SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER Navigační systém Columbus Návod k obsluze

2

3 Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. Doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli tento Návod k obsluze, abyste se s Vaším navigačním systémem rychle a dobře seznámili. Pokud budete mít v souvislosti s Vaším navigačním systémem další dotazy nebo nějaké problémy, obraťte se, prosím, na autorizovaného servisního partnera ŠKODA, nebo kontaktujte Vašeho importéra. Odlišné národní právní předpisy mají přednost před informacemi uvedenými v tomto Návodu k obsluze. Přejeme Vám mnoho radosti a ujetých kilometrů s Vaším navigačním systémem a vždy šťastnou cestu. Vaše ŠKODA AUTO a.s. (dále jen ŠKODA)

4 Obsah Obecné pokyny Návod k obsluze 3 Značky v textu 3 Důležitá upozornění 3 Přehled přístroje 4 Zapnutí a vypnutí přístroje 4 Nastavení hlasitosti 5 Ovládání na displeji 5 Zadávací obrazovka s klávesnicí 6 Hlasové ovládání navigačního systému Úvodní informace 7 Hlasové příkazy 7 Režim SETUP Hlavní nabídka režimu SETUP 9 Nastavení rádia 9 Nastavení médií 9 Nastavení telefonu 10 Nastavení systému 10 Nastavení displeje 10 Nastavení mapy 10 Nastavení navigace 10 Nastavení dopravních informací 11 Nastavení hlasového ovládání 11 Nastavení videa 11 Nastavení televize 11 Režim RADIO Hlavní nabídka RADIO 13 Funkce dopravního vysílání TP 13 Režim MEDIA Hlavní nabídka MEDIA 14 Úvodní informace k režimu CD/DVD 15 Úvodní informace pro režim MP3 16 Paměťová karta 16 Externí zdroje 17 Pevný disk (HDD) 18 Režim video 18 Režim TV 20 Režim PHONE Hlavní nabídka TELEFON 22 Telefonní seznam 22 Telefonní hovor a funkce během hovoru 23 Nabídka SMS 23 Režim TONE Nastavení zvuku 25 Režim MAP Zobrazení mapy 26 Funkční tlačítko Navigace 27 Funkční tlačítko Dodatečné okno 27 Režim NAV (Navigace) Úvodní informace 29 Navigační data a navigační DVD 29 Zadávací obrazovky navigace 30 Hlavní nabídka navigace 30 Funkční tlačítko Nový cíl 31 Režim tras s jedním cílem 33 Režim tras s dílčími cíli 34 Režim navigace terénem 34 Manuální uzavření úseku 35 Dynamické navigování s využitím TMC 35 Režim TMC Zobrazení textových dopravních zpráv TMC 37 Věcný rejstřík 2 Obsah

5 Obecné pokyny Návod k obsluze V tomto Návodu k obsluze jsou popsány všechny možné součásti výbavy vozidla, aniž by byly označeny jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava určená pouze pro některé trhy. Ve Vašem vozidle tak nemusí být všechny součásti výbavy popsané v tomto Návodu k obsluze. Rozsah výbavy Vašeho vozidla zjistíte z prodejní dokumentace, kterou jste obdrželi při koupi vozidla. Pro bližší informace se obraťte na svého prodejce ŠKODA. Záruka Pro tento přístroj platí stejné záruční podmínky jako pro nová vozidla viz Servisní knížka. Údržba displeje UPOZORNĚNÍ Pro čištění displeje nepoužívejte žádná rozpouštědla jako benzin nebo terpentýn, která by mohla povrch displeje poškodit. Zacházejte s displejem opatrně, protože byste mohli prsty vytlačit do jeho povrchu prohlubně a při dotyku ostrými předměty ho poškrábat. Značky v textu Konec odstavce. Odstavec pokračuje na další straně. Přechod k následujícímu tlačítku. Důležitá upozornění Bezpečnostní pokyny Poznámka Displej můžete čistit měkkou látkou a případné otisky prstů smýt čistým alkoholem. Příjem signálu Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rádiový signál a GPSsignál pro navigaci rušit natolik, že dojde k jeho úplnému výpadku. Zabezpečení proti krádeži POZOR V prvé řadě věnujte pozornost řízení! Jako řidič nesete plnou zodpovědnost za bezpečnost silničního provozu. Systém používejte jen tak, abyste měli vozidlo za každé dopravní situace plně pod kontrolou - nebezpečí nehody! Hlasitost přístroje mějte nastavenou tak, aby bylo vždy slyšet akustické signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem přednosti jízdy jako jsou vozidla policie, zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sboru. Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození sluchu! Ochranné kódování Vašeho navigačního systému proti krádeži zabrání tomu, aby byl přístroj uveden do provozu po přerušení napájení, např. během opravy vozidla nebo po krádeži. Po odpojení akumulátoru, přístroje od palubní sítě nebo přepálení pojistky je nezbytné, abyste při uvádění přístroje do provozu zadali ochranný kód. Aby se zajistila účinná ochrana proti krádeži, je možno číselný kód získat jen online prostřednictvím systému ŠKODA. V případě potřeby se obraťte na autorizovaného servisního partnera ŠKODA. Zadání kódu Pokud se po zapnutí přístroje objeví pole s funkčními tlačítky a výzvou k zadání kódu, je nutno přístroj odblokovat zadáním správného čtyřmístného číselného kódu. Stisknutím funkčních tlačítek v poli číslic 0 až 9 zadejte čtyřmístný číselný kód. Číslice se zobrazí v zadávacím řádku. Obecné pokyny 3

6 Po zadání řady čtyř číslic pole číslic zešedne (nebude aktivní) a zadávat další číslice již nebude možné. Pokud chcete v zadávacím řádku číslice zprava doleva mazat, stiskněte na displeji funkční tlačítko. Je-li v zadávacím řádku zobrazen správný číselný kód, stiskněte funkční tlačítko OK. Chybný číselný kód Pokud jste při zadávání kódu omylem potvrdili chybný kód, je možno proces zadávání ještě jednou zopakovat. Počet pokusů je zobrazen ve spodním řádku displeje. Pokud i podruhé zadáte špatný kód, přístroj se na jednu hodinu zablokuje. Zadání kódu je možné opakovat teprve po uplynutí jedné hodiny, během které byly přístroj a zapalování zapnuté. Pokud opět dvakrát zadáte chybný kód, přístroj se opět na hodinu zablokuje. Poznámka Kód je normálně uložen v paměti sdruženého panelu přístrojů. Tím se navigační systém automaticky dekóduje (komfortní dekódování). Ruční zadání kódu není tedy v normálních případech nutné. Zobrazení na displeji TMC - zobrazení dopravních zpráv TMC 37 SETUP - nastavení v jednotlivých režimech 9 a - tlačítka pro posun vzad a vpřed režim RADIO - pro volbu rozhlasových stanic uložených v paměti. režim MEDIA - pro volbu následující, resp. předcházející skladby. režim TV - pro volbu TV stanic. Otvor pro CD nebo DVD 14 Displej 5 - vysunutí CD nebo DVD 15 - aktivace hlasového ovládání 7 Tlačítko nabídek režim RADIO - otáčením lze ručně ladit stanice; krátkým stisknutím se aktivuje / deaktivuje krátkodobé přehrávání stanic (Scan). režim MEDIA - otáčením lze ručně měnit titul; krátkým stisknutím v režimu audio se aktivuje / deaktivuje krátkodobé přehrávání titulů (Scan). zobrazení mapy (MAP) - otáčením lze měnit měřítko mapy; krátkým stiskem se během režim navigace (NAV) - během navigování k cíli se krátkým stiskem vyvolá zopakování navigačního hlášení. Otvor pro paměťovou kartu 16 Na displeji přístroje se zobrazují např. informace z Climatronicu, vzdálenost vozidla od překážky při aktivaci pomoci při parkování atd. Zapnutí a vypnutí přístroje Přehled přístroje - Tlačítko pro zapnutí / vypnutí přístroje (stisknutím) nastavení hlasitosti aktuálně přehrávaného zdroje zvuku / hlasového ovládání (otáčením) 5 RADIO - režim Rádio 13 MEDIA - režim Media 14 PHONE - režim Telefon 22 TONE - nastavení zvuku a hlasitostí 25 MAP - zobrazení mapy 26 NAV - režim Navigace 29 Pro zapnutí resp. vypnutí přístroje stiskněte tlačítko 1. Po zapnutí přístroje se aktivuje zdroj zvuku, který byl před vypnutím přístroje aktivní. Pokud je přístroj zapnutý a vytáhnete klíč ze zapalování, přístroj se automaticky vypne. Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem KESSY, přístroj se po vypnutí motoru a otevření dveří řidiče automaticky vypne. Pokud nejprve otevřete dveře řidiče a následně vypnete motor, vypne se přístroj teprve po uzamknutí vozidla. Při vypnutém zapalování se přístroj přibližně po půlhodině automaticky vypne (ochrana akumulátoru vozidla před vybitím). 4 Obecné pokyny

