Rybář, který se již zúčastnil Mistrovství světa nebo mezinárodní soutěže, kde reprezentoval stát, už nemůže soutěžit za stát jiný.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rybář, který se již zúčastnil Mistrovství světa nebo mezinárodní soutěže, kde reprezentoval stát, už nemůže soutěžit za stát jiný."

Transkript

1 -1- Oficiální mezinárodní soutěže musí být organizovány národními federacemi přidruženými k C.I.P.S.. Federace zajišťující organizaci je oficiálně zodpovědná za příslušnou soutěž. -2- Připuštěni budou pouze členové národní federace přidružené k C.I.P.S., kteří plně uhradili roční poplatek; Jsou nominováni federacemi, jejichž jsou členy; rybáři, kteří tvoří týmy klubů nebo národních federací musí mít jejich státní příslušnost. Rybář, který se již zúčastnil Mistrovství světa nebo mezinárodní soutěže, kde reprezentoval stát, už nemůže soutěžit za stát jiný. Soutěžící musí být schopni vždy prokázat svou státní příslušnost pomocí průkazu totožnosti nebo cestovního pasu nebo jinými dokumenty, které ji mohou doložit; v jakémkoli jiném případě musí být soutěžící schopni předložit oficiální dokument, který potvrzuje jejich státní příslušnost a bydliště ve stejné zemi, kterou reprezentují. Dokument dokládající totožnost je nutné předložit na prvním nebo druhém setkání vedoucích týmů. Připuštěny na mistrovství světa a mistrovství zóny (Evropy, atd.) budou pouze týmy, které jsou členy národních federací. Aby bylo možné ucházet se o pořadatelství mistrovství, je nutné, aby se příslušný stát daného mistrovství zúčastnil, a to minimálně jednou za poslední tři roky. Rozhodně je nutné zaslat předběžný program na sekretariát F.I.P.S.e.d. před koncem listopadu předcházejícího roku. S výjimkou World Fishing Games (Světových rybářských her), F.I.P.S.e.d. může být zodpovědná za poskytování softwarového programu a všech certifikátů a ocenění pro předávání cen na všech mistrovstvích; v tomto případě nese pořádající Stát veškeré náklady na stravu a ubytování (pokoj, jídlo a závěrečná galavečeře) za osobu, která se ujme této práce; pobyt může začít v předvečer prvního dne soutěže a skončit v den po závěrečné večeři; F.I.P.S.e.d. je zodpovědná za cestovní výdaje. U všech F.I.P.S.e.d. mistrovství nese pořádající stát veškeré náklady na stravu a ubytování (pokoj, jídlo a závěrečná galavečeře) pro dva členy řídící komise F.I.P.S.e.d.; pobyt může začít v předvečer prvního dne soutěže a skončit v den po závěrečné večeři. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 1/15

2 Pořádání mistrovství nemůže být svěřeno státu, který nepouští živé ryby zpět do vody, poté co byly spočítány a zváženy (je zakázáno zabíjet ryby). Stát, který organizuje mistrovství světa nebo zóny je zodpovědný za získání trofejí, které budou uhrazeny F.I.P.S.e.d.; stát musí obstarat 3 trofeje pro týmové soutěže a 3 trofeje pro soutěže jednotlivců; tyto trofeje musí mít plaketu, na které bude napsáno F.I.P.S.e.d., stejně jako místo a datum konání mistrovství. Maximální částka, kterou F.I.P.S.e.d. proplatí, bude 300 za 6 trofejí. F.I.P.S.e.d. bude dále obstarávat medailony. Programy a pozvání ke všem mistrovstvím by měly být předávány pouze státům, které jsou členy F.I.P.S.e.d. (kluby nebo jednotlivci by neměli obdržet žádná pozvání). -3- Každému státu, který je členem C.I.P.S., bude povoleno předvést pouze jeden tým složený z 5 rybářů a 1 náhradníka, které je nutné nominovat před prvním losem. Žádnému soutěžícímu není dovoleno zúčastnit se soutěže jako jednotlivec. V případě zranění v průběhu soutěže je možné nahradit prvního zvoleného účastníka náhradníkem, který je řádně zapsán v oficiálních dokumentech. Rybářské náčiní však vyměnit nelze. Náhrada musí být schválena členem POROTY. -4- Soutěžící musí být uspořádáni u vodních toků, jako jsou řeky nebo kanály nebo vhodné vodní nádrže, jako jsou jezera atd.; musí být možné rybařit podél celé šířky místa konání; hloubka musí být co nejrovnoměrnější v celé oblasti a musí dosahovat minimálně 1,5 m; minimální povolená šířka místa konání je 40 m. -5- Místo konání musí být co nejrovnější a musí poskytovat stejné rybářské podmínky pro všechny soutěžící; dále musí místo konání umožňovat, aby rybáři stáli v souvislé řadě. Je nutné se co nejvíce vyhnout přerušením, jako jsou elektrická vedení, mosty atd. Místo konání nesmí pro soutěžící ani pro diváky představovat žádná nebezpečí. Jeden nebo více členů technické komise provedou prohídku místa konání, které může být pro mistrovství vybráno. Tato prohlídka se musí konat v období roku, které odpovídá období navrhovanému pro organizaci příslušné soutěže; zprávu o prohlídce je nutno předložit Výkonnému výboru F.I.P.S.e.d. k vyhodnocení a rozhodnutí; toto rozhodnutí bude pak zasláno C.I.P.S. pro informaci. Konečné schválení nebo zamítnutí místa konání organizací F.I.P.S.e.d. bude doručeno kandidátskému státu. FIPSed je zodpovědná za cestovní náklady (letadlo, vlak nebo vozidla), zatímco organizátoři budou zodpovědni za dopravu na místě z letiště či vlakového nádraží, stejně jako za náklady na stravu a ubytování. V souvislosti s ubytováním budou mít účastnící se Státy dvě možnosti: 1- Vybrat si oficiální ubytování navrhované pořádajícím státem (nepovinné). V tomto případě je nutné vyjasnit podmínky pobytu, např.: - cena za noc za osobu za polopenzi, v závislosti na počtu lidí v 1 pokoji, při jakékoli délce zvoleného pobytu (plná penze nemůže být povinná); účastnící se stát upřesní termíny svého pobytu (termín oficiální pobyt užívaný mnoha Státy, se začátkem ve čtvrtek, se nikdy neobjevil v žádných předpisech, a tudíž nesmí být používán); - cena závěrečné galavečeře Ubytovací podmínky navržené Státům musí být schváleny Technickou komisí. 2- Najít si vlastní ubytování. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 2/15

