reálné situace praktické kurzy Praktická Univerzita klinicky zaměřené pro každodenní praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "reálné situace praktické kurzy Praktická Univerzita klinicky zaměřené pro každodenní praxi"

Transkript

1 H u - F a Praktická Univerzita reálné situace praktické kurzy klinicky zaměřené pro každodenní praxi II. pololetí 2013

2 Úvod Vážení přátelé, do rukou se Vám dostává nová brožura, která shrnuje veškeré naše aktivity v oblasti vzdělávání, které jsme pro Vás - lékaře, laboranty, dentální hygienistky a asistentky - připravili pro druhé pololetí roku Je nám velkým potěšením, že se s Vámi můžeme již celou řadu let pravidelně setkávat na našich vzdělávacích akcích. Ať už jsou to Hu-Fa Dental Show s více než 16ti letou tradicí nebo praktické kurzy zaměřené na různá odvětví stomatologie, vždy klademe velký důraz na kvalitu těchto akcí. Spolupracujeme s předními světovými přednášejícími a snažíme se vybrat ta nejaktuálnější témata. Na následujících stranách najdete poutavé přednášky a praktické kurzy pořádané s renomovanými a zkušenými přednášejícími. Nenechte si ujít zajímavá témata a užitečné informace, které jsme sestavili s maximálním důrazem na využití ve Vaší každodenní praxi. Podrobné informace o připravovaných vzdělávacích akcích najdete také na našich internetových stránkách v sekci vzdělávání. Přihlásit se můžete u svého obchodního zástupce, nebo v ČR u paní Mikšíkové , v SR u paní Trúchle - 041/ , 041/ , které Vám ochotně pomohou s Vašimi případnými dotazy. Úhradu účastnického poplatku, prosíme, proveďte převodem na číslo účtu: ČR /2700. Jako variabilní symbol uveďte Vaše IČ, specifické symboly jsou vždy uvedené u jednotlivých vzdělávacích akcí. Daňový doklad o zaplacení obdržíte v den konání na místě. Při úhradách účastnických poplatků za kurzy konané na Slovensku, se dopředu informujte na konkrétní údaje k platbě za daný kurz. Dovolujeme si Vás upozornit, že Vaše přihláška je zaevidována až po uhrazení účastnického poplatku. Do jeho uhrazení Vám nemůžeme garantovat volné místo. U jednotlivých kurzů uvádíme informaci o kreditech, které jsou za účast udělovány v rámci systému celoživotního vzdělávání. Uvedené kredity platí pouze v ČR. Na Slovensku se o počtech kreditů přidělených příslušnou RKZL informujte na výše uvedených kontaktech nebo Vás, v případě zájmu, budeme sami včas informovat. Vzhledem k tomu, že se snažíme zachovávat vysokou úroveň našich vzdělávacích akcí a zejména praktických kurzů, je vždy uveden maximální počet účastníků. Díky tomu se lektorům daří individuálně přistupovat ke každému z účastníků. Doporučujeme Vám tedy, přihlášení neodkládat a učinit tak co nejdříve. Těšíme se na osobní setkání s každým z Vás. Tým Hu-Fa Dental 2

3 běžní stomatologové, specialisté na endodoncii a jejich asistentky Termín, čas a místo konání Praktický kurz práce s kofferdamem Pá 25. října :30-17:30 Brno hotel Vista So 26. októbra :00-15:00 Bratislava Holiday Inn Cena pro lékaře: Kč (VIP Kč) / 140 Cena pro asistentky: Kč (VIP Kč) / 56 (VIP 48 ) Účastnický poplatek zahrnuje Účast na praktickém kurzu (lékaři s praktickým nácvikem, asistentky jako posluchači), kredity v rámci systému vzdělávání (lékaři 50 bodů, asistentky 4 kredity), chutné občerstvení a pro lékaře navíc šeky na slevu z objednávky zboží v hodnotě 3 x 500 Kč (3 x 20 ) Údaje pro přihlášení Specifický symbol: Brno Přednášející MDDr. Buchta Tomáš působí na Konzervačním odd. klinického lékařství FN a LF UP v Olomouci jako odborný asistent a zástupce vedoucího odd. Je studentem doktorského stud. programu Stomatologie a členem české společnosti CAD/ CAM stomatologie a od r pracuje s operačním mikroskopem. Smyslem a cílem praktického kurzu je naučit účastníky pracovat s kofferdamem, ukázat výhody, které ošetření s ním přináší a rozptýlit Vaši obavu z časové náročnosti a cenové zátěže při jeho použití. Kurz je rozdělen do dvou částí: teoretický úvod a navazující praktický kurz. Obě části jsou určeny pro lékaře i dentální asistenty a v ideálním případě by se praktického kurzu měli účastnit společně. Náplň kurzu: smysl a účel kofferdamu kofferdam - instrumentárium a příslušenství příklady použití kofferdamu v různých indikačních oblastech tipy a triky usnadňující práci přehled na trhu dostupných systémů praktický nácvik práce s kofferdamem na modelech s použitím různých systémů, rámů a různých typů membrán Počet účastníků je omezen 10 lékaři z důvodů individuálního přístupu ke každému z účastníků a pro zachování vysoké úrovně kurzu. 3

4 běžní stomatologové, specialisté na estetickou záchovnou stomatologii a obzvlášť lékaři, kteří nemají vlastní laboratoř Componeer - přímý kompozitní fazetovací systém, inovativní a neuvěřitelně jednoduchá oprava frontálních zubů Termín, čas a místo konání Čt 26. září :00-16:00 Praha hotel Plaza Alta Pia 27. septembra :00-16:00 Košice hotel Yasmin So 28. septembra :00-15:00 Košice hotel Yasmin Pá 29. listopadu :00-16:00 Ostrava hotel Vista So 30. novembra :00-15:00 Žilina hotel Holiday Inn Cena: Kč (VIP Kč) / 119 (VIP 100 ) Účastnický poplatek zahrnuje 50 bodů v rámci systému vzdělávání, účast na přednášce i praktickém kurzu, chutné občerstvení. Hodnota školení bude plně refundována účastníkům, kteří si objednají kompletní Componeer systém. Údaje pro přihlášení Specifický symbol: Praha, Košice, Košice, Ostrava, Žilina Přednášející MUDr. Adel El-Lababidi, Ph.D., Praha Promoval v Praze a titul Ph.D. získal na LF UK v Hradci Králové. Po desetiletém působení na 3. LF UK a FNKV v Praze, kde pět let zastával pozici odborného asistenta a dvouletém působení na soukromé klinice v pozici vedoucího lékaře založil vlastní praxi na Praze 7. Má nejen bohaté praktické zkušenosti, ale úspěšně se věnuje také rozsáhlé publikační, přednáškové a další odborné činnosti. Mj. je držitelem ceny Dental Progress Award 2007 for Best Clinical Study. Cílem přednášky a praktického kurzu je zefektivnění práce běžného stomatologa s použitím správných zásad kombinovaných s tipy a triky, které garantují předvídatelné výsledky v estetice, funkčnosti a odolnosti. 4

