SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER Navigační systém Columbus Návod k obsluze

2

3 Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. Doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli tento Návod k obsluze, abyste se s Vaším navigačním systémem rychle a dobře seznámili. Pokud budete mít v souvislosti s Vaším navigačním systémem další dotazy nebo nějaké problémy, obraťte se, prosím, na autorizovaného servisního partnera ŠKODA, nebo kontaktujte Vašeho importéra. Odlišné národní právní předpisy mají přednost před informacemi uvedenými v tomto Návodu k obsluze. Přejeme Vám mnoho radosti a ujetých kilometrů s Vaším navigačním systémem a vždy šťastnou cestu. Vaše ŠKODA AUTO a.s. (dále jen ŠKODA)

4 Obsah Obecné pokyny Návod k obsluze 3 Značky v textu 3 Důležitá upozornění 3 Přehled přístroje 4 Zapnutí a vypnutí přístroje 4 Nastavení hlasitosti 5 Ovládání na displeji 5 Zadávací obrazovka s klávesnicí 6 Hlasové ovládání navigačního systému Úvodní informace 7 Hlasové příkazy 7 Režim SETUP Hlavní nabídka režimu SETUP 9 Nastavení rádia 9 Nastavení médií 9 Nastavení telefonu 10 Nastavení systému 10 Nastavení displeje 10 Nastavení mapy 10 Nastavení navigace 10 Nastavení dopravních informací 11 Nastavení hlasového ovládání 11 Nastavení videa 11 Nastavení televize 11 Režim RADIO Hlavní nabídka RADIO 13 Funkce dopravního vysílání TP 13 Režim MEDIA Hlavní nabídka MEDIA 14 Úvodní informace k režimu CD/DVD 15 Úvodní informace pro režim MP3 16 Paměťová karta 16 Externí zdroje 17 Pevný disk (HDD) 18 Režim video 18 Režim TV 20 Režim PHONE Hlavní nabídka TELEFON 22 Telefonní seznam 22 Telefonní hovor a funkce během hovoru 23 Nabídka SMS 23 Režim TONE Nastavení zvuku 25 Režim MAP Zobrazení mapy 26 Funkční tlačítko Navigace 27 Funkční tlačítko Dodatečné okno 27 Režim NAV (Navigace) Úvodní informace 29 Navigační data a navigační DVD 29 Zadávací obrazovky navigace 30 Hlavní nabídka navigace 30 Funkční tlačítko Nový cíl 31 Režim tras s jedním cílem 33 Režim tras s dílčími cíli 34 Režim navigace terénem 34 Manuální uzavření úseku 35 Dynamické navigování s využitím TMC 35 Režim TMC Zobrazení textových dopravních zpráv TMC 37 Věcný rejstřík 2 Obsah

5 Obecné pokyny Návod k obsluze V tomto Návodu k obsluze jsou popsány všechny možné součásti výbavy vozidla, aniž by byly označeny jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava určená pouze pro některé trhy. Ve Vašem vozidle tak nemusí být všechny součásti výbavy popsané v tomto Návodu k obsluze. Rozsah výbavy Vašeho vozidla zjistíte z prodejní dokumentace, kterou jste obdrželi při koupi vozidla. Pro bližší informace se obraťte na svého prodejce ŠKODA. Záruka Pro tento přístroj platí stejné záruční podmínky jako pro nová vozidla viz Servisní knížka. Údržba displeje UPOZORNĚNÍ Pro čištění displeje nepoužívejte žádná rozpouštědla jako benzin nebo terpentýn, která by mohla povrch displeje poškodit. Zacházejte s displejem opatrně, protože byste mohli prsty vytlačit do jeho povrchu prohlubně a při dotyku ostrými předměty ho poškrábat. Značky v textu Konec odstavce. Odstavec pokračuje na další straně. Přechod k následujícímu tlačítku. Důležitá upozornění Bezpečnostní pokyny Poznámka Displej můžete čistit měkkou látkou a případné otisky prstů smýt čistým alkoholem. Příjem signálu Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rádiový signál a GPSsignál pro navigaci rušit natolik, že dojde k jeho úplnému výpadku. Zabezpečení proti krádeži POZOR V prvé řadě věnujte pozornost řízení! Jako řidič nesete plnou zodpovědnost za bezpečnost silničního provozu. Systém používejte jen tak, abyste měli vozidlo za každé dopravní situace plně pod kontrolou - nebezpečí nehody! Hlasitost přístroje mějte nastavenou tak, aby bylo vždy slyšet akustické signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem přednosti jízdy jako jsou vozidla policie, zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sboru. Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození sluchu! Ochranné kódování Vašeho navigačního systému proti krádeži zabrání tomu, aby byl přístroj uveden do provozu po přerušení napájení, např. během opravy vozidla nebo po krádeži. Po odpojení akumulátoru, přístroje od palubní sítě nebo přepálení pojistky je nezbytné, abyste při uvádění přístroje do provozu zadali ochranný kód. Aby se zajistila účinná ochrana proti krádeži, je možno číselný kód získat jen online prostřednictvím systému ŠKODA. V případě potřeby se obraťte na autorizovaného servisního partnera ŠKODA. Zadání kódu Pokud se po zapnutí přístroje objeví pole s funkčními tlačítky a výzvou k zadání kódu, je nutno přístroj odblokovat zadáním správného čtyřmístného číselného kódu. Stisknutím funkčních tlačítek v poli číslic 0 až 9 zadejte čtyřmístný číselný kód. Číslice se zobrazí v zadávacím řádku. Obecné pokyny 3

