Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94 Projekt Winton Train Představujeme ČEA Den modliteb Bible, Žalm 19, 1 Svátek sousedů

2 Na úvod Ke komu jít? Ke komu jít, komu se svěřit? Je tak málo lidí, kterým můžeš věřit! Když však spěcháš k Ježíši, On tě vyslyší, tvé znavené srdce pozvedne a potěší. Ke komu jít se svojí bolestí, kdo z lidí ti vnitřní pokoj zajistí? Je to Ježíš, On tě dobře zná, v tvé bolesti tě nenechá. Ke komu jít, kde nabrat jistotu, tolik potřebnou k našemu životu? Ježíš je moje jistota, On je mi vším, proto se radit chci jenom s Ním. Ke komu jít, i kdyby tě všichni zklamali? Ježíš nikdy nezklame, On pomáhá i z dáli. Chce být v tvé blízkosti, radit ti a těšit zas, proto se mu odevzdej a následuj Ho v každý čas. (Soňa Jeništová, ) Milí přátelé BTM, možná jste si někdy všimli, jak na květech ovocného stromu odpočívá majestátný motýl, jak pomalu pohybuje svými křídly s okázalou elegancí. Tento vznešený panovník byl dříve ošklivou housenkou, živící se šťavnatými listy. Potom si postavil kuklu a zavěsil se z větvičky. Za nějakou dobu se proměnil do nádherného stvoření motýla. Životní cyklus motýla má 4 stadia: vajíčko larva kukla dospělý jedinec. Začíná to vajíčkem, které vyroste v ošklivou larvu. Ale to není jeho úděl. Larva musí umřít, aby se narodil motýl. V tom můžeme vidět obraz hříšné lidské bytosti, která potřebuje proměnu prostřednictvím duchovního narození. Největším problémem moderního člověka, ať si to chce či nechce přiznat je hřích. V Bibli se píše: Naše bojování není proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem (Ef 6,12). Stojí proti nám obrovská moc hřích, démon alkohol, drogy, návyky Každý z nás je zranitelný na jiném místě. Pro někoho to mohou být neřesti pohlavní, pro jiného špatný vztah k majetku, přestupky proti bratrskému společenství, hříchy jazyka a mnoho dalších věcí. Existují také věci, které jsou v nás věřících lidech hluboce zakořeněny a my si s nimi nevíme rady, trápíme se. Je možno se jich zbavit? Ano! Proto Pán Ježíš zemřel a vstal z mrtvých! Motýl, vysvobozený ze svého hrobu v kukle, ilustruje změnu, která nastane, když se Pán Ježíš vrátí a změní naše pozemská těla v oslavená těla, schopná žít v nebi (1. Kor 15, 42-44). Někdy jsme v situaci, která není z hlediska lidských množností řešitelná. Až příště uvidíš motýla, uvědom si, že tě Kristus změnil, když jsi svoji víru vložil v Něj. Potom se těš na den svého vzkříšení, kdy tvoje proměna bude úplná. Než ale k této proměně dojde, zůstáváme ve vší své nedokonalosti zde na zemi. A s tím zůstává i velké poslání být svědky o Kristově proměňující moci. Příkladem může být letáček se svědectvím mé manželky Naděje i v nemoci, který najdete v aktuální nabídce BTM. Vypráví o tom, že Pán Bůh má moc proměnit naši situaci a vyslýchá naše modlitby. Jsme připraveni svědčit lidem kolem nás? Využíváme pravidelně ke svědectví i letáčky BTM? A ještě něco. Protože proti nám stojí silná nepřátelská opozice, naše snažení může vyjít naprázdno, bude-li náš modlitební život chudý. Kdo z nás je ochoten vzít na sebe modlitební závazek denně se pravidelně modlit za tiskovou misii? Prosíme o modlitby za: - pracovníky v kanceláři BTM - kvalitní, Bohem inspirované misijní texty - dostatek peněz k pokračování a růstu misie - nové misionáře v terénu - Boží oslovení skrze letáčky - zdraví pro sestru Lydii Smilkovou MUDr. Pavel Smilek, PhD., předseda Bratrské rady BTM 3