5 Program přednášky Tato přednáška nám přiblíží základy adhezivní a aplikační techniky v oblasti frontálních zubů se speciálním zaměřením na různé indikace pro fazetování předních zubů pomocí systému Componeer. Diagnostická cvičení s různými případy nám také pomohou dosáhnout kýžených výsledků. Diagnostika: špatná pozice zubů, nesprávný odstín, poškozené zuby a další nedostatky Jak pomocí Componeer udělám to, co chci? Adhezivní techniky Aplikační techniky kompozit, zvláště s Componeer Charakteristika povrchu a tvaru Broušení a leštění Program praktického kurzu V praktické části bude provedena kompletní rekonstrukce frontálního úseku zubů pomocí Componeer; pod dohledem upravíte, vložíte a zafixujete 4 sklovinné fazety na model - od preparace po leštění. Kurz bude zakončen množstvím praktických tipů a triků. Kompletní oprava frontální oblasti na modelu Krok-za-krokem příklady od preparace po leštění Použití nových Componeer nástrojů Podrobný program čtvrtek, pátek sobota 30/11 sobota 28/9 10:00-11:15 09:00-10:15 08:00-9:15 Strategie ošetření frontálních zubů - - vrstvení volnou rukou a nepřímé metody Co je Componeer? Problémy techniky volné ruky Výběr barvy, umístění kofferdamu, technika vrstvení, leštění 11:15-11:45 10:15-10:45 09:15-09:45 Přestávka 11:45-13:00 10:45-12:00 09:45-11:00 Klinická diagnostika od jednoduchých po složité případy Aplikační technologie: krok za krokem Výhody Componeer techniky Klinické indikace Componeer Tipy a triky pro snadné a účinné řešení Finanční aspekty 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 Oběd 14:00-16:00 13:00-15:00 12:00-14:00 Kompletní rekonstrukce frontální oblasti na modelu Vedení expertem od preparace zubu po leštění Individualizace tvaru a textury Componeer opravy 16:00 15:00 14:00 Předpokládaný konec kurzu Počet účastníků je omezen 20 osobami z důvodů individuálního přístupu ke každému z účastníků a pro zachování vysoké úrovně kurzu. 5

6 Běžní stomatologové a implantologové Praktický kurz implantologie Termín, čas a místo konání So 21. září :30-17:30 Otrokovice firma Hu-Fa Dental a. s. Cena: Kč (VIP Kč) / 185 (VIP 157 ) Účastnický poplatek zahrnuje Účast na přednášce a kurzu, 50 bodů v rámci systému vzdělávání a chutné občerstvení. Navíc každý účastník obdrží poukázku v hodnotě Kč (VIP Kč) / 185 (VIP 157 ), kerá slouží ke slevě z nákupu výrobků Dentium. Údaje pro přihlášení Specifický symbol: Přednášející prim. MUDr. Vítězslav Zbořil, Ph.D., Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc MUDr. Zdeněk Kadlec, Ph.D., Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc Kurz je určen pro praktické stomatology a implantology. Umožní Vám v souladu s trendy v dnešní dentální implantologii větší využití dentálních implantátů ve Vaší ordinaci. Seznámíme se s klinickými případy dle náročnosti ošetření, od řešení jednoduchých situací až po složité a komplexní protetické ošetření pacientů s použitím dentálních implantátů. Vedle odborných informací jak postupovat při protetickém ošetření je snahou kurzu také vyvrátit mýtus o obtížnosti protetického ošetření pomocí zubních implantátů. Dále budeme také diskutovat časté otázky záruky za ošetření zubními implantáty a rovněž korektní spolupráci mezi doporučujícím lékařem a implantologem. 6

7 Chirurgická část plánování, ošetření a analýza rizik management místa budoucí implantace po extrakci zubu a načasování vlastní implantace management obtížných situací a management komplikací volba vhodného implantátu klinický koncept řízené kostní regenerace objemové vyhodnocení a augmentace měkkých tkání management měkkých tkání a provizoria způsob retence náhrad nesených implantáty (šroubované vs cementované) dlouhodobé výsledky a možné komplikace náhrad nesených implantáty praktický nácvik implantace na modelu Protetická část úvod do problematiky dentální implantologie, historický přehled, materiály indikace zavedení dentálního implantátu z protetického hlediska přehled jednotlivých typů protéz a způsoby jejich kotvení přehled otiskovacích technik tipy a triky v jednotlivých fázích výroby zubní náhrady na implantát řešení problémů a chyb praktický nácvik otiskovací techniky Podrobný program 8:30-9:00 Registrace 9:00-10:30 Chirurgická část - teorie 10:30-12:00 Protetická část - teorie 12:00-13:00 Oběd 13:00-17:00 Praktická práce na modelech (chirurgická i protetická část vč. otiskování) 17:00 Předpokládaný závěr kurzu Počet účastníků je omezen 10 osobami z důvodů individuálního přístupu ke každému z účastníků a pro zachování vysoké úrovně kurzu. 7

8 Termín, čas a místo konání běžní stomatologové a implantologové Praktický kurz miniiplantáty Pá 20. září :00-18:30 Otrokovice firma Hu-Fa Dental a. s. Cena: Kč (VIP Kč) Účastnický poplatek zahrnuje Účast na přednášce a kurzu, 50 bodů v rámci systému vzdělávání a chutné občerstvení. Údaje pro přihlášení Specifický symbol: Přednášející Podrobný program registrace teorie v praxi, proč dentální miniimplantáty přestávka s občerstvením praktická část, nácvik zavádění a otiskování předpokládaný závěr kurzu MUDr. Juraj Kováč, MoraviaDent spol. s r. o. privátní dentální klinika MoraviaDent spol. s r. o., Otrokovice Miniimplantáty - finančně dostupné řešení pro široký okruh pacientů. Seznámíte se nejen s využitím dentálních miniimplantátů ve Vaší ordinaci, jak vybrat vhodný miniimplantát pro Vaše potřeby i jak tento miniimplantát umístit na vybranou pozici, ale také s klinickými případy dle náročnosti ošetření a jak postupovat při protetickém ošetření. Budeme diskutovat také otázky záruky za ošetření zubními implantáty a spolupráci mezi implantologem a zubním technikem. Praktický kurz je určen pro praktické stomatology a implantology. Teoretická část Úvod do dentální miniimplantologie Indikace miniimplantátů a přehled možností ošetření Plánovaní ošetření a analýza rizik Zhodnocení místa budoucí implantace a načasovaní implantace Řešení obtížných situací a komplikací Augmentační možnosti, řízená kostní regenerace Úprava měkkých tkání a provizoria Volba vhodného miniimplantátu Otiskovaci techniky Způsob retence náhrad nesených miniimplantáty Dlouhodobé výsledky a komplikace zhotovených náhrad Tipy a triky pro používání systému Dentium Praktická část Nácvik zavádění miniimplantátů do modelu čelisti Nácvik otiskovaní 8

