Obsah Proč slavíme Svátek práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Proč slavíme Svátek práce"

Transkript

1 Duben 2013 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah Proč slavíme Svátek práce... 1 Předvolební informace... 2 Způsob hodnocení socialistické etapy... 2 O propagaci... 3 Vyvážená manipulace... 4 Nereformovatelnost... 4 Historický kalendář - květen A nakonec trochu humoru :... 7 Hlas mladých... 7 Spotřebováváme více, než jsme schopni vyrobit. Opravdu?... 7 Jak jsem se potkal s tajemníkem ÚV Komunistické strany Ukrajiny... 8 Blahopřání k narozeninám... 9 Proč slavíme Svátek práce Také letos se sejdeme, komunisté a sympatizující, všichni, kdo považujeme práci za základ života i bohatství lidstva, ve Smetanových sadech, abychom si připomněli, že ne spekulace, podvody a lichva, ale práce si zaslouží našeho uznání. Zvláště dnes, kdy díky kapitalistickému systému kořistění nejbohatších na práci většiny je naprostý nedostatek pracovních příležitostí si uvědomujeme, že vykořisťování je zdrojem nezaslouženého bohatství nemnoha a také to, že všemožné politické síly a strany pravice tento způsob okrádání lidí práce obhajují. Jedním ze základních principů komunistické a socialistické společnosti je stát, který zajistí všem, kdo chtějí a mohou pracovat, dostatek pracovní příležitosti a přiměřenou odměnu za ni. Letošní rok je zvláště významný. Pomalu se schyluje ke konci vláda podivného pravicového uskupení ODS-TOP09-LIDEM a připravujeme se na příští rok přeplněný volbami. Do EU, do parlamentu a do obcí. Využijme příležitosti, aby i oslava pro nás nejdůležitějšího svátku v roce, Svátku práce - dnes tak nedostatkové a přece rozhodující pro život společnosti -, přispěla k získání široké podpory občanů pro naše programy. Může k tomu významně přispět i to, že pozveme na letošní oslavu 1. máje co nejvíce známých, aby s námi vyslechli jaké představy o dalším vývoji má naše strana. Budeme mít také možnost pohovořit si s komunistickou senátorkou s. Bayerovou, využijme tuto příležitost.

2 2 Předvolební informace V roce 2014 nás čeká supervolební rok! Volby do Poslanecké sněmovny, Senátu, Evropského parlamentu a na podzim volby komunální. Abychom v nich jak se patří uspěli, je třeba už nyní se zamýšlet nad sestavováním kandidátek. Programová linie je daná VIII. sjezdem KSČM. V podstatě jde o to přesvědčit voliče o našich východiscích ze stávající ekonomické, politické, ale i morální krize společnosti a nastolení spravedlivějšího společenského řádu socialismu. Výkonný výbor ÚV KSČM projednal a v červnu 2013 předloží ke schválení ÚV KSČM návrh koncepce volební kampaně KSČM pro rok OV KSČM Vyškov se na svém jednání dne zabýval návrhem kandidátek pro sněmovní a senátní volby. Dáváme ZO KSČM k posouzení tyto návrhy s tím, že rozhodující slovo budou mít výroční členské schůze ZO KSČM v září říjnu 2013 a okresní konference KSČM Tyto návrhy jsou námětem k diskusi, žádáme ZO KSČM o další případné návrhy na tyto kandidátky. Těmito návrhy chceme ZO KSČM usnadnit orientovat se v možnostech návrhů vhodných kandidátů. Hlavním cílem KSČM v příštích volbách je zvýšit počet poslanců, senátorů i zastupitelů. Po krajských a zejména po prezidentských volbách došlo k posílení prestiže KSČM využijme toho, předložme občanům srozumitelný program a schopné lidi. Pokud jde o poslaneckou sněmovnu je důležitá kontinuita i obnova. Za jihomoravský kraj máme v PS 3 poslance ss. Grebeníčka, Bebarovou-Rujbrovou a Adama. V příštích volbách je šance na posílení počtu o 1 2 poslance. OV KSČM doporučuje zařadit na 1. místo okresní kandidátky s. Filipa Zachariáše ze ZO KSČM Bučovice. Je to student VŠ, člověk s politickým nadáním, obětavostí a pracovitostí a zejména chutí pracovat pro stranu. Má výborné organizační schopnosti. Pravidelně přispívá do zpravodaje OV KSČM, Halo novin a internetových diskusí. Dále předkládá OV KSČM k diskusi další kandidáty bez uvádění pořadí, to bude stanoveno na OK Jsou to ss. Věra Křivánková, zkušená funkcionářka, zastupitelka, učitelka ze ZO Slavkov, Josef Bouda, mladý člen ZO KSČM Bučovice, moderoval v uplynulých 4 letech všechny volební kampaně v celém kraji, Zdeněk Koudelka, krajský zastupitel ze ZO KSČM Bučovice a Pavel Herman, mladý student VŠ ze ZO KSČM Ivanovice na Hané.Rovněž publikuje ve zpravodaji OV, Halo novinách a na internetových sítích. Jako jediná má ZO KSČM Ivanovice na Hané jeho přičiněním své webové stránky. Jako kandidátku do senátu navrhuje OV KSČM s. Martu Bayerovou, stávající senátorku ze Znojma. Její mandát končí, OV KSČM Znojmo ji nebude pro příští volbu navrhovat. Je to velice zkušená funkcionářka KSČM a má reálnou šanci na zvolení i v našem volebním obvodu (na Znojemsku vyhrála před 6 lety už v 1. kole). Všichni navržení kandidáti se představí na Vaše vyžádání ve Vašich ZO KSČM. Jaroslav Sláma, předseda OV KSČM Způsob hodnocení socialistické etapy V dnešní době se o předchozí etapě vývoje naší země hovoří ve většině médií jen a jen odmítavě. Vyzdvihují se chyby i zločiny, kterým se zvláště počátky

