Rybář, který se již zúčastnil Mistrovství světa nebo mezinárodní soutěže, kde reprezentoval stát, už nemůže soutěžit za stát jiný.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rybář, který se již zúčastnil Mistrovství světa nebo mezinárodní soutěže, kde reprezentoval stát, už nemůže soutěžit za stát jiný."

Transkript

1 -1- Oficiální mezinárodní soutěže musí být organizovány národními federacemi přidruženými k C.I.P.S.. Federace zajišťující organizaci je oficiálně zodpovědná za příslušnou soutěž. -2- Připuštěni budou pouze členové národní federace přidružené k C.I.P.S., kteří plně uhradili roční poplatek; Jsou nominováni federacemi, jejichž jsou členy; rybáři, kteří tvoří týmy klubů nebo národních federací musí mít jejich státní příslušnost. Rybář, který se již zúčastnil Mistrovství světa nebo mezinárodní soutěže, kde reprezentoval stát, už nemůže soutěžit za stát jiný. Soutěžící musí být schopni vždy prokázat svou státní příslušnost pomocí průkazu totožnosti nebo cestovního pasu nebo jinými dokumenty, které ji mohou doložit; v jakémkoli jiném případě musí být soutěžící schopni předložit oficiální dokument, který potvrzuje jejich státní příslušnost a bydliště ve stejné zemi, kterou reprezentují. Dokument dokládající totožnost je nutné předložit na prvním nebo druhém setkání vedoucích týmů. Připuštěny na mistrovství světa a mistrovství zóny (Evropy, atd.) budou pouze týmy, které jsou členy národních federací. Aby bylo možné ucházet se o pořadatelství mistrovství, je nutné, aby se příslušný stát daného mistrovství zúčastnil, a to minimálně jednou za poslední tři roky. Rozhodně je nutné zaslat předběžný program na sekretariát F.I.P.S.e.d. před koncem listopadu předcházejícího roku. S výjimkou World Fishing Games (Světových rybářských her), F.I.P.S.e.d. může být zodpovědná za poskytování softwarového programu a všech certifikátů a ocenění pro předávání cen na všech mistrovstvích; v tomto případě nese pořádající Stát veškeré náklady na stravu a ubytování (pokoj, jídlo a závěrečná galavečeře) za osobu, která se ujme této práce; pobyt může začít v předvečer prvního dne soutěže a skončit v den po závěrečné večeři; F.I.P.S.e.d. je zodpovědná za cestovní výdaje. U všech F.I.P.S.e.d. mistrovství nese pořádající stát veškeré náklady na stravu a ubytování (pokoj, jídlo a závěrečná galavečeře) pro dva členy řídící komise F.I.P.S.e.d.; pobyt může začít v předvečer prvního dne soutěže a skončit v den po závěrečné večeři. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 1/15

2 Pořádání mistrovství nemůže být svěřeno státu, který nepouští živé ryby zpět do vody, poté co byly spočítány a zváženy (je zakázáno zabíjet ryby). Stát, který organizuje mistrovství světa nebo zóny je zodpovědný za získání trofejí, které budou uhrazeny F.I.P.S.e.d.; stát musí obstarat 3 trofeje pro týmové soutěže a 3 trofeje pro soutěže jednotlivců; tyto trofeje musí mít plaketu, na které bude napsáno F.I.P.S.e.d., stejně jako místo a datum konání mistrovství. Maximální částka, kterou F.I.P.S.e.d. proplatí, bude 300 za 6 trofejí. F.I.P.S.e.d. bude dále obstarávat medailony. Programy a pozvání ke všem mistrovstvím by měly být předávány pouze státům, které jsou členy F.I.P.S.e.d. (kluby nebo jednotlivci by neměli obdržet žádná pozvání). -3- Každému státu, který je členem C.I.P.S., bude povoleno předvést pouze jeden tým složený z 5 rybářů a 1 náhradníka, které je nutné nominovat před prvním losem. Žádnému soutěžícímu není dovoleno zúčastnit se soutěže jako jednotlivec. V případě zranění v průběhu soutěže je možné nahradit prvního zvoleného účastníka náhradníkem, který je řádně zapsán v oficiálních dokumentech. Rybářské náčiní však vyměnit nelze. Náhrada musí být schválena členem POROTY. -4- Soutěžící musí být uspořádáni u vodních toků, jako jsou řeky nebo kanály nebo vhodné vodní nádrže, jako jsou jezera atd.; musí být možné rybařit podél celé šířky místa konání; hloubka musí být co nejrovnoměrnější v celé oblasti a musí dosahovat minimálně 1,5 m; minimální povolená šířka místa konání je 40 m. -5- Místo konání musí být co nejrovnější a musí poskytovat stejné rybářské podmínky pro všechny soutěžící; dále musí místo konání umožňovat, aby rybáři stáli v souvislé řadě. Je nutné se co nejvíce vyhnout přerušením, jako jsou elektrická vedení, mosty atd. Místo konání nesmí pro soutěžící ani pro diváky představovat žádná nebezpečí. Jeden nebo více členů technické komise provedou prohídku místa konání, které může být pro mistrovství vybráno. Tato prohlídka se musí konat v období roku, které odpovídá období navrhovanému pro organizaci příslušné soutěže; zprávu o prohlídce je nutno předložit Výkonnému výboru F.I.P.S.e.d. k vyhodnocení a rozhodnutí; toto rozhodnutí bude pak zasláno C.I.P.S. pro informaci. Konečné schválení nebo zamítnutí místa konání organizací F.I.P.S.e.d. bude doručeno kandidátskému státu. FIPSed je zodpovědná za cestovní náklady (letadlo, vlak nebo vozidla), zatímco organizátoři budou zodpovědni za dopravu na místě z letiště či vlakového nádraží, stejně jako za náklady na stravu a ubytování. V souvislosti s ubytováním budou mít účastnící se Státy dvě možnosti: 1- Vybrat si oficiální ubytování navrhované pořádajícím státem (nepovinné). V tomto případě je nutné vyjasnit podmínky pobytu, např.: - cena za noc za osobu za polopenzi, v závislosti na počtu lidí v 1 pokoji, při jakékoli délce zvoleného pobytu (plná penze nemůže být povinná); účastnící se stát upřesní termíny svého pobytu (termín oficiální pobyt užívaný mnoha Státy, se začátkem ve čtvrtek, se nikdy neobjevil v žádných předpisech, a tudíž nesmí být používán); - cena závěrečné galavečeře Ubytovací podmínky navržené Státům musí být schváleny Technickou komisí. 2- Najít si vlastní ubytování. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 2/15