3 Aktuálně Projekt WINTON TRAIN Dne 1. září 2009 proběhne v Praze zvláštní akce. Z hlavního nádraží vyjede do Londýna speciální vlak pro mnoho lidí se záhadným názvem Wintonův vlak. Bude vypraven na památku záchranné akce, která se tu uskutečnila přesně před 70 lety! V roce 1939 sir Nicholas Winton z Velké Británie na vlastní riziko, bez mandátu vlád, zpravodajských služeb nebo mezinárodních institucí, zachránil 669 židovských dětí před Hitlerem. Podařilo se mu tehdy odvézt děti podobným vlakem z Prahy do Londýna. Uvnitř dobových vagónů tažených parní lokomotivou pojedou někteří ze zachráněných, ale i jejich potomci, dále mladí lidé a vítězové studentských soutěží. Vlak projede napříč Evropou až do Velké Británie, přes Německo a holandské pobřeží, odkud se pasažéři přepraví lodí do Anglie. Dále budou pokračovat opět vlakem až na nádraží Liverpool Street Station. Tam by se měli setkat s právě stoletým sirem Nicholasem Wintonem, pozdravit se s ním a poděkovat mu. V rámci projektu proběhne pro studenty středních a vysokých škol literární, fotografická a výtvarná soutěž (uzávěrka 16. březen více na Tématem je lidskost, slušnost, dobré skutky, tedy práce inspirované principem dobra. Akce bude sledována médii v mnoha zemích celého světa. Kdo je to Nicholas Winton? Mnozí jste možná před časem viděli v televizi film o člověku, který zachránil 669 židovských dětí před vyhlazovacími tábory. Nicholas Winton se narodil ve Velké Británii roku Po ukončení střední a vysoké školy Winton získal kvalifikaci v oboru bankovnictví. Před Vánocemi 1938 se chystal na lyžařskou dovolenou se svým přítelem Martinem Blakem do Švýcarska. Těsně před odjezdem mu Martin zavolal, že ruší dovolenou. Byl požádán britským výborem pro uprchlíky, aby se snažil ze země dostat uprchlíky, kteří utíkají ze Sudet do Československa před příchodem Hitlerovy armády. Mělo jít o významné osobnosti politiky, intelektuály a umělce. Nicholas Winton se rozhodl jet do Prahy s ním. Návštěva utečeneckých táborů jej natolik zasáhla, že začal organizovat záchranu židovských dětí, jejichž odjezd do bezpečí nikdo neorganizoval. Jeho prosbě o azyl pro děti vyhověly jen rodná Británie a Švédsko. Z Prahy vypravil několik vlaků a v Británii sehnal adoptivní rodiče pro 669 dětí. Plánovaný vlak 3. září 1939 s 250 dětmi už neodjel. Začala válka. Žádné z těchto 250 dětí nepřežilo. Aktuálně Dlouho se o Nicholasi Wintonovi nevědělo. Za války narukoval jako voják ke královskému letectvu (RAF). Po válce vlastnil továrnu na výrobu zmrzliny. Proslavil se jako šermíř, byl i reprezentantem Velké Británie. Winton je také zapsán v Guinnessově knize rekordů jako nejstarší pilot ultralehkého letadla. Jednou, bylo to v roce 1988, našla jeho manželka na půdě jejich domu zaprášený kufr, ve kterém byly dětské fotografie a doklady, které měly děti pověšené na krku při odjezdu z Československa. O této akci od manžela nikdy neslyšela. Řekl jí, že už na to úplně zapomněl. Předala dokumenty historičce Elisabeth Maxwell, která zorganizovala setkání Nicholase Wintona se zachráněnými dětmi v televizním pořadu BBC. Dnes mají přes sedmdesát let, počet jejich potomků je okolo pěti tisíc. Někteří z nich byli nebo jsou významnými osobnostmi vědy, ekonomiky, stáli v čele Světové banky a jsou i na dalších významných místech. Wintonovy děti, které díky němu přežily válku, se teprve po padesáti letech dozvěděly, komu vděčí za život. Nicholas Winton má řadu ocenění. Prezident Václav Havel mu udělil řád T.G. Masaryka, britská královna Alžběta II. jej v r jmenovala sirem. Dokonce byla po něm pojmenovaná planetka, objevená na jihočeské observatoři Kleť v roce Režisér Matej Mináč o něm natočil dokument Síla lidskosti, který získal cenu americké filmové a televizní akademie EMMY a vznikl také další film, který se jmenuje Všichni moji blízcí. Premiéra třetího filmu Nickyho rodina bude uvedena k příležitosti jeho stých narozenin Sir Nicholas Winton dnes říká skromně: Ty děti potřebovaly pomoc a já byl schopen jim ji poskytnout. Nic víc, nic míň. A dodává: Nevím, proč ta věc napadla zrovna mě. Kdybych to nebyl já, tak snad někdo jiný. POČET ZACHRÁNĚNÝCH DĚTÍ Transporty z Prahy: 14. března dubna dubna května června června července srpna Různé transporty z Vídně atd. 15 Celkem

