Rybář, který se již zúčastnil Mistrovství světa nebo mezinárodní soutěže, kde reprezentoval stát, už nemůže soutěžit za stát jiný.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rybář, který se již zúčastnil Mistrovství světa nebo mezinárodní soutěže, kde reprezentoval stát, už nemůže soutěžit za stát jiný."

Transkript

1 -1- Oficiální mezinárodní soutěže musí být organizovány národními federacemi přidruženými k C.I.P.S.. Federace zajišťující organizaci je oficiálně zodpovědná za příslušnou soutěž. -2- Připuštěni budou pouze členové národní federace přidružené k C.I.P.S., kteří plně uhradili roční poplatek; Jsou nominováni federacemi, jejichž jsou členy; rybáři, kteří tvoří týmy klubů nebo národních federací musí mít jejich státní příslušnost. Rybář, který se již zúčastnil Mistrovství světa nebo mezinárodní soutěže, kde reprezentoval stát, už nemůže soutěžit za stát jiný. Soutěžící musí být schopni vždy prokázat svou státní příslušnost pomocí průkazu totožnosti nebo cestovního pasu nebo jinými dokumenty, které ji mohou doložit; v jakémkoli jiném případě musí být soutěžící schopni předložit oficiální dokument, který potvrzuje jejich státní příslušnost a bydliště ve stejné zemi, kterou reprezentují. Dokument dokládající totožnost je nutné předložit na prvním nebo druhém setkání vedoucích týmů. Připuštěny na mistrovství světa a mistrovství zóny (Evropy, atd.) budou pouze týmy, které jsou členy národních federací. Aby bylo možné ucházet se o pořadatelství mistrovství, je nutné, aby se příslušný stát daného mistrovství zúčastnil, a to minimálně jednou za poslední tři roky. Rozhodně je nutné zaslat předběžný program na sekretariát F.I.P.S.e.d. před koncem listopadu předcházejícího roku. S výjimkou World Fishing Games (Světových rybářských her), F.I.P.S.e.d. může být zodpovědná za poskytování softwarového programu a všech certifikátů a ocenění pro předávání cen na všech mistrovstvích; v tomto případě nese pořádající Stát veškeré náklady na stravu a ubytování (pokoj, jídlo a závěrečná galavečeře) za osobu, která se ujme této práce; pobyt může začít v předvečer prvního dne soutěže a skončit v den po závěrečné večeři; F.I.P.S.e.d. je zodpovědná za cestovní výdaje. U všech F.I.P.S.e.d. mistrovství nese pořádající stát veškeré náklady na stravu a ubytování (pokoj, jídlo a závěrečná galavečeře) pro dva členy řídící komise F.I.P.S.e.d.; pobyt může začít v předvečer prvního dne soutěže a skončit v den po závěrečné večeři. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 1/15

2 Pořádání mistrovství nemůže být svěřeno státu, který nepouští živé ryby zpět do vody, poté co byly spočítány a zváženy (je zakázáno zabíjet ryby). Stát, který organizuje mistrovství světa nebo zóny je zodpovědný za získání trofejí, které budou uhrazeny F.I.P.S.e.d.; stát musí obstarat 3 trofeje pro týmové soutěže a 3 trofeje pro soutěže jednotlivců; tyto trofeje musí mít plaketu, na které bude napsáno F.I.P.S.e.d., stejně jako místo a datum konání mistrovství. Maximální částka, kterou F.I.P.S.e.d. proplatí, bude 300 za 6 trofejí. F.I.P.S.e.d. bude dále obstarávat medailony. Programy a pozvání ke všem mistrovstvím by měly být předávány pouze státům, které jsou členy F.I.P.S.e.d. (kluby nebo jednotlivci by neměli obdržet žádná pozvání). -3- Každému státu, který je členem C.I.P.S., bude povoleno předvést pouze jeden tým složený z 5 rybářů a 1 náhradníka, které je nutné nominovat před prvním losem. Žádnému soutěžícímu není dovoleno zúčastnit se soutěže jako jednotlivec. V případě zranění v průběhu soutěže je možné nahradit prvního zvoleného účastníka náhradníkem, který je řádně zapsán v oficiálních dokumentech. Rybářské náčiní však vyměnit nelze. Náhrada musí být schválena členem POROTY. -4- Soutěžící musí být uspořádáni u vodních toků, jako jsou řeky nebo kanály nebo vhodné vodní nádrže, jako jsou jezera atd.; musí být možné rybařit podél celé šířky místa konání; hloubka musí být co nejrovnoměrnější v celé oblasti a musí dosahovat minimálně 1,5 m; minimální povolená šířka místa konání je 40 m. -5- Místo konání musí být co nejrovnější a musí poskytovat stejné rybářské podmínky pro všechny soutěžící; dále musí místo konání umožňovat, aby rybáři stáli v souvislé řadě. Je nutné se co nejvíce vyhnout přerušením, jako jsou elektrická vedení, mosty atd. Místo konání nesmí pro soutěžící ani pro diváky představovat žádná nebezpečí. Jeden nebo více členů technické komise provedou prohídku místa konání, které může být pro mistrovství vybráno. Tato prohlídka se musí konat v období roku, které odpovídá období navrhovanému pro organizaci příslušné soutěže; zprávu o prohlídce je nutno předložit Výkonnému výboru F.I.P.S.e.d. k vyhodnocení a rozhodnutí; toto rozhodnutí bude pak zasláno C.I.P.S. pro informaci. Konečné schválení nebo zamítnutí místa konání organizací F.I.P.S.e.d. bude doručeno kandidátskému státu. FIPSed je zodpovědná za cestovní náklady (letadlo, vlak nebo vozidla), zatímco organizátoři budou zodpovědni za dopravu na místě z letiště či vlakového nádraží, stejně jako za náklady na stravu a ubytování. V souvislosti s ubytováním budou mít účastnící se Státy dvě možnosti: 1- Vybrat si oficiální ubytování navrhované pořádajícím státem (nepovinné). V tomto případě je nutné vyjasnit podmínky pobytu, např.: - cena za noc za osobu za polopenzi, v závislosti na počtu lidí v 1 pokoji, při jakékoli délce zvoleného pobytu (plná penze nemůže být povinná); účastnící se stát upřesní termíny svého pobytu (termín oficiální pobyt užívaný mnoha Státy, se začátkem ve čtvrtek, se nikdy neobjevil v žádných předpisech, a tudíž nesmí být používán); - cena závěrečné galavečeře Ubytovací podmínky navržené Státům musí být schváleny Technickou komisí. 2- Najít si vlastní ubytování. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 2/15

