Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty"

Transkript

1 Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky

2 DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete podrobnější informace o samotném klinickém hodnocení a dozvíte se, co vás bude čekat na kontrolních návštěvách v centru klinického hodnocení. Účastí v klinickém hodnocení ARAMIS pomůžete lékařům a výzkumným pracovníkům získat další poznatky o hodnoceném přípravku ODM-201. S případnými dotazy ohledně klinického hodnocení se obracejte na zkoušejícího lékaře nebo na některého z pracovníků klinického hodnocení. Rádi vám odpovědí na všechny vaše otázky. Ještě jednou vám děkujeme. Proč se klinické hodnocení ARAMIS provádí Většina mužů, kterým lékaři zjistí rakovinu prostaty, podstupuje tzv. androgenní deprivační terapii (ADT). Přestože tato léčba bývá zpočátku účinná, vyvine si proti ní organismus některých mužů odolnost a poté hrozí, že se rakovina prostaty znovu začne zhoršovat. Odolnost proti ADT dokážou lékaři odhalit podle zvyšující se hladiny specifického antigenu prostaty (PSA) v krvi. Protože pro muže se zvyšující se hladinou PSA, jejichž onemocnění se dosud nerozšířilo do dalších částí těla, neexistuje žádná standardní léčba, je důležité hledat pro ně vhodné možnosti léčby. V tomto klinickém hodnocení budou lékaři hodnotit bezpečnost a účinnost hodnoceného přípravku ODM-201 a porovnávat ji s placebem. Placebo je tableta, která vypadá stejně jako tableta přípravku ODM-201, ale neobsahuje žádnou účinnou léčebnou látku. Výsledky klinického hodnocení pomohou lékařům a výzkumným pracovníkům zjistit, zda by mohl být přípravek ODM-201 jednoho dne používán jako možná léčba rakoviny prostaty u mužů, jimž se onemocnění vrátilo, avšak zatím se nerozšířilo do dalších částí těla. Váš tým klinického hodnocení ARAMIS

3 Jak bude klinické hodnocení ARAMIS probíhat Požádáme vás, abyste během klinického hodnocení užíval přípravek ODM-201 nebo placebo dvakrát denně po 12 hodinách s jídlem a vodou. Pravděpodobnost, že budete dostávat hodnocený přípravek, bude 66,6 %, a pravděpodobnost, že budete dostávat placebo, bude 33,3 %. Poznámky k hodnocenému přípravku Přípravek ODM-201 je tableta, která se podává ústy. Narušuje a následně zastavuje proces tvorby nádorových buněk v organismu. V předchozích klinických hodnoceních se prokázala významná protinádorová aktivita přípravku ODM-201 a většina účastníků ho dobře snášela. Přípravek ODM-201 je hodnocený přípravek. To znamená, že zatím nebyl schválen k běžnému užívání. Budete-li zařazen do skupiny s přípravkem ODM-201, budete ho moci užívat pouze po dobu účasti v tomto klinickém hodnocení. Přípravek ODM-201 užívalo v různých klinických hodnoceních více než 160 účastníků. Než ho budou moci kontrolní úřady schválit k běžnému používání, bude nutné ho zkoumat ještě v dalších výzkumných studiích, aby se potvrdilo, zda je skutečně bezpečný a účinný. S případnými dotazy k hodnocenému přípravku se obracejte na zkoušejícího lékaře nebo na některého z pracovníků klinického hodnocení. Vy, zkoušející lékař ani pracovníci klinického hodnocení nebudete vědět, zda hodnocený přípravek skutečně užíváte. Je to proto, aby výsledky studie nemohly být ovlivněny subjektivními názory. Zkoušející lékař to ale bude moci v naléhavých případech zjistit. Jestliže vám byla předepsána hormonální léčba, budete v ní muset pokračovat i během užívání hodnoceného přípravku. Budete požádán, abyste docházel do centra klinického hodnocení na kontrolní vyšetření: během prvních 16 týdnů čtyřikrát a dále jednou za 16 týdnů až do ukončení léčebné fáze vaší účasti v klinickém hodnocení. Až přestanete hodnocený přípravek užívat, budete se každých 16 týdnů až do konce klinického hodnocení dostavovat na kontrolní návštěvu na kliniku nebo vás budeme místo návštěvy kontaktovat telefonicky. Vaše účast v klinickém hodnocení bude trvat maximálně 72 měsíců (6 let). Zkoušející lékař může vaši léčbu v klinickém hodnocení kdykoliv ukončit, pokud zjistí, že pro vás už hodnocený přípravek není vhodný. Z tohoto klinického hodnocení můžete kdykoliv a bez uvedení důvodů odejít.