3 3 socializace nevyhnuly, ale neuvažuje se, nepřipouští se zhodnocení, co nebo vůbec zda bylo také něco prospěšné, úspěšné. Vím, že takový přístup je účelový. Jakmile by se lidé v klidu a objektivně pokusili zhodnotit klady i nedostatky, došli by k závěru, který se dnešní věrchušce - dnes elitě nehodí do krámu. Takže neprobíhá dialog, ba ani není připuštěna diskuze, T. G. Masarykem označovaná jako podstata demokracie. Dnes převládá v médiích a na oficiálních místech monolog. Pokud se někdo ozve se snahou podívat se na problém komplexněji, je ukřičen, v horším případě uřván, málem jako zločinec, v lepším případě jako neostalinista. Kdysi jsem byl na stanovém táboře. S kamarády jsme si zhotovili v jídelně lavečky a byli jsme na ně docela hrdí. Jenže jednou taková lavečka nesnesla zatížení a zbortila se. Bylo z toho smíchu, no krása! Ale ani jeden z nás nezačal zpochybňovat existenci, možnost zhotovení dobré a pevné lavice. Také že jsme si ji po oné zkušenosti udělali. Tak je to i se společenskoekonomickými formacemi. Je naprosto pochopitelný rozdíl mezi ideální představou, vytyčeným cílem, a pokusem. Pokud se znemožňuje věcné zhodnocení či dokonce opakováním pokusu docílit vytyčeného modelu a to je dnešní současnost nejen v ČR, nelze dospět k rozumnému a věcně správnému závěru. Připadá mi to, jako kdyby bylo odmítnuto, že může existovat kružnice jen proto, že můj pokus o její nakreslení (vyplývající z mé kresličské neschopnosti) se podobá spíše bramboře než kroužku. (w) O propagaci Naše představy o uspořádání společnosti nechceme jen prezentovat, ale také občany pro socialistické myšlenky získat. To ovšem vyžaduje jisté propagandistické umění. Komunisté dělávali často chybu mimo jiné i v tom, že lidem předkládali hotové názory, které by oni měli přijmout. Místo toho, aby vybavili občany informacemi, které každého přemýšlejícího vedou k řešení pro občany nejvhodnějšímu. Tím je podle našich představ sociálně spravedlivá, socialistická společnost. Prostě se často postupovalo podobně, jak to dělá reklama. Předkládáme ti, občane, to nejlepší, to musíš uznat a přijat! Ve skutečnosti právě takové reklamní nátlaky (vždyť to asi známe z agresivních metod tržní i politické reklamy dnes) u mnohých a zvláště u mládeže vzbuzují odmítavé reakce. Jak tedy postupovat? Argumenty, které předkládáme, vytvořit předpoklady, aby si každý mohl samostatně vyvodit, co je nejvhodnější. Jsem přesvědčený, že většina z těch, kteří se o politiku zajímají alespoň ve volbách, takový přístup ocení. hesla jako Kníže je lidu blíže mohou sice zapůsobit, ale jen a jen když jsou podložena konkrétním obsahem. V tomto případě snobské odvolávání se na šlechtický titul zabralo u snobské části veřejnosti, u nepřemýšlejících a u těch, kdož dobře věděli, že nejde o blízkost lidu, ale o knížecí politiku pro majetné. Stručně shrnuto: Předkládat jen přesné a pravdivé informace; neurážet jiné názory, ale argumenty je zpochybnit; hovořit jazykem toho, na něhož se v takové diskuzi obracíme a podle možnosti argumentaci využívat jemu blízké příklady; vyhýbat

