Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg"

Transkript

1 Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne , Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Členové revizní komise: as. MUDr. Matoušková, doc. Kočvara, doc. Doležel, Sekretariát: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová Hosté: MUDr. Čapoun, prim. MUDr. Jandejsek, Mgr. Daniela Stráníková (PHC) Omluveni: doc. Zachoval, prof. Hanuš Program: (06_02 Program_schuze vyboru CUS) 1. Kontrola zápisu z minulé schůze (Hora) (06_03_Zapis_ze_schuze_vyboru_21612) V zápisu z minulé schůze jsou barevně vyznačeny nesplněné úkoly a doplnění 2. Tvorba nového webu ČUS (Broďák, Črepová, Host: Mgr. Stráníková PHC) (06_04a_Webové stránky ČUS.doc, 06_04b_CUS_&_PHC.pptx, 06_04c_obsah.docx, 06_04d_Urodynamické vyšetření.docx) Prof. Babjuk informuje o změně společnosti zajišťující chod stránek, o probíhající tvorbě nových stránek a o personálním zajištění dalšího chodu stránek. Tyto kroky byly provedeny na základě posledního jednání výboru. Byla ukončena spolupráce s panem Hruškou a zahájena nová se společností PHC. Tato společnost se rovněž podílí na přípravě nových stránek. Na tvorbě nových stránek aktivně spolupracuje Mgr. Črepová, která bude mít na starosti i jejich další rozvoj a koordinaci dalších kroků, bude kontaktní osobou pro společnost PHC. Zodpovědnou osobou ze strany ČUS je webmaster, doc. Broďák. Vznik nových stánek a jejich provoz do konce roku je zajištěn za podpory společnosti Astellas mimo rámec partnerské smlouvy. Paní mgr. Stráníková prezentuje informace o společnosti PHC (PearsHealthCyber), o stavu redesignu stránek ČUS a následném servisu provozu nových stránek. Diskutována možnost optimalizace nových stránek, Mgr. Stráníková v tomto směru pošle do měsíce návrh kalkulace. Převod na nové stránky proběhne , oficiální spuštění proběhne na výroční konferenci ČUS v rámci plenární schůze. Upoutávka na nový web bude umístěna do Bulletinu popř. formou reklamy do České urologie (zajistí Mgr. Bartlová). Doc. Broďák informuje převodu správy stránek mezi panem Hruškou a PHC, který proběhl bez komplikací, finanční závazky vůči panu Hruškovi byly vyrovnány.

2 Významnou součástí nového webu budou pacientské stránky: Mgr. Črepová informuje o vývoji pacientských stránek viz dokument webové stránky CUS.doc. Výbor bude informovat členy ČUS, bude stimulovat zasílání příspěvků (na plenární schůzi ČUS a poté v bulletinu). Bude připraven souhlas s uveřejněním materiálů pro jednotlivé autory. Mgr. Črepová požádala v této souvislosti výbor o souhlas kontaktovat právníka (JUDr. Vacek z ČLS, případně JUDr, Mach z lékařské komory, JUDr, Kastner z AIFP.) schváleno. Budou připraveny příklady nejčastějších dotazů (FAQ) a odpovědi na ně zpracují rezidenti pod vedením dr. Čapouna ČUS zváží podporu jejich účasti na zahraničních kongresech, text na úvodní stranu připraví prof. Babjuk, úvodní text o významu prevence urologických onemocnění připraví doc. Broďák, případně ve spolupráci s prof. Babjukem. Dr. Čapoun informuje o práci mladých lékařů při vývoji pacientských stránek viz. dokumenty obsah.doc a urodynamické vyšetření.docx. Zapojeni jsou mladí urologové a rezidenti. Již byla zpracována témata karcinom prostaty, erektilní dysfunkce, karcinom ledviny...atp. Doc. Broďák informuje o spolupráci se společní GSK při tvorbě pacienstkých stránek ČUS umožní na svých stránkách pro pacienty odkazy na pacientské stránky jiných subjektů ale pouze v případě, že se jedná o partnery ČUS. Společnosti budou na tuto skutečnost upozorněny v Bulletinu pro sponzory ČUS. Definitivně odkaz odsouhlasí doc. Broďák na základě kontroly kvality a charakteru stránek. Fotografie a obrázky odsouhlasen nákup nezbytné fotodokumentace z databanky. Další body k webu: Materiály k jednotlivým sekcím nejsou úplné. Materiály pediatrické sekce zajistí pan doktor Husar, dodání materiálů andrologické sekce bude dále urgováno. Navrženo pozvat zástupce andrologické sekce na prosincové jednání výboru (zajistí Mgr. Bartlová ve spolupráci s prof. Babjukem) diskutována bude další strategie společnosti a spolupráce v oblasti andrologie. Profesor Babjuk apeluje na kolegy, aby dodávali zajímavé příspěvky z pořádaných akcí na web abstrakta, přednášky, videa ze sympozií. Koordinuje doc. Broďák ve spolupráci s Mgr. Črepovou. Profesor Pacík zpracoval překlad textů o lithiáze a souhlasil s umístěním na web, za což mu výbor děkuje. Prof. Pacík byl osloven za strany EAU ke spolupráci na překladu materiálů pro pacienty ze stránek EAU do češtiny. Výbor nesouhlasí, aby ČUS financoval tvorbu material pro stránky EAU. Další kroky s prof. Pacíkem projedná prof. Babjuk. 3. Výroční konference 2012 (Krhut, Petřík) Doc. Krhut informuje o stavu příprav konference ČUS v Ostravě. Program je k dispozici na webu ČUS, během příštího týdne bude přes ing rozeslán členské základně. Sponzoring: zúčastní se 30 firem z oblasti farmacie i mimo ni. Přihlášeno je aktuálně 300 účastníků, předpoklad 600. Jsou připraveny přenosy z operačních sálů hrazeno sponzory (Agel, Cesnet) informace bude v bulletinu č.5. Doc. Krhut připraví informaci pro ing. Doprava vlakem příjezd do Ostravy ve 13 hodin připravena doprava z nádraží

