1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011"

Transkript

1 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 211 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE STATISTICKÝ PŘEHLED UDÁLOSTÍ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA OBDOBÍ : 1.LEDNA 31.PROSINCE 211 Export dat : 24. ledna 212 Zpracoval: por. Ing. Miroslav Kuchtík Strana 1 / 14

2 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 211 OBSAH STATISTICKÉHO PŘEHLEDU: 1. PŘEHLED POČTU UDÁLOSTÍ DLE TYPU VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ 3 2. PŘEHLED POČTU ŘEŠENÝCH UDÁLOSTÍ DLE MĚSÍCŮ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ PŘEHLED POČTU ŘEŠENÝCH UDÁLOSTÍ DLE ÚZEMNÍCH ODBORŮ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ PŘEHLED POČTU ŘEŠENÝCH UDÁLOSTÍ DLE OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O POŽÁRECH VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ PŘEHLED POŽÁRŮ DLE PŘÍČIN A ČINNOSTI PŘI VZNIKU VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ PŘEHLED POŽÁRŮ DLE PŘÍČIN A ČINNOSTI PŘI VZNIKU BEZ POŽÁRŮ DÁLE NEDOŠETŘOVANÝCH VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ PŘEHLED POŽÁRŮ SE ŠKODOU 1 KČ A VYŠŠÍ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ PŘEHLED POČTU ZÁSAHŮ STANIC JPO I. DLE TYPU UDÁLOSTI VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ PŘEHLED POČTU ZÁSAHŮ OSTATNÍCH JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY (MIMO JPO I.) DLE ÚZEMNÍCH ODBORŮ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ PŘEHLED ČINNOSTÍ JEDNOTEK PO DLE TYPU UDÁLOSTI VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ SOUHRNNÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ PŘEHLED POČTU SPOLEČNÝCH ZÁSAHŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY S OSTATNÍMI SLOŽKAMI IZS VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ. 13 Zpracoval: por. Ing. Miroslav Kuchtík Strana 2 / 14

3 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok Přehled počtu událostí dle typu ve sledovaném období Období od: do: Typ události počet v% POŽÁR (P) ,2 Požár ,39 Požár bez účasti JPO 45,81 DOPRAVNÍ NEHODA (DN) ,43 Dopravní nehoda silniční ,52 Dopravní nehoda silniční hromadná 4,7 Dopravní nehoda železniční (vč. metra) 42,75 Dopravní nehoda letecká 3,5 Dopravní nehoda - ostatní 2,4 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK (UNL) 28 3,73 Únik plynu/aerosolu 36,65 Únik kapaliny (mimo ropných produktů) 17,3 Únik ropných produktů 154 2,76 Únik pevné látky, Únik nebezpečné chem. látky - ostatní (včetně jiné než chemické) 1,2 TECHNICKÁ HAVÁRIE (TH) ,44 Technická havárie, Technologická pomoc 6,11 Ostatní pomoc 143 2,56 Technická pomoc ,77 RADIAČNÍ HAVÁRIE A NEHODA (RHN), Radiační havárie a nehoda, OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI (OMU), Ostatní mimořádné události, PLANÝ POPLACH (PP) 29 5,2 Planý poplach 29 5,2 Celkem Technická havárie - poměr jednotlivých typů Počet událostí v procentech dle typů událostí 95,% PLANÝ POPLACH (PP); 5,2; 5% POŽÁR (P); 19,2; 19% Technická havárie Ostatní pomoc,2% 4,8% Technologická pomoc Technická pomoc TECHNICKÁ HAVÁRIE (TH); 53,44; 54% ÚNIK NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK (UNL); 3,73; 4% DOPRAVNÍ NEHODA (DN); 18,43; 18% Zpracoval: por. Ing. Miroslav Kuchtík Strana 3 / 14

4 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok Počty událostí dle jednotlivých typů událostí Počet událostí POŽÁR (P) ÚNIK NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK (UNL) RADIAČNÍ HAVÁRIE A NEHODA (RHN) PLANÝ POPLACH (PP) DOPRAVNÍ NEHODA (DN) TECHNICKÁ HAVÁRIE (TH) OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI (OMU) 2. Přehled počtu řešených událostí dle měsíců ve sledovaném období. Období od: do: měsíc P DN UNL TH RH OMU PP Celkem Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Zpracoval: por. Ing. Miroslav Kuchtík Strana 4 / 14

