POČET BODŮ. 4. Podrhněte výrazové formy p ř í s u d k u (pokud to jde): Chtěl jsem odejít domů. Popadla panenku a prásk s ní o zem! Mladost radost.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POČET BODŮ. 4. Podrhněte výrazové formy p ř í s u d k u (pokud to jde): Chtěl jsem odejít domů. Popadla panenku a prásk s ní o zem! Mladost radost."

Transkript

1 ŘEŠE Í 5A POČET BODŮ 1. Podtrhněte odpověď a), b) nebo c) na otázku, v jakém s l o v e s n é m z p ů s o b u je p ř í s u d e k (predikát, P) následující věty: Co by se mu mohlo stát? a) způsob oznamovací, b) způsob rozkazovací, c) způsob podmiňovací 1 BOD 2. V následujících větách podtrhněte výrazové formy p o d m ě t u : Otci se stýská. Ta trvalá matce nesluší. V Labi náhle přibylo vody. a ulicích bylo hlučno. Já a Karel to dokážeme. 3 BODY 3. Zařaďte s l o v n ě d r u h o v ě a v ě t n ě č l e n s k y podtržené slovo ve větě (odpovědi zaškrtněte): Karolína přijela domů unavená. a) přídavné jméno (tvar základní) e) přívlastek b) přídavné jméno (tvar jmenný) f) příslovečné určení c) číslovka g) doplněk d) příslovce 2 BODY 4. Podrhněte výrazové formy p ř í s u d k u (pokud to jde): Chtěl jsem odejít domů. Popadla panenku a prásk s ní o zem! Mladost radost. 1 BOD 2 BODY 1 BOD 5. U vyznačených slov a) napište, jakou slovnědruhovou platnost mají v dané větě (u přídavných jmen, u zájmen, číslovek, příslovcí a předložek, určete blíže jejich druh), b) určete jejich mluvnické kategorie. Jaký pán, takový bývá krám. jaký = zájmeno tázací (rodové) 1. p. č. jedn. bývá = sloveso, 3. osoba č. jedn. přít. č. 6. V následujících větách najděte nespisovné tvary, podtrhněte je a vedle věty napište tvary spisovné: Mlč, nebo Tě shodím ze schodou. schodů Mluvili o raních bramborách. raných 7. U níže uvedeného slovesného tvaru změňte jmenovanou mluvnickou kategorii; jiné kategorie neměňte: kdybych číslo kdybychom 8. Převeďte následující tvary slovesa házet / hodit do trpného rodu: hodí bude hozen hází je házen bude házet bude házen byl by hodil byl by hozen

2 Pravidla bodování: - k otázce č. 5: za správné určení slovního druhu u obou slov celkem 1 bod za přesnější vymezení slovního druhu u obou slov celkem 1 bod za určení všech mluvnických kategorií u obou slov 1 bod za každou chybu se odečítá 1 bod; záporné body se neudělují celkem max. 3 body - k otázce č. 6: za správné řešení 2 body, za každou chybu se odečítá 1 bod, záporné body se neudělují max. celkem 2 body - k otázce č. 7: za správnou odpověď 1 bod - k otázce č. 8: za každou správnou odpověď 1 bod, tj. max. celkem 4 body - celkem za 4 úkoly max. 10 bodů Text: Concorde nouzově přistál adzvukový letoun Concorde francouzské společnosti Air France s 56 lidmi na palubě musel včera nouzově přistát v Halifaxu v kanadské provincii ové Skotsko. Oznámila to Air France, podle níž letadlo na lince z Paříže do ew Yorku s devíti členy posádky začalo mít problémy s jedním ze čtyř motorů. Piloti museli během letu motor vypnout, požádat o přesměrování letu a nouzové přistání v Kanadě. Concorde nicméně dosedl v Halifaxu bez jakýchkoli problémů. Další podrobnosti francouzská společnost neuvedla. Všichni pasažéři se dostali do ew Yorku náhradními spoji. (ČTK) 9. Určete útvar. zpráva 1 bod 10. Do kterého funkčního stylu tento útvar patří? publicistický 1 bod 11. V textu jsou tři slova s týmž kořenem. Vypište je a zamyslete se nad důvodem jejich existence v textu. let oun, let - a dlo, let 0 1 bod za vypsání (stačí slova) hlavní téma: letadlo, které nedoletělo 1 bod 12. Dá se z textu poznat, kolik osob se náhradním spojem přepravilo z Halifaxu do NY? ano 1 bod 47 1 bod (pouze číslo za 2 body) 13. Který z odstavců textu nese nejméně podstatné informace? Dokážete vysvětlit proč tomu tak je? poslední 1 bod posuzuje se odpověď; např. Informace ve zprávě jsou poskytovány od nejdůležitější k méně podstatným. Klasická kompozice zprávy. Nejdůležitější je první max. 2 body 14. Přestylizujte titulek tak, aby se zvýšil emocionální náboj Posuzuje se odpověď; např. Drama ve vzduchu (velké písmeno a bez tečky!) 1 bod 15. Uveďte, jak bylo utvořeno slovo skinheadský: slovotvorný postup odvozování

