obsah, úvodní slovo Vážení a milí přátelé Proutku, úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah, úvodní slovo Vážení a milí přátelé Proutku, úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011

2 obsah, úvodní slovo úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná chráněné bydlení Proutek Jindřichův Hradec chráněná dílna benefiční akce sekce vzdělávání hospodaření poděkování Vážení a milí přátelé Proutku, držíte v rukou výroční zprávu našeho sdružení za rok Tento rok byl pro nás plný změn, které se týkaly především personální situace. Tou největší změnou byla výměna na pozici ředitele. Jsem na této pozici právě rok. Musím říci, že cítím velikou podporu ze strany celého týmů pracovníků Proutku. Jejich úsilí a odhodlanost naplňovat vize a poslání Proutku mi pomohla zvládnout tuto nelehkou roli. V předchozích letech jsme stále rozšiřovali naše služby pro lidi s mentálním postižením. Rok 2011 byl pro nás rokem, kdy se nové věci usazovaly a zlepšovaly svou kvalitu. Díky našim sponzorům, přátelům a zaměstnancům, kteří věří, že naše cesta je správná, jsme mohli prožít krásný a úspěšný rok. Bez jejich přízně bychom nemohli dělat nic z toho, co děláme. Jak jsme tento rok prožívali, se dozvíte na následujících stránkách. Bc. Kamila Tomšíková ředitelka sdružení 11

3 organizační struktura SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ Marek Růžička, Jan Hošek, Juliana Vondrušková, Petr Svoboda, Jaroslava Paštiková, Marie Šimralová, Martin Šimral, Zuzana Hošková, Justýna Švandová, Jiří Švanda, Petr Kostečka, Jan Kostečka, Jan Rudolf Shromáždění členů sdružení je nejvyšším orgánem sdružení. Schází se 2 ročně kontroluje a schvaluje činnost sdružení a volí všechny ostatní orgány sdružení (výbor a ředitel). VÝBOR SDRUŽENÍ Jaroslava Paštiková, Petr a Jan Kostečkovi, Petr Svoboda předseda sdružení. (do ) Jaroslava Paštiková, Marie Šimralová, Martin Šimral, Petr Kostečka předseda sdružení. (od ) Výbor sdružení je výkonným orgánem, který kontroluje v souladu s usneseními shromáždění činnost ředitele sdružení a zástupce ředitele sdružení. Výbor tvoří čtyři členové, které volí shromáždění. Výbor volí ze svého středu předsedu. Předseda řídí činnost výboru a svolává jeho zasedání. Členové shromáždění a výboru dělají svou činnost ve sdružení dobrovolně a ze svého přesvědčení. Nejsou zaměstnanci sdružení a za svou práci nepobírají žádnou mzdu ani odměnu. Většina z nich jsou zakladatelé sdružení a nositelé myšlenky celého sdružení. Za jejich činnost jim moc děkujeme a vážíme si jich. ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ Kamila Tomšíková ředitelka sdružení Věra Pragerová (roz. Petráková) vedoucí služeb, zástupkyně ředitele Růžena Blažková finanční a projektová manažerka (do října) Martin Stejskal finanční a projektový manažer (od října) Hana Hřebíková (do prosince), Andrea Nováková (od prosince), Pavlína Ježková fundraiserky Helena Krahulíková asistentka fundraisingu a vnějších vztahů Jan Kostečka vedoucí školící sekce Veronika Ingrová projektová manažerka pro školící sekci Denisa Čejnová vedoucí dílny, pracovní mistr ve chráněné dílně (do května) (nastoupila na mateřskou dovolenou) Milena Tretterová vedoucí dílny, pracovní mistr ve chráněné dílně (od května) Jana Kůrková, Zuzana Marková vedoucí bytů chráněné bydlení Roman Urban, Jarmila Vlášková pracovní mistři ve chráněné dílně Zuzana Albrechtová, Čestmír Špika (do srpna), Jana Halámková (od srpna), Petra Nejedlá, Marie Marečková (do srpna), Ivana Vachalcová (od srpna), Marcela Bitalová, Dana Helebrantová, Veronika Čepeláková (v současné době na mateřské dovolené) asistenti chráněného bydlení Externí spolupracovníci: Jiřina Svobodová, Eva Kudrnová, Dita Vojířová, Lada Furmaníková, Jan Paleček, Tomáš Masopust, Karel Novák, Petra Kutálková, Helena Kožíšková, Lena Tomšů, Blanka Honusová, Jana Křížková, Jan Kroupa, Daniel Kaucký lektoři vzdělacích programů Kateřina Vrtělová, Jan Hesoun, Michael Chytrý, Jan Šikl, Milan Kinkor externí supervizoři Jan Kroupa konzultant strategického plánování Plasná 3, p. Kardašova Řečice, PSČ: telefon: , IČO: sbírkový účet: /