5 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok Přehled počtu řešených událostí dle územních odborů ve sledovaném období. Období od: do: územní odbor POŽÁR (P) DOPRAVNÍ NEHODA (DN) ÚNIK NEB. CHEM. LÁTEK (UNL) TECHNICKÁ HAVÁRIE (TH) RADIAČNÍ HAVÁRIE A NEHODA (RHN) OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI (OMU) PLANÝ POPLACH (PP) CELKEM ZA UO Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk CELKEM Počet událostí dle typu po územních odborech ve sledovaném období Počet událostí Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk (P) (DN) (UNL) (TH) (RHN) (OMU) (PP) P oč e t u d á lo s tí Počet událostí dle územních odborů ve sledovaném období Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk P očet p o ž á rů Počet událostí typu požár dle územních odborů ve sledovaném období Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Zpracoval: por. Ing. Miroslav Kuchtík Strana 5 / 14

6 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok Přehled počtu řešených událostí dle obcí s rozšířenou působností ve sledovaném období. Období od: do: (P) (DN) (UNL) (TH) (RHN) (OMU) (PP) ORP POŽÁR DOPRAVNÍ NEHODA ÚNIK NEB. CHEM. LÁTEK TECHNICKÁ HAVÁRIE RADIAČNÍ HAVÁRIE A NEHODA OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PLANÝ POPLACH CELKEM ZA ORP Konice Prostějov Litovel Olomouc Uničov Šternberk Hranice Lipník n. B Přerov Mohelnice Zábřeh Šumperk Jeseník Přehled počtu událostí typu požár dle obcí s rozšířenou působností Přehled počtu událostí dle obcí s rozšířenou působností Počet událostí typu požár Počet událostí Konice Prostějov Litovel Olomouc Uničov Šternberk Hranice Lipník n. B. Přerov Mohelnice Zábřeh Šumperk Jeseník Konice Prostějov Litovel Olomouc Uničov Šternberk Hranice Lipník n. B. Přerov Mohelnice Zábřeh Šumperk Jeseník Zpracoval: por. Ing. Miroslav Kuchtík Strana 6 / 14

7 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok Základní informace o požárech ve sledovaném období. Období od: do: Počet požárů celkem 171 Požáry se škodou < než 1 Kč 746 Požáry se škodou 1-25 Kč 255 Požáry se škodou Kč 56 Požáry se škodou od 1 Kč 14 Počet usmrcených osob u požáru celkem 9 Usmrcených do 15-ti let Usmrcených 15 let - 6 let 5 Usmrcených nad 6 let 4 Počet zraněných osob u požáru celkem: 62 Zraněných do 15-ti let 1 Zraněných 15-6 let 48 Zraněných nad 6 let 5 Evakuováno osob celkem 58 Zachráněno osob celkem 24 Přímá škoda / v tis. Kč/ 86594,8 Uchráněné hodnoty / v tis. Kč/ 42689,3 6. Přehled požárů dle příčin a činnosti při vzniku ve sledovaném období. Období od: do: Kategorie příčin Počet požárů Podíl v % Přímá škoda v tis. Podíl v % Usmrceno osob Nedošetřované ,95, Neobjas.,v šetření 15 1, ,6 1 3 Úmysl- deti do15let 16 1, ,58 Úmysl ostatní Nedbalost a neopatrnost dospělých , , Komíny 22 2, ,63 1 Topidla 8, , 2 Závady 18 16, , Samovznícení 4,37 28,3 Výbuchy 3,28 36,4 Manipulace s hořl. a výbuš. látk. 1,9 1,1 Mimořádné důvody a události 14 1, , Zraněno osob CELKEM Zpracoval: por. Ing. Miroslav Kuchtík Strana 7 / 14

8 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 211 Požáry dle příčiny a činnosti při vzniku - přímá škoda přímá škoda v tis Neobjas.,v šetření Úmysldeti do15let Úmysl ostatní Nedbalost a neopatrno Komíny Topidla Závady Samovzní cení Počet Výbuchy Manipulac Mimořádn e s hořl. a é důvody a výbuš. události 6.1 Přehled požárů dle příčin a činnosti při vzniku bez požárů dále nedošetřovaných ve sledovaném období. Požáry dle příčiny a činnosti při vzniku požáru - bez požárů dále nedošetřovaných 4; 1% 18; 33% 3; 1% 1; % 15; 3% 5; 4% 16; 3% 12; 22% 8; 1% 22; 4% 153; 29% Neobjas.,v šetření Úmysl ostatní Komíny Závady Výbuchy Mimořádné důvody a události Úmysl- deti do15let Nedbalost a neopatrnost dospělých Topidla Samovznícení Manipulace s hořl. a výbuš. látk. Zpracoval: por. Ing. Miroslav Kuchtík Strana 8 / 14

