Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha"

Transkript

1 Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha Přítomni: p. Bochnia, p. Čurda, sl. Hapková, p. Chvalný, p. Novák, p. Srba, Omluveni: p. Adámek, p. Bělka, p. Kolář Hosté: p. Mičkal Sekretariát: pí. Drozdová, sl. Korandová Trvání: Pátek , 9:05 14:50

2 Kontrola plnění úkolů Kontrola plnění Splněné úkoly úkolů Úkol č.18/044 Provést nezbytné úkony pro reorganizaci sekretariátu ČSH dle schválené organizační struktury. Úkol č.18/057 Připravit statut komise pro alternativní házenou. Úkol č.18/066 V souladu se schválenými zásadami vyzvat nové kluby přijaté do ČSH v roce 2018 k možnosti požádat o podporu. Úkol č.18/067 Předložit návrh žádosti o dotace MŠMT na rok 2019 v programu strojní investice. Úkol č.18/065 Připravit návrh smlouvy na pořízení licencí software XPS Network s platností od včetně rozpisu uživatelů jednotlivých licencí. Kontrola plnění Nesplněné úkoly úkolů Úkol č.18/007 Připravit návrh změn stanov ČSH k vnitrosvazové diskusi. (Zodpovídá: p. Bochnia, nový termín: ) Úkol č.18/008 Projednat s předsedou OKK výhrady uvedené ve zprávě OKK a poskytnout součinnost při realizaci kontrol. (Zodpovídá: p. Chvalný, nový termín: ) Úkol č.18/034 Předložit konkrétní výklad GDPR pro ČSH a informovat o něm kluby sdružené v ČSH. (upraveno) (Zodpovídá: generální sekretář, nový termín: ) Úkol č.18/061 Připravit zadání pro výběrové řízení na dodávku sportovního vybavení ČSH. (Zodpovídá: p. Kolář, nový termín: ) Kontrola plnění úkolů Úkol č.18/058 (upraveno) Trvající úkoly Uskutečnit setkání se SZH v navrženém formátu a přednést výsledek na nejbližším jednání Exekutivy ČSH. (Zodpovídá: p. Chvalný, p. Kolář, p. Srba termín: ) Úkol č.18/063 Navrhnout koncept pro červnové kvalifikační utkání mužů v Moravskoslezském kraji. (Zodpovídá: p. Bochnia, p. Čurda, p. Kolář, p. Srba, termín: ) Úkol č.18/064 Připravit úpravu textace Zásad činnosti reprezentačních družstev. (Zodpovídá: p. Čurda, p. Adámek, termín: )

3 Hlasování per-rollam Dne vyvolal p. Chvalný hlasování per-rollam o schválení dodatečné částky k projektu podpory trenérské činnosti (mimo systém talentované mládeže). Původní částka 3,5 mil. Kč byla rozdělena mezi prvních 80 klubů. Dalších 19 klubů, které poslaly přihlášku také ve stanoveném termínu, by příspěvek neobdrželo. P. Chvalný tedy předložil návrh na schválení dodatečné částky 598 tis. Kč ke schválení členům Exekutivy. Usnesení: Exekutiva ČSH schvaluje zvýšení limitu projektu podpory trenérské činnosti v klubech mimo systém talentované mládeže na Kč, tak by mohla být podpora poskytnuta všem klubům, které o to požádaly v termínu stanoveném projektem. Hlasování: pro 8, proti 1. Následně proběhla rozsáhlá diskuse na téma talentované mládeže. Stanovy ČSH P. Bochnia informoval o proběhlé schůzce v prosinci za účasti dvou členů Exekutivy, právníka a předsedy Rady ČSH. Hlavním tématem úprav stanov je: postavení, funkce a kompetence Rady ČSH, Konference ČSH, členství fyzických a právnických osob, právní postavení KSH (pobočné spolky, organizační složky) postavení komisí volených konferencí (odvolací, kontrolní) Další diskuse o vybraných ustanovení proběhne na Radě ČSH. Poté bude připraveno paragrafové znění. Marketingová strategie P. Mičkal představil novou marketingovou strategii. Poukázal mimo jiné na důležitost týmovosti, přesné určení měřitelných cílů, provázání marketingu se všemi složkami reprezentace, mládež, regiony a finance, metodika, soutěže a rozhodčí. Marketing by měl všechny tyto složky zastřešovat. Upozornil na nedostatky v současné komunikaci brandu ČSH vůči veřejnosti, hnutí, partnerům, potřebu využívat efektivněji komunikační kanály a v neposlední řadě rozšiřovat marketingovou strategii až na úroveň klubů. K představené strategii proběhla následně diskuse. Součást prezentace marketingové strategie byl rozpočet marketingu na rok 2019 ve třech variantách. K tomuto rozpočtu bude přihlédnuto při sestavování celkového rozpočtu na rok 2019.

