SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER Navigační systém Columbus Návod k obsluze

2

3 Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. Doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli tento Návod k obsluze, abyste se s Vaším navigačním systémem rychle a dobře seznámili. Pokud budete mít v souvislosti s Vaším navigačním systémem další dotazy nebo nějaké problémy, obraťte se, prosím, na autorizovaného servisního partnera ŠKODA, nebo kontaktujte Vašeho importéra. Odlišné národní právní předpisy mají přednost před informacemi uvedenými v tomto Návodu k obsluze. Přejeme Vám mnoho radosti a ujetých kilometrů s Vaším navigačním systémem a vždy šťastnou cestu. Vaše ŠKODA AUTO a.s. (dále jen ŠKODA)

4 Obsah Obecné pokyny Návod k obsluze 3 Značky v textu 3 Důležitá upozornění 3 Přehled přístroje 4 Zapnutí a vypnutí přístroje 4 Nastavení hlasitosti 5 Ovládání na displeji 5 Zadávací obrazovka s klávesnicí 6 Hlasové ovládání navigačního systému Úvodní informace 7 Hlasové příkazy 7 Režim SETUP Hlavní nabídka režimu SETUP 9 Nastavení rádia 9 Nastavení médií 9 Nastavení telefonu 10 Nastavení systému 10 Nastavení displeje 10 Nastavení mapy 10 Nastavení navigace 10 Nastavení dopravních informací 11 Nastavení hlasového ovládání 11 Nastavení videa 11 Nastavení televize 11 Režim RADIO Hlavní nabídka RADIO 13 Funkce dopravního vysílání TP 13 Režim MEDIA Hlavní nabídka MEDIA 14 Úvodní informace k režimu CD/DVD 15 Úvodní informace pro režim MP3 16 Paměťová karta 16 Externí zdroje 17 Pevný disk (HDD) 18 Režim video 18 Režim TV 20 Režim PHONE Hlavní nabídka TELEFON 22 Telefonní seznam 22 Telefonní hovor a funkce během hovoru 23 Nabídka SMS 23 Režim TONE Nastavení zvuku 25 Režim MAP Zobrazení mapy 26 Funkční tlačítko Navigace 27 Funkční tlačítko Dodatečné okno 27 Režim NAV (Navigace) Úvodní informace 29 Navigační data a navigační DVD 29 Zadávací obrazovky navigace 30 Hlavní nabídka navigace 30 Funkční tlačítko Nový cíl 31 Režim tras s jedním cílem 33 Režim tras s dílčími cíli 34 Režim navigace terénem 34 Manuální uzavření úseku 35 Dynamické navigování s využitím TMC 35 Režim TMC Zobrazení textových dopravních zpráv TMC 37 Věcný rejstřík 2 Obsah

5 Obecné pokyny Návod k obsluze V tomto Návodu k obsluze jsou popsány všechny možné součásti výbavy vozidla, aniž by byly označeny jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava určená pouze pro některé trhy. Ve Vašem vozidle tak nemusí být všechny součásti výbavy popsané v tomto Návodu k obsluze. Rozsah výbavy Vašeho vozidla zjistíte z prodejní dokumentace, kterou jste obdrželi při koupi vozidla. Pro bližší informace se obraťte na svého prodejce ŠKODA. Záruka Pro tento přístroj platí stejné záruční podmínky jako pro nová vozidla viz Servisní knížka. Údržba displeje UPOZORNĚNÍ Pro čištění displeje nepoužívejte žádná rozpouštědla jako benzin nebo terpentýn, která by mohla povrch displeje poškodit. Zacházejte s displejem opatrně, protože byste mohli prsty vytlačit do jeho povrchu prohlubně a při dotyku ostrými předměty ho poškrábat. Značky v textu Konec odstavce. Odstavec pokračuje na další straně. Přechod k následujícímu tlačítku. Důležitá upozornění Bezpečnostní pokyny Poznámka Displej můžete čistit měkkou látkou a případné otisky prstů smýt čistým alkoholem. Příjem signálu Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rádiový signál a GPSsignál pro navigaci rušit natolik, že dojde k jeho úplnému výpadku. Zabezpečení proti krádeži POZOR V prvé řadě věnujte pozornost řízení! Jako řidič nesete plnou zodpovědnost za bezpečnost silničního provozu. Systém používejte jen tak, abyste měli vozidlo za každé dopravní situace plně pod kontrolou - nebezpečí nehody! Hlasitost přístroje mějte nastavenou tak, aby bylo vždy slyšet akustické signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem přednosti jízdy jako jsou vozidla policie, zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sboru. Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození sluchu! Ochranné kódování Vašeho navigačního systému proti krádeži zabrání tomu, aby byl přístroj uveden do provozu po přerušení napájení, např. během opravy vozidla nebo po krádeži. Po odpojení akumulátoru, přístroje od palubní sítě nebo přepálení pojistky je nezbytné, abyste při uvádění přístroje do provozu zadali ochranný kód. Aby se zajistila účinná ochrana proti krádeži, je možno číselný kód získat jen online prostřednictvím systému ŠKODA. V případě potřeby se obraťte na autorizovaného servisního partnera ŠKODA. Zadání kódu Pokud se po zapnutí přístroje objeví pole s funkčními tlačítky a výzvou k zadání kódu, je nutno přístroj odblokovat zadáním správného čtyřmístného číselného kódu. Stisknutím funkčních tlačítek v poli číslic 0 až 9 zadejte čtyřmístný číselný kód. Číslice se zobrazí v zadávacím řádku. Obecné pokyny 3