4 Chráněné bydlení Proutek Plasná Naše chráněné bydlení se nachází na statku v Plasné u Kardašovy Řečice. Smysl námi poskytované služby je naučit lidi s mentálním postižením žít mezi lidmi bez postižení. Většina klientů zde žije celoročně. Každý klient tu má svůj pokoj své soukromí. Klienti se na statku starají o kočky, kozy a ovce. Klientům poskytujeme asistenci téměř ve všech potřebných úkonech běžného života. S klienty navštěvujeme lékaře, nakupujeme, doprovázíme je za kulturou, jezdíme s nimi na výlety, vyřizujeme úřední záležitosti atd. Naše klienty také učíme počítat a to hlavně v souvislosti s plánováním jejich finančních výdajů. Největším oříškem je pro nás učit klienty vhodně komunikovat se svým okolím. Odměnou za naši práci v minulém roce nám je např. to, že jeden z našich klientů přestal automaticky používat tykání a začal se cizích lidí slušně ptát, zda jim může začít tykat. Jeden z našich klientů v minulém roce začal pravidelně navštěvovat místní knihovnu v Jindřichově Hradci, kde si půjčuje knihy i CD. Zpočátku ho doprovázela asistentka, ale dnes už vše zvládne sám i s předchozím výběrem CD na počítači. Přesně to je pro náš tým vždy největší odměnou když už nás klient nepotřebuje. A pro klienta jsou tyto situace důležité především v tom, že posilují jeho sebevědomí a sebedůvěru. Abychom se mohli každoročně radovat z úspěchů našich klientů, je nutné pracovat ve fungujícím a sehraném týmu. Díky projektu financovaného EU každý člen našeho týmu zažil v uplynulém roce několik školení, kurzů, konzultací a supervizí. Také díky této zkušenosti a tomuto projektu jsme se mohli začít věnovat revizi našich standardů a vytváření nových metodik, které nám k dobré práci stále chyběly. Celý současný tým udělal v této věci hodně práce a patří mu za to velký dík. V roce 2011 bydlelo na statku 5 klientů a klientek s lehkým až středně těžkým mentálním postižením ve věku od 33 do 47 let.

5 Chráněné bydlení PROUTEK Jindřichův Hradec Chráněné bydlení PROUTEK Jindřichův Hradec je celoroční pobytová sociální služba pro dospělé lidi s mentálním postižením. Tito lidé žijí v samostatných bytech v panelových a bytových domech v sousedství občanů Jindřichova Hradce. Za pomoci pracovníků se učí samostatnému životu. Rok 2011 byl pro chráněné bydlení v Jindřichově Hradci především rokem, který přinesl spoustu novinek. Částečně se změnil tým asistentů, tým se také více věnoval sestavování metodik, které přinášejí podporu nejen asistentům, ale i klientům. Především se však tým snažil podporovat klienty v tom, aby se naučili další dovednosti, které jim pomáhají v jejich osamostatňování. Chráněné bydlení si prošlo důležitým obdobím práv a povinností, kdy se klienti naučili více se ozývat, pokud měli pocit, že někdo porušuje jejich práva, ale zároveň se museli i naučit, že také ostatní mají svá práva a je potřeba se navzájem respektovat. Někteří i zjistili, že pokud porušují nějaké povinnosti, musí se pak vyrovnat s důsledky, které toto jednání přinese. Některým klientům se podařilo najít ztracené členy rodiny a navázat s nimi bližší kontakt. Klienti se také naučili využívat některé nové způsoby komunikace přes internet (Lidé.cz, Facebook, Skype ). Aby tým asistentů byl kvalitní podporou pro klienty, účastnili se asistenti různých školících akcí. Hlavním tématem bylo, jak pracovat s právy a povinnostmi klientů; jak přizpůsobit komunikaci lidem, kteří mají potíže s porozuměním (jednoduchá verbální komunikace, alternativní způsoby psaných dokumentů); první zdravotnická pomoc; způsobilost k právním úkonům. Provoz chráněných bydlení je podpořen: V roce 2011 bydlelo ve 4 chráněných bytech celkem 12 klientů. Na konci roku se 2 odstěhovali, protože se uvolnilo místo v jiném chráněném bydlení, které bylo blíže jejich rodinám a známým (Brno, Ostrava).

