Jyoti. Příběh transformativní energie, která přebývá v těle. Anděl zavolal mé jméno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jyoti. Příběh transformativní energie, která přebývá v těle. Anděl zavolal mé jméno"

Transkript

1 Jyoti Příběh transformativní energie, která přebývá v těle Anděl zavolal mé jméno

2 Předmluva Claudio Naranjo Přeložili Michal Strenk a Michael Vančura KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Jyoti Anděl zavolal mé jméno: příběh transformační energie, která přebývá v těle / Jyoti; [předmluva Claudio Naranjo; přeložili Michal Strenk a Michael Vančura]. 2. vyd. Praha: DharmaGaia, s. (Nová éra) Název originálu: Angel called my name * * * 2 58 * 133.5:118 * * 929 * (73) Jyoti duchovní cesta vnitřní konverze duchovní poznání spiritualita kundaliní duchovní učitelky Spojené státy americké stol. autobiografie 13 Filozofie ducha 929 Biografie Copyright by Jyoti, 1998 Cover art by Gina Rose Halpern, 1998 Translation by Michal Strenk & Michael Vančura, 2000 Czech edition by DharmaGaia, 2000 ISBN

3 Předmluva Šaman je víc než cokoli jiného člověk, který má vnitřní vedení, a cesta šamana zvláště ve srovnání s cestami, které předepisují klasická náboženství je nanejvýš individuální. Jyoti ve své knize popisuje proces, který nepostrádá vnitřní vedení a je v každém ohledu původní. Ačkoli je dobře známo, že se šaman vydává na cestu prostřednictvím setkání se smrtí, nebylo dostatečně zdůrazněno, že podnětem k duchovnímu probuzení nemusí být pouze osobní zážitky blízké smrti, ale také smrt našich blízkých. Jyoti je toho víc než názorným příkladem. Všudypřítomným aspektem šamanského zážitku je nejen vizionářská zkušenost, ale také vizionářská přeměna každodenního světa, který se stává médiem transcendentních významů a v němž se začínají objevovat synchronicity (termínem synchronicita začal švýcarský psycholog C. G. Jung označovat smysluplný výskyt událostí, které spolu zdánlivě nesouvisejí pozn. překl.), jež jsou možná stále přítomné ve struktuře událostí. Lze s jistotou říci, že cesta čarodějova učedníka se ubírá začarovaným světem, v němž je hledač neustále ve spojení s boží prozřetelností. Mít vnitřní kinematografický systém je bezesporu nadání, které podporuje fenomén šamanismu a v posledku 9

4 se osvědčuje jako důležitý odborný nástroj. Není to však všechno. Teprve prostřednictvím soustavné a zvídavé pozornosti k mentálním obrazům může vést pozorování představ k prohloubení snového obsahu na úroveň bohatou na archetypální a intuitivní obsah. V případě Jyoti tomu tak nepochybně bylo na počátku její vnitřní cesty. Přišel okamžik, kdy před sebou měla nádhernou bytost obklopenou zlatým světlem. Právě tahle vize byla počátkem prvních fyzických projevů obvykle připisovaných kundaliní například pocitu pohybu směrem k temeni hlavy. Jyoti tento zážitek příhodně popisuje jako vnitřní iniciaci, protože si při zpětném pohledu uvědomuje, že se nejednalo o žádnou pomíjivou zkušenost. Po tomto zážitku totiž zažívala nové věci, zvláště kontakt s jinými entitami, což bývá v životě šamanů celkem běžné. Je přitom zcela podružné, zda její Postavy v kápích považujeme za skutečné duchy existující mimo ni nebo za personifikace jinak nepřístupných hlubin její vlastní mysli: máme důvod věřit, že čím více jsou tito vnitřně se projevující spontánní průvodci považováni za skutečné bytosti, tím větší poučení takové setkání přinese. Jyoti poznala nejen mimotělní zážitky, které k šamanismu neodmyslitelně patří, ale také bolestivou cestu podsvětím, která je pro šamanskou cestu ještě typičtější. V jejím příběhu se odráží tradiční vzorec vzestupu a sestupu: extatický začátek, který předchází těžkému období. Popisuje nemoc, která není vyléčena ani dnes, po devíti letech. Můžeme přijmout, že taková nemoc k hlubokému léčivému procesu neoddělitelně patří, což je zvláště patrné z dramatického vývoje prvního z jejích podivných příznaků. Jak se ukázalo, nesnesitelná bolest v paži byla úvodním projevem procesu, který vyvrcholil o několik týdnů pozdě- 10 Předmluva

