Obsah Proč slavíme Svátek práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Proč slavíme Svátek práce"

Transkript

1 Duben 2013 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah Proč slavíme Svátek práce... 1 Předvolební informace... 2 Způsob hodnocení socialistické etapy... 2 O propagaci... 3 Vyvážená manipulace... 4 Nereformovatelnost... 4 Historický kalendář - květen A nakonec trochu humoru :... 7 Hlas mladých... 7 Spotřebováváme více, než jsme schopni vyrobit. Opravdu?... 7 Jak jsem se potkal s tajemníkem ÚV Komunistické strany Ukrajiny... 8 Blahopřání k narozeninám... 9 Proč slavíme Svátek práce Také letos se sejdeme, komunisté a sympatizující, všichni, kdo považujeme práci za základ života i bohatství lidstva, ve Smetanových sadech, abychom si připomněli, že ne spekulace, podvody a lichva, ale práce si zaslouží našeho uznání. Zvláště dnes, kdy díky kapitalistickému systému kořistění nejbohatších na práci většiny je naprostý nedostatek pracovních příležitostí si uvědomujeme, že vykořisťování je zdrojem nezaslouženého bohatství nemnoha a také to, že všemožné politické síly a strany pravice tento způsob okrádání lidí práce obhajují. Jedním ze základních principů komunistické a socialistické společnosti je stát, který zajistí všem, kdo chtějí a mohou pracovat, dostatek pracovní příležitosti a přiměřenou odměnu za ni. Letošní rok je zvláště významný. Pomalu se schyluje ke konci vláda podivného pravicového uskupení ODS-TOP09-LIDEM a připravujeme se na příští rok přeplněný volbami. Do EU, do parlamentu a do obcí. Využijme příležitosti, aby i oslava pro nás nejdůležitějšího svátku v roce, Svátku práce - dnes tak nedostatkové a přece rozhodující pro život společnosti -, přispěla k získání široké podpory občanů pro naše programy. Může k tomu významně přispět i to, že pozveme na letošní oslavu 1. máje co nejvíce známých, aby s námi vyslechli jaké představy o dalším vývoji má naše strana. Budeme mít také možnost pohovořit si s komunistickou senátorkou s. Bayerovou, využijme tuto příležitost.