3 Zahraniční hosté viz. program rozvržení patronů pro zahraniční hosty dořeší prof. Babjuk s doc. Krhutem. Soutěž ČUS o nejlepší publikaci vyhodnotí doc. Jarolím do 20. října a předá informaci o výsledku doc. Krhutovi, aby mohl připravit vše potřebné pro předání ceny na konferenci. Bude uděleno čestné členství diplom a dárek zajistí sekretariát ( Kč), kytici pořadatelé konference. V této souvislosti byl zadán úkol zpracovat registr čestných členů ČUS zajistí MUDr. Rosenberg, As. MUDr. Petřík, Mgr. Bartlová Profesor Babjuk referuje o plánu mediální komunikace v souvislosti s konferencí aktivity budou rozděleny mezi členy výboru ČUS viz dokument Plán mediální komunikace VIIXI 2012.xlsx As. Petřík informuje finančním rozpočtu konference. Plánovaný rozpočet 4 mil. Kč (2,1 mil od farmaceutických společností tis za kongresové poplatky tis zaplatí ČUS). Oproti loňskému roku přibývá doprava Při nedostatku financí bude upraven rozsah, případně zrušeny welcome drink a coffee breaky. Ušetřeno na EBU certifikaci. Rezerva 100tis. Prof. Hora žádá o setkání redakční rady České urologie v rámci konference, zřejmě pro toto setkání nebude časový prostor. 4. Cena prof. Hradce (06_05_Cena prof Hradce návrh def.doc) Byl upraven text odsouhlaseno jednohlasně. 5. Cena prof. Hradce nominace za rok 2012 Výbor jednohlasně rozhodl, že cena pro letošní rok bude udělena bez finanční odměny. Udělení ceny za rok 2012 V řádném termínu navrženi dva kandidáti: profesor Dvořáček a docent Morávek. Výbor před hlasováním upřesnil podmínky: cena bude udělena v případě, že některý z navržených získá více než polovinu hlasů přítomných členů výboru (tedy 4 ze 7). Při tajném hlasování získal profesor Dvořáček 2 hlasy, Doc. Morávek 3 hlasy, 2 členové výboru se zdrželi hlasování. Cena tedy pro rok 2012 nebude udělena. 6. Udělení čestného členství ČUS (06_06a_CV prim. Toufarová.pdf, 06_06b_Mikulíček.doc) Na čestného člena ČUS byla navržena prim. Toufarová výbor schválil návrh 7 hlasy, prim. Mikulíček návrh schválen 6 hlasy, 1 člen výboru se zdržel hlasování, prof. Abrahamsson návrh schválen 7 hlasy. 7. Sazebník výkonů, jednání komise SZV (Zachoval) (06_07_VZP_jednáni_urologie 3_9_2012 def rev) - O jednání Pracovní skupiny k Sazebníku zdravotních výkonů (PS SZV) k robotice podrobně informuje společná zpráva těch, kteří se účastnili (Babjuk, Hora, Petřík, Zachoval) pro výbor ČUS a pro bulletin Pracovní skupina (as. Petřík, doc. Zachoval) provedla finální úpravu registračních listů (v koordinaci s dalšími společnostmi). As Petřík referuje o podrobnostech