7 Nastavení hlasitosti Pro zvýšení hlasitosti otáčejte tlačítkem 1 doprava. Pro snížení hlasitosti otáčejte tlačítkem 1 doleva. Změna hlasitosti se znázorní na displeji přístroje. Pokud je hodnota hlasitosti snížena na 0, zvuk z reproduktorů se zcela ztlumí a na displeji se zobrazí symbol. UPOZORNĚNÍ Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození reproduktorů vozidla. Ovládání na displeji Funkčním tlačítkem B a D se vrátíte z každé nabídky do nabídky předcházející. Posuvník Stisknutím posuvníku E» obr. 1 a pohybem dolů resp. nahoru (nebo dotykem na funkční tlačítka a ) je možný pohyb v aktuální nabídce. Posuvníkem v nastavovacím pruhu můžete také pohybovat tak, že stisknete funkční tlačítko - nebo + např. v nastavení pro režim video DVD. Vyskakovací okna Po stisknutí funkčního tlačítka F se otevře tzv. vyskakovací okno s nabídkou dalších položek. Stiskněte krátce jednu z nabídnutých položek. Vyskakovací okno se zavře a ve funkčním tlačítku se zobrazí název zvolené položky. Pokud chcete vyskakovací okno zavřít, aniž byste změnili nastavení, stiskněte ve vyskakovacím okně funkční tlačítko. Zatrhávací políčko Některé funkce je možno jen zapnout nebo vypnout. Před funkcí, kterou je možno jen zapnout nebo vypnout, je zobrazeno tzv. zatrhávací políčko G» obr. 1: - funkce je zapnutá - funkce je vypnutá. Pro zapnutí nebo vypnutí funkce krátce stiskněte příslušné funkční tlačítko. Pokud na displeji žádná funkční tlačítka nejsou (např. během přehrávání DVD), dotkněte se krátce displeje, aby se funkční tlačítka zobrazila. Obr. 1 Režim SETUP: hlavní nabídka Nastavení / Nastavení rádia Displej přístroje je takzvaný touchscreen (dotyková obrazovka). Oblasti na displeji, které mají barevný rámeček, jsou právě aktivní a lze je ovládat dotykem displeje. Některé funkce navigačního systému je možné ovládat přes multifunkční volant, viz Návod k obsluze Vašeho vozidla. Funkční tlačítka na displeji Aktivní oblasti, kterými se volí funkce nebo nabídka, se nazývají funkční tlačítka. Dotkněte se např. v hlavní nabídce Nastavení funkčního tlačítka Rádio» obr. 1, abyste zvolili Nastavení rádia C» obr. 1. Ve které nabídce se právě nacházíte, vidíte v řádku pro tituly A a C. Příklad menu uvedených v Návodu k obsluze Stiskněte tlačítka ABC DEF - tlačítka, která je nutné postupně stisknout. XYZ - popis funkčního tlačítka v první úrovni menu XYZ - popis funkčního tlačítka ve druhé úrovni menu XYZ - popis funkčního tlačítka ve druhé úrovni menu XYZ - popis funkčního tlačítka v první úrovni menu Obecné pokyny 5

8 Zadávací obrazovka s klávesnicí - mazání znaků v zadávacím řádku od pozice kurzoru zprava doleva OK - potvrzení textu napsaného v zadávacím řádku Volba zvláštních znaků pro písmena V zadávací obrazovce jsou některá písmena označena symbolem. Dlouhý stisk takto označeného písmena nabízí možnost vybrat speciální znaky zvoleného jazyku, včetně znaků s diakritikou. Některé zvláštní znaky je možno i vypsat. Místo německých zvláštních znaků Ä, Ü a Ö rozezná navigační systém také pořadí znaků AE, UE a OE. Ostatní zvláštní znaky je možno také ignorovat, např. místo É, Ê nebo Ě rozezná navigační systém také normální E. Obr. 2 Příklad zadávací obrazovky s klávesnicí / Příklad zadávací obrazovky s číslicemi Zadávací obrazovka s klávesnicí je k dispozici například při zadávání jména nového cíle, při vyhledávání zvláštního cíle nebo telefonního kontaktu. Jestliže stisknete funkční tlačítko se znakem na klávesnici v zadávací obrazovce, objeví se tento znak v zadávacím řádku v horní části displeje. Znaky v zadávacím řádku můžete mazat, měnit jejich pořadí a pro jejich doplnění si nechat zobrazovat zvláštní znaky. Rozsah nabídky znaků je závislý na kontextu. Další možnosti zadávání: - zobrazení počtu shodných zápisů dle výběru. Funkční tlačítko přepíná na seznam shodných zápisů podle výběru. - návrat z každé nabídky do nabídky předcházející - zobrazení seznamu shodných zápisů podle výběru - přepínání mezi velkými a malými písmeny - přepnutí na zadávací obrazovku pro číslice a zvláštní znaky A-Z - přepnutí na zadávací obrazovku pro písmena - zadávání mezer - přepnutí na psaní písmen v azbuce ABC - přepnutí na psaní písmen v latince - pohyb kurzoru v zadávacím řádku vlevo nebo vpravo 6 Obecné pokyny