4 Úkol č.18/068 Zhodnocení hospodaření za rok 2018 a výhled rozpočtu pro rok 2019 P. Chvalný seznámil ostatní členy Exekutivy s odhadovaným výsledkem hospodaření, který bude výrazně plusový. Exekutiva ČSH projednala základní rozpočtové priority na rok 2019 v investiční oblasti Přestavba prostor na kanceláře v nových prostorech na Pankráci informační systém vč. metodického portálu povinný podíl na nákupu strojních investic pořízených ze státních dotací V neinvestiční oblasti bude připraven na loňském modelu s úpravami zejména podle struktura zaměření neinvestiční dotací MŠMT Připravit první verzi rozpočtu pro rok 2019 a předložit jej na příštím jednání Exekutivy ČSH. Zodpovídá: p. Chvalný Termín: Žádost ČSH o dotaci na SZNR 2019 Exekutiva se seznámila s podmínkami pro podání žádosti o dotaci na SZNR 2019 s 20 % participací žadatele se zaměřením na talentovanou mládež a reprezentaci. Zamýšleno je zažádat až o 1-3 mobilní povrchy včetně branek a případně jeden užitkový automobil. Na téma proběhla diskuse s následujícím výsledkem. Exekutiva rozhodla požádat o 5 mil. Kč na 3 mobilní povrchy včetně branek a užitkový automobil (pravděpodobná nabídka účastníků výběrového řízení bude na uvedený majetek pravděpodobně nižší) Usnesení: Exekutiva ČSH schvaluje podání žádosti na dotaci MŠMT v podprogramu 133 D 523 Rozvoj materiálové technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže v rozsahu 5 mil. Kč. Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Komise pro alternativní druhy házené Exekutiva ČSH se seznámila s předloženým statutem komise pro alternativní druhy házené. Usnesení: Exekutiva ČSH schvaluje statut komise pro alternativní druhy házené. Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Přijetí nového klubu ke členství ČSH P. Novák předložil přihlášku ke členství v ČSH nového klubu Handball Club Nový Jičín, z.s. Usnesení: Exekutiva ČSH schvaluje členství klubu Handball Club Nový Jičín, z.s. Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5 Různé Exekutiva ČSH se seznámila s průběhem Konference mládeže organizačně velmi dobře zajištěna, zpracování materiálu z Konference zajistí zaměstnanci sekretariátu p. Čurda informoval o možnosti zapojit se do časové omezeného rozšíření projektu basketbalu každý koš pomáhá na více sportů. Podrobnosti budou předány marketingové komisi Exekutiva ČSH projednala návrh na svolání schůzky šéftrenérů k tématu talentované mládeže sl. Hapková informovala o spuštění první etapy implementace XPS Network Exekutiva ČSH bude na příštím jednání projednávat hodnocení účasti českého družstva na ME žen 2018 ve Francii. Reprezentační komise připraví podkladový materiál. Exekutiva se do příštího jednání seznámí s rozeslaným materiálem EHF k pořádání evropských šampionátů M20 a M18 (Mistrovství Evropy B). Šampionáty se konají v červenci a srpnu roku Exekutiva vzala na vědomí postup ČSH při realizaci smluv mezi CS Handball a MOL a mezi CS Handball českými kluby MOL P. Chvalný informoval o reorganizaci sekretariátu. Ta je v tuto chvíli úspěšně ukončena, obsazeny jsou všechny zamýšlené pozice. Příští jednání Exekutivy ČSH Příští jednání Exekutivy ČSH se koná dne v sídle ČSH Praha 1, Bolzanova 1. Zapsala Zpracoval Petra Korandová Petra Korandová, Jaroslav Chvalný Datum

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 11 7. 3. 2019 Praha Přítomni: p. Adámek, p. Bělka, p. Bochnia, p. Čurda, sl. Hapková, p. Chvalný, p. Kolář, p. Srba Omluveni: p. Novák Sekretariát: pí.

