Slovo úvodem. Březen / 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo úvodem. Březen / 2008"

Transkript

1 Chceme: být chrámem pravé bohoslužby růst ve službě lásky podle svých darů milosti získávat nové učedníky Novoroční verš na rok 2008 pro náš sbor: A řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Mk 16,15 + Jl 2,23 Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, přátelé! Březen / 2008 dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. (Sk 1,8) Při čtení únorového úvodníku Polnice, který napsal náš kazatel Zdeněk Eberle, mi zamrazilo v zádech. Nedovedu si představit, že by Polnice měla skončit. Je to časopis, který mne pravidelně provází už skoro 7 let. (Vás ostatní možná déle.) Přemýšlela jsem, co by se pro náš časopis mohlo udělat nového. Doposud byla Polnice jenom informativní - různé zprávy ze staršovstva, dětského klubu, Adopce na dálku, atd... Myslím si, že Polnice může být i o tom, co prožíváme s Pánem mimo společenství. Různá svědectví, podělit se o naše radosti s dětmi, co prožíváme v práci, ve škole, při sportu, při odpočinku a na výletech. Záleží na nás, jestli Polnice bude žít dál. "Je to pro mne výzva", jak spolupracovat s Polnicí. A co vy? Zapřemýšlejte, jak můžeme náš časopis zlepšit a dejte mi vědět. Třeba si můžeme pohovořit o tom v neděli po bohoslužbě při kávě. Budu se těšit. Jitka Mišterová

2 ZÁPISY ZE STARŠOVSTEV (5.2. A ) - Hodnocení Farní konference, byla dobrá účast členů. - Rozpis služeb na únor a březen (některé aktivity na jiném místě Polnice). - Rozhlasová bohoslužba diskuze, co vylepšit, na co se připravit. - Sborový půst ve dnech bude mít na starosti Pavel Wittner. - Diskuse na téma: Staršovstvo je odpovědné za plánování a uskutečňování poslání a služby sboru. Podněcuje procesy plánování, stanovuje cíle, schvaluje aktivity, určuje pracovní způsoby, přijímá zprávy, vyhodnocuje služby a kontroluje je z hlediska poslání sboru. - Schválilo pořízení rozdávaných dárků v rámci projektu NŽ 2000 do knihovny a distributorům (film Ježíš a kniha Více než tesař na různých médiích). - Semináře o koučování v Malenovicích se zúčastní P. Wittner (bude mu proplacen), je vhodné i pro další zájemce ze sboru. - Farář nabízí moderování setkání ohledně nějakého problému na objednávku např. skupinky, spolupracovníků. - Rozhovor s Jitkou Wittnerovou od ledna 2008 začala vést novou skupinku maminek. - Tomáš Doksanský plánuje setkání skupinkářů (výboru pro spolupráci) do konce března Dlažba - zatím není na skladě, možná po Velikonocích. Stavební ohlášení je podáno na ÚMO 1. Cenový návrh firmy E+V je 166 tis. Kostky si nebudeme sami těžit, ale dostaneme za ně peníze. - Výstava u příležitosti 550 let založení Jednoty bratrské bude v našem kostele Xerox byl v servisu. Zřejmě bude potřeba časem pořídit jiný stroj. Zeptáme se na nabídky p. Sadílka. - Biblické hodiny uvažujeme o přesunu z úterý na středu od září Zároveň i setkání staršovstva by byla ve středu. - Kurz pro ženy - Jak se zbavit zátěže těla a duše pracovní setkání, které určí, zda se bude realizovat a v jakém rozsahu. Bude 10. března v našem sboru. - Komise OK Práce s dětmi diskuse o tom, zda se má Pavel Wittner ucházet o místo předsedy. Nemělo by to být příliš na úkor pracovního času ve sboru. - OK nový způsob práce. Do neděle 9.3. promyslet vhodné adepty a oslovit je, zda by byli ochotní pracovat v některé z komisí. Dále promyslíme podněty pro práce komisí. - Rozhlasová bohoslužba je k poslechu na: - Příště se budeme zabývat návrhem na úpravu čajovny. - Farní výbory - plánovat podle financí nebo podle potřeb? Jestli budeme chtít peníze pro něco, co je Boží vůlí, budeme je mít. Zodpovědnost x víra v Boha. Chceme-li mít rozvoj, musíme mít lidský potenciál. Uzavřeny úkoly pro FV a NV. (na jiném místě Polnice). Výbor pro spolupráci vrátíme se příště. Členové sboru mohou také přinášet podněty pro práci výborů. Pavel Wittner