6 Chráněná dílna Posláním chráněné dílny Proutek je nabízet zaměstnání lidem s mentálním postižením, kteří se nemohou uplatnit na běžném trhu práce. Tím přispívá k jejich začlenění do společnosti. Zaměstnanci chráněné dílny jsou zaměstnáni na pracovní smlouvu, pracují na zkrácený pracovní úvazek a za svou práci pobírají mzdu. Proutek provozuje chráněnou dílnu již 5. rokem. V roce 2011 jsme se soustředili nejen na rozvoj manuálních dovedností zaměstnanců, ale také na trénink různých sociálních dovedností, potřebných k začlenění do běžné společnosti, jako jsou: pravidelnost pracovní docházky, včasné hlášení dovolené, pečlivost při vykonávání zadané práce, schopnost domluvit se při týmové práci. I v těchto oblastech jsme zaznamenali pokroky a nadále v nich pokračujeme. V dílně vyrábíme látková zvířátka, panenky a tašky, ručně malovaná trička, glycerinová mýdla s bylinkami, které si na statku sami pěstujeme. Věnujeme se i drobné dřevovýrobě (dřevěné misky, chrastidla, bubínky, kazety na mýdla), zakázkové výrobě a pomocným pracím mimo dílnu. V průběhu roku 2011 se zvýšila poptávka po výjezdním týmu, v období duben říjen 2011 vyjížděl pracovní tým na zakázky prakticky každý pracovní den. Jednalo se hlavně o sečení a úklid trávy nebo úklidové práce v prostorách firemních areálů či zahrad soukromých osob. Nadále pokračuje spolupráce s firmou na expedici dřevěných pelet, kam nyní jezdíme 2x týdně po celý rok, zaměstnanci se dobře 6

7 zapracovali a jsou schopni dílčí práce vykonávat samostatně. V roce 2011 chráněná dílna zhotovila 21 velkých zakázek pro různé firmy z celé republiky, komisní prodej se povedlo rozšířit na 21 obchodů a nadále pokračuje internetový prodej na stránkách V předvelikonočním a předvánočním čase jsme se též účastnili trhů, kde se nám povedlo prodat výrobky a navázat přátelství s dalšími dílnami. Sortiment výrobků se snažíme stále rozšiřovat, aby se naši zaměstnanci učili novým dovednostem a dále se rozvíjela činnost dílny. V průběhu roku 2011 do chráněné dílny nastoupilo 6 nových zaměstnanců a další zaměstnanci si upravili úvazek tak, aby to vyhovovalo jejich potřebám. V chráněné dílně pracovalo k celkem 19 žen a mužů s mentálním postižením. Přichází z domovů či ústavů sociálních služeb, z chráněných bydlení o. s. Proutek nebo dojíždí do zaměstnání z rodin. Na provoz chráněné dílny přispěli: 7

8 projekt v chráněném bydlení Komplexní přístup ke kvalitě v Rolničce a Proutku V roce 2011 jsme pokračovali v realizaci projektu Komplexní přístup ke kvalitě v Rolničce a Proutku, který je zaměřený na zkvalitňování sociálních služeb v chráněných bydleních v Plasné a v Jindřichově Hradci, které poskytuje Proutek, občanské sdružení. A v sociálních službách partnera projektu Diakonie ČCE Středisko Rolnička v Soběslavi, zde se jedná o chráněné bydlení, centrum denních služeb pro děti a mladistvé a centrum denních služeb pro dospělé. Celý rok všechny zapojené služby pečlivě pracovaly na realizaci plánů implementace standardů kvality sociálních služeb. V rámci projektu jsme vytvořily vzdělávací plány pracovníků. Naši pracovníci absolvovali různé kurzy, konzultace od odborníků a jiné školící akce. Vzdělání zaměstnanců je důležitým nástrojem zvyšování kvality služeb pro klienty. Za pomoci konzultací s odborníky jsme také vylepšovali dokumenty, které zachycují naši dobrou praxi a podle kterých se řídíme při poskytování služeb. Projekt skončí v červnu Projekt je financován Evropským sociálním fondem v ČR z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 11 8

9 Náš nejlepší komunikační prostředek jsou akce pro veřejnost. Prostřednictvím nich s radostí ukazujeme, co jsme dokázali a kam směřujeme. Koledování s Proutkem Koledování proběhlo na Zelený čtvrtek v obcích Kardašova Řečice, Pluhův Žďár, Klenov a Mnich. Nejtěžší z celé akce bylo zajištění dostatečného množství dobrovolníků a i když jsme zapojili členy rodin a kamarády, bylo nás o 2 koledníky méně než v loňském roce. Nakonec přes těžký začátek jsme byli odměněni nejen teplým slunečným počasím, ale i výtěžkem o Kč vyšším než v předcházejícím roce. Ve sbírkových kasičkách bylo celkem Kč. Výtěžek putoval na sbírkový účet a bude využit na provoz a rozšiřování našich služeb. Dobrovolníkům jsme poděkovali skromným občerstvením a dárkem mýdlem z chráněné dílny. Akce CIHLA v Jižních Čechách Proutek o. s. se v roce 2011 stal jihočeským partnerem celonárodní benefiční Akce cihla již po osmé. Zajišťoval prodej a malování benefičních cihel v Českých Budějovicích, v Hluboké nad Vltavou a v Jindřichově Hradci. Zahájení celé akce proběhlo v polovině června v Českých Budějovicích za podpory hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, vystoupení bubínkového orchestru Hakuna Matata a taneční skupiny IŠTÁR. Svým loutkovým představením pro děti podpořila akci i TÉMĚŘ DIVA- DELNÍ SPOLEČNOST z Českých Budějovic. Po 14 dnech se prodej přestěhoval k zámku do Hluboké nad Vltavou a k zámku do Jindřichova Hradce. Výtěžek Kč byl použit na provoz a rozšiřování služeb pro lidi s mentálním postižením. V tomto roce jsme připravili změnu, která se vyplatila. Snížili jsme celkový počet stánkodní z 97 na 60, snížili celkové náklady a díky pečlivému výběru brigádníků na stánky byl výtěžek téměř ve stejné výši jako v roce