4 Jaká rizika jsou spojena s klinickým hodnocením ARAMIS a jak mi může účast v něm pomoci Tak jako v jiných klinických hodnoceních se může i v tomto klinickém hodnocení stát, že se vaše onemocnění nezlepší. Přípravek ODM-201 už byl hodnocen u pacientů, jako jste vy, a ukázalo se, že má protinádorový účinek a zároveň ho pacienti dobře snášejí. U některých pacientů, kteří užívali přípravek ODM-201, se ale projevily vedlejší účinky jako například únava, bolest zad, bolest kloubů, nevolnost, bolest, zácpa, nechutenství nebo otoky. Protože výzkumné studie mohou mít také nepříznivý vliv na váš zdravotní stav nebo bezpečnost, budeme váš zdravotní stav po celou dobu klinického hodnocení bedlivě sledovat. Výzkumní pracovníci vypracovali protokol klinického hodnocení. Je to plán, v němž jsou podrobně popsány všechny postupy a vyšetření klinického hodnocení. Na provádění klinického hodnocení dohlíží nezávislá etická komise, která tento protokol posoudila a požaduje, aby se postupovalo přesně podle něj. Budete-li mít kdykoliv během vaší účasti v klinickém hodnocení podezření na nějaký vedlejší účinek, informujte zkoušejícího lékaře. Připomínání kontrolních návštěv v klinickém hodnocení ARAMIS Budete požádán, abyste se dostavil na kliniku na pravidelné kontrolní návštěvy. Budete na nich podstupovat různá vyšetření a testy, kterými budeme sledovat váš zdravotní stav a hodnotit vývoj vašeho onemocnění. Na kontrolních návštěvách: Odpovídejte pravdivě na všechny otázky, které vám v souvislosti s klinickým hodnocením položí zkoušející lékař. Ptejte se na všechno, čemu nebudete rozumět. Budeme vám odebírat vzorky krve a budete odevzdávat vzorky moče. Budete vyplňovat dotazníky o vašem zdravotním stavu a o kvalitě vašeho života. Dostanete od nás deník, do kterého budete zapisovat údaje týkající se klinického hodnocení (např. užívání léků proti bolesti). Deník přinesete s sebou na každou kontrolní návštěvu. Na každou návštěvu s sebou budete nosit všechny nespotřebované dávky hodnoceného přípravku. Budete hlásit případné vedlejší účinky, které se u vás projeví v době mezi kontrolními návštěvami. Nebudete-li se moci na některou kontrolní návštěvu dostavit, spojte se co nejdříve s pracovníky klinického hodnocení a domluvte si náhradní termín.

5 Testy a vyšetření na klinice naplánované pro klinické hodnocení ARAMIS V následující části brožury podrobněji popisujeme testy a vyšetření, které budete podstupovat na každé kontrolní návštěvě na klinice. Popis vyšetření a vysvětlivky k ikonám Posouzení zdravotní anamnézy Předání deníku Zdravotní anamnéza vývoje onemocnění v minulosti Kontrola záznamů v deníku Zhodnocení splnění podmínek pro účast Pořízení snímku hrudníku, břicha a pánve Vyplnění dotazníků ke zdravotnímu stavu, bolestem a kvalitě života Snímek kostí Lékařské vyšetření a zjištění hmotnosti Zhodnocení případných dalších vyšetření a zákroků od předchozí návštěvy, která jste podstoupil kvůli onemocnění Elektrokardiogram (vyšetření, kterým se měří elektrická činnost srdce) Vyhodnocení vedlejších účinků Změření základních životních funkcí (srdečního tepu a krevního tlaku) Kontrola případných dalších užívaných léků Odběr vzorků krve a moče Předání hodnoceného léčebného přípravku Posouzení, jaký vliv má onemocnění na váš běžný denní život Vstupní návštěva Na vstupní návštěvě budou zkoušející lékař a další pracovníci klinického hodnocení posuzovat, zda je pro vás účast v klinickém hodnocení vhodná. Jestliže splníte podmínky pro účast, zařadíme vás do jedné ze dvou skupin. V jedné skupině budou pacienti užívat hodnocený přípravek, ve druhé skupině placebo. (1. den) 1. návštěva