4 kódů pro radikální prostatektomii, resekci ledviny, pyeloplastiku, respective extensivní lymfadenektomii (materiálový kód). Návrh registračního listu cystektomie byl stažen bude řešena jako pilotní projekt. Výbor v této souvislosti zdůrazňuje nutnost přijetí koncepce dalšího rozvoje robotické operativy v urologii. Koncepce by měla zahrnovat definici pracoviště, kde by byly další systémy instalovány vč. podmínek, definovat návaznost na systém urologické a onkologické péče (onkologická centra) a definovat protokol dalšího sledování, který umožní hodnocení výsledků. Prof. Hora informuje o návrhu těchto kritérií. Prof. Babjuk tento postoj prezentoval na konferenci společnosti robotické chirurgie, které se zúčastnil náměstek Nosek I při jednání s náměstkem Polákem, ke kterému byl pozván spolu se zástupci gynekologicko- porodnické společnosti. Diskuse na toto téma. Dokument o návrhu koncepce robotické chirurgie a příspěvek do bulletinu o robotické chirurgii bude rozeslán členům výboru a revizní komisi + panu primáři Jandejskovi (Mgr. Bartlová) - Byla vytvořena pracovní skupina výboru ČUS k úhradám zdravotní péče (Broďák, Jandejsek, Matoušková, Petřík, Zachoval), která si rozdělila úkoly na nejbližší období: o Kompletní revize všech Registračních listů našich výkonů v SZV, který je nyní uveden na stránkách MZd (kultivar) smyslem je korekce již zastaralých dat a možných chyb vzniklých při inkorporaci Registračních listů do softwaru MZd. Budou kontrolovány všechny položky Registračních listů (personální, materiálové, lékové, ceny, ). Výkony byly rozděleny mezi: Jandejsek, Matoušková, Petřík, Zachoval. o Revize úhrad jednotlivých výkonů pomocí DRG systému smyslem je nalézt výkony, které jsou podhodnoceny. Provede: doc. Broďák. Profl Babjuk referuje o jednání na VZP, které se týkalo plánovaných změn struktury nemocniční léče (další účastníci: doc. Zachoval, dr. Šustková z VZP, další zástupce VZP a pojišťovny Škoda). Zástupci ČUS zopakovali své stanovisko k počtu klíčových výkonů (včetně názoru, že nedosažení počtu nemůže znamenat zánik oddělení), k problematice jednodenní chirurgie a společného lůžkového fondu. Současně vyslovili požadavky v některých specifických oblastech (mužská inkontinence apod.) Viz. zápis z jednání na VZP. 8. Logo ČUS viz. dokument (06_08_CUS logo_old_barevne_provedeni) Na základě úkolu z předchozí schůze ČUS připravilo grafické studio několik návrhů nového loga ČUS a návrhy na renovaci původního loga. Po průběžném vyřazování variant se do úzkého výběru dostaly dvě varianty viz. dokument : řádek č.1 zachované původní logo 5 hlasů, řádek č.2 inovované původní logo 2 hlasy. Výbor odsouhlasil, že staré logo zůstane nezměněno, bude zdigitalizováno a dostupné v několika barevných verzích.

