Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94 Projekt Winton Train Představujeme ČEA Den modliteb Bible, Žalm 19, 1 Svátek sousedů

2 Na úvod Ke komu jít? Ke komu jít, komu se svěřit? Je tak málo lidí, kterým můžeš věřit! Když však spěcháš k Ježíši, On tě vyslyší, tvé znavené srdce pozvedne a potěší. Ke komu jít se svojí bolestí, kdo z lidí ti vnitřní pokoj zajistí? Je to Ježíš, On tě dobře zná, v tvé bolesti tě nenechá. Ke komu jít, kde nabrat jistotu, tolik potřebnou k našemu životu? Ježíš je moje jistota, On je mi vším, proto se radit chci jenom s Ním. Ke komu jít, i kdyby tě všichni zklamali? Ježíš nikdy nezklame, On pomáhá i z dáli. Chce být v tvé blízkosti, radit ti a těšit zas, proto se mu odevzdej a následuj Ho v každý čas. (Soňa Jeništová, ) Milí přátelé BTM, možná jste si někdy všimli, jak na květech ovocného stromu odpočívá majestátný motýl, jak pomalu pohybuje svými křídly s okázalou elegancí. Tento vznešený panovník byl dříve ošklivou housenkou, živící se šťavnatými listy. Potom si postavil kuklu a zavěsil se z větvičky. Za nějakou dobu se proměnil do nádherného stvoření motýla. Životní cyklus motýla má 4 stadia: vajíčko larva kukla dospělý jedinec. Začíná to vajíčkem, které vyroste v ošklivou larvu. Ale to není jeho úděl. Larva musí umřít, aby se narodil motýl. V tom můžeme vidět obraz hříšné lidské bytosti, která potřebuje proměnu prostřednictvím duchovního narození. Největším problémem moderního člověka, ať si to chce či nechce přiznat je hřích. V Bibli se píše: Naše bojování není proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem (Ef 6,12). Stojí proti nám obrovská moc hřích, démon alkohol, drogy, návyky Každý z nás je zranitelný na jiném místě. Pro někoho to mohou být neřesti pohlavní, pro jiného špatný vztah k majetku, přestupky proti bratrskému společenství, hříchy jazyka a mnoho dalších věcí. Existují také věci, které jsou v nás věřících lidech hluboce zakořeněny a my si s nimi nevíme rady, trápíme se. Je možno se jich zbavit? Ano! Proto Pán Ježíš zemřel a vstal z mrtvých! Motýl, vysvobozený ze svého hrobu v kukle, ilustruje změnu, která nastane, když se Pán Ježíš vrátí a změní naše pozemská těla v oslavená těla, schopná žít v nebi (1. Kor 15, 42-44). Někdy jsme v situaci, která není z hlediska lidských množností řešitelná. Až příště uvidíš motýla, uvědom si, že tě Kristus změnil, když jsi svoji víru vložil v Něj. Potom se těš na den svého vzkříšení, kdy tvoje proměna bude úplná. Než ale k této proměně dojde, zůstáváme ve vší své nedokonalosti zde na zemi. A s tím zůstává i velké poslání být svědky o Kristově proměňující moci. Příkladem může být letáček se svědectvím mé manželky Naděje i v nemoci, který najdete v aktuální nabídce BTM. Vypráví o tom, že Pán Bůh má moc proměnit naši situaci a vyslýchá naše modlitby. Jsme připraveni svědčit lidem kolem nás? Využíváme pravidelně ke svědectví i letáčky BTM? A ještě něco. Protože proti nám stojí silná nepřátelská opozice, naše snažení může vyjít naprázdno, bude-li náš modlitební život chudý. Kdo z nás je ochoten vzít na sebe modlitební závazek denně se pravidelně modlit za tiskovou misii? Prosíme o modlitby za: - pracovníky v kanceláři BTM - kvalitní, Bohem inspirované misijní texty - dostatek peněz k pokračování a růstu misie - nové misionáře v terénu - Boží oslovení skrze letáčky - zdraví pro sestru Lydii Smilkovou MUDr. Pavel Smilek, PhD., předseda Bratrské rady BTM 3

3 Aktuálně Projekt WINTON TRAIN Dne 1. září 2009 proběhne v Praze zvláštní akce. Z hlavního nádraží vyjede do Londýna speciální vlak pro mnoho lidí se záhadným názvem Wintonův vlak. Bude vypraven na památku záchranné akce, která se tu uskutečnila přesně před 70 lety! V roce 1939 sir Nicholas Winton z Velké Británie na vlastní riziko, bez mandátu vlád, zpravodajských služeb nebo mezinárodních institucí, zachránil 669 židovských dětí před Hitlerem. Podařilo se mu tehdy odvézt děti podobným vlakem z Prahy do Londýna. Uvnitř dobových vagónů tažených parní lokomotivou pojedou někteří ze zachráněných, ale i jejich potomci, dále mladí lidé a vítězové studentských soutěží. Vlak projede napříč Evropou až do Velké Británie, přes Německo a holandské pobřeží, odkud se pasažéři přepraví lodí do Anglie. Dále budou pokračovat