Obsah Proč slavíme Svátek práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Proč slavíme Svátek práce"

Transkript

1 Duben 2013 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah Proč slavíme Svátek práce... 1 Předvolební informace... 2 Způsob hodnocení socialistické etapy... 2 O propagaci... 3 Vyvážená manipulace... 4 Nereformovatelnost... 4 Historický kalendář - květen A nakonec trochu humoru :... 7 Hlas mladých... 7 Spotřebováváme více, než jsme schopni vyrobit. Opravdu?... 7 Jak jsem se potkal s tajemníkem ÚV Komunistické strany Ukrajiny... 8 Blahopřání k narozeninám... 9 Proč slavíme Svátek práce Také letos se sejdeme, komunisté a sympatizující, všichni, kdo považujeme práci za základ života i bohatství lidstva, ve Smetanových sadech, abychom si připomněli, že ne spekulace, podvody a lichva, ale práce si zaslouží našeho uznání. Zvláště dnes, kdy díky kapitalistickému systému kořistění nejbohatších na práci většiny je naprostý nedostatek pracovních příležitostí si uvědomujeme, že vykořisťování je zdrojem nezaslouženého bohatství nemnoha a také to, že všemožné politické síly a strany pravice tento způsob okrádání lidí práce obhajují. Jedním ze základních principů komunistické a socialistické společnosti je stát, který zajistí všem, kdo chtějí a mohou pracovat, dostatek pracovní příležitosti a přiměřenou odměnu za ni. Letošní rok je zvláště významný. Pomalu se schyluje ke konci vláda podivného pravicového uskupení ODS-TOP09-LIDEM a připravujeme se na příští rok přeplněný volbami. Do EU, do parlamentu a do obcí. Využijme příležitosti, aby i oslava pro nás nejdůležitějšího svátku v roce, Svátku práce - dnes tak nedostatkové a přece rozhodující pro život společnosti -, přispěla k získání široké podpory občanů pro naše programy. Může k tomu významně přispět i to, že pozveme na letošní oslavu 1. máje co nejvíce známých, aby s námi vyslechli jaké představy o dalším vývoji má naše strana. Budeme mít také možnost pohovořit si s komunistickou senátorkou s. Bayerovou, využijme tuto příležitost.

2 2 Předvolební informace V roce 2014 nás čeká supervolební rok! Volby do Poslanecké sněmovny, Senátu, Evropského parlamentu a na podzim volby komunální. Abychom v nich jak se patří uspěli, je třeba už nyní se zamýšlet nad sestavováním kandidátek. Programová linie je daná VIII. sjezdem KSČM. V podstatě jde o to přesvědčit voliče o našich východiscích ze stávající ekonomické, politické, ale i morální krize společnosti a nastolení spravedlivějšího společenského řádu socialismu. Výkonný výbor ÚV KSČM projednal a v červnu 2013 předloží ke schválení ÚV KSČM návrh koncepce volební kampaně KSČM pro rok OV KSČM Vyškov se na svém jednání dne zabýval návrhem kandidátek pro sněmovní a senátní volby. Dáváme ZO KSČM k posouzení tyto návrhy s tím, že rozhodující slovo budou mít výroční členské schůze ZO KSČM v září říjnu 2013 a okresní konference KSČM Tyto návrhy jsou námětem k diskusi, žádáme ZO KSČM o další případné návrhy na tyto kandidátky. Těmito návrhy chceme ZO KSČM usnadnit orientovat se v možnostech návrhů vhodných kandidátů. Hlavním cílem KSČM v příštích volbách je zvýšit počet poslanců, senátorů i zastupitelů. Po krajských a zejména po prezidentských volbách došlo k posílení prestiže KSČM využijme toho, předložme občanům srozumitelný program a schopné lidi. Pokud jde o poslaneckou sněmovnu je důležitá kontinuita i obnova. Za jihomoravský kraj máme v PS 3 poslance ss. Grebeníčka, Bebarovou-Rujbrovou a Adama. V příštích volbách je šance na posílení počtu o 1 2 poslance. OV KSČM doporučuje zařadit na 1. místo okresní kandidátky s. Filipa Zachariáše ze ZO KSČM Bučovice. Je to student VŠ, člověk s politickým nadáním, obětavostí a pracovitostí a zejména chutí pracovat pro stranu. Má výborné organizační schopnosti. Pravidelně přispívá do zpravodaje OV KSČM, Halo novin a internetových diskusí. Dále předkládá OV KSČM k diskusi další kandidáty bez uvádění pořadí, to bude stanoveno na OK Jsou to ss. Věra Křivánková, zkušená funkcionářka, zastupitelka, učitelka ze ZO Slavkov, Josef Bouda, mladý člen ZO KSČM Bučovice, moderoval v uplynulých 4 letech všechny volební kampaně v celém kraji, Zdeněk Koudelka, krajský zastupitel ze ZO KSČM Bučovice a Pavel Herman, mladý student VŠ ze ZO KSČM Ivanovice na Hané.Rovněž publikuje ve zpravodaji OV, Halo novinách a na internetových sítích. Jako jediná má ZO KSČM Ivanovice na Hané jeho přičiněním své webové stránky. Jako kandidátku do senátu navrhuje OV KSČM s. Martu Bayerovou, stávající senátorku ze Znojma. Její mandát končí, OV KSČM Znojmo ji nebude pro příští volbu navrhovat. Je to velice zkušená funkcionářka KSČM a má reálnou šanci na zvolení i v našem volebním obvodu (na Znojemsku vyhrála před 6 lety už v 1. kole). Všichni navržení kandidáti se představí na Vaše vyžádání ve Vašich ZO KSČM. Jaroslav Sláma, předseda OV KSČM Způsob hodnocení socialistické etapy V dnešní době se o předchozí etapě vývoje naší země hovoří ve většině médií jen a jen odmítavě. Vyzdvihují se chyby i zločiny, kterým se zvláště počátky