9 běžní stomatologové, specialisté a studenti Praktický kurz intraligamentální anestezie Termín, čas a místo konání Pá 27. září :30-18:30 Brno hotel Vista So 26. októbra :30-15:30 Bratislava hotel Holiday Inn Cena: Kč (VIP Kč) / 120 Účastnický poplatek zahrnuje Účast na praktickém kurzu, 50 bodů v rámci systému vzdělávání, veškeré potřebné materiály, šek na objednávku zboží v hodnotě 2 x 500 Kč (2 x 20 ) a chutné občerstvení. Údaje pro přihlášení Specifický symbol: Brno Přednášející MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., praktický zubní lékař, stomatochirurg, Praha V průběhu kurzu si osvojíte princip, indikace a kontraindikace, správnou techniku, příčiny neúspěchu a selhání i možné komplikace ILA. Dále pak možnosti použití u dětí a rizikových pacientů. Součástí kurzu je také nácvik aplikace tlakovými stříkačkami typu pistole, pera a přístrojovou aplikaci anestezie na zvířecích čelistech. MUDr. Ščigel se s Vámi podělí o příklady z praktického použití, vlastní zkušenosti a poznatky z praxe. Podrobný program BRNO 12:30-13:00 prezence a registrace 13:00-15:30 I. část kurzu 15:30-16:00 přestávka s občerstvením 16:00-18:30 II. část kurzu 18:30 diskuze a zakončení Podrobný program BRATISLAVA 9:30-10:00 prezence a registrace 10:00-12:30 I. část kurzu 12:30-13:00 přestávka s občerstvením 13:00-15:30 II. část kurzu 15:30 diskuze a zakončení Co si vzít s sebou? Máte-li svou vlastní stříkačku nebo pistoli na aplikaci intraligamentální anestezie, přineste si ji s sebou. Počet účastníků je omezen 20 osobami z důvodů individuálního přístupu ke každému z účastníků a pro zachování vysoké úrovně kurzu. 9

10 běžní stomatologové Termíny kurzov Nebojme sa koreňových čapov alebo koreňové čapy jednoducho a rýchlo Št 19. septembra :30-19:00 Bratislava Holiday Inn Pia 20. septembra :30-14:00 Banská Bystrica hotel Dixon So 21. septembra :30-14:00 Žilina Holiday Inn Cena pre lekárov: 79 / (67 ) Tématická náplň kurzu: Koreňové čapy a ich postavenie v modernej stomatológii. Indikácie koreňových čapov. Prehľad koreňových čapov, ich členenie, výhody a nevýhody jednotlivých typov. Tmelenie koreňových čapov, vrátane prehľadu tmeliacich cementov vhodných k tomuto účelu. Možnosti ďalšieho ošetrenia zubov so zavedenými koreňovými čapmi. Práca s koreňovým čapmi krok za krokom vrátane praktického nácviku na modeloch. Účastnický poplatok zahŕňa O pridelenie kreditov požiadaná RKZL - počet kreditov upresníme. chutné občerstvenie, vzorky materiálov Přednášajúci MUDr. Adel El-Lababidi, Ph.D., Praha Promoval v Praze a titul Ph.D. získal na LF UK v Hradci Králové. Po desetiletém působení na 3. LF UK a FNKV v Praze, kde pět let zastával pozici odborného asistenta a dvouletém působení na soukromé klinice v pozici vedoucího lékaře založil vlastní praxi na Praze 7. Má nejen bohaté praktické zkušenosti, ale úspěšně se věnuje také rozsáhlé publikační, přednáškové a další odborné činnosti. Mj. je držitelem ceny Dental Progress Award 2007 for Best Clinical Study. Potrebné doniesť so sebou: Zaplnený, endodonticky ošetrený zub v sádrovom stojančeku (zub zo zaplnenými koreňovými kanálikmi a so známou pracovnou dĺžkou, najlepšie rezák, očný zub alebo premolár), obľúbenú sadu preparačných nástrojov, 10

11 běžní stomatologové, specialisté a studenti Strategická 3D regenerace / Augmentační a šicí techniky Termín, čas a místo konání Pia 25. októbra :30-20:00 Bratislava hotel Holiday Inn Pá 1. listopadu :30-20:00 Brno hotel Avanti Cena: Kč (VIP Kč) / 140 Účastnický poplatek zahrnuje Účast na přednášce a praktickém kurzu, veškeré spotřebované materiály a potřebné nástroje, 50 bodů v rámci systému vzdělávání, navíc 0,5 cm 3 NovaBone ve stříkačce v hodnotě Kč (96 ) a občerstvení. Údaje pro přihlášení Specifický symbol: Brno Přednášející MUDr. Peter Augustín, Ph.D. parodontolog, implantolog a stomatochirurg, kromě soukromé praxe působí také ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně Parodontologická i implantologická stomatologie prochází velmi dynamickým obdobím. Sílící tlak a požadavky na biomateriály používané k regeneraci měkkých i tvrdých tkání zvyšují úspěšnost chirurgických augmentačních technik. V teoretické části se seznámíme s výsledky nových výzkumů, s novými technologiemi i léty praxe prověřenými materiály i podloženými praktickými zkušenostmi. Naším cílem je vyhodnotit několik chirurgických metod, které vedou k zachování zubů, zlepšení biofaktoru zubů, zmenšení krčkových recesů, ke zvýšení keratinizované tkáně i objemu kosti pro další implantologickou terapii. V diskusi budou hodnoceny klady i zápory jednotlivých materiálů používaných k augmentaci tvrdých i měkkých tkání, k léčbě postextrakčních ran, v plastické chirurgii parodontu nebo sinus-liftu. Během workshopu budete mít možnost vyzkoušet si aplikaci několika různých typů biomateriálů používaných k augmentačním technikám alveolu přímo na modelech. Prakticky si ukážeme a následně nacvičíme rozštěpení a prodloužení operačního laloku. Nebudou chybět také různé moderní techniky šití a augmentace. Navíc vše názorně a do detailu snímané kamerou pro maximální přehlednost a následně prováděné a zkoušené každým účastníkem na modelech pod dohledem zkušeného stomatochirurga. Podrobný program 13:30-14:00 Prezence účastníků 14:00-15:00 Základní principy regenerace kostí 15:00-17:00 Klinické aplikace a improvizace s materiálem putty konzistence 17:00-17:30 Přestávka - občerstvení 17:30-20:00 Praktická augmentace a šití na modelech 20:00 Diskuse k tématu a závěr Co si vzít s sebou? Máte-li své vlastní oblíbené chirurgické nástroje - raspatorium, jehelec, nůžky, pinzeta aj., přineste si je s sebou. Počet účastníků je omezen 20 osobami z důvodů individuálního přístupu ke každému z účastníků a pro zachování vysoké úrovně kurzu. 11