5 ji (zhruba v době LeBoyerovy přítomnosti) pocitem porodních bolestí a zážitkem těla jako světlem naplněné zářivky. Takový druh zážitku lze označit jako archetypální, protože spočívá ve struktuře našeho organismu a procesu lidské proměny. V šedesátých letech jsem v knize One Quest (Hledání) napsal, že nastal čas, kdy osobní růst, léčení a osvícení, jež byly do té doby výhradní doménou školství, medicíny a náboženství, směřují k systému srovnatelnému s tím, který existoval před jejich rozdělením totiž k šamanismu, a od té doby hovořím o naší současné šamanské struktuře. V sedmdesátých letech jsem při příležitosti setkání Asociace pro humanistickou psychologii v Berkeley poprvé použil výrazů šamanismus nového věku a nový šamanismus, jejichž užívání se poslední dobou rozšířilo v souvislosti s nárůstem tohoto psychologicko-kulturního jevu. Jyoti v podstatě ztělesňuje tento současný výraz šamanismu bez ohledu na svůj čerokijský původ, neváže se na tradiční formy a čerpá ze zdrojů moderní psychologie. (Jeden z neobvyklých rysů života Jyoti spočívá v tom, že její volání se neprojevovalo útěkem ze světa, ale touhou získat vědomosti na zavedené instituci, které by odpovídaly její zkušenosti a v budoucnosti jí umožnily lépe pomáhat ostatním.) Předpokládám, že moderní šamani budou prvotním zdrojem kolektivní přeměny v naší kritické době, a nepochybuji o tom, že o téhle nadané čarodějově učednici opět uslyšíme. Jyoti za mnou přišla, když hledala kouzelnou rostlinu, kterou viděla ve snu, a já jsem v této ženě poznal neobyčejně laskavou a spontánní bytost, která se díky své praktické schopnosti řízení stala oporou organizace Spiritual Emergence Network (SEN; Sí pro pomoc osobám v psychospiri- Předmluva 11

6 tuální krizi). K našemu vzájemnému pocitu spřízněnosti přispěly zážitky neobvyklých a dramatických fyzických projevů, které bezpochyby souvisejí s duchovním procesem. Tato kniha může poskytnout určitou oporu lidem, kteří mají nezvyklé zážitky a bez podobných dokumentů by mohli podlehnout zbytečným obavám ze své nenormálnosti. Doufejme, že přispěje ke změně převažujícího postoje k neobvyklému v naší společnosti natolik, aby se přiblížil postoji tradičních společností, v nichž se šamanismu daří a kde jsou psychózy a psychické utrpení považovány za duchovní příležitost. dr. Claudio Naranjo Berkeley 6. června Předmluva

7 Přehled kapitol Kapitola první Smrt jako probuzení Jedná se o popis událostí, které doprovázely smrt mého otce. V té době jsem ještě neslyšela o zážitcích blízkých smrti a teprve mnohem později jsem k svému překvapení zjistila, že tyto zprávy se v mnohém shodují s tím, co mi ukázala má vlastní zkušenost. Tato událost mi posloužila jako katalyzátor duchovního probuzení a teprve po osmi letech jsem o ní dokázala s někým hovořit. Právě tehdy mě začal proces kundaliní fyzický, energetický fenomén učit na mnohem hlubší, intenzivnější úrovni. Kapitola druhá Pokušení Mé otevření se energii kundaliní je příběhem o tom, jak jsem opět nalezla vztah sama k sobě, učila se důvěřovat svému vnitřnímu hlasu a následovat jej do nových dimenzí. Tato zkušenost se neomezuje pouze na psychologické, ale také fyzické změny. Kundaliní je považována za osobní projev aktivní energie Šakti, Velké Matky. Každý stupeň vývoje přináší důvěrnější poznání této energie, a tím i sebe 15

8 sama. Tato kapitola pojednává o období, kdy láska znamená něco nového, o vizionářském období, kdy se mi dostalo možnosti nahlédnout nové perspektivy. Byla to vzrušující doba, která živila moji duši a probudila moji osobnost k novému způsobu prožívání světa. Psychické jevy (lucidní neboli vědomé snění, vize, parapsychologické události) začaly být na denním pořádku a naplňovaly mě posvátnou úctou a velkým očekáváním. Kapitola třetí Skok do prázdna Můj vnitřní vztah vzkvétal, nastal čas oddanosti. Sny a vize jsem měla stále výraznější. Má práce a životní postoj vyžadovaly velkou změnu. Takový krok podle určitých lidí předpokládal opuštění starého světa, abych mohla vstoupit do nového. V mém případě to znamenalo, že jsem byla přijata k postgraduálnímu studiu na Jungově institutu ve Švýcarsku. Prodali jsme dům a velkou část majetku a na následující tři roky se odstěhovali do jiné země. Tento krok podporovala celá řada synchronicit. Netušila jsem, jak zásadně se změní můj život a že se tak stane způsobem, jaký jsem si ani nedokázala představit. Kapitola čtvrtá Zasvěcení Po příletu do Švýcarska jsem se díky řadě synchronicit seznámila se dvěma pozoruhodnými psychoanalytičkami, z nichž jedna studovala u samotného Junga. Tyto ženy měly obrovský vliv na můj léčivý proces. Ačkoli jsem měla prakticky neustále pocit, že začínám šílet, soustavně mě 16 Přehled kapitol