2 2 Předvolební informace V roce 2014 nás čeká supervolební rok! Volby do Poslanecké sněmovny, Senátu, Evropského parlamentu a na podzim volby komunální. Abychom v nich jak se patří uspěli, je třeba už nyní se zamýšlet nad sestavováním kandidátek. Programová linie je daná VIII. sjezdem KSČM. V podstatě jde o to přesvědčit voliče o našich východiscích ze stávající ekonomické, politické, ale i morální krize společnosti a nastolení spravedlivějšího společenského řádu socialismu. Výkonný výbor ÚV KSČM projednal a v červnu 2013 předloží ke schválení ÚV KSČM návrh koncepce volební kampaně KSČM pro rok OV KSČM Vyškov se na svém jednání dne zabýval návrhem kandidátek pro sněmovní a senátní volby. Dáváme ZO KSČM k posouzení tyto návrhy s tím, že rozhodující slovo budou mít výroční členské schůze ZO KSČM v září říjnu 2013 a okresní konference KSČM Tyto návrhy jsou námětem k diskusi, žádáme ZO KSČM o další případné návrhy na tyto kandidátky. Těmito návrhy chceme ZO KSČM usnadnit orientovat se v možnostech návrhů vhodných kandidátů. Hlavním cílem KSČM v příštích volbách je zvýšit počet poslanců, senátorů i zastupitelů. Po krajských a zejména po prezidentských volbách došlo k posílení prestiže KSČM využijme toho, předložme občanům srozumitelný program a schopné lidi. Pokud jde o poslaneckou sněmovnu je důležitá kontinuita i obnova. Za jihomoravský kraj máme v PS 3 poslance ss. Grebeníčka, Bebarovou-Rujbrovou a Adama. V příštích volbách je šance na posílení počtu o 1 2 poslance. OV KSČM doporučuje zařadit na 1. místo okresní kandidátky s. Filipa Zachariáše ze ZO KSČM Bučovice. Je to student VŠ, člověk s politickým nadáním, obětavostí a pracovitostí a zejména chutí pracovat pro stranu. Má výborné organizační schopnosti. Pravidelně přispívá do zpravodaje OV KSČM, Halo novin a internetových diskusí. Dále předkládá OV KSČM k diskusi další kandidáty bez uvádění pořadí, to bude stanoveno na OK Jsou to ss. Věra Křivánková, zkušená funkcionářka, zastupitelka, učitelka ze ZO Slavkov, Josef Bouda, mladý člen ZO KSČM Bučovice, moderoval v uplynulých 4 letech všechny volební kampaně v celém kraji, Zdeněk Koudelka, krajský zastupitel ze ZO KSČM Bučovice a Pavel Herman, mladý student VŠ ze ZO KSČM Ivanovice na Hané.Rovněž publikuje ve zpravodaji OV, Halo novinách a na internetových sítích. Jako jediná má ZO KSČM Ivanovice na Hané jeho přičiněním své webové stránky. Jako kandidátku do senátu navrhuje OV KSČM s. Martu Bayerovou, stávající senátorku ze Znojma. Její mandát končí, OV KSČM Znojmo ji nebude pro příští volbu navrhovat. Je to velice zkušená funkcionářka KSČM a má reálnou šanci na zvolení i v našem volebním obvodu (na Znojemsku vyhrála před 6 lety už v 1. kole). Všichni navržení kandidáti se představí na Vaše vyžádání ve Vašich ZO KSČM. Jaroslav Sláma, předseda OV KSČM Způsob hodnocení socialistické etapy V dnešní době se o předchozí etapě vývoje naší země hovoří ve většině médií jen a jen odmítavě. Vyzdvihují se chyby i zločiny, kterým se zvláště počátky

3 3 socializace nevyhnuly, ale neuvažuje se, nepřipouští se zhodnocení, co nebo vůbec zda bylo také něco prospěšné, úspěšné. Vím, že takový přístup je účelový. Jakmile by se lidé v klidu a objektivně pokusili zhodnotit klady i nedostatky, došli by k závěru, který se dnešní věrchušce - dnes elitě nehodí do krámu. Takže neprobíhá dialog, ba ani není připuštěna diskuze, T. G. Masarykem označovaná jako podstata demokracie. Dnes převládá v médiích a na oficiálních místech monolog. Pokud se někdo ozve se snahou podívat se na problém komplexněji, je ukřičen, v horším případě uřván, málem jako zločinec, v lepším případě jako neostalinista. Kdysi jsem byl na stanovém táboře. S kamarády jsme si zhotovili v jídelně lavečky a byli jsme na ně docela hrdí. Jenže jednou taková lavečka nesnesla zatížení a zbortila se. Bylo z toho smíchu, no krása! Ale ani jeden z nás nezačal zpochybňovat existenci, možnost zhotovení dobré a pevné lavice. Také že jsme si ji po oné zkušenosti udělali. Tak je to i se společenskoekonomickými formacemi. Je naprosto pochopitelný rozdíl mezi ideální představou, vytyčeným cílem, a pokusem. Pokud se znemožňuje věcné zhodnocení či dokonce opakováním pokusu docílit vytyčeného modelu a to je dnešní současnost nejen v ČR, nelze dospět k rozumnému a věcně správnému závěru. Připadá mi to, jako kdyby bylo odmítnuto, že může existovat kružnice jen proto, že můj pokus o její nakreslení (vyplývající z mé kresličské neschopnosti) se podobá spíše bramboře než kroužku. (w) O propagaci Naše představy o uspořádání společnosti nechceme jen prezentovat, ale také občany pro socialistické myšlenky získat. To ovšem vyžaduje jisté propagandistické umění. Komunisté dělávali často chybu mimo jiné i v tom, že lidem předkládali hotové názory, které by oni měli přijmout. Místo toho, aby vybavili občany informacemi, které každého přemýšlejícího vedou k řešení pro občany nejvhodnějšímu. Tím je podle našich představ sociálně spravedlivá, socialistická společnost. Prostě se často postupovalo podobně, jak to dělá reklama. Předkládáme ti, občane, to nejlepší, to musíš uznat a přijat! Ve skutečnosti právě takové reklamní nátlaky (vždyť to asi známe z agresivních metod tržní i politické reklamy dnes) u mnohých a zvláště u mládeže vzbuzují odmítavé reakce. Jak tedy postupovat? Argumenty, které předkládáme, vytvořit předpoklady, aby si každý mohl samostatně vyvodit, co je nejvhodnější. Jsem přesvědčený, že většina z těch, kteří se o politiku zajímají alespoň ve volbách, takový přístup ocení. hesla jako Kníže je lidu blíže mohou sice zapůsobit, ale jen a jen když jsou podložena konkrétním obsahem. V tomto případě snobské odvolávání se na šlechtický titul zabralo u snobské části veřejnosti, u nepřemýšlejících a u těch, kdož dobře věděli, že nejde o blízkost lidu, ale o knížecí politiku pro majetné. Stručně shrnuto: Předkládat jen přesné a pravdivé informace; neurážet jiné názory, ale argumenty je zpochybnit; hovořit jazykem toho, na něhož se v takové diskuzi obracíme a podle možnosti argumentaci využívat jemu blízké příklady; vyhýbat