3 V tomto případě je nutné, aby účastnící se Státy tuto informaci sdělily pořádajícímu státu v době vstupu (na vstupním formuláři k tomuto účelu). Ve dvou případech (účast s nebo bez pomoci oficiální organizace) bude příspěvek na vstupní poplatek zahrnovat rybářské lístky na celou dobu mistrovství (na jak tréninkové, tak i soutěžní dny), pojištění a různé drobné výdaje jako dárky, poháry, trofeje, atd.. Vstupní poplatek pro toto Mistrovství bude: (včetně 9 závěrečných galavečeří a 6 rybářských lístků). Co se týká závěrečné galavečeře, ať už jde o večeři s obsluhou nebo o raut, účastnící se Státy budou mít k dispozici počet míst odpovídající počtu míst na galavečeři, které pro ně byly rezervovány. Jestliže nebyly specifikovány žádné podrobnosti o ubytování do termínu stanoveného organizátory, účastnící se státy se budou o své ubytování muset postarat samy a poté budou muset organizátorům zaplatit příslušný vstupní poplatek. Jakýkoli Stát, který vyplní vstupní formulář a podnikne kroky k účasti na mistrovství, ale poté se jej nezúčastní, musí ve všech případech pořadatelskému státu uhradit příspěvek poskytnutý pro příslušné mistrovství. Státům, které nedodrží toto pravidlo, bude zakázáno účastnit se a organizovat příští mistrovství. Všechny účastnící se státy jsou povinny informovat pořadatelský stát o termínu příjezdu minimálně dva týdny před prvním tréninkovým dnem. Kterýkoli nepřítomný stát (který má dorazit) na trénink ve čtvrtek ráno bude považován za STAŽENÝ a nebude mu povoleno se mistrovství zúčastnit (viz seznam sankcí; článek 31 c ). Pořadatelské Státy v programu akce uvedou seznam hotelů, ubytování, pokojů a kempů, které se nacházejí v okruhu 20 km. Mistrovství se bude konat v listopadu nebo prosinci. -6- V průběhu soutěží musí soutěžící zaujmout rybářský prostor (okruh) v rozsahu minimálně 15 m a maximálně 30 m. Šířka těchto okruhů bude stanovena společně s technickou komisí. Rybářský prostor každého soutěžícího bude oddělen neutrálním pásmem maximálně 1 m na levé a pravé straně (prostor může být zmenšen nebo dokonce vypuštěn). Rybářský prostor je nutné pečlivě vymezit, tak aby byl oddělen od diváků; pro tento účel je možné postavit plot nebo použít lana v přiměřené vzdálenosti od břehu (doporučujeme vzdálenost minimálně 10 m); dále je nutné vytvořit průchod, který by mohl být používán pořadateli. Tento průchod by měl být umístěn mezi rybáře a diváky. Oficiální průchod nesmí být za žádných okolností zastaven rybářskými potřebami. Vedoucí družstev, maximálně 2 na jeden Stát, smí vstoupit do rybářského prostoru (okruhu) soutěžících jejich týmů; je nutné, aby vedoucí družstev měli viditelné číslo na zádech sloužící k jasné identifikaci. V rybářském prostoru (okruhu) se může najednou pohybovat pouze jeden vedoucí družstva. Organizátoři musí upravit prostor každého rybáře pomocí tabule ukazující jméno a národnost soutěžícího a také počet chycených ryb, s hodinovou aktualizací. SETKÁNÍ VEDOUCÍCH DRUŽSTEV -7- Bylo by vhodné, aby se hlavní pořadatelé účastnili setkání vedoucích družstev. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 3/15

4 V případě, že je vedoucí družstva nebo zástupce státu nepřítomen, losování provede prezident F.I.P.S.e.d. nebo jeho zástupce. První setkání ve středu odpoledne předcházející mistrovství Účelem prvního setkání je: Jmenování mezinárodní poroty v souladu s článkem 28 aktuálních Oficiálních pravidel. Zjišťování prezence států účastnících se mistrovství. Předání pravidel soutěže porotě a vedoucím družstev. Provedení losování v abecedním pořadí, aby bylo stanoveno vyvolávací pořadí Států v průběhu mistrovství. Rozdání dokumentů obsahujících právní úpravu velikosti druhů ryb. Obecné informace týkající se průběhu mistrovství. Druhé setkání ve čtvrtek odpoledne předcházející mistrovství Losování pro přidělení rybářských pásem jednotlivým soutěžícím (A, B, C, atd) během první etapy (dne) mistrovství. Třetí setkání v pátek ráno v první den mistrovství Cílem tohoto setkání je provést losování vymezení (prostory a sektory soutěže), kde budou soutěžící první den soutěžit v různých pásmech. Čtvrté setkání v pátek odpoledne v první den mistrovství Oznámení výsledků účastnícím se státům. Zamyšlení nad výkony v kole. Losování pásem nebo sektorů (A, B, C, atd.) druhé etapy (dne). Páté setkání v sobotu ráno druhý den mistrovství Cílem tohoto setkání je provést losování sektorů, kde budou soutěžící druhý den soutěžit v různých pásmech. Šesté setkání v sobotu odpoledne druhý den mistrovství Oznámení výsledků účastnícím se státům. Zamyšlení nad výkony v kole. Losování pásem nebo sektorů (A, B, C, atd.) třetí etapy (dne). Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 4/15

5 Sedmé setkání v neděli ráno třetí den mistrovství Cílem tohoto setkání je provést losování sektorů, kde budou soutěžící třetí den soutěžit v různých pásmech. LOSOVÁNÍ -8- Losování pro každé kolo musí být provedeno minimálně 90 minut před začátkem soutěže, pod dohledem organizátorů a za přítomnosti vedoucích družstev nebo zástupců každého družstva a zástupců F.I.P.S.e.d.. Ve třech kolech bude rozdělení 5 rybářů do jejich pásem určeno losem, tak jak tomu bylo již v minulosti. Ve všech třech kolech bude přidělení pozic provedeno systémem automatického losování. Byla vytvořena síť, kdy jsou soutěžící jednoho týmu rozloženi v pětině pásma. Losování na základě pořadí, které bylo stanoveno na prvním setkání vedoucích družstev, umožní automatické ustanovení: i) pro první kolo pozice každého rybáře v pěti pásmech; ii) pro druhé a třetí kolo pozice každého rybáře, která bude stanovena po losování pásem. Podle počtu účastnících se států bude pokaždé připravená speciální síť. -9- U potoků, řek a vodních toků se musí poloha rybáře číslo jedna nacházet vždy po proudu; u vodních nádrží (jezera, rybníky, atd.) se bude poloha číslo jedna nacházet při pohledu směrem doleva u jezera a značení bude zleva doprava Vedoucí družstev obdrží identifikační číslo pro každého ze svých soutěžících. Identifikační číslo prvních a druhých vedoucích by mělo být zelené a identifikační číslo náhradníka by mělo být červené. Identifikační čísla rybářů musí mít pro každé pásmo odlišnou barvu (kromě zelené nebo červené) nebo budou neutrální barvy s odlišnou barvou písma pro každé pásmo. OBECNÁ PRAVIDLA -11- a- Každý soutěžící bude mít na přípravu 60 minut. Jakmile dorazí rybáři na místo konání, musí na sobě mít identifikační čísla a musí veškeré své vybavení uložit do vymezeného prostoru, aniž by vstoupili do daného sektoru (tato pravidla se vztahují také na ty, kteří rybářům pomáhají s přepravou vybavení). Není dovoleno připravovat materiál před znamením startu, kdy dostanou soutěžící pokyn, že mohou vstoupit do svého sektoru. V průběhu dalších přípravných úkonů soutěžícím nesmí nikdo pomáhat. Všechny materiály je možné rybářům předávat před vydáním signálu k nastražení návnady, ale pouze jedním pořadatelem. Po tomto signálu je zakázáno dodávat soutěžícím jakýkoli materiál (návnady, sypaná vnadidla a vybavení) kromě kusů zlomených udic, které mohou být jedním pořadatelem nahrazeny. Může také zasáhnout tak, že pomůže rybáři uvolnit součástky udice, které jsou zaseknuté. Návnady a sypaná vnadidla mohou být rybářům předána během doby na přípravu, ale je nutné zkontrolovat jejich množství členy komise během hodiny, která předchází začátku soutěže. Po kontrole návnad a sypaných vnadidel, nesmí rybáři obdržet další množství návnad a sypaných vnadidel. Až do signálu pro vstup do sektoru může rybář nebo třetí osoba návnady a sypaná vnadidla mimo sektror připravovat. Po signálu pro vstup do sektoru a poté, co je vykonána kontrola, může tuto přípravu provádět buď třetí osoba mimo nebo soutěžící uvnitž sektoru b- Jestliže kontrola návnad a sypaných vnadidel nebyla provedena, soutěžící nejsou k chytání oprávněni. Soutěžící mohou dorazit na místo konání svými osobními dopravními prostředky. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 5/15