9 uklidňovaly. Mé vizuální zážitky pomalu získávaly nový rozměr. Líbánky skončily a začala skutečná práce. Zdálo se, jako by se mi přetvářelo tělo, což bylo nesmírně bolestivé. Vyhledala jsem sice lékařskou pomoc, ale žádný lékař nedokázal vysvětlit, co se mnou je. Šamani hovoří o tomto procesu jako o roztrhání; je to doba, kdy je tělo zcela rozebráno a bůh je vytvoří zcela nově na kovadlině, jak píše Nevill Drury v knize The Shaman and the Magician (Šaman a čaroděj). Teprve na konci onoho roku mi jeden psychoanalytik věnoval knihu o kundaliní od Gopi Krishny. Kapitola pátá Svatba s niterným Já V každém vztahu nastává doba, kdy se z víry stává oddanost. Pár přátel mě vyzvalo, abych se s nimi vypravila do Medžugorje v Jugoslávii, kde se šesti mladým lidem údajně zjevila Panna Maria. Dostalo se mi velké cti, že jsem byla i s dětmi vpuštěna do místnosti, kde nás všechny osvítila božská matka. Byl to začátek roku obřadů a poutních cest. Nehledala jsem zasvěcení záměrně, ale najednou jsem se v něm ocitla. V zimních měsících jsem byla vedena k tomu, abych podnikla svůj první vision quest (doslova hledání vize ). Byla to doba hlubokého rozjímání a aktivní vizionářské zkušenosti skončila ohlušujícím řevem hlubokého hlasu: A te jsi zneuctěná nevěsta. Přítel Tygr, americký indián a Sun Dancer, mě o několik měsíců později pozval na Sun Dance, což je čtyřdenní indiánský obřad, v jehož průběhu je každému účastníku propíchnuta kůže v závislosti na tom, jakou měl vizi. Jak jsem zanedlouho zjistila, Tygr prodělal propíchnutí fyzického těla a já těla jemnohmotného. S archetypální energií jsem Přehled kapitol 17

10 se setkala už dříve, ale nikdy nebyla tak intenzivní jako onoho dne. Kapitola šestá Temná noc duše O této fázi duchovní cesty hovoří mnozí mystikové. Byla to doba, kdy mne začalo opouštět vše, co jsem milovala. Mé studium náhle skončilo, manžel požádal po osmi letech o rozvod a synové byli rozhněvaní a ublížení. Mnohem horší však bylo, že jsem měla pocit, jako by mě opustily sny, vize a blízkost bohu. V té době jsem slyšela svoji duši, jak bez ustání křičí bolestí, která jako by procházela samotným jádrem mé Bytosti. Zblázním se? Zemřu? Budu moci zemřít? Na každém kroku na mě číhalo opuštění. Můj hněv na boha se nade mnou hrozivě tyčil, když jsem pochopila, co měl na mysli Ježíš, když řekl: Otče, proč jsi mne opustil? V okamžicích, kdy člověk čelí svým démonům, se ková Láska; Láska, která byla takto ukována, je později neotřesitelná. Kapitola sedmá Cesta do nitra srdce Když jsem dosáhla hlubokého odevzdání, kundaliní vstoupila do mé srdeční komory. Byla jsem převezena do nemocnice s podezřením na srdeční záchvat. Následujících šest hodin jsem tančila se Smrtí. V Indii se hovoří o systému čaker jemnohmotném, komplikovaném systému tělesné energie. Nižší čakry bývají označovány jako oblasti pekla a vyšší čakry, počínaje srdeční, jako oblasti nebe. Prostřednictvím zážitku blízké smrti jsem byla vymrštěna do vyšších 18 Přehled kapitol

11 oblastí. Měsíc po této zkušenosti jsem odešla z Texasu, přišla o zaměstnání v soukromém zařízení pro zneužité dívky a přestěhovala se do Kalifornie, kde jsem začala pracovat v organizaci nazvané Spiritual Emergence Network (SEN). Moji synové se rozhodli, že zůstanou v Texasu, a já tak zůstala poprvé v životě sama. Jinak řečeno, zcela se mi změnila identita! Jakmile takové změny nastanou, objevují se nové začátky. Nevill Drury píše ve své knize The Shaman and the Magician: Šamanova schopnost magického zření a komunikace se rodí v nebi, nikoli na zemi. Občas šaman dokonce potvrzuje trvající vztah s nebeskou říší tak, že si z této oblasti bere duchovní manželky. Burjati věří, že potomstvo zrozené z takového spojení je napůl božské. V knize Iriny Tweedieové Daughter of Fire (Dcera ohně) říká její Učitel: Připrav se na poslední cestu, člověče; připrav se včas. Až si pro tebe přijde tvůj Milovaný, nebudeš moci zůstat; nemůžeš říci: Počkej, až budu připraven. V této kapitole popisuji právě takový vztah s mým Milovaným. Prostřednictvím těchto setkání mi mé vize ukázaly postavu ze Světla. Fyzické projevy byly občas nesnesitelné a neustále mě přepadávaly křeče, bolesti hlavy a krajní vyčerpanost. Můj bodyworker (terapeut pracující s tělem) říkal, že je to stejné jako pracovat na pohyblivém písku. Mé tělo opět prodělalo naprostou proměnu. Později jsem pochopila, že to vše bylo pouhou přípravou na následující cestu. Kapitola osmá Těhotná s bohem V srpnu 1988 jsem byla prostřednictvím snů vedena k tomu, abych podnikla cestu do Peru. Měla jsem v úmyslu považovat tuto cestu za vision quest, což je doba vnitřní- Přehled kapitol 19