4 4 se populismu, tedy třeba nesplnitelným slibům a podbízení se líbivými řečmi; nesouhlasné námitky nevyvracet odmítáním, ale opět protiargumenty. Mohl bych dále pokračovat. Každopádně je zřejmé, že získat někoho neznamená jej ukecat, ale přesvědčit. Vyvážená manipulace Mnozí představitelé médií se rozhorlují nad prezidentovým vyjádřením o mnohých médiích, která manipulují s veřejným míněním. Copak by oni, pětihvězdičkoví demokraté typu Hřebejk či ministr Kalousek, dokázali s informacemi nedemokraticky manipulovat? Tak si uvedeme jeden trochu okrajový případ, částečně z našeho prostředí. Na naší poslední členské schůzi bylo přítomno 21 občanů. Pochopitelně o ní žádná televize nebo noviny neinformovaly. O oslavě MDŽ, pořádané OV KSČM a LKŽ Vyškov za účasti krajského zastupitele Ing. Procházky a dalších, se samozřejmě televize ani německá česky psaná média nezmiňovala, ačkoliv se oslavy zúčastnilo na dvě stovky přítomných. Naopak byla široce komentována a publikována masová protestní akce v Praze, která odsuzovala spolupráci dvou českých politických stran, jež na základě volebního výsledku spolupracují při vedení většiny českých a moravských krajů. Vždyť se této protikomunistické akce zúčastnilo nepočítáme-li početné televizní štáby a redaktory dvacet osob. Bude to tím, že těch dvacet osob, protestujících proti rozhodnutí většiny voličů, zřejmě nepatří mezi rudá a hnědá prasata pana Hřebejka, zatímco o těch, co se zúčastnili v mnoha a mnoha místech republiky oslavy MDŽ, je jejich politické smýšlení hřebejkovským demokratům podezřelé. Nebo je to jinak? Uvedená manipulace je umně vyvážená. Dvacet protidemokratických demonstrantů potřebovalo pomoc a podporu. Proto jim naše "spravedlivě nestranná a vyvážená" média věnovala zvýšenou pozornost. Stovky a tisíce občanů, kteří si 8. března připomínali významnou úlohu žen v naší společnosti, bylo třeba trochu početně zredukovat, proto se o nich mlčelo. On prezident Zeman není vůbec nakloněn komunistům, ale přece jen má smysl pro demokratické řešení společenských problémů. V tom se liší od svých oponentů mediálních i otevřených nepřátel. (w) Nereformovatelnost Jsou tací reformovaní sociální demokraté, kteří stále mudrují, že naše strana je nereformovatelná. Ale v čem konkrétně, o tom ani muk. Oni to snad sami ani nevědí. Ale něco musí současné KSČM vyčítat, aby občany levicově smýšlející odradili od její podpory. Masaryk vyslovil významnou myšlenku, že státy a společnosti se mají řídit zásadami, na kterých byly postaveny. Kořeny sociální demokracie a KSČM jsou vlastně společné. Je to marxistický pohled na společnost a její rozvoj. Je ovšem pravda, že v důsledku pružné reformovatelnosti se sociální demokraté od Marxe dnes distancují. Hlásí se jen jaksi vágně k sociální spravedlnosti, sociálnímu státu, demokracii, ale to vše na základě kapitalistické ekonomiky. Jinými slovy se podle Masaryka vzdali základů, na kterých vznikli. KSČM se musela rovněž mnohé z představ zakladatelů komunistických stran vzdát. Změnily se natolik mezinárodní podmínky, že na příklad úsilí o ozbrojené

