I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU"

Transkript

1

2 I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU V âeské republice onemocní rakovinou tlustého stfieva a koneãníku více neï osob a jich zemfie. BohuÏel toto onemocnûní b vá ãasto diagnostikováno pozdû. Nûco dûleïitého v péãi o své zdraví zanedbáváme prevenci. VyuÏijte proto bezplatn test, kter jsme pro Vás pfiipravili. Díky úsilí Nadace Dagmar a Václava Havlov ch VIZE 97 máte vy etfiení plnû hrazeno zdravotními poji Èovnami. Îádejte preventivní test u svého praktického lékafie dfiíve, neï bude pozdû. NECHTE SI UDùLAT TEST A ÎIJTE ZDRAVùJI Pfiispûjte na své zdraví: /7910 Dûkujeme Vám. Nadace Dagmar a Václava Havlov ch VIZE 97 Vor ilská 10, Praha 1 tel.: (+420) fax: (+420) Va e, Dagmar Havlová

3 Editorial Vážení čtenáři, podzimní číslo Vademeca zdraví věnujeme chřipce a nachlazení. Epidemie chřipky se každoročně opakuje, a tak je na místě se této problematice věnovat podrobněji. Zaměřili jsme se hlavně na tak trochu nestandardní podmínky, tedy léčbu těhotných žen a dětí. Oba typy pacientů vyžadují zvláštní zacházení a pozorný výběr vhodných medikamentů. Je proto vždy lepší konzultovat léčbu s odborníkem a nespoléhat se jen na zkušenosti ostatních. S podzimem úbytkem světla, tepla a energie přichází u citlivějších jedinců i deprese. O jejích projevech u pacientů trpících chronickou nemocí vás informuje další článek odborníka. Pálí vás občas oči bez znatelné příčiny? Pohybujete se v prašném prostředí nebo nosíte kontaktní čočky? Pak můžete trpět syndromem suchého oka, nepříjemným onemocněním, které se dá ale jednoduše a efektivně léčit. Ve velmi zajímavém článku vám lékařka odhalí řadu kožních příznaků, které souvisí s různými onemocněními vnitřních orgánů. V rubrice Příběh vám představíme nemoc géniů tzv. Tourettův syndrom, kterým patrně trpěl i W. A. Mozart. O tom, že i muži mají svůj přechod tedy andropauzu, se příliš nemluví. Jaká úskalí je v tomto období života čekají, si můžete přečíst v našem časopise. Přesvědčíme vás o tom, že test okultního krvácení je velmi efektivním způsobem prevence. Je jednoduchý, bezbolestný a může zachraňovat životy. Česká republika je bohužel trvale první v Evropě ve výskytu karcinomu tlustého střeva a konečníku, proto bychom neměli prevenci opomíjet. A konečně: v rubrice Instituce se představí Kojenecký ústav v Krči, druhý domov mnoha opuštěných dětí. Příjemné čtení vám přeje redakce 3

4 Ani v době těhotenství se ženskému organizmu nevyhýbají běžná onemocnění jako je nachlazení nebo chřipka. Léčba v tomto stavu není tak jednoduchá. Budoucí matka musí brát ohled na plod. Proto je dobré vědět, které léčivé látky jeho vývoj neohrozí a vždy konzultovat léčbu s odborníkem. 12 Artróza a artritida jsou zcela odlišná postižení poškozující klouby. Svými projevy se ale výrazně prolínají a v konečném důsledku se projevují shodně. Při obou postižení bolí klouby Přechod s sebou přináší kromě potíží i nové a příjemné zážitky, na čemž se shodují obě pohlaví. U některých mužů je to údajně intenzivnější prožitek a větší potěšení ze sexuálních aktivit. Stáří tedy rozhodně neznamená jen nové starosti. 4

5 Obsah 36 8 Virus chřipky věrný přítel lidstva 11 Jak si pomoci od virů vyvolávajících chřipku 12 Chřipka a nachlazení v těhotenství 14 Zánět dutin 16 Chřipka versus nachlazení u dětí 18 Chronická bolest a deprese 22 Rozdíl mezi artrózou a artritidou Pozorujete únavu očí, pálení nebo tlak? Jste přecitlivělí na světlo nebo vám oči bezdůvodně slzí? Tyto obtíže může mít na svědomí tzv. sicca syndrom nebo také syndrom suchého oka. 25 Gynekologické záněty 26 Andropauza klimakterium mužů 28 Instituce: Kojenecký ústav Poruchy srážlivosti krve 32 Peptický vřed 35 Řebříček obecný 36 Syndrom suchého oka 38 Kožní projevy při vnitřních onemocnění 42 Test na okultní krvácení 43 Asistovaná reprodukce Světová zdravotnická organizace pod pojmem Environmental health, který lze do českého jazyka přeložit jako zdraví a životní prostředí, rozumí veškeré fyzikální, chemické a biologické faktory, které na člověka působí zvenčí a další související faktory, které ovlivňují jeho chování. 44 Naše zdraví a životní prostředí 47 Anti-aging nový obor medicíny 48 Příběh: Tiky se snažím ovládnout 5