4 4 se populismu, tedy třeba nesplnitelným slibům a podbízení se líbivými řečmi; nesouhlasné námitky nevyvracet odmítáním, ale opět protiargumenty. Mohl bych dále pokračovat. Každopádně je zřejmé, že získat někoho neznamená jej ukecat, ale přesvědčit. Vyvážená manipulace Mnozí představitelé médií se rozhorlují nad prezidentovým vyjádřením o mnohých médiích, která manipulují s veřejným míněním. Copak by oni, pětihvězdičkoví demokraté typu Hřebejk či ministr Kalousek, dokázali s informacemi nedemokraticky manipulovat? Tak si uvedeme jeden trochu okrajový případ, částečně z našeho prostředí. Na naší poslední členské schůzi bylo přítomno 21 občanů. Pochopitelně o ní žádná televize nebo noviny neinformovaly. O oslavě MDŽ, pořádané OV KSČM a LKŽ Vyškov za účasti krajského zastupitele Ing. Procházky a dalších, se samozřejmě televize ani německá česky psaná média nezmiňovala, ačkoliv se oslavy zúčastnilo na dvě stovky přítomných. Naopak byla široce komentována a publikována masová protestní akce v Praze, která odsuzovala spolupráci dvou českých politických stran, jež na základě volebního výsledku spolupracují při vedení většiny českých a moravských krajů. Vždyť se této protikomunistické akce zúčastnilo nepočítáme-li početné televizní štáby a redaktory dvacet osob. Bude to tím, že těch dvacet osob, protestujících proti rozhodnutí většiny voličů, zřejmě nepatří mezi rudá a hnědá prasata pana Hřebejka, zatímco o těch, co se zúčastnili v mnoha a mnoha místech republiky oslavy MDŽ, je jejich politické smýšlení hřebejkovským demokratům podezřelé. Nebo je to jinak? Uvedená manipulace je umně vyvážená. Dvacet protidemokratických demonstrantů potřebovalo pomoc a podporu. Proto jim naše "spravedlivě nestranná a vyvážená" média věnovala zvýšenou pozornost. Stovky a tisíce občanů, kteří si 8. března připomínali významnou úlohu žen v naší společnosti, bylo třeba trochu početně zredukovat, proto se o nich mlčelo. On prezident Zeman není vůbec nakloněn komunistům, ale přece jen má smysl pro demokratické řešení společenských problémů. V tom se liší od svých oponentů mediálních i otevřených nepřátel. (w) Nereformovatelnost Jsou tací reformovaní sociální demokraté, kteří stále mudrují, že naše strana je nereformovatelná. Ale v čem konkrétně, o tom ani muk. Oni to snad sami ani nevědí. Ale něco musí současné KSČM vyčítat, aby občany levicově smýšlející odradili od její podpory. Masaryk vyslovil významnou myšlenku, že státy a společnosti se mají řídit zásadami, na kterých byly postaveny. Kořeny sociální demokracie a KSČM jsou vlastně společné. Je to marxistický pohled na společnost a její rozvoj. Je ovšem pravda, že v důsledku pružné reformovatelnosti se sociální demokraté od Marxe dnes distancují. Hlásí se jen jaksi vágně k sociální spravedlnosti, sociálnímu státu, demokracii, ale to vše na základě kapitalistické ekonomiky. Jinými slovy se podle Masaryka vzdali základů, na kterých vznikli. KSČM se musela rovněž mnohé z představ zakladatelů komunistických stran vzdát. Změnily se natolik mezinárodní podmínky, že na příklad úsilí o ozbrojené