opět vlakem až na nádraží Liverpool Street Station. Tam by se měli setkat s právě stoletým sirem Nicholasem Wintonem, pozdravit se s ním a poděkovat mu. V rámci projektu proběhne pro studenty středních a vysokých škol literární, fotografická a výtvarná soutěž (uzávěrka 16. březen více na Tématem je lidskost, slušnost, dobré skutky, tedy práce inspirované principem dobra. Akce bude sledována médii v mnoha zemích celého světa. Kdo je to Nicholas Winton? Mnozí jste možná před časem viděli v televizi film o člověku, který zachránil 669 židovských dětí před vyhlazovacími tábory. Nicholas Winton se narodil ve Velké Británii roku Po ukončení střední a vysoké školy Winton získal kvalifikaci v oboru bankovnictví. Před Vánocemi 1938 se chystal na lyžařskou dovolenou se svým přítelem Martinem Blakem do Švýcarska. Těsně před odjezdem mu Martin zavolal, že ruší dovolenou. Byl požádán britským výborem pro uprchlíky, aby se snažil ze země dostat uprchlíky, kteří utíkají ze Sudet do Československa před příchodem Hitlerovy armády. Mělo jít o významné osobnosti politiky, intelektuály a umělce. Nicholas Winton se rozhodl jet do Prahy s ním. Návštěva utečeneckých táborů jej natolik zasáhla, že začal organizovat záchranu židovských dětí, jejichž odjezd do bezpečí nikdo neorganizoval. Jeho prosbě o azyl pro děti vyhověly jen rodná Británie a Švédsko. Z Prahy vypravil několik vlaků a v Británii sehnal adoptivní rodiče pro 669 dětí. Plánovaný vlak 3. září 1939 s 250 dětmi už neodjel. Začala válka. Žádné z těchto 250 dětí nepřežilo. Aktuálně Dlouho se o Nicholasi Wintonovi nevědělo. Za války narukoval jako voják ke královskému letectvu (RAF). Po válce vlastnil továrnu na výrobu zmrzliny. Proslavil se jako šermíř, byl i reprezentantem Velké Británie. Winton je také zapsán v Guinnessově knize rekordů jako nejstarší pilot ultralehkého letadla. Jednou, bylo to v roce 1988, našla jeho manželka na půdě jejich domu zaprášený kufr, ve kterém byly dětské fotografie a doklady, které měly děti pověšené na krku při odjezdu z Československa. O této akci od manžela nikdy neslyšela. Řekl jí, že už na to úplně zapomněl. Předala dokumenty historičce Elisabeth Maxwell, která zorganizovala setkání Nicholase Wintona se zachráněnými dětmi v televizním pořadu BBC. Dnes mají přes sedmdesát let, počet jejich potomků je okolo pěti tisíc. Někteří z nich byli nebo jsou významnými osobnostmi vědy, ekonomiky, stáli v čele Světové banky a jsou i na dalších významných místech. Wintonovy děti, které díky němu přežily válku, se teprve po padesáti letech dozvěděly, komu vděčí za život. Nicholas Winton má řadu ocenění. Prezident Václav Havel mu udělil řád T.G. Masaryka, britská královna Alžběta II. jej v r jmenovala sirem. Dokonce byla po něm pojmenovaná planetka, objevená na jihočeské observatoři Kleť v roce Režisér Matej Mináč o něm natočil dokument Síla lidskosti, který získal cenu americké filmové a televizní akademie EMMY a vznikl také další film, který se jmenuje Všichni moji blízcí. Premiéra třetího filmu Nickyho rodina bude uvedena k příležitosti jeho stých narozenin Sir Nicholas Winton dnes říká skromně: Ty děti potřebovaly pomoc a já byl schopen jim ji poskytnout. Nic víc, nic míň. A dodává: Nevím, proč ta věc napadla zrovna mě. Kdybych to nebyl já, tak snad někdo jiný. POČET ZACHRÁNĚNÝCH DĚTÍ Transporty z Prahy: 14. března dubna dubna května června června července srpna Různé transporty z Vídně atd. 15 Celkem

4 Z naší produkce Letáček s Tomasem Graumannem Wintonův hrdinský čin svým hlubokým poselstvím má co říct i dnešní mladé generaci. Brněnská tisková misie proto k tomuto výročí připravila svědectví jednoho ze zachráněných dětí Tomase Graumanna s názvem Dvakrát zachráněné dítě. Jen třináct Wintonových dětí se vrátilo zpět do Čech. Jedním z nich je i Tomáš Graumann, jehož podrobné svědectví si můžete přečíst v našem letáčku. Byl mezi židovskými dětmi, které v srpnu roku 1939 stihly odjet posledním vlakem do Velké Británie. Jako jediný z rodiny přežil. Jeho bratr i ostatní příbuzní zemřeli v koncentračních táborech. Po příjezdu do Británie se dostal až do Skotska, kde jej adoptovala křesťanská rodina. Při jedné evangelizaci uvěřil v Pána Ježíše. V Británii vystudoval biblickou a zdravotní školu. Pak odjel