6

7 NADCHÁZÍ CHŘIPKOVÉ OBDOBÍ NEJVÍCE OHROŽENÉ SKUPINY: Děti a mladiství Těhotné ženy Lidé nad 50 let Nemocní chronickým chorobami Senioři v sociálních zařízeních... a všichni, kteří přicházejí do styku s lidmi z rizikových skupin Foto čísla

8 CHŘIPKA VIRUS CHŘIPKY Virus chřipky se letos opět stal miláčkem médií. Po ptačí chřipce a hromadném vybíjení drůbeže se objevila chřipka prasečí, resp. mexická. Světová zdravotnická organizace tak v červnu tohoto roku byla po čtyřiceti letech nucena vyhlásit novou chřipkovou pandemii. Znamená to, že počet nemocných přerostl do takové míry, že výskyt onemocnění je celosvětový. Kromě subsaharské Afriky a několika málo zemí střední Asie byla tato nemoc zaznamenána všude. Bohužel se vyskytly i smrtelné případy. Virus chřipky je silný nepřítel a v lidské historii už napáchal nemalé škody. V období nejsmrtonosnější pandemie chřipky, v letech , měl na svědomí miliony životů. Této chřipce se pak mylně začalo říkat španělská, a to i přesto, že její původ není dodnes znám. První případ byl údajně zaregistro ván v USA u mladého vojáka. Řádění španělské chřipky pak zasáhlo v největší míře právě starý kontinent a Španělsko mělo údajně nejvíce obětí. Teprve nedávno virologové odhalili příčinu tak ničivého účinku španělské chřipky. Identifikovali skupinu genů, která propůjčovala viru schopnost množit se v plicích, a tak smrtelně zasáhnout lidský organizmus. Současná pandemie není ani zdaleka tak ničivá. Virus tzv. prasečí chřipky se podle lékařů zatím, alespoň na území České republiky, chová mírně. Někteří odborníci se obávali zmutování viru prasečí chřipky (A/H1N1) s virem chřipky ptačí (A/H5N1), které by mohlo přinést další komplikace. Vir je ale naštěstí stabilní a nemutuje. Infektologové se domnívají, že zásadní ve výskytu a vývoji tohoto onemocnění bude nastávající zima. Počet lidí s oslabeným orga nizmem se bude vlivem počasí zvyšovat a chřipkový vir bude mít větší šanci se uchytit. Proto, ať už bojujete proti běžnému chřipkovému viru nebo viru chřipky prasečí, neměli byste opomíjet prevenci očkování a zdravý životní styl. 8 Téma čísla

9 VĚRNÝ PŘÍTEL LIDSTVA Od nepaměti pronásledují lidské pokolení různé epidemie. Morové rány a jiná infekční onemocnění mařily v průběhu historie milióny životů. Vzhledem k úrovni tehdejší medicíny a způsobu života se tomu ani nelze divit. Chřipkový virus se přenáší kontaktem z člověka na člověka. Přenos ze zvířete na člověka je přitom výjimečný a dosud není přesně známo, v jakém případě se může z takového viru vyvinout pandemie. Prapůvodním původcem chřipkového viru jsou pravděpodobně stěhovaví vodní ptáci. Z jejich viru pochází i vir lidský. V současné době je známo několik set chřipkových virů a to nejen ptačích, prasečích a lidských. Svůj chřipkový vir mají i hlodavci, skot, tuleni nebo velryby. Epidemie a pandemie Chřipka nebo také influenza je virové onemocnění, které se rozděluje do tří základních typů. Typ A infikuje savce (tedy i člověka) a ptáky, typ B pouze člověka a typ C člověka a prasata. Historie chřipkového viru je stará jako lidstvo samo. Už slavný lékař starověku, Hippokrates, popsal chřipkovou epidemii v roce 412 př. n. l. Dnes se můžeme jen dohadovat, jak asi vypadala tehdejší léčba a jak vážný byl průběh nemoci. Jisté ale je, že chřipkový vir se objevuje mezi lidmi pravidelně a jeho epidemie (i pandemie) mají zpravidla podobné intervaly. Vznik chřipkových pandemií je spojen se změnou genetické informace ve viru tzv. anti-genním shiftem. Ten INZERCE probíhá pravidelně přibližně jednou za let. Epidemie je charakterizována jako náhlý výskyt viru v populaci a na rozdíl od pandemie se vyskytuje jen v určité lokaci. Pandemie pak plošně zasahuje většinu světa. První celosvětová pandemie chřipky byla popsána v 16. století, ale data se u jednotlivých zdrojů rozchází. V té době se během několika měsíců vir rozšířil z Asie do Afriky a Evropy a zasáhl desítky tisíc lidí. Za posledních dvě stě let jsou naštěstí už lékařské záznamy konkrétnější. V 19. století prožilo lidstvo minimálně čtyři Ch ipka není jen b žné nachlazení. Št pená vakcína proti ch ipce NECHTE SE O KOVAT. Informujte se u svého léka e. Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte Příbalovou informaci. Vakcína proti chřipce je hrazena rizikovým skupinám do aktuálně schválené výše úhrady. O případném příspěvku se informujte u své zdravotní pojišťovny. sanofi pasteur odd. vakcín sanofi-aventis, s.r.o., tel.: , fax: , .: 2009CZSP VINZPAC pandemie, a to ve 30., 40., 80., a 90.letech. Nejničivější byla pandemie tzv. ruské chřipky z konce osmdesátých let, která se šířila z území dnešního Uzbekistánu a skončila velmi smutnou bilancí. Zemřelo při ní na jeden milion lidí. Španělská chřipka Začátek 20.století byl poznamenám nejen 1.světovou válkou, ale i zdrcující pandemií tzv. španělské chřipky, která za dva roky ( ) postihla stovky milionů lidí. Počet jejích obětí byl paradoxně vyšší než počet obětí války. Vše začalo na jaře roku 1918, kdy se mezi mladými americkými vojáky objevil neobvykle silný a nakažlivý virus. Mnoho z nich právě mířilo přes oceán na bojiště, a tak se vir dostal do Evropy. V jednotlivých zemích pak postihl % populace, úmrtnost byla odhadována na 2,5 5 % nakažených, což je velmi vysoké číslo. Španělská chřipka byla výjimečná nejen svou silou, ale i věkovým profilem svých obětí. Virus si nejčastěji vybírá oslabené jedince, děti a staré lidi. Zde ale zabíjel s neobvyklou razancí i dospělé ve věku let, kteří zpravidla bývají vůči chřipkovým virům nejvíce odolní. Když pandemie konečně odezněla, označovali španělskou chřip- Téma čísla 9