6 Popis vyšetření a vysvětlivky k ikonám Posouzení zdravotní anamnézy Předání deníku Zdravotní anamnéza vývoje onemocnění v minulosti Kontrola záznamů v deníku Zhodnocení splnění podmínek pro účast Pořízení snímku hrudníku, břicha a pánve Vyplnění dotazníků ke zdravotnímu stavu, bolestem a kvalitě života Snímek kostí Lékařské vyšetření a zjištění hmotnosti Zhodnocení případných dalších vyšetření a zákroků od předchozí návštěvy, která jste podstoupil kvůli onemocnění Elektrokardiogram (vyšetření, kterým se měří elektrická činnost srdce) Vyhodnocení vedlejších účinků Změření základních životních funkcí (srdečního tepu a krevního tlaku) Kontrola případných dalších užívaných léků Odběr vzorků krve a moče Předání hodnoceného léčebného přípravku Posouzení, jaký vliv má onemocnění na váš běžný denní život 2. návštěva (15. den) 3. návštěva (29. den)

7 Popis vyšetření a vysvětlivky k ikonám Posouzení zdravotní anamnézy Předání deníku Zdravotní anamnéza vývoje onemocnění v minulosti Kontrola záznamů v deníku Zhodnocení splnění podmínek pro účast Pořízení snímku hrudníku, břicha a pánve Vyplnění dotazníků ke zdravotnímu stavu, bolestem a kvalitě života Snímek kostí Lékařské vyšetření a zjištění hmotnosti Zhodnocení případných dalších vyšetření a zákroků od předchozí návštěvy, která jste podstoupil kvůli onemocnění Elektrokardiogram (vyšetření, kterým se měří elektrická činnost srdce) Vyhodnocení vedlejších účinků Změření základních životních funkcí (srdečního tepu a krevního tlaku) Kontrola případných dalších užívaných léků Odběr vzorků krve a moče Předání hodnoceného léčebného přípravku Posouzení, jaký vliv má onemocnění na váš běžný denní život 4. návštěva (16. týden): Po 4. návštěvě budete na kliniku docházet už jen jednou za 16 týdnů, dokud nepřestanete užívat hodnocený přípravek. Následující vyšetření budou prováděna na návštěvě ve 4. týdnu a na všech zbývajících návštěvách do konce užívání hodnoceného přípravku. Návštěva při ukončení užívání hodnoceného přípravku Závěrečná kontrolní návštěva proběhne 28 dnů po poslední dávce hodnoceného přípravku.

8 Popis vyšetření a vysvětlivky k ikonám Posouzení zdravotní anamnézy Zdravotní anamnéza vývoje onemocnění v minulosti Zhodnocení splnění podmínek pro účast Předání deníku Kontrola záznamů v deníku Pořízení snímku hrudníku, břicha a pánve Kontroly po skončení léčby Po skončení léčby budeme váš zdravotní stav ověřovat každých 16 týdnů. Kontroly budou probíhat formou návštěvy na klinice, nebo kontrolního telefonátu. Vyplnění dotazníků ke zdravotnímu stavu, bolestem a kvalitě života Snímek kostí Lékařské vyšetření a zjištění hmotnosti Elektrokardiogram (vyšetření, kterým se měří elektrická činnost srdce) Změření základních životních funkcí (srdečního tepu a krevního tlaku) Odběr vzorků krve a moče Zhodnocení případných dalších vyšetření a zákroků od předchozí návštěvy, která jste podstoupil kvůli onemocnění Vyhodnocení vedlejších účinků Kontrola případných dalších užívaných léků Předání hodnoceného léčebného přípravku Co když se budu chtít na něco zeptat S případnými dotazy nebo obavami ohledně této brožury, klinického hodnocení nebo hodnoceného přípravku se obracejte na zkoušejícího lékaře nebo na některého z pracovníků klinického hodnocení. Jsou připraveni udělat vše pro to, aby klinické hodnocení bylo pro vás co největším přínosem. Posouzení, jaký vliv má onemocnění na váš běžný denní život

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Kdo může hormonální léčbu podstoupit?