9 Hlasové ovládání navigačního systému Úvodní informace Hlasové ovládání je možné pouze v některém z těchto jazyků: čeština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, portugalština, holandština, italština. Hlasové ovládání můžete využít v režimu RADIO, MEDIA, PHONE, MAP a NAV. Zapnutí hlasového ovládání (dialogu) Krátkým stisknutím tlačítka. Dialog Volbu dlouhého nebo krátkého dialogu lze nastavit stisknutím tlačítka na přístroji a vyslovením příkazu Dlouhý dialog (systém vysloví hlášení celé bez zkrácení) nebo Krátký dialog (systém některá hlášení zkrátí nebo je nahradí akustickým signálem (gong) a ovládání systému se urychlí) nebo manuálně v režimu SETUP» strana 11, Nastavení hlasového ovládání. Přerušení hlášení Krátkým stisknutím tlačítka na přístroji lze ukončit právě přehrávané hlášení. To umožní dříve vyslovit další hlasový příkaz. Vypnutí hlasového ovládání (dialogu) Po provedení hlasového příkazu se hlasové ovládání automaticky vypne. Stisknutím jednoho z tlačítek umístěných po stranách displeje přístroje nebo dotykem na displej (pokud se nejedá o stisknutí funkčního tlačítka Schovat ve Vizuální nápovědě). Vyslovením příkazu Zrušit. Když systém při zapnutém dialogu nedostane nebo nerozezná hlasový příkaz, odpoví otázkou Jak prosím? a umožní tak nové vyslovení příkazu. Pokud systém ani podruhé nedostane hlasový příkaz, ozve se nápověda. Pokud systém ani potřetí nedostane hlasový příkaz, ozve se hlášení Zrušit a hlasové ovládání se vypne. Optimální srozumitelnost příkazů závisí na několika faktorech: Mluvte normální intenzitou hlasu bez přízvuku a nadměrných pomlk. Vyvarujte se špatné výslovnosti. Nepoužívejte zkratky - vyslovujte vždy celý příkaz. Nemluvte, když systém vydává nějaký pokyn. Dokud systém nedomluví, nebude reagovat na další příkaz. Zavřete dveře, okna a střešní okno, zamezíte tak rušivým vlivům okolí na srozumitelnost příkazů. Během dialogu omezte zvuky ve vozidle, např. současně hovořící cestující. Mikrofon pro hlasové ovládání je nasměrován na řidiče i spolujezdce. Proto může přístroj ovládat řidič i spolujezdec. Hlasové příkazy Systém rozpozná pouze záznamů (tzn., že např. v režimu NAV, pro zvolenou zemi, rozpozná pouze největších měst). Pokud požadované město není zahrnuto v těchto záznamech nelze jej vyslovit standardně, ale lze využít hláskování. Všeobecné informace o hlasovém ovládání vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka na přístroji a vyslovením příkazu Návod. Poté se ozve hlášení, že je Návod rozdělen do sedmi částí. Pokud chcete podrobnější informace o jednotlivých částech Návodu, vyslovte příkaz např. Návod část 2. Všeobecnou nápovědu pro jednotlivé režimy vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka na přístroji a vyslovením příkazu Pomoc krátké příkazy. Hlasový příkaz Nápověda Nápovědu lze vyvolat vyslovením příkazu Nápověda nebo Pomoc. Podle toho v jakém režimu se nacházíte nabídne Nápověda možnosti. Pokud jsou nabídnuté možnosti nedostačující, vyslovte příkaz Další možnosti. Přepínání mezi režimy Pokud se chcete po zapnutí hlasového ovládání přepínat mezi jednotlivými režimy, vyslovte vždy název režimu do kterého se chcete přepnout. Tzn., že pokud jste např. v režimu RADIO a chcete se přepnout do režimu MEDIA vyslovte příkaz Média. Názvy režimů PHONE, MAP, NAV vyslovujte vždy jako Telefon, Mapa, Navigace. V každém režimu můžete použít hlasové příkazy pro ostatní režimy - přístroj automaticky přepíná mezi jednotlivými režimy. Vizuální nápověda Pokud chcete aby se zobrazovala nápověda na displeji přístroje, aktivujete ji (a následně deaktivujete) pouze manuálně v režimu SETUP» strana 11, Nastavení hlasového ovládání. Hlasové ovládání navigačního systému 7

10 Hlasový záznam V režimech PHONE, NAV a RADIO lze uložit krátký hlasový záznam, který po jeho vyslovení provede požadovaný příkaz (např. v režimu PHONE lze uložit k tel. kontaktu Hlasový záznam a po jeho vyslovení zahájí systém vytáčení). 8 Hlasové ovládání navigačního systému

11 Režim SETUP Hlavní nabídka režimu SETUP Obr. 3 Hlavní nabídka SETUP Regionální RDS - zapnutí / vypnutí automatického sledování stanic přes RDS Automaticky - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším příjmem signálu Fix - zvolená regionální rozhlasová stanice bude držena co nejdéle Dopravní vysílání (TP) - zapnutí / vypnutí přijímání dopravních vysílání Aktuální TMC stanice:... - zobrazení stanice TMC, ze které se dopravní zprávy přijímají Oblíb. TMC stanice - volba oblíbené TMC stanice Automaticky - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším příjmem signálu výběr ze seznamu TMC stanic Smazat uložené stanice z paměti - vymazání paměti stanic Poznámka Stiskněte tlačítko SETUP a následně funkční tlačítko: Rádio» strana 9, Nastavení rádia; Media» strana 9, Nastavení médií; Telefon» strana 10, Nastavení telefonu; Systém» strana 10, Nastavení systému; Displej» strana 10, Nastavení displeje; Mapa» strana 10, Nastavení mapy; Navigace» strana 10, Nastavení navigace; Dopravní informace» strana 11, Nastavení dopravních informací; Hlasové ovládání» strana 11, Nastavení hlasového ovládání; Video» strana 11, Nastavení videa. Nastavení rádia Stiskněte tlačítko SETUP Rádio. Tlačítka se šipkou - upřesnění funkce přepínání stanic v režimu RADIO pomocí tlačítek se šipkou Seznam stanic - přepínání všech dostupných stanic zvoleného frekvenčního pásma Paměť stanic - přepínání pouze uložených stanic RDS (Radio Data System) slouží k přenosu identifikace programu a umožňuje kromě jiného také automatické vyhledávání téže rozhlasové stanice na jiné frekvenci. Je-li dostatečně kvalitní příjem, zobrazuje se, u rádiových stanic s možností RDS, místo frekvence stanice její jméno. TMC (Traffic Message Channel) je digitální datová služba rádia se stálým přenosem dopravních zpráv. Nastavení médií Stiskněte tlačítko SETUP Media. Aktivovat AV vstup - pro přehrávání z externího zdroje audio nebo video, je-li zabudován TV tuner Aktivovat AUX vstup - pro přehrávání externího zdroje audio Automaticky přehrát Bluetooth audio - automaticky aktivuje přehrávání audia z media přehrávače AUX úroveň vstupu - nastavení vstupní citlivosti externího zdroje Nízká - nízká úroveň Střední - střední úroveň Vysoká - vysoká úroveň Deaktivovat názvy skladeb/interpretů - podle nastavení se bude při přehrávání Audio-CD s CD textem a v režimu MP3 zobrazovat jméno skladby a jméno zpěváka nebo jen název souboru a adresáře Scan/Mix/Opakovat včetně podadresářů - přehraje postupně všechna data MP3 v adresářích a podadresářích v takovém pořadí, v jakém jsou uložena na přehrávaném médiu Režim SETUP 9