6 Po zadání řady čtyř číslic pole číslic zešedne (nebude aktivní) a zadávat další číslice již nebude možné. Pokud chcete v zadávacím řádku číslice zprava doleva mazat, stiskněte na displeji funkční tlačítko. Je-li v zadávacím řádku zobrazen správný číselný kód, stiskněte funkční tlačítko OK. Chybný číselný kód Pokud jste při zadávání kódu omylem potvrdili chybný kód, je možno proces zadávání ještě jednou zopakovat. Počet pokusů je zobrazen ve spodním řádku displeje. Pokud i podruhé zadáte špatný kód, přístroj se na jednu hodinu zablokuje. Zadání kódu je možné opakovat teprve po uplynutí jedné hodiny, během které byly přístroj a zapalování zapnuté. Pokud opět dvakrát zadáte chybný kód, přístroj se opět na hodinu zablokuje. Poznámka Kód je normálně uložen v paměti sdruženého panelu přístrojů. Tím se navigační systém automaticky dekóduje (komfortní dekódování). Ruční zadání kódu není tedy v normálních případech nutné. Zobrazení na displeji TMC - zobrazení dopravních zpráv TMC 37 SETUP - nastavení v jednotlivých režimech 9 a - tlačítka pro posun vzad a vpřed režim RADIO - pro volbu rozhlasových stanic uložených v paměti. režim MEDIA - pro volbu následující, resp. předcházející skladby. režim TV - pro volbu TV stanic. Otvor pro CD nebo DVD 14 Displej 5 - vysunutí CD nebo DVD 15 - aktivace hlasového ovládání 7 Tlačítko nabídek režim RADIO - otáčením lze ručně ladit stanice; krátkým stisknutím se aktivuje / deaktivuje krátkodobé přehrávání stanic (Scan). režim MEDIA - otáčením lze ručně měnit titul; krátkým stisknutím v režimu audio se aktivuje / deaktivuje krátkodobé přehrávání titulů (Scan). zobrazení mapy (MAP) - otáčením lze měnit měřítko mapy; krátkým stiskem se během režim navigace (NAV) - během navigování k cíli se krátkým stiskem vyvolá zopakování navigačního hlášení. Otvor pro paměťovou kartu 16 Na displeji přístroje se zobrazují např. informace z Climatronicu, vzdálenost vozidla od překážky při aktivaci pomoci při parkování atd. Zapnutí a vypnutí přístroje Přehled přístroje - Tlačítko pro zapnutí / vypnutí přístroje (stisknutím) nastavení hlasitosti aktuálně přehrávaného zdroje zvuku / hlasového ovládání (otáčením) 5 RADIO - režim Rádio 13 MEDIA - režim Media 14 PHONE - režim Telefon 22 TONE - nastavení zvuku a hlasitostí 25 MAP - zobrazení mapy 26 NAV - režim Navigace 29 Pro zapnutí resp. vypnutí přístroje stiskněte tlačítko 1. Po zapnutí přístroje se aktivuje zdroj zvuku, který byl před vypnutím přístroje aktivní. Pokud je přístroj zapnutý a vytáhnete klíč ze zapalování, přístroj se automaticky vypne. Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem KESSY, přístroj se po vypnutí motoru a otevření dveří řidiče automaticky vypne. Pokud nejprve otevřete dveře řidiče a následně vypnete motor, vypne se přístroj teprve po uzamknutí vozidla. Při vypnutém zapalování se přístroj přibližně po půlhodině automaticky vypne (ochrana akumulátoru vozidla před vybitím). 4 Obecné pokyny

7 Nastavení hlasitosti Pro zvýšení hlasitosti otáčejte tlačítkem 1 doprava. Pro snížení hlasitosti otáčejte tlačítkem 1 doleva. Změna hlasitosti se znázorní na displeji přístroje. Pokud je hodnota hlasitosti snížena na 0, zvuk z reproduktorů se zcela ztlumí a na displeji se zobrazí symbol. UPOZORNĚNÍ Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození reproduktorů vozidla. Ovládání na displeji Funkčním tlačítkem B a D se vrátíte z každé nabídky do nabídky předcházející. Posuvník Stisknutím posuvníku E» obr. 1 a pohybem dolů resp. nahoru (nebo dotykem na funkční tlačítka a ) je možný pohyb v aktuální nabídce. Posuvníkem v nastavovacím pruhu můžete také pohybovat tak, že stisknete funkční tlačítko - nebo + např. v nastavení pro režim video DVD. Vyskakovací okna Po stisknutí funkčního tlačítka F se otevře tzv. vyskakovací okno s nabídkou dalších položek. Stiskněte krátce jednu z nabídnutých položek. Vyskakovací okno se zavře a ve funkčním tlačítku se zobrazí název zvolené položky. Pokud chcete vyskakovací okno zavřít, aniž byste změnili nastavení, stiskněte ve vyskakovacím okně funkční tlačítko. Zatrhávací políčko Některé funkce je možno jen zapnout nebo vypnout. Před funkcí, kterou je možno jen zapnout nebo vypnout, je zobrazeno tzv. zatrhávací políčko G» obr. 1: - funkce je zapnutá - funkce je vypnutá. Pro zapnutí nebo vypnutí funkce krátce stiskněte příslušné funkční tlačítko. Pokud na displeji žádná funkční tlačítka nejsou (např. během přehrávání DVD), dotkněte se krátce displeje, aby se funkční tlačítka zobrazila. Obr. 1 Režim SETUP: hlavní nabídka Nastavení / Nastavení rádia Displej přístroje je takzvaný touchscreen (dotyková obrazovka). Oblasti na displeji, které mají barevný rámeček, jsou právě aktivní a lze je ovládat dotykem displeje. Některé funkce navigačního systému je možné ovládat přes multifunkční volant, viz Návod k obsluze Vašeho vozidla. Funkční tlačítka na displeji Aktivní oblasti, kterými se volí funkce nebo nabídka, se nazývají funkční tlačítka. Dotkněte se např. v hlavní nabídce Nastavení funkčního tlačítka Rádio» obr. 1, abyste zvolili Nastavení rádia C» obr. 1. Ve které nabídce se právě nacházíte, vidíte v řádku pro tituly A a C. Příklad menu uvedených v Návodu k obsluze Stiskněte tlačítka ABC DEF - tlačítka, která je nutné postupně stisknout. XYZ - popis funkčního tlačítka v první úrovni menu XYZ - popis funkčního tlačítka ve druhé úrovni menu XYZ - popis funkčního tlačítka ve druhé úrovni menu XYZ - popis funkčního tlačítka v první úrovni menu Obecné pokyny 5

8 Zadávací obrazovka s klávesnicí - mazání znaků v zadávacím řádku od pozice kurzoru zprava doleva OK - potvrzení textu napsaného v zadávacím řádku Volba zvláštních znaků pro písmena V zadávací obrazovce jsou některá písmena označena symbolem. Dlouhý stisk takto označeného písmena nabízí možnost vybrat speciální znaky zvoleného jazyku, včetně znaků s diakritikou. Některé zvláštní znaky je možno i vypsat. Místo německých zvláštních znaků Ä, Ü a Ö rozezná navigační systém také pořadí znaků AE, UE a OE. Ostatní zvláštní znaky je možno také ignorovat, např. místo É, Ê nebo Ě rozezná navigační systém také normální E. Obr. 2 Příklad zadávací obrazovky s klávesnicí / Příklad zadávací obrazovky s číslicemi Zadávací obrazovka s klávesnicí je k dispozici například při zadávání jména nového cíle, při vyhledávání zvláštního cíle nebo telefonního kontaktu. Jestliže stisknete funkční tlačítko se znakem na klávesnici v zadávací obrazovce, objeví se tento znak v zadávacím řádku v horní části displeje. Znaky v zadávacím řádku můžete mazat, měnit jejich pořadí a pro jejich doplnění si nechat zobrazovat zvláštní znaky. Rozsah nabídky znaků je závislý na kontextu. Další možnosti zadávání: - zobrazení počtu shodných zápisů dle výběru. Funkční tlačítko přepíná na seznam shodných zápisů podle výběru. - návrat z každé nabídky do nabídky předcházející - zobrazení seznamu shodných zápisů podle výběru - přepínání mezi velkými a malými písmeny - přepnutí na zadávací obrazovku pro číslice a zvláštní znaky A-Z - přepnutí na zadávací obrazovku pro písmena - zadávání mezer - přepnutí na psaní písmen v azbuce ABC - přepnutí na psaní písmen v latince - pohyb kurzoru v zadávacím řádku vlevo nebo vpravo 6 Obecné pokyny