3 3 socializace nevyhnuly, ale neuvažuje se, nepřipouští se zhodnocení, co nebo vůbec zda bylo také něco prospěšné, úspěšné. Vím, že takový přístup je účelový. Jakmile by se lidé v klidu a objektivně pokusili zhodnotit klady i nedostatky, došli by k závěru, který se dnešní věrchušce - dnes elitě nehodí do krámu. Takže neprobíhá dialog, ba ani není připuštěna diskuze, T. G. Masarykem označovaná jako podstata demokracie. Dnes převládá v médiích a na oficiálních místech monolog. Pokud se někdo ozve se snahou podívat se na problém komplexněji, je ukřičen, v horším případě uřván, málem jako zločinec, v lepším případě jako neostalinista. Kdysi jsem byl na stanovém táboře. S kamarády jsme si zhotovili v jídelně lavečky a byli jsme na ně docela hrdí. Jenže jednou taková lavečka nesnesla zatížení a zbortila se. Bylo z toho smíchu, no krása! Ale ani jeden z nás nezačal zpochybňovat existenci, možnost zhotovení dobré a pevné lavice. Také že jsme si ji po oné zkušenosti udělali. Tak je to i se společenskoekonomickými formacemi. Je naprosto pochopitelný rozdíl mezi ideální představou, vytyčeným cílem, a pokusem. Pokud se znemožňuje věcné zhodnocení či dokonce opakováním pokusu docílit vytyčeného modelu a to je dnešní současnost nejen v ČR, nelze dospět k rozumnému a věcně správnému závěru. Připadá mi to, jako kdyby bylo odmítnuto, že může existovat kružnice jen proto, že můj pokus o její nakreslení (vyplývající z mé kresličské neschopnosti) se podobá spíše bramboře než kroužku. (w) O propagaci Naše představy o uspořádání společnosti nechceme jen prezentovat, ale také občany pro socialistické myšlenky získat. To ovšem vyžaduje jisté propagandistické umění. Komunisté dělávali často chybu mimo jiné i v tom, že lidem předkládali hotové názory, které by oni měli přijmout. Místo toho, aby vybavili občany informacemi, které každého přemýšlejícího vedou k řešení pro občany nejvhodnějšímu. Tím je podle našich představ sociálně spravedlivá, socialistická společnost. Prostě se často postupovalo podobně, jak to dělá reklama. Předkládáme ti, občane, to nejlepší, to musíš uznat a přijat! Ve skutečnosti právě takové reklamní nátlaky (vždyť to asi známe z agresivních metod tržní i politické reklamy dnes) u mnohých a zvláště u mládeže vzbuzují odmítavé reakce. Jak tedy postupovat? Argumenty, které předkládáme, vytvořit předpoklady, aby si každý mohl samostatně vyvodit, co je nejvhodnější. Jsem přesvědčený, že většina z těch, kteří se o politiku zajímají alespoň ve volbách, takový přístup ocení. hesla jako Kníže je lidu blíže mohou sice zapůsobit, ale jen a jen když jsou podložena konkrétním obsahem. V tomto případě snobské odvolávání se na šlechtický titul zabralo u snobské části veřejnosti, u nepřemýšlejících a u těch, kdož dobře věděli, že nejde o blízkost lidu, ale o knížecí politiku pro majetné. Stručně shrnuto: Předkládat jen přesné a pravdivé informace; neurážet jiné názory, ale argumenty je zpochybnit; hovořit jazykem toho, na něhož se v takové diskuzi obracíme a podle možnosti argumentaci využívat jemu blízké příklady; vyhýbat