6 -12- Každému soutěžícímu musí být přidělen jeden pořadatel a musí zde být hlavní pořadatel pro každý sektor. Jednotliví a hlavní pořadatelé musí plně znát pravidla soutěže. Hlavní pořadatel musí ověřit následující (pokud je to možné za pomoci člena Výkonného výboru F.I.P.S.e.d.): a- Množství sypaného vnadidla [to musí být měřeno, když je připraveno k použití (vlhké a proseté) včetně zeminy, štěrku, kukuřice, pšenice, konopného semene, atd. a dalších přísad, které neškodí fauně a vodnímu prostředí] je omezeno na 12 litrů. Výkonný výbor F.I.P.S.e.d. může tato množství pozměnit na návrh technické komise. b- Množství návnad (všechny obsažené návnady budou měřeny) pro mistrovství je omezeno na 2 litry, z toho může být maximálně 0,50 litrů krmných a velkých patentek. Výkonný výbor F.I.P.S.e.d. může tato množství pozměnit na návrh technické komise; c- Že soutěžící předvedou u kontroly množství návnad a sypaných vnadidel, která jsou označena v programu. V případě nesrovnalostí bude soutěžící pokárán (článek 31 a). Seznam soutěžících, kteří byli pokáráni, bude ohlášen na Setkání kapitánů. Pokud je tento přestupek spáchán znovu behěm druhé nebo třetí etapy nebo během následujícího mistrovství, soutěžící bude diskvalifikován jako opakovaný provinilec (článek 31 b). Jakákoli návnada určená k sypání nebo háčkování bude předvedena v krabičkách oficiálních rozměrů ; jakákoli jiná forma předvedení návnad v průběhu kontroly bude zabavena a sankcionována (jeden trestný bod v hodnocení sektorů). Sypaná vnadidla musí být při kontrolách předvedena v odměrných kbelících a návnady v krabicích oficiálních rozměrů. Soutěžící musí být povinně vybaveni vlastními kbelíky a krabičkami odpovídajících velikostí. Soutěžícím, kteří nevlastní krabičky oficiálních rozměrů, bude potrestán zhoršeným pořadím na výsledkové tabuli sektoru (např. soutěžícímu, který nemá krabičky na konci etapy a získá páté místo, bude přiděleno 6 bodů místo 5. Soutěžícímu na šestém místě má být, v každém případě, přiděleno 6 bodů. Prosévání sypaných vnadidel (přes síto, košík, cíp podběráku a další) stejně jako míchání (elektrickýcm mixérem) je zakázáno, jakmile byla kontrola provedena. Použití sprejů je dovoleno. Krabičky musí být uzavřeny bez použití jakéhokoli nástroje, který by je udržoval ve stejném stavu (např. lepící páska nesmí být použita k udžení zavřeného víčka); d- sebrání možného přebytku návnad a sypaných vnadidel po kontrole. Zvláštní pořadatel musí: a- zkontrolovat sak; b- zkontrolovat rybářské chování soutěžícího, za kterého je zodpovědný; c- ověřit a udělat záznam o každé chycené rybě; d- na konci soutěže musí dohlížet na chycené ryby rybáře a zamezit přístupu jakýchkoli neoprávněných osob do rybářského pásma do příjezdu týmu, který provede vážení. Společně s rybářem podepíší protokol o vážení, který udává hmotnost ryb Soutěžící musí dodržovat právní předpisy ohledně omezení velikosti ryby, pokud jsou pro danou soutěž platné (národní pravidla). Údaje o těchto velikostech budou zveřejněny během setkání vedoucích družstev (a je povinností vedoucího družstva, aby zajistil informovanost soutěžících). Ryby je nutné udržet naživu v saku z jemné síťoviny. Sak má mít buď minimální průměr 40 cm v případě kulatých nebo úhlopříčku minimálně 50 cm v případě obdélníkovitých a minimální délku 4 m; je nutné jej ponořit, pokud je to možné, během celé soutěže v jeho celé délce. Není dovoleno Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 6/15

7 používat jakýkoli jiný systém pro přechovávání ryb. Soutěžící musí mít s sebou svůj vlastní sak, pokud jim není dodán pořadatelskou federací. Kterýkoli rybář, který by vážil zmrzačenou rybu v průběhu vážení, bude sankcionován Složení sypaných vnadidel a návnad musí být přírodního původu. Je zakázáno používat kovové výrobky. Umělé návnady z jakéhokoli materiálu (polystyren, guma, těsto, atd.), jako jsou červi, bourci, můry, patentky, žížaly, atd. jsou zakázány Soutěž se bude konat podle sektorů ve třech kolech po 5 hodinách (doporučený plán: ); v případě nuceného přerušení (např. bouřka) bude kolo považováno za platné za předpokladu, že trvalo minimálně 2 hodiny Od každého soutěžícího se očekává, že bude plně dodržovat pravidla soutěže -17- Na vlasci spojeném s udicí je dovoleno používat pouze jeden háček. Je zakázáno chytat ryby pomocí třpytek, umělých mušek, návnad využívajících živé nebo mrtvé ryby (nebo jejich části), jiných živočišných druhů, jako jsou žáby nebo jikry. V případě, že si člen poroty v průběhu kola povšimne nebo je upozorněn na zřejmé porušení článků 17 a 35, může vyžadovat kontrolu rybářského vlasce nebo ověření délky udice daného rybáře, aniž by bylo nutné čekat do konce celé akce. Jestliže se příslušný rybář odmítne podrobit kontrole, bude se muset dostavit před porotu. Návnady používané na háčku nesmí být míchané, ale musí být umístěny na háček (chleba, těsto, směs látek nebo návnady jako pelety, boilie, kuličky sypaných nebo těstových návnad, atd. jsou zakázány). Chycení ryby je platné I v případě, že se ryba zachytne náhodou mimo tlamu. Úmyslné nečisté háčkování ryby je zakázáno. Během soutěže není rybářům dovoleno používat sluchátka nebo vysílačku. Vlastnictví nebo použití ozvěnových hloubkoměrů je zakázáno včetně tréninku. Pouze ryba, která je při chycení připojena k vlasci, se považuje za platně chycenou rybu. Ryby chycené jakoukoli jinou metodou nebo připojené k vlasci jiného rybáře musí být puštěny zpět do vody Soutěžící mohou mít a složit tolik udic, kolik chtějí, ale je dovoleno chytat pouze s jednou udicí ve stejné době. Bude dovoleno připravit krmivo do rezervy; avšak při chycení ryby je použití těchto krmiv zakázáno, než je chycená ryby umístěna do podběráku Soutěžícím není povolena žádná pomoc při vytahování ryby. Rybář, který chce sám dostat rybu na břeh, nesmí použít žádné jiné vybavení než podběrák Soutěžícím není povolena vnější pomoc; k přístupu do rybářského pásma jsou oprávněni pouze vedoucí družstva, a to jen aby poskytnuli rady; Vedoucímu družstva není dovoleno vstoupit do sektoru rybáře, který není součástí jeho týmu Použití plošin s maximálními rozměry 1 x1 m je povoleno, takže na nich mohou soutěžící stát; musí být instalovány v rovné řadě, mimo vodu nebo, pokud je to nutné, částečně ve vodě (k tomuto rozhodnutí dospějí organizátoři se schválením technické komise). Přídavné plošiny mohou být instalovány v rovině s hlavní plošinou, ale pouze pro ukládání materiálů. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 7/15