9 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok Přehled požárů se škodou 1 Kč a vyšší ve sledovaném období. Období: od: do: Datum Objekt Okres Obec Přímá škoda /tis.kč/ Uchráněno /tis. Kč/ Příčina Rekreační objekt Šumperk Oskava úmyslné zapálení Obchodní prodejna Jeseník Javorník 35 dosud v šetření Rodinný domek Přerov Ústí 2 15 dosud v šetření Autobus Olomouc Olomouc 15 úmyslné zapálení Rekreační objekt Šumperk Loštice 15 technická závada Sklad Olomouc Olomouc 15 úmyslné zapálení Nákladní vozidlo Přerov Dolní Újezd 15 dopravní nehoda Rodinný domek Přerov Horní Moštěnice 15 dosud v šetření Sklad Jeseník Černá Voda 15 8 úmyslné zapálení Stavební stroj Přerov Hradčany nesprávná údržba Rodinný domek Šumperk Jedlí Bytový dům Jeseník Vidnava zanedbání bezpečnostních předpisů Autoservis Šumperk Bohdíkov nedbalost nesprávná instalace topidel a kouřovodů Sklad Olomouc Troubelice 1 2 dosud v šetření 7. Přehled počtu zásahů stanic JPO I. dle typu události ve sledovaném období. Období od: Stanice do: POŽÁR (P) (DN) (UNL) (TH) (RHN) (OMU) (PP) DOPRAVNÍ NEHODA ÚNIK NEB. CHEM. LÁTEK TECHNICKÁ HAVÁRIE RADIAČNÍ HAVÁRIE A NEHODA OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PLANÝ POPLACH CELKEM ZA JPO I. Jeseník Olomouc Litovel Šternberk Uničov Prostějov Konice Přerov Hranice Kojetín Lipník n.b Šumperk Zábřeh Celkem 4894 Zpracoval: por. Ing. Miroslav Kuchtík Strana 9 / 14

10 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 211 Přehled počtu zásahů stanic JPO I. při události typu požár Přehled počtu zásahů stanic JPO I. 199 Počet zásahů Počet zásahů Jeseník Olomouc Litovel Šternberk Uničov Prostějov Konice Přerov Hranice Kojetín Lipník n.b. Šumperk Zábřeh Jeseník Olomouc Litovel Šternberk Uničov Prostějov Konice Přerov Hranice Kojetín Lipník n.b. Šumperk Zábřeh 8. Přehled počtu zásahů ostatních jednotek požární ochrany (mimo JPO I.) dle územních odborů ve sledovaném období. Období od: územní odbor do: SDH obce počet zásahů SDH HZS podniku podniku CELKEM OLOMOUC PŘEROV PROSTĚJOV ŠUMPERK JESENÍK CELKEM Počet zásahů Počet zásahů jednotek SDH ve sledovaném období dle územních odborů OLOMOUC PŘEROV PROSTĚJOV ŠUMPERK JESENÍK Počet zásahů Počet zásahů ostatních jednotek PO (mimo JPO I.) ve sledovaném období OLOMOUC PŘEROV PROSTĚJOV ŠUMPERK JESENÍK SDH obce SDH podniku SDH obce HZS podniku SDH podniku Zpracoval: por. Ing. Miroslav Kuchtík Strana 1 / 14

11 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok Přehled činností jednotek PO dle typu události ve sledovaném období. Období: od: do: CINNOST (P) (DN) (UNL) (TH) (OST) CELKEM Průzkum Odstraňování překážek z komunikací aj. prostorů Odchyt a likvidace obtíž. hmyzu Vnikání do uzavřeného prostoru Zajištění místa nehody Odstraňování následků dopravní nehody Použití vody dodávané proudem C - počet proudů Použití vysokotlaké vody - počet proudů Odstraňování úniků rop. látek - provoz. náplní vozidel Protipožární opatření Jiné Rozebírání konstrukcí Řízení provozu na komunikacích Zásah ve výšce a nad volnou hloubkou Doplňování vody Jednotka nezasahovala (odvolána při cestě k zásahu) Odvětrání prostorů přirozené Záloha na místě události Osvětlení místa zásahu Čerpání a odčerpávání vody Uzavírání vody, plynu, elektřiny Transport pacienta Použití jednoduchých hasicích prostředků Předlékařská pomoc Chlazení Ochrana okolí Pořizování foto,video Odvětrání prostorů nucené Záloha na stanici Vyhledávání osob Spolupráce při ošetřování pacienta Dálková doprava vody kyvadlová Měření koncentrace plynů Záchrana osob (jiná) Vyprošťování osob z havarovaných vozidel Čekání na speciální služby Odchyt zvířat vč. vyhledávání Provizorní oprava Použití vody z otočné proudnice - počet Vyprošťování předmětů Požární asistence Použití hasicích přístrojů Použití vody dodávané proudem B - počet proudů Ohraničení, zahrazení uniklé látky Práce na vodě Použití vody dodávané proudem D - počet proudů Práce ve vodě a pod vodou Evakuace zvířat a záchrana zvířat Zpracoval: por. Ing. Miroslav Kuchtík Strana 11 / 14