6 Po zadání řady čtyř číslic pole číslic zešedne (nebude aktivní) a zadávat další číslice již nebude možné. Pokud chcete v zadávacím řádku číslice zprava doleva mazat, stiskněte na displeji funkční tlačítko. Je-li v zadávacím řádku zobrazen správný číselný kód, stiskněte funkční tlačítko OK. Chybný číselný kód Pokud jste při zadávání kódu omylem potvrdili chybný kód, je možno proces zadávání ještě jednou zopakovat. Počet pokusů je zobrazen ve spodním řádku displeje. Pokud i podruhé zadáte špatný kód, přístroj se na jednu hodinu zablokuje. Zadání kódu je možné opakovat teprve po uplynutí jedné hodiny, během které byly přístroj a zapalování zapnuté. Pokud opět dvakrát zadáte chybný kód, přístroj se opět na hodinu zablokuje. Poznámka Kód je normálně uložen v paměti sdruženého panelu přístrojů. Tím se navigační systém automaticky dekóduje (komfortní dekódování). Ruční zadání kódu není tedy v normálních případech nutné. Zobrazení na displeji TMC - zobrazení dopravních zpráv TMC 37 SETUP - nastavení v jednotlivých režimech 9 a - tlačítka pro posun vzad a vpřed režim RADIO - pro volbu rozhlasových stanic uložených v paměti. režim MEDIA - pro volbu následující, resp. předcházející skladby. režim TV - pro volbu TV stanic. Otvor pro CD nebo DVD 14 Displej 5 - vysunutí CD nebo DVD 15 - aktivace hlasového ovládání 7 Tlačítko nabídek režim RADIO - otáčením lze ručně ladit stanice; krátkým stisknutím se aktivuje / deaktivuje krátkodobé přehrávání stanic (Scan). režim MEDIA - otáčením lze ručně měnit titul; krátkým stisknutím v režimu audio se aktivuje / deaktivuje krátkodobé přehrávání titulů (Scan). zobrazení mapy (MAP) - otáčením lze měnit měřítko mapy; krátkým stiskem se během režim navigace (NAV) - během navigování k cíli se krátkým stiskem vyvolá zopakování navigačního hlášení. Otvor pro paměťovou kartu 16 Na displeji přístroje se zobrazují např. informace z Climatronicu, vzdálenost vozidla od překážky při aktivaci pomoci při parkování atd. Zapnutí a vypnutí přístroje Přehled přístroje - Tlačítko pro zapnutí / vypnutí přístroje (stisknutím) nastavení hlasitosti aktuálně přehrávaného zdroje zvuku / hlasového ovládání (otáčením) 5 RADIO - režim Rádio 13 MEDIA - režim Media 14 PHONE - režim Telefon 22 TONE - nastavení zvuku a hlasitostí 25 MAP - zobrazení mapy 26 NAV - režim Navigace 29 Pro zapnutí resp. vypnutí přístroje stiskněte tlačítko 1. Po zapnutí přístroje se aktivuje zdroj zvuku, který byl před vypnutím přístroje aktivní. Pokud je přístroj zapnutý a vytáhnete klíč ze zapalování, přístroj se automaticky vypne. Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem KESSY, přístroj se po vypnutí motoru a otevření dveří řidiče automaticky vypne. Pokud nejprve otevřete dveře řidiče a následně vypnete motor, vypne se přístroj teprve po uzamknutí vozidla. Při vypnutém zapalování se přístroj přibližně po půlhodině automaticky vypne (ochrana akumulátoru vozidla před vybitím). 4 Obecné pokyny

7 Nastavení hlasitosti Pro zvýšení hlasitosti otáčejte tlačítkem 1 doprava. Pro snížení hlasitosti otáčejte tlačítkem 1 doleva. Změna hlasitosti se znázorní na displeji přístroje. Pokud je hodnota hlasitosti snížena na 0, zvuk z reproduktorů se zcela ztlumí a na displeji se zobrazí symbol. UPOZORNĚNÍ Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození reproduktorů vozidla. Ovládání na displeji Funkčním tlačítkem B a D se vrátíte z každé nabídky do nabídky předcházející. Posuvník Stisknutím posuvníku E» obr. 1 a pohybem dolů resp. nahoru (nebo dotykem na funkční tlačítka a ) je možný pohyb v aktuální nabídce. Posuvníkem v nastavovacím pruhu můžete také pohybovat tak, že stisknete funkční tlačítko - nebo + např. v nastavení pro režim video DVD. Vyskakovací okna Po stisknutí funkčního tlačítka F se otevře tzv. vyskakovací okno s nabídkou dalších položek. Stiskněte krátce jednu z nabídnutých položek. Vyskakovací okno se zavře a ve funkčním tlačítku se zobrazí název zvolené položky. Pokud chcete vyskakovací okno zavřít, aniž byste změnili nastavení, stiskněte ve vyskakovacím okně funkční tlačítko. Zatrhávací políčko Některé funkce je možno jen zapnout nebo vypnout. Před funkcí, kterou je možno jen zapnout nebo vypnout, je zobrazeno tzv. zatrhávací políčko G» obr. 1: - funkce je zapnutá - funkce je vypnutá. Pro zapnutí nebo vypnutí funkce krátce stiskněte příslušné funkční tlačítko. Pokud na displeji žádná funkční tlačítka nejsou (např. během přehrávání DVD), dotkněte se krátce displeje, aby se funkční tlačítka zobrazila. Obr. 1 Režim SETUP: hlavní nabídka Nastavení / Nastavení rádia Displej přístroje je takzvaný touchscreen (dotyková obrazovka). Oblasti na displeji, které mají barevný rámeček, jsou právě aktivní a lze je ovládat dotykem displeje. Některé funkce navigačního systému je možné ovládat přes multifunkční volant, viz Návod k obsluze Vašeho vozidla. Funkční tlačítka na displeji Aktivní oblasti, kterými se volí funkce nebo nabídka, se nazývají funkční tlačítka. Dotkněte se např. v hlavní nabídce Nastavení funkčního tlačítka Rádio» obr. 1, abyste zvolili Nastavení rádia C» obr. 1. Ve které nabídce se právě nacházíte, vidíte v řádku pro tituly A a C. Příklad menu uvedených v Návodu k obsluze Stiskněte tlačítka ABC DEF - tlačítka, která je nutné postupně stisknout. XYZ - popis funkčního tlačítka v první úrovni menu XYZ - popis funkčního tlačítka ve druhé úrovni menu XYZ - popis funkčního tlačítka ve druhé úrovni menu XYZ - popis funkčního tlačítka v první úrovni menu Obecné pokyny 5

8 Zadávací obrazovka s klávesnicí - mazání znaků v zadávacím řádku od pozice kurzoru zprava doleva OK - potvrzení textu napsaného v zadávacím řádku Volba zvláštních znaků pro písmena V zadávací obrazovce jsou některá písmena označena symbolem. Dlouhý stisk takto označeného písmena nabízí možnost vybrat speciální znaky zvoleného jazyku, včetně znaků s diakritikou. Některé zvláštní znaky je možno i vypsat. Místo německých zvláštních znaků Ä, Ü a Ö rozezná navigační systém také pořadí znaků AE, UE a OE. Ostatní zvláštní znaky je možno také ignorovat, např. místo É, Ê nebo Ě rozezná navigační systém také normální E. Obr. 2 Příklad zadávací obrazovky s klávesnicí / Příklad zadávací obrazovky s číslicemi Zadávací obrazovka s klávesnicí je k dispozici například při zadávání jména nového cíle, při vyhledávání zvláštního cíle nebo telefonního kontaktu. Jestliže stisknete funkční tlačítko se znakem na klávesnici v zadávací obrazovce, objeví se tento znak v zadávacím řádku v horní části displeje. Znaky v zadávacím řádku můžete mazat, měnit jejich pořadí a pro jejich doplnění si nechat zobrazovat zvláštní znaky. Rozsah nabídky znaků je závislý na kontextu. Další možnosti zadávání: - zobrazení počtu shodných zápisů dle výběru. Funkční tlačítko přepíná na seznam shodných zápisů podle výběru. - návrat z každé nabídky do nabídky předcházející - zobrazení seznamu shodných zápisů podle výběru - přepínání mezi velkými a malými písmeny - přepnutí na zadávací obrazovku pro číslice a zvláštní znaky A-Z - přepnutí na zadávací obrazovku pro písmena - zadávání mezer - přepnutí na psaní písmen v azbuce ABC - přepnutí na psaní písmen v latince - pohyb kurzoru v zadávacím řádku vlevo nebo vpravo 6 Obecné pokyny