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha. Přítomni: Omluveni:

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha. Přítomni: Omluveni: Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 8 6. 12. 2018 Praha Přítomni: Omluveni: p. Bochnia, p. Čurda, sl. Hapková, p. Chvalný, p. Kolář, p. Novák, p. Srba p. Adámek, p. Bělka Hosté: p. Nosek

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 10 30. 1. 2019 Praha Přítomni: p. Adámek, p. Bochnia (do 14:20), p. Čurda (do 14:00), p. Chvalný, p. Kolář, p. Novák, p. Srba Omluveni: p. Bělka, sl. Hapková

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 14 30. 5. 2019 Praha Přítomni: p. Adámek, p. Bělka (do 12:15), p. Čurda (do 12:00), p. Chvalný, p. Kolář, p. Novák, p. Srba Omluveni: p. Bochnia, sl. Hapková

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 12 4. 4. 2019 Praha Přítomni: p. Adámek, p. Bělka, p. Bochnia, p. Čurda, sl. Hapková, p. Chvalný, p. Kolář (od 10 hod), p. Novák, p. Srba (do 16:10) Omluveni:

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha. Přítomni:

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha. Přítomni: Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 7 1. 11. 2018 Praha Přítomni: Omluveni: p. Adámek, p. Bělka, p. Čurda, p. Chvalný, sl. Hapková, p. Kolář, p. Novák, p. Srba, p. Bochnia - Trvání: Čtvrtek

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 4 12. 7. 2018 Praha Přítomni: Omluveni: p. Adámek, p. Bochnia, p. Čurda, p. Chvalný, p. Kolář, p. Novák, p. Srba p. Bělka, sl. Hapková Trvání: Zahájení

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha. Kontrola plnění úkolů

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha. Kontrola plnění úkolů Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 3 12. 6. 2018 Praha Přítomni: p. Bělka, p. Bochnia, p. Čurda, sl. Hapková, p. Chvalný, p. Novák, p. Srba Nepřítomni: p. Adámek, p. Kolář Hosté: p. Kozma,

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha. Přítomni:

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha. Přítomni: Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 6 4. 10. 2018 Praha Přítomni: Omluveni: p. Adámek, p. Bělka, p. Čurda, p. Chvalný, sl. Hapková, p. Kolář, p. Novák, p. Srba p. Bochnia Trvání: Čtvrtek

Více

Zápis z 31. zasedání Exekutivy ČSH Praha, dne

Zápis z 31. zasedání Exekutivy ČSH Praha, dne Zápis z 31. zasedání Exekutivy ČSH Praha, dne 11.4.2018 Přítomni: 6 Šrámková, Simu, Žďárský, Haber, Duda, Bělka (přes Skype) Hosté: Deml, Melničuk, Konečný Místo konání: sídlo ČSH, zasedací místnost Trvání

Více

Zápis z jednání Exekutivy ČSH č. 5 Praha,

Zápis z jednání Exekutivy ČSH č. 5 Praha, Zápis z jednání Exekutivy ČSH č. 5 Praha, 10.6.2016 Přítomni: Hosté: Omluveni: Radek Bendl, Liběna Šrámková, Vladimír Haber, Miroslav Duda (do 20:30), Tomáš Augustýn, Vangelis Simu, Jiří Žďárský, Róbert

Více

Zápis z 26. jednání Exekutivy ČSH Praha,

Zápis z 26. jednání Exekutivy ČSH Praha, Zápis z 26. jednání Exekutivy ČSH Praha, 12. 1. 2018 Přítomni: R. Bendl, L. Šrámková, V. Haber, M. Duda, V. Simu, J. Žďárský, J. Bělka (od 13:30) Omluveni: Hosté: R. Miček, J. Sviták Místo konání: ČSH,

Více

Zápis z 23. jednání Exekutivy ČSH Praha,

Zápis z 23. jednání Exekutivy ČSH Praha, Zápis z 23. jednání Exekutivy ČSH Praha, 3. 11. 2017 Přítomni: R. Bendl, L. Šrámková, V. Haber, J. Bělka, T. Augustýn M. Duda (do 16:15) V. Simu, J. Žďárský Hosté: R. Miček, J. Sviták Místo konání: ČSH,

Více

Rytířsko

Rytířsko Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 5 30. 31. 8. 2018 Rytířsko Přítomni: Omluveni: p. Adámek, p. Bělka (30.8. do 14 hod), p. Bochnia, p. Čurda (30.8. do 16 hod), p. Chvalný, sl. Hapková,