12 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 211 Vyprošťování z výtahu Zásah ve výšce pomocí lezecké techniky Evakuace předmětů Použití smáčedla Vyhledávání, záchrana osob z vody Jímání, sběr uniklé látky (mimo rop. produktů) Označování nebezpečných oblastí Přečerpávání látky Dálková doprava vody hadicemi Zjišťování druhu uniklé látky Odběry vzorků Hašení zvláštními technickými prostředky a hasivy Pohotovost na vlastní stanici Evakuace osob objektová Vyprošťování osob z výšek 1 1 Týlové práce Vyprošťování osob z hloubek 8 8 Izolace, separace látek Asistence při vyhled./likvid.nástr.(např.výbuš.) syst Vyprošťování ze zhroucených staveb 5 5 Dekontaminace techniky a prostř Použití pěny těžké - počet proudů Použití prášku z mobilní techniky Ředění 2 2 Dekontaminace osob vč. hasičů 2 2 Doprava pitné vody, potravin 2 2 Výdej a rozděl. pitné vody, potravin 2 2 Použití pěny střední - počet proudů 1 1 Neutralizace 1 1 Obsluha nebezpečného zařízení 1 1 Evakuace osob plošná 1 1 Poskytnutí technických prostředků složkám IZS Souhrnné informace o událostech ve sledovaném období. Období: od: do: Souhrnné informace o událostech Celkem Počet událostí 5578 s vícenásobným zásahem 1 Počet usmrcených osob 144 Počet usmrcených hasičů - HZS Počet usmrcených hasičů - SDH Počet usmrcených jiných složek IZS Počet zraněných osob 875 Počet zraněných hasičů - HZS 19 Počet zraněných hasičů - SDH 1 Počet zraněných hasičů - neurč. JPO Počet zraněných jiných složek IZS Počet evakuovaných osob 14 Počet zachráněných osob 434 Počet zásahů všech jednotek PO 7212 Počet vícenásobných zásahů 2 Zpracoval: por. Ing. Miroslav Kuchtík Strana 12 / 14

13 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 211 zasahujících hasiču Počet zásahů jednotek HZS 4922 s vícenásobným zásahem 6 zasahujících hasičů Počet zásahů jednotek SDH obcí 1913 s vícenásobným zásahem 1 zasahujících hasičů 152 Počet zásahů jednotek HZS podniků 372 s vícenásobným zásahem 4 zasahujících hasičů 154 Počet zásahů jednotek SDH podniků 5 s vícenásobným zásahem zasahujících hasičů 18 Počet zásahů jednotek ostatních s vícenásobným zásahem zasahujících hasičů 11. Přehled počtu společných zásahů jednotek požární ochrany s ostatními složkami IZS ve sledovaném období. Období od: do: SLOŽKA IZS ZKRATKA (P) (DN) (UNL) (TH) (RHN) (OMU) (PP) CELKEM Policie ČR PČR Zdravotnická záchranná služba ZZS Armáda ČR - voj. záchran. útvary AČR-VZÚ Armáda ČR - jiné AČR-J Obecní policie ObP Hygienická služba HygS Báňská záchranná služba BZS Občanská sdružení v IZS OSvIZS Pohotovostní služba el. rozvod. závodů PoSl Plynárenská pohotovostní služba PlSl Vodárenská pohotovostní služba VoSl Teplárenská pohotovostní služba TeSl 1 1 Státní úřad pro jader. bezpečnost SUJB 1 1 Ostatní ústřední orgány státní správy OUOStS Firmy sdružené pod TRINS TRINS Obecní zastupitelstvo ObZ Ostatní územní orgány státní správy StS-Ost Podniky, firmy Firmy Místní služby MiSl Česká inspekce životního prostředí ČIŽP Ostatní subjekty(název) OstS CELKEM Zpracoval: por. Ing. Miroslav Kuchtík Strana 13 / 14