5 5 povstání by bylo předem marné. Doba, kdy nedemokratická situace monarchií či diktatur neumožňovala podíl komunistů na vládě a na uspořádání spravedlivé společnosti, je pryč. Ve státech, kde se formálně uplatňuje demokracie, je myšlenka ozbrojeného boje téměř neuskutečnitelná. Bez podpory většiny občanů nelze budovat socialistický stát. S podporou většiny v zemi není ozbrojené povstání na programu. Komunisté se v období socialistické výstavby zasloužili o mnohá významná opatření prospěšná pracujícím. V době naší vlády se významně zvýšila vzdělanost, uskutečnilo se národní pojištění, které garantovalo všem občanům jistotu v době nemoci i ve stáří, vytvářely se podmínky pro výchovu mladé generace, podporu rodiny nejen rodinnými přídavky, daňovým zvýhodněním rodin s dětmi či postupným zajištěním kvalitního bytového fondu. Významně se zvýšila životní úroveň na základě úspěšného ekonomického rozvoje. To vše pochopitelně podle konkrétních ekonomických možností země. Ekonomickým základem, který umožnil sociální bezpečnost (jistoty) občanů i celých rodin, bylo společenské vlastnictví výrobních prostředků. Avšak zde jsme také u nedostatků v práci KSČ jako zákonem stanovené vedoucí síly státu. Zespolečenšťování postoupilo až do nejnižších pater (malé živnosti ap.), kde se stávalo často brzdou iniciativy. Rovněž nevyváženost občanské svobody a reálného uplatnění socialistické demokracie, ba i porušování vlastních zákonů v jistém období, to vše je zkušenost, pro kterou jsme se již před dvěma desetiletími reformovali. Dnes KSČM nejen uznává, ale plně respektuje (což nelze říct o některých tzv. demokratických stranách) politickou pluralitu, ekonomickou pluralitu i občanská práva jednotlivců a skupin. V tom přece není třeba stranu reformovat. Pravice by si přála, abychom se reformovali tím, že se vzdáme marxismu a důsledné obhajoby práv pracujících, tedy té většiny, která se bezprostředně podílí na tvorbě nových hodnot. Chtěli by, ať souhlasíme s kapitalistickým vykořisťováním, které se opět v posledních desetiletích nebezpečně prohlubuje. Sociální demokraté by stručně a jasně chtěli, abychom se stali jejich béčkem, které poslušně zvedá ruce pro vše, co si jejich (nepříliš kvalifikované) špičky vymyslí. Tak v těchto dvou oblastech jsme, díky bohu, nereformovatelní. Jsme prostě komunisté s jasným demokratickým a prolidovým programem. (w) Historický kalendář - květen výročí 1. května se v českých zemích po tříletém přerušení v době války opět konaly veřejné prvomájové oslavy za účastí statisíců osob. Byly jednotné, měly protiválečný ráz a proklamovaly požadavky míru, státní samostatnosti a socializace po vzoru sovětského Ruska. 21. května došlo ke vzpouře vojáků - navrátilců ze zajetí z Ruska, zařazených u náhradního praporu 7. plzeňského střeleckého pluku. Vzpoura zůstala izolována, pak silou potlačena a 10 vůdců povstání bylo popraveno. Vzpoura byla svědectvím vlivu ruské revoluce a růstu protiválečného odporu českého obyvatelstva.