10 ku za důsledek poválečné bídy. Obyvatelstvo válčících mocností často trpělo podvýživou a nedostatkem vitaminů. Tato domněnka však byla mylná, protože virus zasáhl stejně ničivě i země, které se konfliktu přímo neúčastnily. Nejvíce obětí mělo právě Španělsko, odtud pojmenování španělská chřipka. 40 milionů obětí Současné výzkumy ukazují, že za vysokou úmrtnost při pandemii španělské chřipky mohl tzv. efekt cytokinové bouře, který vyvolal přehnanou reakci imunitního systému a tím zhoršil příznaky a zvýšil morbiditu. Virus této chřipky měl navíc schopnost aktivně napadat plíce. Zatímco běžný vir se usazuje většinou v horních cestách dýchacích a nezpůsobuje tak nemocnému smrtelné komplikace, tento vir napadal dolní cesty. Způsoboval pneumonii často doprovázenou krvácením, otoky plic nebo druhotný zánět plic bakteriálního původu. Většina obětí tedy zemřela na zápal plic způsobený touto infekcí. Podle odhadů zemřelo v době pandemie na španělskou chřipku na 40 milionů lidí, některé zdroje však uvádějí i vyšší čísla. Skupinu genů, která propůjčovala tomuto typu viru jeho smrtící vlastnosti, odhalili vědci teprve nedávno. Původ viru je ale stále obestřen tajemstvím. Infektologové se domnívají, že původní lokalitou vzniku mohl být dálný východ, oblast Číny nebo Indie. V těchto destinacích často žijí lidé v těsném kontaktu se zvířaty. Lidské a zvířecí viry chřipky tak mají lepší podmínky k mutaci. Vlivem první světové války navíc docházelo k masové migraci a přesunům vojsk z asijské oblasti zpět do USA a Evropy. S vojsky tak putoval po světě i ničící vir. Další pandemie 20. století Minulé století nezůstalo v počtu pandemií pozadu. Kromě pandemie španělské chřipky řádila v letech chřipka asijská. Poprvé se objevila v Číně a z ní se rychle rozšířila do celého světa. Nejčastěji zasaženou skupinou byli mladí dospělí. Asijská chřipka oběhla svět ve dvou vlnách a zanechala za sebou téměř dva miliony mrtvých. O deset let později prokázal svou sílu vir tzv. hongkongské chřipky. Pandemie ze šedesátých let byla ale nejmírnější, vyžádala si 700 tisíc obětí. Důvodem bylo pravděpodobně to, že populace měla ještě dostatek protilátek v důsledku předchozí pandemie. Pro lidstvo se stala riziková i tzv. ptačí chřipka nebo také ptačí mor. Poprvé byla popsána už v roce 1878 v Itálii. Její vir je dnes rozšířen po celém světě. Epidemie této chřipky, které se však projevily pouze u zvířat, byly zaznamenány v 80. letech v Irsku a USA a v 90. letech pak v Mexiku a mnoha zemích Asie. To mělo za následek nucené hromadné vybíjení drůbeže. Od roku 2003 se virus začal opět projevovat na evrops kém kontinentu a objevily se i lidské oběti. V roce 2005 Světová zdravotnická organizace varovala světové vlády před možným vznikem pandemie, ta ale dosud nenastala. V březnu 2006 se objevil první případ uhynulého ptáka i v České republice. Prasečí chřipka Chřipkové viry prasat jsou známy už dlouhá léta a napadají převážně prasata. Naproti tomu tzv. prasečí nebo také mexická chřipka (A/H1N1) byla zaznamenána teprve na jaře letošního roku. Jedná se o respirační onemocnění způsobené zmutovaným chřipkovým virem. Tento vir obsahuje geny lidské, ptačí a prasečí chřipky. Jde o velmi ojedinělou kombinaci a bohužel je smrtelná i pro člověka. Byly potvrzeny nejen případy přenosu viru ze zvířete na člověka, ale i přímo mezi lidmi. Nejohroženější skupinou jsou jedinci mezi lety. V této skupině bylo zaznamenáno nejvíce smrtelných případů, což je samo o sobě podle odborníků varovný signál. V červenci vyhlásila Světová zdravotnická organizace šestý nejvyšší stupeň ohrožení pandemii. Příznaky se příliš neliší od běžné chřipky, patří mezi ně teplota nad 39 C, kašel, bolesti hlavy a svalů, zánět v krku, rýma, slabost a únava. Inkubační doba onemocnění je 1 8 dní. Virus se přenáší kapénkovou infekcí, přenos potravou, tedy pojídáním vepřového masa, nebyl prokázán. Navíc tepelná úprava masa vir zničí. Podle lékařů může druhá vlna pandemie přijít s nastupujícím podzimem. (iso) 10 Téma čísla