3 V tomto případě je nutné, aby účastnící se Státy tuto informaci sdělily pořádajícímu státu v době vstupu (na vstupním formuláři k tomuto účelu). Ve dvou případech (účast s nebo bez pomoci oficiální organizace) bude příspěvek na vstupní poplatek zahrnovat rybářské lístky na celou dobu mistrovství (na jak tréninkové, tak i soutěžní dny), pojištění a různé drobné výdaje jako dárky, poháry, trofeje, atd.. Vstupní poplatek pro toto Mistrovství bude: (včetně 9 závěrečných galavečeří a 6 rybářských lístků). Co se týká závěrečné galavečeře, ať už jde o večeři s obsluhou nebo o raut, účastnící se Státy budou mít k dispozici počet míst odpovídající počtu míst na galavečeři, které pro ně byly rezervovány. Jestliže nebyly specifikovány žádné podrobnosti o ubytování do termínu stanoveného organizátory, účastnící se státy se budou o své ubytování muset postarat samy a poté budou muset organizátorům zaplatit příslušný vstupní poplatek. Jakýkoli Stát, který vyplní vstupní formulář a podnikne kroky k účasti na mistrovství, ale poté se jej nezúčastní, musí ve všech případech pořadatelskému státu uhradit příspěvek poskytnutý pro příslušné mistrovství. Státům, které nedodrží toto pravidlo, bude zakázáno účastnit se a organizovat příští mistrovství. Všechny účastnící se státy jsou povinny informovat pořadatelský stát o termínu příjezdu minimálně dva týdny před prvním tréninkovým dnem. Kterýkoli nepřítomný stát (který má dorazit) na trénink ve čtvrtek ráno bude považován za STAŽENÝ a nebude mu povoleno se mistrovství zúčastnit (viz seznam sankcí; článek 31 c ). Pořadatelské Státy v programu akce uvedou seznam hotelů, ubytování, pokojů a kempů, které se nacházejí v okruhu 20 km. Mistrovství se bude konat v listopadu nebo prosinci. -6- V průběhu soutěží musí soutěžící zaujmout rybářský prostor (okruh) v rozsahu minimálně 15 m a maximálně 30 m. Šířka těchto okruhů bude stanovena společně s technickou komisí. Rybářský prostor každého soutěžícího bude oddělen neutrálním pásmem maximálně 1 m na levé a pravé straně (prostor může být zmenšen nebo dokonce vypuštěn). Rybářský prostor je nutné pečlivě vymezit, tak aby byl oddělen od diváků; pro tento účel je možné postavit plot nebo použít lana v přiměřené vzdálenosti od břehu (doporučujeme vzdálenost minimálně 10 m); dále je nutné vytvořit průchod, který by mohl být používán pořadateli. Tento průchod by měl být umístěn mezi rybáře a diváky. Oficiální průchod nesmí být za žádných okolností zastaven rybářskými potřebami. Vedoucí družstev, maximálně 2 na jeden Stát, smí vstoupit do rybářského prostoru (okruhu) soutěžících jejich týmů; je nutné, aby vedoucí družstev měli viditelné číslo na zádech sloužící k jasné identifikaci. V rybářském prostoru (okruhu) se může najednou pohybovat pouze jeden vedoucí družstva. Organizátoři musí upravit prostor každého rybáře pomocí tabule ukazující jméno a národnost soutěžícího a také počet chycených ryb, s hodinovou aktualizací. SETKÁNÍ VEDOUCÍCH DRUŽSTEV -7- Bylo by vhodné, aby se hlavní pořadatelé účastnili setkání vedoucích družstev. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 3/15

4 V případě, že je vedoucí družstva nebo zástupce státu nepřítomen, losování provede prezident F.I.P.S.e.d. nebo jeho zástupce. První setkání ve středu odpoledne předcházející mistrovství Účelem prvního setkání je: Jmenování mezinárodní poroty v souladu s článkem 28 aktuálních Oficiálních pravidel. Zjišťování prezence států účastnících se mistrovství. Předání pravidel soutěže porotě a vedoucím družstev. Provedení losování v abecedním pořadí, aby bylo stanoveno vyvolávací pořadí Států v průběhu mistrovství. Rozdání dokumentů obsahujících právní úpravu velikosti druhů ryb. Obecné informace týkající se průběhu mistrovství. Druhé setkání ve čtvrtek odpoledne předcházející mistrovství Losování pro přidělení rybářských pásem jednotlivým soutěžícím (A, B, C, atd) během první etapy (dne) mistrovství. Třetí setkání v pátek ráno v první den mistrovství Cílem tohoto setkání je provést losování vymezení (prostory a sektory soutěže), kde budou soutěžící první den soutěžit v různých pásmech. Čtvrté setkání v pátek odpoledne v první den mistrovství Oznámení výsledků účastnícím se státům. Zamyšlení nad výkony v kole. Losování pásem nebo sektorů (A, B, C, atd.) druhé etapy (dne). Páté setkání v sobotu ráno druhý den mistrovství Cílem tohoto setkání je provést losování sektorů, kde budou soutěžící druhý den soutěžit v různých pásmech. Šesté setkání v sobotu odpoledne druhý den mistrovství Oznámení výsledků účastnícím se státům. Zamyšlení nad výkony v kole. Losování pásem nebo sektorů (A, B, C, atd.) třetí etapy (dne). Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 4/15

5 Sedmé setkání v neděli ráno třetí den mistrovství Cílem tohoto setkání je provést losování sektorů, kde budou soutěžící třetí den soutěžit v různých pásmech. LOSOVÁNÍ -8- Losování pro každé kolo musí být provedeno minimálně 90 minut před začátkem soutěže, pod dohledem organizátorů a za přítomnosti vedoucích družstev nebo zástupců každého družstva a zástupců F.I.P.S.e.d.. Ve třech kolech bude rozdělení 5 rybářů do jejich pásem určeno losem, tak jak tomu bylo již v minulosti. Ve všech třech kolech bude přidělení pozic provedeno systémem automatického losování. Byla vytvořena síť, kdy jsou soutěžící jednoho týmu rozloženi v pětině pásma. Losování na základě pořadí, které bylo stanoveno na prvním setkání vedoucích družstev, umožní automatické ustanovení: i) pro první kolo pozice každého rybáře v pěti pásmech; ii) pro druhé a třetí kolo pozice každého rybáře, která bude stanovena po losování pásem. Podle počtu účastnících se států bude pokaždé připravená speciální síť. -9- U potoků, řek a vodních toků se musí poloha rybáře číslo jedna nacházet vždy po proudu; u vodních nádrží (jezera, rybníky, atd.) se bude poloha číslo jedna nacházet při pohledu směrem doleva u jezera a značení bude zleva doprava Vedoucí družstev obdrží identifikační číslo pro každého ze svých soutěžících. Identifikační číslo prvních a druhých vedoucích by mělo být zelené a identifikační číslo náhradníka by mělo být červené. Identifikační čísla rybářů musí mít pro každé pásmo odlišnou barvu (kromě zelené nebo červené) nebo budou neutrální barvy s odlišnou barvou písma pro každé pásmo. OBECNÁ PRAVIDLA -11- a- Každý soutěžící bude mít na přípravu 60 minut. Jakmile dorazí rybáři na místo konání, musí na sobě mít identifikační čísla a musí veškeré své vybavení uložit do vymezeného prostoru, aniž by vstoupili do daného sektoru (tato pravidla se vztahují také na ty, kteří rybářům pomáhají s přepravou vybavení). Není dovoleno připravovat materiál před znamením startu, kdy dostanou soutěžící pokyn, že mohou vstoupit do svého sektoru. V průběhu dalších přípravných úkonů soutěžícím nesmí nikdo pomáhat. Všechny materiály je možné rybářům předávat před vydáním signálu k nastražení návnady, ale pouze jedním pořadatelem. Po tomto signálu je zakázáno dodávat soutěžícím jakýkoli materiál (návnady, sypaná vnadidla a vybavení) kromě kusů zlomených udic, které mohou být jedním pořadatelem nahrazeny. Může také zasáhnout tak, že pomůže rybáři uvolnit součástky udice, které jsou zaseknuté. Návnady a sypaná vnadidla mohou být rybářům předána během doby na přípravu, ale je nutné zkontrolovat jejich množství členy komise během hodiny, která předchází začátku soutěže. Po kontrole návnad a sypaných vnadidel, nesmí rybáři obdržet další množství návnad a sypaných vnadidel. Až do signálu pro vstup do sektoru může rybář nebo třetí osoba návnady a sypaná vnadidla mimo sektror připravovat. Po signálu pro vstup do sektoru a poté, co je vykonána kontrola, může tuto přípravu provádět buď třetí osoba mimo nebo soutěžící uvnitž sektoru b- Jestliže kontrola návnad a sypaných vnadidel nebyla provedena, soutěžící nejsou k chytání oprávněni. Soutěžící mohou dorazit na místo konání svými osobními dopravními prostředky. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 5/15