6 6 30. května uzavřely v Pittsburgu slovenské a české organizace v USA za přítomnosti T.G. Masaryka dohodu o zřízení společného státu Čechů a Slováků s rozsáhlou slovenskou autonomii a pro republikánskou formu státu a demokratickou ústavu výročí května se v Hamburku konal společný kongres zástupců Druhé a Dvaapůlté Internacionály. Obě organizace se sloučily v Socialistickou dělnickou internacionálu, která měla být protiváhou Komunistické internacionály v Moskvě, čímž se narušila jednota mezinárodního dělnického hnutí výročí 2. května 1928 došlo u Nitry při demonstraci zemědělských dělníků ke střelbě, při níž byla četníky zabita jedna žena a další dvě osoby byly zraněny. Byla to další z několika desítek mrtvých, kteří byli zastřeleni při prosazování svých demokratických práv, nebo při účasti na stávkách a protestních akcích výročí 15. května se pod záštitou známého publicisty F.X. Šaldy ustavil Výbor pro pomoc demokratickým emigrantům, který poskytoval pomoc nejen antifašistům, kteří uprchli z nacistického Německa, ale později i španělským republikánům v letech výročí 1. května se konaly po celé republice jednotné prvomájové manifestace, na kterých miliony občanů vyjádřily svou vůli bránit republiku proti Hitlerovi a fašismu. Také ve Vyškově se konal společný májový průvod všech stran a lidé nadšeně zdravili vojáky Rudé armády, kteří v té době byli u 2. pluku útočné vozby, aby se seznamovali s čs. tanky. 21. května 1938 vyhlásila čs. vláda mobilizaci dvou ročníků zálohy a příslušníků speciálních jednotek a nařídila obsazení pohraničních opevnění. Tato částečná mobilizace byla reakcí na zprávy o přísunech nacistických útvarů k čs. hranicím výročí 9. května dorazil 1. čs. samostatný prapor po přesunu od Sokolova do Novochoperska, kde bylo zahájeno formování 1. čs. samostatné brigády v SSSR. 18. května 1943 byl na fašisty okupované Ukrajině v rámci partyzánského svazku generálmajora Saburova založen První československý partyzánský oddíl v SSSR, kterému velel kapitán Ján Nálepka. Většina členů byli vojáci slovenské armády, kteří nechtěli bojovat proti slovanským bratrům, zběhli a přešli k partyzánům. Během května byly k totálnímu nasazení povolány další ročníky české mládeže a to 1918 až Znovu se rozesílaly povolávací listy a transporty také z Vyškova mířily do Německa. Nyní to již bylo nebezpečné, protože německá města a průmyslová centra se stávala denními cíli bombardovacích svazů spojenců, a totálně nasazení byli používání k záchranným a vyprošťovacím pracím výročí 30. května se konaly volby do Národního shromáždění poprvé s jednotnou kandidátkou Národní fronty. Voleb se zúčastnilo 93,5 5 % voličů a kandidátka získala 89,25 % hlasů.