3 základové slovo skinhead slovotvorný formant sufix -ský 3 body 16. Dejte do rámečku kořen (kořenný morfém) následujících slov: převychovatelný zámožný 2 body 17. Vysvětlete význam následujících slov: diferenciace rozlišení, rozrůznění, odlišení exil vyhnanství, emigrace imitace napodobenina, napodobování 3 body 18. Vysvětlete význam následujících frazeologických obratů: být za vodou dostat se z finančních potíží (o člověku, instituci) vidět někoho/něco brýlemi někoho/něčeho posuzovat někoho/něco z hlediska něčeho/někoho 2 body 19. Označte křížkem věty, v nichž se vyskytuje pravopisná chyba. Chybu náležitě opravte: 1. Matka nejraději nosí klasické kostýmy. 2. Rychlí číšníci se proplétali mezi stoly s plnými tácy jako úhoři. 3. Vyhráli jsme maminko, křičely děti a mávaly losy. 4. Záchranné čety pracovaly s nadlidským úsilím, ale nakonec musely ustoupit před rozbouřenými živly. 5. Ze zatajeným dechem jsme poslouchali učitelovy výklady. 6. V zasklené skřínce ležely zdobené dýky. 7. Babička používala na praní terpentýnové mýdlo. 8. Sportování otužuje, a navíc posiluje kostru a svaly. 9. Marta na nás volala sípavým hlasem. 10. Na koncertě jsme slyšeli Dvořákovu symfonii Z ového světa. 11. K růžovým šatům se mně nejlépe hodí bílý pásek. 12. Otužujte se, aby(j)ste nezchoulostivěli. 13. Chcete-li si zpříjemnit cestování, zachovávejte ve vozech čistotu. 14. Dáváte číšníkům spropitné? 15. Včera jsme se dověděli, že je teta vážně nemocná(,) a že ji odvezli do nemocnice. 16. Měli jsme Jirku rádi, jako by to byl náš bratr. 17. Děti se honily se síťkou za motýly, jiné přesívaly písek. 18. Psi vyslídili liščí mládě. 19. V současnosti studuje na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. 20. Po bělohorské bitvě byly zkonfiskovány statky odbojných pánů. Chybné věty: 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 15,17, 19

Český jazyk 9. ročník

Český jazyk 9. ročník Český jazyk 9. ročník Náhradník NáhradníkJ evátá třída (Testovací klíč: GOETKRWV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 38 Pravopis a mluvnice / Větná skladba / Sloh

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či Čárkou neoddělujeme spojení vět hlavních nebo spojení vět vedlejších spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím. Jsou-li

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk Nalezení slovních kořenů v češtině Petr Chmelař 1, David Hellebrand 1, Michal Hrušecký 2 a Vladimír Bartík 1 1 FIT, Vysoké učení technické v Brně, Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova

Více

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová)

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) 1. Diktát Ráno mě vzbudily hrdličky a sluníčko, jak mi svítilo na hlavu. Babička už v posteli nebyla. Asi pekla závin, protože to vonělo

Více

Evropská komise. Jak psát. srozumitelně

Evropská komise. Jak psát. srozumitelně Evropská komise Jak psát srozumitelně CS 1 Jak psát srozumitelně Zaměstnanci Evropské komise píší dokumenty mnoha různých typů. U všech typů dokumentů ať se jedná o právní předpisy, technické zprávy, zápisy

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více

Nostrifikační zkouška z českého jazyka katedra českého jazyka FF OU

Nostrifikační zkouška z českého jazyka katedra českého jazyka FF OU 1 Nostrifikační zkouška z českého jazyka katedra českého jazyka FF OU Datum: Zkoušený:... Zkoušející:....... I. ČÁST - ústní a) konverzace b) rozhovor nad přečteným textem (novinový článek) II. ČÁST -

Více

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová I.Úvod Jazyk má bezprostřední vztah ke kultuře a myšlení národa, který jej používá k dorozumívání. Jednotlivé národy tedy používají sobě vlastní prostředky

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

20. 5. 2013. soutěži. Dokonce se o našem školním časopisu psalo i v novinách, což je pro nás velikou ctí. 31. 5. 2013

20. 5. 2013. soutěži. Dokonce se o našem školním časopisu psalo i v novinách, což je pro nás velikou ctí. 31. 5. 2013 20. 5. 2013 Naše škola se stejně jako minulý rok zúčastnila soutěže Školní časopis roku 2013 za Karlovarský kraj. Setkání redakcí a vyhlášení výsledků se uskutečnilo už 26. dubna 2013 v prostorách ICM

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z anglického jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z anglického jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Slovní druhy Anotace Pracovní listy k procvičování slovních druhů a slovnědruhových homonym. Jednotlivé

Více

Obecná část nového občanského zákoníku

Obecná část nového občanského zákoníku nového občanského zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé právo, reg.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Marcela Sáňková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Marcela Sáňková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Marcela Sáňková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOSOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ROMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OPISNÉ SLOVESNÉ VAZBY INFINITIVNÍ V TEXTECH PRÁVA EVROPSKÉ UNIE

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Jak na sexistickou reklamu. Manuál pro posuzování sexistické reklamy

Jak na sexistickou reklamu. Manuál pro posuzování sexistické reklamy Jak na sexistickou reklamu Manuál pro posuzování sexistické reklamy Jak na sexistickou reklamu Manuál pro posuzování sexistické reklamy Publikace byla vydána v rámci projektu Sexistická reklama a její

Více

Lekce 11. Str. 107/cv. 3 Opakovací cvičení na osvojení forem imperativů z textu. Schéma 11B

Lekce 11. Str. 107/cv. 3 Opakovací cvičení na osvojení forem imperativů z textu. Schéma 11B Lekce 11 Str. 107/cv. 2 Řešení: Co funguje proti stresu: být na sebe hodný/hodná, rozdělit své povinnosti mezi ostatní, cvičit jógu nebo aerobic, dýchat zhluboka, koupit si něco hezkého, jíst v klidu,

Více

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NÁMÌTY / AKTIVITY / KAZUISTIKY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více