění Vaší

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Prevence Regenerace Relaxace www.richwayeu.com Feel Better - Heal Faster Amethyst BioMat systém ² Amethyst BioMat je infračervený systém určený pro každodenní

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Příbalová informace: informace pro uživatele Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Střední odborné učiliště Domažlice

Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.05 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Když už máš C - zlom :10 Stránka 1 TRITON

Když už máš C - zlom :10 Stránka 1 TRITON TRITON Laura Krekulová, Vratislav Řehák když už máš Céčko Věnováno všem, kteří hledají sílu něco změnit Obsah Máš Céčko?..................................11 Co je Céčko?.................................14

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Informační brožura pro rodiče a prarodiče Více informací na www.wobenzym.cz

Informační brožura pro rodiče a prarodiče Více informací na www.wobenzym.cz pomoc pro Vaše dítě při zánětech dýchacích cest Posiluje oslabenou imunitu, snižuje nemocnost. Informační brožura pro rodiče a prarodiče Více informací na www.wobenzym.cz Tradiční lék k vnitřnímu užití.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 sp.zn. sukls170392/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 Granule pro perorální roztok Acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Očkování zaměstnanců a jeho význam pro výsledky firmy. Petr Machalík, External Relations Manager Abbott Laboratories CZ&SK

Očkování zaměstnanců a jeho význam pro výsledky firmy. Petr Machalík, External Relations Manager Abbott Laboratories CZ&SK Očkování zaměstnanců a jeho význam pro výsledky firmy Petr Machalík, External Relations Manager Abbott Laboratories CZ&SK očkování zaměstnanců I. proti virové hepatitidě A chrání před virovým zánětem jater

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více