12 ho rozjímání a přechod do nového životního období. Čtyři dny po návratu domů jsem zažila silný příliv energie, který trval čtyři hodiny. Po tomto zážitku se mi roztáhlo břicho natolik, že jsem vypadala jako v pátém až šestém měsíci těhotenství. V této kapitole pohovořím o mapě psýché, která se zjevuje zároveň s hlubokým vnitřním léčivým procesem. Dostala jsem se k východní literatuře, která tento proces označuje názvem kumbhaka jedná se o soustředění prány v centru nazývaném též hara. Zpočátku jsem měla nekontrolovatelný strach. Mé pochyby a části stínu křičely: Dost! Později přišlo období, kdy jsem zažívala zenový klid, úplné uklidnění mysli. V takové chvíli se mysl začne nořit do Srdce. Mysl musí totiž nakonec zemřít i to je proces. V následující fázi procesu jsem vstoupila do období celibátu. Zdálo se, že se učím umění zacházet s beztvarým a s nejistotou z neznámého. Kapitola devátá Kruhy se uzavírají Začaly se vyskytovat stavy samádhi, které přinesly hlubší vrstvy odevzdání. V té době jsem prodělala hluboké fyziologické změny, které měly vliv na můj nervový a imunitní systém. Každý krok vedl k hlubšímu vztahu k Inteligenci odpovědné za vývojové procesy a zklidnění organismu. Vědomí se začalo odhalovat a nesmírně rozšiřovat. Když se vyčistila a ustálila šestá čakra, dala se do pohybu sedmá. Se svou učitelkou Ánandi Ma jsem odjela do Indie, abych studovala u Dhjanjógiho, sto patnáct let starého světce a mudrce, gurua cesty zvané kundaliní mahájóga. Lekce, jichž se mi v Indii dostalo, přispěly k ukončení jedné části procesu a ohlásily budoucí události. Uvedly mne na další úroveň. 20 Přehled kapitol

13 Úvod Energie kundaliní V předmluvě ke knize svámího Muktánandy Kundalini, The Secret of Life (Kundaliní, tajemství života) vypráví svámí Pradžňánanda příběh, který nám pomůže pochopit energii kundaliní: Před stvořením světa existoval jenom Bůh. Samota ho začala nudit, a tak stvořil svět ze Sebe, aby si mohl hrát a bavit se. Bytosti, které stvořil, však věděly, kdo jsou a jak se mají navrátit do svého zdroje. Svět je nezajímal a všechny se vrátily k Bohu na nebi, který tak pozbyl možnosti užívat si Své hry. Nakonec svolal ostatní bohy, jež stvořil, aby mu pomáhali Jeho dílo řídit. Ti mu doporučili, aby uzamkl nebeské brány a klíč ukryl. Nápad to byl vynikající, ale nevěděli, kam klíč schovat. Padlo mnoho návrhů, ale žádný nebyl ten pravý, protože lidské bytosti byly velice bystré a klíč by bezpochyby našly. Někdo navrhl dno Tichého oceánu, jiný nejvyšší vrchol Himálaje a další Měsíc, který byl tak daleko, že by se tam lidi nemohli dostat. Všichni byli z tolika návrhů nadšení a Bůh začal meditovat, aby spatřil budoucnost. Nakonec zavrtěl hlavou a pravil: Kdepak, to nepůjde. Vidím, jak lidé zkoumají každý kout vesmíru. Budou schopni nejen zdolat Himálaj a doplavat na dno oceánu, ale také 21