10 Velikonoční Otevřený dvůr V sobotu jsme přivítali kolem 1500 návštěvníků na druhém velikonočním Otevřeném dvoře. Čekaly na ně nejen výrobky z chráněných nebo sociálně terapeutických dílen, ale i od zručných řemeslníků. Někteří z nich předváděli své řemeslo jako připomenutí lidových tradic: kovář, přadlena, hrnčíř a řezbář. Velký zájem byl o guláš a sladké dobroty od našich tradičních pekařek, které byly brzy prodané. Opět se pekly nejen housky a vafle, ale nově také naložené maso a uzené ryby z UDÍRNY a prodávali se velikonoční kapři přímo z kádě. Velmi důležitá byla práce 27 dobrovolníků, kterých bylo o 7 více než vloni. Věnovali se vítání návštěvníků u vchodu, dětem v tvořivém koutku, pečení housek a vaflí, prodeji buchet a guláše, ohřívání párků a vydávání dárků za příspěvek do sbírkové kasičky. V programu se představili tanečníci z folklórního souboru JAVOR, dudácká muzika DUHA, harmonikář Vašek KOUBEK, vokální soubor ZANOTY, HAKUNA MATATA s tanečním souborem IŠTÁR, KOŤATA ze 3. MŠ a loutkovou pohádku zahrála TÉMĚŘ DIVADELNÍ SPOLEČNOST z Č. Budějovic. Všichni účinkující vystoupili bez nároku na honorář. Celkový příspěvek do sbírkové kasičky od návštěvníků činil Kč a byl zdvojnásoben za přispění Nadace Divoké husy. Vánoční Otevřený dvůr V mírně mrazivém počasí se předvedl OTEVŘENÝ DVŮR se svou desetiletou tradicí stále se rozšiřující nabídkou výrobků, vystoupení a občerstvení. Připravili jsme 35 stánků, ozvučený program, horké nápoje, soutěž o víkendový pobyt v penzionu Andělský dvůr a drobné dárky za příspěvek do sbírkové kasičky. Rekordní počet návštěvníků byl odměnou za celodenní práci 27 dobrovolníků a 8 zaměstnanců. Poskytli jsme prostor dalším chráněným a sociálně terapeutickým dílnám z okolí, aby mohly prodávat svoje výrobky. Přehlídku hudebních vystoupení zahájil žesťový kvartet pana Macha, dále vystoupily děti z PŘED-PO školičky Mgr. Sassmannové, sbor NOVA DOMUS ze ZŠ Štítného, HAKUNA MATATA, loutkové divadlo Víti Marčíka a s kytarou Pepa Nejedlý. Vnesli do dvora nádhernou atmosféru na počátku adventního času. Díky velké propagaci médií nás navštívilo více než 2000 návštěvníků. Jejich celkový příspěvek byl Kč. Všichni účinkující vystoupili bez nároku na honorář. Za zviditelnění akce vděčíme především Jindřichohradecké televizi, Českému rozhlasu Č. Budějovice, Deníku Jindřichohradecka, měsíčníkům NEON a JINDŘICHOHRA- DECKÝ ZPRAVODAJ, ale také ČSAD Jindřichův Hradec. 10