5 5 povstání by bylo předem marné. Doba, kdy nedemokratická situace monarchií či diktatur neumožňovala podíl komunistů na vládě a na uspořádání spravedlivé společnosti, je pryč. Ve státech, kde se formálně uplatňuje demokracie, je myšlenka ozbrojeného boje téměř neuskutečnitelná. Bez podpory většiny občanů nelze budovat socialistický stát. S podporou většiny v zemi není ozbrojené povstání na programu. Komunisté se v období socialistické výstavby zasloužili o mnohá významná opatření prospěšná pracujícím. V době naší vlády se významně zvýšila vzdělanost, uskutečnilo se národní pojištění, které garantovalo všem občanům jistotu v době nemoci i ve stáří, vytvářely se podmínky pro výchovu mladé generace, podporu rodiny nejen rodinnými přídavky, daňovým zvýhodněním rodin s dětmi či postupným zajištěním kvalitního bytového fondu. Významně se zvýšila životní úroveň na základě úspěšného ekonomického rozvoje. To vše pochopitelně podle konkrétních ekonomických možností země. Ekonomickým základem, který umožnil sociální bezpečnost (jistoty) občanů i celých rodin, bylo společenské vlastnictví výrobních prostředků. Avšak zde jsme také u nedostatků v práci KSČ jako zákonem stanovené vedoucí síly státu. Zespolečenšťování postoupilo až do nejnižších pater (malé živnosti ap.), kde se stávalo často brzdou iniciativy. Rovněž nevyváženost občanské svobody a reálného uplatnění socialistické demokracie, ba i porušování vlastních zákonů v jistém období, to vše je zkušenost, pro kterou jsme se již před dvěma desetiletími reformovali. Dnes KSČM nejen uznává, ale plně respektuje (což nelze říct o některých tzv. demokratických stranách) politickou pluralitu, ekonomickou pluralitu i občanská práva jednotlivců a skupin. V tom přece není třeba stranu reformovat. Pravice by si přála, abychom se reformovali tím, že se vzdáme marxismu a důsledné obhajoby práv pracujících, tedy té většiny, která se bezprostředně podílí na tvorbě nových hodnot. Chtěli by, ať souhlasíme s kapitalistickým vykořisťováním, které se opět v posledních desetiletích nebezpečně prohlubuje. Sociální demokraté by stručně a jasně chtěli, abychom se stali jejich béčkem, které poslušně zvedá ruce pro vše, co si jejich (nepříliš kvalifikované) špičky vymyslí. Tak v těchto dvou oblastech jsme, díky bohu, nereformovatelní. Jsme prostě komunisté s jasným demokratickým a prolidovým programem. (w) Historický kalendář - květen výročí 1. května se v českých zemích po tříletém přerušení v době války opět konaly veřejné prvomájové oslavy za účastí statisíců osob. Byly jednotné, měly protiválečný ráz a proklamovaly požadavky míru, státní samostatnosti a socializace po vzoru sovětského Ruska. 21. května došlo ke vzpouře vojáků - navrátilců ze zajetí z Ruska, zařazených u náhradního praporu 7. plzeňského střeleckého pluku. Vzpoura zůstala izolována, pak silou potlačena a 10 vůdců povstání bylo popraveno. Vzpoura byla svědectvím vlivu ruské revoluce a růstu protiválečného odporu českého obyvatelstva.