12 Nastavení telefonu Stiskněte tlačítko SETUP Telefon. Aktualizovat telefonní seznam - načtení telefonního seznamu z mobilního telefonu do paměti zařízení. Tento proces může trvat několik minut. Smazat seznamy volání - smazání seznamů volání Smazat SMS - smazání textových zpráv Zkrácená volba - úprava tlačítek zkrácené volby Vypnout telefon - vypnutí telefonu Obnovit výrobní nastavení - obnovení nastavení nabídek telefonu na stav dodání z výroby a vymazání uložených uživatelských profilů Změnit pořadí v seznamech volání - změna pořadí v seznamech volání od nejstaršího příp. od nejnovějšího Tmavší - tmavší Nejtmavší - nejtmavší Den/Noc - přepínání mezi denním, nočním a automatickým režimem zobrazení mapy Automaticky - řídí se podle nastavení dostupných snímačů vozidla Den - nastavení pro denní režim Noc - nastavení pro noční režim Potvrzovací tón - zapnutí / vypnutí zvukového znamení při stisku kláves Zap. - zapnutí Vyp. - vypnutí Vypnout displej - je možné vypnout displej do tzv. úsporného režimu, v dolní části displeje se zobrazí pouze informace o aktuálním zdroji audio. Displej uvedete do aktivního režimu dotykem na displej nebo na kterékoli tlačítko kromě dotyku na ovládací knoflík. Nastavení systému Nastavení mapy Stiskněte tlačítko SETUP Systém. Jazyk/Language - výběr jazyku menu pro zobrazování a hlasová sdělení Automaticky - automatický výběr jazyku podle nastavení v informačním panelu nebo přímý výběr požadovaného jazyku ze seznamu Formát datumu - nastavení formátu datumu Zobrazení času - zobrazení aktuálního času na displeji v režimech RADIO, MEDIA a MAP Vyp. - vypnutí Zap. - zapnutí Datum - nastavení datumu Výrobní nastavení - obnovení výrobního nastavení vybrat nastavení, které se má vrátit na stav dodání z výroby Obnovit - obnovení nastavení nabídek na stav dodání z výroby a vymazání uložených uživatelských profilů Nastavení displeje Stiskněte tlačítko SETUP Displej. Stupeň jasu - nastavení stupně jasu displeje Nejsvětlejší - nejsvětlejší Světlejší - světlejší Střední - střední Stiskněte tlačítko SETUP Mapa. Dodatečné okno - poloha dodatečného okna v zobrazení mapy Vlevo - vlevo Vpravo - vpravo Navigační symboly - zobrazení navigačních manévrů a kompasu v dodatečném okně ve 2D nebo 3D zobrazení Informace o cíli - zobrazení informace o cíli» strana 26, Funkční tlačítka a symboly během navigování k cíli Cíl - cíl Příští dílčí cíl - příští dílčí cíl Detaily mapy - zvolení kategorie zvláštních cílů, které se pomocí symbolů zobrazí na mapě Ukázat symbol Top-cílů - cíle, které jsou uloženy jako top-cíle, se zobrazí na mapě symbolem zvolené kategorie top-cílů Ukázat omezení rychlosti - na displeji se zobrazí aktuální omezení rychlosti v daném úseku silnice Nastavení navigace Stiskněte tlačítko SETUP Navigace. 10 Režim SETUP

13 Nabídnout 3 alternativní trasy - nabídka tří alternativních tras při výpočtu trasy» strana 31, Funkční tlačítko Parametry Navigační pokyny - nastavení hlasových navigačních pokynů Vyp. - vypnutí Dynamická - hlasová doporučení pro jízdu budou vydávána jen v případě, že vypočítanou trasu opustíte, např. z důvodu dopravní komplikace Zap. - zapnutí Zobrazení času - nastavení zobrazení času ve spodní části mapy Čas příjezdu - zobrazení času příjezdu do cíle Zbývající čas - zobrazení zbývajícího času jízdy Moje zvláštní cíle - import vlastních zvláštních cílů z SD karty Zadání adresy domů - úprava adresy domů» strana 32, Funkční tlačítko Domů Zadání cíle - zobrazení nabídky zadání adresy» strana 31, Funkční tlačítko Adresa Aktuální poloha - uložení aktuální pozice jako adresy domů Smazat - smazání adresy domů Upravit - upravení adresy domů Nastavit aktuální polohu - nastavení aktuální polohy jako adresy domů Rozšířené nastavení navigace - rozšířené nastavení navigace Demo režim - možnost spustit virtuální (zdánlivé) navigování k cíli Zadat místo startu - zadání místa startu pro demo režim Prům. rychlost pro výp. času - v závislosti na nastavené průměrné rychlosti se bude během výpočtu trasy zjišťovat a podle nastavení zobrazovat čas příjezdu nebo doba jízdy Rychlá - rychlá Střední - střední Pomalá - pomalá Nastavení dopravních informací Stiskněte tlačítko SETUP Dopravní informace. Oblíbená TMC stanice - volba oblíbené TMC stanice Automaticky - automatické vyhledání TMC stanice výběr Vaší oblíbené TMC stanice ze seznamu Zobrazení TMC zpráv - volba zobrazování dopravních zpráv Vše - zobrazení všech aktuálních dopravních zpráv Na trase - zobrazení jen těch dopravních zpráv, která se vyskytují k trase Dopravní vysílání (TP) - zapnutí a vypnutí dopravních vysílání» strana 13, Funkce dopravního vysílání TP Nastavení hlasového ovládání Stiskněte tlačítko SETUP Hlasové ovládání. Styl dialogu - nastavení stylu dialogu Dlouhý - systém vysloví hlášení celé bez zkrácení Krátký - systém některá hlášení zkrátí nebo je nahradí akustickým signálem (gong) a ovládání systému se urychlí Vizuální nápověda pro hlasové ovládání - zvolená vizuální nápověda zobrazí nabídku nejdůležitějších možných příkazů ve vyskakovacím okně. Vizuální nápovědu si můžete nastavit pro každý režim v systému zvlášť (tzn. pokud si nastavíte Vizuální nápovědu jen pro režim MAP bude se zobrazovat pouze v tomto režimu). Smazat hlasové záznamy - smazání vlastních hlasových záznamů uložených pro jednotlivé položky Vše - všechny hlasové záznamy Telefonní seznam - telefonní seznam Paměť rádia - paměť rádia Navigační paměť - navigační paměť Nastavení videa Stiskněte tlačítko SETUP Video. Audio-jazyk - jazyk hlasového výstupu Menu-jazyk - jazyk DVD-menu Titulky - titulky DVD-formát - nastavení formátu DVD 4:3 - formát 4:3 16:9 - formát 16:9 Nastavení televize Stiskněte tlačítko SETUP Video. TV režim hledání - režim vyhledávání televizních stanic Seznam stanic - výběr televizní stanice ze seznamu v daném místě dostupných stanic Paměť stanic - zobrazení jen těch televizních stanic, které jsou uloženy v paměti stanic TV Norma - změna televizní normy Režim SETUP 11

14 TV-formát - změna poměru stran obrazu 4:3 - formát 4:3 16:9 - formát 16:9 TV Audio-kanál - volba jazykového kanálu u dvojjazyčného zvuku (dual) Kanál A - jazykový kanál A Kanál B - jazykový kanál B Automatické přepínání DVB-T/Analog - zvolená televizní stanice se bude hledat v analogové, případně digitální podobě Smazat TV-seznam v paměti - smazání paměti televizních stanic AV1 norma - norma pro přehrání pro vždy jeden připojený externí zdroj audio nebo video AV2 norma - norma pro přehrání pro vždy jeden připojený externí zdroj audio nebo video 12 Režim SETUP