6 -12- Každému soutěžícímu musí být přidělen jeden pořadatel a musí zde být hlavní pořadatel pro každý sektor. Jednotliví a hlavní pořadatelé musí plně znát pravidla soutěže. Hlavní pořadatel musí ověřit následující (pokud je to možné za pomoci člena Výkonného výboru F.I.P.S.e.d.): a- Množství sypaného vnadidla [to musí být měřeno, když je připraveno k použití (vlhké a proseté) včetně zeminy, štěrku, kukuřice, pšenice, konopného semene, atd. a dalších přísad, které neškodí fauně a vodnímu prostředí] je omezeno na 12 litrů. Výkonný výbor F.I.P.S.e.d. může tato množství pozměnit na návrh technické komise. b- Množství návnad (všechny obsažené návnady budou měřeny) pro mistrovství je omezeno na 2 litry, z toho může být maximálně 0,50 litrů krmných a velkých patentek. Výkonný výbor F.I.P.S.e.d. může tato množství pozměnit na návrh technické komise; c- Že soutěžící předvedou u kontroly množství návnad a sypaných vnadidel, která jsou označena v programu. V případě nesrovnalostí bude soutěžící pokárán (článek 31 a). Seznam soutěžících, kteří byli pokáráni, bude ohlášen na Setkání kapitánů. Pokud je tento přestupek spáchán znovu behěm druhé nebo třetí etapy nebo během následujícího mistrovství, soutěžící bude diskvalifikován jako opakovaný provinilec (článek 31 b). Jakákoli návnada určená k sypání nebo háčkování bude předvedena v krabičkách oficiálních rozměrů ; jakákoli jiná forma předvedení návnad v průběhu kontroly bude zabavena a sankcionována (jeden trestný bod v hodnocení sektorů). Sypaná vnadidla musí být při kontrolách předvedena v odměrných kbelících a návnady v krabicích oficiálních rozměrů. Soutěžící musí být povinně vybaveni vlastními kbelíky a krabičkami odpovídajících velikostí. Soutěžícím, kteří nevlastní krabičky oficiálních rozměrů, bude potrestán zhoršeným pořadím na výsledkové tabuli sektoru (např. soutěžícímu, který nemá krabičky na konci etapy a získá páté místo, bude přiděleno 6 bodů místo 5. Soutěžícímu na šestém místě má být, v každém případě, přiděleno 6 bodů. Prosévání sypaných vnadidel (přes síto, košík, cíp podběráku a další) stejně jako míchání (elektrickýcm mixérem) je zakázáno, jakmile byla kontrola provedena. Použití sprejů je dovoleno. Krabičky musí být uzavřeny bez použití jakéhokoli nástroje, který by je udržoval ve stejném stavu (např. lepící páska nesmí být použita k udžení zavřeného víčka); d- sebrání možného přebytku návnad a sypaných vnadidel po kontrole. Zvláštní pořadatel musí: a- zkontrolovat sak; b- zkontrolovat rybářské chování soutěžícího, za kterého je zodpovědný; c- ověřit a udělat záznam o každé chycené rybě; d- na konci soutěže musí dohlížet na chycené ryby rybáře a zamezit přístupu jakýchkoli neoprávněných osob do rybářského pásma do příjezdu týmu, který provede vážení. Společně s rybářem podepíší protokol o vážení, který udává hmotnost ryb Soutěžící musí dodržovat právní předpisy ohledně omezení velikosti ryby, pokud jsou pro danou soutěž platné (národní pravidla). Údaje o těchto velikostech budou zveřejněny během setkání vedoucích družstev (a je povinností vedoucího družstva, aby zajistil informovanost soutěžících). Ryby je nutné udržet naživu v saku z jemné síťoviny. Sak má mít buď minimální průměr 40 cm v případě kulatých nebo úhlopříčku minimálně 50 cm v případě obdélníkovitých a minimální délku 4 m; je nutné jej ponořit, pokud je to možné, během celé soutěže v jeho celé délce. Není dovoleno Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 6/15

7 používat jakýkoli jiný systém pro přechovávání ryb. Soutěžící musí mít s sebou svůj vlastní sak, pokud jim není dodán pořadatelskou federací. Kterýkoli rybář, který by vážil zmrzačenou rybu v průběhu vážení, bude sankcionován Složení sypaných vnadidel a návnad musí být přírodního původu. Je zakázáno používat kovové výrobky. Umělé návnady z jakéhokoli materiálu (polystyren, guma, těsto, atd.), jako jsou červi, bourci, můry, patentky, žížaly, atd. jsou zakázány Soutěž se bude konat podle sektorů ve třech kolech po 5 hodinách (doporučený plán: ); v případě nuceného přerušení (např. bouřka) bude kolo považováno za platné za předpokladu, že trvalo minimálně 2 hodiny Od každého soutěžícího se očekává, že bude plně dodržovat pravidla soutěže -17- Na vlasci spojeném s udicí je dovoleno používat pouze jeden háček. Je zakázáno chytat ryby pomocí třpytek, umělých mušek, návnad využívajících živé nebo mrtvé ryby (nebo jejich části), jiných živočišných druhů, jako jsou žáby nebo jikry. V případě, že si člen poroty v průběhu kola povšimne nebo je upozorněn na zřejmé porušení článků 17 a 35, může vyžadovat kontrolu rybářského vlasce nebo ověření délky udice daného rybáře, aniž by bylo nutné čekat do konce celé akce. Jestliže se příslušný rybář odmítne podrobit kontrole, bude se muset dostavit před porotu. Návnady používané na háčku nesmí být míchané, ale musí být umístěny na háček (chleba, těsto, směs látek nebo návnady jako pelety, boilie, kuličky sypaných nebo těstových návnad, atd. jsou zakázány). Chycení ryby je platné I v případě, že se ryba zachytne náhodou mimo tlamu. Úmyslné nečisté háčkování ryby je zakázáno. Během soutěže není rybářům dovoleno používat sluchátka nebo vysílačku. Vlastnictví nebo použití ozvěnových hloubkoměrů je zakázáno včetně tréninku. Pouze ryba, která je při chycení připojena k vlasci, se považuje za platně chycenou rybu. Ryby chycené jakoukoli jinou metodou nebo připojené k vlasci jiného rybáře musí být puštěny zpět do vody Soutěžící mohou mít a složit tolik udic, kolik chtějí, ale je dovoleno chytat pouze s jednou udicí ve stejné době. Bude dovoleno připravit krmivo do rezervy; avšak při chycení ryby je použití těchto krmiv zakázáno, než je chycená ryby umístěna do podběráku Soutěžícím není povolena žádná pomoc při vytahování ryby. Rybář, který chce sám dostat rybu na břeh, nesmí použít žádné jiné vybavení než podběrák Soutěžícím není povolena vnější pomoc; k přístupu do rybářského pásma jsou oprávněni pouze vedoucí družstva, a to jen aby poskytnuli rady; Vedoucímu družstva není dovoleno vstoupit do sektoru rybáře, který není součástí jeho týmu Použití plošin s maximálními rozměry 1 x1 m je povoleno, takže na nich mohou soutěžící stát; musí být instalovány v rovné řadě, mimo vodu nebo, pokud je to nutné, částečně ve vodě (k tomuto rozhodnutí dospějí organizátoři se schválením technické komise). Přídavné plošiny mohou být instalovány v rovině s hlavní plošinou, ale pouze pro ukládání materiálů. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 7/15

8 V případě, že je třeba vytyčit prostor, aby byli všichni soutěžící uspořádáni podél místa konání (provaz, linka vytyčena na zemi, atd.), aby se předešlo situaci, kdy jsou někteří soutěžící blíž vodě než jiní, musí se tak stát před začátkem tréninků Soutěžící smí využít prostor, který jim byl určen, jakkoli chtějí. Není jim však povoleno vstoupit do možného neutrálního pásma. Uvnitř prostoru, který jim byl přidělen, se musí rybáři pohybovat tiše a bez hluku. Je zakázáno chytat a házet návnadu nebo sypané vnadidlo v neutrálních pásmech, jak proti proudu, tak po proudu nebo v oblastech proti proudu nebo po proudu (jestliže byly neutrální pásma eliminovány); ryba chycená soutěžícím a viděná v neutrálních oblastech nebo před pásmem jednoho ze sousedních soutěžících se nepovažuje za platnou a musí být neprodleně vrácena zpět do vody; v případě, že toto soutěžící odmítne a dá příslušnou rybu do sítě bez předchozího oprávnění, musí během závěrečného vážení osoba zodpovědná za vážení zvážit největší rybu zvlášť a poznačit její hmotnost na lístek soutěžícího. Po úvaze rozhodne porota, jestli se hmotnost ryby anuluje nebo ne ve vztahu k její celkové hmotnosti. Fotografové a kameramani mají právo na přístup do neutrálního pásma (jeslti nějaký existuje) s předchozím povolením sousedních soutěžících a organizátorů. Není jim však dovoleno překročit čáru danou 2 m za linií soutěžících. Tato linie musí být zajištěna organizátory. V případě, že nejsou k dispozici žádná neutrální pásma, smí zůstat fotografové a kameramani na vnějším obvodu vybraného boxu, to však s povolení rybářů a komisařů. Fotografové a kameramani však nesmí přejít čáru nakreslenou pořadateli, která bude 2 m za linií rybářů Rybáři musí čekat na první signál ke vstupu do jejich rybářské oblasti; po tomto signálu si smějí soutěžící začít připravovat vybavení, změřit hloubku, vyzkoušet vlasce, připravit sypaná vnadidla, a dát své saky do vody. Pro tuto přípravnou fázi mají k dispozici 60 minut. Po druhém signálu budou mít rybáři pět minut před zahájením kontrol návnad a sypaných vnadidel. Kontrola návnad a sypaných vnadidel vždy začne od N 1 pro každý sektor, 45 minut před startem soutěže. Třetí signál označí zahájení soutěže, během které bude povoleno pouze použití krmiva jako návnady. Čtvrtý signál varuje soutěžící, že zbývá pouze 5 minut do konce soutěže. Pátý signál značí konec soutěže; po tomto signálu se nezapočítá žádná ryba, pokud není chycena zcela mimo vodu. Akustické signály pro různé fáze mistrovství by měly být krátké; ve všech případech by měl být brán ohled na počátek signálu Během soutěže stojí jednotliví organizátoři přidělení každému rybáři za ním, po jeho pravé nebo levé ruce tak, aby rybáře nerušili, ale stále byli schopni kontrolovat chycené ryby rybářem, který jim byl přidělen. Saky musí být umístěny tak, aby je organizátoři viděli; ryby mohou být ukládány a uchovány živé v saku, než dorazí vážící tým. POSTUPY PŘI VÁŽENÍ -25- Postupy při vážení budou vykonány 5 týmy složenými z 5 členů. Jedna osoba je zodpovědná za vážení. Jiná osoba přepíše hmostnost do oficiálního dokumentu. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 8/15