3 MILÍ SOUROZENCI V PÁNU JEŽÍŠI ještě jednou děkuji všem, kdo jste se podíleli na bohoslužbách, které přenášel v neděli 24. února Český rozhlas, Praha. Možná ani nevíte, jak jste se kdo podílel na této službě. Především chci připomenout, že kdybychom netvořili společenství křesťanů, nemohla by být u nás ani bohoslužba. Jistě by tento přenos bohoslužby nemohl být bez těch ostatních bohoslužeb, které máme každou neděli či o svátcích. To nelze nahradit a ani "našvindlovat". Jistě jste se za to, alespoň někteří, modlili. To je spolupráce na Božím díle, o jejímž důležitém významu, jak jsem přesvědčen, nemáme vždycky hmatatelné důkazy. Něco z toho snad oceníme už teď, ostatní možná až na věčnosti, bude-li nás to ještě vůbec zajímat. No, a pak děkuji všem, kteří do přípravy bohoslužby vložili své obdarování, čas a píli. Jsem i za vás velice vděčný. Děkuji i vám, kteří jste na bohoslužby přišli a netvořili s námi jen virtuální společenství. I to je důležitá služba, protože bohoslužba není jen záležitostí těch, kteří jsou tam "vepředu" slyšet nebo vidět. Postrádal jsem vaši ochotu se modlit. Věřím, že to příště bude lepší. A nepíšu to jen jako chorý optimista. Myslím, že se na to budeme umět i lépe připravit. Když mám po bohoslužbě telefonáty nebo čtu esemesky či maily, mrzí mne, že to neslyšíte "v přímém přenosu" nebo nečtete se mnou. Jsou to většinou chvíle velkého povzbuzení, že tato služba "ven" má smysl. Tentokrát jsem dostal asi 8 sms zpráv a měl jsem asi 22 telefonátů; v některých zazněla prosba, abych poděkoval ostatním, kteří se na bohoslužbě podíleli, že se jim líbily děti, že tam vůbec byly, atd. Většina telefonátů byla od křesťanů, kteří nemohou do společenství, ale také od lidí s nějakými problémy. Ovšem dva telefonáty byly pro mne nejzapamatovatelnější: jeden od mladého hledajícího muže, který měl asi 3 nebo 4 jasné otázky (Tomáš, Litomyšl) a s tím jsem se také modlil. Druhý telefonát byl až večer z Bernu: asi 37 minut, od paní katoličky, která poslouchá ČRo přes satelit, poslouchá také Proglas. Byla nesmírně nadšená a mám její nadšení tlumočit i spolupracovníkům. Věřím, že námaha vložená do přípravy bohoslužby, se nám vrátí i tak, aby naše bohoslužby byly i kvalitnější a tím i důvěryhodnější pro lidi zvenku. Možná sklidíme užitek i jinde. A nebo ne; nevím. Ale v neděli večer jsme si s Danielou připomínali slova Pána Ježíše z nedělního textu (J 4,35-38). Já ho napíšu podle parafrázovaného překladu: "..Obilí bude zralé za čtyři měsíce, ale lidé jsou již zralí ke žni. Ten, kdo bude sklízet a shromažďovat tuto úrodu pro věčnost, dostane za svou práci odměnu. A ten, kdo rozséval, bude se radovat spolu s ním. Neříká se nadarmo, že jeden zasévá a druhý žne. Já vás posílám sklízet pole, které jste neosévali. Jiní se před vámi lopotili a vy sbíráte výsledky jejich práce." Díky našemu Pánu i vám. Zdeněk Eberle K MODLITBÁM (ZE SBOROVÝCH SLUŽEB) SETKÁNÍ SPOLUPRAC několik dobrých ohlasů na skupince. Modlíme se, aby šli dál za Kristem. Paprsek - prosíme o modlitby za zdraví nás všech i našich blízkých a o modlitby za všechny uvedené akce a vize. Dita AND - k modlitbám: naše adoptované děti, jejich rodiny, jejich spasení... Helena Martanová Skupinka Jiřího Martana - je třeba se modlit za lidi oslovené přes Nový Život máme Skupinka maminek s dětmi na Lochotíně - tady prosíme i o modlitby za MC, nové maminky, Danušku R. a další spolupracovníky. Skupinka je otevřená i pro další maminky ze sboru. Jitka Wittnerová