11 Benefiční vystoupení Jak jsme obsluhovali jeden druhého Talk show slavného režiséra Jiřího Menzela a známého herce Pavla Nového proběhla v kulturním domě Střelnice v Jindřichově Hradci 2. září 2011 v podvečerním čase. Tito dva známí umělci přijali naše pozvání a připravili zábavné vystoupení bez nároku na honorář. V představení dominovala pohotovost a humor Pavla Nového, charizmatická osobnost pana režiséra Menzela zase vyzařovala klid a pohodu. Ve městě probíhaly souběžně další velké akce. Přesto byl výtěžek Kč pěknou podporou na provoz a rozšiřování našich služeb. Krátké setkání po skončení programu a poděkování oběma účinkujícím proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Deset haléřů z každého piva Bernard Rodinný pivovar Bernard a. s. věnoval Proutku deset haléřů z každé prodané lahve Jindřichohradecké jedenáctky prodané v podnikové prodejně Fruko Schulz. Milovníci piva, kteří si pro svůj oblíbený mok chodili právě do této prodejny, tak přispěli krásnou částkou Kč. HC Mountfield pro Proutek Firma Fruko Schulz a hokejový tým HC Mountfield již po několikáté podpořili o. s. Proutek charitativní akcí Tisícová trefa. Hokejisté HC Mountfield věnují za každý vstřelený gól do soupeřovy branky na domácím ledě 500 Kč vylosovanému divákovi a 500 Kč o. s. Proutku. Šek na částku Kč za sezónu 2010/2011 převzaly zástupkyně Proutku od partnera akce firmy Fruko Schulz dne v Budvar Aréně. Díky patří také jednomu z diváků, který svou pětistovku věnoval taktéž Proutku a tím celkovou darovanou částku zvýšil na Kč. Jako poděkování přinesl Proutek družstvu HC Mountfield maskota pro štěstí do další sezóny. Medvěda s hokejkou vyrobeného v chráněné dílně Proutek převzal manažer klubu Josef Zajíc. Děkujeme firmě Fruko Schulz a skvělému týmu HC Mountfield za nemalou přízeň a přejeme mnoho štěstí a spousty dalších gólů v síti soupeře! 11

12 sekce vzdělávání Sekce vzdělávání poskytuje školení a konzultace dalším organizacím poskytujícím sociální služby. Poskytujeme profesní podporu v oblastech práce s klientem, řízení kvality služeb a managemantu sociálních služeb. Realizujeme škálu otevřených kurzů i školení a konzultace na míru jednotlivým organizacím. Zaměřujeme se na oblast řízení kvality sociálních služeb, práce s klientem a manažerské dovednosti v práci s klientem. Proutek je vzdělávací instutucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V roce 2011 odpracovali naši lektoři a konzultanti 1607 hodin v rámci školení a 217 hodin konzultací. Největší zájem jsme zaznamenali u našich dvou nově vyvinutých kurzů Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů a Co, proč, kam a jak psát o uživatelích služby. Velmi úspěšně proběhla již tradiční Letní škola managementu v sociálních službách čtyřdenní interaktivní kurz pro manažery sociálních služeb na všech úrovních. Více než polovinu našich kurzů tvořily kurzy na míru realizované přímo u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Naše konzultační práce pak byla zaměřena na oblast managementu, struktur a procesů v organizacích a řízení kvality. Pro ilustraci uvádíme vybrané citace ze zpětných vazeb účastníků kurzů: Odjížděla jsem s pocitem dobře investovaných peněz. Netradiční, ale praktické! Moje očekávání od kurzu se více než naplnila. Svěží, vtipné, zajímavé, skvělé. Školení, které nemá KONKURENCI! Z chaosu se stal ucelený systém, který má hlavu a patu. Přišla, setkala, viděla, slyšela a zjistila, že problémy se dají snadno řešit. Velké díky, stálo to za to! 11 12

13 sekce vzdělávání Standardy kvality sociálních služeb v praxi V květnu 2011 jsme úspěšně ukončili projekt Standardy kvality sociálních služeb v praxi. Od ledna do dubna probíhaly konzultace, které navazovaly na předchozí vzdělávání ve 13 organizacích poskytujících sociální služby po celé ČR. Velkou radostí pro nás byly výsledky hodnocení nezávislou agenturou Navreme Boheme, která zpracovala závěrečnou evaluační zprávu o průběhu projektu. Z této zprávy uvádíme výběr citací ze shrnutí: Projekt správně formuloval většinu svých nástrojů a po fázi, kdy se vyjasnilo a zpřesnilo očekávání zúčastněných organizací, se ve většině případů podařilo vytvořit takové modely spolupráce, které v daných podmínkách optimálně rozvíjely existující potenciál s tím, že byly minimalizovány případné negativní dopady vyplývající z časového vytížení zaměstnanců. Projekt ukázal význam managementu kvality a profesionalizace a zkvalitňování středního článku řízení v sociálních službách. V jeho rámci byla získána řada zkušeností se zaváděním standardů kvality, změnami systému řízení a způsoby, jak pracovat s managementem i zaměstnanci v rámci procesu tvorby standardů kvality. Výsledky evaluace projektu společně s představením zkušeností lektorů a zúčastněných organizací byly prezentovány na závěrečném workshopu pro odbornou veřejnost, kterého se zúčastnilo 150 účastníků včetně zástupců inspektorů a pracovníků MPSV. V rámci workshopu měli účastníci možnost si ve skupinách vyzkoušet ochutnávky z práce našich lektorů. Standardy kvality sociálních služeb v praxi II V červnu 2011 jsme začali realizovat projekt Standardy kvality sociálních služeb v praxi II. Tento projekt je vylepšeným opakováním předchozího projektu. Projekt poskytuje komplexní podporu v zavádění standardů kvality sociálních služeb 21 sociálním službám po celé ČR, které jsou poskytovány 8 organizacemi. V přípravné fázi projektu tým lektorů připravoval školící materiály a zajišťovali jsme organizační záležitosti projektu. Od září se rozběhla školení, v rámci kterých bude veškerý personál zúčastněných služeb proškolen ve standardech kvality sociálních služeb. V letech 2012 a 2013 budou v projektu navazovat školení managementu zúčastněných organizací a konzultační podpora při sestavování a realizaci plánů implementace standardů kvality jednotlivých služeb. Projekt je podpořen: 11 13