8 V případě, že je třeba vytyčit prostor, aby byli všichni soutěžící uspořádáni podél místa konání (provaz, linka vytyčena na zemi, atd.), aby se předešlo situaci, kdy jsou někteří soutěžící blíž vodě než jiní, musí se tak stát před začátkem tréninků Soutěžící smí využít prostor, který jim byl určen, jakkoli chtějí. Není jim však povoleno vstoupit do možného neutrálního pásma. Uvnitř prostoru, který jim byl přidělen, se musí rybáři pohybovat tiše a bez hluku. Je zakázáno chytat a házet návnadu nebo sypané vnadidlo v neutrálních pásmech, jak proti proudu, tak po proudu nebo v oblastech proti proudu nebo po proudu (jestliže byly neutrální pásma eliminovány); ryba chycená soutěžícím a viděná v neutrálních oblastech nebo před pásmem jednoho ze sousedních soutěžících se nepovažuje za platnou a musí být neprodleně vrácena zpět do vody; v případě, že toto soutěžící odmítne a dá příslušnou rybu do sítě bez předchozího oprávnění, musí během závěrečného vážení osoba zodpovědná za vážení zvážit největší rybu zvlášť a poznačit její hmotnost na lístek soutěžícího. Po úvaze rozhodne porota, jestli se hmotnost ryby anuluje nebo ne ve vztahu k její celkové hmotnosti. Fotografové a kameramani mají právo na přístup do neutrálního pásma (jeslti nějaký existuje) s předchozím povolením sousedních soutěžících a organizátorů. Není jim však dovoleno překročit čáru danou 2 m za linií soutěžících. Tato linie musí být zajištěna organizátory. V případě, že nejsou k dispozici žádná neutrální pásma, smí zůstat fotografové a kameramani na vnějším obvodu vybraného boxu, to však s povolení rybářů a komisařů. Fotografové a kameramani však nesmí přejít čáru nakreslenou pořadateli, která bude 2 m za linií rybářů Rybáři musí čekat na první signál ke vstupu do jejich rybářské oblasti; po tomto signálu si smějí soutěžící začít připravovat vybavení, změřit hloubku, vyzkoušet vlasce, připravit sypaná vnadidla, a dát své saky do vody. Pro tuto přípravnou fázi mají k dispozici 60 minut. Po druhém signálu budou mít rybáři pět minut před zahájením kontrol návnad a sypaných vnadidel. Kontrola návnad a sypaných vnadidel vždy začne od N 1 pro každý sektor, 45 minut před startem soutěže. Třetí signál označí zahájení soutěže, během které bude povoleno pouze použití krmiva jako návnady. Čtvrtý signál varuje soutěžící, že zbývá pouze 5 minut do konce soutěže. Pátý signál značí konec soutěže; po tomto signálu se nezapočítá žádná ryba, pokud není chycena zcela mimo vodu. Akustické signály pro různé fáze mistrovství by měly být krátké; ve všech případech by měl být brán ohled na počátek signálu Během soutěže stojí jednotliví organizátoři přidělení každému rybáři za ním, po jeho pravé nebo levé ruce tak, aby rybáře nerušili, ale stále byli schopni kontrolovat chycené ryby rybářem, který jim byl přidělen. Saky musí být umístěny tak, aby je organizátoři viděli; ryby mohou být ukládány a uchovány živé v saku, než dorazí vážící tým. POSTUPY PŘI VÁŽENÍ -25- Postupy při vážení budou vykonány 5 týmy složenými z 5 členů. Jedna osoba je zodpovědná za vážení. Jiná osoba přepíše hmostnost do oficiálního dokumentu. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 8/15

9 Další tři lidé jsou zodpovědní za všechny ostatní postupy. Každý sektor bude mít k dispozici sadu vah. Musí být umožněn odtok vody, proto je nutná perforace. Vážení bude provedeno v gramech. V případě, že budou chyceny malé ryby jako plůdek nebo rybek, které se nijak váhově neprojevují (na váze je 0 g), rybáři budou hodnoceni v pořadí podle toho, kolik ryb bylo chyceno a pak budou umístěni v pořadí za těmi rybáři, kteří se kvalifikovali podle hmotnosti ryb Než dorazí vážící tým, soutěžící musí nechat své saky s rybami ve vodě. S rybami musí člen vážícího týmu zacházet opatrně; budou zváženy, ne počítány; po zvážení je nutné dát rybu zpět do saku osoby, která ji chytla, sak musí být neprodleně ponořen do vody. Až na konci vážení ryb všech členů sektoru dá osoba zodpovědná za vážení příkaz vrátit ryby zpět do vody. Tento systém dovoluje zodpovědným osobám ověřit hmostnost v případě stížností. Ryby musí bát vraceny do vody s nejvyšší opatrností (kromě jiných místních pravidel v této záležitosti) Soutěžící musí být přítomen během výše popsaných postupů, aby zkontroloval hmotnost a podepsal protokol o vážení, který udává hmotnost chycených ryb. Po skončení vážení v sektoru, kdy byly ryby puštěny zpět do vody a byl podepsán protokol o vážení, nebudou přijímány žádné stížnnosti. POROTA -28- Bude jmenována mezinárodní POROTA, která bude přezkoumávat jakékoli podané stížnosti a uplatňovat sankce podle pravidel; POROTA získá svoji oficiální roli během prvního setkání vedoucích družstev. POROTA se bude skládat z následujících členů: - Prezident F.I.P.S.e.d. nebo jím nominovaný náhradník - Generální tajemník F.I.P.S.e.d. - členové Výkonného výboru F.I.P.S.e.d. a členové technické komise, komise pro mládež a komise životního prostředí, kteří se účastní mistrovství - Zástupce pořadatelského státu, pokud není stejné národnosti jako výše zmínění členové, krome prezidenta F.I.P.S.e.d. (nebo jeho zástupce), který se automaticky stává prezidentem poroty. Pokud dojde ze strany soutěžícího nebo týmu stejné národnosti, které je některý ze členů poroty, k porušení pravidel, posledně zmíněný nesmí hlasovat (pouze pokud by se jednalo o prezidenta POROTY). Členové POROTY musí nosit JURY odznak a musí být přítomni v místě konání soutěže, aby mohli obdržet jakékoli stížnosti. Je třeba stanovit jedno místo, kde je možné vždy najít jednoho nebo více členů poroty Jakékoli stížnosti, kromě stížností týkajících se klasifikace, je nutné odevzdat POROTĚ, a to do jedné hodiny po konci etapy. Stížnosti mohou být učiněny ústně, ale musí být okamžitě potvrzeny písemnou formou. Stížnosti týkající se klasifikace musí být učiněny do 30 minut po zveřejnění oficiálních výsledků. Čas zveřejnění bue zaznamenán na oficiální výsledkové listině. Při každé písemné stížnosti Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 9/15

10 odevzdané POROTĚ je nutné složit zálohu 100. Když POROTA nepotvrdí oprávněnost stížnosti, záloha propadne ve prospěch účtu F.I.P.S.e.d.. Všechna porušení pravidel a varování je nutné oznámit POROTĚ, která je jedinou autoritou s pravomocemi rozhodovat o diskvalifikaci. Soutěžící, kterému hrozí sankce, o tom musí být okamžitě informován. Členové POROTY a všichni hlavní pořadatelé se musí ujistit, že jsou všechna pravidla dodržována a je nezbytné, aby výborně znali jejich obsah Organizátoři mistrovství dají POROTĚ a vedoucím družstev k dipozici pravidla, která jsou vydána ve 2 oficiálních jazycích. Mezinárodní POROTA přijme svá rozhodnutí na jednoduchém většinovém základu; v případě rovnosti hlasů bude mít rozhodující hlas prezident F.I.P.S.e.d. nebo jeho zástupce. Všichni členové Výkonného výboru F.I.P.S.e.d. musí nosit osobní odznak a mohou se pohybovat v oficiálních průchodech pro vedoucí a pro organizátory. Odznak platí pouze po dobu funkčního období Výkonného výboru (4 roky). SEZNAM SANKCÍ -31- Existují následující sankce: a) Varování kvůli porušení článků 11a, 12c, 13, 14, 19, 20, 22, 23 and 26. b) Diskvalifikace pro porušení článků 11b, 17 a 35 a po druhém varování pro porušení článků 11a, 12c, 13, 14, 19, 20, 22, 23 and 26. c) Diskvalifikace státu pro porušení článků 37b-1 and 37b-3. d) Jestliže je rybář diskvalifikován, bude mu připsán počet bodů, který se rovná počtu účastnících se států + 1. Jestliže je rybář diskvalifikován, rybáři, kteří v kvalifikaci následují po něm, si zachovají své původní umístění (např.: X, který se kvalifikoval jako osmý, byl diskvalifikován, následující rybáři si ponechají svá původní umístění a obdrží 9 bodů, 10 bodů, atd.). e) Jestliže stát obdrží varování, bude to zaznamenáno v jeho spise a bude se to archivovat po dobu 3 LET. V případě nového porušení pravidel během této tříleté lhůty, bude porušení považováno za recidivu a POROTA rozhodne. Vezme při tom v úvahu tuto recidivu a seznam sankcí. f)jestliže soutěžící obdrží varování, bude to zaznamenáno v jeho spise po dobu 3 LET. V případě nového porušení pravidel, bude porušení považováno za recidivu a POROTA rozhodne. Vezme při tom v úvahu tuto recidivu a seznam sankcí. g) Řídící komise F.I.P.S.e.d. má pravomoc jak během soutěže, tak následně uvalit sankce na rybáře, kapitány nebo náhradníky, pokud poruší pravidla nebo se busou chovat nevhodně, rovněž také když nejsou tato porušení specifikována v oficiálních předpisech -32- Členové Výkonného výboru F.I.P.S.e.d. mohou mít přístup k místu konání soutěže a dělat poznámky o jakýchkoli porušeních pravidel. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 10/15