4 Z naší produkce Letáček s Tomasem Graumannem Wintonův hrdinský čin svým hlubokým poselstvím má co říct i dnešní mladé generaci. Brněnská tisková misie proto k tomuto výročí připravila svědectví jednoho ze zachráněných dětí Tomase Graumanna s názvem Dvakrát zachráněné dítě. Jen třináct Wintonových dětí se vrátilo zpět do Čech. Jedním z nich je i Tomáš Graumann, jehož podrobné svědectví si můžete přečíst v našem letáčku. Byl mezi židovskými dětmi, které v srpnu roku 1939 stihly odjet posledním vlakem do Velké Británie. Jako jediný z rodiny přežil. Jeho bratr i ostatní příbuzní zemřeli v koncentračních táborech. Po příjezdu do Británie se dostal až do Skotska, kde jej adoptovala křesťanská rodina. Při jedné evangelizaci uvěřil v Pána Ježíše. V Británii vystudoval biblickou a zdravotní školu. Pak odjel pracovat pro humanitární organizaci na Filipíny. Zde se seznámil s budoucí manželkou Caroline, dcerou amerického misionáře. Mají čtyři děti, nejprve dvě děti adoptovali a pak se jim další dvě narodily. Mají radost i z deseti vnoučat. Po změně režimu v Československu se vrátil Tomas Graumann do Čech, do své vlasti, aby sloužil svému Spasiteli tam, kde má své kořeny. Po složitém vyřizování na úřadech dostává po r i české občanství a trvalé povolení učit angličtinu na gymnáziu. Když jednou viděl v české televizi lm o Wintonově záchraně židovských dětí, napadlo ho, že by se mohlo jednat také o něj. Nahlédl do zveřejněných seznamů zachráněných dětí a našel tam své jméno. Později se setkal i s Nicholasem Wintonem při jeho návštěvě v České republice. Byl také pozván k natáčení dokumentárního lmu Síla lidskosti, ve kterém hovořil. Tomas Graumann žil před válkou v Těšanech. Rodina se tehdy přátelila s rodinou evangelického faráře Odstrčila z Klobouk u Brna. Tomas se jako malý kluk kamarádil s jeho synem. Po televizním uvedení lmu o Wintonovi, kde se NABÍDKA PŘEDNÁŠKY Z naší produkce objevil i Tomas Graumann, dozvěděl se překvapivě o jeho návratu syn faráře Odstrčila. Uvědomil si, že má doma nějaké staré dokumenty, které by mohly Tomase zajímat. K nejvzácnějším patřila poslední vůle jeho maminky. Jaké bylo překvapení Tomase Graumanna, když se v ní dočetl, že si maminka přála, aby byl Tomas vychován ve věřící rodině a stal se kazatelem nebo misionářem. Pán Bůh vedl podivuhodně cesty Tomase Graumanna, který nevědomky naplnil vůli své maminky. Wintonovo dítě TOMAS GRAUMANN vypráví svůj příběh Tomas Grauman v současné době žije v České republice, kde vyučuje angličtinu. Jeho touhou je podělit se o svůj příběh s mladou generací a inspirovat je skutkem Nicholase Wintona. Aby se setkali s někým, kdo zažil osobně hrůzy světové války a na druhé straně i obětavou pomoc lidí, kteří zachraňovali. Tomas Graumann nabízí poutavou přednášku o jednom muži, který změnil beznadějnou situaci dětí v naději a posléze i v život. Program je doplněn strhujícími záběry z filmu Síla lidskosti. Součástí je i jeho svědectví, jak on, brněnský žid, přijal Ježíše Krista. Wintonův příběh používá jako ilustraci, ve které poukazuje na Pána Ježíše jako na zachránce lidí před věčnou smrtí, který však zároveň lidem připravil bezpečný Tomas Graumann s manželkou na návštěvě v BTM domov v nebesích. Přednáška se dá využít pro vyšší stupeň ve školách, v církvích, na táborech dětí a mládeže, ale i v klubech seniorů apod. Využijte této nabídky a modlete se za to, aby se dala ve Vašem okolí přednáška uskutečnit i s nabídkou letáčků BTM. Kontakt: tel.: , 6 7

5 Nabídka nových letáčků Jaro 2009 Jsi zachráněn? (H113) Co myslíte, nastoupili by lidé do Titaniku, kdyby věděli, že se brzy potopí? Jistě ne, loď by zůstala prázdná. Náš život se podobá plavbě na Titaniku. Lidé si myslí, že je s nimi vše v pořádku, že se nic neděje. Buď o tom neví, nebo si to nechtějí připustit. Ale o tom všem se dočtete více v našem letáčku. (Doporučená cena 3,30 Kč) Zdraví pro tělo i duši (DK91) Nejen ke Svátku sousedů jsme připravili dárkový letáček obohacený sáčkem se semeny řeřichy. Pán Bůh nám dal řeřichu pro naše zdraví a posilnění organizmu. Možná, že rychlý vzrůst nám má připomenout moudrost biblických slov Co člověk zaseje, také sklidí. Tento princip totiž platí nejen v přírodě, ale i v lidském životě. Letáček je doplněn recepty. (Doporučená cena 8 Kč) Modlitby slavných (B3) Brožurka modliteb lidí, které známe z literatury, umění a vědy: Ludwig van Beethoven, J. A. Komenský, Johannes Kepler Nechte se obohatit vroucností vztahu těchto slavných osobností k Bohu. (Doporučená cena 10 Kč) Naděje i v nemoci (S16) Lydia Smilková, dcera kazatele evangelia, závažně onemocněla ve svých dvaceti čtyřech letech. Lékaři jí sdělili, že jde o zvláštní nádorové onemocnění, které se vyskytuje velmi zřídka. Nedávali ji velkou šanci na přežití. Dnes od začátku její nemoci uplynulo už 30 let. Nebyla zcela uzdravena, stále s nemocí bojuje, ale díky Bohu mohla prožívat a prožívá velké zázraky jak v nemocí, tak i v rodině. (Doporučená cena 3,40 Kč) Dvakrát zachráněné dítě (MT39) Svědectví Tomase Graumanna, jednoho z 669 zachráněných židovských dětí. Díky obětavosti Nicholase Wintona, anglického makléře, odjel v srpnu r vlakem do Anglie. Tam byl vychován v křesťanské rodině. Stal se misionářem. Dnes působí v České republice a svědčí nejen o své víře, ale také o hrůzách nacismu, na které se nikdy nedá zapomenout. (Doporučená cena 3,40 Kč) Zvědavá žirafa (PN30) Žirafa přerostla zvířata, může teď prohlížet oblaka, tak začíná básnička Oldřišky Koudelové. Básničku doplňuje biblický verš. (Doporučená cena 2,50 Kč) Na čem záleží: Moudrost (PT54) Nezáleží na tom, jaké máme znalosti, ale na tom, jak moudře s nimi umíme hospodařit V letáčku najdete verš z Bible, Kazatel, 12, 13. (Doporučená cena 2,50 Kč) Mamince (PT44) Přání a krátká modlitba. (Doporučená cena 2,50 Kč) Mamince (DK44) Dvojitá karta s krátkým blahopřáním a citátem Jana Karafiáta: To nejkrásnější místečko na světě je u maminky. (Doporučená cena 4,10 Kč) Brožurky modliteb Každá brožurka přináší na šestnácti stranách formátu A6 osm krátkých modliteb. Jednotlivé modlitby doprovází fotografie. Doporučená cena za brožurku je 10 Kč. Vím, že mne slyšíš (S18) Jistota i v nemoci (B2) Nabídka starších letáčků Přání ke Dni matek 10. května Mamince (DT39) Mamince (DT42) Dvě přáníčka s básničkou Oldřišky Koudelové. V obou letáčcích jsou dvě volné strany na ně mohou děti namalovat obrázek a napsat blahopřání. (Doporučená cena 2,60 Kč) Dárková krabička Mamince (D5) Dárková krabička s krátkým přáním: Milá maminko, děkuji Ti, že se o mě tak hezky staráš Ty jsi ta nejkrásnější maminka na světě! (Doporučená cena 5,40 Kč) Volám k Tobě, Bože (B1) Dětské modlitby (DT51) NOVINKA! Stojánek na mobil (PX 8) Ke Svátku maminek jsme tentokrát připravili stojánek na mobil. Je na něm verš z Jeremiáše 33, 3: Volej ke mně a já se ohlásím. Má nám připomenout, že k Bohu můžeme kdykoliv zavolat a mluvit s ním. Děti si sami stojánek složí a mohou na něj dopsat vlastní přání pro svoji maminku. (Doporučená cena 6 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 68 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 8 9