12 běžní stomatologové, specialisté a jejich asistentky Termín, čas a místo konání Dental show 2013 Št 7. novembra :30-17:00 Bratislava City Hotel Pá 8. listopadu :30-17:00 Zlín Univerzita T. Bati So 9. listopadu :30-17:00 Praha hotel Plaza Alta přihláška: úhrada do přihláška: úhrada po Lékař: Kč / 89 / (VIP Kč) Kč / 99 / (VIP Kč) Asistentka: Kč / 64 / (VIP Kč) / (55 ) Kč / 70 / (VIP Kč) / (60 ) 12 Účastnický poplatek zahrnuje Účast na přednáškách, praktickém kurzu a výstavě, kredity v rámci systému vzdělávání (lékaři 50 bodů, asistentky 4 kredity) a chutné občerstvení. Pro lékaře navíc slosovatelný kupón do tomboly a šeky v hodnotě 2 x 500 Kč (2 x 20 ) na nákup zboží. Údaje pro přihlášení Specifický symbol: Zlín, Praha Přednášky lékaři Karpální tunel - profesionální choroba zubních lékařů. Příčiny, léčba, prevence a rekonvalescence. MUDr. Libor Mrňa, plastická a estetická chirurgická praxe Zlín Eva Janíková, vedoucí fyzioterapeut, Sponte Sua s. r. o., Zlín Jak v běžné stomatologické praxi odstranit stres, úzkost a bolest při náročných výkonech s využitím inhalačních analgetik. Problematika totálních náhrad - nejčastější chyby a důvody neúspěchů. Zkušenosti a přínosy při používání flexibilních protéz. MUDr. Zdeněk Kadlec, Ph.D., Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc Miniimplantáty - standardní realita ošetření ve stomatologické praxi současnosti. MUDr. Juraj Kováč, privátní stomatologická klinika MoraviaDent, Otrokovice Přednášky asistentky Asertivita, aneb jak vyjít s druhými lidmi, nikoli jak je porazit Asertivita je umění odmítnout a odolat tlaku. Člověk získá, díky jejímu osvojení, schopnost brát věci s nadhledem, naučí se účinně komunikovat a vyjednávat. Dozvíte se, jak přijímat oprávněnou kritiku a asertivně vyvracet kritiku neoprávněnou. Jak zvládat každodenní stresové situace spojené s komunikací se svým zaměstnavatelem (lékařem), ale i s problematickým pacientem, s dětským pacientem a jeho rodičem. Mgr. Kateřina Barabášová, psychologické poradenství, Opava Aby záda nebolela... aneb správný stoj, sed, jízda na kole a další pracovní i volnočasové aktivity zdravě a ergonomicky, včetně ukázek a nácviku. Eva Janíková, vedoucí fyzioterapeut, Sponte Sua s. r. o., Zlín Prevence od A do Z Přednáška shrnuje profylaktické standardy moderního zubního lékařství, které vedou k prevenci zubního kazu a parodontopatí. PhDr. Viera Panáková / Markéta Šuráňová / Petra Křížová Zdravý a zářivý úsměv Napomůžeme Vám zorientovat se v systémech bělení, shrneme pracovní postupy, probereme bělící prostředky a vysvětlíme si principy fungování bělících prostředků. PhDr. Viera Panáková / Markéta Šuráňová / Petra Křížová Nezapomeňte se přihlásit včas - ušetříte a zajistíte si volné místo. Podrobný program od nás obdržíte formou pozvánky nebo jej najdete v příštím čísle časopisu Hu-Fa úsměvy nebo na

13 zubní laboranti specializující se na snímací náhrady Výroba flexibilních litých snímacích náhrad Termín, čas a místo konání Pá 13. září :00-18:00 Otrokovice firma Hu-Fa Dental a. s. Pá 25. října :00-18:00 Otrokovice firma Hu-Fa Dental a. s. Pá 22. listopadu :00-18:00 Otrokovice firma Hu-Fa Dental a. s. Cena: Kč (VIP Kč) Účastnický poplatek zahrnuje Účast na praktickém kurzu, veškerý spotřebovaný materiál nutný pro zhotovení 1 kompletní snímací náhrady a 1 kompletního flexibilního skeletu, poukázky na nákup zboží v hodnotě Kč, 4 kredity v rámci systému vzdělávání a občerstvení. Cena kurzu je z 50% refundována zákazníkům z ceny přístroje Sabilex, kteří si jej již zakoupili nebo po školení zakoupí. Údaje pro přihlášení Specifický symbol: září října listopadu 2013 Přednášející Roman Šimjak vedoucí zubní technik privátní dentální kliniky MoraviaDent spol. s r. o. Otrokovice Stále častěji se v dnešní době setkáváme s poptávkou po co nejpříjemnějším způsobu řešení snímacích náhrad a to především ze strany pacientů, kteří požadují zejména pohodlí při používání své protézy. Logickým řešením je nabídnout jim flexibilní snímací náhradu, která nejen že dobře přilne k měkkým tkáním, nepoškozuje zubní sklovinu, neobsahuje kovy ani monomery, čímž je vhodná pro alergiky, ale také v ústech působí velmi přirozeně a je prakticky nezničitelná. Tento praktický kurz si klade jednoduchý cíl - naučit Vás efektivně pracovat s flexibilními pryskyřicemi a to jak při tvorbě celkové snímací náhrady, tak skeletové náhrady. V průběhu kurzu se dozvíte spoustu praktických tipů a triků, jak můžete předejít případným chybám nebo neúspěchu a v neposlední řadě se společně podíváme na rentabilitu a cenotvorbu. Skutečně existuje nový a příjemnější způsob řešení zubní protézy, tak proč jej pacientům neposkytnout!? Podrobný program 8:30 Úvod do problematiky, představení systému 9:00 Příprava a dublování modelu 9:45 Modelace totální a skeletové náhrady 12:00 Přestávka (oběd) 13:00 Zakyvetování totální a skeletové náhrady 13:30 Vyplavování a izolace 14:00 Presování totální i skeletové náhrady a dekyvetování 15:30 Broušení a leštění totální náhrady 16:30 Shrnutí nejčastějších chyb, tipů a triků pro efektivní práci 17:00 Kalkulace a cenotvorba 17:30 Diskuse a závěr praktického kurzu Co si vzít s sebou? Modelovací nástroje, se kterými jste zvyklí pracovat nebo elektrický modelovací nůž, artikulátor pro totální náhrady a pohodlné pracovní oblečení. Počet účastníků je omezen 6 osobami z důvodů individuálního přístupu ke každému z účastníků a pro zachování vysoké úrovně kurzu. 13