3 V tomto případě je nutné, aby účastnící se Státy tuto informaci sdělily pořádajícímu státu v době vstupu (na vstupním formuláři k tomuto účelu). Ve dvou případech (účast s nebo bez pomoci oficiální organizace) bude příspěvek na vstupní poplatek zahrnovat rybářské lístky na celou dobu mistrovství (na jak tréninkové, tak i soutěžní dny), pojištění a různé drobné výdaje jako dárky, poháry, trofeje, atd.. Vstupní poplatek pro toto Mistrovství bude: (včetně 9 závěrečných galavečeří a 6 rybářských lístků). Co se týká závěrečné galavečeře, ať už jde o večeři s obsluhou nebo o raut, účastnící se Státy budou mít k dispozici počet míst odpovídající počtu míst na galavečeři, které pro ně byly rezervovány. Jestliže nebyly specifikovány žádné podrobnosti o ubytování do termínu stanoveného organizátory, účastnící se státy se budou o své ubytování muset postarat samy a poté budou muset organizátorům zaplatit příslušný vstupní poplatek. Jakýkoli Stát, který vyplní vstupní formulář a podnikne kroky k účasti na mistrovství, ale poté se jej nezúčastní, musí ve všech případech pořadatelskému státu uhradit příspěvek poskytnutý pro příslušné mistrovství. Státům, které nedodrží toto pravidlo, bude zakázáno účastnit se a organizovat příští mistrovství. Všechny účastnící se státy jsou povinny informovat pořadatelský stát o termínu příjezdu minimálně dva týdny před prvním tréninkovým dnem. Kterýkoli nepřítomný stát (který má dorazit) na trénink ve čtvrtek ráno bude považován za STAŽENÝ a nebude mu povoleno se mistrovství zúčastnit (viz seznam sankcí; článek 31 c ). Pořadatelské Státy v programu akce uvedou seznam hotelů, ubytování, pokojů a kempů, které se nacházejí v okruhu 20 km. Mistrovství se bude konat v listopadu nebo prosinci. -6- V průběhu soutěží musí soutěžící zaujmout rybářský prostor (okruh) v rozsahu minimálně 15 m a maximálně 30 m. Šířka těchto okruhů bude stanovena společně s technickou komisí. Rybářský prostor každého soutěžícího bude oddělen neutrálním pásmem maximálně 1 m na levé a pravé straně (prostor může být zmenšen nebo dokonce vypuštěn). Rybářský prostor je nutné pečlivě vymezit, tak aby byl oddělen od diváků; pro tento účel je možné postavit plot nebo použít lana v přiměřené vzdálenosti od břehu (doporučujeme vzdálenost minimálně 10 m); dále je nutné vytvořit průchod, který by mohl být používán pořadateli. Tento průchod by měl být umístěn mezi rybáře a diváky. Oficiální průchod nesmí být za žádných okolností zastaven rybářskými potřebami. Vedoucí družstev, maximálně 2 na jeden Stát, smí vstoupit do rybářského prostoru (okruhu) soutěžících jejich týmů; je nutné, aby vedoucí družstev měli viditelné číslo na zádech sloužící k jasné identifikaci. V rybářském prostoru (okruhu) se může najednou pohybovat pouze jeden vedoucí družstva. Organizátoři musí upravit prostor každého rybáře pomocí tabule ukazující jméno a národnost soutěžícího a také počet chycených ryb, s hodinovou aktualizací. SETKÁNÍ VEDOUCÍCH DRUŽSTEV -7- Bylo by vhodné, aby se hlavní pořadatelé účastnili setkání vedoucích družstev. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 3/15

4 V případě, že je vedoucí družstva nebo zástupce státu nepřítomen, losování provede prezident F.I.P.S.e.d. nebo jeho zástupce. První setkání ve středu odpoledne předcházející mistrovství Účelem prvního setkání je: Jmenování mezinárodní poroty v souladu s článkem 28 aktuálních Oficiálních pravidel. Zjišťování prezence států účastnících se mistrovství. Předání pravidel soutěže porotě a vedoucím družstev. Provedení losování v abecedním pořadí, aby bylo stanoveno vyvolávací pořadí Států v průběhu mistrovství. Rozdání dokumentů obsahujících právní úpravu velikosti druhů ryb. Obecné informace týkající se průběhu mistrovství. Druhé setkání ve čtvrtek odpoledne předcházející mistrovství Losování pro přidělení rybářských pásem jednotlivým soutěžícím (A, B, C, atd) během první etapy (dne) mistrovství. Třetí setkání v pátek ráno v první den mistrovství Cílem tohoto setkání je provést losování vymezení (prostory a sektory soutěže), kde budou soutěžící první den soutěžit v různých pásmech. Čtvrté setkání v pátek odpoledne v první den mistrovství Oznámení výsledků účastnícím se státům. Zamyšlení nad výkony v kole. Losování pásem nebo sektorů (A, B, C, atd.) druhé etapy (dne). Páté setkání v sobotu ráno druhý den mistrovství Cílem tohoto setkání je provést losování sektorů, kde budou soutěžící druhý den soutěžit v různých pásmech. Šesté setkání v sobotu odpoledne druhý den mistrovství Oznámení výsledků účastnícím se státům. Zamyšlení nad výkony v kole. Losování pásem nebo sektorů (A, B, C, atd.) třetí etapy (dne). Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 4/15