6 6 30. května uzavřely v Pittsburgu slovenské a české organizace v USA za přítomnosti T.G. Masaryka dohodu o zřízení společného státu Čechů a Slováků s rozsáhlou slovenskou autonomii a pro republikánskou formu státu a demokratickou ústavu výročí května se v Hamburku konal společný kongres zástupců Druhé a Dvaapůlté Internacionály. Obě organizace se sloučily v Socialistickou dělnickou internacionálu, která měla být protiváhou Komunistické internacionály v Moskvě, čímž se narušila jednota mezinárodního dělnického hnutí výročí 2. května 1928 došlo u Nitry při demonstraci zemědělských dělníků ke střelbě, při níž byla četníky zabita jedna žena a další dvě osoby byly zraněny. Byla to další z několika desítek mrtvých, kteří byli zastřeleni při prosazování svých demokratických práv, nebo při účasti na stávkách a protestních akcích výročí 15. května se pod záštitou známého publicisty F.X. Šaldy ustavil Výbor pro pomoc demokratickým emigrantům, který poskytoval pomoc nejen antifašistům, kteří uprchli z nacistického Německa, ale později i španělským republikánům v letech výročí 1. května se konaly po celé republice jednotné prvomájové manifestace, na kterých miliony občanů vyjádřily svou vůli bránit republiku proti Hitlerovi a fašismu. Také ve Vyškově se konal společný májový průvod všech stran a lidé nadšeně zdravili vojáky Rudé armády, kteří v té době byli u 2. pluku útočné vozby, aby se seznamovali s čs. tanky. 21. května 1938 vyhlásila čs. vláda mobilizaci dvou ročníků zálohy a příslušníků speciálních jednotek a nařídila obsazení pohraničních opevnění. Tato částečná mobilizace byla reakcí na zprávy o přísunech nacistických útvarů k čs. hranicím výročí 9. května dorazil 1. čs. samostatný prapor po přesunu od Sokolova do Novochoperska, kde bylo zahájeno formování 1. čs. samostatné brigády v SSSR. 18. května 1943 byl na fašisty okupované Ukrajině v rámci partyzánského svazku generálmajora Saburova založen První československý partyzánský oddíl v SSSR, kterému velel kapitán Ján Nálepka. Většina členů byli vojáci slovenské armády, kteří nechtěli bojovat proti slovanským bratrům, zběhli a přešli k partyzánům. Během května byly k totálnímu nasazení povolány další ročníky české mládeže a to 1918 až Znovu se rozesílaly povolávací listy a transporty také z Vyškova mířily do Německa. Nyní to již bylo nebezpečné, protože německá města a průmyslová centra se stávala denními cíli bombardovacích svazů spojenců, a totálně nasazení byli používání k záchranným a vyprošťovacím pracím výročí 30. května se konaly volby do Národního shromáždění poprvé s jednotnou kandidátkou Národní fronty. Voleb se zúčastnilo 93,5 5 % voličů a kandidátka získala 89,25 % hlasů.

7 7 A nakonec trochu humoru : Ponuré nábřeží okolo půlnoci. Jakýsi nešťastník se právě chystá skočit z mostu do řeky. V poslední chvíli ho zachytí náhodný chodec a uklidňuje ho. "Neblázněte člověče, pojďte probereme současnou vaší i všeobecnou situaci. Nikdy není tak zle...! Za deset minut skočili do vody oba... Je to vysoké a není to vidět. Co je to? Současná vysoká životní úroveň často deklarovaná premiérem Nečasem a donedávna i prezidentem Klausem. Hlas mladých Spotřebováváme více, než jsme schopni vyrobit. Opravdu? Mezi jeden z nejsměšnějších výroků, který často používají pravicoví politici, patří podobná tvrzení jako "spotřebováváme více, než jsme schopni vyrobit" nebo "zlaté časy v Evropě skončily, prožrali jsme to a proflákali". Zde je ale zapotřebí se ptát, kdo tedy spotřebovává více, než jsme schopni vyrobit? Máte snad pocit, že průměrný dělník, úředník či živnostník vlastní vilu v Toskánsku, Řecku anebo na Maledivách? Nebo snad máte pocit, že průměrný občan ČR jezdí v luxusních autech a vlastní kromě rodinného domu ještě několik bytů? Proto je zde zapotřebí najít odpověď na otázku, kdo v České republice vlastně ve velkém spotřebovává a kdo vyrábí? Ivo Vašíček dne na svém blogu idnes.cz uvedl, že v zahraničí jsme se zadlužili téměř čtyřikrát více, než jsme skutečně spotřebovali. Jak je to ale možné? No, vzhledem k tomu, že byla většina ekonomiky prodána do zahraničí, musí pracující této země pracovat tak, aby se investorům jejich investice a plánované zisky vrátily. Proto náš zahraniční dluh narostl v posledních 6 letech téměř trojnásobně, i když jsme vyprodukovali o 500 miliard více zboží, než spotřebovali. Současná exportovaná nadprodukce nestačí. Nyní už musíme produkovat přibližně o 30 % více, než spotřebujeme. Účelem této země je především tvorba zisků pro zahraniční kapitál. Další odpověď jsem nalezl na tiskové konferenci ze dne , kde Miroslav Opálka (KSČM) uvedl, že v ČR v minulosti proběhla devastace zahraniční obchodní politiky a likvidace konkurenceschopných domácích producentů v řadě perspektivních oblastí, což je důsledkem působení předchozích vlád. Našli bychom i další příklady, mezi ty nekřiklavější patří korupce a klientelismus, předražování veřejných zakázek a krácení daní či pojistného. Jen tyto zdroje by stačily k dosažení vyrovnaného státního rozpočtu a k zastavení dalšího zadlužování státu! A byly by peníze i na důchody, podporu v nezaměstnanosti a platy státních zaměstnanců. Dále na tiskové konferenci Miroslav Opálka (KSČM) uvedl, že ve skutečnosti občané ČR patří k nejpracovitějším národům v EU. Jejich intenzita práce se neustále zvyšuje. Zaměstnanci v současnosti odpracují v průměru 1936 hodin ročně, přičemž řada z nich má více než jedno zaměstnání. Živnostníci, a to včetně těch, kteří pracují v rámci nelegálního švarcsystému, za rok odpracují zhruba 2300 hodin. V zaměstnaneckém poměru je v ČR asi 250 tisíc důchodců a více