Více

Zápis z 30. zasedání Exekutivy ČSH Praha, dne

Zápis z 30. zasedání Exekutivy ČSH Praha, dne Zápis z 30. zasedání Exekutivy ČSH Praha, dne 28.3.2018 Přítomni: 5 - Simu, Žďárský, Haber, Bělka, Duda; omluvena - Šrámková Hosté: Miček (body 1-2 programu), Melničuk, Konečný Místo konání: sídlo ČSH,

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20. 22.3.2015 Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20. 22.3.2015 Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20 22.3.2015 Praha Přítomni: Hosté: Nedostavil se: L.Vondráčková, A.Pospíšil, M.Barda, L.Adámek, M.Bartoň, P.Novák, R.Bendl J.Sviták, V.Chalupa A.Staněk

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Zápis z jednání Exekutivy ČSH č. 3 Praha

Zápis z jednání Exekutivy ČSH č. 3 Praha Zápis z jednání Exekutivy ČSH č. 3 Praha -3.4.2016 Přítomni: Radek Bendl, Liběna Šrámková, Miroslav Duda (od 10:50), Vladimír Haber, Vangelis Simu, Jiří Žďárský, Tomáš Augustýn, Michal Barda, Luboš Hübner

Více

Zápis z 24. jednání Exekutivy ČSH Praha,

Zápis z 24. jednání Exekutivy ČSH Praha, Zápis z 24. jednání Exekutivy ČSH Praha, 1. 12. 2017 Přítomni: R. Bendl, L. Šrámková, V. Haber, M. Duda (do 12:30), V. Simu, J. Žďárský Omluveni: J. Bělka, T. Augustýn Hosté: R. Miček, J. Sviták Místo

Více

Zápis z 14. jednání Exekutivy ČSH Praha,

Zápis z 14. jednání Exekutivy ČSH Praha, Zápis z 14. jednání Exekutivy ČSH Praha, 31. 3. 2017 Přítomni: Radek Bendl, Liběna Šrámková, Tomáš Augustýn (od 14:30), Vladimír Haber, Daniel Novotný (od 18:00), Jiří Žďárský Hosté: R. Miček, J. Sviták,

Více

1) Prezence a zahájení jednání

1) Prezence a zahájení jednání Zápis č. 8 ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území konaného dne 29. 1. 2015 Přítomni: Nepřítomni: Hosté: Počet členů řídícího výboru: 16 s právem hlasovat 13 členů bez

Více

Zpráva o výsledcích hospodaření FAČR a schválení zásad pro rozdělování společných zdrojů FAČR. (21. ŘVH FAČR, bod programu č. 9)

Zpráva o výsledcích hospodaření FAČR a schválení zásad pro rozdělování společných zdrojů FAČR. (21. ŘVH FAČR, bod programu č. 9) Zpráva o výsledcích hospodaření FAČR a schválení zásad pro rozdělování společných zdrojů FAČR (21. ŘVH FAČR, bod programu č. 9) HOSPODAŘENÍ FAČR v roce 2018 Výrok auditora k účetní závěrce FAČR roku 2018

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Zápis z 10. jednání Exekutivy ČSH Cheb,

Zápis z 10. jednání Exekutivy ČSH Cheb, Zápis z 10. jednání Exekutivy ČSH Cheb, 25. 11. 2016 Přítomni: Hosté: Radek Bendl, Liběna Šrámková, Tomáš Augustýn, Vladimír Haber, Daniel Novotný, Vangelis Simu (od 13:30), Miroslav Duda, Jiří Žďárský

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 04. 2016; čas jednání 15:00 20:00 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, P.

Více

STATUT Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky

STATUT Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky STATUT Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky Preambule Odborný sportovní úsek je odborným orgánem Svazu lyžařů České republiky (SLČR) bez vlastní právní subjektivity. Odborný sportovní

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE Telefon/fax : 466 300 964 e-mail: kspce.cstv@quick.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT RADY MLÁDEŽE ČVS Číslo směrnice: 14/2011 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 20. července 2011 Účinnost od:

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Zápis jednání Výkonného výboru RSHb Čechy Východ konaného dne 12.10.2016 v Pardubicích, ul. K Vinici 1901 Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Petr Špaček Omluven: Pavel Štefka Host:

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

ZÁPIS z 53. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 2. května 2016

ZÁPIS z 53. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 2. května 2016 ZÁPIS z 53. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 2. května 2016 čj. DFF/184/16 Přítomni: členové AS FF UHK dle přiložené prezenční listiny Omluven: Bc. Tomáš Tázlar Hosté:

Více

Zápis z II 54. řádného jednání Výkonného výboru České asociace stolního tenisu

Zápis z II 54. řádného jednání Výkonného výboru České asociace stolního tenisu Zápis z II 54. řádného jednání Výkonného výboru České asociace stolního tenisu Datum: 30. 1. 2019 od 13.00 hodin, Sídlo ČAST, Praha 6 Strahov, Zátopkova 100/2 Přítomni: Z. Špaček - předseda VV ČAST, P.

Více

Zápis č. 11 ze schůze výboru ČBF, která se konala dne v Praze

Zápis č. 11 ze schůze výboru ČBF, která se konala dne v Praze Zápis č. 11 ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 27.3.2018 v Praze Přítomni: M. Jansta, I. Zach, Z. Bříza, P. Čeněk, D. Kurucz, J. Mayer, T. Kotrč, Z. Latík - DOR, M. Konečný GS Omluveni: Jiří Zídek,

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

Zásady sestavení Exekutivy ČSH na období 2016-2020 (navrhování kandidátů pro volby na mimořádné konferenci ČSH)

Zásady sestavení Exekutivy ČSH na období 2016-2020 (navrhování kandidátů pro volby na mimořádné konferenci ČSH) Zásady sestavení Exekutivy ČSH na období 2016-2020 (navrhování kandidátů pro volby na mimořádné konferenci ČSH) I. Volby do Exekutivy ČSH Konference ČSH rozhodla dne 29. srpna 2015 v souladu se stanovami

Více

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO:

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO: Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu FBS Olomouc, o. s., Sukova, 77900 Olomouc IČO: 658798 Program jednání: Zahájení valné hromady Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Volba

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 1. 31.7.2013 Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 1. 31.7.2013 Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 1 31.7.2013 Praha Přítomni: Omluvena: Hosté: A. Pospíšil, K.Poláková, M.Barda, M.Bartoň, D.Čurda, P.Novák, A.Staněk, P. Jaroň, R.Bendl P.Kheková L.Vondráčková,

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 25 13.8.2015 Praha Přítomni: Hosté: L.Vondráčková, A.Pospíšil, L.Adámek (do 17:30), M.Barda, M.Bartoň, P.Novák, R.Bendl, J.Sviták, V.Chalupa, J.Konečný

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015

Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015 Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015 Přítomni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Jozek, Pavel Chadim, Marek Rejman, František Přibyl Jednání VV ČBA 29. 30. dubna v Praze. Schůze zahájena 29. dubna

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 21. 17.4.2015 Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 21. 17.4.2015 Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 21 17.4.2015 Praha Přítomni: Hosté: Nedostavil se: L.Vondráčková, A.Pospíšil, M.Barda, L.Adámek, P.Novák, R.Bendl, M.Bartoň (do 18:30), J.Sviták, V.Chalupa,

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 2 6.9.2013 Praha Přítomni: A.Pospíšil, P.Kheková, K.Poláková, M.Barda, M.Bartoň, D.Čurda, P.Novák, A.Staněk, R.Bendl Hosté: L.Vondráčková, P.Jaroň, K.Nocar,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 05. 2015; čas jednání 16:08-18:38 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T.

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 08. 10. 2015; čas jednání 15:00-19:57 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák Omluven:

Více

Zápis 81/2014/V Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Zápis 81/2014/V Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne Zápis 81/2014/V Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne 5.5.2014 Přítomno 5 členů RM a tajemník. Rada města schvaluje ověřovateli zápisu pana Petra Mareše a paní Evu Tuhárskou. Rada města schvaluje

Více

Usnesení č. 01/0613, kde Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky:

Usnesení č. 01/0613, kde Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky: I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP Materiál obsahuje přehled plnění usnesení z jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP nebo Rada ) dne 18. června 2013

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 1. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 1. jednání ZÁPIS z 1. jednání Výkonného výboru České baseballové asociace konaného dne 11. 1. 2017 v 18:00 hod. salónek HK, hotel Kotyza, Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich,