5 Sedmé setkání v neděli ráno třetí den mistrovství Cílem tohoto setkání je provést losování sektorů, kde budou soutěžící třetí den soutěžit v různých pásmech. LOSOVÁNÍ -8- Losování pro každé kolo musí být provedeno minimálně 90 minut před začátkem soutěže, pod dohledem organizátorů a za přítomnosti vedoucích družstev nebo zástupců každého družstva a zástupců F.I.P.S.e.d.. Ve třech kolech bude rozdělení 5 rybářů do jejich pásem určeno losem, tak jak tomu bylo již v minulosti. Ve všech třech kolech bude přidělení pozic provedeno systémem automatického losování. Byla vytvořena síť, kdy jsou soutěžící jednoho týmu rozloženi v pětině pásma. Losování na základě pořadí, které bylo stanoveno na prvním setkání vedoucích družstev, umožní automatické ustanovení: i) pro první kolo pozice každého rybáře v pěti pásmech; ii) pro druhé a třetí kolo pozice každého rybáře, která bude stanovena po losování pásem. Podle počtu účastnících se států bude pokaždé připravená speciální síť. -9- U potoků, řek a vodních toků se musí poloha rybáře číslo jedna nacházet vždy po proudu; u vodních nádrží (jezera, rybníky, atd.) se bude poloha číslo jedna nacházet při pohledu směrem doleva u jezera a značení bude zleva doprava Vedoucí družstev obdrží identifikační číslo pro každého ze svých soutěžících. Identifikační číslo prvních a druhých vedoucích by mělo být zelené a identifikační číslo náhradníka by mělo být červené. Identifikační čísla rybářů musí mít pro každé pásmo odlišnou barvu (kromě zelené nebo červené) nebo budou neutrální barvy s odlišnou barvou písma pro každé pásmo. OBECNÁ PRAVIDLA -11- a- Každý soutěžící bude mít na přípravu 60 minut. Jakmile dorazí rybáři na místo konání, musí na sobě mít identifikační čísla a musí veškeré své vybavení uložit do vymezeného prostoru, aniž by vstoupili do daného sektoru (tato pravidla se vztahují také na ty, kteří rybářům pomáhají s přepravou vybavení). Není dovoleno připravovat materiál před znamením startu, kdy dostanou soutěžící pokyn, že mohou vstoupit do svého sektoru. V průběhu dalších přípravných úkonů soutěžícím nesmí nikdo pomáhat. Všechny materiály je možné rybářům předávat před vydáním signálu k nastražení návnady, ale pouze jedním pořadatelem. Po tomto signálu je zakázáno dodávat soutěžícím jakýkoli materiál (návnady, sypaná vnadidla a vybavení) kromě kusů zlomených udic, které mohou být jedním pořadatelem nahrazeny. Může také zasáhnout tak, že pomůže rybáři uvolnit součástky udice, které jsou zaseknuté. Návnady a sypaná vnadidla mohou být rybářům předána během doby na přípravu, ale je nutné zkontrolovat jejich množství členy komise během hodiny, která předchází začátku soutěže. Po kontrole návnad a sypaných vnadidel, nesmí rybáři obdržet další množství návnad a sypaných vnadidel. Až do signálu pro vstup do sektoru může rybář nebo třetí osoba návnady a sypaná vnadidla mimo sektror připravovat. Po signálu pro vstup do sektoru a poté, co je vykonána kontrola, může tuto přípravu provádět buď třetí osoba mimo nebo soutěžící uvnitž sektoru b- Jestliže kontrola návnad a sypaných vnadidel nebyla provedena, soutěžící nejsou k chytání oprávněni. Soutěžící mohou dorazit na místo konání svými osobními dopravními prostředky. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 5/15

6 -12- Každému soutěžícímu musí být přidělen jeden pořadatel a musí zde být hlavní pořadatel pro každý sektor. Jednotliví a hlavní pořadatelé musí plně znát pravidla soutěže. Hlavní pořadatel musí ověřit následující (pokud je to možné za pomoci člena Výkonného výboru F.I.P.S.e.d.): a- Množství sypaného vnadidla [to musí být měřeno, když je připraveno k použití (vlhké a proseté) včetně zeminy, štěrku, kukuřice, pšenice, konopného semene, atd. a dalších přísad, které neškodí fauně a vodnímu prostředí] je omezeno na 12 litrů. Výkonný výbor F.I.P.S.e.d. může tato množství pozměnit na návrh technické komise. b- Množství návnad (všechny obsažené návnady budou měřeny) pro mistrovství je omezeno na 2 litry, z toho může být maximálně 0,50 litrů krmných a velkých patentek. Výkonný výbor F.I.P.S.e.d. může tato množství pozměnit na návrh technické komise; c- Že soutěžící předvedou u kontroly množství návnad a sypaných vnadidel, která jsou označena v programu. V případě nesrovnalostí bude soutěžící pokárán (článek 31 a). Seznam soutěžících, kteří byli pokáráni, bude ohlášen na Setkání kapitánů. Pokud je tento přestupek spáchán znovu behěm druhé nebo třetí etapy nebo během následujícího mistrovství, soutěžící bude diskvalifikován jako opakovaný provinilec (článek 31 b). Jakákoli návnada určená k sypání nebo háčkování bude předvedena v krabičkách oficiálních rozměrů ; jakákoli jiná forma předvedení návnad v průběhu kontroly bude zabavena a sankcionována (jeden trestný bod v hodnocení sektorů). Sypaná vnadidla musí být při kontrolách předvedena v odměrných kbelících a návnady v krabicích oficiálních rozměrů. Soutěžící musí být povinně vybaveni vlastními kbelíky a krabičkami odpovídajících velikostí. Soutěžícím, kteří nevlastní krabičky oficiálních rozměrů, bude potrestán zhoršeným pořadím na výsledkové tabuli sektoru (např. soutěžícímu, který nemá krabičky na konci etapy a získá páté místo, bude přiděleno 6 bodů místo 5. Soutěžícímu na šestém místě má být, v každém případě, přiděleno 6 bodů. Prosévání sypaných vnadidel (přes síto, košík, cíp podběráku a další) stejně jako míchání (elektrickýcm mixérem) je zakázáno, jakmile byla kontrola provedena. Použití sprejů je dovoleno. Krabičky musí být uzavřeny bez použití jakéhokoli nástroje, který by je udržoval ve stejném stavu (např. lepící páska nesmí být použita k udžení zavřeného víčka); d- sebrání možného přebytku návnad a sypaných vnadidel po kontrole. Zvláštní pořadatel musí: a- zkontrolovat sak; b- zkontrolovat rybářské chování soutěžícího, za kterého je zodpovědný; c- ověřit a udělat záznam o každé chycené rybě; d- na konci soutěže musí dohlížet na chycené ryby rybáře a zamezit přístupu jakýchkoli neoprávněných osob do rybářského pásma do příjezdu týmu, který provede vážení. Společně s rybářem podepíší protokol o vážení, který udává hmotnost ryb Soutěžící musí dodržovat právní předpisy ohledně omezení velikosti ryby, pokud jsou pro danou soutěž platné (národní pravidla). Údaje o těchto velikostech budou zveřejněny během setkání vedoucích družstev (a je povinností vedoucího družstva, aby zajistil informovanost soutěžících). Ryby je nutné udržet naživu v saku z jemné síťoviny. Sak má mít buď minimální průměr 40 cm v případě kulatých nebo úhlopříčku minimálně 50 cm v případě obdélníkovitých a minimální délku 4 m; je nutné jej ponořit, pokud je to možné, během celé soutěže v jeho celé délce. Není dovoleno Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 6/15

