obsah, úvodní slovo Vážení a milí přátelé Proutku, úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah, úvodní slovo Vážení a milí přátelé Proutku, úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011

2 obsah, úvodní slovo úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná chráněné bydlení Proutek Jindřichův Hradec chráněná dílna benefiční akce sekce vzdělávání hospodaření poděkování Vážení a milí přátelé Proutku, držíte v rukou výroční zprávu našeho sdružení za rok Tento rok byl pro nás plný změn, které se týkaly především personální situace. Tou největší změnou byla výměna na pozici ředitele. Jsem na této pozici právě rok. Musím říci, že cítím velikou podporu ze strany celého týmů pracovníků Proutku. Jejich úsilí a odhodlanost naplňovat vize a poslání Proutku mi pomohla zvládnout tuto nelehkou roli. V předchozích letech jsme stále rozšiřovali naše služby pro lidi s mentálním postižením. Rok 2011 byl pro nás rokem, kdy se nové věci usazovaly a zlepšovaly svou kvalitu. Díky našim sponzorům, přátelům a zaměstnancům, kteří věří, že naše cesta je správná, jsme mohli prožít krásný a úspěšný rok. Bez jejich přízně bychom nemohli dělat nic z toho, co děláme. Jak jsme tento rok prožívali, se dozvíte na následujících stránkách. Bc. Kamila Tomšíková ředitelka sdružení 11

3 organizační struktura SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ Marek Růžička, Jan Hošek, Juliana Vondrušková, Petr Svoboda, Jaroslava Paštiková, Marie Šimralová, Martin Šimral, Zuzana Hošková, Justýna Švandová, Jiří Švanda, Petr Kostečka, Jan Kostečka, Jan Rudolf Shromáždění členů sdružení je nejvyšším orgánem sdružení. Schází se 2 ročně kontroluje a schvaluje činnost sdružení a volí všechny ostatní orgány sdružení (výbor a ředitel). VÝBOR SDRUŽENÍ Jaroslava Paštiková, Petr a Jan Kostečkovi, Petr Svoboda předseda sdružení. (do ) Jaroslava Paštiková, Marie Šimralová, Martin Šimral, Petr Kostečka předseda sdružení. (od ) Výbor sdružení je výkonným orgánem, který kontroluje v souladu s usneseními shromáždění činnost ředitele sdružení a zástupce ředitele sdružení. Výbor tvoří čtyři členové, které volí shromáždění. Výbor volí ze svého středu předsedu. Předseda řídí činnost výboru a svolává jeho zasedání. Členové shromáždění a výboru dělají svou činnost ve sdružení dobrovolně a ze svého přesvědčení. Nejsou zaměstnanci sdružení a za svou práci nepobírají žádnou mzdu ani odměnu. Většina z nich jsou zakladatelé sdružení a nositelé myšlenky celého sdružení. Za jejich činnost jim moc děkujeme a vážíme si jich. ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ Kamila Tomšíková ředitelka sdružení Věra Pragerová (roz. Petráková) vedoucí služeb, zástupkyně ředitele Růžena Blažková finanční a projektová manažerka (do října) Martin Stejskal finanční a projektový manažer (od října) Hana Hřebíková (do prosince), Andrea Nováková (od prosince), Pavlína Ježková fundraiserky Helena Krahulíková asistentka fundraisingu a vnějších vztahů Jan Kostečka vedoucí školící sekce Veronika Ingrová projektová manažerka pro školící sekci Denisa Čejnová vedoucí dílny, pracovní mistr ve chráněné dílně (do května) (nastoupila na mateřskou dovolenou) Milena Tretterová vedoucí dílny, pracovní mistr ve chráněné dílně (od května) Jana Kůrková, Zuzana Marková vedoucí bytů chráněné bydlení Roman Urban, Jarmila Vlášková pracovní mistři ve chráněné dílně Zuzana Albrechtová, Čestmír Špika (do srpna), Jana Halámková (od srpna), Petra Nejedlá, Marie Marečková (do srpna), Ivana Vachalcová (od srpna), Marcela Bitalová, Dana Helebrantová, Veronika Čepeláková (v současné době na mateřské dovolené) asistenti chráněného bydlení Externí spolupracovníci: Jiřina Svobodová, Eva Kudrnová, Dita Vojířová, Lada Furmaníková, Jan Paleček, Tomáš Masopust, Karel Novák, Petra Kutálková, Helena Kožíšková, Lena Tomšů, Blanka Honusová, Jana Křížková, Jan Kroupa, Daniel Kaucký lektoři vzdělacích programů Kateřina Vrtělová, Jan Hesoun, Michael Chytrý, Jan Šikl, Milan Kinkor externí supervizoři Jan Kroupa konzultant strategického plánování Plasná 3, p. Kardašova Řečice, PSČ: telefon: , IČO: sbírkový účet: /