11 P Jak si pomoci od virů vyvolávajících chřipku o celý život jsme obklopeni velkým množstvím neviditelných mikroorganizmů bakterií, parazitů a virů. Řada z nich je přitom pro naše zdraví více či méně nebezpečná. Za to, že v tomto nehostinném prostředí žijeme většinou zcela bez problémů, vděčíme především svému imunitnímu systému. Přesto nás však čas od času tito nepřátelé z mikrosvěta dokážou i vážně ohrozit. Problém slabé imunity Riziko napadení chřipkovými viry je větší u lidí s oslabenou imunitou. Stejná situace nastává, když imunita není plně vyvinuta, jako je tomu u dětí. Nebo také v případě, kdy je vyčerpána, ve stáří či u dlouhodobě nemocných. Usnadněnou cestu k napadení však mají viry také v případě, že je imunita oslabena například v důsledku stresu, nadměrné fyzické či psychické námahy, nesprávné životosprávy nebo kouření. Je tedy nutné oslabenou imunitu posilovat. Očkování jako ochrana Očkováním se rozvíjí schopnost naší imunity bránit se proti konkrétnímu původci virového onemocnění. Odborníci to nazývají posilování specifické imunity. Očkování ovšem musí proběhnout v dostatečném předstihu předtím, než má vir možnost napadnout naše tělo. Když se posléze vir, proti kterému jsme byli očkováni, dostane do organizmu, náš imunitní systém jej rozpozná a sám se s ním vypořádá. Neexistují ale očkovací vakcíny na všechno. Chřipku vyvolávají desítky různých virů. V současné době je k dispozici jen vakcína proti virovému kmeni nejrozšířenějšího druhu takzvané sezónní chřipky. S každou novou změnou vlastností viru je třeba vyvinout a vyrobit i novou účinnou vakcínu, což stojí nemalé finanční prostředky a trvá to poměrně dlouhou dobu. Ani potom však nebývá dostatečný počet těchto vakcín pro všechny. Například u nejnovějšího typu, takzvané prasečí chřipky, má být vakcína k dispozici až na přelomu listopadu a prosince a dostane ji jen asi čtvrtina obyvatel ČR. Odborníci proto doporučují dát se už předem očkovat alespoň proti běžné sezónní chřipce. S každým onemocněním se totiž imunita oslabuje a zasažení virem prasečí chřipky tak může být daleko vážnější. Antivirotika Při onemocnění můžeme užívat protivirové léky. Protivirové léky, tzv. antivirotika, působí přímo proti virům tím, že brání jejich dalšímu rozmnožování v organizmu. Proti novým druhům chřipky jsou nejznámějšími léky Tamiflu a Relenza. Z uvedeného ovšem vyplývá, že má smysl je začít užívat až v okamžiku, kdy chřipku dostaneme a kdy se ještě virus v našem těle příliš nerozšířil. Antivirotika většinou působí proti širšímu okruhu příbuzných virů než očkování proti jednomu konkrétnímu kmeni. A protože jde o drahé léky, lékárny nemají k dispozici lék pro všechny. Důležité je vědět, že jejich použití má i svá rizika, se kterými je vhodné se včas seznámit. Posilování imunity Posilování oslabené imunity by mělo probíhat dlouhodobě a pravidelně. Je na místě pečovat o imunitu včas, tj. před propuknutím chřipkové nákazy. Měli bychom přiměřeně sportovat a otužovat se. Dále zvýšit přísun vitaminů, nejlépe v podobě čerstvé zeleniny a ovoce. Příznivě působí také probiotické přípravky obsahující laktobacily a další mikroorganizmy. Tajným tipem jsou také enzymy. Některé enzymy v našem těle totiž pomáhají zajišťovat rovnováhu a fungování imunity. Podáváním příslušných enzymů zvenčí (nejznámější je lék Wobenzym) účinně podpoříme svůj obranný systém. Základem všeho je zkrátka co nejlepší vyzbrojení naší imunity, abychom chřipku pokud možno vůbec nedostali. A když už virus tělo napadne, dodané enzymy organizmus posilují a pomáhají mu v boji s nemocí. (jih) Podpořte imunitu Wobenzym může pomoci i Vám posiluje oslabenou imunitu snižuje nemocnost Více na proti chřipce a nachlazení Při oslabené imunitě hrozí, že snáze dostaneme např. chřipku, která je vyvolána viry, anebo angínu, jejíž původcem jsou bakterie. Enzymy řídí fungování imunity Velký význam v našem těle mají proteolytické enzymy, které pomáhají zajišťovat rovnováhu a fungování imunitního systému. Při problémech s imunitou je namístě podpořit náš obranný systém podáváním obdobných enzymů zvenčí. Zabývá se tím speciální oblast medicíny systémová enzymoterapie. Nejznámějším a nejpoužívanějším lékem je zde Wobenzym. Podpůrná léčba při chřipce a angíně Wobenzym působí proti zánětům a podporuje oslabenou imunitu, proto by ho měli lidé, které chřipka, angína nebo jiné záněty dýchacích cest ohrožují nejvíce, začít užívat už v období zvýšeného výskytu nemoci. Jestliže jsme chřipku nebo jiné virové onemocnění už dostali, Wobenzym ho posílením imunity pomáhá rychleji zvládnout, a zkracuje tak dobu léčby. Navíc pomáhá zabránit dalším komplikacím. Aby se nemoc neopakovala I když už jsme z nejhoršího venku, tedy v období rekonvalescence, Wobenzym posiluje stále ještě oslabenou imunitu a je tak účinnou obranou proti případnému opakování nemoci a jejímu přechodu do chronického stavu. Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů pro vnitřní užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci. konzultace na tel.: , MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, Průhonice Inzerce