7 používat jakýkoli jiný systém pro přechovávání ryb. Soutěžící musí mít s sebou svůj vlastní sak, pokud jim není dodán pořadatelskou federací. Kterýkoli rybář, který by vážil zmrzačenou rybu v průběhu vážení, bude sankcionován Složení sypaných vnadidel a návnad musí být přírodního původu. Je zakázáno používat kovové výrobky. Umělé návnady z jakéhokoli materiálu (polystyren, guma, těsto, atd.), jako jsou červi, bourci, můry, patentky, žížaly, atd. jsou zakázány Soutěž se bude konat podle sektorů ve třech kolech po 5 hodinách (doporučený plán: ); v případě nuceného přerušení (např. bouřka) bude kolo považováno za platné za předpokladu, že trvalo minimálně 2 hodiny Od každého soutěžícího se očekává, že bude plně dodržovat pravidla soutěže -17- Na vlasci spojeném s udicí je dovoleno používat pouze jeden háček. Je zakázáno chytat ryby pomocí třpytek, umělých mušek, návnad využívajících živé nebo mrtvé ryby (nebo jejich části), jiných živočišných druhů, jako jsou žáby nebo jikry. V případě, že si člen poroty v průběhu kola povšimne nebo je upozorněn na zřejmé porušení článků 17 a 35, může vyžadovat kontrolu rybářského vlasce nebo ověření délky udice daného rybáře, aniž by bylo nutné čekat do konce celé akce. Jestliže se příslušný rybář odmítne podrobit kontrole, bude se muset dostavit před porotu. Návnady používané na háčku nesmí být míchané, ale musí být umístěny na háček (chleba, těsto, směs látek nebo návnady jako pelety, boilie, kuličky sypaných nebo těstových návnad, atd. jsou zakázány). Chycení ryby je platné I v případě, že se ryba zachytne náhodou mimo tlamu. Úmyslné nečisté háčkování ryby je zakázáno. Během soutěže není rybářům dovoleno používat sluchátka nebo vysílačku. Vlastnictví nebo použití ozvěnových hloubkoměrů je zakázáno včetně tréninku. Pouze ryba, která je při chycení připojena k vlasci, se považuje za platně chycenou rybu. Ryby chycené jakoukoli jinou metodou nebo připojené k vlasci jiného rybáře musí být puštěny zpět do vody Soutěžící mohou mít a složit tolik udic, kolik chtějí, ale je dovoleno chytat pouze s jednou udicí ve stejné době. Bude dovoleno připravit krmivo do rezervy; avšak při chycení ryby je použití těchto krmiv zakázáno, než je chycená ryby umístěna do podběráku Soutěžícím není povolena žádná pomoc při vytahování ryby. Rybář, který chce sám dostat rybu na břeh, nesmí použít žádné jiné vybavení než podběrák Soutěžícím není povolena vnější pomoc; k přístupu do rybářského pásma jsou oprávněni pouze vedoucí družstva, a to jen aby poskytnuli rady; Vedoucímu družstva není dovoleno vstoupit do sektoru rybáře, který není součástí jeho týmu Použití plošin s maximálními rozměry 1 x1 m je povoleno, takže na nich mohou soutěžící stát; musí být instalovány v rovné řadě, mimo vodu nebo, pokud je to nutné, částečně ve vodě (k tomuto rozhodnutí dospějí organizátoři se schválením technické komise). Přídavné plošiny mohou být instalovány v rovině s hlavní plošinou, ale pouze pro ukládání materiálů. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 7/15