6 Představujeme vám ČEA Česká evangelikální aliance Česká evangelikální aliance má jednoduché, ale přitažlivé motto: Inspirovat evangelikální křesťany ke sdílení evangelia, službě a spolupráci a být jejich hlasem v dnešní společnosti. Požádali jsme tajemníka ČEA Mgr. Jiřího Ungera, aby nám přiblížil práci této organizace. Jaké jsou hlavní vize ČEA? Výzvy, které stojí před církví 21. století, se nedají vyřešit novou sérií programů. Je třeba znovu objevit křesťanství pro celek života v jeho rozmanitosti, učit se a koncentrovat zkušenosti. Rádi si klademe otázky, provokujeme i inspirujeme. Spojujeme církve, sbory, organizace, ale hlavně lidi, kteří mají co dát a kteří se chtějí učit a přinášet změnu. Svými aktivitami ČEA vede české křesťany k opuštění ghetta a k zvěstování Krista v každodenním i veřejném životě. ČEA je hlasem evangelikálních křesťanů ve společnosti. Naší vizí je společně hledat království Boží a jeho spravedlnost a spolupracovat na návratu našeho národa ke Kristu. Kdy byla ČEA u nás založena? Vznikla v roce 1991 na popud známého britského kazatele Johna Stotta. První české kontakty s EA se ovšem datují již do roku 1879 a už v roce 1899 poprvé čteme z pera kazatele a spisovatele Jana Karafiáta pozvání k Aliančnímu týdnu modliteb, který se od té doby koná až dodnes vždy první celý týden v lednu. ČEA sdružuje 7 protestantských církví (přibližně lidí), na 40 křesťanských misijních a charitativních organizací, hnutí, škol, nadací atd. Také velký počet místních sborů a jednotlivců. Je členem Světové i Evropské evangelikální aliance, které v současnosti celosvětově zahrnují více než 200 milionů lidí ve 120 národních aliancích. Co nabízí ČEA křesťanům? Dobré vztahy mezi křesťany nejsou samozřejmostí. Jednota a spolupráce křesťanů podle ČEA není luxus, ani něco, co by se mezi křesťany tzv. mělo. Je to vyjádření toho, kdo jsme, jak věci děláme, jaký vztah máme k druhým a jakou představu má o své církvi a jejím poslání Ježíš Kristus. To je také podstatou ČEA. Bez svých členů aliance nic neznamená. Základem je rozsáhlá síť vztahů spolupráce a zkušeností a zdroj informací a expertíz z ČR i ze zahraničí. ČEA je platformou pro setkávání vedoucích církví i sborů, vedoucích v oblasti služby mládeži, studentských křesťanských hnutí i pro lokální spolupráci v místních aliancích. Je platformou společného vlivu a působení evangelikálních křesťanů, založeného na úctě k autoritě Písma a povolání k evangelizaci. ČEA zároveň funguje i jako neutrální prostor, kde lze otvírat ožehavá témata a tabu příkladem byly např. konference ČEA Hledání intimity (o problému internetové pornografie), Církev a rozvod či Být single stigma nebo poslání. Co znamená být hlasem křesťanů? Jako ČEA usilujeme především o to, aby byli křesťané na všech úrovních schopní sami sdělovat názory, které zastávají, více než to, proti čemu jsou (což nám tradičně jde velmi dobře). Jedním z cílů ČEA je pomáhat věřícím lidem orientovat se v některých klíčových socio-politických otázkách a legislativě, která může potencionálně ohrozit svobodu kázání evangelia a klíčové etické hodnoty. Osamocený hlas je možné ignorovat. Pokud jsme však schopni jednoty v rozmanitosti, nebudeme přehlíženi a považováni za skupinu lidí, neschopných převzít odpovědnost nebo konstruktivně a pozitivně předkládat svoje postoje a názory ve veřejném prostoru. Kromě oblasti rodinné politiky a poradenství se ČEA v minulých letech soustředila především na oblast antidiskriminační legislativy, kde se jí podařilo prosadit do zákona některé závažné výjimky pro Představujeme vám církve a křesťanské organizace, které zaručují jejich náboženskou svobodu v oblasti zaměstnávání. V současnosti se snažíme také přispět k omezování rozbujelého hazardního průmyslu v ČR. Jaké jsou současné projekty ČEA? Život v ghettu je bezpečný, ale nemá velký vliv na okolí. Přesvědčením ČEA je, že vliv křesťanství záleží na obyčejných křesťanech, dělajících neobyčejné věci ve svém každodenním životě. Aby toho byli schopni, měli by být ukotveni v otevřených, interaktivních a učících se sborech, k jejichž rozvoji chce ČEA přispívat. Právě proto se ČEA v neposlední řadě zaměřila na témata každodenního života víry v Kristu a hodnot, které přinášíme tam, kde jsme, kde trávíme většinu svého času a kde máme nejvíce vztahů kde mohou druzí vidět, v čem jsme skrze Krista jiní než svět kolem nás. Být křesťanem na pracovišti, vize křesťanů pro jejich místní komunitu, odpovědnost a možnosti křesťanů ve školství, křesťanská reflexe spravedlnosti a práva v ČR, sociopolitická angažovanost křesťanů, atd. to jsou jen některé z projektů ČEA, zaměřených na obnovu přesvědčení, že evangelium není jen privátní záležitostí, ale mocí a moudrostí k proměně všech věcí v Kristu (Mt 28,18, Ef 1,10). Motivujeme a podporujeme evangelikální křesťany, kteří se jako aktivní občané angažují ve svém okolí, aby království Boží bylo nepřehlédnutelné v každé oblasti života naší společnosti. Toto je perspektiva a výzva, kterou předkládáme našim členům a kterou mohou svým členstvím spoluvytvářet. K tomu zveme i vás. Více informací o ČEA můžete získat na nebo na adrese ČEA, Plzeňská 166, Praha 5, Řekli o ČEA: Miroslav Hora ředitel nakladatelství Návrat domů Vážím si ČEA z několika důvodů. V dnešní době, kdy se mnoho věcí rozpadá, je to jedna z mála organizací, která naopak spojuje a sjednocuje. Další důvodem je, že nastoluje témata a otázky, které,hýbou naší společností, jako jsou například etické problémy ve společnosti, vliv křesťanů na školách, atd. Tímto způsobem pak pomáhá naplnit naše velké poslání, které máme přinést evangelium ztraceným. Dave Patty - předseda výboru Křesťanské akademie mladých a prezident Josiah Ventura Ve společnosti, která je stále více sekulární a morálně dezorientovaná, je naprosto zásadní, aby křesťané stáli při sobě a komunikovali jednotným hlasem. Česká evangelikální aliance má v tomto ohledu jedinečné postavení díky svému vztahu k Písmu, lásce k církvi a své roli platformy jednoty a spolupráce. Jako křesťanská organizace považujeme za čest být součástí této Aliance a hledíme s respektem na to, jak si Bůh používá její službu k růstu Božího království v ČR. Všem, kdo členství v ČEA zvažují, ho vřele doporučuji