7 7 A nakonec trochu humoru : Ponuré nábřeží okolo půlnoci. Jakýsi nešťastník se právě chystá skočit z mostu do řeky. V poslední chvíli ho zachytí náhodný chodec a uklidňuje ho. "Neblázněte člověče, pojďte probereme současnou vaší i všeobecnou situaci. Nikdy není tak zle...! Za deset minut skočili do vody oba... Je to vysoké a není to vidět. Co je to? Současná vysoká životní úroveň často deklarovaná premiérem Nečasem a donedávna i prezidentem Klausem. Hlas mladých Spotřebováváme více, než jsme schopni vyrobit. Opravdu? Mezi jeden z nejsměšnějších výroků, který často používají pravicoví politici, patří podobná tvrzení jako "spotřebováváme více, než jsme schopni vyrobit" nebo "zlaté časy v Evropě skončily, prožrali jsme to a proflákali". Zde je ale zapotřebí se ptát, kdo tedy spotřebovává více, než jsme schopni vyrobit? Máte snad pocit, že průměrný dělník, úředník či živnostník vlastní vilu v Toskánsku, Řecku anebo na Maledivách? Nebo snad máte pocit, že průměrný občan ČR jezdí v luxusních autech a vlastní kromě rodinného domu ještě několik bytů? Proto je zde zapotřebí najít odpověď na otázku, kdo v České republice vlastně ve velkém spotřebovává a kdo vyrábí? Ivo Vašíček dne na svém blogu idnes.cz uvedl, že v zahraničí jsme se zadlužili téměř čtyřikrát více, než jsme skutečně spotřebovali. Jak je to ale možné? No, vzhledem k tomu, že byla většina ekonomiky prodána do zahraničí, musí pracující této země pracovat tak, aby se investorům jejich investice a plánované zisky vrátily. Proto náš zahraniční dluh narostl v posledních 6 letech téměř trojnásobně, i když jsme vyprodukovali o 500 miliard více zboží, než spotřebovali. Současná exportovaná nadprodukce nestačí. Nyní už musíme produkovat přibližně o 30 % více, než spotřebujeme. Účelem této země je především tvorba zisků pro zahraniční kapitál. Další odpověď jsem nalezl na tiskové konferenci ze dne , kde Miroslav Opálka (KSČM) uvedl, že v ČR v minulosti proběhla devastace zahraniční obchodní politiky a likvidace konkurenceschopných domácích producentů v řadě perspektivních oblastí, což je důsledkem působení předchozích vlád. Našli bychom i další příklady, mezi ty nekřiklavější patří korupce a klientelismus, předražování veřejných zakázek a krácení daní či pojistného. Jen tyto zdroje by stačily k dosažení vyrovnaného státního rozpočtu a k zastavení dalšího zadlužování státu! A byly by peníze i na důchody, podporu v nezaměstnanosti a platy státních zaměstnanců. Dále na tiskové konferenci Miroslav Opálka (KSČM) uvedl, že ve skutečnosti občané ČR patří k nejpracovitějším národům v EU. Jejich intenzita práce se neustále zvyšuje. Zaměstnanci v současnosti odpracují v průměru 1936 hodin ročně, přičemž řada z nich má více než jedno zaměstnání. Živnostníci, a to včetně těch, kteří pracují v rámci nelegálního švarcsystému, za rok odpracují zhruba 2300 hodin. V zaměstnaneckém poměru je v ČR asi 250 tisíc důchodců a více