14 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 211 Spolupráce se složkami IZS ZZS; 968; 19% ObP; 489; 1% PoSl; 73; 1% Firmy; 16; % PlSl; 31; 1% ObZ; 55; 1% MiSl; 27; 1% ČIŽP; 11; % Ostatní; 5; 1% AČR-J; 4; % PČR; 3365; 67% StS-Ost; 3; % OUOStS; 2; % SUJB; 1; % TeSl; 1; % VoSl; 12; % Všechna data v sestavách 1-11 jsou bez prověřovacích cvičení. Zpracoval: por. Ing. Miroslav Kuchtík Strana 14 / 14

STATISTICKÁ ROČENKA. HASIČSKÝ SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje. plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada

STATISTICKÁ ROČENKA. HASIČSKÝ SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje. plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada HASIČSKÝ SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje STATISTICKÁ ROČENKA JIHOČESKÝ KRAJ 2011 Schválil: plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada Zpracoval: kpt. Bc. Eduard Šimeček krajský statistik

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Statistická ročenka 2012

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Statistická ročenka 2012 OBSAH: strana Odbor prevence plk. Ing. Zdeněk Salátek, kpt. Ing. Jiří Španer 1 Oddělení zjišťování příčin požárů mjr. Bc. Milan Malina 7 Oddělení dokumentace plk. Mgr. Vít Pernica, kpt. Ing. Vladimír Polanecký

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Roční zpráva o stavu požární ochrany v kraji a o činnosti a hospodaření HZS Pardubického kraje 2010 plk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje

Více

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín Č.j.: HSZL-527-1/Ř-2010 Zlín, 19. února 2010 Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji Zpráva o činnosti Hasičského záchranného

Více

HAVARIJNÍ PLÁN OBCE HRUŠOVANY U BRNA

HAVARIJNÍ PLÁN OBCE HRUŠOVANY U BRNA HAVARIJNÍ PLÁN OBCE HRUŠOVANY U BRNA Příloha č.4 Popis mimořádných událostí Prováděná OBSAH : 1. Sněhové kalamity 2. Vichřice a větrné smrště 3. Sesuvy půdy 4. Havárie v dopravě s výronem NCHL 5. Havárie

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY VE MĚSTĚ ZA ROK 2013

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY VE MĚSTĚ ZA ROK 2013 JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY VE MĚSTĚ ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Zbyněk Vágner vedoucí organizační složky JSDH Frenštát pod Radhoštěm

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

ÚSTŘEDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

ÚSTŘEDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Ministerstvo vnitra- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ÚSTŘEDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU P R A H A 2 0 0 6 ÚSTŘEDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO

Více

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS...

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS... Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým

Více

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK, obec s rozšířenou odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou

Více

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události Městský úřad Miletín nám. K.J.Erbena 99 507 71 Schvaluji : Bc. Nosek Miroslav starosta města V Miletíně. dne 9.ledna 2007 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mimořádné události Plán činnosti orgánů obce

Více

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. (Výukový program)

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. (Výukový program) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (Výukový program) bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Lucie Šimková Ochrana

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník: 2014 V Praze dne: 19. 6. 2014 Číslo: 4 Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaku HASIČ

Více

Vyhodnocení výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně PČR v Brně za rok 2011

Vyhodnocení výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně PČR v Brně za rok 2011 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno Vyhodnocení výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně PČR v Brně za rok 2011 Zpracoval: Kontroloval: Schválil:

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany životního prostředí ČEPRO, a.s. Středisko

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 5. března 2013 Částka: 16 O B S A H : Část I. Část II. 16. Pokyn generálního

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 6 Vydán dne 22. února 2008 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 6 Vydán dne 22. února 2008 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 6 Vydán dne 22. února 2008 Částka 1 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 19. prosince 2007 č. 1436 o Směrnici k výběru objektů obranné infrastruktury

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky *MVCRX00MTG5J prvotní identifikátor Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j.: MV- 80926-14/PO-2010 Praha 27. května 2011 Počet listů :10 Přílohy 1 Schvaluje:

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ochrana člověka za mimořádných událostí Příručka pro učitele základních a středních škol P r a h a 2003 1 Autorský kolektiv: plk.

Více

Slovník pojmů a techniky. HZS MSK a OKD, HBZS, a.s.

Slovník pojmů a techniky. HZS MSK a OKD, HBZS, a.s. Slovník pojmů a techniky HZS MSK a OKD, HBZS, a.s. r. 2011-2012 1 Tento dokument vznikl na základě spolupráce záchranářů OKD, HBZS, a.s. a HZS MSK v rámci projektu,,komplexní vzdělávací program pro pracovníky

Více

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Název projektu: Červená hranice Česká republika Slovenská republika Číslo projektu: 24410220044 Plán činnosti při nasazení Humanitární

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více