11 KLASIFIKACE KLASIFIKACE TÝMU do 15 států: klasifikace pro každý sektor bude počítána jako obvykle; od 16 států: sektory jsou rozděleny na 2 podsektory; v případě, že je počet států liché číslo (např.: 17 států; v první etapě bude soutěžící na místě n 9 zohledněn v obou kalkulacích dvou podsektorů; umístění dosažené v nejmenším podsektoru (od 1do 9) bude považováno za individuální klasifikaci; naopak umístění získané v druhém podsektoru (od 9 do 17) bude zohledňovat klasifikaci ostatních soutěžících toho podsektoru; v případě, že je soutěžící na třetím místě v podsektoru od 9 do 17, ostatní soutěžící se umístí 1., 2., 3.,4., 5., 6., 7., 8., a 9.. A PRVNÍ KOLO a) Součet skóre členů týmu získaný soutěžícími, kteří patří ke stejnému týmu v každém podsektoru nebo sektoru. V případě rovnosti váhy v podsektoru nebo sektoru, příslušní soutěžící sečtou počet trestů rovnajících se průměrnému umístění, které by byli dosáhli (př. 1: dva soutěžící na 5. místě mají celkem (5+6):2 = 5.5 trestů každý; př.2: tři soutěžící na 8. místě mají celkem ):3 = 9 trestů každý. b) Družstvo se nejnižším počtem trestů bude klasifikováno jako první atd. c) Rybáři, kteří nechytili žádné ryby, obdrží určitý počet bodů odpovídající průměrné hodnotě připsaných míst ve svém podsektoru nebo sektoru (př.1: 24 rybářů, 12 z nich bylo klasifikováno na prvních dvanácti místech s trestem od 1 do 12, další rybáři budou ohodnoceni (13+24):2 = 18.5 trestů; př. 2: 29 rybařů, 5 z nich chytilo rybu a bylo ohodnoceno body 1 5 a 24 rybářů, kteří nechytili žádnou rybu, byli ohodnoceni 6+29):2 = 17.5 trestů; př.3: 29 rybářů, 26 z nich chytilo rybu, zatímco tři soutěžící, kteří nechytili rybu, budou hodnoceni (27+29):2 = 28 trestů). Jestliže je v sektoru jen jeden rybář, který nechytil žádnou rybu, nebo chybějící rybář, obdrží počet trestů odpovídající poslední pozici v podsektoru nebo sektoru (příklad: 29 soutěžících, 28 z nich chytilo rybu, zatímco jeden rybu nechytil, ten obdrží 29 trestů). B DRUHÉ A TŘETÍ KOLO Klasifikace probíhá stejně jako u prvního kola. C OBECNÁ KLASIFIKACE a) Součet trestů získaných za tři kola, tým s nejnižším počtem trestů bude klasifikován jako první, atd. b) V případě rovnosti bodů se o umístění týmu rozhodne na základě nejvyššího celkového výsledku získaného soutěžícími v průběhu tří kol. c) Jestliže stále existuje nerozhodná váha, je třeba vzít v úvahu indiviuální váhu atd. 2 INDIVIDUÁLNÍ KLASIFIKACE a) Součet trestů získaných v průběhu tří kol; rybář s nejnižším počtem trestů za 2 kola bude prohlášen za mistra světa jednotlivců. b) V případě rovnosti bodů u dvou či více soutěžících bude vyhlášen vítězem rybář s nejvyšší souhrnnou váhou za tři kola. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 11/15

12 c) V případě rovnosti bodů rybář, který má nejvyšší individuální váhu v jednom z kol, bude vyhlášen vítězem. d) Nakonec v případě, že stále dochází k rovnosti, bude přidán součet vylosovaných čísel tří kol. Nejvyšší částka zvítězí. e) Rybáři, kteří se účastní jen jednoho nebo dvou kol, budou hodnoceni na konci individuální klasifikace v pořadí podle umístění (nejdříve musí být hodnoceni soutěžící, kteří se zúčastnili dvou kol za připočtení jejich trestů a zařazení je do pořadí nejvyšší váha potom musí být stejným způsobem klasifikováni soutěžící, kteří se účastnili pouze jedné etapy. 3 KLASIFIKACE TÝMŮ Pro všechna mistrovství bude vytvořen světový seznam hodnocení podle států, který bude brát v úvahu posledních 5 let (jako F.I.F.A. hodnocení); tento seznam hodnocení bude každý rok aktualizován a zveřejňován na webových stránkách F.I.P.S.e.d Klasifikace bude provedena organizátory za přítomnosti prezidenta F.I.P.S.e.d. nebo jeho zástupce a možná také společně se členy POROTY. DÉLKA UDIC -35- Délka udic je omezena na: - 4,50 (15 stop) metrů maximum. OBČANSKÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI -36- JE POVINNOSTÍ organizátorů sjednat si občanské pojištění odpovědnosti, aby bylo možné pokrýt organizaci všech kol; osvědčení vydané pojišťovnou. To potvrzuje, že jsou všechna kola kryta občanským pojištěním odpovědnosti, musí být předáno prezidentovi F.I.P.S.e.d. dva měsíce před soutěží. TRÉNINK -37- a) Oficiální trénink se musí konat na oficiálním místě konání. b) Oficiální místo konání musí být organizováno podle následujících metod: - 1) 15 dní úplného uzavření. Během těchto 15 dní je trénink na místě konání pro všechny státy zakázán, v celé oblasti vybrané pro mistrovství a 500 m proti proudu a po proudu od této oblasti (včetně protějšího břehu u kanálů, potoků a řek). Organizátoři vyznačí hranice tréninkové oblasti za použití prken. Nehledě na období uzavření má být místo dostupné pro běžné návštěvy a rybaření [místní doba uzavření a speciální rybářské podmínky (rybářský lístek) je nutno respektovat]. Jestliže je místo permanentně uzavřeno pro rybaření, mělo by být dostupné alespoň na dva víkendy (termíny budou upřesněny v programu; - 2) 2 dny tréninku ve středu a ve čtvrtek ráno přecházející mistrovství - 3) Trénink ve čtvrtek bude povinný pro všechny státy (úplné týmy složené ze svých rybářů). - 4) 3 dny soutěže (pátek, sobota a neděle). Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 12/15