8 8 než 100 tisíc studentů. A jen tak mimochodem, legálně u nás pracuje přes 200 tisíc cizinců. Podle statistik Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) skončila ČR na 6. místě jako stát s nejvíce odpracovanými hodinami ročně. Oproti tomu se ale ČR umístila v pořadí jako 5. nejméně produktivní stát. Je tedy na čase obvinit Nečase! Pavel Herman Jak jsem se potkal s tajemníkem ÚV Komunistické strany Ukrajiny Ukrajinská strana byla zastoupena tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Ukrajiny Vladimirem Oplačkem a ani ne třicetiletým Anatoliem Sokoliukem, pracovníkem ukrajinského parlamentu (Nejvyšší rady Ukrajiny). Po představení politického systému ČR, zhodnocení výsledku podzimních krajských a senátních voleb, následovalo seznámení ukrajinské delegace s vnitřní strukturou KSČM. Právě pro řešení vnitrostranických otázek by mohla Komunistická strana Ukrajiny být přínosná. Po neúspěšných volbách v roce 2006 a 2007 (3,66% a 5,39%) strana zažila to, čemu dnes moderně říkáme comeback neboli návrat. Před ním však strana prošla mnohými změnami. Jedním z nejvýznamnějších z nich bylo značné omlazení vedoucích funkcionářů například čtyři vedoucí tajemníci oblastí (v hierarchii samosprávy jsou oblasti na Ukrajině na stejné úrovni jako u nás kraje i když zabírají několikanásobně větší rozlohu) nedosahují věku 35 let. Stejně tak byl omlazen poslanecký klub, z něhož více než jednu třetinu tvoří lidé ve věku do 40 let včetně dvou šestadvacetiletých poslanců. Strana se též přiblížila blíž občanům. Ať už se jednalo o širokou diskuzi na veřejnosti o zásadních programových otázkách, využívání sociálních sítí a dalšími aktivitami, kterými strana získala nové sympatizanty. Jen na okraj pár čísel: v roce 2012 přibylo do řad KS Ukrajiny téměř 12 tisíc nových členů, z nichž 40% byli lidé do 40 let. O mladé členy se strana také dokáže patřičným způsobem postarat. Organizuje stranické vzdělávání, kde se studující dozví nejen o historii dělnického hnutí a marxistické filozofii, ale i o otázkách, které pálí současnou společnost. Avšak to není všechno! Aby škola absolventa připravila dokonale pro politickou práci, vyučuje se též práce s výpočetní technikou, základy sebeobrany a v rámci školy také studenti získají řidičské oprávnění. Můžeme tedy říci, že se jedná o komplexní přípravu. Všechny tyto kroky vedly k renesanci Komunistické strany Ukrajiny a zisku 13,2% ve volbách roku 2012 (dvojnásobný výsledek oproti roku 2007!!). Budiž KSČM tyto cenné poznatky ku prospěchu. Filip Zachariaš, Bučovice

9 9 Blahopř ání k narozeninám V tomto měsíci oslavil své krásné 105. narozeniny nejstarší člen okresní organizace Vyškov soudruh Stanislav Spáčil z Křenovic se dožil let Stáří či mládí není jen v prožitých letech, ale v činorodé mysli! OV KSČM Vyškov mu přejí i do dalších let zdraví a životní elán, který mu mohou mnozí mladší závidět. Telefon , , , Pro vnitřní potřebu

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Volby Akt, při kterém volí právoplatní voliči své

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE 1 Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. - revidovaná

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace FORMY DEMOKRACIE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

Cesta komunistů k převzetí moci

Cesta komunistů k převzetí moci Cesta komunistů k převzetí moci vývoj v letech 1945-1948 Učivo dějepisu, 9. ročník Součást projektu Příběhy bezpráví Charakteristika období Pretotalitní stát ne totalitní ne zcela demokartický "omezená"

Více

OKRESU KARVINÁ. č.2. 2012. Předmájové zamyšlení

OKRESU KARVINÁ. č.2. 2012. Předmájové zamyšlení č.2. 2012 OKRESU KARVINÁ Předmájové zamyšlení V těchto dnech prožíváme bouřlivý vývoj uvnitř společnosti. Lidská důstojnost je denně pošlapávána. Další setrvání Nečasovy vlády u moci je neúnosné pro většinu

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

Sociální nerovnosti a spravedlnost

Sociální nerovnosti a spravedlnost Sociologický ústav Akademie věd České republiky STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY K DOTAZNÍKU Sociální nerovnosti a spravedlnost A 1 Podstatné 2 Velmi důležité 3 Důležité

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava DĚJINY 20. STOLETÍ KOMUNISMUS ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 KOMUNISMUS = politická ideologie

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Ad 1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů

Ad 1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 17.9.2010 od 18:00 v klubu Coffee-shop v Nepomuku. Přítomni : Jana Barochová, Karel Baroch, Libor Faust, Tomáš Chouň, Pavel Kroupa, Daniel Mareška,

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod)

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) Vážení přátelé, Dámy a pánové, soudružky a soudruzi, vážení hosté, nejprve mi dovolte, abych vás, delegáty kongresu, představitele

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Český politický extremismus stručný exkurs