pracovat pro humanitární organizaci na Filipíny. Zde se seznámil s budoucí manželkou Caroline, dcerou amerického misionáře. Mají čtyři děti, nejprve dvě děti adoptovali a pak se jim další dvě narodily. Mají radost i z deseti vnoučat. Po změně režimu v Československu se vrátil Tomas Graumann do Čech, do své vlasti, aby sloužil svému Spasiteli tam, kde má své kořeny. Po složitém vyřizování na úřadech dostává po r i české občanství a trvalé povolení učit angličtinu na gymnáziu. Když jednou viděl v české televizi lm o Wintonově záchraně židovských dětí, napadlo ho, že by se mohlo jednat také o něj. Nahlédl do zveřejněných seznamů zachráněných dětí a našel tam své jméno. Později se setkal i s Nicholasem Wintonem při jeho návštěvě v České republice. Byl také pozván k natáčení dokumentárního lmu Síla lidskosti, ve kterém hovořil. Tomas Graumann žil před válkou v Těšanech. Rodina se tehdy přátelila s rodinou evangelického faráře Odstrčila z Klobouk u Brna. Tomas se jako malý kluk kamarádil s jeho synem. Po televizním uvedení lmu o Wintonovi, kde se NABÍDKA PŘEDNÁŠKY Z naší produkce objevil i Tomas Graumann, dozvěděl se překvapivě o jeho návratu syn faráře Odstrčila. Uvědomil si, že má doma nějaké staré dokumenty, které by mohly Tomase zajímat. K nejvzácnějším patřila poslední vůle jeho maminky. Jaké bylo překvapení Tomase Graumanna, když se v ní dočetl, že si maminka přála, aby byl Tomas vychován ve věřící rodině a stal se kazatelem nebo misionářem. Pán Bůh vedl podivuhodně cesty Tomase Graumanna, který nevědomky naplnil vůli své maminky. Wintonovo dítě TOMAS GRAUMANN vypráví svůj příběh Tomas Grauman v současné době žije v České republice, kde vyučuje angličtinu. Jeho touhou je podělit se o svůj příběh s mladou generací a inspirovat je skutkem Nicholase Wintona. Aby se setkali s někým, kdo zažil osobně hrůzy světové války a na druhé straně i obětavou pomoc lidí, kteří zachraňovali. Tomas Graumann nabízí poutavou přednášku o jednom muži, který změnil beznadějnou situaci dětí v naději a posléze i v život. Program je doplněn strhujícími záběry z filmu Síla lidskosti. Součástí je i jeho svědectví, jak on, brněnský žid, přijal Ježíše Krista. Wintonův příběh používá jako ilustraci, ve které poukazuje na Pána Ježíše jako na zachránce lidí před věčnou smrtí, který však zároveň lidem připravil bezpečný Tomas Graumann s manželkou na návštěvě v BTM domov v nebesích. Přednáška se dá využít pro vyšší stupeň ve školách, v církvích, na táborech dětí a mládeže, ale i v klubech seniorů apod. Využijte této nabídky a modlete se za to, aby se dala ve Vašem okolí přednáška uskutečnit i s nabídkou letáčků BTM. Kontakt: tel.: , 6 7

5 Nabídka nových letáčků Jaro 2009 Jsi zachráněn? (H113) Co myslíte, nastoupili by lidé do Titaniku, kdyby věděli, že se brzy potopí? Jistě ne, loď by zůstala prázdná. Náš život se podobá plavbě na Titaniku. Lidé si myslí, že je s nimi vše v pořádku, že se nic neděje. Buď o tom neví, nebo si to nechtějí připustit. Ale o tom všem se dočtete více v našem letáčku. (Doporučená cena 3,30 Kč) Zdraví pro tělo i duši (DK91) Nejen ke Svátku sousedů jsme připravili dárkový letáček obohacený sáčkem se semeny řeřichy. Pán Bůh nám dal řeřichu pro naše zdraví a posilnění organizmu. Možná, že rychlý vzrůst nám má připomenout moudrost biblických slov Co člověk zaseje, také sklidí. Tento princip totiž platí nejen v přírodě, ale i v lidském životě. Letáček je doplněn recepty. (Doporučená cena 8 Kč) Modlitby slavných (B3) Brožurka modliteb lidí, které známe z literatury, umění a vědy: Ludwig van Beethoven, J. A. Komenský, Johannes Kepler Nechte se obohatit vroucností vztahu těchto slavných osobností k Bohu. (Doporučená cena 10 Kč) Naděje i v nemoci (S16) Lydia Smilková, dcera kazatele evangelia, závažně onemocněla ve svých dvaceti čtyřech letech. Lékaři jí sdělili, že jde o zvláštní nádorové onemocnění, které se vyskytuje velmi zřídka. Nedávali ji velkou šanci na přežití. Dnes od začátku její nemoci uplynulo už 30 let. Nebyla zcela uzdravena, stále s nemocí bojuje, ale díky Bohu mohla prožívat a prožívá velké zázraky jak v nemocí, tak i v rodině. (Doporučená cena 3,40 Kč) Dvakrát zachráněné dítě (MT39) Svědectví Tomase Graumanna, jednoho z 669 zachráněných židovských dětí. Díky