8 8 než 100 tisíc studentů. A jen tak mimochodem, legálně u nás pracuje přes 200 tisíc cizinců. Podle statistik Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) skončila ČR na 6. místě jako stát s nejvíce odpracovanými hodinami ročně. Oproti tomu se ale ČR umístila v pořadí jako 5. nejméně produktivní stát. Je tedy na čase obvinit Nečase! Pavel Herman Jak jsem se potkal s tajemníkem ÚV Komunistické strany Ukrajiny Ukrajinská strana byla zastoupena tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Ukrajiny Vladimirem Oplačkem a ani ne třicetiletým Anatoliem Sokoliukem, pracovníkem ukrajinského parlamentu (Nejvyšší rady Ukrajiny). Po představení politického systému ČR, zhodnocení výsledku podzimních krajských a senátních voleb, následovalo seznámení ukrajinské delegace s vnitřní strukturou KSČM. Právě pro řešení vnitrostranických otázek by mohla Komunistická strana Ukrajiny být přínosná. Po neúspěšných volbách v roce 2006 a 2007 (3,66% a 5,39%) strana zažila to, čemu dnes moderně říkáme comeback neboli návrat. Před ním však strana prošla mnohými změnami. Jedním z nejvýznamnějších z nich bylo značné omlazení vedoucích funkcionářů například čtyři vedoucí tajemníci oblastí (v hierarchii samosprávy jsou oblasti na Ukrajině na stejné úrovni jako u nás kraje i když zabírají několikanásobně větší rozlohu) nedosahují věku 35 let. Stejně tak byl omlazen poslanecký klub, z něhož více než jednu třetinu tvoří lidé ve věku do 40 let včetně dvou šestadvacetiletých poslanců. Strana se též přiblížila blíž občanům. Ať už se jednalo o širokou diskuzi na veřejnosti o zásadních programových otázkách, využívání sociálních sítí a dalšími aktivitami, kterými strana získala nové sympatizanty. Jen na okraj pár čísel: v roce 2012 přibylo do řad KS Ukrajiny téměř 12 tisíc nových členů, z nichž 40% byli lidé do 40 let. O mladé členy se strana také dokáže patřičným způsobem postarat. Organizuje stranické vzdělávání, kde se studující dozví nejen o historii dělnického hnutí a marxistické filozofii, ale i o otázkách, které pálí současnou společnost. Avšak to není všechno! Aby škola absolventa připravila dokonale pro politickou práci, vyučuje se též práce s výpočetní technikou, základy sebeobrany a v rámci školy také studenti získají řidičské oprávnění. Můžeme tedy říci, že se jedná o komplexní přípravu. Všechny tyto kroky vedly k renesanci Komunistické strany Ukrajiny a zisku 13,2% ve volbách roku 2012 (dvojnásobný výsledek oproti roku 2007!!). Budiž KSČM tyto cenné poznatky ku prospěchu. Filip Zachariaš, Bučovice