4 LETOŠNÍ VELIKONOCE Asi jste už četli nebo budete číst ve zprávách ze staršovstva, že o letošních Velikonočních svátcích nebudeme mít na Lochotíně sederovou večeři. Mluvili jsme také na staršovstvu o velkopáteční bohoslužbě a jak ji udělat přístupnější pro celé rodiny. Stanovili jsme začátek bohoslužby na 17h s tím, že by mohla skončit do 18.20h. Snad by tedy mohla být přístupná i pro menší děti. Moje představa je taková, že když dětem přinesete z besídkovky do malého sálu nějaké hračky, že by tam mohli vydržet s tím, že maminka nebo tatínek by mohl být při bohoslužbě jednou nohou v malém a druhou nohou ve velkém sále. Můžeme mít tak dobrý kontakt a být společně při čtení pašijních textů a společně "velkopátečně" stolovat. (Prosím, když přinesete zase chleba, bude to moc příjemné!!!) Přiznám se, že mi jde o to, abychom největší křesťanské svátky mohli být jako farnost spolu. Když určitým způsobem "vypouštíte" Vánoce ve prospěch rodin nebo příbuzných, nijak zvlášť neprotestuji, ale prosím vás, abyste ohledně Velikonoc posoudili, jestli je třeba ujíždět mimo společenství. Moc vám děkuji. A ještě technický dodatek: asi od 12. března se bude těžit současné dláždění uvnitř našeho dvora v Bolevci, odvážet, betonovat obrubníky a zavážet plocha po vytěžené dlažbě štěrkem. O Velikonocích budeme chodit po štěrku, protože výrobní podnik, který lisuje betonovou dlažbu, která má být potom položena, ji vyrobí až po Velikonocích. Prostě a jednoduše: teď nikde ve skladech není a výrobní závod dává dohromady objednávky. Prosím, buďte při chůzi po štěrku opatrní a velice prosím, vysvětlete dětem, ať štěrk nehází ani do trávníku a ani do záhonů. Vím, jak jsou kamínky pro děti přitažlivé A vozíčkářům se moc omlouvám a slibuji, že jim pomohu dostat se do kostela. Dílem po trávníku a dílem po štěrku do dveří. Zkusíme chodit a jezdit přes kryté stání. Díky, že to vydržíte. Myslím, že nám to nová dlažba už brzy vynahradí. Zdeněk Eberle PŘEKLAD DOPISU OD RACHEAL Ndagire (Uganda, 7 let) Dobrý den, jmenuji se Racheal. Jak se máte, drazí? Jsem velmi ráda, že za mě platíte školné. Díky. Jste moc milí, že jste si mne vybrali. Moje babička je také velmi ráda. Budu tvrdě studovat a budu se za vás modlit, drazí. Bůh vám žehnej. Ahoj. Jsem Ndagire Racheal. Doporučuji vám přečíst si dopis v originále, bude vyvěšen na nástěnce AND. Podle stylu a typu písma myslím, že ho psala Racheal sama. A její angličtina je srozumitelná i začátečníkům. Nadto je dopis doplněn ugandskými obrázky. Můžete si na nich všimnout určitého regionálního posunu od našich domácích hlavonožců. Helena Martanová