9 Další tři lidé jsou zodpovědní za všechny ostatní postupy. Každý sektor bude mít k dispozici sadu vah. Musí být umožněn odtok vody, proto je nutná perforace. Vážení bude provedeno v gramech. V případě, že budou chyceny malé ryby jako plůdek nebo rybek, které se nijak váhově neprojevují (na váze je 0 g), rybáři budou hodnoceni v pořadí podle toho, kolik ryb bylo chyceno a pak budou umístěni v pořadí za těmi rybáři, kteří se kvalifikovali podle hmotnosti ryb Než dorazí vážící tým, soutěžící musí nechat své saky s rybami ve vodě. S rybami musí člen vážícího týmu zacházet opatrně; budou zváženy, ne počítány; po zvážení je nutné dát rybu zpět do saku osoby, která ji chytla, sak musí být neprodleně ponořen do vody. Až na konci vážení ryb všech členů sektoru dá osoba zodpovědná za vážení příkaz vrátit ryby zpět do vody. Tento systém dovoluje zodpovědným osobám ověřit hmostnost v případě stížností. Ryby musí bát vraceny do vody s nejvyšší opatrností (kromě jiných místních pravidel v této záležitosti) Soutěžící musí být přítomen během výše popsaných postupů, aby zkontroloval hmotnost a podepsal protokol o vážení, který udává hmotnost chycených ryb. Po skončení vážení v sektoru, kdy byly ryby puštěny zpět do vody a byl podepsán protokol o vážení, nebudou přijímány žádné stížnnosti. POROTA -28- Bude jmenována mezinárodní POROTA, která bude přezkoumávat jakékoli podané stížnosti a uplatňovat sankce podle pravidel; POROTA získá svoji oficiální roli během prvního setkání vedoucích družstev. POROTA se bude skládat z následujících členů: - Prezident F.I.P.S.e.d. nebo jím nominovaný náhradník - Generální tajemník F.I.P.S.e.d. - členové Výkonného výboru F.I.P.S.e.d. a členové technické komise, komise pro mládež a komise životního prostředí, kteří se účastní mistrovství - Zástupce pořadatelského státu, pokud není stejné národnosti jako výše zmínění členové, krome prezidenta F.I.P.S.e.d. (nebo jeho zástupce), který se automaticky stává prezidentem poroty. Pokud dojde ze strany soutěžícího nebo týmu stejné národnosti, které je některý ze členů poroty, k porušení pravidel, posledně zmíněný nesmí hlasovat (pouze pokud by se jednalo o prezidenta POROTY). Členové POROTY musí nosit JURY odznak a musí být přítomni v místě konání soutěže, aby mohli obdržet jakékoli stížnosti. Je třeba stanovit jedno místo, kde je možné vždy najít jednoho nebo více členů poroty Jakékoli stížnosti, kromě stížností týkajících se klasifikace, je nutné odevzdat POROTĚ, a to do jedné hodiny po konci etapy. Stížnosti mohou být učiněny ústně, ale musí být okamžitě potvrzeny písemnou formou. Stížnosti týkající se klasifikace musí být učiněny do 30 minut po zveřejnění oficiálních výsledků. Čas zveřejnění bue zaznamenán na oficiální výsledkové listině. Při každé písemné stížnosti Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 9/15

10 odevzdané POROTĚ je nutné složit zálohu 100. Když POROTA nepotvrdí oprávněnost stížnosti, záloha propadne ve prospěch účtu F.I.P.S.e.d.. Všechna porušení pravidel a varování je nutné oznámit POROTĚ, která je jedinou autoritou s pravomocemi rozhodovat o diskvalifikaci. Soutěžící, kterému hrozí sankce, o tom musí být okamžitě informován. Členové POROTY a všichni hlavní pořadatelé se musí ujistit, že jsou všechna pravidla dodržována a je nezbytné, aby výborně znali jejich obsah Organizátoři mistrovství dají POROTĚ a vedoucím družstev k dipozici pravidla, která jsou vydána ve 2 oficiálních jazycích. Mezinárodní POROTA přijme svá rozhodnutí na jednoduchém většinovém základu; v případě rovnosti hlasů bude mít rozhodující hlas prezident F.I.P.S.e.d. nebo jeho zástupce. Všichni členové Výkonného výboru F.I.P.S.e.d. musí nosit osobní odznak a mohou se pohybovat v oficiálních průchodech pro vedoucí a pro organizátory. Odznak platí pouze po dobu funkčního období Výkonného výboru (4 roky). SEZNAM SANKCÍ -31- Existují následující sankce: a) Varování kvůli porušení článků 11a, 12c, 13, 14, 19, 20, 22, 23 and 26. b) Diskvalifikace pro porušení článků 11b, 17 a 35 a po druhém varování pro porušení článků 11a, 12c, 13, 14, 19, 20, 22, 23 and 26. c) Diskvalifikace státu pro porušení článků 37b-1 and 37b-3. d) Jestliže je rybář diskvalifikován, bude mu připsán počet bodů, který se rovná počtu účastnících se států + 1. Jestliže je rybář diskvalifikován, rybáři, kteří v kvalifikaci následují po něm, si zachovají své původní umístění (např.: X, který se kvalifikoval jako osmý, byl diskvalifikován, následující rybáři si ponechají svá původní umístění a obdrží 9 bodů, 10 bodů, atd.). e) Jestliže stát obdrží varování, bude to zaznamenáno v jeho spise a bude se to archivovat po dobu 3 LET. V případě nového porušení pravidel během této tříleté lhůty, bude porušení považováno za recidivu a POROTA rozhodne. Vezme při tom v úvahu tuto recidivu a seznam sankcí. f)jestliže soutěžící obdrží varování, bude to zaznamenáno v jeho spise po dobu 3 LET. V případě nového porušení pravidel, bude porušení považováno za recidivu a POROTA rozhodne. Vezme při tom v úvahu tuto recidivu a seznam sankcí. g) Řídící komise F.I.P.S.e.d. má pravomoc jak během soutěže, tak následně uvalit sankce na rybáře, kapitány nebo náhradníky, pokud poruší pravidla nebo se busou chovat nevhodně, rovněž také když nejsou tato porušení specifikována v oficiálních předpisech -32- Členové Výkonného výboru F.I.P.S.e.d. mohou mít přístup k místu konání soutěže a dělat poznámky o jakýchkoli porušeních pravidel. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 10/15