9 Hlasové ovládání navigačního systému Úvodní informace Hlasové ovládání je možné pouze v některém z těchto jazyků: čeština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, portugalština, holandština, italština. Hlasové ovládání můžete využít v režimu RADIO, MEDIA, PHONE, MAP a NAV. Zapnutí hlasového ovládání (dialogu) Krátkým stisknutím tlačítka. Dialog Volbu dlouhého nebo krátkého dialogu lze nastavit stisknutím tlačítka na přístroji a vyslovením příkazu Dlouhý dialog (systém vysloví hlášení celé bez zkrácení) nebo Krátký dialog (systém některá hlášení zkrátí nebo je nahradí akustickým signálem (gong) a ovládání systému se urychlí) nebo manuálně v režimu SETUP» strana 11, Nastavení hlasového ovládání. Přerušení hlášení Krátkým stisknutím tlačítka na přístroji lze ukončit právě přehrávané hlášení. To umožní dříve vyslovit další hlasový příkaz. Vypnutí hlasového ovládání (dialogu) Po provedení hlasového příkazu se hlasové ovládání automaticky vypne. Stisknutím jednoho z tlačítek umístěných po stranách displeje přístroje nebo dotykem na displej (pokud se nejedá o stisknutí funkčního tlačítka Schovat ve Vizuální nápovědě). Vyslovením příkazu Zrušit. Když systém při zapnutém dialogu nedostane nebo nerozezná hlasový příkaz, odpoví otázkou Jak prosím? a umožní tak nové vyslovení příkazu. Pokud systém ani podruhé nedostane hlasový příkaz, ozve se nápověda. Pokud systém ani potřetí nedostane hlasový příkaz, ozve se hlášení Zrušit a hlasové ovládání se vypne. Optimální srozumitelnost příkazů závisí na několika faktorech: Mluvte normální intenzitou hlasu bez přízvuku a nadměrných pomlk. Vyvarujte se špatné výslovnosti. Nepoužívejte zkratky - vyslovujte vždy celý příkaz. Nemluvte, když systém vydává nějaký pokyn. Dokud systém nedomluví, nebude reagovat na další příkaz. Zavřete dveře, okna a střešní okno, zamezíte tak rušivým vlivům okolí na srozumitelnost příkazů. Během dialogu omezte zvuky ve vozidle, např. současně hovořící cestující. Mikrofon pro hlasové ovládání je nasměrován na řidiče i spolujezdce. Proto může přístroj ovládat řidič i spolujezdec. Hlasové příkazy Systém rozpozná pouze záznamů (tzn., že např. v režimu NAV, pro zvolenou zemi, rozpozná pouze největších měst). Pokud požadované město není zahrnuto v těchto záznamech nelze jej vyslovit standardně, ale lze využít hláskování. Všeobecné informace o hlasovém ovládání vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka na přístroji a vyslovením příkazu Návod. Poté se ozve hlášení, že je Návod rozdělen do sedmi částí. Pokud chcete podrobnější informace o jednotlivých částech Návodu, vyslovte příkaz např. Návod část 2. Všeobecnou nápovědu pro jednotlivé režimy vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka na přístroji a vyslovením příkazu Pomoc krátké příkazy. Hlasový příkaz Nápověda Nápovědu lze vyvolat vyslovením příkazu Nápověda nebo Pomoc. Podle toho v jakém režimu se nacházíte nabídne Nápověda možnosti. Pokud jsou nabídnuté možnosti nedostačující, vyslovte příkaz Další možnosti. Přepínání mezi režimy Pokud se chcete po zapnutí hlasového ovládání přepínat mezi jednotlivými režimy, vyslovte vždy název režimu do kterého se chcete přepnout. Tzn., že pokud jste např. v režimu RADIO a chcete se přepnout do režimu MEDIA vyslovte příkaz Média. Názvy režimů PHONE, MAP, NAV vyslovujte vždy jako Telefon, Mapa, Navigace. V každém režimu můžete použít hlasové příkazy pro ostatní režimy - přístroj automaticky přepíná mezi jednotlivými režimy. Vizuální nápověda Pokud chcete aby se zobrazovala nápověda na displeji přístroje, aktivujete ji (a následně deaktivujete) pouze manuálně v režimu SETUP» strana 11, Nastavení hlasového ovládání. Hlasové ovládání navigačního systému 7

10 Hlasový záznam V režimech PHONE, NAV a RADIO lze uložit krátký hlasový záznam, který po jeho vyslovení provede požadovaný příkaz (např. v režimu PHONE lze uložit k tel. kontaktu Hlasový záznam a po jeho vyslovení zahájí systém vytáčení). 8 Hlasové ovládání navigačního systému

11 Režim SETUP Hlavní nabídka režimu SETUP Obr. 3 Hlavní nabídka SETUP Regionální RDS - zapnutí / vypnutí automatického sledování stanic přes RDS Automaticky - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším příjmem signálu Fix - zvolená regionální rozhlasová stanice bude držena co nejdéle Dopravní vysílání (TP) - zapnutí / vypnutí přijímání dopravních vysílání Aktuální TMC stanice:... - zobrazení stanice TMC, ze které se dopravní zprávy přijímají Oblíb. TMC stanice - volba oblíbené TMC stanice Automaticky - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším příjmem signálu výběr ze seznamu TMC stanic Smazat uložené stanice z paměti - vymazání paměti stanic Poznámka Stiskněte tlačítko SETUP a následně funkční tlačítko: Rádio» strana 9, Nastavení rádia; Media» strana 9, Nastavení médií; Telefon» strana 10, Nastavení telefonu; Systém» strana 10, Nastavení systému; Displej» strana 10, Nastavení displeje; Mapa» strana 10, Nastavení mapy; Navigace» strana 10, Nastavení navigace; Dopravní informace» strana 11, Nastavení dopravních informací; Hlasové ovládání» strana 11, Nastavení hlasového ovládání; Video» strana 11, Nastavení videa. Nastavení rádia Stiskněte tlačítko SETUP Rádio. Tlačítka se šipkou - upřesnění funkce přepínání stanic v režimu RADIO pomocí tlačítek se šipkou Seznam stanic - přepínání všech dostupných stanic zvoleného frekvenčního pásma Paměť stanic - přepínání pouze uložených stanic RDS (Radio Data System) slouží k přenosu identifikace programu a umožňuje kromě jiného také automatické vyhledávání téže rozhlasové stanice na jiné frekvenci. Je-li dostatečně kvalitní příjem, zobrazuje se, u rádiových stanic s možností RDS, místo frekvence stanice její jméno. TMC (Traffic Message Channel) je digitální datová služba rádia se stálým přenosem dopravních zpráv. Nastavení médií Stiskněte tlačítko SETUP Media. Aktivovat AV vstup - pro přehrávání z externího zdroje audio nebo video, je-li zabudován TV tuner Aktivovat AUX vstup - pro přehrávání externího zdroje audio Automaticky přehrát Bluetooth audio - automaticky aktivuje přehrávání audia z media přehrávače AUX úroveň vstupu - nastavení vstupní citlivosti externího zdroje Nízká - nízká úroveň Střední - střední úroveň Vysoká - vysoká úroveň Deaktivovat názvy skladeb/interpretů - podle nastavení se bude při přehrávání Audio-CD s CD textem a v režimu MP3 zobrazovat jméno skladby a jméno zpěváka nebo jen název souboru a adresáře Scan/Mix/Opakovat včetně podadresářů - přehraje postupně všechna data MP3 v adresářích a podadresářích v takovém pořadí, v jakém jsou uložena na přehrávaném médiu Režim SETUP 9