15 Režim RADIO Hlavní nabídka RADIO Stiskněte tlačítko RADIO - hlavní nabídka RADIO Funkční tlačítko Pásmo FM - frekvenční pásmo FM AM - frekvenční pásmo AM Obr. 4 Hlavní nabídka RADIO Frekvenční pásmo lze také měnit opakovaným stiskem tlačítka RADIO. Funkční tlačítko Seznam stanic Zobrazí seznam rozhlasových stanic frekvenčního pásma FM, které je možno v daném okamžiku přijímat. Pokud je některá rozhlasová stanice ze seznamu stanic uložena v paměti, zobrazí se číslo předvolby. Funkční tlačítko Paměť Předvolby nastavení zobrazení tlačítek předvolby 1-6 Předvolby nastavení zobrazení tlačítek předvolby 7-12 Předvolby nastavení zobrazení tlačítek předvolby Předvolby nastavení zobrazení tlačítek předvolby Přepínání stanic uložených v paměti přístroje tlačítky nebo - dle nastavení Režim šipek (na displeji se zobrazí Paměť) nebo všech stanic v daném místě dostupných» strana 9, Nastavení rádia. Uložení rozhlasové stanice do paměti stanic - nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici a podržte funkční tlačítko 1 až 24, dokud se neozve signální tón. Funkční tlačítko Extra Scan - přehrání všech dostupných rozhlasových stanic ze seznamu stanic, vždy po dobu asi pěti sekund. Pokud si přejete automatické přehrávání na právě přehrávané stanici ukončit, stiskněte znovu tlačítko nabídek 15 nebo funkční tlačítko Scan. TP - zapnutí / vypnutí dopravního vysílání (pouze v režimu FM)» strana 13, Funkce dopravního vysílání TP Vypnout displej - je možné vypnout displej do tzv. úsporného režimu, kdy je zobrazen pouze černý displej a v dolní části se zobrazí pouze aktuální informace o zdroji audio. Displej uvedete do aktivního režimu dotykem na displej nebo na kterékoli tlačítko kromě dotyku na ovládací knoflík. RDS (Radio Data System) slouží k přenosu identifikace programu a umožňuje kromě jiného také automatické vyhledávání téže rozhlasové stanice na jiné frekvenci. Je-li dostatečně kvalitní příjem, zobrazuje se, u rádiových stanic s možností RDS, místo frekvence stanice její jméno. V případě, že rozhlasová stanice v okamžiku ukládání do paměti, vyšle nějakou doplňkovou informaci pomocí funkce RDS, může se stát, že se v paměti stanic neobjeví správné jméno stanice. Funkční tlačítko Man. Ruční ladění stanic otáčením tlačítka nabídek 15 nebo funkčními tlačítky ve spodní části displeje. Funkce dopravního vysílání TP Stiskněte tlačítko RADIO Extra TP - zapnutí / vypnutí dopravního vysílání. Zobrazení TP ve spojení se jménem stanice (např. v seznamu stanic nebo v paměti stanic) poukazuje na stanici s dopravním vysíláním. Je-li funkce dopravního vysílání zapnutá, stará se část přístroje určená k příjmu o to, aby byla vždy přijímána nějaká stanice s dopravním vysíláním, nezávisle na tom, kterou rozhlasovou stanici posloucháte. Během poslechu médií se na pozadí stále automaticky vyhledává dostupná rozhlasová stanice s dopravním zpravodajstvím. Připravenost přijímat dopravní vysílání je symbolizována písmeny TP v pravém horním rohu displeje. Pokud není možné přijímat žádnou rozhlasovou stanici s dopravním vysíláním, např. z důvodu rušení rádiového příjmu, zobrazí se místo TP, No TP. Režim RADIO 13

16 Režim MEDIA Hlavní nabídka MEDIA Obr. 5 Hlavní nabídka MEDIA Hlavní nabídka MEDIA se zobrazuje buď jako nabídka Audio nebo jako nabídka Video, podle toho, jaké jste zvolili médium zdroje. Volba hlavní nabídky MEDIA a změna média zdroje Stisknutím tlačítka MEDIA vyvoláte hlavní nabídku MEDIA. Bude pokračovat reprodukce naposledy přehrávaného média zdroje. Jestliže je možno v daném okamžiku na přístroji vybírat zdroje audio a video, lze tlačítkem MEDIA přepínat mezi posledními zdroji audio a video. MEDIA - hlavní nabídka MEDIA a změna média zdroje. CD - přepnutí na vložené CD/DVD Interní CD - CD vložené v interní mechanice přístroje Externí CD - CD vložená v externím CD měniči SD přepnutí na zasunutou paměťovou kartu» strana 16, Paměťová karta. HDD přepnutí na soubory audio, které jsou uložené na interním pevném disku» strana 18, Pevný disk (HDD) AUX - přepnutí na externí zdroj připojený v multimediální zdířce AUX» strana 17, Vstup AUX MDI - přepnutí na externí zdroj připojený v multimediální zdířce MDI» strana 17, Vstup MDI - multimediální zdířka - přepne na externí zdroj připojený přes Bluetooth Video - nabídka video zdrojů - nabídka Video» strana 18, Režim video,» strana 20, Režim TV. Opakovat - zobrazení možnosti opakování Skladba - opakování aktuální skladby CD - opakování všech skladeb právě přehrávaného CD Adresář - opakování všech skladeb v adresáři (režim MP3) Extra - zobrazení možnosti přehrávání Mix - přehrávání všech titulů na aktuálním zdroji zvuku v náhodném pořadí. Mix - návrat k normálnímu přehrávání. Scan - přehrávání všech titulů aktuálního zdroje zvuku po dobu deseti sekund. Krátkodobé přehrávání titulů můžeté také aktivovat nebo deaktivovat krátkým stisknutím tlačítka nabídek 15. Scan - návrat k normálnímu přehrávání. Kapacita HDD - informace o zaplnění, resp. volném místě na pevném disku (HDD). Vypnout displej - displej je možné vypnout do tzv. úsporného režimu, kdy je zobrazen pouze černý displej a v dolní části se zobrazí pouze aktuální informace o zdroji audio. Displej uvedete do aktivního režimu dotykem na displej nebo na kterékoli tlačítko kromě dotyku na ovládací knoflík. Výběr - otevření seznamu skladeb aktuálního audio zdroje, aby bylo možno zvolit jinou skladbu nebo jiný zdroj audio - zobrazení nadřazeného adresáře, přepnutí na základní nabídku audio zdrojů Skladba - spuštění reprodukce zvolené skladby - uložení adresáře, playlistu a datového nosiče na pevný disk HDD» strana 18, Pevný disk (HDD). Tlačítka na přístroji k ovládání aktuálních zdrojů audio nebo video Tlačítky se šipkou na přístroji nebo se vždy ovládá právě poslouchaný zdroj audio bez ohledu na to, v jaké nabídce se právě nacházíte. - krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávaného titulu nebo kapitoly, opakovaným stisknutím pak na začátek předcházejícího titulu nebo kapitoly. - krátkým stisknutím se přemístíte na začátek dalšího titulu nebo kapitoly, opakovaným stisknutím pak na začátek dalšího titulu nebo kapitoly. V nabídce právě přehrávaného zdroje audio je možno přepínat mezi jednotlivými tituly také pomocí tlačítka nabídek 15. Funkční tlačítka k ovládání aktuálních zdrojů audio nebo video - krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávaného titulu nebo kapitoly, opakovaným stisknutím pak na začátek předcházejícího titulu nebo předcházející kapitoly. - krátkým stisknutím se přemístíte na začátek dalšího titulu nebo kapitoly. 14 Režim MEDIA