7 Zprávy z BTM... Letáčky ke Svátku sousedů Již několik let připravujeme speciální letáčky k Svátku sousedů. Tento svátek je ve světě velmi oblíbený. Vznikl v roce 1999 v Paříži, v roce 2005 se slavil už v 377 evropských městech za účasti 4,5 milionu lidí. Také u nás získává na popularitě. Zúčastnit se Svátku sousedů je jednoduché, stačí jen chtít. Jsou nejrůznější možnosti - můžete slavit v malém, např. pozvat sousedy k sobě domů, nebo se dohodnout na použití společných prostor bytových domů, nebo zorganizovat větší setkání např. v parku, v zahradě, popřípadě v kulturním zařízení obce. Na přípravě Svátku se mohou podílet občanská sdružení, školy, církve a další instituce. Cílem je příležitost pobýt spolu. Lidé žijí léta vedle sebe, denně se potkávají, ale znají se jen od vidění (více na Letos se Svátek sousedů koná 26. května BTM vydává pro tuto příležitost nový dárkový letáček s názvem Zdraví pro tělo i pro duši (DK91) s přiloženým sáčkem semínek řeřichy. Můžete využít i starší dárkové letáčky s přiloženým sáčkem čaje. Dají se využít jako pozvánka k posezení u šálku čaje, text může posloužit k navázání rozhovoru. Věříme, že se Vám opět podaří navázat nová přátelství. Dvojité karty s přílohou vhodný dárek nebo pozvánka Karty si můžete objednat s vlepenou přílohou ovocným čajem, nebo bez přílohy. (Doporučená cena bez přílohy 4,10 Kč, se dvěma sáčky ovocného čaje 6,00 Kč) Balzám pro duši (DK 84) Krátké zamyšlení a citát od sv. Augustina: Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě, Bože. Přátelství (DK77) Krátké zamyšlení o přátelství je doplněno biblickým veršem: Přítel je věrný v každé situaci, stává se bratrem v době soužení. Zasedání Bratrské rady BTM V březnu proběhlo v Brně pravidelné pracovní setkání Bratrské rady BTM. Zástupcům církví v naší republice jsme předložili zprávu za uplynulý rok Hovořili jsme nejen o výsledcích práce, ale i o nových možnostech a projektech v oblasti tiskové misie. Projednávali jsme i možnosti našeho budoucího finančního osamostatnění. Stále se nám nedaří dosáhnout potřebné výše financí na provoz BTM. Trápí nás nejvíce nízký počet dárců za zaslané letáčky, v ČR se stále pohybuje jen přes 40%. Jsme proto stále závislí na dotacích německé misie v Marburgu (SMM). Přáním SMM je, abychom byli už v roce 2010 soběstační. V září proto proběhne schůzka se zástupci Marburgské misie, kde budeme o všem Výsledky za rok 2008 hovořit. Prosíme o modlitby a finanční dary. Dříve jsme Dary za letáčky ČR tis. Kč (SR 637 tis. Kč) díky SMM posílali ukázku Dotace z Německa tis. Kč letáčků zdarma a snažili Výdaje ČR tis. Kč (SR tis. Kč) se, aby i letáčky byly co nejlevnější. Dnes dotace Počet odběratelů ČR (SR 3.124) pomalu končí a my budeme Noví odběratelé v r (SR 313) odkázáni jen na dobrovolné Počet dárců z ČR (44%) (SR %) dary od Vás. Děkujeme Počet rozeslaných pravidelných zásilek (SR ) Vám všem, kterým leží toto misjní dílo na srdci, a kteří Počet objednávek (SR 2.031) nás po všech stránkách Počet vydaných letáčků v r ČR 844 tis. ks (SR 303 tis. ks) podporujete. Tisková misie A-Z (seriál) Shrnutí příběhu o samařské ženě: Na příkladu samařské ženy, která po osobním rozhovoru s Ježíšem uvěřila a stala se sama aktivní misionářkou, vidíme, jak účinný je osobní rozhovor. Dnes bychom tuto metodu nazvali osobní evangelizace nesení evangelia od člověka k člověku. Ze zkušeností mnoha misionářů v celém světě víme, že je to nejúčinnější metoda, nevyžaduje žádné organizační přípravy a náklady, může se jí účastnit každý křesťan. Pro názornost se dají oba způsoby znázornit modelem trychtýře : 1. evangelizace mnoha lidí - zůstane často jeden a i ten mnohdy kolísá Klíč k úspěchu Co způsobilo, že samařská žena je zaujata slovy Ježíše natolik, že jim uvěří a dokonce má touhu říct to ostatním lidem? Podívejme se nejprve podrobněji na rozhovor Ježíše se ženou. Zkusme si na něm následně zobecnit, jak by měl vypadat náš rozhovor s lidmi. Průběh rozhovoru Ježíše se samařskou ženou probíhal v několika rovinách: 1. Na začátku je přirozený rozhovor. Ježíš využívá k rozhovoru o tak závažných věcech, jako je spasení, běžnou životní situaci. V příběhu je to přirozená situace kolem nabírání vody ze studny. Začíná nezávazný hovor. Ježíš na začátku vůbec nemluví o duchovních věcech, neodrazuje slovy: Chci ti něco důležitého říct. Jsi na tom špatně. Musíš se napravit. Nechá hovor plynout. 2. Využívá otázky ženy, jak čteme v Bibli: Jak ty jako Žid, můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít? Židé se totiž se Samařany nestýkají. Žena je překvapena, že Ježíš je jiný než ostatní. Žena je zvědavá, chce pokračovat v hovoru, který začíná mít jiný, duchovním směr. 3. Ježíš už neváhá a jde v rozhovoru přímo k jádru věci hovoří o tom, co ženu trápí. A ona se mu svěřuje. Vidíme tu platnost Ježišovy věty: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky (Marek 2, 17). 4. Ježíš zná řešení, nabízí jí východisko evangelium. Žena utíká do vesnice a sděluje ostatním: Pojďte se podívat na člověka, který o mně všechno ví. Jak vést rozhovor 1. Využívejme přirozených situací k rozhovoru celý den je velké dobrodružství, Bůh nám může připravit nejrůznější situace, modleme se za ně. 2. evangelizace jednoho člověka - nadšeně svědčí a přivede množství zapálených lidí 2. Jako křesťané jsme jiní, lidé to cítí a ptají se, jak je to možné, kde bereme moudrost, sílu, pokoj. Může to být začátek duchovního rozhovoru nebo předání letáčku s dobrou zprávou. 3. Lidé jsou otevřenější k rozhovoru, začínají k nám mít důvěru a svěřují se. Lidé mají dnes stejně jako tehdy mnoho problémů, vše má společný základ: neuhasitelnou žízeň, touhu po lásce, kterou jim tento svět nemůže dát. 4. Pán Ježíš nám ukázal východisko a my je známe jen On, živý Bůh má vodu života, po které už nikdo nebude žíznit. Podobně jako samařské ženě, také my můžeme lidem říct: Voda, kterou Bůh nabízí, se stane pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému (Jan 4, 14)