12 Nastavení telefonu Stiskněte tlačítko SETUP Telefon. Aktualizovat telefonní seznam - načtení telefonního seznamu z mobilního telefonu do paměti zařízení. Tento proces může trvat několik minut. Smazat seznamy volání - smazání seznamů volání Smazat SMS - smazání textových zpráv Zkrácená volba - úprava tlačítek zkrácené volby Vypnout telefon - vypnutí telefonu Obnovit výrobní nastavení - obnovení nastavení nabídek telefonu na stav dodání z výroby a vymazání uložených uživatelských profilů Změnit pořadí v seznamech volání - změna pořadí v seznamech volání od nejstaršího příp. od nejnovějšího Tmavší - tmavší Nejtmavší - nejtmavší Den/Noc - přepínání mezi denním, nočním a automatickým režimem zobrazení mapy Automaticky - řídí se podle nastavení dostupných snímačů vozidla Den - nastavení pro denní režim Noc - nastavení pro noční režim Potvrzovací tón - zapnutí / vypnutí zvukového znamení při stisku kláves Zap. - zapnutí Vyp. - vypnutí Vypnout displej - je možné vypnout displej do tzv. úsporného režimu, v dolní části displeje se zobrazí pouze informace o aktuálním zdroji audio. Displej uvedete do aktivního režimu dotykem na displej nebo na kterékoli tlačítko kromě dotyku na ovládací knoflík. Nastavení systému Nastavení mapy Stiskněte tlačítko SETUP Systém. Jazyk/Language - výběr jazyku menu pro zobrazování a hlasová sdělení Automaticky - automatický výběr jazyku podle nastavení v informačním panelu nebo přímý výběr požadovaného jazyku ze seznamu Formát datumu - nastavení formátu datumu Zobrazení času - zobrazení aktuálního času na displeji v režimech RADIO, MEDIA a MAP Vyp. - vypnutí Zap. - zapnutí Datum - nastavení datumu Výrobní nastavení - obnovení výrobního nastavení vybrat nastavení, které se má vrátit na stav dodání z výroby Obnovit - obnovení nastavení nabídek na stav dodání z výroby a vymazání uložených uživatelských profilů Nastavení displeje Stiskněte tlačítko SETUP Displej. Stupeň jasu - nastavení stupně jasu displeje Nejsvětlejší - nejsvětlejší Světlejší - světlejší Střední - střední Stiskněte tlačítko SETUP Mapa. Dodatečné okno - poloha dodatečného okna v zobrazení mapy Vlevo - vlevo Vpravo - vpravo Navigační symboly - zobrazení navigačních manévrů a kompasu v dodatečném okně ve 2D nebo 3D zobrazení Informace o cíli - zobrazení informace o cíli» strana 26, Funkční tlačítka a symboly během navigování k cíli Cíl - cíl Příští dílčí cíl - příští dílčí cíl Detaily mapy - zvolení kategorie zvláštních cílů, které se pomocí symbolů zobrazí na mapě Ukázat symbol Top-cílů - cíle, které jsou uloženy jako top-cíle, se zobrazí na mapě symbolem zvolené kategorie top-cílů Ukázat omezení rychlosti - na displeji se zobrazí aktuální omezení rychlosti v daném úseku silnice Nastavení navigace Stiskněte tlačítko SETUP Navigace. 10 Režim SETUP

13 Nabídnout 3 alternativní trasy - nabídka tří alternativních tras při výpočtu trasy» strana 31, Funkční tlačítko Parametry Navigační pokyny - nastavení hlasových navigačních pokynů Vyp. - vypnutí Dynamická - hlasová doporučení pro jízdu budou vydávána jen v případě, že vypočítanou trasu opustíte, např. z důvodu dopravní komplikace Zap. - zapnutí Zobrazení času - nastavení zobrazení času ve spodní části mapy Čas příjezdu - zobrazení času příjezdu do cíle Zbývající čas - zobrazení zbývajícího času jízdy Moje zvláštní cíle - import vlastních zvláštních cílů z SD karty Zadání adresy domů - úprava adresy domů» strana 32, Funkční tlačítko Domů Zadání cíle - zobrazení nabídky zadání adresy» strana 31, Funkční tlačítko Adresa Aktuální poloha - uložení aktuální pozice jako adresy domů Smazat - smazání adresy domů Upravit - upravení adresy domů Nastavit aktuální polohu - nastavení aktuální polohy jako adresy domů Rozšířené nastavení navigace - rozšířené nastavení navigace Demo režim - možnost spustit virtuální (zdánlivé) navigování k cíli Zadat místo startu - zadání místa startu pro demo režim Prům. rychlost pro výp. času - v závislosti na nastavené průměrné rychlosti se bude během výpočtu trasy zjišťovat a podle nastavení zobrazovat čas příjezdu nebo doba jízdy Rychlá - rychlá Střední - střední Pomalá - pomalá Nastavení dopravních informací Stiskněte tlačítko SETUP Dopravní informace. Oblíbená TMC stanice - volba oblíbené TMC stanice Automaticky - automatické vyhledání TMC stanice výběr Vaší oblíbené TMC stanice ze seznamu Zobrazení TMC zpráv - volba zobrazování dopravních zpráv Vše - zobrazení všech aktuálních dopravních zpráv Na trase - zobrazení jen těch dopravních zpráv, která se vyskytují k trase Dopravní vysílání (TP) - zapnutí a vypnutí dopravních vysílání» strana 13, Funkce dopravního vysílání TP Nastavení hlasového ovládání Stiskněte tlačítko SETUP Hlasové ovládání. Styl dialogu - nastavení stylu dialogu Dlouhý - systém vysloví hlášení celé bez zkrácení Krátký - systém některá hlášení zkrátí nebo je nahradí akustickým signálem (gong) a ovládání systému se urychlí Vizuální nápověda pro hlasové ovládání - zvolená vizuální nápověda zobrazí nabídku nejdůležitějších možných příkazů ve vyskakovacím okně. Vizuální nápovědu si můžete nastavit pro každý režim v systému zvlášť (tzn. pokud si nastavíte Vizuální nápovědu jen pro režim MAP bude se zobrazovat pouze v tomto režimu). Smazat hlasové záznamy - smazání vlastních hlasových záznamů uložených pro jednotlivé položky Vše - všechny hlasové záznamy Telefonní seznam - telefonní seznam Paměť rádia - paměť rádia Navigační paměť - navigační paměť Nastavení videa Stiskněte tlačítko SETUP Video. Audio-jazyk - jazyk hlasového výstupu Menu-jazyk - jazyk DVD-menu Titulky - titulky DVD-formát - nastavení formátu DVD 4:3 - formát 4:3 16:9 - formát 16:9 Nastavení televize Stiskněte tlačítko SETUP Video. TV režim hledání - režim vyhledávání televizních stanic Seznam stanic - výběr televizní stanice ze seznamu v daném místě dostupných stanic Paměť stanic - zobrazení jen těch televizních stanic, které jsou uloženy v paměti stanic TV Norma - změna televizní normy Režim SETUP 11

