Výroční zpráva Občanského sdružení Snílek za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Občanského sdružení Snílek za rok 2009"

Transkript

1 Výroční zpráva Občanského sdružení Snílek za rok 2009 Milí přátelé a příznivci Občanského sdružení Snílek, dovolte mi v následujících větách shrnout a přiblížit činnost sdružení v roce Poslání sdružení Občanské sdružení Snílek funguje primárně za účelem pomoci dětem v ústavní péči. Konkrétně svoji činnost zaměřuje na děti umístěné v Dětském domově a krizovém centru Hvězdička v Jablonném v Podještědí. V první řadě pomáhá dětem se zapojením do kolektivu v novém prostředí, pomáhá jim překonat krizové období po jejich odchodu z biologické rodiny do ústavní péče. Pomáhá těmto dětem navázat kontakty na přátele a vrstevníky a rodinné příbuzné. Podporuje děti ve vzdělávání, získávání životních zkušeností a volnočasových aktivitách. Podporuje tak vědomí dětí o jejich sounáležitosti nejen se systémem náhradní péče ale především z jejich biologickou rodinou. Cíle sdružení Vzájemně se poznávat, zprostředkovávat pomoc dětem v náhradní péči, smysluplně trávit volný čas, společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností a znalostí. Získávat a předávat poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, inspirovat a zásobovat děti novými podněty a nápady pro trávení společného času. Obohatit děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabídnout jim prostředí vzájemné důvěry a tím vylepšovat jejich sociální adaptaci. Vytvářet společné sportovní, kulturní a jiné volnočasové činnosti. Finančně pomáhat dětem, které po absolvování profesní přípravy odchází do samostatného života. Vytvářet či zprostředkovávat programy zaměřené na rozvoj psychosociálních a motorických dovedností. Koordinovat, propagovat a rozšiřovat poslání a činností sdružení. Struktura sdružení Nejvyšším orgánem Občanského sdružení Snílek je Valná hromada, kterou tvoří všichni členové sdružení. V současnosti naše členská základna čítá celkem deset aktivních členů. Ze stanov OS Snílek vychází forma řízení sdružení. Funkci statutárního orgánu vykonává tříčlenný výkonný tým (předseda, jednatel a hospodář), který je volen ostatními členy sdružení.

2 Pracovní setkání členů sdružení Členové sdružení se schází pravidelně 4x do roka za účelem ujednání programu a jeho propagace, rozdělení úkolů a činností týkajících se akcí a projektů, zhodnocení příjmů a výdajů sdružení. Nepravidelné pracovní schůzky se sjednávají aktuálně dle potřeby. Činnost sdružení Naší hlavní náplní je pomoc a podpora dětem v dětských domovech, především pak v Dětském domově a krizovém centru Hvězdička v Jablonném v Podještědí. Celoročně pořádáme pro děti kulturní, sportovní a rekreační akce, výlety, soutěže a krátkodobé projekty. Na tyto veškeré aktivity se snažíme získat finanční prostředky od sponzorů, všichni členové sdružení pracují bez nároku na mzdu, pouze dobrovolnicky. Spolupracujeme s dalšími místními organizacemi Základní uměleckou školou a sportovními kluby.

3 Pravidelné činnosti a akce Finanční výpomoc a kapesné pro děti Občanské sdružení vyplácí měsíčně 300,- Kč jako kapesné dětem na Hvězdičce, které již dokončily základní školní docházku a dál se věnují své profesní přípravě. V roce 2009 to byl Lukáš K. a René M. Všem dětem umístěným v krizovém centru a v dětském domově pořizuje Snílek dárečky k výročí narozenin do hodnoty 200,- Kč. Dále sdružení pomáhalo financovat Pavlíně J. bydlení a stravování v diakonii CSS Terezín. Snílek pomáhá finančně i materiálně zabezpečit děti odcházející do samostatného života. Každoročně se občanské sdružení podílí na organizaci Dne dětí společně s Mateřskou školkou Studánka v Jablonném v Podještědí. OS zajišťuje sladké odměny pro účastníky akce. Stejně tak se každoročně podílí na zajištění cen pro vítěze kategorií ve sportovních soutěžích Běh městem a Běh kolem Lemberka. Rekreačně ozdravné pobyty Děti z dětského domova se každoročně účastní různých sportovně rekreačních a ozdravných pobytů. Občanské sdružení se snaží jim pomoc tyto akce finančně zabezpečit platby poukazů, jízdné na vlecích, doprava na místo, sportovní vybavení a oblečení pro děti. Keramická dílna V prostorách dětského domova je vybavená keramická dílna, kde děti v rámci arteterapie vytváří výrobky. Sdružení se finančně podílí na nákupu materiálu k výrobě.