11 KLASIFIKACE KLASIFIKACE TÝMU do 15 států: klasifikace pro každý sektor bude počítána jako obvykle; od 16 států: sektory jsou rozděleny na 2 podsektory; v případě, že je počet států liché číslo (např.: 17 států; v první etapě bude soutěžící na místě n 9 zohledněn v obou kalkulacích dvou podsektorů; umístění dosažené v nejmenším podsektoru (od 1do 9) bude považováno za individuální klasifikaci; naopak umístění získané v druhém podsektoru (od 9 do 17) bude zohledňovat klasifikaci ostatních soutěžících toho podsektoru; v případě, že je soutěžící na třetím místě v podsektoru od 9 do 17, ostatní soutěžící se umístí 1., 2., 3.,4., 5., 6., 7., 8., a 9.. A PRVNÍ KOLO a) Součet skóre členů týmu získaný soutěžícími, kteří patří ke stejnému týmu v každém podsektoru nebo sektoru. V případě rovnosti váhy v podsektoru nebo sektoru, příslušní soutěžící sečtou počet trestů rovnajících se průměrnému umístění, které by byli dosáhli (př. 1: dva soutěžící na 5. místě mají celkem (5+6):2 = 5.5 trestů každý; př.2: tři soutěžící na 8. místě mají celkem ):3 = 9 trestů každý. b) Družstvo se nejnižším počtem trestů bude klasifikováno jako první atd. c) Rybáři, kteří nechytili žádné ryby, obdrží určitý počet bodů odpovídající průměrné hodnotě připsaných míst ve svém podsektoru nebo sektoru (př.1: 24 rybářů, 12 z nich bylo klasifikováno na prvních dvanácti místech s trestem od 1 do 12, další rybáři budou ohodnoceni (13+24):2 = 18.5 trestů; př. 2: 29 rybařů, 5 z nich chytilo rybu a bylo ohodnoceno body 1 5 a 24 rybářů, kteří nechytili žádnou rybu, byli ohodnoceni 6+29):2 = 17.5 trestů; př.3: 29 rybářů, 26 z nich chytilo rybu, zatímco tři soutěžící, kteří nechytili rybu, budou hodnoceni (27+29):2 = 28 trestů). Jestliže je v sektoru jen jeden rybář, který nechytil žádnou rybu, nebo chybějící rybář, obdrží počet trestů odpovídající poslední pozici v podsektoru nebo sektoru (příklad: 29 soutěžících, 28 z nich chytilo rybu, zatímco jeden rybu nechytil, ten obdrží 29 trestů). B DRUHÉ A TŘETÍ KOLO Klasifikace probíhá stejně jako u prvního kola. C OBECNÁ KLASIFIKACE a) Součet trestů získaných za tři kola, tým s nejnižším počtem trestů bude klasifikován jako první, atd. b) V případě rovnosti bodů se o umístění týmu rozhodne na základě nejvyššího celkového výsledku získaného soutěžícími v průběhu tří kol. c) Jestliže stále existuje nerozhodná váha, je třeba vzít v úvahu indiviuální váhu atd. 2 INDIVIDUÁLNÍ KLASIFIKACE a) Součet trestů získaných v průběhu tří kol; rybář s nejnižším počtem trestů za 2 kola bude prohlášen za mistra světa jednotlivců. b) V případě rovnosti bodů u dvou či více soutěžících bude vyhlášen vítězem rybář s nejvyšší souhrnnou váhou za tři kola. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 11/15

12 c) V případě rovnosti bodů rybář, který má nejvyšší individuální váhu v jednom z kol, bude vyhlášen vítězem. d) Nakonec v případě, že stále dochází k rovnosti, bude přidán součet vylosovaných čísel tří kol. Nejvyšší částka zvítězí. e) Rybáři, kteří se účastní jen jednoho nebo dvou kol, budou hodnoceni na konci individuální klasifikace v pořadí podle umístění (nejdříve musí být hodnoceni soutěžící, kteří se zúčastnili dvou kol za připočtení jejich trestů a zařazení je do pořadí nejvyšší váha potom musí být stejným způsobem klasifikováni soutěžící, kteří se účastnili pouze jedné etapy. 3 KLASIFIKACE TÝMŮ Pro všechna mistrovství bude vytvořen světový seznam hodnocení podle států, který bude brát v úvahu posledních 5 let (jako F.I.F.A. hodnocení); tento seznam hodnocení bude každý rok aktualizován a zveřejňován na webových stránkách F.I.P.S.e.d Klasifikace bude provedena organizátory za přítomnosti prezidenta F.I.P.S.e.d. nebo jeho zástupce a možná také společně se členy POROTY. DÉLKA UDIC -35- Délka udic je omezena na: - 4,50 (15 stop) metrů maximum. OBČANSKÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI -36- JE POVINNOSTÍ organizátorů sjednat si občanské pojištění odpovědnosti, aby bylo možné pokrýt organizaci všech kol; osvědčení vydané pojišťovnou. To potvrzuje, že jsou všechna kola kryta občanským pojištěním odpovědnosti, musí být předáno prezidentovi F.I.P.S.e.d. dva měsíce před soutěží. TRÉNINK -37- a) Oficiální trénink se musí konat na oficiálním místě konání. b) Oficiální místo konání musí být organizováno podle následujících metod: - 1) 15 dní úplného uzavření. Během těchto 15 dní je trénink na místě konání pro všechny státy zakázán, v celé oblasti vybrané pro mistrovství a 500 m proti proudu a po proudu od této oblasti (včetně protějšího břehu u kanálů, potoků a řek). Organizátoři vyznačí hranice tréninkové oblasti za použití prken. Nehledě na období uzavření má být místo dostupné pro běžné návštěvy a rybaření [místní doba uzavření a speciální rybářské podmínky (rybářský lístek) je nutno respektovat]. Jestliže je místo permanentně uzavřeno pro rybaření, mělo by být dostupné alespoň na dva víkendy (termíny budou upřesněny v programu; - 2) 2 dny tréninku ve středu a ve čtvrtek ráno přecházející mistrovství - 3) Trénink ve čtvrtek bude povinný pro všechny státy (úplné týmy složené ze svých rybářů). - 4) 3 dny soutěže (pátek, sobota a neděle). Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 12/15

13 c) Aby bylo všem státům umožněno trénovat na oficiálním místě konání během dvou dní tréninků, přidělí organizátoři část místa nazvanou BOX losováním provedeným mezi 7.00 a 8.00 v první den tréninku (do programu je nezbytné zahrnout čas a místo pro losování). Každý BOX se bude skládat ze 6 za sebou jdoucích oblastí určených k rybaření. Losování BOXu bude monitorováno (systém losování založen F.I.P.S.e.d. a poskytnut pořadatelskému státu). V tréninkové dny ukáží organizátoři schválené doby rybaření pomocí speciálních akustických signálů, a to: První den, středu: chytání od 9.00 do Družstva musí tyto termíny respektovat (nebude povoleno žádné nastražení návnady před oficiálním signálem). Na druhý den, čtvrtek ráno začne chytání v 9.00 a veškeré chytání musí skončit ve bez výjimky. Nebude povolen žádný trénink po Do musí být místo absolutně prázdné. ELEKTRICKÉ VEDENÍ A PŘÍSTROJE -38- Je přísně zakázáno umístit soutěžící do minimální vzdálenosti 25 m na obou stranách od jakéhokoli elektrického zařízení (elektrické vedení, transformátory, mříže, atd. ). PRAVIDLA V PŘÍPADĚ BOUŘKY KDYŽ BOUŘKA VYPUKNE PŘED PŘÍPRAVAMI NEBO BĚHEM PŘÍPRAV Žádnému rybáři není dovoleno, aby vstoupil do svého okruhu nebo si připravoval svůj materiál; signál značí odložení přístupu do rybářského okruhu nebo konec přípravné fáze. Pokud to povětrnostní podmínky a plán dovolí, etapa může být provedena řádně nebo časově zkrácena (v každém případě ale musí trvat minimálně 2 hodiny). Pokud se povětrnostní podmínky nezlepší nebo pokud to plán nedovolí, bude etapa jednoduše anulována. 2 KDYŽ BOUŘKA VYPUKNE BĚHEM KOLA Kolo je okamžitě přerušeno (organizátory bude vydán první signál) a všichni soutěžící se musí schovat. Pokud to povětrnostní podmínky dovolí, kolo bude pokračovat a druhý signál bude informovat soutěžící, že se smí vrátit do svých pásem; třetí signál, o pět minut později opravňuje pracovníky pokračovat v chytání. Trvání kola může být zkráceno, jestliže plán programu nedovoluje pokračování do konce 5 hodin chytání (záleží na rozhodnutí učiněném porotou). REKLAMA NA IDENTIFIKAČNÍCH ČÍSLECH -40- Reklamy nejsou povinné.. Velikost reklamních písmen na identifikačních číslech nesmí přesáhnout výšku 6 cm; tento druh reklamy je povolen pouze na dolní části identifikačního čísla, jak na přední, tak na zadní straně. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 13/15