14 TV-formát - změna poměru stran obrazu 4:3 - formát 4:3 16:9 - formát 16:9 TV Audio-kanál - volba jazykového kanálu u dvojjazyčného zvuku (dual) Kanál A - jazykový kanál A Kanál B - jazykový kanál B Automatické přepínání DVB-T/Analog - zvolená televizní stanice se bude hledat v analogové, případně digitální podobě Smazat TV-seznam v paměti - smazání paměti televizních stanic AV1 norma - norma pro přehrání pro vždy jeden připojený externí zdroj audio nebo video AV2 norma - norma pro přehrání pro vždy jeden připojený externí zdroj audio nebo video 12 Režim SETUP

15 Režim RADIO Hlavní nabídka RADIO Stiskněte tlačítko RADIO - hlavní nabídka RADIO Funkční tlačítko Pásmo FM - frekvenční pásmo FM AM - frekvenční pásmo AM Obr. 4 Hlavní nabídka RADIO Frekvenční pásmo lze také měnit opakovaným stiskem tlačítka RADIO. Funkční tlačítko Seznam stanic Zobrazí seznam rozhlasových stanic frekvenčního pásma FM, které je možno v daném okamžiku přijímat. Pokud je některá rozhlasová stanice ze seznamu stanic uložena v paměti, zobrazí se číslo předvolby. Funkční tlačítko Paměť Předvolby nastavení zobrazení tlačítek předvolby 1-6 Předvolby nastavení zobrazení tlačítek předvolby 7-12 Předvolby nastavení zobrazení tlačítek předvolby Předvolby nastavení zobrazení tlačítek předvolby Přepínání stanic uložených v paměti přístroje tlačítky nebo - dle nastavení Režim šipek (na displeji se zobrazí Paměť) nebo všech stanic v daném místě dostupných» strana 9, Nastavení rádia. Uložení rozhlasové stanice do paměti stanic - nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici a podržte funkční tlačítko 1 až 24, dokud se neozve signální tón. Funkční tlačítko Extra Scan - přehrání všech dostupných rozhlasových stanic ze seznamu stanic, vždy po dobu asi pěti sekund. Pokud si přejete automatické přehrávání na právě přehrávané stanici ukončit, stiskněte znovu tlačítko nabídek 15 nebo funkční tlačítko Scan. TP - zapnutí / vypnutí dopravního vysílání (pouze v režimu FM)» strana 13, Funkce dopravního vysílání TP Vypnout displej - je možné vypnout displej do tzv. úsporného režimu, kdy je zobrazen pouze černý displej a v dolní části se zobrazí pouze aktuální informace o zdroji audio. Displej uvedete do aktivního režimu dotykem na displej nebo na kterékoli tlačítko kromě dotyku na ovládací knoflík. RDS (Radio Data System) slouží k přenosu identifikace programu a umožňuje kromě jiného také automatické vyhledávání téže rozhlasové stanice na jiné frekvenci. Je-li dostatečně kvalitní příjem, zobrazuje se, u rádiových stanic s možností RDS, místo frekvence stanice její jméno. V případě, že rozhlasová stanice v okamžiku ukládání do paměti, vyšle nějakou doplňkovou informaci pomocí funkce RDS, může se stát, že se v paměti stanic neobjeví správné jméno stanice. Funkční tlačítko Man. Ruční ladění stanic otáčením tlačítka nabídek 15 nebo funkčními tlačítky ve spodní části displeje. Funkce dopravního vysílání TP Stiskněte tlačítko RADIO Extra TP - zapnutí / vypnutí dopravního vysílání. Zobrazení TP ve spojení se jménem stanice (např. v seznamu stanic nebo v paměti stanic) poukazuje na stanici s dopravním vysíláním. Je-li funkce dopravního vysílání zapnutá, stará se část přístroje určená k příjmu o to, aby byla vždy přijímána nějaká stanice s dopravním vysíláním, nezávisle na tom, kterou rozhlasovou stanici posloucháte. Během poslechu médií se na pozadí stále automaticky vyhledává dostupná rozhlasová stanice s dopravním zpravodajstvím. Připravenost přijímat dopravní vysílání je symbolizována písmeny TP v pravém horním rohu displeje. Pokud není možné přijímat žádnou rozhlasovou stanici s dopravním vysíláním, např. z důvodu rušení rádiového příjmu, zobrazí se místo TP, No TP. Režim RADIO 13