9 9 Blahopř ání k narozeninám V tomto měsíci oslavil své krásné 105. narozeniny nejstarší člen okresní organizace Vyškov soudruh Stanislav Spáčil z Křenovic se dožil let Stáří či mládí není jen v prožitých letech, ale v činorodé mysli! OV KSČM Vyškov mu přejí i do dalších let zdraví a životní elán, který mu mohou mnozí mladší závidět. Telefon , , , Pro vnitřní potřebu

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

Okresní konference KSČM ve Vyškově zhodnotila vývoj a zvolila nové vedení

Okresní konference KSČM ve Vyškově zhodnotila vývoj a zvolila nové vedení 2013/10 Prosinec Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah Okresní konference KSČM ve Vyškově zhodnotila vývoj a zvolila nové vedení... 1 Hranice kompromisů... 3 Vidina právního státu... 4 Třídní

Více

Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (1.6.1968)

Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (1.6.1968) Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (1.6.1968) Ve dnech 29. 5. - 1. 6. 1968 se v Praze sešlo plénum ÚV KSČ, kterého se zúčastnil prezident republiky, všichni ministři-komunisté a vedoucí tajemníci

Více

PRAVDA ZLEVA. L ž i... MINUTA TICHA

PRAVDA ZLEVA. L ž i... MINUTA TICHA PRAVDA ZLEVA ČÍSLO 5 LEDEN 2012 INFORMACE, KTERÉ MOŽNÁ NEZNÁTE P Ř E Č T I A P Ř E D E J D Á L MINUTA TICHA Bývá dobrým zvykem, že se při slavnostních shromážděních uctí minutou ticha památka těch, kteří

Více

GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005

GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005 GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005 Genderové balíčky celkem čtyři se zaměřením na různé oblasti společenského života, které vykazují genderově více nebo méně zatížené rysy mají přispět informacemi, zdroji, daty

Více

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz Z P R AV O D A J K Ř E S Ť A N S K É A D E M O K R A T I C K É U N I E Č E S K O S L O V E N S K É S T R A N Y L I D O V É Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná únor 2011 Z TISKOVÝCH ZPRÁV

Více

Začal školní rok a určitě by se slušelo

Začal školní rok a určitě by se slušelo Č A S O P I S M L A D Ý C H S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů Vážení přátelé, dostáváte do rukou další číslo časopisu Ventil. Vzhledem k tomu, že přichází po prázdninách, najdete v něm informace o

Více

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Emancipace shora Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Květa Jechová Ženy v Československu dosáhly v letech 1948 1989 řady úspěchů v procesu zrovnoprávnění, ačkoliv právě v té

Více

SAMETOVÁ REVOLUCE: POHLED ZE STRAKOVKY

SAMETOVÁ REVOLUCE: POHLED ZE STRAKOVKY Kateřina Konečná Jiří Maštálka SAMETOVÁ REVOLUCE: POHLED ZE STRAKOVKY Ilustrace Michael Marčák OBSAH Úvod - Kateřina Konečná......................... 3 Úvod - Jiří Maštálka.............................

Více

Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5. Jaké je to být asistentem lídra do PSP ČR Více na str. 6-7

Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5. Jaké je to být asistentem lídra do PSP ČR Více na str. 6-7 ZPRAVODAJ OVV ČSSD PRAHA 8 Interní zpravodaj obvodní organizace ČSSD Praha 8 www.cssdpraha8.cz Číslo 9, ročník X. listopad 2013 Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5 Jaké je to být asistentem lídra

Více

CÍRKEVNÍ RESTITUCE HORKÝ PODZIMNÍ BRAMBOR

CÍRKEVNÍ RESTITUCE HORKÝ PODZIMNÍ BRAMBOR 4/12 CÍRKEVNÍ RESTITUCE HORKÝ PODZIMNÍ BRAMBOR speciál Přijetí či nepřijetí zákona o navrácení církevního majetku zabaveného komunistickým režimem je v současné době tématem, kterým žijí jak církve, tak

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ Č. 4/2011

VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ Č. 4/2011 1 VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ Č. 4/2011 Zprávy od pramene 4/2011 Vážení kolegové a kolegyně našeho VSR, za několik dnů ukončíme rok 2011 a vstoupíme do roku 2012. Toto přechodné a

Více

* POZ VČS a konferencí a přípravy IX. Sjezdu KSČM * Informace z KZ MSK * * Více dalších zajímavých článků a informací pro Vás najdete v naší