4 Chráněné bydlení Proutek Plasná Naše chráněné bydlení se nachází na statku v Plasné u Kardašovy Řečice. Smysl námi poskytované služby je naučit lidi s mentálním postižením žít mezi lidmi bez postižení. Většina klientů zde žije celoročně. Každý klient tu má svůj pokoj své soukromí. Klienti se na statku starají o kočky, kozy a ovce. Klientům poskytujeme asistenci téměř ve všech potřebných úkonech běžného života. S klienty navštěvujeme lékaře, nakupujeme, doprovázíme je za kulturou, jezdíme s nimi na výlety, vyřizujeme úřední záležitosti atd. Naše klienty také učíme počítat a to hlavně v souvislosti s plánováním jejich finančních výdajů. Největším oříškem je pro nás učit klienty vhodně komunikovat se svým okolím. Odměnou za naši práci v minulém roce nám je např. to, že jeden z našich klientů přestal automaticky používat tykání a začal se cizích lidí slušně ptát, zda jim může začít tykat. Jeden z našich klientů v minulém roce začal pravidelně navštěvovat místní knihovnu v Jindřichově Hradci, kde si půjčuje knihy i CD. Zpočátku ho doprovázela asistentka, ale dnes už vše zvládne sám i s předchozím výběrem CD na počítači. Přesně to je pro náš tým vždy největší odměnou když už nás klient nepotřebuje. A pro klienta jsou tyto situace důležité především v tom, že posilují jeho sebevědomí a sebedůvěru. Abychom se mohli každoročně radovat z úspěchů našich klientů, je nutné pracovat ve fungujícím a sehraném týmu. Díky projektu financovaného EU každý člen našeho týmu zažil v uplynulém roce několik školení, kurzů, konzultací a supervizí. Také díky této zkušenosti a tomuto projektu jsme se mohli začít věnovat revizi našich standardů a vytváření nových metodik, které nám k dobré práci stále chyběly. Celý současný tým udělal v této věci hodně práce a patří mu za to velký dík. V roce 2011 bydlelo na statku 5 klientů a klientek s lehkým až středně těžkým mentálním postižením ve věku od 33 do 47 let.

5 Chráněné bydlení PROUTEK Jindřichův Hradec Chráněné bydlení PROUTEK Jindřichův Hradec je celoroční pobytová sociální služba pro dospělé lidi s mentálním postižením. Tito lidé žijí v samostatných bytech v panelových a bytových domech v sousedství občanů Jindřichova Hradce. Za pomoci pracovníků se učí samostatnému životu. Rok 2011 byl pro chráněné bydlení v Jindřichově Hradci především rokem, který přinesl spoustu novinek. Částečně se změnil tým asistentů, tým se také více věnoval sestavování metodik, které přinášejí podporu nejen asistentům, ale i klientům. Především se však tým snažil podporovat klienty v tom, aby se naučili další dovednosti, které jim pomáhají v jejich osamostatňování. Chráněné bydlení si prošlo důležitým obdobím práv a povinností, kdy se klienti naučili více se ozývat, pokud měli pocit, že někdo porušuje jejich práva, ale zároveň se museli i naučit, že také ostatní mají svá práva a je potřeba se navzájem respektovat. Někteří i zjistili, že pokud porušují nějaké povinnosti, musí se pak vyrovnat s důsledky, které toto jednání přinese. Některým klientům se podařilo najít ztracené členy rodiny a navázat s nimi bližší kontakt. Klienti se také naučili využívat některé nové způsoby komunikace přes internet (Lidé.cz, Facebook, Skype ). Aby tým asistentů byl kvalitní podporou pro klienty, účastnili se asistenti různých školících akcí. Hlavním tématem bylo, jak pracovat s právy a povinnostmi klientů; jak přizpůsobit komunikaci lidem, kteří mají potíže s porozuměním (jednoduchá verbální komunikace, alternativní způsoby psaných dokumentů); první zdravotnická pomoc; způsobilost k právním úkonům. Provoz chráněných bydlení je podpořen: V roce 2011 bydlelo ve 4 chráněných bytech celkem 12 klientů. Na konci roku se 2 odstěhovali, protože se uvolnilo místo v jiném chráněném bydlení, které bylo blíže jejich rodinám a známým (Brno, Ostrava).

6 Chráněná dílna Posláním chráněné dílny Proutek je nabízet zaměstnání lidem s mentálním postižením, kteří se nemohou uplatnit na běžném trhu práce. Tím přispívá k jejich začlenění do společnosti. Zaměstnanci chráněné dílny jsou zaměstnáni na pracovní smlouvu, pracují na zkrácený pracovní úvazek a za svou práci pobírají mzdu. Proutek provozuje chráněnou dílnu již 5. rokem. V roce 2011 jsme se soustředili nejen na rozvoj manuálních dovedností zaměstnanců, ale také na trénink různých sociálních dovedností, potřebných k začlenění do běžné společnosti, jako jsou: pravidelnost pracovní docházky, včasné hlášení dovolené, pečlivost při vykonávání zadané práce, schopnost domluvit se při týmové práci. I v těchto oblastech jsme zaznamenali pokroky a nadále v nich pokračujeme. V dílně vyrábíme látková zvířátka, panenky a tašky, ručně malovaná trička, glycerinová mýdla s bylinkami, které si na statku sami pěstujeme. Věnujeme se i drobné dřevovýrobě (dřevěné misky, chrastidla, bubínky, kazety na mýdla), zakázkové výrobě a pomocným pracím mimo dílnu. V průběhu roku 2011 se zvýšila poptávka po výjezdním týmu, v období duben říjen 2011 vyjížděl pracovní tým na zakázky prakticky každý pracovní den. Jednalo se hlavně o sečení a úklid trávy nebo úklidové práce v prostorách firemních areálů či zahrad soukromých osob. Nadále pokračuje spolupráce s firmou na expedici dřevěných pelet, kam nyní jezdíme 2x týdně po celý rok, zaměstnanci se dobře 6