16 Režim MEDIA Hlavní nabídka MEDIA Obr. 5 Hlavní nabídka MEDIA Hlavní nabídka MEDIA se zobrazuje buď jako nabídka Audio nebo jako nabídka Video, podle toho, jaké jste zvolili médium zdroje. Volba hlavní nabídky MEDIA a změna média zdroje Stisknutím tlačítka MEDIA vyvoláte hlavní nabídku MEDIA. Bude pokračovat reprodukce naposledy přehrávaného média zdroje. Jestliže je možno v daném okamžiku na přístroji vybírat zdroje audio a video, lze tlačítkem MEDIA přepínat mezi posledními zdroji audio a video. MEDIA - hlavní nabídka MEDIA a změna média zdroje. CD - přepnutí na vložené CD/DVD Interní CD - CD vložené v interní mechanice přístroje Externí CD - CD vložená v externím CD měniči SD přepnutí na zasunutou paměťovou kartu» strana 16, Paměťová karta. HDD přepnutí na soubory audio, které jsou uložené na interním pevném disku» strana 18, Pevný disk (HDD) AUX - přepnutí na externí zdroj připojený v multimediální zdířce AUX» strana 17, Vstup AUX MDI - přepnutí na externí zdroj připojený v multimediální zdířce MDI» strana 17, Vstup MDI - multimediální zdířka - přepne na externí zdroj připojený přes Bluetooth Video - nabídka video zdrojů - nabídka Video» strana 18, Režim video,» strana 20, Režim TV. Opakovat - zobrazení možnosti opakování Skladba - opakování aktuální skladby CD - opakování všech skladeb právě přehrávaného CD Adresář - opakování všech skladeb v adresáři (režim MP3) Extra - zobrazení možnosti přehrávání Mix - přehrávání všech titulů na aktuálním zdroji zvuku v náhodném pořadí. Mix - návrat k normálnímu přehrávání. Scan - přehrávání všech titulů aktuálního zdroje zvuku po dobu deseti sekund. Krátkodobé přehrávání titulů můžeté také aktivovat nebo deaktivovat krátkým stisknutím tlačítka nabídek 15. Scan - návrat k normálnímu přehrávání. Kapacita HDD - informace o zaplnění, resp. volném místě na pevném disku (HDD). Vypnout displej - displej je možné vypnout do tzv. úsporného režimu, kdy je zobrazen pouze černý displej a v dolní části se zobrazí pouze aktuální informace o zdroji audio. Displej uvedete do aktivního režimu dotykem na displej nebo na kterékoli tlačítko kromě dotyku na ovládací knoflík. Výběr - otevření seznamu skladeb aktuálního audio zdroje, aby bylo možno zvolit jinou skladbu nebo jiný zdroj audio - zobrazení nadřazeného adresáře, přepnutí na základní nabídku audio zdrojů Skladba - spuštění reprodukce zvolené skladby - uložení adresáře, playlistu a datového nosiče na pevný disk HDD» strana 18, Pevný disk (HDD). Tlačítka na přístroji k ovládání aktuálních zdrojů audio nebo video Tlačítky se šipkou na přístroji nebo se vždy ovládá právě poslouchaný zdroj audio bez ohledu na to, v jaké nabídce se právě nacházíte. - krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávaného titulu nebo kapitoly, opakovaným stisknutím pak na začátek předcházejícího titulu nebo kapitoly. - krátkým stisknutím se přemístíte na začátek dalšího titulu nebo kapitoly, opakovaným stisknutím pak na začátek dalšího titulu nebo kapitoly. V nabídce právě přehrávaného zdroje audio je možno přepínat mezi jednotlivými tituly také pomocí tlačítka nabídek 15. Funkční tlačítka k ovládání aktuálních zdrojů audio nebo video - krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávaného titulu nebo kapitoly, opakovaným stisknutím pak na začátek předcházejícího titulu nebo předcházející kapitoly. - krátkým stisknutím se přemístíte na začátek dalšího titulu nebo kapitoly. 14 Režim MEDIA

17 - pauza: reprodukce bude na aktuálním místě přerušena a symbol se změní na - po stisknutí bude reprodukce z téhož místa opět pokračovat. Poznámka Pokud je hodnota hlasitosti během reprodukce CD, HDD nebo jiného externího zdroje zvuku snížena na 0, symbol se změní na a reprodukce bude v aktuálním místě přerušena. Úvodní informace k režimu CD/DVD Vložení CD/DVD CD/DVD zasuňte do otvoru 11 potištěnou stranou nahoru jen natolik, dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál. Reprodukce se zahájí automaticky. Vyjmutí CD/DVD Stiskněte tlačítko - CD/DVD se vysune. Pokud vysunuté CD/DVD nevyjmete, zasune se z bezpečnostních důvodů asi po 10 sekundách zpět do přístroje. Nečitelné CD/DVD Vložíte-li CD/DVD, které přístroj nebude moct přečíst, zobrazí se vyskakovací okno s upozorněním. CD/DVD se po několika sekundách vysune do polohy, ze které je lze odebrat. Pokud CD/DVD nevyjmete během 10 sekund, zasune se z bezpečnostních důvodů zpět do přístroje. Přeskakování nahrávky při reprodukci Na špatných silnicích a při silných vibracích může dojít k tomu, že nahrávka přeskakuje. Srážení vlhkosti Důsledkem chladu nebo po dešti se může vytvořit v tělese CD/DVD přehrávače vlhký povlak (kondenzát). Tento povlak může způsobit přeskakování nahrávky nebo přehrání zcela znemožnit. V těchto případech musíte počkat, až se kondenzát odpaří. Pokyny k údržbě CD/DVD Pokud by bylo některé CD/DVD znečištěno, nečistěte ho nikdy kruhovými pohyby, ale od středu ke kraji měkkou látkou, která nepouští chloupky. Při extrémním znečištění doporučujeme CD/DVD omýt běžným čistícím prostředkem na CD/DVD. Ale také v tomto případě CD/DVD nečistěte po kruhu, ale od středu ke kraji, a potom ho nechejte oschnout. Soubory MP3 a WMA (Windows Media Audio) Soubory MP3 a WMA, které lze přehrát, je možno také uložit na pevný disk přístroje» strana 18, Pevný disk (HDD). Soubory audio, které jsou komprimované pomocí W indows M edia A udio, mohou být ještě chráněné autorskými právy prostřednictvím DRM (D igital R ights M anagement). Takové soubory WMA přístroj nepodporuje. POZOR Přehrávač CD/DVD je laserový produkt třídy 1. Pokud byste přehrávač CD/DVD otevřeli, vyvstává nebezpečí poranění neviditelným laserovým zářením. UPOZORNĚNÍ V interní mechanice je možno přehrávat audio-cd (CD-A), audio-dvd, MP3-CD, MP3-DVD a video-dvd. Do interní mechaniky nikdy nevkládejte disky s označením - Nevkládat do mechaniky bez výsuvného podkladu nebo Eco Disc. Pokus o zasunutí dalšího CD/DVD ve chvíli, kdy se přístroj snaží již vložené CD/ DVD vysunout, by mohl vést ke zničení mechaniky přístroje. Po stisknutí tlačítka pro vysunutí trvá několik sekund, než je CD/DVD vysunuto. Během této doby je otvor pro vložení CD/DVD otevřen. Před vložením nového CD/DVD vyčkejte, až se již vložené CD/DVD vysune. Je-li CD/DVD mechanicky poškozeno, nebo je-li CD/DVD špatně nebo nedostatečně vloženo, objeví se na displeji nejprve Chyba CD/DVD. Prosím zkontrolujte CD/DVD. a potom Chyba mechaniky CD/DVD. Zkontrolujte CD/DVD a vložte je znovu správně a úplně do mechaniky. Pokud se znovu objeví Chyba mechaniky CD/DVD, obraťte se na autorizovaného servisního partnera ŠKODA. Pokud je teplota uvnitř přístroje příliš vysoká, nelze do přístroje zasunout CD/ DVD. Přístroj se přepne do posledního aktivního režimu. Nepoužívejte nikdy tekutiny jako je benzin, ředidlo na barvy nebo čisticí prostředek na klasické hudební desky, protože byste mohli poškodit povrch CD/ DVD! Nevystavujte CD/DVD nikdy přímému slunečnímu záření! Režim MEDIA 15