17 - pauza: reprodukce bude na aktuálním místě přerušena a symbol se změní na - po stisknutí bude reprodukce z téhož místa opět pokračovat. Poznámka Pokud je hodnota hlasitosti během reprodukce CD, HDD nebo jiného externího zdroje zvuku snížena na 0, symbol se změní na a reprodukce bude v aktuálním místě přerušena. Úvodní informace k režimu CD/DVD Vložení CD/DVD CD/DVD zasuňte do otvoru 11 potištěnou stranou nahoru jen natolik, dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál. Reprodukce se zahájí automaticky. Vyjmutí CD/DVD Stiskněte tlačítko - CD/DVD se vysune. Pokud vysunuté CD/DVD nevyjmete, zasune se z bezpečnostních důvodů asi po 10 sekundách zpět do přístroje. Nečitelné CD/DVD Vložíte-li CD/DVD, které přístroj nebude moct přečíst, zobrazí se vyskakovací okno s upozorněním. CD/DVD se po několika sekundách vysune do polohy, ze které je lze odebrat. Pokud CD/DVD nevyjmete během 10 sekund, zasune se z bezpečnostních důvodů zpět do přístroje. Přeskakování nahrávky při reprodukci Na špatných silnicích a při silných vibracích může dojít k tomu, že nahrávka přeskakuje. Srážení vlhkosti Důsledkem chladu nebo po dešti se může vytvořit v tělese CD/DVD přehrávače vlhký povlak (kondenzát). Tento povlak může způsobit přeskakování nahrávky nebo přehrání zcela znemožnit. V těchto případech musíte počkat, až se kondenzát odpaří. Pokyny k údržbě CD/DVD Pokud by bylo některé CD/DVD znečištěno, nečistěte ho nikdy kruhovými pohyby, ale od středu ke kraji měkkou látkou, která nepouští chloupky. Při extrémním znečištění doporučujeme CD/DVD omýt běžným čistícím prostředkem na CD/DVD. Ale také v tomto případě CD/DVD nečistěte po kruhu, ale od středu ke kraji, a potom ho nechejte oschnout. Soubory MP3 a WMA (Windows Media Audio) Soubory MP3 a WMA, které lze přehrát, je možno také uložit na pevný disk přístroje» strana 18, Pevný disk (HDD). Soubory audio, které jsou komprimované pomocí W indows M edia A udio, mohou být ještě chráněné autorskými právy prostřednictvím DRM (D igital R ights M anagement). Takové soubory WMA přístroj nepodporuje. POZOR Přehrávač CD/DVD je laserový produkt třídy 1. Pokud byste přehrávač CD/DVD otevřeli, vyvstává nebezpečí poranění neviditelným laserovým zářením. UPOZORNĚNÍ V interní mechanice je možno přehrávat audio-cd (CD-A), audio-dvd, MP3-CD, MP3-DVD a video-dvd. Do interní mechaniky nikdy nevkládejte disky s označením - Nevkládat do mechaniky bez výsuvného podkladu nebo Eco Disc. Pokus o zasunutí dalšího CD/DVD ve chvíli, kdy se přístroj snaží již vložené CD/ DVD vysunout, by mohl vést ke zničení mechaniky přístroje. Po stisknutí tlačítka pro vysunutí trvá několik sekund, než je CD/DVD vysunuto. Během této doby je otvor pro vložení CD/DVD otevřen. Před vložením nového CD/DVD vyčkejte, až se již vložené CD/DVD vysune. Je-li CD/DVD mechanicky poškozeno, nebo je-li CD/DVD špatně nebo nedostatečně vloženo, objeví se na displeji nejprve Chyba CD/DVD. Prosím zkontrolujte CD/DVD. a potom Chyba mechaniky CD/DVD. Zkontrolujte CD/DVD a vložte je znovu správně a úplně do mechaniky. Pokud se znovu objeví Chyba mechaniky CD/DVD, obraťte se na autorizovaného servisního partnera ŠKODA. Pokud je teplota uvnitř přístroje příliš vysoká, nelze do přístroje zasunout CD/ DVD. Přístroj se přepne do posledního aktivního režimu. Nepoužívejte nikdy tekutiny jako je benzin, ředidlo na barvy nebo čisticí prostředek na klasické hudební desky, protože byste mohli poškodit povrch CD/ DVD! Nevystavujte CD/DVD nikdy přímému slunečnímu záření! Režim MEDIA 15

18 CD/DVD popisujte jen k tomu určeným popisovačem. Nepolepujte CD/DVD! Poznámka Pokud je funkční tlačítko CD zobrazeno jako neaktivní, znamená to, že není vloženo žádné Audio-CD/DVD nebo že to, které je vložené, není čitelné. Může se stát, že CD/DVD s ochranou proti kopírování a CD-R, CD-RW a DVD-RW, která nejsou originální, nebude možno přehrát nebo jejich přehrání bude omezené. Přístroj reprodukuje také zvukové soubory WMA (Windows Media Audio) a pokud nejsou pomocí DRM (Digital Rights Management) chráněny autorskými právy, lze je ukládat i na pevný disk (HDD). Ovládání a chování přístroje odpovídá komprimovaným audiosouborům MP3 a nebude dále zvlášť popisováno. Věnujte pozornost i dalším upozorněním, která se týkají režimu MP3» strana 16, Úvodní informace pro režim MP3. Věnujte pozornost národním právním předpisům týkajícím se autorských práv, která platí ve Vaší zemi. Přehrávač CD/DVD neobsahuje součásti, které byste museli udržovat nebo mohli opravovat. V případě poruchy přehrávače CD se obraťte na odborný servis. Mechanika DVD použitá v přístroji využívá k reprodukci zvuku kódovací systém Dolby Digital a MLP Lossless, čímž zajišťuje vysokou kvalitu audio DVD s tímto standardem. Dolby, MLP Lossless a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami Dolby Laboratories. Pomocí DTS a DTS 2.0 se převádí Surround-Sound DVD a je reprodukován v nejlepší kvalitě. DTS a DTS 2.0 jsou registrovanými známkami DTS, Inc. Každé znečištění nebo poškození CD/DVD může způsobit potíže při čtení informací. Stupeň těchto potíží závisí na znečištění a také na stupni mechanického poškození. Hrubé škrábance způsobují chyby při čtení, které vedou k tomu, že CD/ DVD přeskakuje nebo zůstane viset. Se všemi CD/DVD se musí zacházet opatrně a musí být vždy uloženy v ochranných pouzdrech. Úvodní informace pro režim MP3 Požadavky na hudební soubory MP3 a na datové nosiče souborů MP3 CD-ROM, CD-R, CD-RW s kapacitou 650 MB a 700 MB. DVD s kapacitou do 4,7 GB a dvouvrstvá DVD (Double-Layer-DVD) s kapacitou až 8,5 GB. CD a DVD musejí odpovídat standardu ISO 9660 Level 2 a souborovému systému Joliet (single session a multisession). Názvy souborů nesmějí mít více než 64 znaků. Adresářová struktura je omezena na 8 úrovní adresářů. Pokud jsou jméno umělce, název alba a titul přehrávaného souboru uloženy jako tzv. ID3 tag, je možno je zobrazit. Jestliže není ID3 tag k dispozici, zobrazuje se název adresáře nebo jméno souboru. Lze přehrávat i soubory WMA (W indows M edia A udio), pokud nejsou chráněné autorskými právy prostřednictvím DRM (D igital R ights M anagement). Takové soubory WMA přístroj nepodporuje. Ovládání a chování přístroje odpovídá přehrávaným souborům WMA a nebude dále zvlášť popisováno. Bitrate (datový tok) Přístroj podporuje soubory MP3 s velikostí datového toku (bitrate) od 32 do 320 kbit/s i soubory MP3 s proměnlivým datovým tokem (variable bitrate). U souborů s proměnlivým datovým tokem může být zobrazovaná doba přehrávání nepřesná. Paměťová karta Zasunutí paměťové karty Zasuňte paměťovou kartu do otvoru 16 useknutým rohem nahoře vpředu až zaklapne. Reprodukce se zahájí automaticky. Vyjmutí paměťové karty Zatlačte na zasunutou paměťovou kartu. Paměťová karta vyskočí do polohy, ze které ji můžete bezpečně vyjmout. Prázdná paměťová karta nebo nečitelná data Pokud zasunete paměťovou kartu, která je prázdná nebo neobsahuje čitelná data, přístroj se po pokusu o spuštění nepřepne do režimu paměťové karty. Požadavky na paměťovou kartu Do otvoru pro paměťové karty je možno zasouvat paměťové karty o rozměrech 32 mm x 24 mm x 2,1 mm nebo 1,4 mm. SD (Secure Digital Memory Cards) a MMC (Multimedia Cards) paměťové karty s kapacitou do 4 GB. SDHC (Secure Digital High-Capacity Memory Cards) paměťové karty s kapacitou do 32 GB. Může se stát, že některé soubory na paměťových kartách případně celé paměťové karty nebude možno přehrát nebo bude jejich přehrání omezené. Vzhledem k odlišným požadavkům na kvalitu paměťových karet ze strany výrobců, nelze v některých případech zaručit za všech okolností jejich přehrávání. 16 Režim MEDIA