14 VZOR IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA F.I.P.S.e.d. A 1 REKLAMA F.I.P.S.e.d. A C.I.P.S. poplatky -41- Každý účastnící se stát přispěje 120 a tento poplatek zůstane v dispozici F.I.P.S.e.d., zatímco částka 400 zaplacená pořadatelskému národu, zůstane v dispozici C.I.P.S. (platí se pokladníkovi C.I.P.S.). ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL A CEREMONIÁL UDĚLOVÁNÍ CEN -42- Zahajovací ceremoniál a prezentace týmů se musí konat v předvečer první etapy. První tři týmy a první tři individuální soutěžící oficiálně obdrží ZLATOU, STŘÍBRNOU a BRONZOVOU medaili. V souladu s mezinárodními standardy bude předávání cen doprovázeno odpovídajícími národními hymnami a vyvěšením vlajky vítězných států. Medaile budou nabízeny F.I.P.S.e.d. a budou předány jejich oficiálním zástupcem. Všechny ostatní formy uznání budou mezi účastnící se státy rozděleny rovnoměrně. Všechny účastnící se státy s sebou musí přinést svou vlajku a národní hymnu. V průběhu ceremoniálu kdy budou vyhlášeny oficiální výsledky, vítězný stát může být na pódiu zastoupen až 9 osobami, které převezmou medaile a vyslechnou si národní hymnu. PŘEKLADY -43- V případě pochybností o interpretaci těchto pravidel se za originální text považuje pouze franzouzský text. POVINNOSTI -44- Stát, který pořádá mistrovství světa nebo zóny (Evropa, atd.) je povinen: a- vyrýt trofeje F.I.P.S.e.d. b- rozeslat oficiální programy a informace o mistrovství ve druhém oficiálním jazyce (angličtina a francouzština). Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 14/15

15 Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 15/15

NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR. Svaz motokrosu AČR

NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR. Svaz motokrosu AČR NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR Svaz motokrosu AČR PŘÍLOHA N 034 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MOTOKROSU DRUŽSTEV VERZE 2015 N 034.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ.... 3 N 034.1.1 Všeobecné ustanovení.

Více

PROPOZICE. Náborový dětský feederový závod. Datum: sobota Místo konání: Labe 19, Sedlčánky, revír

PROPOZICE. Náborový dětský feederový závod. Datum: sobota Místo konání: Labe 19, Sedlčánky, revír PROPOZICE Náborový dětský feederový závod & Datum: sobota 4.6.2016 Místo konání: Labe 19, Sedlčánky, revír 411051 Odbor mládeže LRU feeder SÚS A MO ČRS Čelakovice si Vás dovolují pozvat na náborový dětský

Více

ÚZEMNÍ KOLO ZLATÁ UDICE 2017

ÚZEMNÍ KOLO ZLATÁ UDICE 2017 Český rybářský svaz, z.s. Východočeský územní svaz a Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Hradec Králové pořádají ÚZEMNÍ KOLO ZLATÁ UDICE 2017 Místo: Hradec Králové Termín: 26. - 28. května 2017

Více

Nad Olšinami 31, Praha 10, tel (linka 134), fax

Nad Olšinami 31, Praha 10, tel (linka 134), fax SPORTOVNÍ ODBOR LRU - MUŠKA RADY ČRS Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10, tel. 274 811 751-3 (linka 134), fax 274 811 754 www.rybsvaz.cz ORGANIZAČNÍ POKYNY pro pořádání závodů (Platí od 1. 4. 2007 - jen pro

Více

MO ČRS Jindřichův Hradec

MO ČRS Jindřichův Hradec MO ČRS Jindřichův Hradec pořádá z pověření Rady ČRS a Ústředního odboru LRU v termínu 25. 26. dubna 2015 Mezinárodní závod jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou v Jindřichově Hradci na řece Nežárce

Více

TRABUCCO CUP. Berounka 2. mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou

TRABUCCO CUP. Berounka 2. mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou TRABUCCO CUP 2007 mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou Berounka 2 13.-14.10.2007 Firma VIPA, s.r.o. ve spolupráci s MO Velká Chuchle a Územním svazem města Prahy, z pověření Rady

Více

ZÁVODNÍ a SOUTĚŽNÍ ŘÁD FEEDER

ZÁVODNÍ a SOUTĚŽNÍ ŘÁD FEEDER ZÁVODNÍ a SOUTĚŽNÍ ŘÁD FEEDER Platný od 1.1.2007 pro závody LRU Feeder pořádané ÚS Moravskoslezský I. Základní ustanovení 1, Závody se konají na potocích, řekách, vhodných kanálech nebo stojatých vodách

Více

Aeroklub České republiky

Aeroklub České republiky Aeroklub České republiky Aeroklub Kolín Letiště Kolín LKKO 129,15 pořádá Soutěž o pohár starosty města Kolína v akrobacii kluzáků Kolín 21.9. 2013 1. Cíl soutěže a soutěžní kategorie Hlavním cílem soutěže

Více

1. Á V. ZÁVODY SE KONAJÍ NA POTOCÍCH,, ( OKU KOLMO ) JE VYBRANÝ ZÁVODNÍ ÚSEK MÁ PROBÍHAT V. VŠEM ZÁVODNÍK

1. Á V. ZÁVODY SE KONAJÍ NA POTOCÍCH,, ( OKU KOLMO ) JE VYBRANÝ ZÁVODNÍ ÚSEK MÁ PROBÍHAT V. VŠEM ZÁVODNÍK ZÁVODNÍ ÁD * 2 0 0 5 1 ZÁVODY V LOVU RYB UDICÍ NA PLAVANOU DLE TOHOTO ZÁVODNÍHO, KTERÝ BYL ZLATÁ UDICE SCHVÁLEN ODBOREM ML 1 Á V ZÁVODY SE KONAJÍ NA POTOCÍCH,, KANÁLECH NEBO NA VHODNÝCH STOJATÝCH VODÁCH

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (krátká verze)

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (krátká verze) ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (krátká verze) OBSAH: I PROGRAM II ORGANIZACE Článek 1 III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2-8 IV PŘEJÍMKY Článek 9-10 V PRŮBĚH ZÁVODU Článek 11-17 VI UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ VÝSLEDKY PROTESTY

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS PŘÍLOHA N 032 2016 1 NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR Svaz motokrosu AČR PŘÍLOHA N 032 MISTROVSTVÍ V MOTOKROSOVÝCH

Více

3. Rybářské závody na štěrkovně Koblov

3. Rybářské závody na štěrkovně Koblov 3. Rybářské závody na štěrkovně Koblov Ve dnech 10.7. 13.7.2014 se pořádají rybářské závody na štěrkovně Koblov v lovu kaprů a amurů. Pořadatel závodů: Tomáš Tichý a spol. Registrace: Příjezd a registrace

Více

Berounka 2. mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou

Berounka 2. mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou TRABUCCO CUP Memoriál Jirky Stádníka 2010 mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou Berounka 2 11.-12.9.2010 Firma VIPA, s.r.o. ve spolupráci s MO Velká Chuchle a Územním svazem města

Více

11. Mezinárodní mistrovství ČR

11. Mezinárodní mistrovství ČR 11. Mezinárodní mistrovství ČR v lovu ryb udicí na plavanou 1. - 2. 7. 2006, revír Dyje 5 Moravský Rybářský Svaz Brno ÚO LRU - plavaná ve spolupráci s MO-MRS Pohořelice požádají s pověření ČRS na revíru

Více

Mistrovství Evropy Veteránu 2008 jednotlivců a družstev 2008 žen a mužů. ROZPIS pro účastníky z ČR

Mistrovství Evropy Veteránu 2008 jednotlivců a družstev 2008 žen a mužů. ROZPIS pro účastníky z ČR Mistrovství Evropy Veteránu 2008 jednotlivců a družstev 2008 ROZPIS pro účastníky z ČR 1. Technické informace Jednotlivci 1.1. DATUM Soutěž se koná 13., 14. a 15. listopadu 2008. 1.2. MÍSTO Sportovní hala