4 4 se populismu, tedy třeba nesplnitelným slibům a podbízení se líbivými řečmi; nesouhlasné námitky nevyvracet odmítáním, ale opět protiargumenty. Mohl bych dále pokračovat. Každopádně je zřejmé, že získat někoho neznamená jej ukecat, ale přesvědčit. Vyvážená manipulace Mnozí představitelé médií se rozhorlují nad prezidentovým vyjádřením o mnohých médiích, která manipulují s veřejným míněním. Copak by oni, pětihvězdičkoví demokraté typu Hřebejk či ministr Kalousek, dokázali s informacemi nedemokraticky manipulovat? Tak si uvedeme jeden trochu okrajový případ, částečně z našeho prostředí. Na naší poslední členské schůzi bylo přítomno 21 občanů. Pochopitelně o ní žádná televize nebo noviny neinformovaly. O oslavě MDŽ, pořádané OV KSČM a LKŽ Vyškov za účasti krajského zastupitele Ing. Procházky a dalších, se samozřejmě televize ani německá česky psaná média nezmiňovala, ačkoliv se oslavy zúčastnilo na dvě stovky přítomných. Naopak byla široce komentována a publikována masová protestní akce v Praze, která odsuzovala spolupráci dvou českých politických stran, jež na základě volebního výsledku spolupracují při vedení většiny českých a moravských krajů. Vždyť se této protikomunistické akce zúčastnilo nepočítáme-li početné televizní štáby a redaktory dvacet osob. Bude to tím, že těch dvacet osob, protestujících proti rozhodnutí většiny voličů, zřejmě nepatří mezi rudá a hnědá prasata pana Hřebejka, zatímco o těch, co se zúčastnili v mnoha a mnoha místech republiky oslavy MDŽ, je jejich politické smýšlení hřebejkovským demokratům podezřelé. Nebo je to jinak? Uvedená manipulace je umně vyvážená. Dvacet protidemokratických demonstrantů potřebovalo pomoc a podporu. Proto jim naše "spravedlivě nestranná a vyvážená" média věnovala zvýšenou pozornost. Stovky a tisíce občanů, kteří si 8. března připomínali významnou úlohu žen v naší společnosti, bylo třeba trochu početně zredukovat, proto se o nich mlčelo. On prezident Zeman není vůbec nakloněn komunistům, ale přece jen má smysl pro demokratické řešení společenských problémů. V tom se liší od svých oponentů mediálních i otevřených nepřátel. (w) Nereformovatelnost Jsou tací reformovaní sociální demokraté, kteří stále mudrují, že naše strana je nereformovatelná. Ale v čem konkrétně, o tom ani muk. Oni to snad sami ani nevědí. Ale něco musí současné KSČM vyčítat, aby občany levicově smýšlející odradili od její podpory. Masaryk vyslovil významnou myšlenku, že státy a společnosti se mají řídit zásadami, na kterých byly postaveny. Kořeny sociální demokracie a KSČM jsou vlastně společné. Je to marxistický pohled na společnost a její rozvoj. Je ovšem pravda, že v důsledku pružné reformovatelnosti se sociální demokraté od Marxe dnes distancují. Hlásí se jen jaksi vágně k sociální spravedlnosti, sociálnímu státu, demokracii, ale to vše na základě kapitalistické ekonomiky. Jinými slovy se podle Masaryka vzdali základů, na kterých vznikli. KSČM se musela rovněž mnohé z představ zakladatelů komunistických stran vzdát. Změnily se natolik mezinárodní podmínky, že na příklad úsilí o ozbrojené