14 zubní technici a běžní stomatologové Metodika ZX pilířů, jejich indikace a praktické použití Termín, čas a místo konání Pá 1. listopadu :30-13:00 Otrokovice firma Hu-Fa Dental a. s. Cena pro zubního technika: Kč (VIP Kč) Cena pro lékaře: pokud se účastní jako doprovod zubního technika, pak má účast zdarma. Účastnický poplatek zahrnuje Účast na praktickém kurzu, veškerý spotřebovaný materiál, 4 kredity v rámci systému vzdělávání. Údaje pro přihlášení Specifický symbol: Přednášející MUDr. Petr Veit přednosta privátní stomatologické kliniky Moravia Dent s.r.o., Otrokovice Roman Šimjak, vedoucí zubní technik Moravia Dent s.r.o., Otrokovice Poskytněte pacientům alternativní variantu ošetření v situacích, kdy byste indikovali použití implantátu. Použití systému ZX-27 skleněných pilířů je řešením u pacientů s chybějícími vlastními pilířovými zuby v ústní dutině, které jsou nezbytné pro zhotovení fixní protetické náhrady. Nahrazují chybějící pilířové zuby, přičemž přiléhají na sliznici alveolárního oblouku v bezzubých částech čelisti a sanice. Umožňují tak vyřešení situace bez nutnosti chirurgického zákroku. Poskytují jednoduchý pracovní postup bez nutnosti pořízení nákladného speciálního zubního instrumentária. Nabídněte svým pacientům cenově dostupnou metodu s vynikajícími výsledky. Systém skleněných pilířů ZX-27 se úspěšně používá již 21 let. Smyslem praktického kurzu pro laboranty je naučit Vás pracovat se systémem skleněných pilířů. Součástí školení jsou komplexní teoretické informace a praktické laboratorní zpracování skleněného pilíře do definitivní podoby. Na závěr obdržíte Certifikát, který Vás opravňuje pilíře ZX-27 zpracovávat. Lékaři se dozví mnoho klinických zkušeností, praktických tipů, vhodné indikace i skutečné případy z praxe. Program ZX 27 stomatoprotetický systém skleněných pilířů, fixní řešení jednoho i oboustranně zkráceného zubního oblouku bez nutnosti chirurgického zákroku úvod do problematiky indikace výhody kontraindikace pracovní postup Počet účastníků je omezen 5 osobami z důvodů zhotovení skleněného pilíře ZX-27 individuálního přístupu ke každému z účastníků a pro zachování vysoké úrovně kurzu. Co si vzít s sebou? Máte-li již pacienta na tento systém, můžete si vzít s sebou jeho model a pracovat přímo na něm. 14

15 Úvod travel Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás jménem společnosti Hu-Fa Dental a. s. pozval na některý z našich odborných zájezdů uvedených v této brožuře. Ukážeme Vám kouty známé i neznámé a zároveň Vás seznámíme se stomatologií ve více či méně rozvinutých oblastech světa. Ptáte se, proč cestovat s Hu-Fou? Díky tomu, že jsme jediná dentální firma s koncesovanou licencí CK v ČR a nejsme odkázáni na služby jiné české CK, udržujeme a stále kontrolujeme nastavenou kvalitu jednotlivých akcí. Jazyková bariéra Vás s námi také nemusí trápit! Po celou dobu zájezdu je Vám ochotně k dispozici česky mluvící zástupce/překladatel. Podklady k vyúčtování zájezdů jsou konzultovány vždy s daňovými poradci a můžete se spolehnout na jejich 100% kvalitu. Zájezdy je možno zahrnout do nákladů ze %. Ze všeho nejdůležitější pro nás je spokojenost Vás, našich zákazníků. Velmi si vážíme Vaší důvěry a zájmu o cestování s námi. Na každý zájezd se pro Vás snažíme připravit program plný exotiky a nevšedních zážitků, na které budete vzpomínat ještě dlouho po skončení zájezdu. Vždyť přece krásné vzpomínky si s sebou člověk nese po celý život. Naše zájezdy se vymykají běžné praxi klasických cestovních kanceláří. Místo a tématické zaměření jednotlivých odborných zájezdů je vždy pečlivě vybíráno. Stejně tak klademe důraz na volbu partnerů v dané zemi. Vybíráme pečlivě na doporučení české ambasády či národní turistické organizace. Po celou dobu zájezdu je Vám k dispozici 24 hodin český i místní průvodce. Ročně se našich odborných zájezdů účastní cca 700 klientů. Počet akcí se pohybuje okolo A navíc - zúčastníte-li se odborného zájezdu v hodnotě nad Kč, stáváte se automaticky členem našeho VIP klubu s nesčetným množstvím výhod. Co říkáte? Je některý ze zájezdů tím pravým pro Vás? Neváhejte a vydejte se s námi na cesty! Kompletní a stále aktuální nabídku naleznete na v odkaze Travel. Dovolenou s Hu-Fa Dental můžete rezervovat a objednat jak v ČR, tak i na Slovensku prostřednictvím našich kanceláří nebo na internetových stránkách. Pro ČR: na telefonu , případně , případně na známém u Pro SR , případně na u Cestovní kancelář společnosti Hu-Fa Dental a. s. je hrdá na to, že její služby pravidelně využíváte. Předem bychom Vám chtěli poděkovat za veškeré připomínky, návrhy a náměty týkající se výběru oblastí či odborných programů, na jejichž základě jsou jednotlivé akce pro Vás připravovány. Těším se na osobní setkání s každým z Vás! Cestujte s námi a objevte nepoznané... Daniel Linnert travel manager Hu-Fa Dental a. s. 15

16 Podrobnosti o zájezdech najdete na / travel travel linka: poznáváme Evropu / Plavba velkými baltskými městy Nebaví Vás smažení na pláži v Chorvatsku? České rybníky jsou plné sinic a houby nerostou? Neváhejte a vypravte se s námi za poznáním Baltského moře a ruského Petrohradu. Ukážeme Vám v krátkosti spoustu zajímavých míst, na která budete ještě dlouho vzpomínat. Houby zde sice nenasbíráte, ale ani nudit a ani potit se zde určitě nebudete! Nenechte si ujít Kodaň (Dánsko), Tallinn (Estonsko), Petrohrad (Rusko), Stockoholm (Švédsko) Termín srpna 2013 (8 dnů) Doprava letecky (Praha/Vídeň) Ubytování MSC Poesia Strava plná penze 5x denně Cena: Kč ( Kč let. tax.) / (+139 let. tax.) Cena zahrnuje: pojištění léčebných výloh + asistence, pojištění CK proti úpadku, dopravu (letenka v nejnižší knihovací třídě, místní transfery), plavba na lodi ve vnitřní kajutě, služby osobního kajutového stewarda a osobního číšníka, plná penze 5x denně, volné využití prostor a vybavení lodi ke sportu a odpočinku přes den (podrobnosti v programu), večerní zábava, hudba a show na lodi, přístavní a federální poplatky, servisní poplatky (spropitné), český doprovod a místní průvodce. poznáváme Evropu / Lisabon Jedno z nejkrásnějších měst světa a ve středověku nejbohatší v Evropě dělí mnoho kopců na části z nichž každá má svoji vlastní atmosféru. Prohlédneme si Alfamu s malebnými uličkami a hradem Castelo de Sao Jorge nad řekou Tejo, lisabonskou katedrálu, postavenou pro prvního portugalského krále Alfonse I., seznámíme se s tradiční portugalskou hudbou Fado. Navštívíme nejstarší obchodní čtvrt Baixa a populární lanovkou se svezeme do lisabonské čtvrti umělců. Estorilse svými nádhernými plážemi je největším a nejpopulárnějším letoviskem. Poněkud klidnější místo na pobřeží je stylové Cascais. Oblíbeným letoviskem královského dvora byla Sintra, ležící 27 kilometrů od Lisabonu. Nenechte si ujít Hrad Sv. Jiřího, Katedrála, Betlém, Baixa, Fando, Sintra, letoviska Estoril & Cascais Termín září 2013 (5 dnů) Doprava letecky (Praha/Vídeň) Ubytování 2 lůžkové pokoje v hotelu Real Parque 4* Strava snídaně 16 Cena: Kč ( Kč let. tax.) / 699 (+ 189 let. tax.) Cena zahrnuje: pojištění léčebných výloh + asistence, pojištění CK proti úpadku, dopravu (letenka v nejnižší knihovací třídě, místní transfery), ubytování se snídaní, český doprovod a místního průvodce, prohlídku Lisabonu a odborný program.