* POZ VČS a konferencí a přípravy IX. Sjezdu KSČM * Informace z KZ MSK * * Více dalších zajímavých článků a informací pro Vás najdete v naší OKRESNÍHO VÝBORU KSČM V BRUNTÁLE III / 2015 Z obsahu tohoto čísla : * POZ VČS a konferencí a přípravy IX. Sjezdu KSČM * Informace z KZ MSK * * Více dalších zajímavých článků a informací pro Vás najdete

Více

září 2008 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov

září 2008 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov 1 září 2008 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah: Dva předvolební úkoly... 1 Historický kalendář říjen... 2 Naše úkoly dříve a dnes...4 Volební argumentace...5 Cena elektřiny...6 O zákonech...7

Více

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé ČASOPIS NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE číslo 5 LÉTO 2010 NOVÁ LEVICE VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé AKTUÁLNĚ 2 Připravme se na

Více

PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU www.socsol.cz solidární cena 25 Kč LISTOPAD 2010 F :, Ř : Z S : S

PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU www.socsol.cz solidární cena 25 Kč LISTOPAD 2010 F :, Ř : Z S : S PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU www.socsol.cz solidární cena 25 Kč LISTOPAD 2010 F :, Ř : Z S : S S : S Z DOMOVA: Po senátních a komunálních volbách utrpěla vládní koalice značnou újmu. Nejvíce odnesly

Více

KANDIDÁTI ZA KSČM HÁJILI LEVICOVÝ PROGRAM

KANDIDÁTI ZA KSČM HÁJILI LEVICOVÝ PROGRAM Měsíčník z Královéhradeckého kraje ročník 14 číslo 6 červen 2014 cena 5 Kč Kandidáti na europoslance v Hradci Králové agitovali s podporou V. Filipa. Před volbami zavítalo do Hradce Králové 15. května

Více

Kudy se vydá KUBA? Obama v Praze - lidé vyšli do ulic! Násilnosti v Moldavsku! www.revo.cz.tc. více na stranách 10 a 11! čtěte na stranách 14 a 15!

Kudy se vydá KUBA? Obama v Praze - lidé vyšli do ulic! Násilnosti v Moldavsku! www.revo.cz.tc. více na stranách 10 a 11! čtěte na stranách 14 a 15! Číslo 43 - Květen 2009 www.revo.cz.tc časopis NEZÁVISLÉ ORGANIZACE MLÁDEŽE REVO Násilnosti v Moldavsku! více na stranách 10 a 11! Obama v Praze - lidé vyšli do ulic! čtěte na stranách 14 a 15! Kudy se

Více

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy 1/09 březen 2009 V čase krize zvedněme hlavy březen 2009 Vážení čtenáři, držíte v rukách první letošní číslo Listů ODS, které je odrazem našich snah a hledání způsobů informování a komunikace. Termín komunikace

Více

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 5 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 PŘEČTĚTE SI: 17. listopad a odbory str. 1 Do konce roku zbývají už jen.. (Česká

Více

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni ZŠ, SŠ Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Více

Lidský řetěz proti radaru.

Lidský řetěz proti radaru. ZÁŘÍ 2008 Válka PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 25 V ÈÍSLE: Podzim proti radaru na Kavkaze Svět hladu str. 3 str. 6-7 str. 12-16 Demokracie podle české vlády: Česká děla na Kavkaze Americký

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

Nesmíme prohrát válku o svobodu strana 4 5

Nesmíme prohrát válku o svobodu strana 4 5 Informační bulletin Občanské demokratické strany 6 / 2009 Nesmíme prohrát válku o svobodu strana 4 5 Efektivita kampaně se potvrdila str. 6 7 Zapomenutá válka o (pouhou) čest str. 18 21 OBJEKTIVEM Vyhrocené

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

Zkrotí zákon pracovní agentury?

Zkrotí zákon pracovní agentury? Ukrajina 3 připomíná afghánský chaos Jaroslav Bašta, bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015 Koně jako lék na uspěchanou dobu ROČNÍK 25 ČÍSLO 54 CENA 12 Kč HALÓ RADY 9 www.halonoviny.cz

Více

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3 2/ 2013 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zdravím Vás jménem celého Diplomatického fóra. I tento rok jsme Vám připravili

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více