Kdo může hormonální léčbu podstoupit? Hormonální léčba Tento základní přehled je určen pro muže, kteří uvažují o zvolení hormonální léčby jako možnosti, jak mít rakovinu prostaty pod kontrolou. Jedná se o jeden ze základních přehledů, jejichž

Více

Informovaný souhlas. Pilotní projekt termoplastiky u pacientů s těžkým asthma bronchiale

Informovaný souhlas. Pilotní projekt termoplastiky u pacientů s těžkým asthma bronchiale Informovaný souhlas Popis projektu Pilotní projekt termoplastiky u pacientů s těžkým asthma bronchiale Nabízíme Vám možnost účastnit se studie, která bude hodnotit účinnost a efektivitu bronchiální termoplastiky

Více

Operace: radikální prostatektomie

Operace: radikální prostatektomie Operace: radikální prostatektomie Tento základní přehled je určen pro muže, kteří v rámci léčby rakoviny prostaty uvažují o podstoupení operace. Tyto informace mohou být užitečné i pro partnerky či partnery

Více

Časté otázky týkající se zhoubného nádorového

Časté otázky týkající se zhoubného nádorového Informace pro pacienty Čeština Časté otázky týkající se zhoubného nádorového Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Zde je přehled nejčastějších otázek týkajících se karcinomu ledviny. Více

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty

Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Obsah Komu je tato příručka určena Co je prostata? Co znamená rakovina prostaty? Diagnostika rakoviny prostaty Co výsledky

Více

Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty

Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Tato příručka je určena mužům, kterým byla v nedávné době diagnostikována rakovina prostaty (nebo také karcinom prostaty).

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Vydala Kooperativní lymfomová skupina za spolupráce společnosti Roche v roce 2005 Jedním ze základních

Více

Láska prochází ledvinou

Láska prochází ledvinou Láska prochází ledvinou Láska prochází ledvinou Třetí přepracované vydání leden 2011 OTÁZKY A ODPOVĚDI Program transplantací ledvin od žijících dárců Partnerem kampaně Láska prochází ledvinou je společnost

Více

Léčba Revlimidem. Základní informace pro nemocné

Léčba Revlimidem. Základní informace pro nemocné Léčba Revlimidem Základní informace pro nemocné Úvod Dnes se vám dostává do rukou brožurka, která si klade za cíl poskytnout vám více informací o novém léku Revlimid. Chceme abyste byli informováni a

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE Informace pro pacienty a jejich blízké Markéta Protivánková Jiří Vorlíček Brno 2001 1 Markéta Protivánková, Jiří Vorlíček, 2001 ISBN 80 210 2707 X 2 OBSAH 1. Úvod... 4 2. Stručná

Více

dárcovství krvetvorných vědět

dárcovství krvetvorných vědět Zapiste do ˇzivota... ˇ se nekomu ˇ dárcovství krvetvorných co o něm buněk potřebujeme vědět Obsah Proč se stát dárcem 1 Vstup do registru 2 Kdo může a kdo nemůže být dárcem dřeně 7 Výběr dárce pro určitého

Více

Lokalizovaný karcinom ledviny

Lokalizovaný karcinom ledviny Informace pro pacienty Čeština 3 Lokalizovaný karcinom ledviny Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Pokud je u vás diagnostikováno lokalizované zhoubné onemocnění ledvin, váš lékař vám může

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN O B S A H K čemu slouží ledviny...2 Co jsou nádory...3 Co je zhoubný nádor ledvin...4 Jaké jsou příznaky zhoubného onemocnění ledvin...5 Jak se stanoví diagnóza zhoubného