17 Podrobnosti o zájezdech najdete na / travel travel linka: relaxace v termálech / Hevíz Lázně Hevíz jsou jedny z největších a nejznámějších lázeňských středisek v Maďarsku. Leží v jihozápadním cípu Balatonu. Návštěvníci Hevízu jsou okouzleni jeho krásou, jedinečnou atmosférou a také přírodním divem - přírodním jezerem s termální vodou o rozloze 4,4 ha. Právě díky termálnímu jezeru patří Hevíz mezi nejvyhledávanější a největší lázeňská střediska nejen v Maďarsku, ale v celé Evropě! Nenechte si ujít relaxaci a koupání v lázních, vynikající maďarské speciality a vína, cyklostezky kolem jezera Balaton Termín října 2013 (5 dnů) Doprava vlastní Ubytování NaturMed Hotel Carbona 4* Strava polopenze Cena: Kč / 429 Cena zahrnuje: základní cestovní pojištění + asistence, pojištění CK proti úpadku, ubytování ve 2 lůžkových pokojích s polopenzí, česky mluvícího zástupce CK a odborný program. cesty za poznáním / Bhútán Poslední Šangri-la, tak se často přezdívá Bhútánu, jedné z nejuzavřenějších zemí světa. Jen málokdo se může pochlubit, že Bhútán navštívil. Bhútánský král přísně dbá na to, aby množství cizinců nenarušilo tradiční kulturu tibetského buddhismu, která v hlubokých a obtížně dostupných himálajských údolích vzkvétá už po celá staletí. Uvidíme, jak pokrok může jít ruku v ruce s tradičními hodnotami. Navštívíme nedobytné pevnosti, skvostné buddhistické chrámy. Nahlédneme do života běžných lidí a budeme se moci kochat barvitou himálajskou přírodou nenarušenou lidskou činností. Nenechte si ujít klášter Taktsang - známé tygří hnízdo, hlavní město Thimphu, výhledy na Himaláje, nepálské stúpy z 15. století Termín října 2013 (12 dnů) Doprava letecky (Praha/Vídeň) Ubytování 3-4* hotely dle programu Strava plná penze Cena: Kč ( Kč let. tax.) / (+209 let. tax.) Cena zahrnuje: pojištění léčebných výloh + asistence, pojištění CK proti úpadku, dopravu (letenka v nejnižší knihovací třídě, místní transfery), ubytování ve 2 lůžkových pokojích, stravu dle programu, český doprovod místního průvodce a odborný program. 17

18 Podrobnosti o zájezdech najdete na / travel travel linka: předvánoční relaxace / Aruba Aruba je vyhledávaným místem trávení zimní dovolené! Odpočiňte si, nachytejte bronz, vypijte si koktejl v plážovém baru luxusního hotelu nebo zkuste štěstí v některém kasinu. Přestože ostrov je podřízen turistům, na severu ostrova a ve vnitrozemí se najdou místa dosud nedotčená civilizací s nádhernými přírodními scenériemi a členitými horami. Samotní Arubané dělají své zemi tu nejlepší reklamu a turisty považují za vítané hosty! Nenechte si ujít Arubu a její bílé pláže, arubské vnitrozemí a fakultativní výlety pro zpestření Vaší dovolené Termín 26. listopadu - 6. prosince 2013 (11 dnů) Doprava letecky (Praha/Vídeň) Ubytování Tamarinj Aruba Strava All Inclusive 18 Cena: Kč ( Kč let. tax.) / (+549 let. tax.) Cena zahrnuje: pojištění léčebných výloh + asistence, pojištění CK proti úpadku, dopravu (letenka v nejnižší knihovací třídě, místní transfery), ubytování ve 2 lůžkových pokojích, stravu dle programu, český doprovod a místního průvodce, odborný program cesty za poznáním / velká cesta Indonésií Připravili jsme pro vás kombinaci zážitkového poznávacího pobytu zaměřeného na objevování krás exotických ostrovů Indonésie. Vydáme se prozkoumat dramatickou krajinu sopky Bromo, kde budeme mít možnost nahlédnout do jejího kráteru a zažít úchvatný východ slunce. Na privátní lodi proplujeme podél ostrovů Komodo a Rinča, proslavené výskytem největšího ještěra světa - komodského draka. Ostrovy jsou známé svými bělostnými plážemi, dramatickým pobřežím a úžasným šnorchlováním. Po aktivním programu si odpočineme na plážích severního pobřeží. S námi navštívíte také okouzlující místa na Bali. Součástí zážitkového programu je také doporučená návštěva pečlivě vybraných restaurací, ve kterých ochutnáme místní delikatesy. Nenechte si ujít Vulkán Bromo, výlet na Uluwatu - tanec Kecak, exotické komodorské varany na ostrově Komodo Termín duben 2014 (14 dnů) Doprava letecky (Praha/Vídeň) Ubytování Ubytování je součástí zážitku, menší hotely na originálních místech (bungalovy přímo na pláži nebo mezi rýžovými políčky, na okraji kráteru vulkánu Bromo aj.) vždy s důrazem na evropský standard. Strava polopenze Cena: bude upřesněna Cena bude zahrnovat: pojištění léčebných výloh + asistence, pojištění CK proti úpadku, dopravu (letenka v nejnižší knihovací třídě, místní transfery, lodní dopravu, vnitrostátní přelety), zážitkové ubytování s polopenzí, český doprovod a místního průvodce, vstupy do NP, výlet lodí na ostrovy Komodo, další vstupy a poplatky, závěrečnou slavnostní večeři a odborný program.