12 Chřipka & Ani v době těho ten ství se žens ké mu organizmu nevyhýbají běžná onemocnění jako je nachlazení nebo chřipka. Léčba v tomto stavu není tak jednoduchá. Budoucí matka musí brát ohled na plod. Proto je dobré vědět, které léčivé látky jeho vývoj neohrozí a vždy konzultovat léčbu s odborníkem. Chřipka je virové onemocnění, které se přenáší kapénkovou infekcí a má velice krátkou inkubační dobu. Obvykle se první příznaky dostaví do několika hodin, vzácně do několika dní. Mezi její hlavní příznaky patří zvýšená teplota, rýma, kašel, bolesti hlavy, svalů a kloubů. Kašel Jde vlastně o obranný mechanizmus, který udržuje volné dýchací cesty. Samotný kašel nemá na plod vliv, ale pokud přetrvává dlouhodobě, může organizmus ženy celkově vyčerpat. Kašel může být suchý dráždivý nebo vlhký s vykašláváním hlenu. Podle typu kašle se rozdělují léky na antitusika, která kašel tlumí, a expektorancia, která rozpouští hlen a usnadňují jeho vykašlávání. Nadměrné tlumení kašle je ale nežádoucí, protože by se mohl hlen hromadit v dýchacích cestách a způsobit zánět průdušek a plic. V prvním trimestru by měla žena užívat pouze léky na přírodní bázi. Ve druhém a třetím trimestru se mohou užívat pouze některé léky proti kašli. Patří mezi ně například běžně dostupný přípravek obsahující kombinaci antitusika butamirátu a expektorancia guaifenesinu. Při závažnějších projevech kašle a silném zahlenění je pro ženu relativně bezpečné užívat přípravky obsahující acetylcystein. Kodein by se v těhotenství neměl užívat vůbec. Bylinné směsi a čaje proti kašli z jitrocele, mateřídoušky či lípy lze užívat jen po poradě s lékařem či lékárníkem, protože ne všechny směsi jsou v těhotenství vhodné. Rýma Rýma je zánět nosní sliznice. Pokud je zánět způsoben viry, neexistuje proti ní účinný lék. Pomoci mohou kapky a spreje, které sníží prokrvení sliznice a umožní snadnější dýchání. Mezi běžně užívané preparáty s tímto účinkem patří léky obsahující sympatomimetika. Komplikací rýmy bývá zánět vedlejších nosních dutin či středního ucha. V těchto případech je na místě léčba antibiotiky. V těhotenství se při léčbě rýmy dává přednost spreji před kapkami a tabletami. Léky by neměly být užívány déle než 1 týden, aby nepoškodily nosní sliznici a nedošlo ke krvácení z nosu. Mělo by být také pečlivě dodržováno jejich dávkování. Další bezpečnou alternativou léčby rýmy představují spreje z mořské vody, z vincentky či masti obsahující silice. Teplota Teplota je obranná imunitní reakce organizmu při infekci. Pokud je vyšší než 38 C může být pro plod nebezpečná, a to zvláště v prvním trimestru těhotenství. Rozhodně by se zvýšená teplota v těhotenství neměla podceňovat a je vhodné pokaždé vyhledat pomoc lékaře. Běžně užívané léky obsahující účinnou látku paracetamol jsou naprosto bezpečné po celou délku těhotenství. Léky ze skupiny nesteroidních antirevmatik s účinnou látkou ibuprofen a kyselinou acetylsalycilovou by se neměly užívat v posledním trimestru gravidity, protože mohou způsobit předčasný uzávěr tepenné dučeje v srdci plodu. Výhodou léků z této skupiny je, že kromě snížení tělesné teploty působí i proti bolesti a zánětu. Kombinované léky proti rýmě, kašli a teplotě se v těhotenství nedoporučují. Bolest v krku Bolest v krku bývá častým příznakem při nachlazení, angíně nebo zánětu horních cest dýchacích. Pokud bolest v krku trvá déle než 5 dnů nebo se vyskytne obtížné a namáhavé dýchání či polykání, měla by žena vyhledat lékaře. Pokud je přítomná bakteriální infekce, je nutné zahájit léčbu antibiotiky. Ale ne všechna antibiotika jsou v těhotenství bezpečná. Mezi antibiotika užívaná v těhoten- 12 Téma čísla