5 NĚKTERÉ BŘEZNOVÉ AKTIVITY (další hledejte na sborových nástěnkách, v Rozpisu služeb nebo na - OZNAMENI - ROZPIS SLUZEB) evangelizační seminář v našem sboru (11.3. nebude biblická) Velký pátek od 17 h, aby mohly i děti (letos nebude ve čtvrtek Sederová večeře) Velikonoční výlet nebude HT, bude modl.postní setkání gospelová bohoslužba v 18 h ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ VÝBORY Finanční (Edelmann, Doksanská, Eberle, Wittner): pokusit se využít darů, schopností a chuti Dany Rohovské a zaměstnat ji od v našem sboru, FV by měl za úkol pokusit se pro tyto účely sehnat peníze (znamená to i peníze na potřebná vzdělání atp.) sledovat Grantové kalendáře sledovat tok financí a čtvrtletní hodnocení předkládat sboru/staršovstvu sestavit žebříček priorit na co šetřit (jak nakládat s přebytkem financí) shromažďovat podněty od členů a dalších výborů ohledně peněz podle stavu financí od státu řešit situaci se snižováním příspěvků Nominační (Eberle, Doksanský, Edelmannová, Romová, Wittnerová) sledovat nabídky kurzů a seminářů a předkládat členům (účetní, starším, skupinářům, chváličům, besídkářům) zabývat se přípravou FK zabývat se situací správce ještě to chce pustit? sledovat další pozice, kde chybí služebníci (kronikář, pokladní, dorost) SVĚTOVÝ DEN MODLITEB Světový den modliteb je celosvětové hnutí křesťanských žen mnoha tradic, které se každoročně scházejí ke společným modlitbám a na mnoha místech setrvávají v obecenství modliteb a služby. Toto hnutí započaly ženy v USA a pokračují v něm ženy ve více než 180 zemích světa. Hnutí SDM shromažďuje ženy různých ras a národností, různých kultur a tradic k užšímu obecenství, k vzájemnému porozumění a k činnosti podporující různé projekty pomoci. Pojďte a poznávejte s námi Boží moudrost v podivuhodných dílech stvoření. Když Bůh založil nebesa a zemi, byla zde už jeho moudrost. Když Bůh určil moři jeho hranice, když dával tvar horám a vznik pahorkům, už tady byla moudrost (Přísloví 8,22-31). Pojďte a radujte se s námi z podivuhodné krásy přírody v Guayaně. Jméno Guayana znamená země mnoha vod. Tři mohutné řeky Essequito (Esekito), Demerara a Bertice (Bertis) rozdělují zemi. Řeka Essequito je pramenem mocných vodopádů Kaieteur (Kajete), jedněch z největších na světě. Atlantický oceán tvoří severní hranici Guayany a spojuje ji s jejími sousedními zeměmi v Karibiku. Jestliže cestujete na jih, dostanete se kopcovitým terénem s písčitou, bahnitou půdou vzhůru do výše položených území. Země tu stoupá k náhorní rovině s hustým tropickým pralesem a bažinami. Tam jsou bohatá naleziště bauxitu, diamantů a zlata. Zalesněná vysočina přechází na jihozápadě pozvolna do savany. Rozsáhlé vnitrozemí je domovem většiny původních obyvatel, kteří se nazývají Amerindiáni. Tvoří společně s potomky Britů, Afričanů, Portugalců, Číňanů a Indů obyvatelstvo Guyany. Žijí v níže položených rovinách pobřeží. Guyana bývala britskou kolonií. Od roku 1966 je samostatným státem. Má obyvatel. Z toho je 52 % původních obyvatel Amerindiánů. Úředním jazykem je angličtina. Jitka Mišterová PS: Děkuji Staše Frausové, že jsem mohla strávit krásný, požehnaný čas ve společenství žen křesťanek se společnými modlitbami, písněmi a rozhovory. Byly jsme na tomto večeru se Stašou jenom my dvě. Je to škoda!! Tak třeba příští rok nás může být víc. JM.