5 5 povstání by bylo předem marné. Doba, kdy nedemokratická situace monarchií či diktatur neumožňovala podíl komunistů na vládě a na uspořádání spravedlivé společnosti, je pryč. Ve státech, kde se formálně uplatňuje demokracie, je myšlenka ozbrojeného boje téměř neuskutečnitelná. Bez podpory většiny občanů nelze budovat socialistický stát. S podporou většiny v zemi není ozbrojené povstání na programu. Komunisté se v období socialistické výstavby zasloužili o mnohá významná opatření prospěšná pracujícím. V době naší vlády se významně zvýšila vzdělanost, uskutečnilo se národní pojištění, které garantovalo všem občanům jistotu v době nemoci i ve stáří, vytvářely se podmínky pro výchovu mladé generace, podporu rodiny nejen rodinnými přídavky, daňovým zvýhodněním rodin s dětmi či postupným zajištěním kvalitního bytového fondu. Významně se zvýšila životní úroveň na základě úspěšného ekonomického rozvoje. To vše pochopitelně podle konkrétních ekonomických možností země. Ekonomickým základem, který umožnil sociální bezpečnost (jistoty) občanů i celých rodin, bylo společenské vlastnictví výrobních prostředků. Avšak zde jsme také u nedostatků v práci KSČ jako zákonem stanovené vedoucí síly státu. Zespolečenšťování postoupilo až do nejnižších pater (malé živnosti ap.), kde se stávalo často brzdou iniciativy. Rovněž nevyváženost občanské svobody a reálného uplatnění socialistické demokracie, ba i porušování vlastních zákonů v jistém období, to vše je zkušenost, pro kterou jsme se již před dvěma desetiletími reformovali. Dnes KSČM nejen uznává, ale plně respektuje (což nelze říct o některých tzv. demokratických stranách) politickou pluralitu, ekonomickou pluralitu i občanská práva jednotlivců a skupin. V tom přece není třeba stranu reformovat. Pravice by si přála, abychom se reformovali tím, že se vzdáme marxismu a důsledné obhajoby práv pracujících, tedy té většiny, která se bezprostředně podílí na tvorbě nových hodnot. Chtěli by, ať souhlasíme s kapitalistickým vykořisťováním, které se opět v posledních desetiletích nebezpečně prohlubuje. Sociální demokraté by stručně a jasně chtěli, abychom se stali jejich béčkem, které poslušně zvedá ruce pro vše, co si jejich (nepříliš kvalifikované) špičky vymyslí. Tak v těchto dvou oblastech jsme, díky bohu, nereformovatelní. Jsme prostě komunisté s jasným demokratickým a prolidovým programem. (w) Historický kalendář - květen výročí 1. května se v českých zemích po tříletém přerušení v době války opět konaly veřejné prvomájové oslavy za účastí statisíců osob. Byly jednotné, měly protiválečný ráz a proklamovaly požadavky míru, státní samostatnosti a socializace po vzoru sovětského Ruska. 21. května došlo ke vzpouře vojáků - navrátilců ze zajetí z Ruska, zařazených u náhradního praporu 7. plzeňského střeleckého pluku. Vzpoura zůstala izolována, pak silou potlačena a 10 vůdců povstání bylo popraveno. Vzpoura byla svědectvím vlivu ruské revoluce a růstu protiválečného odporu českého obyvatelstva.