obětavosti Nicholase Wintona, anglického makléře, odjel v srpnu r vlakem do Anglie. Tam byl vychován v křesťanské rodině. Stal se misionářem. Dnes působí v České republice a svědčí nejen o své víře, ale také o hrůzách nacismu, na které se nikdy nedá zapomenout. (Doporučená cena 3,40 Kč) Zvědavá žirafa (PN30) Žirafa přerostla zvířata, může teď prohlížet oblaka, tak začíná básnička Oldřišky Koudelové. Básničku doplňuje biblický verš. (Doporučená cena 2,50 Kč) Na čem záleží: Moudrost (PT54) Nezáleží na tom, jaké máme znalosti, ale na tom, jak moudře s nimi umíme hospodařit V letáčku najdete verš z Bible, Kazatel, 12, 13. (Doporučená cena 2,50 Kč) Mamince (PT44) Přání a krátká modlitba. (Doporučená cena 2,50 Kč) Mamince (DK44) Dvojitá karta s krátkým blahopřáním a citátem Jana Karafiáta: To nejkrásnější místečko na světě je u maminky. (Doporučená cena 4,10 Kč) Brožurky modliteb Každá brožurka přináší na šestnácti stranách formátu A6 osm krátkých modliteb. Jednotlivé modlitby doprovází fotografie. Doporučená cena za brožurku je 10 Kč. Vím, že mne slyšíš (S18) Jistota i v nemoci (B2) Nabídka starších letáčků Přání ke Dni matek 10. května Mamince (DT39) Mamince (DT42) Dvě přáníčka s básničkou Oldřišky Koudelové. V obou letáčcích jsou dvě volné strany na ně mohou děti namalovat obrázek a napsat blahopřání. (Doporučená cena 2,60 Kč) Dárková krabička Mamince (D5) Dárková krabička s krátkým přáním: Milá maminko, děkuji Ti, že se o mě tak hezky staráš Ty jsi ta nejkrásnější maminka na světě! (Doporučená cena 5,40 Kč) Volám k Tobě, Bože (B1) Dětské modlitby (DT51) NOVINKA! Stojánek na mobil (PX 8) Ke Svátku maminek jsme tentokrát připravili stojánek na mobil. Je na něm verš z Jeremiáše 33, 3: Volej ke mně a já se ohlásím. Má nám připomenout, že k Bohu můžeme kdykoliv zavolat a mluvit s ním. Děti si sami stojánek složí a mohou na něj dopsat vlastní přání pro svoji maminku. (Doporučená cena 6 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 68 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 8 9

6 Představujeme vám ČEA Česká evangelikální aliance Česká evangelikální aliance má jednoduché, ale přitažlivé motto: Inspirovat evangelikální křesťany ke sdílení evangelia, službě a spolupráci a být jejich hlasem v dnešní společnosti. Požádali jsme tajemníka ČEA Mgr. Jiřího Ungera, aby nám přiblížil práci této organizace. Jaké jsou hlavní vize ČEA? Výzvy, které stojí před církví 21. století, se nedají vyřešit novou sérií programů. Je třeba znovu objevit křesťanství pro celek života v jeho rozmanitosti, učit se a koncentrovat zkušenosti. Rádi si klademe otázky, provokujeme i inspirujeme. Spojujeme církve, sbory, organizace, ale hlavně lidi, kteří mají co dát a kteří se chtějí učit a přinášet změnu. Svými aktivitami ČEA vede české křesťany k opuštění ghetta a k zvěstování Krista v každodenním i veřejném životě. ČEA je hlasem evangelikálních křesťanů ve společnosti. Naší vizí je společně hledat království Boží a jeho spravedlnost a spolupracovat na návratu našeho národa ke Kristu. Kdy byla ČEA u nás založena? Vznikla v roce 1991 na popud známého britského kazatele Johna Stotta. První české kontakty s EA se ovšem datují již do roku 1879 a už v roce 1899 poprvé čteme z pera kazatele a spisovatele Jana Karafiáta pozvání k Aliančnímu týdnu modliteb, který se od té doby koná až dodnes vždy první celý týden v lednu. ČEA sdružuje 7 protestantských církví (přibližně lidí), na 40 křesťanských misijních a charitativních organizací, hnutí, škol, nadací atd. Také velký počet místních sborů a jednotlivců. Je členem Světové i Evropské evangelikální aliance, které v současnosti celosvětově zahrnují více než 200 milionů lidí ve 120 národních aliancích. Co nabízí ČEA křesťanům? Dobré vztahy mezi křesťany nejsou samozřejmostí. Jednota a spolupráce křesťanů podle ČEA není luxus, ani něco, co by se mezi křesťany tzv. mělo. Je to vyjádření toho, kdo jsme, jak věci děláme, jaký vztah máme k druhým a jakou představu má o své církvi a jejím poslání Ježíš Kristus. To je také podstatou ČEA. Bez svých členů aliance nic neznamená. Základem je rozsáhlá síť vztahů spolupráce a zkušeností a zdroj informací a expertíz z ČR i ze zahraničí. ČEA je platformou pro setkávání vedoucích církví i sborů, vedoucích v