8 V případě, že je třeba vytyčit prostor, aby byli všichni soutěžící uspořádáni podél místa konání (provaz, linka vytyčena na zemi, atd.), aby se předešlo situaci, kdy jsou někteří soutěžící blíž vodě než jiní, musí se tak stát před začátkem tréninků Soutěžící smí využít prostor, který jim byl určen, jakkoli chtějí. Není jim však povoleno vstoupit do možného neutrálního pásma. Uvnitř prostoru, který jim byl přidělen, se musí rybáři pohybovat tiše a bez hluku. Je zakázáno chytat a házet návnadu nebo sypané vnadidlo v neutrálních pásmech, jak proti proudu, tak po proudu nebo v oblastech proti proudu nebo po proudu (jestliže byly neutrální pásma eliminovány); ryba chycená soutěžícím a viděná v neutrálních oblastech nebo před pásmem jednoho ze sousedních soutěžících se nepovažuje za platnou a musí být neprodleně vrácena zpět do vody; v případě, že toto soutěžící odmítne a dá příslušnou rybu do sítě bez předchozího oprávnění, musí během závěrečného vážení osoba zodpovědná za vážení zvážit největší rybu zvlášť a poznačit její hmotnost na lístek soutěžícího. Po úvaze rozhodne porota, jestli se hmotnost ryby anuluje nebo ne ve vztahu k její celkové hmotnosti. Fotografové a kameramani mají právo na přístup do neutrálního pásma (jeslti nějaký existuje) s předchozím povolením sousedních soutěžících a organizátorů. Není jim však dovoleno překročit čáru danou 2 m za linií soutěžících. Tato linie musí být zajištěna organizátory. V případě, že nejsou k dispozici žádná neutrální pásma, smí zůstat fotografové a kameramani na vnějším obvodu vybraného boxu, to však s povolení rybářů a komisařů. Fotografové a kameramani však nesmí přejít čáru nakreslenou pořadateli, která bude 2 m za linií rybářů Rybáři musí čekat na první signál ke vstupu do jejich rybářské oblasti; po tomto signálu si smějí soutěžící začít připravovat vybavení, změřit hloubku, vyzkoušet vlasce, připravit sypaná vnadidla, a dát své saky do vody. Pro tuto přípravnou fázi mají k dispozici 60 minut. Po druhém signálu budou mít rybáři pět minut před zahájením kontrol návnad a sypaných vnadidel. Kontrola návnad a sypaných vnadidel vždy začne od N 1 pro každý sektor, 45 minut před startem soutěže. Třetí signál označí zahájení soutěže, během které bude povoleno pouze použití krmiva jako návnady. Čtvrtý signál varuje soutěžící, že zbývá pouze 5 minut do konce soutěže. Pátý signál značí konec soutěže; po tomto signálu se nezapočítá žádná ryba, pokud není chycena zcela mimo vodu. Akustické signály pro různé fáze mistrovství by měly být krátké; ve všech případech by měl být brán ohled na počátek signálu Během soutěže stojí jednotliví organizátoři přidělení každému rybáři za ním, po jeho pravé nebo levé ruce tak, aby rybáře nerušili, ale stále byli schopni kontrolovat chycené ryby rybářem, který jim byl přidělen. Saky musí být umístěny tak, aby je organizátoři viděli; ryby mohou být ukládány a uchovány živé v saku, než dorazí vážící tým. POSTUPY PŘI VÁŽENÍ -25- Postupy při vážení budou vykonány 5 týmy složenými z 5 členů. Jedna osoba je zodpovědná za vážení. Jiná osoba přepíše hmostnost do oficiálního dokumentu. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 8/15

9 Další tři lidé jsou zodpovědní za všechny ostatní postupy. Každý sektor bude mít k dispozici sadu vah. Musí být umožněn odtok vody, proto je nutná perforace. Vážení bude provedeno v gramech. V případě, že budou chyceny malé ryby jako plůdek nebo rybek, které se nijak váhově neprojevují (na váze je 0 g), rybáři budou hodnoceni v pořadí podle toho, kolik ryb bylo chyceno a pak budou umístěni v pořadí za těmi rybáři, kteří se kvalifikovali podle hmotnosti ryb Než dorazí vážící tým, soutěžící musí nechat své saky s rybami ve vodě. S rybami musí člen vážícího týmu zacházet opatrně; budou zváženy, ne počítány; po zvážení je nutné dát rybu zpět do saku osoby, která ji chytla, sak musí být neprodleně ponořen do vody. Až na konci vážení ryb všech členů sektoru dá osoba zodpovědná za vážení příkaz vrátit ryby zpět do vody. Tento systém dovoluje zodpovědným osobám ověřit hmostnost v případě stížností. Ryby musí bát vraceny do vody s nejvyšší opatrností (kromě jiných místních pravidel v této záležitosti) Soutěžící musí být přítomen během výše popsaných postupů, aby zkontroloval hmotnost a podepsal protokol o vážení, který udává hmotnost chycených ryb. Po skončení vážení v sektoru, kdy byly ryby puštěny zpět do vody a byl podepsán protokol o vážení, nebudou přijímány žádné stížnnosti. POROTA -28- Bude jmenována mezinárodní POROTA, která bude přezkoumávat jakékoli podané stížnosti a uplatňovat sankce podle pravidel; POROTA získá svoji oficiální roli během prvního setkání vedoucích družstev. POROTA se bude skládat z následujících členů: - Prezident F.I.P.S.e.d. nebo jím nominovaný náhradník - Generální tajemník F.I.P.S.e.d. - členové Výkonného výboru F.I.P.S.e.d. a členové technické komise, komise pro mládež a komise životního prostředí, kteří se účastní mistrovství - Zástupce pořadatelského státu, pokud není stejné národnosti jako výše zmínění členové, krome prezidenta F.I.P.S.e.d. (nebo jeho zástupce), který se automaticky stává prezidentem poroty. Pokud dojde ze strany soutěžícího nebo týmu stejné národnosti, které je některý ze členů poroty, k porušení pravidel, posledně zmíněný nesmí hlasovat (pouze pokud by se jednalo o prezidenta POROTY). Členové POROTY musí nosit JURY odznak a musí být přítomni v místě konání soutěže, aby mohli obdržet jakékoli stížnosti. Je třeba stanovit jedno místo, kde je možné vždy najít jednoho nebo více členů poroty Jakékoli stížnosti, kromě stížností týkajících se klasifikace, je nutné odevzdat POROTĚ, a to do jedné hodiny po konci etapy. Stížnosti mohou být učiněny ústně, ale musí být okamžitě potvrzeny písemnou formou. Stížnosti týkající se klasifikace musí být učiněny do 30 minut po zveřejnění oficiálních výsledků. Čas zveřejnění bue zaznamenán na oficiální výsledkové listině. Při každé písemné stížnosti Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 9/15