6 INFORMACE Pobytové akce: - Víkendovka - začátkem března (Líba a Ali) - bude pouze pro dívky, pojede se do Frýdlantu. - Prázdninová biblická škola - s přípravným týmem dáváme dohromady jak bude tento tábor v našem kostele vypadat, pro koho bude určen... - Letní tábory - na konci února by měly být přihlášky do Skapců (povede br. Mištera), do Bukovce (povede s. Anička M. B. Konopíková), dorost na kolech (povede br. Škaloud). Bude i kurz pro maminky s malými dětmi (povede s. Rybářová). Evangelizační projekt Nový život 2000: Z celkového počtu 660 rozdaných letáčků do schránek projevilo 23 lidí zájem o některý z nabízených dárků (film Ježíš, kniha Více než tesař). V současné době probíhá druhá návštěva, při které by obdarovaní měli odpovědět na krátkou anketu, spojenou se shlédnutým filmem nebo knihou. Při tom by měli dostat příležitost slyšet evangelium. Pozn. kazatele: v pondělí a v úterý března vždy od 19 do 21 h bude u nás v kostele seminář o evangelizaci. Bude plakátek; prosím, vezměte termín na vědomí a k doporučení. Modlitebně postní řetězec: Probíhá podobně jako vloni - s notýskem předávaným si navzájem. Během prvních 14 dnů se letos zapojilo o trochu méně modlitebníků než vloni, ale daří se, že každý den je vykrytý. Vnímejme to jako příležitost setkat se s Pánem, probrat s ním věci týkající se nás, našich rodin, sboru, města... Nečekejte, až jestli se okénka zaplní - povzbuďte další a jděte jim příkladem, můžete-li. Zveme Vás: na pravidelná setkání, kde si můžete popovídat, zazpívat, něco nového se dozvědět a naučit se porozumět více svému tělu i své duši, obohatit život o nové přátele Přesně tohle všechno a ještě něco navíc Vás čeká na kurzech: Jak se zbavit zátěže těla i duše? Kdy : pondělí v 16,30 h Kde : ECM, Bolevec, Plzeň Kontakt : M. Mrázová Farář: Po FK pokračuji, ale už volně, v rozhovorech s vámi ohledně vyznávajícího členství. Myslím, že řada těch důležitějších rozhovorů mne čeká. Poslední týden byl ve znamení přípravy přenosu bohoslužeb. Část času jsem spotřeboval také jednáním ohledně ohlášeného pochodu neonacistů na (ekumena, policie, Liga proti antisemitismu, starosta OÚ Plzeň 3); zda-li něco organizovat, či nikoliv. Kloníme se k tomu nic nedělat. Nemělo by to platit o modlitbách. Jednal jsem také intenzivně ohledně realizace výměny dlažby na dvoře kostela a příští týden dohodneme termín realizace. Bude to brzy a při vstupu do kostela budeme asi 10 dní improvizovat. Vážím pořádání sederové večeře; dostal jsem jen málo ohlasů na to, že byste na ni přišli. V neděli bychom si to měli říct a na staršovstvu doladit. Doma se připravujeme na výměnu oken a proto si beru od 4. do 6.3. dovolenou. Polnice; březen 2008 (LP č.100), informační bulletin sboru Evangelické církve metodistické Plzeň 1. lochotin/, Kontaktní adresa: ECM farnost Plzeň 1-Lochotín, Bolevecká náves 2, , Plzeň, Vyšlo Vychází pro vnitřní potřebu sboru. Redakce Zdeněk Nový, Petra a Pavel Cvačkovi, Příspěvky odevzdávejte nejlépe e- mailem vždy nejpozději do uzávěrky redaktorovi nebo členům staršovstva. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 1. DUBNA 2008

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 Duben červen 2014 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů MISIE A MODLITBA Modleme se k Pánu

Více

01/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz leden 2009 JEDNI DRUHÝM 482 slova na leden C. S. Lewis kdysi řekl: Bůh se může ukázat ve své skutečné podobě jen opravdovým lidem. A to znamená nejen lidi,

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 1/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14 1 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 cena 25 Kč roční předpatné 290 Kč Kdo bude jako dítě Být jako dítě znamená umět přijímat, ať je to pomoc a služba nebo odpuštění a nová životní možnost. Prostě brát,

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 7-8/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK POUZE DOBRÝ ZVYK? Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu. Žalm 122,1 Uvěřil jsem před více než třiceti

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Na klouzačce, výlety SKS, více na str.10 Přejeme Vám hezkou dovolenou, dětem příjemné prázdniny, a také hodně

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 9/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK CÍTÍM SE ŠPATNĚ Byla mi dána veškerá pravomoc... Jděte a čiňte učedníky ze všech národů... učte je zachovávat všechno, co jsem vám

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 2/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK KAM JDEME? Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych

Více

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB salesiánský - salesiáni dona 1 2006 áni dona boska - - - sa - - s Bono o Bonovi Desatero ukázněnosti Jak vedeme naše děti k víře a boska - -sales Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35 www. Nedělní listy. 4. května 2014 - misericordias domini křesťanská misijní společnost Křesťanská misijní společnost Primátorská 41 180 00 Praha 8 IČ: 539 147 DIČ: CZ00539147 Telefon: 284 841 922 E-mail:

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI. KVĚTEN 2002 číslo: 23 ročník: V. - ZDARMA -

PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI. KVĚTEN 2002 číslo: 23 ročník: V. - ZDARMA - OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI KVĚTEN 2002 číslo: 23 ročník: V. - ZDARMA - SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 19.května si připomínáme seslání Ducha svatého a den je označován jako Boží hod svatodušní. Každý člověk

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 119 20. 6. 2012 Milí přátelé, úvodník píši v den, kdy mi umřela ve věku 88 roků maminka. Zemřela pokojně a smířeně a její úmrtí jsme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu očekávali. Přesto prožívám silné

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LEDEN 2015 Ke 100. narozeninám vyprošujeme naší farnici Zdeňce Kroupové hojnost Božího požehnání. Úvodní slovo Možná jste si již

Více

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 Jméno:... Evangelizační výzvy SBORNÍK Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 18. 3. až 21. 3. 2015, Vranov u Brna Připravila Misijní skupina Křesťanských sborů v ČR Jednatelé a MR KřS Změna

Více