7 zapracovali a jsou schopni dílčí práce vykonávat samostatně. V roce 2011 chráněná dílna zhotovila 21 velkých zakázek pro různé firmy z celé republiky, komisní prodej se povedlo rozšířit na 21 obchodů a nadále pokračuje internetový prodej na stránkách V předvelikonočním a předvánočním čase jsme se též účastnili trhů, kde se nám povedlo prodat výrobky a navázat přátelství s dalšími dílnami. Sortiment výrobků se snažíme stále rozšiřovat, aby se naši zaměstnanci učili novým dovednostem a dále se rozvíjela činnost dílny. V průběhu roku 2011 do chráněné dílny nastoupilo 6 nových zaměstnanců a další zaměstnanci si upravili úvazek tak, aby to vyhovovalo jejich potřebám. V chráněné dílně pracovalo k celkem 19 žen a mužů s mentálním postižením. Přichází z domovů či ústavů sociálních služeb, z chráněných bydlení o. s. Proutek nebo dojíždí do zaměstnání z rodin. Na provoz chráněné dílny přispěli: 7

8 projekt v chráněném bydlení Komplexní přístup ke kvalitě v Rolničce a Proutku V roce 2011 jsme pokračovali v realizaci projektu Komplexní přístup ke kvalitě v Rolničce a Proutku, který je zaměřený na zkvalitňování sociálních služeb v chráněných bydleních v Plasné a v Jindřichově Hradci, které poskytuje Proutek, občanské sdružení. A v sociálních službách partnera projektu Diakonie ČCE Středisko Rolnička v Soběslavi, zde se jedná o chráněné bydlení, centrum denních služeb pro děti a mladistvé a centrum denních služeb pro dospělé. Celý rok všechny zapojené služby pečlivě pracovaly na realizaci plánů implementace standardů kvality sociálních služeb. V rámci projektu jsme vytvořily vzdělávací plány pracovníků. Naši pracovníci absolvovali různé kurzy, konzultace od odborníků a jiné školící akce. Vzdělání zaměstnanců je důležitým nástrojem zvyšování kvality služeb pro klienty. Za pomoci konzultací s odborníky jsme také vylepšovali dokumenty, které zachycují naši dobrou praxi a podle kterých se řídíme při poskytování služeb. Projekt skončí v červnu Projekt je financován Evropským sociálním fondem v ČR z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 11 8

9 Náš nejlepší komunikační prostředek jsou akce pro veřejnost. Prostřednictvím nich s radostí ukazujeme, co jsme dokázali a kam směřujeme. Koledování s Proutkem Koledování proběhlo na Zelený čtvrtek v obcích Kardašova Řečice, Pluhův Žďár, Klenov a Mnich. Nejtěžší z celé akce bylo zajištění dostatečného množství dobrovolníků a i když jsme zapojili členy rodin a kamarády, bylo nás o 2 koledníky méně než v loňském roce. Nakonec přes těžký začátek jsme byli odměněni nejen teplým slunečným počasím, ale i výtěžkem o Kč vyšším než v předcházejícím roce. Ve sbírkových kasičkách bylo celkem Kč. Výtěžek putoval na sbírkový účet a bude využit na provoz a rozšiřování našich služeb. Dobrovolníkům jsme poděkovali skromným občerstvením a dárkem mýdlem z chráněné dílny. Akce CIHLA v Jižních Čechách Proutek o. s. se v roce 2011 stal jihočeským partnerem celonárodní benefiční Akce cihla již po osmé. Zajišťoval prodej a malování benefičních cihel v Českých Budějovicích, v Hluboké nad Vltavou a v Jindřichově Hradci. Zahájení celé akce proběhlo v polovině června v Českých Budějovicích za podpory hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, vystoupení bubínkového orchestru Hakuna Matata a taneční skupiny IŠTÁR. Svým loutkovým představením pro děti podpořila akci i TÉMĚŘ DIVA- DELNÍ SPOLEČNOST z Českých Budějovic. Po 14 dnech se prodej přestěhoval k zámku do Hluboké nad Vltavou a k zámku do Jindřichova Hradce. Výtěžek Kč byl použit na provoz a rozšiřování služeb pro lidi s mentálním postižením. V tomto roce jsme připravili změnu, která se vyplatila. Snížili jsme celkový počet stánkodní z 97 na 60, snížili celkové náklady a díky pečlivému výběru brigádníků na stánky byl výtěžek téměř ve stejné výši jako v roce