oblasti služby mládeži, studentských křesťanských hnutí i pro lokální spolupráci v místních aliancích. Je platformou společného vlivu a působení evangelikálních křesťanů, založeného na úctě k autoritě Písma a povolání k evangelizaci. ČEA zároveň funguje i jako neutrální prostor, kde lze otvírat ožehavá témata a tabu příkladem byly např. konference ČEA Hledání intimity (o problému internetové pornografie), Církev a rozvod či Být single stigma nebo poslání. Co znamená být hlasem křesťanů? Jako ČEA usilujeme především o to, aby byli křesťané na všech úrovních schopní sami sdělovat názory, které zastávají, více než to, proti čemu jsou (což nám tradičně jde velmi dobře). Jedním z cílů ČEA je pomáhat věřícím lidem orientovat se v některých klíčových socio-politických otázkách a legislativě, která může potencionálně ohrozit svobodu kázání evangelia a klíčové etické hodnoty. Osamocený hlas je možné ignorovat. Pokud jsme však schopni jednoty v rozmanitosti, nebudeme přehlíženi a považováni za skupinu lidí, neschopných převzít odpovědnost nebo konstruktivně a pozitivně předkládat svoje postoje a názory ve veřejném prostoru. Kromě oblasti rodinné politiky a poradenství se ČEA v minulých letech soustředila především na oblast antidiskriminační legislativy, kde se jí podařilo prosadit do zákona některé závažné výjimky pro Představujeme vám církve a křesťanské organizace, které zaručují jejich náboženskou svobodu v oblasti zaměstnávání. V současnosti se snažíme také přispět k omezování rozbujelého hazardního průmyslu v ČR. Jaké jsou současné projekty ČEA? Život v ghettu je bezpečný, ale nemá velký vliv na okolí. Přesvědčením ČEA je, že vliv křesťanství záleží na obyčejných křesťanech, dělajících neobyčejné věci ve svém každodenním životě. Aby toho byli schopni, měli by být ukotveni v otevřených, interaktivních a učících se sborech, k jejichž rozvoji chce ČEA přispívat. Právě proto se ČEA v neposlední řadě zaměřila na témata každodenního života víry v Kristu a hodnot, které přinášíme tam, kde jsme, kde trávíme většinu svého času a kde máme nejvíce vztahů kde mohou druzí vidět, v čem jsme skrze Krista jiní než svět kolem nás. Být křesťanem na pracovišti, vize křesťanů pro jejich místní komunitu, odpovědnost a možnosti křesťanů ve školství, křesťanská reflexe spravedlnosti a práva v ČR, sociopolitická angažovanost křesťanů, atd. to jsou jen některé z projektů ČEA, zaměřených na obnovu přesvědčení, že evangelium není jen privátní záležitostí, ale mocí a moudrostí k proměně všech věcí v Kristu (Mt 28,18, Ef 1,10). Motivujeme a podporujeme evangelikální křesťany, kteří se jako aktivní občané angažují ve svém okolí, aby království Boží bylo nepřehlédnutelné v každé oblasti života naší společnosti. Toto je perspektiva a výzva, kterou předkládáme našim členům a kterou mohou svým členstvím spoluvytvářet. K tomu zveme i vás. Více informací o ČEA můžete získat na nebo na adrese ČEA, Plzeňská 166, Praha 5, Řekli o ČEA: Miroslav Hora ředitel nakladatelství Návrat domů Vážím si ČEA z několika důvodů. V dnešní době, kdy se mnoho věcí rozpadá, je to jedna z mála organizací, která naopak spojuje a sjednocuje. Další důvodem je, že nastoluje témata a otázky, které,hýbou naší společností, jako jsou například etické problémy ve společnosti, vliv křesťanů na školách, atd. Tímto způsobem pak pomáhá naplnit naše velké poslání, které máme přinést evangelium ztraceným. Dave Patty - předseda výboru Křesťanské akademie mladých a prezident Josiah Ventura Ve společnosti, která je stále více sekulární a morálně dezorientovaná, je naprosto zásadní, aby křesťané stáli při sobě a komunikovali jednotným hlasem. Česká evangelikální aliance má v tomto ohledu jedinečné postavení díky svému vztahu k Písmu, lásce k církvi a své roli platformy jednoty a spolupráce. Jako křesťanská organizace považujeme za čest být součástí této Aliance a hledíme s respektem na to, jak si Bůh používá její službu k růstu Božího království v ČR. Všem, kdo členství v ČEA zvažují, ho vřele doporučuji