18 CD/DVD popisujte jen k tomu určeným popisovačem. Nepolepujte CD/DVD! Poznámka Pokud je funkční tlačítko CD zobrazeno jako neaktivní, znamená to, že není vloženo žádné Audio-CD/DVD nebo že to, které je vložené, není čitelné. Může se stát, že CD/DVD s ochranou proti kopírování a CD-R, CD-RW a DVD-RW, která nejsou originální, nebude možno přehrát nebo jejich přehrání bude omezené. Přístroj reprodukuje také zvukové soubory WMA (Windows Media Audio) a pokud nejsou pomocí DRM (Digital Rights Management) chráněny autorskými právy, lze je ukládat i na pevný disk (HDD). Ovládání a chování přístroje odpovídá komprimovaným audiosouborům MP3 a nebude dále zvlášť popisováno. Věnujte pozornost i dalším upozorněním, která se týkají režimu MP3» strana 16, Úvodní informace pro režim MP3. Věnujte pozornost národním právním předpisům týkajícím se autorských práv, která platí ve Vaší zemi. Přehrávač CD/DVD neobsahuje součásti, které byste museli udržovat nebo mohli opravovat. V případě poruchy přehrávače CD se obraťte na odborný servis. Mechanika DVD použitá v přístroji využívá k reprodukci zvuku kódovací systém Dolby Digital a MLP Lossless, čímž zajišťuje vysokou kvalitu audio DVD s tímto standardem. Dolby, MLP Lossless a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami Dolby Laboratories. Pomocí DTS a DTS 2.0 se převádí Surround-Sound DVD a je reprodukován v nejlepší kvalitě. DTS a DTS 2.0 jsou registrovanými známkami DTS, Inc. Každé znečištění nebo poškození CD/DVD může způsobit potíže při čtení informací. Stupeň těchto potíží závisí na znečištění a také na stupni mechanického poškození. Hrubé škrábance způsobují chyby při čtení, které vedou k tomu, že CD/ DVD přeskakuje nebo zůstane viset. Se všemi CD/DVD se musí zacházet opatrně a musí být vždy uloženy v ochranných pouzdrech. Úvodní informace pro režim MP3 Požadavky na hudební soubory MP3 a na datové nosiče souborů MP3 CD-ROM, CD-R, CD-RW s kapacitou 650 MB a 700 MB. DVD s kapacitou do 4,7 GB a dvouvrstvá DVD (Double-Layer-DVD) s kapacitou až 8,5 GB. CD a DVD musejí odpovídat standardu ISO 9660 Level 2 a souborovému systému Joliet (single session a multisession). Názvy souborů nesmějí mít více než 64 znaků. Adresářová struktura je omezena na 8 úrovní adresářů. Pokud jsou jméno umělce, název alba a titul přehrávaného souboru uloženy jako tzv. ID3 tag, je možno je zobrazit. Jestliže není ID3 tag k dispozici, zobrazuje se název adresáře nebo jméno souboru. Lze přehrávat i soubory WMA (W indows M edia A udio), pokud nejsou chráněné autorskými právy prostřednictvím DRM (D igital R ights M anagement). Takové soubory WMA přístroj nepodporuje. Ovládání a chování přístroje odpovídá přehrávaným souborům WMA a nebude dále zvlášť popisováno. Bitrate (datový tok) Přístroj podporuje soubory MP3 s velikostí datového toku (bitrate) od 32 do 320 kbit/s i soubory MP3 s proměnlivým datovým tokem (variable bitrate). U souborů s proměnlivým datovým tokem může být zobrazovaná doba přehrávání nepřesná. Paměťová karta Zasunutí paměťové karty Zasuňte paměťovou kartu do otvoru 16 useknutým rohem nahoře vpředu až zaklapne. Reprodukce se zahájí automaticky. Vyjmutí paměťové karty Zatlačte na zasunutou paměťovou kartu. Paměťová karta vyskočí do polohy, ze které ji můžete bezpečně vyjmout. Prázdná paměťová karta nebo nečitelná data Pokud zasunete paměťovou kartu, která je prázdná nebo neobsahuje čitelná data, přístroj se po pokusu o spuštění nepřepne do režimu paměťové karty. Požadavky na paměťovou kartu Do otvoru pro paměťové karty je možno zasouvat paměťové karty o rozměrech 32 mm x 24 mm x 2,1 mm nebo 1,4 mm. SD (Secure Digital Memory Cards) a MMC (Multimedia Cards) paměťové karty s kapacitou do 4 GB. SDHC (Secure Digital High-Capacity Memory Cards) paměťové karty s kapacitou do 32 GB. Může se stát, že některé soubory na paměťových kartách případně celé paměťové karty nebude možno přehrát nebo bude jejich přehrání omezené. Vzhledem k odlišným požadavkům na kvalitu paměťových karet ze strany výrobců, nelze v některých případech zaručit za všech okolností jejich přehrávání. 16 Režim MEDIA