9 Hlasové ovládání navigačního systému Úvodní informace Hlasové ovládání je možné pouze v některém z těchto jazyků: čeština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, portugalština, holandština, italština. Hlasové ovládání můžete využít v režimu RADIO, MEDIA, PHONE, MAP a NAV. Zapnutí hlasového ovládání (dialogu) Krátkým stisknutím tlačítka. Dialog Volbu dlouhého nebo krátkého dialogu lze nastavit stisknutím tlačítka na přístroji a vyslovením příkazu Dlouhý dialog (systém vysloví hlášení celé bez zkrácení) nebo Krátký dialog (systém některá hlášení zkrátí nebo je nahradí akustickým signálem (gong) a ovládání systému se urychlí) nebo manuálně v režimu SETUP» strana 11, Nastavení hlasového ovládání. Přerušení hlášení Krátkým stisknutím tlačítka na přístroji lze ukončit právě přehrávané hlášení. To umožní dříve vyslovit další hlasový příkaz. Vypnutí hlasového ovládání (dialogu) Po provedení hlasového příkazu se hlasové ovládání automaticky vypne. Stisknutím jednoho z tlačítek umístěných po stranách displeje přístroje nebo dotykem na displej (pokud se nejedá o stisknutí funkčního tlačítka Schovat ve Vizuální nápovědě). Vyslovením příkazu Zrušit. Když systém při zapnutém dialogu nedostane nebo nerozezná hlasový příkaz, odpoví otázkou Jak prosím? a umožní tak nové vyslovení příkazu. Pokud systém ani podruhé nedostane hlasový příkaz, ozve se nápověda. Pokud systém ani potřetí nedostane hlasový příkaz, ozve se hlášení Zrušit a hlasové ovládání se vypne. Optimální srozumitelnost příkazů závisí na několika faktorech: Mluvte normální intenzitou hlasu bez přízvuku a nadměrných pomlk. Vyvarujte se špatné výslovnosti. Nepoužívejte zkratky - vyslovujte vždy celý příkaz. Nemluvte, když systém vydává nějaký pokyn. Dokud systém nedomluví, nebude reagovat na další příkaz. Zavřete dveře, okna a střešní okno, zamezíte tak rušivým vlivům okolí na srozumitelnost příkazů. Během dialogu omezte zvuky ve vozidle, např. současně hovořící cestující. Mikrofon pro hlasové ovládání je nasměrován na řidiče i spolujezdce. Proto může přístroj ovládat řidič i spolujezdec. Hlasové příkazy Systém rozpozná pouze záznamů (tzn., že např. v režimu NAV, pro zvolenou zemi, rozpozná pouze největších měst). Pokud požadované město není zahrnuto v těchto záznamech nelze jej vyslovit standardně, ale lze využít hláskování. Všeobecné informace o hlasovém ovládání vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka na přístroji a vyslovením příkazu Návod. Poté se ozve hlášení, že je Návod rozdělen do sedmi částí. Pokud chcete podrobnější informace o jednotlivých částech Návodu, vyslovte příkaz např. Návod část 2. Všeobecnou nápovědu pro jednotlivé režimy vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka na přístroji a vyslovením příkazu Pomoc krátké příkazy. Hlasový příkaz Nápověda Nápovědu lze vyvolat vyslovením příkazu Nápověda nebo Pomoc. Podle toho v jakém režimu se nacházíte nabídne Nápověda možnosti. Pokud jsou nabídnuté možnosti nedostačující, vyslovte příkaz Další možnosti. Přepínání mezi režimy Pokud se chcete po zapnutí hlasového ovládání přepínat mezi jednotlivými režimy, vyslovte vždy název režimu do kterého se chcete přepnout. Tzn., že pokud jste např. v režimu RADIO a chcete se přepnout do režimu MEDIA vyslovte příkaz Média. Názvy režimů PHONE, MAP, NAV vyslovujte vždy jako Telefon, Mapa, Navigace. V každém režimu můžete použít hlasové příkazy pro ostatní režimy - přístroj automaticky přepíná mezi jednotlivými režimy. Vizuální nápověda Pokud chcete aby se zobrazovala nápověda na displeji přístroje, aktivujete ji (a následně deaktivujete) pouze manuálně v režimu SETUP» strana 11, Nastavení hlasového ovládání. Hlasové ovládání navigačního systému 7

10 Hlasový záznam V režimech PHONE, NAV a RADIO lze uložit krátký hlasový záznam, který po jeho vyslovení provede požadovaný příkaz (např. v režimu PHONE lze uložit k tel. kontaktu Hlasový záznam a po jeho vyslovení zahájí systém vytáčení). 8 Hlasové ovládání navigačního systému

11 Režim SETUP Hlavní nabídka režimu SETUP Obr. 3 Hlavní nabídka SETUP Regionální RDS - zapnutí / vypnutí automatického sledování stanic přes RDS Automaticky - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším příjmem signálu Fix - zvolená regionální rozhlasová stanice bude držena co nejdéle Dopravní vysílání (TP) - zapnutí / vypnutí přijímání dopravních vysílání Aktuální TMC stanice:... - zobrazení stanice TMC, ze které se dopravní zprávy přijímají Oblíb. TMC stanice - volba oblíbené TMC stanice Automaticky - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším příjmem signálu výběr ze seznamu TMC stanic Smazat uložené stanice z paměti - vymazání paměti stanic Poznámka Stiskněte tlačítko SETUP a následně funkční tlačítko: Rádio» strana 9, Nastavení rádia; Media» strana 9, Nastavení médií; Telefon» strana 10, Nastavení telefonu; Systém» strana 10, Nastavení systému; Displej» strana 10, Nastavení displeje; Mapa» strana 10, Nastavení mapy; Navigace» strana 10, Nastavení navigace; Dopravní informace» strana 11, Nastavení dopravních informací; Hlasové ovládání» strana 11, Nastavení hlasového ovládání; Video» strana 11, Nastavení videa. Nastavení rádia Stiskněte tlačítko SETUP Rádio. Tlačítka se šipkou - upřesnění funkce přepínání stanic v režimu RADIO pomocí tlačítek se šipkou Seznam stanic - přepínání všech dostupných stanic zvoleného frekvenčního pásma Paměť stanic - přepínání pouze uložených stanic RDS (Radio Data System) slouží k přenosu identifikace programu a umožňuje kromě jiného také automatické vyhledávání téže rozhlasové stanice na jiné frekvenci. Je-li dostatečně kvalitní příjem, zobrazuje se, u rádiových stanic s možností RDS, místo frekvence stanice její jméno. TMC (Traffic Message Channel) je digitální datová služba rádia se stálým přenosem dopravních zpráv. Nastavení médií Stiskněte tlačítko SETUP Media. Aktivovat AV vstup - pro přehrávání z externího zdroje audio nebo video, je-li zabudován TV tuner Aktivovat AUX vstup - pro přehrávání externího zdroje audio Automaticky přehrát Bluetooth audio - automaticky aktivuje přehrávání audia z media přehrávače AUX úroveň vstupu - nastavení vstupní citlivosti externího zdroje Nízká - nízká úroveň Střední - střední úroveň Vysoká - vysoká úroveň Deaktivovat názvy skladeb/interpretů - podle nastavení se bude při přehrávání Audio-CD s CD textem a v režimu MP3 zobrazovat jméno skladby a jméno zpěváka nebo jen název souboru a adresáře Scan/Mix/Opakovat včetně podadresářů - přehraje postupně všechna data MP3 v adresářích a podadresářích v takovém pořadí, v jakém jsou uložena na přehrávaném médiu Režim SETUP 9