13 c) Aby bylo všem státům umožněno trénovat na oficiálním místě konání během dvou dní tréninků, přidělí organizátoři část místa nazvanou BOX losováním provedeným mezi 7.00 a 8.00 v první den tréninku (do programu je nezbytné zahrnout čas a místo pro losování). Každý BOX se bude skládat ze 6 za sebou jdoucích oblastí určených k rybaření. Losování BOXu bude monitorováno (systém losování založen F.I.P.S.e.d. a poskytnut pořadatelskému státu). V tréninkové dny ukáží organizátoři schválené doby rybaření pomocí speciálních akustických signálů, a to: První den, středu: chytání od 9.00 do Družstva musí tyto termíny respektovat (nebude povoleno žádné nastražení návnady před oficiálním signálem). Na druhý den, čtvrtek ráno začne chytání v 9.00 a veškeré chytání musí skončit ve bez výjimky. Nebude povolen žádný trénink po Do musí být místo absolutně prázdné. ELEKTRICKÉ VEDENÍ A PŘÍSTROJE -38- Je přísně zakázáno umístit soutěžící do minimální vzdálenosti 25 m na obou stranách od jakéhokoli elektrického zařízení (elektrické vedení, transformátory, mříže, atd. ). PRAVIDLA V PŘÍPADĚ BOUŘKY KDYŽ BOUŘKA VYPUKNE PŘED PŘÍPRAVAMI NEBO BĚHEM PŘÍPRAV Žádnému rybáři není dovoleno, aby vstoupil do svého okruhu nebo si připravoval svůj materiál; signál značí odložení přístupu do rybářského okruhu nebo konec přípravné fáze. Pokud to povětrnostní podmínky a plán dovolí, etapa může být provedena řádně nebo časově zkrácena (v každém případě ale musí trvat minimálně 2 hodiny). Pokud se povětrnostní podmínky nezlepší nebo pokud to plán nedovolí, bude etapa jednoduše anulována. 2 KDYŽ BOUŘKA VYPUKNE BĚHEM KOLA Kolo je okamžitě přerušeno (organizátory bude vydán první signál) a všichni soutěžící se musí schovat. Pokud to povětrnostní podmínky dovolí, kolo bude pokračovat a druhý signál bude informovat soutěžící, že se smí vrátit do svých pásem; třetí signál, o pět minut později opravňuje pracovníky pokračovat v chytání. Trvání kola může být zkráceno, jestliže plán programu nedovoluje pokračování do konce 5 hodin chytání (záleží na rozhodnutí učiněném porotou). REKLAMA NA IDENTIFIKAČNÍCH ČÍSLECH -40- Reklamy nejsou povinné.. Velikost reklamních písmen na identifikačních číslech nesmí přesáhnout výšku 6 cm; tento druh reklamy je povolen pouze na dolní části identifikačního čísla, jak na přední, tak na zadní straně. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 13/15

14 VZOR IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA F.I.P.S.e.d. A 1 REKLAMA F.I.P.S.e.d. A C.I.P.S. poplatky -41- Každý účastnící se stát přispěje 120 a tento poplatek zůstane v dispozici F.I.P.S.e.d., zatímco částka 400 zaplacená pořadatelskému národu, zůstane v dispozici C.I.P.S. (platí se pokladníkovi C.I.P.S.). ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL A CEREMONIÁL UDĚLOVÁNÍ CEN -42- Zahajovací ceremoniál a prezentace týmů se musí konat v předvečer první etapy. První tři týmy a první tři individuální soutěžící oficiálně obdrží ZLATOU, STŘÍBRNOU a BRONZOVOU medaili. V souladu s mezinárodními standardy bude předávání cen doprovázeno odpovídajícími národními hymnami a vyvěšením vlajky vítězných států. Medaile budou nabízeny F.I.P.S.e.d. a budou předány jejich oficiálním zástupcem. Všechny ostatní formy uznání budou mezi účastnící se státy rozděleny rovnoměrně. Všechny účastnící se státy s sebou musí přinést svou vlajku a národní hymnu. V průběhu ceremoniálu kdy budou vyhlášeny oficiální výsledky, vítězný stát může být na pódiu zastoupen až 9 osobami, které převezmou medaile a vyslechnou si národní hymnu. PŘEKLADY -43- V případě pochybností o interpretaci těchto pravidel se za originální text považuje pouze franzouzský text. POVINNOSTI -44- Stát, který pořádá mistrovství světa nebo zóny (Evropa, atd.) je povinen: a- vyrýt trofeje F.I.P.S.e.d. b- rozeslat oficiální programy a informace o mistrovství ve druhém oficiálním jazyce (angličtina a francouzština). Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 14/15

15 Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 15/15

MO ČRS Jindřichův Hradec

MO ČRS Jindřichův Hradec MO ČRS Jindřichův Hradec pořádá z pověření Rady ČRS a Ústředního odboru LRU v termínu 25. 26. dubna 2015 Mezinárodní závod jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou v Jindřichově Hradci na řece Nežárce

Více

Aeroklub České republiky

Aeroklub České republiky Aeroklub České republiky Aeroklub Kolín Letiště Kolín LKKO 129,15 pořádá Soutěž o pohár starosty města Kolína v akrobacii kluzáků Kolín 21.9. 2013 1. Cíl soutěže a soutěžní kategorie Hlavním cílem soutěže

Více

ZÁVODNÍ a SOUTĚŽNÍ ŘÁD FEEDER

ZÁVODNÍ a SOUTĚŽNÍ ŘÁD FEEDER ZÁVODNÍ a SOUTĚŽNÍ ŘÁD FEEDER Platný od 1.1.2007 pro závody LRU Feeder pořádané ÚS Moravskoslezský I. Základní ustanovení 1, Závody se konají na potocích, řekách, vhodných kanálech nebo stojatých vodách

Více

TRABUCCO CUP. Berounka 2. mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou

TRABUCCO CUP. Berounka 2. mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou TRABUCCO CUP 2007 mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou Berounka 2 13.-14.10.2007 Firma VIPA, s.r.o. ve spolupráci s MO Velká Chuchle a Územním svazem města Prahy, z pověření Rady

Více

3. Rybářské závody na štěrkovně Koblov

3. Rybářské závody na štěrkovně Koblov 3. Rybářské závody na štěrkovně Koblov Ve dnech 10.7. 13.7.2014 se pořádají rybářské závody na štěrkovně Koblov v lovu kaprů a amurů. Pořadatel závodů: Tomáš Tichý a spol. Registrace: Příjezd a registrace

Více

Berounka 2. mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou

Berounka 2. mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou TRABUCCO CUP Memoriál Jirky Stádníka 2010 mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou Berounka 2 11.-12.9.2010 Firma VIPA, s.r.o. ve spolupráci s MO Velká Chuchle a Územním svazem města

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu 2006. Mistrovství ČR historických automobilů 2006. Brněnský drak 2006

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu 2006. Mistrovství ČR historických automobilů 2006. Brněnský drak 2006 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu 2006 Mistrovství ČR historických automobilů 2006 Brněnský drak 2006 Automotodrom Brno 2. dubna 2006 Kapitola I Všeobecný program

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

Mistrovství Evropy Veteránu 2008 jednotlivců a družstev 2008 žen a mužů. ROZPIS pro účastníky z ČR

Mistrovství Evropy Veteránu 2008 jednotlivců a družstev 2008 žen a mužů. ROZPIS pro účastníky z ČR Mistrovství Evropy Veteránu 2008 jednotlivců a družstev 2008 ROZPIS pro účastníky z ČR 1. Technické informace Jednotlivci 1.1. DATUM Soutěž se koná 13., 14. a 15. listopadu 2008. 1.2. MÍSTO Sportovní hala

Více

11. Mezinárodní mistrovství ČR

11. Mezinárodní mistrovství ČR 11. Mezinárodní mistrovství ČR v lovu ryb udicí na plavanou 1. - 2. 7. 2006, revír Dyje 5 Moravský Rybářský Svaz Brno ÚO LRU - plavaná ve spolupráci s MO-MRS Pohořelice požádají s pověření ČRS na revíru

Více

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice I. Obecná ustanovení 1. Oficiální název seriálu: Český pohár ve fourcrossu 2009 (ČP-4X), osmý ročník. Alternativně a plnohodnotně lze používat