6 6 30. května uzavřely v Pittsburgu slovenské a české organizace v USA za přítomnosti T.G. Masaryka dohodu o zřízení společného státu Čechů a Slováků s rozsáhlou slovenskou autonomii a pro republikánskou formu státu a demokratickou ústavu výročí května se v Hamburku konal společný kongres zástupců Druhé a Dvaapůlté Internacionály. Obě organizace se sloučily v Socialistickou dělnickou internacionálu, která měla být protiváhou Komunistické internacionály v Moskvě, čímž se narušila jednota mezinárodního dělnického hnutí výročí 2. května 1928 došlo u Nitry při demonstraci zemědělských dělníků ke střelbě, při níž byla četníky zabita jedna žena a další dvě osoby byly zraněny. Byla to další z několika desítek mrtvých, kteří byli zastřeleni při prosazování svých demokratických práv, nebo při účasti na stávkách a protestních akcích výročí 15. května se pod záštitou známého publicisty F.X. Šaldy ustavil Výbor pro pomoc demokratickým emigrantům, který poskytoval pomoc nejen antifašistům, kteří uprchli z nacistického Německa, ale později i španělským republikánům v letech výročí 1. května se konaly po celé republice jednotné prvomájové manifestace, na kterých miliony občanů vyjádřily svou vůli bránit republiku proti Hitlerovi a fašismu. Také ve Vyškově se konal společný májový průvod všech stran a lidé nadšeně zdravili vojáky Rudé armády, kteří v té době byli u 2. pluku útočné vozby, aby se seznamovali s čs. tanky. 21. května 1938 vyhlásila čs. vláda mobilizaci dvou ročníků zálohy a příslušníků speciálních jednotek a nařídila obsazení pohraničních opevnění. Tato částečná mobilizace byla reakcí na zprávy o přísunech nacistických útvarů k čs. hranicím výročí 9. května dorazil 1. čs. samostatný prapor po přesunu od Sokolova do Novochoperska, kde bylo zahájeno formování 1. čs. samostatné brigády v SSSR. 18. května 1943 byl na fašisty okupované Ukrajině v rámci partyzánského svazku generálmajora Saburova založen První československý partyzánský oddíl v SSSR, kterému velel kapitán Ján Nálepka. Většina členů byli vojáci slovenské armády, kteří nechtěli bojovat proti slovanským bratrům, zběhli a přešli k partyzánům. Během května byly k totálnímu nasazení povolány další ročníky české mládeže a to 1918 až Znovu se rozesílaly povolávací listy a transporty také z Vyškova mířily do Německa. Nyní to již bylo nebezpečné, protože německá města a průmyslová centra se stávala denními cíli bombardovacích svazů spojenců, a totálně nasazení byli používání k záchranným a vyprošťovacím pracím výročí 30. května se konaly volby do Národního shromáždění poprvé s jednotnou kandidátkou Národní fronty. Voleb se zúčastnilo 93,5 5 % voličů a kandidátka získala 89,25 % hlasů.