12 Nastavení telefonu Stiskněte tlačítko SETUP Telefon. Aktualizovat telefonní seznam - načtení telefonního seznamu z mobilního telefonu do paměti zařízení. Tento proces může trvat několik minut. Smazat seznamy volání - smazání seznamů volání Smazat SMS - smazání textových zpráv Zkrácená volba - úprava tlačítek zkrácené volby Vypnout telefon - vypnutí telefonu Obnovit výrobní nastavení - obnovení nastavení nabídek telefonu na stav dodání z výroby a vymazání uložených uživatelských profilů Změnit pořadí v seznamech volání - změna pořadí v seznamech volání od nejstaršího příp. od nejnovějšího Tmavší - tmavší Nejtmavší - nejtmavší Den/Noc - přepínání mezi denním, nočním a automatickým režimem zobrazení mapy Automaticky - řídí se podle nastavení dostupných snímačů vozidla Den - nastavení pro denní režim Noc - nastavení pro noční režim Potvrzovací tón - zapnutí / vypnutí zvukového znamení při stisku kláves Zap. - zapnutí Vyp. - vypnutí Vypnout displej - je možné vypnout displej do tzv. úsporného režimu, v dolní části displeje se zobrazí pouze informace o aktuálním zdroji audio. Displej uvedete do aktivního režimu dotykem na displej nebo na kterékoli tlačítko kromě dotyku na ovládací knoflík. Nastavení systému Nastavení mapy Stiskněte tlačítko SETUP Systém. Jazyk/Language - výběr jazyku menu pro zobrazování a hlasová sdělení Automaticky - automatický výběr jazyku podle nastavení v informačním panelu nebo přímý výběr požadovaného jazyku ze seznamu Formát datumu - nastavení formátu datumu Zobrazení času - zobrazení aktuálního času na displeji v režimech RADIO, MEDIA a MAP Vyp. - vypnutí Zap. - zapnutí Datum - nastavení datumu Výrobní nastavení - obnovení výrobního nastavení vybrat nastavení, které se má vrátit na stav dodání z výroby Obnovit - obnovení nastavení nabídek na stav dodání z výroby a vymazání uložených uživatelských profilů Nastavení displeje Stiskněte tlačítko SETUP Displej. Stupeň jasu - nastavení stupně jasu displeje Nejsvětlejší - nejsvětlejší Světlejší - světlejší Střední - střední Stiskněte tlačítko SETUP Mapa. Dodatečné okno - poloha dodatečného okna v zobrazení mapy Vlevo - vlevo Vpravo - vpravo Navigační symboly - zobrazení navigačních manévrů a kompasu v dodatečném okně ve 2D nebo 3D zobrazení Informace o cíli - zobrazení informace o cíli» strana 26, Funkční tlačítka a symboly během navigování k cíli Cíl - cíl Příští dílčí cíl - příští dílčí cíl Detaily mapy - zvolení kategorie zvláštních cílů, které se pomocí symbolů zobrazí na mapě Ukázat symbol Top-cílů - cíle, které jsou uloženy jako top-cíle, se zobrazí na mapě symbolem zvolené kategorie top-cílů Ukázat omezení rychlosti - na displeji se zobrazí aktuální omezení rychlosti v daném úseku silnice Nastavení navigace Stiskněte tlačítko SETUP Navigace. 10 Režim SETUP

13 Nabídnout 3 alternativní trasy - nabídka tří alternativních tras při výpočtu trasy» strana 31, Funkční tlačítko Parametry Navigační pokyny - nastavení hlasových navigačních pokynů Vyp. - vypnutí Dynamická - hlasová doporučení pro jízdu budou vydávána jen v případě, že vypočítanou trasu opustíte, např. z důvodu dopravní komplikace Zap. - zapnutí Zobrazení času - nastavení zobrazení času ve spodní části mapy Čas příjezdu - zobrazení času příjezdu do cíle Zbývající čas - zobrazení zbývajícího času jízdy Moje zvláštní cíle - import vlastních zvláštních cílů z SD karty Zadání adresy domů - úprava adresy domů» strana 32, Funkční tlačítko Domů Zadání cíle - zobrazení nabídky zadání adresy» strana 31, Funkční tlačítko Adresa Aktuální poloha - uložení aktuální pozice jako adresy domů Smazat - smazání adresy domů Upravit - upravení adresy domů Nastavit aktuální polohu - nastavení aktuální polohy jako adresy domů Rozšířené nastavení navigace - rozšířené nastavení navigace Demo režim - možnost spustit virtuální (zdánlivé) navigování k cíli Zadat místo startu - zadání místa startu pro demo režim Prům. rychlost pro výp. času - v závislosti na nastavené průměrné rychlosti se bude během výpočtu trasy zjišťovat a podle nastavení zobrazovat čas příjezdu nebo doba jízdy Rychlá - rychlá Střední - střední Pomalá - pomalá Nastavení dopravních informací Stiskněte tlačítko SETUP Dopravní informace. Oblíbená TMC stanice - volba oblíbené TMC stanice Automaticky - automatické vyhledání TMC stanice výběr Vaší oblíbené TMC stanice ze seznamu Zobrazení TMC zpráv - volba zobrazování dopravních zpráv Vše - zobrazení všech aktuálních dopravních zpráv Na trase - zobrazení jen těch dopravních zpráv, která se vyskytují k trase Dopravní vysílání (TP) - zapnutí a vypnutí dopravních vysílání» strana 13, Funkce dopravního vysílání TP Nastavení hlasového ovládání Stiskněte tlačítko SETUP Hlasové ovládání. Styl dialogu - nastavení stylu dialogu Dlouhý - systém vysloví hlášení celé bez zkrácení Krátký - systém některá hlášení zkrátí nebo je nahradí akustickým signálem (gong) a ovládání systému se urychlí Vizuální nápověda pro hlasové ovládání - zvolená vizuální nápověda zobrazí nabídku nejdůležitějších možných příkazů ve vyskakovacím okně. Vizuální nápovědu si můžete nastavit pro každý režim v systému zvlášť (tzn. pokud si nastavíte Vizuální nápovědu jen pro režim MAP bude se zobrazovat pouze v tomto režimu). Smazat hlasové záznamy - smazání vlastních hlasových záznamů uložených pro jednotlivé položky Vše - všechny hlasové záznamy Telefonní seznam - telefonní seznam Paměť rádia - paměť rádia Navigační paměť - navigační paměť Nastavení videa Stiskněte tlačítko SETUP Video. Audio-jazyk - jazyk hlasového výstupu Menu-jazyk - jazyk DVD-menu Titulky - titulky DVD-formát - nastavení formátu DVD 4:3 - formát 4:3 16:9 - formát 16:9 Nastavení televize Stiskněte tlačítko SETUP Video. TV režim hledání - režim vyhledávání televizních stanic Seznam stanic - výběr televizní stanice ze seznamu v daném místě dostupných stanic Paměť stanic - zobrazení jen těch televizních stanic, které jsou uloženy v paměti stanic TV Norma - změna televizní normy Režim SETUP 11