10 odevzdané POROTĚ je nutné složit zálohu 100. Když POROTA nepotvrdí oprávněnost stížnosti, záloha propadne ve prospěch účtu F.I.P.S.e.d.. Všechna porušení pravidel a varování je nutné oznámit POROTĚ, která je jedinou autoritou s pravomocemi rozhodovat o diskvalifikaci. Soutěžící, kterému hrozí sankce, o tom musí být okamžitě informován. Členové POROTY a všichni hlavní pořadatelé se musí ujistit, že jsou všechna pravidla dodržována a je nezbytné, aby výborně znali jejich obsah Organizátoři mistrovství dají POROTĚ a vedoucím družstev k dipozici pravidla, která jsou vydána ve 2 oficiálních jazycích. Mezinárodní POROTA přijme svá rozhodnutí na jednoduchém většinovém základu; v případě rovnosti hlasů bude mít rozhodující hlas prezident F.I.P.S.e.d. nebo jeho zástupce. Všichni členové Výkonného výboru F.I.P.S.e.d. musí nosit osobní odznak a mohou se pohybovat v oficiálních průchodech pro vedoucí a pro organizátory. Odznak platí pouze po dobu funkčního období Výkonného výboru (4 roky). SEZNAM SANKCÍ -31- Existují následující sankce: a) Varování kvůli porušení článků 11a, 12c, 13, 14, 19, 20, 22, 23 and 26. b) Diskvalifikace pro porušení článků 11b, 17 a 35 a po druhém varování pro porušení článků 11a, 12c, 13, 14, 19, 20, 22, 23 and 26. c) Diskvalifikace státu pro porušení článků 37b-1 and 37b-3. d) Jestliže je rybář diskvalifikován, bude mu připsán počet bodů, který se rovná počtu účastnících se států + 1. Jestliže je rybář diskvalifikován, rybáři, kteří v kvalifikaci následují po něm, si zachovají své původní umístění (např.: X, který se kvalifikoval jako osmý, byl diskvalifikován, následující rybáři si ponechají svá původní umístění a obdrží 9 bodů, 10 bodů, atd.). e) Jestliže stát obdrží varování, bude to zaznamenáno v jeho spise a bude se to archivovat po dobu 3 LET. V případě nového porušení pravidel během této tříleté lhůty, bude porušení považováno za recidivu a POROTA rozhodne. Vezme při tom v úvahu tuto recidivu a seznam sankcí. f)jestliže soutěžící obdrží varování, bude to zaznamenáno v jeho spise po dobu 3 LET. V případě nového porušení pravidel, bude porušení považováno za recidivu a POROTA rozhodne. Vezme při tom v úvahu tuto recidivu a seznam sankcí. g) Řídící komise F.I.P.S.e.d. má pravomoc jak během soutěže, tak následně uvalit sankce na rybáře, kapitány nebo náhradníky, pokud poruší pravidla nebo se busou chovat nevhodně, rovněž také když nejsou tato porušení specifikována v oficiálních předpisech -32- Členové Výkonného výboru F.I.P.S.e.d. mohou mít přístup k místu konání soutěže a dělat poznámky o jakýchkoli porušeních pravidel. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 10/15

11 KLASIFIKACE KLASIFIKACE TÝMU do 15 států: klasifikace pro každý sektor bude počítána jako obvykle; od 16 států: sektory jsou rozděleny na 2 podsektory; v případě, že je počet států liché číslo (např.: 17 států; v první etapě bude soutěžící na místě n 9 zohledněn v obou kalkulacích dvou podsektorů; umístění dosažené v nejmenším podsektoru (od 1do 9) bude považováno za individuální klasifikaci; naopak umístění získané v druhém podsektoru (od 9 do 17) bude zohledňovat klasifikaci ostatních soutěžících toho podsektoru; v případě, že je soutěžící na třetím místě v podsektoru od 9 do 17, ostatní soutěžící se umístí 1., 2., 3.,4., 5., 6., 7., 8., a 9.. A PRVNÍ KOLO a) Součet skóre členů týmu získaný soutěžícími, kteří patří ke stejnému týmu v každém podsektoru nebo sektoru. V případě rovnosti váhy v podsektoru nebo sektoru, příslušní soutěžící sečtou počet trestů rovnajících se průměrnému umístění, které by byli dosáhli (př. 1: dva soutěžící na 5. místě mají celkem (5+6):2 = 5.5 trestů každý; př.2: tři soutěžící na 8. místě mají celkem ):3 = 9 trestů každý. b) Družstvo se nejnižším počtem trestů bude klasifikováno jako první atd. c) Rybáři, kteří nechytili žádné ryby, obdrží určitý počet bodů odpovídající průměrné hodnotě připsaných míst ve svém podsektoru nebo sektoru (př.1: 24 rybářů, 12 z nich bylo klasifikováno na prvních dvanácti místech s trestem od 1 do 12, další rybáři budou ohodnoceni (13+24):2 = 18.5 trestů; př. 2: 29 rybařů, 5 z nich chytilo rybu a bylo ohodnoceno body 1 5 a 24 rybářů, kteří nechytili žádnou rybu, byli ohodnoceni 6+29):2 = 17.5 trestů; př.3: 29 rybářů, 26 z nich chytilo rybu, zatímco tři soutěžící, kteří nechytili rybu, budou hodnoceni (27+29):2 = 28 trestů). Jestliže je v sektoru jen jeden rybář, který nechytil žádnou rybu, nebo chybějící rybář, obdrží počet trestů odpovídající poslední pozici v podsektoru nebo sektoru (příklad: 29 soutěžících, 28 z nich chytilo rybu, zatímco jeden rybu nechytil, ten obdrží 29 trestů). B DRUHÉ A TŘETÍ KOLO Klasifikace probíhá stejně jako u prvního kola. C OBECNÁ KLASIFIKACE a) Součet trestů získaných za tři kola, tým s nejnižším počtem trestů bude klasifikován jako první, atd. b) V případě rovnosti bodů se o umístění týmu rozhodne na základě nejvyššího celkového výsledku získaného soutěžícími v průběhu tří kol. c) Jestliže stále existuje nerozhodná váha, je třeba vzít v úvahu indiviuální váhu atd. 2 INDIVIDUÁLNÍ KLASIFIKACE a) Součet trestů získaných v průběhu tří kol; rybář s nejnižším počtem trestů za 2 kola bude prohlášen za mistra světa jednotlivců. b) V případě rovnosti bodů u dvou či více soutěžících bude vyhlášen vítězem rybář s nejvyšší souhrnnou váhou za tři kola. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 11/15