14 Výkaz zisku a ztráty k Náklady Výrobní spotřeba Spotřeba materiálu Spotřeba energie z toho Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady z toho Mzdové náklady Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady Náklady celkem Výnosy Výkony Přijaté příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření bude uložen na spořící účet a využit na plánované aktivity v dalších letech. Připravujeme se tak na ukončení dotací z evropského sociálního fondu a na stále menší dotace od státu. 14

15 Struktura nákladů % 11 % 3 % 1 % Struktura výnosů % 5 % 16 % 21 % 13 % 22 % 48 % 25 % Spotřeba materiálu Nároková položka Úřad práce Cestovné Dotace MPSV Náklady na reprezentaci Příjmy od klientů Ostatní služby Fondy EU Mzdové náklady Dary Zákonné sociální náklady Vlastní činnost

16 DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DARY: ACR auto, a.s. ADEUS s.r.o. AGRO-LA spol.s.r.o. AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Andante CS s.r.o. Anglo česká s.r.o. ARSTAV s.r.o. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Balonem CZ s.r.o. Barrandov Studio a.s. BARX ENERGY s.r.o. Basketbalový klub Jindřichův Hradec Bohemia Stone Spedition s.r.o. BORA spol. s r.o. Brož Jaroslav COOP THERM spol.s.r.o. CUSTODIA JH s.r.o. Čalounictví Miloš Hummel ČERPADLA NEPTUN spol. s r.o. Česká pojišťovna a.s. Čipos spol. s.r.o. ČPP, a.s. DK Open spol.s.r.o. DVEŘE OKNA u Světa Třeboň s.r.o. EKOEKO s.r.o. ELZY spol. s r.o. ENERGETICKÉ CENTRUM s.r.o. Filuna s.r.o. FIRE-COM spol.s r.o. FOPO II s.r.o. Fruko-Schulz s.r.o. Glazing autodíly s.r.o. Glazing AUTOSKLO s.r.o. HC Mountfield a.s. HVP, a. s. Infrazet a.s. Ing. Marie Dvořáková Intemo s.r.o. Iveta Patáková IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. Jan Chvojka TEPELNÉ IZOLACE JHComp s.r.o. JI-CHEM CZ s.r.o. JINOS-AGRO s.r.o. Jiří Dráb Pharmallerga JUDr. Vladimír Koubek, advokát Karel Nekut, Hostinec U Nekutů Kovářová Jitka KUHN-MT, s.r.o. Květinářství ZVONEK Lesostavby Třeboň, a.s. Lesy České republiky, s.p. LIPNO SERVIS s.r.o. M-line a.s. Martin Andrusiv MĚSTO KARDAŠOVA ŘEČICE Mgr. Ing.Tomáš Drnek Mirka Holečková MONZO, kuchyňské studio MT-Energie Česká republika s.r.o. Netradiční dárky, s.r.o. NILO s.r.o. Oáza klidu Obec Pluhův Žďár OKNO-PLAST PN s.r.o. Ovis-Land spol. s r.o. P Homeplus s.r.o. PERM CB s.r.o. Petr Kadlec PEVNÝ A SPOL. s.r.o. PhDr. Vladimír Forst 16