7 7 A nakonec trochu humoru : Ponuré nábřeží okolo půlnoci. Jakýsi nešťastník se právě chystá skočit z mostu do řeky. V poslední chvíli ho zachytí náhodný chodec a uklidňuje ho. "Neblázněte člověče, pojďte probereme současnou vaší i všeobecnou situaci. Nikdy není tak zle...! Za deset minut skočili do vody oba... Je to vysoké a není to vidět. Co je to? Současná vysoká životní úroveň často deklarovaná premiérem Nečasem a donedávna i prezidentem Klausem. Hlas mladých Spotřebováváme více, než jsme schopni vyrobit. Opravdu? Mezi jeden z nejsměšnějších výroků, který často používají pravicoví politici, patří podobná tvrzení jako "spotřebováváme více, než jsme schopni vyrobit" nebo "zlaté časy v Evropě skončily, prožrali jsme to a proflákali". Zde je ale zapotřebí se ptát, kdo tedy spotřebovává více, než jsme schopni vyrobit? Máte snad pocit, že průměrný dělník, úředník či živnostník vlastní vilu v Toskánsku, Řecku anebo na Maledivách? Nebo snad máte pocit, že průměrný občan ČR jezdí v luxusních autech a vlastní kromě rodinného domu ještě několik bytů? Proto je zde zapotřebí najít odpověď na otázku, kdo v České republice vlastně ve velkém spotřebovává a kdo vyrábí? Ivo Vašíček dne na svém blogu idnes.cz uvedl, že v zahraničí jsme se zadlužili téměř čtyřikrát více, než jsme skutečně spotřebovali. Jak je to ale možné? No, vzhledem k tomu, že byla většina ekonomiky prodána do zahraničí, musí pracující této země pracovat tak, aby se investorům jejich investice a plánované zisky vrátily. Proto náš zahraniční dluh narostl v posledních 6 letech téměř trojnásobně, i když jsme vyprodukovali o 500 miliard více zboží, než spotřebovali. Současná exportovaná nadprodukce nestačí. Nyní už musíme produkovat přibližně o 30 % více, než spotřebujeme. Účelem této země je především tvorba zisků pro zahraniční kapitál. Další odpověď jsem nalezl na tiskové konferenci ze dne , kde Miroslav Opálka (KSČM) uvedl, že v ČR v minulosti proběhla devastace zahraniční obchodní politiky a likvidace konkurenceschopných domácích producentů v řadě perspektivních oblastí, což je důsledkem působení předchozích vlád. Našli bychom i další příklady, mezi ty nekřiklavější patří korupce a klientelismus, předražování veřejných zakázek a krácení daní či pojistného. Jen tyto zdroje by stačily k dosažení vyrovnaného státního rozpočtu a k zastavení dalšího zadlužování státu! A byly by peníze i na důchody, podporu v nezaměstnanosti a platy státních zaměstnanců. Dále na tiskové konferenci Miroslav Opálka (KSČM) uvedl, že ve skutečnosti občané ČR patří k nejpracovitějším národům v EU. Jejich intenzita práce se neustále zvyšuje. Zaměstnanci v současnosti odpracují v průměru 1936 hodin ročně, přičemž řada z nich má více než jedno zaměstnání. Živnostníci, a to včetně těch, kteří pracují v rámci nelegálního švarcsystému, za rok odpracují zhruba 2300 hodin. V zaměstnaneckém poměru je v ČR asi 250 tisíc důchodců a více

8 8 než 100 tisíc studentů. A jen tak mimochodem, legálně u nás pracuje přes 200 tisíc cizinců. Podle statistik Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) skončila ČR na 6. místě jako stát s nejvíce odpracovanými hodinami ročně. Oproti tomu se ale ČR umístila v pořadí jako 5. nejméně produktivní stát. Je tedy na čase obvinit Nečase! Pavel Herman Jak jsem se potkal s tajemníkem ÚV Komunistické strany Ukrajiny Ukrajinská strana byla zastoupena tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Ukrajiny Vladimirem Oplačkem a ani ne třicetiletým Anatoliem Sokoliukem, pracovníkem ukrajinského parlamentu (Nejvyšší rady Ukrajiny). Po představení politického systému ČR, zhodnocení výsledku podzimních krajských a senátních voleb, následovalo seznámení ukrajinské delegace s vnitřní strukturou KSČM. Právě pro řešení vnitrostranických otázek by mohla Komunistická strana Ukrajiny být přínosná. Po neúspěšných volbách v roce 2006 a 2007 (3,66% a 5,39%) strana zažila to, čemu dnes moderně říkáme comeback neboli návrat. Před ním však strana prošla mnohými změnami. Jedním z nejvýznamnějších z nich bylo značné omlazení vedoucích funkcionářů například čtyři vedoucí tajemníci oblastí (v hierarchii samosprávy jsou oblasti na Ukrajině na stejné úrovni jako u nás kraje i když zabírají několikanásobně větší rozlohu) nedosahují věku 35 let. Stejně tak byl omlazen poslanecký klub, z něhož více než jednu třetinu tvoří lidé ve věku do 40 let včetně dvou šestadvacetiletých poslanců. Strana se též přiblížila blíž občanům. Ať už se jednalo o širokou diskuzi na veřejnosti o zásadních programových otázkách, využívání sociálních sítí a dalšími aktivitami, kterými strana získala nové sympatizanty. Jen na okraj pár čísel: v roce 2012 přibylo do řad KS Ukrajiny téměř 12 tisíc nových členů, z nichž 40% byli lidé do 40 let. O mladé členy se strana také dokáže patřičným způsobem postarat. Organizuje stranické vzdělávání, kde se studující dozví nejen o historii dělnického hnutí a marxistické filozofii, ale i o otázkách, které pálí současnou společnost. Avšak to není všechno! Aby škola absolventa připravila dokonale pro politickou práci, vyučuje se též práce s výpočetní technikou, základy sebeobrany a v rámci školy také studenti získají řidičské oprávnění. Můžeme tedy říci, že se jedná o komplexní přípravu. Všechny tyto kroky vedly k renesanci Komunistické strany Ukrajiny a zisku 13,2% ve volbách roku 2012 (dvojnásobný výsledek oproti roku 2007!!). Budiž KSČM tyto cenné poznatky ku prospěchu. Filip Zachariaš, Bučovice