8 Tisková misie A-Z (seriál) Š Školy: Řada křesťanských škol základních i mateřských využívá nabídky tiskové misie a objednává si pravidelně letáčky určené pro děti a mládež. Také v ostatních školách je možné nabídnout letáčky při vhodných akcích. Po dohodě s vedením školy je možné domluvit přednášku, týkající se např. odkazu Bible pro dnešní dobu, např. v rámci hodin dějepisu, českého jazyka, ZSV apod. nebo přednášky organizace ACET (na téma sex, AIDS a vztahy) a nabídnout studentům speciální letáčky k tomuto tématu. T Taxikáři: Čekání mezi jednotlivými jízdami nám jde nejvíce na nervy, stěžují si často taxikáři. Mají hodně času a neodmítnou něco na zpestření. Vezmou si od Vás rádi text, když jej nabídnete s úsměvem a poděkováním po ukončení jízdy při placení. U Ubytování: Dnes už není ani u nás neobvyklé, že hosté v hotelových pokojích najdou na stolku malou Bibli od Gedeonů. Také Vy můžete přispět k tomuto misijnímu záměru. Nezapomínejte položit v hotelu nebo penzionu před Vaším odchodem na stolek text s dobrým slovem. Vyjádřete také vděčnost svým hostitelům při ubytování v soukromí, nebo naopak, pokud Vy sami máte hosty, obdarujte je alespoň na rozloučenou malým letáčkem. Události: Jak radostné, tak také smutné události vždy nabízejí možnost vyjádřit upřímnou spoluúčast. Tisková misie připravuje pravidelně pro události, jako je svatba, promoce, narození dítěte, úmrtí aj., speciální letáčky. Citlivý text je doplněn vhodným veršem z Bible. Uvnitř každého letáčku je vždy pamatováno na volné místo k připsání osobního přání nebo vyslovení soustrasti. Využijme tyto příležitosti k oslovení, vždyť právě v takových chvílích, při klíčových událostech života, jsou lidská srdce přístupnější Božímu poselství. V Veřejná doprava: Přeji Vám příjemnou cestu a daruji Vám něco malého na čtení. Tak se rozloučil jeden muž se svým spolucestujícím. Pokud k tomu budete mít příležitost, nabídněte také letáček lidem kolem Vás. Lidé si rádi něco při cestování přečtou, aby si zkrátili dlouhou chvíli. Darujte vhodný letáček také při různých situacích při cestování, např. jste-li požádáni o pomoc se zavazadly, kočárkem apod., nebo naopak, když Vy někoho žádáte o službu. Ani řidiči dopravních prostředků neodmítnou jako poděkování za svou práci krásný letáček s dobrým slovem. MOC MODLITBY Zveme všechny na slavnostní shromáždění Světového dne modliteb, které se letos koná v Praze v Betlémské kapli. Připojte se k miliónům křesťanů z celého světa, kteří se na Letnice sjednotí v pokání, modlitbách, chvalách a uctívání živého Boha. Dnu modliteb bude předcházet třídenní půst. Toto hnutí modliteb začalo v roce 2000 v jižní Africe na základě vize, kterou přijal křesťanský podnikatel Graham Power. Tato vize vycházela z 2. Paralipomenon 7,14. V roce 2001 se na centrálním stadionu v Kapském Městě shromáždilo křesťanů, v roce 2002 se celonárodního dne pokání a modliteb zúčastnilo 8 provincií, v roce 2003 už 77 regionů (shromáždění se konalo v 66 městech s účastí milionů křesťanů) Informace pro vás Modlitba má největší moc na světě, neboť dokáže pohnout rukou Toho, který hýbe světem. Proto nezanedbávejme modlitby, neomlouvejme se falešným poukazováním na shon dnešní doby. Kdo nemá čas na modlitby a střemhlav spěchá do práce, koná práci ve spěchu, rozladěně, nespokojeně a podrážděně. Na jednom bavorském domě čteme nápis: Jako broušení kosy nezdržuje sečení, tak modlitba nezdržuje práci. Právě ten, kdo chce dobře a rychle kosit, nelituje času na pořádné naostření kosy. Práce mu jde nesrovnatelně lépe než tomu, kdo se nezdržel broušením. Kdo se opravdově modlí, je naplňován láskou, radostí, klidem, a trpělivostí. Čas vynaložený na modlitbu se nám bohatě vrátí. Vítězná moc Krista za nás ukřižovaného, v jehož jménu prosíme, se při nás určitě projeví. BTM vydala v minulosti několik brožurek modliteb, které si můžete objednat. Mohou být inspirací pro náš modlitební život.věříme, že Vám dobře poslouží i nově vydaná brožurka s názvem Modlitby slavných. Světový den modliteb v ČR 31. května 2009 od hod. v Betlémské kapli, Praha 1 Český národ potřebuje odpuštění mnohých hříchů, provinění a vzpour, kterých se dopouští proti Bohu. Proto chceme společně přistoupit k trůnu milosti a vyprosit pro naši zemi milosrdenství a pomoc v pravý čas (Žd 4, 16). Věříme, že Pán chce smířit národy se sebou samým a mocným způsobem zaplavit svět svou přítomností. a v roce 2004 již všech 56 států Afriky! V listopadu 2004 vyzvala africká církev křesťany celého světa, aby se ke Světovému dni modliteb připojili, a tak se na letniční neděli 15. května 2005, na prvním celosvětovém dni modliteb (GDOP = Global Day of Prayer), společně modlili křesťané různých denominací ze 150 národů. V roce 2006 se připojilo 199 národů a loni o Letnicích se do GDOP zapojily miliony křesťanů z 204 zemí světa. Toto hnutí není formální nebo pouťové, ale jde tu o skutečné volání k Bohu na základě zaslíbení Bible: Jestliže... můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi (2. Paralipomenon 7,14)