Více

Zápis č.2/2018 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne

Zápis č.2/2018 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne Zápis č.2/2018 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 15.5.2018 V Praze dne 15.5. 2018 od 17:00 hod Přítomni za Radu: L.Forejtek (LF), F.Brýdl (FB), K.Vlček(KV), M.Štěpán (MŠ), S.Kmoch (SK) Omluvena: E.Kurfuerstová

Více

Zápis z 15. jednání Exekutivy ČSH Praha,

Zápis z 15. jednání Exekutivy ČSH Praha, Zápis z 15. jednání Exekutivy ČSH Praha, 27. 4. 2017 Přítomni: R. Bendl, L. Šrámková, T. Augustýn (do 16:00), V. Haber (do 18:00), J. Bělka (do 18:00), J. Žďárský, M. Duda (do 18:00), V. Simu Hosté: J.

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

Financování členských a pobočných spolků FAČR pro rok 2018

Financování členských a pobočných spolků FAČR pro rok 2018 Financování členských a pobočných spolků FAČR pro rok 2018 VH FAČR 2018 Problematika financování FAČR 2018 Zpráva o hospodaření FAČR a jejích dceřiných společností (20. ŘVH FAČR, bod programu č. 8) Problematika

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 1 11.2.2015 Praha Přítomni: Hosté: R.Bendl, L.Šrámková, M.Barda, M.Duda, Vl.Haber, L.Hübner, V.Simu, J.Žďárský, V.Chalupa, J.Konečný, K.Nocar, J.Sviták

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova ze dne

Zápis č. 12 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova ze dne Zápis č. 12 ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 20. 2. 2012 Naše č.j.: MMPr/025227/2012/VNITŘ/OK/Be Sp. sk. zn.: 101.2.3 A 10 Datum: 22. 2. 2012 Přítomni: Petr Laga Ing. Ladislav Janda Ing. Jiří Kohout

Více

ZÁPIS Z KONFERENCE Českého svazu ledního hokeje z.s.

ZÁPIS Z KONFERENCE Českého svazu ledního hokeje z.s. ZÁPIS Z KONFERENCE Českého svazu ledního hokeje z.s. PŘÍTOMNI dle prezenčních listin (příloha 1): konané dne 23. 6. 2018 od 11:00 hodin v hotelu Clarion, Freyova 33, Praha 9 Delegáti s hlasem rozhodujícím

Více

KONCEPCE FUNGOVÁNÍ STŘEDISEK MLÁDEŽE (STM)

KONCEPCE FUNGOVÁNÍ STŘEDISEK MLÁDEŽE (STM) KONCEPCE FUNGOVÁNÍ STŘEDISEK MLÁDEŽE (STM) ČÁST 1: SPS Díl 1: Všeobecná ustanovení Čl. 1 (1) Sportovní středisko (dále SpS) je základem péče o sportovně talentovanou mládež a je provozováno na základě

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru ČJF č. 1/2019 Den konání 24. dubna 2019 Místo konání Zduchovice Čas Od 10:00 Do 13:45

Zápis z jednání Výkonného výboru ČJF č. 1/2019 Den konání 24. dubna 2019 Místo konání Zduchovice Čas Od 10:00 Do 13:45 Zápis z jednání Výkonného výboru ČJF 1/2019 Den konání 24. dubna 2019 Místo konání Zduchovice Čas Od 10:00 Do 13:45 Přítomnost členů VV Martin Blažek přítomen Martin Pecka přítomen Ing. Olga Plachá přítomna

Více

Zápis z II 41. řádného jednání Výkonného výboru České asociace stolního tenisu

Zápis z II 41. řádného jednání Výkonného výboru České asociace stolního tenisu Zápis z II 41. řádného jednání Výkonného výboru České asociace stolního tenisu Datum: 27. 2. 2018 od 13.00 hodin, Sídlo ČUS, Praha 6 Přítomni: Z. Špaček - předseda VV, P. Bohumský, N. Endal, J. Brothánek

Více

Z Á P I S z členské schůze MAS Rozvoj Tanvaldska, konané dne v Jiřetíně pod Bukovou ve vile Schowanek od hodin

Z Á P I S z členské schůze MAS Rozvoj Tanvaldska, konané dne v Jiřetíně pod Bukovou ve vile Schowanek od hodin Z Á P I S z členské schůze MAS Rozvoj Tanvaldska, konané dne 19.03.2014 v Jiřetíně pod Bukovou ve vile Schowanek od 16.00 hodin Přítomni : Omluveni : Dle prezenční listiny Tilion, s.r.o., o.s. Malé Polsko