17 Plzeňská pivnice Pohoda servis spol. s r.o. POLLMANN CZ s.r.o. PORTUS Praha o.s. Postele pro zdravý spánek s.r.o. PROFILES Progres PSV,s.r.o. Prompt2 servis v.o.s. Pronovo, s.r.o. Propom s.r.o. PROTYNA s.r.o. RADEK HAVLÍN zeměměřická kancelář s.r.o. REALITY CHMELAŘ s.r.o. Rodinný pivovar Bernard, a. s. Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. SAG a.s. Sedlačík s.r.o. SETERM CB a.s. Shape Design s.r.o. SLABÝ & spol. s r.o. za nepřímou podporu městské části Praha 1, Praha 2, Praha 5 a Praha 13 SOME s.r.o. SONING Praha,v.z. SONIT SOS-KUBEŠ stavebně obchodní spol. s r.o. Stavební bytové družstvo STAVISERVIS, spol. s r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. ŠTROB &,spol. s r.o. Šupina a Šupinka s.r.o. TOPTRANS EU, a.s., organizační složka Treservis s.r.o. TSH PLAST s.r.o. TUPA spol. s r.o. U+M Servis s.r.o. Václav Fencl Vítězslav Malý VK SERVIS JH s.r.o. Vlastimil Kostka VODNÍ ENERGIE,s.r.o. Výstavba plynovodů, spol. s r.o. České Budějovice WAY project s.r.o. Web4U s.r.o. WindowStar s.r.o. Zahradní centrum Filuna s.r.o. ZC s.r.o. Zemědělské služby Dynín, a.s. ZEPPY s.r.o. ZOOBUTIK chovatelské potřeby ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o. DĚKUJEME ZA VĚCNÉ DARY: Alena Helmichová BIKE SPORT JOMA Bohemia Regent a.s. BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec a.s. CBoffice s.r.o. CENTR JH s.r.o. Česká spořitelna, a.s. Čínská restaurace Shanghai ČSAD Jindřichův Hradec a.s. ELEKTRO Bočková s.r.o. Ferenčík, s.r.o. Fiera a.s. Hotel Vajgar Informační centrum města Jindřichův Hradec Ing. Lubomír Černý Ing. Martin Prášek Jednota,spotřební družstvo Jindřichův Hradec JH OIL, s.r.o. JH markt, a.s. JHComp s.r.o. Jihotvar výrobní družstvo 17

18 Jarošov nad Nežárkou Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Jirsa Pavel Kapitán JH, s.r.o. Koranda Pavel Kostelecké uzeniny a.s. Kovářová Jitka KRACEN s.r.o. KSB TRADE s.r.o. Kůrková Jana LIBOR NOVÁK s.r.o. Penzion a restaurace Gentleman Pizzeria Padrino Postl-Nábytek, spol. s r.o. Relax Vajgar s.r.o. Restaurace a hotel Bílá paní s.r.o. Restaurace Černej Pták Restaurace u Papoušků Rostislav Tůma SANTAL spol. s r.o. SIKO - Z s.r.o. Stavounion, akciová společnost Trvalková školka Florianus Ing. Radovan Hájek UniCredit Bank Czech Republic, a.s. WIKI spol. s r.o. Wilitex s.r.o. Zahradní centrum Klíma Petr, Ing. Zahradnictví Miroslav Malík Zemědělské družstvo Radelo Zemědělské družstvo Rodvínov Zuzana Kořínková Mediální partneři Česká rozhlas České Budějovice Česká televize FILIP Media, a.s. IMM-Media s.r.o. Jindřichohradecká televize s.r.o. Jindřichohradecký deník Jindřichohradecký zpravodaj NEON RAIN tiskárna s.r.o. Reklama MEŠ ŽURNÁL DĚKUJEME všem přátelům, partnerům, dobrovolníkům a členům Klubu přátel Proutku. Ing. František Budárek Ing. Miloš Drdák Iveta Brabcová Jan Meisl Jan Nový Jan Šrámek Julius Müller Ladislava Kadlecová Lucie Sosková Lucie Vodrážková Marcela Kozová Marie Dvořáková Marie Sýkorová Pavla Vodrážková Radek Bureš Radim Vojta Roman Čada Václava Šťastná Věra Vidourková Eva Brejžková Eva Píchová Eva Reisnerová Hanka Brožková chráněné bydlení Plasná 18

19 Irena Novotná Iveta Brabcová Jarka Čiháková Jitka Kůrková kolektiv Mateřské školky Kardašova Řečice Kubíčková Lenka Burdová Marta Stránská Petra Šterclová Radka Plucarová Renata Mašková Romana Mikešová Vlasta Benešová Zdeňka Brabcová Děti 3. mateřské školy J.H. KOŤATA Dudácká muzika DUHA HAKUNA MATATA JAVOR folklorní soubor Lomnice n. Luž. Machovo žesťové kvarteto K. Řečice Martin Měkuta Mgr. Alena Šímová Mirek Šachl NOVA DOMUS ze ZŠ Štítného J.H. Pepa Nejedlý kytarista Petr Kadlec Před-po školička Mgr. Sassmannové Soubor ZANOTY Taneční soubor IŠTÁR Teátr Víťi Marčíka Téměř divadelní společnost Viktor Pirošuk Václav Koubek harmonikář Adam Brus Anna Kelblerová Dáša Brusová Dáša ml. Brusová Edita Mudrová Česká spořitelna, a.s. Eva Reisnerová Filip Čermák Hana Horká Česká spořitelna, a.s. Hanka a Pavel Šteflovi Hanka Brožková Honza Hána Ivana Bačáková Ivetka Brabcová Jana Chytrová Jana Kelblerová kolektiv Kooperatvy z J. Hradce Lada Nejedlá Lenka Burdová Libor Kamenický Lukáš Mouca Marek Pflug Marie Marečková Marta Horňáčková Martin Heger Michaela Skládalová Michal Kandl Miloš Heger Pavel Heger Pavlínka Kněžínková Petr Kostečka Radka Plucarová Renata Demeterová Robert Pflug Romana Krajcrová Romana Mikešová Terezka Kelblerová Tomáš Menčík Tomáš Sláma Česká spořitelna, a.s. Vít Hašek 19