4 Ekovýchova V rámci enviromentální výchovy se sdružení společně s dětmi zapojuje každý rok do sběru kaštanů, které se poté předávají zástupcům místního sdružení myslivců. Nejlepší sběrači jsou odměňováni dobrotami. Podobně tak každoročně probíhá ve vzájemné spolupráci s CHKO Den Země, kdy se účastníme na úklidu rozlehlých luh v okolí Panenského potoka. Jednorázové akce OS Snílek v roce 2009 Výlet do centra Babylon v Liberci Dětský karneval Kuličkiáda Dětský den Loučení se školním rokem Mikulášská besídka Výlet do Domu motýlů v Německu Výlet do Dinoparku v Litoměřicích Nákup drobného vybavení do krizového centra Návštěva plaveckého bazénu v České Lípě Vybavení klubovny Nákup sportovního oblečení a vybavení dětem Jmenované akce jsou pro činnost sdružení asi ty nejdůležitější, samozřejmě máme spoustu dalších aktivit o kterých se můžete dočíst na našich webových stránkách či v kronice Dětského domova.

5 Propagace občanského sdružení Snílek Hlavním informačním kanálem sdružení jsou i nadále naše dosavadní webové stránky které se aktuálně doplňují a upravují. Na stránkách najdete popis dění a fotografie nejen občanského sdružení, ale i celého dětského domova. Finanční zpráva za rok 2009 Příjmy Výdaje Finanční příspěvky od sponzorů ,- Poplatky bance 857,- Příspěvky ,- Rekreace dětí ,25 Občerstvení pro děti ,- Finanční podpora Pavlíny J ,- Jízdné vleky ,- Materiální vybavení domova ,- Kapesné dětem 9 000,- Výlety, vstupné a jízdné ,- Oslavy a dárky k narozeninám ,- Odměny do soutěží ,- Oblečení a obuv pro děti ,- Hračky a vánoční dárky 8 578,- Vybavení klubovny ,- Materiál, drobné výdaje 9 459,- Celkem ,- Celkem ,25,- Naši sponzoři V roce 2009 se stali našimi sponzoři níže uvedené firmy a osoby: Čeps, a.s., Royal Prague Travel s.r.o., Haida, s.r.o., manželé Plívovi, OS Křemílek, Jan Šauer, STILL ČR spol. s r.o., Greek Transport and Logistics s.r.o., Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., pan Filo, pan Folprecht, PS Bohemia, s. r. o., Tena Tex Trade, s.r.o., pan Prošek, CROSS JEANSWEAR, spol. s r.o., MUDr. Milena Nekůžová, TOP Nákup, s.r.o., AHOLD Czech Republic, a.s., STYX Underwear s.r.o., Quelle Service s.r.o., Chance for Children, Vojtěch Kulhánek s.r.o., Colgate Palmolive Česká republika s.r.o., Ing. Pavlína Vajdíková ADONIS, Bc. Karel Kváč, Pekárna Stráž s.r.o., Helena Ducháčková, Silex s.r.o., SNAHA a.s., La-Parfums.cz, TOMENS, Druchema v.d., Coty Czech Republic, Czech Computer s.r.o., ing. Stanislav Svítok, BPV Lena, Asko a.s., Elega s.r.o., GlobalWear.cz, Altermed Corporation a.s., Cat-Catgang.cz, OZRZ s.r.o., Tereza Babrajová a její přátelé a další naši přátelé.