12 c) V případě rovnosti bodů rybář, který má nejvyšší individuální váhu v jednom z kol, bude vyhlášen vítězem. d) Nakonec v případě, že stále dochází k rovnosti, bude přidán součet vylosovaných čísel tří kol. Nejvyšší částka zvítězí. e) Rybáři, kteří se účastní jen jednoho nebo dvou kol, budou hodnoceni na konci individuální klasifikace v pořadí podle umístění (nejdříve musí být hodnoceni soutěžící, kteří se zúčastnili dvou kol za připočtení jejich trestů a zařazení je do pořadí nejvyšší váha potom musí být stejným způsobem klasifikováni soutěžící, kteří se účastnili pouze jedné etapy. 3 KLASIFIKACE TÝMŮ Pro všechna mistrovství bude vytvořen světový seznam hodnocení podle států, který bude brát v úvahu posledních 5 let (jako F.I.F.A. hodnocení); tento seznam hodnocení bude každý rok aktualizován a zveřejňován na webových stránkách F.I.P.S.e.d Klasifikace bude provedena organizátory za přítomnosti prezidenta F.I.P.S.e.d. nebo jeho zástupce a možná také společně se členy POROTY. DÉLKA UDIC -35- Délka udic je omezena na: - 4,50 (15 stop) metrů maximum. OBČANSKÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI -36- JE POVINNOSTÍ organizátorů sjednat si občanské pojištění odpovědnosti, aby bylo možné pokrýt organizaci všech kol; osvědčení vydané pojišťovnou. To potvrzuje, že jsou všechna kola kryta občanským pojištěním odpovědnosti, musí být předáno prezidentovi F.I.P.S.e.d. dva měsíce před soutěží. TRÉNINK -37- a) Oficiální trénink se musí konat na oficiálním místě konání. b) Oficiální místo konání musí být organizováno podle následujících metod: - 1) 15 dní úplného uzavření. Během těchto 15 dní je trénink na místě konání pro všechny státy zakázán, v celé oblasti vybrané pro mistrovství a 500 m proti proudu a po proudu od této oblasti (včetně protějšího břehu u kanálů, potoků a řek). Organizátoři vyznačí hranice tréninkové oblasti za použití prken. Nehledě na období uzavření má být místo dostupné pro běžné návštěvy a rybaření [místní doba uzavření a speciální rybářské podmínky (rybářský lístek) je nutno respektovat]. Jestliže je místo permanentně uzavřeno pro rybaření, mělo by být dostupné alespoň na dva víkendy (termíny budou upřesněny v programu; - 2) 2 dny tréninku ve středu a ve čtvrtek ráno přecházející mistrovství - 3) Trénink ve čtvrtek bude povinný pro všechny státy (úplné týmy složené ze svých rybářů). - 4) 3 dny soutěže (pátek, sobota a neděle). Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 12/15

13 c) Aby bylo všem státům umožněno trénovat na oficiálním místě konání během dvou dní tréninků, přidělí organizátoři část místa nazvanou BOX losováním provedeným mezi 7.00 a 8.00 v první den tréninku (do programu je nezbytné zahrnout čas a místo pro losování). Každý BOX se bude skládat ze 6 za sebou jdoucích oblastí určených k rybaření. Losování BOXu bude monitorováno (systém losování založen F.I.P.S.e.d. a poskytnut pořadatelskému státu). V tréninkové dny ukáží organizátoři schválené doby rybaření pomocí speciálních akustických signálů, a to: První den, středu: chytání od 9.00 do Družstva musí tyto termíny respektovat (nebude povoleno žádné nastražení návnady před oficiálním signálem). Na druhý den, čtvrtek ráno začne chytání v 9.00 a veškeré chytání musí skončit ve bez výjimky. Nebude povolen žádný trénink po Do musí být místo absolutně prázdné. ELEKTRICKÉ VEDENÍ A PŘÍSTROJE -38- Je přísně zakázáno umístit soutěžící do minimální vzdálenosti 25 m na obou stranách od jakéhokoli elektrického zařízení (elektrické vedení, transformátory, mříže, atd. ). PRAVIDLA V PŘÍPADĚ BOUŘKY KDYŽ BOUŘKA VYPUKNE PŘED PŘÍPRAVAMI NEBO BĚHEM PŘÍPRAV Žádnému rybáři není dovoleno, aby vstoupil do svého okruhu nebo si připravoval svůj materiál; signál značí odložení přístupu do rybářského okruhu nebo konec přípravné fáze. Pokud to povětrnostní podmínky a plán dovolí, etapa může být provedena řádně nebo časově zkrácena (v každém případě ale musí trvat minimálně 2 hodiny). Pokud se povětrnostní podmínky nezlepší nebo pokud to plán nedovolí, bude etapa jednoduše anulována. 2 KDYŽ BOUŘKA VYPUKNE BĚHEM KOLA Kolo je okamžitě přerušeno (organizátory bude vydán první signál) a všichni soutěžící se musí schovat. Pokud to povětrnostní podmínky dovolí, kolo bude pokračovat a druhý signál bude informovat soutěžící, že se smí vrátit do svých pásem; třetí signál, o pět minut později opravňuje pracovníky pokračovat v chytání. Trvání kola může být zkráceno, jestliže plán programu nedovoluje pokračování do konce 5 hodin chytání (záleží na rozhodnutí učiněném porotou). REKLAMA NA IDENTIFIKAČNÍCH ČÍSLECH -40- Reklamy nejsou povinné.. Velikost reklamních písmen na identifikačních číslech nesmí přesáhnout výšku 6 cm; tento druh reklamy je povolen pouze na dolní části identifikačního čísla, jak na přední, tak na zadní straně. Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 13/15

14 VZOR IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA F.I.P.S.e.d. A 1 REKLAMA F.I.P.S.e.d. A C.I.P.S. poplatky -41- Každý účastnící se stát přispěje 120 a tento poplatek zůstane v dispozici F.I.P.S.e.d., zatímco částka 400 zaplacená pořadatelskému národu, zůstane v dispozici C.I.P.S. (platí se pokladníkovi C.I.P.S.). ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL A CEREMONIÁL UDĚLOVÁNÍ CEN -42- Zahajovací ceremoniál a prezentace týmů se musí konat v předvečer první etapy. První tři týmy a první tři individuální soutěžící oficiálně obdrží ZLATOU, STŘÍBRNOU a BRONZOVOU medaili. V souladu s mezinárodními standardy bude předávání cen doprovázeno odpovídajícími národními hymnami a vyvěšením vlajky vítězných států. Medaile budou nabízeny F.I.P.S.e.d. a budou předány jejich oficiálním zástupcem. Všechny ostatní formy uznání budou mezi účastnící se státy rozděleny rovnoměrně. Všechny účastnící se státy s sebou musí přinést svou vlajku a národní hymnu. V průběhu ceremoniálu kdy budou vyhlášeny oficiální výsledky, vítězný stát může být na pódiu zastoupen až 9 osobami, které převezmou medaile a vyslechnou si národní hymnu. PŘEKLADY -43- V případě pochybností o interpretaci těchto pravidel se za originální text považuje pouze franzouzský text. POVINNOSTI -44- Stát, který pořádá mistrovství světa nebo zóny (Evropa, atd.) je povinen: a- vyrýt trofeje F.I.P.S.e.d. b- rozeslat oficiální programy a informace o mistrovství ve druhém oficiálním jazyce (angličtina a francouzština). Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 14/15