Český politický extremismus stručný exkurs Český politický extremismus stručný exkurs Mgr. Michal Mazel Vstupní poznámky Spor o samotný pojem, definice politologické, úřední, policejní, využití politické Související pojmy: totalitarismus, radikalismus,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Schéma vzdělávání ODS

Schéma vzdělávání ODS STRATEGIE ÚSPĚCHU MOTTO»Žijeme ve světě tvrdé konkurence ekonomických, profesních, společenských a politických zájmů a názorů. V tomto světě může uspět pouze ten, kdo je na konkurenci dobře připraven psychicky,

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 1/ Období 1914-1918 - vznik 1. světové války: mocenské bloky Trojdohoda X Trojspolek - 1912 1913: tzv. balkánské války: Srbsko s podporou Ruska ohrožuje

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE POJEM NÁVRAT KSČ K DIKTATUŘE SOVĚTSKÉHO TYPU NE NOVÝ SYSTÉM, POUZE ZNOVUPOUŽITÍ NÁSTROJŮ 50. LET POČÍNAJÍCÍ

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz Pozorování. Z předpokladů, přijatých Poradním expertním sborem ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (dále jen PES) a stvrzených zápisem č. 2 z jeho

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Pracovní list. Mgr. Ing. Šárka Dytková

Pracovní list. Mgr. Ing. Šárka Dytková Ústava ČR 1. část Pracovní list Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

VYBRANÁ TÉMATA. Slovinsko volby 2008 (14/2008) Anna Vojáčková. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut

VYBRANÁ TÉMATA. Slovinsko volby 2008 (14/2008) Anna Vojáčková. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut VYBRANÁ TÉMATA Slovinsko volby 2008 (14/2008) Anna Vojáčková Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Vybraná témata 14/2008 říjen 2008 Obsah: Politický systém 3 Charakteristika

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_351 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

MDŽ ve Vyškově: Tradiční a přece jiný!

MDŽ ve Vyškově: Tradiční a přece jiný! Březen 3/2014 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah MDŽ ve Vyškově: Tradiční a přece jiný!... 1 Evropské volby v číslech a datech... 2 Kandidátka z JMK do EU-voleb soudružka Š V E N D O V

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu Otázka: Demokracie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Eli Demokracie = vláda lidu (z řečtiny demos lid, kratos vláda) politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu založena

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova.

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz Přihlášení» Registrace» reklama Vaše náměty 606 09 09 09 zpravy@nova.cz Hledat článek, osobnost Hledat článek, osobnost Hledat

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Cíle Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Předkládá: Pavla Brady a Robin Ujfaluši na základě usnesení PSZ V roce 2015 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti:

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_33 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Prezidentská volba jako svědectví věků

Prezidentská volba jako svědectví věků Prezidentská volba jako svědectví věků Napříč dějinami můžeme sledovat odvěkou snahu Čechů o degradaci Moravy na pouhou součást své země. Dnes bychom řekli, aby Morava nebyla ničím víc, než východním Českem.

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

Regionální sdružení ODS Zlínského kraje. Zpráva předsedy. Libor Lukáš

Regionální sdružení ODS Zlínského kraje. Zpráva předsedy. Libor Lukáš Regionální sdružení ODS Zlínského kraje Zpráva předsedy Libor Lukáš Regionální sněm - Zlín 11. 1. 2014 Vážení kolegové, milé dámy Vážení pánové. Dnešní Zprávu předsedy uslyšíte z úst Libora Lukáše naposled,

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST Poctivost se musí vyplácet! Budoucnost mládí, jistoty stáří! Odpovědnost k prostředí, ve kterém žijeme! Práci, ne sociální dávky! Více rozhodovacích pravomocí lidem! Ano míru

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / NORMALIZACE NORMALIZAČNÍ LOUTKA AKTIVITA

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / NORMALIZACE NORMALIZAČNÍ LOUTKA AKTIVITA AKTIVITA ANOTACE: Aktivita žákům pomůže ujasnit základní rozdíly ve funkcích mládežnických organizací v totalitním systému a v demokracii. Žáci se seznámí s prostředky manipulace mládeže komunistického

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více