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 14.6.2007 14.6.2007 0 Dne: 14.6.2007 Dne: 14.6.2007 1 / 6 Výklad pojmů

Více

1000 MIL ČESKOSLOVENSKÝCH A VELKÁ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ 14. 6. 2014 XXXXV.

1000 MIL ČESKOSLOVENSKÝCH A VELKÁ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ 14. 6. 2014 XXXXV. 1000 MIL ČESKOSLOVENSKÝCH A VELKÁ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ 14. 6. 2014 XXXXV. ročník Pořádá Veteran Car Club Praha, člen federace klubu historických vozidel PROPOZICE KODEX SOUTĚŽE Jízda je pořádána v souladu

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

Mistrovství ČR 2014 v akrobacii kluzáků Jaroměř, 28. 8. 31. 8. 2014. Aeroklub České republiky. Aeroklub Jaroměř LKJA 119,1. pořádá

Mistrovství ČR 2014 v akrobacii kluzáků Jaroměř, 28. 8. 31. 8. 2014. Aeroklub České republiky. Aeroklub Jaroměř LKJA 119,1. pořádá Mistrovství ČR 2014 v akrobacii kluzáků Jaroměř, 28. 8. 31. 8. 2014 Aeroklub České republiky Aeroklub Jaroměř LKJA 119,1 pořádá Mistrovství ČR 2014 v akrobacii kluzáků v kategorii Sportsman a Intermediate

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Třebíč 27. 28. 11. 2015 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: Školní sportovní

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

16. Mezinárodní mistrovství ČR v LRU plavaná pro rok 2011

16. Mezinárodní mistrovství ČR v LRU plavaná pro rok 2011 MRS, o.s. MO Uherské Hradiště Pořádá z pověření Rady ČRS, Ústředního odboru LRU a odboru LRU MRS ve dnech 13. -14. srpna 2011 16. Mezinárodní mistrovství ČR v LRU plavaná pro rok 2011 Organizační výbor:

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

Aukční pravidla CYRRUS, a.s.

Aukční pravidla CYRRUS, a.s. Aukční pravidla CYRRUS, a.s. Obsah: Obsah:... 1 1. Předmět úpravy... 2 2. Vymezení pojmů... 2 3. Individuální určení předmětu Aukce... 3 4. Účastníci Aukce... 3 5. Povinnosti účastníků Aukce... 4 6. Místo

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

MILIONOVÝ KOP pravidla soutěže (dále jen Pravidla )

MILIONOVÝ KOP pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) MILIONOVÝ KOP pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Úvodní ustanovení 1. Soutěž Milionový kop (dále jen Soutěž ) je dovednostní poločasová soutěž pořádaná v rámci vybraných utkání nejvyšší fotbalové

Více

Čl. 4 Náplň a náležitosti zkoušky Čl. 5 Písemná část zkoušky A. odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Čl. 4 Náplň a náležitosti zkoušky Čl. 5 Písemná část zkoušky A. odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Zkušební řád Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. pro odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele (dále jen zkušební řád ) Čl. 1 Základní ustanovení

Více

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 104/11a, PSČ 130 00, IČ: 4579707, DIČ: CZ4579707 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje v souladu

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem

PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem 1. POŘADATEL SOUTĚŽE 1.1 Soutěž Léto se čtyřlístkem (dále jen "Soutěž") pořádá společnost Obchodní a společenské centrum Liberec s.r.o., se sídlem Vinohradská 22, 120

Více

11. a 12. 05. 2013 OTROKOVICE

11. a 12. 05. 2013 OTROKOVICE 2013 11. a 12. 05. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Hradecká juniorka 2003

Hradecká juniorka 2003 Hradecká juniorka 2003 závody žen, juniorů a kadetů v lovu ryb udicí na plavanou MO ČRS Hradec Králové z pověření Rady Českého rybářského svazu pořádá ve dnech 24. 25.5.2003 HRADECKOU JUNIORKU závody žen,

Více

Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012. I. Velká cena Chrudimska

Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012. I. Velká cena Chrudimska Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012 I. Velká cena Chrudimska Velká cena Chrudimska (dále jen VCCh ) zahrnuje celkem 10 hasičských soutěží v PÚ pořádaných v rámci okresu Chrudim

Více

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE.

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: HOBBY MIKULOV 2013 Mikulov areál JK Datum: 14. -15. 6. 2013 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033 ve spolupráci s Stáj

Více

Provozní řád školního úložiště kol, koloběžek a dalších sportovních prostředků Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1

Provozní řád školního úložiště kol, koloběžek a dalších sportovních prostředků Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1 Provozní řád školního úložiště kol, koloběžek a dalších sportovních prostředků Střední odborné školy stavební a zahradnické, (dále jen kolárna ) Adresa: suterén hlavní budovy SOŠ stavební a zahradnické,

Více

Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013

Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013 ČRS ČRS MO Plzeň 1 Vás zve na Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013 Závody Mezinárodní mistrovství ČR dorostu proběhnou na revíru Radbuza 1A, revír č. 431 042, MO ČRS Plzeň 1 Dne 13.- 15.9.2013.

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Propozice The Most Challenge 2016

Propozice The Most Challenge 2016 Propozice The Most Challenge 2016 Obsah: 1. Představení 2. Organizace 2.1 Název a adresa pořadatele 2.2 Složení organizačního výboru 2.3 Permanentní činovníci 3. Předpisy a právní základ 3.1 Oficiální

Více

SFL Small Floorbal League

SFL Small Floorbal League SFL Small Floorbal League I. Základní ustanovení Stanovy SFL Small Floorball League 2014 2015 1. Small floorbal league (SFL) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel ČFBU

Více

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS Český tenisový svaz 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 1.1. Pravidla minitenisu 1.2. Pravidla babytenisu 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 2.1. Společná ustanovení pro soutěže

Více

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje 1. Do Jihočeského poháru historických vozidel (dále jen zkratka JPHV) jsou zařazeny vybrané soutěže,

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: MČR JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ VE VYTRVALOSTI 2012 Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033

Více

PROPOZICE. Kroměřížský pohár v motorové letecké akrobacii 2014. v kategoriích advanced, intermediate a sportsman. 18 20 července 2014

PROPOZICE. Kroměřížský pohár v motorové letecké akrobacii 2014. v kategoriích advanced, intermediate a sportsman. 18 20 července 2014 PROPOZICE Kroměřížský pohár v motorové letecké akrobacii 2014 v kategoriích advanced, intermediate a sportsman 18 20 července 2014 Letiště Kroměříž Soutěž se koná pod záštitou starostky města Kroměříže

Více

ZÁVODY JEDNOTLIVCŮ V LOVU RYB UDICÍ NA PLAVANOU

ZÁVODY JEDNOTLIVCŮ V LOVU RYB UDICÍ NA PLAVANOU Místní organizace Českého rybářského svazu v Poděbradech pořádá ZÁVODY JEDNOTLIVCŮ V LOVU RYB UDICÍ NA PLAVANOU Vážení sportovní přátelé, je nám ctí, že můžeme jménem všech členů naší místní organizace

Více

Mistrovství České republiky. Ženy

Mistrovství České republiky. Ženy Mistrovství České republiky LRU plavaná Ženy Terezín 11. 12. červenec 2009 P O Z V Á N K A z pověření Rady ČRS a SO LRU plavaná pořádá MO Litoměřice ve dnech 11. 12. července 2009 Mistrovství České republiky

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních práv

Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních práv Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních práv Článek I Základní ustanovení 1. Směrnice o uplatňování vysílacích a reklamních práv upravuje kompetence při pořizování televizních, rozhlasových a dalších

Více

Článek 1. OBECNÉ INFORMACE

Článek 1. OBECNÉ INFORMACE Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: NARODNÍ ENDURANCE ZÁVOD TŘEBUŠÍN 2014 Místo: Třebušín u Litoměřic Datum: 31.kvěna 2014 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Ranč 3V Třebušín ME0159 Adresa:

Více

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava. Pořadatel, a. s. Bukovanského, 0 00 Slezská Ostrava. Datum turnaje... 00 Propozice 0.ročník Mezinárodního žákovského halového

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž.