10 Velikonoční Otevřený dvůr V sobotu jsme přivítali kolem 1500 návštěvníků na druhém velikonočním Otevřeném dvoře. Čekaly na ně nejen výrobky z chráněných nebo sociálně terapeutických dílen, ale i od zručných řemeslníků. Někteří z nich předváděli své řemeslo jako připomenutí lidových tradic: kovář, přadlena, hrnčíř a řezbář. Velký zájem byl o guláš a sladké dobroty od našich tradičních pekařek, které byly brzy prodané. Opět se pekly nejen housky a vafle, ale nově také naložené maso a uzené ryby z UDÍRNY a prodávali se velikonoční kapři přímo z kádě. Velmi důležitá byla práce 27 dobrovolníků, kterých bylo o 7 více než vloni. Věnovali se vítání návštěvníků u vchodu, dětem v tvořivém koutku, pečení housek a vaflí, prodeji buchet a guláše, ohřívání párků a vydávání dárků za příspěvek do sbírkové kasičky. V programu se představili tanečníci z folklórního souboru JAVOR, dudácká muzika DUHA, harmonikář Vašek KOUBEK, vokální soubor ZANOTY, HAKUNA MATATA s tanečním souborem IŠTÁR, KOŤATA ze 3. MŠ a loutkovou pohádku zahrála TÉMĚŘ DIVADELNÍ SPOLEČNOST z Č. Budějovic. Všichni účinkující vystoupili bez nároku na honorář. Celkový příspěvek do sbírkové kasičky od návštěvníků činil Kč a byl zdvojnásoben za přispění Nadace Divoké husy. Vánoční Otevřený dvůr V mírně mrazivém počasí se předvedl OTEVŘENÝ DVŮR se svou desetiletou tradicí stále se rozšiřující nabídkou výrobků, vystoupení a občerstvení. Připravili jsme 35 stánků, ozvučený program, horké nápoje, soutěž o víkendový pobyt v penzionu Andělský dvůr a drobné dárky za příspěvek do sbírkové kasičky. Rekordní počet návštěvníků byl odměnou za celodenní práci 27 dobrovolníků a 8 zaměstnanců. Poskytli jsme prostor dalším chráněným a sociálně terapeutickým dílnám z okolí, aby mohly prodávat svoje výrobky. Přehlídku hudebních vystoupení zahájil žesťový kvartet pana Macha, dále vystoupily děti z PŘED-PO školičky Mgr. Sassmannové, sbor NOVA DOMUS ze ZŠ Štítného, HAKUNA MATATA, loutkové divadlo Víti Marčíka a s kytarou Pepa Nejedlý. Vnesli do dvora nádhernou atmosféru na počátku adventního času. Díky velké propagaci médií nás navštívilo více než 2000 návštěvníků. Jejich celkový příspěvek byl Kč. Všichni účinkující vystoupili bez nároku na honorář. Za zviditelnění akce vděčíme především Jindřichohradecké televizi, Českému rozhlasu Č. Budějovice, Deníku Jindřichohradecka, měsíčníkům NEON a JINDŘICHOHRA- DECKÝ ZPRAVODAJ, ale také ČSAD Jindřichův Hradec. 10

11 Benefiční vystoupení Jak jsme obsluhovali jeden druhého Talk show slavného režiséra Jiřího Menzela a známého herce Pavla Nového proběhla v kulturním domě Střelnice v Jindřichově Hradci 2. září 2011 v podvečerním čase. Tito dva známí umělci přijali naše pozvání a připravili zábavné vystoupení bez nároku na honorář. V představení dominovala pohotovost a humor Pavla Nového, charizmatická osobnost pana režiséra Menzela zase vyzařovala klid a pohodu. Ve městě probíhaly souběžně další velké akce. Přesto byl výtěžek Kč pěknou podporou na provoz a rozšiřování našich služeb. Krátké setkání po skončení programu a poděkování oběma účinkujícím proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Deset haléřů z každého piva Bernard Rodinný pivovar Bernard a. s. věnoval Proutku deset haléřů z každé prodané lahve Jindřichohradecké jedenáctky prodané v podnikové prodejně Fruko Schulz. Milovníci piva, kteří si pro svůj oblíbený mok chodili právě do této prodejny, tak přispěli krásnou částkou Kč. HC Mountfield pro Proutek Firma Fruko Schulz a hokejový tým HC Mountfield již po několikáté podpořili o. s. Proutek charitativní akcí Tisícová trefa. Hokejisté HC Mountfield věnují za každý vstřelený gól do soupeřovy branky na domácím ledě 500 Kč vylosovanému divákovi a 500 Kč o. s. Proutku. Šek na částku Kč za sezónu 2010/2011 převzaly zástupkyně Proutku od partnera akce firmy Fruko Schulz dne v Budvar Aréně. Díky patří také jednomu z diváků, který svou pětistovku věnoval taktéž Proutku a tím celkovou darovanou částku zvýšil na Kč. Jako poděkování přinesl Proutek družstvu HC Mountfield maskota pro štěstí do další sezóny. Medvěda s hokejkou vyrobeného v chráněné dílně Proutek převzal manažer klubu Josef Zajíc. Děkujeme firmě Fruko Schulz a skvělému týmu HC Mountfield za nemalou přízeň a přejeme mnoho štěstí a spousty dalších gólů v síti soupeře! 11