14 TV-formát - změna poměru stran obrazu 4:3 - formát 4:3 16:9 - formát 16:9 TV Audio-kanál - volba jazykového kanálu u dvojjazyčného zvuku (dual) Kanál A - jazykový kanál A Kanál B - jazykový kanál B Automatické přepínání DVB-T/Analog - zvolená televizní stanice se bude hledat v analogové, případně digitální podobě Smazat TV-seznam v paměti - smazání paměti televizních stanic AV1 norma - norma pro přehrání pro vždy jeden připojený externí zdroj audio nebo video AV2 norma - norma pro přehrání pro vždy jeden připojený externí zdroj audio nebo video 12 Režim SETUP

15 Režim RADIO Hlavní nabídka RADIO Stiskněte tlačítko RADIO - hlavní nabídka RADIO Funkční tlačítko Pásmo FM - frekvenční pásmo FM AM - frekvenční pásmo AM Obr. 4 Hlavní nabídka RADIO Frekvenční pásmo lze také měnit opakovaným stiskem tlačítka RADIO. Funkční tlačítko Seznam stanic Zobrazí seznam rozhlasových stanic frekvenčního pásma FM, které je možno v daném okamžiku přijímat. Pokud je některá rozhlasová stanice ze seznamu stanic uložena v paměti, zobrazí se číslo předvolby. Funkční tlačítko Paměť Předvolby nastavení zobrazení tlačítek předvolby 1-6 Předvolby nastavení zobrazení tlačítek předvolby 7-12 Předvolby nastavení zobrazení tlačítek předvolby Předvolby nastavení zobrazení tlačítek předvolby Přepínání stanic uložených v paměti přístroje tlačítky nebo - dle nastavení Režim šipek (na displeji se zobrazí Paměť) nebo všech stanic v daném místě dostupných» strana 9, Nastavení rádia. Uložení rozhlasové stanice do paměti stanic - nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici a podržte funkční tlačítko 1 až 24, dokud se neozve signální tón. Funkční tlačítko Extra Scan - přehrání všech dostupných rozhlasových stanic ze seznamu stanic, vždy po dobu asi pěti sekund. Pokud si přejete automatické přehrávání na právě přehrávané stanici ukončit, stiskněte znovu tlačítko nabídek 15 nebo funkční tlačítko Scan. TP - zapnutí / vypnutí dopravního vysílání (pouze v režimu FM)» strana 13, Funkce dopravního vysílání TP Vypnout displej - je možné vypnout displej do tzv. úsporného režimu, kdy je zobrazen pouze černý displej a v dolní části se zobrazí pouze aktuální informace o zdroji audio. Displej uvedete do aktivního režimu dotykem na displej nebo na kterékoli tlačítko kromě dotyku na ovládací knoflík. RDS (Radio Data System) slouží k přenosu identifikace programu a umožňuje kromě jiného také automatické vyhledávání téže rozhlasové stanice na jiné frekvenci. Je-li dostatečně kvalitní příjem, zobrazuje se, u rádiových stanic s možností RDS, místo frekvence stanice její jméno. V případě, že rozhlasová stanice v okamžiku ukládání do paměti, vyšle nějakou doplňkovou informaci pomocí funkce RDS, může se stát, že se v paměti stanic neobjeví správné jméno stanice. Funkční tlačítko Man. Ruční ladění stanic otáčením tlačítka nabídek 15 nebo funkčními tlačítky ve spodní části displeje. Funkce dopravního vysílání TP Stiskněte tlačítko RADIO Extra TP - zapnutí / vypnutí dopravního vysílání. Zobrazení TP ve spojení se jménem stanice (např. v seznamu stanic nebo v paměti stanic) poukazuje na stanici s dopravním vysíláním. Je-li funkce dopravního vysílání zapnutá, stará se část přístroje určená k příjmu o to, aby byla vždy přijímána nějaká stanice s dopravním vysíláním, nezávisle na tom, kterou rozhlasovou stanici posloucháte. Během poslechu médií se na pozadí stále automaticky vyhledává dostupná rozhlasová stanice s dopravním zpravodajstvím. Připravenost přijímat dopravní vysílání je symbolizována písmeny TP v pravém horním rohu displeje. Pokud není možné přijímat žádnou rozhlasovou stanici s dopravním vysíláním, např. z důvodu rušení rádiového příjmu, zobrazí se místo TP, No TP. Režim RADIO 13