5 9. Podpora účasti na zahraničních konferencích v příštím roce (ESOU, EAU ) (Babjuk) Prof. Babjuk vyjednal se společností Ipsen možnost vyslání dvou členů na konferenci ESOU (leden 2013) a jednoho na výroční konferenci EAU (březen 2013) a se společností Astellas vyslání jednoho člena na výroční konferenci EAU (vše mimo rozpočet ČUS). Další účast na konferenci EAU (pro 5 účastníků) bude hrazena z prostředků věnované spol. GSK v rámci partnerské smlouvy. Kritériem bude publikační aktivita, včetně časopisu Česká Urologie, grantové projekty a práce ve prospěch společnosti (web apod). Mudr Čapoun zašle seznam lékařů, kteří spolupracovali na webu ČUS, bude informovat o podmínkách i další rezidenty. 10. Podpora účasti na CEM ČUS zvážil dodatečné přihlášení mladých lékařů o podporu účasti na CEM na základě aktivní účasti. MUDr. Štěpán Veselý, FN Motol ubytování uhradí spol. Sandoz (náhradník za MUDr. Hrbáčka), ČUS uhradí pouze kongresový poplatek MUDr. Viktor Eret, FN Plzeň výbor ČUS podporu odsouhlasil MUDr. Ivan Trávníček, FN Plzeň výbor ČUS souhlasí s podporou účasti pouze za podmínek, když se MUDr. Trávníček spojí s MUDr. Čapounem a bude spolupracovat na tvorbě webových stránek (informovat jej bude Mgr. Bartlová). MUDr. Josef Košina, MUDr. Petr Hušek FN HK se přihlásili po stanoveném termínu, proto byla jejich žádost zamítnuta. Všichni žadatelé, kterým byla schválena podpora účasti na CEM musí mít řádně zaplacené členství v ČUS. 11. Dotazníky ambulantní složka aktuální stav (Rosenberg, Zachoval) Ambulantní složka MUDr. Rosenberg referuje o průběhu dotazníkové akce 2. kolo dotazníků bylo rozesláno. V polovině října MUDr. Rosenberg obtelefonuje pracoviště, která doposud dotazníky nedodala. Vyhodnocení bude hotovo do konce listopadu. V lůžkové sféře jsme obdrželi většinu dotazníků zpět. Doc. Zachoval osobně telefonicky nyní kontaktuje všechny primáře pracovišť, od kterých jsme dotazníky neobdrželi (cca 20 pracovišť důvody jsou různé: čekání na dopady nové personální vyhlášky, změny na primářských postech, změny mailových adres, neochota) s žádostí o vyplnění. O těch, kde neuspěje během 4 týdnů, bude informovat výbor. 12. Dlužníci ČUS (Bartlová) (06_09_Dlužníci ČUS přehled k 21.8.) Aktuální stav k (Bartlová) k tomuto datu je 129 dlužníků. Seznam dlužníků bude zaslán výboru ke kontrole čelenové výboru se pokusí označit Ty, kteří se odstěhovali z ČR nebo již nežijí. Po této kontrole bude zasláno všem ostatním dlužníkům upozornění. Ti, kteří nezaplatí, budou platit plný kongresový poplatek na konferenci ČUS. Podrobnosti dohodne Mgr. Bartlová s paní Šafránkovou (Hanzo) 13. Zpráva pokladníka (As. Petřík) a výhled na financování v příštím roce (as. Petřík, prof. Babjuk) As Petřík referuje o stavu rozpočtu pro rok Společnost GSK chce posunout splatnost části druhé poloviny sponzorského daru. Výbor ČUS souhlasí s uzavřením dodatku spol. GSK uhradí 750 tis do konce roku 2012 a 250 tis na začátku roku Pro spol. GSK bude

6 vypracováno vyúčtování na základě příloh smlouvy GSK ČUS. Vypracuje Mgr. Bartlová a as. Petřík. Je vytvořen dokument přehled smluv se sponzory a splatnosti jednotlivých sponzorských příspěvků. Sekretariát a prof. Babjuk průběžně komunikují s partnery ohledně předpokladu podpory v roce As. Petřík prezentuje tabulku s předpokládanou podporou. Vzhledem k předpokladu napjatějšího rozpočtu pro příští rok výbor diskutuje o možnostech řešení. Výbor v tomto směru navrhuje ukončit korporátní členství v EAU vzhledem k malé efektivitě plošného členství. Zrušení korporátního členství v EAU musí být odsouhlaseno plenární schůzí. Výbor jednohlasně odsouhlasil navrhnout ukončení korporátního členství v EAU členské základně na plenární schůzi. Dalším prostředkem k udržení vyrovnaného rozpočtu ČUS by měla být snaha o zvýšení inzerce v České Urologii, respektive oslovení dalších společností k uzavření partnerských smluv. Doc. Broďák v tomto směru navrhuje oslovit spol. Recordati (zajistí sekretariát a prof. Babjuk) Prof. Babjuk informuje o nabídce spol. Pragomed, která obchoduje s potravinovými doplňky na urologické potíže a má zájem o sponzoring ČUS. Výbor spolupráci jednoznačně zamítl. 14. Různé: noví členové (Bartlová) (06_10_noví_členové) MUDr. Luňáček schválen, MUDr. Študent zamítnut z důvodu neúplně vyplněné přihlášky bude instruován sekretariátem k správnému vyplnění (Mgr. Bartlová), doplněnou žádost projedná výbor při příští schůzi členství doc. Richarda Fiala v ČUS. Členství pana docenta Fialy bylo zrušeno z důvodu neplacení příspěvků po dobu delší než dva roky ke , a to nejen v ČUS, ale i v chirurgické, onkologické společnosti a společnosti lékařů za bezpečný život. Pokud uhradí dlužné poplatky, bude automaticky ČLS přijat zpět. Poplatky však musí uhradit všem společnostem, kde dluží. konference 2014 diskutováno místo konání. Vzhledem k tomu, že konference 2013 se koná na západě republiky, preferoval by výbor Moravu. Za optimální by považoval konání konference v Brně. As. Petřík projedná s paní Šafránkovou (spol. Hanzo) prostorové a technické možnosti. zveřejnění jmen atestovaných lékařů např. v Bulletinu výbor odsouhlasil cévky pro paraplegiky dopis CZEPA (06_11_CZEPA_CUS_9.12.doc). Výbor vypracování stanoviska odsouhlasil, vypracuje docent Zachoval komise lékové politiky: (06_12_Stanovisko CUS k HoZXGEVA.doc, 06_13_Hytrin stanovisko ČUS, 06_14_kaptorpil pro léčbu cystinové litiázy) Jarolím s MUDr. Matouškovou informují o podnětu zaslanému lékové komisi ČLS JEP, na základě kterého budou od 1. ledna 2013 uvedeny v číselníku všechny registrované léčivé přípravky, i ty které nemají úhradu od pojišťovny. Informace