19 Poznámka Z SD karty lze číst jen soubory MP3 a nechráněné soubory WMA. Jiné soubory budou ignorovány. Soubory MP3 a WMA, které lze přehrát, je možno také uložit na pevný disk přístroje» strana 18, Pevný disk (HDD). Externí zdroje Vstup AUX a MDI Vstup AUX Stiskněte tlačítko MEDIA AUX. Externí zdroje zvuku připojené ke zdířce AUX nelze ovládat přes navigační systém. Přes navigační systém lze pouze regulovat hlasitost. Do zdířky AUX se používá standardní kolíkový konektor 3,5 mm. Pokud nemá externí zdroj zvuku tento konektor, je nutné použít adaptér. Vstup MDI - multimediální zdířka Stiskněte tlačítko MEDIA MDI. Přes navigační systém je možné přehrávat soubory audio na externích nosičích připojených přes multimediální zdířku ve formátu MP3, WMA, OGG-Vorbis a AAC. Externí zdroje zvuku připojené ke zdířce MDI lze ovládat přes navigační systém. Kdykoliv můžete na přístroji autorádia zvolit jiný zdroj zvuku. Dokud externí zdroj zvuku nevypnete, je na pozadí stále aktivní. Popis ovládání externího zdroje zvuku si přečtěte v Návodu k obsluze od příslušného výrobce. Pro připojení externích zdrojů zvuku přes vstup MDI použijte specíální adaptér. ipod Jestliže připojíte přes vstup MDI zařízení ipod, otevře se nabídka, ve které můžete volit jednotlivé adresáře ipodu (playlist, interpret, album, název skladby atd.). Přizpůsobení hlasitosti reprodukce externího zvukového zdroje Hlasitost reprodukce externího zdroje zvuku lze změnit regulátorem hlasitosti na navigačním systému 1. V závislosti na připojeném zvukovém zdroji lze také změnit nastavení výstupu hlasitosti na tomto zdroji. Kromě toho můžete změnit citlivost vstupu externího zvukového zdroje, abyste mohli přizpůsobit hlasitost reprodukce externího zvukového zdroje jiným zdrojům, nebo vyloučit rušivé jevy» strana 9, Nastavení médií. Podmínky pro úspěšné připojení Připojena mohou být pouze USB zařízení specifikace 2.0. Verze alokační tabulky souborů FAT (File Allocation Table) připojeného zařízení musí být FAT16 (< 2 GB) nebo FAT32 (> 2 GB). Při přehrávání ze zařízení s pevným diskem (HDD), na kterém je velký objem dat, může docházet k časovému zpoždění při načítání přehledu hudebních dat. Při přehrávání ze zařízení, na kterém je složitá struktura adresářů, může docházet k časovému zpoždění při načítání hudebních dat. Struktura adresářů na připojeném zařízení by neměla přesáhnout hloubku osmi podadresářů. Jeden adresář by neměl obsahovat více než 1000 souborů. K připojení externího zařízení se nesmí použít žádný USB prodlužovací kabel nebo USB rozbočovač (HUB). POZOR Externí zvukový zdroj neodkládejte v žádném případě na přístrojovou desku. Mohl by při náhlém jízdním manévru vletět do prostoru pro cestující a zranit je. Externí zvukový zdroj nesmíte v žádném případě pokládat do blízkosti airbagů. Mohl by být při aktivaci airbagu vymrštěn do prostoru pro cestující a zranit je. Externí zvukový zdroj nesmíte během jízdy držet v ruce nebo na kolenou. Mohl by při náhlém jízdním manévru vletět do prostoru pro cestující a zranit je. Připojovací kabel externího zvukového zdroje vždy veďte tak, aby Vás při jízdě neomezoval. UPOZORNĚNÍ Zdířka AUX se smí používat pouze pro zvukové zdroje! Poznámka Externí zvukový zdroj připojený přes AUX přehrávejte pouze tehdy, pokud není zároveň připojen externí zvukový zdroj přes MDI. Je-li přes AUX připojený externí zdroj zvuku, který je napájen externím napájecím adaptérem, může se stát, že audio signál bude rušen. Záleží na kvalitě použitého adaptéru. Režim MEDIA 17

20 Pevný disk (HDD) Ukládání souborů MP3 a WMA na pevný disk (HDD) Režim video Vkládání a spouštění video DVD Pokud byste přístroj během ukládání vypnuli, tak se po uložení posledního celého souboru proces přeruší. Výběr, uložení a úprava titulů nebo adresářů Vyberte z paměťové karty audio tituly nebo adresáře, které byste chtěli uložit na pevný disk. Ve výběrovém okně dostupných zdrojů audio můžete pro uložení na pevný disk vybrat celý obsah vloženého datového nosiče. Stiskněte tlačítko MEDIA Výběr. - otevření nabídky práce s adresářem Hrát - automatické spuštění přehrávání Kopírovat - uložení titulu nebo adresáře na pevný disk Soubor/adresář vložit sem - uložení přímo do aktuálního adresáře pevného disku Založit nový adresář - založení nového adresáře Zrušit - přerušení ukládání Přejmenovat otevření zadávací obrazovky, ve které můžete změnit název titulu nebo adresáře Smazat - smazání zvoleného titulu nebo adresáře Adresář může mít maximálně sedm podadresářů. Nadřazený adresář otevřete stisknutím funkčního tlačítka. Během ukládání audiosouborů můžete i nadále poslouchat skladby z tohoto nebo jiného zdroje audio. Poznámka Uložení 100 hudebních titulů o průměrné délce 3 až 5 minut trvá zhruba 40 minut. Obr. 6 Nabídka DVD / Ovládání nabídky filmu Video-DVD zasuňte do otvoru pro CD/DVD potištěnou stranou nahoru jen natolik, dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál. Reprodukce video-dvd se spustí automaticky. Načtení dat z video-dvd může trvat několik sekund; během této doby zůstává displej tmavý. Obraz je reprodukován, jen pokud vozidlo stojí. Za jízdy je displej vypnutý, reprodukován je jen zvuk. Abyste vyvolali nabídku DVD, dotkněte se krátce displeje. Jestliže se opět dotknete displeje, nabídka DVD se zase vypne. Jestliže nebudete s nabídkou DVD pracovat, tak se po 15 sekundách automaticky vypne. Poměry stran Film se spustí s přednastaveným poměrem stran. Poměr stran můžete změnit v nabídce Nastavení videa» strana 11, Nastavení videa. Nabídka video-dvd AV - přepnutí na připojený externí zdroj video TV - přepnutí na režim TV DVD - přepnutí na video-dvd, které je vložené do interní mechaniky CD/DVD Audio - přepnutí na nabídku Audio Menu - přepnutí do nabídky filmu» obr. 6 Obraz - změna jasu, kontrastu nebo nastavení barev displeje Kapitola - přepnutí na seznam kapitol - krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávané kapitoly, opětovným stisknutím se vrátíte na začátek předcházející kapitoly 18 Režim MEDIA