Více

WHO: Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS

WHO: Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS Společný výzkumný projekt WHO zaměřený na léčbu drogových závislostí a HIV/AIDS WHO: Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS Sponzorováno Sv?tovou zdravotnickou organizací (WHO) Manuál

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Jak vyloučit & zvládnout. vedlejší účinky. kdy, co, proč... změna terapie alternativní a standardní léčba ty a tvůj lékař internetová spojení

Jak vyloučit & zvládnout. vedlejší účinky. kdy, co, proč... změna terapie alternativní a standardní léčba ty a tvůj lékař internetová spojení Jak vyloučit & zvládnout vedlejší účinky kdy, co, proč... změna terapie alternativní a standardní léčba ty a tvůj lékař internetová spojení příručka k vedlejším účinkům HIV terapie 2 Obsah: Oddíl I: Obecné

Více

ŽIVOT POKRAČUJE! Bruno M. Meiser, M.D. Bruno Reichart, M.D. Informační brožura pro pacienty po transplantaci srdce

ŽIVOT POKRAČUJE! Bruno M. Meiser, M.D. Bruno Reichart, M.D. Informační brožura pro pacienty po transplantaci srdce Bruno M. Meiser, M.D. Bruno Reichart, M.D. ŽIVOT POKRAČUJE! Informační brožura pro pacienty po transplantaci srdce Druhé vydání 2007 aktualizace MUDr. Helena Bedáňová, Ph.D., CKTCH Brno OBSAH 1 Úvod...5

Více

Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba

Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba O Alianci žen s rakovinou prsu Aliance žen s rakovinou prsu o. p. s. byla založena v roce 2002 devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako

Více

Život s Cushingovým syndromem

Život s Cushingovým syndromem Život s Cushingovým syndromem Váš pes a Cushingův syndrom Tato příručka vám má pomoci zodpovědět jakoukoli otázku, týkající se Cushingova syndromu a jeho léčby. Poskytuje některé konkrétní informace o

Více

Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba

Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba O Alianci žen s rakovinou prsu Aliance žen s rakovinou prsu o. p. s. byla založena v roce 2002 devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako

Více

Léčba Velcade. Základní informace pro nemocné

Léčba Velcade. Základní informace pro nemocné Léčba Velcade Základní informace pro nemocné Úvod Tuto brožuru jste obdržel/a, abyste se dozvěděl/a více o novém léku Velcade (TM) (bortezomib). V brožurce se dozvíte: Co je Velcade TM Jak Velcade TM

Více

Život při léčbě pomocí hluboké mozkové stimulace

Život při léčbě pomocí hluboké mozkové stimulace 1 Hanson, WR, Svensson, Effect of bilateral stimulation of the subthalamic nucleus on parkinsonian dysarthria. Brain & Language. 1994, 85(2), 190-196. 2 Montarurier C., Moria, B, et al, Mechanisms of body

Více

Porozumění možnostem léčby při selhání ledvin. Science + Solu ons + Systems + Support

Porozumění možnostem léčby při selhání ledvin. Science + Solu ons + Systems + Support Porozumění možnostem léčby při selhání ledvin Science + Solu ons + Systems + Support Obsah 3 Co se mi stalo? 4 Ledviny: Jak pracují? 5 Co se stane když onemocním chronickým selháním ledvin (CHSL)? Nejčastější

Více

Kurz pro aktivisty. Oddíly 1-8: základní informace o HIV

Kurz pro aktivisty. Oddíly 1-8: základní informace o HIV Kurz pro aktivisty v oblasti léčby HIV/AIDS Oddíly 1-8: základní informace o HIV Imunitní systém a počet CD4 Virologie, HIV a virová nálož Úvod do antiretrovirové léčby Nežádoucí účinky léčby Oportunní

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Femoston 2/10, 2mg/10mg, potahované tablety estradiolum/dydrogesteronum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Femoston 2/10, 2mg/10mg, potahované tablety estradiolum/dydrogesteronum sp.zn sukls24970/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Femoston 2/10, 2mg/10mg, potahované tablety estradiolum/dydrogesteronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Co je třeba vědět o transplantaci jater Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Obsah Vydal: Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2004, za finanční podpory Roche Praha, s.r.o. Text: MUDr.

Více