20

Milí přátelé a příznivci Proutku,

Milí přátelé a příznivci Proutku, Výroční zpráva 2014 Milí přátelé a příznivci Proutku, rok 2014 byl pro Proutek rokem výročním již 10 let poskytujeme lidem s mentálním postižením podporu v chráněném bydlení. Toto výročí jsme oslavili

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Výroční zpráva 2008. Proutek, občanské sdružení Plasná 3 378 21 Kardašova Řečice. www.proutek.cz

Výroční zpráva 2008. Proutek, občanské sdružení Plasná 3 378 21 Kardašova Řečice. www.proutek.cz Výroční zpráva 2008 Proutek, občanské sdružení Plasná 3 378 21 Kardašova Řečice www.proutek.cz telefon: 384 382 028 proutek@proutek.cz sbírkový účet: 9000028661/7940 ÚVODNÍ SLOVO V uplynulém roce jsem

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. Statutární orgány společnosti Mela o.p.s. je řízena: Členové dozorčí rady společnosti Ředitelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Výro č ní zpráva 2009

Výro č ní zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Lidé v občanském sdružení TIŠICKÉ KLUBko 3. Důležité události v historii 4. Akce v roce 2009 5. Finanční zpráva o hospodaření za rok 2009 6. Plány pro rok 2010

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Reference, hodnocení služeb Madio

Reference, hodnocení služeb Madio Reference, hodnocení služeb Madio MADIO z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí, nabízí velké množství kvalitních služeb v oboru vzdělávání a prevence rizikového chování u dětí a mládeže v mateřských,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz Provozovatel: Občanské sdružení IZAP www.slunecnicezlin.cz IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi. Založeno v roce 1992 za účelem smysluplného trávení volného

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015.

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. MEDIALIZAČNÍ PLÁN TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. Velká : Malá : I. Individuální projekt služeb v KK, uživatele.

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA RODIČE PRO ŠKOLU Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 Obsah: Charakteristika sdružení Rada rodičů školy Plán spolupráce Dlouhodobé cíle pro rok 2014 Plán akcí Evaluace plnění dlouhodobých

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS PS INFORMUJÍ 2, 5 PS SPOLEČENSKY 3 INFOKONTEJNER čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 PS ZAMĚSTNANCŮM 7 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS INFOKONTEJNER 01 2014 ČTVRTLETNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014

Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014 Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014 Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: L. Adamcová, F. Rytina, V. Vítů, J. Vosejpková, H. Žaludová, L. Dočkal, P. Dočkal, I. Karbanová,

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva. Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně

Výroční zpráva. Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně Výroční zpráva Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně za rok 2010 Nejsme myslící bytosti, které mají emoce, ale jsme citlivé bytosti, které myslí. Vážení přátelé, A.R.Damasio americký neurolog

Více

Finanční zpráva MAS Krkonoše za rok 2011

Finanční zpráva MAS Krkonoše za rok 2011 Finanční zpráva MAS Krkonoše za rok 2011 Hospodaření MAS: Stav pokladny k 31.12.2011 8 572 Kč Na účtě k 31.12.2011 19 921 Kč Pohledávky MAS k 31.12.2011 (půjčka) - 351 000 Kč Náklady: Výdaje MAS Dodavatel

Více

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace Výroční zpráva 2005 Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec příspěvková organizace Otín Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212 Telefon: 384 320 325 E-mail: bobelovka@esnet.cz Standardy

Více

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Závěrečná zpráva k projektu Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Název předkládající organizace: Zdravý Rožnov Sídlo: Zemědělská 572, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm telefon, fax, E-mail, www:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Název objektu IČO Adresa Telefon E-mail WWW

Název objektu IČO Adresa Telefon E-mail WWW AAC&S 28065531 Otín 116, Jindřichův Hradec AC Corporate a.s. 25485491 Růžová 7, Jindřichův Hradec ALU - INOX 26087901 Tovární 171, Nová Bystřice 37833 Antonín Kaška 11326581 Dělnická 259/III, Jindřichův

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 200/20 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 V Zápolí 250/2, Praha 4, 4 00 e-mail: specialniskola@volny.cz www.tvojeskolicka.cz V ničem se nedejte ovládat ctižádostí

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Výroční. zpráva. Občanské sdružení Madio

Výroční. zpráva. Občanské sdružení Madio 2011 zpráva Občanské sdružení Madio vydává pravidelně výroční zprávy. Tato výroční zpráva se ohlíží za rokem 2011. Madio touto formou informuje veřejnost o své činnosti a o plnění jeho základního cíle:

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 Obsah Obsah... 2 Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více