9 Na závěr Biblické aforismy Pavla Kosorina Z tvorby Marie Plotěné Hluchému srdci se zdá, že Bůh mlčí. Mnoho Božích dětí si neumí hrát jinde než na vlastním písečku. Jsme spaseni od hříchu, nikoli od práce. Jedním z nejpřesvědčivějších projevů té bláznivé víry je rozumný život. Bez modlitby jedeš po objížďce tam, kde by ses jinak mohl dostat zkratkou. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nejpřevrácenější. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků. Jeremiáš 17, 9-10 Pro úsměv i k zamyšlení Děti Po požehnání novorozeného bratříčka malý Kuba po cestě domů tiše plakal na zadním sedadle auta. Jeho otec se ho asi třikrát ptal, co se děje. Konečně mu syn odpověděl: Kazatel říkal, že chce, abychom byli vychovávaní v křesťanské rodině... Ale já chci zůstat doma s vámi! Učitelka nedělní školy vedla děti z besídky do modlitebny a po cestě se jich zeptala: Tak, a proč je důležité, abychom byli ve shromáždění potichu? A jedna bystrá holčička odpověděla: Protože lidi spí! Všem našim odběratelům přejeme, aby první jarní sluneční paprsky prozářily dny radostí a optimismem a Vaše srdce byla naplněná Božím pokojem. Vaše BTM Nové perspektivy Zpravodaj BTM č. 94. Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází sedmkrát ročně. Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel/fax: , internet: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Toto číslo vyšlo v dubnu Tisk: DEKAMERON, Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99 Časopis pro děti Rocky - muž v masce Reportáž z Německa Bible, Žalm 19, 1 Lidé v nouzi MOC MODLITBY Lidé se mohou: vyhýbat našim výzvám, odmítat naše poselství, oponovat