12 sekce vzdělávání Sekce vzdělávání poskytuje školení a konzultace dalším organizacím poskytujícím sociální služby. Poskytujeme profesní podporu v oblastech práce s klientem, řízení kvality služeb a managemantu sociálních služeb. Realizujeme škálu otevřených kurzů i školení a konzultace na míru jednotlivým organizacím. Zaměřujeme se na oblast řízení kvality sociálních služeb, práce s klientem a manažerské dovednosti v práci s klientem. Proutek je vzdělávací instutucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V roce 2011 odpracovali naši lektoři a konzultanti 1607 hodin v rámci školení a 217 hodin konzultací. Největší zájem jsme zaznamenali u našich dvou nově vyvinutých kurzů Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů a Co, proč, kam a jak psát o uživatelích služby. Velmi úspěšně proběhla již tradiční Letní škola managementu v sociálních službách čtyřdenní interaktivní kurz pro manažery sociálních služeb na všech úrovních. Více než polovinu našich kurzů tvořily kurzy na míru realizované přímo u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Naše konzultační práce pak byla zaměřena na oblast managementu, struktur a procesů v organizacích a řízení kvality. Pro ilustraci uvádíme vybrané citace ze zpětných vazeb účastníků kurzů: Odjížděla jsem s pocitem dobře investovaných peněz. Netradiční, ale praktické! Moje očekávání od kurzu se více než naplnila. Svěží, vtipné, zajímavé, skvělé. Školení, které nemá KONKURENCI! Z chaosu se stal ucelený systém, který má hlavu a patu. Přišla, setkala, viděla, slyšela a zjistila, že problémy se dají snadno řešit. Velké díky, stálo to za to! 11 12

13 sekce vzdělávání Standardy kvality sociálních služeb v praxi V květnu 2011 jsme úspěšně ukončili projekt Standardy kvality sociálních služeb v praxi. Od ledna do dubna probíhaly konzultace, které navazovaly na předchozí vzdělávání ve 13 organizacích poskytujících sociální služby po celé ČR. Velkou radostí pro nás byly výsledky hodnocení nezávislou agenturou Navreme Boheme, která zpracovala závěrečnou evaluační zprávu o průběhu projektu. Z této zprávy uvádíme výběr citací ze shrnutí: Projekt správně formuloval většinu svých nástrojů a po fázi, kdy se vyjasnilo a zpřesnilo očekávání zúčastněných organizací, se ve většině případů podařilo vytvořit takové modely spolupráce, které v daných podmínkách optimálně rozvíjely existující potenciál s tím, že byly minimalizovány případné negativní dopady vyplývající z časového vytížení zaměstnanců. Projekt ukázal význam managementu kvality a profesionalizace a zkvalitňování středního článku řízení v sociálních službách. V jeho rámci byla získána řada zkušeností se zaváděním standardů kvality, změnami systému řízení a způsoby, jak pracovat s managementem i zaměstnanci v rámci procesu tvorby standardů kvality. Výsledky evaluace projektu společně s představením zkušeností lektorů a zúčastněných organizací byly prezentovány na závěrečném workshopu pro odbornou veřejnost, kterého se zúčastnilo 150 účastníků včetně zástupců inspektorů a pracovníků MPSV. V rámci workshopu měli účastníci možnost si ve skupinách vyzkoušet ochutnávky z práce našich lektorů. Standardy kvality sociálních služeb v praxi II V červnu 2011 jsme začali realizovat projekt Standardy kvality sociálních služeb v praxi II. Tento projekt je vylepšeným opakováním předchozího projektu. Projekt poskytuje komplexní podporu v zavádění standardů kvality sociálních služeb 21 sociálním službám po celé ČR, které jsou poskytovány 8 organizacemi. V přípravné fázi projektu tým lektorů připravoval školící materiály a zajišťovali jsme organizační záležitosti projektu. Od září se rozběhla školení, v rámci kterých bude veškerý personál zúčastněných služeb proškolen ve standardech kvality sociálních služeb. V letech 2012 a 2013 budou v projektu navazovat školení managementu zúčastněných organizací a konzultační podpora při sestavování a realizaci plánů implementace standardů kvality jednotlivých služeb. Projekt je podpořen: 11 13

14 Výkaz zisku a ztráty k Náklady Výrobní spotřeba Spotřeba materiálu Spotřeba energie z toho Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady z toho Mzdové náklady Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady Náklady celkem Výnosy Výkony Přijaté příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření bude uložen na spořící účet a využit na plánované aktivity v dalších letech. Připravujeme se tak na ukončení dotací z evropského sociálního fondu a na stále menší dotace od státu. 14

15 Struktura nákladů % 11 % 3 % 1 % Struktura výnosů % 5 % 16 % 21 % 13 % 22 % 48 % 25 % Spotřeba materiálu Nároková položka Úřad práce Cestovné Dotace MPSV Náklady na reprezentaci Příjmy od klientů Ostatní služby Fondy EU Mzdové náklady Dary Zákonné sociální náklady Vlastní činnost