7 budou přejímány ze SÚKLu, nikoliv z číselníku VZP Dále bylo vypracováno Stanovisko ČUS k HoZ HZVXGEVA SUKLS98493/2012 návrh úpravy omezení preskripce, zasláno vyjádření k registraci přípravku Hytrin. Pro kaptopril, který byl vyřazen z úhrady, lze požádat o specifický léčebný program. Zapsala: N. Bartlová Kontrola: M. Babjuk

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013)

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 18. 6. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, doc. Zachoval, prof. Hanuš, MUDr. Rosenberg

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut, MUDr. Rosenberg

Více

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00 Zpráva č. 33 z jednání výboru ČSKB Květen 2005 1. Zpráva pokladníka Hospodaření OS klinické biochemie v roce 2004 Běžné hospodaření celkem z toho daňové NASKL nákup materiálu 310 946,84 9 356,50 opravy

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Přítomni: František Zumr (místopředseda pro ekonomiku), Mgr. Roman Michálek, PhD. (výkonný

Více

Zpráva č. 27 z jednání výboru ČSKB listopad 2004

Zpráva č. 27 z jednání výboru ČSKB listopad 2004 Zpráva č. 27 z jednání výboru ČSKB listopad 2004 V úvodu jednání předal předseda RNDr. Josefu Kratochvílovi za jeho dlouholetý podíl a významný přínos na činnosti společnosti čestné členství. Blahopřejeme.

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů říjen 2003 číslo 8 ročník 3 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Depistáž očních vad Katarakty v dětském věku Glaukom v dětském věku Strabismus tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR za rok 2005 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny

Více

Výborová schůze ČSARIM, Praha 5. 4. 2012

Výborová schůze ČSARIM, Praha 5. 4. 2012 Výborová schůze ČSARIM, Praha 5. 4. 2012 Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Nalos, Horáček, Drábková, Kozlík, Mixa, Chytra, Šturma, Dostál, Šrámek, Herold, Černý, Kasal, Novák Omluveni: Březina Hosté: Mrozek,

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů vox_duben2004.qxd 22.4.2004 13:09 StrÆnka 1 duben 2004 číslo 4 ročník 4 časopis praktických dětských lékařů Věkově vázané epileptické syndromy Komplexní péče u dětí Dětská mozková obrna Autismus u dětí

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

[Krizová připravenost zdravotnictví]

[Krizová připravenost zdravotnictví] 0 Číslo: 1/2013 3. ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které vytvářejí, příp. se spolupodílejí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5 časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2005 číslo 7 ročník 5 Dávky sociální péče Posudková služba sociálního zabezpečení Sociálně právní poradna pro PLDD Posuzování zdravotní způsobilosti k

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

ZÁPIS Č.j. 2012/06/09

ZÁPIS Č.j. 2012/06/09 ZÁPIS Č.j. 2012/06/09 Ze schůze u České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 6. září 2012; 10.00 14.30; Guarant, Opletalova 22, Praha 1 Přítomni (bez titulů): Omluveni:

Více

Zápis z jednání řídícího výboru ČTPEZ a jednání členů platformy. ze dne 20. 10. 2010, VSCHT Praha

Zápis z jednání řídícího výboru ČTPEZ a jednání členů platformy. ze dne 20. 10. 2010, VSCHT Praha Zápis z jednání řídícího výboru ČTPEZ a jednání členů platformy ze dne 20. 10. 2010, VSCHT Praha Přítomni: řídící výbor: prof. Šarapatka (UPOL), ing. Kuchtová (ČZU), ing. Hutař (Agrisen s.r.o.), ing. Toman

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2014 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2008 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více