7 Zprávy z BTM... Letáčky ke Svátku sousedů Již několik let připravujeme speciální letáčky k Svátku sousedů. Tento svátek je ve světě velmi oblíbený. Vznikl v roce 1999 v Paříži, v roce 2005 se slavil už v 377 evropských městech za účasti 4,5 milionu lidí. Také u nás získává na popularitě. Zúčastnit se Svátku sousedů je jednoduché, stačí jen chtít. Jsou nejrůznější možnosti - můžete slavit v malém, např. pozvat sousedy k sobě domů, nebo se dohodnout na použití společných prostor bytových domů, nebo zorganizovat větší setkání např. v parku, v zahradě, popřípadě v kulturním zařízení obce. Na přípravě Svátku se mohou podílet občanská sdružení, školy, církve a další instituce. Cílem je příležitost pobýt spolu. Lidé žijí léta vedle sebe, denně se potkávají, ale znají se jen od vidění (více na Letos se Svátek sousedů koná 26. května BTM vydává pro tuto příležitost nový dárkový letáček s názvem Zdraví pro tělo i pro duši (DK91) s přiloženým sáčkem semínek řeřichy. Můžete využít i starší dárkové letáčky s přiloženým sáčkem čaje. Dají se využít jako pozvánka k posezení u šálku čaje, text může posloužit k navázání rozhovoru. Věříme, že se Vám opět podaří navázat nová přátelství. Dvojité karty s přílohou vhodný dárek nebo pozvánka Karty si můžete objednat s vlepenou přílohou ovocným čajem, nebo bez přílohy. (Doporučená cena bez přílohy 4,10 Kč, se dvěma sáčky ovocného čaje 6,00 Kč) Balzám pro duši (DK 84) Krátké zamyšlení a citát od sv. Augustina: Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě, Bože. Přátelství (DK77) Krátké zamyšlení o přátelství je doplněno biblickým veršem: Přítel je věrný v každé situaci, stává se bratrem v době soužení. Zasedání Bratrské rady BTM V březnu proběhlo v Brně pravidelné pracovní setkání Bratrské rady BTM. Zástupcům církví v naší republice jsme předložili zprávu za uplynulý rok Hovořili jsme nejen o výsledcích práce, ale i o nových možnostech a projektech v oblasti tiskové misie. Projednávali jsme i možnosti našeho budoucího finančního osamostatnění. Stále se nám nedaří dosáhnout potřebné výše financí na provoz BTM. Trápí nás nejvíce nízký počet dárců za zaslané letáčky, v ČR se stále pohybuje jen přes 40%. Jsme proto stále závislí na dotacích německé misie v Marburgu (SMM). Přáním SMM je, abychom byli už v roce 2010 soběstační. V září proto proběhne schůzka se zástupci Marburgské misie, kde budeme o všem Výsledky za rok 2008 hovořit. Prosíme o modlitby a finanční dary. Dříve jsme Dary za letáčky ČR tis. Kč (SR 637 tis. Kč) díky SMM posílali ukázku Dotace z Německa tis. Kč letáčků zdarma a snažili Výdaje ČR tis. Kč (SR tis. Kč) se, aby i letáčky byly co nejlevnější. Dnes dotace Počet odběratelů ČR (SR 3.124) pomalu končí a my budeme Noví odběratelé v r (SR 313) odkázáni jen na dobrovolné Počet dárců z ČR (44%) (SR %) dary od Vás. Děkujeme Počet rozeslaných pravidelných zásilek (SR ) Vám všem, kterým leží toto misjní dílo na srdci, a kteří Počet objednávek (SR 2.031) nás po všech stránkách Počet vydaných letáčků v r ČR 844 tis. ks (SR 303 tis. ks) podporujete. Tisková misie A-Z (seriál) Shrnutí příběhu o samařské ženě: Na příkladu samařské ženy, která po osobním rozhovoru s Ježíšem uvěřila a stala se sama aktivní misionářkou, vidíme, jak účinný je osobní rozhovor. Dnes bychom tuto metodu nazvali osobní evangelizace nesení evangelia od člověka k člověku. Ze zkušeností mnoha misionářů v celém světě víme, že je to nejúčinnější metoda, nevyžaduje žádné organizační přípravy a náklady, může se jí účastnit každý křesťan. Pro názornost se dají oba způsoby znázornit modelem trychtýře : 1. evangelizace mnoha lidí - zůstane často jeden a i ten mnohdy kolísá Klíč k úspěchu Co způsobilo, že samařská žena je zaujata slovy Ježíše natolik, že jim uvěří a dokonce má touhu říct to ostatním lidem? Podívejme se nejprve podrobněji na rozhovor Ježíše se ženou. Zkusme si na něm následně zobecnit, jak by měl vypadat náš rozhovor s lidmi. Průběh rozhovoru Ježíše se samařskou ženou probíhal v několika rovinách: 1. Na začátku je přirozený rozhovor. Ježíš využívá k rozhovoru o tak závažných věcech, jako je spasení, běžnou životní situaci. V příběhu je to přirozená situace kolem nabírání vody ze studny. Začíná nezávazný hovor. Ježíš na začátku vůbec nemluví o duchovních věcech, neodrazuje slovy: Chci ti něco důležitého říct. Jsi na tom špatně. Musíš se napravit. Nechá hovor plynout. 