16 DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DARY: ACR auto, a.s. ADEUS s.r.o. AGRO-LA spol.s.r.o. AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Andante CS s.r.o. Anglo česká s.r.o. ARSTAV s.r.o. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Balonem CZ s.r.o. Barrandov Studio a.s. BARX ENERGY s.r.o. Basketbalový klub Jindřichův Hradec Bohemia Stone Spedition s.r.o. BORA spol. s r.o. Brož Jaroslav COOP THERM spol.s.r.o. CUSTODIA JH s.r.o. Čalounictví Miloš Hummel ČERPADLA NEPTUN spol. s r.o. Česká pojišťovna a.s. Čipos spol. s.r.o. ČPP, a.s. DK Open spol.s.r.o. DVEŘE OKNA u Světa Třeboň s.r.o. EKOEKO s.r.o. ELZY spol. s r.o. ENERGETICKÉ CENTRUM s.r.o. Filuna s.r.o. FIRE-COM spol.s r.o. FOPO II s.r.o. Fruko-Schulz s.r.o. Glazing autodíly s.r.o. Glazing AUTOSKLO s.r.o. HC Mountfield a.s. HVP, a. s. Infrazet a.s. Ing. Marie Dvořáková Intemo s.r.o. Iveta Patáková IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. Jan Chvojka TEPELNÉ IZOLACE JHComp s.r.o. JI-CHEM CZ s.r.o. JINOS-AGRO s.r.o. Jiří Dráb Pharmallerga JUDr. Vladimír Koubek, advokát Karel Nekut, Hostinec U Nekutů Kovářová Jitka KUHN-MT, s.r.o. Květinářství ZVONEK Lesostavby Třeboň, a.s. Lesy České republiky, s.p. LIPNO SERVIS s.r.o. M-line a.s. Martin Andrusiv MĚSTO KARDAŠOVA ŘEČICE Mgr. Ing.Tomáš Drnek Mirka Holečková MONZO, kuchyňské studio MT-Energie Česká republika s.r.o. Netradiční dárky, s.r.o. NILO s.r.o. Oáza klidu Obec Pluhův Žďár OKNO-PLAST PN s.r.o. Ovis-Land spol. s r.o. P Homeplus s.r.o. PERM CB s.r.o. Petr Kadlec PEVNÝ A SPOL. s.r.o. PhDr. Vladimír Forst 16

17 Plzeňská pivnice Pohoda servis spol. s r.o. POLLMANN CZ s.r.o. PORTUS Praha o.s. Postele pro zdravý spánek s.r.o. PROFILES Progres PSV,s.r.o. Prompt2 servis v.o.s. Pronovo, s.r.o. Propom s.r.o. PROTYNA s.r.o. RADEK HAVLÍN zeměměřická kancelář s.r.o. REALITY CHMELAŘ s.r.o. Rodinný pivovar Bernard, a. s. Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. SAG a.s. Sedlačík s.r.o. SETERM CB a.s. Shape Design s.r.o. SLABÝ & spol. s r.o. za nepřímou podporu městské části Praha 1, Praha 2, Praha 5 a Praha 13 SOME s.r.o. SONING Praha,v.z. SONIT SOS-KUBEŠ stavebně obchodní spol. s r.o. Stavební bytové družstvo STAVISERVIS, spol. s r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. ŠTROB &,spol. s r.o. Šupina a Šupinka s.r.o. TOPTRANS EU, a.s., organizační složka Treservis s.r.o. TSH PLAST s.r.o. TUPA spol. s r.o. U+M Servis s.r.o. Václav Fencl Vítězslav Malý VK SERVIS JH s.r.o. Vlastimil Kostka VODNÍ ENERGIE,s.r.o. Výstavba plynovodů, spol. s r.o. České Budějovice WAY project s.r.o. Web4U s.r.o. WindowStar s.r.o. Zahradní centrum Filuna s.r.o. ZC s.r.o. Zemědělské služby Dynín, a.s. ZEPPY s.r.o. ZOOBUTIK chovatelské potřeby ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o. DĚKUJEME ZA VĚCNÉ DARY: Alena Helmichová BIKE SPORT JOMA Bohemia Regent a.s. BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec a.s. CBoffice s.r.o. CENTR JH s.r.o. Česká spořitelna, a.s. Čínská restaurace Shanghai ČSAD Jindřichův Hradec a.s. ELEKTRO Bočková s.r.o. Ferenčík, s.r.o. Fiera a.s. Hotel Vajgar Informační centrum města Jindřichův Hradec Ing. Lubomír Černý Ing. Martin Prášek Jednota,spotřební družstvo Jindřichův Hradec JH OIL, s.r.o. JH markt, a.s. JHComp s.r.o. Jihotvar výrobní družstvo 17