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1 Obsah Obecné pokyny.............................. 2 Návod k obsluze................................... 2 Značky v textu návodu k obsluze.................

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Swing Návod k obsluze Obsah Obecné pokyny Návod k obsluze 2 Značky v textu návodu k obsluze 2 Přehled přístroje 2 Důležitá upozornění 2 Zabezpečení proti krádeži 3 Základní nastavení

Více

Obsah. Rádio... Obsah 1

Obsah. Rádio... Obsah 1 Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení proti krádeži.................... Základní

Více

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Navigační systém Columbus Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

Rádio Funky Návod k obsluze

Rádio Funky Návod k obsluze SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.cz Rádio Funky Návod k obsluze Funky Rádio česky 11.2013 S00.5615.04.15 1ST 012 715 CF Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Blues Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Blues Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Blues Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM COLUMBUS SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM COLUMBUS SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM COLUMBUS SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda vybavené Rádionavigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Více

AUTORÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE

AUTORÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE AUTORÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE B1Z-6000F Obsah 1 Obsah Obecné pokyny......................... Návod k obsluze.............................. Značky v textu návodu k obsluze............ Přehled přístroje..............................

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORÁDIO BLUES

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORÁDIO BLUES SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO BLUES Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment navigace Amundsen Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment navigace Amundsen Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment navigace Amundsen Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Swing Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Bolero Návod k obsluze Obsah Obecné pokyny Návod k obsluze 2 Značky v textu návodu k obsluze 2 Přehled přístroje 2 Důležitá upozornění 2 Zabezpečení proti krádeži 3 Ovládání - všeobecně

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

SIMPLY CLEVER NAVIGAČNÍ SYSTÉM AMUNDSEN+ NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER NAVIGAČNÍ SYSTÉM AMUNDSEN+ NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER NAVIGAČNÍ SYSTÉM AMUNDSEN+ NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Amundsen+ (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Více

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Amundsen+ Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Amundsen+ Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Navigační systém Amundsen+ Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Amundsen+ Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Amundsen+ Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Navigační systém Amundsen+ Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Amundsen+ (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment navigace Amundsen Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment navigace Amundsen Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment navigace Amundsen Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda vybavené Radionavigačním systémem Amundsen (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Blues

NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Blues SIMPLY CLEVER NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Blues 6V0012901CB Úvod Tento Návod k obsluze je určený pro infotainment Blues (dále jen přístroj). Přečtěte si pečlivě tento Návod k obsluze, protože postup v

Více

ŠkodaOctavia Tour AUTORÁDIO SYMPHONY SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour AUTORÁDIO SYMPHONY SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour AUTORÁDIO SYMPHONY SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO BOLERO SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO BOLERO SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO BOLERO SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Obecné pokyny........................ Přehled přístroje.............................. Důležitá upozornění.......................... Zabezpečení proti

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Bezpečnostní opatření pro používání

Bezpečnostní opatření pro používání Následující symboly jsou uvedeny jak v tomto návodu k použití, tak i na samotném přístroji. Jejich smyslem je zajistit správné a bezpečné používání zařízení a zabránit případnému poranění nebo škodám na

Více

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Děkujeme za zakoupení USB adaptéru KD609. Je navržen pro příjem digitální televize do osobního počítače nebo notebooku v digitální

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Amundsen a Bolero

NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Amundsen a Bolero SIMPLY CLEVER NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Amundsen a Bolero 3V0012901EB Úvod Tento Návod k obsluze je určený pro infotainment systémy Bolero a Amundsen (dále jen přístroj). Přečtěte si pečlivě tento

Více

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Volba televizního kanálu Po zapnutí se set-top-box automaticky nastaví do režimu přehrávání televize, odkud je možné provést změnu

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

Bluetooth handsfree sada bluelogic

Bluetooth handsfree sada bluelogic Bluetooth handsfree sada bluelogic BT-MB01 Pro vozidla Mercedes Benz vybavená rozhraním MOST a bez zabudovaného telefonu Tuto HF sadu lze plně začlenit do multimediálního systému vozidla Úvodní informace

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 ÚVOD...1 OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE...1 NAVIGAČNÍ PŘEHLED...2 TV...3 VSTUPNÍ ZDROJ...3 SEZNAM KANÁLŮ...3 PLÁN...4 NASTAVENÍ...5 EPG...7 PŘEHLED OVLADAČŮ TV...7

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

XXL Bikes. HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3. tel. 602 595 751 Jaselská 31, Opava. pokis@volny.cz www.goldwing-cz.cz POKYNY K INSTALACI

XXL Bikes. HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3. tel. 602 595 751 Jaselská 31, Opava. pokis@volny.cz www.goldwing-cz.cz POKYNY K INSTALACI XXL Bikes HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3 tel. 602 595 751 Jaselská 31, Opava pokis@volny.cz www.goldwing-cz.cz POKYNY K INSTALACI Klíčkem vypněte zapalování motorky a odpojte baterii. Po odpojení

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 Start stroje Stroj se uvádí do provozu stisknutím talčítka START na ovládacím panelu. Po zapnutí stroje a načtení operačního systému se objeví

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

Rychlý průvodce. 1) Popis

Rychlý průvodce. 1) Popis Rychlý průvodce 1) Popis A Tlačítko On / Off / Play / Pause / Stop (zapnuto/vypnuto/přehrát/pozastavit/zastavit) B Tlačítko C Tlačítko D Tlačítko E Poutko na popruh F Mikrofon G OLED displej H Zdířka na

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka CHEVROLET MYLINK Uživatelská příručka Chevrolet MyLink je informační a zábavní systém, který zlepšuje prožitek z jízdy prostřednictvím jednoduché konektivity, integrace chytrého telefonu a kapacitního

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tato dokumentace byla vytvořena pro

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen YT-BTM) lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen Uživatelský návod Úvod YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen "YATOUR Adaptér"). Použitím YT-BTM,

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka MI-1240 Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion Montážní příručka Modul rozhraní MI1240 umožňuje připojení zdroje video signálu (například navigaci s výstupem RGB, DVD přehrávač nebo kameru) k displeji

Více