14 přistát na Měsíci, prozkoumat planety a pokusí se dostat černými dírami do jiných vesmírů. Všichni utichli. Už to mám! zvolal najednou Bůh. Znám místo, kde člověk nikdy nebude hledat klíč k nebi. To místo je uvnitř jeho vlastního já, přímo ve středu jeho těla. Bude cestovat miliony kilometrů vesmírem, ale nikdy neučiní dva kroky do sebe, aby prozkoumal svoji vlastní vnitřní bytost. A od té doby se Bůh nesmírně baví, když sleduje, jak člověk hledá štěstí. Člověk má v sobě nepochybně vrozenou hlubokou touhu nalézt klíč k sobě samému. Muktánanda tento klíč ke štěstí nalezl. Ze své vlastní zkušenosti dospěl k přesvědčení, že co je venku, je i uvnitř. Celý vesmír, veškeré poznání, odpovědi na záhady lidské existence a opravdového štěstí má člověk v sobě. To vše je pro něj dostupné probuzením kundaliní, božské Matky. 2 Gopi Krishna popisuje kundaliní jako jistý mechanismus v těle, který vyvolává přeměnu druhu. 3 Russell Park popisuje kundaliní ve svém pojednání o psychospirituální krizi takto: Indické slovo kundaliní, které pochází ze sanskrtského slova kundala, znamená stočený (Rama in White, 1979, s. 27), životní síla (Madhusudandasdží, 1975, s. 1) nebo ta, která je stočená (Sannella, 1987, s. 8) a často bývá používáno ve spojení s pojmem a termínem šakti, který pochází z kořene šak, mít moc nebo být schopen (Rama, 1979, s. 27). Šakti je ženská síla, Velká Matka, tvůrčí a dynamický aspekt jedné ze dvou prvotních polarit ve vesmíru. Šakti je odpovědná za všechny projevené formy, za fyzickou hmotu, 22 Úvod

15 mysl a samotný život. Druhá primární polarita, mužský pól, se jmenuje Šiva. Oblastí Šivy je neprojevená, nehybná kvalita vědomí, které obsahuje potenciál hmoty a energie vznikajících ve vědomí. (s. 54) Říká se, že kundaliní je samotné vědomí, které stoupá páteří, otevírá čakry a odstraňuje bloky a nečistoty ve fyzickém a psychologickém ustrojení jednotlivce. Právě tento pohyb vědomí a následné interakce s nečistotami mají za následek fyzické, emocionální a mentální příznaky. Po probuzení kundaliní bývají příznaky obvykle velice individualizované. (s. 18) 4 Indická mytologie popisuje Šakti jako hada třiapůlkrát stočeného ve spodní části páteře. V každém z nás tato energie nečinně dřímá, dokud se naše vědomí nevyvine na úroveň, kdy je schopno probudit se v realitě naší Věčné bytosti. V té chvíli se kundaliní aktivuje a vydává se na cestu, která přináší mnohé zkoušky a zasvěcení. Jejím nejvyšším cílem je opět se sjednotit s mužskou stránkou své přirozenosti, se svým Milovaným, Šivou. Šakti musí být schopna proniknout závojem Máji, iluze, aby mohlo dojít k tomuto posvátnému spojení, k božské svatbě. Mnozí světci v tradici křes anské mystiky prošli tělesnými proměnami s projevy podobnými těm, které hinduistická tradice popisuje v souvislosti s energií kundaliní. Tento proces popisuje ve svém životopise například svatá Tereza z Ávily. 5 Zažila období ochrnutí, vizí, vytržení, levitace, transu, psychologických změn, a byla dokonce prohlášena za mrtvou, ale po několika dnech opět žila. My, lidé ze Západu, potřebujeme prozkoumat, jak jevy spojené s kundaliní vysvětlují jiné kultury. Organizace Energie kundaliní 23

16 Spiritual Emergence Network uspořádala na jaře roku 1990 v Kalifornii konferenci právě na toto téma. Přes čtyřicet přednášejících hovořilo o tom, jak transformativní energie nebo jevy podobné kundaliní definují jejich kultury nebo mytologie. Mezi přednášejícími byli severoameričtí indiáni, hinduisté, buddhisté, havajští kahunové a lidé z mnoha dalších kulturních tradicí. Konference se zúčastnilo přes pět set lidí z celého světa ženy v domácnosti, lékaři, soudci, psychologové, novináři, umělci, léčitelé a další. Gopi Krishna řekl, že na konci tisíciletí všichni zažijeme probuzení kolektivní kundaliní. Jsem přesvědčena o tom, že účastníci konference toho byli svědky a mnozí z nás to znají z vlastní zkušenosti. Ken Karey píše o takovém probuzení v knize Starseed, The Third Millenium (Hvězdné símě: třetí milénium): Pro vás, kdo žijete v posledních dnech dětství lidského druhu, probuzení přichází postupně a jednotlivé vrstvy iluzí odpadávají jako vrstvy cibule. K probuzení, které je nejbližší a spojí vás s rozmanitými úrovněmi Věčného Bytí, dochází právě te, kdy cítíte vzájemné propojení se Zemí a životní silou, jež plodí její biologický život. 6 Muktánanda uvádí několik způsobů, jak lze kundaliní probudit: Je možné ji probudit intenzivní zbožností nebo opakováním mantry, ale žák může také zažít spontánní probuzení díky zásluhám nahromaděným ze sádhany (duchovní cesty) vykonané v minulých zrozeních. Ve svatých písmech byly popsány různé způsoby probuzení kundaliní. Nejjednodušším a nejlepším však zůstává probuzení prostřednictvím šaktipatu od gurua, který přenáší svoji vlastní božskou Šakti přímo na žáka Úvod