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž. Pravidla soutěže 1. Organizátor Organizátorem akce je Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 261 68 685, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Smlouva o výpůjčce. uzavírají dle ust. 2193 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen Smlouva ): Čl. I.

Smlouva o výpůjčce. uzavírají dle ust. 2193 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen Smlouva ): Čl. I. Smlouva o výpůjčce Smluvní strany: Velocentrum - Voleský Miloš K Polabinám 1895 530 02 Pardubice IČ: 45513546 DIČ: CZ 6909140832 Tel.: 601 553 133 (dále jen Půjčitel ) a Jméno: Rodné číslo: Číslo OP: Druhý

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A MLADÝCH JEZDCŮ VE VYTRVALOSTI 2014

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A MLADÝCH JEZDCŮ VE VYTRVALOSTI 2014 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A MLADÝCH JEZDCŮ VE VYTRVALOSTI 2014 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Místo: Těšánky u Zdounek Datum: 13.9.2014 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: JS GALATÍK TĚŠÁNKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Můj paradox - Herní řád soutěže

Můj paradox - Herní řád soutěže Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00, Praha 10, IČ 272 03

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Přestupní řád Českého svazu házené

Přestupní řád Českého svazu házené Přestupní řád Českého svazu házené jaro 2014 1 Článek I Základní ustanovení a definice 1. Přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti jednotlivce - člena ČSH s licencí hráče

Více

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK ANDD ROLLU Přestupní řád Platnost od 19. 3. 2011 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny 1. Základní ustanovení... 2 2. Náležitosti žádosti o přestup... 2 3.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 01 III. Všeobecná ustanovení 02-08 IV. Přejímky

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ - SKÚTRY PŘÍLOHA N 030 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ - SKÚTRY PŘÍLOHA N 030 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ - SKÚTRY PŘÍLOHA N 030 2012 www.autoklub cz 0 Příloha N 030 PŘEBOR ČR SKÚTR 50, 50 SERIE, 70,

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 10/2014 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Více

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích 1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích Podle čl. 9 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 27/2014, k organizaci a

Více

Dovolujeme si Vás pozvat na. pořádané z pověření Rady ČRS odborem LRU muška ČRS ÚSMP na řece Sázavě.

Dovolujeme si Vás pozvat na. pořádané z pověření Rady ČRS odborem LRU muška ČRS ÚSMP na řece Sázavě. XXIIV.. MIISTROVSTVÍÍ ČESKÉ REPUBLIIKY V ŘÍÍČNÍÍM MUŠKAŘENÍÍ 2009 Sázava 5 Dovolujeme si Vás pozvat na XXIIV.. MIISTROVSTVÍÍ ČESKÉ REPUBLIIKY V ŘÍÍČNÍÍM MUŠKAŘENÍÍ pořádané z pověření Rady ČRS odborem

Více

Zvláštní ustanovení. Mistrovství České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Přebor České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu

Zvláštní ustanovení. Mistrovství České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Přebor České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Mistrovství České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Přebor České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Zvláštní ustanovení Název podniku: Mistrovství ČR jednotlivců v endurosprintu Přebor

Více

PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka http://rybarstvi.pmo.cz rybarstvi@pmo.cz

PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka http://rybarstvi.pmo.cz rybarstvi@pmo.cz PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka http://rybarstvi.pmo.cz rybarstvi@pmo.cz Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 602 00 Brno IČ: 70890013 Platnost: od 1. května 2016 do 31.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Pravidla soutěže Smart Life 2014

Pravidla soutěže Smart Life 2014 Pravidla soutěže Smart Life 2014 Tato pravidla upravují soutěž s názvem Smart Life (dále jen soutěž ) a jsou jediným závazným dokumentem pro organizování této soutěže. 1. Obecné podmínky realizace soutěže

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

24 HODINOVÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

24 HODINOVÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 24 HODINOVÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY HANDICAPOVANÝCH RYBÁŘŮ NA NÁDRŽI ZÁHORSKÁ PROPOZICE - 2015 Revír: Nádrž Záhorská, číslo revíru 411120 1 ha vodní plochy Pořadatel: Místní organizace těžce tělesně postižených

Více

Kapitola 11 Status rozhodčích

Kapitola 11 Status rozhodčích 47 Práva a povinnosti rozhodčích Kapitola 11 Status rozhodčích 47.1 Kategorie uznávané FIVB Kategorie rozhodčích, které rozeznává FIVB, jsou: a) Národní rozhodčí; b) Mezinárodní a kontinentální kandidáti

Více

Beranových 65, Praha Letňany

Beranových 65, Praha Letňany P R O V O Z N Í Ř Á D A R E Á L U L E T O V Beranových 65, Praha Letňany Účel provozního řádu 1 Tento Provozní řád areálu LETOV (dále jen řád ) stanoví závazná pravidla pro pohyb osob a vozidel po areálu

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

VÝSTAVNÍ PROPOZICE. 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016

VÝSTAVNÍ PROPOZICE. 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 VÝSTAVNÍ PROPOZICE 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 2. 1. Cíle výstavy 2.česko-slovenská filatelistická výstava,,žďár nad Sázavou 2016 (dále jen výstava,,žďár nad Sázavou

Více

pravidla pro Českou Republiku (9. 9. 2009)

pravidla pro Českou Republiku (9. 9. 2009) pravidla pro Českou Republiku (9. 9. 2009) SPEARFISHING - LOV RYB NA NÁDECH HARPUNOU Tato specifická pravidla pro lov ryb na nádech doplňují všeobecná pravidla platná pro všechny šampionáty pod záštitou

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR Čl. I. Systém soutěže 1. Český pohár je roční soutěž v atletice vozíčkářů skládající se z jednotlivých kol. 2. Jednotlivá kola pořádají oddíly nebo

Více

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka Název akce: 7. INAS mistrovství světa v cyklistice

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka Název akce: 7. INAS mistrovství světa v cyklistice Název akce: 7. INAS mistrovství světa v cyklistice SPORT: cyklistika DATUM (včetně příjezdu / odjezdu): 16. - 22. června 2014 HOSTITELSKÁ ORGANIZACE: Český svaz mentálně postižených sportovců ZEMĚ: Česká

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY DIVIZE SUPERMOTO 2012

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY DIVIZE SUPERMOTO 2012 Český svaz motocyklového sportu NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY DIVIZE SUPERMOTO 2012 PŘÍLOHA SMT_25_NT NORMY PRO OKRUHY SUPERMOTO VERZE 2012 1 Oficiální dokument Českého svazu motocyklového sportu Divize supermota

Více

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti 1 Úvod 1. Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ) vědoma si své zodpovědnosti za odborné provádění myslivosti, usiluje o to, aby znalosti uchazečů

Více

AEROKLUB PLZEŇ BORY, o.s. Pořádá z pověření Aeroklubu České republiky. Otevřené mistrovství České republiky v parašutismu Klasické disciplíny

AEROKLUB PLZEŇ BORY, o.s. Pořádá z pověření Aeroklubu České republiky. Otevřené mistrovství České republiky v parašutismu Klasické disciplíny AEROKLUB PLZEŇ BORY, o.s. Pořádá z pověření Aeroklubu České republiky Otevřené mistrovství České republiky v parašutismu Klasické disciplíny PLZEŇ, 18. 21.7.2013 CÍL SOUTĚŽE: Určit vítěze OTEVŘENÉHO MISTROSTVÍ

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice

Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice Pořadatel Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky T.J. Sokol Kolín-atletika Datum Neděle 7. září 2014 Místo Atletický stadion Mirka

Více