18 Jarošov nad Nežárkou Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Jirsa Pavel Kapitán JH, s.r.o. Koranda Pavel Kostelecké uzeniny a.s. Kovářová Jitka KRACEN s.r.o. KSB TRADE s.r.o. Kůrková Jana LIBOR NOVÁK s.r.o. Penzion a restaurace Gentleman Pizzeria Padrino Postl-Nábytek, spol. s r.o. Relax Vajgar s.r.o. Restaurace a hotel Bílá paní s.r.o. Restaurace Černej Pták Restaurace u Papoušků Rostislav Tůma SANTAL spol. s r.o. SIKO - Z s.r.o. Stavounion, akciová společnost Trvalková školka Florianus Ing. Radovan Hájek UniCredit Bank Czech Republic, a.s. WIKI spol. s r.o. Wilitex s.r.o. Zahradní centrum Klíma Petr, Ing. Zahradnictví Miroslav Malík Zemědělské družstvo Radelo Zemědělské družstvo Rodvínov Zuzana Kořínková Mediální partneři Česká rozhlas České Budějovice Česká televize FILIP Media, a.s. IMM-Media s.r.o. Jindřichohradecká televize s.r.o. Jindřichohradecký deník Jindřichohradecký zpravodaj NEON RAIN tiskárna s.r.o. Reklama MEŠ ŽURNÁL DĚKUJEME všem přátelům, partnerům, dobrovolníkům a členům Klubu přátel Proutku. Ing. František Budárek Ing. Miloš Drdák Iveta Brabcová Jan Meisl Jan Nový Jan Šrámek Julius Müller Ladislava Kadlecová Lucie Sosková Lucie Vodrážková Marcela Kozová Marie Dvořáková Marie Sýkorová Pavla Vodrážková Radek Bureš Radim Vojta Roman Čada Václava Šťastná Věra Vidourková Eva Brejžková Eva Píchová Eva Reisnerová Hanka Brožková chráněné bydlení Plasná 18

19 Irena Novotná Iveta Brabcová Jarka Čiháková Jitka Kůrková kolektiv Mateřské školky Kardašova Řečice Kubíčková Lenka Burdová Marta Stránská Petra Šterclová Radka Plucarová Renata Mašková Romana Mikešová Vlasta Benešová Zdeňka Brabcová Děti 3. mateřské školy J.H. KOŤATA Dudácká muzika DUHA HAKUNA MATATA JAVOR folklorní soubor Lomnice n. Luž. Machovo žesťové kvarteto K. Řečice Martin Měkuta Mgr. Alena Šímová Mirek Šachl NOVA DOMUS ze ZŠ Štítného J.H. Pepa Nejedlý kytarista Petr Kadlec Před-po školička Mgr. Sassmannové Soubor ZANOTY Taneční soubor IŠTÁR Teátr Víťi Marčíka Téměř divadelní společnost Viktor Pirošuk Václav Koubek harmonikář Adam Brus Anna Kelblerová Dáša Brusová Dáša ml. Brusová Edita Mudrová Česká spořitelna, a.s. Eva Reisnerová Filip Čermák Hana Horká Česká spořitelna, a.s. Hanka a Pavel Šteflovi Hanka Brožková Honza Hána Ivana Bačáková Ivetka Brabcová Jana Chytrová Jana Kelblerová kolektiv Kooperatvy z J. Hradce Lada Nejedlá Lenka Burdová Libor Kamenický Lukáš Mouca Marek Pflug Marie Marečková Marta Horňáčková Martin Heger Michaela Skládalová Michal Kandl Miloš Heger Pavel Heger Pavlínka Kněžínková Petr Kostečka Radka Plucarová Renata Demeterová Robert Pflug Romana Krajcrová Romana Mikešová Terezka Kelblerová Tomáš Menčík Tomáš Sláma Česká spořitelna, a.s. Vít Hašek 19

20

Milí přátelé a příznivci Proutku,

Milí přátelé a příznivci Proutku, Výroční zpráva 2014 Milí přátelé a příznivci Proutku, rok 2014 byl pro Proutek rokem výročním již 10 let poskytujeme lidem s mentálním postižením podporu v chráněném bydlení. Toto výročí jsme oslavili

Více

Výroční zpráva 2008. Proutek, občanské sdružení Plasná 3 378 21 Kardašova Řečice. www.proutek.cz

Výroční zpráva 2008. Proutek, občanské sdružení Plasná 3 378 21 Kardašova Řečice. www.proutek.cz Výroční zpráva 2008 Proutek, občanské sdružení Plasná 3 378 21 Kardašova Řečice www.proutek.cz telefon: 384 382 028 proutek@proutek.cz sbírkový účet: 9000028661/7940 ÚVODNÍ SLOVO V uplynulém roce jsem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace Výroční zpráva 2005 Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec příspěvková organizace Otín Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212 Telefon: 384 320 325 E-mail: bobelovka@esnet.cz Standardy

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz Provozovatel: Občanské sdružení IZAP www.slunecnicezlin.cz IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi. Založeno v roce 1992 za účelem smysluplného trávení volného

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Datum konání: 24. 9. 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Emilie Holubová, STP v ČR,

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1 Výroční zpráva 2011 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY. KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ

ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY. KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY VÝBĚROVÉ KOLO - 2. BŘEZNA 2015 KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ TOMÁŠ SMIČKA profesionální tanečník legendární skupiny DANCE 2XS RADEK JANDA zástupce

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 2012 ÚVODEM 3 2012 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo registrováno v červenci roku 2006 Sídlo a adresa: Bwindi Orphans. o.s. Hlinky 116 603 00 Brno ORGANIZAČNÍ

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu DĚTI A RODINA za rok 2012

Výroční zpráva Nadačního fondu DĚTI A RODINA za rok 2012 Výroční zpráva Nadačního fondu DĚTI A RODINA za rok 2012 Preambule My, kteří můžeme dát něco z našich přebytků, buďme sounáležití a pomůžeme lidem okolo nás, kteří jsou potřební Zřizovatelé nadačního fondu

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Plasná 3 Kardašova Řečice PSČ 378 21 telefon: e-mail: www.proutek.cz IČO: sbírkový účet:

Plasná 3 Kardašova Řečice PSČ 378 21 telefon: e-mail: www.proutek.cz IČO: sbírkový účet: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Plasná 3 Kardašova Řečice PSČ 378 21 telefon: 384 382 028 e-mail: proutek@proutek.cz www.proutek.cz IČO: 7080 5831 sbírkový účet: 9000028661/7940 Úvod Úvodní slovo Vážení přátelé Proutku,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva. Rytmus D., o.p.s., Rumburk R Y T M U S

Výroční zpráva. Rytmus D., o.p.s., Rumburk R Y T M U S Výroční zpráva Rytmus D., o.p.s., Rumburk 2014 R Y T M U S SLOVO ÚVODEM Mílí přátelé, tak jsme tu zase, abychom vás seznámili s činností naší organizace. V loňském roce jsme zažili v naší organizaci velké

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 Centrum Mariapoli Vinoř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 SR pracovala v tomto složení: Věra Rašková (předsedkyně), Kamil Kalina (1. místopředseda), Marie Pečená (2.

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Potravinová banka Vysočina, o. s.

Potravinová banka Vysočina, o. s. Potravinová banka Vysočina, o. s. Sídlo: Pivovarská 1223, 584 01 Ledeč nad Sázavou Sklad: Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou www.potravinovabanka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Podpořili nás STAVONA Jihlava, spol.

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Háta, o.p.s. www.hata-ops.cz Barborka č. 1191, Ledeč nad Sázavou 584 01 IČ 288 61 094 e-mail:hata.ops@seznam.cz tel: 730 177 740. Výroční zpráva 2014

Háta, o.p.s. www.hata-ops.cz Barborka č. 1191, Ledeč nad Sázavou 584 01 IČ 288 61 094 e-mail:hata.ops@seznam.cz tel: 730 177 740. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Pomáháme-li jeden druhému, jsme silní oba Obecně prospěšná společnost Háta, o.p.s. byla založena 20.11.2012 a zapsána u Krajského soudu dne 15. ledna 2013

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí Výroční zpráva 2012 Sídlo: Černá 47 594 42 Měřín Právní forma: občanské sdružení IČO: 48896748 DIČ: 353-48896748 Bankovní

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2011

OBSAH: Výroční zpráva 2011 THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 12 Vzdělávání pracovníků, individuální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Výroční hospodářská zpráva za rok 2013

Výroční hospodářská zpráva za rok 2013 Výroční hospodářská zpráva za rok 2013 Právní subjekt do 12.12.2013 Sídlo: Předseda sdružení: Číslo registrace: Právní subjekt od 12.12.2013 Sídlo: Ředitel společnosti: Číslo registrace: Kamarád - sdružení

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Výroční zpráva občanského sdružení. Villa Vallila. za rok 2009

Výroční zpráva občanského sdružení. Villa Vallila. za rok 2009 Výroční zpráva občanského sdružení Villa Vallila za rok 2009 Občanské sdružení Villa Vallila bylo založeno v roce 1996. Od roku 2001 provozuje komunitní dům Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic. Posláním

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

OBSAH. Výroční zpráva 2013

OBSAH. Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Základní údaje... 3 Milníky... 4 Popis služeb a činností... 5 Klienti (sociální služby)... 8 Projekty... 9 Finanční zpráva...11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe...12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

Mgr. Jitka Jirsová Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová

Mgr. Jitka Jirsová Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová Mgr. Jitka Jirsová Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová PRO NĚKOHO RUTINA, PRO NÁS SPLNĚNÝ SEN! Jsme sociální podnik Náš pracovní tým tvoří z velké části pracovníci s mentálním postižením. Všichni bez rozdílu

Více

SLOUČENÍ ODBORNOSTI TP A ZSP Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.0004

SLOUČENÍ ODBORNOSTI TP A ZSP Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.0004 Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR MANUÁL PRO USNADNĚNÍ KOMUNIKACE MEZI ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI A TERÉNNÍMI PRACOVNÍKY/ZDRAVOTNĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové 1. Základní údaje Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice Statutární zástupce:

Více

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360 Školní rok 2011/12 eu.peníze školám V září 2012 nám skončí čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do

Více