16 Režim MEDIA Hlavní nabídka MEDIA Obr. 5 Hlavní nabídka MEDIA Hlavní nabídka MEDIA se zobrazuje buď jako nabídka Audio nebo jako nabídka Video, podle toho, jaké jste zvolili médium zdroje. Volba hlavní nabídky MEDIA a změna média zdroje Stisknutím tlačítka MEDIA vyvoláte hlavní nabídku MEDIA. Bude pokračovat reprodukce naposledy přehrávaného média zdroje. Jestliže je možno v daném okamžiku na přístroji vybírat zdroje audio a video, lze tlačítkem MEDIA přepínat mezi posledními zdroji audio a video. MEDIA - hlavní nabídka MEDIA a změna média zdroje. CD - přepnutí na vložené CD/DVD Interní CD - CD vložené v interní mechanice přístroje Externí CD - CD vložená v externím CD měniči SD přepnutí na zasunutou paměťovou kartu» strana 16, Paměťová karta. HDD přepnutí na soubory audio, které jsou uložené na interním pevném disku» strana 18, Pevný disk (HDD) AUX - přepnutí na externí zdroj připojený v multimediální zdířce AUX» strana 17, Vstup AUX MDI - přepnutí na externí zdroj připojený v multimediální zdířce MDI» strana 17, Vstup MDI - multimediální zdířka - přepne na externí zdroj připojený přes Bluetooth Video - nabídka video zdrojů - nabídka Video» strana 18, Režim video,» strana 20, Režim TV. Opakovat - zobrazení možnosti opakování Skladba - opakování aktuální skladby CD - opakování všech skladeb právě přehrávaného CD Adresář - opakování všech skladeb v adresáři (režim MP3) Extra - zobrazení možnosti přehrávání Mix - přehrávání všech titulů na aktuálním zdroji zvuku v náhodném pořadí. Mix - návrat k normálnímu přehrávání. Scan - přehrávání všech titulů aktuálního zdroje zvuku po dobu deseti sekund. Krátkodobé přehrávání titulů můžeté také aktivovat nebo deaktivovat krátkým stisknutím tlačítka nabídek 15. Scan - návrat k normálnímu přehrávání. Kapacita HDD - informace o zaplnění, resp. volném místě na pevném disku (HDD). Vypnout displej - displej je možné vypnout do tzv. úsporného režimu, kdy je zobrazen pouze černý displej a v dolní části se zobrazí pouze aktuální informace o zdroji audio. Displej uvedete do aktivního režimu dotykem na displej nebo na kterékoli tlačítko kromě dotyku na ovládací knoflík. Výběr - otevření seznamu skladeb aktuálního audio zdroje, aby bylo možno zvolit jinou skladbu nebo jiný zdroj audio - zobrazení nadřazeného adresáře, přepnutí na základní nabídku audio zdrojů Skladba - spuštění reprodukce zvolené skladby - uložení adresáře, playlistu a datového nosiče na pevný disk HDD» strana 18, Pevný disk (HDD). Tlačítka na přístroji k ovládání aktuálních zdrojů audio nebo video Tlačítky se šipkou na přístroji nebo se vždy ovládá právě poslouchaný zdroj audio bez ohledu na to, v jaké nabídce se právě nacházíte. - krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávaného titulu nebo kapitoly, opakovaným stisknutím pak na začátek předcházejícího titulu nebo kapitoly. - krátkým stisknutím se přemístíte na začátek dalšího titulu nebo kapitoly, opakovaným stisknutím pak na začátek dalšího titulu nebo kapitoly. V nabídce právě přehrávaného zdroje audio je možno přepínat mezi jednotlivými tituly také pomocí tlačítka nabídek 15. Funkční tlačítka k ovládání aktuálních zdrojů audio nebo video - krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávaného titulu nebo kapitoly, opakovaným stisknutím pak na začátek předcházejícího titulu nebo předcházející kapitoly. - krátkým stisknutím se přemístíte na začátek dalšího titulu nebo kapitoly. 14 Režim MEDIA

17 - pauza: reprodukce bude na aktuálním místě přerušena a symbol se změní na - po stisknutí bude reprodukce z téhož místa opět pokračovat. Poznámka Pokud je hodnota hlasitosti během reprodukce CD, HDD nebo jiného externího zdroje zvuku snížena na 0, symbol se změní na a reprodukce bude v aktuálním místě přerušena. Úvodní informace k režimu CD/DVD Vložení CD/DVD CD/DVD zasuňte do otvoru 11 potištěnou stranou nahoru jen natolik, dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál. Reprodukce se zahájí automaticky. Vyjmutí CD/DVD Stiskněte tlačítko - CD/DVD se vysune. Pokud vysunuté CD/DVD nevyjmete, zasune se z bezpečnostních důvodů asi po 10 sekundách zpět do přístroje. Nečitelné CD/DVD Vložíte-li CD/DVD, které přístroj nebude moct přečíst, zobrazí se vyskakovací okno s upozorněním. CD/DVD se po několika sekundách vysune do polohy, ze které je lze odebrat. Pokud CD/DVD nevyjmete během 10 sekund, zasune se z bezpečnostních důvodů zpět do přístroje. Přeskakování nahrávky při reprodukci Na špatných silnicích a při silných vibracích může dojít k tomu, že nahrávka přeskakuje. Srážení vlhkosti Důsledkem chladu nebo po dešti se může vytvořit v tělese CD/DVD přehrávače vlhký povlak (kondenzát). Tento povlak může způsobit přeskakování nahrávky nebo přehrání zcela znemožnit. V těchto případech musíte počkat, až se kondenzát odpaří. Pokyny k údržbě CD/DVD Pokud by bylo některé CD/DVD znečištěno, nečistěte ho nikdy kruhovými pohyby, ale od středu ke kraji měkkou látkou, která nepouští chloupky. Při extrémním znečištění doporučujeme CD/DVD omýt běžným čistícím prostředkem na CD/DVD. Ale také v tomto případě CD/DVD nečistěte po kruhu, ale od středu ke kraji, a potom ho nechejte oschnout. Soubory MP3 a WMA (Windows Media Audio) Soubory MP3 a WMA, které lze přehrát, je možno také uložit na pevný disk přístroje» strana 18, Pevný disk (HDD). Soubory audio, které jsou komprimované pomocí W indows M edia A udio, mohou být ještě chráněné autorskými právy prostřednictvím DRM (D igital R ights M anagement). Takové soubory WMA přístroj nepodporuje. POZOR Přehrávač CD/DVD je laserový produkt třídy 1. Pokud byste přehrávač CD/DVD otevřeli, vyvstává nebezpečí poranění neviditelným laserovým zářením. UPOZORNĚNÍ V interní mechanice je možno přehrávat audio-cd (CD-A), audio-dvd, MP3-CD, MP3-DVD a video-dvd. Do interní mechaniky nikdy nevkládejte disky s označením - Nevkládat do mechaniky bez výsuvného podkladu nebo Eco Disc. Pokus o zasunutí dalšího CD/DVD ve chvíli, kdy se přístroj snaží již vložené CD/ DVD vysunout, by mohl vést ke zničení mechaniky přístroje. Po stisknutí tlačítka pro vysunutí trvá několik sekund, než je CD/DVD vysunuto. Během této doby je otvor pro vložení CD/DVD otevřen. Před vložením nového CD/DVD vyčkejte, až se již vložené CD/DVD vysune. Je-li CD/DVD mechanicky poškozeno, nebo je-li CD/DVD špatně nebo nedostatečně vloženo, objeví se na displeji nejprve Chyba CD/DVD. Prosím zkontrolujte CD/DVD. a potom Chyba mechaniky CD/DVD. Zkontrolujte CD/DVD a vložte je znovu správně a úplně do mechaniky. Pokud se znovu objeví Chyba mechaniky CD/DVD, obraťte se na autorizovaného servisního partnera ŠKODA. Pokud je teplota uvnitř přístroje příliš vysoká, nelze do přístroje zasunout CD/ DVD. Přístroj se přepne do posledního aktivního režimu. Nepoužívejte nikdy tekutiny jako je benzin, ředidlo na barvy nebo čisticí prostředek na klasické hudební desky, protože byste mohli poškodit povrch CD/ DVD! Nevystavujte CD/DVD nikdy přímému slunečnímu záření! Režim MEDIA 15