13 nachlazení v těhotenství Nachlazení versus chřipka Při pouhém nachlazení nehrozí ženě ani plodu žádné nebezpečí. Naproti tomu virus chřipky představuje pro plod určité riziko. V některých případech může způsobit poškození orgánů plodu nebo dokonce nitroděložní odumření plodu. Nejrizikovější je první trimestr těhotenství, kdy se orgány teprve vyvíjejí. Obecně je při infekci důležitý klid na lůžku, dostatečný příjem tekutin, až dvojnásobné množství než obvykle, a viství patří například antibiotika penicilinové řady a některé cefalotiny. Z běžně dostupných léků proti bolesti v krku je v těhotenství bezpečný například lék obsahující chlorhexidin. Při silnějších bolestech je možné užívat inhalační sprej s obsahem antibiotika fusifunginu. Těhotné ženy by se měly vyhýbat lékům obsahující lokální anestetikum. Nevhodné je také Kutvirtovo kloktadlo a přípravky obsahující jód, které mohou ovlivnit štítnou žlázu jak u matky tak i plodu. Z kloktadel lze užívat tinkturu z heřmánku či salinické kloktadlo. Kloktadlo ze šalvěje se v těhotenství užívat nesmí, protože může působit škodlivě na plod. Vhodné je i pití vlažného čaje s medem. taminů. Nevhodné je kombinovat multivitaminy užívané při nachlazení s těhotenskými vitaminy, protože může dojít k předávkování a poškození plodu. Lépe je konzumovat vitaminy ve formě ovoce a zeleniny. Při jakémkoli zhoršení stavu by měla těhotná žena vyhledat lékaře, aby se předešlo případným komplikacím. Rozhodně se nevyplácí v tomto stavu chřipku přecházet. Očkování a prevence Očkování proti chřipce se v těhotenství nedoporučuje. Očkovat by se žena měla nechat před otěhotněním. Jelikož virus chřipky podléhá změnám, nemusí být vždy vakcína 100% účinná. Pokud je ale žena očkována a onemocní jiným typem chřipky, bývají příznaky mírnější. Kromě očkování je důležitá i prevence. Žena by se měla v období zvýšeného výskytu chřipky vyvarovat pobytu v přeplněných prostorech. Dále by se neměla nadměrně namáhat, protože námaha snižuje obranyschopnost organizmu. MUDr. Radka Gregorová Téma čísla 13

14 Zánět dutin Zánět vedlejších dutin nosních se nazývá sinusitida. Typicky se projevuje bolestí hlavy, pocitem ucpaného nosu a zvýšenou teplotou. Co jste možná netušili Vedlejší dutiny nosní, paranasální dutiny, jsou prostory v lebce. Nacházejí se za tvářemi a obočím: v čelní kosti, v horní čelisti, v čichové kosti a v kosti klínové. Jsou vyplněny vzduchem, jejich vnitřní prostor vystýlá sliznice. Dutiny slouží k odlehčení kostí lebky a umožňují rezonanci hlasu. Všechny komunikují krátkými průduchy s nosní dutinou. O přítomnosti vzdušných dutin v lidské lebce věděli již starověcí anatomové. Přisuzovali jim rozličné funkce. Dutiny byly považovány za zásobárnu mazu umožňujícího pohyb očí nebo jakési smetiště pro ukládání zlých duchů z mozku. Přesný anatomický popis vedlejších dutin nosních a jejich fyziologických funkcí pochází ze 70. let 19. století od rakouského lékaře Emila Zuckerkandla. Jak vzniká Nejčastější příčinou vzniku zánětu nosních dutin je překážka v jejich vývodech do dutiny nosní. Následkem nezávažné virové infekce (rýmy) nebo působením alergenů dochází ke zduření sliznice. Malé množství tekutiny a hlenu běžně tvořené slizničními buňkami nemůže dostatečně odtékat a hromadí se v dutinách. Vznikají dobré podmínky pro množení všudypřítomných bakterií. Při oslabení přirozené ochrany může dojít k jejich uchycení na sliznici a rozvoji zánětu. Drážděné buňky začínají tvořit zvýšené množství hlenu, stoupající tlak v ucpaných dutinách vyvolává bolest. Důvodem zúžení vývodů z nosních dutin a opakovaných zánětů mohou být i nosní polypy, úraz nebo vrozená odchylka v anatomickém uspořádání nosu. Jak se projevuje Nejčastěji dochází k postižení čelních a čelistních dutin. Nejnápadnějším projevem jejich zánětu je bolest. Bývá obvykle tupá a vychází z oblasti horní čelisti, tváří nebo čela. Oblasti nad dutinami mohou být zvýšeně citlivé na poklep nebo i pouhý dotyk. Obtíže jsou nejvýraznější ráno, v průběhu dne se mohou postupně zlepšovat. Zhoršují se naopak při náhlých změnách polohy a tlaku, například vleže nebo při kašli. Dalším průvodním příznakem je ucpaný nos. Nemocní přitom mohou smrkat žluté nebo nazelenalé hleny. Se zánětem nosní sliznice souvisí i porucha čichu a chuťového vnímání. V některých případech se přidává ztížené dýchání a kašel. Organizmus reaguje na přítomnost zánětu zvýšením tělesné teploty. 14 Téma čísla