6 Vize a plány do budoucna Naším zásadním cílem je dále pomáhat potřebným dětem, které jsou umístěny v systému náhradní rodinné péče, snažit se jim nahradit chybějící biologickou rodinu, suplovat rodičovské vzory a vést je tak ke kvalitnímu samostatnému životu. Pomoci jim aklimatizovat se v novém prostředí, pomoc jim při zařazování do školy, školky a vrstevnické skupiny v novém bydlišti. Důležitým aspektem pomoci je vést děti k zodpovědnému a uváženému výběru profesní orientace. Snažit se společně s nimi získat informace o pracovním trhu a podle možností tak směřovat jejich další vzdělávání. Dále se chceme soustředit na další vzdělávání našich členů v oblasti vedení dětského kolektivu a projektování. Kontakty Občanské sdružení Snílek Zámecká Jablonné v Podještědí IČO číslo účtu: /0100, K.B. Nový Bor Kontaktní osoby: předsedkyně - Kateřina Knížková jednatelka - Mgr. Zdena Slavíková Kontakty: telefon: Poděkování Rádi bychom zde vyslovili poděkování všem, kteří se v roce 2009 podíleli na činnosti sdružení.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Mateřské centrum Hvězdička Benešov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

Mateřské centrum Hvězdička Benešov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 2 0 0 5 Mateřské centrum Hvězdička Benešov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 1 Slovo úvodem Když jsme před třemi lety v Benešově v partičce několika nadšených maminek, zakládaly Mateřské centrum Hvězdička, moc jsme

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2011 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

obsah Výroční zpráva 2009 Kdo je Pohoda Naše programy a projekty

obsah Výroční zpráva 2009 Kdo je Pohoda Naše programy a projekty Výroční zpráva 2009 obsah Kdo je Pohoda Naše programy a projekty Asistence POHODA (Centrum osobní asistence) Bydlení POHODA (Chráněné bydlení) Klub POHODA (Denní stacionář) Agentura Vzdělávání POHODA Dobrovolník

Více

- 1 - FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA

- 1 - FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA - 1 - FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - 2 - I. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. OHSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní slovo III. Poslání, vznik, působnost, struktura

Více

KLUB KAFE OSTRAVA KAFÁRNA OSTRAVA

KLUB KAFE OSTRAVA KAFÁRNA OSTRAVA Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 RaiffeisenBank: 231208036/5500 702 00 Ostrava email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69 Motto: Koncem roku je vhodný čas na dobročinnost,

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

občanské sdružení Salamandr pro práci s dětmi a mládeží na období let 2011-2015

občanské sdružení Salamandr pro práci s dětmi a mládeží na období let 2011-2015 občanské sdružení Salamandr pro práci s dětmi a mládeží KONCEPCE ROZVOJE ČINNOSTI v rámci projektu Hrou za poznáním na období let 2011-2015 Příbram, září 2010 Anotace Práce vychází z vlastních zkušeností,

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. Výroční zpráva 2009 MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. 1 OBSAH: Asociace náhradních rodin 3 Místní kluby 8 Pracovní skupiny 14 Spolupráce 16 Projekty 17 Hospodaření organizace

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013//2014 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FAMILY FRIENDLY SOCIETY KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2013/2014 V Melči, dne 22.10.2014 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011

AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011 AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011 Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice je NNO, jejíž členskou základnu tvoří pedagogové z 252 domů dětí a mládeže (DDM), respektive

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2009 1 Základní údaje Název organizace:...campamento '99, o. s. Organizační forma...občanské sdružení Datum založení... 4. května 1999 Registrace

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení DOLLY. www.dolly-os.cz

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení DOLLY. www.dolly-os.cz Výroční zpráva 211 Občanské sdružení DOLLY Sídlo: Dopravní 381/3, Praha 1 Uhříněves, 1 IČO: 26531186 Registr MV : 7.5.21 pod čj. J. VS/1-1/7 2/1-R Bankovní spojení: 282531399/8 Kontakt: Přátelství 158/78,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více