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123 Esoterický veletrh Dílna Stvořitele Tajemný pan P. Být s hledajícími A bude krásně Slunce protrhalo mračna Vatovou stuhu oblohy Do lůna země zavítalo světlo A pověsilo

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118 20 let služby BTM Věřící olympionici Romské sbory Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám

Více

Zpravodaj Brnenské tiskové misie. Svátek sousedů. Radovan Lukavský. Dětské kvízy. Den matek. Blatnické koláčky

Zpravodaj Brnenské tiskové misie. Svátek sousedů. Radovan Lukavský. Dětské kvízy. Den matek. Blatnické koláčky Zpravodaj Brnenské tiskové misie 2 2007 Svátek sousedů Radovan Lukavský Dětské kvízy Den matek Blatnické koláčky Přesto O lidech víš, že jsou sobečtí, přesto je miluj. Když máš snahu šířit dobro, lidé

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 Duben červen 2014 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů MISIE A MODLITBA Modleme se k Pánu

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj!

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj! únor 2015 číslo 2 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Proč trpíme 5 Vzpomínka na dobu před 70 lety 5 Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 7 Rozhovor se sr. Faustynou Kublovou

Více

Afrika: V centru války

Afrika: V centru války Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.135 č.119 Afrika: V centru války Mistr Jan Hus Večeře Páně kdy? Bible, Žalm 19, 1 Velikonoční výzdoba Jsme staří Vadnou nám tváře, ale

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 Jméno:... Evangelizační výzvy SBORNÍK Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 18. 3. až 21. 3. 2015, Vranov u Brna Připravila Misijní skupina Křesťanských sborů v ČR Jednatelé a MR KřS Změna

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 9/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK CÍTÍM SE ŠPATNĚ Byla mi dána veškerá pravomoc... Jděte a čiňte učedníky ze všech národů... učte je zachovávat všechno, co jsem vám

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 1/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji čtení: ex 12,1-14; ez 33,7-11; řím 13,8-14; mt 18,15-20

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji čtení: ex 12,1-14; ez 33,7-11; řím 13,8-14; mt 18,15-20 www. Nedělní listy. 7. září - 12. po trojici trans world radio Trans World Radio, Box 96, 656 96 Brno Telefon: 544 233 771 E-mail: twr@twr.cz radio7@radio7.cz Web: www.twr.cz Bankovní spojení: Komerční

Více