Více

Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika

Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen

Více

Mistrovství ČR 2016 v akrobacii kluzáků Jaroměř, Aeroklub České republiky. Aeroklub Jaroměř LKJA 119,1. pořádá. Mistrovství ČR 2016

Mistrovství ČR 2016 v akrobacii kluzáků Jaroměř, Aeroklub České republiky. Aeroklub Jaroměř LKJA 119,1. pořádá. Mistrovství ČR 2016 Aeroklub České republiky Aeroklub Jaroměř LKJA 119,1 pořádá Mistrovství ČR 2016 v akrobacii kluzáků v kategoriích Sportsman, Intermediate a Advanced 1. Cíl soutěže a soutěžní kategorie Hlavním cílem soutěže

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu 2006. Mistrovství ČR historických automobilů 2006. Brněnský drak 2006

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu 2006. Mistrovství ČR historických automobilů 2006. Brněnský drak 2006 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu 2006 Mistrovství ČR historických automobilů 2006 Brněnský drak 2006 Automotodrom Brno 2. dubna 2006 Kapitola I Všeobecný program

Více

1000 MIL ČESKOSLOVENSKÝCH A VELKÁ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ 14. 6. 2014 XXXXV.

1000 MIL ČESKOSLOVENSKÝCH A VELKÁ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ 14. 6. 2014 XXXXV. 1000 MIL ČESKOSLOVENSKÝCH A VELKÁ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ 14. 6. 2014 XXXXV. ročník Pořádá Veteran Car Club Praha, člen federace klubu historických vozidel PROPOZICE KODEX SOUTĚŽE Jízda je pořádána v souladu

Více

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice I. Obecná ustanovení 1. Oficiální název seriálu: Český pohár ve fourcrossu 2009 (ČP-4X), osmý ročník. Alternativně a plnohodnotně lze používat

Více

Soutěžní řád pro lov ryb udicí disciplína feeder.2017

Soutěžní řád pro lov ryb udicí disciplína feeder.2017 1. Soutěžní řád pro lov ryb udicí - feeder je souhrn ustanovení, kterými se upravuje pořádání soutěží a závodů ve sportovní disciplíně lovu ryb udicí feeder (dále jen LRU feeder). 2. Soutěže a závody v

Více

Mistrovství České republiky juniorů v lovu ryb udicí na plavanou v kategoriích U14, U18 a U23

Mistrovství České republiky juniorů v lovu ryb udicí na plavanou v kategoriích U14, U18 a U23 Mistrovství České republiky juniorů v lovu ryb udicí na plavanou v kategoriích U14, U18 a U23 Hradec Králové 2. - 3. července 2016 P O Z V Á N K A z pověření Rady ČRS a SO LRU plavaná a ve spolupráci s

Více

S M Ě R N I C E. pro organizaci hasičské ligy Okresní odbornou Radou mládeže okresu Kladno

S M Ě R N I C E. pro organizaci hasičské ligy Okresní odbornou Radou mládeže okresu Kladno S M Ě R N I C E pro organizaci hasičské ligy Okresní odbornou Radou mládeže okresu Kladno 1 Předmět úpravy 1.1 Okresní odborná Rada mládeže okresu Kladno (dále jen OORM Kladno ) organizuje hasičskou ligu

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 28/2005,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 28/2005, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 28/2005, o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna (v aktuálním znění) Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z4/028.

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

Mistrovství ČR 2014 v akrobacii kluzáků Jaroměř, 28. 8. 31. 8. 2014. Aeroklub České republiky. Aeroklub Jaroměř LKJA 119,1. pořádá

Mistrovství ČR 2014 v akrobacii kluzáků Jaroměř, 28. 8. 31. 8. 2014. Aeroklub České republiky. Aeroklub Jaroměř LKJA 119,1. pořádá Mistrovství ČR 2014 v akrobacii kluzáků Jaroměř, 28. 8. 31. 8. 2014 Aeroklub České republiky Aeroklub Jaroměř LKJA 119,1 pořádá Mistrovství ČR 2014 v akrobacii kluzáků v kategorii Sportsman a Intermediate

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků

Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 457 97 072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A. vložka 6664 Adresa pro doručování:

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 14.6.2007 14.6.2007 0 Dne: 14.6.2007 Dne: 14.6.2007 1 / 6 Výklad pojmů

Více

Podmínky pro akreditaci médií na soutěžích SKFČR o. s.

Podmínky pro akreditaci médií na soutěžích SKFČR o. s. Podmínky pro akreditaci médií na soutěžích SKFČR o. s. platné od 22. 03. 2010 Následující podmínky pro akreditace žadatelům na soutěží a akcích pořádaných či zaštítěných SKFČR jsou řádně schválené Výkonným

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

11. a 12. 05. 2013 OTROKOVICE

11. a 12. 05. 2013 OTROKOVICE 2013 11. a 12. 05. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech

Více

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně I. Základní ustanovení 1. Tato pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Třebíč 27. 28. 11. 2015 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: Školní sportovní

Více

Stanovy SFL - Small Floorball League

Stanovy SFL - Small Floorball League SFL - Small Floorball League I. Základní ustanovení Stanovy SFL - Small Floorball League 2013-2014 1. Small floorball league (SFL) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel

Více

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje 1. Do Jihočeského poháru historických vozidel (dále jen zkratka JPHV) jsou zařazeny vybrané soutěže,

Více

Reklamní akce Týdenní péče od značky MIXA Hyalurogel: 7 vzorečků krému Hyalurogel Česká republika

Reklamní akce Týdenní péče od značky MIXA Hyalurogel: 7 vzorečků krému Hyalurogel Česká republika Reklamní akce Týdenní péče od značky MIXA Hyalurogel: 7 vzorečků krému Hyalurogel Česká republika 1. Pravidla soutěže 1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

MILIONOVÝ KOP pravidla soutěže (dále jen Pravidla )

MILIONOVÝ KOP pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) MILIONOVÝ KOP pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Úvodní ustanovení 1. Soutěž Milionový kop (dále jen Soutěž ) je dovednostní poločasová soutěž pořádaná v rámci vybraných utkání nejvyšší fotbalové

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

MO ČRS Jindřichův Hradec. pořádá z pověření Rady ČRS a Ústředního odboru LRU. v termínu dubna 2011

MO ČRS Jindřichův Hradec. pořádá z pověření Rady ČRS a Ústředního odboru LRU. v termínu dubna 2011 MO ČRS Jindřichův Hradec pořádá z pověření Rady ČRS a Ústředního odboru LRU v termínu 23. - 24 dubna 2011 Mezinárodní závod jednotlivců v lovu ryb udicí (LRU CIPS) na plavanou na řece Lužnici na Novém

Více

16. Mezinárodní mistrovství ČR v LRU plavaná pro rok 2011

16. Mezinárodní mistrovství ČR v LRU plavaná pro rok 2011 MRS, o.s. MO Uherské Hradiště Pořádá z pověření Rady ČRS, Ústředního odboru LRU a odboru LRU MRS ve dnech 13. -14. srpna 2011 16. Mezinárodní mistrovství ČR v LRU plavaná pro rok 2011 Organizační výbor:

Více

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 104/11a, PSČ 130 00, IČ: 4579707, DIČ: CZ4579707 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje v souladu

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

Aukční pravidla CYRRUS, a.s.

Aukční pravidla CYRRUS, a.s. Aukční pravidla CYRRUS, a.s. Obsah: Obsah:... 1 1. Předmět úpravy... 2 2. Vymezení pojmů... 2 3. Individuální určení předmětu Aukce... 3 4. Účastníci Aukce... 3 5. Povinnosti účastníků Aukce... 4 6. Místo

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Reklamní akce Vzorky zdarma 2017 Česká republika

Reklamní akce Vzorky zdarma 2017 Česká republika Reklamní akce Vzorky zdarma 2017 Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce Vzorky zdarma 2017 (dále jen soutěž ).