18 CD/DVD popisujte jen k tomu určeným popisovačem. Nepolepujte CD/DVD! Poznámka Pokud je funkční tlačítko CD zobrazeno jako neaktivní, znamená to, že není vloženo žádné Audio-CD/DVD nebo že to, které je vložené, není čitelné. Může se stát, že CD/DVD s ochranou proti kopírování a CD-R, CD-RW a DVD-RW, která nejsou originální, nebude možno přehrát nebo jejich přehrání bude omezené. Přístroj reprodukuje také zvukové soubory WMA (Windows Media Audio) a pokud nejsou pomocí DRM (Digital Rights Management) chráněny autorskými právy, lze je ukládat i na pevný disk (HDD). Ovládání a chování přístroje odpovídá komprimovaným audiosouborům MP3 a nebude dále zvlášť popisováno. Věnujte pozornost i dalším upozorněním, která se týkají režimu MP3» strana 16, Úvodní informace pro režim MP3. Věnujte pozornost národním právním předpisům týkajícím se autorských práv, která platí ve Vaší zemi. Přehrávač CD/DVD neobsahuje součásti, které byste museli udržovat nebo mohli opravovat. V případě poruchy přehrávače CD se obraťte na odborný servis. Mechanika DVD použitá v přístroji využívá k reprodukci zvuku kódovací systém Dolby Digital a MLP Lossless, čímž zajišťuje vysokou kvalitu audio DVD s tímto standardem. Dolby, MLP Lossless a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami Dolby Laboratories. Pomocí DTS a DTS 2.0 se převádí Surround-Sound DVD a je reprodukován v nejlepší kvalitě. DTS a DTS 2.0 jsou registrovanými známkami DTS, Inc. Každé znečištění nebo poškození CD/DVD může způsobit potíže při čtení informací. Stupeň těchto potíží závisí na znečištění a také na stupni mechanického poškození. Hrubé škrábance způsobují chyby při čtení, které vedou k tomu, že CD/ DVD přeskakuje nebo zůstane viset. Se všemi CD/DVD se musí zacházet opatrně a musí být vždy uloženy v ochranných pouzdrech. Úvodní informace pro režim MP3 Požadavky na hudební soubory MP3 a na datové nosiče souborů MP3 CD-ROM, CD-R, CD-RW s kapacitou 650 MB a 700 MB. DVD s kapacitou do 4,7 GB a dvouvrstvá DVD (Double-Layer-DVD) s kapacitou až 8,5 GB. CD a DVD musejí odpovídat standardu ISO 9660 Level 2 a souborovému systému Joliet (single session a multisession). Názvy souborů nesmějí mít více než 64 znaků. Adresářová struktura je omezena na 8 úrovní adresářů. Pokud jsou jméno umělce, název alba a titul přehrávaného souboru uloženy jako tzv. ID3 tag, je možno je zobrazit. Jestliže není ID3 tag k dispozici, zobrazuje se název adresáře nebo jméno souboru. Lze přehrávat i soubory WMA (W indows M edia A udio), pokud nejsou chráněné autorskými právy prostřednictvím DRM (D igital R ights M anagement). Takové soubory WMA přístroj nepodporuje. Ovládání a chování přístroje odpovídá přehrávaným souborům WMA a nebude dále zvlášť popisováno. Bitrate (datový tok) Přístroj podporuje soubory MP3 s velikostí datového toku (bitrate) od 32 do 320 kbit/s i soubory MP3 s proměnlivým datovým tokem (variable bitrate). U souborů s proměnlivým datovým tokem může být zobrazovaná doba přehrávání nepřesná. Paměťová karta Zasunutí paměťové karty Zasuňte paměťovou kartu do otvoru 16 useknutým rohem nahoře vpředu až zaklapne. Reprodukce se zahájí automaticky. Vyjmutí paměťové karty Zatlačte na zasunutou paměťovou kartu. Paměťová karta vyskočí do polohy, ze které ji můžete bezpečně vyjmout. Prázdná paměťová karta nebo nečitelná data Pokud zasunete paměťovou kartu, která je prázdná nebo neobsahuje čitelná data, přístroj se po pokusu o spuštění nepřepne do režimu paměťové karty. Požadavky na paměťovou kartu Do otvoru pro paměťové karty je možno zasouvat paměťové karty o rozměrech 32 mm x 24 mm x 2,1 mm nebo 1,4 mm. SD (Secure Digital Memory Cards) a MMC (Multimedia Cards) paměťové karty s kapacitou do 4 GB. SDHC (Secure Digital High-Capacity Memory Cards) paměťové karty s kapacitou do 32 GB. Může se stát, že některé soubory na paměťových kartách případně celé paměťové karty nebude možno přehrát nebo bude jejich přehrání omezené. Vzhledem k odlišným požadavkům na kvalitu paměťových karet ze strany výrobců, nelze v některých případech zaručit za všech okolností jejich přehrávání. 16 Režim MEDIA