2. Využívá otázky ženy, jak čteme v Bibli: Jak ty jako Žid, můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít? Židé se totiž se Samařany nestýkají. Žena je překvapena, že Ježíš je jiný než ostatní. Žena je zvědavá, chce pokračovat v hovoru, který začíná mít jiný, duchovním směr. 3. Ježíš už neváhá a jde v rozhovoru přímo k jádru věci hovoří o tom, co ženu trápí. A ona se mu svěřuje. Vidíme tu platnost Ježišovy věty: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky (Marek 2, 17). 4. Ježíš zná řešení, nabízí jí východisko evangelium. Žena utíká do vesnice a sděluje ostatním: Pojďte se podívat na člověka, který o mně všechno ví. Jak vést rozhovor 1. Využívejme přirozených situací k rozhovoru celý den je velké dobrodružství, Bůh nám může připravit nejrůznější situace, modleme se za ně. 2. evangelizace jednoho člověka - nadšeně svědčí a přivede množství zapálených lidí 2. Jako křesťané jsme jiní, lidé to cítí a ptají se, jak je to možné, kde bereme moudrost, sílu, pokoj. Může to být začátek duchovního rozhovoru nebo předání letáčku s dobrou zprávou. 3. Lidé jsou otevřenější k rozhovoru, začínají k nám mít důvěru a svěřují se. Lidé mají dnes stejně jako tehdy mnoho problémů, vše má společný základ: neuhasitelnou žízeň, touhu po lásce, kterou jim tento svět nemůže dát. 4. Pán Ježíš nám ukázal východisko a my je známe jen On, živý Bůh má vodu života, po které už nikdo nebude žíznit. Podobně jako samařské ženě, také my můžeme lidem říct: Voda, kterou Bůh nabízí, se stane pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému (Jan 4, 14)

8 Tisková misie A-Z (seriál) Š Školy: Řada křesťanských škol základních i mateřských využívá nabídky tiskové misie a objednává si pravidelně letáčky určené pro děti a mládež. Také v ostatních školách je možné nabídnout letáčky při vhodných akcích. Po dohodě s vedením školy je možné domluvit přednášku, týkající se např. odkazu Bible pro dnešní dobu, např. v rámci hodin dějepisu, českého jazyka, ZSV apod. nebo přednášky organizace ACET (na téma sex, AIDS a vztahy) a nabídnout studentům speciální letáčky k tomuto tématu. T Taxikáři: Čekání mezi jednotlivými jízdami nám jde nejvíce na nervy, stěžují si často taxikáři. Mají hodně času a neodmítnou něco na zpestření. Vezmou si od Vás rádi text, když jej nabídnete s úsměvem a poděkováním po ukončení jízdy při placení. U Ubytování: Dnes už není ani u nás neobvyklé, že hosté v hotelových pokojích najdou na stolku malou Bibli od Gedeonů. Také Vy můžete přispět k tomuto misijnímu záměru. Nezapomínejte položit v hotelu nebo penzionu před Vaším odchodem na stolek text s dobrým slovem. Vyjádřete také vděčnost svým hostitelům při ubytování v soukromí, nebo naopak, pokud Vy sami máte hosty, obdarujte je alespoň na rozloučenou malým letáčkem. Události: Jak radostné, tak také smutné události vždy nabízejí možnost vyjádřit upřímnou spoluúčast. Tisková misie připravuje pravidelně pro události, jako je svatba, promoce, narození dítěte, úmrtí aj., speciální letáčky. Citlivý text je doplněn vhodným veršem z Bible. Uvnitř každého letáčku je vždy pamatováno na volné místo k připsání osobního přání nebo vyslovení soustrasti. Využijme tyto příležitosti k oslovení, vždyť právě v takových chvílích, při klíčových událostech života, jsou lidská srdce přístupnější Božímu poselství. V Veřejná doprava: Přeji Vám příjemnou cestu a daruji Vám něco malého na čtení. Tak se rozloučil jeden muž se svým spolucestujícím. Pokud k tomu budete mít příležitost, nabídněte také letáček lidem kolem Vás. Lidé si rádi něco při cestování přečtou, aby si zkrátili dlouhou chvíli. Darujte vhodný letáček také při různých situacích při cestování, např. jste-li požádáni o pomoc se zavazadly, kočárkem apod., nebo naopak, když Vy někoho žádáte o službu. Ani řidiči dopravních prostředků neodmítnou jako poděkování za svou práci krásný letáček s dobrým slovem. MOC MODLITBY Zveme všechny na slavnostní shromáždění Světového dne modliteb, které se letos koná v Praze v Betlémské kapli. Připojte se k miliónům křesťanů z celého světa, kteří se na Letnice sjednotí v pokání, modlitbách, chvalách a uctívání živého Boha. Dnu modliteb bude předcházet třídenní půst. Toto hnutí modliteb začalo v roce 2000 v jižní Africe na základě vize, kterou přijal křesťanský podnikatel Graham Power. Tato vize vycházela z 2. Paralipomenon 7,14. V roce 2001 se na centrálním