19 Podrobnosti o zájezdech najdete na / travel travel linka: lyžovačka / Rakousko - Bad Kleinkirchheim Lázeňské a sportovní zimní středisko ležící ve výšce 1100 m. n. m. Největší atrakcí jsou kromě krásných sjezdovek (85 km) také komplexy venkovních i vnitřních termálních bazénů s teplotami 36 stupňů a množství dalšího sportovního a relaxačního využití. Termín března 2014 (8 dnů) Doprava vlastní Ubytování 2-4 lůžkové pokoje s polopenzí v Panorama Pension Südhang apartmány Romerhof pro 2-6 osob bez stravy Strava Panorama Pension Südhang - polopenze Cena za osobu: bude upřesněna Cena zahrnuje: základní cestovní pojištění + asistence, pojištění CK proti úpadku, ubytování s polopenzí včetně 6ti denního skipasu a 50% slevu na vstup do lázní, pravidelný úklid ložní / koupelnové prádlo. lyžovačka / Slovinsko - Bihinj - Vogel Slovinsko a Julské Alpy patří k velmi oblíbeným letním destinacím. Objevte však také jejich zimní krásu! Skiareál Vogel je moderním střediskem se službami na vysoké úrovni. Pokochejte se překrásnými výhledy na nejvyšší vrchol Julských Alp Triglav (2 864 m), malebné jezero Bohinj a záplavu horských štítů pokrytých třpytivým sněhem. Celkem zde naleznete 36 km sjezdových tratí, z nichž si vybere každý (12 km je klasifikováno jako těžkých). Z nejvyššího bodu areálu (1900 m) je nejen nádherný výhled, ale můžete se okamžitě vrhnout na některou ztratí a užít si 1200 m převýšení, které tento areál nabízí. Kromě unikátní kabinové lanovky je v areálu 9 dalších vleků. Samozřejmostí je několik hospůdek a bistro, které nabízí vyhlídkovou terasu, kde si můžete odpočinout se sklenkou vína nebo šálkem kávy. Termín 28. ledna - 2. února 2014 (6 dnů) Doprava vlastní nebo autobusem Ubytování 2 lůžkové pokoje v hotelu Bohinj Park Eco Hotel 5* Strava polopenze Cena za osobu: Kč / 579 Cena zahrnuje: základní cestovní pojištění + asistence, pojištění CK proti úpadku, ubytování s polopenzí, 4 denní skipas na Vogel Ski Center (cca 10 km), Ski bus od hotelu, vstup do Aquaparku a fitness, 1x denně sauna, vstup na bruslařskou ledovou plochu, běžecké tratě, parkování a odborný program. Příplatek za autobusovou přepravu Kč / 139 (min. 20 osob, odjezd a návrat Brno) 19

20 ČR Hu-Fa Dental a. s. Moravní 909, Otrokovice Tel.: Fax: SR Hu-Fa Dental, s. r. o. Ľ.Podjavorinskej 1500, Čadca Tel.: 041/ Fax: 041/

ZDARMA. Nechte svoji odbornost růst! Vzdělávání v Dentamedu. Platnost: leden - červen 2010. Vážení zákazníci,

ZDARMA. Nechte svoji odbornost růst! Vzdělávání v Dentamedu. Platnost: leden - červen 2010. Vážení zákazníci, Platnost: leden - červen 2010 Nechte svoji odbornost růst! Vzdělávání v Dentamedu Šek Dentamed ZDARMA hodnota šeku uplatnění šeku datum vydání šeku Platnost šeku je 1 rok od data vydání Šek je nepřenosný

Více

komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR #2 2012 MK ČR E 19535 ISSN 1804-3720

komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR #2 2012 MK ČR E 19535 ISSN 1804-3720 #2 2012 MK ČR E 19535 ISSN 1804-3720 komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR KZT a ekonomika Pomoc zubním technikům, nebo byznys? Alexandra Seidlová Odborné články Laboratorní zhotovení aparátu

Více

LÉTO. poznávací zájezdy pobyty u moře. 24 let tradice LETECKY AUTOBUSEM AUTEM DOVOLENÁ U MOŘE SLEVY FIRST MOMENT 24 LET TRADICE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

LÉTO. poznávací zájezdy pobyty u moře. 24 let tradice LETECKY AUTOBUSEM AUTEM DOVOLENÁ U MOŘE SLEVY FIRST MOMENT 24 LET TRADICE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 24 let tradice 1992 2015 2015 LÉTO pobyty u moře 24 LET TRADICE DOVOLENÁ U MOŘE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LETECKY AUTOBUSEM AUTEM SLEVY FIRST MOMENT 1992 2015 ŘECKO ITÁLIE EVROPA a... NOVINKY www.rialto.cz 41992-2015

Více

JAZYKOVÉ KURZY 2014 PRO DETI A MLÁDEŽ V ZAHRANICÍ. infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 1

JAZYKOVÉ KURZY 2014 PRO DETI A MLÁDEŽ V ZAHRANICÍ. infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 1 JAZYKOVÉ KURZY 2014 PRO DETI A MLÁDEŽ V ZAHRANICÍ infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 1 Vysvětlivky Ikony 12 18 věkový rozsah pobyt s delegátem individuální pobyt

Více

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2015 JAZYKOVÉ A

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2015 JAZYKOVÉ A ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2015 JAZYKOVÉ a poznávací POBYTY Slovo úvodem Proč právě STUDENT AGENCY Irsko Vážení klienti, děkujeme, že jste si pro zahraniční cestu vašich studentů vybrali právě STUDENT AGENCY. 10 hlavních

Více

IMRICH BUGÁR NEDÁ NA VOLAREZU

IMRICH BUGÁR NEDÁ NA VOLAREZU List Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení 2014 Z OBSAHU: Kulturní, společenské a humanitární akce ve prospěch armády str. 2 Nové internetové stránky VOLAREZY str. 3 IMRICH BUGÁR NEDÁ NA VOLAREZU

Více

Austrálie. zéland. & Nový. jazykové a studijní pobyty

Austrálie. zéland. & Nový. jazykové a studijní pobyty Austrálie & Nový zéland jazykové a studijní pobyty Mapa našich jazykových a studijních pobytů v Austrálii a na Novém Zélandu Perth Cairns Melbourne Sydney Brisbane Gold Coast Auckland Slovo úvodem Milí

Více

Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí

Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 75 Vysvětlivky Ikony: obecné kurzy kurzy pro začátečníky obchodní kurzy kurzy zakončené

Více

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství Úvodem Vážení zájemci, právě se vám dostává do rukou katalog au pair a pracovních pobytů v zahraničí STUDYLINE, ve kterém najdete širokou nabídku au pair programů a studijně pracovních a pracovních programů.