Více

Zápis z 12. jednání Exekutivy ČSH Praha,

Zápis z 12. jednání Exekutivy ČSH Praha, Zápis z 12. jednání Exekutivy ČSH Praha, 2. 2. 2017 Přítomni: Hosté: Radek Bendl, Liběna Šrámková, Tomáš Augustýn, Vladimír Haber, Daniel Novotný, Vangelis Simu, Jiří Žďárský, Miroslav Duda, Jan Bělka

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE. Zápis č.12/2017 z jednání VV dne 6. prosince 2017

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE. Zápis č.12/2017 z jednání VV dne 6. prosince 2017 VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č.12/2017 z jednání VV dne 6. prosince 2017 Místo jednání: Praha, Stadion Na Markétě Účastníci: Výkonný výbor: Pavel Chaloupka (PCh), Roman Rygl (RR), Pavel Myšák

Více

Systém sportovně talentované mládeže období

Systém sportovně talentované mládeže období Systém sportovně talentované mládeže období 2018 2022 Všeobecná ustanovení: Základním článkem systému jsou tréninková centra "Sportovní centra mládeže - SCM" a "Sportovní střediska - SpS" financovaná z

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota Den konání: 12.12.2018 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: starosta místostarosta členové zastupitelstva omluven hospodářka obce

Více

Zásady činnosti sportovních středisek

Zásady činnosti sportovních středisek Zásady činnosti sportovních středisek Článek I Systém sportovních středisek 1. Systém sportovních středisek je vymezen vládními dokumenty: Zákon č.115/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a usnesení

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová.

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová, Koblížek, John, Matyášová

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání: Dne 17. června 2005 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 10.00 hod. do 14.00 hod. Přítomni:

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 23 v mandátním období 2010 2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 23 v mandátním období 2010 2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 23 v mandátním období 2010 2014 Místo a termín: Praha, 25. 04. 2014; Čas jednání: 16:00-18:30 Přítomni: J. Kozel, V. Řezáč (16:52 17:39), J. Donauschachtl, M. Edl,

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION USNESENÍ. z 1. zasedání výboru ČVS konaného dne 13. května 2017 v Praze

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION USNESENÍ. z 1. zasedání výboru ČVS konaného dne 13. května 2017 v Praze USNESENÍ z 1. zasedání výboru ČVS konaného dne 13. května 2017 v Praze Na 1. zasedání výboru ČVS se z celkového počtu 67 členů s hlasem rozhodujícím zúčastnilo 67 členů, tj. 100 %. Dále se zúčastnilo 5

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

Zápis z 9. jednání Exekutivy ČSH Praha,

Zápis z 9. jednání Exekutivy ČSH Praha, Zápis z 9. jednání Exekutivy ČSH Praha, 13. 10. 2016 Přítomni: Hosté: Omluveni: Radek Bendl, Liběna Šrámková, Tomáš Augustýn, Vladimír Haber, Daniel Novotný, Vangelis Simu Róbert Miček, Jan Sviták, Jiří

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Praze

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Praze ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16. 8. 2017 v Praze Přítomni: Jiří Jančálek, Vladimír Sedláček, Hanuš

Více

Zápis z řádné Valné hromady

Zápis z řádné Valné hromady Zápis z řádné Valné hromady Česká Federace Aikidó z.s. Tento dokument je zápisem z Valné hromady České Federace Aikidó z.s, Na Topolce 1, 14 Praha 4, IČ 43358 ze dne 14. září roku 218 Valná hromada (dále

Více

Zápis z jednání členské schůze Spolku rodičů a přátel Gymnázia Na Vítězné pláni ze dne :00 hodin

Zápis z jednání členské schůze Spolku rodičů a přátel Gymnázia Na Vítězné pláni ze dne :00 hodin Zápis z jednání členské schůze Spolku rodičů a přátel Gymnázia Na Vítězné pláni ze dne 14. 9. 2016 17:00 hodin Jednání zahájil a vedl Ing. Jiří Padevět, předseda spolku Přítomno bylo 14 členů spolku, nepřítomno