9 9 Blahopř ání k narozeninám V tomto měsíci oslavil své krásné 105. narozeniny nejstarší člen okresní organizace Vyškov soudruh Stanislav Spáčil z Křenovic se dožil let Stáří či mládí není jen v prožitých letech, ale v činorodé mysli! OV KSČM Vyškov mu přejí i do dalších let zdraví a životní elán, který mu mohou mnozí mladší závidět. Telefon , , , Pro vnitřní potřebu

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2002 rozpočtový výbor 636 USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 56. schůze 15.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 56. schůze 15. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 1221 USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 56. schůze 15. května 2009 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických

Více

Zkvalitnění řízení organizační struktury a úpravy Stanov KSČM

Zkvalitnění řízení organizační struktury a úpravy Stanov KSČM Zkvalitnění řízení organizační struktury a úpravy Stanov KSČM Ú v o d Podmínky, ve kterých KSČM pracuje, se za poslední léta natolik změnily, že pokud budeme chtít i nadále nejen udržet, ale hlavně posílit

Více

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Volby Akt, při kterém volí právoplatní voliči své

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Předkládá: Martin Ander na základě úkolu PSZ z 30. 1. 2014 V roce 2014 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti: příprava

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období 117 Návrh usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k vnějším vztahům československé ekonomiky

Více

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Zápis ze členské schůze ze dne 22. června 2010 Přítomno: dle prezenční listiny Hlas rozhodující: 26 Hosté: dle prezenční listiny Omluveni: dle

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2001 rozpočtový výbor 404 USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001 k návrhu Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 548/0 Návrh poslankyně Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

OBČASNÍK. Okresního výboru KSČM Blansko Mimořádné volební vydání Září Úvodní slovo předsedy Okresního výboru

OBČASNÍK. Okresního výboru KSČM Blansko Mimořádné volební vydání Září Úvodní slovo předsedy Okresního výboru OBČASNÍK Okresního výboru KSČM Blansko Mimořádné volební vydání Září 2016 Určeno pro vnitrostranickou potřebu. Úvodní slovo předsedy Okresního výboru Vážené soudružky, vážení soudruzi, milí přátelé, léto

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více

Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky

Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky Zpráva o činnosti S E N Á T N Í H O K L U B U O D S Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky Jiří Liška, předseda Valdštejnské náměstí 4 118 01 Praha 1 Tel.: 257072340, 257072324

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

dějepis, devátý ročník Sada:

dějepis, devátý ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE 1 Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. - revidovaná

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

USNESENÍ č. 190 petičního výboru 37. schůze, dne 11. ledna 2001

USNESENÍ č. 190 petičního výboru 37. schůze, dne 11. ledna 2001 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období USNESENÍ č. 190 petičního výboru 37. schůze, dne 11. ledna 2001 K bodu: Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

ZA-Archiv Nummer hours before elections (Chamber of Deputies) Czech Republic. - Czech language -

ZA-Archiv Nummer hours before elections (Chamber of Deputies) Czech Republic. - Czech language - ZA-Archiv Nummer 3126 24 hours before elections (Chamber of Deputies) 1996 - Czech Republic - Czech language - číslo dotazníku: Volby 1996 číslo tazatele: kraj Z tohoto seznamu 16 stran, které nyní kandidují

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

VOLBY DO POSLANECKÉ a

VOLBY DO POSLANECKÉ a VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 9.6. a 20.6. 998 Obsah materiálu: Výsledky hlasování celkem str. 2 Výsledky hlasování v okrscích str. 3 Porovnání místních výsledků s celostátními str. 0 Volební