15 Oficiální pravidla FEEDER schválena F.I.P.S.e.d. Řím (Itálie) /11/2009 Strana 15/15

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 22. HISTORIC VLTAVA RALLYE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 22. HISTORIC VLTAVA RALLYE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 22. HISTORIC VLTAVA RALLYE 1 - ORGANIZACE Rally se bude konat v souladu s mezinárodními sportovními řády FIA (a jejich přílohami), národními sportovními řády (a jejich přílohami) a

Více

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod.

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA I. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy UCI se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických svazů v rámci UCI. 2. Licence

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 Toto vydání Skokových pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. 4. 2015. Všechna dřívější pravidla, směrnice či jiné texty, týkající se shodných

Více

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU A. Obecná část SPORTOVNÍ PRAVOMOC : V souladu s ustanovením Statutu FIM, Všeobecného řádu FIM a Ročenky FIM a UEM respektuje FIM a UEM v

Více

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO FEDERATION INTERNATIONALE DE SKIBOB - FISB MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO 1 Stanovení pojmů 1. Státní svazy spadající pod Mezinárodní skibobovou federaci - FISB - provozují skibobový sport jako čistě

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 OBSAH Česká jezdecká federace SKOKOVÁ PRAVIDLA 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. dubna 2005. Jsou obsahovým

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T 2012-2013 OBSAH PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Stůl 2.1 Síťka 2.2 Míček 2.3 Pálka 2.4 Definice některých pojmů 2.5 Správné podání 2.6 Správné vrácení míčku 2.7 Postup hry 2.8

Více

Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR pro rok 2012

Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR pro rok 2012 Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR pro rok 2012 1. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy U.C.I. se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) CELNÍ ÚMLUVA o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) Smluvní strany, přejíce si usnadnit mezinárodní přepravu zboží silničními vozidly, berouce v úvahu, že zlepšení přepravních

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smluvní podmínky Tyto Smluvní podmínky (dále jen SP ) pořadatele (dále také CK ) spolu s Důležitými informacemi o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb uvedených v aktuálním katalogu

Více

Průvodce pro poradce. Průvodce písemným a ústním řízením před Soudním dvorem Evropských společenství určený zmocněncům a advokátům

Průvodce pro poradce. Průvodce písemným a ústním řízením před Soudním dvorem Evropských společenství určený zmocněncům a advokátům Průvodce pro poradce Průvodce písemným a ústním řízením před Soudním dvorem Evropských společenství určený zmocněncům a advokátům Únor 2009 Poštovní adresa: Soudní dvůr Evropských společenství L 2925 Luxembourg

Více

Bezpečnostní manuál pro rally

Bezpečnostní manuál pro rally Bezpečnostní manuál pro rally Vydal Svaz rally FAS AČR v roce 2013 Úvodní ustanovení Pro automobilový sport v České republice platí Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2013) vč. změn a doplňků

Více

Mezinárodní Federace Taekwon-Do STANOVY ITF přijaté na XIV. Kongresu ITF, Soluň, Řecko 12. červena 2003

Mezinárodní Federace Taekwon-Do STANOVY ITF přijaté na XIV. Kongresu ITF, Soluň, Řecko 12. červena 2003 Mezinárodní Federace Taekwon-Do STANOVY ITF přijaté na XIV. Kongresu ITF, Soluň, Řecko 12. červena 2003 Hlava I Základní zásady Taekwon-Do Článek 1. Teakwon-Do je korejské bojové umění, které bylo založeno

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Manuál do kabiny řidiče!

Manuál do kabiny řidiče! Manuál do kabiny řidiče! Výběr hlavních zásad a uplatnění předpisů pro silniční dopravu. Zpracoval a vybral Mgr. Jaromír Nosek. leden 2009 Mgr. Jaromír Nosek Autoškola, právní servis a služby v dopravě

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě Původní dokument: Úřední věstník č. L 370 ze dne 31. 12. 1985 Tento text je překladem konsolidovaného textu

Více

Český volejbalový svaz Směrnice 9/2006 kategorie: C PŘESTUPNÍ ŘÁD ČVS. Článek 1 Základní ustanovení

Český volejbalový svaz Směrnice 9/2006 kategorie: C PŘESTUPNÍ ŘÁD ČVS. Článek 1 Základní ustanovení Český volejbalový svaz Směrnice 9/2006 kategorie: C PŘESTUPNÍ ŘÁD ČVS Článek 1 Základní ustanovení 1. Přestupní řád Českého volejbalového svazu (dále jen PŘV ) stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců ŘÁDY A PRAVIDLA I SOUTĚŽNÍ ŘÁD Platný od 1. 10. 2007 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních,

Více

ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY. Třebíč 21. 23. 10. 2004. Mezinárodní mistrovství České republiky v rally

ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY. Třebíč 21. 23. 10. 2004. Mezinárodní mistrovství České republiky v rally AČR - Auto klub elektrárna Dukovany ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY Třebíč 21. 23. 10. 2004 Mezinárodní mistrovství České republiky v rally Zvláštní ustanovení AČR AK

Více

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY OBSAH 1. Všeobecná ustanovení 1 1.1. VOP 1 1.2. Autonapůl a Vy 1 2. Sdílení vozidel 2 3. Jak s Vámi Autonapůl komunikuje 2

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB 1. ÚVODNÍ POZNÁMKA Provozovatel portálu Moje-Chorvatsko.cz cestovní kancelář CONGER Ing. Milan Švadlena, IČ: 14509971 (dále jen Moje- Chorvatsko.cz) ručí

Více