17 CESTA ZAČÍNÁ V mém případě došlo ke spontánnímu probuzení kundaliní. Když se ohlédnu nazpět, vybavuji si chvíle, kdy Šakti proudila mým tělem a bůh mě políbil jako vlahý letní vánek prostřednictvím vizionářských a mystických zkušeností. Některé byly blažené, jiné naopak silné a strašlivé. Nejděsivější na tom všem však bylo, že jsem neměla nikoho, s kým bych si mohla o těchto zážitcích promluvit. Po narození mého druhého syna se mi začalo nekontrolovatelně třást tělo a sestry v porodnici nevěděly, co mají dělat. Teprve později jsem zjistila, že kundaliní se často aktivuje porodem. Když se ohlédnu na tu neuvěřitelnou cestu, po které jsem se vydala, na otevření novému vědomí, psychologické léčení a emocionální a duchovní zralost, která následovala, nemohu se zbavit úžasu. A všechno se to událo jaksi mimovolně. Zážitky s kundaliní jsem nezačala zkoumat vědomě. Dokud jsem si nezačala uvědomovat duchovní proces, který měl zcela přetvořit moji realitu, podle západních měřítek jsem vedla celkem normální život byla jsem středostavovská Američanka se vším všudy. Dětství jsem prožila bez zvláštních událostí, ale vždycky jsem si byla vědoma boží existence. Velice brzy jsem však poznala, že není vhodné mluvit o nadpřirozených jevech; takové věci byly považovány za výstřední nebo mi lidé říkali, že přeháním. Život nesměl být prožíván jako tajemství, spíš jako snaha o poznání vytoužených cílů. Otázky, které se zrodily v dětské mysli, byly umlčeny, pokud nebyly společensky přijatelné. Vše, co se vymykalo takovému modelu, bylo nepřístojné a jako takové i trestáno. Energie kundaliní 25

18 Mé hledání však podnítila ona nevinná potřeba klást otázky. Nejprve mě přivedla do školství jako učitelku. Zpochybňování našeho školství v době zrušení rasové segregace na Jihu jenom umocnilo moji nespokojenost se systémem, který postrádal duši. Vzdělávací systém jako celek se stal entitou, která byla svojí povahou zpátečnická a rozsahem politická. Cíl učení skrze individuální motivaci se vytratil v důsledku našich strachů a zrodily se systémy, které vykonávaly kontrolu a objektivizovaly osobní zkušenost. Vytratil se původní cíl poskytnout slušnou a rovnou péči všem našim dětem. Ty však zůstaly kdesi uprostřed a ve skutečnosti doplatily na naše nevědomí. V současné době se následky takového neprozřetelného jednání více než zřetelně projevují vysokým počtem nechtěných těhotenství, zneužíváním drog a násilím mezi mladistvými. Když jsem pracovala jako učitelka první rok, byla jsem mnohokrát upozorněna, že budu v rámci městského plánu přemístěna do jiné školy. Pomáhala jsem vytvořit jednu z prvních mateřských škol na státní základní škole. Děti v mé třídě prodělávaly první zkušenost mimo domov a snažily se s takovou situací vyrovnat. V normálním a zdravém prostředí bývá takový přechod obtížný, ale snadno se stane traumatickým zážitkem, připočteme-li k tomu neustálou hrozbu změny učitele a politických změn. Reakce systému na emocionální potřeby dětí nebyly zahrnuty v plánu. Ty se staly pouhými položkami v tabulkách předměty, které se přesunují, aby se dosáhlo žádoucího poměru. Hledala jsem systém, který by byl motivován vyvíjet se z vědomé reakce na potřeby jednotlivce v rámci tohoto systému, což mě přivedlo k psychologii. Mé postgraduální studium bylo zaměřeno na prozkoumání různých modelů, které kladly 26 Úvod

19 důraz právě na takový přístup. Nemohli jsme nadále zkoumat pouhou strukturu takových programů. Bylo nezbytné, abychom poznali ty, kdo v nich byli obsažení. V oblasti psychologie jsem začala pracovat se zneužitými a zanedbanými dětmi. Zanedlouho jsem si uvědomila, že tihle žáci života jsou mými nejcennějšími učiteli, protože mě naučili, jak mám rozpoznat a léčit zneužité dítě v sobě. Ačkoli jejich osobní příběhy vypovídaly o nelidském zacházení, které se příčilo zdravému rozumu, každé dítě mělo hluboko v sobě ducha, který chtěl přežít a přežil. Díky jejich zkušenosti a poučení jsem začala zkoumat temnou stránku lidské povahy jak kolektivní, tak osobní. Podle severoamerických indiánů existují tři druhy bojovníků: ti, kteří činí první kroky, ti, kteří udržují při životě ideály, a ti, co bojují s démony. Paradox může být v tom, že klíč k pochopení nás samotných jako lidí se nachází na uzavřených psychiatrických odděleních a ve věznicích naší kultury. Za těmito zdmi totiž žijí naši citliví jedinci, bojovníci, jejichž údělem je bojovat s našimi kolektivními démony. Prostřednictvím takového pochopení jsem se začala potýkat se svou vlastní temnou stránkou, což je nelehký, ale nezbytný krok. Šla jsem do toho záměrně? To jistě ne, ale má práce mě přiměla k tomu, abych si začala klást otázky. A právě kladením otázek začal celý tenhle příběh. Ocitla jsem se v bouřlivé situaci jako ředitelka ústavu pro závislé a zanedbané děti. V minulosti sloužily takové ústavy jako sirotčince. Vzhledem ke kontrole porodnosti, péči o opuštěné děti a legalizaci potratů se však tato zařízení stala odkladištěm pro soudy a legislativu. Výsledkem byla nakonec skupina opuštěných, uprchlých nebo psychotic- Energie kundaliní 27