Více

Je dobré mít cestovní pojištění vždy po ruce

Je dobré mít cestovní pojištění vždy po ruce Je dobré mít cestovní pojištění vždy po ruce Obsah Slovo úvodem 2 Proč právě STUDENT AGENCY 2 3 Přehled pracovních programů v zahraničí 3 Pracovní programy (obecné informace) 4 5 Pojištění 6 Pracovní pobyty

Více

Jazykové kurzy 2015 pro deti a mládež

Jazykové kurzy 2015 pro deti a mládež Jazykové kurzy 2015 pro deti a mládež v zahranicí Kanada Toronto USA Los Angeles New York Miami Přehled kurzů A0 beginner = začátečník A1 elementary = základní vědomosti A2 pre-intermediate = mírně pokročilý

Více

Vaše spokojenost naše reklama. Léto2015. Bulharsko a Řecko

Vaše spokojenost naše reklama. Léto2015. Bulharsko a Řecko Vaše spokojenost naše reklama Léto2015 Bulharsko a Řecko 2 > LÉTO 2015 Pojištění léčebných výloh Pojištění Zdravotní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Vybrat si můžete ze dvou variant, buď pojištění

Více

Jazykové kurzy 2013 pro dospelé. v zahranicí

Jazykové kurzy 2013 pro dospelé. v zahranicí Jazykové kurzy 2013 pro dospelé v zahranicí Vysvětlivky Ikony Tabulky obecné kurzy kurzy pro začátečníky obchodní kurzy kurzy zakončené zkouškou (více informací na str. 148 151) odborné kurzy kurzy pro

Více

JAZYKOVÉ CESTY. Zodpovědnost Bezpečnost Kvalita Již od roku 1958! Pro studenty ve věku 10 18 let

JAZYKOVÉ CESTY. Zodpovědnost Bezpečnost Kvalita Již od roku 1958! Pro studenty ve věku 10 18 let JAZYKOVÉ CESTY Zodpovědnost Bezpečnost Kvalita Již od roku 1958! Pro studenty ve věku 10 18 let NOVINKY! STS Experience USA, Jihoafrická republika STS Club Malta Sun Crest Sportovní kurz tance v Torquay

Více

2012 založeno 1994 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY

2012 založeno 1994 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY l é t o 12 založeno 199 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY OBSAH ÚVOD 2 Informace - platby, pojištění, ubytování, doprava 3 FESTIVAL, soustředění,

Více

1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING

1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Zadavatel: Statutární město

Více

JAZYKOVÉ KURZY PRO PROFESIONÁLY V ZAHRANIČÍ

JAZYKOVÉ KURZY PRO PROFESIONÁLY V ZAHRANIČÍ JAZYKOVÉ KURZY PRO PROFESIONÁLY V ZAHRANIČÍ Slovo úvodem Vážení klienti, děkujeme, že jste si pro jazykové vzdělání v rámci vaší společnosti zvolili právě STUDENT AGENCY. Dostává se vám do rukou naše specializovaná

Více

lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko

lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko Přírodní doplňky stravy z Finclubu Společnost FINCLUB již 20 let nabízí široký sortiment přírodních doplňků stravy, které jsou původem

Více

LÉTO 2015 ŠPANĚLSKO ŘECKO. Slevy až 22% CHORVATSKO ITÁLIE SLOVENSKO MAĎARSKO SENIORSKÉ POBYTY

LÉTO 2015 ŠPANĚLSKO ŘECKO. Slevy až 22% CHORVATSKO ITÁLIE SLOVENSKO MAĎARSKO SENIORSKÉ POBYTY ŠPANĚLSKO ŘECKO CHORVATSKO ITÁLIE LÉTO 2015 SLOVENSKO MAĎARSKO SENIORSKÉ POBYTY Slevy až 22% Vážení a milí zákazníci, rok se s rokem sešel a Vy opět pročítáte náš další nový katalog LÉTO 2015. Jsme potěšeni

Více

Austrálie. www.australie-studium.cz. studium práce cestování. Praha Brno Plzeň Liberec Sydney

Austrálie. www.australie-studium.cz. studium práce cestování. Praha Brno Plzeň Liberec Sydney Austrálie studium práce cestování Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.australie-studium.cz Obsah Strana em 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Splňte si sen, odjeďte do Austrálie! 3 Co můžete v Austrálii

Více

CHORVATSKO ČERNÁ HORA SLOVINSKO RAKOUSKO ITÁLIE ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO LÉTO 2014 EVROPA AUTEM

CHORVATSKO ČERNÁ HORA SLOVINSKO RAKOUSKO ITÁLIE ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO LÉTO 2014 EVROPA AUTEM LÉTO 2014 CHORVATSKO ČERNÁ HORA SLOVINSKO RAKOUSKO ITÁLIE ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO VOLEJTE ZDARMA 800 220 800 REZERVACE ON-LINE www.itsbilla.cz EVROPA AUTEM Dovolená s úsměvem! Volejte Zdarma Rezervace

Více

Intenzivní studium v zahraničí

Intenzivní studium v zahraničí Intenzivní studium v zahraničí Anglie Skotsko Irsko Malta USA Kanada JAR Austrálie Nový Zéland Německo Rakousko Francie Itálie Španělsko Kuba www.studypoint.cz, www.ptkecho.sk Mezinárodní jazykové kurzy

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

praha jazykovky.cz číslo 2 pro školní rok 2003/2004 průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů

praha jazykovky.cz číslo 2 pro školní rok 2003/2004 průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů jazykovky.cz průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů praha číslo 2 pro školní rok 2003/2004 jak vybrat dobrou jazykovku firemní jazykové kurzy jak vybírat

Více

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2014 JAZYKOVÉ A POZNÁVACÍ POBYTY. infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2014 JAZYKOVÉ A POZNÁVACÍ POBYTY. infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2014 JAZYKOVÉ A POZNÁVACÍ POBYTY infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 1 Cizí jazyky Obsah Irsko Poznávací pobyty Základní informace 62 Londýn 64 Jihovýchodní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: V sociální a protidrogové politice kraj letos chystá novinky. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz

Více

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v dubnu jste měli možnost se poprvé setkat s NÁVŠTĚVNÍKEM Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Více

cestovní kancelář Litomyšl

cestovní kancelář Litomyšl cestovní kancelář Litomyšl Dovolená 2015 termály moře poznání Vážení přátelé, milí zákazníci! Úvodem nám dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši přízeň a důvěru, neboť díky Vám vstupuje CKL do jubilejní

Více

LÉTO 2015 ŘECKO TURECKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE EGYPT TUNISKO. VOLEJTE ZDARMA 800 220 800 REZERVACE ON-LINE www.itsbilla.

LÉTO 2015 ŘECKO TURECKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE EGYPT TUNISKO. VOLEJTE ZDARMA 800 220 800 REZERVACE ON-LINE www.itsbilla. LÉTO 2015 ŘECKO TURECKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE EGYPT TUNISKO VOLEJTE ZDARMA 800 220 800 REZERVACE ON-LINE www.itsbilla.cz LETECKÉ ZÁJEZDY Pohodlná rezervace VOLEJTE ZDARMA REZERVACE ON-LINE 800 220

Více