Více

Z á p i s č. 2018/1. z 1. zasedání VV-ČSOS, které se konalo dne v Praze

Z á p i s č. 2018/1. z 1. zasedání VV-ČSOS, které se konalo dne v Praze Z á p i s č. 2018/1 z 1. zasedání, které se konalo dne 17. 1. 2018 v Praze Přítomni: Omluveni: Kamenický, Matějů, Klimpl, Aleš, Škoda, Picek, Vystavěl, Šubrt Zřídkaveselý, Pospíšek Jednání řídil předseda

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc. č. 10/2017

Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc. č. 10/2017 Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc č. 10/2017 Datum a čas konání: 13. 12. 2017 (17:00-19:15) Místo konání: OMEGA centrum sportu a zdraví, Legionářská 1299/19, Olomouc, 779 00 Přítomni členové

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Návrh zápisu ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 1. dubna 2015 Přítomno: 19 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc.

Více

Zápis z 11. jednání Exekutivy ČSH Praha,

Zápis z 11. jednání Exekutivy ČSH Praha, Zápis z 11. jednání Exekutivy ČSH Praha, 20. 1. 2017 Přítomni: Hosté: Radek Bendl, Liběna Šrámková, Tomáš Augustýn, Vladimír Haber, Daniel Novotný, Vangelis Simu, Jiří Žďárský, Miroslav Duda Róbert Miček,

Více

Český baseballová asociace. ZÁPIS z 2. jednání

Český baseballová asociace. ZÁPIS z 2. jednání ZÁPIS z 2. jednání Českého baseballová asociace konaného dne 26. 2. 2016 v 17:00 hod. zasedací místnost, ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 4/2015 z jednání VV dne 18. 3. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV) Sportovní ředitel

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného 12. 12. 2017 A) Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva. 2. Zapisovatele usnesení Tomáš Hes. 3. Ověřovatele usnesení Miroslav

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

ZÁPIS 12. ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:10, konec jednání: 16:30

ZÁPIS 12. ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:10, konec jednání: 16:30 ZÁPIS 12. ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 9.10. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:10, konec jednání: 16:30 Program zasedání: Přítomni: 1. Zahájení zasedání a schválení programu

Více

Zápis z valné hromady, konané dne v Ostravě

Zápis z valné hromady, konané dne v Ostravě ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Oblast Severní Morava 702 00 OSTRAVA Mor. Ostrava, Vítkovická 3083/1 TEL. 596 617 191, 733 553 177 E-mail:basketsm@seznam.cz Všechny údaje o basketu na Severní Moravě najdete

Více

Organizační řád Šachového svazu České Republiky

Organizační řád Šachového svazu České Republiky Organizační řád Šachového svazu České Republiky Článek 1 Úvod Šachový svaz České republiky, z.s. (ŠSČR) je spolek a jeho fungování upravují především zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 1/2014 Datum konání: 11. února 2014 Místo: Skalsko čp. 18 Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny

Více

Předsedající předložil návrh programu jednání. Vyzval přítomné, zda chtějí program doplnit. Nebylo tomu tak a přistoupilo se k hlasování.

Předsedající předložil návrh programu jednání. Vyzval přítomné, zda chtějí program doplnit. Nebylo tomu tak a přistoupilo se k hlasování. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sobčice konaného dne 13.12.2018 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ - Zasedání bylo řádně svoláno - Počet zúčastněných zastupitelů obce: 6 Luděk Smolík,

Více

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 13. 5. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014

Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014 Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014 Přítomni: Linda Libertinová, Ing. Jiří Janouškovec, Ing. Luděk Zámyslický, Zdena Vestfálová, Ing. Jitka Menclová. Omluveni:

Více

Zápis z 4. jednání Řídicího a koordinačního výboru

Zápis z 4. jednání Řídicího a koordinačního výboru Zápis z 4. jednání Řídicího a koordinačního výboru Jednání řídil: Zapsala: Ověřil: Mgr. Radko Martínek, předseda ŘKV ministr pro místní rozvoj Lucie Aschenbrennerová, sekretariát ŘKV odbor RPS Mgr. Arnošt

Více

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 1 Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 4. 8.2015 Přítomni: Hana Dufková, Iveta Rabasová Houfová, Ladislava Dolejšková, Anežka Ješinová, Milan Živný, Petr Šmíd,

Více

1. Ověřovatelé zápisu Ověřovateli zápisu byly jmenování Michal Dolanský, Vladimír Kopecký

1. Ověřovatelé zápisu Ověřovateli zápisu byly jmenování Michal Dolanský, Vladimír Kopecký Zápis č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2018 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: -- Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila

Více