19 Poznámka Z SD karty lze číst jen soubory MP3 a nechráněné soubory WMA. Jiné soubory budou ignorovány. Soubory MP3 a WMA, které lze přehrát, je možno také uložit na pevný disk přístroje» strana 18, Pevný disk (HDD). Externí zdroje Vstup AUX a MDI Vstup AUX Stiskněte tlačítko MEDIA AUX. Externí zdroje zvuku připojené ke zdířce AUX nelze ovládat přes navigační systém. Přes navigační systém lze pouze regulovat hlasitost. Do zdířky AUX se používá standardní kolíkový konektor 3,5 mm. Pokud nemá externí zdroj zvuku tento konektor, je nutné použít adaptér. Vstup MDI - multimediální zdířka Stiskněte tlačítko MEDIA MDI. Přes navigační systém je možné přehrávat soubory audio na externích nosičích připojených přes multimediální zdířku ve formátu MP3, WMA, OGG-Vorbis a AAC. Externí zdroje zvuku připojené ke zdířce MDI lze ovládat přes navigační systém. Kdykoliv můžete na přístroji autorádia zvolit jiný zdroj zvuku. Dokud externí zdroj zvuku nevypnete, je na pozadí stále aktivní. Popis ovládání externího zdroje zvuku si přečtěte v Návodu k obsluze od příslušného výrobce. Pro připojení externích zdrojů zvuku přes vstup MDI použijte specíální adaptér. ipod Jestliže připojíte přes vstup MDI zařízení ipod, otevře se nabídka, ve které můžete volit jednotlivé adresáře ipodu (playlist, interpret, album, název skladby atd.). Přizpůsobení hlasitosti reprodukce externího zvukového zdroje Hlasitost reprodukce externího zdroje zvuku lze změnit regulátorem hlasitosti na navigačním systému 1. V závislosti na připojeném zvukovém zdroji lze také změnit nastavení výstupu hlasitosti na tomto zdroji. Kromě toho můžete změnit citlivost vstupu externího zvukového zdroje, abyste mohli přizpůsobit hlasitost reprodukce externího zvukového zdroje jiným zdrojům, nebo vyloučit rušivé jevy» strana 9, Nastavení médií. Podmínky pro úspěšné připojení Připojena mohou být pouze USB zařízení specifikace 2.0. Verze alokační tabulky souborů FAT (File Allocation Table) připojeného zařízení musí být FAT16 (< 2 GB) nebo FAT32 (> 2 GB). Při přehrávání ze zařízení s pevným diskem (HDD), na kterém je velký objem dat, může docházet k časovému zpoždění při načítání přehledu hudebních dat. Při přehrávání ze zařízení, na kterém je složitá struktura adresářů, může docházet k časovému zpoždění při načítání hudebních dat. Struktura adresářů na připojeném zařízení by neměla přesáhnout hloubku osmi podadresářů. Jeden adresář by neměl obsahovat více než 1000 souborů. K připojení externího zařízení se nesmí použít žádný USB prodlužovací kabel nebo USB rozbočovač (HUB). POZOR Externí zvukový zdroj neodkládejte v žádném případě na přístrojovou desku. Mohl by při náhlém jízdním manévru vletět do prostoru pro cestující a zranit je. Externí zvukový zdroj nesmíte v žádném případě pokládat do blízkosti airbagů. Mohl by být při aktivaci airbagu vymrštěn do prostoru pro cestující a zranit je. Externí zvukový zdroj nesmíte během jízdy držet v ruce nebo na kolenou. Mohl by při náhlém jízdním manévru vletět do prostoru pro cestující a zranit je. Připojovací kabel externího zvukového zdroje vždy veďte tak, aby Vás při jízdě neomezoval. UPOZORNĚNÍ Zdířka AUX se smí používat pouze pro zvukové zdroje! Poznámka Externí zvukový zdroj připojený přes AUX přehrávejte pouze tehdy, pokud není zároveň připojen externí zvukový zdroj přes MDI. Je-li přes AUX připojený externí zdroj zvuku, který je napájen externím napájecím adaptérem, může se stát, že audio signál bude rušen. Záleží na kvalitě použitého adaptéru. Režim MEDIA 17

20 Pevný disk (HDD) Ukládání souborů MP3 a WMA na pevný disk (HDD) Režim video Vkládání a spouštění video DVD Pokud byste přístroj během ukládání vypnuli, tak se po uložení posledního celého souboru proces přeruší. Výběr, uložení a úprava titulů nebo adresářů Vyberte z paměťové karty audio tituly nebo adresáře, které byste chtěli uložit na pevný disk. Ve výběrovém okně dostupných zdrojů audio můžete pro uložení na pevný disk vybrat celý obsah vloženého datového nosiče. Stiskněte tlačítko MEDIA Výběr. - otevření nabídky práce s adresářem Hrát - automatické spuštění přehrávání Kopírovat - uložení titulu nebo adresáře na pevný disk Soubor/adresář vložit sem - uložení přímo do aktuálního adresáře pevného disku Založit nový adresář - založení nového adresáře Zrušit - přerušení ukládání Přejmenovat otevření zadávací obrazovky, ve které můžete změnit název titulu nebo adresáře Smazat - smazání zvoleného titulu nebo adresáře Adresář může mít maximálně sedm podadresářů. Nadřazený adresář otevřete stisknutím funkčního tlačítka. Během ukládání audiosouborů můžete i nadále poslouchat skladby z tohoto nebo jiného zdroje audio. Poznámka Uložení 100 hudebních titulů o průměrné délce 3 až 5 minut trvá zhruba 40 minut. Obr. 6 Nabídka DVD / Ovládání nabídky filmu Video-DVD zasuňte do otvoru pro CD/DVD potištěnou stranou nahoru jen natolik, dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál. Reprodukce video-dvd se spustí automaticky. Načtení dat z video-dvd může trvat několik sekund; během této doby zůstává displej tmavý. Obraz je reprodukován, jen pokud vozidlo stojí. Za jízdy je displej vypnutý, reprodukován je jen zvuk. Abyste vyvolali nabídku DVD, dotkněte se krátce displeje. Jestliže se opět dotknete displeje, nabídka DVD se zase vypne. Jestliže nebudete s nabídkou DVD pracovat, tak se po 15 sekundách automaticky vypne. Poměry stran Film se spustí s přednastaveným poměrem stran. Poměr stran můžete změnit v nabídce Nastavení videa» strana 11, Nastavení videa. Nabídka video-dvd AV - přepnutí na připojený externí zdroj video TV - přepnutí na režim TV DVD - přepnutí na video-dvd, které je vložené do interní mechaniky CD/DVD Audio - přepnutí na nabídku Audio Menu - přepnutí do nabídky filmu» obr. 6 Obraz - změna jasu, kontrastu nebo nastavení barev displeje Kapitola - přepnutí na seznam kapitol - krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávané kapitoly, opětovným stisknutím se vrátíte na začátek předcházející kapitoly 18 Režim MEDIA

Rádio Funky Návod k obsluze

Rádio Funky Návod k obsluze SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.cz Rádio Funky Návod k obsluze Funky Rádio česky 11.2013 S00.5615.04.15 1ST 012 715 CF Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Blues Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Blues Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Blues Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

SIMPLY CLEVER NAVIGAČNÍ SYSTÉM AMUNDSEN+ NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER NAVIGAČNÍ SYSTÉM AMUNDSEN+ NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER NAVIGAČNÍ SYSTÉM AMUNDSEN+ NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Amundsen+ (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Více

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Amundsen+ Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Amundsen+ Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Navigační systém Amundsen+ Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Amundsen a Bolero

NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Amundsen a Bolero SIMPLY CLEVER NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Amundsen a Bolero 5L0012901DB Úvod Tento Návod k obsluze je určený pro infotainment systémy Bolero a Amundsen (dále jen přístroj). Přečtěte si pečlivě tento

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka CHEVROLET MYLINK Uživatelská příručka Chevrolet MyLink je informační a zábavní systém, který zlepšuje prožitek z jízdy prostřednictvím jednoduché konektivity, integrace chytrého telefonu a kapacitního

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Swing Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Swing Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Swing Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Blues

NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Blues SIMPLY CLEVER NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Blues 5E0012903CD Úvod Tento Návod k obsluze je určený pro infotainment systém Blues (dále jen přístroj). Přečtěte si pečlivě tento Návod k obsluze, protože postup

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Televize. Uživatelská příručka

Televize. Uživatelská příručka Televize Uživatelská příručka METRONET TELEVIZE METRONET Televize je digitální televize, která je vždy o krok napřed. Tato televize Vám přináší nadstandartní funkce a ten největší komfort při sledování

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SatCompass

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SatCompass SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SatCompass Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda vybavené Radionavigačním systémem SatCompass (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více