19 Poznámka Z SD karty lze číst jen soubory MP3 a nechráněné soubory WMA. Jiné soubory budou ignorovány. Soubory MP3 a WMA, které lze přehrát, je možno také uložit na pevný disk přístroje» strana 18, Pevný disk (HDD). Externí zdroje Vstup AUX a MDI Vstup AUX Stiskněte tlačítko MEDIA AUX. Externí zdroje zvuku připojené ke zdířce AUX nelze ovládat přes navigační systém. Přes navigační systém lze pouze regulovat hlasitost. Do zdířky AUX se používá standardní kolíkový konektor 3,5 mm. Pokud nemá externí zdroj zvuku tento konektor, je nutné použít adaptér. Vstup MDI - multimediální zdířka Stiskněte tlačítko MEDIA MDI. Přes navigační systém je možné přehrávat soubory audio na externích nosičích připojených přes multimediální zdířku ve formátu MP3, WMA, OGG-Vorbis a AAC. Externí zdroje zvuku připojené ke zdířce MDI lze ovládat přes navigační systém. Kdykoliv můžete na přístroji autorádia zvolit jiný zdroj zvuku. Dokud externí zdroj zvuku nevypnete, je na pozadí stále aktivní. Popis ovládání externího zdroje zvuku si přečtěte v Návodu k obsluze od příslušného výrobce. Pro připojení externích zdrojů zvuku přes vstup MDI použijte specíální adaptér. ipod Jestliže připojíte přes vstup MDI zařízení ipod, otevře se nabídka, ve které můžete volit jednotlivé adresáře ipodu (playlist, interpret, album, název skladby atd.). Přizpůsobení hlasitosti reprodukce externího zvukového zdroje Hlasitost reprodukce externího zdroje zvuku lze změnit regulátorem hlasitosti na navigačním systému 1. V závislosti na připojeném zvukovém zdroji lze také změnit nastavení výstupu hlasitosti na tomto zdroji. Kromě toho můžete změnit citlivost vstupu externího zvukového zdroje, abyste mohli přizpůsobit hlasitost reprodukce externího zvukového zdroje jiným zdrojům, nebo vyloučit rušivé jevy» strana 9, Nastavení médií. Podmínky pro úspěšné připojení Připojena mohou být pouze USB zařízení specifikace 2.0. Verze alokační tabulky souborů FAT (File Allocation Table) připojeného zařízení musí být FAT16 (< 2 GB) nebo FAT32 (> 2 GB). Při přehrávání ze zařízení s pevným diskem (HDD), na kterém je velký objem dat, může docházet k časovému zpoždění při načítání přehledu hudebních dat. Při přehrávání ze zařízení, na kterém je složitá struktura adresářů, může docházet k časovému zpoždění při načítání hudebních dat. Struktura adresářů na připojeném zařízení by neměla přesáhnout hloubku osmi podadresářů. Jeden adresář by neměl obsahovat více než 1000 souborů. K připojení externího zařízení se nesmí použít žádný USB prodlužovací kabel nebo USB rozbočovač (HUB). POZOR Externí zvukový zdroj neodkládejte v žádném případě na přístrojovou desku. Mohl by při náhlém jízdním manévru vletět do prostoru pro cestující a zranit je. Externí zvukový zdroj nesmíte v žádném případě pokládat do blízkosti airbagů. Mohl by být při aktivaci airbagu vymrštěn do prostoru pro cestující a zranit je. Externí zvukový zdroj nesmíte během jízdy držet v ruce nebo na kolenou. Mohl by při náhlém jízdním manévru vletět do prostoru pro cestující a zranit je. Připojovací kabel externího zvukového zdroje vždy veďte tak, aby Vás při jízdě neomezoval. UPOZORNĚNÍ Zdířka AUX se smí používat pouze pro zvukové zdroje! Poznámka Externí zvukový zdroj připojený přes AUX přehrávejte pouze tehdy, pokud není zároveň připojen externí zvukový zdroj přes MDI. Je-li přes AUX připojený externí zdroj zvuku, který je napájen externím napájecím adaptérem, může se stát, že audio signál bude rušen. Záleží na kvalitě použitého adaptéru. Režim MEDIA 17

20 Pevný disk (HDD) Ukládání souborů MP3 a WMA na pevný disk (HDD) Režim video Vkládání a spouštění video DVD Pokud byste přístroj během ukládání vypnuli, tak se po uložení posledního celého souboru proces přeruší. Výběr, uložení a úprava titulů nebo adresářů Vyberte z paměťové karty audio tituly nebo adresáře, které byste chtěli uložit na pevný disk. Ve výběrovém okně dostupných zdrojů audio můžete pro uložení na pevný disk vybrat celý obsah vloženého datového nosiče. Stiskněte tlačítko MEDIA Výběr. - otevření nabídky práce s adresářem Hrát - automatické spuštění přehrávání Kopírovat - uložení titulu nebo adresáře na pevný disk Soubor/adresář vložit sem - uložení přímo do aktuálního adresáře pevného disku Založit nový adresář - založení nového adresáře Zrušit - přerušení ukládání Přejmenovat otevření zadávací obrazovky, ve které můžete změnit název titulu nebo adresáře Smazat - smazání zvoleného titulu nebo adresáře Adresář může mít maximálně sedm podadresářů. Nadřazený adresář otevřete stisknutím funkčního tlačítka. Během ukládání audiosouborů můžete i nadále poslouchat skladby z tohoto nebo jiného zdroje audio. Poznámka Uložení 100 hudebních titulů o průměrné délce 3 až 5 minut trvá zhruba 40 minut. Obr. 6 Nabídka DVD / Ovládání nabídky filmu Video-DVD zasuňte do otvoru pro CD/DVD potištěnou stranou nahoru jen natolik, dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál. Reprodukce video-dvd se spustí automaticky. Načtení dat z video-dvd může trvat několik sekund; během této doby zůstává displej tmavý. Obraz je reprodukován, jen pokud vozidlo stojí. Za jízdy je displej vypnutý, reprodukován je jen zvuk. Abyste vyvolali nabídku DVD, dotkněte se krátce displeje. Jestliže se opět dotknete displeje, nabídka DVD se zase vypne. Jestliže nebudete s nabídkou DVD pracovat, tak se po 15 sekundách automaticky vypne. Poměry stran Film se spustí s přednastaveným poměrem stran. Poměr stran můžete změnit v nabídce Nastavení videa» strana 11, Nastavení videa. Nabídka video-dvd AV - přepnutí na připojený externí zdroj video TV - přepnutí na režim TV DVD - přepnutí na video-dvd, které je vložené do interní mechaniky CD/DVD Audio - přepnutí na nabídku Audio Menu - přepnutí do nabídky filmu» obr. 6 Obraz - změna jasu, kontrastu nebo nastavení barev displeje Kapitola - přepnutí na seznam kapitol - krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávané kapitoly, opětovným stisknutím se vrátíte na začátek předcházející kapitoly 18 Režim MEDIA

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3 R-Link Pokyny pro uživatele..................................................................... CZ.3 Obecné informace....................................................................... CZ.4 Celkový

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR Servis: PERFECT SOUND s.r.o. ODIS Čerčanská

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Přehled Y C. e r. Dialogová tlačítka. d Telefon.seznam. [Provozovatel sítì] 18.06.1999 10:35 (Jméno?) (Menu) Britta

Přehled Y C. e r. Dialogová tlačítka. d Telefon.seznam. [Provozovatel sítì] 18.06.1999 10:35 (Jméno?) (Menu) <Vlastní èíslo> <Nový záznam> Britta 21.12.99 35a-vts.fm P 35 - pro, tsche., A31008-H4100-A17-1-2D19 Přehled 1 Infračervený port (pro komunikaci s PC) Indikátory na displeji Intenzita signálu, nabití akumulátoru. Levá boční tlačítka Nastavení

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

GT-P6200. Uživatelská příručka

GT-P6200. Uživatelská příručka GT-P6200 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology Návod k použití Digital Digital Digital Innovative Mobile Technology Stav: 08/2011 Jazyk: čeština Obsah Všeobecné Úvod 3 Účelové použití 5 Mít zvláště na zřeteli 6 Ovládací prvky přijímače Dálkové ovládání

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Ovládací prvky přístroj 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tlačítko RADIO Spuštění režimu rádia V režimu rádia: volba

Více