15 Jak se potvrdí Prvním krokem při diagnostice zánětu nosních dutin je lékařské vyšetření. Lékař se vyptá na počátek a charakter obtíží a na doprovodné příznaky. Pohmatem a poklepem zhodnotí citlivost obličeje nad dutinami. Následuje podrobnější vyšetření nosu rhinoskopie. Základním vyšetřením při podezření na sinusitidu je rentgen vedlejších dutin nosních. Lékař na snímcích hodnotí vzdušnost dutin nebo jejich případné naplnění. Dokonalejší zobrazení dutin a anatomického uspořádání lebky může v případě potřeby poskytnout počítačová tomografie (CT). Orientačně může lékař zhodnotit vzdušnost dutin pomocí tzv. diafanoskopie. Je to vyšetření, při kterém zavede do úst speciální světlo a v zatemnělé místnosti si všímá jeho prosvítání přes tváře. K celkovému vyšetření zdravotního stavu patří odběr krve a její biochemické a hematologické vyšetření. O původci onemocnění vypoví mikrobiologické vyšetření výtěru z nosu. Jak se léčí Původcem sinusitidy jsou nejčastěji bakterie ze skupin streptokoků a hemofily. Účinným prostředkem k jejich vymýcení jsou antibiotika. Léky předepsané lékařem byste měli užívat alespoň 10 dní. Nos uvolní nosní kapky a léky snižující otok sliznice. Bolest hlavy zmírní analgetika. K podpůrným metodám patří spe ciální koupele paží nebo dolních končetin v teplé vodě. Cílem léčby je kromě vymýcení bakterií a zklidnění zánětu i uvolnění nosních dutin. Za situace, kdy se nedaří zbavit je nahromaděného hnisu, rozhoduje lékař o provedení punkce a odsátí hlenu pomocí speciální jehly. Komplikovaná sinusitida si v nejtěžších případech vyžádá chirurgické řešení. Co dál Sinusitidy mohou probíhat jako akutní nebo chronické. Akutní onemocnění obvykle netrvá déle než tři týdny. Při odpovídající léčbě se naprostá většina nemocných zánětu zcela zbaví. Chronická forma má mírnější, ale zato dlouhodobější projevy. Trvá několik měsíců. Při nepříznivém průběhu způsobuje trvalé změny na nosní sliznici. Vyžaduje dlouhodobou léčbu a sledování na specializovaném pracovišti (otorhinolaryngologii). Zánět nosních dutin hrozí rozvojem řady závažných komplikací. Patří k nim hrozivě vyhlížející zánět očnice nebo životu nebezpečná meningitida, encefalitida nebo mozkový absces. Zvláště u malých dětí může být sinusitida komplikována zánětem průdušek (tzv. sinobronchiální syndrom). Jak se tomu všemu vyhnout Účinná rada, jak se vyhnout sinusitidě, neexistuje. V případě počínající virové infekce zkuste včas zahájit podpůrnou léčbu zaměřenou na uvolnění nosu. Zabráníte tím hromadění hlenu a znesnadníte množení bakterií. Zvyšte příjem vitaminů a tekutin. V případě, že nemůžete zajistit příjem vitaminů potravou, obstarejte si některý z multivitaminových přípravků. Kromě vitaminu C by měl obsahovat i zinek a selen. V chladném počasí se teple oblékejte. Na podzim a v zimě nezapomínejte na čepici, šálu a rukavice. Na druhou stranu může být účinné i otužování. Nemusíte hned vyrazit v plavkách k zamrzlé řece. Začněte třeba tím, že budete při sprchování střídat teplou a studenou vodu. Myjte si často ruce, používejte jen své vlastní ručníky a pomůcky denní hygieny. Při opakovaných sinusitidách způsobených anatomickými odchylkami nosní dutiny nebo polypy je vhodné uvažovat o provedení korekčního chirurgického zákroku. O vhodnosti jeho provedení a dalších možnostech léčby sinusitidy se poraďte se svým lékařem. zdroj: INZERCE Objevte Physiomer 100% mořská voda Vám umožní lehce dýchat při rýmě a nachlazení Nosní sprej 100% mořská voda Pro dospělé a děti od 2 týdnů Přírodní produkt bez nežádoucích účinků* Klinicky prokázaný účinek** zdravotnický prostředek * Nežádoucí účinky nebyly doposud zaznamenány. ** Poster číslo 1183 a 301, ARS 2007 COSM: San Diego-USA duben Telčská 1, Praha 4 /