20 kých dětí ve věku od šesti do osmnácti let. Tyto děti porušily zákon, a už utekly z domova nebo spáchaly těžké zločiny. Všechny byly nějakým způsobem zanedbané nebo zneužité. Jejich příběhy odhalily sexuální a fyzické zneužívání, až si člověk říkal, jak vůbec mohly přežít. Umístění dětí s tak širokou škálou poruch do ústavu mělo za následek naprostý chaos; děti byly často ozbrojené a nezřídka podnikaly nájezdy na vesnici. Po dvou letech intenzivní práce a zásadních změn získalo zařízení novou tvář a ubíralo se směrem k léčení založeném na lásce k těmto dětem, nikoli na jejich zavírání. Právě když začali mít žáci dobrý pocit ze svého programu a ze sebe, jako blesk z čistého nebe přišlo rozhodnutí o prodeji tohoto zařízení státu. Jak se ukázalo, tento krok měl ničivé následky. Jednou za soumraku jsem stála u okna ve své kanceláři a v duchu se ptala sama sebe: Jaký to má všechno vůbec smysl? Nějaký vnitřní hlas mi odpověděl: Házíš kámen do špatného rybníka. Musíš te sestoupit po žebříku uvnitř vlastního bludiště, abys dosáhla oceánu kolektivního. Když pak hodíš kámen, může vyvolat změnu. Jestliže tak učiní dost lidí, z téhle tůně vystříkne vlna, která se přelije přes tvoji současnou realitu, a před tebou se otevře nový způsob bytí. Už dříve jsem se naučila naslouchat a věřit onomu vnitřnímu hlasu. Přemýšlela jsem nad významem slov sestoupit po žebříku uvnitř vlastního bludiště a uvědomila si, že pokud budu vynakládat energii na to, abych změnila věci kolem sebe, aniž pohlédnu nejprve do svého nitra, výsledek nebude mít dlouhého trvání. Kolektiv nemůže prodělat změnu, dokud tuto cestu nepodnikne dost jednotlivců. 28 Úvod

21 Když to všechno začalo, ještě jsem ani netušila, že ve skutečnosti hledám spojení se svým hluboko ukrytým ženstvím. Má kultura vysoce uznávala všechny vlastnosti potřebné k přežití v převážně mužské společnosti analytické schopnosti, soustředění, úspěch. Jinými slovy, naše přirozená schopnost dělat byla přeceňována a naše schopnost být zesměšňována a nepochopena. Robert Johnson v knize Transformation (Proměna) popisuje tři úrovně vědomí: jednoduché, složité a osvícené. Jednoduché vědomí bylo typické pro lidstvo v primitivních dobách a bývá spojováno s Rájem. Toto období se vyznačovalo instinktivním jednáním a prožíváním dvojrozměrného vědomí. Složité vědomí je obvyklý stav vzdělaného západního člověka a vyznačuje se starostmi a stavy úzkosti. Tuto úroveň přirovnává Johnson k Hamletovi: Pochopit Hamleta znamená získat neocenitelný vhled do prázdnoty a osamělosti moderního existenciálního života. Hamlet je trojrozměrný člověk: nemá žádné kořeny v instinktivním světě a jeho hlava dosud není v nebi, kde může získat podporu osvícení. Je předchůdcem nového člověka, který se bude vyznačovat smířením paradoxu mužského a ženského, konání a bytí. Čínský mudrc Lao-c to komentoval slovy: Ten, kdo rozumí mužskému a drží se ženského, se stane kanálem celého světa. Věčná ctnost jej neopustí a navrátí se do stavu nemluvněte. 8 Johnson dále píše: Složitý člověk, který se ocitl na rozcestí mezi nasloucháním instinktům a jednáním vycházejícím z osvícení, často ničí vše ženské kolem sebe. 9 Energie kundaliní 29