Více

Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012. I. Velká cena Chrudimska

Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012. I. Velká cena Chrudimska Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012 I. Velká cena Chrudimska Velká cena Chrudimska (dále jen VCCh ) zahrnuje celkem 10 hasičských soutěží v PÚ pořádaných v rámci okresu Chrudim

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

Rybářský řád na rok 2017 vydaný pro obecní rybník v Milíčovicích

Rybářský řád na rok 2017 vydaný pro obecní rybník v Milíčovicích Rybářský řád na rok 2017 vydaný pro obecní rybník v Milíčovicích I. Denní doba lovu Lov ryb je povolen od 1. dubna do 30. listopadu běžného kalendářního roku. Doba lovu: duben a květen od 5.00 hodin do

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních práv

Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních práv Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních práv Článek I Základní ustanovení 1. Směrnice o uplatňování vysílacích a reklamních práv upravuje kompetence při pořizování televizních, rozhlasových a dalších

Více

Hradecká juniorka 2003

Hradecká juniorka 2003 Hradecká juniorka 2003 závody žen, juniorů a kadetů v lovu ryb udicí na plavanou MO ČRS Hradec Králové z pověření Rady Českého rybářského svazu pořádá ve dnech 24. 25.5.2003 HRADECKOU JUNIORKU závody žen,

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava. Pořadatel, a. s. Bukovanského, 0 00 Slezská Ostrava. Datum turnaje... 00 Propozice 0.ročník Mezinárodního žákovského halového

Více

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž.

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž. Pravidla soutěže 1. Organizátor Organizátorem akce je Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 261 68 685, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS Český tenisový svaz 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 1.1. Pravidla minitenisu 1.2. Pravidla babytenisu 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 2.1. Společná ustanovení pro soutěže

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

17.ročník Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu 2016

17.ročník Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu 2016 17.ročník Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu 2016 Pořadatel: Vodní záchranná služba ČČK Sokolov, pobočný spolek Datum: sobota 21. května 2016 Místo konání: Městský bazén Sokolov, Husovy sady

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

pravidla pro Českou Republiku (9. 9. 2009)

pravidla pro Českou Republiku (9. 9. 2009) pravidla pro Českou Republiku (9. 9. 2009) SPEARFISHING - LOV RYB NA NÁDECH HARPUNOU Tato specifická pravidla pro lov ryb na nádech doplňují všeobecná pravidla platná pro všechny šampionáty pod záštitou

Více

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK ANDD ROLLU Přestupní řád Platnost od 19. 3. 2011 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny 1. Základní ustanovení... 2 2. Náležitosti žádosti o přestup... 2 3.

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek PROPOZICE finále Poháru AŠSK ČR středních škol ve šplhu chlapců a dívek pro školní rok 2016/2017 soutěž typu C Holešov 23. - 24. března 2017 A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Vyšší policejní škola

Více

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích 1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích Podle čl. 9 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 27/2014, k organizaci a

Více

ZÁVODY JEDNOTLIVCŮ V LOVU RYB UDICÍ NA PLAVANOU

ZÁVODY JEDNOTLIVCŮ V LOVU RYB UDICÍ NA PLAVANOU Místní organizace Českého rybářského svazu v Poděbradech pořádá ZÁVODY JEDNOTLIVCŮ V LOVU RYB UDICÍ NA PLAVANOU Vážení sportovní přátelé, je nám ctí, že můžeme jménem všech členů naší místní organizace

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ M ČR, P ČR A PŘÍRODNÍ OKRUHY PŘÍLOHA N 022

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ M ČR, P ČR A PŘÍRODNÍ OKRUHY PŘÍLOHA N 022 Národní sportovní řády FMS AČR pro SZM AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ M ČR, P ČR A PŘÍRODNÍ OKRUHY PŘÍLOHA N 022 2016 www.autoklub.cz

Více

team4teen, z.s. ve spolupráci s JčÚS Boršov nad Vltavou, odborem LRU muška a MO ČRS Lenora

team4teen, z.s. ve spolupráci s JčÚS Boršov nad Vltavou, odborem LRU muška a MO ČRS Lenora team4teen, z.s. ve spolupráci s JčÚS Boršov nad Vltavou, odborem LRU muška a MO ČRS Lenora pořádají z pověření Rady Českého rybářského svazu 26. 28. 8. 2016 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ řeka Horní

Více

Reklamní akce Maybelline kufříky Česká republika

Reklamní akce Maybelline kufříky Česká republika Reklamní akce Maybelline kufříky Česká republika 1. Pravidla Soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže (dále jen Pravidla reklamní akce Maybelline kufříky (dále jen Soutěž

Více

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Provozní řád městských parkovišť v Rokycanech účinnost od 1. prosince 2016 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Základní ustanovení Parkování

Více

KB-IP POŘÁDÁNÍ SOUKROMÝCH AKCÍ

KB-IP POŘÁDÁNÍ SOUKROMÝCH AKCÍ INTERNÍ PŘEDPIS KLUBU BUBEN KB-IP-2014-09 POŘÁDÁNÍ SOUKROMÝCH AKCÍ 1 PŘEDMĚT INTERNÍHO PŘEDPISU Tento interní předpis stanovuje pravidla pořádání soukromých akcí v prostorách Bubenečské koleje a klubu

Více

PROPOZICE. Kroměřížský pohár v motorové letecké akrobacii 2014. v kategoriích advanced, intermediate a sportsman. 18 20 července 2014

PROPOZICE. Kroměřížský pohár v motorové letecké akrobacii 2014. v kategoriích advanced, intermediate a sportsman. 18 20 července 2014 PROPOZICE Kroměřížský pohár v motorové letecké akrobacii 2014 v kategoriích advanced, intermediate a sportsman 18 20 července 2014 Letiště Kroměříž Soutěž se koná pod záštitou starostky města Kroměříže

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013

Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013 ČRS ČRS MO Plzeň 1 Vás zve na Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013 Závody Mezinárodní mistrovství ČR dorostu proběhnou na revíru Radbuza 1A, revír č. 431 042, MO ČRS Plzeň 1 Dne 13.- 15.9.2013.

Více

Propozice The Most Challenge 2016

Propozice The Most Challenge 2016 Propozice The Most Challenge 2016 Obsah: 1. Představení 2. Organizace 2.1 Název a adresa pořadatele 2.2 Složení organizačního výboru 2.3 Permanentní činovníci 3. Předpisy a právní základ 3.1 Oficiální

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA. Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na:

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA. Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na: PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na: Klíčovou akci 3 - mládež I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA JEDNOTKOVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

1. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE

1. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 1. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 1.1. Druhy soutěží, možné termíny: 1.1.1. Mistrovství ČR ve standardních tancích Kategorie: Junioři 1, Junioři 2, Mládež, do 21 let, Dospělí, Senioři 1, Senioři 2, Senioři 3, Profesionálové

Více

Český rybářský svaz odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem ZLATÁ UDICE (územní kolo)

Český rybářský svaz odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem ZLATÁ UDICE (územní kolo) Český rybářský svaz odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem ZLATÁ UDICE 2013 (územní kolo) MO ČRS Stráž pod Ralskem Stráž pod Ralskem 17. 5. - 19. 5. 2013 O B S A H Organizační výbor Všeobecné pokyny Technické

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 01 III. Všeobecná ustanovení 02-08 IV. Přejímky

Více

Mistrovství České republiky. Ženy

Mistrovství České republiky. Ženy Mistrovství České republiky LRU plavaná Ženy Terezín 11. 12. červenec 2009 P O Z V Á N K A z pověření Rady ČRS a SO LRU plavaná pořádá MO Litoměřice ve dnech 11. 12. července 2009 Mistrovství České republiky

Více

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA JEDNOTKOVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA JEDNOTKOVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA JEDNOTKOVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH I.1 Podmínky pro způsobilost jednotkových příspěvků V případě, že má grant formu

Více

HERNÍ ŘÁD web soutěže RE-PLAY VÝROČÍ

HERNÍ ŘÁD web soutěže RE-PLAY VÝROČÍ HERNÍ ŘÁD web soutěže RE-PLAY VÝROČÍ I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže RE-PLAY výročí (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách

Více

HOBBY ENDURANCE ZÁVOD HOŠTKA 2012

HOBBY ENDURANCE ZÁVOD HOŠTKA 2012 Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: HOBBY ENDURANCE ZÁVOD HOŠTKA 2012 Místo: Hoštka okr. Litoměřice Datum: 22.- 23. března 2013 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: JS Likoli ME 101 Adresa:

Více

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více