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů Bolí vás klouby? Máte artrózu? Condrosulf 400 Léčivá látka: chondroitinsulfát Tvrdé tobolky (60 x 400 mg) Nyní získáte v každé lékárně i bez lékařského předpisu! Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

Co vás tedy může na dovolené

Co vás tedy může na dovolené fit & fun editorial > Sedavé zaměstnání a pracovní stres nejdou příliš dohromady se zdravím a kondicí. Aktivně odpočívat však lze denně a dokonce i v kanceláři. Samozřejmě není nad dovolenou. Víme, jak

Více

Projekt osvěty samoléčby na webu SVOPL s aktivním propojováním:

Projekt osvěty samoléčby na webu SVOPL s aktivním propojováním: Projekt osvěty samoléčby na webu SVOPL s aktivním propojováním: Obsah: I. Úvod - definice samoléčby II. Méně závažné stavy a možnosti samoléčby, zdravého chování a prevence - 59 případů a u každé jejich

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

1/2014 OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ LÉČÍ POHYBOVÝ APARÁT ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

1/2014 OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ LÉČÍ POHYBOVÝ APARÁT ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 1/2014 JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VNÍMEJTE SE JAKO CELEK ROZHOVOR: S HEREČKOU A VÝTVARNICÍ JANOU KRAUSOVOU OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA LÉČÍ

Více

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery.

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. ONKOLOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. Předseda onkologické společnosti prof. Jiří Vorlíček: Reformu zdravotnictví

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Co je třeba vědět o transplantaci jater Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Obsah Vydal: Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2004, za finanční podpory Roche Praha, s.r.o. Text: MUDr.

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Prevence nádorových onemocnění ve 21. století Národní program zdraví PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Jakou má srdce naději?

Jakou má srdce naději? dravá rodina Jakou má srdce naději? Jak proti infarktu? Zachránci dětských srdcí Radar pro srdce Seriál Tajemství života Enzymy a onemocnění cév Soutěž o cestu do Ameriky s o u t û Ï Vážení čtenáři, určitě

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v letním čísle bychom se chtěli věnovat tématům nanejvýš aktuálním.

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

vzácná onemocněními.

vzácná onemocněními. Únor 2013 prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. KoMErČnÍ PŘÍLoHA SPoLEČnoSTI MEDIAPLAnET JAK MŮŽETE PoMoCI I VY? Darujte plazmu, více info uvnitř EDUKAČnÍ WEBY informace na jednom místě

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Monika Čermáková Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Středisko

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Autoři: MUDr. Miroslava Balaščaková, MUDr. Jana Bartošová, MUDr.

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v poslední době se stále častěji hovoří o tom, že Česká republika

Více

JAK SE VYPOŘÁDAT S BOLESTMI KLOUBŮ

JAK SE VYPOŘÁDAT S BOLESTMI KLOUBŮ JAK SE VYPOŘÁDAT S BOLESTMI KLOUBŮ V lidském těle najdeme 206 kostí a některé jsou v místech, kde se spolu setkávají, důmyslně pospojovány pohyblivými klouby. S jejich občasnou bolestí či únavou se setká

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE. Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám.

NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE. Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám. KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET www.bojujemeprotirakovine.cz NOVINKY Infuzní terapie vitamínem C v onkologii ZDRAVÍ Nádory hlavy a krku - prevence i u mladších ročníků FOTO: AVON AVON Pochod proti

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Renata Kolářová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Renata Kolářová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Renata Kolářová Znalosti studentů středních škol o sexuálně přenosných chorobách Olomouc 2014 vedoucí

Více

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CROHNOVA CHOROBA Markéta Šťáhlavská Gymnázium Kladno Nám. E. Beneše 1573, Kladno, 272 01 Poděkování Děkuji vedoucím

Více

Nádorová onemocnění a výživa

Nádorová onemocnění a výživa Nádorová onemocnění a výživa 1 Autor: MUDr. Milana Šachlová, CSc., MOÚ Danuše Hrbková, FN Brno Odborná recenze: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Vydal:

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 POZOR NA KLÍŠŤATA KLÍŠŤATA JSOU DNES TAM, KDE DŘÍVE NEBÝVALA! klouby vazy šlachy Objevte s Kamzíkem JARNÍ SOUTĚŽ nejvyšší místo Evropy v srdci švýcarských Alp! Jediný v ČR se zesílenou

Více

AIDS PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE 6. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP

AIDS PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE 6. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP AIDS PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE 6. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP AIDS průvodce nejen pro gaye Autor: z anglického originálu,aids a gay man s guide přeložil Vladimír Ondris Vedoucí projektu: Miroslav Hlavatý

Více

9. ročník ŘÍJEN 2014 ZDARMA KRISTÝNA JANÁČKOVÁ. Věřím na anděly

9. ročník ŘÍJEN 2014 ZDARMA KRISTÝNA JANÁČKOVÁ. Věřím na anděly 9. ročník ŘÍJEN 2014 ZDARMA KRISTÝNA JANÁČKOVÁ Věřím na anděly Inzerce Podpořte imunitu proti chřipce a nachlazení Lék Wobenzym posiluje oslabenou imunitu snižuje nemocnost Více na www.wobenzym.cz Wobenzym

Více