22 Pozastavíme-li se na okamžik nad tím, co se dnes děje na naší planetě, snadno pochopíme, co měl Johnson na mysli. Musela jsem být připravená vstoupit do chaosu a být přitom podporována nebem nebo sférami osvícení. Konání a bytí muselo splynout v jedno. Naším úkolem je tedy navrátit se do Zahrady a uvědomit si, že tam jsme. Průvodcem na cestě tam nám bude Psýché (ženství). Pokud k ní nemám žádný vztah, jsem ztracená. Ohlédneme-li se do historie nebo vezmeme v úvahu biologický rozměr, uvidíme, že právě žena přivádí na svět děti, a tím pádem pohání kupředu náš vývoj. Do našeho nového vědomí musíme vstoupit bránou ženství. Musíme si uvědomit, že žijeme v hlubokém popření, které otravuje náš vzduch a vodu, vybíjí ohrožené druhy a hrozí jaderným zničením naší Matky Země. Když přestaneme znásilňovat svou zemi, přestaneme i znásilňovat své ženy a děti, které na ní žijí. Osm let jsem byla vdaná za muže, se kterým jsem měla dvě děti. Po čtyřech letech poměrně š astného vztahu se rozhodl, že si nechá vyříznout chámovod. Muž, kterého jsem znala a milovala, se nevrátil. Teprve o řadu let později mi jeden příbuzný svěřil rodinné tajemství: můj manžel byl v dětství fyzicky a emocionálně zneužíván. Zákrok posloužil jako prostředek, který znovu otevřel Pandořinu skříňku. Manžel měl druhou osobnost, které jsme říkali Ralph. Když byl Ralph venku, měla jsem problémy. Zpočátku šlo většinou o emocionální vydírání, ale časem mě začal ohrožovat fyzicky. Má sebedůvěra byla tak nízká, že jsem ani nevěděla, na koho se obrátit. Můj stud přehlušil všechno ostatní, a já si nedokázala říct o pomoc. Když mě začal fyzicky ohrožovat, přátelé mi zavřeli dveře před nosem, protože měli strach a nechtěli se do ničeho plést, a policie toho s rodinnou hádkou moc nenadělala. Manžel 30 Úvod

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ I. DUCHOVNÍ SVÌT V okamžiku smrti vystoupí duše ze svého těla. Je-li duše starší a má zkušenosti z mnoha předchozích životů, ihned pozná, že je volná, a vydá se domů. Tyto

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ VOJTĚCH FILIP VĚNOVÁNO BOHU 3 4 Copyright Autor: Vojtěch Filip Fotografie na obálce s laskavým svolením Petra Pospíšila, Hoher Bogen 2009 Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN:

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný.

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný. Úvod Při setkání s vyčerpaným člověkem si pokaždé povšimneme stejné věci: působí nejen rezignovaným a sklíčeným dojmem, ale také jako by mu doslova scházel dech. Říká, že potřebuje čas, aby se mohl opět

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Tři příčky žebříku. Intuice

Tři příčky žebříku. Intuice Tři příčky žebříku Intuice Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; a třetí, tou nejvyšší,

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek STAV MYSLI STATE of MIND PhDr. Jeden ze základních faktorů vrcholového sportovního výkonu STAV MYSLI STATE of MIND One of key elements to achieve best sport performance 2 ZDE 30 sekundový SESTŘIH VIDEO

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními cykly setby a sklizně a po nich nazvaný. Nyní, po mnoha

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Kdo jsi? Já jsem já. Promluva Satja Sáí Báby z 20. října 2004

Kdo jsi? Já jsem já. Promluva Satja Sáí Báby z 20. října 2004 Kdo jsi? Já jsem já Promluva Satja Sáí Báby z 20. října 2004 Mír zaniká, pravda je vzácná, mysl je tomu příčinou. Ó, udatní synové Bháratu, slyšte! (báseň v telugu) Vtělení lásky! Bháraťan není jen ten,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

hrával, se začíná otevírat. Dítě dosahuje nových hranic, které pak později opět překročí. Podobně jako se zárodek vyvíjí v dítě, vyvíjí se dítě na

hrával, se začíná otevírat. Dítě dosahuje nových hranic, které pak později opět překročí. Podobně jako se zárodek vyvíjí v dítě, vyvíjí se dítě na SYMBOLIKA ZUBÙ Jak jsem se již zmínila, při svém dalším zkoumání jsem začala u předních řezáků. Pozorovala jsem totiž u svých pacientů a naučila jsem se od nich, že horní řezáky souvisejí s matkou a otcem.

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Konference 2011 Hlas jako terapeutický nástroj

Konference 2011 Hlas jako terapeutický nástroj Otevři se, zvuč a naslouchej! MgA. Olga Štěpánová Hlas je signál hovořící o stavu duše. Vyzývá ke komunikaci s okolním světem, ale také dává informaci o energiích v duchovním i fyzickém těle. Pomocí nejrůznějších

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM

MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM TEXT VLADIMÍR MÜNZ FOTO??????????? MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM THOMAS GREINER (1958) vyrůstal podle svých slov v normální německé rodině. Problém byl ale v tom, že nemohl

Více

Světová literatura od poloviny 19. století

Světová literatura od poloviny 19. století Světová literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou FRANCIS SCOTT FITZGERALD Velký Gatsby VY_32_INOVACE_06_3_13_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více