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 22. září 2014 č. 775 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jana Farského, Jiřího Skalického a Františka Váchy na vydání

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava DĚJINY 20. STOLETÍ KOMUNISMUS ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 KOMUNISMUS = politická ideologie

Více

Ad 1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů

Ad 1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 17.9.2010 od 18:00 v klubu Coffee-shop v Nepomuku. Přítomni : Jana Barochová, Karel Baroch, Libor Faust, Tomáš Chouň, Pavel Kroupa, Daniel Mareška,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více

Cesta komunistů k převzetí moci

Cesta komunistů k převzetí moci Cesta komunistů k převzetí moci vývoj v letech 1945-1948 Učivo dějepisu, 9. ročník Součást projektu Příběhy bezpráví Charakteristika období Pretotalitní stát ne totalitní ne zcela demokartický "omezená"

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod)

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) Vážení přátelé, Dámy a pánové, soudružky a soudruzi, vážení hosté, nejprve mi dovolte, abych vás, delegáty kongresu, představitele

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 972/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 972/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 972/0 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Petra Gazdíka, Romana Sklenáka, Pavla Kováčika, Marka Bendy, Karolíny Peake a Roma Kostřici na

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace FORMY DEMOKRACIE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál shrnuje základní informace o volbách (typy voleb, aktivní a pasivní volební

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

Celá problematika spojená

Celá problematika spojená (třicátéosmé pokračování) LOTERIE VĚCNÉ Výňatek z knihy LOSY V SRDCI EVROPY Od klasických ke stíracím Vydalo Nakladatelství Olympia, a.s. SAZKA - OLYMPIA 2002 Edice Sazka autor Ivo Kasal Celá problematika

Více

Český politický extremismus stručný exkurs

Český politický extremismus stručný exkurs Český politický extremismus stručný exkurs Mgr. Michal Mazel Vstupní poznámky Spor o samotný pojem, definice politologické, úřední, policejní, využití politické Související pojmy: totalitarismus, radikalismus,

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

Opakování -hospodářská krize ve světě

Opakování -hospodářská krize ve světě Opakování -hospodářská krize ve světě Evropa i USA jsou v hospodářské krizi, r. 1929 se zhroutila burza v New Yorku (černý pátek), V Evropě dochází k vlnám nezaměstnanosti, hladomoru, rozpadu společnosti

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VOLBY DO POSLANECKÉ a

VOLBY DO POSLANECKÉ a VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 31.5 a 1.6.1996 Obsah materiálu: Výsledky hlasování celkem str. 2 Výsledky hlasování v okrscích str. 3 Porovnání místních výsledků s celostátními str. Volební

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014 OBRANA DEMOKRACIE V ČSR T.G. Masaryk byl třikrát zvolen prezidentem, v roce 1935 abdikoval, ve funkci jej nahradil Edvard Beneš. (Masaryk zemřel 1937). Hitler začal uskutečňovat svoje plány a zvyšovat

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

Sociální nerovnosti a spravedlnost

Sociální nerovnosti a spravedlnost Sociologický ústav Akademie věd České republiky STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY K DOTAZNÍKU Sociální nerovnosti a spravedlnost A 1 Podstatné 2 Velmi důležité 3 Důležité

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 343 8. funkční období 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění

Více

OKRESU KARVINÁ. č.2. 2012. Předmájové zamyšlení

OKRESU KARVINÁ. č.2. 2012. Předmájové zamyšlení č.2. 2012 OKRESU KARVINÁ Předmájové zamyšlení V těchto dnech prožíváme bouřlivý vývoj uvnitř společnosti. Lidská důstojnost je denně pošlapávána. Další setrvání Nečasovy vlády u moci je neúnosné pro většinu

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu 1 Volby do Evropského parlamentu Výsledky Studentských voleb do EP (28. a 29. 4. 2014) Hlasy jsou sečteny. Volební místnost se opět proměnila v knihovnu a komisaři se vrátili ke svým blízkým i ke svým

Více

VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální

VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální Pracovní list 03 25 VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální Úkol č. 1: Doplňování A. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají co... roky podle zásad... volebního systému ve 14 volebních

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více