stadionu v Kapském Městě shromáždilo křesťanů, v roce 2002 se celonárodního dne pokání a modliteb zúčastnilo 8 provincií, v roce 2003 už 77 regionů (shromáždění se konalo v 66 městech s účastí milionů křesťanů) Informace pro vás Modlitba má největší moc na světě, neboť dokáže pohnout rukou Toho, který hýbe světem. Proto nezanedbávejme modlitby, neomlouvejme se falešným poukazováním na shon dnešní doby. Kdo nemá čas na modlitby a střemhlav spěchá do práce, koná práci ve spěchu, rozladěně, nespokojeně a podrážděně. Na jednom bavorském domě čteme nápis: Jako broušení kosy nezdržuje sečení, tak modlitba nezdržuje práci. Právě ten, kdo chce dobře a rychle kosit, nelituje času na pořádné naostření kosy. Práce mu jde nesrovnatelně lépe než tomu, kdo se nezdržel broušením. Kdo se opravdově modlí, je naplňován láskou, radostí, klidem, a trpělivostí. Čas vynaložený na modlitbu se nám bohatě vrátí. Vítězná moc Krista za nás ukřižovaného, v jehož jménu prosíme, se při nás určitě projeví. BTM vydala v minulosti několik brožurek modliteb, které si můžete objednat. Mohou být inspirací pro náš modlitební život.věříme, že Vám dobře poslouží i nově vydaná brožurka s názvem Modlitby slavných. Světový den modliteb v ČR 31. května 2009 od hod. v Betlémské kapli, Praha 1 Český národ potřebuje odpuštění mnohých hříchů, provinění a vzpour, kterých se dopouští proti Bohu. Proto chceme společně přistoupit k trůnu milosti a vyprosit pro naši zemi milosrdenství a pomoc v pravý čas (Žd 4, 16). Věříme, že Pán chce smířit národy se sebou samým a mocným způsobem zaplavit svět svou přítomností. a v roce 2004 již všech 56 států Afriky! V listopadu 2004 vyzvala africká církev křesťany celého světa, aby se ke Světovému dni modliteb připojili, a tak se na letniční neděli 15. května 2005, na prvním celosvětovém dni modliteb (GDOP = Global Day of Prayer), společně modlili křesťané různých denominací ze 150 národů. V roce 2006 se připojilo 199 národů a loni o Letnicích se do GDOP zapojily miliony křesťanů z 204 zemí světa. Toto hnutí není formální nebo pouťové, ale jde tu o skutečné volání k Bohu na základě zaslíbení Bible: Jestliže... můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi (2. Paralipomenon 7,14)

9 Na závěr Biblické aforismy Pavla Kosorina Z tvorby Marie Plotěné Hluchému srdci se zdá, že Bůh mlčí. Mnoho Božích dětí si neumí hrát jinde než na vlastním písečku. Jsme spaseni od hříchu, nikoli od práce. Jedním z nejpřesvědčivějších projevů té bláznivé víry je rozumný život. Bez modlitby jedeš po objížďce tam, kde by ses jinak mohl dostat zkratkou. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nejpřevrácenější. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků. Jeremiáš 17, 9-10 Pro úsměv i k zamyšlení Děti Po požehnání novorozeného bratříčka malý Kuba po cestě domů tiše plakal na zadním sedadle auta. Jeho otec se ho asi třikrát ptal, co se děje. Konečně mu syn odpověděl: Kazatel říkal, že chce, abychom byli vychovávaní v křesťanské rodině... Ale já chci zůstat doma s vámi! Učitelka nedělní školy vedla děti z besídky do modlitebny a po cestě se jich zeptala: Tak, a proč je důležité, abychom byli ve shromáždění potichu? A jedna bystrá holčička odpověděla: Protože lidi spí! Všem našim odběratelům přejeme, aby první jarní sluneční paprsky prozářily dny radostí a optimismem a Vaše srdce byla naplněná Božím pokojem. Vaše BTM Nové perspektivy Zpravodaj BTM č. 94. Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází sedmkrát ročně. Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel/fax: , internet: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Toto číslo vyšlo v dubnu Tisk: DEKAMERON, Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Sir Nicholas Winton Sir Nicholas Winton

Sir Nicholas Winton Sir Nicholas Winton Sir Nicholas Winton Sir Nicholas Winton se narodil 19. května 1909 v Londýně v německo-židovské rodině, která odešla v roce 1907 z Německa do Britanie před stále rostoucími antisemitskými náladami. Po

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Věková kategorie 14 18 let 1. MÍSTO Autorka: Kateřina Mazancová (České Budějovice) Název: Babiččin zachránce (Retro hity) 2. MÍSTO Autorka: Tereza

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více